Samenvatting PREEK Ik zing een lied voor U Henk Stoorvogel Zondag 17 november 2013 Gespreksmateriaal KRINGAVOND op 27 november.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting PREEK Ik zing een lied voor U Henk Stoorvogel Zondag 17 november 2013 Gespreksmateriaal KRINGAVOND op 27 november."

Transcriptie

1 Samenvatting PREEK Ik zing een lied voor U Henk Stoorvogel Zondag 17 november 2013 Gespreksmateriaal KRINGAVOND op 27 november. Lezen: Handelingen 16:22-26 Paulus en Silas hebben een bezeten slavin bevrijd van haar boze geest en de plotselinge verandering in de vrouw veroorzaakt commotie; haar eigenaren hebben een attractie minder en schoppen stennis. Een menigte dromt samen en wil Paulus en Silas lynchen. Romeinse machthebbers kunnen dat ternauwernood voorkomen, maar beseffen wel dat de menigte bloed wil zien, dus geven ze Paulus en Silas een geweldig pak slaag met stokken: hun rug, hun achterwerk, hun bovenbenen alles wordt kapot geslagen. Kneuzingen, bloeduitstortingen, blauwe plekken, open wonden Paulus en Silas zijn gevaarlijk gewond. En terwijl ze er zo slecht aan toe zijn worden ze in de binnenste kerker geworpen, in het donker, vastgeketend in een blok, met kans op wondkoorts, zonder te weten of ze de morgen halen, zonder te weten of ze hier ooit uitkomen en op dit dieptepunt, in deze donkere nacht zien wij Paulus voor het eerst en voor de enige keer zingen. In de nacht van zijn gevangenschap, gebroken en gemangeld, zingt Paulus God de lof, samen met Silas. En de gevangenen horen hen. Dit is aanbidding. Het gaat niet om het zingen van een liedje, het gaat niet om een bijzonder gevoel aanbidding betekent dat je een nieuwe realiteit binnen stapt. Aanbidding betekent dat je deel krijgt aan een werkelijkheid, echter dan jouw situatie. Paulus en Silas zingen een lied voor God en stappen met één been uit hun kerker. Hebr 12:22 e.v. zegt: want jullie zijn genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen en tot God en tot Jezus en tot het bloed Wanneer je God aanbidt dan treed je die werkelijkheid binnen je schrijdt over de drempel van de troonzaal van God je stemt in met dat reusachtige engelenkoor dat bestaat uit tienduizenden machtige wezens, flappend met hun vleugels hun hoge, schone engelenzang zingend je valt in met de eerstgeborenen, heiligen die ons zijn voorgegaan en die de lof van God zingen en je stapt met één been de hemelse werkelijkheid binnen. Ken je dat dat je je alleen voelt, of angstig, of onzeker en dat het leven je overweldigt en dat je niet weet hoe je verder moet of dat je gewoon

2 stilletjes geniet van een mooie dag en dat je dan begint te neuriën, dat je dan begint te zingen en plotseling voel je je niet meer alleen het is of jouw lied versmelt met een lied dat al gezongen wordt het is alsof je instemt met iets dat groter is dan jezelf, een lied dat je al kende van voor je geboorte en dat je heel in de verte herkent en je voelt je niet meer alleen, ergens is een raam opengegaan een dakraam naar de hemel, want je aanbidt God en lieve mensen, dat is precies wat er gebeurd: je bent niet alleen je bent aangesloten in het koor dat God aanbidt! En dat koor zingt niet alleen op zondagmorgen. Jij moet middenin de nacht opeens nodig naar het toilet en je staat op en jij dacht dat je alleen naar de wc hoefde, maar de werkelijkheid is misschien wel dat God je wakker maakte omdat hij je een moment van aanbidding wil geven, een moment van eenwording met de hemelse realiteit. Paulus en Silas zingen een lied voor God en hoewel ze fysiek nog steeds in dat blok vastgeketend zitten zweven hun zielen als op adelaarsvleugels weg en bewegen zij mee met die machtige engelen en de heiligen in de troonzaal o, ik zing een lied voor U! Hoor mijn geliefde Zie, daar komt hij, Springend over de bergen, Huppelend over de heuvelen Maar zoals dat gaat met de aanbidding van God soms nadert hij en roept hij je, andere momenten zoek je hem en de bruid van Hooglied vervolgt: Op mijn legerstede s nachts zocht ik mijn zielsbeminde Ik zocht hem, maar ik vond hem niet Ik wil opstaan en rondgaan in de stad, Op de straten en pleinen En mijn zielsbeminde zoeken; Ik zicht hem, maar ik vond hem niet. De wachters die in de stad hun ronde deden troffen mij aan: Hebt gij ook mijn zielsbeminde gezien? Nauwelijks was ik hen voorbijgegaan of ik vond mijn zielsbeminde. Ik greep hem vast en wilde hem niet loslaten totdat ik hem gebracht had in het huis van mijn moeder. En gemeente, er zijn van die dagen dat ik mijn zielsbeminde zoek en dat hij zich niet in mijn slaapkamer, niet in mijn kantoor, niet in mijn comfortzone laat vinden en dat hij mij naar buiten lokt, de bergen in, de bossen in om mijn zielsbeminde te vinden

3 Paulus en Silas zingen hun lied voor hun zielsbeminde, kapot geslagen ruggen, ongemakkelijk in het blok en zij zijn zo ver verwijderd van hun comfort-zone bergen hebben ze beklommen, eindeloze kilometers gelopen om mensen tot bekering te brengen jazeker, maar daar overheen, daar onderdoor was daar dat diepere besef: wij reizen tot de einden van de aarde omdat dat de plek is waar wij God zullen ontmoeten Wanneer je werkeloos bent en God bidt om een baan en hij je een baan geeft en je God dan dankt dat is geen aanbidding. En wanneer je eenzaam bent en verlangt naar vriendschap en je bidt daarvoor en God geeft je een vriend of een vriendin en je dankt God daarvoor, dan is dat geen aanbidding. En wanneer je in de problemen bent en je smeekt God om uitkomst en hij biedt die uitkomst en je geeft God de eer voor zijn trouw, dan is dat geen aanbidding. Maar wanneer je werkeloos bent en nog steeds geen baan hebt en God ondanks je hopeloze situatie eert om wie hij is, dan is dat aanbidding. En wanneer je eenzaam bent en nog steeds geen hartsvriendin gevonden hebt en God desondanks alle glorie geeft voor zijn machtige naam, dan is dat aanbidding. En wanneer je problemen nog lang niet opgelost zijn en je niet weet hoe het verder moet en je gewoon doorgaat met het prijzen van God, dan is dat aanbidding! En wanneer je met kapot geslagen rug in de binnenste kerker zit, met je voeten in een blok, niet wetend wat de toekomst brengen zal en je dan zingt voor God, dan is dat aanbidding! Want wanneer wij God danken voor wat hij voor ons heeft gedaan dan is dat geen aanbidding, maar vanzelfsprekende dankbaarheid. Aanbidding begint wanneer wij God eren, niet om wat hij heeft gedaan, maar om wie hij is. Laat mij toch een lied zingen voor U! Vorig weekend las ik het nieuwste boek van Open Doors: Het dwaze van God en terwijl ik dit boek ademloos doorlas dacht ik steeds maar: dit boek zou iedere VEZ er moeten lezen als voorbereiding op de kerstcampagne wanneer je leest hoeveel broeders en zusters in vervolging over hebben om Jezus liefde met anderen te delen hoe dankbaar en gretig mogen wij dan wel niet gebruik maken van de vrijheid en ruimte die God ons geeft. Het kan toch niet zo zijn dat wij later, aan het einde van alle dingen te horen krijgen: jullie hadden zoveel kansen, maar jullie hebben ze niet gepakt want jullie waren veel te druk met jullie eigen dingetjes en daarom: ga dat boek lezen.

4 In dat boek staat het verhaal van Dmitri, een Rus die Jezus leert kennen ten tijde van het IJzeren Gordijn. Omdat hij zijn mond niet kan houden over Jezus wordt hij gevangen genomen en kilometer verwijderd van zijn gezin achter de tralies gezet. Hij weet niet hoe het met zijn vrouw en kinderen gaat, hij weet niet wat de toekomst brengen zal, hij zit daar in een gevangenis met andere mannen. Elke ochtend bij het ochtendgloren staat Dmitri op, gaat hij naast zijn bed staan met zijn gezicht naar het oosten en zingt hij een loflied voor God. Elke ochtend. 17 jaar lang. En de andere gevangenen lachen hem uit, schelden hem uit, bekogelen hem met het vuil uit hun cellen. Maar elke morgen staat Dmitri op en zingt hij zijn loflied om wie God is en stapt hij met 1 been de hemelse realiteit binnen, zoekt hij daar ver buiten zijn comfortzone zijn zielsbeminde Na 17 jaar valt het besluit dat Dmitri geëxecuteerd zal worden. Hij wordt uit zijn cel gehaald en door de gangen gevoerd naar de binnenplaats, waar hij doodgeschoten zal worden. De gevangenen krijgen door wat er te gebeuren staat en plotseling klinkt er gezang uit één mond, uit twee, dan uit monden alle gevangenen staan naast hun bed met hun gezicht naar het oosten en samen zingen ze, als 1 groot koor, het ochtendlied dat Dmitri 17 jaar lang voor zijn Heer en Heiland gezongen heeft. De cipiers deinzen terug en zien af van de terechtstelling. Ze brengen Dmitri terug naar zijn cel en enkele dagen later laten ze hem vrij. Paulus en Silas zingen hun loflied voor God en de aarde begint te beven, de muren storten in, ketenen breken, licht doorklieft de duisternis en de mannen zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen! Aanbidding brengt vrijheid! En er zijn mensen: o, je zit gevangen in de binnenste kerker en het is donker om je heen, je bent beschadigd, uitgeput en weet niet wat de morgen brengen zal zing een lied voor de Here aanbid hem en laat de aarde beven laat de muren instorten laat de ketenen breken laat het licht schijnen in de duisternis laat God zijn bevrijdende werk doen! Ben je uitgeput zing dan een lied voor de Heer Weet je niet hoe je leven verder moet zing een lied voor de Heer Hebben de ketenen van de duisternis je ziel omvat zing een lied voor de Heer Lieve broeders en zusters zing een lied voor de Heer Want zelfs Jezus zong tijdens zijn donkerste uur Zelfs Jezus zong tijdens zijn meest hevige strijd Marc 14:26 na het avondmaal toen voor de Joden de Goede Vrijdag al begonnen was en Jezus wist wat hem te wachten stond zegt de Bijbel dat Jezus begon te zingen het is de enige keer in de Bijbel dat we Jezus

5 zien zingen hij heeft het ongetwijfeld vaker gedaan, maar deze ene keer moest van de heilige Geest in de Bijbel opgenomen worden om ons te leren wat het hart van ware aanbidding is: het zingen van een lied in de binnenste kerker in de diepste duisternis en dan staat er: en nadat zij de lofzang gezongen hadden vertrokken zij naar de Olijfberg Zomaar in 1 zinnetje Naar de Olijfberg waar de slang Jezus opwachtte waar Judas hem zou verraden met een kus waar de mishandeling zou beginnen gevolgd door de ondervraging en de marteling en de bespotting en de geseling en de eindeloze kruiptocht naar Golgotha, naar het moment van de kruisiging dat allemaal stond op het punt om los te barsten de helse titanenstrijd van licht en duisternis de grootste veldslag van de eeuwigheid het centrale punt in de geschiedenis van de mensheid alles stond op het spel nooit is duisternis zwarter geweest of gemeenheid wreder nooit is lijden dieper geweest of oneerlijkheid groter nooit is satan boosaardiger geweest of een zweep venijniger dat allemaal enkele uren, enkele minuten nog maar van Jezus verwijderd En Jezus als de gastheer van zijn vrienden stond naar goed Joods gebruik op en hij zei niet: vrienden, als jullie toch eens weten wat me te wachten staat, vanavond heb ik geen lust meer om te zingen, vanavond kan ik God niet meer aanbidden nee, Jezus ging staan en zei: vrienden, laten we zingen voor onze God ik zing een lied voor U en zij zongen zij zongen de hallel, afgesloten met Psalm 118 Psalm 118, waar Jezus zong over zichzelf Ik zal niet sterven maar leven En ik zal de daden des Heren vertellen De Here heeft mij zwaar gekastijd Maar aan de dood heeft hij mij niet overgegeven (17-18) Jezus zong over het lijden dat hem te wachten stond, maar meer nog over de overwinning en dan de laatste woorden die Jezus op aarde heeft gezongen tenminste, de laatste woorden waarvan wij weten, want misschien, heel misschien steunde hij flarden van dit lied nog wel tijdens die laatste martelgang naar het kruis het zal mij niet verbazen, maar dat is 1 van die geheimen die wij misschien in de hemel geopenbaard krijgen maar de laatste woorden waarvan wij weten: Gij zijt mijn God, U zal ik loven O mijn God, U zal ik verhogen Looft de Here want Hij is goed Ja, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid Ik zing een lied voor U in mijn donkerste nacht ik aanbid U om wie U bent

6 Jezus zong een lied voor de Here in zijn zwartste nacht Paulus en Silas volgden zijn voorbeeld enkele jaren later Dmitri volgde hun voorbeelden vele jaren later de ware aanbidding Jezus zong en de aarde begon te beven en structuren begonnen te schudden, het voorhangsel begon te scheuren en waar dood was kwam leven, waar gebondenheid was kwam bevrijding, waar wet was kwam genade, waar gebrokenheid was kwam genezing, want Jezus zong Lieve mensen, in de komende dagen, de komende weken, de donkere dagen voor kerst zing een lied voor de Here zing een lied voor Hem Gesprekvragen: 1. Van welke soort muziek houd je? 2. Heb je een lievelingslied dat je vaak voor God zingt? 3. Wat betekent aanbidding voor jou? 4. Kun je voorbeelden geven van momenten dat je opgaat in aanbidding van God? Wat gebeurd er op zo n moment? 5. Heb je ook wel eens gezongen in de nacht of God aanbeden op momenten dat je het moeilijk had? Wat heeft dat met je gedaan? 6. Hoe zou je de komende weken je aanbidding tot God willen uiten?

Gezinsdagboek Altijd dichtbij. Handelingen 16:22-34 1

Gezinsdagboek Altijd dichtbij. Handelingen 16:22-34 1 Gezinsdagboek Altijd dichtbij Handelingen 16:22-34 1 Gezinsfolder Hoe werkt deze gezinsfolder? Doe-opdracht Beschrijving voor de ouders van een kleine doe-opdracht om met elkaar als gezin te doen. De plek

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Gemeente, de preek van vanmorgen gaat over zoeken, over God zoeken. De preek gaat over Psalm 63. Een psalm door David gedicht, toen hij was in de woestijn

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Hij voor mij. Balkje: Paasliturgie 2015

Hij voor mij. Balkje: Paasliturgie 2015 Balkje: Paasliturgie 2015 Hij voor mij Zingen: Herv. Bundel 177:1 en 2 O hoogt en diepte, looft nu God, aanbidt Zijn heiligheid, Zijn Woord werd nimmer nog gepeild, Zijn weg is majesteit. O wond re liefd,

Nadere informatie

Ashra, de asielzoeker

Ashra, de asielzoeker Ashra, de asielzoeker Door J.M. Moret-Provily; Uitgever: jongerenblad Daniël/ Jeugdbond Mam, mam, daar komen ze weer. Met een klap gooit Ashra de deur van het huis open. Mam, mam, daar komen ze weer! Verschrikt

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Waarom zou ik naar de kerk gaan?

Waarom zou ik naar de kerk gaan? Waarom zou ik naar de kerk gaan? Dolf te Velde Zo af en toe merk ik dat de vraag die boven dit stukje staat best wel leeft. Ook als die niet hardop wordt gesteld wordt, merk je bijvoorbeeld in sommige

Nadere informatie

Wat winnen we met wéér een jaar? (Lucas 13:6-9 nieuwjaarspreek)

Wat winnen we met wéér een jaar? (Lucas 13:6-9 nieuwjaarspreek) Wat winnen we met wéér een jaar? (Lucas 13:6-9 nieuwjaarspreek) 1 Liturgie zondagmorgen 1 januari 2012 te Hardinxveld-Giessendam: Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God (1 Tim.1:2b) Liedboek

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

WAT JE MOET DOEN ALS JE NIET MEER WEET WAT JE MOET DOEN door Wieke Veenstra

WAT JE MOET DOEN ALS JE NIET MEER WEET WAT JE MOET DOEN door Wieke Veenstra WAT JE MOET DOEN ALS JE NIET MEER WEET WAT JE MOET DOEN door Wieke Veenstra Allen die hem aanroepen is de Heer nabij, die Hem roepen in vast vertrouwen. Hij vervult het verlangen van wie Hem eren, Hij

Nadere informatie

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz.

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz. Gods Liefde & Trouw Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp September 2003 Blz. 1/7 September 2003 Blz. 2/7 Gods liefde en trouw Inleiding We gaan dit jaar in de gemeente doorspreken over

Nadere informatie

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek Gemeente, een van de kenmerken van het leven met God is het verlangen naar de tijd die komt. Er zijn mensen die altijd

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23 Jos Douma Psalm 23 De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 3 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

Een kind er Waldenzen B. Florijn

Een kind er Waldenzen B. Florijn Een kind er Waldenzen B. Florijn DEEL 1 VERJAAGD, VERDREVEN HOOFDSTUK 1 Kom maar, mijn kind, kom maar. Nog even dan zijn we er, dan kun je uitrusten, Jean. Nu is het niet ver meer. Over het met een dikke

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 Vandaag hebben we hier op Hawaï niet dezelfde preek die iedereen beluisterd. Vandaag is het namelijk een vooraf opgenomen preek, waar iedereen naar luistert. Maar het

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Het Minder is Meer van Advent

PREEK DOOR DE WEEK. Het Minder is Meer van Advent PREEK DOOR DE WEEK Het Minder is Meer van Advent 7e jaargang, nr. 40, week 50 10 december 15 december 2012 maandag 10 december 2012 Gij zult niet Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie