Dag Tijdstip Tekst Lied Wie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dag Tijdstip Tekst Lied Wie"

Transcriptie

1 27 april t/m 1 mei Dag Tijdstip Tekst Lied Wie Maandag Voor vertrek Prediker 3:1-15 Gezang 161 OD Lunch Spreuken 19:15 Psalm 145:4 NB Diner 1 Timoteüs 4:6-10 E&R 84 JH Avondsluiting Matteüs 6:25-33 Gezang 160 MB Dinsdag Ontbijt 1 Korintiërs 7:29-31 Gezang 163 MH Lunch Romeinen 13:11-14 Gezang 164 AK Diner Efeziërs 5:10-17 Gezang 156 JK Avondsluiting Matteüs 25:1-13 Gezang 38 WH Woensdag Brunch Openbaring 3:14-22 Gezang 157 AL Diner Handelingen 1:9:11 E&R 236 KR Avondsluiting Matteüs 25:31-46 E&R 114 MT Donderdag Ontbijt 1 Tessalonicenzen 4:1-6 E&R 112 AV Lunch Filippenzen 3:17-21 E&R 118 FW Diner Jesaja 11:6-10 Gezang 75:1,2,5,6 GW Avondsluiting Genesis 1:26-31 Gezang 149 NB Vrijdag Ontbijt Hooglied 2:11-13a Gezang 146 FW Lunch/Afsluiting Psalm 8 Gezang 145 OD

2 Maandag beginnen we met Bijbelteksten over tijdsbesteding. Hierin komt naar voren dat alles zijn tijd heeft (prediker), dat we onze tijd moeten gebruiken (spreuken), we vroom moeten leven (timoteüs), en dat we ons niet teveel zorgen moeten maken maar Gods koninkrijk moeten zoeken (matteüs). Vervolgens beginnen we Dinsdag met het tweede thema: de tijd dringt! Jezus is gekomen en heeft ons voorgedaan hoe we ons moeten richten op God. Don t waste your time and follow your Leader! Het is niet meer vrijblijvend. We moeten een keus maken. Tijd voor actie! De noodzaak komt duidelijk naar voren in 1 Korintiërs en Romeinen: Jezus komt spoedig! Hierdoor is deze wereld minder belangrijk (1 Korintiërs) en moeten we de wapens van het licht dragen (Romeinen). Wees verstandig en gebruik je tijd goed (Efeziërs). Op die komst moeten we ons ook voorbereiden en er klaar voor staan blijkt uit de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes (Matteüs). Ook is het niet goed om lauw te zijn, we moeten warm zijn (Openbaring). Woensdag bij het diner start eigenlijk het derde thema (al liggen deze drie thema s erg dicht bij elkaar). Hierbij hebben we het over de eindtijd. Wat weten we daarvan? In handelingen wordt verteld dat Jezus terug zal komen. Jezus verteld hier zelf ook al over in Matteüs: Er zal een scheiding zijn en je zult beoordeeld worden op wat jij voor anderen hebt gedaan. Als het zover is zullen we altijd bij hem zijn (Tessalonicenzen) en ons lichaam gelijk worden aan dat van Christus (Filipenzen) en zal er geen kwaad meer zijn (Jesaja). Tenslotte gaan we vanaf donderdag afsluiten naar het laatste thema. Want onze drang naar materie leidt niet alleen tot een verkeerde focus. Onze ontembare honger naar bezit leidt tot overproductie en dat leidt tot afval. Dus we verspillen niet alleen onze tijd, maar vervuilen ook onze leefomgeving. Hoe dom kun je zijn? Dat is net zoiets als je eigen bed onder poepen voor het slapen gaan. Wat dat betreft heeft Greenpeace dus gelijk: There is no time to waste! God heeft ons de schepping gegeven om te beheren (Genesis). Die schepping wordt onder andere bezongen Hooglied. Ook in psalm 8 wordt de schepping bezongen en worden wij mensen ook weer als beheerder van die machtige schepping aangesteld.

3 Van: Aernout Kisteman Verzonden: zondag 6 mei :33 Aan: 'alle kampgangers 2009' Onderwerp: bijbelstudie Hoi hoi, Ik begin met een citaat van Otto: Eigenlijk wel jammer dat ondanks onze goede bedoelingen en gezamenlijke bijbelstudie er toch hetzelfde gebeurt als andere jaren: confrontatie van degenen die zullen lezen met de tekst op het laatste moment, een tekst waarbij ze, tussen de bedrijven door, moeten proberen een link met het thema te leggen. Er zijn redelijk wat 'nieuwe' teksten bij. Het zou zo mooi zijn als we er iets van onszelf in kunnen leggen om de boodschap over te brengen. Hopelijk vindt een ieder daartoe evengoed tijd en gelegenheid. Ik ben het hier helemaal mee eens! Dus lees je eigen stukje even goed door, en verzin vandaag nog wat je erbij wilt zeggen. Zet het op papier*, dan kun je je zelfs als je moe bent goed redden! Probeer er dus iets van jezelf in te leggen! Groeten, Aernout. *er zal schrijfruimte genoeg over zijn om iets van jezelf over de tekst op te schrijven. Als het lastig is om zo uit je blote hoofd te bidden, schrijf het gewoon op. Wij wensen iedereen een mooi Kamp!

4 Maandag Voor vertrek Prediker 3:1-15 Gezang 161 Otto Deddens 1 Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. 2 Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te rooien. 3 Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. 4 Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. 5 Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen, een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. 6 Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. 7 Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. 8 Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. 9 Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? 10 Ik heb gezien dat het een kwelling is, die hem door God wordt opgelegd. 11 God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. 12 Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. 13 Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. 14 Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. 15 Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug. Gezang Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 3 Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer; zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd en in uw vergeving leef ik nu. 2 'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk; tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 4 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht, U die via duizend wegen ons hier samen bracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods rijk.

5 maandag Lunch Spreuken 19:15 Psalm 145:4 Nico van Beek 15 Als je lui bent, verslaap je je tijd, als je laks bent, zul je honger lijden. Tot nu toe ging het over: hoe en waaraan besteed ik mijn tijd? Maar in het thema zit ook iets van: bekeert u, want de tijd dringt! Jezus is gekomen en heeft ons voorgedaan hoe we ons moeten richten op God. Don t waste your time and follow your Leader! De Heer is sterk, onwankelbaar in macht. Hij schraagt wie valt, verleend de zwakken kracht. Wie onder leed en moeiten gaan gebukt, Richt Hij weer op, hoe zwaar de last ook drukt. Zij zien op U, Heer, aller ogen wachten, U sterkt door spijs te rechter tijd hun krachten. U doet uw hand wijd open op hun vragen, Verzadigd al wat leeft met welbehagen

6 maandag Diner 1 Timoteüs 4:6-10 E&R 84 Jan Hagens (Het Boek) 6 Als je dit zo aan de anderen uitlegt, doe je je plicht als dienaar van Jezus Christus. Daaruit zal blijken dat je gevoed wordt door het geloof en door het goede onderwijs dat je hebt genoten. 7 Verknoei je tijd niet met discussies over zinloze ideeën en flauwe sprookjes. Benut je tijd en energie om geestelijk in conditie te blijven. 8 Lichaamsoefening is niet zo nuttig, maar de oefening van de geest is juist wel erg nuttig; het heeft een goede uitwerking op alles wat je doet. Dat zal je niet alleen in dit leven helpen, maar ook in het toekomstige. 9 Dit is de waarheid, die iedereen zou moeten aannemen. 10 Opdat men dit zal geloven, werken wij hard en moeten wij veel doorstaan; want onze hoop is gericht op de levende God, Die de redder van alle mensen is, in het bijzonder van hen die in Hem geloven. Weest standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig, steeds overvloedig in het werk van de Heer. Weest standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig, steeds overvloedig in het werk van de Heer. Want je weet dat je arbeid niet tevergeefs is in de Heer. Weest standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig, steeds overvloedig in het werk van de Heer.

7 maandag Avondsluiting Matteüs 6:25-33 Gezang 160 Marjan Bakker 25 Daarom zeg ik u: maak u geen zorgen over het eten en drinken dat u nodig hebt om te leven, en over de kleren voor uw lichaam. Is het leven niet belangrijker dan voedsel, en het lichaam niet belangrijker dan kleding? 26 Kijk eens naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet, ze maaien niet en slaan geen voorraden op in schuren. Uw hemelse Vader zorgt dat ze te eten krijgen. En bent u niet veel meer waard dan de vogels? 27 Trouwens, wie van u kan door al zijn zorgen zijn leven ook maar een klein stukje verlengen? 28 En waarom maakt u zich zorgen over kleding? Let eens op hoe de veldbloemen groeien: ze werken niet en spinnen niet. 29 Maar ik zeg u: zelfs Salomo was in zijn staatsiegewaad niet zo mooi gekleed als een van deze bloemen. 30 Zo mooi kleedt God het gras, dat vandaag nog op het veld staat en morgen al in de oven wordt gegooid. Zou God u dan niet nog veel beter kleden? Wat is uw geloof toch klein! 31 Wees niet zo bezorgd, zeg niet: Wat moeten we eten of wat moeten we drinken of waarmee moeten we ons kleden? 32 Want naar dat alles vragen de heidenen! Uw hemelse Vader weet dat u dat allemaal nodig hebt. 33 Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan krijgt u al het andere erbij. 1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

8 Dinsdag Ontbijt 1 Korintiërs 7:29-31 Gezang 163 Martien Hummellen 29 Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: we hebben nog maar een korte tijd. Laten daarom de getrouwde mannen leven als hadden ze geen vrouw; 30 wie huilen, als huilden ze niet; wie zich verheugen, als verheugden ze zich niet; wie iets kopen, als bezaten ze het niet; 31 en wie zich bezighouden met aardse zaken, laten zij er niet in opgaan. Want de wereld in zijn huidige vorm is aan het voorbijgaan. 1 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwe naam, Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwe naam. 2 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwe naam, Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwe naam. 3 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan in rust met U die mij hebt voortgeleid, In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan in rust met U die mij hebt voortgeleid.

9 Dinsdag Lunch Romeinen 13:11-14 Gezang 164 Aernout Kisteman 11 U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. 12 De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. 13 Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. 14 Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt. canon Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer. Kom met Uw kracht o Heer. En vul ons tot Uw eer, Kom tot Uw doel met ieder van ons. Maak ons een volk Heer, heilig en rein dat U Heer volkomen steeds toegewijd zal zijn.

10 Dinsdag Diner Efeziërs 5:10-17 Gezang 156 Jan Kolijn 10 Onderzoek wat de wil van de Heer is. 11 Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, 12 want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. 13 Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, 14 en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen. 15 Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. 16 Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. 17 Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. 1 Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij, als ik U ontmoet vind ik rust bij U. Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van Uw liefde. Refrein 1x Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde. 2 Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen, diep in mij. En Heer, leer mij uw wil, zodat ik U steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde. Refrein 2x Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde. dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

11 Dinsdag Avondsluiting Matteüs 25:1-13 Gezang 38 Wiebren Huizinga 1 Het hemelse koninkrijk lijkt op tien meisjes die hun olielampen pakten en de bruidegom tegemoet gingen. 2 Vijf van hen waren dom, vijf van hen waren verstandig. 3 Toen de vijf domme meisjes hun olielampen pakten, vergaten ze extra olie mee te nemen, 4 maar de vijf verstandige meisjes namen behalve hun lampen ook flesjes olie mee. 5 Toen de bruidegom maar niet kwam, werden ze allemaal slaperig en ze sliepen in. 6 Midden in de nacht werd er geroepen: Daar komt de bruidegom! Naar buiten, hem tegemoet! 7 Alle meisjes stonden op en maakten hun lampen in orde. 8 De domme meisjes zeiden tegen de verstandige: Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit. 9 Maar die antwoordden: Misschien is er niet genoeg voor ons allemaal. Ga maar naar de kooplui om olie te kopen. 10 Toen zij weg waren om olie te kopen, kwam de bruidegom. De meisjes die klaarstonden, gingen met hem mee naar binnen om bruiloft te vieren, en de deur werd gesloten. 11 Later kwamen de andere meisjes terug. Heer, heer, laat ons binnen, riepen ze. 12 Maar hij zei: Ik ken jullie niet. 13 En Jezus besloot: Wees dus waakzaam, want je weet dag noch uur. 1 Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja. 2 Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. 3 Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien, klopt en de deur zal voor u opengaan. Hallelu, halleluja. Refrein Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.

12 Woensdag Brunch Openbaring 3:14-22 Gezang 157 Anouk van Leur 14 Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping: 15 Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! 16 Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. 17 U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. 18 Daarom raad ik u aan: koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn; witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. 19 Iedereen die ik liefheb wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. 20 Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. 21 Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. 22 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Jezus wacht en klopt...wacht en klopt... Heel geduldig staat Hij daar voor de deur van ons hart en klopt aan de deur. Hij zou net zo goed de deur in kunnen rammen en naar binnen komen stormen om bezit te nemen van je huis. Hij heeft er het recht toe, maar dat doet Hij niet. Hij wacht zelfs tot je Zijn stem hoort en zelf de deur opent voor Hem en Hem toelaat in jouw leven. Er gaat wel iets aan vooraf...stilte...luisteren...de tijd en de rust nemen om de stem van Jezus en Zijn klop op de deur te kunnen horen. Hij keert zich niet van je af, als je Hem niet wilt horen. Hij houdt vol en blijft daar staan, kloppend en wachtend...op jou. 1 Vader, vol van vrees en schaamte, buigen wij voor U. Heel Uw werk door ons vertreden, klaagt ons, mensheid aan bij U. 2 Heer ontferm U over ons, die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder, neem ons in uw liefde aan. 3 Vader, in dit uur der waarheid, keren w'ons tot U. O, vergeef ons, Heer herstel ons, maak ons hart en leven nieuw. 4 Vul ons met uw heil'ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer. Ieder zal uw macht aanschouwen, dat wij uw naam verhogen Heer, dat wij uw naam verhogen Heer.

13 Woensdag Diner Handelingen 1:9-11 E&R 236 Klaas van Randen 9 Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10 Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11 Ze zeiden: Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. 1 Elk oog zal Hem zien als Hij komt Op de wolken op de wolken Elk oog zal Hem zien als Hij komt Met macht en majesteit 2 Hij brengt al Zijn kinderen thuis Op de wolken op de wolken Hij brengt al Zijn kinderen thuis In 't huis van heerlijkheid Halleluja zingt de Here een nieuw lied Hij is bij ons Hij is bij ons Halleluja zingt de Here een nieuw lied Hij is bij ons voor altijd

14 Woensdag Avondsluiting Matteüs 25:31-46 E&R 114 Marianne Titsing - vd Wal 31 Wanneer de Mensenzoon in al zijn majesteit verschijnt, met al zijn engelen, neemt hij plaats op zijn koningstroon. 32 Alle volken zullen vóór hem verzameld worden, en hij zal ze in twee groepen scheiden zoals een herder de schapen scheidt van de bokken. 33 De schapen stelt hij op aan zijn rechterkant, de bokken aan zijn linkerkant. 34 Dan zal de Koning zeggen tegen wie rechts van hem staan: Mijn Vader heeft u gezegend. Kom en neem het koninkrijk in ontvangst dat voor u bestemd is vanaf de schepping van de wereld. 35 Want ik had honger en u gaf mij te eten, ik had dorst en u gaf mij te drinken, ik was een vreemdeling en u verleende mij onderdak, 36 ik was naakt en u gaf mij kleding, ik was ziek en u verzorgde mij, ik zat gevangen en u kwam mij bezoeken. 37 En de rechtvaardigen zullen hem vragen: Heer, wij hebben u nooit hongerig of dorstig gezien; hoe hebben we u dan te eten en te drinken kunnen geven? 38 We hebben nooit gezien dat u vreemdeling was of dat u naakt was; hoe hebben we u dan onderdak kunnen verlenen en kleding kunnen geven? 39 We hebben nooit gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat; hoe hebben we u dan kunnen bezoeken? 40 Dan zal de Koning antwoorden: Ik verzeker u: al wat u gedaan hebt voor een van mijn broeders hier, hoe onbelangrijk hij ook was, dat hebt u voor mij gedaan! 41 Daarna zal hij zich richten tot wie links van hem staan: Ga weg van mij, vervloekten, naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen! 42 Want ik had honger en u gaf mij niet te eten, ik had dorst en u gaf mij niet te drinken, 43 ik was een vreemdeling en u verleende mij geen onderdak, ik was naakt en u gaf mij geen kleding, ik was ziek en ik zat in de gevangenis en u verzorgde mij niet. 44 Dan zullen ook zij hem vragen: Heer, we hebben nooit gezien dat u honger of dorst had, dat u een vreemdeling was of dat u naakt was, dat u ziek was of in de gevangenis zat, hoe hadden we u dan kunnen verzorgen? 45 En hij zal antwoorden: Ik verzeker u: toen u niets deed voor een van deze mensen, ook al was hij onbelangrijk, toen deed u niets voor mij! 46 Zij zullen eeuwig gestraft worden, maar de rechtvaardigen zullen eeuwig leven. Nog eenmaal zal Hij komen, als Richter van 't heelal, die dan het hoofd der vromen voor eeuwig kronen zal. Nog is die dag verborgen; wacht hem gelovig af, terwijl de grote morgen reeds schemert boven 't graf!

15 Donderdag Ontbijt 1 Tessalonicenzen 4:1-6 E&R 112 Allard Vonk 1 Broeders en zusters, in naam van de Heer Jezus vragen we u met klem te leven zoals wij het u hebben geleerd, dus zo dat het God behaagt. U doet dat al, maar wij sporen u aan het nog veel meer te doen. 2 U kent de voorschriften die wij u op gezag van de Heer Jezus hebben gegeven. 3 Het is de wil van God: dat u een heilig leven leidt: dat u zich onthoudt van ontucht, 4 dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen 5 en dat u niet zoals de ongelovigen, die God niet kennen, toegeeft aan uw hartstocht en begeerte. 6 Schaad of bedrieg uw broeder of zuster in dit opzicht niet, want de Heer vergeldt dit alles, zoals wij u vroeger al nadrukkelijk hebben voorgehouden. 1 Eens zal op de grote morgen klinken het bazuingeschal, dan zal Jezus wederkomen als de Rechter van t heelal. 2 Eens zal op de grote morgen blank en bruin worden vereend kleur of ras is niet belangrijk maar Gods gunst aan ons verleend Refrein Wie zal op die grote morgen buigen voor die Majesteit Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid

16 Donderdag Lunch Filippenzen 3:17-21 E&R 118 Frido van der Weijden 17 Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. 18 Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis van Christus 19 en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. 20 Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. 21 Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam. Als er geen bom meer valt, nergens een schot meer valt: Als er geen muur meer is, omdat Gods uur er is; Wanneer de zon verdwijnt, omdat de Heer verschijnt, Als het trompetgeschal overal klinken zal: Als alle angst en pijn, voorgoed vervlogen zijn; En in de dageraad, de nieuwe mens ontwaakt, Die dan zijn plaats hervind, als ieder koningskind Dat in het rijk van God, opnieuw geboren wordt: Wanneer de zoon van God ten troon geheven wordt, En al wat leeft op aard, zich aan zijn zijde schaart; Wanneer de zandwoestijn niet langer dor zal zijn, Maar rijk en eindeloos zal bloeien als een roos: Refrein: Denk dan aan ons, Heer, hoe wij op reis, telkens verlangden naar uw Paleis. Wanneer het eeuwige leven ontluikt, Ky-rie e-le-i-son, Sluit ons niet uit. hun god is hun buik

17 Donderdag Diner Jesaja 11:6-10 Gezang 75:1,2,5,6 Gerard van der Welle 6 Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. 7 Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro. 8 Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. 9 Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.. 10 Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. 1 Nu gaan de bloemen nog dood nu gaat de zon nog onder en geen mens kan zonder water en zonder brood 2 Nu ben je soms nog alleen nu moet je soms nog huilen en als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen 5 Daar is geen dorst of verdriet daar zal God ons omgeven daar is gelukkig leven en het eindigt niet 6 Zing van de eeuwige dag zing voor Zijn komst en zeg Amen zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag Stil maar wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde, Stil maar wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

18 Donderdag Avondsluiting Genesis 1:26-31 Gezang 149 Nico van Beek 26 God zei: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. 27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. 28 Hij zegende hen en zei tegen hen: Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. 29 Ook zei God: Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. 30 Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. 31 God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Zie ik sterren aan de hemel staan, aan de donkerblauwe lucht de maan is het of de nacht mij noemt de naam van een machtig God Zie ik 's morgens weer de zon opgaan, in het veld de bloemen opengaan, is het of de dag mij noemt de naam van een machtig God Deze God die aard en hemel schiep, Is dezelfde God die mij eens riep, uit het duister tot zijn heerlijk licht, zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag en die zijn liefde voor mij openbaart, mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart, elke dag mij in Zijn hand bewaart: Hoe groot is God voor mij!

19 Vrijdag Ontbijt Hooglied 2:11-13a Gezang 146 Frido van der Weijden 11 Kijk! De winter is voorbij, voorbij zijn de regens, weggegaan. 12 De bloemen zijn verschenen op het veld, nu breekt de zangtijd aan, het koeren van de duif klinkt op het land. 13 De vijgenboom is al vol vruchten, de wijnstok rankt en geurt. 1 Komt, laat ons vrolijk zingen tot God die alles schiep; die bloemen, vissen, vogels uit niets tot leven riep; met nevels als een sluier de groene aarde tooit; zijn dauw als vreugdeparels over de velden strooit. 2 Die heuvels schiep en dalen waar Hij de aard betrad; die zon en maan en sterren tot licht gaf op ons pad. Looft Hem die ook de mensen tot vreugd geschapen heeft, en die ons onze schulden om Jezus wil vergeeft. 3 O God, die ons in Christus een machtig Vader zijt, verlos ons van het kwade, nu en in eeuwigheid. Leer ons als kind ren leven en spelen in uw hof, en met de eng len zingen uw glorie en uw lof.

20 Vrijdag Lunch/Afsluiting Psalm 8 Gezang 145 Otto Deddens 1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David. 2 HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont 3 met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. 4 Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, 5 wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? 6 U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, 7 hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd: 8 schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld, 9 de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. 10 HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Gezang 145 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, die U ons noemt door sterren, zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van uw heerlijkheid. Heer, onze God, die aard' en hemel schiep, zeeën en land met macht te voorschijn riep. Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: leven om Jezus' wil in eeuwigheid! Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos. Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

Geroepen. Gods doel met de mens:

Geroepen. Gods doel met de mens: Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: "All images are copyright protected, by Ted Larson 2000-2007, info http://home.earthlink.net/~theoson/index.html". Een eeuwige, heilige tempel van

Nadere informatie

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Zingen: Psalm 92 : 1 en 2 Lezen : Joh. 14 Zingen: Psalm 63 : 1 en 2 Zingen: Psalm 3 : 4 Zingen: Psalm 2 : 7 Geliefden, het Woord van God, hetwelk wij u

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Uitvaart Keuzeliederen

Uitvaart Keuzeliederen Uitvaart Keuzeliederen 1. 'Als God ons thuisbrengt' Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons

Nadere informatie

in Christus Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1

in Christus Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1 De positie van de vrouw in Christus Joke de Jong PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1 De positie van de vrouw in Christus Naar Gods beeld geschapen Gen.1:26a, 27 (NBV):God

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Een koning als geen ander!

Een koning als geen ander! Een koning als geen ander! - viering rond woord en brood - Ten Bos, 23 november 2014] Bij het binnenkomen komen misdienaars (namen) en lectoren (namen) met [de voorganger] mee uit de sacristie. Ze stappen

Nadere informatie

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher 2 Vrees niet! Overwinning over vrees en angst Henri Hüpscher 2005 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële

Nadere informatie

Het Woord. Het Woord van God geeft richting in jouw leven. Henri Hüpscher

Het Woord. Het Woord van God geeft richting in jouw leven. Henri Hüpscher 2 Het Woord Het Woord van God geeft richting in jouw leven Henri Hüpscher 2000, 2004 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en

Nadere informatie

Een straffende God, of een liefdevolle Vader?

Een straffende God, of een liefdevolle Vader? Een straffende God, of een liefdevolle Vader? Na rampen, zoals de tsunami, aardbevingen en overstromingen, hoor ik regelmatig de vragen: Als God bestaat, waar was hij dan toen deze rampen plaatsvonden?

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 40 Hoe kom ik in de hemel?

Nadere informatie

God straft om te redden

God straft om te redden God straft om te redden Alverzoening: de leer dat God rechtvaardig straft. Door Tom van Dijk Inhoud Wat is alverzoening?...5 Bijbels schrijven over de redding van allen...8 Bijbels schrijven over oordeel

Nadere informatie

ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Onderweg De brede of de smalle weg Mattheüs 7 vers 13-14 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan;

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

Rijkdom & Christendom. Als christen met geld omgaan. Juni 2010 Wouter van der Haar Bijbelschool C7 09-10

Rijkdom & Christendom. Als christen met geld omgaan. Juni 2010 Wouter van der Haar Bijbelschool C7 09-10 Rijkdom & Christendom Als christen met geld omgaan Juni 2010 Wouter van der Haar Bijbelschool C7 09-10 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het doel van deze scriptie 2 Wat is rijkdom, geld en luxe?

Nadere informatie

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 )

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Pasen 2015 In de Vloedschuur Witte Donderdag om 20:00 Goede

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

Al mijn bronnen zijn in U

Al mijn bronnen zijn in U Al mijn bronnen zijn in U door: M. Tapernoux Psalm 87:7 In deze psalm spreken de kinderen van Korach profetisch over de vreugde die er in Jeruzalem zal heersen in het duizendjarig Vrederijk. De zegeningen

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

Dutch The Rapture 65-1204. Predikingen door William Marrion Branham in de dagen van de stem Openbaring 10:7. De Opname Yuma, CA. USA 4 december 1965

Dutch The Rapture 65-1204. Predikingen door William Marrion Branham in de dagen van de stem Openbaring 10:7. De Opname Yuma, CA. USA 4 december 1965 Dutch The Rapture 65-1204 Predikingen door William Marrion Branham in de dagen van de stem Openbaring 10:7 De Opname Yuma, CA. USA 4 december 1965 Inleiding De opmerkelijke bediening van William Branham

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

Wat God bereid heeft

Wat God bereid heeft Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben "Art used by Pat Marvenko Smith, copyright 1992. To order prints visit her "Revelation Illustrated" site, http://revelationillustrated.com." Een studie

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie

Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid

Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid De volgende teksten zijn geschreven om u te helpen het project te verduidelijken voor de kinderen en de gemeente. U bent vrij om ze te gebruiken bij het vertellen of ze over te nemen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie