de 10 kenmerken van tussentijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de 10 kenmerken van tussentijd"

Transcriptie

1 Foto: Udo Geisler

2 de 10 kenmerken van tussentijd tussentijd rotterdam 1 Tussentijd is een samenwerkingsorganisatie van Stipo en Anna Vastgoed & Cultuur. Stipo is meer dan 20 jaar actief als team voor 4 Tussentijd ontlast vastgoedeigenaren en verandert leegstandskosten in een (groeiende) positieve kasstroom en een zieltogende ruimte in stedelijke ontwikkeling. Anna Vastgoed & Cultuur werkt sinds jaren een aantrekkelijk gevuld pand met een positieve uitstraling op de aan leegstandsbeheer met een plus en is actief in de koppeling maken woon- en leefomgeving. van tijdelijk naar lange termijn gebruik. Samen zijn zij een publiek ontwikkelaar die van strategisch tot uitvoerend niveau in de stad aan de slag zijn gegaan. 5 Tussentijd helpt partijen die in de stad meer plek verdienen. Met ons netwerk van stedelijke partners brengen we in beeld 2 Tussentijd zet beschikbaar vastgoed strategisch in voor versterking van pand, buurt en stad. Tussentijd doet dit voor en met de stad: welke groepen van meerwaarde zijn voor de stad en onvoldoende geaccommodeerd worden. van eigenaar tot eindgebruiker, van beleidsmaker tot makelaar. Van stedelijk boegbeeld tot de kennis van de buurman. 6 Tussentijd experimenteert met open, nieuwe werkvormen. Met stake holders en partners bepalen we de aanpak van de toekomst. 3 Tussentijd helpt gebiedsstrategen en managers om vastgoed in te zetten voor gebiedsontwikkeling. We gebruiken technieken van placemaking tot plintenstrategie, van co-makership tot zelforganisatie.

3 tussentijd rotterdam - de 10 kenmerken van tussentijd 7 Tussentijd werkt aan co-makerschip en organiseert het netwerk. Tussentijd verbindt belangen van vastgoedeigenaren, strategen, bestuurders, beleidsmakers, gebiedsontwikkelaars en eindgebruikers. 8 Tussentijd participeert regelmatig in discussies over stedelijke ontwikkeling en publiceert hierover in vakmedia. Tussentijd deelt haar kennis op de website en facebook, via twitter en linkedin. 9 Tussentijd biedt vier diensten: matchmaking, leegstandbeheer plus, beheer en placemaking en gebiedsstrategie. Tussentijd biedt maatwerk, voor elk project kan een combinatie van deze vier gemaakt worden. 10 Tussentijd investeert in de stad

4 waarom werken met tussentijd? tussentijd rotterdam De markt voor bedrijfsonroerend goed en maatschappelijk onroerend goed is de afgelopen jaren sterk aan het veranderen. De vraag naar kantoor- en winkelruimtes is afgenomen als gevolg van trends als het nieuwe werken en de alsmaar toenemende groei van internetverkopen. Nieuwe concepten komen op, zoals maakindustrie, combinaties tussen diensten en winkels en sociaal-maatschappelijke functies uit de buurt. Tegelijkertijd zie je dat de juiste economische invulling kan zorgen voor positieve spin-off in de wijk. Deze nieuwe situatie vraagt om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap, werkwijzen en coalities met huurders, corporaties, gemeenten en ondernemers om tot oplossingen te komen voor gebieden waarbij leegstand als probleem wordt ervaren. Tussentijd heeft als doel juist deze nieuwe ontwikkelingen voor versterking van het bestaande vastgoed te benutten. Vastgoedeigenaar Veel grote portefeuillehouders kampen met structurele leegstand. De ideale oplossing is er nog niet. Het is bovendien een trend dat overheden en corporaties zich meer gaan richten op hun kerntaken. Gebiedsgericht ontwikkelen is voor hen niet meer van deze tijd. Overheden en corporaties gaan uit van organische ontwikkelingen en faciliteren. De targets voor de afdelingen bedrijfs- en maatschappelijk onroerend goed binnen de vastgoedbedrijven blijven echter in grote lijnen gelijk: een passend rendement op korte termijn behalen. Tegelijkertijd willen corporaties en overheden de gebieden waar zij werken versterken. Een succesvolle aanpak hiervoor is een aanpak die schakelt tussen vastgoedbelangen, gebieds- en stedelijke belangen. voorbeeld: Tussentijd Rotterdam heeft samen met Havensteder een model ontwikkeld waarbij potentiële huur kandidaten voor een periode van zes maanden een locatie kunnen uitproberen. Op de Jonker Fransstraat en aan de Zaagmolendrift heeft dit voor een nieuwe stroom van ondernemers gezorgd. Gebruiker De gebruikers van vastgoed hebben nieuwe wensen; willen meer zeggenschap, zijn vaak kleinschaliger, hebben behoefte aan flexibiliteit en zijn gevoelig voor concepten, onderwerpen die bij corporaties, overheden en vastgoedeigenaren in deze nieuwe tijd moeilijk bespreekbaar zijn.

5 tussentijd rotterdam - waarom werken met tussentijd? Op korte termijn betekenen deze ontwikkelingen meer leegstand en groepen gebruikers die minder bediend worden. In de regie op gebiedsniveau valt een gat dat uiteindelijk weerslag kan hebben op de mogelijkheden op ontwikkelingen op pandniveau en de versterking van het gebied. Tussentijd vult dat gat op. Tussentijd heeft daarbij meer aandacht voor de gebruiker. Waar is vraag naar? Waar zit de energie? Wat zijn de mogelijkheden? Nieuwe concepten worden ontwikkeld in tijden van crisis en de initiators van die concepten veranderen mee. Tussentijd pakt die nieuwe energie op en verbindt die aan passende ontwikkelstrategieën. Tussentijd is sinds 2012 partner van Rotterdamse corporaties, gemeente Rotterdam en Schiedam om op vernieuwende wijze, met bestaande middelen en leegstaande m2 tot versterking van pand, wijk en stad te komen. Tussentijd initieert

6 de werkwijze van tussentijd tussentijd rotterdam - de 10 kenmerken van tussentijd Tussentijd werkt aan het beperken van leegstand met strategisch advies en operationeel beheer. Tussentijdconcepten komen het beste tot hun recht wanneer strategische en operationele diensten worden gecombineerd en elkaar kunnen versterken, maar ook afzonderlijk van elkaar kunnen worden ingezet. Daarbij is Tussentijd in staat een netwerk aan te boren dat aanvullend is op dat van vastgoedaanbieders. Operationeel zijn verschillende beheersvarianten ontwikkeld die zorgen voor inkomsten en versterking van imago en invulling van gebouw en gebied. voorbeeld: In Crooswijk heeft Tussentijd met Woonstad ruimte gecreëerd voor een groep van tien jonge creatieve ondernemers, die aansluiten bij de aan te trekken type ondernemers en bewoners. Deze groep profileert zich op zeer positieve en eigen wijze in het gebied. Tussentijd plaatst de ontwikkeling van vastgoed in een gebiedsen stedelijke context. Op stadsniveau heeft Tussentijd kansrijke groepen op het oog die nu weinig tot niet worden geaccommodeerd, zoals onderwijs gerelateerde instellingen, maakbedrijven, startende MKB ers, creatieve ondernemers en sociale initiatieven. Op gebiedsniveau biedt Tussentijd meerwaarde door ontwikkeling van een gebiedsstrategie gekoppeld aan groepen kansrijke gebruikers. Op pandniveau biedt Tussentijd concreet vier diensten die direct voor korte of midden-lange termijn zorgen voor inkomsten en nieuwe investerings- of verhuurkansen. Tussentijd inspireert Tussentijd streeft naar schaalvergroting, zodat vastgoedeigenaren en gebruikers van tussentijdpanden beter kunnen worden bediend. Schaalvergroting leidt tevens tot kostenreductie voor opdrachtgevers.

7 het aanbod van tussentijd tussentijd rotterdam Tussentijd biedt de vastgoed eigenaar een viertal concrete diensten om vastgoed en gebied tot dienst te zijn. Deze kunnen afzonderlijk van elkaar of gekoppeld in een stads- gebiedsstrategie worden ingezet. Dienst Product 1. Matchmaking Makelen 2. Leegstands Beheer Plus Bruikleen 3. Beheer & Placemaking Meerjarige contracten 4. Gebiedsstrategie Advies, procesbegeleiding & uitvoering 1. Matchmaking Tussentijd beschikt over een breed netwerk van gebruikers en ruimtezoekers. Dit netwerk onderscheidt zich van het netwerk van menig bedrijfsmakelaar doordat het niet alleen bestaat uit het gevestigde MKB, maar ook uit startende MKB ers, internet bedrijven, creatieve ondernemers, maakbedrijven en mensen die nog thuis aan de keukentafel werken. Het is een nieuwe markt waar vaak naar kleinschalige, flexibele ruimte gezocht wordt, waar de aanwezige buren net zo belangrijk zijn als de kwaliteit van de ruimte. Tussentijd is uw ideale partner wanneer u een bedrijfsverzamelgebouw wilt vullen met de aan d rijvers van de economie van de toekomst.

8 tussentijd rotterdam - het aanbod van tussentijd voorbeeld: Op Coolhaveneiland heeft Tussentijd Rotterdam met Woonbron, Vestia en Stadsontwikkeling gewerkt aan versterking van de Oostkousdijk en leegstaand vastgoed elders op het eiland. Een fors deel van het vastgoed is verhuurd aan partijen die passen bij het eiland. Netwerk van potentiële gebruikers: maakbedrijven Geschikte locaties voor maakbedrijven: maakplekken, verkoopplekken, opslagplekken startende mkb ers Startplekken voor MKB ers, voor wie tijdelijk beschikbaar vastgoed de kans is om hen kennis te laten maken met het ondernemerschap onderwijs Ruimte nodig voor colleges en exposities; tijdelijke werkruimte voor exposities; tijdelijke collegeruimte; kenniscentra ala Pakhuis de Zwijger creatieve ondernemers Culturele en creatieve ondernemers; startend of doorstartend, dikwijls met een onzekere economische basis als gevolg van veel losse klussen. Bijv. multimedia, decorbouw, festivals en evenementen, grafisch ontwerp, architectuur en ambachtslieden. Maar ook kunstenaars; zowel startend vanaf de opleiding als reeds langer bezig, met slechts gering inkomen. sociale initiatieven en organisaties Zelforganisatieactiviteiten uit de buurt, zorgpartijen, maatschappelijke initiatieven.

9 tussentijd rotterdam - het aanbod van tussentijd Inkomsten en kosten Matchmaking is een eenmalige dienst waar geen verdienmodel voor Tussentijd aan vast zit. We vragen een fee per gebruiker. De fee zal variëren per project, per ruimte, per gebouw en soort gebruiker. Het matchmaking tarief begint bij 250 euro per geplaatste gebruiker. 2. Leegstand Beheer Plus Leegstandbeheer Plus betekent dat Tussentijd het pand tijdelijk in beheer neemt. De missie voor Tussentijd is een nieuwe invulling geven aan het vastgoed en een kasstroom te creëren. Tussentijd is inzetbaar bij projecten vanaf 2 maanden. In die periode wordt gewerkt aan een concept of identiteit voor het gebouw waarbij passende gebruikers worden gezocht. Bij eerdere projecten is gebleken dat gebruikers na de tussentijd regelmatig in staat zijn om het gehuurde vast te huren. Het netwerk van Tussentijd bestaat uit de ondernemers van de toekomst, zoals ambacht, internetbedrijven, designers, maar ook culturele initiatieven. Invulling volgens de Tussentijdstrategie kan zorgen voor waardecreatie op de lange termijn voor pand, buurt en stad. voordelen: een (groeiende) kasstroom creëren voor vastgoedeigenaren het ontzorgen van de eigenaren door het beheer van panden die relatief veel tijd kosten en weinig opbrengsten met zich mee brengen (tijdelijk) over te nemen. het vinden van een nieuwe doelgroep die past bij het vastgoedaanbod, met een prijsstelling die past bij de veranderende marktsituatie. het vastgoed invulling en exposure geven, waardoor vaste huurders en/of investeerder gevonden worden. Tussentijd zet zich in voor doorgroei naar vaste huur. werkwijze: past bij (realistische) financiële doelstellingen vanuit vastgoedeigenaren de buurt(en) versterken waar het vastgoed zich bevindt speelt in op de vraag van bij het gebied en bij het vastgoed passende doelgroepen Leegstandbeheer Plus kan zowel worden ingezet voor vastgoed dat kansrijk is in de markt, als voor lastig verhuurbaar vastgoed dat al langer leeg staat. Tussentijd organiseert

10 tussentijd rotterdam - het aanbod van tussentijd Inkomsten en kosten Er zijn 2 varianten mogelijk, of een combinatie ervan: Tussentijd wordt betaald vanuit 1. de kasstromen die ontstaan uit de gebruikersvergoeding van de door Tussentijd te beheren panden. Hierbij neemt Tussentijd zelf het leegstandsrisico. 2. Vanuit een aparte opdracht, waarbij de kasstromen uit de door Tussentijd te beheren panden (deels) rechtstreeks naar de eigenaar gaan. De nutskosten kunnen voor de eigenaar beperkt worden door deze bij de gebruiker neer te leggen. Dat is gebruikelijk bij kleinverbruik. Indien het gaat om groter oppervlakte dan blijven de nutskosten op naam van eigenaar, maar worden afspraken gemaakt over een maandelijkse vergoeding. Leegstandbeheer is een snelle oplossing voor uw leegstandsprobleem. De leegstandskosten kunnen (deels) gedekt worden. Het gebouw krijgt een invulling waardoor het weer in de schijnwerpers staat en indien mogelijk profiteert het gebied en de stad van het concept. Terzijnertijd kan Leegstandbeheer uitgroeien tot beheer & placemaking, vaste verhuur of verkoop. voorbeeld: Het Zomerhofkwartier is door Tussentijd Rotterdam / Stipo, samen met Havensteder en andere locale partners in een klein jaar tijd op de kaart gezet. Binnen een jaar is praktisch al het leegstaande vastgoed van Havensteder (circa , helft van het totale eigendom van Havensteder in het gebied) gevuld met zowel vaste als tijdelijke huurders.

11 tussentijd rotterdam - het aanbod van tussentijd 3. Beheer & Placemaking Volgens het B & P-concept wordt een meerjarige visie ontwikkeld. Dat betekent dat er meer inkomsten verwacht kunnen worden en mogelijk ook geïnvesteerd kan worden in het gebouw. Meer dan in andere dienstvormen van Tussentijd wordt ingezet op doorgroei naar vaste huur na een aantal jaren. B & P gaat het best samen met een gebiedsstrategie en in een cluster van meerdere gebouwen of in een gebouw dermate groot dat het impact heeft op het hele gebied. concept De invulling volgens B & P is een conceptueel bedrijfsverzamelgebouw. Placemakingconcepten maken het mogelijk dat er openbare ruimten zijn voor nieuwe makers van de stad of ondernemers uit het omliggende gebied. Het gebouw, het gebied en de vraag die heerst in de stad zal de invulling bepalen. Voor beelden zijn open werkplaatsen voor startende internetbedrijven en designbureau s, flexibele werkplaatsen voor ambachtsbedrijven of educatieve ruimten in combinatie met culturele activiteiten. Tussentijd faciliteert Inkomsten en kosten Tussentijd experimenteert met nieuwe verdienmodellen. Met de eigenaar worden de doelstellingen vastgesteld. Daaruit volgen financiële targets en/ of targets voor waardecreatie. Deze criteria worden meegenomen in een Placemakingconcept. Bij Beheer & placemaking is het gangbaar om met tijdelijke huurcontracten te werken in plaats van gebruiksovereenkomsten. Bovenop kostendekkende verbruikskosten word ook huur ontvangen door de eigenaar. De huurder kan kiezen voor een bepaald voorzieningenniveau waar de huurprijs op word afgesteld. Voor startende ondernemers is de drempel om te starten met huren lager en kunnen ingroeien in het gebouw. Het voordeel voor de eigenaar is dat hij in stappen kan investeren in het gebouw, naarmate de inkomsten stijgen. Tussentijd kijkt naar de mogelijkheid om een gebouw met kleinschalige investeringen, bijvoorbeeld met gebruik van lease, gefaseerd een gebouw conceptueel te upgraden. Het investeringsrisico blijft op deze manier laag. B&P vraagt om maatwerkafspraken met betrekking tot de vergoeding voor Tussentijd. Door een korte schouw van het pand en gebied wordt een voorstel gedaan. Starttarief voor deze schouw is 1500 euro, wanneer het plan ten uitvoer wordt gebracht worden deze kosten meegenomen in het geheel.

12 tussentijd rotterdam - het aanbod van tussentijd 4. Gebiedsstrategie De ontwikkeling en uitvoering van een gebiedsstrategie die aansluit bij de behoefte van de vastgoedeigenaar, in combinatie met de belangen van de stad, kan leiden tot een extra kwaliteitsimpuls voor de stad. Het actuele voorbeeld in Rotterdam van het Zomerhofkwartier, met haar focus op de maakindustrie, laat zien hoe snel leegstaand vastgoed passend binnen de gebiedsexploitatie gevuld kan worden. Maar ook elders wordt vanuit Tussentijd (en deels alleen door Stipo) gewerkt aan een gebiedsstrategie. Met Tussentijd lopen nu projecten op de Hoogstraat en bij Schieveste in Schiedam, vanuit Stipo wordt nu gewerkt aan Museumplein Amsterdam, Nieuwe ZijdsVoorburgwal Amsterdam. Tussentijd biedt de eigenaar een: gebiedsstrategie Opzetten en uitwerken van gebiedsstrategieën voor probleem gebieden zoals leegstaande bedrijfs- en kantoorlocaties of leeg lopende winkelstraten. Voorbeelden van ontwikkelingen in Rotterdam zijn ZoHo en Zwaanshals. uitvoeringsprogramma s Uitwerken van gebiedsstrategieën in uitvoeringsprogramma s gekoppeld aan lopende programma s en beleidsdoelstellingen. voorbeeld: Tussentijd Schiedam is kwartiermaker voor het Schievesteterrein van de gemeente, waar op braakliggende terrein tijdelijke initiatieven in relatie tot de stad een plek krijgen.

13 tussentijd rotterdam - het aanbod van tussentijd verbinden Koppelen gebiedsstrategie aan het beschikbare vastgoed. Het beschikbare vastgoed zo aanbieden dat groepen uit de gebiedsstrategie er een plek vinden. Hierbij kan een passende combinatie worden gevonden tussen tijdelijk verhuurd vastgoed, vaste huur en verkopen. coalities Coalitie bouwen van partijen die zich met elkaar in willen spannen om gebied te versterken, op een wijze die tot vulling van het vastgoed leidt. Coalitie bouwen met stedelijk opererende partijen; zodat gebiedsaanpak bijdraagt aan behalen stedelijke doelen. Inkomstenstroom en kosten Tussentijd Rotterdam Participatie in de ontwikkeling van een gebiedsstrategie gebeurt veelal via inhuur/detachering. In de praktijk is daarvoor in een periode van een half jaar een dag per week nodig als kwartiermakersfase. In een periode van een jaar kan de gebiedsstrategie staan. Langere betrokkenheid is niet noodzakelijk, maar ligt wel in de rede (zie bijvoorbeeld eerdere ervaringen in ZoHo of Crooswijk, Rotterdam) nieuwe investeerders Tussentijd Rotterdam zoekt nieuwe investeerders voor bestaand vastgoed. Nieuwe Investeerders kunnen huurders zijn, maar ook andere partijen die belang hebben bij versterking van pand, buurt en stad. Van onderwijs tot energie, van data tot cultuur. Tussentijd accommodeert

14 tussentijd rotterdam - de 10 kenmerken van tussentijd overzicht diensten tussentijd product periode kosten/ baten Matchmaking makelen direct Fee vanaf 250 Leegstandsbeheer plus beheer, concept en gebruik vanaf 2 maanden kostenbeheersing Beheer & placemaking beheer, placemaking en verhuur aantal jaren Huur inkomsten Waardecreatie Startschouw voor concept 1500 Gebiedsstrategie Visie en uitvoeringsprogramma aantal jaren Waardecreatie Fee Welke dienst of welke combinatie van diensten ingezet moet worden om het gewenste resultaat te bereiken is afhankelijk van vele factoren. Door middel van een analyse van het pand en de omgeving, maar ook de wensen van de verschillende stakeholders zal een plan van aanpak opgesteld worden, waarbij de verschillende diensten zullen worden beoordeeld. Op deze manier kan een weloverwogen keuze worden gemaakt, waarbij risico s en kansen objectief in beeld zijn gebracht.

15 de tussentijd rotterdam cv tussentijd rotterdam beheer Het beheer van Tussentijd Rotterdam verloopt via Anna Vastgoed & Cultuur. Anna is sinds 2007 actief als leegstandbeheerder met een plus en streeft naar een koppeling tussen tijdelijk gebruik en lange termijn ontwikkelingen. Sinds 2012 werken zij samen in de door hen opgerichte projectorganisatie Tussentijd Rotterdam en in 2013 is Tussentijd Schiedam gevolgd. Anna Vastgoed & Cultuur beheert o.a. in Den Haag panden van 40 m2 tot m2, van retaillocaties tot monumentale kantoorpanden. Voor Tussentijd Rotterdam en Schiedam varieert het beheer van Anna van braakliggende terreinen op Schieveste, panden vanaf 40 m2 in diverse wijken, tot 500m2 op Coolhaveneiland. Anna beschikt over het Keurmerk Leegstandsbeheer en werkt met flexibele kortlopende contracten. Met onze partners bieden we ook woonruimten aan. De aanpak van Anna leidt binnen 6 maanden tot minimaal 50% bezetting. De doelgroepen die gehuisvest zijn variëren van vaste werkplekken tot project/event based gebruikers voor 1 uurtje. Gebruikers zijn divers; van startende ondernemers tot gevestigde eenpitters tot MKB- ers met projecten waar 80 man aan werken. Overheden (ministeries, gemeente, provincies), culturele partijen (locatie theater, exposities, festivals, podiumkunsten als orkesten, oefenruimte, film/screenings), onderwijs (hogeschool der kunsten, Conservatorium, workshops), maatschappelijk (imkers, wijkgerelateerde bijeenkomsten, non-profit organisaties), bedrijven (ANWB, grafisch vormgevers, beveiligingsbedrijven, stickeraars, maquettebouwers, filmmakers, architecten, kunstenaars, muzikanten), hebben allen het vastgoed weten te vinden. Anna stimuleert samenwerking tussen haar klanten en opdrachtgevers. Dit leidt tot nieuwe businessconcepten en verbindingen. Zoals Stg. Nelis, een glazenwasser- en schoonmaakopleiding, die in ruil voor lesruimte glazenbewassing uitvoert. Zo komen veel samenwerkingsverbanden tot stand in het netwerk van Anna en Tussentijd. Gebruikers van Anna blijven na het wegvallen van een tijdelijke locatie voor ca 50% in het tussentijdcircuit, 25% stopt/gaat thuis werken en 25% stroomt door naar de reguliere huur. Tussentijd beheert

16 tussentijd rotterdam - de tussentijd rotterdam cv Strategie en Ontwikkeling Tussentijd Rotterdam werkt als publiek ontwikkelaar aan versterking van het vastgoed voor pand, buurt en stad. Tussentijd Rotterdam maakt gebruik van de expertise van Stipo. Stipo is publiek ontwikkelaar met meer dan 20 jaar ervaring in stedelijke ontwikkeling in binnen- en buitenland. waarin de lessen van Tussentijd Rotterdam een rol hebben gespeeld. Centraal in de ontwikkelende aanpak staat co-makership. Tussentijd Rotterdam speelt in op groepen die willen investeren in de stad. Investeerders kunnen kleinschalig zijn, zoals huurders van panden. Door zelforganisatie uit te lokken stimuleren we bijvoorbeeld investeringen in ZoHo. Investeerders kunnen ook grootschaliger zijn, en inspelen op nieuwe investeerders en/of ontwikkelend beheren. Voorbeelden van het laatste zijn co-investeringen vanuit hogere overheden (zoals op Schieveste), subsidies en fondsen (zoals bij ZoHo), banken (bij Oostkousdijk) of culturele instellingen (zoals Schouwburgplein). Als stedelijk ontwikkelaar is Stipo onder meer verantwoordelijk Foto: Truus, Bob & Jan too! voor een strategie voor plinten in de binnenstad van Rotterdam, de oprichting van Vereniging Schouwburgplein (waarin culturele partijen rond het plein samen het Schouwburgplein programmeren), projectleiding van trajecten als Museumplein en Stadionplein in Amsterdam, tussentijdstrategie voor de Hoogstraat in Schiedam en wijkperpespectieven in Roosendaal. Recent hebben Stipo en Tussentijd Rotterdam een hoofdrol gespeeld bij de revitalisering van het Zomerhofkwartier in Rotterdam. In minder dan een jaar tijd is bijna alle leegstand van Havensteder in het gebied (ca m2) verdwenen, door een aanpak voorbeeld: Midden in het centrum van Schiedam heeft Tussentijd Schiedam een programmering gemaakt voor een oude bioscoop uit Na 40 jaar leegstand heeft het gebouw weer een functie en bediend het de cultuur uit Schiedam.

17 tussentijd rotterdam - de tussentijd rotterdam cv Netwerkbeheer De werkzaamheden van Tussentijd Rotterdam staan of vallen bij een goed netwerk in de stad. Zowel Anna Vastgoed & Cultuur, Stipo als Tussentijd Rotterdam beschikken over een uitgebreid netwerk. Anna heeft een positie als leegstandbeheerder die zowel de belangen van vastgoedeigenaar, huurder, als de meerwaarde voor buurt en stad in het vizier heeft. Zo heeft Anna in Den Haag initiatief genomen om het platform Haagse Bodem op te zetten ter stimulering van de herontwikkeling in de Haagse regio. Een onen offline netwerk waar vastgoedpartijen expertise en inzichten uitwisselen. Stipo is al jarenlang een spin in het web in de Rotterdamse stedelijke ontwikkeling. Via onder meer de Rotterdamse Voorhoede, Inspiring Cities en vele uitgevoerde stedelijke trajecten heeft Stipo een breed netwerk onder strategen, beleidsmakers en uitvoerders in de stad. Tussentijd Rotterdam heeft de bestaande netwerken van Anna Vastgoed & Cultuur en Stipo verdiept naar ruimtevragers in de stad. In samenwerkingsverbanden met koepelorganisaties als Rotterdamse Nieuwe, de Spaanse Vloot, de EDBR (nu Rotterdam Partners) en onderwijsinstellingen, worden nieuwe doelgroepen aangeboord. Via de huurders die nu via Tussentijd Rotterdam huren, wordt het netwerk dagelijks vergroot. meer informatie:

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK PROJECT UITGELICHT: HET GROOT ZIEKENGASTHUIS IN S-HERTOGENBOSCH OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK Maakt werk van leegstand Hoofdkantoor Dr. Kuyperstraat 9 2514 BA Den Haag T: 070 335 20 30 F: 070 347 07 77 3 Oud

Nadere informatie

Persons who generate or conceive ideas and plans

Persons who generate or conceive ideas and plans Persons who generate or conceive ideas and plans Historie Ontstaan uit eigen behoefte Eerste bedrijf Verspreiding freelancers Wij zijn zelf de doelgroep Huidige situatie leegstand Nederland 15,4% Den Haag

Nadere informatie

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN HAVENKWARTIER DEVENTER: ATTRACTIEF EN VEELZIJDIG Het Havenkwartier is een unieke plek. Een gebied met oude industriële panden, vergezichten

Nadere informatie

Leegstandbeheer van commercieel onroerend goed

Leegstandbeheer van commercieel onroerend goed Leegstandbeheer van commercieel onroerend goed Leegstandrisico s minimaliseren en uw rendement optimaliseren www.fmt-nl.com Hoe groot of hoe klein uw pand of locatie ook is, wij zorgen voor de best passende

Nadere informatie

Op 25 juni 2012 stelde het raadslid A.S. Mosch (Leefbaar Rotterdam) ons schriftelijke vragen over bevoordeling commercieel leegstandsbeheerbedrijf.

Op 25 juni 2012 stelde het raadslid A.S. Mosch (Leefbaar Rotterdam) ons schriftelijke vragen over bevoordeling commercieel leegstandsbeheerbedrijf. Rotterdam, 3 juli 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A.S. Mosch (Leefbaar Rotterdam) over bevoordeling commercieel leegstandsbeheerbedrijf. Aan de Gemeenteraad.

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Startdia met foto Ruimte De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Wie ben ik? Stefan van Aarle: Adviseur Retail & Centrummanagement Coördinator Platform Binnenstadsmanagement Organisatie

Nadere informatie

Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie. Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015

Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie. Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015 Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015 Even voorstellen Zaken Expert B.V. Stedelijk en economische ontwikkeling

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed?

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? 1. Context In het Coalitieakkoord Utrecht maken we samen hecht de gemeente Utrecht veel waarde

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

Voor. dé reclamemakelaars

Voor. dé reclamemakelaars dé reclamemakelaars Aanbod Full colour print De reclame-uiting wordt in een full colour print over het gehele raamoppervlak in de winkelstraat gepresenteerd. Shop Advertisers verzorgt het complete traject.

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Nieuwe concepten voor leegstaande bedrijfsgebouwen. ID&Consult Company info@totaalconcepten.nl www.totaalconcepten.nl 00 31 (0)6 53 98 16 83

Nieuwe concepten voor leegstaande bedrijfsgebouwen. ID&Consult Company info@totaalconcepten.nl www.totaalconcepten.nl 00 31 (0)6 53 98 16 83 Nieuwe concepten voor leegstaande bedrijfsgebouwen ID&Consult Company info@totaalconcepten.nl www.totaalconcepten.nl 00 31 (0)6 53 98 16 83 May 2012 1. Inleiding Anno 2012-2013 staan veel bedrijfsgebouwen

Nadere informatie

Woning in plaats van winkel: een financiele beschouwing

Woning in plaats van winkel: een financiele beschouwing Woning in plaats van winkel: een financiele beschouwing 04 February 2013 De transformatie van winkelstraten financieel beschouwd De snelle groei van online winkelen, de filialisering van winkelcentra,

Nadere informatie

JAARGANG 21 NUMMER 2 MAART 2014 MAGAZINE. Thema Tijdelijke toekomst

JAARGANG 21 NUMMER 2 MAART 2014 MAGAZINE. Thema Tijdelijke toekomst JAARGANG 21 NUMMER 2 MAART 2014 MAGAZINE Thema Tijdelijke toekomst Sharing economy verovert vastgoed Interview met Bianca Seekles Nieuwe leaseaccounting: klaar voor de toekomst? Inhoud 6 4 Lectori Salutem

Nadere informatie

Tijdelijk beheer Pandcontrole Tijdelijke verhuur

Tijdelijk beheer Pandcontrole Tijdelijke verhuur Tijdelijk beheer Pandcontrole Tijdelijke verhuur Zekerheid door tijdelijk beheer Leegstaande kantoorpanden, scholen, winkelruimten, bedrijfspanden en woningen? Door het plaatsen van tijdelijke bewoners

Nadere informatie

Binnenstad in ontwikkeling. VCOD, 7 januari 2015 Gido ten Dolle, directeur sector Stadsontwikkeling

Binnenstad in ontwikkeling. VCOD, 7 januari 2015 Gido ten Dolle, directeur sector Stadsontwikkeling Binnenstad in ontwikkeling VCOD, 7 januari 2015 Gido ten Dolle, directeur sector Stadsontwikkeling Inhoud Nieuwe marktsituatie: Richting Kiezen Ambities en gebiedsopgaven Binnenstad en Schil Ondersteunen

Nadere informatie

Tijdelijk Anders Gebruiken

Tijdelijk Anders Gebruiken Tijdelijk Anders Gebruiken van terreinen en gebouwen Ingrid van de Vossenberg Projectleider T.A.G. / Stedenbouwkundige / Gemeente Nijmegen Wat is TAG? De ontwikkelaar: sloopt niet, maar stelt gebouw

Nadere informatie

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND Nederland moet snel uit de crisis. Steden zijn de economische motor van Nederland. Zij vormen de spil in krachtige netwerken met het bedrijfsleven, het

Nadere informatie

Conferentie Doe de Flex!, The Student Hotel, Den Haag Frank Wassenberg, Platform31, 30 maart 2017

Conferentie Doe de Flex!, The Student Hotel, Den Haag Frank Wassenberg, Platform31, 30 maart 2017 De nieuwe woonondernemer in de wijk Conferentie Doe de Flex!, The Student Hotel, Den Haag Frank Wassenberg, Platform31, 30 maart 2017 De huurwoningmarkt in theorie De huurwoningmarkt G M C B Spelers: -

Nadere informatie

VVG Congres Visie op de toekomst vanuit de markt

VVG Congres Visie op de toekomst vanuit de markt Visie op de toekomst vanuit de markt Peter van der Gugten Algemeen directeur, Proper-Stok Ontwikkelaars, Ede Proper-Stok sterkt de stad Kennis Creativiteit - Innovatie én Ondernemerschap Waar is in NL

Nadere informatie

Chasing Spaces, Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG Amsterdam, telefoonnummer: 020-89 32 446

Chasing Spaces, Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG Amsterdam, telefoonnummer: 020-89 32 446 Chasing Spaces, Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG Amsterdam, telefoonnummer: 020-89 32 446 Persbericht Amsterdam, 30 september 2015 Jacht op pop-up locaties in Amsterdam geopend Leegstaande winkel- en bedrijfspanden

Nadere informatie

6,5 miljoen m2 leegstaande kantoren, door innovatie een kans voor de markt!

6,5 miljoen m2 leegstaande kantoren, door innovatie een kans voor de markt! OPINIE- ONDERZOEK- OPLOSSINGEN 6,5 miljoen m2 leegstaande kantoren, door innovatie een kans voor de markt! Robert de Wit Bart Theunissen Hetty van der Pennen 21 juni 2011 LEEGSTAND VAN ZAKEN?! KANSEN!

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand agrarisch vastgoed Leegstand agrarisch vastgoed Aard, omvang, duiding en oplossingsrichtingen 26 mei 2016, Edo Gies, Alterra Wageningen UR 2 Een stille revolutie op het platteland Dynamiek in de landbouw (1950 2016) 4 x

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN

HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met een zo

Nadere informatie

Bronsweg 7. Bronsweg 7, Lelystad. Huurprijs: vanaf 250,- per maand

Bronsweg 7. Bronsweg 7, Lelystad. Huurprijs: vanaf 250,- per maand Bronsweg 7. Huurprijs: vanaf 250,- per maand Algemene Informatie TE HUUR Businesscenter Oostervaart Kantorencentrum met diverse faciliteiten. Dit kantoorpand is vrijwel direct gelegen aan de Rijksweg A6

Nadere informatie

Leegstandbeheer voor overheid en maatschappij

Leegstandbeheer voor overheid en maatschappij Leegstandbeheer voor overheid en maatschappij Leegstandrisico s en kosten minimaliseren Maatschappelijk en financieel rendement optimaliseren www.fmt-nl.com FMT maakt werk van leegstand Wordt er nuttig

Nadere informatie

Ruimte voor Initiatief de invulling van de lege paragraaf

Ruimte voor Initiatief de invulling van de lege paragraaf Ruimte voor Initiatief de invulling van de lege paragraaf Aanvullende tekst voor het collegeakkoord Amsterdam is van iedereen! Amsterdam, 31 augustus 2015 Introductie Vorig jaar juni sloten de partijen

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

vastgoedconcepten verkleuren met maximaal grijs in de Amsterdamse regio PHB, Stadsregio Amsterdam en Stec Groep 30 januari 2013

vastgoedconcepten verkleuren met maximaal grijs in de Amsterdamse regio PHB, Stadsregio Amsterdam en Stec Groep 30 januari 2013 vastgoedconcepten verkleuren met maximaal grijs in de Amsterdamse regio PHB, Stadsregio Amsterdam en Stec Groep 30 januari 2013 programma Welkom en introductie door PHB Presentatie verkleuren met behoud

Nadere informatie

CONCEPT SOLARIS HERBESTEMMING VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE

CONCEPT SOLARIS HERBESTEMMING VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE CONCEPT SOLARIS HERBESTEMMING VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE INHOUDSOPGAVE 1. WIE ZIJN WIJ 2. CONCEPT 3. IMPRESSIE WIE ZIJN WIJ. Wij zijn vier 2e jaars Kunst en Economie studenten van de HKU (Hogeschool voor

Nadere informatie

Leegstand en aanpak Eindhoven (Centrum)

Leegstand en aanpak Eindhoven (Centrum) Leegstand en aanpak Eindhoven (Centrum) 4 oktober 2016 Programma Intro (winkel)leegstand Marco Karssemakers aanpak Acquisitie Emma Briggs aanpak Matchmaker Rob van der Ploeg Samenwerking met partners:

Nadere informatie

Strategie De Vaandel De gebruiker is aan zet!

Strategie De Vaandel De gebruiker is aan zet! Strategie De Vaandel De gebruiker is aan zet! Commissie Stadsontwikkeling agenda context en aanleiding gebiedsontwikkeling nieuwe stijl Strategie De Vaandel kaderstelling raad 1 context Buck Consultants

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan Mensen wonen het liefst bij Portaal Ondernemingsplan 2012 2020 1 De sociale huisvesting heeft te maken met veel veranderingen. Daarom heeft Portaal een nieuw ondernemingsplan gemaakt, dat geldt voor de

Nadere informatie

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W voorstel Steller : van Helvert Tel. : 06 1586 2307 Portefeuille : Weyers e-mail. : c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W : Agenda nr. : Reg.nr. : 3597514 Openbaar : ja Onderwerp : BewonersBedrijf Hambaken

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

Bedrijfsverzamelgebouwen

Bedrijfsverzamelgebouwen Bedrijfsverzamelgebouwen Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van bedrijfsverzamelgebouwen P5 presentatie 2 juli 2014 Student: Jeroen Ketting, 4168860 Faculteit TU Delft, Bouwkunde Afdeling: Real Estate

Nadere informatie

DE BINNENSTAD MAKEN WE SAMEN. 16 januari 2017

DE BINNENSTAD MAKEN WE SAMEN. 16 januari 2017 DE BINNENSTAD MAKEN WE SAMEN 16 januari 2017 PROGRAMMA Welkomstwoord en introductie door Gerben van Dijk Uitvoeringsprogramma binnenstad door Marcel Houtkamp Leegstandsverordening door Anske Plante Panelgesprek

Nadere informatie

ONTWIKKELING KERNGEBIED VEEMARKTKWARTIER

ONTWIKKELING KERNGEBIED VEEMARKTKWARTIER ONTWIKKELING KERNGEBIED VEEMARKTKWARTIER Inhoud Kerngebied Veemarktkwartier door Rob Crul / Van de Ven Architectuur door Ed Bergers & Elisabeth Boersma / BBE Gedachten over ideale werkplek door Joost Beelenkamp

Nadere informatie

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen!

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen! Position Paper Samenwerking Noord Samenwerken door Samen te Doen! Mei 2015 Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht.

CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht. Maastricht LAB aanvraag financiële ondersteuning experiment Door Jules & You / Veer Maastricht CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht. Het concept omvat

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

1. Algemeen. 1 Beleidsplan

1. Algemeen. 1 Beleidsplan Beleidsplan 1 Beleidsplan 1. Algemeen Stichting B93 is een atelierstichting en kunstenaarsinitiatief dat ruimte en kansen biedt aan jonge talentvolle kunstenaars door middel van diverse exposities en projecten

Nadere informatie

Congres 2013 Nieuw elan

Congres 2013 Nieuw elan Congres 2013 Nieuw elan Workshop Creëren van financiële betrokkenheid bij transformaties Eric Thelen, Ron Karssing Remco Jutstra Gemeente Amsterdam 14 november 2013 Creëren van financiële betrokkenheid

Nadere informatie

THE LIFESTYLE OFFICE

THE LIFESTYLE OFFICE THE LIFESTYLE OFFICE The Lifestyle Office W elke levensstijl past bij mij? Bij welke groep wil ik horen? Hoe wil ik werken? Dit zijn de belangrijkste vragen van jonge mensen die op zoek gaan naar werk.

Nadere informatie

Bewonersbeheer in Ons Huis te Sint Annaparochie

Bewonersbeheer in Ons Huis te Sint Annaparochie Bewonersbeheer in Ons Huis te Sint Annaparochie Ons Huis ligt centraal in Sint Annaparochie, gemeente Het Bildt, ten noordwesten van Leeuwarden. Het gebouw is van 2007 en heeft een bruto vloeroppervlak

Nadere informatie

Presentatie Alert. Resultaten van enquête ondernemingsstrategie

Presentatie Alert. Resultaten van enquête ondernemingsstrategie Presentatie Alert Resultaten van enquête ondernemingsstrategie Digitale enquête Ingevuld door vijf groepen : Medewerkers (271) Klanten (1.217) Stakeholders (188) Woningzoekenden (1.914) Social media (109)

Nadere informatie

Uitslag enquête zzp ers

Uitslag enquête zzp ers Uitslag enquête zzp ers 2015 Inleiding bladzijde: 2 In Voorschoten is de trend waarneembaar van een toenemend aantal inwoners dat een eigen bedrijf vanuit de eigen woning is gestart. Dé zzp er (zelfstandige

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

leegstand en herbestemming

leegstand en herbestemming leegstand en herbestemming Gerben van Dijk, 17 maart 2011, KNX : gebruik #leegst in uw tweets programma introductie motto SBR, prettig kennis te maken focus duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving

Nadere informatie

Het Rendement van Schoon Deel sessie 1 Retail & stations omgeving

Het Rendement van Schoon Deel sessie 1 Retail & stations omgeving Vraag Belangrijk Legenda Leestip Met de klok mee Start op 1 uur Van het midden uit naar buiten Per tak van boven naar beneden Deze PDF staat uit meerdere pagina's Welkom Hoop bekende gezichten Leuk mix

Nadere informatie

FESTIVAL LEEGSTAAND VASTGOED. transitie. Theo Stauttener Stadkwadraat, 10 maart 2014

FESTIVAL LEEGSTAAND VASTGOED. transitie. Theo Stauttener Stadkwadraat, 10 maart 2014 FESTIVAL LEEGSTAAND VASTGOED Het vastgoedspel in transitie Theo Stauttener Stadkwadraat, 10 maart 2014 Introductie Het vastgoedspel in transitie 1. Nieuwe kenmerken van gebiedsontwikkeling 2. Rollen, functies

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Wonen boven winkels Deventer

Wonen boven winkels Deventer Wonen boven winkels Deventer een evaluatie van 7 jaar werken aan de leefbaarheid van het centrum d.d 21 mei 2007 1 Inleiding Medio 2000 heeft de raad van Deventer de naamloze vennootschap Wonen boven winkels

Nadere informatie

Neringpassage Neringpassage 66-68, Lelystad. Huurprijs: 1.875,- per maand

Neringpassage Neringpassage 66-68, Lelystad. Huurprijs: 1.875,- per maand Neringpassage 66-68 Huurprijs: 1.875,- per maand Algemene Informatie TE HUUR Representatieve winkelruimte Adres: Neringpassage 66-68 te Aantrekkelijke winkelruimte van circa 180 m² b.v.o. gelegen in het

Nadere informatie

Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD

Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht Aanleiding Binnensteden staan steeds meer in de belangstelling van bezoekers,

Nadere informatie

Clean Tech Delta. Privaat-publiek samenwerkingsverband voor economische structuurversterking. Welkom bij de Provada!

Clean Tech Delta. Privaat-publiek samenwerkingsverband voor economische structuurversterking. Welkom bij de Provada! Clean Tech Delta Privaat-publiek samenwerkingsverband voor economische structuurversterking Welkom bij de Provada! Wij van Clean Tech Delta, thuishaven voor cleantech innovaties in de regio Delft-Rotterdam-Drechtsteden,

Nadere informatie

Maak de gemeente Doetinchem mooier door haar te delen!

Maak de gemeente Doetinchem mooier door haar te delen! Maak de gemeente Doetinchem mooier door haar te delen! www.makelpunt-doetinchem.nl Zoekt u een ruimte voor uw activiteit of plan? Of heeft u een locatie beschikbaar in de gemeente Doetinchem? Makelpunt

Nadere informatie

Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107)

Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107) Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107) 1. Achtergrond De ontwikkelstrategie ASW is een strategie van aanpakken en verbinden. Bewoners, ondernemers, eigenaren van panden én

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

CONCEPT WOONZ.NL - ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK DE LEIDSE SENIORENMAKELAAR

CONCEPT WOONZ.NL - ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK DE LEIDSE SENIORENMAKELAAR DE LEIDSE SENIORENMAKELAAR SENIOREN WONEN THUIS IN PASSENDE WONING Context In Leiden is de Motie VOD seniorenmakelaar aangenomen. In deze motie staat de ambitie centraal om senioren in een vroeger stadium

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking 1 2 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking Medio 2019 moet Nieuw-Mathenesse een modern, gemengd bedrijventerrein zijn waarmee de gemeente

Nadere informatie

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling is altijd op zoek naar betere oplossingen op het gebied van wonen en commercieel vastgoed. Ons streven is om snel

Nadere informatie

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Palmpolstraat 62 * Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: Zeer aantrekkelijk geprijsde, hoogwaardig afgewerkte kantoorruimte op Veluwsekant in Almere Gelegen op het goed

Nadere informatie

Programma. 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee.

Programma. 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee. Programma 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee. 10.00-10.15 uur Welkom en introductie op de dag door Gerdo van Grootheest, Frank Strolenberg en Frans Pollux 10.15-10.45 uur Introductie Maastrichtse

Nadere informatie

World Design Event. Oktober Tim Vermeulen September 2016

World Design Event. Oktober Tim Vermeulen September 2016 World Design Event Oktober 2017 Tim Vermeulen September 2016 2 3 Waar begon het ook alweer? - Bidbook Culturele Hoofdstad. - Vraag van Gemeente Eindhoven aan Dutch Design Foundation om hiertoe een voorstel

Nadere informatie

FLEXIBEL HUREN EN VERHUREN VAN BEDRIJFSRUIMTE EN KANTOORRUIMTE VOORZIET IN BEHOEFTE

FLEXIBEL HUREN EN VERHUREN VAN BEDRIJFSRUIMTE EN KANTOORRUIMTE VOORZIET IN BEHOEFTE FLEXIBEL HUREN EN VERHUREN VAN BEDRIJFSRUIMTE EN KANTOORRUIMTE VOORZIET IN BEHOEFTE Stevens Onroerend Goed BV is actief met het verhuren van kantoorruimte en bedrijfsruimte op flexibele basis. Door de

Nadere informatie

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V Herontwikkeling DEN BIEST Van kantoren naar wonen Gemzelaar Vastgoed C.V 01. Nieuwe oplossingen voor leegstand Deze brochure illustreert de plannen rondom de herontwikkeling van complex Den Biest in Eindhoven.

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Zijlstraat 17, 2011 TJ Haarlem

Zijlstraat 17, 2011 TJ Haarlem Zijlstraat 17, 2011 TJ Haarlem Deze informatie is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. HUURINFORMATIE WINKEL-/KANTOORRUIMTE Adres Object Zijlstraat 17, 2011 TJ

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Boek op t Zand. Plan van Aanpak

Boek op t Zand. Plan van Aanpak Boek op t Zand Plan van Aanpak Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Historie... 4 Nut en noodzaak voor het toerisme... 5 Beleidskeuzes... 6 Voorstel... 7 Strategie/planning... 8 2 Aanleiding Al geruime tijd wordt

Nadere informatie

Samenwerken aan een gezond, groen en economisch vitaal werk- en leefklimaat in het Groene Hart

Samenwerken aan een gezond, groen en economisch vitaal werk- en leefklimaat in het Groene Hart GREEN BUSINESS CLUB GROENE Sponsorpropositie HART u Samenwerken aan een gezond, groen en economisch vitaal werk- en leefklimaat in het Groene Hart GREEN BUSINESS CLUB u Green Business Club Groene Hart

Nadere informatie

Bijeenkomst COMOG 4 oktober Zin en onzin van onderhoud vanuit de visie van een belegger

Bijeenkomst COMOG 4 oktober Zin en onzin van onderhoud vanuit de visie van een belegger Bijeenkomst COMOG 4 oktober 2005 Zin en onzin van onderhoud vanuit de visie van een belegger Programma Iets over mezelf Achmea Vastgoed Kantoor- en bedrijfsruimtebeleggingen Opdrachtgevers ROZ-IPD index

Nadere informatie

HOEKPLUS WONEN HAALT MEER UIT DE HOEKWONING

HOEKPLUS WONEN HAALT MEER UIT DE HOEKWONING HOEKPLUS WONEN HAALT MEER UIT DE HOEKWONING HET SLIMME ANTWOORD OP EEN LASTIGE OPGAVE HOEKPLUS WONEN HAALT MEER UIT DE HOEKWONING Met het concept HoekPlus Wonen wordt de hoekwoning van een woningblok omgebouwd

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Winkelleegstand: dilemma of kans?

Winkelleegstand: dilemma of kans? Winkelleegstand: dilemma of kans? Enkele landelijke trends en ontwikkelingen 1. Schaalvergroting (food) en schaalverkleining (modisch) 2. Branchevervaging 3. Toenemende problematiek PDV clusters 4. Filialisering

Nadere informatie

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Onze visie Woonstad Rotterdam gelooft in de mogelijkheden van Rotterdam en zijn inwoners. Een wereldstad die niet stuk te krijgen is. Waar iedereen, ongeacht

Nadere informatie

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 VERENIGING VOOR MAKELAARS EN TAXATEURS KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 INLEIDING... 6 1.1 ONDERZOEKSVRAAG

Nadere informatie

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest. Meer Rendement Meer Zekerheid Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.nl Kvk: 61887331 2 Onze Visie Uw opgebouwde kapitaal op de bank zetten loont tegenwoordig niet

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spuibouievard 300

Gemeentebestuur Spuibouievard 300 DORDRECHT Aan da gemeenteraad Gemeentebestuur Spuibouievard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 22 februari 2011 Ons kenmerk MO/531453 Begrotingsprogramma Economisch en culturele ontwikkeling Betreft Burgerinitiatief

Nadere informatie

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Veluwezoom 15 Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: MARKANTE, MODERNE KANTOORRUIMTE OP ZICHTLOCATIE A6 Te huur aangeboden enkele verdiepingen in een zeer compleet en

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 8 januari 2002 Commissievergadering d.d. 22 januari 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Herontwikkeling Burg. Smitsplein Toelichting: Bijgaand treft u een concept raadsvoorstel aan

Nadere informatie

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab Ctylab zoekt aanjager(s) Je hebt misschien al eens van ons gehoord. Een online platform voor klein nieuws en frisse ideeën uit je eigen omgeving. Nu doen we dat nog op Facebook met een kleine groep. Maar

Nadere informatie

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap Het Ambachtshuis Brabant Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap u Vakmanschap benutten Ambachten maken wezenlijk deel uit van de Nederlandse economie. Ze worden beoefend door bijna 1 miljoen Nederlanders,

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed gemeente Eindhoven Grond 5 Vastgoed Raadsnummer ZO. R35 9 5. OOI Inboeknummer ogbstoabzr Beslisdatum B&W a februari 2OIO Dossiernummer oos.ssr Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur

Nadere informatie

Presentatie Platform Wonen

Presentatie Platform Wonen 1. Wie is Droomwonen Brabant 2. Visie van Droomwonen Brabant 3. Welke doelgroepen en woningen 4. Zelfbouw, lusten en lasten 5. Zelfbouw, bijdrage aan beleidsdoelstellingen 6. Zelfbouw Herontwikkeling 7.

Nadere informatie

HET RENDEMENT. De aankoopprijs en huurinkomsten geven een Bruto Aanvangsrendement (BAR = huuropbrengst/totale aankoopprijs) van 5.42%.

HET RENDEMENT. De aankoopprijs en huurinkomsten geven een Bruto Aanvangsrendement (BAR = huuropbrengst/totale aankoopprijs) van 5.42%. HET RENDEMENT 23-5-2015 www.hetrendement.be Bart@hetrendement.be 0476/941477 BTW-BE 0598.805.645 IBAN BE77 1430 9238 6642 Ezelstraat 71, 8000 Brugge De woning staat te koop voor 630.000 bij vastgoed Acasa,

Nadere informatie

Witboek Matchmaking For the love of transformation

Witboek Matchmaking For the love of transformation Witboek Matchmaking For the love of transformation Fase 1: Opdoffen Fase 2: Daten Zoek actief naar de juiste LOCATIE, doe je huiswerk goed, reken je suf, wees reëel, ga niet over één nacht ijs en verken

Nadere informatie

Toekomstbestendige winkelgebieden

Toekomstbestendige winkelgebieden Toekomstbestendige winkelgebieden Presentatie voor TMO Fashion Business School, 4/3/2015 Arjan Raatgever Senior projectleider Ruimte en Economie Wat gaan we doen? Korte kennismaking Hoofdlijnen uit enkele

Nadere informatie