DRAAIBOEK. Elia. 2 e GSK project 2014/2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DRAAIBOEK. Elia. 2 e GSK project 2014/2015"

Transcriptie

1 DRAAIBOEK 2 e GSK project 2014/2015 Zondag 1 februari 2015 Zondag 8 februari 2015

2 Het onderwerp voor dit tweede project waaraan we op al onze scholen in het kader van samenwerking tussen Gezin School Kerk gaan werken, betreft een bijbelse persoon. We hebben deze keer gekozen voor: Van zullen we op alle scholen van de volgende verenigingen hiermee aan het werk gaan: de Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs; de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Eemdijk en de Vereniging van scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor In dit draaiboek zijn opgenomen: De verhalen voor op school De afspraken die met predikanten en contactpersonen gemaakt zijn Wat van de contactpersonen wordt verwacht en praktische afspraken Een adressenlijst van predikanten, contactpersonen en werkgroepleden Als bijlage aan het draaiboek is het leesrooster en het liedboekje toegevoegd Evaluatieformulier De verwerkingsmaterialen, kleurplaten en links naar de liedjes zijn vanaf begin september digitaal beschikbaar via Alle contactpersonen hebben via de mail de opdracht gekregen wel een uitdraai van alles te maken, zodat het toch gemakkelijk beschikbaar is voor alle leerkrachten. We hebben geen beperking per bouw gemaakt. Er zitten ook geen uitgewerkte voorbeelden in de map. We laten veel over aan de fantasie van de leerkrachten. Kijk wel even na welke afspraken er zijn gemaakt over de werkjes voor in de kerken en het inleveren hiervan! De werkgroep Gezin School Kerk wenst jullie een hele goede themaweek toe. Namens de voorbereidingsgroep: ds. C.M. van der Klis, ds. J.J. Schreuder, ds. R.J. van Elderen, Dineke van Lissum, Mariska Huijgen, Maartje van Kesteren, Peronne van Twillert, Heske van Diermen, Janneke Heinen en Carolien Poort (secretaresse) 2

3 2 e GSK project Zondag 1 februari zondag 8 februari Verhalen onderbouw en bovenbouw: Verhalen Bijbelgedeelte 1. Aankondiging droogte 1 Koningen op de Karmel (komt ook in het leesrooster aan bod) 1 Koningen bij de Horeb 1 Koningen 19 : Wijngaard van Naboth 1 Koningen 21 Aan te leren psalmen en liederen: - Onderbouw groep 1-4: Psalm: 136 : 1 Lied: Karmel (Jan Visser) - Bovenbouw groep 5-8: Psalm: 135 : 3 (alle berijmingen) Lied: Hij alleen (OWK 139) De liederen zijn via de website van Het Talent te beluisteren. Het leesrooster wordt op vrijdag 30 januari aan alle kinderen meegegeven. De teksten van de liederen zijn vanaf nu in het leesrooster gevoegd. Naar keuze kan de leerkracht het tekstblad van de website downloaden. Er wordt een beroep gedaan op de gezinnen om bij het bijbellezen in de projectweek gebruik te maken van het leesrooster. Voor elke dag staat een kerntekst in de NBV aangegeven, met een stukje uitleg en vragen over het onderwerp. Het te lezen bijbelgedeelte staat aan het eind aangegeven, het beste kan dit vóór de uitleg gezamenlijk gelezen worden. GSK schooljaar 2015/2016: 1 e GSK: Zondag 27 september 2015 zondag 4 oktober e GSK: Zondag 31 januari 2016 zondag 7 februari

4 Het project over wordt op D.V. zondag 8 februari 2015 in alle plaatselijke kerken afgesloten. De contactpersonen nemen tijdig contact op met de voorgangers. Voor elke kerk zijn er 1 of 2 contactpersonen. De predikanten die op D.V. zondag 8 februari hopen voor te gaan zijn: Westerkerk Ned. Herv. Kerk De Fontein Adventkerk Zuiderkerk Noorderkerk Immanuelkerk Maranathakerk (8.45 en uur) Petrakerk Chr. Geref. Kerk, Eemdijk Geref. Vrijg. Kerk, Eemdijk Geref. Kerk, Eemdijk Ds. E. A. W. Mouissie Ds. J. Bogerd Ds. H. Peet br. D. Muurling Ds. C.W. Hoek Ds. J.J. Schreuder Ds. M. K. Drost Ds. R. Kramer Ds. A. van der Lugt Ds. A.D. Fokkema Ds. H. Hoksbergen Ds. R.J. van Elderen In de evangelische gemeenten Windkracht 5, De Reddingsark en The Lighthouse wordt het thema ook behandeld in de samenkomst. Er zal die zondag gepreekt worden over bij de berg Horeb. Dit verhaal staat in 1 Koningen 19. De predikanten uit de voorbereidingscommissie hebben een preekschets hiervoor gemaakt, deze wordt besproken op het predikantenoverleg. AFSPRAAK OVER DE AFSLUITENDE KERKDIENST: De aangeleerde psalmen en liederen worden tijdens de dienst gezongen De predikanten zorgen zo mogelijk zelf voor informatie in hun kerkblad over het project, of regelen dit met de contactpersoon binnen hun kerk. De contactpersonen dienen zorg te dragen voor extra leesroosters in de kerken op zondag 25 januari voor gemeenteleden die geen kinderen meer op de basisscholen hebben en toch mee willen doen. 4

5 Overzicht afspraken m.b.t. werkzaamheden t.b.v. het te houden project G.S.K.: 1. De contactpersonen van de verschillende kerken (zie de adressenlijst) zorgen in overleg met de predikanten voor extra leesroosters / boekjes die op zondag 19 of 26 januari in de kerken worden neergelegd, m.n. voor die gemeenteleden die wel mee willen doen, maar geen kinderen meer op de basisschool hebben. 2. De contactpersonen maken zo spoedig mogelijk een afspraak met de predikant die in de kerkdienst voorgaat. Met de predikant wordt de verdere uitwerking besproken. 3. De contactpersonen dragen er zorg voor dat de met de predikanten gemaakte afspraken worden uitgevoerd: bijv. tekeningen ophangen en verwijderen, contact met de organist en koster, enz. 4. De werkstukken worden in elke school aan het eind van de projectweek verzameld in mappen: Per kerk is er een map met daarop DUIDELIJK de naam van het KERKGEBOUW erop genoteerd! 5. De werkstukken van de leerlingen: Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk een groepswerkstuk gemaakt wordt. Op de werkstukken s.v.p. vermelden: 1. De namen van de leerlingen. 2. De groep waar ze inzitten. 3. De naam van de school. 4. De naam van de kerk. WILLEN JULLIE OP DE WERKSTUKKEN VOOR EEMDIJK OOK DUIDELIJK DE NAAM VAN DE KERK VERMELDEN: VAARTKERK; CHR. GEREF. KERK; GEREF. VRIJG. KERK. 6. Ophalen en wegbrengen: De contactpersonen brengen de werkstukken vrijdag 6 februari tussen en uur naar kerkgebouw De Fontein Zij kunnen dan zo de andere werkstukken meenemen voor hun eigen kerk. Zit er iets tegen, zodat je niet op tijd kunt komen, zorg er dan ZELF voor dat de werkstukken voor vrijdagmiddag in de desbetreffende kerken komen! Laat dit wel even weten en bel zonodig Carolien Poort ( ) WACHT IN ELK GEVAL TOT ALLE CONTACTPERSONEN (ALLE SCHOLEN) HUN WERKSTUKKEN HEBBEN NEERGELEGD EN GA NIET EERDER WEG!! 5

6 7. Het terugbrengen van werkstukken naar De Fontein : vrijdag 13 februari tussen en uur. De werkstukken van de eigen school mee terugnemen en uitdelen in de diverse groepen. Zie verder hierboven! 8. Evaluatie vindt plaats in de teamvergadering volgend op de projectweek; bij dit draaiboek zit een evaluatieformulier. De evaluatieformulieren (1 per school) graag uiterlijk vrijdag 20 februari inleveren bij een van de leden van de voorbereidingsgroep. Je kunt ook mailen naar de secretaris: 9. Het draaiboek van het samenwerkingsproject Gezin - School - Kerk wordt onder het team verspreid door de leden van de werkgroep. 10. In een teamvergadering 2 weken voor de projectweek wordt het draaiboek en in het bijzonder het gedeelte wat er van de leerkrachten wordt gevraagd, besproken. 11. Verspreiding van het leesrooster met daarin opgenomen de informatie voor de ouders: dit wordt vrijdag 30 januari aan de leerlingen mee gegeven. We wensen iedereen een goede projectweek toe! Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep(*): Ver. van scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten en Ver. Voor Christelijk Onderwijs te Eemdijk Dineke van Lissum* Eemdijk Maartje van Kesteren* van Amerongen Mariska Huijgen De Wegwijzer Aline Dijkema De Grondtoon Lammie Geuchies De Vlucht Janneke Heinen* De Ark Ver. Voor Gereformeerd Onderwijs te Spakenburg Wil Houwen GBS Het Talent Menda Akkerman dr. H. Bavinckschool Heske van Diermen* Mr. Groen van Prinstererschool Peronne van Twillert* Calvijnschool Carolien Poort* secr. Vuronger

7 SUGGESTIES VOOR DE CONTACTPERSONEN GEZIN-SCHOOL-KERK Wat zou je allemaal kunnen doen om de dienst goed te laten verlopen? Vroegtijdig contact opnemen met de dienstdoende dominee om de GSKdienst voor te bereiden (samen doen!). In de dienst zouden enkele kinderen mee kunnen werken door middel van bijbellezingen, het voordragen van een gedicht, het uitspreken van een gebed! Misschien kan er een kinderkoor geformeerd worden om bepaalde liederen voor te zingen. Zorg er wel voor dat alle kinderen in de kerk deze liederen ook mee mogen zingen. Laat scholen bijvoorbeeld om beurten meewerken: wisseling van kinderen en makkelijker verdeling van taken. Helpen met het samenstellen van de liturgie (plaatjes e.d. aanreiken) Probeer in overleg met de predikant te regelen, dat er voor alle kerkgangers een volledige liturgie is, waarin dus alle psalmen gezangen en liederen opgenomen zijn. Als gezangen en/of liederen niet tijdens de eredienst worden gezongen, maar aansluitend in bijvoorbeeld het verenigingsgebouw laat deze gezangen en/of liederen dan als bijlage in de liturgie opnemen. Oefenen met kinderen die mee mogen werken aan de dienst en/of aan de samenkomst na de dienst. Er voor zorgen dat de organist de muziek krijgt. De namen van de kinderen die meewerken doorgeven aan de predikant (evt. opnemen in de liturgie). Leesroosters en kleurplaten (voor kinderen van de speciale basisscholen) op de voorafgaande zondag van de projectweek in de kerk leggen. Zie ook: aandachtspunten (deze kleurplaten ook ophangen in de kerken!!) Melding naar de scriba waarin vermeld wordt dat er die zondag leesroosters in de kerk liggen voor mensen die mee willen doen, maar die geen kinderen op de plaatselijke basisscholen hebben. Kinderen die op speciaal onderwijs zitten, kunnen een Kleurplaten downloaden en inleveren bij de kerken. Werkstukken ophalen bij het verzamelpunt (De Fontein) tussen uur en uur!! Werkstukken na afloop van het project weer terugbrengen naar De Fontein. Contact opnemen met de koster over het ophangen van de werkstukken. Werkstukken ophangen en na afloop van de dienst weer weghalen (in overleg met de koster het tijdstip van weghalen bepalen: soms moet het direct na afloop, soms mag en kan het ook op maandag etc.). 7

8 Predikantenlijst Ned. Ger. Ds. E. Mouissie Ds. C.M. van der Klis* Chr. Ger. Ds. H. Peet vacant Eemdijk Ds A.D. Fokkema Herv.Gemeente Ds. J. Bogerd Geref. Ds. A. Priem Ds. C.W. Hoek Ds. T. Noort Eemdijk: Ds. R.J. van Elderen* Geref. Vrijgemaakt: Noorderkerk Ds. J.J. Schreuder* Ds. H. Sj. Wiersma Ds. H. Pathuis Immanuelkerk Ds. R. Kelder Ds M.K. Drost Maranathakerk Ds. R. Kramer Ds. H. Hoksbergen Ds. C.J. Mewe Petrakerk Ds. B.C. Buitendijk Ds. A. van der Lugt Eemdijk vacant * lid van de voorbereidingsgroep 8

9 Contactpersonen: Nederlands Gereformeerd: Westerkerk Miranda de Vijlder De Graafjes 9 tel: De Wegwijzer tel: Gea Koelewijn Sweelinckstraat 12 tel: De Vlucht tel: Christelijk Gereformeerd: Mariska Huygen Verdistraat 5 tel: De Wegwijzer tel: Nederlands Hervormd: Hellenique Hartog Nic. Beetsstraat 16 tel: De Wegwijzer tel: Gereformeerd: Zuiderkerk Lammie Geuchies Zanglijster 49 tel: De Vlucht tel: Bianca Ruizendaal tel: De Ark tel: Adventkerk Maartje van Kesteren tel: Van Amerongen tel: Caja Huijgen tel: Wegwijzer tel: Aline Dijkema tel: Grondtoon tel: Gereformeerd Vrijgemaakt: Noorderkerk Menda Akkerman Von Weberlaan 13 tel: Bavinckschool tel: Petrakerk Het Talent Immanuelkerk Het Talent Maranathakerk Karin Koelewijn Mozartstraat 84 tel: Gr. v. Prinstererschool tel: Peronne van Twillert Calvijnschool tel: Eemdijk: Westerkerk Maaike Hartog Kerkepad 28 tel: Chr. Geref. Kerk Gerine Hartog Eemdijk 33 tel: Vaartkerk Alie Huygen Kerkepad 43 tel: Contactpersoon Windkracht 5 en De Reddingsark en the Lighthouse: Ada Kok Mozartstraat (Windkracht 5) Els de Groot Wilde Zwaan (De Reddingsark) Janneke Koelewijn Eemmeerlaan (The Lighthouse) 9

10 Invoegen Bladmuziek beide liederen Invoegen leesrooster (inclusief de teksten van de psalmen en liederen) 10

11 Evaluatieformulier Gezin-School-Kerk Project: School: Datum: Onderwerp: Draaiboek: Leesrooster: Liederen: Verwerking: Digitalisering: Opmerkingen: Graag 1 formulier per school inleveren. Je kunt ook mailen naar 11

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

Bijlage bij Jaarkalender 2014-2015

Bijlage bij Jaarkalender 2014-2015 Bijlage bij Jaarkalender 2014-2015 Bijlage bij Jaarkalender 2014-2015 1 Schooljaar 2014/2015 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Vakantieoverzicht en vrije dagen schooljaar 2014/2015 4 1.3 Studiedagen Team 4 1.4 Extra

Nadere informatie

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D.

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D. HERVORMDE GEMEENTE DAARLE BELEIDSPLAN 2013-2018 INHOUDSOPGAVE Inleiding......................... 1 1. Visie.......................... 2 1.1. Roeping van de gemeente................... 2 1.2. Omgeving waarin

Nadere informatie

Activiteiten Overzicht Kerkelijk Centrum

Activiteiten Overzicht Kerkelijk Centrum Activiteiten Overzicht Kerkelijk Centrum 2010-2011 + Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school: 37

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school: 37 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school: 3 1.1 ONZE SCHOOLVERENIGING:3 1.2 HET BESTUUR:3 1.3 BOVENSCHOOLS MANAGEMENT:3 1.4 GESCHIEDENIS VAN ONZE SCHOOL DE SCHUILPLAATS :4 1.5 SCHOOLGEGEVENS:4 1.6 WAAR STAAT

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school 1.1 ONZE SCHOOLVERENIGING 1.2 HET BESTUUR 1.3 BOVENSCHOOLS MANAGEMENT 1.4 GESCHIEDENIS VAN ONZE SCHOOL DE SCHUILPLAATS 1.5 SCHOOLGEGEVENS 1.6 WAAR STAAT ONZE SCHOOL

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor VOORWOORD Welkom in dit algemeen gedeelte van de schoolgids van PCO Bunschoten. In dit deel vindt u informatie over de schoolvereniging en diverse bovenschoolse

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste ouders,

VOORWOORD. Beste ouders, VOORWOORD Beste ouders, Voor u ligt de schoolgids 2014-2015 van basisschool CNS De Groenling, een school voor Protestants Christelijk Basisonderwijs. Deze gids is bedoeld voor ouders, die op zoek zijn

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Kalender: 25 mei Tweede Pinksterdag 26 mei Waardendag studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen vrij 28 mei Verjaardag juf Mascha 28 mei Hercontrole hoofdluis

Nadere informatie

Informatie boekje groep 1 en 2

Informatie boekje groep 1 en 2 Informatie boekje groep 1 en 2 Informaeboekje voor groep 1 en 2 Welkom op o.b.s. de Commanderije Dank voor uw vertrouwen, dat U voor onze school gekozen hee=. In het begin is het vaak voor de kinderen

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

Kindervergadering Zo gaat het bij ons!

Kindervergadering Zo gaat het bij ons! Pedagogisch kader kindercentra 4 13 jaar Kindervergadering Zo gaat het bij ons! Introductie voor de groepsleiding Is kinderinspraak belangrijk? Denken vanuit de groep is logisch en praktisch, maar toch

Nadere informatie

Oudervragenlijst. Invullen tot 24 april!

Oudervragenlijst. Invullen tot 24 april! 1 17 april 2015 Explosie Tijdens het weersbericht in het acht uur journaal van vorige week zei Peter Jan Munneke (weerman bij de NOS) dat de natuur op exploderen staat. Exploderen!, dat klinkt nogal heftig.

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Prayer Night? Inhoud Inleiding Pagina 1 Waar begin ik? Pagina 2 Met wie regel ik het? Pagina 2 Aanpakken doe je zo Pagina 3 Wanneer moet wat? Pagina 4 Bezoekers trekken Pagina 5 Invulling

Nadere informatie

Leidingdeel bij Handreiking Actueel Grip op geld

Leidingdeel bij Handreiking Actueel Grip op geld Leidingdeel bij Handreiking Actueel Grip op geld Inleiding In een periode van financiële en economische crisis staat geld, of het gebrek eraan, volop in de belangstelling. Wellicht dat de gevolgen van

Nadere informatie

Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt

Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt KerkKlanken Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, juli t/m half sept 2014 Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt Hand 2: 42-47 Beste gemeenteleden, Ze zijn er al eeuwenlang

Nadere informatie

Tafels oefenen. Rapportavonden 16 en 17 februari. Agenda. 13 februari 2015

Tafels oefenen. Rapportavonden 16 en 17 februari. Agenda. 13 februari 2015 Tafels oefenen 13 februari 2015 Via Twitter ontvingen wij een leuke foto van een ouder met daarop een wel heel originele manier om de tafels te oefenen: iedere keer als je bij het toilet komt, kun je de

Nadere informatie

PROTOCOL BIJ OVERLIJDEN

PROTOCOL BIJ OVERLIJDEN PROTOCOL BIJ OVERLIJDEN Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Hoofdstuk 1: Overlijden van een leerling 4 Hoofdstuk 2: Overlijden van een leerkracht 6 Hoofdstuk 3: Overlijden van een ouder, broer of zus van een leerling

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Uitnodiging startviering Prisma

Uitnodiging startviering Prisma Nr 1 dinsdag 26 augustus 2014 Beste ouder(s)/ verzorger(s), Wij zijn goed gestart dit schooljaar. Met patat en een eenmalig Kompaskinderkoor. De eeste schooldag zijn er 32 kinderen gestart met oefenen

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 13 januari 2015

Verslag van de vergadering van 13 januari 2015 Verslag van de vergadering van 13 januari 2015 Aanwezig Ouderraad: Eveline van Oordt, Marie-Louise de Lange, Cindy Saez, Chantal Ladenius, Chantal Penning, Gerard Asselman, Sai Kwang Liu, Jeroen Koomen,

Nadere informatie