Ontmoetingskerk, Laren NH - 19 april 2015 Hooglied 1. Laat heb ik u lief gekregen, O schoonheid, zo oud en zo nieuw Laat heb ik u lief gekregen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontmoetingskerk, Laren NH - 19 april 2015 Hooglied 1. Laat heb ik u lief gekregen, O schoonheid, zo oud en zo nieuw Laat heb ik u lief gekregen!"

Transcriptie

1 Ontmoetingskerk, Laren NH - 19 april 2015 Hooglied 1 Laat heb ik u lief gekregen, O schoonheid, zo oud en zo nieuw Laat heb ik u lief gekregen! En gij waart binnen en ik was buiten, en daar zocht ik u en ik rende, wanstaltig als ik was, op de schone dingen af die door u gemaakt zijn. Gij waart bij mij en ik niet bij u. Ik werd ver van u gehouden door dingen die niet bestaan zouden hebben als ze niet in u bestaan hadden. Geroepen hebt gij, geschreeuwd en mijn doofheid doorbroken; gestraald hebt gij geschitterd en mijn blindheid verjaagd; gegeurd hebt gij en ik heb ingeademd en snak nu naar u; geproefd heb ik en nu honger ik en dorst ik aangeraakt hebt gij mij en ik ben ontvlamd naar uw vrede Dit is de bekendste tekst van Augustinus, de grote kerkvader uit de 5e eeuw. In zijn biografie vertelt Augustinus over zijn leven. Hij was een vrije vogel, een levensgenieter, die alles wilde onderzoeken en aan alles wilde deelnemen. Hij wilde experimenteren, maar kon zich niet binden. Al jong werd een meisje zwanger van hem. Hij liet haar en hun kind in de steek. Augustinus hield van debatteren en kon dat goed. Hij sloot zich aan bij telkens weer andere stromingen. Hij zocht overal en toch knaagde in dat vrije, volle, bonte leven er ook steeds een gemis. Het wezenlijke vinden, dat deed hij niet. 1

2 Augustinus verlangde om vrede te vinden maar die vrede bereikte hij niet. Laat heb ik u lief gekregen, schrijft hij. Op latere leeftijd, onder invloed van Ambrosius, de bisschop van Milaan veranderde het bij Augustinus. Hij kwam op een spoor waarop hem uiteindelijk de ogen geopend werden. In zijn bekende tekst beschrijft Augustinus zijn zoektocht, die hij zijn zoektocht naar God noemt. Hij zocht overal, maar ging voorbij aan de stem die dichtbij klonk. Ik was buiten en u was binnen Geroepen, hebt gij geschreeuwd, gestraald, gegeurd, maar ik? Augustinus schrijft over God met de taal van de liefde. Hij zocht naar de geliefde, hij verlangde naar de geliefde, maar vinden deed hij lange tijd niet. Totdat? Vond Augustinus wie hij zocht? Vindt een mens God? Als ik Augustinus lees, blijft God een zaak van verlangen, van zoeken, van dorsten en van niet helemaal bereiken. Wat Augustinus ervaart is dat hij misschien niet vindt, maar wel gevonden wordt. Dat hij misschien niet bereikt, maar wel bereikt wordt. Zo kun je er vrede mee krijgen dat geloven een zaak van verlangen is en blijft. Als een groot lied van verlangen, is het boek waar wij vandaag het begin van lazen. In alle openlijkheid bezingen een man en een vrouw de liefde voor en het verlangen naar elkaar. Het Hoogste Lied, zo vertaalt Pius Drijvers de naam van dit boek dat wij kennen als Hooglied. Het lijkt een erotisch getint werk. De vrouw begint meteen openlijk: Laat hij me kussen met de kussen van zijn mond. Om te vervolgen met: Jouw liefkozingen zijn zoeter dan wijn. Neem me mee naar jouw kamer Zo gaat het verder in dit boek van brandende liefde en van brandend verlangen. Toen in 100 na Christus de boeken van het Oude Testament werden gekozen heeft men lang gediscussieerd over Hooglied. Er was veel verzet. 2

3 De meesten zeiden: het boek is ongepast voor de Bijbel. Het is te erotisch, te pornografisch. Het is aan het hartstochtelijke pleidooi van een charismatische rabbi, Akiva, te danken dat dit Hoogste lied in de bijbel is gekomen. Hij zei: Niets ter wereld weegt op tegen de dag dat het Hooglied aan Israël werd gegeven. Want alle boeken uit onze traditie zijn heilig, maar het Hooglied is het heiligste van alle boeken. Hij was niet de enige die het Hooglied hoog schatte. Bernard van Clairvaux schreef tien eeuwen later 86 preken over het begin van Hooglied. Zo belangrijk was dit boek voor hem. En in de Joodse en christelijke traditie kreeg het Hooglied in het jaar een prominente plaats: het wordt gelezen vlak na Pasen als het boek dat de essentie van leven weergeeft. Wat maakt Hooglied zo belangrijk? Sommigen zeggen: het bezingt de liefde. De menselijke liefde is het hoogste van het leven. Alleen daarom al verdient het een plaats in de bijbel. Een ander zegt: de liefde is het mooiste geschenk van God aan de mensen. Als mensen elkaar oprecht en in liefde kussen, zweeft daar de geest van God boven. Kerken kunnen leren van het Hooglied. Ze hebben eeuwen lang een verwrongen, krampachtige en negatieve houding gehad ten opzichte van seksualiteit. Hooglied leert je in menselijke liefde de weerglans en een knipoog te zien van God zelf. Hooglied is door velen ook gezien als gelijkenis, als een allegorie. De vrouw en de man in het boek staan voor de mens en God, voor Israël en God. Of voor de kerk en Christus. Op die manier spreekt Augustinus in zijn bekende tekst over dit boek. Zoals de vrouw zoekt naar haar geliefde, zo zocht Augustinus naar God, vol verlangen en vaak vol wanhoop omdat hij niet kon vinden. 3

4 Het Hooglied vertelt van een man en een vrouw en hun zoektocht naar elkaar. Het vertelt tegelijkertijd ook van de zoektocht van jou en mij, naar vrede, naar rust, naar vervulling, een zoektocht naar God. Iets daarvan lees je ook in de aanhef. Het hoogste lied, staat door, en dan klinkt de naam Salomo. Vroeger zei men: koning Salomo heeft dit boek geschreven, de man die 1000 vrouwen had. Hij leek de Casanova van zijn tijd, een vrouwenveroveraar, hoewel Een groot deel van deze vrouwen had hij bij handelstransacties cadeau gekregen. Salomo is niet de auteur van dit boek. Het is vijf eeuwen na zijn leven verschenen. En het boek is ook geen handleiding mannen- of vrouwen versieren. Het gaat hier niet alleen en zozeer om Salomo. Dit hoogste lied voor Salomo gaat ook over jou en mij. Over onze zoektocht, ons verlangen naar geluk, naar bestemming, ons verlangen naar vrede, ons verlangen naar God. Salomo betekent vrede. Hooglied is het hoogste lied met het oog op de vrede, het hoogste lied met het oog op God. Al komt de naam God er niet in voor, het verwijst aan alle kanten naar God. Hooglied vertelt van de zoektocht van een mens naar God. Het vertelt van God die ieder mens zoekt. Dit boek zegt: God is liefde. Liefde is je bestemming. Die liefde is niet gebonden aan welke relatie dan ook. Je kunt als man of als vrouw gelukkig of ongelukkig zijn met een ander. Je kunt gelukkig en ongelukkig zijn in het alleen gaan. Wie en met wie je ook bent, ook jij bent in de ogen van God een geliefde. Een beminde. Van dat besef staat de bijbel vol. De bijbels preekt liefdestaal als het gaat om God. Jij bent mijn zielsbeminde. Jij bent mijn uitverkorene. Heb je het over God, dan heb je het over deze woorden. Voor ieder mens, voor jou en ook voor mij. Alles wat deze liefde in de weg staat is een blokkade voor God. God is liefde. God is een kus, zegt Hooglied. 4

5 Laat hij me kussen, met de kussen van zijn mond, zegt de vrouw. In de mystieke traditie zeiden ze: in de zoektocht van een mens naar God zijn er drie kussen. De voetkus, de handkus, de kus op de mond. De voetkus laat nog onderdanigheid zien van eens mens ten opzichte van God. Bij een handkus staat een mens al op eigen benen. De kus op de mond laat zien hoe dicht een mens en God met elkaar verenigd kunnen zijn. Dat kunnen die mystieken wel zeggen: dat je steeds verder kunt komen en steeds verlichter kunt raken op het spoor van geloven. Ik lees iets anders door de bijbel heen. De essentie van het evangelie is niet dat een mens moet opklimmen naar de hemel en steeds hoger moet komen. De essentie van de Bijbel ligt bij God die afgedaald is om een mens adem te geven, een kus te geven om jou en mij te bemoedigen, ook als wij ons maar waardeloze gelovigen vinden, ook als wij van leven, liefde en van geloven niet veel bakken. Over die liefde zingt Hooglied. Het tweede wat je steeds in het boek Hooglied tegenkomt is de onbereikbaarheid. Het niet kunnen vinden en het verlangen. De vrouw kan haar geliefde niet vinden. Ze weet van de liefde, ze herinnert zich de liefde, ze verlangt naar de geliefde. Maar ze vindt hem niet, waar ze ook zoekt. De geliefde is er in haar verlangen. Maar in de wijngaarden van haar leven is hij niet rechtstreeks te vinden. Voor geloven is verlangen genoeg. Geloven is niet iets hebben of bezitten. Ik heb geen geloof, ik bezit het niet. Ik bezit God niet. Ik verlang, ik hoop. Voor geloven is verlangen genoeg. In de Hebreeuwse godsnaam Al en in Allah, zit een werkwoord ilah, dat verlangen betekent. God is verlangen. In de Bijbel is geloven: geloven in de richting van God. 5

6 Ook in een kerk hoeven we geloven niet te bezitten. Verlangen is genoeg. Er voor open staan. Er naar zoeken. Bereid zijn te ontvangen. Een kerk is er om het verlangen levend te houden en te voeden. Je mag hier je handen openen. Geloven heeft met liefde en met verlangen te maken. Maar ook met gewoon je werk doen. Gewoon praktisch goede dingen doen. Zorgen voor wie op je pad komt. In de beeldtaal van het boek Hooglied: je wijngaard verzorgen. Zorgen voor je eigen leven en voor de mensen. Een ander beeld: zorgen voor de schapen. Je bent herder, zegt de bijbel. Aan Petrus wordt gevraagd: heb jij mij lief. Na zijn antwoord klinkt drie keer: Weid mijn schapen, hoed mijn lammeren, zorg voor mijn kudde. Laat geloven geen vlucht uit de werkelijkheid worden. Zorg voor wie aangewezen is op jouw zorg. Dat begint met bed, bad, brood en een taalcafé. Dat begint met opvang zoals indertijd in Crailo. Die behoorde tot de rijkdom, tot het wezenlijke utopia van Laren en Eemnes. Waarom zullen we juist nu niet naar evenredigheid Gods schapen weiden? Geloven betekent: zulk werk doen in alle nuchterheid, in alle zorgvuldigheid. Voor God hoef ik niet op reis te gaan naar verre of bovenaardse streken. Ik kan hier blijven om op mijn manier te zorgen voor de kudde. Vind ik God, raak ik verlicht? Ik mag met alles wat ik niet vind verlangend vertrouwen dat God liefde is, een herder die kijkt en mij zal vinden. Amen J.G. de Bruijn 6

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Ontmoetingskerk Laren NH - 2 maart 2014 Mattheus 6

Ontmoetingskerk Laren NH - 2 maart 2014 Mattheus 6 Ontmoetingskerk Laren NH - 2 maart 2014 Mattheus 6 Dit zijn de meest kalme, lyrische, uitnodigende woorden die Jezus gesproken heeft. Maar tegelijkertijd zetten zij alles wat gewoonlijk doen op losse schroeven.

Nadere informatie

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23 Jos Douma Psalm 23 De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen PREEK DOOR DE WEEK Duurzaam delen 4 e jaargang, nr 32, week 44 26 oktober 31 oktober 2009 Hierom heb ik gebeden Om deze zoon heb ik gebeden, en de Heer heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. Nu geef

Nadere informatie

liturgie voor hemelvaartsdag

liturgie voor hemelvaartsdag liturgie voor hemelvaartsdag Lied 47: 1 en 2. Bemoediging en groet Klein Gloria Gebed: Barmhartige God, Het is nogal wat! Door uw Zoon, die ten hemel is gevaren, mogen wij deel krijgen aan Uw eeuwige luister.

Nadere informatie

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1 Zingen: Ps. 34:1 Stil Gebed Votum en Groet Openingstekst Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is (Ef. 5:17). Zingen: Ps. 34:2 Credo Zingen: Ps. 30:1,2,3 Gebed om

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

Wat is onze prioriteit deel 1. Wayne Matthews 23 Augustus 2014

Wat is onze prioriteit deel 1. Wayne Matthews 23 Augustus 2014 Wayne Matthews 23 Augustus 2014 Welkom iedereen, op deze Sabbat. Deze wereld is steeds meer op weg naar zijn eigen vernietiging. Daar stevent de wereld op af, door de keuzes van de mensheid, door de keuzes

Nadere informatie

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl God is liefde Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. Psalm 25:6 Barmhartige liefde Als we bidden tot God, mogen we hem ook altijd weer

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Het Minder is Meer van Advent

PREEK DOOR DE WEEK. Het Minder is Meer van Advent PREEK DOOR DE WEEK Het Minder is Meer van Advent 7e jaargang, nr. 40, week 50 10 december 15 december 2012 maandag 10 december 2012 Gij zult niet Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag

Nadere informatie

1/5 Het welkom van God

1/5 Het welkom van God Preek:! Pr247 Datum:! 12 sept 2010 Tekst:! Opb 22:17 Lezen:! Opb 22:16-21; Jes 55 Thema:! Welkom! Een lage drempel. Plaats:! Zeist Door:! Gerke Roorda 1/5 Het welkom van God Welkom! is dus het jaarthema.

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1

Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1 Hoe word ik een kind van God? Paul de Cock PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1 Hoe wordt ik een kind van God? Van oorsprong is de mens geschapen als kind van God. Adam

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012

Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012 Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012 1 Hart voor mensen (5): doorgeven 1. Idealen Ik wil deze dienst beginnen met een verhaal. Een verhaal dat iets duidelijk maakt over de cultuur van het land waarin wij leven.

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

Verlangen naar de Heer

Verlangen naar de Heer Verlangen naar de Heer Psalm 25 in Adventstijd Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit. Psalm 25:1 Mijn verlangen Psalm 25 is een psalm van David. Dat staat garant voor

Nadere informatie

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee De dag van de Heer de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin. Openbaring

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 9 t/m 11 Werkboek 9 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 9 t/m 11 Boven artikel 9 t/m 11 schrijven we : Het is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging.

Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging. Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging. Inleiding op de dienst Vrede op aarde heeft nauwelijks uitbundig geklonken en de kindermoord

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek Gemeente, een van de kenmerken van het leven met God is het verlangen naar de tijd die komt. Er zijn mensen die altijd

Nadere informatie