Nieuwsbrief Kindcentrum Espelervaart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Kindcentrum Espelervaart"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Kindcentrum Espelervaart Chr. Peuterspeelzaal Christelijke Basisschool De Lichtboei Buitenschoolse Opvang Boemerang De Ukkenburcht Kinderdagverblijf Schanulleke Tel Tel Tel Adres Kindcentrum : Scheer KN Emmeloord Nieuwsbrief Kindcentrum Espelervaart nr /2015 vrijdag 6 maart 2015 Gebedsgroep 11-3/8-4/20-5/17-6 Oud papier (De Triangel) 23-4/25-6 (G)Medezeggenschapsraad 23-3/20-4/26-5/22-6/ Hoofdluiscontrole 19-5/20-5/23-6/24-6 Klankbordgroep 9-3/13-4/1-6 Schoonmaakavond 1-6 Vertelrooster Godsdienstonderwijs: Week van 9 t/m 15 maart 2015 Petrus Over het water, Matteüs 14: Petrus weet wie Jezus is, Matteüs 16: Ik laat je niet in de steek, Matteüs 26: Lied vd week: Lb 139: 1 Heer die mij ziet zoals ik ben Week van maart 2015 Nicodemus Jezus praat met Nicodemus, Johannes 3: 1-21 Nicodemus probeert Jezus te helpen, Johannes 7: De begrafenis van Jezus, Johannes 19: Lied v.d. week: Opw. 430 Heer, ik prijs Uw grote naam Op weg naar Goede Vrijdag en Pasen : De start na de voorjaarsvakantie was goed. Binnen de groepen is men bezig met de verhalen richting Goede Vrijdag en Pasen; altijd weer een bijzondere tijd. Daarnaast zien we de dagen langer worden. Fietsen we met daglicht naar school en ook weer terug. Iedereen heeft zo z n eigen overdenkingen in deze tijd; de één draait de Matthäus Passion- het meesterwerk van Bach / de ander richt zich op het ontluikend groen / de vogels die je weer hoort.. Genieten op deze wereld, maar daarnaast horen van ouders die ziek zijn / kinderen die plotseling hun vader missen / miljoenen mensen op de vlucht.. tranen! Mag Hij de levende Heiland ze eens van ons aller ogen afwissen! Dan is het voor eeuwig Pasen!

2 Kerk- school- en gezinsdienst Het was een fijne viering, een volle kerk, een enthousiast tienerkoor. We danken iedereen voor de inbreng. Daarbij noemen we ook zeker de muzikanten!! Vanuit het team : Vanuit het team is weer veel te melden : In de voorjaarsvakantie stierf de vader van juf Annette, we wensen haar en gezin/familie alle kracht en troost van de Heer van levenden! Na een drukke en verdrietige tijd heeft Annette haar werk nu weer opgepakt! Juf Ria (groep 1-2) heeft een flinke oorontsteking en wordt vervangen door juf Janny. Juf Wilma (groep 4) is gisteren geopereerd, ze zal zeker enkele weken van herstel nodig hebben, (ze komt waarschijnlijk vandaag weer thuis en mocht u haar een kaartje willen sturen) : Juf Wilma Schotanus, Suze Groeneweghage ZW Emmeloord. Juf Anneke Verkerk vervangt haar (groep 4); welkom op onze school! Juf Marijke moest de afgelopen week ook wegens ziekte afhaken. De laatste berichten van haar horen we vanmiddag (Juf Janine verving haar) We wensen allen : van harte beterschap namens de hele Lichtboeifamilie!! Een kwartiertje van uw tijd om het onderwijs op de lichtboei nog beter te maken : De school weer doorgelicht : Doet u allen mee met het Oudertevredenheidsonderzoek : Begin dit jaar hebben alle scholen van Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Noordoostpolder een schoolonderzoek uitgevoerd m.b.v. de Kwaliteitscan Onderwijs. De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken met de deelnemers (alle leerkrachten, de directeur en een aantal ouders uit bijvoorbeeld MR / Klankbordgroep en Activiteitencommissie) e.d.). Ook de Lichtboei heeft dit gedaan. Er is in beeld gebracht in welke mate wij zelf vinden dat de voorwaarden voor het geven van kwalitatief goed onderwijs binnen de school aanwezig zijn. Nu zijn wij heel benieuwd hoe ú-onze ouders- er tegenaan kijkt. Daarom vragen wij om uw mening te geven over de school, het onderwijs en het team. Wij doen dit door een Ouderonderzoek uit te voeren, in samenwerking met Dit digitale centrum verwerkt uw antwoorden professioneel en anoniem. Om een evenwichtig beeld te krijgen, wordt de uitnodiging verstuurd naar ouders op het woonadres van onze leerlingen. De resultaten van het onderzoek helpen ons om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te verbeteren. Concreet : 11 maart a.s. wordt u via door het Onderzoekcentrum uitgenodigd om deel te nemen aan het Ouderonderzoek. Het invullen van het onderzoek duurt zo n 15 minuten. Na de sluitingstermijn ontvangt de directeur van de school een rapportage.

3 De uitkomst van het Oudertevredenheidsonderzoek wordt besproken met team en MR. HetCollege van Bestuur van de stichting kan de gegevens ook vergelijken met de andere scholen van onze stichting. Wij hopen dat zoveel mogelijk/liefst alle ouders meedoen, zodat wij een goed beeld krijgen. Op een later moment zullen ook de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hun mening geven. D.m.v. een leerlingtevredenheidsonderzoek. NB. : Alle mailadressen zijn gebruikt uit Digi Duif. U krijgt dan automatisch een uitnodiging. Als u niet beschikt over een , dan kan een afspraak gemaakt worden hoe u kunt deelnemen aan het ouderonderzoek (het liefst via een computer op school, een alternatief is het invullen van een papieren versie). Als u hier vragen over heeft, kunt u altijd even langskomen op school. (bij voorkeur op maandagmiddag / de hele donderdag : Vraagt u Loes Abbes) En wat doen we verder : Uit de resultaten gaan we een plan van aanpak opstellen Natuurlijk stellen we u van uitslag en verdere ontwikkelingen op de hoogte!! Voorbereiding studietweedaagse : We zitten nu midden in de voorbereiding. De coördinatoren / intern begeleider / leider van de tweedaagse (Dhr. Alex de Bruijn schrijver van het mooie boek Onderwijs vraagt leiderschap ) hebben al veel op een rij staan. Voor u belangrijk : Woensdag 1 en donderdag 2 april zijn de leerlingen vrij!! En wie ook mee gaan : Juf Inge en juf Esther van de Ukkenburcht / Bianca en Elize van de SKN. Zodat het een echte studiedag wordt om ook het Kindcentrum Espelervaart verder gestalte te geven. Kernvraag die beantwoord moet worden : Waar willen we staan in 2020? (en met welke visie?) en dat alles natuurlijk : Bij leven en welzijn! NB : De Ukkenburcht en de Kinderopvang zijn deze dagen wel geopend!! Juf Inge en juf Esther worden vervangen! Nieuwe eindtoets primair onderwijs: Bijzonder natuurlijk anders hadden we de Cito toets al achter de rug, nu komt hij pas in april. De ouders van de groepen 8 ontvingen deze week een folder met uitleg. Ook in krant en op radio en T.V. zijn regelmatig meningen te horen. Alle kinderen in groep 8 zijn verplicht om een eindtoets te maken, op onze school is gekozen voor de centrale eindtoets van het College voor Toetsen en Examens. Kortom : Voor iedereen even wennen! Dan nog even goed te herinneren : 9 maart inloopavond Bonifatius / 10 maart Emelwerda / en Groenhorst / 11 maart Zuyderzee!!

4 Naderend afscheid : Door drie verhuizingen gaan we afscheid nemen van de volgende leerlingen : Vandaag al van Hanna Polinder (groep 1-2 MM) Veel zegen wensen we de ouders in hun belangrijke werk! Hanna : Fijn dat je deze maanden bij ons was!! Kort voor het Paasweekend: Naar Wateringen gaat familie Aalders verhuizen : Martijn (5DA) / Tygo (4WA) Naar Nagele verhuizen Boaz (4PL) en Youri Prins (6MJ) Nog een week of drie zijn het Lichtboeiers. We gaan hen en hun ouders missen! (ze hebben voor onze school veel betekend o.a. in diverse commissies ) En dan : Een onderwijsproject Duurzaamheid en Groen De komende twee weken is het zo ver : Een projectweek. Met de hele school bezig zijn rondom één thema. De illustraties in deze nieuwsbrief geven reeds een impressie! Hoe gaan we met de wereld om / de energiebronnen / de natuur Wat laten we straks achter voor onze kinderen? We beginnen maandagmorgen aanstaande op het plein (bij goed weer) om 8.35 uur verzamelen alle leerlingen en leerkrachten zich (ouders zijn welkom) En dan twee weken met veel lessen die over dat thema gaan / veel excursies / veel knutselen / zingen / drummen op afvalbakken / bezoek aan de nieuwe kolossale windmolens / Open Huis waar iedereen mag komen / verkoop van spulletjes.. Ik kreeg enkele adviezen van de Activiteitencommissie : Vraag de ouders te komen met een lege maag en wat geld in de binnenzak, want : Er is te koop : Koffie / Thee / Limonade / Broodje knakworst / Pannenkoeken / en Diverse knutselwerkjes van leerlingen Een uitnodiging voor dat Open Huis : Donderdagmiddag en -avond : 19 maart van : uur Vrijdag 20 maart de afsluiting op het plein om uur! Vanuit de gebedsgroep : Bid je mee voor de lichtboei?? Op woensdag 11 maart komen we weer samen om met een aantal moeders te bidden voor de Lichtboei. Als je ook mee wilt bidden, ben je van harte welkom. Jongere kinderen kunnen gewoon mee. Deze keer ben je om half 11 welkom bij Janna Kamphuis, Deltastraat 116. We zijn op tijd klaar om je kind van school te kunnen halen aan het eind van de morgen.

5 Kledingbeurs Kindcentrum : De voorjaars en of zomer kinderkledingbeurs komt er weer aan!! Deze wordt gehouden op woensdag 18 maart in kinderdagverblijf Schanulleke aan de Griend 9 in Emmeloord. De kledingbeurs wordt nu vanuit het kindcentrum gepresenteerd, dit alles in het belang van het kind, voor het kind. Iedereen die voorjaars en/of zomer kinderkleding vanaf maat 80 aan wil bieden kan contact opnemen met Janette Schultink (tel ), Bianca Sikma (tel ) Schoenen en speelgoed zijn ook welkom. U ontvangt dan een nummer dat u op de sticker zet (samen met de maat en prijs) en duidelijk zichtbaar plaatst op ieder artikel. Uit ervaring is gebleken dat schilderstape of leukoplast het best blijft plakken. Als u een kledingstuk dat niet verkocht is terug wilt hebben, zet dan een rode stip op de sticker. Zoals gebruikelijk, is de helft van de opbrengst voor de inbrenger en de andere helft is voor het kindcentrum. Aangezien dit in opstartende fase is, zijn er genoeg plannen die allemaal het beste voor hebben voor uw kind(eren). Veel frisse ideeën die een financiële impuls kunnen gebruiken. Op de dag zelf kan de kleding gebracht worden naar het kinderdagverblijf tussen 12:00: en 14:00 uur. De kledingbeurs is van 19:00 tot 20:30 uur. Tussen en uur kunt u uw geld ophalen en uw niet verkochte kleding. Overgebleven kleding en speelgoed zonder rode sticker gaan naar de voedselbank. Zijn er nog mensen die kledinghangertjes over hebben, dan kunnen we die goed gebruiken. Vooral hangers voor de maten 116 t/m 140.We hopen weer op een geslaagde avond en een goede opbrengst. Namens de commissie van het kindcentrum, onze hartelijke groeten. Natuurlijk spelen : Vandaag weer twee stappen verder : Het klim- klauternet en de vlonder voor de glijbaan Het wordt een prachtig speelgebied! Aanmelding nieuwe leerlingen : Nieuwe ouders kunnen elke dag een afspraak maken voor informatie en rondleiding. Ook kunnen zij het Open Huis bezoeken op 18 maart van uur! Nieuwe leerlingen : In de afgelopen weken was er een feestje te vieren, want vier jaar werden : Ellen Tax / Sven Lambregtse / Stacey Dijkstra / Jari de Boer. Van harte gefeliciteerd nog en we wensen jullie en jullie ouders een fijne Lichtboeitijd. Ellen zit in groep 1-2 bij juf Nienke en juf Annemieke Sven in 1-2 JR bij juf Janny en juf Ria Stacey en Jari 1-2 MM Juf Maaike en juf Maria De komende weken : 9 maart : Opening Projectweek 11 maart : Biddag en gebedsgroep 12 en 13 maart : Plaatsing volgende toestellen 18 maart : Boomfeestdag en Open School voor nieuwe ouders 19 maart : Juf Joke studiedag / leerlingen structuurgroep in stamgroepen Tentoonstelling / Open Huis Project Duurzaamheid en Groen

6 Sport : Diverse portactiviteiten dienen zich aan : Woensdag 11 maart Volleybal : Alle teams uur in Bosbadhal / Prijsuitreiking Maandagavond 13 april Korfbalwedstrijden 5/6 Dinsdag 14 april : Voor de groepen 3 en / 7 en 8 (alle avonden van uur op sportcomplex De Boskamp / als je je hebt op gegeven om de korfbalclinic te volgen, ga je op eigen gelegenheid hier naar toe. De tijden hiervan : wo. 25 maart uur groep 7/8 / 1 april uur groep 5 en 6 / 8 april van uur groep 3 en 4. (Bij de clinics is geen begeleiding vanuit school) AV NOP organiseert de jaarlijkse atletiekmiddag op zaterdagmiddag 11 april : Hiervan ontvangt u een schrijven van Lydia Beuckens. Over het buiten voetbal komt ook de info los. Eindigen we met een foto van de werkzaamheden bij school vandaag : Met vriendelijke groet namens het team van kindcentrum Espelervaart Gerrit Knijnenberg

7

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Schoolkamp groep 8 Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaan de 40 kinderen van groep 8 naar Markelo.

Nadere informatie

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum.2 Berichten

Nadere informatie

8 juni 2015. Beste ouders en verzorgers,

8 juni 2015. Beste ouders en verzorgers, 8 juni 2015 14 Beste ouders en verzorgers, Vertrek In dit Schoolnieuws wil ik maar meteen met de deur in huisvallen met het volgende bericht: Afgelopen week heb ik het bestuur gevraagd mij ontslag te verlenen,

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

t Kruisrakkertje www.kruisrak.nl Juli 2015

t Kruisrakkertje www.kruisrak.nl Juli 2015 Juli 2015 t Kruisrakkertje De zomervakantie is in zicht, het schooljaar 2014-2015 zit er bijna op. We kijken terug op een druk schooljaar, waarin weer veel gebeurd is. Onderwijskundig zijn er weer stappen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12

M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12 M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12 Vrijdag 26 juni 2015 is het EINDfeest. Komt u ons weer helpen? Inhoud van deze Nieuwsbrief: I nleiding Uit de groepen 1 2 Van de ouderraad Tot slot Geachte ouders,

Nadere informatie

Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015

Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015 Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015 Blauwe Druiven Voor de vakantie heb ik op de dinsdagmiddag samen met de andere directeuren een studiemiddag gehad over Integraal. Heel kort gezegd komt het erop neer

Nadere informatie

Open dag Woensdag 1 april. De Zaaier,Teuge ! I N EN OM DE SCHOOL. Nieuwsbrief 23 20-03-2015. 09:00 uur tot 12:00 uur. Ouderbijdrage 2014-2015

Open dag Woensdag 1 april. De Zaaier,Teuge ! I N EN OM DE SCHOOL. Nieuwsbrief 23 20-03-2015. 09:00 uur tot 12:00 uur. Ouderbijdrage 2014-2015 BINK0050 Open Dag de Zaaier A0 3.indd 1 05-03-15 23:06 Nieuwsbrief 23 20-03-2015 Geslaagde ouderavond toekomst De Zaaier Afgelopen dinsdagavond was er een belangrijke ouderavond op onze school. Op deze

Nadere informatie

cbs de Wiekslag, Wijkstraat 4, 7695 TJ Bruchterveld

cbs de Wiekslag, Wijkstraat 4, 7695 TJ Bruchterveld cbs de Wiekslag, Wijkstraat 4, 7695 TJ Bruchterveld website: www.cbsdewiekslag.nl e-mail: info@cbsdewiekslag.nl redactie: Jan Bakker 19 02-2015 nummer 390 Niet naast mijn deur Luide protesten klonken deze

Nadere informatie

Agenda 15-19 okt. Herfstvakantie 31 okt. Studiedag gr. 1 t/m 8 5 nov. Studiedag groep 1 t/m 4 Van de directie

Agenda 15-19 okt. Herfstvakantie 31 okt. Studiedag gr. 1 t/m 8 5 nov. Studiedag groep 1 t/m 4 Van de directie Agenda 1 okt. ABC Kattenbroek: thema-avond voor ouders en medewerkers 1 okt. 1 e Plusrapportage 2 okt. College van bestuur bezoekt De Dubbelster 3 okt. Start Kinderboekenweek 15-19 okt. Herfstvakantie

Nadere informatie

KidzFlitz 28 november 2011

KidzFlitz 28 november 2011 KidzFlitz 28 november 2011 Beste ouders, Jaarthema Liefde Het jaarthema van dit schooljaar is liefde. De geweldige liefde van God is te zien in Zijn Zoon Jezus. We zijn blij dat we juist ook op onze school

Nadere informatie

christelijke basisschool genderen TIENDE JAARGANG NIEUWSBRIEF 1 ARIL 2015 (14)

christelijke basisschool genderen TIENDE JAARGANG NIEUWSBRIEF 1 ARIL 2015 (14) het fundament christelijke basisschool genderen TIENDE JAARGANG NIEUWSBRIEF 1 ARIL 2015 (14) De Heer is waarlijk opgestaan. Het lijden is voorbij, de dood is overwonnen, Jezus leeft! We hebben gezongen,

Nadere informatie

Marinfo. Informatieblad. www.mariabasisschool-nop.nl. Vrijdag, 20 maart 2015. Beste ouders,

Marinfo. Informatieblad. www.mariabasisschool-nop.nl. Vrijdag, 20 maart 2015. Beste ouders, Marinfo Informatieblad www.mariabasisschool-nop.nl Vrijdag, 20 maart 2015 Beste ouders, Gefeliciteerd Marel Mulders uit groep 4 is 21 maart jarig! Marel wordt dan 7 jaar. Sam de Boer uit groep 7 is op

Nadere informatie

OBS De Krijtmolen. Nieuwsbrief 27 maart 2015. Terugblik en vooruitzicht. Belangrijke data. In het zonnetje!

OBS De Krijtmolen. Nieuwsbrief 27 maart 2015. Terugblik en vooruitzicht. Belangrijke data. In het zonnetje! OBS De Krijtmolen Nieuwsbrief 27 maart 2015 Belangrijke data Maandag 1 juni start intercultureel project 8,9,10 juni kamp groep 7 en 8 12 juni schoolreis groep 1 t/m 6 16 juni leerlingen vrij, studiedag

Nadere informatie

Nummer 18 24 januari 2014. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hebben we verbinding?

Nummer 18 24 januari 2014. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hebben we verbinding? obs De Merwedonk Merwe Donk 4 6 4207 XB Gorinchem Tel: 0183 681100 Fax: 0183 681109 info@obs-de-merwedonk.nl www.obs-de-merwedonk.nl Nummer 18 24 januari 2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hebben we verbinding?

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 23 april 2015

Het Berichtje Donderdag 23 april 2015 Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 23 april 2015 Kalender:

Nadere informatie

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie!

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie! De Wijckwijzer is de nieuwsbrief van onze school en wordt maandelijks per mail verstuurd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de van Asch van Wijckschool. Ook is de Wijckwijzer te vinden op het

Nadere informatie

Hoogeveense Vaart 34 7912 TB Nieuweroord 30 juni 2014 Tel.:0528-341405 e-mail:dehoeksteen-nieuweroord@live.nl website:www.hoeksteen-nieuweroord.

Hoogeveense Vaart 34 7912 TB Nieuweroord 30 juni 2014 Tel.:0528-341405 e-mail:dehoeksteen-nieuweroord@live.nl website:www.hoeksteen-nieuweroord. Prot. Chr. Basisschool "De Hoeksteen" Nieuwsbrief Hoogeveense Vaart 34 7912 TB Nieuweroord 30 juni 2014 Tel.:0528-341405 e-mail:dehoeksteen-nieuweroord@live.nl website:www.hoeksteen-nieuweroord.nl Aan

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015

Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015 INFOOTJE NR. 12 Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015 Agenda Donderdag 5 maart Inleveren strookje oudergesprekken Maandag 9 maart OR-vergadering Woensdag 11 maart Alle leerlingen vrij Vrijdag 13 maart

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

No. 4 Nieuwsbrief 4 december 2014

No. 4 Nieuwsbrief 4 december 2014 No. 4 Nieuwsbrief 4 december 2014 PCB De Regenboog, Dorpsstraat 6, 8152 BL Lemelerveld; 0572 373541, info.regenboog@pco-dalfsen.nl Geachte ouder/verzorger, Sinterklaas En dan is de laatste maand van het

Nadere informatie

OPEN DAGEN zaterdag 31 JANUARI van 10.00 tot 13.00 uur dinsdag 3 FEBRUARI van 9.00 tot 21.00 uur

OPEN DAGEN zaterdag 31 JANUARI van 10.00 tot 13.00 uur dinsdag 3 FEBRUARI van 9.00 tot 21.00 uur +9*/ OPEN DAGEN zaterdag 31 JANUARI van 10.00 tot 13.00 uur dinsdag 3 FEBRUARI van 9.00 tot 21.00 uur Geachte ouder(s) / verzorger(s), Schoolkalender In de eerste week van het nieuwe schoolseizoen hadden

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2015

Nieuwsbrief juli 2015 Nieuwsbrief juli 2015 Beste ouders en verzorgers, Bij deze de nieuwsbrief van de maand juli. Tijdens deze laatste schoolweken staan er nog enkele momenten op de planning die voor u als ouders belangrijk

Nadere informatie