MVO en duurzaamheidsverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MVO en duurzaamheidsverslag"

Transcriptie

1 MVO en duurzaamheidsverslag Over het jaar 2014

2 Inhoud 1 Duurzame ambities waarmaken 2 People 3 Planet 4 Prosperity 1.1 Voorwoord 1.2 Onze organisatie in GP Groot in de branches 1.4 Nieuwe ontwikkelingen in de organisatie 1.5 Nominaties en onderscheidingen in Onze belanghebbenden 1.7 Lidmaatschappen GP Groot groep 1.8 Websites en webshops Integraal management 2.2 Personeelsbeleid GP Groot 2.3 Gezondheidsbeleid 2.4 Werkgelegenheid 2.5 Veilig werken 2.6 Opleiden: blijven leren is blijven werken CO 2 -prestatieladder 3.2 OrangeGas: samen groener 3.3 Verkoop CO 2 bij tankstations 3.4 Ladder van Lansink 3.5 Haalbaarheidsstudie GP Groot energie 4.2 Reduceren in de keten 4.3 GP Groot en de samenleving 4.4 GRI MVO PL Referentie tabel en doelstelling Bedrijfscode en Biogas 48 gedragsregels Windmolens Ondernemingsraad 2.9 Personeelsvereniging 39 39

3 V.l.n.r. : Marcel Wester, Wim Horeman, Pieter Talsma en Kees Uiterwijk Winkel

4 1 Duurzame ambities waarmaken 1.1 Voorwoord 1 Als onderneming in inzameling, recycling, infra, engineering, brandstoffen en olie hebben we ambities in duurzaamheid. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door te streven naar een koploperspositie. Het verslagjaar bracht ons daarin een nieuwe mijlpaal, want de hoogste tree op de CO2 Prestatieladder is bereikt. Ondertussen blijven we investeren in duurzame ontwikkelingen en dat doen we op een uitgebalanceerde wijze, zodat de continuïteit van onze organisatie gewaarborgd is. GP Groot blijft koersvast op weg naar de circulaire economie: van afval naar grondstoffen en energie. Onze belangrijkste doelen voor 2014 waren: continuïteit van de onderneming uitbreiding activiteiten aanbieden werkervaringsplaatsen behalen MVO Prestatieladder niveau 4 behalen CO 2 -Prestatieladder niveau 5 MVO en duurzaamheidsverslag Directie GP Groot bv Marcel Wester algemeen directeur GP Groot Wim Horeman directeur GP Groot inzameling Pieter Talsma directeur GP Groot brandstoffen Kees Uiterwijk Winkel directeur GP Groot infra 5 en recycling en oliehandel en engineering

5 raad van commissarissen 1.2 Onze organisatie in 2014 GP Groot ondernemingsraad inkoop directiesecretariaat concerncontrolling personeel en organisatie materieelbeheer en techniek ICT kwaliteit, arbo, milieu en duurzaamheid communicatie infra en engineering inzameling en recycling brandstoffen en oliehandel infra inzameling en recycling 50% Sortiva brandstoffen en oliehandel HB Adviesbureau PCC Sortiva Deponie Tankstation exploitatiemaatschappij rioolservice ECOsupporter 50% Sortiva Papier en Kunststoffen alternatieve brandstoffen Hink Bestratingen energie 50% Visser ATR 40% OrangeGas Afval.nl / MKBafval.nl NNRD 50% Roele De Vries Visser ATR De voorzitter van de raad van commissarissen heeft geen leidinggevende functie binnen het bedrijf. Het dagelijks bestuur is in handen van de directies corporate, infra en engineering, inzameling en recycling, en brandstoffen en energie. GP Groot brandstoffen en oliehandel handelt met de merknamen Texaco, Firezone en Argos.

6 Kernwaarden van GP Groot In 2014 hebben we verder invulling gegeven aan het verankeren van de kernwaarden in de organisatie. De kernwaarden van de GP Groot groep zijn: Betrouwbaarheid: wij doen wat we afspreken Kwaliteit: wij doen het goed en werken aan beter Efficiency: wij gaan voor eenvoud Ondernemerschap: wij herkennen en benutten kansen Continuïteit: de beslissingen die wij nemen, staan in het teken van onze lange termijn visie Missie: Eén krachtig GP Groot De GP Groot groep wil als krachtige organisatie een duurzame bijdrage leveren aan een optimale werken leefomgeving, waarin de mens centraal staat. Deze missie sluit aan op wat de samenleving van ons verwacht. Onze focus voor de komende jaren is: van afval naar grondstoffen en energie. Profiel GP Groot bestaat bijna 100 jaar. Het van origine familiebedrijf is een actieve en innovatieve onderneming met meer dan 730 medewerkers verdeeld over bedrijfsvestigingen in Noord-Holland en Friesland. GP Groot is een veelzijdige onderneming met gespecialiseerde bedrijven. Elk bedrijf is autonoom en profiteert van onderlinge samenwerking en krachtenbundeling. Kencijfers GP Groot Groep In duizenden netto omzet solvabiliteit 42,1% 37.5% 39.3% current ratio 0,73% 0.70% 0.78% quick ratio 0,65% 0.63% 0.72% eigen vermogen balans totaal EBITDA investeringen mat. vast actief FTE MVO en duurzaamheidsverslag 7

7 1.3 GP Groot in de branches Bij GP Groot zijn we ons bewust van onze voorbeeldfunctie. We willen een koploperspositie innemen in MVO en duurzaamheid en de prestatievergelijkingen laten zien dat we die ambitie steeds meer waarmaken. In 2014 hebben onze investeringen wederom goede resultaten opgeleverd. ren rendement veiligheid Om in beeld te krijgen waar we als bedrijf staan met onze MVO-prestaties, vergelijken we de prestaties van onze bedrijfsonderdelen met het branchegemiddelde (zie afbeeldingen). Dat doen we op vier niveaus: veiligheid, CO 2, MVO en rendement. infra en engineering Op twee niveaus scoort infra en engineering bovengemiddeld binnen de branche: niveau 4 bij MVO en niveau 5 bij CO 2. Deze scores worden door slechts enkele bedrijven in de branche geëvenaard. Door een aantal incidenten valt de score op veiligheid lager uit, ernstige ongevallen hebben zich niet voorgedaan. MVO overig MVO ren CO 2 infra en engineering branche GP Groot Branche

8 veiligheid inzameling en recycling Wat betreft MVO en CO rendement 2 behoort dit bedrijfsonderdeel tot de topscoorders in de branche. Vergeleken met andere private ondernemingen is het rendement goed. Veiligheid behoeft extra aandacht: daar scoort inzameling en recycling onder het branchegemiddelde en minder goed dan in Verbetering hiervan is dan ook een van onze speerpunten in overig MVO brandstoffen en oliehandel Dit bedrijfsonderdeel wist zich met excellente scores te onderscheiden in de branche in Op het gebied van veiligheid scoorde de organisatie MVO uitstekend, MVO staat op trede 4 en CO 2 op trede 5. CO 2 rendement rendement MVO veiligheid overig MVO overig MVO MVO veiligheid overig MVO MVO en duurzaamheidsverslag rendement CO 2 CO CO 2 2 inzameling en recycling branche brandstoffen en oliehandel branche 9 Bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal in de branche brandstoffen en oliehandel hebben we het rendement gelijkgesteld aan het branche gemiddelde. *bronnen: VCA veiligheid 2013, branche gegevens VA, gegevens afvalconferentie, bouwend Nederland

9 Hoofdkantoor en vestigingen Het hoofdkantoor van de organisatie is gevestigd in Heiloo. De overige vestigingen liggen verspreid over Noord-Holland en Friesland. Harlingen Drachten Werkgebieden Ons primaire werkgebied bestrijkt een groot deel van Nederland. Medemblik Wognum Alkmaar Heiloo Haarlem huidig werkgebied Activiteiten in 2014 inzameling en recycling engineering en realisatie infrastructuur verkoop van (alternatieve) brandstoffen en smeermiddelen uitbreiding werkgebied overig Nederland

10 1.4 Nieuwe ontwikkelingen in de organisatie GP Groot brandstoffen en oliehandel speelt in op marktveranderingen De vraag naar fossiele brandstoffen neemt af en de vraag naar schonere alternatieven heeft stimulansen nodig. GP Groot brandstoffen en oliehandel heeft het afgelopen jaar op diverse manieren ingespeeld op deze marktveranderingen. Ook zijn er vijf tankstations aan het totaal toegevoegd. Groengas is op steeds meer tankstations verkrijgbaar. Tot en met eind december zijn landelijk veertien tankstations van groengas voorzien en daarmee staat de teller op 57. Het groengas wordt geleverd door OrangeGas, waarin GP Groot participeert. OrangeGas en GP Groot blijven aan uitbreiding werken, want eind 2015 moet de teller op 70 tankstations staan. Nieuwe veiligheidstechnieken, nieuwe diensten: de bemande tankstations hebben in 2014 vernieuwingen ondergaan. Er zijn DNA-douches geïnstalleerd om overvallen en diefstal tegen te gaan. Enkele bestaande tankstations zijn uitgebreid met nieuwe (gemaks)diensten, gericht op woon-werkverkeersdeelnemers en buurtbewoners; zoals een bike wash, een pasfotoservice of wasserettedienst. MVO en duurzaamheidsverslag Supply chain brandstoffen en oliehandel 11

11 Blue One 95 Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, vereist de milieuregelgeving dat moderne motorbrandstoffen voor een deel uit duurzame biobrandstoffen bestaan. Ethanol is zo n biobrandstof. Euro 95 bestaat voor 5% uit ethanol; in Blue One is dit percentage tweemaal zo hoog. Dankzij de 10% ethanol geeft Blue One minder CO 2 -uitstoot. GP Groot infra en engineering focust op lean De marktomstandigheden in de GWW-branche vereisen veranderingen in de werkwijze van onze organisatie. In 2015 gaat infra en engineering met projectteams werken en daarvoor zijn in 2014 voorbereidingen getroffen. Het dienstenaanbod is uitgebreid met de inzameling en verwerking van olie, water en slib (OWS) afkomstig van tankstations, wasstraten en garagebedrijven. Het wordt ingezameld met twee daarvoor geschikte voertuigen en verwerkt in een speciale OWS-verwerkingsinstallatie aan de Boekelerdijk. Supply chain infra en engineering

12 GP Groot inzameling en recycling groeit en stroomlijnt processen Zowel het dienstenpakket als het klantenbestand van inzameling en recycling zijn flink gegroeid de afgelopen jaren. In 2014 is deze trend voortgezet met de verhuizing van Halfweg naar een nieuwe vestiging in Vijfhuizen en uitbreiding van het werkgebied tot regio Den Haag-Delft. Om de organisatie goed in te richten op de groei worden de werkprocessen verder gestroomlijnd. Nieuwe branchepakketten zijn geïmplementeerd om de processen op verschillende niveaus klantbeheer, operationeel en financieel goed op elkaar af te stemmen. In 2014 is hiermee gestart. Recycling: nieuwe locatie, nieuwe technieken Dankzij nieuwe recyclingtechnieken en de toegenomen capaciteit (de locatie in Vijfhuizen) is het mogelijk om nog meer waardevolle grondstoffen uit afval terug te winnen. Daarnaast is samenwerking gezocht met Afvalzorg. Dat resulteerde in de Groen & Grond Combinatie, een nieuw bedrijf voor de recycling van grond, groen, veegafval en slib uit riolen, kolken en gemalen. Ook in het recyclen van metaal, elektrische en elektronische apparaten zijn nieuwe stappen gezet. Er is een metaalsorteerinstallatie (MSI) en een nieuwe sorteerhal voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) in gebruik genomen. In het demontagecentrum van de sorteerhal zijn stageplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zes voormalige medewerkers zijn inmiddels teruggekeerd in het reguliere arbeidscircuit. Na de nodige proefnemingen in 2013 is de sorteerlijn voor harde kunststoffen in Middenmeer nu geheel operationeel. MVO en duurzaamheidsverslag Supply chain inzameling en recycling 13

13 1.5 Nominaties en onderscheidingen in 2014 Silver Challenge Award voor afval.nl Afval.nl levert oplossingen voor de afvoer van (bouw)afval. Via deze website, opgezet door GP Groot is snel en eenvoudig een afvalcontainer te huren. In samenwerking met bouwmaterialenleverancier Stiho is gezamelijk ingeschreven voor de Challenge Award. In mei won dit initiatief de Silver Award (categorie Development non food) bij de Challenge Awards, het jaarlijkse evenement voor erkenning in trade marketing, category management en shopper marketing. De jury noemde het een innovatief en onderscheidend concept: Met een klein budget zorgen jullie voor grote impact, het concept is goed voor het milieu en jullie laten zien in staat te zijn om anders te denken in crisistijd, aldus het juryrapport.

14 Certificeringen In diverse bedrijfsonderdelen is hard gewerkt aan certificeringen die de kwaliteit van onze dienstverlening onderstrepen. Deze inspanningen resulteerden in 2014 in de volgende certificaten: CO 2 -Prestatieladder: niveau 5 MVO Prestatieladder: niveau 4 SEB erkenning voor Hink Bestratingen ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) voor GP Groot inzameling en recycling ISO certificaat voor HB Adviesbureau MVO en duurzaamheidsverslag 15

15 1.6 Onze belanghebbenden In 2014 zijn wij op allerlei manieren in gesprek gebleven met stakeholders. Zo voerden we gesprekken met klanten, leveranciers en omwonenden. Natuurlijk worden onze medewerkers niet vergeten: in 2014 gaven zij in het medewerkerstevredenheidsonderzoek feedback op onze werkwijze, de samenwerking en de arbeidsomstandigheden. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt één keer per drie jaar afgenomen. Om stakeholders beter te bereiken en na te gaan of er nieuwe onderwerpen van samenwerking te vinden zijn, zoeken we naar nieuwe manieren om de dialoog aan te gaan (zie pagina 21). De MVO Prestatieladder is een managementsysteem en certificatienorm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De MVO Prestatieladder is geïnspireerd op internationaal geaccepteerde documenten, zoals ISO 26000, ISO 9001, AA1000 en de Global Reporting Initiative. GP Groot is gecertificeerd op niveau 4 van de MVO prestatieladder. De rol van MVO neemt in onze organisatie steeds verder toe. Die koers is door de directie ingezet en aandeelhouders, de raad van commissarissen en de ondernemingsraad zien er nauwlettend op toe. Zo realiseren we samen een even stevige als brede basis voor MVO-beleid waarmee zowel intern als extern resultaten bewerkstelligt. We dragen onze MVO-koers ook uit naar derden om er, waar mogelijk, gezamenlijk invulling aan te geven.

16 Stakeholderanalyse Interesse Invloed 1. Uitzendbureau 2. ZZP 3. Indirect omwonenden 4. A-leveranciers 5. Medewerkers 6. OR 7. RVC 8. Directie 9. Aanbestede diensten, Overheden 10. Aandeelhouders 11. Partners 12. Klanten zakelijk, Industrie 13. Milieuorganisaties 14. B-leveranciers 15. BRBS 16. MKB Infra VA, Media 17. VVMA 18. VERAS 19. FNOI, Bouwend Nederland 20. TLN 21. Beta, C-leveranciers, Nove 22. CROW 23. ILT 24. Bankier 25. Gemeente, Klanten particulier 26. Provincie 27. Direct omwonenden 28. ISZW, NVWA 29. ACM Materialiteitsanalyse Belangrijkheid voor stakeholder Relevant voor GP Groot 1. Rechten inheemse bevolking 2. Politiek gedrag 3. Beveiligingsbeleid 4. Biodiversiteit 5. Integriteit 6. Concurrentie belemmerend gedrag 7. Uitstoot, afvalwater en afvalstoffen 8. Reductie milieu effecten transport 9. Verbod op discriminatie 10. Vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen 11. Uitbanning kinderarbeid 12. Preventie van gedwongen en verplichte arbeid 13. Waterverbruik 14. Bijdrage infrastructuur 15. Naleving eerlijk zakendoen 16. Anti corruptie 17. Product en diensten informatie 18. Marketing communicatie 19. Privacy klanten 20. Gezondheid en veiligheid 21. Grondstoffen 22. Circulaire economie 23. Bijdrage lokale economie 24. Werkgelegenheid 25. Verhouding tussen werkgever en werknemer 26. Gemeenschap 27. Gezondheid en veiligheid van consumenten 28. Naleving milieuregelgeving 29. Financiële rapportage 30. Energie 31. Opleiding en onderwijs 32. Welzijn medewerkers 33. Naleving consumenten aangelegenheden MVO en duurzaamheidsverslag 17

17 Beleidsbepalende en toezicht houders Continuïteit waarborgen - verhuizing vestiging Halfweg naar Vijfhuizen; handhaven locatie in de zelfde regio - uitbreiding tankstations en merken GP Groot brandstoffen en oliehandel - nieuwe sorteertechnieken en -faciliteiten - Jonge Professionals - uitbreiding werkgebied GP Groot inzameling en recycling - aanpassen organisatie (met name GP Groot infra en engineering) Medewerkers: ons kapitaal Medewerkers zijn ons kapitaal en daar investeren we graag in. Met gerichte aandacht voor scholing en voor gezond, veilig en plezierig werken, willen we onze mensen binden, boeien en laten groeien. Veilig werken - ontwikkeling veiligheidsinstructiefilm - nieuwe werkkleding GP Groot inzameling en recycling - periodieke veiligheidstrainingen - herzien risico-inventarisaties en -evaluaties - continueren campagne met veiligheidsposters Transparantie en duidelijkheid - medewerkerstevredenheidsonderzoek - werkoverleg - actieve ondernemingsraad - eindejaarbijeenkomst - personeelsbijeenkomsten op afdeling- en managementniveau

18 Klanten en leveranciers: krachtige keten Maatschappelijk verantwoord ondernemen doe je niet alleen, daar heb je elkaar bij nodig. Daarom wil GP Groot zich samen met haar ketenpartners inzetten om het energieverbruik in de keten te reduceren. We stimuleren onze partners om hiervoor de juiste maatregelen te treffen of we nemen gezamenlijke initiatieven, zoals het opzetten van LNG- en CNG-tankstations. En natuurlijk bieden we onze klanten een optimale verwerking van hun afval met minimale milieueffecten. Broeikasgasemissie en energieverbruik verminderen - koppelen windmolens aan eigen netwerk - introductie rijgedrag meetsysteem - ingebruikname hybride trommelzeef - aanschaf A-label, CNG, hybride en plug-in hybride personenauto s - start inkooptraject leaseauto s, met extra strenge eisen aan het verminderen van uitstoot - cursussen in het nieuwe rijden en het nieuwe draaien voor machinisten - CO2-Prestatieladder niveau 5 - uitbreiden keteninitiatieven ECOsupporter en voorbereiden LNG tankstation - aanschaf energiezuinige mobiele kraan Midden in de samenleving GP Groot onderhoudt goede relaties met de samenleving en overheden. Ons social return-beleid voorziet in arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook tal van maatschappelijke organisaties en activiteiten kunnen op onze ondersteuning rekenen. GP Groot geeft terug aan de samenleving - sponsoring van meer dan 70 lokale en regionale verenigingen of stichtingen - levering windenergie aan openbaar net - werkdag Landschap Noord-Holland en schoon - maakdag Balgzand - recycle mountainbike-wedstrijd - ECOsupporter Respecteren en gerespecteerd worden -- constructieve overleggen met bevoegd gezag en lokale overheden MVO en duurzaamheidsverslag 19

19 Stiller en schoner werken voor omwonenden Hoe stil en schoon we ook proberen te werken, de activiteiten van de GP Groot groep gaan nu eenmaal niet zonder het produceren van geluid, stof en transportbewegingen. Ook omwonenden krijgen daarmee te maken. Aan ons de taak met hen in gesprek te blijven. We luisteren naar hun bevindingen, leggen uit hoe we opereren en werken aan oplossingen. Om overlast te voorkomen, blijven we kijken hoe het stiller en schoner kan. Zo zijn er proeven gedaan met stillere autobanden en extra maatregelen genomen tegen stofoverlast. Om onze werkwijze te verduidelijken en te laten zien hoe zorgvuldig we te werk gaan, geven we regelmatig rondleidingen over ons terrein. Niet alleen op onze eigen locaties, maar ook in wijken waar infrawerkzaamheden zijn gepland gaan we in gesprek met bewoners. Samen met gemeenten organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten en geven we omwonenden inspraak in de manier waarop we de werkzaamheden uitvoeren. Mensen willen graag weten waar ze aan toe zijn. Duidelijkheid bieden kan ergernis en klachten voorkomen. Ook ons jaarlijkse MVO-verslag en onze uitgebreide website zijn daarin belangrijke middelen. Overlast minimaliseren - proefnemingen met stillere autobanden - uitbreiding maatregelen tegen stofoverlast - voorlichting en inspraak bewoners rond infraprojecten Transparantie van opereren - bijeenkomsten voor omwonenden - jaarlijks MVO-verslag - uitgebreide website - diverse rondleidingen

20 Activiteiten en beleid in beeld Er zijn middelen in ontwikkeling waarin de activiteiten en het beleid van onze organisatie worden uitgelegd in toegankelijke taal, met veel visuele ondersteuning in de vorm van illustraties en infographics. MVO en duurzaamheidsverslag 21

21 1.7 Lidmaatschappen GP Groot groep Stichting Energy Valley: stichting voor het stimuleren van nieuwe energieprojecten voor nieuwe kennis en bedrijvigheid in Drenthe, Friesland, Groningen en Noord-Holland Noord. Vereniging Afvalbedrijven: nationale en internationale belangenbehartiging van bedrijven in de afvalketen. Nederlandse inkoopcombinatie Wegenbouw (NICW): een professionele en actieve inkoopcombinatie voor middelgrote aannemers. Fundeon: kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw en infra. Fundeon vormt de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Vereniging voor Aannemers in de Sloop (VERAS). Bouwend Nederland: vereniging van bouw- en infrabedrijven, met ongeveer 4500 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. MKB INFRA: brancheorganisatie voor infrabedrijven, behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Partner MVO Nederland: nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. College van deskundigen MVO Prestatieladder: afstemming van de activiteiten voor de MVO Prestatieladder stakeholders. Het college denkt mee en waar nodig wordt de werkwijze bijgesteld. Stichting Huis van het Werk: fysiek en online ontmoetingsplatform voor werkgevers uit Noord-Holland Noord t.b.v. vraag en aanbod personeel. Green Deal Circulair inkopen: Green Deal stelt zich tot doel opgedane kennis en ervaring beschikbaar te stellen ter bevordering van circulair inkopen in Nederland. Nove: branche-organisatie voor de zelfstandige brandstofhandel.

22 1.8 Websites en webshops Scholen en verenigingen: inkomsten uit afval Naast de bestaande webshops is er in 2014 een nieuwe webshop gelanceerd. helpt scholen en verenigingen te scoren met recycling. ECOsupporter is een recyclingconcept, speciaal ontwikkeld om extra inkomsten voor deze doelgroepen te genereren. Bij de sportverenigingen en scholen worden speciale afvalcontainers geplaatst voor het inzamelen van textiel, elektrische apparaten en verpakt frituurvet. De ingezamelde grondstoffen leveren geld op voor de verenigingen en scholen MVO en duurzaamheidsverslag gpgroot.nl/webshop mkbafval.nl afval.nl ecosupporter.nl 23

23 Statistieken online media, social media en webshops Bezoekers website GP Groot 3.82 pagina s Aantal pagina s per bezoek 2.11 minuten Gemiddelde bezoekduur website +54% -5% -5% Top 5 nieuws: Spectaculaire mountainbikewedstrijd op verwerkingslocatie GP Groot GP Groot sponsor van tiental Le Champion evenementen Bezoekers website via Social Media: 38% 31% 31% 3 4 GP Groot aanwezig bij open dag Action GP Groot wint Europese aanbesteding gemeente Ouder-Amstel Aantal volgers Social Media: % 5 GP Groot inzameling en recycling locatie Haarlem verhuist % %

24 Apparaten bezoekers: Apparaten bezoekers: Desktop Mobiel Desktop Tablet Mobiel Tablet Views twee Veiligheidsinstructiefilm best bekeken video s: Veiligheidsinstructiefilm kraakperswagen GP Groot Views twee best bekeken video s: kraakperswagen GP Groot views (7 dagen en 2 uur) Bedrijfsfilm GP Groot inzameling en recycling Bedrijfsfilm GP Groot inzameling en recycling views (3 dagen en 6 uur) views (7 dagen en 2 uur) views (3 dagen en 6 uur) Populairste Facebook bericht: Het best bekeken bericht ging over hoe GP Groot met een kraan hulp bood aan een vastgelopen trailer van Action Populairste Facebook bericht: Het best bekeken bericht ging over hoe GP Groot met een kraan hulp bood aan een vastgelopen trailer van Action UUR UUR keek men in 2014 naar onze video s keek men in 2014 Totaal aantal naar onze video s Totaal aantal views: views: Personeelsadvertenties De best bekeken personeelsadvertenties betroffen de werving van chauffeurs en station managers Personeelsadvertenties De best bekeken personeelsadvertenties betroffen de werving van chauffeurs en station managers MVO en duurzaamheidsverslag 25

25

26 2 People 2 management. Dit betekent dat binnen vastgestelde kaders het Ons personeelsbeleid draaide ook in 2014 weer om leren en groeien, fit en gezond zijn, inzetbaar zijn en blijven, motivatie en werkplezier, en veilig en prettig samenwerken. GP Groot heeft daarbij aandacht voor alle generaties binnen de organisatie en biedt ook kansen aan stagiairs, starters, ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 2.1 Integraal management GP Groot heeft gekozen voor de besturingsfilosofie integraal management van bedrijfsonderdelen volledig verantwoordelijk en bevoegd is voor het eigen taakgebied, doelstellingen, werkprocessen, medewerkers en middelen. Daarnaast is het management verantwoordelijk voor het zoeken naar en het bevorderen van de aansluiting met de andere bedrijfsonderdelen en stafafdelingen. MVO en duurzaamheidsverslag 27

27 2.2 Personeelsbeleid GP Groot Directie en management hanteren de volgende vertrekpunten: het personeelsbeleid raakt de gehele organisatie. Uniforme toepassing en uitvoering is dan ook noodzakelijk. beleidskaders en instrumentarium zijn belangrijk, maar het is vooral de kwaliteit van de toepassing en de uitvoering die de tevredenheid van stakeholders bepaalt. (lijn)management en P&O ers zijn partners in business. Dit vraagt om respect en begrip voor elkaars verantwoordelijkheden. directie en (lijn)management zijn eensgezind over doelen, prioriteiten en vereiste kwaliteit van uitvoering. we zijn bereid om kennis en ervaring met elkaar te delen (en hierin te investeren). 2.3 Gezondheidsbeleid Prettig werken en gezond blijven is voor alle medewerkers van belang. Dit zijn dan ook de belangrijkste doelen van ons gezondheidsbeleid. Het beleid rust op vier pijlers 1 Mentale fitheid op het werk talent optimaal benutten: de juiste persoon met de juiste kennis, kunde en instelling op de juiste werkplek. kunnen omgaan gaan met veranderingen en dagelijkse stress. mogelijkheden om balans te vinden en te houden tussen werk en privé. 2 Duurzaam inzetbaar zijn en blijven (voor elke leeftijd) Continu streven naar een goede samenhang tussen preventieve maatregelen, veilige arbeidsomstandigheden, verzuim, re-integratie en mobiliteit. 3 Onderlinge verhoudingen In alle lagen van de organisatie op respectvolle wijze met elkaar omgaan. 4 Gezond leven Werken aan verbetering van ons gezondheidsbeleid. Aandachtspunten zijn meer bewegen, minder roken, matig of geen alcoholgebruik, gezonde voeding en voldoende ontspanning.

28 Inzetbaarheidscheck Om te ontdekken of je als medewerker over vijf jaar nog met gemak en plezier je werk kunt doen, zijn eind 2014 voorbereidingen getroffen om aan het voltallig personeel een inzetbaarheidscheck aan te bieden. Samen in beweging Er zijn in 2014 weer vele honderden sportieve kilometers afgelegd door onze medewerkers. Dat gebeurde in een flink aantal regionale sportevenementen. Met succes stimuleerde onze organisatie ook dit jaar weer de deelname aan: Egmond-Pier-Egmond, Halve Marathon Egmond, Wandelmarathon Egmond Groet-Uit-Schoorl-Run Plus Wandel-4-Daagse Alkmaar Dam-tot-Damloop en -wandeltocht Ronde van Noord-Holland GP Groot Classic, 100 km wielertocht GP Groot recycle (100 minuten MTB-race op verwerkingslocatie Alkmaar) Ook op maatschappelijk gebied kwamen we samen in beweging, met teamactiviteiten voor: MVO en duurzaamheidsverslag Landschap Noord-Holland Stichting de Waaier NL Doet Nationale Opruimdag Saamhorigheid is meer dan sport- en teamactiviteiten. Ook een feestje op z n tijd hoort erbij. Onze personeelsvereniging organiseert jaarlijks meerdere feestelijke activiteiten voor leden (zie ook elders in dit verslag). 29

29 2.4 Werkgelegenheid Wendbare organisatie Als reactie op de marktomstandigheden en de bedrijfseconomische situatie lag ook in 2014 de focus op de wendbaarheid van de organisatie én de medewerker. Om snel in te kunnen blijven spelen op in- en externe ontwikkelingen hebben management en P&O zich in 2014 onder andere gericht op: 1 Strategische personeelsplanning. In relatie tot de middellange en lange termijnplannen bevorderen dat de juiste persoon met de juiste kennis, vaardigheden en grondhouding op de juiste werkplek komt. Daarnaast medewerkers meer bewust maken van de noodzaak om permanent te blijven leren, zodat kan worden meebewogen met ontwikkelingen in het bedrijf. 2 Doelmatige (her)inrichting van de organisatie, afdelingen en werkprocessen. Deze focus heeft geleid tot een grotere in- en externe mobiliteit van onze medewerkers. Ook is besloten tot uittreding uit het publieke bestel (UWV) en is gekozen voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet.

30 Ons medewerkersbestand In ons bedrijf ligt de gemiddelde leeftijd op 41 jaar. Alle Aantal medewerkers generaties zijn vertegenwoordigd, de leeftijdsgroep 45 tot 60 jaar blijft met 42% de grootste Geboortejaar > 1985 Personeelsbestand December 2014 Totaal aantal medewerkers 733 Totaal FTE 604 Fulltimers 511 Parttimers 222 Nul-urencontract 0 Vrouwen 170 Mannen 563 Protestgeneratie ( ), Generatie X ( ) Generatie Y ( , Screenagers ( heden) MVO en duurzaamheidsverslag Vrouwen FTE 98 Mannen FTE 506 Gem. leeftijd vrouwen 41 Gem. leeftijd mannen 42 Aantal stagiaires (MBO en HBO) Aantal VTL ers Aantal SPG ers Aantal proefplaatsingen (60 dagen) 6 Aantal werkervaringsplaatsen 45 Het aantal FTE wijkt af van het aantal FTE in de kencijfers vanwege het niet meeconsolideren van Visser ATR in het jaarapport van GP Groot BV. 31

31 Grote respons op medewerkerstevredenheidsonderzoek De respons op het medewerkerstevredenheidsonderzoek, dat in september voor de derde maal plaatsvond in onze organisatie, was goed. Maar liefst 66,9% van de medewerkers nam deel. Ze gaven GP Groot als werkgever gemiddeld een 7,0 (in 2011 was dat een 7,2). Verbeterpunten die uit het onderzoek naar voren komen, worden in overleg met de Ondernemingsraad opgepakt. Rapportcijfer per deelgebied/per bedrijfsonderdeel Deelgebieden Infra/Hink/ Rioolservice Inzameling Brandstoffen Sortiva HB Adviesbureau Materieelbeheer en techniek Stafdiensten GP Groot groep GP Groot groep GP Groot groep Functie 7,4 7,6 7,6 7,4 7,6 7,9 7,9 7,6 7,6 7,2 Organisatie 7,6 7,4 7,8 7,4 7,5 7,5 7,6 7,5 7,6 7,3 Werksfeer 7,4 7,4 7,6 7,1 7,9 7,6 8 7,5 7,6 7,7 Personeelsvereniging 7,9 7,2 7,7 7,2 7,4 8,1 6,6 7,4 7,8 8,1 Middelen 7,3 7,3 7,1 7,1 7,7 7,1 7,8 7,3 7,3 7,4 Leidinggevende 6,8 6,9 7,5 6,8 7,5 6,8 7,4 7 7,2 7 P&O 6,8 6,9 7,2 6,6 6,8 6,9 7,5 6,9 7 6,7 Werkoverleg 7 6,6 7,3 6,1 7,2 7,3 7,2 6,8 7 7,6 Organisatie 7,1 6,7 7,2 6,4 6,7 7,1 6,7 6,8 6,8 6,3 Waardering 6,9 6,6 6,8 6,5 7,3 7,2 7,3 6,8 7 7,6 Informatievoorziening 6,9 6,4 7,1 6,6 7,2 6,5 7,2 6,7 6,9 6,9 Werkdruk 6,7 6,5 6,7 6,7 6,9 6,7 7 6,7 6,8 6,9 Beloningen 6,7 6,2 6,3 6,1 6,7 6,5 7,3 6,4 6,5 6,8 Functioneringsgesprekken 6,3 6,1 6, ,8 6,9 6,3 6,7 6,7 Eindrapportcijfer 7,1 6,8 7,2 6,7 7,3 7,1 7,3 7 7,2 7 hoogste score laagste score

MVO en duurzaamheidsverslag

MVO en duurzaamheidsverslag MVO en duurzaamheidsverslag Uitgave 2013 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 5 2 People 2.1 Integraal management 23 3 Planet 3.1 CO 2 -prestatieladder 4 Prosperity 4.1 35 GP Groot energie 43 1.2 Organigram

Nadere informatie

Brandstoffen en oliehandel

Brandstoffen en oliehandel Brandstoffen en oliehandel 1 Inhoudsopgave Wie we zijn. Wat we doen. 5 Drie divisies: één krachtig GP Groot 7 inzameling en recycling 9 brandstoffen en oliehandel 17 infra en engineering 21 GP Groot en

Nadere informatie

MVO en duurzaamheidsverslag

MVO en duurzaamheidsverslag MVO en duurzaamheidsverslag Uitgave 2013 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 5 2 People 2.1 Integraal management 23 3 Planet 3.1 CO 2 -prestatieladder 4 Prosperity 4.1 35 GP Groot energie 43 1.2 Organigram

Nadere informatie

DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Duurzaam vooruit Dakaccent wil op een maatschappelijk verantwoorde manier werken, in samenwerking met medewerkers, klanten, leveranciers en overige

Nadere informatie

Van afval naar grondstoffen en energie

Van afval naar grondstoffen en energie Van afval naar grondstoffen en energie Uitgave 2011-2012 Inhoudsopgave Wie we zijn. Wat we doen. 5 Drie divisies: één krachtig GP Groot 7 GP Groot de cirkel rond maken 9 inzameling en recycling 13 brandstoffen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Workshop 6: Stakeholdersconsultatie. Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017

Workshop 6: Stakeholdersconsultatie. Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017 Workshop 6: Stakeholdersconsultatie Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017 Wie zijn wij? Aron Kuijper Gecertificeerde organisatie (niveau 4) QSHE Manager Lid CCvD Sjoerd Wester Certificerende Instelling

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

MVO-rapportage. van Kesselwegenbouw bv

MVO-rapportage. van Kesselwegenbouw bv MVO-rapportage van Kesselwegenbouw bv Rijnstraat 76-4191cm Geldermalsen - Opgesteld met MVO-zelfscan van Bouwend Nederland - Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Medewerkers... 5 Veiligheid... 5 Gezondheid...

Nadere informatie

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info)

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) was wordt onderwerp tekstbron Versie juni Opmerking: Standaardteksten en Versie 2013 2010 hoofdstukindeling vertaald uit Guide 83 H 1 tm 4 Deel A Eisen Managementsysteem

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. 9 april 202 Gegenereerd op 9-04-202 - pagina van 0 voor Aardoom Hoveniers B.V. Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag

Energie beoordelingsverslag Energie beoordelingsverslag 2016 14-02-2017 Energie Beoordelingsverslag 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV juni 202 Gegenereerd op 26-0-202 - pagina van voor Van Dijk Groenvoorzieningen BV Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV Maatschappelijk

Nadere informatie

Actieplan CO 2 -prestatieladder

Actieplan CO 2 -prestatieladder Actieplan CO 2 -prestatieladder 2017-2019 Inleiding Dit actieplan CO 2 -prestatieladder beschrijft de doelstellingen voor de reductie van scope 1, 2 en 3 emissies over een periode van drie jaar en wordt

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 reductiedoelstellingen 2016-2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

Plan van Aanpak CO 2 reductiedoelstellingen 2016-2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Plan van Aanpak CO 2 reductiedoelstellingen -2020 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Reductiedoelstellingen 3 2 Reductiedoelstellingen Scope 1 3 2.1 Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

MVO Kwartaalbericht Juli 2017

MVO Kwartaalbericht Juli 2017 MVO Kwartaalbericht Juli 2017 1 Iedereen levert een bijdrage pagina 4 Samen werken aan een betere toekomst pagina 6 Ik zie bij BRAND al vele mooie initiatieven ontstaan pagina 8 MVO helpt mij om normen

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

Plan van Aanpak CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Plan van Aanpak CO 2 reductiedoelstellingen -2020 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Reductiedoelstellingen 3 2 Reductiedoelstellingen Scope 1 3 2.1 Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Inzicht - Footprint. Jaaroverzicht 2016

Inzicht - Footprint. Jaaroverzicht 2016 Inzicht - Footprint Jaaroverzicht 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Uitbreiding organisatie... 4 3. Directe en indirecte emissies (scope 1 en 2)... 4 3.1 Emissie jaar 2016 per

Nadere informatie

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Trots Een prettig leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad. Dat is waar Spaarnelanden voor staat. En met dat

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie :

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2B4 Managementverklaring Datum : 3 okt. 2017 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2017.1 MANAGEMENTVERKLARING CO2 Een van de doelstellingen van het Fens Beheer B.V. is het zo goed mogelijk

Nadere informatie

Samenvatting visie en beleid MVO Strukton

Samenvatting visie en beleid MVO Strukton Samenvatting visie en beleid MVO Strukton Denken in levensduur Strukton biedt totaalconcepten op het gebied van infrastructuur en accommodatie. Het zwaartepunt ligt op mobiliteit, knooppunten en doorgaande

Nadere informatie

MVO-rapportage Broekema Wegenbouw

MVO-rapportage Broekema Wegenbouw MVO-rapportage Broekema Wegenbouw Peizerweg 148a - 9727 AR Groningen Door Koos Bakker 25 juli 2017 Opgesteld met de MVO-zelfscan van Bouwend Nederland Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Milieu... 4 1.1. Grondstoffenefficiëntie...

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: december 2015 Versie 4 Dec 2015 Pagina

Nadere informatie

MVO stakeholder enquête 2014

MVO stakeholder enquête 2014 MVO stakeholder enquête 2014 Datum : 1 mei 2014 1 Voorwoord In de afgelopen jaren is Heerkens van Bavel Bouw zich steeds meer bewust geworden, van de rol die zij spelen in de maatschappij en de effecten

Nadere informatie

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden.

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden. MVO meetbaar gemaakt Themabijeenkomst VNO NCW 22 november 2010 MVO-Prestatieladder MVO Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s People Planet Profit MVO kan bijdragen om deze balans te vinden Wat valt

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris,

Nadere informatie

Inzicht - Footprint Q4 2016

Inzicht - Footprint Q4 2016 Inzicht - Footprint Q4 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Uitbreiding organisatie... 4 3. Directe en indirecte emissies (scope 1 en 2)... 4 3.1 Emissie 2016 Q4 per categorie...

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Lean and Green Personal Mobility

Lean and Green Personal Mobility Lean and Green Personal Mobility Connekt heeft in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu het programma Lean and Green ontwikkeld voor duurzame mobiliteit. Sinds de introductie in

Nadere informatie

De aluminiumspecialist voor dak, bouw en industrie. MVO en duurzaamheidsverslag

De aluminiumspecialist voor dak, bouw en industrie. MVO en duurzaamheidsverslag De aluminiumspecialist voor dak, bouw en industrie MVO en duurzaamheidsverslag 2012-2013 2 MVO en duurzaamheidsverslag Inhoud 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Missie en visie 1.3 Kernwaarden 1.4 Beleid 1.5

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

MVO-rapportage Stam Bouw BV 4 december 2015 11:13. MVO-rapportage. Hoogeveenenweg 2 A - 2913LV Nieuwerkerk aan den IJssel

MVO-rapportage Stam Bouw BV 4 december 2015 11:13. MVO-rapportage. Hoogeveenenweg 2 A - 2913LV Nieuwerkerk aan den IJssel MVO-rapportage Hoogeveenenweg 2 A - 2913LV Nieuwerkerk aan den IJssel Door Hennie Stam 4 december 2015 Opgesteld door Stam Bouw B.V. - Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Medewerkers... 4 1.1. Veiligheid...

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan Invalshoek D: Participatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan Invalshoek D: Participatie Titel: CO2-Prestatieladder Participatieplan Rapport: CO2-2014/R-05; rev. 0; d.d. 07-04-2015 Auteur: J.A.C. van Dijk Verificateur: A.L.J. Timmermans Vervolgblad : 1 van 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer H. Hooftman De heer D. Slothouber 12 september 2014 Definitief rapport

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie:

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Duik eens in uw afval en ontdek de grond stoffen van de toekomst

Duik eens in uw afval en ontdek de grond stoffen van de toekomst Duik eens in uw afval en ontdek de grond stoffen van de toekomst Bedrijfsafval: een waardevolle grondstof Onze natuurlijke bronnen worden schaarser en duurder. Gelukkig groeit het besef dat we zuiniger

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2015 Versie 3 juli 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie

feiten& weetjes energiecentrale REC Alles wat je zou moeten weten... Hoe Hoe eigenlijk? zit het eigenlijk? De REC maakt van uw afval duurzame energie

feiten& weetjes energiecentrale REC Alles wat je zou moeten weten... Hoe Hoe eigenlijk? zit het eigenlijk? De REC maakt van uw afval duurzame energie Alles wat je zou moeten weten... feiten& weetjes zit het energiecentrale REC De REC maakt van uw afval duurzame energie Omrin is koploper in het scheiden van huishoudelijk afval. Ons doel? Zo veel mogelijk

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 4 Budgettering... 6 Schuuring Pagina 1 van 6 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

1 van 12. Periode: 1 januari t/m 31 december 2012

1 van 12. Periode: 1 januari t/m 31 december 2012 1 van 12 Periodieke rapportage: Rapportage 2012 en reductiedoelstellingen 2013 en 2014 Periode: 1 januari t/m 31 december 2012 2 van 12 Inhoudsopgave Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding

Nadere informatie

Presentatie 3 nov NVRD Noord. Innoveren met afval. Wat speelt er zich af bij:

Presentatie 3 nov NVRD Noord. Innoveren met afval. Wat speelt er zich af bij: Presentatie 3 nov. 2016 NVRD Noord Innoveren met afval Wat speelt er zich af bij: Stadsbeheer gemeente Groningen Gerrit Griffioen Afdeling Materieel Wij nemen u mee in onze innovaties: Duurzaam inzetbare

Nadere informatie

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 1 Dit is een voorproefje in druk van het digitale Cosun MVO-verslag over 2011. Wilt u meer gegevens raadplegen over wat wij zoal ondernemen met het oog op onze maatschappelijke

Nadere informatie

Footprint eerste helft 2014:

Footprint eerste helft 2014: September 2014 Vanaf vorig jaar november is Pilkes door TÜV gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2-Prestatieladder. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de vorderingen. Pilkes heeft

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder plan CO 2 -prestatieladder T.b.v. certificering CO 2 -prestatieladder (nr 3.C.1) U vindt in dit document de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen, de interne en externe communicatiemiddelen

Nadere informatie

Groen-Punt Groep B.V.

Groen-Punt Groep B.V. Conform 3.D.1 & 3.D.2 November 2014 Groen-Punt Groep B.V. Groen-aannemingsbedrijf Punt B.V. Groen Punt Uitzendorganisatie B.V. Chroomstraat 1d 3067 GN Rotterdam INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING DEELNAME INITIATIEVEN...

Nadere informatie

Vario Grass B.V. Keteninitiatieven. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1. Koningslinde 5b. 7131 MP, Lichtenvoorde

Vario Grass B.V. Keteninitiatieven. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1. Koningslinde 5b. 7131 MP, Lichtenvoorde Keteninitiatieven CO2-Prestatieladder Eis: 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass B.V. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Jasper Eppingbroek

Nadere informatie

CO 2 -update H1 2014. versie 2, 16 maart 2015

CO 2 -update H1 2014. versie 2, 16 maart 2015 CO 2 -update H1 2014 versie 2, 16 maart 2015 INLEIDING De belangrijkste milieu-impact van Beelen is haar CO 2 -uitstoot. Daarom hebben wij reeds in 2011 reductiedoelstellingen voor onze CO 2 -uitstoot

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO 2 PRESTATIELADDER. VERSIE 2, 2015 Attero, afdeling Communicatie

COMMUNICATIEPLAN CO 2 PRESTATIELADDER. VERSIE 2, 2015 Attero, afdeling Communicatie COMMUNICATIEPLAN CO 2 PRESTATIELADDER VERSIE 2, 2015 Attero, afdeling Communicatie Inleiding CO 2 -prestatieladder 1.0 Doel prestatieladder 3 2.0 Transparantie 3 3.0 Organisatie 3 4.0 Communicatiestrategie

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2013 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2013 2014 Augustus 2013 pag. 1 INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 2. doelstellingen

Nadere informatie

Energie management actieplan. Newae B.V.

Energie management actieplan. Newae B.V. Energie management actieplan Newae B.V. Aspect van de CO2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 22 maart 2017 Versie: 01 Auteur: Vrijgegeven: P. Cleijne T.J. Crum Voorwoord Voor u ligt het Energie Management

Nadere informatie

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015 plan 2014-2015 Inzake 20 Tinten Groen CO2-prestatieladder Certificering Continuering 2013-2014 Datum : September 2015 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2014 2015 September 2015 pag. 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016

Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 2.4 Energiebalansen 4 3. Gebieden

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Zwatra B.V. Auteur(s): Dhr. Ruud Egas, Directeur & CO

Nadere informatie

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Onderdeel 1. Gegevens en indicatoren van het evenement Gegevens Evenement Naam: Datum: Korte Omschrijving Bezoekers: Deelnemers:

Nadere informatie

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Van der Meer B.V. heeft in 2011 een nulmeting laten uitvoeren door een externe adviseur. Deze actie is genomen om op een objectieve

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven 2016 Budget participatieplan 2017

CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven 2016 Budget participatieplan 2017 CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven 2016 Budget participatieplan 2017 Versie : 1.2 Status : definitief Datum : 27 februari 2017 Opgesteld door : M. van Ham Documenthistorie: Versie

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

Plan van Aanpak CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Plan van Aanpak CO 2 reductiedoelstellingen 2016-2020 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Reductiedoelstellingen... 3 2 Reductiedoelstellingen Scope 1... 3 2.1

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2015

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2015 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2015 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Communicatieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 05-11- 14

CO 2 Prestatieladder. Communicatieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 05-11- 14 CO 2 Prestatieladder Communicatieplan Van de Haar Groep Wekerom, 05-11- 14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Communicatiedoelstellingen... 3 3. Doelgroepen... 4 3.1 Stakeholderanalyse...4 3.2 - Groep

Nadere informatie

CO2-update februari 2016

CO2-update februari 2016 CO2-update 2015 29 februari 2016 CO 2 -RAPPORTAGE 2015 Deze rapportage beslaat het gehele jaar 2015 inzake de CO 2 uitstoot van de Groep. WIJZIGINGEN IN DE ORGANISATIE Medio april 2015 is het hoofdkantoor

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-reductie

Communicatieplan CO2-reductie Communicatieplan CO2-reductie Erp, aug 2017, versie 2 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. van Oorschot (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V.

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 11-7-2013 Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Geactualiseerd d.d. 09-05-2014 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben.

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben. STAKEHOLDERDIALOOG Op verschillende momenten gedurende het jaar onderhouden we nauwe contacten met diverse stakeholders. Transparantie is een van de belangrijkste grondslagen voor onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 Energie actieplan

1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 Energie actieplan 1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 Energie actieplan Struijk Groep Autorisatie Nummer/versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 09 februari 2016 Naam: E. Struijk, F. van Doorn Naam: A. Struijk Datum: 09 februari

Nadere informatie

1.B.1, 2.B.1, 3.B.1, 3.B.2 Energie actieplan

1.B.1, 2.B.1, 3.B.1, 3.B.2 Energie actieplan 1.B.1, 2.B.1, 3.B.1, 3.B.2 Energie actieplan Struijk Groep Autorisatie Nummer/versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 25 maart 2015 Naam: E. Struijk, F. van Doorn Datum: 25 maart 2015 Plaats: Krimpen

Nadere informatie

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot Beleidsverklaring Co2 Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door M, van der Spek Hoveniersbedrijf B.V. gevoerde milieubeleid. M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V.

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2016 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2015 2016 Versie 2 2016 pag. 1. INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 3 2. doelstellingen

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1

Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van ZVS Eemnes B.V. Auteur(s): W. Vorenhout, CO 2 -functionaris,

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Milieu jaarplan. Plan van Aanpak 2013. BAM Utiliteitsbouw bv. Afdeling KAM

Milieu jaarplan. Plan van Aanpak 2013. BAM Utiliteitsbouw bv. Afdeling KAM Milieu jaarplan Plan van Aanpak 2013 BAM Utiliteitsbouw bv Afdeling KAM Datum: 19-12-2012 1. Inleiding Duurzaamheid is een onlosmakelijk aspect van de bedrijfsvoering van BAM. Mens en milieu staan hierbij

Nadere informatie