Protestantse gemeente Michaëlkerk Leersum. 12 januari 2014 "Doop van de Heer" ds. Pieter Goedendorp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protestantse gemeente Michaëlkerk Leersum. 12 januari 2014 "Doop van de Heer" ds. Pieter Goedendorp"

Transcriptie

1 Protestantse gemeente Michaëlkerk Leersum 12 januari 2014 "Doop van de Heer" ds. Pieter Goedendorp welkom O M T E B E G I N N E N opmaat we zingen: Heer, raak mij aan met uw adem Lied 695 moment van inkeer, bemoediging en groet psalm van de zondag we zingen: "Ik zal zo lang ik leef..." Psalm 89: 1 gebed om ontferming loflied we zingen: "Heilige God, geprezen zij uw komst door alles heen... Lied 870: 1, 2, 3 en 8 R O N D D E B I J B E L met de kinderen we zingen: U gaf ons verhalen Zitten of Opstaan VI gebed van de zondag lezing: Jesaja 42: 1-7 we zingen: Mijn licht, mijn heil is Hij... Psalm 27: 1 lezing: Mattheus 3: we zingen: U komt de lof toe Lied 339a preek Vreemd eigenlijk. Er zijn jaren uit het leven van Jezus waar we niets van weten. En op de keper beschouwd is dat het gróótste deel! Eén enkel detail kennen we maar: Jezus als twaalfjarige in de tempel met rabbijnen in gesprek over de betekenis van de bijbel. Lucas vertelt het in zijn evangelie. Jezus is aan het lernen zou je dat tegenwoordig in Joods spraakgebruik noemen. Maar veel meer houvast geven de evangeliën niet. Ja, er zijn wat legenden, die in de loop van de tijd zijn verteld om tegemoet te komen aan al de nieuwsgierigheid. Er is een verhaal over de kinderen van Nazareth, die samen kleivogeltjes hebben zitten boetseren. De vriendjes van Jezus vinden zíjn kleivogeltje eigenlijk nergens op lijken. Maar als hij het in de lucht gooit, dan vliegt het triomfantelijk weg. t Is een oud

2 verhaal, van zo rond 400 na Christus. Een bekend verhaal, dat zelfs de Koran heeft gehaald. Het was goed bedoeld, maar het is onzin. Uit de duim gezogen. Van Jezus jonge jaren weten we niet anders dan wat de evangeliën hebben doorgegeven. Meer dan dat éne verhaal van Lucas over de twaalfjarige in de tempel weten we niet... Maar uit wat we naderhand van m horen kunnen we wèl heel wat afleiden. Bijvoorbeeld hoe Jezus van jongs af aan met de heilige boeken van Israel is vertrouwd gemaakt. De Tora, de profeten, de geschriften van Israël. Hij kende ze. Vanaf de geschiedenis van de schepping - met de Geest van God zwevend over de wateren, de adem van de Eeuwige. En over de uittocht van Israël uit het slavenhuis, hoe het door die doodenge zee héén trok en bewaard bleef. En over de intocht in het Beloofde Land, Gods toekomst tegemoet, hoe het volk door de Jordaan heen Kanaän bereikte. Z n vader en moeder hebben hun zoon ervan verteld. En later heeft de jonge Jezus van Nazareth het allemaal gelezen... Hoe God z n lieve volk tegemoet kwam om hen door leidslieden terzijde te staan en te corrigeren zo nodig en te inspireren zo mogelijk door profeten. De profeten, de van God geïnspireerde middelaars en leidsmannen die het volk steeds weer opwekten om in Gods naam dat aan éne grondwoord van de Tora vast te houden: gerechtigheid. Dat éne grondwoord van de Tora, waarmee allerlei andere woorden samenhangen: barmhartigheid en liefde, genezing en bevrijding, vergeving en verzoening. Allemaal bijbelse kernbegrippen die hij zich eigen maak en leert te hanteren. Er zijn járen uit Jezus leven die zijn voorbijgegaan, waar we niets van weten. Maar het zijn geen verloren jaren, z n peuter- en kleutertijd, z n tienerjaren. Hij was kind onder de kinderen. Maar het is tegelijk de tijd waarin Jezus de oude woorden heeft ingedronken, de beelden opgenomen. Meer en meer verstaat hij wat God voor mens en wereld op het oog heeft - en het is in hem gerijpt is als zijn roeping. Iemand heeft eens gezegd: op de levensweg van Jezus Christus wordt allengs het spoor van het mensenkind smaller en gaandeweg het spoor van de Zoon van God breder. En zo geeft hij gaandeweg vorm en inhoud aan zijn eigen verhaal... Na al die verborgen jaren tekent Mattheus dan de doop in de Jordaan. In de kring die optrekt met Johannes de Doper stapt Jezus naar voren. Misschien zou je tegenwoordig zeggen: de woorden van De Doper triggerden Jezus. Keer je om, verkondigde De Doper in de lijn van de oude profeten. Sla acht op elkaar - want God slaat acht op ieder van ons. Door het signaal van Johannes beseft hij hoe dichtbij de toekomst van God eigenlijk kan komen. Hij ziet hoe dat mensen raakt. Hoe het hun leven verandert. Het appèl van Johannes maakt indruk. Het zet een kettingreactie in gang. En hij beseft hoe Gods toekomst ook in hem en door hem kunnen doorbreken. Jezus beseft het - en stapt naar voren van tussen de menigte daar aan de oever van de Jordaan. Moet ik jou dopen? vraagt Johannes. Waarom houdt Johannes eigenlijk in? Hoe het ook zij: het is de opmaat voor Jezus allereerste eigen woorden klinken dan in het evangelie. Hoe u dat hoort, weet ik natuurlijk niet. Maar ik zelf vind het een ontroerend moment, in het evangelie. Want het is de diepe waarheid en de roeping die Jezus zelf over zijn eigen leven is gaan verstaan. De eerste woorden die Mattheüs noteert uit Jezus mond: Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen... Een eerste Mission Statement kun je het noemen. De visie van Jezus vóór ie z n taak op zich neemt: Gods gerechtigheid vervullen. En later leren we van Mattheus wat dat inhoudt: barmhartigheid, liefde, genezing, bevrijding, vergeving en verzoening... Allemaal invulling daarvan. Alles in het spoor waarvan Israël s profeten al spraken. Allemaal concrete stappen om een einde te maken aan misstanden en wanvertoningen. Allemaal statements, signalen dat

3 je het oprecht ànders wilt aanpakken dan het maar al te vaak toegaat tussen de mensen. Het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen... zegt Jezus. Het betaamt ons... stond er in de oude vertaling. Dat is geen majesteitelijk meervoud. Nee, die houding is Jezus altijd vreemd geweest. Nee, Jezus sluit zichzelf aan bij de impuls van Johannes de Doper en zijn beweging en - ja - je zou haast kunnen zeggen: met dat meervoud geeft hij aan ook al zijn eigen volgelingen daar bij méé te tellen. Wanneer Jezus zich laat dopen, dan rekent hij zich tot de kring van al die gewone mensen rondom De Doper die hun leven willen richten op het Koninkrijk van God. Gewoon: mens onder de mensen. En gaandeweg heeft hij als geen ander helemaal die gerechtigheid volbracht, dat toegangswoord tot een leven met God. Hij is daar zelf in voorgegaan, zodat wij in zijn Naam die beweging zouden kunnen voortzetten. En dopen, die doop die hij zelf heeft ondergaan, dopen is daarmee een daad met een grote betekenis. Jezus' eerste optreden heeft plaats, waar de mensen hun zonden belijden en zich bekeren, schreef Noordmans - invloedrijk Nederlands theoloog uit de afgelopen eeuw - daarover. Daar mengt de Zoon zich in het midden. Daar zal Hij voorgaan en alle gerechtigheid vervullen. Wie zich laat dopen, zoals Jezus destijds, of wie (in het spoor van de traditie) een kind laat dopen, die geeft daarmee iets te kennen. Die laat zien niet zomaar voor lief te nemen wat er schort aan onze wereld. Die laat zien niet zomaar voor lief te nemen wat er loos is. Tevéél mensen komen niet aan hun recht, hebben onder de harteloosheid van anderen te lijden, te vaak gunnen mensen aan anderen het licht in de ogen niet. Maar het kan ook ànders. Er is hoop. Wie doopt, die hoopt. Het kan anders. In het spoor van Christus ziet de wereld er anders uit. Ook tegen het tij in bestáát gerechtigheid als een keuzemogelijkheid voor ons eigen leven. Er is altijd omkeer mogelijk. Andere wegen. Het spoor van Christus is een weg om je kinderen op vóór te gaan, voor te léven. De weg van de liefde, zelfs in een wereld waarin de kilte je vaak tegemoet komt en eigenbelang koning lijkt te kraaien. Liefde voor God boven alles en de naaste als jezelf omwille van te toekomst van de wereld... Wie doopt, die hoopt. Het is het en toch van de Jezus-beweging tegen de krachten die onze wereld lijken aan te sturen. Het is de daad die Jezus stelt wanneer hij zijn missie op zich neemt. Een missie waarin hij meer en meer belichaamt op welke manier God met ons is. Waarin hij daadwerkelijk God-met-ons is is: Immanuel. Hij nodigt ons hem te volgen in zijn spoor. En zo gaan we - we trekken een spoor - realistisch en optimistisch tegelijk - jong en oud zij aan zij. Immanuel Er zullen oorlogen komen eeuwen van geweld zullen over mij heen wentelen over mij en mijn kinderen. Mijn jongen studeert en mijn dochter wil fröbelonderwijzeres worden. Soms denk ik: waarvoor? Waarvoor moet je namen van bloemen leren en waarvoor moet je leren boetseren met klei? We gaan in de wildernis en weldra verliest alle ding zijn naam.

4 Maar ik zeg tegen mijn jongen: studeer en tegen mijn dochter: boetseer maar Je doet het niet voor niets Je doet het voor een koninkrijk dat komt voor een woestijn die bloeien zal als een roos en voor een wereld die nieuw wordt onder Zijn handen. (Geert Boogaard) Ik zeg tegen mijn jongen studeer en tegen mijn dochter: boetseer maar... Wat dat betreft: al is dat verhaal van de kleine Jezus die z n kleivogeltjes boetseerde nòg zo buitenbijbels, er schuilt een blijmoedig perspectief in! we zingen: "Omdat Hij niet ver wou zijn Lied 528: 1, 3 en 5 D O O P G E T U I G E N doopgetuigen In 2013 werden in ons midden gedoopt: op 13 januari - Emma Marie van de Geer (geboren op 13 augustus 2012), dochter van Miranda en Arjen van de Geer - Henno van Hussel (geboren op 7 oktober 2012), zoon van Jonieke en Wim van Hussel op 19 mei - Levi Marinus Willem Clarijs (geboren op 1 maart 2013), zoon van Martijn en Marian Clarijs - Fabian Dirk Jens Bakker (geboren op 7 maart 2013), zoon van Irene Hogendoorn en Martijn Bakker op7 juli - Eva Willemina Maria Jordens (geboren op 27 april 2013), dochter van Cathelijne en Eric Jordens op 1 december - Fenna Janna Maria en Lieke Aaltje Johanna van de Voort (geboren op 23 juli 2013), dochters van Annemarie en Henk van de Voort Een kind - je maakt geschiedenis maar ook ruimte ruimte voor een nieuw begin omdat je ruimte maakt jezelf verloochent maak je pas echt geschiedenis... een begin onafhankelijk van jou (Hans Bouma)

5 we zingen: Kind van God gegeven Lied 781: 1, 2 en 4 G E B E D E N E N G A V E N dank- en voorbeden, stil gebed, onze Vader' collecte W E E R O P W E G slotlied we zingen: Geest van hierboven Lied 675: 1 en 2 (Gezang 477) zending en zegen

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar?

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar? Voorbereiding viering: In de kerkzaal ligt op het liturgisch centrum een groot blauw kleed als een soort Jordaan, met daarin twaalf stenen. Thema van de dienst: Waarom staan die stenen daar? De lezing

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

Preek 2 Sam.7 : 17 29 Houten 26 febr. 2012

Preek 2 Sam.7 : 17 29 Houten 26 febr. 2012 Preek 2 Sam.7 : 17 29 Houten 26 febr. 2012 Z. Opw. 427 Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Ps.130 : 1,2,3,4 ( zie bijlage) 10 Woorden Z. Ps. 130 : 5 Doop Matthias (Form.II) Z. Opw. 518

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23 Jos Douma Psalm 23 De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij

Nadere informatie

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1 Zingen: Ps. 34:1 Stil Gebed Votum en Groet Openingstekst Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is (Ef. 5:17). Zingen: Ps. 34:2 Credo Zingen: Ps. 30:1,2,3 Gebed om

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008

Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008 Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008 Liturgie Votum/zegengroet Ps. 84: 1,2,3 Wet Lb. 95 Gebed Psalm 1 Gz. 63 Preek over Psalm 1 Gz. 131: 1,4,5,9 Gebed Collecte Ps. 84:

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

Waarom zou ik naar de kerk gaan?

Waarom zou ik naar de kerk gaan? Waarom zou ik naar de kerk gaan? Dolf te Velde Zo af en toe merk ik dat de vraag die boven dit stukje staat best wel leeft. Ook als die niet hardop wordt gesteld wordt, merk je bijvoorbeeld in sommige

Nadere informatie

Wat winnen we met wéér een jaar? (Lucas 13:6-9 nieuwjaarspreek)

Wat winnen we met wéér een jaar? (Lucas 13:6-9 nieuwjaarspreek) Wat winnen we met wéér een jaar? (Lucas 13:6-9 nieuwjaarspreek) 1 Liturgie zondagmorgen 1 januari 2012 te Hardinxveld-Giessendam: Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God (1 Tim.1:2b) Liedboek

Nadere informatie

1/5 Het welkom van God

1/5 Het welkom van God Preek:! Pr247 Datum:! 12 sept 2010 Tekst:! Opb 22:17 Lezen:! Opb 22:16-21; Jes 55 Thema:! Welkom! Een lage drempel. Plaats:! Zeist Door:! Gerke Roorda 1/5 Het welkom van God Welkom! is dus het jaarthema.

Nadere informatie

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 [meteen dia 1] Wie zou hier voor geen goud weg willen? Dalfsen: mooie plek om te wonen. Wil je niet weg. Voor velen geldt: geboren, getogen, al diverse generaties wonen hier.

Nadere informatie

Bijbelstudie Evangelisatie

Bijbelstudie Evangelisatie Bijbelstudie Evangelisatie Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Johannes 20:21 Inleiding Woensdag 8 december 2004 is het zo ver. De eerste missie van het seizoen 04/ 05 staat

Nadere informatie

Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging.

Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging. Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging. Inleiding op de dienst Vrede op aarde heeft nauwelijks uitbundig geklonken en de kindermoord

Nadere informatie

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl God is liefde Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. Psalm 25:6 Barmhartige liefde Als we bidden tot God, mogen we hem ook altijd weer

Nadere informatie

Themastelling: Gelezen teksten

Themastelling: Gelezen teksten Themastelling: In de Middeleeuwen was er een monnik die in zijn ene hand een brandende fakkel droeg en in zijn andere een emmer water. Wat ga je doen? Vroegen ze? Met de emmer water ga ik de hel blussen

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood -

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - derde vastenzondag 8 maart 2015 Bij het binnenkomen komen misdienaars Michiel en Sarah met voorganger Gert en lectoren Hildegart

Nadere informatie

1. Het doel van de gemeente

1. Het doel van de gemeente 1. Het doel van de gemeente Aan de rand van Amsterdam werd een grote bouwput gemaakt. Machinisten op graafwerktuigen en draglines, werkers met een grote heistelling, ijzervlechters, betonmakers, timmerlieden

Nadere informatie

Verlangen naar de Heer

Verlangen naar de Heer Verlangen naar de Heer Psalm 25 in Adventstijd Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit. Psalm 25:1 Mijn verlangen Psalm 25 is een psalm van David. Dat staat garant voor

Nadere informatie

De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik

De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik 1 Het leven van Jezus ons leven! 2 1.1 Jezus, de mens en de duivel 2 1.2 Het motief was liefde 2 1.3 Ons fundament in het Christen zijn 3 2 Waarom

Nadere informatie

VIER ADVENSTMEDITATIES ds. Jos Douma

VIER ADVENSTMEDITATIES ds. Jos Douma VIER ADVENSTMEDITATIES ds. Jos Douma 1 Hoe zal ik U ontvangen? De weken voor Kerst hebben de kleur van Advent. Paars. Dat is de kerkelijke kleur. Maar daar gaat het me niet eens allereerst om. Advent heeft

Nadere informatie