Liturgie leerdienst Emmen, 17 mei 2015 Thema: Het huwelijk is niet zaligmakend...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Liturgie leerdienst Emmen, 17 mei 2015 Thema: Het huwelijk is niet zaligmakend..."

Transcriptie

1 Liturgie leerdienst Emmen, 17 mei 2015 Thema: Het huwelijk is niet zaligmakend Votum (gezongen) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Geloofsbelijdenis. Zingen: Gezang 179a. 4. Gebed 5. Schriftlezing: 1 Korintiers 6:12-7:9 en Zingen: Lied: God geeft aan man en vrouw zijn eer (wijs Psalm 127) 7. Preek 8. Amenlied: Psalm 63:2,3 9. Dankzegging en gebed 10. Inzameling van de gaven 11. Slotzang: Psalm 146:1,3,4 12. Zegen De Here zegenen en behoede u. De Here doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. [Amen] BIJLAGE: Lied: God geeft aan man en vrouw zijn eer (berijming van een deel van het huwelijksformulier) 1. God geeft aan man en vrouw zijn eer. Zij dragen zijn gelijkenis en delen in zijn erfenis. Zij zijn niet minder en niet meer. De liefde die Hij bij hen wekt, is vol van wederzijds respect. 2. God wijst de man een plaats vooraan. Hij zoekt en wijst met overleg, als hoofd van het gezin de weg. Bereid om door het vuur te gaan, steunt hij zijn vrouw en doet haar goed, in voor- maar ook in tegenspoed. 3. Zij geeft vertrouwen aan haar man en volgt hem, achter Christus aan, bereid, hem dienend bij te staan en hem te helpen, waar ze kan. Zo drukt het huwelijk iets uit van Christus en zijn reine bruid. M.H. Oosterhuis 2010 Het huwelijk is niet zaligmakend Preek n.a.v. 1 Korintiers 7, door Jan Haveman, Emmen 17 mei

2 Preek n.a.v. 1 Korintiers 7 Het huwelijk is niet zaligmakend Emmen, 17 mei 2015 Volk van God, geliefde gemeente van Jezus Christus, Br/zr, j/m, welkome gast, Wat doe je als jongen, als je verliefd bent op een meisje? Dan bel je haar op, of je sms t 'r, of whatsappt, je maakt een date, je chat en chilt met haar, en je zegt allemaal lieve woordjes... Maar wat dacht je ervan om haar een brief te schrijven!? Gebeurt dat nog wel? Ik heb een tijdje terug een levensbeschrijving gelezen van Abraham Kuyper. [dia1] Daar staan wat stukjes uit brieven in die hij en z n verloofde Jo elkaar in 1858 schreven. Wacht ik lees er wat uit voor:,,nooit heb ik zo goed geweten als sinds m n verloving (schrijft Bram) wat een kloof er is tussen handelsstand en gestudeerde lui. Weet je wat die kloof is? Dat wij klassiek zijn opgevoed en jullie niet. Maar Jo, je begrijpt toch dat het je bestemming nou eenmaal is om in onze stand over te stappen.,,op studie moet je vooral niet minder letten, liefste meid. Je wilt toch immers niet mijn huishoudster, maar ook(!) mijn vrouw en de opvoedster van mijn kinderen worden, je wilt toch immers een beschaafde en ontwikkelde vrouw worden. En verder:,,geleerdheid staat me in een vrouw tegen ik wil alleen een geoefend oordeel en een verfijnd hart. Fijntjes wees Bram haar op taalfouten in haar brieven,,,...maar ach dat is een struikelblok van alle meisjes. Als je eens hier bent, zullen we ze samen eens overlezen... Hoe vind je zoiets? Natuurlijk, je moet rekening houden met de tijd waarin het geschreven is. Maar toch, ik krijg er helemaal de kriebels van zo ga je als jongen toch niet met je meisje om!? Dat neerbuigende, dat jezelf de meerdere voelen... Wat voor vrouwbeeld zit daar eigenlijk achter? Er zijn mensen die menen dat het door de bijbel komt dat een man neerbuigend over zijn eigen vrouw gaat denken (of misschien zelfs wel in algemeen over vrouwen...) En dan wijzen ze vooral naar de apostel Paulus, en wel heel speciaal naar de 1 e brief die hij aan de gemeente in Korinte schreef. Een paar citaten uit zijn brief: [dia2] Het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn. [dia3] Het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. [dia4] Iedere vrouw die blootshoofds bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan, want zij staat gelijk met een die kaalgeschoren is. [dia5] De man is het beeld en de heerlijkheid van God, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. (...) De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. En: [dia6] Zoals in alle gemeenten van de heiligen moeten de vrouwen in de gemeente zwijgen. Want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt. (...) want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente. Wat is die Paulus eigenlijk voor een man? Wereldvreemd? Vrouwenhater? Stoïcijn? Wat moet je met zo n bijbelhoofdstuk als 1 Korintiers 7!? Wordt het huwelijk hier om zeep geholpen? De seksualiteit naar beneden gehaald? Het kloosterleven gepropageerd? Het thema is: [dia7] het huwelijk is niet zaligmakend. Het is niet niks, maar het is zeker ook niet alles. Die beide aspecten willen we nader bekijken. In hoofdstuk 7:1 zie je dat Paulus er mee begint de vragen die hij per brief gekregen heeft te beantwoorden. Blijkbaar gebeuren er in de gemeente van Korinte dingen die niet goed zijn, ook op het vlak van Het huwelijk is niet zaligmakend Preek n.a.v. 1 Korintiers 7, door Jan Haveman, Emmen 17 mei

3 seksualiteit en huwelijk. Twee hoofdstukken eerder had Paulus al gezegd dat er geen ontucht in de gemeente mag zijn. Hij liep er tegenaan dat een man met de vrouw van zijn vader leeft, en dat zoiets gewoon getolereerd wordt in de kerk. Dat mag niet er moet in de kerk geen ontucht zijn maar tucht: Doe zo iemand uit jullie midden weg, zegt Paulus luid en duidelijk. Het is wel goed om hier even bij stil te staan. In het begin van de brief is benadrukt dat er geen verdeeldheid in de gemeente mag zijn, maar dat juist de eenheid in Jezus Christus gezocht moet worden. Nu zie je dat het bewaren van die eenheid niet betekent dat je alles maar laat gebeuren om de lieve vrede wil. Nee, de liefde van Jezus Christus is geen zoete lievigheid! Echte liefde zegt juist de waarheid. En wanneer het in de kerk draait om de Heer van de kerk, Jezus Christus, zal dat te merken zijn. Dan heeft Hij het laatste woord. Dan zal Hij nagevolgd worden, in woord en daad! Zonde kun je dan niet laten voortbestaan: U mag niet omgaan met iemand die zichzelf een broeder of zusters noemt, maar in feite een ontuchtpleger is, een geldwolf, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of uitbuiter. Da's duidelijke taal! Er is nogal wat aan de hand in de gemeente te Korinte! [dia8] Aan de ene kant heb je een groep mensen die na de bekering tot het christelijk geloof niet zoveel raad meer weet met huwelijk en seksualiteit. Aan de andere kant heb je een groep die meent dat ze op dit punt juist alle vrijheid hebben en hun gang kunnen gaan. Eerst maar even over die groep die er geen raad mee weet. Hun huwelijk was nl gesloten voordat ze bekeerd waren. Er was dus in de kerk geen zegen over gevraagd; het was tot stand gekomen buiten de sfeer van geloof en de christelijke liefde. Behoorde het huwelijk daarmee bij de heidense levensfase die ze nu afgesloten hebben? Betekent het dat als je in de Geest bent, dat je dan het vlees met zijn begeerten en hartstochten achter je hebt gelaten? Moet je geen afstand nemen van het aardse, het vleselijke, het lagere? Zou Christus zich werkelijk bemoeien met zulke dingen als het huwelijk en seks!? Staat Hij daar niet ver boven, en moet jij daar dus ook niet ver boven staan!? Uit de 1 e brief die Paulus aan Timoteus schrijft, weten we dat er zelfs christenen waren die het huwelijk meenden te moeten verbieden. Ook nu nog zijn er genoeg christenen die in elk geval seksualiteit zondig en vies vinden, en er eigenlijk geen raad mee weten. Ze kunnen zich er niet in geven en erecht van genieten. De andere groep in de gemeente gaat juist de totaal andere kant op. Zij menen juist dat je door je geloof in Christus vrij bent geworden, en dat je dus ook op seksueel gebied je uit kunt leven los van het huwelijk: Alles is mij geoorloofd, zeggen deze mensen. Als je ergens zin in hebt, dan doe je het toch gewoon!? Heb je zin in seks nou, wat let je, dan ga je toch lekker naar de hoeren!? Seks is een gebruiksartikel geworden om te consumeren. Ook dat komt veel voor vandaag. Je ziet mensen om je heen, en op tv, hun eigen gang gaan, en menen dat ze alles kunnen en alles mogen. En daar krijg je geheid een tik van mee: seks voordat je getrouwd bent. Ongehuwd samenwonen. Alles uitproberen voordat je je bindt. Soms zelfs de ene dag met die, en de volgende dag met weer met een ander. Of die de kat knijpen in het donker... Het huwelijk is niet zaligmakend Preek n.a.v. 1 Korintiers 7, door Jan Haveman, Emmen 17 mei

4 Weet je wat het probleem van beide groepen is? [dia9] Ze denken allebei dat huwelijk en seksualiteit niets met God te maken hebben, dat de Here daar niet over gaat. Ze weten geen verbinding te leggen tussen God en wat Hij wil, en het eigen leven. In onze tijd en cultuur komt dat heel sterk terug: we leven in een verknipt en verkokert bestaan: op zondag zit je netjes in de kerk, en je doet goed mee en gelooft wat er gezegd wordt, en je meent dat ook. Maar op maandag ga je weer aan het werk en je eigen gang. Je leeft in feite in 2 of misschien wel 10 werelden. En wat heeft God dan te maken met mijn seksleven, of met mijn huwelijk?! Hier tegenover maakt de Bijbel heel duidelijk dat er [dia10] geen enkele reden is voor christenen om het huwelijk of de seksualiteit te minachten. Beide horen bij het leven, en dus ook bij het leven met de HERE! Je wordt opgeroepen om [dia11] God te eren met je lichaam. Om je bewust te zijn dat je [dia12] een tempel bent van de Geest. Wees daarom zuinig op je zelf en op de seksualiteit, verlaag het niet tot consumptie- of gebruiksartikel. Ook [dia13] het huwelijk is niet niks; daarom mag je het niet zomaar verbreken. Sterker: je moet er alles aan doen om wat je aan elkaar hebt beloofd toen je trouwde na te komen. Zo krijgen man en vrouw zelfs [dia14] de opdracht om elkaar lief te hebben (vers 3) en elkaar te geven ook op seksueel gebied waar ze de plicht toe hebt. Dat klinkt misschien vreemd in de oren: liefde laat zich toch niet dwingen!? Toch is juist kenmerk van de christelijke liefde (agape), dat zij gericht is op de ander. En dat in onderscheid tot de liefde die zichzelf en de eigen bevrediging zoekt (eros). Paulus spreekt vanuit de eis van God dat twee mensen elkaar trouw zullen zijn. Hij wil dat ze samenleven als man en vrouw voor Gods aangezicht. Hopelijk valt het op dat Paulus nadrukkelijk [dia15] man en vrouw naast elkaar zet. Hij is dus helemaal niet vrouwonvriendelijk of wereldvreemd! Kijk maar: wat de vrouw moet t.o.v. haar man, moet de man net zo goed t.o.v. zijn vrouw. Dat gaat gelijk op! Het gevolg van wat hij schrijft is juist dat de positie van de vrouw die in die tijd misschien nog wel meer dan tegenwoordig heel willekeurig was beschermd wordt. Een man mag maar niet zo zijn vrouw verlaten. En de man moet niet allereerst op zichzelf en zijn eigen bevrediging gericht zijn, maar op zijn vrouw. Het is geen wonder dat er veel vrouwen waren (en zijn) die het christelijk geloof omarmden! Want voor God ben je geen gebruiksvoorwerp, maar een mens! Het huwelijk is niet niks. Heel mooi wordt het zelfs (vers 7) [dia16] een charisma genoemd, een genadegave. En waren ze juist in Korinte niet erg gefocust op charismata, gaven van de Geest!? Daarom worden alle gehuwde mannen en vrouwen bemoedigd en opgeroepen werk te maken van hun huwelijk, te investeren in het elkaars man en vrouw zijn, om blij en dankbaar te zijn dat de Here jullie aan elkaar gegeven heeft. Kijk elkaar diep in de ogen, bemin elkaar, wees gelukkig samen! Het huwelijk is niet niks het is waard ervoor te vechten! Tegelijk is het opvallend dat Paulus niet alleen het getrouwd zijn een charisma noemt, maar ook het [dia17] ongetrouwd zijn....iedereen heeft zijn eigen gave gekregen, de een deze, de ander die... In tegenstelling tot wat in zijn (en net zo goed weer in de onze) tijd gangbaar is, ziet Paulus de Het huwelijk is niet zaligmakend Preek n.a.v. 1 Korintiers 7, door Jan Haveman, Emmen 17 mei

5 grote voordelen van het niet getrouwd zijn. [dia18] Een ongetrouwde man draagt zorg voor de zaak van de Heer en wil de Heer behagen. Een getrouwde man draagt zorg voor zijn aardse taken en wil zijn vrouw behagen, dus zijn aandacht is verdeeld. En hetzelfde geldt voor vrouwen en meisjes. Daarom wenst hij dat iedereen is zoals hij niet ook nog gebonden aan een mens maar alleen aan de Heer. Dus je hebt het huwelijk niet nodig om de HERE te kunnen dienen! Sterker: je kunt de HERE zelfs beter dienen als je niet getrouwd bent. Omdat dan al je aandacht en zorgen niet opgeslokt worden door man of vrouw of kinderen. In een tijd waarin alles draait om seks en trouwen en kinderen krijgen en opvoeden is dat wel even iets om bij stil te staan. Want is in de kerk van nu getrouwd zijn ook niet de standaard (maat) geworden? Zo beleven veel singles (alleengaanden) dat vaak wel. [dia19] En ze lopen steeds weer tegen visites en verjaardagen aan waar het gesprek gaat over... de kinderen of de kleinkinderen... En worden singles onwillekeurig toch vaak niet een beetje zielig gevonden? Als mensen die hun levensdoel en geluk mislopen? Nu kan het best een worsteling voor je zijn, en verdriet geven, en vragen, en twijfel, waarom jij niet tegen de ware Jakob of Jakoba aanloopt, en al die anderen wel. Terwijl jij net zo goed verlangd naar intimiteit en genegenheid en huisje/boompje/beestje. Het kan best moeilijk zijn te aanvaarden, en er rust in te vinden, dat God met jou een andere weg gaat, jou een ander levensdoel geeft, een ander charisma... Daarom krijgen nu alle ongetrouwde gemeenteleden een hart onder de riem: [dia20] Het is goed voor een mens geen omgang te hebben met een man/vrouw. Laten we met elkaar niet doen alsof je ziel en zaligheid afhangt van getrouwd zijn! Nu kun je, zoals de NBV doet, deze woorden in de mond leggen van de kritische Korintiers. Dat is mogelijk. Als je maar niet vergeet dat uit de rest van hoofdstuk 7 blijkt dat Paulus het er helemaal mee eens is! Ongehuwd zijn [dia21] is niet zielig, incompleet, achtergebleven. Je hoeft singles echt niet met medelijden of dédain te benaderen. De Bijbel zegt:[dia22] iemand die trouwt handelt goed, maar iemand die niet trouwt handelt beter! Zo, die zit! Je kunt het huwelijk nl ook romantiseren. En alleen de grote roze wolk zien. En vergeten wat het allemaal met zich meebrengt (kijk alleen maar naar vers 3-5!) Veel ongehuwden zouden wellicht getrouwd willen zijn. Maar vergeet niet dat veel getrouwden wel van hun huwelijk af zouden willen. Is niet het verdrietige dat je vaak geneigd bent te idealiseren wat je niet hebt? En weet je wat nou het geheim van Paulus is, waardoor hij niet verzuurd is of verbitterd? Hij kijkt [dia23] niet naar wat hij niet heeft, maar is dankbaar voor wat hij wel heeft; hij ontvangt zijn leven uit handen van God. Zie daarom in dat je leven én je situatie een door God gegeven goed is. En dan niet een waar je 'maar mee moet leren leven', maar juist een waar je oprecht voor kunt leren danken. In tegenstelling tot wat tijd en cultuur ons aanpraten - dat seks en huwelijk alles is - zet de Bijbel beide heel nuchter op hun eigen plek, en getrouwd en niet-getrouwd zijn naast elkaar. Als je daar goed bij nadenkt ontdek je dat zoiets een enorme bevrijding is. Al die gerichtheid op het lichamelijke en erotische en sensuele is in feite niets anders dan afgoderij. Het huwelijk is niet zaligmakend Preek n.a.v. 1 Korintiers 7, door Jan Haveman, Emmen 17 mei

6 En er aan toegeven wanneer je zin hebt is in feite hetzelfde als er slaaf van worden. Het lijkt wel heel stoer, dat alles is mij toegestaan, en je denkt vrij en zelfstandig te zijn. Maar het is niet meer dan schijn. Wat men in Korinte seksuele vrijheid noemde, bestempelt Paulus als seksuele slavernij en hoererij. En is Eros voor velen vandaag geen afgod!? Maar iemand die aan Jezus Christus verbonden is leeft niet geboeid, maar werkelijk vrij. En dat is dan niet de schijnvrijheid van losbandigheid (zoals ze in Korinte dachten). Maar de vrijheid van het dienen van God met lichaam en ziel. En voor dat dienen is het huwelijk geen voorwaarde. Mensen worden niet gered door hun huwelijk, maar door genade alleen! Er valt nog heel veel over 1 Korintiers 7 te zeggen en te preken. Ik heb een keuze gemaakt. De boodschap is dat onze God het in ons leven ook te zeggen wil hebben over huwelijk en seksualiteit. Voor getrouwde en ongetrouwde mensen betekent het, dat je je lichaam rein en zuiver houdt, dat je God eert met je lichaam. Op het huwelijk neerkijken of het van weinig belang achten is niet terecht het is een gave van God! Tegelijk moet je ook niet doen alsof je ziel en zaligheid van het huwelijk afhangen het ongetrouwd zijn is net zo goed een gave van God. Laten we elkaar daarom helpen en aanmoedigen om dankbaar te zijn met wat we zijn: tempels van de heilige Geest! Amen [dia24] Het huwelijk is niet zaligmakend Preek n.a.v. 1 Korintiers 7, door Jan Haveman, Emmen 17 mei

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012

Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012 Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012 1 Hart voor mensen (5): doorgeven 1. Idealen Ik wil deze dienst beginnen met een verhaal. Een verhaal dat iets duidelijk maakt over de cultuur van het land waarin wij leven.

Nadere informatie

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1 Zingen: Ps. 34:1 Stil Gebed Votum en Groet Openingstekst Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is (Ef. 5:17). Zingen: Ps. 34:2 Credo Zingen: Ps. 30:1,2,3 Gebed om

Nadere informatie

Waarom zou ik naar de kerk gaan?

Waarom zou ik naar de kerk gaan? Waarom zou ik naar de kerk gaan? Dolf te Velde Zo af en toe merk ik dat de vraag die boven dit stukje staat best wel leeft. Ook als die niet hardop wordt gesteld wordt, merk je bijvoorbeeld in sommige

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal

Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal Een bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal. De Bijbel in Gewone Taal verschijnt in oktober 2014. Tekst: Dr. Matthijs

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl God is liefde Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. Psalm 25:6 Barmhartige liefde Als we bidden tot God, mogen we hem ook altijd weer

Nadere informatie

Wat winnen we met wéér een jaar? (Lucas 13:6-9 nieuwjaarspreek)

Wat winnen we met wéér een jaar? (Lucas 13:6-9 nieuwjaarspreek) Wat winnen we met wéér een jaar? (Lucas 13:6-9 nieuwjaarspreek) 1 Liturgie zondagmorgen 1 januari 2012 te Hardinxveld-Giessendam: Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God (1 Tim.1:2b) Liedboek

Nadere informatie

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30)

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) Les 12 - Redding Ik werd geheiligd (apart gezet) deel II In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) We gaan in deze les nog drie FEITEN

Nadere informatie

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 Vandaag hebben we hier op Hawaï niet dezelfde preek die iedereen beluisterd. Vandaag is het namelijk een vooraf opgenomen preek, waar iedereen naar luistert. Maar het

Nadere informatie

Geven maakt gelukkiger dan ontvangen Handelingen 20, 32-35

Geven maakt gelukkiger dan ontvangen Handelingen 20, 32-35 Geven maakt gelukkiger dan ontvangen Handelingen 20, 32-35 Geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Kent u die uitdrukking? Ik moest daar aan denken toen er vanmorgen iemand bij ons op de stoep stond met

Nadere informatie

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008

Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008 Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008 Liturgie Votum/zegengroet Ps. 84: 1,2,3 Wet Lb. 95 Gebed Psalm 1 Gz. 63 Preek over Psalm 1 Gz. 131: 1,4,5,9 Gebed Collecte Ps. 84:

Nadere informatie

Zoals ik zelf gekend ben (God is liefde 9)

Zoals ik zelf gekend ben (God is liefde 9) Zoals ik zelf gekend ben (God is liefde 9) Preek over 1 Korintiërs 13:12 (ds. Jos Douma) Nu kijken we nog in een wazige spiegel maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen PREEK DOOR DE WEEK Duurzaam delen 4 e jaargang, nr 32, week 44 26 oktober 31 oktober 2009 Hierom heb ik gebeden Om deze zoon heb ik gebeden, en de Heer heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. Nu geef

Nadere informatie

PREEK OVER MATTEÜS 25:31-46 Christelijke dienstbaarheid werkt verrassend in je voordeel bij het oordeel!

PREEK OVER MATTEÜS 25:31-46 Christelijke dienstbaarheid werkt verrassend in je voordeel bij het oordeel! PREEK OVER MATTEÜS 25:31-46 Christelijke dienstbaarheid werkt verrassend in je voordeel bij het oordeel! Liturgie zondagmiddag 27 april 2008 (Nieuwleusen) 2 e diakonale preek (1 e door ds. J. van de Wetering,

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

Daarom juicht mijn ziel Hoe gaat het met je ziel? (2)

Daarom juicht mijn ziel Hoe gaat het met je ziel? (2) Daarom juicht mijn ziel Hoe gaat het met je ziel? (2) Preek over Psalm 16 (ds. Jos Douma) Een stil gebed van David. Behoed mij, God, ik schuil bij u. Ik zeg tot de HEER: U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Preek. Thema Wat is onze boodschap? De gemeente: daar leer je agapé-en! (preek 20)

Preek. Thema Wat is onze boodschap? De gemeente: daar leer je agapé-en! (preek 20) W W W. P A S T O R E R I K. N L Preek Thema Wat is onze boodschap? De gemeente: daar leer je agapé-en! (preek 20) Inhoud Preek Liturgie / luisterwijzer Kinderluisterwijzer Beelden van de Powerpoint-presentatie

Nadere informatie