Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse"

Transcriptie

1 Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Bloeiende amandeltakken, Vincent van Gogh ( ) Rijksmuseum, Amsterdam laatste zondag van het kerkelijk jaar gedachtenis van de overledenen 23 november 2014 voorganger: ds. N.J. Pronk cantor-organiste: Līga Vilmane-Fioreze ouderling: H.H. Heino koster: M. Slomp.

2 - ontmoeting - orgelspel - de kaarsen op tafel worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars. - moment van stilte en voorbereiding - welkom en mededelingen door de ouderling van dienst intrede - lied: gezang 871 : 1, 2 en Het lied in alle talen zal zijn liefde loven overal, en uit de kindermond ontspringt de lofzang die zijn naam omringt. 3. Zijn rijk is volle zaligheid wie was gevangen wordt bevrijd, wie moe was komt tot rust voorgoed wie arm was leeft in overvloed. - bemoediging: v. Onze hulp in de Naam van de Heer a. die hemel en aarde gemaakt heeft. 2 - drempelgebed: v. Tot hier zijn we samen gekomen in geloof en wij bidden: wees bij ons, God, hoor en zie ons

3 v. met al ons goed en al ons kwaad, a. uw mensen zijn wij. Ontferm U over ons, spreek ons vrij, licht ons uit het graf van voorbij a. en zegen ons met vrede. v. Door Jezus Christus, onze Heer. a. Amen - eerste psalm: psalm 50. cantorij vs. 1 allen: vs. 11 c. antifoon: Alles uit Hem ontstaan, alles door Hem geschapen, alles in Hem zijn doel. Hem de eer in eeuwigheid. (gez. 703) Allen: v

4 c. antifoon: " Alles uit Hem ontstaan " kyrië en gloria - smeekgebed uitlopend op: v. Zo bidden wij en roepen allen samen: - glorialied: gezang 869 : 1 en 5. 4

5 - voor en met de kinderen 5. Wie alle troost ontberen moet en wien geen mens kan helpen, houdt moed, - God zal met overvloed van heil u overstelpen. Hij buigt zich over het bestaan van hen die door de diepten gaan. Geeft onze God de ere! de schrift - groet: v. De Heer zij met u! g. Ook met u zij de Heer! gebedsstilte - zondagsgebed: v. Heilige God, uit uw hand komt alle leven voort, en wij geloven: ieder mens die gestorven is wordt in die hand door U opgevangen. Op deze dag, waarop wij onze lieve doden gedenken, vragen wij U: Draag hen, omhul hen met uw licht. En blijf ons nabij, koester en verwarm ons, laat de verbondenheid met hen ons hier en nu bewegen 5

6 te zijn waartoe U ons roept: een lid van het lichaam, een stem in het koor, een steen van uw bouwwerk. a. Amen. - lezing uit het Oude Testament: Numeri 17 : lied: gezang 942 : 1 en Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. Open die wereld die geen einde heeft, wil alle liefde aan uw mens besteden. Wees Gij van daag mijn brood, zowaar Gij leeft Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. - lezing uit het Nieuwe Testament: I Thessalonicenzen 4 :

7 - lied: gezang 769. cantorij: 1, 3 en 5; allen 2, 4 en 6. a. 2. Scheurt het voorhang van de wolken, wordt uw aangezicht onthuld, vaart de tijding door de volken dat Gij alles richten zult: Heer, dan is de dood verzwolgen, want de schriften zijn vervuld. c. 3. Roep de doden tot getuigen dat Gij van oudsher regeert, roep hen die men dwong te zwijgen, die de wereld heeft geweerd, richt omhoog wat wist te buigen, kroon wat aanzien heeft ontbeerd. a. 4. Als de graven openbreken en de mensenstroom vangt aan om de loftrompet te steken en uw hofstad in te gaan: Heer, laat ons dan niet ontbreken, want de traagheid grijpt ons aan. 7

8 - uitleg en verkondiging c.5. Mensen, kom uw lot te boven, wacht na dit een ander uur, gij moet op het wonder hopen dat gij oplaait als een vuur, want de Geest zal ons bestoken, nieuw wordt alle creatuur. a.6. Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed, zouden wij niet haastig eten, gaandeweg Hem tegemoet, Jezus Christus, gisteren, heden, komt voor eens en komt voor goed! - cantorij: De gestorvene tekst: Ida Gerhardt Muziek: Antoine Oomen De gestorvene Zeven maal om de aarde te gaan Als het zou moeten op handen en voeten; zevenmaal, om die ene te groeten die daar lachten te wachten zou staan. Zevenmaal om de aarde te gaan. Zeven maal over de zeeën te gaan, schraal in de kleren, wat zou het mij deren, kon uit de dood ik die éne doen keren. Zevenmaal over de zeeën te gaan- Zeven maal, om met zijn tweeën te staan. 8

9 Gebeden met de gedachtenis van wie ons zijn voorgegaan - voorbeden - gedachtenis van wie ons zijn voorgegaan Bij het noemen van de namen wordt steeds een kaars aangestoken. Wij noemen de namen van: Gerrit Christiaan Sierhuis Geziena Johanna Schukkink-Tjoonk Aaltjen Johanna Winkelman- Ordelman Gerrit Kuipers Alixandra Theodora Marguerit Brandenburg Hendrik Willem van Hummel Lammerdina Leppink- Stegeman Bernard Jansen Roelofje Bos- Lassche Gezina Johanna Joossink- Bannink Ali Henrica Buld- Dikkers Laurens Lucas Lambert Louwers Johannes Adrianus Hendriks Berendina Martina Wes- Hietbrink Johanna Christina ter Horst- Florij Gerrit Jan Hulscher Christiaan Visschers Aleida Hendrika Dieperink- Essink Jan Hendrik van Beek Willemina Johanna van Hummel-Wilbrink Hendrik Willem Oosterholt Hendrik Willem ter Hogt Berend Jan Harderwijk Jan Hendrik Steenberg Johanna Hendrika Roossink Elionora Lammersen- Assink Bertha Gerharda van Lochem- Bruens Johanna Hendrika Leppink- ter Hogt Minna Ellie Elfriede Assink- Janke 9

10 Hendrika Gerritdina Antvelink-Wes Willem Herman Blikker Henrie Johan Hendrik Leppink Bertha Hendrika Herrewijn-Scholl Jan Willem Floors Gerrit Jan Morssink Johan Hermannus Klein Poelhuis Gerda Dirkje Molenveld- Westendorp Na het noemen van deze namen krijgt ieder gelegenheid een kaars aan te steken en voor Gods aangezicht te gedenken. Daarbij speelt het orgel en zingt de cantorij: - O bone Jesu (G.P. da Palestrina ) - Miserere (J.P. Sweelinck ) - Blijf bij mij (Taizé) Nadat alle namen zijn genoemd en alle kaarsen zijn aangestoken, zingen we: gezang 247 allen: vs. 1, 3 en 5. Cantorij: vs. 2 en Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt, Alles verdoft wat glans bezat en gloed. Alles vervalt in 't wisselend getij, maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 10

11 3. U heb ik nodig, uw genade is mijn enig licht in nacht en duisternis Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 4. Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 5. Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, licht in het duister, wijs de weg omhoog. Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. - stil gebed - orgelspel dienst van de Tafel - nodiging - collecte, onder orgelspel. Bestemd voor de Leendert Vriel stichting. - na de collecte wordt de tafel gereed gemaakt. - tafelgebed: v. De Heer zal bij u zijn! g. De Heer zal U bewaren. v. Verheft uw harten! g. Wij hebben ons hart bij de Heer v. Laten wij danken de Heer g. Het past ons de Heer te danken onze God. v. Ja waarlijk, het past ons, o God, het is onze plicht en zaligheid U dank te brengen, overal en altijd door Christus, onze Heer. Want wij, die aan de dood onderworpen waren leven door Hem, 11

12 in de verwachting van de opstanding uit de doden. Daarom zingen wij met engelen en aartsengelen de lof van uw heerlijkheid: v. O Heer God, heilige Vader, wij zegenen uw Naam vanwege de hele schepping. Neem aan, zo bidden wij gaven uit onze handen, want het is alles van U, en zend, o eeuwige Koning, uw Geest die levend maakt op de vrucht van de aarde, zodat wij eten en drinken het lichaam en bloed van uw Zoon, in eeuwigheid geprezen. v. O Heer, kom ons te hulp a. de gedaante der wereld gaat voorbij. v. O God, maak Gij ons levend a. en heilig uw Naam. 12

13 v. Dank zij de God van David a. door Jezus uw dienaar, v. die in dezelfde nacht dat Hij is overgeleverd, brood nam, God zegende, het brak en zei: Dit is mijn lichaam voor u Doet dit tot mijn gedachtenis En evenzo na het Avondmaal, als hij de beker had genomen en gedankt had: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed Doet dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en deze beker drinkt verkondigt gij de dood van onze Heer totdat hij komt. a. Maranatha! v. Onze Vader a. die in de hemel. - de vredegroet: v. De vrede van de Heer zij altijd met u! g. Zijn vrede ook voor u! v. Wenst elkaar de vrede (allen kunnen elkaar de hand reiken met de woorden: "De vrede van Christus") Tijdens het breken van het brood wordt gezongen: 13

14 - ronddelen van brood en wijn, onder orgelspel wegzending en zegen - slotlied: gezang 766 : 1 en 3. 14

15 3. De Koning die zijn troon heeft in den hoge, houdt bij de mensen hof en alle tranen zal Hij van hun ogen afwissen tot zijn lof. Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, nergens verdriet meer zijn, de eerste dingen werden uitgewezen, voorbij ging alle pijn. - zegen a. Amen (gezongen) - orgelspel. - de collecte bij de uitgang is bestemd voor het orgelfonds U wordt van harte uitgenodigd na de dienst elkaar te ontmoeten in de Richtershof bij een kopje koffie dan wel thee Ook volgende week, zondag 30 november, de 1 e zondag van de advent, gaat in de dienst in Haaksbergen voor ds. N.J. Pronk. In Buurse is er volgende week geen dienst. 15

Uitvaart Keuzeliederen

Uitvaart Keuzeliederen Uitvaart Keuzeliederen 1. 'Als God ons thuisbrengt' Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 )

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Pasen 2015 In de Vloedschuur Witte Donderdag om 20:00 Goede

Nadere informatie

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar?

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar? Voorbereiding viering: In de kerkzaal ligt op het liturgisch centrum een groot blauw kleed als een soort Jordaan, met daarin twaalf stenen. Thema van de dienst: Waarom staan die stenen daar? De lezing

Nadere informatie

Kom-over-de-brug-dienst

Kom-over-de-brug-dienst Kom-over-de-brug-dienst Zondag 5 juli 2015 Bethlehemkerk 9.30 uur Voorganger: Organist: Koster: Ds. J. Aarnoudse Addo Dam Stefan Schoonderwoerd 2 Verwelkoming en mededelingen door ouderling van dienst

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur. : Voor alle kinderen van de basisschool

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur. : Voor alle kinderen van de basisschool Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Orgelspel Opgang (de gemeente gaat staan) Aanvangslied: Psalm 84: 1 ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk

Nadere informatie

Mogen allen één zijn!

Mogen allen één zijn! Dekenaat Herzele Houtem Zevende zondag van Pasen C-jaar 11 en 12 mei 2013 Mogen allen één zijn! Intredelied (ZJ 503, 1 +2): Zingt een nieuw lied voor de Heer Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen.

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering

Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering Welkom Een kind wordt geboren, klein en kwetsbaar, een kind wordt geboren, maar hij krijgt grote namen: Koning, Vredevorst, Zoon van God. Geen kind

Nadere informatie

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood -

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - derde vastenzondag 8 maart 2015 Bij het binnenkomen komen misdienaars Michiel en Sarah met voorganger Gert en lectoren Hildegart

Nadere informatie

Orde voor de ingebruikneming van een orgel of ander muziekinstrument

Orde voor de ingebruikneming van een orgel of ander muziekinstrument Orde voor de ingebruikneming van een orgel ander muziekinstrument Het orgel muziekinstrument wordt tot aan het moment van het zegengebed nog niet bespeeld. De liederen die voordien worden aangegeven, zullen

Nadere informatie

liturgie voor hemelvaartsdag

liturgie voor hemelvaartsdag liturgie voor hemelvaartsdag Lied 47: 1 en 2. Bemoediging en groet Klein Gloria Gebed: Barmhartige God, Het is nogal wat! Door uw Zoon, die ten hemel is gevaren, mogen wij deel krijgen aan Uw eeuwige luister.

Nadere informatie

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Gemeente, de preek van vanmorgen gaat over zoeken, over God zoeken. De preek gaat over Psalm 63. Een psalm door David gedicht, toen hij was in de woestijn

Nadere informatie

Hij voor mij. Balkje: Paasliturgie 2015

Hij voor mij. Balkje: Paasliturgie 2015 Balkje: Paasliturgie 2015 Hij voor mij Zingen: Herv. Bundel 177:1 en 2 O hoogt en diepte, looft nu God, aanbidt Zijn heiligheid, Zijn Woord werd nimmer nog gepeild, Zijn weg is majesteit. O wond re liefd,

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING ZONDAG 18 JANUARI 2015-2 e zondag van Epifanie- Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: ds Rienk Lanooy Ouderling van dienst: Roland van Haersma Buma Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Joris

Nadere informatie

Een koning als geen ander!

Een koning als geen ander! Een koning als geen ander! - viering rond woord en brood - Ten Bos, 23 november 2014] Bij het binnenkomen komen misdienaars (namen) en lectoren (namen) met [de voorganger] mee uit de sacristie. Ze stappen

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 40 Hoe kom ik in de hemel?

Nadere informatie

258.Kom in mijn hart,

258.Kom in mijn hart, 258.Kom in mijn hart, 1. Kom in mijn hart, kom in mijn hart. o, kom in mijn hart, Heer Jezus. Breng keer op keer Uw ware leer opnieuw in mijn hart, Heer Jezus. 2. Blijf in mij hart, blijf in mijn hart,

Nadere informatie

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen.

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen. Zondagsbrief voor zondag 2 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Advent Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig licht is. Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek Gemeente, een van de kenmerken van het leven met God is het verlangen naar de tijd die komt. Er zijn mensen die altijd

Nadere informatie

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid,

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid, ZONDAG 2 AUGUSTUS 2015-9e zondag na Pinksteren - Voorganger: ds. Gerard van Es Organist: Arjan de Vos Ouderling van dienst: Henriëtte van Aerssen ORGELSPEL - verstilling - BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

Nadere informatie

Zie, ik verkondig u grote blijdschap

Zie, ik verkondig u grote blijdschap Zie, ik verkondig u grote blijdschap door: J. Lebrat Lucas 1:46-55; 67-79; 2:1-38 In bovenstaande gedeelten zien we, dat één voorwerp alle harten vervult met een overstromende vreugde. Deze grote blijdschap

Nadere informatie

HIJ IS OPGESTAAN, HIJ LEEFT.

HIJ IS OPGESTAAN, HIJ LEEFT. HIJ IS OPGESTAAN, HIJ LEEFT. 1 ste paasdag 2015 Elim, t Harde Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. A. van Dijk Aanvang: 9.30 uur 1 Orgelspel Welkom en mededelingen Zingen: paasliederen OTH 124 Dit

Nadere informatie

De Koning komt! Ad Leeuwenhage

De Koning komt! Ad Leeuwenhage De Koning komt! Zegt onder de heidenen: De HEERE is Koning; Ook zal de wereld bevestigd worden, zij zal niet bewogen worden; Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid. Psalm 96 : 10 Ad Leeuwenhage

Nadere informatie

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23 Jos Douma Psalm 23 De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij

Nadere informatie

Heidelbergse Catechismus

Heidelbergse Catechismus 81 het eerste deel Heidelbergse Catechismus ZONDAG 1 Vraag 1: Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor,

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Daarom juicht mijn ziel Hoe gaat het met je ziel? (2)

Daarom juicht mijn ziel Hoe gaat het met je ziel? (2) Daarom juicht mijn ziel Hoe gaat het met je ziel? (2) Preek over Psalm 16 (ds. Jos Douma) Een stil gebed van David. Behoed mij, God, ik schuil bij u. Ik zeg tot de HEER: U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand

Nadere informatie