Glorialied: Kom snel, o kom snel (uit: Voor een zoeker als de mens, uit een boeddhistisch gebed)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Glorialied: Kom snel, o kom snel (uit: Voor een zoeker als de mens, uit een boeddhistisch gebed)"

Transcriptie

1 ZONDAG 1 FEBRUARI 2015 Parkstraatgemeente Arnhem Voorganger: ds. Marieke Fernhout (We zingen uit het nieuwe liedboek, tenzij anders aangegeven.) Intochtslied: Lied 113: 1, 2 en 3 (Psalm 113) Glorialied: Kom snel, o kom snel (uit: Voor een zoeker als de mens, uit een boeddhistisch gebed) 1.Dat stralend licht de duisternis overal zal verdrijven. Dat alles stromen mag van levend water. 2. Dat de blinden mogen zien, dat de doven mogen horen. Dat zij die angstig zijn geen vrees meer zullen kennen. 3. Dat zij die treuren getroost mogen worden. Dat de vertwijfelden bezieling vinden en geestkracht. Inleiding Dat stralend licht de duisternis overal zal verdrijven. dat alles stromen mag van levend water. Dat de blinden mogen zien, dat de doven mogen horen. dat zij die angstig zijn geen vrees meer zullen kennen. Dat zij die treuren getroost mogen worden. dat de vertwijfelden bezieling vinden en geestkracht. Een lied van hoop en verlangen, van leven dat doorbreekt daar gaan de lezingen van vandaag over. Het is de vierde zondag van Epifanie, de tijd tussen Kerst en de Veertigdagentijd, waarin Jezus aan de wereld verschijnt. Marcus vertelt in zijn evangelie vaak over de genezingen die Jezus bewerkstelligt en vandaag horen we over zo n genezing, van een man met, zoals dat genoemd wordt, een onreine geest. 1

2 Lezing: Deuteronomium 30: (Naardense Bijbel) Zingen: Lied 321: 1 t/m 7, Niet als een storm, als een vloed Lezing: Marcus 1: (Nieuwe Bijbelvertaling) Zingen: Lied 607, Gij zijt voorbijgegaan Overdenking Goede gemeente, Samen met collega Monique Maan van de Diaconessenkerk verzorg ik oecumenische catechese voor kinderen van de laatste twee groepen van de basisschool. Ook onze kinderen, van de Parkstraatgemeente dus, doen daaraan mee. Het is niet meer zoals vroeger, dat we alleen maar verhalen voorlezen en daarover praten, maar we gaan er vijf keer in een seizoen op uit, op zoek naar plekken van geloof, spiritualiteit en zingeving. Zo zijn we al in een moskee geweest, bij Kruispunt, de opvang voor daklozen, bij het Leger des Heils en afgelopen woensdagmiddag gingen we op bezoek bij de Syrisch-Katholieke Kerk op de Oude Velperweg. Het kerkgebouw is een voormalige rooms-katholieke kerk (u kent het wel), maar sinds mei vorig jaar is het in gebruik genomen door de Syrisch-Katholieke parochie in Arnhem en omstreken. De parochianen zijn afkomstig uit Syrië, Irak, Libanon, en vaak gevlucht voor het geweld tegen christenen, in hun land van herkomst. We waren heel benieuwd wat we te horen en te zien zouden krijgen, omdat we er eigenlijk niets vanaf wisten. Ja, dat deze Syrische tak ongeveer de oudste van het christendom is konden Monique en ik ons nog wel herinneren uit onze studie, maar daar hield het wel zo n beetje mee op. Wat werden we door de enthousiaste en heldere uitleg van de jonge parochiaan die ons rondleidde verrast. Hij vertelde over hun kerktaal, het Aramees, de taal die ook Jezus sprak; hij vertelde over hoe ánders je de dingen zegt in hun taal en wat je er dan mee bedoelt, over de diverse symbolen die zijn kerk kent en, bovenal, hoe vrij je bent om te geloven. Dat laatste trof ons bijzonder. Onze rondleider was heus wel wat orthodoxer dan wij, maar hij was daar zo verdraagzaam in, gaf blijk van zoveel ruimte, dat we eigenlijk nog nieuwsgieriger weggingen dan we kwamen. Een bijzondere ontmoeting! Nu gaat er een behoorlijke groep kinderen mee met deze uitstapjes, en als het wat verder weg is, is er altijd nog een moeder of vader nodig (meestal is het een moeder) die ook kan rijden. Onze medechauffeur en moeder van afgelopen woensdag was bijna in tranen door deze ontmoeting. Wat bleek: ze is als kind van Turkse gastarbeiders op een hele, in onze ogen, rigide manier opgevoed. Elke week naar de Koranschool, de soera s (in het Arabisch) uit je hoofd leren zonder dat je ook maar íets begrijpt van wat er staat, maar, zo werd er gezegd: als je ze uit je hoofd kent zul je ze, als je ouder bent, vanzelf gaan begrijpen. Bij haar heeft dit proces helaas niet plaatsgevonden, zo vertelde deze moeder, ze denkt vooral huiverend terug aan het rietje waarmee ze op haar vingers werd geslagen als ze haar versregels niet goed kende en ze begrijpt nog steeds niet waar dat Arabisch over gaat ook al kan ze het nog steeds een beetje lezen. Maar wat werd ze gegrepen door de nabijheid van het geloof, in de manier waar onze Syrisch- Katholieke rondleider het ons uitlegde! Dat het gaat over goed zijn voor elkaar, naar elkaar omzien, elkaar niet in de steek laten als je het moeilijk hebt, en dat het niets te maken heeft met angst en straf, net zomin als het gaat om 2

3 regeltjes uit je hoofd stampen. Geloof zit van binnen en gaat naar buiten, naar de wereld om je heen. Dat dat warme vuurtje in je buik, de liefde die je kunt ervaren, uitstraalt naar de mensen naast je. Dat is eigenlijk waar Jezus optreden in de synagoge ook over gaat. Het is de eerste keer dat hij in het openbaar iemand geneest, op de sabbat nog wel in dit eerste hoofdstuk van Marcus wordt nog niets gezegd over de ophef die dit later zal veroorzaken, maar tussen de regels door kun je het al wel vermoeden. Hij leert in de synagoge, zoals alle volwassen Joodse mannen mogen doen, en de mensen waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want, zo zegt Marcus het: Hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. In deze tegenstelling voelen we iets aan van het verschil tussen de manier waarop Jezus de Tenach benadert en hoe de professionals, de schriftgeleerden, het doen. Dat zie je ook terug in het Griekse woord dat Marcus hiervoor gebruikt: ex-ousia is vertaald met met gezag, maar het gaat veel verder dan dat: ex-ousia is vanuit het diepst van je wezen, uit het diepst van je aard, je existentie, je zijn op deze aarde datgene wat jou tot mens maakt Blijkbaar hebben de schriftgeleerden deze ex-ousia niet en zijn de charismata, ook een Grieks woord, dat gaat over de geestelijke gaven die iemand heeft gekregen, zijn uitstraling dus, zijn de charismata ook niet gelijkelijk verdeeld in de synagoge, als Jezus er spreekt. Of die schriftgeleerden dat zelf doorhebben wordt niet vermeld want pijnlijk is het natuurlijk wel. En het lijkt erop dat de man die bezeten was door een onreine geest, dat haarscherp aanvoelt. 'Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.' Wat hebben wij met jou te maken wie zijn die wij? Bedoelt hij daarmee de schriftgeleerden, de mensen die de hebreeuwse woorden van de Tenach uit hun hoofd leren (zoals de moeder van afgelopen week het Arabisch van de Koran uit haar hoofd moest leren van de Korangeleerden), terwijl al die geleerden toch niet écht begrijpen wat er staat en er van ex-ousia zéker geen sprake is? Ben je gekomen om ons te vernietigen is dat dezelfde ons als de wij? Wat zou er dan vernietigd moeten worden deze manier van naar de schriften kijken? En wat ís dat dan voor manier? Mijn eerste associatie is met wat er altijd voor in oude Statenbijbels staat: Bijbel dat is de gansche heilige Schrift, bevattende alle de kanonieke boeken des ouden en nieuwen testaments. De heilige Schrift - het heeft met heiligheid te maken, of althans, met een bepaald bééld van heiligheid. Dat het zó is en niet anders. Dat het eens is opgeschreven en dus voor alle tijden geldt. Dat je geen vragen mag stellen over de betekenis of interpretatie van bepaalde teksten, omdat je daarmee twijfelt aan de heiligheid zelf. Een schrijnend voorbeeld van de letterlijke interpretatie van het vierde gebod, het heiligen van de sabbat, dus het houden van zondagsrust, hoorde ik ooit in Zeeland. Watersnoden houden geen rekening met de zondagsrust en zo gebeurde het dat in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953, nu exact 62 jaar geleden, het hele zuidwesten van Nederland getroffen werd door de grootste watersnoodramp in de geschiedenis van ons land. Een kerkenraadslid uit mijn eerste gemeente vertelde hoe hij, als jonge knul van een jaar of achttien, met alle mannen uit zijn dorp die hele zondag en de dagen erna heeft doorgewerkt om 3

4 overal zandzakken tegen de dijken te leggen, vrouwen en kinderen te evacueren en mensen uit het water te halen. Toen het weer mogelijk was om het dagelijkse leven op te pakken, hoorde daar natuurlijk ook de kerkgang bij in zijn geval was dat een dorp op Tholen met een overwegend orthodoxhervormde signatuur. En wat kregen al deze dappere mannen op zondagmorgen te horen deze mannen die met gevaar voor eigen leven hun medemensen hadden gered en hun dorp hadden proberen te bewaren - dat zij schuldbelijdenis moesten doen omdat ze het vierde gebod hadden geschonden en de sabbat hadden ontheiligd met hun zandzakken, reddingslijnen en roeibootjes Het bewuste kerkenraadslid heeft me nooit verteld of hij daadwerkelijk schuldbelijdenis heeft gedaan, maar ik kon me levendig voorstellen hoe mensen van de kerk afraken en van hun geloof vallen Als Jezus is gekomen om deze manier van naar de schriften kijken te vernietigen, als hij de heilige van God is, zoals de man met de onreine geest hem toeroept, dan gaat het over een ándere heiligheid dan het uit je hoofd leren van wat er in de schriften staat of het nu de Bijbel is, de Koran of de Tenach dan gaat het over het vernietigen van starre, dogmatische beelden, het bevrijden van letterknechterij, ja, het genézen van onreine geesten. Jezus sprak hem streng toe en zei: 'Zwijg en ga uit hem weg!' De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: 'Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd.' Het nieuws over Jezus verspreidde zich algauw overal in Galilea. In dit laatste gedeelte van ons verhaal komt die ex-ousia weer terug, matig vertaald als gezag, maar we weten nu dat Jezus' hele wézen hiermee bedoeld wordt. De manier waarop hij optreedt, de manier waarop hij ís. Gekoppeld aan een nieuwe leer een nieuwe leer met groot gezag. Jezus bréngt helemaal geen nieuwe leer. Het is veelzeggend en ook wrang dat de mensen in de synagoge zijn woorden en daden als iets nieuws ervaren. Dat vertelt ons dat zij zelf zó ver van de woorden van God zijn afgeraakt, dat ze zelf zózeer geknecht zijn door letterknechterij, dat ze niet meer zien dat deze ex-ousia er altijd al was, in de woorden van God, die doorwerken in de woorden en daden van mensen, die vertaald worden in mensenharten en -handen. Ze zijn vergeten wat er in Deuteronomium 30 staat: Want dit gebod (of woord) dat ik je heden gebied: het is niet te wonderlijk voor je en niet te ver weg is het; niet in de hemelen is het,. nee, zeer dicht bij je is het woord: in je mond en in je hart, om het te doen. Zeer dicht bij je is het woord. In je mond en in je hart, om het te doen en te vertrouwen en te geloven. Het gaat over goed zijn voor elkaar, het goed hébben met elkaar, naar elkaar omzien, elkaar zíen, niet in de steek laten als je het moeilijk hebt en het heeft dus niets te maken met angst en straf, net zomin als met het uit je hoofd leren van regeltjes. Misschien is dat het beste te illustreren met hoe anders je dat zegt in het Nederlands en in het Engels. In het Nederlands is het: iets uit je hoofd leren. In het Engels heet het: learning by heart. 4

5 Iets met, door, bij je hárt leren. En ik heb zo n vermoeden dat je het op deze laatste manier beter onthoudt Geloof heeft met je hárt te maken, met hart hebben voor elkaar, met de liefde die wil stromen van God naar mensen, van mensen naar elkaar en van mensen naar God als het eerste en laatste woord ten leven. Wat zei die oude rabbi ooit ook alweer over het grote gebod? God liefhebben en je naaste als jezelf de rest is uitleg. Amen. Slotlied: Gij hebt ons adem ingeblazen (uit: Voor een zoeker als de mens, op de melodie van lied 601: Licht dat ons aanstoot) 1.Gij hebt ons adem ingeblazen en trekt ons uit de moedergrond; Gij richt ons op elkaar tot naaste, Gij legt het woord in onze mond. Zing met de sterren en de sferen, zing met de hartslag in het bloed, omklink de liefde God ter ere, zing, zing een loflied, God is goed. 2. Wordt ons de adem afgenomen, uw mens gekneveld en monddood, levend in angst voor wat gaat komen hoort Gij ons toch in onze nood. Zing met verdrukten in het duister, zing tegen wanklank, ontaal in, zing luide klacht of stil gefluister, zing mens voor mens een nieuw begin. 3. Al is de wereld leeg en donker leven uw kinderen in nood; een nieuwe hemel, nieuwe aarde komt aan het licht, Gij bant de dood. Zing oude woorden, durf geloven, zing zuiver, licht, een leven lang. Zing een nieuw lied de dood te boven, zing voor wie troont op onze zang. 5

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen PREEK DOOR DE WEEK Duurzaam delen 4 e jaargang, nr 32, week 44 26 oktober 31 oktober 2009 Hierom heb ik gebeden Om deze zoon heb ik gebeden, en de Heer heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. Nu geef

Nadere informatie

Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging.

Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging. Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging. Inleiding op de dienst Vrede op aarde heeft nauwelijks uitbundig geklonken en de kindermoord

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl God is liefde Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. Psalm 25:6 Barmhartige liefde Als we bidden tot God, mogen we hem ook altijd weer

Nadere informatie

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30)

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) Les 12 - Redding Ik werd geheiligd (apart gezet) deel II In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) We gaan in deze les nog drie FEITEN

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek Gemeente, een van de kenmerken van het leven met God is het verlangen naar de tijd die komt. Er zijn mensen die altijd

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

liturgie voor hemelvaartsdag

liturgie voor hemelvaartsdag liturgie voor hemelvaartsdag Lied 47: 1 en 2. Bemoediging en groet Klein Gloria Gebed: Barmhartige God, Het is nogal wat! Door uw Zoon, die ten hemel is gevaren, mogen wij deel krijgen aan Uw eeuwige luister.

Nadere informatie

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1 Zingen: Ps. 34:1 Stil Gebed Votum en Groet Openingstekst Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is (Ef. 5:17). Zingen: Ps. 34:2 Credo Zingen: Ps. 30:1,2,3 Gebed om

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 Vandaag hebben we hier op Hawaï niet dezelfde preek die iedereen beluisterd. Vandaag is het namelijk een vooraf opgenomen preek, waar iedereen naar luistert. Maar het

Nadere informatie

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

Zegen wie jullie vervloeken (Hij zegent je 7)

Zegen wie jullie vervloeken (Hij zegent je 7) Zegen wie jullie vervloeken (Hij zegent je 7) Preek over Lucas 6:28 (door ds. Jos Douma) Zegen wie jullie vervloeken. Een tijdje geleden hoorde ik iets moois over zegenen. Het was tijdens een conferentie

Nadere informatie

Ashra, de asielzoeker

Ashra, de asielzoeker Ashra, de asielzoeker Door J.M. Moret-Provily; Uitgever: jongerenblad Daniël/ Jeugdbond Mam, mam, daar komen ze weer. Met een klap gooit Ashra de deur van het huis open. Mam, mam, daar komen ze weer! Verschrikt

Nadere informatie

Daarom juicht mijn ziel Hoe gaat het met je ziel? (2)

Daarom juicht mijn ziel Hoe gaat het met je ziel? (2) Daarom juicht mijn ziel Hoe gaat het met je ziel? (2) Preek over Psalm 16 (ds. Jos Douma) Een stil gebed van David. Behoed mij, God, ik schuil bij u. Ik zeg tot de HEER: U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 1 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

Marta, Maria en Jezus (NBV Lucas 10: 38-42) 38 Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. 39 Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 40 Hoe kom ik in de hemel?

Nadere informatie