Toolkit en ideeënbus voor de aanpak van verzuim bij hogescholen. Hulpgereedschap bij de analyse van verzuim en het gebruik van de normberekenaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toolkit en ideeënbus voor de aanpak van verzuim bij hogescholen. Hulpgereedschap bij de analyse van verzuim en het gebruik van de normberekenaar"

Transcriptie

1 Toolkit en ideeënbus voor de aanpak van verzuim bij hogescholen Hulpgereedschap bij de analyse van verzuim en het gebruik van de normberekenaar

2 Inhoudsopgave De normberekenaar: wat kan je er mee? Het gebruik van de normberekenaar Wat kan de berekenaar voor u doen? Uw eigen targets bepalen met de berekenaar De handleiding voor de verzuimberekenaar Foutmogelijkheden en hun herstel Het gebruik van referentiecijfers Goed bruikbare mogelijkheden bij verzuimregistratie Hoe kom je tot een advies? Bijzondere referentiecijfers bij eenvoudige sturing Verzuimbeleid Visie op verzuimbeleid: van gedrag naar de volwassen arbeidsrelatie Verzuimbeleid Presentatie van cijfers Algemeen Samenvattende tips voor presentaties Voorbeeld van een opzet van een verzuimanalyse Valkuilen bij presentaties Bijlagen Bijlage 1: Cijfers als financieel stuurmiddel: kosten en opbrengsten Bijlage 2: Verzuimbegrippen, referenties en de basisanalyses Bijlage 3: Het Stemformulier

3 De normberekenaar: wat kan je er mee? Zestor biedt hbo-brede verzuimanalyses en geeft hogescholen de gelegenheid met behulp van de hbo-verzuimnormberekenaar beleidstargets te berekenen en referentiecijfers in te zetten als stuurinformatie. Hieronder vindt u informatie over: 1. het gebruik van de normberekenaar 2. het gebruik van de bijbehorende referentiecijfers voor ideeën en voorstellen voor beleid 3. suggesties voor goede presentaties 4. suggesties voor verdere ontwikkeling van uw verzuimbeleid aan de hand van de gevonden cijfers en referenties. 1. Het gebruik van de normberekenaar 1.1 Wat kan de berekenaar voor u doen? De normberekenaar stelt u in staat targets te berekenen voor uw hogeschool. Net als de Verbaannormberekenaar kunt u door het eenvoudig invullen van personeelsgegevens berekenen wat uw targets kunnen zijn. Die personeelsgegevens zijn nodig omdat de hoogte van het verzuim gedeeltelijk bepaald door kenmerken als leeftijd en functieniveau. Vergeleken met de Verbaannorm zijn er de volgende verschillen: 1. De Zestorberekenaar is preciezer omdat hij geijkt is op het personeelsbestand van de hogescholen. 2. Bij de Zestorberekenaar wordt rekening gehouden met de verzuimverschillen tussen mannen en vrouwen. 3. De Zestorberekenaar berekent ook targets t.a.v. de verzuimfrequentie en geeft een groot aantal bijkomende referenties, zoals over het verzuim en de verzuimfrequentie van leeftijdsgroepen. 4. De Zestorberekenaar geeft het verwachte verzuim en de verwachte verzuimfrequentie voor alle functie- en leeftijdsgroepen, afhankelijk van uw targets. 5. Bij de Zestorberekenaar kunt u ook zelf eigen targets stellen, die afwijken van de verzuimnorm voor het hele hoger onderwijs als geheel. 6. Bij de Zestorberekenaar worden afdelingen met een verschillende personeelssamenstelling vergelijkbaar gemaakt. 3

4 1.2 Uw eigen targets bepalen met de berekenaar Met de Zestorberekenaar is meer maatwerk mogelijk. Het is een beleidsgestuurd instrument. De Zestorberekenaar maakt het mogelijk de volgende vraag te beantwoorden: Als onze hogeschool op bijvoorbeeld 3,7% wil komen, wat zijn dan de targets voor de verschillende organisatieonderdelen? De procedure om dat te bereiken is heel eenvoudig. > Vul als target 3.7 in (of een getal dat in de buurt komt van 3,7). > Vul dan uw personeelgegevens in en kijk naar het resultaat. Is dat hoger of lager dan 3,7 pas dan uw target aan tot het resultaat op 3,7 staat. Stel dat dat het geval is op 3,9: gebruik dat resultaatgetal (3,9) dan bij de berekening van de targets van de verschillende bedrijfsonderdelen. U doet dat door de algemene personeelsgegevens te vervangen door die van het betreffende bedrijfsonderdeel. Halen alle afdelingen hun targets dan haalt de school de 3,7%. 1.3 De handleiding voor de verzuimberekenaar De handleiding is te vinden bij de toelichting van de berekenaar (tab 1 van het excel bestand). Het gebruik van de normberekenaar is heel eenvoudig. Hieronder staat de procedure in enkele simpele stappen: 1. Kijk op de tab hbo-referentienormen naar de norm die voor uw hogeschool van kracht is. 2. Ga naar de tab uw berekening en vul daar deze norm in. 3. Vul daaronder de gevraagde personeelsgegevens in (in fte en niet in aantal personen). 4. Klik buiten de cellen die moeten worden ingevuld op uw beeldscherm en de berekening volgt automatisch. 5. Extra stuurgegevens vindt u door naar beneden te scrollen en op de pagina extra stuurgegevens. 6. Op de pagina indexering heeft u de mogelijkheid afdelingen door indexering met elkaar te vergelijken. 1.4 Foutmogelijkheden en hun herstel De berekenaar werkt niet als u uw verzuimpercentages of targets anders invult dan de bedoeling is. Alle getallen worden met één decimaal achter de komma weergegeven. Werkt u met een punt in plaats van een komma dan krijgt u een foutmelding. (voorbeeld: 3,4 werkt, 3.4 geeft een foutmelding). De berekenaar werkt pas als er een target is ingevuld in het bovenste gele hokje. De berekenaar werkt niet als er geen target is ingevuld of als er in het geheel geen personeelsgegevens zijn ingevuld. 4

5 2. Het gebruik van de bijbehorende referentiecijfers voor ideeën en voorstellen voor beleid Verzuimcijfers zijn goed te gebruiken als stuurinformatie. In het algemeen wordt dat echter weinig gedaan. Dat is jammer, want het is niet moeilijk, en goede analyses zijn snel gemaakt. De onderstaande stuurinformatie is handig in het gebruik. We raden u aan eens per jaar mogelijkheden uit te proberen en een analyse te maken. Vervolgens is het dan het best als u al of niet in overleg met enkele sleutelfiguren een keuze maakt waar u het komend jaar op wilt sturen. Alle mogelijke targets tegelijkertijd nastreven is te veel van het goede. Wellicht is het wel mogelijk om per organisatieonderdeel te kiezen welke mogelijkheden en winstkansen er zijn. Dat levert maatwerk. 2.1 Goed bruikbare mogelijkheden bij verzuimregistratie A. Eenvoudige sturing 1 Sturen op verschillen in hoogte van het verzuim of de frequentie per afdeling 2 Sturen op verschillen in hoogte van het verzuim of de frequentie per afdeling, waarbij rekening wordt gehouden met de samenstelling van het personeelsbestand. 3 Sturen op leeftijdsgroepen 4 Sturen op functiegroepen 5 Sturen op het verschil tussen mannen en vrouwen B. Geavanceerde sturing 6 Sturen op geïndexeerde cijfers zodat alle afdelingen onderling vergelijkbaar zijn qua prestaties 7 Sturen op het kort, middel lang en lang verzuim. 8 Sturen op zeer lang verzuim 9 Sturen op frequent en langverzuimers 10 Sturen op diagnosegroepen en goede afspraken op thema s. C: Extra: sturen op kosten (zie bijlage 1) A. Eenvoudige sturing Er wordt het meest gestuurd op eenvoudig berekende verschillen in verzuimfrequentie en verzuimpercentage. Als het om zeer grote verschillen gaat is dat ook logisch en wenselijk. Zijn de verschillen minder groot of gaat het om 4% verzuim of minder dan is dit geen goed idee. Adviestip: iedereen is altijd van mening dat hij of zij zijn best doet. Wat doe je daarmee? Het presenteren van cijfers met als algemene conclusie dat het her of der nog niet in orde is werkt niet goed. Het lukt beter als je zorgt voor een positieve insteek en bij je analyse meteen nader onderzoekt of er beïnvloedbare verschillen zijn of niet of er goede mogelijkheden zijn voor winstkansen. 5

6 Bij verschillen in hoogte en frequentie is het altijd nuttig om met behulp van de verzuimberekenaar even na te kijken of die verschillen te maken hebben met functie, leeftijd of geslacht. Door het feitelijk verzuim te delen door het verwacht verzuim ontstaat een index. En daar valt op te sturen. Voorbeeld Feitelijk verzuim Verwacht verzuim Index Actie mogelijk? Afdeling X 5% 3% 140 Ja Afdeling Y 4% 3% 125 Ja Afdeling Z 4% 4% 100 Nee Valkuil: Te kleine afdelingen geven geen reëel beeld in statistieken Statistische berekeningen over afdelingen kleiner dan 15 fte zijn niet waardevol: ze zijn niet significant en springen te veel op en neer. (Als één van de twee controllers ziek is staat die afdeling er meteen met 50% verzuim weinig rooskleurig op). 2.2 Hoe kom je tot een advies? De hoogte van het verzuim (of de frequentie) kan vele oorzaken hebben. Het beste is na je analyse overleg te hebben met de best scorende afdelingen en de slechts scorende afdelingen. Met uiteraard verschillende vragen: Voor de eerste groep: hoe doen jullie het, wat zijn de succesfactoren, wat heeft het opgeleverd. Voor de tweede groep: Wat zien jullie als problemen, wat hebben jullie nodig, wat zou de winst kunnen zijn en hebben jullie iets aan de voorbeelden van jullie collega s of moeten we nader onderzoek doen. 2.3 Bijzondere referentiecijfers bij eenvoudige sturing De bovenstaande aanpak geldt voor alle onderdelen van eenvoudige sturing. Het is dan wel zaak om er de juiste referentiecijfers bij te halen. En die vindt je in de normberekenaar. In het algemeen gelden de volgende referenties: Jongeren verzuimen minder lang, maar vaker. Ouderen verzuimen minder vaak, maar wel langer. Hun herstelvermogen is minder. Het verzuim van vrouwen is gemiddeld 21% hoger dan dat van mannen. (Merkwaardig is dat dit in het bedrijfsleven minder het geval is. Mogelijk heeft dit te maken met selectie) Hoe lager de functie hoe hoger het verzuim (tenzij je de regelmogelijkheden in het werk vergroot, dat kan veel schelen). Een hogere frequentie van het verzuim heeft niet veel effect op het verzuimpercentage maar geeft vooral overlast en planning- cq werksfeerproblemen. (Wil je daar meer over weten kijk dan in de inhoudsopgave van de bijlage). Een hoog verzuimpercentage heeft voor meer dan 60% te maken met problemen bij de aanpak van langdurig verzuim (enkele gevallen kosten al veel dagen). 6

7 Referentiecijfers Ga naar de verzuimberekenaar en tik bij target het gewenste verzuimpercentage en de gewenste verzuimfrequentie in. Vul het personeelsbestand in als je precieze referenties wil. Vul je zomaar een getal in bij alle hokjes voor het personeelsbestand dan kom je ook al ver. De uiteindelijk berekende targets voor het verzuim kloppen dan niet maar die per leeftijd, functie en man/vrouw wel! Bijzondere groepen vragen extra aandacht voordat je met beleid komt Bij onderzoeken naar de mogelijkheden van specifieke groepen (leeftijd, man/vrouw of functiegroepen) kan je kiezen voor een klein onderzoek d.m.v. een lijst met vaste vragen of voor groepsinterviews. Een aanrader is om beide te doen in de bovengenoemde volgorde. Het is nog sterker als er eerst een bezoek wordt gebracht aan afdelingen waar de betrokken problemen niet spelen. Dat stelt je in staat om zowel in het onderzoek als bij de interviews ook oplossingen voor te leggen. Valkuil bij onderzoek op basis van eenvoudige verschillen Een valkuil bij dit soort onderzoek is dat soms alleen gekeken wordt naar de betrokken groep. Zo werd een keer alleen met vrouwen gesproken. Daarbij bleken veel klachten. Actie hielp niet echt. Achteraf bleek dat ook de mannelijke personeelsleden dezelfde klachten hadden. Kies dus altijd een goede referentiegroep die mee wordt betrokken bij het onderzoek. Extra tip: Kijk naar vertekening vanwege zeer langdurig verzuim Soms loont het ook de moeite om even na te gaan of het verschil niet te wijten is aan een beperkt aantal gevallen van zeer langdurig verzuim. Enkele van die gevallen kunnen voor een enorm verschil zorgen. Extra tip: hoe kan je lange tabellen snel analyseren? Een verzuimregistratiesysteem levert vaak een groot aantal tabellen op. Veel ervan is overbodig en voor managers is ook dat wat overblijft vaak veel te onoverzichtelijk. Je zult zelf wel snel de tabellen moeten kunnen doornemen. Een simpele handmatige methode om snel tabellen door te nemen. Streep met een vilstift resoluut alle overbodige kolommen en rijen door. Dat maakt het al een stuk overzichtelijker (voorbeelden: met zwangerschap, methode C1, maandcijfers over frequentie, tabelnummering). Pak een pen en loop één kolom (bijvoorbeeld de hoogte van het verzuim) verticaal langs en onderstreep wat je tegenvalt en geef een rondje wat je meevalt. Dat gaat razendsnel en geeft meteen een goed visueel beeld. (In Excel kan dat natuurlijk door de cellen een kleur te geven). 7

8 Algemene referentiecijfers In onderstaande tabel zie je referentiecijfers uit de normberekenaar op basis van het normgetal 3,8% verzuim en een frequentie van 0,65 keer per jaar voor scholen met >500 personeelsleden. Streefcijfer voor mannen 3,5 % Streefcijfers voor vrouwen 4,1 % Berekend aantal ziektedagen X dagen Kosten.. Berekend aantal ziektedagen in jaren x jaar Frequentie van het verzuim per leeftijdscategorie Leeftijd mannen vrouwen < 25 0,8 keer 0,6 0, ,8 keer 0,6 0, ,7 keer 0,6 0, ,6 keer 0,5 0,8 > 54 0,5 keer 0,5 0,7 Frequentie van het verzuim bij mannen Frequentie van het verzuim bij vrouwen 0,5 keer 0,8 keer Gemiddeld verzuim bij mannen boven de 45 3,8 % Gemiddeld verzuim bij vrouwen boven de 45 4,9 % Geavanceerde sturing Het verzuim bestaat niet. In alle gevallen is verzuim heel bijzonder opgebouwd. Wist je bijvoorbeeld dat bijna 40% van de medewerkers de afgelopen 12 maanden in het geheel niet heeft verzuimd? Of dat 15% van de medewerkers zorgt voor 65% van het verzuim? Voor geavanceerde analyses en adviezen moet je eerst wat meer weten over de interne opbouw van verzuim. Omdat we het hier kort willen houden raden we je aan eerst even in de bijlagen te kijken naar de referenties die daarover gaan. 8

9 Sturen op geïndexeerde cijfers Dit is een heel eenvoudige maar doeltreffende methode. Feitelijk is hij al voor je uitgevoerd op het blad "indexering van de normberekenaar. Het komt er op neer dat je alle afdelingen in een tabel twee cijfers geeft: het feitelijk verzuim en het verhoudingsgetal dat ontstaat door het feitelijk verzuim te delen door het met de normberekenaar berekende verwachte verzuim. Een extra mogelijkheid ontstaat als alle afdelingen zich hebben verbonden aan een bepaald afgesproken target. Dan deel je het feitelijk verzuim door die target. Zo kunnen jij en het management in één oogopslag de prestaties van de betrokken afdeling bekijken en ook met elkaar vergelijken. Voorbeeld Feitelijk verzuim Index op basis van targets of afspraken Actie mogelijk? Afdeling X 5% 140 Ja Afdeling Y 4% 125 Ja Afdeling Z 4% 100 Nee Alles indexeren? Uiteraard kan je alles indexeren. Je kunt het bijvoorbeeld doen met de frequentie van het verzuim. Of met het verzuim dat langer dan een jaar duurt. Maar het gebeurt niet vaak. Sturen op kort, middel, lang en zeer lang verzuim: een van de betere mogelijkheden Verzuim heb je in verschillende vormen. Er is bijvoorbeeld een groot verschil tussen een griepje, een redelijk ernstige sportblessure, een chronische ziekte, een burnout of een gedeeltelijk maar blijvend arbeidsongeschiktheid. Dat zie je in de cijfers terug. 1. Kort verzuim duurt hooguit een week. 2. Middellang verzuim duurt hooguit 6 weken. 3. Lang verzuim duurt tot 1 jaar. 4. Extra lang verzuim is langer dan 1 jaar. (Verzuim langer dan 2 jaar telt niet mee: daar moet een aparte taskforce op). Als je dat wilt analyseren moet je aan verzuim denken in het kader van een doorstroom model: 1. Hoeveel komt er aan? 2. Hoeveel is snel weer inzetbaar? 3. Is er grip op reële gezondheidsklachten? 4. Is er grip op langdurig moeilijk verzuim? 5. Zijn er effectieve oplossingen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid? Met dit doorstroom model kan je goed analyseren of de verzuimgeneigdheid of - noodzaak groot is en of de leidinggevenden in staat zijn grip te krijgen op de doorstroom ervan naar langer en gecompliceerder verzuim. In de normberekenaar vindt u de referenties over de standaardverdeling in percentages over deze vier soorten verzuim. 9

10 Hieronder geven we de standaardverdeling bij in totaal 4% verzuim, aangevuld met een mini-analyse. Voorbeeld Kort Middel Lang Extra lang Referenties 0,8 0,9 1,8 0,5 Afdeling X 1,5 0,7 3 1 Afdeling Y 0,9 0,6 2 0,5 Afdeling Z 0,8 2,1 0,7 0,2 Kijk eerst zelf goed voordat je het onderstaande leest. Afdeling X heeft een te grote aanloop en zou best wat aan preventie van kort verzuim kunnen doen. Het middellang verzuim lijkt laag, maar dat komt omdat ze veel door laten lopen naar het lange verzuim. Ook hun percentage arbeidsongeschiktheid is 2x te hoog. Hier moeten de leidinggevenden nog veel leren. Of is er sprake van grote werkdruk en misschien te weinig beleid? Bij afdeling Y loopt het wel lekker. Misschien is iets meer actie ter voorkoming van lang verzuim mogelijk? Afdeling Z is goed bezig. Kennelijk is de werksfeer goed en voelen mensen zich betrokken. Opvallend is dat leiding en medewerkers er kennelijk met elkaar in slagen het lange en zeer lange verzuim te voorkomen. Wellicht reden tot waardering en misschien een bezoekje waard: hoe doen ze dat? Sturen op zeer lang verzuim Je kunt targets stellen op zeer lang verzuim. Dat moet dan niet in percentages maar in aantal dossiers. Het is een goed idee al de verzuimgevallen die langer dan een jaar duren te laten bekijken door een ervaren en goed met de hogeschool samenwerkende arbeidsdeskundige. Met als target het verminderen van het aantal dossiers met 10, 20 of 50%. Misschien kan er ook een intern of extern mobiliteitscentrum bij worden betrokken? Of moet de tweedelijns re-integratie nog worden opgebouwd? En preventief: wat vindt u van het idee om bij elk ziektegeval na drie maanden door een deskundige prognoses te laten stellen. Wacht je af dan verpietert en medicaliseert de werknemer en wordt het achteraf een stuk moeilijker. Sturen op frequent en langdurig verzuimers: de FDT-lijst Hier zijn enkele goede middelen. Natuurlijk, in veel bedrijven volgt er een gesprek met leiding en/of bedrijfarts na drie keer verzuim. Maar dat kan wel even beter. Uit elk onderzoek blijkt dat: Leidinggevenden vaak een te eendimensionale visie hebben en te lang één spoor volgen De bedrijfsarts en de leidinggevenden wel over individuen maar niet over de aanpak van bepaalde thema s overleggen en afspraken maken (voorbeeld: psychische klachten of conflicten) Leiding, medewerker en bedrijfsarts de boel hebben opgegeven en de situatie aanvaarden zodat er geen verbeterplannen zijn. De oplossing staat of valt met het maken van een lijst van de betrokkenen. 10

11 Onderstaand stappenplan werkt goed: 1. Zet alle betrokkenen op een lijst (eventueel per hoofdafdeling als het er te veel zijn) 2. Maak een vragenlijst over drie onderwerpen: wat zijn de oorzaken, welke belemmeringen zijn er en is er een aanpak cq preventieplan (u vindt een voorbeeld vragenlijst in de bijlagen). 3. Analyseer de uitkomsten op de volgende onderwerpen: a) de oorzaken, b) de visies van de leidinggevenden c) de aanwezigheid van verbeterplannen. 4. Bespreek die uitkomsten intern en maak in elk geval algemene verbeterplannen met de bedrijfsarts op de gevonden thema s. 5. Laat de leidinggevenden de uitkomsten met elkaar bespreken en stel een uitwisseling / verbetergroep in of maak een maatwerk coachingsplan of een breder opleidingsplan. Sturen op diagnosegroepen en/of thema s Zie hierboven. Zet de betrokken op een lijst en analyseer de problemen. Valkuil: doe dat echt als klein onderzoek en dus schriftelijk of (slechter, want kleinere respons) per . Mondeling overleg verzandt vaak in uitgebreide verhalen over individuele gevallen. Dat begint dan op een slecht SMT te lijken. 11

12 3. Verzuimbeleid 3.1 Visie op verzuimbeleid: van gedrag naar de volwassen arbeidsrelatie In veel organisaties leeft de visie: ziekte overkomt je, verzuim is een keuze. Die visie, ontwikkelt in de jaren zestig (Philipse, elk bedrijf krijgt het verzuim dat het verdient) is populair geworden omdat het een goede invulling is van de wet verbetering Poortwachter. Die eist immers dat werkgever en werknemer zich beiden aantoonbar inzetten om verzuim te voorkomen. Het is echter de vraag of die visie, hoe terecht ook, even belangrijk blijft naarmate het verzuim daalt. Op een gegeven moment maakt iedereen bewust de goede keuzes. En dan? Is het verzuimbeleid dan afgelopen? Je loopt in elk geval het risico dat de belangstelling er voor gaat dalen. Bij Zestor hebben ze een andere visie. Het kenmerkende verschil is dat ze geavanceerder is en het hele gebied van werk, ziekte en verzuim bestrijkt. Het kernbegrip is de volwassen arbeidsrelatie. De wet over inzet bij werk en verzuim (Burgerlijk Wetboek BW 628 en 658) 1. De wet verplicht de werkgever arbeid aan te bieden dat in overeenstemming is met de krachten en bekwaamheden van de werknemer en diens gezondheid niet schaadt. 2. De werknemer is wettelijk verplicht dat werk te aanvaarden en uit te voeren en daarbij redelijke instructies van de werkgever op te volgen. Het eerste voordeel: beide artikelen gaan over werk en ziekte. Het tweede voordeel: beide artikelen gaan over inzet. De visie van de volwassen arbeidsrelatie gaat er van uit dat werkgever en werknemer ieder een eigen en gezamenlijk belang hebben bij blijvende inzetbaarheid en werkvermogen. En dat van beiden inzet verwacht mag worden. Een voorbeeld dat goed werkt is de WAI-monitor. De werknemer heeft er belang bij zijn eigen huidige en toekomstige inzet te evalueren en zo nodig maatregelen te nemen. Daarbij hoort een behoorlijke voorbereiding en begeleiding door zijn werkgever. En dan als laatste stap: Wat is er tegen de visie dat het om gezond en blijvend prettig en gemotiveerd presteren gaat? 12

13 3.2 Verzuimbeleid Na invoering van de procedures van de wet verbetering Poortwachter is er meteen ruimte voor maatwerk. Om daar ordening in te krijgen is op een schema gemaakt vanuit de visie de volwassen arbeidsrelatie. Een globale indeling: Fase 1-5% - verzuim en hoger: verdieping van de basisaanpak Fase 1-4-5% - een systematische aanpak geeft winstkansen Fase % - preventie geeft grip Fase 4-2 4% - aandacht voor goed werk en duurzame inzetbaarheid Het is niet zo dat de ene fase beter is dan de ander. Het gaat om het aangeven van ordening in de mix van beleidsmaatregelen waar scholen mee bezig zijn. Het beste is om eerst het verzuim goed te analyseren en vervolgens uit de lijst een zinvolle vervolgactiviteit te kiezen. Het is ook goed mogelijk om per rubriek, bijvoorbeeld met een percentage aan te geven in hoeverre men daar nu mee bezig is (scenario 1) en in de meest rechtse kolom in welke mate men daar hoog wil scoren (scenario 2). Op die manier valt een goed meerjarenplan te maken. Overzicht fasegewijze suggesties Fase 1 Typering Reactief Verzuim en houding Visie op verzuim Fase 2 Systematisch reactief Grip en de puntjes op de i Halen van targets Visie op inzetbaarheid Voorbeeldactiviteiten (niet compleet!) De verzuimprocedures volgen de wet Poortwachter De leidinggevenden zijn/worden getraind in sturen op verzuimgedrag en keuzes De leidinggevenden roepen hulp in als ze dat nodig vinden. Er komen systematische inzetbaarheids alternatieven als werken in de eigen functie niet mogelijk is. Samenwerkingsproblemen met de bedrijfsarts worden aangepakt De afdeling analyseert samen met P&O de resultaten op bijzondere kenmerken en geeft advies aan afdelingen en leidinggevenden. Voorbeelden: FDT-onderzoek, verzuim bij leeftijdsgroepen, functiegroepen, soorten verzuim: kort/lang, zeer lang, thema s psychische klachten, ergonomische klachten, privéklachten, conflicten, arbeidsdeskundig onderzoek. De succesfactoren bij verzuimbeleid worden geïnventariseerd. De RI&E wordt per afdeling besproken. Nu Toekomst Sc 1 Sc 2 90% 100% 30%? 13

14 Fase 3 Preventief Samenwerking leiding en medewerkers Visie op werk en inzet Fase 4 Functioneel De volwassen arbeidsrelatie Visie op werk en het eigen belang van bedrijf en medewerker Duurzame inzetbaarheid Plezierig presteren in een topteam Visie op de toekomst Overig? Arbeidsgerelateerd verzuim wordt geïnventariseerd en leidt tot actie. Arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen worden afdelingsgewijs opgepakt. Met alle zieken wordt achteraf een preventieplan gemaakt. De leidinggevenden worden daartoe getraind. Leidinggevenden en medewerkers kunnen de regelvrijheid in het werk bespreken Er is leeftijdsbewust personeelsbeleid. Er is een leefstijlbeleid. Alle afdelingen inventariseren wat er nodig is om goed te kunnen werken en stellen aanpakplannen op. Deze zijn veelal breder en positiever dan bijvoorbeeld arbeidsrisico s Alle werknemers hebben een eigen gezond werk boekje en persoonlijke inzetbaarheidplannen. Het bedrijf en de werknemers gebruiken een werkvermogensmonitor om ieders inzetbaarheid te behouden. In het bedrijf worden workshops gehouden waarna gestuurd wordt op kernwaarden en op energiebronnen. Gezondheid, inzetbaarheid en toekomst worden integraal in POP s besproken. De school krijgt de Kroon op het Werk-prijs 14

15 4. Presentatie van cijfers 4.1 Algemeen Het beste presentatie advies: houdt het nog veel simpeler dan je al doet. Maar voeg wel stimulerende tekst toe. Managers houden van cijfers. Maar ze houden niet van bergen cijfers. En zeker niet van bergen cijfers die elke maand weer verschijnen en erg veel op elkaar lijken. Vanuit HRM-kant bestaat er nog al eens behoefte om veel cijfers te vragen aan de arbodienst of ze zelf te genereren. Daar is veel voor te zeggen. Maar het is geen goed idee om ze telkens bergsgewijs over de schutting van het management te kieperen. Neem als goede stelregel: Doe de analyse uitgebreid. Bespreek die met een aantal geïnteresseerde deskundigen of lijnmanagers. En maak er vervolgens een managementvoortgangsbrief van, van maximaal 1 A4. NB: gaat het om een jaaranalyse dan is de neiging tot veel overzichten des te groter. Maak de analyse. Maar presenteer dan drie delen: 1. Een managementletter van ca 1 A4 met de stuurinformatie plus enige beleidsoverwegingen. 2. Een eerste korte bijlage met enkele kernoverzichten. Voorbeeld 1: Een overzicht van alle afdelingen met op 1 regel: jaarpercentage, kort, middel en lang verzuim, aantal personeelsleden, de kosten en de index. (Sorteer deze lijst op het beste resultaat (VZ % of index) en managers raken geïnteresseerd. Voorbeeld 2: Het verzuim van vrouwen en mannen, werkgebonden oorzaken Voorbeeld 3: Enkele veel voorkomende functies in diensten(ook gesorteerd naar resultaat, uiteraard per functie) 3. Een eventuele uitgebreide analyse (voor wie eigenlijk?) 15

16 4.2 Samenvattende tips voor presentaties Loop de verzuimcijfers door en maak aantekeningen in steekwoorden Bedenk zelf ook leuke ideeën voor het komend jaar op basis van je ambities en je ervaringen in het afgelopen jaar. Doe dat in steekwoorden. Benoem die steekwoorden in volgorde van belangrijkheid en rubriceer ze in Nuttig voor de school in het algemeen Nuttig voor je eigen organisatieonderdeel Nuttig voor je eigen plannen en ambities 1. Doe zeker ook voorstellen om de samenwerking en relatie te versterken tussen lijn, staf en eventueel (interne) arbodienst. 2. Vermijd algemeenheden, d.w.z. noem ze eventueel maar concretiseer ze dan. 3. Gebruik alleen de cijfers die je nodig hebt en gooi de rest achterin in een bijlage. 4. Gebruik een verzuimvenster. 5. Geef winstkansen aan in plaats van tegenvallers en verwijten. 6. Benoem vier resultaten. 7. Geef aan wat je zelf het afgelopen jaar leuk heb gevonden en wat je ZELF wil verbeteren (daarvoor heb je niemand nodig). 8. Het belangrijkst is een leuke en korte aanbiedingsbrief plus uitnodiging voor overleg t.b.v. verdere planning! 4.3 Voorbeeld van een opzet van een verzuimanalyse 1 Managementsamenvatting 1.1 Verzuimvenster 1.2 Meest opvallende aspecten uit de analyse 1.3 Voorstellen voor actiepunten en verbeterprojecten 1.4 Projecten- en actiepuntenlijst Bijlage 1 Verzuimanalyse en voorstellen 1 Inleiding 1.1 Positionering van de rapportage 2 Verzuimanalyse 2.1 Algemeen 2.2 Het dienstonderdeel 2.3 Eigen bevindingen en voorstellen van de bedrijfsarts 16

17 4.4 Valkuilen bij presentaties 1 Te veel criteria in één tabel: neem er maximaal 1! 2 Frequentiecijfers per maand: dat levert louter nullen op. 3 Meer dan vier A4 wordt niet gelezen. 4 Geen eigen commentaar toegevoegd: dat levert te weinig reactie maar wel ergernis 5 Jaarcijfers vergelijken met maandcijfers of kwartaalcijfers (dat is de zomer met de winter vergelijken) Voorbeeld van een verzuimvenster Lage frequentie Hoog verzuim Hoge frequentie Gemiddeld verzuim hbo Laag verzuim Gemiddelde frequentie 17

18 Bijlage 1: Cijfers als financieel stuurmiddel: kosten en opbrengsten 1.1 Samengestelde cijfers Sturen op verzuim kan ook betekenen: sturen op inzetbaarheid. Vooralsnog kijken we alleen naar het kostenplaatje. In maand of kwartaaloverzichten zijn een aantal inzetcijfers goed te bundelen. Nb Voorbeeld Algemene 81% + inzet Verzuim 7% - Vakantiedagen 11% 0 Zorgverlof 3% - Scholing 3% + Overwerk 2% - Met een symbool erbij (+ =goed,0 = gemiddeld, - =slecht) heeft het extra attentiewaarde. Uiteraard kunnen er ook dagen en kosten aan worden toegevoegd Een dergelijk systeem leent zich goed voor managementbesprekingen. Het nadeel is natuurlijk dat elk cijfer in balans wordt gezet ten opzichte van andere.( Meer verzuim maar minder overwerk enz.: de focus wordt minder). 1.2 Samengestelde cijfers: Prestatie-indicatoren Erkende prestatie-indicatoren zijn: Inzetbaarheidpercentages (d.w.z. verzuim plus daarnaast de andere inzetcijfers zoals vakantie, verlof, zorgverlof, opleiding enz., maar dan samengesteld. Indexen van prestatie-indicatoren. Dat houdt in dat de feitelijke prestatie wordt afgezet tegen de verwachte of afgesproken prestatie (door de indexvorm worden afdelingen vergelijkbaar) Kostenindexen 18

19 1.3 De kosten nog eens op een rij Ongeveer 10 jaar geleden werden veel werkgevers bang gemaakt me de kreet verzuim kost geld. Uiteraard is dat het geval. Maar welke kosten? En hoeveel? De vuistregel was: Verzuim kost geld vanwege: planningsproblemen werksfeer problemen kwaliteitsproblemen niet verricht werk vervangingskosten Bij elkaar wordt dat op 2,5 maal het verzuimpercentage gesteld. Jaren was men hier gelukkig mee al was er ook kritiek. Niet al het verzuim leidt tot vervanging en niet elk verzuim leidt tot problemen. Sinds een jaar of 5 heeft men vooral oog voor de echte kosten, die direct in geld zijn uit te drukken. Dat geldt dan niet alleen de loonwaarde van de betrokken medewerkers, maar ook de kosten van de arbodienst. Erg bevredigend is dat overigens niet: hier wordt bijvoorbeeld de tijdsbesteding van de leidinggevenden en de hrm-consulenten niet meegerekend. 1.4 Kosten: een factor 2 van het percentage Onder adviseurs die zich bezig houden met verzuim wordt grofweg een factor 2 gehanteerd. De argumentatie is: Verzuim dat langer duurt, leidt tot vervanging. Vervanging leidt tot extra kosten boven de normale vervangingskosten Verzuim levert planningsproblemen en verhoogt de werkdruk en soms de irritatie bij anderen wat leidt tot minder prestatie, ook bij de anderen. Een overzicht van de verzuimkosten wordt gegeven door het grootste commerciële registratiesysteem (Vernet, vooral actief in zorg en bij welzijn). Daarbij maken ze onderscheid tussen directe en indirecte kosten. Uit hun opsomming blijkt wel dat het om veel meer dan alleen de loonsom gaat: De totale kosten van het ziekteverzuim bestaan uit directe en indirecte verzuimkosten. Directe verzuimkosten Onder de 'directe verzuimkosten' wordt door Vernet het uitgekeerde ziekengeld verstaan ofwel de bruto loonkosten van de zieke werknemers (excl. zwangerschapsuitkeringen), verhoogd met het vakantiegeld (8%) en de werkgeverslasten voor WW, WIA en ziektekostenverzekering (20%). Bij de berekening is uitgegaan van nul wachtdagen, 100% uitkering in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar. 19

20 Indirecte verzuimkosten Naast het doorbetalen van het bruto loon van zieke werknemers zijn er nog andere kosten die voortvloeien uit verzuim, de zogenaamde 'indirecte verzuimkosten'. Hieronder staan enkele voorbeelden: indirecte loonkosten: toeslagen, tantièmes, eventuele 13-de maand, pensioenpremie, reiskostenvergoeding, Pemba-premie, overwerk collega's, inhuren uitzendkrachten, etc. overige indirecte kosten: kosten arbodienst, personeelsverloop (werving en selectie), kosten preventie, begeleiding en re-integratie, administratieve verplichtingen (o.a. door de Wet Poortwachter), etc. immateriële zaken die tot kosten kunnen leiden: slecht imago, kwaliteitsverlies, overbelasting collega's, etc. Onderzoeken geven aan dat de indirecte verzuimkosten ongeveer zo groot zijn als de directe verzuimkosten. Voor de totale verzuimkosten vermenigvuldigt Vernet daarom de directe verzuimkosten met de factor 2. (Bron: vernet 2008) En de opbrengsten? Her en der zijn de opbrengsten van de aanpak van verzuim goed gemeten. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het a&o-fonds gemeenten waarbij jaarlijks 300 gemeenten gevraagd worden op de opbrengsten van een lager verzuim. Het blijkt dat de gemeenten de vermindering van kosten niet als het belangrijkst ervaren: De zekerheid dat er geen claims komen, de verbetering van planning, inzet en prestatie: allemaal volgens de gemeenten ook belangrijk naast de kosten. Wellicht is het een goed idee om zelf het komend jaar de opbrengstverwachtingen ook te meten? De vragen vindt je in de bijlage. Wellicht iets om zelf ook eens uit te zetten? Opbrengsten aandacht voor verzuimbeheersing en arbeidsomstandigheden (N=97) Dat is niet goed te benoemen 19% Vermindering van kosten 33,1% Vermeerdering inzet medewerkers 41,9% Meer volwassen arbeidsverhoudingen 16,8% Verbetering werksfeer 22,3% Minder arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten 64,4% Minder verloop 8% Anders 14,2% Weet niet 0% 20

Verandermanager. Plezier in uitvoering Als je werk beter kan, zeg & doe het dan

Verandermanager. Plezier in uitvoering Als je werk beter kan, zeg & doe het dan Verandermanager Strategische en praktische tips om plezier te sturen Plezier in uitvoering Als je werk beter kan, zeg & doe het dan "Wees de verandering die je in de wereld wilt zien." [Mahatma Gandhi]

Nadere informatie

Overzicht van de bijlagen

Overzicht van de bijlagen Overzicht van de bijlagen Bijlage 1 Nulmeting verzuim en reïntegratie bij de kappersbranche 111 Bijlage 2 Bijdrage ten behoeve van de communicatie 127 Bijlage 3 Kernpunten van verzuimbeleid in een kleine

Nadere informatie

Toolkit 'Verzuimregistratie en analyse

Toolkit 'Verzuimregistratie en analyse Falke & Verbaan Fazantlaan 1b 5613 CA Eindhoven Toolkit 'Verzuimregistratie en analyse TNO Postbus 718 2130 AS Hoofddorp Ontwikkeld in opdracht van het Arboservicepunt Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk

Nadere informatie

Hoe ga je om met verzuim in je salon?

Hoe ga je om met verzuim in je salon? Deel 2 Praktische informatie over verzuim Hoe ga je om met verzuim in je salon? De kaarten die je in dit deel van de Gezond-Werken-Wijzer vindt, helpen je om het verzuim laag te houden. Ze geven ondersteunende

Nadere informatie

SUCCESFACTOREN BIJ INNOVATIE, DUURZAME INZETBAARHEID EN PRESTATIE

SUCCESFACTOREN BIJ INNOVATIE, DUURZAME INZETBAARHEID EN PRESTATIE SUCCESFACTOREN BIJ INNOVATIE, DUURZAME INZETBAARHEID EN PRESTATIE Een werkzaam en integrerend model op basis van de volwassen en dynamische arbeidsrelatie Visies, modellen, handvatten en vooral: concrete

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

beleid bewustzijn begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO!

beleid bewustzijn begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO! Minder vrouwen in de WAO! Hoe bedrijven kunnen voorkomen dat vrouwen arbeidsongeschikt raken. 10 voorbeelden. bewustzijn beleid begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO! Hoe bedrijven kunnen

Nadere informatie

Voorwoord. We wensen u daarmee veel succes, Nico Janssens, Voorzitter A+O fonds Gemeenten

Voorwoord. We wensen u daarmee veel succes, Nico Janssens, Voorzitter A+O fonds Gemeenten Voorwoord In 2001 is het A+O fonds gestart met het ondersteunen van acht pilot-projecten bij gemeenten gericht op het ontwikkelen van verzuim- en reïntegratiebeleid en het terugdringen van het ziekteverzuim.

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 1. Beleid 2 2. Verzuim Onderwijsstichting KempenKind 2 3. Doel 3 4. Organisatie 3 5. Maatregelen 4 6. Re-integratie 5 7. Protocol bij

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Vakmensen INHOUD Inleiding 1. Waarom op reis? 5 2. Ben jij klaar voor de reis? 12 3. Reisgenoten verzamelen 16 4. Bepalen van het reisdoel 24 5. Waar

Nadere informatie

Ervaringen met Werken naar Vermogen Tweede werkgeversinventarisatie 2007

Ervaringen met Werken naar Vermogen Tweede werkgeversinventarisatie 2007 TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport 031.12851.01.03 Ervaringen met Werken naar Vermogen Tweede werkgeversinventarisatie 2007 Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid T 023

Nadere informatie

Werkboek Werkdruk en werkstress

Werkboek Werkdruk en werkstress Werkboek Werkdruk en werkstress Deel 1 uit de reeks werkboeken Arboconvenant Gemeenten Inhoud Voorwoord 04 1 Inleiding 05 1.1 Opbouw van het werkboek 05 2 Werkdruk en werkstress 06 2.1 Wat is het? 06 2.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Aandacht voor verzuim

Aandacht voor verzuim Aandacht voor verzuim Optimaliseren van de verzuimaanpak Inleiding Verzuim is in veel organisaties een aandachtspunt. Een hoog verzuim is een hoge kostenpost, naast het ongemak dat verzuim met zich meebrengt.

Nadere informatie

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN 13 april 2010 Projectnummer:

Nadere informatie

Succes- en faalfactoren bij aanpak werkdruk

Succes- en faalfactoren bij aanpak werkdruk VOORRANG VOOR GEZOND WERK Succes- en faalfactoren bij aanpak werkdruk Een onderzoek onder 200 ondernemingsraden V.Chr. Vrooland Succes- en faalfactoren bij de aanpak van werkdruk Een onderzoek onder 200

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 WERKGEVERSAANPAK VAN RE-INTEGRATIE BIJ ZIEKTE Re-integratie sinds de Wet VLZ in de sectoren voortgezet onderwijs, kleinmetaal en organisatieadvies - eindrapport - drs. J.P.H.K. Timmerman drs. C.E. Wissink

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorwoord. Wij hopen dat u baat zult hebben bij dit boek en wensen u veel succes bij het werken aan meer gezondheid en minder verzuim in uw provincie,

Voorwoord. Wij hopen dat u baat zult hebben bij dit boek en wensen u veel succes bij het werken aan meer gezondheid en minder verzuim in uw provincie, Voorwoord De meerwaarde van provincies voor burgers, politiek en maatschappij hangt nauw samen met het succesvol functioneren van de medewerkers. Een laag verzuim en goede inzetbaarheid horen daar onlosmakelijk

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie