70 e jaargang no 5 april 2015 Pasen en Hooglied

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "70 e jaargang no 5 april 2015 Pasen en Hooglied"

Transcriptie

1 70 e jaargang no 5 april 2015 Pasen en Hooglied De Eeuwige en Zijn volk. Zij zijn als bruid en Bruidegom. In dit licht lezen de rabbijnen ook de liefdesverklaring: Laat Hij mij kussen met de kussen van zijn mond, want kostelijker dan wijn is jouw liefde ( Hooglied 1,2). Met deze woorden drukt het Joodse volk zijn onstilbare verlangen uit naar de aanwezigheid van de Eeuwige, opdat Hij het volk in ballingschap nabij blijft. De twee geliefden uit Hooglied staan ook model voor de relatie tussen God en Zijn schepping. In de joodse traditie wordt Hooglied gelezen op de Sjabbat tijdens Pesach. Met Pesach wordt immers de bevrijding uit het slavenhuis Egypte gevierd, het begin van de liefdesgeschiedenis tussen God en Zijn volk. In aansluiting bij de synagoge verbindt nu het Oecumenisch Leesrooster voor de kerken Hooglied met Pasen. Zeven weken lang, te beginnen op de Paasmorgen, lezen wij uit Hooglied. In dit eerste stukje in een serie van twee, leest u iets over Hooglied in de Joodse traditie. De titel van het boek Hooglied luidt in het hebreeuws Sjier hasjieriem, in de letterlijke vertaling 'het Lied der Liederen' en betekent 'het allerschoonste lied', (zoals 'Koning der Koningen' de allerhoogste koning) betekent. Men kan ook zeggen: het mooiste lied van alle liederen dat koning Salomo dichtte, en dat waren er 1005 (1Kon. 5,12). Of: het mooiste lied dat in de wereld ooit gezongen is, en het is van de hand van Salomo. 'Het Lied der Liederen van Sjlomo', zo wordt de aanhef gewoonlijk gelezen. De chachamiem ( de wijzen) begrijpen: Het Lied der Liederen dat door de gemeenschap van Israel gezongen wordt voor Hem van Wie de vrede is. Men leest 'Sjlomo', Salomo dan niet als een eigen naam, maar als ''Sjalomo'= Sjalom sjelo = Vrede van hem. De midrasj vertelt ons dat Salomo Hooglied, Spreuken en Prediker schreef. Hij schreef het Lied der Liederen in zijn jeugd. De tijd van lente, vreugde verliefd zijn, fertiliteit. Op middelbare leeftijd schreef hij Spreuken. De tijd van het een en het ander, het nog niet helemaal weten, ietwat cynisch. In de ouderdom schreef Salomo Prediker. Doorleeft, wijs, geleerd en getekend door het leven. In de joodse traditie wordt Hooglied vrijwel uitsluitend als allegorie gelezen. Allegorie betekent dat elke aanduiding symbolisch is voor iets anders. Zo staat 1

2 het meisje, de Sjoelamitische, voor het volk Israel en Salomo voor God. In de christelijke traditie is deze allegorische uitleg wel overgenomen, maar dan is het meisje symbolisch voor de kerk en Salomo staat voor Christus. Een latere allegorische uitleg in Israel is dat het meisje de personificatie is van de wijsheid waar Salomo naar op zoek was. Omdat Hooglied wellicht gemakkelijk als een seculier liefdeslied kan worden opgevat was er aanvankelijk grote aarzeling het op te nemen in Tenach. De reden dat het toch is opgenomen is dat men het allegorisch las. Bekend is de uitspraak van Rabbi Akiba : De hemel verhoede dat iemand uit Israel ooit denken zou dat Sjier hasjieriem niet tot de boeken van Tenach zou behoren! Zelfs de hele wereld weegt niet op tegen de dag waarop Sjier ha Sjieriem gegeven is. Want alle geschriften (in Tenach) zijn heilig, maar Sjier hasjieriem is het heiligste van alle. Rabbi Akiba was een mysticus, die hartstochtelijk veel van de Eeuwige hield. Hij hield erg veel van zijn vrouw en hield veel van de mensen. Met zo'n drievoudige liefde herkende hij zich in het lied der liederen. Hij had daarmee ook recht van spreken! Met name aan hem hebben wij te danken dat Hooglied in onze Bijbel staat. 27 Liefdesliedjes is de titel van de vertolking van Hooglied van Judith Herzberg. De inhoud van Hooglied wordt opgeroepen in de vorm van kinderlijke onschuldige kinderliedjes, waarin het liefdesverlangen nog niet tot het biologische is verengd. Het Hooglied kunnen we zien als een lied van verlangen dat voortdurend heen en weer trilt tussen aantrekking en verwijdering. De verwijdering is nooit totaal, de nabijheid gaat niet in éénwording over. Eénwording zou het verlangen tot zwijgen brengen. Sjier ha Sjieriem is in wezen het lied van het sterke verlangen naar de ander, nu weer vreugdevol, dan weer wanhopig, terwijl de ander die altijd 'de ander' blijft. Wij herkennen die hunkering in het verlangen van God naar een wereld die ook voor Hem bewoonbaar is en omgekeerd in het verlangen van de mens naar de nabijheid van zijn of haar medemens en naar zijn of haar Schepper. Wim Eikelboom 2

3 Schriftlezingen voor de zondagen in de maand april 2015 naar het oecumenisch leesrooster 'De Eerste dag' april Witte Donderdag Exodus 12, (1) Johannes 13, april Goede vrijdag Exodus 12 (1) Hosea 6, 1-6 Hebreeën 9, Johannes 18, 1-19,42 4 april Genesis 1, 1-2,3 Paaswake Genesis 22, 1-18 Exodus 14, 15-15, 1a Jesaja 54, 4-14 Jesaja 55, 1-11 Ezechiël 36, Sefanja 3, Romeinen 6, 3-4 Kolossenzen 3, 1-4 Marcus 16, 1-8 Zondag 5 april Jesaja 25, 6-9 of Hooglied 3, 1-11 Pasen Kolossenzen 3, 1-4 Johannes 20, 1-18 Zondag 12 april Jesaja 26, 1-13 of Hooglied 5, 2-8 Quasi modo geniti 1 Johannes 5, 1-6 Johannes 20, (19) Zondag 19 april Micha 4, 1-5 of Hooglied 1, 1-8 Misericordias Domini 1 Johannes 1, 1-17 Johannes 21, Zondag 26 april Ezechiël 1, 3-5a; 26-28a of Hooglied 2, 8-17 Jubilate 1 Johannes 3, 1-8 Johannes 10,

4 zondag 5 april uur zondag 12 april uur zondag 19 april uur zondag 26 april uur Pasen Mw. ds. A.J. van Zanden Viering Heilig Avondmaal m.m.v. cantorij 1 e collecte: PKN Jeugdwerk 2 e collecte: Kerk en eredienst Quasi modo geniti Ds. K. Touwen, Arnhem 1 e collecte: Kovalam India 2 e collecte: Kerk en eredienst Misericordias Domini Mw. ds. A.J. van Zanden 1 e collecte: Kledingbank Ede 2 e collecte: Kerk en eredienst 3 e collecte: Solidariteitskas Jubilate Mw. ds. A.J. van Zanden Viering Heilig Avondmaal m.m.v. cantorij 1 e collecte: stichting Ashleigh s Place, Zuid Afrika 2 e collecte: Kerk en eredienst Stille week 2015 Maandag 30 maart uur Vesper met Cantorij Dinsdag 31 maart uur Vesper met Cantorij Woensdag 1 april uur Vesper Witte Donderdag 2 april uur Viering, Ds. E. Hallewas Heilig Avondmaal, Cantorij Goede Vrijdag 3 april uur Marcus-Passie met Cantorij Stille Zaterdag 4 april uur Paaswake, Ds. J.H. Uytenbogaardt, Utrecht 4

5 Kosterdiensten De kosterdiensten in de maand april worden waargenomen door de heren Jan de Groot en Kees Kwint Oppas Bij speciale diensten, bijvoorbeeld doopdiensten etc. is er altijd oppas aanwezig - Op donderdag voorafgaand aan de zondag, vóór uur kunt u contact opnemen met Els van Rixoort tel: of Als er onverwacht oppas nodig is, dan wordt er op dat moment een vrijwilliger gezocht. Kinderkerk Voor kinderen van 4-12 jaar is er elke zondag tijdens de eredienst kinderkerk in hun eigen ruimte van het gemeentecentrum. De kinderen beginnen de dienst in de kerk. Jongerenkerk De jongerenkerk voor jarigen komt bij elkaar op de 1 e zondag van de maand, in de Lutherse kerk. Er wordt gestart in de gewone dienst. Inleveren kopij Kopij voor het meinummer van Mededelingen kunt u inleveren tot uiterlijk maandag 13 april uur bij Wim Eikelboom of mailen naar en Te horen met Pasen: Gedachte van een kerkganger: 'De Heer is waarlijk opgestaan' Hoe bestaat het. 5

6 De bloemen uit de kerk in de maand februari gingen naar: 1 februari Mevrouw Gertrude Bot 8 februari De heer Jan Neels 15 februari De heer Hans Scheffers 22 februari Mevrouw Janny van de Spek De jarige tachtig-plussers in april Onze koning en koningin geven dit jaar op hun eigen manier gestalte aan Koningsdag. Ze reizen daarvoor af naar Dordrecht. Deze oude stad, bekend van de Statenvertaling, heeft in het historische gedeelte, op de Visbrug, een bronzen standbeeld staan van de gebroeders Johan en Cornelis de Witt; staatslieden die in hun tijd anders dachten over de Oranjes dan de inwoners van nu. Toon Dupuis is de maker van dit kunstwerk, dat in 1918 op de brug geplaatst werd, 246 jaar na de moord op de beide broers. Er wordt wel eens verteld dat de zittende Johan zo nu en dan wisselt met de staande Cornelis. Ook Dordtenaren kunnen mooie verhalen vertellen. Als je jarig bent dissen de gasten ook graag prachtige anekdotes op, ook al is de originaliteit soms wat ver te zoeken. Een ansichtkaart met een eigen woordje erop zal de feestvreugde van de dag altijd verhogen, zeker als je wat ouder wordt. De jarige tachtigplussers in april zijn: op 12 april is dat dhr. J. Eversen Pienemanstraat WG Ede op 13 april Mevr. C.J. Harteveld - de Jong Kortenburg AV Wageningen op 14 april Mevr. P. Zimmerman - Nielsen Beekdal Utrechtseweg CM Heelsum 6

7 De Stoofpot Sint Joris, die deze maand een feestdag heeft, is niet alleen bekend van zijn strijd met de draak, maar ook door het sint Joris kruid: valeriaan. De scherpe punten van het kruid verwijzen naar de klauwen van de draak en wordt daarom ook wel speerkruid genoemd. Kortom, in deze maand zijn er weer volop verse kruiden te gebruiken bij het bereiden van een heerlijke maaltijd. De donderdagen 9 en 23 april zijn gereserveerd voor de Stoofpot. Om mee te eten meldt u zich tenminste twee dagen van tevoren aan bij mevrouw Wilma van Eibergen. Zij is het best te bereiken tussen 18:00 uur en 20:00 uur (telefoonnummer: ). Op de Stoofpotavond kunnen we vanaf half zes een glaasje met elkaar drinken (de glaasjes wijn kosten 0,80 en de sapjes 0,50). We proberen altijd om zes uur aan de maaltijd te beginnen. Deze kosten 3,00. Graag tot ziens op de Stoofpot. Niet alleen het neerzetten van de Paaskaars voor de viering van Pasen in de kerk van Szekszárd is dit keer een onderdeel van de contacten en gesprekken met de gemeenteleden daar, ook zal er aandacht besteed worden aan het jubileum jaar Vijftig jaar geleden kwamen de eerste contacten tot stand in een tijd dat Oost en West Europa van elkaar gescheiden werden door prikkeldraad, wachttorens en dreiging van de koude oorlog. Er is intussen heel veel gebeurd. De tonnetjes waspoeder hoeven niet meer onder de stoelen van de auto meegenomen te worden en spijkers voor de traploper koop je gewoon uit de voorraad in de winkel. Toch leven ook die verhalen voort, tussen de regels van de gebeurtenissen van vandaag. De Paasgroet, uitgesproken tijdens de dienst, zal voor velen herinneringen oproepen aan een gemeenschappelijke historie. Laten we opstaan voor een toekomst, waarin alle volkeren in vrede naar elkaar omzien. Namens de werkgroep Hongarije, Henk Renaud Eisberg 7

8 Beknopt verslag van de Kerkenraadsvergadering van 12 maart 2015 Op 28 februari jl. heeft een delegatie van onze kerkenraad de Kerkenradendag in Woerden bezocht. Deze dag was bedoeld voor ontmoeting tussen de Evangelisch-Lutherse Synode en haar kerkenraden. Onze bezoekers vonden dit een zinvolle dag en er zijn weer de nodige contacten aangehaald. Er is o.a. gesproken en gediscussieerd over een aantal lutherse bestuurlijke en theologische zaken. Voor een uitgebreider verslag van deze bijeenkomst verwijzen wij hier naar een artikel, dat t.z.t. in ELK zal verschijnen. Op 2 maart jl. hebben de voorzitter en de scriba op uitnodiging van de Raad van Kerken een bezoek gebracht aan de Turkse Moskee in Ede. Zij hebben daar een gebedsdienst bijgewoond. Het bestuur van de moskee en de imam hebben tekst en uitleg gegeven over deze dienst. Ook werd toelichting gegeven op de bouwplannen voor een nieuwe moskee in Ede. De Stille Week 2015 zal dit jaar een wat andere opzet hebben dan in het verleden. In de vespers gaat het meer om de lezingen en onze predikant gaat alleen voor op Palmpasen en Eerste Paasdag. Wij hebben inmiddels de medewerking kunnen verzekeren van alle gastpredikanten, lectoren van andere kerken, onze ambtsdragers, kosters en diverse gemeenteleden. Voor de Gemeenteavond van 10 april a.s. wordt een voorlopige agenda opgesteld. Daarin zullen het jaarverslag 2014 en het financieel jaarverslag 2014 een plaats krijgen. Op zondag 19 april a.s. zal Lisan Verboom bevestigd worden als diaken; er zijn geen tegenkandidaten gesteld of bezwaren ingebracht tegen haar kandidatuur. De kerkenraad vindt 70 jaar Bevrijding 4/5 mei een goede aanleiding voor een bijzondere activiteit op 1 mei a.s. De eerste ideeën worden verder uitgewerkt. Zo n bijzondere bijeenkomst kan het onderlinge contact versterken en de gelegenheid bieden met elkaar van gedachten te wisselen over actuele onderwerpen, die met oorlog en bevrijding te maken hebben. De Kerkennacht 2015 zal worden gehouden op vrijdag 19 juni s avonds. Er is een eerste overleg geweest met o.a. Taborkerk, Beatrixkerk, en de Nieuwe 8

9 Kerk. Wat onze bijdrage betreft, de kerkenraad denkt aan eventueel een muzikale bijdrage en een digitale fotovoorstelling. Verder wordt nog nagedacht over een aandeel, waarin het typisch lutherse goed tot uitdrukking kan komen. De werkgroep Website & Mededelingen is inmiddels bijeen is geweest. Er zijn veel aspecten van beide media besproken, omdat zij veel met elkaar te maken hebben, zeker met het huidige gebruik van internet. Daarbij wordt gekeken naar actualisering op korte termijn van de inhoud enerzijds en het uiterlijk en de uitvoering anderzijds. Bij de kerkenraad is het voornemen geopperd om in het najaar weer een grote schoonmaak van de kerk te willen organiseren, een initiatief waar de kerkenraad graag mee instemt. Daan van Doorne, scriba Kerkbalans 2015 Tot nu toe heb ik van 76 leden reactie ontvangen. Er is een bedrag toegezegd van Gemiddeld is ca. 578 euro toegezegd voor dit kalenderjaar. Ik hoop op nog meer toezeggingen. De kerkenraad heeft begroot dat er over 2015 minstens binnen komt. Helpt u mee? Opbrengst Collecten: De opbrengst van de collecten voor Kerk en Eredienst van 15 februari t/m 8 maart 2015 is 544,00. De derde collecte op 15 februari voor gemeentecentrum 97,60 Ontvangen giften Algemene gift 20,00 Solidariteitskas 0,00 Mededelingen 45,00 Gift gebouwen 200,00 Verjaardagsgift 70,00 Bloemen 25,00 Namens de kerkrentmeesters, Ties Havinga 9

10 Huispaaskaars In de consistoriekamer is het mogelijk om uw oude (huis)paaskaars in te leveren. Deze wordt door de kaarsenfabriek, waar we als gemeente onze kaarsen kopen, hergebruikt. Van harte aanbevolen! Diaconie collectes De collectes voor diaconale doeleinden zijn deze maand voor: 5 april: JOP, jeugdorganisatie van de PKN Met Pasen vieren we het feest van de opstanding. Voor kinderen is dit niet eenvoudig te begrijpen. Zoals bijvoorbeeld Lotte, die net haar moeder aan kanker heeft verloren. Wat betekent Pasen voor haar, hoe kon Jezus uit de dood opstaan en haar moeder niet? JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, traint jeugdwerkers in pastoraat en geeft hen bijvoorbeeld handvatten om kinderen en jongeren te ondersteunen bij het verwerken van verdriet. Voor ouders geeft ze het blad Moments uit; onderwerpen zijn geloofsopvoeding, rouw, etc. 12 april: Kovalam India Deze collecte is voor een kleinschalig project in Kovalam, India. Met de opbrengst worden diverse gezinnen uit de laagste kaste financieel gesteund en wordt er gezorgd voor medische hulp. Er wordt echter niet alleen hulp geboden, ook leert men de mensen zelfredzaam te zijn door middel van diverse projecten. Zo kunnen mensen met behulp van geitenproject weer meer in hun eigen levensbehoeften voorzien. 19 april: Kledingbank Ede Steeds meer mensen zijn (tijdelijk) niet in staat om kleding te kopen, omdat ze het financieel zwaar hebben. Zij kunnen sinds juni 2013 terecht bij Kledingbank Ede. In dat halve jaar hielp de Kledingbank 700 mensen. Door middel van een doorverwijzing, kunnen mensen 2x/jaar gratis kleding, jas en schoenen ophalen. Al deze kleding wordt gedoneerd. Kledingbank Ede heeft uw steun in de vorm van een gift en kleding hard nodig. Meer informatie: 10

11 26 april: Stichting Ashleigh s Place, Zuid Afrika De stichting Ashleigh s Place wil kansarme kinderen in een township in buurt van Kaapstad (Zuid-Afrika) toekomst te geven. Mensen in deze township leven onder erbarmelijke omstandigheden. Er zijn in de township door Ashleigh s Place drie weeshuizen gerealiseerd. De kinderen die hier wonen krijgen geborgenheid, medische zorg, een goede opvoeding en kunnen naar school. Zie ook Namens de diakenen, Jeannet Kloosterman Op dinsdag 3 maart 2015 kwam de groep contactpersonen weer bij elkaar. Jeannet Kloosterman, een van de diakenen, was ook aanwezig, omdat zij graag wilde horen wat er zo al leeft en waar men in het bezoekwerk tegen aan loopt. Om persoonlijke redenen heeft Els Roelofs moeten besluiten haar taak neer te leggen. Vanaf deze plaats nogmaals veel dank voor je inzet en werk, Els. Fijn dat je zo aan anderen dacht en met ze meeleefde. Els had de adressen in Bennekom onder haar hoede. Enkele van deze adressen worden nu door Ida Stuiver bezocht. Voor de rest wordt nog een contactpersoon gezocht. Emmy Koenen zal vanaf 1 maart contactpersoon zijn voor de gemeenteleden in Barneveld, Voorthuizen en Renswoude. Geweldig dat ook nieuwe gemeenteleden op deze manier hun betrokkenheid tonen. Het is goed dat veel informatie over zieken of ziekenhuisopnames door gegeven wordt aan de ouderling pastoraat. Ook onderling houden gemeenteleden elkaar op de hoogte van het wel en wee van anderen. Er zijn gemeenteleden die geen behoefte hebben aan bezoek. Respecteer hun besluit en besteed je tijd aan mensen die een bezoek juist zeer op prijs stellen. We bespraken weer een hoofdstuk uit het boek Pastoraat voor iedereen, dit keer over wanneer je wel wat kan en mag zeggen bij een bezoek. En of je ook gemeenteleden kunt vermanen. We kregen daarbij meteen visioenen van de in het zwart geklede ouderlingen uit de boeken van Maarten t Hart en Jan Siebelink. Maar toch kun je wel eens een relativerende opmerking maken die 11

12 mensen op een andere spoor kan zetten. Zinvol om zo met elkaar van gedachten te wisselen. Eind juni komen we weer bij elkaar. Hieronder treft u opnieuw de lijst van contactpersonen aan met de bijbehorende adressen. Mocht u niet weten onder wie u valt, neem dan contact op met de ouderling pastoraat. Naam Telefoonnr bezoekadressen Caroline Bockweg deel 6711, 6714, 6716, 6717, plus overige buitengebieden Truus Cieremans , deel 6718 Ede Kernhem Wim Eikelboom t/m 6709 Wageningen Hetty van den Ham , 6744 Ederveen, Plus enkele vaste adressen Emmy Koenen Barneveld, 3781 Voorthuizen, 3927 Renswoude Alet Maasland enkele vaste adressen Tonny van Rixoort enkele vaste adressen vacant 6721 Bennekom Lucy Slagman enkele vaste adressen Riet van Stuivenberg Lunteren Ida Stuiver deel 6711, deel 6718 Ede Kernhem, 6731 Otterlo, enkele adressen in Bennekom Maaike Troost Ted van Zadel t/m 3906 Veenendaal 12

13 Recept blinkend gemeentecentrum Ingrediënten: 1 enthousiaste en gedreven initiator en inspirator met een bloemennaam, dit jaar helaas zonder fluit 6 à 7 enthousiaste en/of fanatieke gemeenteleden Een grote hoeveelheid emmers, sopdoekjes, dweilen, wissers, zemen en sponsen Een enkele ragebol, luiwagen, borstel Heerlijke koffie en soep Verrukkelijke cake (met maanzaad en citroen) en dito kokoskoekjes, erkend product Betty B. Tijd: Een zonnige zaterdag in maart, van 9 tot in de middag Temperatuur: geleidelijk oplopend gedurende de dag Resultaat: een stralend gemeentecentrum waar het weer lang goed toeven is in een schone en frisse omgeving. Natuurlijk blijven de regelmatige meer globale schoonmaakbeurten nodig. NB: Er wordt gefluisterd dat er binnenkort een recept volgt voor een helderschone kerk, ergens in het najaar. Psalmzang bij Luther en Calvijn Op zaterdag 25 april 2015 om uur vindt de Hoekelumdag plaats. Tijdens deze ontmoetingsdag zal dr. Arie Eikelboom, kerkmusicus, met de deelnemers spreken en zingen over Psalmzang bij Luther en Calvijn. Het Studenten Gitaarensemble Nederland o.l.v. Susana Opanski zal dit thema inleiden met een bewerking van Lutherliederen van Johan Walter en een bewerking van Calvinistische psalmmelodieën van Goudimel. Na afloop van de lezing geven zij een concert spelen daarbij gitaarmuziek van klassiek tot Zuid-Amerikaans. Deze dag wordt georganiseerd door de Vrienden van Hoekelum. De leden van de Stichting Vrienden van Hoekelum zijn afzonderlijk uitgenodigd. Iedereen is welkom Ieder die interesse heeft in het onderwerp is hartelijk welkom. Voor het bijwonen van dit programma vragen wij een bijdrage van 7,50 p.p. Om de organisatie van de ontmoetingsdag goed en vlot te laten verlopen, is het wenselijk dat u uw voorgenomen deelname meldt bij Wim Eikelboom of Herman Scherrenburg. 13

14 Toelichting bij Psalmzang bij Luther en Calvijn Luther en Calvijn, de twee grote reformatoren, waren het over veel zaken met elkaar eens, maar ook over veel zaken niet. Beiden verwerpen de scheiding tussen clerus en leken en verwierpen de apostolische successie. Ze vonden beiden dat iedere gelovige in het ambt der gelovigen stond. Ze verschilden in hun visie op het avondmaal of de eucharistie. Hun theologische visie op de psalmen en de rol die de psalmen in de liturgie dienden te spelen was nogal verschillend. De plaats die muziek in het leven van mensen, en vooral in de liturgie kan en moet innemen, was bij de twee reformatoren totaal anders. Calvijn herkende zichzelf in David als dichter van de psalmen. Calvijn vond dat hij net als David aan een opdracht moest voldoen waar hij eigenlijk geen zin in had en waartoe hij zich niet geroepen voelde. Calvijn zag de Psalmen als ideale gebeden. Luther zag in de psalmen profetieën over de geboorte, het leven, het sterven, de opstanding en hemelvaart van Christus en vond dat de psalmen nu gezongen christologische moesten worden geïnterpreteerd. In de lezing wordt op de verschillen tussen de visie van Calvijn en Luther op de psalmen en de rol van muziek ingegaan. Met geluidsvoorbeelden en samenzang zal duidelijk worden hoe groot die verschillen waren. Het is een lezing niet alleen om te luisteren, maar ook om actief aan deel te nemen door samen te zingen. Wim Eikelboom Optreden Ayabonga op 26 april 2015 Beste mensen, Graag wil ik mij even voorstellen: Mijn naam is Ayabonga en ik ben 23 jaar, ik woon in Mbekweni, Zuid Afrika.Ik ben sinds kort werkzaam bij NORSA, een stichting die de toekomst van kinderen wil verbeteren. Uit ervaring weet ik dat ze dit geweldig doen. Ook ik was verloren tot dat ik bij Norsa terecht kwam. Ze namen me onder hun hoede en ik mocht mijn talent delen met een heleboel mensen. Nu mag ik na schooltijd de kinderen zangles en muziekles geven. Ook al staat mijn hutje nog steeds in een town-ship, 14

15 ik zie uit naar mijn toekomst met mooie uitdagingen en mooie optredens. En mijn naam is Bettina Schouten, ik ben 47 jaar en de dochter van Betty en Lou Cortissos. In 2009 heb een stichting opgericht met als doel de toekomst van de kinderen in Zuid Afrika te verbeteren. Maar dat heeft mijn moeder vast al verteld. Nu heb ik eind april een sponsordiner en daarvoor heb ik een optreden voor Ayabonga geregeld. Nu leek het mij leuk voor hem om meerdere optredens te doen terwijl hij hier is. Hij is zeer gelovig en daarom heb ik gevraagd of hij bij jullie in de kerk mag optreden. Dit werd hartelijk ontvangen. Ik weet zeker dat jullie versteld zullen staan van zijn wonderlijke stem. Ik zou haast zeggen, mis dit niet!!! Wij zien u graag op 26 april in de Lutherse Kerk, Tot dan, Groetjes Bettina In de rij voor Anne Frank In het kader van 70 jaar bevrijding is op vrijdagavond 1 mei in ons Gemeentecentrum de film: In de rij voor Anne Frank te zien. Iedereen kent wel die eeuwige rij wachtenden voor het Anne Frank Huis. Misschien heb je er zelf wel eens in gestaan. De film In de rij voor Anne Frank laat zien wie al die bezoekers zijn. Waar komen ze vandaan? En waarom zijn ze hier? Hun verhalen vertellen dat onderdrukking, discriminatie en ontmenselijking van alle tijden zijn. De persoonlijke verhalen worden afgewisseld met passages uit het dagboek van Anne Frank, in allerlei talen voorgelezen door meisjes die ongeveer net zo oud zijn als Anne destijds was. Deze film is zeker ook interessant voor jongeren. Na afloop is er gelegenheid om wat na te praten. De avond staat ook open voor belangstellenden van buiten de gemeente. Datum: Vrijdag 1 mei Plaats: Gemeentecentrum ELG Ede Aanvang film: uur Lieke van Zanden 15

16 Kerkennacht In het weekend van juni 2015 vindt de Kerkennacht plaats. De Kerkennacht is ontstaan in Duitsland, maar vindt ondertussen ook plaats in Oostenrijk, Tsjechië, Polen, België en, Denemarken. In 2007 vond de eerste Kerkennacht in Nederland plaats in Rotterdam. Nu, zeven jaar later, doen ruim zestig steden mee aan dit tweejaarlijks oecumenisch evenement. In Ede werken vijf kerken in en rond het Beatrixpark samen aan deze activiteit. Vijf kerken zetten hun deuren open om buurtbewoners, passanten en andere belangstellenden kennis te laten maken met alles wat er op zondag en door de week achter die kerkdeuren plaatsvindt. Op vrijdag 19 juni zullen de Nieuwe Kerk, de Taborkerk, de Beatrixkerk, de Titus Brandsma parochie en onze lutherse kerk van tot uur geopend zijn en een gevarieerd programma bieden. Wat kunt u allemaal verwachten die avond? Orgelmuziek en zang, presentaties over o.a. liturgie, architectuur van de gebouwen en specifieke kenmerken van de verschillende kerkgenootschappen, rondleiding door de kerk, informatie over activiteiten in de verschillende gemeenten. Misschien is dit wel een goede gelegenheid om in gesprek te raken, al dan niet aan de hand van stellingen. We hopen elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten, vergezeld van een hapje en drankje. Vanaf half mei ligt er in de kerk een intekenlijst, want er zijn voorafgaand aan en op 19 juni diverse vrijwilligers nodig. We rekenen op uw medewerking! Caroline Bockweg en Ria Havinga 16

17 Tuinlieden gezocht In 2014 zijn er mensen actief geweest in de tuin rondom de kerk en het gemeentecentrum. Maar met kleine harkjes en schepjes duurt het lang voordat je de hele tuin op orde hebt. We zoeken dus vrijwilligers die met enige regelmaat de tuin willen onderhouden. Naast enkele tuinmannen en/of tuinvrouwen die dit leuk vinden is ook iemand nodig die deze 'kruiwagen' wil trekken. Wie oh wie? Renz van Nes Passieconcert Vocalise In het Luthers Centrum repeteert het koor Vocalise. Binnen de ELG zijn muziekliefhebbers wellicht in het volgende concert geïnteresseerd: Op zaterdag 28 maart 2015 zal Vocalise een Passieconcert geven met een verrassend repertoire: de Lamentations of Jeremiah van de Renaissance componist Thomas Tallis, en de minder bekende Johannes Passion van Thomas Selle. Een gelegenheidsensemble verleent medewerking aan het concert onder de inspirerende leiding van Gerrit Maas. Tallis muziek valt op tussen die van andere renaissancecomponisten. In de hele renaissance is er weinig aangrijpender muziek geschreven dan deze klaagzangen. De Barokke Duitse componist Selle is een stuk minder bekend, maar zijn muziek is niet minder interessant en zeker zo prachtig. Doordat hij twee koren en orkesten gebruikt wijst het werk duidelijk vooruit naar die andere dubbelkorige passie van bijna honderd jaar later: de Matthäus Passion van J.S. Bach. Het concert wordt ten gehore gebracht in de Oude Kerk, en begint om uur; einde rond uur. De toegang is vrij. Na afloop van het concert wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. 17

18 KERKVENSTER Radio Ede FM Frequenties: kabel:: FM 93.1, ether FM Maandag uur Herhaling: dinsdag uur; zondag uur. Uitzendingen in april april 2015, 2 e Paasdag Paasprogramma verzorgd door de redactie. Lied van de week: De Heer is waarlijk opgestaan. (NLB 617), gezongen door koren uit Amsterdam c.a. Nieuwe paasliederen. 13 april 2015 Vraaggesprek met mevr. Ria Modderkolk over Het werk van de Stichting Exodus. Lied van de week: Liefde is licht, opnieuw geboren. Column: Trudy Komdeur. Actuele berichten, muzikale aanvulling. 20 april 2015 In de rubriek In t Vizier praten drie redactieleden over treffende lectuur van de afgelopen week inzake kerk, geloof en samenleving. Lied van de Week: O Heer, blijf toch niet vragen. Column: Ds. Jan van der Kolk. Muzikale fragmenten. Actuele berichten. 27 april 2015, Koningsdag Interview met Dr. J. de Gier. Onderwerp: Het Wilhelmus. Lied van de Week: Zing nu de Heer, stemt allen in. Boekbespreking: Daan Laban. Actuele berichten. Tussendoor: vaderlandse liederen, muziek en zang. 18

19 Mutaties februari/maart 2015 Ingeschreven : Verhuisd : mevr. J.E. Vermeer van : Bisschopweg 5, 6741 LC Lunteren naar : Het Hoefje 23, 6741 SH Lunteren. Uitgeschreven : Wegens verhuizing overgeschreven : dhr. M. Langeweg, Tolnegenweg 63, 3781 PV Voorthuizen naar : ELG Enkhuizen. Stand :

20 . Predikant: Mw. Ds. A.J. van Zanden, Tel: Ooststeeg 36, 6708 AV Wageningen Voorzitter: Mw. B. de Boer, Tel: Valkseweg 19, 6741 ZK Lunteren Secretariaat: D. van Doorne,, Tel: Kerkrentmeesters: J.T. Havinga, Tel: R. van Nes, Tel: ING: NL49INGB , ABN AMRO NL09ABNA t.n.v. Evang.Luth.Gem.Ede Diaconie: N.M. van Beek, Tel: Mw. G.J. Kloosterman, Tel: ABN-AMRO NL41ABNA t.n.v. Diaconie Evang. Luth.Gem.Ede. Jeugdouderling: Mw. E.van Rixoort, Tel: , Eindredactie: W. Eikelboom, Tel: Ouderling Pastoraat: Mw. C.W. Bockweg, Tel: , Arthur van Schendellaan 16, 6711DC Ede Ledenadministratie: L.H. Zoetekouw, Tel: , Cantor/Organist: D.Troost, Tel: Kerkgebouw: Verhuur kerkgebouw: Verhuur luthers gemeentecentrum: Website: Beukenlaan 12, 6711 NH Ede, Tel: J. de Groot Tel: mobiel: , (telefoon in centrum) H.I. Renaud, Tel:

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

drieluik Amersfoort Lof der zotheid voor dummies Verschillende standpunten over de islam Drieluik, 12e jaargang - nummer 4 - mei 2011

drieluik Amersfoort Lof der zotheid voor dummies Verschillende standpunten over de islam Drieluik, 12e jaargang - nummer 4 - mei 2011 Protestantse Gemeente Amersfoort nspi re rend dichtbi j drieluik In dit nummer: Lof der zotheid voor dummies Verschillende standpunten over de islam Drieluik, 12e jaargang - nummer 4 - mei 2011 Erasmus

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 IN DIT NUMMER: Veertigdagentijd, hoe vier je het thuis? Vanuit as op weg naar Pasen Het roer om: Hanne wordt uitvaartleider Geloven033.nl COLOFON Drieluik

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008 Gaandeweg Oktober 2008 In liefde gedenken Loven en danken De navolging van Thomas Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum t

Nadere informatie

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010 76 ste Jaargang nr. 584 april 2010 In dit nummer o.a. Passiespelen in Tegelen 12 De pianist: film & bespreking 15 Jongerenuitwisseling 16/17 Jaarverslag 2009 22/23/24 Ledenvergadering 25/26 1 2 Zolang

Nadere informatie

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen.

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen. TER OVERDENKING Deze maand is het weer Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Het is een dag van licht en van lente, van nieuw leven en van nieuwe adem. Het is de dag van een nieuwe toekomst. Maar

Nadere informatie

jaargang 2 nummer 8 Voeding

jaargang 2 nummer 8 Voeding Voeding Voeding Wereldvoedseldag Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit ingesteld door de VN om aandacht te vragen voor de voedselsituatie van miljoenen mensen op de wereld. Nog

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 16 januari tot 20 februari 2015 No. 1 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens Vertrouw op het

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool Kerkenwerk 10e jaargang nummer 163 Donderdag 2 mei 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Paasmaaltijd in de Zonnebrinkkerk Goede herinneringen aan

Nadere informatie

25 april 2012. Al heeft Hij ons verlaten IN DIT NUMMER:

25 april 2012. Al heeft Hij ons verlaten IN DIT NUMMER: 32e jaargang 25 april 2012 4 protestantse kerk Berichten van de protestantse gemeenten van Heemstede en Bennebroek (PKN) IN DIT NUMMER: Algemeen Kerkdiensten 2 Hoofdartikel 4 Viertakt 15 Overige berichten

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een

Nadere informatie

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr.

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr. Kerkblad 54 e jaargang nr. 10 6 oktober 2007 7 oktober Lichtpuntviering 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE MEDITATIE Heb je vijanden lief Als ik het helemaal heb gehad

Nadere informatie

Wij gedenken met elkaar, maar hoe?

Wij gedenken met elkaar, maar hoe? Nr. 9 - Oktober 2013 - Jaargang 43 (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest Wij gedenken met elkaar, maar hoe? Rondom 1 en 2 november zijn er zowel in katholieke als in

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie