70 e jaargang no 5 april 2015 Pasen en Hooglied

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "70 e jaargang no 5 april 2015 Pasen en Hooglied"

Transcriptie

1 70 e jaargang no 5 april 2015 Pasen en Hooglied De Eeuwige en Zijn volk. Zij zijn als bruid en Bruidegom. In dit licht lezen de rabbijnen ook de liefdesverklaring: Laat Hij mij kussen met de kussen van zijn mond, want kostelijker dan wijn is jouw liefde ( Hooglied 1,2). Met deze woorden drukt het Joodse volk zijn onstilbare verlangen uit naar de aanwezigheid van de Eeuwige, opdat Hij het volk in ballingschap nabij blijft. De twee geliefden uit Hooglied staan ook model voor de relatie tussen God en Zijn schepping. In de joodse traditie wordt Hooglied gelezen op de Sjabbat tijdens Pesach. Met Pesach wordt immers de bevrijding uit het slavenhuis Egypte gevierd, het begin van de liefdesgeschiedenis tussen God en Zijn volk. In aansluiting bij de synagoge verbindt nu het Oecumenisch Leesrooster voor de kerken Hooglied met Pasen. Zeven weken lang, te beginnen op de Paasmorgen, lezen wij uit Hooglied. In dit eerste stukje in een serie van twee, leest u iets over Hooglied in de Joodse traditie. De titel van het boek Hooglied luidt in het hebreeuws Sjier hasjieriem, in de letterlijke vertaling 'het Lied der Liederen' en betekent 'het allerschoonste lied', (zoals 'Koning der Koningen' de allerhoogste koning) betekent. Men kan ook zeggen: het mooiste lied van alle liederen dat koning Salomo dichtte, en dat waren er 1005 (1Kon. 5,12). Of: het mooiste lied dat in de wereld ooit gezongen is, en het is van de hand van Salomo. 'Het Lied der Liederen van Sjlomo', zo wordt de aanhef gewoonlijk gelezen. De chachamiem ( de wijzen) begrijpen: Het Lied der Liederen dat door de gemeenschap van Israel gezongen wordt voor Hem van Wie de vrede is. Men leest 'Sjlomo', Salomo dan niet als een eigen naam, maar als ''Sjalomo'= Sjalom sjelo = Vrede van hem. De midrasj vertelt ons dat Salomo Hooglied, Spreuken en Prediker schreef. Hij schreef het Lied der Liederen in zijn jeugd. De tijd van lente, vreugde verliefd zijn, fertiliteit. Op middelbare leeftijd schreef hij Spreuken. De tijd van het een en het ander, het nog niet helemaal weten, ietwat cynisch. In de ouderdom schreef Salomo Prediker. Doorleeft, wijs, geleerd en getekend door het leven. In de joodse traditie wordt Hooglied vrijwel uitsluitend als allegorie gelezen. Allegorie betekent dat elke aanduiding symbolisch is voor iets anders. Zo staat 1

2 het meisje, de Sjoelamitische, voor het volk Israel en Salomo voor God. In de christelijke traditie is deze allegorische uitleg wel overgenomen, maar dan is het meisje symbolisch voor de kerk en Salomo staat voor Christus. Een latere allegorische uitleg in Israel is dat het meisje de personificatie is van de wijsheid waar Salomo naar op zoek was. Omdat Hooglied wellicht gemakkelijk als een seculier liefdeslied kan worden opgevat was er aanvankelijk grote aarzeling het op te nemen in Tenach. De reden dat het toch is opgenomen is dat men het allegorisch las. Bekend is de uitspraak van Rabbi Akiba : De hemel verhoede dat iemand uit Israel ooit denken zou dat Sjier hasjieriem niet tot de boeken van Tenach zou behoren! Zelfs de hele wereld weegt niet op tegen de dag waarop Sjier ha Sjieriem gegeven is. Want alle geschriften (in Tenach) zijn heilig, maar Sjier hasjieriem is het heiligste van alle. Rabbi Akiba was een mysticus, die hartstochtelijk veel van de Eeuwige hield. Hij hield erg veel van zijn vrouw en hield veel van de mensen. Met zo'n drievoudige liefde herkende hij zich in het lied der liederen. Hij had daarmee ook recht van spreken! Met name aan hem hebben wij te danken dat Hooglied in onze Bijbel staat. 27 Liefdesliedjes is de titel van de vertolking van Hooglied van Judith Herzberg. De inhoud van Hooglied wordt opgeroepen in de vorm van kinderlijke onschuldige kinderliedjes, waarin het liefdesverlangen nog niet tot het biologische is verengd. Het Hooglied kunnen we zien als een lied van verlangen dat voortdurend heen en weer trilt tussen aantrekking en verwijdering. De verwijdering is nooit totaal, de nabijheid gaat niet in éénwording over. Eénwording zou het verlangen tot zwijgen brengen. Sjier ha Sjieriem is in wezen het lied van het sterke verlangen naar de ander, nu weer vreugdevol, dan weer wanhopig, terwijl de ander die altijd 'de ander' blijft. Wij herkennen die hunkering in het verlangen van God naar een wereld die ook voor Hem bewoonbaar is en omgekeerd in het verlangen van de mens naar de nabijheid van zijn of haar medemens en naar zijn of haar Schepper. Wim Eikelboom 2

3 Schriftlezingen voor de zondagen in de maand april 2015 naar het oecumenisch leesrooster 'De Eerste dag' april Witte Donderdag Exodus 12, (1) Johannes 13, april Goede vrijdag Exodus 12 (1) Hosea 6, 1-6 Hebreeën 9, Johannes 18, 1-19,42 4 april Genesis 1, 1-2,3 Paaswake Genesis 22, 1-18 Exodus 14, 15-15, 1a Jesaja 54, 4-14 Jesaja 55, 1-11 Ezechiël 36, Sefanja 3, Romeinen 6, 3-4 Kolossenzen 3, 1-4 Marcus 16, 1-8 Zondag 5 april Jesaja 25, 6-9 of Hooglied 3, 1-11 Pasen Kolossenzen 3, 1-4 Johannes 20, 1-18 Zondag 12 april Jesaja 26, 1-13 of Hooglied 5, 2-8 Quasi modo geniti 1 Johannes 5, 1-6 Johannes 20, (19) Zondag 19 april Micha 4, 1-5 of Hooglied 1, 1-8 Misericordias Domini 1 Johannes 1, 1-17 Johannes 21, Zondag 26 april Ezechiël 1, 3-5a; 26-28a of Hooglied 2, 8-17 Jubilate 1 Johannes 3, 1-8 Johannes 10,

4 zondag 5 april uur zondag 12 april uur zondag 19 april uur zondag 26 april uur Pasen Mw. ds. A.J. van Zanden Viering Heilig Avondmaal m.m.v. cantorij 1 e collecte: PKN Jeugdwerk 2 e collecte: Kerk en eredienst Quasi modo geniti Ds. K. Touwen, Arnhem 1 e collecte: Kovalam India 2 e collecte: Kerk en eredienst Misericordias Domini Mw. ds. A.J. van Zanden 1 e collecte: Kledingbank Ede 2 e collecte: Kerk en eredienst 3 e collecte: Solidariteitskas Jubilate Mw. ds. A.J. van Zanden Viering Heilig Avondmaal m.m.v. cantorij 1 e collecte: stichting Ashleigh s Place, Zuid Afrika 2 e collecte: Kerk en eredienst Stille week 2015 Maandag 30 maart uur Vesper met Cantorij Dinsdag 31 maart uur Vesper met Cantorij Woensdag 1 april uur Vesper Witte Donderdag 2 april uur Viering, Ds. E. Hallewas Heilig Avondmaal, Cantorij Goede Vrijdag 3 april uur Marcus-Passie met Cantorij Stille Zaterdag 4 april uur Paaswake, Ds. J.H. Uytenbogaardt, Utrecht 4

5 Kosterdiensten De kosterdiensten in de maand april worden waargenomen door de heren Jan de Groot en Kees Kwint Oppas Bij speciale diensten, bijvoorbeeld doopdiensten etc. is er altijd oppas aanwezig - Op donderdag voorafgaand aan de zondag, vóór uur kunt u contact opnemen met Els van Rixoort tel: of Als er onverwacht oppas nodig is, dan wordt er op dat moment een vrijwilliger gezocht. Kinderkerk Voor kinderen van 4-12 jaar is er elke zondag tijdens de eredienst kinderkerk in hun eigen ruimte van het gemeentecentrum. De kinderen beginnen de dienst in de kerk. Jongerenkerk De jongerenkerk voor jarigen komt bij elkaar op de 1 e zondag van de maand, in de Lutherse kerk. Er wordt gestart in de gewone dienst. Inleveren kopij Kopij voor het meinummer van Mededelingen kunt u inleveren tot uiterlijk maandag 13 april uur bij Wim Eikelboom of mailen naar en Te horen met Pasen: Gedachte van een kerkganger: 'De Heer is waarlijk opgestaan' Hoe bestaat het. 5

6 De bloemen uit de kerk in de maand februari gingen naar: 1 februari Mevrouw Gertrude Bot 8 februari De heer Jan Neels 15 februari De heer Hans Scheffers 22 februari Mevrouw Janny van de Spek De jarige tachtig-plussers in april Onze koning en koningin geven dit jaar op hun eigen manier gestalte aan Koningsdag. Ze reizen daarvoor af naar Dordrecht. Deze oude stad, bekend van de Statenvertaling, heeft in het historische gedeelte, op de Visbrug, een bronzen standbeeld staan van de gebroeders Johan en Cornelis de Witt; staatslieden die in hun tijd anders dachten over de Oranjes dan de inwoners van nu. Toon Dupuis is de maker van dit kunstwerk, dat in 1918 op de brug geplaatst werd, 246 jaar na de moord op de beide broers. Er wordt wel eens verteld dat de zittende Johan zo nu en dan wisselt met de staande Cornelis. Ook Dordtenaren kunnen mooie verhalen vertellen. Als je jarig bent dissen de gasten ook graag prachtige anekdotes op, ook al is de originaliteit soms wat ver te zoeken. Een ansichtkaart met een eigen woordje erop zal de feestvreugde van de dag altijd verhogen, zeker als je wat ouder wordt. De jarige tachtigplussers in april zijn: op 12 april is dat dhr. J. Eversen Pienemanstraat WG Ede op 13 april Mevr. C.J. Harteveld - de Jong Kortenburg AV Wageningen op 14 april Mevr. P. Zimmerman - Nielsen Beekdal Utrechtseweg CM Heelsum 6

7 De Stoofpot Sint Joris, die deze maand een feestdag heeft, is niet alleen bekend van zijn strijd met de draak, maar ook door het sint Joris kruid: valeriaan. De scherpe punten van het kruid verwijzen naar de klauwen van de draak en wordt daarom ook wel speerkruid genoemd. Kortom, in deze maand zijn er weer volop verse kruiden te gebruiken bij het bereiden van een heerlijke maaltijd. De donderdagen 9 en 23 april zijn gereserveerd voor de Stoofpot. Om mee te eten meldt u zich tenminste twee dagen van tevoren aan bij mevrouw Wilma van Eibergen. Zij is het best te bereiken tussen 18:00 uur en 20:00 uur (telefoonnummer: ). Op de Stoofpotavond kunnen we vanaf half zes een glaasje met elkaar drinken (de glaasjes wijn kosten 0,80 en de sapjes 0,50). We proberen altijd om zes uur aan de maaltijd te beginnen. Deze kosten 3,00. Graag tot ziens op de Stoofpot. Niet alleen het neerzetten van de Paaskaars voor de viering van Pasen in de kerk van Szekszárd is dit keer een onderdeel van de contacten en gesprekken met de gemeenteleden daar, ook zal er aandacht besteed worden aan het jubileum jaar Vijftig jaar geleden kwamen de eerste contacten tot stand in een tijd dat Oost en West Europa van elkaar gescheiden werden door prikkeldraad, wachttorens en dreiging van de koude oorlog. Er is intussen heel veel gebeurd. De tonnetjes waspoeder hoeven niet meer onder de stoelen van de auto meegenomen te worden en spijkers voor de traploper koop je gewoon uit de voorraad in de winkel. Toch leven ook die verhalen voort, tussen de regels van de gebeurtenissen van vandaag. De Paasgroet, uitgesproken tijdens de dienst, zal voor velen herinneringen oproepen aan een gemeenschappelijke historie. Laten we opstaan voor een toekomst, waarin alle volkeren in vrede naar elkaar omzien. Namens de werkgroep Hongarije, Henk Renaud Eisberg 7

8 Beknopt verslag van de Kerkenraadsvergadering van 12 maart 2015 Op 28 februari jl. heeft een delegatie van onze kerkenraad de Kerkenradendag in Woerden bezocht. Deze dag was bedoeld voor ontmoeting tussen de Evangelisch-Lutherse Synode en haar kerkenraden. Onze bezoekers vonden dit een zinvolle dag en er zijn weer de nodige contacten aangehaald. Er is o.a. gesproken en gediscussieerd over een aantal lutherse bestuurlijke en theologische zaken. Voor een uitgebreider verslag van deze bijeenkomst verwijzen wij hier naar een artikel, dat t.z.t. in ELK zal verschijnen. Op 2 maart jl. hebben de voorzitter en de scriba op uitnodiging van de Raad van Kerken een bezoek gebracht aan de Turkse Moskee in Ede. Zij hebben daar een gebedsdienst bijgewoond. Het bestuur van de moskee en de imam hebben tekst en uitleg gegeven over deze dienst. Ook werd toelichting gegeven op de bouwplannen voor een nieuwe moskee in Ede. De Stille Week 2015 zal dit jaar een wat andere opzet hebben dan in het verleden. In de vespers gaat het meer om de lezingen en onze predikant gaat alleen voor op Palmpasen en Eerste Paasdag. Wij hebben inmiddels de medewerking kunnen verzekeren van alle gastpredikanten, lectoren van andere kerken, onze ambtsdragers, kosters en diverse gemeenteleden. Voor de Gemeenteavond van 10 april a.s. wordt een voorlopige agenda opgesteld. Daarin zullen het jaarverslag 2014 en het financieel jaarverslag 2014 een plaats krijgen. Op zondag 19 april a.s. zal Lisan Verboom bevestigd worden als diaken; er zijn geen tegenkandidaten gesteld of bezwaren ingebracht tegen haar kandidatuur. De kerkenraad vindt 70 jaar Bevrijding 4/5 mei een goede aanleiding voor een bijzondere activiteit op 1 mei a.s. De eerste ideeën worden verder uitgewerkt. Zo n bijzondere bijeenkomst kan het onderlinge contact versterken en de gelegenheid bieden met elkaar van gedachten te wisselen over actuele onderwerpen, die met oorlog en bevrijding te maken hebben. De Kerkennacht 2015 zal worden gehouden op vrijdag 19 juni s avonds. Er is een eerste overleg geweest met o.a. Taborkerk, Beatrixkerk, en de Nieuwe 8

9 Kerk. Wat onze bijdrage betreft, de kerkenraad denkt aan eventueel een muzikale bijdrage en een digitale fotovoorstelling. Verder wordt nog nagedacht over een aandeel, waarin het typisch lutherse goed tot uitdrukking kan komen. De werkgroep Website & Mededelingen is inmiddels bijeen is geweest. Er zijn veel aspecten van beide media besproken, omdat zij veel met elkaar te maken hebben, zeker met het huidige gebruik van internet. Daarbij wordt gekeken naar actualisering op korte termijn van de inhoud enerzijds en het uiterlijk en de uitvoering anderzijds. Bij de kerkenraad is het voornemen geopperd om in het najaar weer een grote schoonmaak van de kerk te willen organiseren, een initiatief waar de kerkenraad graag mee instemt. Daan van Doorne, scriba Kerkbalans 2015 Tot nu toe heb ik van 76 leden reactie ontvangen. Er is een bedrag toegezegd van Gemiddeld is ca. 578 euro toegezegd voor dit kalenderjaar. Ik hoop op nog meer toezeggingen. De kerkenraad heeft begroot dat er over 2015 minstens binnen komt. Helpt u mee? Opbrengst Collecten: De opbrengst van de collecten voor Kerk en Eredienst van 15 februari t/m 8 maart 2015 is 544,00. De derde collecte op 15 februari voor gemeentecentrum 97,60 Ontvangen giften Algemene gift 20,00 Solidariteitskas 0,00 Mededelingen 45,00 Gift gebouwen 200,00 Verjaardagsgift 70,00 Bloemen 25,00 Namens de kerkrentmeesters, Ties Havinga 9

10 Huispaaskaars In de consistoriekamer is het mogelijk om uw oude (huis)paaskaars in te leveren. Deze wordt door de kaarsenfabriek, waar we als gemeente onze kaarsen kopen, hergebruikt. Van harte aanbevolen! Diaconie collectes De collectes voor diaconale doeleinden zijn deze maand voor: 5 april: JOP, jeugdorganisatie van de PKN Met Pasen vieren we het feest van de opstanding. Voor kinderen is dit niet eenvoudig te begrijpen. Zoals bijvoorbeeld Lotte, die net haar moeder aan kanker heeft verloren. Wat betekent Pasen voor haar, hoe kon Jezus uit de dood opstaan en haar moeder niet? JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, traint jeugdwerkers in pastoraat en geeft hen bijvoorbeeld handvatten om kinderen en jongeren te ondersteunen bij het verwerken van verdriet. Voor ouders geeft ze het blad Moments uit; onderwerpen zijn geloofsopvoeding, rouw, etc. 12 april: Kovalam India Deze collecte is voor een kleinschalig project in Kovalam, India. Met de opbrengst worden diverse gezinnen uit de laagste kaste financieel gesteund en wordt er gezorgd voor medische hulp. Er wordt echter niet alleen hulp geboden, ook leert men de mensen zelfredzaam te zijn door middel van diverse projecten. Zo kunnen mensen met behulp van geitenproject weer meer in hun eigen levensbehoeften voorzien. 19 april: Kledingbank Ede Steeds meer mensen zijn (tijdelijk) niet in staat om kleding te kopen, omdat ze het financieel zwaar hebben. Zij kunnen sinds juni 2013 terecht bij Kledingbank Ede. In dat halve jaar hielp de Kledingbank 700 mensen. Door middel van een doorverwijzing, kunnen mensen 2x/jaar gratis kleding, jas en schoenen ophalen. Al deze kleding wordt gedoneerd. Kledingbank Ede heeft uw steun in de vorm van een gift en kleding hard nodig. Meer informatie: 10

11 26 april: Stichting Ashleigh s Place, Zuid Afrika De stichting Ashleigh s Place wil kansarme kinderen in een township in buurt van Kaapstad (Zuid-Afrika) toekomst te geven. Mensen in deze township leven onder erbarmelijke omstandigheden. Er zijn in de township door Ashleigh s Place drie weeshuizen gerealiseerd. De kinderen die hier wonen krijgen geborgenheid, medische zorg, een goede opvoeding en kunnen naar school. Zie ook Namens de diakenen, Jeannet Kloosterman Op dinsdag 3 maart 2015 kwam de groep contactpersonen weer bij elkaar. Jeannet Kloosterman, een van de diakenen, was ook aanwezig, omdat zij graag wilde horen wat er zo al leeft en waar men in het bezoekwerk tegen aan loopt. Om persoonlijke redenen heeft Els Roelofs moeten besluiten haar taak neer te leggen. Vanaf deze plaats nogmaals veel dank voor je inzet en werk, Els. Fijn dat je zo aan anderen dacht en met ze meeleefde. Els had de adressen in Bennekom onder haar hoede. Enkele van deze adressen worden nu door Ida Stuiver bezocht. Voor de rest wordt nog een contactpersoon gezocht. Emmy Koenen zal vanaf 1 maart contactpersoon zijn voor de gemeenteleden in Barneveld, Voorthuizen en Renswoude. Geweldig dat ook nieuwe gemeenteleden op deze manier hun betrokkenheid tonen. Het is goed dat veel informatie over zieken of ziekenhuisopnames door gegeven wordt aan de ouderling pastoraat. Ook onderling houden gemeenteleden elkaar op de hoogte van het wel en wee van anderen. Er zijn gemeenteleden die geen behoefte hebben aan bezoek. Respecteer hun besluit en besteed je tijd aan mensen die een bezoek juist zeer op prijs stellen. We bespraken weer een hoofdstuk uit het boek Pastoraat voor iedereen, dit keer over wanneer je wel wat kan en mag zeggen bij een bezoek. En of je ook gemeenteleden kunt vermanen. We kregen daarbij meteen visioenen van de in het zwart geklede ouderlingen uit de boeken van Maarten t Hart en Jan Siebelink. Maar toch kun je wel eens een relativerende opmerking maken die 11

12 mensen op een andere spoor kan zetten. Zinvol om zo met elkaar van gedachten te wisselen. Eind juni komen we weer bij elkaar. Hieronder treft u opnieuw de lijst van contactpersonen aan met de bijbehorende adressen. Mocht u niet weten onder wie u valt, neem dan contact op met de ouderling pastoraat. Naam Telefoonnr bezoekadressen Caroline Bockweg deel 6711, 6714, 6716, 6717, plus overige buitengebieden Truus Cieremans , deel 6718 Ede Kernhem Wim Eikelboom t/m 6709 Wageningen Hetty van den Ham , 6744 Ederveen, Plus enkele vaste adressen Emmy Koenen Barneveld, 3781 Voorthuizen, 3927 Renswoude Alet Maasland enkele vaste adressen Tonny van Rixoort enkele vaste adressen vacant 6721 Bennekom Lucy Slagman enkele vaste adressen Riet van Stuivenberg Lunteren Ida Stuiver deel 6711, deel 6718 Ede Kernhem, 6731 Otterlo, enkele adressen in Bennekom Maaike Troost Ted van Zadel t/m 3906 Veenendaal 12

13 Recept blinkend gemeentecentrum Ingrediënten: 1 enthousiaste en gedreven initiator en inspirator met een bloemennaam, dit jaar helaas zonder fluit 6 à 7 enthousiaste en/of fanatieke gemeenteleden Een grote hoeveelheid emmers, sopdoekjes, dweilen, wissers, zemen en sponsen Een enkele ragebol, luiwagen, borstel Heerlijke koffie en soep Verrukkelijke cake (met maanzaad en citroen) en dito kokoskoekjes, erkend product Betty B. Tijd: Een zonnige zaterdag in maart, van 9 tot in de middag Temperatuur: geleidelijk oplopend gedurende de dag Resultaat: een stralend gemeentecentrum waar het weer lang goed toeven is in een schone en frisse omgeving. Natuurlijk blijven de regelmatige meer globale schoonmaakbeurten nodig. NB: Er wordt gefluisterd dat er binnenkort een recept volgt voor een helderschone kerk, ergens in het najaar. Psalmzang bij Luther en Calvijn Op zaterdag 25 april 2015 om uur vindt de Hoekelumdag plaats. Tijdens deze ontmoetingsdag zal dr. Arie Eikelboom, kerkmusicus, met de deelnemers spreken en zingen over Psalmzang bij Luther en Calvijn. Het Studenten Gitaarensemble Nederland o.l.v. Susana Opanski zal dit thema inleiden met een bewerking van Lutherliederen van Johan Walter en een bewerking van Calvinistische psalmmelodieën van Goudimel. Na afloop van de lezing geven zij een concert spelen daarbij gitaarmuziek van klassiek tot Zuid-Amerikaans. Deze dag wordt georganiseerd door de Vrienden van Hoekelum. De leden van de Stichting Vrienden van Hoekelum zijn afzonderlijk uitgenodigd. Iedereen is welkom Ieder die interesse heeft in het onderwerp is hartelijk welkom. Voor het bijwonen van dit programma vragen wij een bijdrage van 7,50 p.p. Om de organisatie van de ontmoetingsdag goed en vlot te laten verlopen, is het wenselijk dat u uw voorgenomen deelname meldt bij Wim Eikelboom of Herman Scherrenburg. 13

14 Toelichting bij Psalmzang bij Luther en Calvijn Luther en Calvijn, de twee grote reformatoren, waren het over veel zaken met elkaar eens, maar ook over veel zaken niet. Beiden verwerpen de scheiding tussen clerus en leken en verwierpen de apostolische successie. Ze vonden beiden dat iedere gelovige in het ambt der gelovigen stond. Ze verschilden in hun visie op het avondmaal of de eucharistie. Hun theologische visie op de psalmen en de rol die de psalmen in de liturgie dienden te spelen was nogal verschillend. De plaats die muziek in het leven van mensen, en vooral in de liturgie kan en moet innemen, was bij de twee reformatoren totaal anders. Calvijn herkende zichzelf in David als dichter van de psalmen. Calvijn vond dat hij net als David aan een opdracht moest voldoen waar hij eigenlijk geen zin in had en waartoe hij zich niet geroepen voelde. Calvijn zag de Psalmen als ideale gebeden. Luther zag in de psalmen profetieën over de geboorte, het leven, het sterven, de opstanding en hemelvaart van Christus en vond dat de psalmen nu gezongen christologische moesten worden geïnterpreteerd. In de lezing wordt op de verschillen tussen de visie van Calvijn en Luther op de psalmen en de rol van muziek ingegaan. Met geluidsvoorbeelden en samenzang zal duidelijk worden hoe groot die verschillen waren. Het is een lezing niet alleen om te luisteren, maar ook om actief aan deel te nemen door samen te zingen. Wim Eikelboom Optreden Ayabonga op 26 april 2015 Beste mensen, Graag wil ik mij even voorstellen: Mijn naam is Ayabonga en ik ben 23 jaar, ik woon in Mbekweni, Zuid Afrika.Ik ben sinds kort werkzaam bij NORSA, een stichting die de toekomst van kinderen wil verbeteren. Uit ervaring weet ik dat ze dit geweldig doen. Ook ik was verloren tot dat ik bij Norsa terecht kwam. Ze namen me onder hun hoede en ik mocht mijn talent delen met een heleboel mensen. Nu mag ik na schooltijd de kinderen zangles en muziekles geven. Ook al staat mijn hutje nog steeds in een town-ship, 14

15 ik zie uit naar mijn toekomst met mooie uitdagingen en mooie optredens. En mijn naam is Bettina Schouten, ik ben 47 jaar en de dochter van Betty en Lou Cortissos. In 2009 heb een stichting opgericht met als doel de toekomst van de kinderen in Zuid Afrika te verbeteren. Maar dat heeft mijn moeder vast al verteld. Nu heb ik eind april een sponsordiner en daarvoor heb ik een optreden voor Ayabonga geregeld. Nu leek het mij leuk voor hem om meerdere optredens te doen terwijl hij hier is. Hij is zeer gelovig en daarom heb ik gevraagd of hij bij jullie in de kerk mag optreden. Dit werd hartelijk ontvangen. Ik weet zeker dat jullie versteld zullen staan van zijn wonderlijke stem. Ik zou haast zeggen, mis dit niet!!! Wij zien u graag op 26 april in de Lutherse Kerk, Tot dan, Groetjes Bettina In de rij voor Anne Frank In het kader van 70 jaar bevrijding is op vrijdagavond 1 mei in ons Gemeentecentrum de film: In de rij voor Anne Frank te zien. Iedereen kent wel die eeuwige rij wachtenden voor het Anne Frank Huis. Misschien heb je er zelf wel eens in gestaan. De film In de rij voor Anne Frank laat zien wie al die bezoekers zijn. Waar komen ze vandaan? En waarom zijn ze hier? Hun verhalen vertellen dat onderdrukking, discriminatie en ontmenselijking van alle tijden zijn. De persoonlijke verhalen worden afgewisseld met passages uit het dagboek van Anne Frank, in allerlei talen voorgelezen door meisjes die ongeveer net zo oud zijn als Anne destijds was. Deze film is zeker ook interessant voor jongeren. Na afloop is er gelegenheid om wat na te praten. De avond staat ook open voor belangstellenden van buiten de gemeente. Datum: Vrijdag 1 mei Plaats: Gemeentecentrum ELG Ede Aanvang film: uur Lieke van Zanden 15

16 Kerkennacht In het weekend van juni 2015 vindt de Kerkennacht plaats. De Kerkennacht is ontstaan in Duitsland, maar vindt ondertussen ook plaats in Oostenrijk, Tsjechië, Polen, België en, Denemarken. In 2007 vond de eerste Kerkennacht in Nederland plaats in Rotterdam. Nu, zeven jaar later, doen ruim zestig steden mee aan dit tweejaarlijks oecumenisch evenement. In Ede werken vijf kerken in en rond het Beatrixpark samen aan deze activiteit. Vijf kerken zetten hun deuren open om buurtbewoners, passanten en andere belangstellenden kennis te laten maken met alles wat er op zondag en door de week achter die kerkdeuren plaatsvindt. Op vrijdag 19 juni zullen de Nieuwe Kerk, de Taborkerk, de Beatrixkerk, de Titus Brandsma parochie en onze lutherse kerk van tot uur geopend zijn en een gevarieerd programma bieden. Wat kunt u allemaal verwachten die avond? Orgelmuziek en zang, presentaties over o.a. liturgie, architectuur van de gebouwen en specifieke kenmerken van de verschillende kerkgenootschappen, rondleiding door de kerk, informatie over activiteiten in de verschillende gemeenten. Misschien is dit wel een goede gelegenheid om in gesprek te raken, al dan niet aan de hand van stellingen. We hopen elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten, vergezeld van een hapje en drankje. Vanaf half mei ligt er in de kerk een intekenlijst, want er zijn voorafgaand aan en op 19 juni diverse vrijwilligers nodig. We rekenen op uw medewerking! Caroline Bockweg en Ria Havinga 16

17 Tuinlieden gezocht In 2014 zijn er mensen actief geweest in de tuin rondom de kerk en het gemeentecentrum. Maar met kleine harkjes en schepjes duurt het lang voordat je de hele tuin op orde hebt. We zoeken dus vrijwilligers die met enige regelmaat de tuin willen onderhouden. Naast enkele tuinmannen en/of tuinvrouwen die dit leuk vinden is ook iemand nodig die deze 'kruiwagen' wil trekken. Wie oh wie? Renz van Nes Passieconcert Vocalise In het Luthers Centrum repeteert het koor Vocalise. Binnen de ELG zijn muziekliefhebbers wellicht in het volgende concert geïnteresseerd: Op zaterdag 28 maart 2015 zal Vocalise een Passieconcert geven met een verrassend repertoire: de Lamentations of Jeremiah van de Renaissance componist Thomas Tallis, en de minder bekende Johannes Passion van Thomas Selle. Een gelegenheidsensemble verleent medewerking aan het concert onder de inspirerende leiding van Gerrit Maas. Tallis muziek valt op tussen die van andere renaissancecomponisten. In de hele renaissance is er weinig aangrijpender muziek geschreven dan deze klaagzangen. De Barokke Duitse componist Selle is een stuk minder bekend, maar zijn muziek is niet minder interessant en zeker zo prachtig. Doordat hij twee koren en orkesten gebruikt wijst het werk duidelijk vooruit naar die andere dubbelkorige passie van bijna honderd jaar later: de Matthäus Passion van J.S. Bach. Het concert wordt ten gehore gebracht in de Oude Kerk, en begint om uur; einde rond uur. De toegang is vrij. Na afloop van het concert wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. 17

18 KERKVENSTER Radio Ede FM Frequenties: kabel:: FM 93.1, ether FM Maandag uur Herhaling: dinsdag uur; zondag uur. Uitzendingen in april april 2015, 2 e Paasdag Paasprogramma verzorgd door de redactie. Lied van de week: De Heer is waarlijk opgestaan. (NLB 617), gezongen door koren uit Amsterdam c.a. Nieuwe paasliederen. 13 april 2015 Vraaggesprek met mevr. Ria Modderkolk over Het werk van de Stichting Exodus. Lied van de week: Liefde is licht, opnieuw geboren. Column: Trudy Komdeur. Actuele berichten, muzikale aanvulling. 20 april 2015 In de rubriek In t Vizier praten drie redactieleden over treffende lectuur van de afgelopen week inzake kerk, geloof en samenleving. Lied van de Week: O Heer, blijf toch niet vragen. Column: Ds. Jan van der Kolk. Muzikale fragmenten. Actuele berichten. 27 april 2015, Koningsdag Interview met Dr. J. de Gier. Onderwerp: Het Wilhelmus. Lied van de Week: Zing nu de Heer, stemt allen in. Boekbespreking: Daan Laban. Actuele berichten. Tussendoor: vaderlandse liederen, muziek en zang. 18

19 Mutaties februari/maart 2015 Ingeschreven : Verhuisd : mevr. J.E. Vermeer van : Bisschopweg 5, 6741 LC Lunteren naar : Het Hoefje 23, 6741 SH Lunteren. Uitgeschreven : Wegens verhuizing overgeschreven : dhr. M. Langeweg, Tolnegenweg 63, 3781 PV Voorthuizen naar : ELG Enkhuizen. Stand :

20 . Predikant: Mw. Ds. A.J. van Zanden, Tel: Ooststeeg 36, 6708 AV Wageningen Voorzitter: Mw. B. de Boer, Tel: Valkseweg 19, 6741 ZK Lunteren Secretariaat: D. van Doorne,, Tel: Kerkrentmeesters: J.T. Havinga, Tel: R. van Nes, Tel: ING: NL49INGB , ABN AMRO NL09ABNA t.n.v. Evang.Luth.Gem.Ede Diaconie: N.M. van Beek, Tel: Mw. G.J. Kloosterman, Tel: ABN-AMRO NL41ABNA t.n.v. Diaconie Evang. Luth.Gem.Ede. Jeugdouderling: Mw. E.van Rixoort, Tel: , Eindredactie: W. Eikelboom, Tel: Ouderling Pastoraat: Mw. C.W. Bockweg, Tel: , Arthur van Schendellaan 16, 6711DC Ede Ledenadministratie: L.H. Zoetekouw, Tel: , Cantor/Organist: D.Troost, Tel: Kerkgebouw: Verhuur kerkgebouw: Verhuur luthers gemeentecentrum: Website: Beukenlaan 12, 6711 NH Ede, Tel: J. de Groot Tel: mobiel: , (telefoon in centrum) H.I. Renaud, Tel:

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk Psalm 78 : 1 7 1 Een kunstig lied van Asaf. Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond. 2 Ik open

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER BIJBEL LEESROOSTER 2015 TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik hoop voor u dat u ooit eens flink verliefd bent geweest. Niet zo n beetje van: die of die vind ik best aardig. Misschien wordt dat nog wel eens wat

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 6 augustus 2017 kleur: groen Dienst: Ichthuskerk om 9.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist:

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Het lied dat je raakt

Het lied dat je raakt Geloofsontmoetingen Gemeente kring Vergader opening Regio ontmoeting Thema Het lied dat je raakt Concept 0.9 (12 maart 2015) Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland Voorwoord Sinds een paar

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 5 e zondag na Epifanie Werelddiaconaat 7 februari 2016 dienst voor jong en oud(er) Thema blijf vertrouwen... - ontmoeting en koffie/thee - orgelspel - welkom

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Voorganger Ouderling v. dienst Organist : ds. A. H Boschma : mw. F. Hovius : dhr. P. de Jong M.v.v. Kinderen en personeel van Het Mozaïek Thema

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

VERLANGEN NAAR VREDE

VERLANGEN NAAR VREDE Eerste Advent 2016 samen met mensen met een verstandelijke beperking VERLANGEN NAAR VREDE Troon van vrede symbool van hoop Zij zullen hun zwaarden en speren laten smelten in vuur, en ze zullen er gereedschap

Nadere informatie

10 april 2016. Afscheid van Frans Armee, Gerrit de Lange, Wout Nederveen Bevestiging van Henk van der Goot. 9.30 uur

10 april 2016. Afscheid van Frans Armee, Gerrit de Lange, Wout Nederveen Bevestiging van Henk van der Goot. 9.30 uur 10 april 2016 9.30 uur Afscheid van Frans Armee, Gerrit de Lange, Wout Nederveen Bevestiging van Henk van der Goot Organist: Joop van Oordt Voorganger: ds. Adri van der Wal Intocht De kerkenraad komt binnen

Nadere informatie

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester PGSchagen 18 september 2016 Voorganger Dhr. J. Prij Jr, Organist Hanneke Muntjewerf Lector Janny de Visser, Koster Evert Meijer, Gastvrouw Nel Dantuma Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING 27 maart 2016 (1 ste Paasdienst) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus Thema: Liefde is vertel het maar Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com Welkom door

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Pasen met de Samenleesbijbel Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Samenleesbijbel De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met ruim 500 pagina

Nadere informatie

Tweede zondag na Pasen TUINDORPKERK- UTRECHT. 4mei2014. thema. Alseenheldishijverrezen

Tweede zondag na Pasen TUINDORPKERK- UTRECHT. 4mei2014. thema. Alseenheldishijverrezen Tweede zondag na Pasen TUINDORPKERK- UTRECHT 4mei2014 thema Alseenheldishijverrezen voorganger: ds. Nico den Bok organist: David Jansen lezing: Martijn Nekkers Jaargang 3, nummer 18, zondag 04-05-2014

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014

Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014 Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L.O. Giethoorn, Groningen Ouderling: Hielle Tillema Diaken: Jan

Nadere informatie

aanroeping van de Geest-, Door de Geest is Hij aanwezig, is Hij bezig in het brood en in de wijn,

aanroeping van de Geest-, Door de Geest is Hij aanwezig, is Hij bezig in het brood en in de wijn, Dienstnummer: 1259 zondag: 8 e zondag van de herfst datum: 12-11-2017 plaats: De Bron, Assen Schriftlezingen (onderstreept = hoofdlezing): 1 Korintiërs 10:16-17; Johannes 6:51-57 liederen: ps 25:2,4; Weerklank

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Derde zondag van epifanie Sint Jacobskerk Voorganger Ouderling v dienst Lector: Organist : ds. L. Wüllschleger : mw. Gerdi

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht Nieuwsbrief De Lichtbron, 22 29 april 2016 Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht U komt mij, lieve God/ zo nederig nabij, in dagen van gemis/ en moeite vindt u mij. Een man van smarten/ die ter aarde valt

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Dit beleidsplan bestaat uit de volgende onderdelen: I. Missie en Visie (algemeen) II. Beleidsplan eredienst en pastoraat III. Missie en Visie van de diakenen

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Witte Donderdag. Duinzichtkerk, 28 maart 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL

Witte Donderdag. Duinzichtkerk, 28 maart 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Witte Donderdag Duinzichtkerk, 28 maart 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Liturgie voor de morgendienst op Zondag 11 juni 2017 PG Schagen Zondag Trinitas

Liturgie voor de morgendienst op Zondag 11 juni 2017 PG Schagen Zondag Trinitas Liturgie voor de morgendienst op Zondag 11 juni 2017 PG Schagen Zondag Trinitas Voorganger: Organist : Lector: Ontvangst : Ds. W. Andel Hanneke Muntjewerf Stijn Meijer Henk van Zanten Orgelspel Choral

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Gelezen: Hooglied 4: 1-8, Hooglied 5 : 2 8, Hooglied 7 : 7 10, Hooglied 8 : 6-7

Gelezen: Hooglied 4: 1-8, Hooglied 5 : 2 8, Hooglied 7 : 7 10, Hooglied 8 : 6-7 Zondag 24 april 2016 - Verlangen naar liefde Gelezen: Hooglied 4: 1-8, Hooglied 5 : 2 8, Hooglied 7 : 7 10, Hooglied 8 : 6-7 Enige discussie in de afgelopen week aan de keukentafel. Kunnen we dit lezen?

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse Sionbrief voor de Stille Week en Pasen NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.15a 9-4-2014 Diensten in de Stille Week In de Stille Week, de week voor Pasen, is er op maandag, dinsdag

Nadere informatie

Dienst van schrift en tafel

Dienst van schrift en tafel Orde van dienst voor de viering van zondag 22 januari 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Dienst van schrift en tafel voorganger organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Ter voorbereiding:

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Neely Kok : Guus Korpershoek De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Orde van dienst op de 16 e zondag na Pinksteren 26 september anno Domini 2017

Orde van dienst op de 16 e zondag na Pinksteren 26 september anno Domini 2017 Orde van dienst op de 16 e zondag na Pinksteren 26 september anno Domini 2017 Voorbereiding Inleidend orgelspel Binnenkomst ambtsdragers Welkom Lied tijdens het aansteken van de kaars: Nr. 280: 1, 4 en

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 19 april 2015, 3 e zondag van Pasen - schoolkerkdienst Ik zie het wel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein

Nadere informatie

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO 2 Voorwoord In oktober 2014 is het beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Eredienst 18 december u Voorganger: Ds. J. R. Geersing

Eredienst 18 december u Voorganger: Ds. J. R. Geersing Eredienst 18 december 2016 16.30u Voorganger: Ds. J. R. Geersing Liturgie Votum / zegengroet Opwekking 428 Genade zo oneindig groot Gebed Schriftlezing Zondag 38 Kolossenzen 2: 16 3: 17 Psalm 119: 63,

Nadere informatie

Zondag 28 februari 2016. Welkom in De Regenboog!

Zondag 28 februari 2016. Welkom in De Regenboog! Zondag 28 februari 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: kand. J.H. van Wijk, Zwolle Ouderling van dienst: Gerhard Nijhoff Organist: Rien Hoekjen Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries Liturgisch

Nadere informatie

Zeg maar 'ja' tegen het leven!

Zeg maar 'ja' tegen het leven! Israël - Zondag 5 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Zeg maar 'ja' tegen het leven! Dienst van bevestiging van ambtsdragers en medewerkers. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Lezen : Maleachi 1 : 1-5 Romeinen 9 : 1-13 Tekst : Romeinen 9 : 13

Lezen : Maleachi 1 : 1-5 Romeinen 9 : 1-13 Tekst : Romeinen 9 : 13 Lezen : Maleachi 1 : 1-5 Romeinen 9 : 1-13 Tekst : Romeinen 9 : 13 NLB 554 Lied 328 NLB 25d Psalm 63 : 2 en 3 Psalm 146 : 3, 4 en 5 NLB 342 Lied 477 : 1 en 2 Nieuw Liedboek 554: 1, 2, 3 en 4 Intochtslied

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Hendrick ter Brugghen (1588-1629): De Ongelovige Thomas voorganger orgel : dhr. Rob van Herwaarden :

Nadere informatie

Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: Ds. A.J.Wouda

Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: Ds. A.J.Wouda Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: 38-42 Ds. A.J.Wouda Geliefden van God Mensen die hier thuis zijn, gasten en mensen die thuis de viering meebeleven Toen ik dacht aan Tjeerd, Eisje en Griet nu zij stoppen

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 3 e zondag van de Veertigdagentijd 23 maart 2014 Jezus en de Samaritaanse vrouw dienst voor jong en oud(-er) ontdek wat je beweegt voorganger: ouderling: diaken: organist

Nadere informatie

De Leidraad. Zondag De Goede Herder 30 april 2017

De Leidraad. Zondag De Goede Herder 30 april 2017 Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Zondag De Goede Herder 30 april 2017 Voorganger: ds. J. Bonnes Organist: Johan Groen Welkom en mededelingen Aansteken van

Nadere informatie

PAASWAKE VIERING Protestantse Gemeente Beverwijk 26 MAART 2016, uur Grote Kerk

PAASWAKE VIERING Protestantse Gemeente Beverwijk 26 MAART 2016, uur Grote Kerk PAASWAKE VIERING Protestantse Gemeente Beverwijk 26 MAART 2016, 20.30 uur Grote Kerk Voorganger: Ds. Dick van Arkel Ouderling: Jan Kramer Diaken: Jaap Bubberman Geluid: Dries van Duinen Organist: Ton Veltkamp

Nadere informatie

Oogstdankdienst voor jong en oud(-er)

Oogstdankdienst voor jong en oud(-er) Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 8 e zondag van de Herfst 10 november 2013 Oogstdankdienst voor jong en oud(-er) voorganger: ds. Bob Wijnbergen ouderling: Riek Klumpers diaken: Hennie Canrinus en

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande 1 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst Zondag 23 augustus 2015 Tafeldienst Voorganger: Clementine van Polvliet Thema: Volhouden m.m.v. Marjolein Dijkstra, piano

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 17 september 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 11 november 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 11 november 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 11 november 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Ada Mooij 25 jaar koster Kees van den Berg 25 jaar organist voorganger orgel : ds. Guus A.V.

Nadere informatie

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 5 maart 2017 eerste zondag in de veertigdagentijd Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom in deze dienst! Wij hopen dat u zich in

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur.

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. Liturgie Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. In deze dienst zullen we de Heilige Doop herinneren van hen die deze ontvangen hebben

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst. : Ds. Henk Jan de Groot : dhr. H. Meijer

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst. : Ds. Henk Jan de Groot : dhr. H. Meijer Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Organist Lectrice : Ds. Henk Jan de Groot : dhr. H. Meijer : dhr. P. de Jong : mw. M. Tiekstra Lied voor de dienst: Lied 517: 1 a, 2 en 5 (NLB) Christus,

Nadere informatie

Ds. Corrie Pronk van de Protestantse gemeente Boornbergum Kortehemmen

Ds. Corrie Pronk van de Protestantse gemeente Boornbergum Kortehemmen Thema en lezingen voor de Laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondagen van Advent en voor Kerstmorgen. SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN: LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR 26 NOVEMBER 2017 Thema: Een open deur:

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse De opgestane Heer, de Eerste dag Paasmorgen Feest van de opstanding van de Heer Zondag 31 maart 2013 - de klokken luiden - ontmoeting - orgelspel - de kaarsen worden

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 9 december

DUINZICHTKERK zondag 9 december Advent 2012 DUINZICHTKERK zondag 9 december PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling van dienst: G. Wubs diaken van dienst: H.J. Laméris; organist: Gert

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Twee weken geleden zijn we begonnen met lezingen uit het Marcus-evangelie. Een bijzonder evangelie waarin de vraag centraal staat: wie is Jezus? Hoe

Nadere informatie