Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 10 mei 2015: 75 jaar geleden vielen de Duitse legers Nederland binnen. We gedenken 70 jaar bevrijding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 10 mei 2015: 75 jaar geleden vielen de Duitse legers Nederland binnen. We gedenken 70 jaar bevrijding"

Transcriptie

1 Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 10 mei 2015: 75 jaar geleden vielen de Duitse legers Nederland binnen. We gedenken 70 jaar bevrijding 'TOEN DE KLOK ZWEEG VERSCHENEN DE VOGELS VAN DE VRIJHEID'.

2 Het Carillon Ik zag de mensen in de straten, hun armoe en hun grauw gezicht, - toen streek er over de gelaten een luisteren, een vleug van licht. Want boven in de klokketoren na t donker-bronzen urenslaan ving, over heel de stad te horen, de beiaardier te spelen aan. Valerius : - een statig zingen waarin de zware klok bewoog, doorstrooid van lichter sprankelingen, 'Wij slaan het oog tot U omhoog. * En één tussen de naamloos velen, gedrongen aan de huizenkant stond ik te luistr ren naar dit spelen dat zong van mijn geschonden land. Dit sprakeloze samenkomen en Hollands licht over de stad Nooit heb ik wat ons werd ontnomen zo bitter, bitter liefgehad. 'Wij slaan het oog tot U omhoog' Oorlogsjaar 1941 Ida Gerhardt * O Heer, die daar des hemels tente spreidt, en wat op aard is, hebt alleen bereid, het schuimig, woedig meer kunt maken stille, en alles doet naar uwen lieven wille, wij slaan het oog tot U omhoog, die ons in angst en nood, verlossen kondt, tot aller stond, ja zelfs ook van den dood. 2

3 Orgelspel VOORBEREIDING Oefenen van lied 970 : Vlammen zijn er vele. Moment van stilte waarin wij ons openstellen voor God en elkaar Aansteken van de kaarsen waarbij wij zingen lied 601. Korte inleiding op de dienst Gemeente gaat staan In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. AMEN Onze hulp is in de naam van de Heer, DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT Gij zijt onze God, de Bevrijder Gij schept ruimte voor alle mensen GIJ SCHENKT ONS EEN AARDE DIE ALLEN KAN VOEDEN GIJ WIJST ONS EEN WEG OM UW WERELD LEEFBAAR TE MAKEN Neem ons op in de kring van Uw liefde Verbind ons met U, met Uw wereld en met elkaar door Jezus Christus onze Heer, AMEN De HEER zij met u en met jou! OOK MET U ZIJ DE HEER We zingen psalm 87. Gemeente gaat zitten Kyrie en Gloria Na iedere gebedsintentie zingen we lied 367 d 3

4 Inleiding op het gloria: We zingen 3 keer lied 117 d : Laudate omnes gentes (Alle volken loof de Heer. Psalm 117:1) Gebed DE BIJBEL IN HET MIDDEN Aandacht voor de kinderen aansluitend is er kinder- en tienerviering in de Pastorie Eerste lezing: Jesaja 5: 1 t/m 7 We zingen lied: 447 (vredesprofetie uit Jesaja 2, 2-5) Lezing uit het Evangelie: Johannes 15 : 9-17 We zingen lied 653: 1, 5 en 7 Uitleg en verkondiging We zingen lied 970 HET DELEN Dankgebed en voorbede Na iedere intentie zingen we Lied 333 : kom Geest van God. Stil gebed, besloten met het gezamenlijk gebeden Onze Vader Mededelingen van de kerkenraad Inzameling van gaven 1. Stichting Citypastoraat 2. Kerkelijke drukkerij 3. Onderhoud Martinikerk Slotlied 993 (staande) 4

5 Zegenbede afgesloten door allen Orgelspel Taakdragers in deze viering: Ds. Bram Grandia, voorganger, Marcel Somsen, ouderling van dienst, Daphne Buitenwerf, diaken, Henk Kingma, lector, Wilbert Berendsen, organist, Joke van Zijtveld en Carin Hartemink, kinderviering, Dorinde Taai en Jasper Kool, tienerviering, Alfons Kelderman, koster Info inzameling van gaven: Stichting Citypastoraat Het doel van de stichting Citypastoraat is om als gezamenlijke kerken op een praktische wijze present te zijn in de binnenstad van Apeldoorn. De kerken weten zich immers geïnspireerd door de evangelische opdracht om om te zien naar de naaste, die hulp behoeft. Kernbegrippen als barmhartigheid en solidariteit staan hierin centraal. De stichting vertegenwoordigt de kerken in formele zin weliswaar niet, maar behoeft de medewerking van de kerken in alle opzichten. Kern van de doelstelling is het op praktische wijze present zijn. Dit present zijn openbaart zich door middel van het inloophuis De Herberg', waarin iedereen die daaraan behoefte heeft, welkom is. Dit kan gelegen zijn in de behoefte aan ontmoeting met anderen, 5

6 aan rust en bezinning, aan aandacht en/of hulp op levensbeschouwelijk of maatschappelijk gebied, maar ook gewoon aan het drinken van een kopje koffie of thee in het gezelschap van anderen. Kerkelijke drukkerij In 2011 zijn we gestart met het zelf uitvoeren van de akties Kerkbalans, Solidariteitskas, Eindejaarscollecte en Verjaardagsfonds. Daarmee besparen we behoorlijk veel geld ten opzichte van de uitbesteding aan de Dienstenorganisatie PKN. Omdat we nu meer zelf doen, zijn de kosten voor het bestellen van papier/acceptgiro s en het gebruik van toner voor de printers gestegen. Onder andere met deze collecte willen wij deze kosten bestrijden. Van harte aanbevolen. Noodhulp Nepal Vorige week hoorden we in de viering en na afloop in de Wehmerhof het indrukwekkende en ontroerende verhaal van Ben en Tanja Kruk die de aardbeving in Nepal zelf hebben meegemaakt. Zij waren daar even terug om een bezoek te brengen aan de streek en de mensen waar zij 12 jaar lang ontwikkelingswerk hadden gedaan via hun Stichting Sathsathai Mundi. Ben en Tanja hebben in Nederland meteen alles in het werk gesteld om noodhulp via deze stichting op gang te brengen. Daarnaast brengen ze al in kaart wat er daarna zoal nodig is voor de wederopbouw. Vorige week is daar ook voor gecollecteerd en velen hebben daarnaast ook geld overgemaakt. Dat kan nog steeds. Het rekeningnummer van Stichting Sathsathai Mundi is: NL77ABNA En u kunt ervan op aan dat uw gift ook geheel ten goede komt van de slachtoffers. Het verhaal van Ben en Tanja kunt u nalezen op de website van onze kerk. Ouderenreisje op vrijdag 29 mei a.s. Ook dit uitstapje wordt georganiseerd door de diaconieën van de CGKV Ooipoortkerk en de Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg, samen met de PCOB, voor de 50- plussers en alleenstaanden. We brengen een bezoek aan het natuurmuseum De Lindenhof te Hengelo (Gld) en daarna gaan we een pannenkoek eten bij de pannenkoekenbakker in Drempt. We gaan weer met eigen auto s en willen om uur vertrekken vanaf het parkeer terrein DE BLEEK Doesburg De kosten zijn 20 euro per persoon (autorijders betalen euro) De meerkosten worden door de diaconieën en de PCOB betaald. 6

7 Gaat u mee en wilt u rijden/ meerijden/ opgehaald worden? gebruikt u een rollator/ dieet? Opgave: uiterlijk 23 mei d.m.v. het antwoordformulier (achter in de kerk) Inleveren bij Fokje Westra, Deurvorststraat 13 Doesburg. Of bel/ mail: AGENDA IJsselzicht Vanavond is er om uur een viering op IJsselzicht. Voorganger: da. Christa Klaver. 14 mei Hemelvaartsdag, Viering in de Galluskerk Aanvang: uur. Voorganger: ds. Chris Kors. 15 mei Coventry-gebed Iedere vrijdag komen mensen bij elkaar voor het Coventry-gebed voor vrede en verzoening. We verzamelen op de voormarkt bij het monument vogels van de vrijheid, waarna we om uur met het gebed beginnen in de Martinikerk. Het Coventrygebed duurt ongeveer 15 minuten. Welkom! 17 mei Viering in de Galluskerk Aanvang: uur. Voorganger: ds. Chris Kors. In deze viering wordt Senn Berendsen, zoon van Kay en Jory Berendsen-van Dijk gedoopt. 7

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur. : Voor alle kinderen van de basisschool

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur. : Voor alle kinderen van de basisschool Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Orgelspel Opgang (de gemeente gaat staan) Aanvangslied: Psalm 84: 1 ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk

Nadere informatie

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen.

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen. Zondagsbrief voor zondag 2 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Advent Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig licht is. Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je

Nadere informatie

Kom-over-de-brug-dienst

Kom-over-de-brug-dienst Kom-over-de-brug-dienst Zondag 5 juli 2015 Bethlehemkerk 9.30 uur Voorganger: Organist: Koster: Ds. J. Aarnoudse Addo Dam Stefan Schoonderwoerd 2 Verwelkoming en mededelingen door ouderling van dienst

Nadere informatie

Orde van de dienst op de 18e zondag na Pinksteren 12 oktober anno Domini 2014

Orde van de dienst op de 18e zondag na Pinksteren 12 oktober anno Domini 2014 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788), Sonate in a-moll (Wq 70.4), Allegro Welkom Tijdens het aansteken van de kaars zingen we lied 274 Stilte, bemoediging en gebed van

Nadere informatie

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar?

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar? Voorbereiding viering: In de kerkzaal ligt op het liturgisch centrum een groot blauw kleed als een soort Jordaan, met daarin twaalf stenen. Thema van de dienst: Waarom staan die stenen daar? De lezing

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING ZONDAG 18 JANUARI 2015-2 e zondag van Epifanie- Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: ds Rienk Lanooy Ouderling van dienst: Roland van Haersma Buma Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Joris

Nadere informatie

Brochure. Waarom een doopkaars?

Brochure. Waarom een doopkaars? Brochure Waarom een doopkaars? Niets uit deze brochure mag - op welke wijze dan ook - worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming. Neem hiervoor contact op met de scriba (scriba@ngkvoorthuizenbarneveld.nl).

Nadere informatie

liturgie voor hemelvaartsdag

liturgie voor hemelvaartsdag liturgie voor hemelvaartsdag Lied 47: 1 en 2. Bemoediging en groet Klein Gloria Gebed: Barmhartige God, Het is nogal wat! Door uw Zoon, die ten hemel is gevaren, mogen wij deel krijgen aan Uw eeuwige luister.

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Sint Maarten Thema: Delen is vermenigvuldigen Overweging 9 november 2014 Henk Kemper

Sint Maarten Thema: Delen is vermenigvuldigen Overweging 9 november 2014 Henk Kemper Sint Maarten Thema: Delen is vermenigvuldigen Overweging 9 november 2014 Henk Kemper Thema kindernevenviering: Sint Maarten en de Schoenmaatjes van Edukans...Iedereen heeft in zijn dagelijkse leven veel

Nadere informatie

Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk.

Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk. Parochiekern De Goede Herder Postadres: Hoge Rijndijk 16 2382 AS Zoeterwoude Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 071-541 15 10 Telefoon urgente zaken: 06-22 02 76 68 E-mail secretariaat: degoedeherder@yahoo.com

Nadere informatie

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid,

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid, ZONDAG 2 AUGUSTUS 2015-9e zondag na Pinksteren - Voorganger: ds. Gerard van Es Organist: Arjan de Vos Ouderling van dienst: Henriëtte van Aerssen ORGELSPEL - verstilling - BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen.

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen. TER OVERDENKING Deze maand is het weer Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Het is een dag van licht en van lente, van nieuw leven en van nieuwe adem. Het is de dag van een nieuwe toekomst. Maar

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 9 t/m 11 Werkboek 9 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 9 t/m 11 Boven artikel 9 t/m 11 schrijven we : Het is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 07 dec 10:00 uur ds. K.v.d.Plas en KK/K/C

Nadere informatie

Orde voor de ingebruikneming van een orgel of ander muziekinstrument

Orde voor de ingebruikneming van een orgel of ander muziekinstrument Orde voor de ingebruikneming van een orgel ander muziekinstrument Het orgel muziekinstrument wordt tot aan het moment van het zegengebed nog niet bespeeld. De liederen die voordien worden aangegeven, zullen

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Bijbelstudie Evangelisatie

Bijbelstudie Evangelisatie Bijbelstudie Evangelisatie Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Johannes 20:21 Inleiding Woensdag 8 december 2004 is het zo ver. De eerste missie van het seizoen 04/ 05 staat

Nadere informatie

Themagids Stichting Dark & Light Giro 131

Themagids Stichting Dark & Light Giro 131 Themagids Voor Kerken, gespreksgroepen en zondagsscholen een uitgave van Stichting Dark & Light Over blindheid in ontwikkelingslande n vanuit Bijbels persp ectief Giro 131 Veenendaal maak zichtbaar verschil

Nadere informatie

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 )

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Pasen 2015 In de Vloedschuur Witte Donderdag om 20:00 Goede

Nadere informatie

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek Gemeente, een van de kenmerken van het leven met God is het verlangen naar de tijd die komt. Er zijn mensen die altijd

Nadere informatie

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood -

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - derde vastenzondag 8 maart 2015 Bij het binnenkomen komen misdienaars Michiel en Sarah met voorganger Gert en lectoren Hildegart

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Sta jij open voor de ander?

PREEK DOOR DE WEEK. Sta jij open voor de ander? PREEK DOOR DE WEEK Sta jij open voor de ander? 9de jaargang, nr. 21, week 23 2 juni 7 juni 2014 maandag 2 juni 2014 Hemels geluk is niet te koop maar wel te krijg Offert offers van oprechtheid,en weet

Nadere informatie

RITME VAN DE DAGEN. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. Carolina Koops-Verdoes

RITME VAN DE DAGEN. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. Carolina Koops-Verdoes Mei en juni 2015 RITME VAN DE DAGEN Welke dag is het vandaag? Ik raak helemaal in de war van deze weken. Ik zal blij zijn als de dagen weer normaal zijn. We hebben weken achter de rug met vele feestdagen.

Nadere informatie