MVO en duurzaamheidsverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MVO en duurzaamheidsverslag"

Transcriptie

1 MVO en duurzaamheidsverslag Over het jaar 2014

2 Inhoud 1 Duurzame ambities waarmaken 2 People 3 Planet 4 Prosperity 1.1 Voorwoord 1.2 Onze organisatie in GP Groot in de branches 1.4 Nieuwe ontwikkelingen in de organisatie 1.5 Nominaties en onderscheidingen in Onze belanghebbenden 1.7 Lidmaatschappen GP Groot groep 1.8 Websites en webshops Integraal management 2.2 Personeelsbeleid GP Groot 2.3 Gezondheidsbeleid 2.4 Werkgelegenheid 2.5 Veilig werken 2.6 Opleiden: blijven leren is blijven werken CO 2 -prestatieladder 3.2 OrangeGas: samen groener 3.3 Verkoop CO 2 bij tankstations 3.4 Ladder van Lansink 3.5 Haalbaarheidsstudie GP Groot energie 4.2 Reduceren in de keten 4.3 GP Groot en de samenleving 4.4 GRI MVO PL Referentie tabel en doelstelling Bedrijfscode en Biogas 48 gedragsregels Windmolens Ondernemingsraad 2.9 Personeelsvereniging 39 39

3 V.l.n.r. : Marcel Wester, Wim Horeman, Pieter Talsma en Kees Uiterwijk Winkel

4 1 Duurzame ambities waarmaken 1.1 Voorwoord 1 Als onderneming in inzameling, recycling, infra, engineering, brandstoffen en olie hebben we ambities in duurzaamheid. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door te streven naar een koploperspositie. Het verslagjaar bracht ons daarin een nieuwe mijlpaal, want de hoogste tree op de CO2 Prestatieladder is bereikt. Ondertussen blijven we investeren in duurzame ontwikkelingen en dat doen we op een uitgebalanceerde wijze, zodat de continuïteit van onze organisatie gewaarborgd is. GP Groot blijft koersvast op weg naar de circulaire economie: van afval naar grondstoffen en energie. Onze belangrijkste doelen voor 2014 waren: continuïteit van de onderneming uitbreiding activiteiten aanbieden werkervaringsplaatsen behalen MVO Prestatieladder niveau 4 behalen CO 2 -Prestatieladder niveau 5 MVO en duurzaamheidsverslag Directie GP Groot bv Marcel Wester algemeen directeur GP Groot Wim Horeman directeur GP Groot inzameling Pieter Talsma directeur GP Groot brandstoffen Kees Uiterwijk Winkel directeur GP Groot infra 5 en recycling en oliehandel en engineering

5 raad van commissarissen 1.2 Onze organisatie in 2014 GP Groot ondernemingsraad inkoop directiesecretariaat concerncontrolling personeel en organisatie materieelbeheer en techniek ICT kwaliteit, arbo, milieu en duurzaamheid communicatie infra en engineering inzameling en recycling brandstoffen en oliehandel infra inzameling en recycling 50% Sortiva brandstoffen en oliehandel HB Adviesbureau PCC Sortiva Deponie Tankstation exploitatiemaatschappij rioolservice ECOsupporter 50% Sortiva Papier en Kunststoffen alternatieve brandstoffen Hink Bestratingen energie 50% Visser ATR 40% OrangeGas Afval.nl / MKBafval.nl NNRD 50% Roele De Vries Visser ATR De voorzitter van de raad van commissarissen heeft geen leidinggevende functie binnen het bedrijf. Het dagelijks bestuur is in handen van de directies corporate, infra en engineering, inzameling en recycling, en brandstoffen en energie. GP Groot brandstoffen en oliehandel handelt met de merknamen Texaco, Firezone en Argos.

6 Kernwaarden van GP Groot In 2014 hebben we verder invulling gegeven aan het verankeren van de kernwaarden in de organisatie. De kernwaarden van de GP Groot groep zijn: Betrouwbaarheid: wij doen wat we afspreken Kwaliteit: wij doen het goed en werken aan beter Efficiency: wij gaan voor eenvoud Ondernemerschap: wij herkennen en benutten kansen Continuïteit: de beslissingen die wij nemen, staan in het teken van onze lange termijn visie Missie: Eén krachtig GP Groot De GP Groot groep wil als krachtige organisatie een duurzame bijdrage leveren aan een optimale werken leefomgeving, waarin de mens centraal staat. Deze missie sluit aan op wat de samenleving van ons verwacht. Onze focus voor de komende jaren is: van afval naar grondstoffen en energie. Profiel GP Groot bestaat bijna 100 jaar. Het van origine familiebedrijf is een actieve en innovatieve onderneming met meer dan 730 medewerkers verdeeld over bedrijfsvestigingen in Noord-Holland en Friesland. GP Groot is een veelzijdige onderneming met gespecialiseerde bedrijven. Elk bedrijf is autonoom en profiteert van onderlinge samenwerking en krachtenbundeling. Kencijfers GP Groot Groep In duizenden netto omzet solvabiliteit 42,1% 37.5% 39.3% current ratio 0,73% 0.70% 0.78% quick ratio 0,65% 0.63% 0.72% eigen vermogen balans totaal EBITDA investeringen mat. vast actief FTE MVO en duurzaamheidsverslag 7

7 1.3 GP Groot in de branches Bij GP Groot zijn we ons bewust van onze voorbeeldfunctie. We willen een koploperspositie innemen in MVO en duurzaamheid en de prestatievergelijkingen laten zien dat we die ambitie steeds meer waarmaken. In 2014 hebben onze investeringen wederom goede resultaten opgeleverd. ren rendement veiligheid Om in beeld te krijgen waar we als bedrijf staan met onze MVO-prestaties, vergelijken we de prestaties van onze bedrijfsonderdelen met het branchegemiddelde (zie afbeeldingen). Dat doen we op vier niveaus: veiligheid, CO 2, MVO en rendement. infra en engineering Op twee niveaus scoort infra en engineering bovengemiddeld binnen de branche: niveau 4 bij MVO en niveau 5 bij CO 2. Deze scores worden door slechts enkele bedrijven in de branche geëvenaard. Door een aantal incidenten valt de score op veiligheid lager uit, ernstige ongevallen hebben zich niet voorgedaan. MVO overig MVO ren CO 2 infra en engineering branche GP Groot Branche

8 veiligheid inzameling en recycling Wat betreft MVO en CO rendement 2 behoort dit bedrijfsonderdeel tot de topscoorders in de branche. Vergeleken met andere private ondernemingen is het rendement goed. Veiligheid behoeft extra aandacht: daar scoort inzameling en recycling onder het branchegemiddelde en minder goed dan in Verbetering hiervan is dan ook een van onze speerpunten in overig MVO brandstoffen en oliehandel Dit bedrijfsonderdeel wist zich met excellente scores te onderscheiden in de branche in Op het gebied van veiligheid scoorde de organisatie MVO uitstekend, MVO staat op trede 4 en CO 2 op trede 5. CO 2 rendement rendement MVO veiligheid overig MVO overig MVO MVO veiligheid overig MVO MVO en duurzaamheidsverslag rendement CO 2 CO CO 2 2 inzameling en recycling branche brandstoffen en oliehandel branche 9 Bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal in de branche brandstoffen en oliehandel hebben we het rendement gelijkgesteld aan het branche gemiddelde. *bronnen: VCA veiligheid 2013, branche gegevens VA, gegevens afvalconferentie, bouwend Nederland

9 Hoofdkantoor en vestigingen Het hoofdkantoor van de organisatie is gevestigd in Heiloo. De overige vestigingen liggen verspreid over Noord-Holland en Friesland. Harlingen Drachten Werkgebieden Ons primaire werkgebied bestrijkt een groot deel van Nederland. Medemblik Wognum Alkmaar Heiloo Haarlem huidig werkgebied Activiteiten in 2014 inzameling en recycling engineering en realisatie infrastructuur verkoop van (alternatieve) brandstoffen en smeermiddelen uitbreiding werkgebied overig Nederland

10 1.4 Nieuwe ontwikkelingen in de organisatie GP Groot brandstoffen en oliehandel speelt in op marktveranderingen De vraag naar fossiele brandstoffen neemt af en de vraag naar schonere alternatieven heeft stimulansen nodig. GP Groot brandstoffen en oliehandel heeft het afgelopen jaar op diverse manieren ingespeeld op deze marktveranderingen. Ook zijn er vijf tankstations aan het totaal toegevoegd. Groengas is op steeds meer tankstations verkrijgbaar. Tot en met eind december zijn landelijk veertien tankstations van groengas voorzien en daarmee staat de teller op 57. Het groengas wordt geleverd door OrangeGas, waarin GP Groot participeert. OrangeGas en GP Groot blijven aan uitbreiding werken, want eind 2015 moet de teller op 70 tankstations staan. Nieuwe veiligheidstechnieken, nieuwe diensten: de bemande tankstations hebben in 2014 vernieuwingen ondergaan. Er zijn DNA-douches geïnstalleerd om overvallen en diefstal tegen te gaan. Enkele bestaande tankstations zijn uitgebreid met nieuwe (gemaks)diensten, gericht op woon-werkverkeersdeelnemers en buurtbewoners; zoals een bike wash, een pasfotoservice of wasserettedienst. MVO en duurzaamheidsverslag Supply chain brandstoffen en oliehandel 11

11 Blue One 95 Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, vereist de milieuregelgeving dat moderne motorbrandstoffen voor een deel uit duurzame biobrandstoffen bestaan. Ethanol is zo n biobrandstof. Euro 95 bestaat voor 5% uit ethanol; in Blue One is dit percentage tweemaal zo hoog. Dankzij de 10% ethanol geeft Blue One minder CO 2 -uitstoot. GP Groot infra en engineering focust op lean De marktomstandigheden in de GWW-branche vereisen veranderingen in de werkwijze van onze organisatie. In 2015 gaat infra en engineering met projectteams werken en daarvoor zijn in 2014 voorbereidingen getroffen. Het dienstenaanbod is uitgebreid met de inzameling en verwerking van olie, water en slib (OWS) afkomstig van tankstations, wasstraten en garagebedrijven. Het wordt ingezameld met twee daarvoor geschikte voertuigen en verwerkt in een speciale OWS-verwerkingsinstallatie aan de Boekelerdijk. Supply chain infra en engineering

12 GP Groot inzameling en recycling groeit en stroomlijnt processen Zowel het dienstenpakket als het klantenbestand van inzameling en recycling zijn flink gegroeid de afgelopen jaren. In 2014 is deze trend voortgezet met de verhuizing van Halfweg naar een nieuwe vestiging in Vijfhuizen en uitbreiding van het werkgebied tot regio Den Haag-Delft. Om de organisatie goed in te richten op de groei worden de werkprocessen verder gestroomlijnd. Nieuwe branchepakketten zijn geïmplementeerd om de processen op verschillende niveaus klantbeheer, operationeel en financieel goed op elkaar af te stemmen. In 2014 is hiermee gestart. Recycling: nieuwe locatie, nieuwe technieken Dankzij nieuwe recyclingtechnieken en de toegenomen capaciteit (de locatie in Vijfhuizen) is het mogelijk om nog meer waardevolle grondstoffen uit afval terug te winnen. Daarnaast is samenwerking gezocht met Afvalzorg. Dat resulteerde in de Groen & Grond Combinatie, een nieuw bedrijf voor de recycling van grond, groen, veegafval en slib uit riolen, kolken en gemalen. Ook in het recyclen van metaal, elektrische en elektronische apparaten zijn nieuwe stappen gezet. Er is een metaalsorteerinstallatie (MSI) en een nieuwe sorteerhal voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) in gebruik genomen. In het demontagecentrum van de sorteerhal zijn stageplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zes voormalige medewerkers zijn inmiddels teruggekeerd in het reguliere arbeidscircuit. Na de nodige proefnemingen in 2013 is de sorteerlijn voor harde kunststoffen in Middenmeer nu geheel operationeel. MVO en duurzaamheidsverslag Supply chain inzameling en recycling 13

13 1.5 Nominaties en onderscheidingen in 2014 Silver Challenge Award voor afval.nl Afval.nl levert oplossingen voor de afvoer van (bouw)afval. Via deze website, opgezet door GP Groot is snel en eenvoudig een afvalcontainer te huren. In samenwerking met bouwmaterialenleverancier Stiho is gezamelijk ingeschreven voor de Challenge Award. In mei won dit initiatief de Silver Award (categorie Development non food) bij de Challenge Awards, het jaarlijkse evenement voor erkenning in trade marketing, category management en shopper marketing. De jury noemde het een innovatief en onderscheidend concept: Met een klein budget zorgen jullie voor grote impact, het concept is goed voor het milieu en jullie laten zien in staat te zijn om anders te denken in crisistijd, aldus het juryrapport.

14 Certificeringen In diverse bedrijfsonderdelen is hard gewerkt aan certificeringen die de kwaliteit van onze dienstverlening onderstrepen. Deze inspanningen resulteerden in 2014 in de volgende certificaten: CO 2 -Prestatieladder: niveau 5 MVO Prestatieladder: niveau 4 SEB erkenning voor Hink Bestratingen ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) voor GP Groot inzameling en recycling ISO certificaat voor HB Adviesbureau MVO en duurzaamheidsverslag 15

15 1.6 Onze belanghebbenden In 2014 zijn wij op allerlei manieren in gesprek gebleven met stakeholders. Zo voerden we gesprekken met klanten, leveranciers en omwonenden. Natuurlijk worden onze medewerkers niet vergeten: in 2014 gaven zij in het medewerkerstevredenheidsonderzoek feedback op onze werkwijze, de samenwerking en de arbeidsomstandigheden. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt één keer per drie jaar afgenomen. Om stakeholders beter te bereiken en na te gaan of er nieuwe onderwerpen van samenwerking te vinden zijn, zoeken we naar nieuwe manieren om de dialoog aan te gaan (zie pagina 21). De MVO Prestatieladder is een managementsysteem en certificatienorm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De MVO Prestatieladder is geïnspireerd op internationaal geaccepteerde documenten, zoals ISO 26000, ISO 9001, AA1000 en de Global Reporting Initiative. GP Groot is gecertificeerd op niveau 4 van de MVO prestatieladder. De rol van MVO neemt in onze organisatie steeds verder toe. Die koers is door de directie ingezet en aandeelhouders, de raad van commissarissen en de ondernemingsraad zien er nauwlettend op toe. Zo realiseren we samen een even stevige als brede basis voor MVO-beleid waarmee zowel intern als extern resultaten bewerkstelligt. We dragen onze MVO-koers ook uit naar derden om er, waar mogelijk, gezamenlijk invulling aan te geven.

16 Stakeholderanalyse Interesse Invloed 1. Uitzendbureau 2. ZZP 3. Indirect omwonenden 4. A-leveranciers 5. Medewerkers 6. OR 7. RVC 8. Directie 9. Aanbestede diensten, Overheden 10. Aandeelhouders 11. Partners 12. Klanten zakelijk, Industrie 13. Milieuorganisaties 14. B-leveranciers 15. BRBS 16. MKB Infra VA, Media 17. VVMA 18. VERAS 19. FNOI, Bouwend Nederland 20. TLN 21. Beta, C-leveranciers, Nove 22. CROW 23. ILT 24. Bankier 25. Gemeente, Klanten particulier 26. Provincie 27. Direct omwonenden 28. ISZW, NVWA 29. ACM Materialiteitsanalyse Belangrijkheid voor stakeholder Relevant voor GP Groot 1. Rechten inheemse bevolking 2. Politiek gedrag 3. Beveiligingsbeleid 4. Biodiversiteit 5. Integriteit 6. Concurrentie belemmerend gedrag 7. Uitstoot, afvalwater en afvalstoffen 8. Reductie milieu effecten transport 9. Verbod op discriminatie 10. Vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen 11. Uitbanning kinderarbeid 12. Preventie van gedwongen en verplichte arbeid 13. Waterverbruik 14. Bijdrage infrastructuur 15. Naleving eerlijk zakendoen 16. Anti corruptie 17. Product en diensten informatie 18. Marketing communicatie 19. Privacy klanten 20. Gezondheid en veiligheid 21. Grondstoffen 22. Circulaire economie 23. Bijdrage lokale economie 24. Werkgelegenheid 25. Verhouding tussen werkgever en werknemer 26. Gemeenschap 27. Gezondheid en veiligheid van consumenten 28. Naleving milieuregelgeving 29. Financiële rapportage 30. Energie 31. Opleiding en onderwijs 32. Welzijn medewerkers 33. Naleving consumenten aangelegenheden MVO en duurzaamheidsverslag 17

17 Beleidsbepalende en toezicht houders Continuïteit waarborgen - verhuizing vestiging Halfweg naar Vijfhuizen; handhaven locatie in de zelfde regio - uitbreiding tankstations en merken GP Groot brandstoffen en oliehandel - nieuwe sorteertechnieken en -faciliteiten - Jonge Professionals - uitbreiding werkgebied GP Groot inzameling en recycling - aanpassen organisatie (met name GP Groot infra en engineering) Medewerkers: ons kapitaal Medewerkers zijn ons kapitaal en daar investeren we graag in. Met gerichte aandacht voor scholing en voor gezond, veilig en plezierig werken, willen we onze mensen binden, boeien en laten groeien. Veilig werken - ontwikkeling veiligheidsinstructiefilm - nieuwe werkkleding GP Groot inzameling en recycling - periodieke veiligheidstrainingen - herzien risico-inventarisaties en -evaluaties - continueren campagne met veiligheidsposters Transparantie en duidelijkheid - medewerkerstevredenheidsonderzoek - werkoverleg - actieve ondernemingsraad - eindejaarbijeenkomst - personeelsbijeenkomsten op afdeling- en managementniveau

18 Klanten en leveranciers: krachtige keten Maatschappelijk verantwoord ondernemen doe je niet alleen, daar heb je elkaar bij nodig. Daarom wil GP Groot zich samen met haar ketenpartners inzetten om het energieverbruik in de keten te reduceren. We stimuleren onze partners om hiervoor de juiste maatregelen te treffen of we nemen gezamenlijke initiatieven, zoals het opzetten van LNG- en CNG-tankstations. En natuurlijk bieden we onze klanten een optimale verwerking van hun afval met minimale milieueffecten. Broeikasgasemissie en energieverbruik verminderen - koppelen windmolens aan eigen netwerk - introductie rijgedrag meetsysteem - ingebruikname hybride trommelzeef - aanschaf A-label, CNG, hybride en plug-in hybride personenauto s - start inkooptraject leaseauto s, met extra strenge eisen aan het verminderen van uitstoot - cursussen in het nieuwe rijden en het nieuwe draaien voor machinisten - CO2-Prestatieladder niveau 5 - uitbreiden keteninitiatieven ECOsupporter en voorbereiden LNG tankstation - aanschaf energiezuinige mobiele kraan Midden in de samenleving GP Groot onderhoudt goede relaties met de samenleving en overheden. Ons social return-beleid voorziet in arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook tal van maatschappelijke organisaties en activiteiten kunnen op onze ondersteuning rekenen. GP Groot geeft terug aan de samenleving - sponsoring van meer dan 70 lokale en regionale verenigingen of stichtingen - levering windenergie aan openbaar net - werkdag Landschap Noord-Holland en schoon - maakdag Balgzand - recycle mountainbike-wedstrijd - ECOsupporter Respecteren en gerespecteerd worden -- constructieve overleggen met bevoegd gezag en lokale overheden MVO en duurzaamheidsverslag 19

19 Stiller en schoner werken voor omwonenden Hoe stil en schoon we ook proberen te werken, de activiteiten van de GP Groot groep gaan nu eenmaal niet zonder het produceren van geluid, stof en transportbewegingen. Ook omwonenden krijgen daarmee te maken. Aan ons de taak met hen in gesprek te blijven. We luisteren naar hun bevindingen, leggen uit hoe we opereren en werken aan oplossingen. Om overlast te voorkomen, blijven we kijken hoe het stiller en schoner kan. Zo zijn er proeven gedaan met stillere autobanden en extra maatregelen genomen tegen stofoverlast. Om onze werkwijze te verduidelijken en te laten zien hoe zorgvuldig we te werk gaan, geven we regelmatig rondleidingen over ons terrein. Niet alleen op onze eigen locaties, maar ook in wijken waar infrawerkzaamheden zijn gepland gaan we in gesprek met bewoners. Samen met gemeenten organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten en geven we omwonenden inspraak in de manier waarop we de werkzaamheden uitvoeren. Mensen willen graag weten waar ze aan toe zijn. Duidelijkheid bieden kan ergernis en klachten voorkomen. Ook ons jaarlijkse MVO-verslag en onze uitgebreide website zijn daarin belangrijke middelen. Overlast minimaliseren - proefnemingen met stillere autobanden - uitbreiding maatregelen tegen stofoverlast - voorlichting en inspraak bewoners rond infraprojecten Transparantie van opereren - bijeenkomsten voor omwonenden - jaarlijks MVO-verslag - uitgebreide website - diverse rondleidingen

20 Activiteiten en beleid in beeld Er zijn middelen in ontwikkeling waarin de activiteiten en het beleid van onze organisatie worden uitgelegd in toegankelijke taal, met veel visuele ondersteuning in de vorm van illustraties en infographics. MVO en duurzaamheidsverslag 21

21 1.7 Lidmaatschappen GP Groot groep Stichting Energy Valley: stichting voor het stimuleren van nieuwe energieprojecten voor nieuwe kennis en bedrijvigheid in Drenthe, Friesland, Groningen en Noord-Holland Noord. Vereniging Afvalbedrijven: nationale en internationale belangenbehartiging van bedrijven in de afvalketen. Nederlandse inkoopcombinatie Wegenbouw (NICW): een professionele en actieve inkoopcombinatie voor middelgrote aannemers. Fundeon: kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw en infra. Fundeon vormt de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Vereniging voor Aannemers in de Sloop (VERAS). Bouwend Nederland: vereniging van bouw- en infrabedrijven, met ongeveer 4500 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. MKB INFRA: brancheorganisatie voor infrabedrijven, behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Partner MVO Nederland: nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. College van deskundigen MVO Prestatieladder: afstemming van de activiteiten voor de MVO Prestatieladder stakeholders. Het college denkt mee en waar nodig wordt de werkwijze bijgesteld. Stichting Huis van het Werk: fysiek en online ontmoetingsplatform voor werkgevers uit Noord-Holland Noord t.b.v. vraag en aanbod personeel. Green Deal Circulair inkopen: Green Deal stelt zich tot doel opgedane kennis en ervaring beschikbaar te stellen ter bevordering van circulair inkopen in Nederland. Nove: branche-organisatie voor de zelfstandige brandstofhandel.

22 1.8 Websites en webshops Scholen en verenigingen: inkomsten uit afval Naast de bestaande webshops is er in 2014 een nieuwe webshop gelanceerd. helpt scholen en verenigingen te scoren met recycling. ECOsupporter is een recyclingconcept, speciaal ontwikkeld om extra inkomsten voor deze doelgroepen te genereren. Bij de sportverenigingen en scholen worden speciale afvalcontainers geplaatst voor het inzamelen van textiel, elektrische apparaten en verpakt frituurvet. De ingezamelde grondstoffen leveren geld op voor de verenigingen en scholen MVO en duurzaamheidsverslag gpgroot.nl/webshop mkbafval.nl afval.nl ecosupporter.nl 23

23 Statistieken online media, social media en webshops Bezoekers website GP Groot 3.82 pagina s Aantal pagina s per bezoek 2.11 minuten Gemiddelde bezoekduur website +54% -5% -5% Top 5 nieuws: Spectaculaire mountainbikewedstrijd op verwerkingslocatie GP Groot GP Groot sponsor van tiental Le Champion evenementen Bezoekers website via Social Media: 38% 31% 31% 3 4 GP Groot aanwezig bij open dag Action GP Groot wint Europese aanbesteding gemeente Ouder-Amstel Aantal volgers Social Media: % 5 GP Groot inzameling en recycling locatie Haarlem verhuist % %

24 Apparaten bezoekers: Apparaten bezoekers: Desktop Mobiel Desktop Tablet Mobiel Tablet Views twee Veiligheidsinstructiefilm best bekeken video s: Veiligheidsinstructiefilm kraakperswagen GP Groot Views twee best bekeken video s: kraakperswagen GP Groot views (7 dagen en 2 uur) Bedrijfsfilm GP Groot inzameling en recycling Bedrijfsfilm GP Groot inzameling en recycling views (3 dagen en 6 uur) views (7 dagen en 2 uur) views (3 dagen en 6 uur) Populairste Facebook bericht: Het best bekeken bericht ging over hoe GP Groot met een kraan hulp bood aan een vastgelopen trailer van Action Populairste Facebook bericht: Het best bekeken bericht ging over hoe GP Groot met een kraan hulp bood aan een vastgelopen trailer van Action UUR UUR keek men in 2014 naar onze video s keek men in 2014 Totaal aantal naar onze video s Totaal aantal views: views: Personeelsadvertenties De best bekeken personeelsadvertenties betroffen de werving van chauffeurs en station managers Personeelsadvertenties De best bekeken personeelsadvertenties betroffen de werving van chauffeurs en station managers MVO en duurzaamheidsverslag 25

25

26 2 People 2 management. Dit betekent dat binnen vastgestelde kaders het Ons personeelsbeleid draaide ook in 2014 weer om leren en groeien, fit en gezond zijn, inzetbaar zijn en blijven, motivatie en werkplezier, en veilig en prettig samenwerken. GP Groot heeft daarbij aandacht voor alle generaties binnen de organisatie en biedt ook kansen aan stagiairs, starters, ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 2.1 Integraal management GP Groot heeft gekozen voor de besturingsfilosofie integraal management van bedrijfsonderdelen volledig verantwoordelijk en bevoegd is voor het eigen taakgebied, doelstellingen, werkprocessen, medewerkers en middelen. Daarnaast is het management verantwoordelijk voor het zoeken naar en het bevorderen van de aansluiting met de andere bedrijfsonderdelen en stafafdelingen. MVO en duurzaamheidsverslag 27

27 2.2 Personeelsbeleid GP Groot Directie en management hanteren de volgende vertrekpunten: het personeelsbeleid raakt de gehele organisatie. Uniforme toepassing en uitvoering is dan ook noodzakelijk. beleidskaders en instrumentarium zijn belangrijk, maar het is vooral de kwaliteit van de toepassing en de uitvoering die de tevredenheid van stakeholders bepaalt. (lijn)management en P&O ers zijn partners in business. Dit vraagt om respect en begrip voor elkaars verantwoordelijkheden. directie en (lijn)management zijn eensgezind over doelen, prioriteiten en vereiste kwaliteit van uitvoering. we zijn bereid om kennis en ervaring met elkaar te delen (en hierin te investeren). 2.3 Gezondheidsbeleid Prettig werken en gezond blijven is voor alle medewerkers van belang. Dit zijn dan ook de belangrijkste doelen van ons gezondheidsbeleid. Het beleid rust op vier pijlers 1 Mentale fitheid op het werk talent optimaal benutten: de juiste persoon met de juiste kennis, kunde en instelling op de juiste werkplek. kunnen omgaan gaan met veranderingen en dagelijkse stress. mogelijkheden om balans te vinden en te houden tussen werk en privé. 2 Duurzaam inzetbaar zijn en blijven (voor elke leeftijd) Continu streven naar een goede samenhang tussen preventieve maatregelen, veilige arbeidsomstandigheden, verzuim, re-integratie en mobiliteit. 3 Onderlinge verhoudingen In alle lagen van de organisatie op respectvolle wijze met elkaar omgaan. 4 Gezond leven Werken aan verbetering van ons gezondheidsbeleid. Aandachtspunten zijn meer bewegen, minder roken, matig of geen alcoholgebruik, gezonde voeding en voldoende ontspanning.

28 Inzetbaarheidscheck Om te ontdekken of je als medewerker over vijf jaar nog met gemak en plezier je werk kunt doen, zijn eind 2014 voorbereidingen getroffen om aan het voltallig personeel een inzetbaarheidscheck aan te bieden. Samen in beweging Er zijn in 2014 weer vele honderden sportieve kilometers afgelegd door onze medewerkers. Dat gebeurde in een flink aantal regionale sportevenementen. Met succes stimuleerde onze organisatie ook dit jaar weer de deelname aan: Egmond-Pier-Egmond, Halve Marathon Egmond, Wandelmarathon Egmond Groet-Uit-Schoorl-Run Plus Wandel-4-Daagse Alkmaar Dam-tot-Damloop en -wandeltocht Ronde van Noord-Holland GP Groot Classic, 100 km wielertocht GP Groot recycle (100 minuten MTB-race op verwerkingslocatie Alkmaar) Ook op maatschappelijk gebied kwamen we samen in beweging, met teamactiviteiten voor: MVO en duurzaamheidsverslag Landschap Noord-Holland Stichting de Waaier NL Doet Nationale Opruimdag Saamhorigheid is meer dan sport- en teamactiviteiten. Ook een feestje op z n tijd hoort erbij. Onze personeelsvereniging organiseert jaarlijks meerdere feestelijke activiteiten voor leden (zie ook elders in dit verslag). 29

29 2.4 Werkgelegenheid Wendbare organisatie Als reactie op de marktomstandigheden en de bedrijfseconomische situatie lag ook in 2014 de focus op de wendbaarheid van de organisatie én de medewerker. Om snel in te kunnen blijven spelen op in- en externe ontwikkelingen hebben management en P&O zich in 2014 onder andere gericht op: 1 Strategische personeelsplanning. In relatie tot de middellange en lange termijnplannen bevorderen dat de juiste persoon met de juiste kennis, vaardigheden en grondhouding op de juiste werkplek komt. Daarnaast medewerkers meer bewust maken van de noodzaak om permanent te blijven leren, zodat kan worden meebewogen met ontwikkelingen in het bedrijf. 2 Doelmatige (her)inrichting van de organisatie, afdelingen en werkprocessen. Deze focus heeft geleid tot een grotere in- en externe mobiliteit van onze medewerkers. Ook is besloten tot uittreding uit het publieke bestel (UWV) en is gekozen voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet.

30 Ons medewerkersbestand In ons bedrijf ligt de gemiddelde leeftijd op 41 jaar. Alle Aantal medewerkers generaties zijn vertegenwoordigd, de leeftijdsgroep 45 tot 60 jaar blijft met 42% de grootste Geboortejaar > 1985 Personeelsbestand December 2014 Totaal aantal medewerkers 733 Totaal FTE 604 Fulltimers 511 Parttimers 222 Nul-urencontract 0 Vrouwen 170 Mannen 563 Protestgeneratie ( ), Generatie X ( ) Generatie Y ( , Screenagers ( heden) MVO en duurzaamheidsverslag Vrouwen FTE 98 Mannen FTE 506 Gem. leeftijd vrouwen 41 Gem. leeftijd mannen 42 Aantal stagiaires (MBO en HBO) Aantal VTL ers Aantal SPG ers Aantal proefplaatsingen (60 dagen) 6 Aantal werkervaringsplaatsen 45 Het aantal FTE wijkt af van het aantal FTE in de kencijfers vanwege het niet meeconsolideren van Visser ATR in het jaarapport van GP Groot BV. 31

31 Grote respons op medewerkerstevredenheidsonderzoek De respons op het medewerkerstevredenheidsonderzoek, dat in september voor de derde maal plaatsvond in onze organisatie, was goed. Maar liefst 66,9% van de medewerkers nam deel. Ze gaven GP Groot als werkgever gemiddeld een 7,0 (in 2011 was dat een 7,2). Verbeterpunten die uit het onderzoek naar voren komen, worden in overleg met de Ondernemingsraad opgepakt. Rapportcijfer per deelgebied/per bedrijfsonderdeel Deelgebieden Infra/Hink/ Rioolservice Inzameling Brandstoffen Sortiva HB Adviesbureau Materieelbeheer en techniek Stafdiensten GP Groot groep GP Groot groep GP Groot groep Functie 7,4 7,6 7,6 7,4 7,6 7,9 7,9 7,6 7,6 7,2 Organisatie 7,6 7,4 7,8 7,4 7,5 7,5 7,6 7,5 7,6 7,3 Werksfeer 7,4 7,4 7,6 7,1 7,9 7,6 8 7,5 7,6 7,7 Personeelsvereniging 7,9 7,2 7,7 7,2 7,4 8,1 6,6 7,4 7,8 8,1 Middelen 7,3 7,3 7,1 7,1 7,7 7,1 7,8 7,3 7,3 7,4 Leidinggevende 6,8 6,9 7,5 6,8 7,5 6,8 7,4 7 7,2 7 P&O 6,8 6,9 7,2 6,6 6,8 6,9 7,5 6,9 7 6,7 Werkoverleg 7 6,6 7,3 6,1 7,2 7,3 7,2 6,8 7 7,6 Organisatie 7,1 6,7 7,2 6,4 6,7 7,1 6,7 6,8 6,8 6,3 Waardering 6,9 6,6 6,8 6,5 7,3 7,2 7,3 6,8 7 7,6 Informatievoorziening 6,9 6,4 7,1 6,6 7,2 6,5 7,2 6,7 6,9 6,9 Werkdruk 6,7 6,5 6,7 6,7 6,9 6,7 7 6,7 6,8 6,9 Beloningen 6,7 6,2 6,3 6,1 6,7 6,5 7,3 6,4 6,5 6,8 Functioneringsgesprekken 6,3 6,1 6, ,8 6,9 6,3 6,7 6,7 Eindrapportcijfer 7,1 6,8 7,2 6,7 7,3 7,1 7,3 7 7,2 7 hoogste score laagste score

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda Smaakmakers in snoep Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda 1 Over Perfetti Van Melle Perfetti Van Melle draagt de naam van haar oprichters: de Italiaanse

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 mvo jaarverslag 2013 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 PLANET Voorwoord - mvo-officer Michel Korstanje 17 CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 mvo jaarverslag 2012 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Where today meets tomorrow. MVO Jaarverslag 2013

Where today meets tomorrow. MVO Jaarverslag 2013 Where today meets tomorrow MVO Jaarverslag 2013 Inhoud SAMENVATTING 3 ORGANISATIE PROFIEL 6 DIENSTVERLENING BRUNEL NEDERLAND 6 OMVANG EN CIJFERS BRUNEL NEDERLAND 6 BRUNEL NEDERLAND VESTIGINGEN 2013 7 ORGANOGRAM

Nadere informatie

Attero Jaarverslag 2011. Afval = grondstof voor. innovatie

Attero Jaarverslag 2011. Afval = grondstof voor. innovatie Attero Jaarverslag 2011 Afval = grondstof voor innovatie Contact en informatie Attero staat open voor vragen, opmerkingen en suggesties met betrekking tot de inhoud van dit verslag. Hiervoor, alsmede voor

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14 Duurzaam ondernemen 2010 Inhoud Bijlagen 1 De Bavaria organisatie 2 Stakeholder informatie Bavaria 3 Milieukundige indicatoren 4 Sociale en maatschappelijke indicatoren 5 Lijst gebruikte afkortingen 1

Nadere informatie

Van afval naar. grondstoffen oliehandelen. energie

Van afval naar. grondstoffen oliehandelen. energie Brandstoffen Van afval naar grondstoffen oliehandelen energie Inhoudsopgave Wie we zijn. Wat we doen. 5 Drie divisies: één krachtig GP Groot 7 inzameling en recycling 9 brandstoffen en oliehandel 17 infra

Nadere informatie

Brandstoffen en oliehandel

Brandstoffen en oliehandel Brandstoffen en oliehandel 1 Inhoudsopgave Wie we zijn. Wat we doen. 5 Drie divisies: één krachtig GP Groot 7 inzameling en recycling 9 brandstoffen en oliehandel 17 infra en engineering 21 GP Groot en

Nadere informatie

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2014 OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG OBT bv, juni 2015 De cijfers van dit verslag zijn tot stand gekomen vanuit de milieu- en kwaliteits management systemen van de twee OBT bedrijven in Den Haag en Leiden. Beide

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen welkom bij Alliander Alliander is het grootste regionale energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energie-infrastructuur brengen we dagelijks elektriciteit

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen 2011. Samen meer mogelijk

Duurzaam Ondernemen 2011. Samen meer mogelijk Duurzaam Ondernemen 2011 Samen meer mogelijk Prestatiedashboard Onze medewerkers Indicator Meeteenheid Resultaat 2011 Aantal bedrijfsongevallen Injury Frequency Rate (IF) Aantal bedrijfsongevallen met

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

MVO-rapportage 20 10

MVO-rapportage 20 10 MVO-rapportage 20 10 Voorwoord Veel bedrijven streven ernaar hun negatieve impact op het milieu te reduceren. Wij doen het meteen goed en streven naar een positieve impact op mens en milieu. Zo willen

Nadere informatie

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap MVO-jaarverslag Jumbo Supermarkten Een duurzame boodschap Onze MVO-strategie Inhoudsopgave Managementverklaring 3 Samenvatting 4 1 MVO-strategie 6 2 Energie 8 Vermindering CO 2 emissies 8 Energiebesparing

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL ONZE MENSEN BEDRIJFSONGEVALLEN INJURY FREQUENCY RATE AANTAL MET VERZUIM 166 144 BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM PER MILJOEN GEWERKTE UREN 0 ONGEVALLEN 94 9,4 9,0 0 2011 2012 2015

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

Duurzaam en betrokken 2012

Duurzaam en betrokken 2012 Duurzaam en betrokken 2012 Wij voelen ons als maatschappelijk bedrijf nauw verbonden met de samenleving. De bijdrage aan de samenleving is vervat in onze missie en in ons dagelijks werk. JAARVERSLAG 2012

Nadere informatie

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009 december 2009 WELZORG Duurzaam in beweging MVO-BELEID Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 Inhoudsopgave Welzorg in t kort Introductie Welzorg in t kort 2 Boodschap van de CEO 3 MVO-beleid Beleidsverklaring

Nadere informatie

CAMPUS UILENSTEDE, OOST AMSTELVEEN URSEM MODULAIRE BOUWSYSTEMEN/HAITSMA BETON Modulair de hoogte in De campus biedt betaalbare woonruimte aan

CAMPUS UILENSTEDE, OOST AMSTELVEEN URSEM MODULAIRE BOUWSYSTEMEN/HAITSMA BETON Modulair de hoogte in De campus biedt betaalbare woonruimte aan CAMPUS UILENSTEDE, OOST AMSTELVEEN URSEM MODULAIRE BOUWSYSTEMEN/HAITSMA BETON Modulair de hoogte in De campus biedt betaalbare woonruimte aan studenten en wordt momenteel grootschalig aangepakt. In totaal

Nadere informatie

MVO 2011/2012. Green happy healthy buildings!

MVO 2011/2012. Green happy healthy buildings! MVO 2011/2012 Green happy healthy buildings! Green, happy, healthy! Voorwoord 4 Over dit verslag 6 Ons bedrijf 9 Kwaliteit voorop 10 Ons MVO beleid in de aandacht 12 Green 14 Happy 30 Healthy 33 Betrokken

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie