DRAAIBOEK. Elia. 2 e GSK project 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DRAAIBOEK. Elia. 2 e GSK project 2014/2015"

Transcriptie

1 DRAAIBOEK 2 e GSK project 2014/2015 Zondag 1 februari 2015 Zondag 8 februari 2015

2 Het onderwerp voor dit tweede project waaraan we op al onze scholen in het kader van samenwerking tussen Gezin School Kerk gaan werken, betreft een bijbelse persoon. We hebben deze keer gekozen voor: Van zullen we op alle scholen van de volgende verenigingen hiermee aan het werk gaan: de Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs; de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Eemdijk en de Vereniging van scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor In dit draaiboek zijn opgenomen: De verhalen voor op school De afspraken die met predikanten en contactpersonen gemaakt zijn Wat van de contactpersonen wordt verwacht en praktische afspraken Een adressenlijst van predikanten, contactpersonen en werkgroepleden Als bijlage aan het draaiboek is het leesrooster en het liedboekje toegevoegd Evaluatieformulier De verwerkingsmaterialen, kleurplaten en links naar de liedjes zijn vanaf begin september digitaal beschikbaar via Alle contactpersonen hebben via de mail de opdracht gekregen wel een uitdraai van alles te maken, zodat het toch gemakkelijk beschikbaar is voor alle leerkrachten. We hebben geen beperking per bouw gemaakt. Er zitten ook geen uitgewerkte voorbeelden in de map. We laten veel over aan de fantasie van de leerkrachten. Kijk wel even na welke afspraken er zijn gemaakt over de werkjes voor in de kerken en het inleveren hiervan! De werkgroep Gezin School Kerk wenst jullie een hele goede themaweek toe. Namens de voorbereidingsgroep: ds. C.M. van der Klis, ds. J.J. Schreuder, ds. R.J. van Elderen, Dineke van Lissum, Mariska Huijgen, Maartje van Kesteren, Peronne van Twillert, Heske van Diermen, Janneke Heinen en Carolien Poort (secretaresse) 2

3 2 e GSK project Zondag 1 februari zondag 8 februari Verhalen onderbouw en bovenbouw: Verhalen Bijbelgedeelte 1. Aankondiging droogte 1 Koningen op de Karmel (komt ook in het leesrooster aan bod) 1 Koningen bij de Horeb 1 Koningen 19 : Wijngaard van Naboth 1 Koningen 21 Aan te leren psalmen en liederen: - Onderbouw groep 1-4: Psalm: 136 : 1 Lied: Karmel (Jan Visser) - Bovenbouw groep 5-8: Psalm: 135 : 3 (alle berijmingen) Lied: Hij alleen (OWK 139) De liederen zijn via de website van Het Talent te beluisteren. Het leesrooster wordt op vrijdag 30 januari aan alle kinderen meegegeven. De teksten van de liederen zijn vanaf nu in het leesrooster gevoegd. Naar keuze kan de leerkracht het tekstblad van de website downloaden. Er wordt een beroep gedaan op de gezinnen om bij het bijbellezen in de projectweek gebruik te maken van het leesrooster. Voor elke dag staat een kerntekst in de NBV aangegeven, met een stukje uitleg en vragen over het onderwerp. Het te lezen bijbelgedeelte staat aan het eind aangegeven, het beste kan dit vóór de uitleg gezamenlijk gelezen worden. GSK schooljaar 2015/2016: 1 e GSK: Zondag 27 september 2015 zondag 4 oktober e GSK: Zondag 31 januari 2016 zondag 7 februari

4 Het project over wordt op D.V. zondag 8 februari 2015 in alle plaatselijke kerken afgesloten. De contactpersonen nemen tijdig contact op met de voorgangers. Voor elke kerk zijn er 1 of 2 contactpersonen. De predikanten die op D.V. zondag 8 februari hopen voor te gaan zijn: Westerkerk Ned. Herv. Kerk De Fontein Adventkerk Zuiderkerk Noorderkerk Immanuelkerk Maranathakerk (8.45 en uur) Petrakerk Chr. Geref. Kerk, Eemdijk Geref. Vrijg. Kerk, Eemdijk Geref. Kerk, Eemdijk Ds. E. A. W. Mouissie Ds. J. Bogerd Ds. H. Peet br. D. Muurling Ds. C.W. Hoek Ds. J.J. Schreuder Ds. M. K. Drost Ds. R. Kramer Ds. A. van der Lugt Ds. A.D. Fokkema Ds. H. Hoksbergen Ds. R.J. van Elderen In de evangelische gemeenten Windkracht 5, De Reddingsark en The Lighthouse wordt het thema ook behandeld in de samenkomst. Er zal die zondag gepreekt worden over bij de berg Horeb. Dit verhaal staat in 1 Koningen 19. De predikanten uit de voorbereidingscommissie hebben een preekschets hiervoor gemaakt, deze wordt besproken op het predikantenoverleg. AFSPRAAK OVER DE AFSLUITENDE KERKDIENST: De aangeleerde psalmen en liederen worden tijdens de dienst gezongen De predikanten zorgen zo mogelijk zelf voor informatie in hun kerkblad over het project, of regelen dit met de contactpersoon binnen hun kerk. De contactpersonen dienen zorg te dragen voor extra leesroosters in de kerken op zondag 25 januari voor gemeenteleden die geen kinderen meer op de basisscholen hebben en toch mee willen doen. 4

5 Overzicht afspraken m.b.t. werkzaamheden t.b.v. het te houden project G.S.K.: 1. De contactpersonen van de verschillende kerken (zie de adressenlijst) zorgen in overleg met de predikanten voor extra leesroosters / boekjes die op zondag 19 of 26 januari in de kerken worden neergelegd, m.n. voor die gemeenteleden die wel mee willen doen, maar geen kinderen meer op de basisschool hebben. 2. De contactpersonen maken zo spoedig mogelijk een afspraak met de predikant die in de kerkdienst voorgaat. Met de predikant wordt de verdere uitwerking besproken. 3. De contactpersonen dragen er zorg voor dat de met de predikanten gemaakte afspraken worden uitgevoerd: bijv. tekeningen ophangen en verwijderen, contact met de organist en koster, enz. 4. De werkstukken worden in elke school aan het eind van de projectweek verzameld in mappen: Per kerk is er een map met daarop DUIDELIJK de naam van het KERKGEBOUW erop genoteerd! 5. De werkstukken van de leerlingen: Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk een groepswerkstuk gemaakt wordt. Op de werkstukken s.v.p. vermelden: 1. De namen van de leerlingen. 2. De groep waar ze inzitten. 3. De naam van de school. 4. De naam van de kerk. WILLEN JULLIE OP DE WERKSTUKKEN VOOR EEMDIJK OOK DUIDELIJK DE NAAM VAN DE KERK VERMELDEN: VAARTKERK; CHR. GEREF. KERK; GEREF. VRIJG. KERK. 6. Ophalen en wegbrengen: De contactpersonen brengen de werkstukken vrijdag 6 februari tussen en uur naar kerkgebouw De Fontein Zij kunnen dan zo de andere werkstukken meenemen voor hun eigen kerk. Zit er iets tegen, zodat je niet op tijd kunt komen, zorg er dan ZELF voor dat de werkstukken voor vrijdagmiddag in de desbetreffende kerken komen! Laat dit wel even weten en bel zonodig Carolien Poort ( ) WACHT IN ELK GEVAL TOT ALLE CONTACTPERSONEN (ALLE SCHOLEN) HUN WERKSTUKKEN HEBBEN NEERGELEGD EN GA NIET EERDER WEG!! 5

6 7. Het terugbrengen van werkstukken naar De Fontein : vrijdag 13 februari tussen en uur. De werkstukken van de eigen school mee terugnemen en uitdelen in de diverse groepen. Zie verder hierboven! 8. Evaluatie vindt plaats in de teamvergadering volgend op de projectweek; bij dit draaiboek zit een evaluatieformulier. De evaluatieformulieren (1 per school) graag uiterlijk vrijdag 20 februari inleveren bij een van de leden van de voorbereidingsgroep. Je kunt ook mailen naar de secretaris: 9. Het draaiboek van het samenwerkingsproject Gezin - School - Kerk wordt onder het team verspreid door de leden van de werkgroep. 10. In een teamvergadering 2 weken voor de projectweek wordt het draaiboek en in het bijzonder het gedeelte wat er van de leerkrachten wordt gevraagd, besproken. 11. Verspreiding van het leesrooster met daarin opgenomen de informatie voor de ouders: dit wordt vrijdag 30 januari aan de leerlingen mee gegeven. We wensen iedereen een goede projectweek toe! Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep(*): Ver. van scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten en Ver. Voor Christelijk Onderwijs te Eemdijk Dineke van Lissum* Eemdijk Maartje van Kesteren* van Amerongen Mariska Huijgen De Wegwijzer Aline Dijkema De Grondtoon Lammie Geuchies De Vlucht Janneke Heinen* De Ark Ver. Voor Gereformeerd Onderwijs te Spakenburg Wil Houwen GBS Het Talent Menda Akkerman dr. H. Bavinckschool Heske van Diermen* Mr. Groen van Prinstererschool Peronne van Twillert* Calvijnschool Carolien Poort* secr. Vuronger

7 SUGGESTIES VOOR DE CONTACTPERSONEN GEZIN-SCHOOL-KERK Wat zou je allemaal kunnen doen om de dienst goed te laten verlopen? Vroegtijdig contact opnemen met de dienstdoende dominee om de GSKdienst voor te bereiden (samen doen!). In de dienst zouden enkele kinderen mee kunnen werken door middel van bijbellezingen, het voordragen van een gedicht, het uitspreken van een gebed! Misschien kan er een kinderkoor geformeerd worden om bepaalde liederen voor te zingen. Zorg er wel voor dat alle kinderen in de kerk deze liederen ook mee mogen zingen. Laat scholen bijvoorbeeld om beurten meewerken: wisseling van kinderen en makkelijker verdeling van taken. Helpen met het samenstellen van de liturgie (plaatjes e.d. aanreiken) Probeer in overleg met de predikant te regelen, dat er voor alle kerkgangers een volledige liturgie is, waarin dus alle psalmen gezangen en liederen opgenomen zijn. Als gezangen en/of liederen niet tijdens de eredienst worden gezongen, maar aansluitend in bijvoorbeeld het verenigingsgebouw laat deze gezangen en/of liederen dan als bijlage in de liturgie opnemen. Oefenen met kinderen die mee mogen werken aan de dienst en/of aan de samenkomst na de dienst. Er voor zorgen dat de organist de muziek krijgt. De namen van de kinderen die meewerken doorgeven aan de predikant (evt. opnemen in de liturgie). Leesroosters en kleurplaten (voor kinderen van de speciale basisscholen) op de voorafgaande zondag van de projectweek in de kerk leggen. Zie ook: aandachtspunten (deze kleurplaten ook ophangen in de kerken!!) Melding naar de scriba waarin vermeld wordt dat er die zondag leesroosters in de kerk liggen voor mensen die mee willen doen, maar die geen kinderen op de plaatselijke basisscholen hebben. Kinderen die op speciaal onderwijs zitten, kunnen een Kleurplaten downloaden en inleveren bij de kerken. Werkstukken ophalen bij het verzamelpunt (De Fontein) tussen uur en uur!! Werkstukken na afloop van het project weer terugbrengen naar De Fontein. Contact opnemen met de koster over het ophangen van de werkstukken. Werkstukken ophangen en na afloop van de dienst weer weghalen (in overleg met de koster het tijdstip van weghalen bepalen: soms moet het direct na afloop, soms mag en kan het ook op maandag etc.). 7

8 Predikantenlijst Ned. Ger. Ds. E. Mouissie Ds. C.M. van der Klis* Chr. Ger. Ds. H. Peet vacant Eemdijk Ds A.D. Fokkema Herv.Gemeente Ds. J. Bogerd Geref. Ds. A. Priem Ds. C.W. Hoek Ds. T. Noort Eemdijk: Ds. R.J. van Elderen* Geref. Vrijgemaakt: Noorderkerk Ds. J.J. Schreuder* Ds. H. Sj. Wiersma Ds. H. Pathuis Immanuelkerk Ds. R. Kelder Ds M.K. Drost Maranathakerk Ds. R. Kramer Ds. H. Hoksbergen Ds. C.J. Mewe Petrakerk Ds. B.C. Buitendijk Ds. A. van der Lugt Eemdijk vacant * lid van de voorbereidingsgroep 8

9 Contactpersonen: Nederlands Gereformeerd: Westerkerk Miranda de Vijlder De Graafjes 9 tel: De Wegwijzer tel: Gea Koelewijn Sweelinckstraat 12 tel: De Vlucht tel: Christelijk Gereformeerd: Mariska Huygen Verdistraat 5 tel: De Wegwijzer tel: Nederlands Hervormd: Hellenique Hartog Nic. Beetsstraat 16 tel: De Wegwijzer tel: Gereformeerd: Zuiderkerk Lammie Geuchies Zanglijster 49 tel: De Vlucht tel: Bianca Ruizendaal tel: De Ark tel: Adventkerk Maartje van Kesteren tel: Van Amerongen tel: Caja Huijgen tel: Wegwijzer tel: Aline Dijkema tel: Grondtoon tel: Gereformeerd Vrijgemaakt: Noorderkerk Menda Akkerman Von Weberlaan 13 tel: Bavinckschool tel: Petrakerk Het Talent Immanuelkerk Het Talent Maranathakerk Karin Koelewijn Mozartstraat 84 tel: Gr. v. Prinstererschool tel: Peronne van Twillert Calvijnschool tel: Eemdijk: Westerkerk Maaike Hartog Kerkepad 28 tel: Chr. Geref. Kerk Gerine Hartog Eemdijk 33 tel: Vaartkerk Alie Huygen Kerkepad 43 tel: Contactpersoon Windkracht 5 en De Reddingsark en the Lighthouse: Ada Kok Mozartstraat (Windkracht 5) Els de Groot Wilde Zwaan (De Reddingsark) Janneke Koelewijn Eemmeerlaan (The Lighthouse) 9

10 Invoegen Bladmuziek beide liederen Invoegen leesrooster (inclusief de teksten van de psalmen en liederen) 10

11 Evaluatieformulier Gezin-School-Kerk Project: School: Datum: Onderwerp: Draaiboek: Leesrooster: Liederen: Verwerking: Digitalisering: Opmerkingen: Graag 1 formulier per school inleveren. Je kunt ook mailen naar 11

DRAAIBOEK. Beloofd = beloofd. 1 e GSK project 2014/2015

DRAAIBOEK. Beloofd = beloofd. 1 e GSK project 2014/2015 DRAAIBOEK 1 e GSK project 2014/2015 Zondag 28 september Zondag 5 oktober 2014 Het thema voor dit eerste project waaraan we op al onze scholen in het kader van samenwerking tussen Gezin School Kerk gaan

Nadere informatie

DRAAIBOEK. Gezin School Kerk

DRAAIBOEK. Gezin School Kerk DRAAIBOEK Gezin School Kerk De persoon voor dit tweede project waaraan we op al onze scholen in het kader van samenwerking tussen Gezin School Kerk gaan werken is: Jona Van zondag 31 januari 2016 tot en

Nadere informatie

DRAAIBOEK. Gezin School Kerk. zondag 25 september - zondag 2 oktober b c d e

DRAAIBOEK. Gezin School Kerk. zondag 25 september - zondag 2 oktober b c d e DRAAIBOEK b c d e zondag 25 september - zondag 2 oktober 2016 Gezin School Kerk Inhoud Draaiboek project Gezin School Kerk Inhoudsopgave 1. Thema... 3 2. Liederen... 4 Liederen om op school aan te leren:...

Nadere informatie

DRAAIBOEK DAVID. Gezin School Kerk. zondag 29 januari - zondag 5 februari 2017

DRAAIBOEK DAVID. Gezin School Kerk. zondag 29 januari - zondag 5 februari 2017 DRAAIBOEK DAVID zondag 29 januari - zondag 5 februari 2017 Gezin School Kerk Inhoud Draaiboek project Gezin School Kerk Inhoudsopgave 1. Thema... 3 2. Liederen... 4 Liederen om op school aan te leren:...

Nadere informatie

DRAAIBOEK. Gezin School Kerk

DRAAIBOEK. Gezin School Kerk DRAAIBOEK Gezin School Kerk Inhoud Inhoudsopgave 1. Thema... 3 2. Liederen... 4 Liederen om op school aan te leren:... 4 Aanbevolen liederen en psalmen voor op school of in de kerk:... 4 3. Verhalen en

Nadere informatie

Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep(*):

Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep(*): Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep(*): Ver. van scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten Maartje van Kesteren* van Amerongen 2981395 Mariska Huijgen* De Wegwijzer 2983055 Aline

Nadere informatie

Gezin, school, kerk. Thema: bidden. Pauline ter Beek 100002

Gezin, school, kerk. Thema: bidden. Pauline ter Beek 100002 Pauline ter Beek 100002 Gezin, school, kerk Thema: bidden Als onderdeel van mijn commaplan heb ik meegewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van een kinderkerkdienst. Twee keer in een jaar, organiseren

Nadere informatie

Gezin School Kerk. a b c d e

Gezin School Kerk. a b c d e Gezin School Kerk a b c d e zondag 25 september - zondag 2 oktober 2016 Voor meer info: mail iemand* uit de lijst achterin het leesrooster. Ook deze GSK-week is er weer een StoereGrietenenKerelsAKTIE Op

Nadere informatie

Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep(*):

Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep(*): Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep(*): Ver. van scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten Maartje van Kesteren* van Amerongen 2981395 Margreet Laseur* van Amerongen 2981395 Mariska

Nadere informatie

Gezin School Kerk DAVID

Gezin School Kerk DAVID Gezin School Kerk DAVID zondag 29 januari - zondag 5 februari 2017 Tja wie is nu die David? Wat is hij voor persoon? En hoe leeft hij met God? Daarover gaan we deze - week veel horen, knutselen en zingen.

Nadere informatie

Leesrooster Gezin School Kerk BIDDEN. 25 september 2011 2 oktober 2011. Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep (*)

Leesrooster Gezin School Kerk BIDDEN. 25 september 2011 2 oktober 2011. Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep (*) Leesrooster Gezin School Kerk BIDDEN Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep (*) Ver. van scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten en Ver. Voor Christelijk Onderwijs te Eemdijk Dineke

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Voor meer informatie over gezin-, school-, kerkprojecten kunt u iemand benaderen uit de lijst met contactpersonen. Pg. 18

Voor meer informatie over gezin-, school-, kerkprojecten kunt u iemand benaderen uit de lijst met contactpersonen. Pg. 18 De Stoere Grieten en Kerels Win dit keer een (gezins-)prijs met onze SGaKtie pg. 15 Voor meer informatie over gezin-, school-, kerkprojecten kunt u iemand benaderen uit de lijst met contactpersonen. Pg.

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Onder, boven, voor en achter God is altijd bij mij Onder, boven, voor en achter God is om mij heen.

Onder, boven, voor en achter God is altijd bij mij Onder, boven, voor en achter God is om mij heen. 27 augustus 2015 ONS - NIEUWS Agenda: 1-9 : informatieavond 2-9: gebedsgroep 4-9: speelgoedochtend kleuters 9-9: startdienst 7-9: schoolfotograaf 14-9: schoolreis groep 3-7 16-9: schoolreis kleutergroepen

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur.

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Welkom De voorzitter van vanavond, Huib Slingerland, heet allen hartelijk welkom. Hij

Nadere informatie

Onderdeel Beamer Camera Geluid Opmerking(en) Mededelingen voor start eredienst

Onderdeel Beamer Camera Geluid Opmerking(en) Mededelingen voor start eredienst Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg (vs 3.0) Beleidsnota inzet multimedia tijdens erediensten De Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg (hierna kerk) beschikt over de middelen om multimedia in te

Nadere informatie

Gezin School Kerk Zondag 27 september 2015 - zondag 4 oktober 2015

Gezin School Kerk Zondag 27 september 2015 - zondag 4 oktober 2015 Gezin School Kerk Zondag 27 september 2015 - zondag 4 oktober 2015 2 3 Zondag 27 september Klein is groot Ga eens aan de kant, dit is iets voor grote mensen! Jij bent te klein om dat te begrijpen! Zulke

Nadere informatie

Notulen ALV 22 juni 2017

Notulen ALV 22 juni 2017 Notulen ALV 22 juni 2017 Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging van scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor, gehouden op donderdag 22 juni 2017 in de christelijke basisschool De Vlucht te Bunschoten.

Nadere informatie

Aan de slag. Handleiding voor het project 50 dagen op weg met God

Aan de slag. Handleiding voor het project 50 dagen op weg met God Aan de slag Handleiding voor het project 50 dagen op weg met God Meedoen Prachtig! U hebt belangstelling gekregen voor het project 50 dagen op weg met God. Wij hopen en bidden dat veel mensen in Nederland

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. zondag 23 maart 2014 Noorderkerk, 10.30 uur 3 e zondag van de 40-dagentijd/Oculi Voorganger Ouderlingen Diaken Lector Zondagskind Leiding kinderkerk Organist Koster

Nadere informatie

God heeft een plan met jou

God heeft een plan met jou Thuisboekje Themaweek Kerk- School- Gezin 23-27 januari 2017 God heeft een plan met jou Beste kinderen en ouders/verzorgers van de hersteld hervormde gemeente, In de week van 23 tot 27 januari 2017 is

Nadere informatie

Nieuwsbrief PCBS De Regenboog

Nieuwsbrief PCBS De Regenboog Nieuwsbrief PCBS De Regenboog Nachtegaallaan 25 3181 SL Rozenburg Tel: 01818-212248 Perengaarde 1 3181 PV Rozenburg Tel: 0181-212485 www.pcbsderegenboog.vcodekring.nl info@pcbsderegenboog.vcodekring.nl

Nadere informatie

Enquête kerkdiensten, jaarthema en beleid Gereformeerde kerk Wijnjewoude-Hemrik

Enquête kerkdiensten, jaarthema en beleid Gereformeerde kerk Wijnjewoude-Hemrik Enquête kerkdiensten, jaarthema en beleid Gereformeerde kerk Wijnjewoude-Hemrik Inleiding en werkwijze In deze enquête vragen wij u/ jullie een mening over kerkdiensten en activiteiten voor gebed. Vanaf

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

God heeft een plan met jou

God heeft een plan met jou Thuisboekje Kerk- School- Gezin Themaweek 23-27 januari 2017 God heeft een plan met jou Beste kinderen en ouders/verzorgers, In de week van 23 tot 27 januari 2017 is er op alle Christelijke scholen in

Nadere informatie

Enquête. Hervormde gemeente te Broek op Langedijk

Enquête. Hervormde gemeente te Broek op Langedijk Enquête Hervormde gemeente te Broek op Langedijk Enquête De kerk van nu is niet meer te vergelijken met de kerk van 25 jaar geleden. De dagelijkse informatiegolf die we vanuit allerlei media over ons heen

Nadere informatie

de vijfde zondag van de zomer Kleur groen groen is de kleur van hoop, verwachting en toekomst Bij deze zondag: Kindernevendienst Leiding groep

de vijfde zondag van de zomer Kleur groen groen is de kleur van hoop, verwachting en toekomst Bij deze zondag: Kindernevendienst Leiding groep Datum: 21 juli 2013 22 e jaargang nr. 29 de vijfde zondag van de zomer Kleur groen groen is de kleur van hoop, verwachting en toekomst In deze dienst neemt de nevendienst afscheid van de kinderen van groep

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Monobanda Rooster Kunstmenu en Cultuurprogramma

Monobanda Rooster Kunstmenu en Cultuurprogramma September 2016 12-09-2016 10:00-11:30 Het Stekje (dependance), Merantihout 14, 3991 MW 12-09-2016 13:00-14:30 Het Stekje (dependance), Merantihout 14, 3991 MW 15-09-2016 10:00-11:30 Het Stekje (dependance),

Nadere informatie

Thuis is meer dan een huis!

Thuis is meer dan een huis! Thuisboekje Kerk- School- Gezin Themaweek 19-25 januari 2015 Thuis is meer dan een huis! Beste ouders/ verzorgers, In de week van 19-25 januari is er op alle christelijke scholen in Putten aandacht voor

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen Talenten gezocht!! Ieder mens heeft zijn of haar eigen gaven en talenten gekregen. Herken je jouw talenten in een van de pijlen? Mogen we je dan vragen of je een paar uur van je tijd aan de gemeente wilt

Nadere informatie

Trouwen. Wegwijzer. De huwelijksinzegening. Huwelijkscatechese. Uw huwelijk aanvragen

Trouwen. Wegwijzer. De huwelijksinzegening. Huwelijkscatechese. Uw huwelijk aanvragen 1 Wegwijzer Trouwen In deze folder vindt u informatie over het houden van een dienst ter bevestiging en inzegening van een huwelijk, waarbij één van de partners lid is (of wordt na het huwelijk) van de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Mr. Groen van Prinsterer - 25 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Mr. Groen van Prinsterer - 25 november 2014 Contactgegevens school Naam Mr. Groen van Prinsterer Straat + huisnummer Vivaldiweg 1-3 Plaats Bunschoten Postcode 3752 GW Land Nederland Brinnummer 18JY Telefoon (33)298-714 E-mailadres info@mrgroenvanprinsterer.nl

Nadere informatie

5e zondag van Pasen. Bij deze zondag. Kindernevendienst. Kinderoppas

5e zondag van Pasen. Bij deze zondag. Kindernevendienst. Kinderoppas 28 april 2013 22 e jaargang nr: 17 5e zondag van Pasen Kleur wit dat staat voor zuiverheid, maar ook voor nieuwheid en verlossing Wit is de oudste kleur in de kerk. Voorganger Ouderling van Dienst Diaken

Nadere informatie

U komt. toch ook? Welkom. Wat was dat ook al weer??? ZATERDAG 17 SEPTEMBER. De Pepweek is een week vol activiteiten. VANAF

U komt. toch ook? Welkom. Wat was dat ook al weer??? ZATERDAG 17 SEPTEMBER. De Pepweek is een week vol activiteiten. VANAF Pepweek... Wat was dat ook al weer??? De Pepweek is een week vol activiteiten. om... elkaar te ontmoeten om... elkaar te bemoedigen om... elkaar te zoeken! om... uw/jouw geloofsleven een positieve stimulans

Nadere informatie

Petrus Zet je voet maar op het water

Petrus Zet je voet maar op het water Thuisboekje Kerk-School-Gezin Themaweek 25-31 januari 2016 Petrus Zet je voet maar op het water Beste kinderen en ouders/ verzorgers, In de week van 25 tot 31 januari is er op alle christelijke scholen

Nadere informatie

Trouwen in Rotterdam-Centrum

Trouwen in Rotterdam-Centrum Trouwen in Rotterdam-Centrum 1 Trouwen in Rotterdam-Centrum Gefeliciteerd! Jullie willen gaan trouwen. Jullie kiezen er voor om publiek ja tegen elkaar te zeggen: in het Stadhuis, voor God en zijn gemeente.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Werkgroep Aangepaste Catechese (WAC)

Huishoudelijk Reglement Werkgroep Aangepaste Catechese (WAC) 1. Oprichting: De Werkgroep Aangepaste Catechese is opgericht op 22-09-1994. 2. Doel van Aangepaste Catechese: 2.1 Op een eenvoudige wijze doorgeven van het Evangelie van Jezus Christus aan verstandelijk

Nadere informatie

De organisatie van een dreumesdienst

De organisatie van een dreumesdienst De organisatie van een dreumesdienst Leeftijd: leiding Soort bijeenkomst: Soort werkvorm: heel programma Thema: Tijdsduur: 130 min voorbereiding, viering zelf 30 min min. Stappenplan De organisatie van

Nadere informatie

Geestelijke verzorging in Zorgwaard

Geestelijke verzorging in Zorgwaard Geestelijke verzorging in Zorgwaard V1_2011 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 PERSOONLIJK GESPREK... 3 3 WEEKSLUITING/KERKDIENST... 4 4 PASTORALE GROEPEN EN ZANGGROEPEN... 5 5 HERDENKINGSBIJEENKOMST...

Nadere informatie

Liturgie. Zondag 13 december 2015

Liturgie. Zondag 13 december 2015 Liturgie Zondag 13 december 2015 3 e zondag van advent Voorganger Organist m.m.v. ds. Dirk Neven Ko Zwanenburg Jan Wiebe Kloosterman, trompet Berit van der Velden, piano Maaike Zuurmond, dwarsfluit Maartje

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Nieuwsbrief Zondag 20 december 2015

Nieuwsbrief Zondag 20 december 2015 Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken Vieringen kerstmis 2015 tot en met zondag 3 januari 2016 Datum Viering Tijd en plaats Donderdag 24 december 2015 Kinderkerstviering 19.00 uur, Opstandingskerk

Nadere informatie

Jeugdkrant juli/augustus 2013

Jeugdkrant juli/augustus 2013 Jeugdkrant juli/augustus 2013 Dag allemaal, Nog een paar weken en dan is het weer vakantie! Voor sommige de laatste toetsen en voor anderen de voorbereiding van de musical. We kunnen terugkijken op een

Nadere informatie

De komende dagen hopen jarig te zijn:

De komende dagen hopen jarig te zijn: Vrijdag 14 oktober 2016 En zie, de Heere stond op dezelve en zeide: Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land, waarop gij ligt te slapen, zal Ik u geven en uw zaad. En uw

Nadere informatie

WAT WILLEN DE GEMEENTELEDEN VAN DE LUCASKERK IN DE ZONDAG VIERINGEN?

WAT WILLEN DE GEMEENTELEDEN VAN DE LUCASKERK IN DE ZONDAG VIERINGEN? WAT WILLEN DE GEMEENTELEDEN VAN DE LUCASKERK IN DE ZONDAG VIERINGEN? DOEL VAN DE ENQUETE De vieringen in de Lucaskerk beter laten aansluiten bij de behoeften van de gemeenteleden OPZET VAN DE ENQUETE Via

Nadere informatie

Dit is de hand van God en de parel dat ben jij. Jij bent waardevol, jij mag er zijn!

Dit is de hand van God en de parel dat ben jij. Jij bent waardevol, jij mag er zijn! PC basisschool Stadskwartier Catharinastraat 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Pluskinderopvang Stadskwartier 0615267632 (ook voor afmeldingen) weeknieuws

Nadere informatie

Agenda februari: Agenda begin maart:

Agenda februari: Agenda begin maart: Van Oldenbarneveltstraat 70 3882 CG Putten Tel.: 0341-3441 Email: Info@ichthusputten.nl Agenda februari: 1 Oefenen schoolschaken 3 en 6 leerlingen lesvrij 7 Inschrijven gesprekken 10 Oefenen schoolschaken

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016, nummer 6 5 februari 2016

Schooljaar 2015-2016, nummer 6 5 februari 2016 De Hienwijzer Schooljaar 2015-2016, nummer 6 5 februari 2016 15 februari De kinderen uit groep 8 krijgen Onderwijskundige rapporten (OKR) mee naar huis 17 februari Kwartfinale Nationale voorleeswedstrijd,

Nadere informatie

Implementatievoorstel vanuit commissie Kind & Eredienst. Kerkenraad van de Hervormde Morgenstergemeente te Zoetermeer

Implementatievoorstel vanuit commissie Kind & Eredienst. Kerkenraad van de Hervormde Morgenstergemeente te Zoetermeer Een vader van vier kinderen zei: "De preek moet zo zijn dat een 7-jarige het kan begrijpen en een 70-jarige er wat aan heeft" Citaat: Pio A.J. Hagedoorn Zoetermeer, 12/04/2016 Betreft: Aan: Implementatievoorstel

Nadere informatie

Liturgie van de eredienst; Christelijke Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn

Liturgie van de eredienst; Christelijke Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn Liturgie van de eredienst; Christelijke Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Inleidend orgelspel... 3 Binnenkomen van de kerkenraad... 3 Stil gebed... 4 Mededelingen kerkenraad...

Nadere informatie

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN Van harte geluk gewenst! Jullie hebben besloten om te gaan trouwen. Hopelijk wordt het een onvergetelijke dag: voor jullie zelf, voor je familie en vrienden. Omdat jullie

Nadere informatie

Onze gemeente. Mededelingen

Onze gemeente. Mededelingen Onze gemeente Hartelijk welkom in onze gemeente. We komen vanmorgen bij elkaar om God te ontmoeten. We hopen dat u zich thuis zult voelen. Om daar aan bij te dragen, vertellen we in het kort hoe de ochtend

Nadere informatie

Overberg, april Instemming MR: 23 mei Instemming bestuur: 27 september 2011

Overberg, april Instemming MR: 23 mei Instemming bestuur: 27 september 2011 Overberg, april 2011 Instemming MR: 23 mei 2011 Instemming bestuur: 27 september 2011 Instemming MR na wijzigingen: 16 januari 2012 Inhoud. Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 1 De levensbeschouwelijke identiteit

Nadere informatie

Informatieboekje zondagsschool. God zij met ons

Informatieboekje zondagsschool. God zij met ons Informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Inleiding Voor u ligt het informatieboekje van zondagsschool Immanuël van de Nederlandse Hervormde Kerk uit het

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

DE VAKANTIE IS WEER VOORBIJ; TIJD VOOR RUST, REINHEID EN REGELMAAT

DE VAKANTIE IS WEER VOORBIJ; TIJD VOOR RUST, REINHEID EN REGELMAAT Nieuwjaarsinloop: Maandag 21 augustus mag u tot 8.45 uur met uw kind mee de klas in! DE VAKANTIE IS WEER VOORBIJ; TIJD VOOR RUST, REINHEID EN REGELMAAT 19-08-2017 Een nieuw schooljaar breekt aan. Als team

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

ZONDAGSBRIEF DORPSKERK DE BILT 01-03-2015

ZONDAGSBRIEF DORPSKERK DE BILT 01-03-2015 ZONDAGSBRIEF DORPSKERK DE BILT 01-03-2015 Erediensten 01-03- 15 Ds. T. Jacobs, Leiden Ds. D.Ph.C. Looijen, Amersfoort Organist Kees Geluk Piet van de Wege 08-03- 15 Ds. J. Smit, Katwijk Ds. L.W. Smelt,

Nadere informatie

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006 Kerk: Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, 6134 AJ SITTARD Scribaat: p/a G. van Kranenburg Mgr. Vranckenstraat 9 6134 AJ SITTARD Tel: 046-4490080 E-mail: scriba@pgsittard.nl PGSG2015-I-087r2 2015-08-25

Nadere informatie

Lied en eredienst. Een verkenning

Lied en eredienst. Een verkenning Lied en eredienst Een verkenning Psalmberijmingen Utenhove Datheen Statenberijming (1773) Nieuwe berijming (1967) Psalmen voor nu (heden) Gezangen Altijd discussie geweest, voornamelijk in Nederland In

Nadere informatie

Notulen ALV 23 juni 2015

Notulen ALV 23 juni 2015 Notulen ALV 23 juni 2015 Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging van scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor, gehouden op dinsdag 23 juni 2015 in de christelijke basisschool De Grondtoon te Bunschoten.

Nadere informatie

Zondag 28 september 2014

Zondag 28 september 2014 Sionbrief NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.36 27-09-2014 Redactie: Herman- Jan den Hartogh, Harry van den Berg en Gerard van Middelkoop Berichten voor de volgende Sionbrief,

Nadere informatie

Afscheid Gereformeerde Kerk aan het Groenland Zondag 11 oktober 2015

Afscheid Gereformeerde Kerk aan het Groenland Zondag 11 oktober 2015 Afscheid Gereformeerde Kerk aan het Groenland Zondag 11 oktober 2015 Voorganger ds. Juup van Werkhoven- Romeijn organist Jan van Ginkel Zondags Cantorij o.l.v. Frans Koning Orgelspel Welkom - Aansteken

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 28 augustus 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 11 e zondag van de zomer Kleur: Groen De minst uitgesproken kleur, ze heeft niettemin een eigen karakter: kleur van groei, van hoop en verwachting,

Nadere informatie

Overblijf- Informatiegids 2015-2016

Overblijf- Informatiegids 2015-2016 Overblijf- Informatiegids 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Waarom Overblijven! 2 Hoe is dit opgezet? 3 Wie moeten dit doen! 4a Wat zijn de regels voor het overblijven bij de bovenbouw? 4b Wat zijn de regels voor

Nadere informatie

Stem geven aan elkaar

Stem geven aan elkaar 03-10-2016 BELEIDSPLAN KERKMUZIEK 2016-2017 Stem geven aan elkaar Muziek is niet weg te denken uit de protestantse eredienst, van eenstemmige gemeentezang tot veelstemmige koormuziek, van een enkel begeleidend

Nadere informatie

Nieuwjaarsreceptie: Maandag 22 augustus mag u tot 8.45 uur met uw kind mee de klas in!

Nieuwjaarsreceptie: Maandag 22 augustus mag u tot 8.45 uur met uw kind mee de klas in! 19-08-2016 Nieuwjaarsreceptie: Maandag 22 augustus mag u tot 8.45 uur met uw kind mee de klas in! DE VAKANTIE IS VOORBIJ! Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer

Nadere informatie

Beleid betreffende rouw en uitvaart

Beleid betreffende rouw en uitvaart Beleid betreffende rouw en uitvaart I UITGANGSPUNT In Romeinen 15: 7 en 8 lezen we: Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere

Nadere informatie

Kalenders & dagboeken

Kalenders & dagboeken Vernieuwde Mazijk folder! 2015 Kalenders & dagboeken Dagboeken bij De Nieuwe Bijbelvertaling Dagboeken bij de Herziene Statenvertaling Dagboeken bij de Statenvertaling Dagboek bij de NBG 51-vertaling Kalenders

Nadere informatie

Draaiboek Sportdag 2015

Draaiboek Sportdag 2015 Pag. 24 Poule-indeling Middagprogramma Poule A Het Talent School met de Bijbel t Kruisrak De Wegwijzer De Bavinckschool De Ark Poule B Van Amerongenschool De Grondtoon Calvijnschool Groen v. Prinstererschool

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. zondag 4 januari 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderlingen Diakenen Lector Leiding kinderkerk Organist Koster Collecte ds. Paul Wansink Klaas Kuiken en Cees

Nadere informatie

Informatiebrochure Thuiszorg

Informatiebrochure Thuiszorg Informatiebrochure Thuiszorg Voor informatie of aanmelding belt u: 0166-65 26 05. Geachte lezer, Namens de Stichting Hulpverlening in Gezinnen (SHG) bieden wij u onze informatiebrochure Thuiszorg aan.

Nadere informatie

Agenda Speel werkthema s groep 1 en 2

Agenda Speel werkthema s groep 1 en 2 Agenda Zaterdag 30 mei 19.30 uur Concert Muziekvereniging + leerlingen basisschool Zondag 31 mei 09.30 uur 1e H. Communie leerlingen groep 4 Maandag 1 juni De schoolverpleegkundige is aanwezig voor groep

Nadere informatie

Kindernevendienst Leiding groep 1-2 Christi van Toor 3-5 Fenny Horstman. groep 6-8 Anita Dannenberg. Kinderoppas Gerrieke Vinke en Karlijn van Manen

Kindernevendienst Leiding groep 1-2 Christi van Toor 3-5 Fenny Horstman. groep 6-8 Anita Dannenberg. Kinderoppas Gerrieke Vinke en Karlijn van Manen Datum: 6 april 2014 23 e jaargang nr. 14 5e zondag van de 40 dagentijd Kleur paars In deze dienst wordt de doop bediend aan Mirthe Johanneke van der Zwaan geboren op 1 januari 2014 dochter van Marianne

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Jaargang 16, nummer 24 Woensdag

Jaargang 16, nummer 24 Woensdag Jaargang 16, nummer 24 Woensdag 15-03-2017 MR In de MR-vergadering van 20 februari heeft Peter kort verslag gedaan over een audit bezoek aan onze school. Het auditteam heeft in 5 klassen heel gericht gekeken

Nadere informatie

Kengetallen 1 oktober 2014

Kengetallen 1 oktober 2014 Kengetallen 1 oktober 2014 Kengetallen Kompas oktober 2014 Toelichting op de Kengetallen van Kompas per 1 oktober 2014 Doel: op een eenduidige, transparante en efficiënte manier kengetallen verzamelen

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video Wall: Crèche: ds. Arie van der Maas Jan Hollebek Joke de Putter

Nadere informatie

Gemeente, wij ontvingen een bericht van overlijden. (de gemeente gaat staan; we blijven staan tot na het aanvangslied)

Gemeente, wij ontvingen een bericht van overlijden. (de gemeente gaat staan; we blijven staan tot na het aanvangslied) Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede Zondag 1 januari 2017 Naamgeving en besnijdenis van Jezus Kleur Zondagskind Koster: Organist Diaken Collectant Ouderling Voorganger : wit : Amélie Migchels : Kees

Nadere informatie

Stem geven aan elkaar

Stem geven aan elkaar Januari 2017 BELEIDSPLAN KERKMUZIEK 2016-2017 Stem geven aan elkaar LAARKERK ZUIDLAREN Muziek is niet weg te denken uit de protestantse eredienst, van eenstemmige gemeentezang tot veelstemmige koormuziek,

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: uur.

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: uur. Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: 10.00 uur. Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Pianist: Muzikale medewerking: Koster: Ds. G. de Goeijen Willem

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST Trinitatis zondag 31 mei 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderlingen Diakenen Lector Leiding kinderkerk Organist Koster Collecte ds. Paul

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

Henk Meinema. Liturgie in de dankdienst voor het leven van. * Hoogkerk, 5 juli 1940 Roden, 16 februari 2017

Henk Meinema. Liturgie in de dankdienst voor het leven van. * Hoogkerk, 5 juli 1940 Roden, 16 februari 2017 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Henk Meinema * Hoogkerk, 5 juli 1940 Roden, 16 februari 2017 Op donderdag 23 februari 2017 in de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Tolberterstraat 24 te Leek

Nadere informatie

Nieuwsbrief uur. Wij trekken aan de bel... Bellentrekkers gezocht

Nieuwsbrief uur. Wij trekken aan de bel... Bellentrekkers gezocht Nieuwsbrief Jaargang 20 - nummer 12 februari 2015 Wij trekken aan de bel... Bellentrekkers gezocht Het Liliane Fonds roept alle basisscholen in Nederland op om op donderdag 12 maart 2015 één minuut lang

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Orde van dienst Zondag 19 juni 2016

Orde van dienst Zondag 19 juni 2016 Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. Orde van dienst Zondag 19 juni 2016 Wat is waarheid? (Pontius Pilatus) voorganger : ds. Klaas Hendrikse ambtsdrager : Marjan van Wijngaarden lector : Cisca Jägers

Nadere informatie

Beleidsplan Kinderkerk

Beleidsplan Kinderkerk Beleidsplan Kinderkerk Grote Kerk Hoogeveen, hervormde wijkgemeenten 1 en 2 Inhoudsopgave 1 Introductie... 2 1.1 Bijbelse opdracht... 2 1.2 Doelgroep... 2 1.3 Beleidsplan... 2 2 Leiding kinderkerk... 3

Nadere informatie

Resultaten enquête deputaten mediazaken

Resultaten enquête deputaten mediazaken Resultaten enquête deputaten mediazaken Aantal geënquêteerden: 109 1. Beamergebruik 1. Waar wordt de beamer voor gebruikt? Aantal Percentage Presentaties bij de preek 102 94% Bijzondere liederen (die niet

Nadere informatie

Zondag Trinitatis, 31 mei AD 2015

Zondag Trinitatis, 31 mei AD 2015 Zondag Trinitatis, 31 mei AD 2015 Viering van het Avondmaal Paaskerk, Amstelveen Voorganger: Dorien Keus en Ds. Werner Pieterse Organist: Leo Kramer VOORBEREIDING Orgelspel (gemeente gaat staan) Intochtspsalm:

Nadere informatie

Zondag na Kerst. Bij deze zondag: Kindernevendienst Leiding groep 1-2 groep 3-5. Kinderoppas Maartje Visser

Zondag na Kerst. Bij deze zondag: Kindernevendienst Leiding groep 1-2 groep 3-5. Kinderoppas Maartje Visser 29 december 2013 22e jaargang week: 52 Zondag na Kerst Kleur wit Deze kleur staat voor: reinheid, zuiverheid en vreugde. Bij deze zondag: Voorganger Ouderling van Dienst Diaken Lector Organist Koster Geluid

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE PROGRAMMA S Map HGJB Kinderwerk JAARGANG 1-5

INHOUDSOPGAVE PROGRAMMA S Map HGJB Kinderwerk JAARGANG 1-5 INHOUDSOPGAVE PROGRAMMA S Map HGJB Kinderwerk JAARGANG 1-5 I. WAT GELOOF IK? 1a God Titel Bijbelgedeelte Clik Jaar God is trouw Exodus 3:1-15 1 2010/2011 1 God bevrijdt Exodus 14:4-31 1 2010/2011 1 God

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie