Toolkit en ideeënbus voor de aanpak van verzuim bij hogescholen. Hulpgereedschap bij de analyse van verzuim en het gebruik van de normberekenaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toolkit en ideeënbus voor de aanpak van verzuim bij hogescholen. Hulpgereedschap bij de analyse van verzuim en het gebruik van de normberekenaar"

Transcriptie

1 Toolkit en ideeënbus voor de aanpak van verzuim bij hogescholen Hulpgereedschap bij de analyse van verzuim en het gebruik van de normberekenaar

2 Inhoudsopgave De normberekenaar: wat kan je er mee? Het gebruik van de normberekenaar Wat kan de berekenaar voor u doen? Uw eigen targets bepalen met de berekenaar De handleiding voor de verzuimberekenaar Foutmogelijkheden en hun herstel Het gebruik van referentiecijfers Goed bruikbare mogelijkheden bij verzuimregistratie Hoe kom je tot een advies? Bijzondere referentiecijfers bij eenvoudige sturing Verzuimbeleid Visie op verzuimbeleid: van gedrag naar de volwassen arbeidsrelatie Verzuimbeleid Presentatie van cijfers Algemeen Samenvattende tips voor presentaties Voorbeeld van een opzet van een verzuimanalyse Valkuilen bij presentaties Bijlagen Bijlage 1: Cijfers als financieel stuurmiddel: kosten en opbrengsten Bijlage 2: Verzuimbegrippen, referenties en de basisanalyses Bijlage 3: Het Stemformulier

3 De normberekenaar: wat kan je er mee? Zestor biedt hbo-brede verzuimanalyses en geeft hogescholen de gelegenheid met behulp van de hbo-verzuimnormberekenaar beleidstargets te berekenen en referentiecijfers in te zetten als stuurinformatie. Hieronder vindt u informatie over: 1. het gebruik van de normberekenaar 2. het gebruik van de bijbehorende referentiecijfers voor ideeën en voorstellen voor beleid 3. suggesties voor goede presentaties 4. suggesties voor verdere ontwikkeling van uw verzuimbeleid aan de hand van de gevonden cijfers en referenties. 1. Het gebruik van de normberekenaar 1.1 Wat kan de berekenaar voor u doen? De normberekenaar stelt u in staat targets te berekenen voor uw hogeschool. Net als de Verbaannormberekenaar kunt u door het eenvoudig invullen van personeelsgegevens berekenen wat uw targets kunnen zijn. Die personeelsgegevens zijn nodig omdat de hoogte van het verzuim gedeeltelijk bepaald door kenmerken als leeftijd en functieniveau. Vergeleken met de Verbaannorm zijn er de volgende verschillen: 1. De Zestorberekenaar is preciezer omdat hij geijkt is op het personeelsbestand van de hogescholen. 2. Bij de Zestorberekenaar wordt rekening gehouden met de verzuimverschillen tussen mannen en vrouwen. 3. De Zestorberekenaar berekent ook targets t.a.v. de verzuimfrequentie en geeft een groot aantal bijkomende referenties, zoals over het verzuim en de verzuimfrequentie van leeftijdsgroepen. 4. De Zestorberekenaar geeft het verwachte verzuim en de verwachte verzuimfrequentie voor alle functie- en leeftijdsgroepen, afhankelijk van uw targets. 5. Bij de Zestorberekenaar kunt u ook zelf eigen targets stellen, die afwijken van de verzuimnorm voor het hele hoger onderwijs als geheel. 6. Bij de Zestorberekenaar worden afdelingen met een verschillende personeelssamenstelling vergelijkbaar gemaakt. 3

4 1.2 Uw eigen targets bepalen met de berekenaar Met de Zestorberekenaar is meer maatwerk mogelijk. Het is een beleidsgestuurd instrument. De Zestorberekenaar maakt het mogelijk de volgende vraag te beantwoorden: Als onze hogeschool op bijvoorbeeld 3,7% wil komen, wat zijn dan de targets voor de verschillende organisatieonderdelen? De procedure om dat te bereiken is heel eenvoudig. > Vul als target 3.7 in (of een getal dat in de buurt komt van 3,7). > Vul dan uw personeelgegevens in en kijk naar het resultaat. Is dat hoger of lager dan 3,7 pas dan uw target aan tot het resultaat op 3,7 staat. Stel dat dat het geval is op 3,9: gebruik dat resultaatgetal (3,9) dan bij de berekening van de targets van de verschillende bedrijfsonderdelen. U doet dat door de algemene personeelsgegevens te vervangen door die van het betreffende bedrijfsonderdeel. Halen alle afdelingen hun targets dan haalt de school de 3,7%. 1.3 De handleiding voor de verzuimberekenaar De handleiding is te vinden bij de toelichting van de berekenaar (tab 1 van het excel bestand). Het gebruik van de normberekenaar is heel eenvoudig. Hieronder staat de procedure in enkele simpele stappen: 1. Kijk op de tab hbo-referentienormen naar de norm die voor uw hogeschool van kracht is. 2. Ga naar de tab uw berekening en vul daar deze norm in. 3. Vul daaronder de gevraagde personeelsgegevens in (in fte en niet in aantal personen). 4. Klik buiten de cellen die moeten worden ingevuld op uw beeldscherm en de berekening volgt automatisch. 5. Extra stuurgegevens vindt u door naar beneden te scrollen en op de pagina extra stuurgegevens. 6. Op de pagina indexering heeft u de mogelijkheid afdelingen door indexering met elkaar te vergelijken. 1.4 Foutmogelijkheden en hun herstel De berekenaar werkt niet als u uw verzuimpercentages of targets anders invult dan de bedoeling is. Alle getallen worden met één decimaal achter de komma weergegeven. Werkt u met een punt in plaats van een komma dan krijgt u een foutmelding. (voorbeeld: 3,4 werkt, 3.4 geeft een foutmelding). De berekenaar werkt pas als er een target is ingevuld in het bovenste gele hokje. De berekenaar werkt niet als er geen target is ingevuld of als er in het geheel geen personeelsgegevens zijn ingevuld. 4

5 2. Het gebruik van de bijbehorende referentiecijfers voor ideeën en voorstellen voor beleid Verzuimcijfers zijn goed te gebruiken als stuurinformatie. In het algemeen wordt dat echter weinig gedaan. Dat is jammer, want het is niet moeilijk, en goede analyses zijn snel gemaakt. De onderstaande stuurinformatie is handig in het gebruik. We raden u aan eens per jaar mogelijkheden uit te proberen en een analyse te maken. Vervolgens is het dan het best als u al of niet in overleg met enkele sleutelfiguren een keuze maakt waar u het komend jaar op wilt sturen. Alle mogelijke targets tegelijkertijd nastreven is te veel van het goede. Wellicht is het wel mogelijk om per organisatieonderdeel te kiezen welke mogelijkheden en winstkansen er zijn. Dat levert maatwerk. 2.1 Goed bruikbare mogelijkheden bij verzuimregistratie A. Eenvoudige sturing 1 Sturen op verschillen in hoogte van het verzuim of de frequentie per afdeling 2 Sturen op verschillen in hoogte van het verzuim of de frequentie per afdeling, waarbij rekening wordt gehouden met de samenstelling van het personeelsbestand. 3 Sturen op leeftijdsgroepen 4 Sturen op functiegroepen 5 Sturen op het verschil tussen mannen en vrouwen B. Geavanceerde sturing 6 Sturen op geïndexeerde cijfers zodat alle afdelingen onderling vergelijkbaar zijn qua prestaties 7 Sturen op het kort, middel lang en lang verzuim. 8 Sturen op zeer lang verzuim 9 Sturen op frequent en langverzuimers 10 Sturen op diagnosegroepen en goede afspraken op thema s. C: Extra: sturen op kosten (zie bijlage 1) A. Eenvoudige sturing Er wordt het meest gestuurd op eenvoudig berekende verschillen in verzuimfrequentie en verzuimpercentage. Als het om zeer grote verschillen gaat is dat ook logisch en wenselijk. Zijn de verschillen minder groot of gaat het om 4% verzuim of minder dan is dit geen goed idee. Adviestip: iedereen is altijd van mening dat hij of zij zijn best doet. Wat doe je daarmee? Het presenteren van cijfers met als algemene conclusie dat het her of der nog niet in orde is werkt niet goed. Het lukt beter als je zorgt voor een positieve insteek en bij je analyse meteen nader onderzoekt of er beïnvloedbare verschillen zijn of niet of er goede mogelijkheden zijn voor winstkansen. 5

6 Bij verschillen in hoogte en frequentie is het altijd nuttig om met behulp van de verzuimberekenaar even na te kijken of die verschillen te maken hebben met functie, leeftijd of geslacht. Door het feitelijk verzuim te delen door het verwacht verzuim ontstaat een index. En daar valt op te sturen. Voorbeeld Feitelijk verzuim Verwacht verzuim Index Actie mogelijk? Afdeling X 5% 3% 140 Ja Afdeling Y 4% 3% 125 Ja Afdeling Z 4% 4% 100 Nee Valkuil: Te kleine afdelingen geven geen reëel beeld in statistieken Statistische berekeningen over afdelingen kleiner dan 15 fte zijn niet waardevol: ze zijn niet significant en springen te veel op en neer. (Als één van de twee controllers ziek is staat die afdeling er meteen met 50% verzuim weinig rooskleurig op). 2.2 Hoe kom je tot een advies? De hoogte van het verzuim (of de frequentie) kan vele oorzaken hebben. Het beste is na je analyse overleg te hebben met de best scorende afdelingen en de slechts scorende afdelingen. Met uiteraard verschillende vragen: Voor de eerste groep: hoe doen jullie het, wat zijn de succesfactoren, wat heeft het opgeleverd. Voor de tweede groep: Wat zien jullie als problemen, wat hebben jullie nodig, wat zou de winst kunnen zijn en hebben jullie iets aan de voorbeelden van jullie collega s of moeten we nader onderzoek doen. 2.3 Bijzondere referentiecijfers bij eenvoudige sturing De bovenstaande aanpak geldt voor alle onderdelen van eenvoudige sturing. Het is dan wel zaak om er de juiste referentiecijfers bij te halen. En die vindt je in de normberekenaar. In het algemeen gelden de volgende referenties: Jongeren verzuimen minder lang, maar vaker. Ouderen verzuimen minder vaak, maar wel langer. Hun herstelvermogen is minder. Het verzuim van vrouwen is gemiddeld 21% hoger dan dat van mannen. (Merkwaardig is dat dit in het bedrijfsleven minder het geval is. Mogelijk heeft dit te maken met selectie) Hoe lager de functie hoe hoger het verzuim (tenzij je de regelmogelijkheden in het werk vergroot, dat kan veel schelen). Een hogere frequentie van het verzuim heeft niet veel effect op het verzuimpercentage maar geeft vooral overlast en planning- cq werksfeerproblemen. (Wil je daar meer over weten kijk dan in de inhoudsopgave van de bijlage). Een hoog verzuimpercentage heeft voor meer dan 60% te maken met problemen bij de aanpak van langdurig verzuim (enkele gevallen kosten al veel dagen). 6

7 Referentiecijfers Ga naar de verzuimberekenaar en tik bij target het gewenste verzuimpercentage en de gewenste verzuimfrequentie in. Vul het personeelsbestand in als je precieze referenties wil. Vul je zomaar een getal in bij alle hokjes voor het personeelsbestand dan kom je ook al ver. De uiteindelijk berekende targets voor het verzuim kloppen dan niet maar die per leeftijd, functie en man/vrouw wel! Bijzondere groepen vragen extra aandacht voordat je met beleid komt Bij onderzoeken naar de mogelijkheden van specifieke groepen (leeftijd, man/vrouw of functiegroepen) kan je kiezen voor een klein onderzoek d.m.v. een lijst met vaste vragen of voor groepsinterviews. Een aanrader is om beide te doen in de bovengenoemde volgorde. Het is nog sterker als er eerst een bezoek wordt gebracht aan afdelingen waar de betrokken problemen niet spelen. Dat stelt je in staat om zowel in het onderzoek als bij de interviews ook oplossingen voor te leggen. Valkuil bij onderzoek op basis van eenvoudige verschillen Een valkuil bij dit soort onderzoek is dat soms alleen gekeken wordt naar de betrokken groep. Zo werd een keer alleen met vrouwen gesproken. Daarbij bleken veel klachten. Actie hielp niet echt. Achteraf bleek dat ook de mannelijke personeelsleden dezelfde klachten hadden. Kies dus altijd een goede referentiegroep die mee wordt betrokken bij het onderzoek. Extra tip: Kijk naar vertekening vanwege zeer langdurig verzuim Soms loont het ook de moeite om even na te gaan of het verschil niet te wijten is aan een beperkt aantal gevallen van zeer langdurig verzuim. Enkele van die gevallen kunnen voor een enorm verschil zorgen. Extra tip: hoe kan je lange tabellen snel analyseren? Een verzuimregistratiesysteem levert vaak een groot aantal tabellen op. Veel ervan is overbodig en voor managers is ook dat wat overblijft vaak veel te onoverzichtelijk. Je zult zelf wel snel de tabellen moeten kunnen doornemen. Een simpele handmatige methode om snel tabellen door te nemen. Streep met een vilstift resoluut alle overbodige kolommen en rijen door. Dat maakt het al een stuk overzichtelijker (voorbeelden: met zwangerschap, methode C1, maandcijfers over frequentie, tabelnummering). Pak een pen en loop één kolom (bijvoorbeeld de hoogte van het verzuim) verticaal langs en onderstreep wat je tegenvalt en geef een rondje wat je meevalt. Dat gaat razendsnel en geeft meteen een goed visueel beeld. (In Excel kan dat natuurlijk door de cellen een kleur te geven). 7

8 Algemene referentiecijfers In onderstaande tabel zie je referentiecijfers uit de normberekenaar op basis van het normgetal 3,8% verzuim en een frequentie van 0,65 keer per jaar voor scholen met >500 personeelsleden. Streefcijfer voor mannen 3,5 % Streefcijfers voor vrouwen 4,1 % Berekend aantal ziektedagen X dagen Kosten.. Berekend aantal ziektedagen in jaren x jaar Frequentie van het verzuim per leeftijdscategorie Leeftijd mannen vrouwen < 25 0,8 keer 0,6 0, ,8 keer 0,6 0, ,7 keer 0,6 0, ,6 keer 0,5 0,8 > 54 0,5 keer 0,5 0,7 Frequentie van het verzuim bij mannen Frequentie van het verzuim bij vrouwen 0,5 keer 0,8 keer Gemiddeld verzuim bij mannen boven de 45 3,8 % Gemiddeld verzuim bij vrouwen boven de 45 4,9 % Geavanceerde sturing Het verzuim bestaat niet. In alle gevallen is verzuim heel bijzonder opgebouwd. Wist je bijvoorbeeld dat bijna 40% van de medewerkers de afgelopen 12 maanden in het geheel niet heeft verzuimd? Of dat 15% van de medewerkers zorgt voor 65% van het verzuim? Voor geavanceerde analyses en adviezen moet je eerst wat meer weten over de interne opbouw van verzuim. Omdat we het hier kort willen houden raden we je aan eerst even in de bijlagen te kijken naar de referenties die daarover gaan. 8

9 Sturen op geïndexeerde cijfers Dit is een heel eenvoudige maar doeltreffende methode. Feitelijk is hij al voor je uitgevoerd op het blad "indexering van de normberekenaar. Het komt er op neer dat je alle afdelingen in een tabel twee cijfers geeft: het feitelijk verzuim en het verhoudingsgetal dat ontstaat door het feitelijk verzuim te delen door het met de normberekenaar berekende verwachte verzuim. Een extra mogelijkheid ontstaat als alle afdelingen zich hebben verbonden aan een bepaald afgesproken target. Dan deel je het feitelijk verzuim door die target. Zo kunnen jij en het management in één oogopslag de prestaties van de betrokken afdeling bekijken en ook met elkaar vergelijken. Voorbeeld Feitelijk verzuim Index op basis van targets of afspraken Actie mogelijk? Afdeling X 5% 140 Ja Afdeling Y 4% 125 Ja Afdeling Z 4% 100 Nee Alles indexeren? Uiteraard kan je alles indexeren. Je kunt het bijvoorbeeld doen met de frequentie van het verzuim. Of met het verzuim dat langer dan een jaar duurt. Maar het gebeurt niet vaak. Sturen op kort, middel, lang en zeer lang verzuim: een van de betere mogelijkheden Verzuim heb je in verschillende vormen. Er is bijvoorbeeld een groot verschil tussen een griepje, een redelijk ernstige sportblessure, een chronische ziekte, een burnout of een gedeeltelijk maar blijvend arbeidsongeschiktheid. Dat zie je in de cijfers terug. 1. Kort verzuim duurt hooguit een week. 2. Middellang verzuim duurt hooguit 6 weken. 3. Lang verzuim duurt tot 1 jaar. 4. Extra lang verzuim is langer dan 1 jaar. (Verzuim langer dan 2 jaar telt niet mee: daar moet een aparte taskforce op). Als je dat wilt analyseren moet je aan verzuim denken in het kader van een doorstroom model: 1. Hoeveel komt er aan? 2. Hoeveel is snel weer inzetbaar? 3. Is er grip op reële gezondheidsklachten? 4. Is er grip op langdurig moeilijk verzuim? 5. Zijn er effectieve oplossingen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid? Met dit doorstroom model kan je goed analyseren of de verzuimgeneigdheid of - noodzaak groot is en of de leidinggevenden in staat zijn grip te krijgen op de doorstroom ervan naar langer en gecompliceerder verzuim. In de normberekenaar vindt u de referenties over de standaardverdeling in percentages over deze vier soorten verzuim. 9

10 Hieronder geven we de standaardverdeling bij in totaal 4% verzuim, aangevuld met een mini-analyse. Voorbeeld Kort Middel Lang Extra lang Referenties 0,8 0,9 1,8 0,5 Afdeling X 1,5 0,7 3 1 Afdeling Y 0,9 0,6 2 0,5 Afdeling Z 0,8 2,1 0,7 0,2 Kijk eerst zelf goed voordat je het onderstaande leest. Afdeling X heeft een te grote aanloop en zou best wat aan preventie van kort verzuim kunnen doen. Het middellang verzuim lijkt laag, maar dat komt omdat ze veel door laten lopen naar het lange verzuim. Ook hun percentage arbeidsongeschiktheid is 2x te hoog. Hier moeten de leidinggevenden nog veel leren. Of is er sprake van grote werkdruk en misschien te weinig beleid? Bij afdeling Y loopt het wel lekker. Misschien is iets meer actie ter voorkoming van lang verzuim mogelijk? Afdeling Z is goed bezig. Kennelijk is de werksfeer goed en voelen mensen zich betrokken. Opvallend is dat leiding en medewerkers er kennelijk met elkaar in slagen het lange en zeer lange verzuim te voorkomen. Wellicht reden tot waardering en misschien een bezoekje waard: hoe doen ze dat? Sturen op zeer lang verzuim Je kunt targets stellen op zeer lang verzuim. Dat moet dan niet in percentages maar in aantal dossiers. Het is een goed idee al de verzuimgevallen die langer dan een jaar duren te laten bekijken door een ervaren en goed met de hogeschool samenwerkende arbeidsdeskundige. Met als target het verminderen van het aantal dossiers met 10, 20 of 50%. Misschien kan er ook een intern of extern mobiliteitscentrum bij worden betrokken? Of moet de tweedelijns re-integratie nog worden opgebouwd? En preventief: wat vindt u van het idee om bij elk ziektegeval na drie maanden door een deskundige prognoses te laten stellen. Wacht je af dan verpietert en medicaliseert de werknemer en wordt het achteraf een stuk moeilijker. Sturen op frequent en langdurig verzuimers: de FDT-lijst Hier zijn enkele goede middelen. Natuurlijk, in veel bedrijven volgt er een gesprek met leiding en/of bedrijfarts na drie keer verzuim. Maar dat kan wel even beter. Uit elk onderzoek blijkt dat: Leidinggevenden vaak een te eendimensionale visie hebben en te lang één spoor volgen De bedrijfsarts en de leidinggevenden wel over individuen maar niet over de aanpak van bepaalde thema s overleggen en afspraken maken (voorbeeld: psychische klachten of conflicten) Leiding, medewerker en bedrijfsarts de boel hebben opgegeven en de situatie aanvaarden zodat er geen verbeterplannen zijn. De oplossing staat of valt met het maken van een lijst van de betrokkenen. 10

11 Onderstaand stappenplan werkt goed: 1. Zet alle betrokkenen op een lijst (eventueel per hoofdafdeling als het er te veel zijn) 2. Maak een vragenlijst over drie onderwerpen: wat zijn de oorzaken, welke belemmeringen zijn er en is er een aanpak cq preventieplan (u vindt een voorbeeld vragenlijst in de bijlagen). 3. Analyseer de uitkomsten op de volgende onderwerpen: a) de oorzaken, b) de visies van de leidinggevenden c) de aanwezigheid van verbeterplannen. 4. Bespreek die uitkomsten intern en maak in elk geval algemene verbeterplannen met de bedrijfsarts op de gevonden thema s. 5. Laat de leidinggevenden de uitkomsten met elkaar bespreken en stel een uitwisseling / verbetergroep in of maak een maatwerk coachingsplan of een breder opleidingsplan. Sturen op diagnosegroepen en/of thema s Zie hierboven. Zet de betrokken op een lijst en analyseer de problemen. Valkuil: doe dat echt als klein onderzoek en dus schriftelijk of (slechter, want kleinere respons) per . Mondeling overleg verzandt vaak in uitgebreide verhalen over individuele gevallen. Dat begint dan op een slecht SMT te lijken. 11

12 3. Verzuimbeleid 3.1 Visie op verzuimbeleid: van gedrag naar de volwassen arbeidsrelatie In veel organisaties leeft de visie: ziekte overkomt je, verzuim is een keuze. Die visie, ontwikkelt in de jaren zestig (Philipse, elk bedrijf krijgt het verzuim dat het verdient) is populair geworden omdat het een goede invulling is van de wet verbetering Poortwachter. Die eist immers dat werkgever en werknemer zich beiden aantoonbar inzetten om verzuim te voorkomen. Het is echter de vraag of die visie, hoe terecht ook, even belangrijk blijft naarmate het verzuim daalt. Op een gegeven moment maakt iedereen bewust de goede keuzes. En dan? Is het verzuimbeleid dan afgelopen? Je loopt in elk geval het risico dat de belangstelling er voor gaat dalen. Bij Zestor hebben ze een andere visie. Het kenmerkende verschil is dat ze geavanceerder is en het hele gebied van werk, ziekte en verzuim bestrijkt. Het kernbegrip is de volwassen arbeidsrelatie. De wet over inzet bij werk en verzuim (Burgerlijk Wetboek BW 628 en 658) 1. De wet verplicht de werkgever arbeid aan te bieden dat in overeenstemming is met de krachten en bekwaamheden van de werknemer en diens gezondheid niet schaadt. 2. De werknemer is wettelijk verplicht dat werk te aanvaarden en uit te voeren en daarbij redelijke instructies van de werkgever op te volgen. Het eerste voordeel: beide artikelen gaan over werk en ziekte. Het tweede voordeel: beide artikelen gaan over inzet. De visie van de volwassen arbeidsrelatie gaat er van uit dat werkgever en werknemer ieder een eigen en gezamenlijk belang hebben bij blijvende inzetbaarheid en werkvermogen. En dat van beiden inzet verwacht mag worden. Een voorbeeld dat goed werkt is de WAI-monitor. De werknemer heeft er belang bij zijn eigen huidige en toekomstige inzet te evalueren en zo nodig maatregelen te nemen. Daarbij hoort een behoorlijke voorbereiding en begeleiding door zijn werkgever. En dan als laatste stap: Wat is er tegen de visie dat het om gezond en blijvend prettig en gemotiveerd presteren gaat? 12

13 3.2 Verzuimbeleid Na invoering van de procedures van de wet verbetering Poortwachter is er meteen ruimte voor maatwerk. Om daar ordening in te krijgen is op een schema gemaakt vanuit de visie de volwassen arbeidsrelatie. Een globale indeling: Fase 1-5% - verzuim en hoger: verdieping van de basisaanpak Fase 1-4-5% - een systematische aanpak geeft winstkansen Fase % - preventie geeft grip Fase 4-2 4% - aandacht voor goed werk en duurzame inzetbaarheid Het is niet zo dat de ene fase beter is dan de ander. Het gaat om het aangeven van ordening in de mix van beleidsmaatregelen waar scholen mee bezig zijn. Het beste is om eerst het verzuim goed te analyseren en vervolgens uit de lijst een zinvolle vervolgactiviteit te kiezen. Het is ook goed mogelijk om per rubriek, bijvoorbeeld met een percentage aan te geven in hoeverre men daar nu mee bezig is (scenario 1) en in de meest rechtse kolom in welke mate men daar hoog wil scoren (scenario 2). Op die manier valt een goed meerjarenplan te maken. Overzicht fasegewijze suggesties Fase 1 Typering Reactief Verzuim en houding Visie op verzuim Fase 2 Systematisch reactief Grip en de puntjes op de i Halen van targets Visie op inzetbaarheid Voorbeeldactiviteiten (niet compleet!) De verzuimprocedures volgen de wet Poortwachter De leidinggevenden zijn/worden getraind in sturen op verzuimgedrag en keuzes De leidinggevenden roepen hulp in als ze dat nodig vinden. Er komen systematische inzetbaarheids alternatieven als werken in de eigen functie niet mogelijk is. Samenwerkingsproblemen met de bedrijfsarts worden aangepakt De afdeling analyseert samen met P&O de resultaten op bijzondere kenmerken en geeft advies aan afdelingen en leidinggevenden. Voorbeelden: FDT-onderzoek, verzuim bij leeftijdsgroepen, functiegroepen, soorten verzuim: kort/lang, zeer lang, thema s psychische klachten, ergonomische klachten, privéklachten, conflicten, arbeidsdeskundig onderzoek. De succesfactoren bij verzuimbeleid worden geïnventariseerd. De RI&E wordt per afdeling besproken. Nu Toekomst Sc 1 Sc 2 90% 100% 30%? 13

14 Fase 3 Preventief Samenwerking leiding en medewerkers Visie op werk en inzet Fase 4 Functioneel De volwassen arbeidsrelatie Visie op werk en het eigen belang van bedrijf en medewerker Duurzame inzetbaarheid Plezierig presteren in een topteam Visie op de toekomst Overig? Arbeidsgerelateerd verzuim wordt geïnventariseerd en leidt tot actie. Arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen worden afdelingsgewijs opgepakt. Met alle zieken wordt achteraf een preventieplan gemaakt. De leidinggevenden worden daartoe getraind. Leidinggevenden en medewerkers kunnen de regelvrijheid in het werk bespreken Er is leeftijdsbewust personeelsbeleid. Er is een leefstijlbeleid. Alle afdelingen inventariseren wat er nodig is om goed te kunnen werken en stellen aanpakplannen op. Deze zijn veelal breder en positiever dan bijvoorbeeld arbeidsrisico s Alle werknemers hebben een eigen gezond werk boekje en persoonlijke inzetbaarheidplannen. Het bedrijf en de werknemers gebruiken een werkvermogensmonitor om ieders inzetbaarheid te behouden. In het bedrijf worden workshops gehouden waarna gestuurd wordt op kernwaarden en op energiebronnen. Gezondheid, inzetbaarheid en toekomst worden integraal in POP s besproken. De school krijgt de Kroon op het Werk-prijs 14

15 4. Presentatie van cijfers 4.1 Algemeen Het beste presentatie advies: houdt het nog veel simpeler dan je al doet. Maar voeg wel stimulerende tekst toe. Managers houden van cijfers. Maar ze houden niet van bergen cijfers. En zeker niet van bergen cijfers die elke maand weer verschijnen en erg veel op elkaar lijken. Vanuit HRM-kant bestaat er nog al eens behoefte om veel cijfers te vragen aan de arbodienst of ze zelf te genereren. Daar is veel voor te zeggen. Maar het is geen goed idee om ze telkens bergsgewijs over de schutting van het management te kieperen. Neem als goede stelregel: Doe de analyse uitgebreid. Bespreek die met een aantal geïnteresseerde deskundigen of lijnmanagers. En maak er vervolgens een managementvoortgangsbrief van, van maximaal 1 A4. NB: gaat het om een jaaranalyse dan is de neiging tot veel overzichten des te groter. Maak de analyse. Maar presenteer dan drie delen: 1. Een managementletter van ca 1 A4 met de stuurinformatie plus enige beleidsoverwegingen. 2. Een eerste korte bijlage met enkele kernoverzichten. Voorbeeld 1: Een overzicht van alle afdelingen met op 1 regel: jaarpercentage, kort, middel en lang verzuim, aantal personeelsleden, de kosten en de index. (Sorteer deze lijst op het beste resultaat (VZ % of index) en managers raken geïnteresseerd. Voorbeeld 2: Het verzuim van vrouwen en mannen, werkgebonden oorzaken Voorbeeld 3: Enkele veel voorkomende functies in diensten(ook gesorteerd naar resultaat, uiteraard per functie) 3. Een eventuele uitgebreide analyse (voor wie eigenlijk?) 15

16 4.2 Samenvattende tips voor presentaties Loop de verzuimcijfers door en maak aantekeningen in steekwoorden Bedenk zelf ook leuke ideeën voor het komend jaar op basis van je ambities en je ervaringen in het afgelopen jaar. Doe dat in steekwoorden. Benoem die steekwoorden in volgorde van belangrijkheid en rubriceer ze in Nuttig voor de school in het algemeen Nuttig voor je eigen organisatieonderdeel Nuttig voor je eigen plannen en ambities 1. Doe zeker ook voorstellen om de samenwerking en relatie te versterken tussen lijn, staf en eventueel (interne) arbodienst. 2. Vermijd algemeenheden, d.w.z. noem ze eventueel maar concretiseer ze dan. 3. Gebruik alleen de cijfers die je nodig hebt en gooi de rest achterin in een bijlage. 4. Gebruik een verzuimvenster. 5. Geef winstkansen aan in plaats van tegenvallers en verwijten. 6. Benoem vier resultaten. 7. Geef aan wat je zelf het afgelopen jaar leuk heb gevonden en wat je ZELF wil verbeteren (daarvoor heb je niemand nodig). 8. Het belangrijkst is een leuke en korte aanbiedingsbrief plus uitnodiging voor overleg t.b.v. verdere planning! 4.3 Voorbeeld van een opzet van een verzuimanalyse 1 Managementsamenvatting 1.1 Verzuimvenster 1.2 Meest opvallende aspecten uit de analyse 1.3 Voorstellen voor actiepunten en verbeterprojecten 1.4 Projecten- en actiepuntenlijst Bijlage 1 Verzuimanalyse en voorstellen 1 Inleiding 1.1 Positionering van de rapportage 2 Verzuimanalyse 2.1 Algemeen 2.2 Het dienstonderdeel 2.3 Eigen bevindingen en voorstellen van de bedrijfsarts 16

17 4.4 Valkuilen bij presentaties 1 Te veel criteria in één tabel: neem er maximaal 1! 2 Frequentiecijfers per maand: dat levert louter nullen op. 3 Meer dan vier A4 wordt niet gelezen. 4 Geen eigen commentaar toegevoegd: dat levert te weinig reactie maar wel ergernis 5 Jaarcijfers vergelijken met maandcijfers of kwartaalcijfers (dat is de zomer met de winter vergelijken) Voorbeeld van een verzuimvenster Lage frequentie Hoog verzuim Hoge frequentie Gemiddeld verzuim hbo Laag verzuim Gemiddelde frequentie 17

18 Bijlage 1: Cijfers als financieel stuurmiddel: kosten en opbrengsten 1.1 Samengestelde cijfers Sturen op verzuim kan ook betekenen: sturen op inzetbaarheid. Vooralsnog kijken we alleen naar het kostenplaatje. In maand of kwartaaloverzichten zijn een aantal inzetcijfers goed te bundelen. Nb Voorbeeld Algemene 81% + inzet Verzuim 7% - Vakantiedagen 11% 0 Zorgverlof 3% - Scholing 3% + Overwerk 2% - Met een symbool erbij (+ =goed,0 = gemiddeld, - =slecht) heeft het extra attentiewaarde. Uiteraard kunnen er ook dagen en kosten aan worden toegevoegd Een dergelijk systeem leent zich goed voor managementbesprekingen. Het nadeel is natuurlijk dat elk cijfer in balans wordt gezet ten opzichte van andere.( Meer verzuim maar minder overwerk enz.: de focus wordt minder). 1.2 Samengestelde cijfers: Prestatie-indicatoren Erkende prestatie-indicatoren zijn: Inzetbaarheidpercentages (d.w.z. verzuim plus daarnaast de andere inzetcijfers zoals vakantie, verlof, zorgverlof, opleiding enz., maar dan samengesteld. Indexen van prestatie-indicatoren. Dat houdt in dat de feitelijke prestatie wordt afgezet tegen de verwachte of afgesproken prestatie (door de indexvorm worden afdelingen vergelijkbaar) Kostenindexen 18

19 1.3 De kosten nog eens op een rij Ongeveer 10 jaar geleden werden veel werkgevers bang gemaakt me de kreet verzuim kost geld. Uiteraard is dat het geval. Maar welke kosten? En hoeveel? De vuistregel was: Verzuim kost geld vanwege: planningsproblemen werksfeer problemen kwaliteitsproblemen niet verricht werk vervangingskosten Bij elkaar wordt dat op 2,5 maal het verzuimpercentage gesteld. Jaren was men hier gelukkig mee al was er ook kritiek. Niet al het verzuim leidt tot vervanging en niet elk verzuim leidt tot problemen. Sinds een jaar of 5 heeft men vooral oog voor de echte kosten, die direct in geld zijn uit te drukken. Dat geldt dan niet alleen de loonwaarde van de betrokken medewerkers, maar ook de kosten van de arbodienst. Erg bevredigend is dat overigens niet: hier wordt bijvoorbeeld de tijdsbesteding van de leidinggevenden en de hrm-consulenten niet meegerekend. 1.4 Kosten: een factor 2 van het percentage Onder adviseurs die zich bezig houden met verzuim wordt grofweg een factor 2 gehanteerd. De argumentatie is: Verzuim dat langer duurt, leidt tot vervanging. Vervanging leidt tot extra kosten boven de normale vervangingskosten Verzuim levert planningsproblemen en verhoogt de werkdruk en soms de irritatie bij anderen wat leidt tot minder prestatie, ook bij de anderen. Een overzicht van de verzuimkosten wordt gegeven door het grootste commerciële registratiesysteem (Vernet, vooral actief in zorg en bij welzijn). Daarbij maken ze onderscheid tussen directe en indirecte kosten. Uit hun opsomming blijkt wel dat het om veel meer dan alleen de loonsom gaat: De totale kosten van het ziekteverzuim bestaan uit directe en indirecte verzuimkosten. Directe verzuimkosten Onder de 'directe verzuimkosten' wordt door Vernet het uitgekeerde ziekengeld verstaan ofwel de bruto loonkosten van de zieke werknemers (excl. zwangerschapsuitkeringen), verhoogd met het vakantiegeld (8%) en de werkgeverslasten voor WW, WIA en ziektekostenverzekering (20%). Bij de berekening is uitgegaan van nul wachtdagen, 100% uitkering in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar. 19

20 Indirecte verzuimkosten Naast het doorbetalen van het bruto loon van zieke werknemers zijn er nog andere kosten die voortvloeien uit verzuim, de zogenaamde 'indirecte verzuimkosten'. Hieronder staan enkele voorbeelden: indirecte loonkosten: toeslagen, tantièmes, eventuele 13-de maand, pensioenpremie, reiskostenvergoeding, Pemba-premie, overwerk collega's, inhuren uitzendkrachten, etc. overige indirecte kosten: kosten arbodienst, personeelsverloop (werving en selectie), kosten preventie, begeleiding en re-integratie, administratieve verplichtingen (o.a. door de Wet Poortwachter), etc. immateriële zaken die tot kosten kunnen leiden: slecht imago, kwaliteitsverlies, overbelasting collega's, etc. Onderzoeken geven aan dat de indirecte verzuimkosten ongeveer zo groot zijn als de directe verzuimkosten. Voor de totale verzuimkosten vermenigvuldigt Vernet daarom de directe verzuimkosten met de factor 2. (Bron: vernet 2008) En de opbrengsten? Her en der zijn de opbrengsten van de aanpak van verzuim goed gemeten. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het a&o-fonds gemeenten waarbij jaarlijks 300 gemeenten gevraagd worden op de opbrengsten van een lager verzuim. Het blijkt dat de gemeenten de vermindering van kosten niet als het belangrijkst ervaren: De zekerheid dat er geen claims komen, de verbetering van planning, inzet en prestatie: allemaal volgens de gemeenten ook belangrijk naast de kosten. Wellicht is het een goed idee om zelf het komend jaar de opbrengstverwachtingen ook te meten? De vragen vindt je in de bijlage. Wellicht iets om zelf ook eens uit te zetten? Opbrengsten aandacht voor verzuimbeheersing en arbeidsomstandigheden (N=97) Dat is niet goed te benoemen 19% Vermindering van kosten 33,1% Vermeerdering inzet medewerkers 41,9% Meer volwassen arbeidsverhoudingen 16,8% Verbetering werksfeer 22,3% Minder arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten 64,4% Minder verloop 8% Anders 14,2% Weet niet 0% 20

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Tijdreeks verzuimcijfers 2. Verzuim naar geslacht 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Jaarrapportage 2011. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Jaarrapportage 2011. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Jaarrapportage 2011 Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting... 3 Kerncijfers 2009, 2010, 2011... 4 Participatie... 5 Verzuimontwikkeling...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Analyse Ziekteverzuim

Analyse Ziekteverzuim Analyse Ziekteverzuim Jaaroverzicht 2013 In het Agrarisch en Groen Bedrijf pagina 1 SAZAS HELPT U VERDER! SAZAS HELPT U VERDER! pagina 2 1. INLEIDING Voor u ligt de analyse ziekteverzuim over het kalenderjaar

Nadere informatie

verzuimnetwerk Vernet Viewer Zorg aan Zet Voortschrijdend jaar 2013-1 t/m 2013-4 T (020) 422 9771 F (020) 427 2839 E info@vernet.nl W www.vernet.

verzuimnetwerk Vernet Viewer Zorg aan Zet Voortschrijdend jaar 2013-1 t/m 2013-4 T (020) 422 9771 F (020) 427 2839 E info@vernet.nl W www.vernet. verzuimnetwerk Vernet Viewer Zorg aan Zet Voortschrijdend jaar -1 t/m -4 Oude Braak 16 1012 PS Amsterdam T (020) 422 9771 F (020) 427 2839 E info@vernet.nl W www.vernet.nl Inhoudsopgave 1. Leeftijdsopbouw

Nadere informatie

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Inleiding De generatie van babyboomers gaat binnenkort met pensioen. En met hen een grote hoeveelheid vakkennis.

Nadere informatie

Branche Viewer. Algemene Ziekenhuizen. Kwartaal

Branche Viewer. Algemene Ziekenhuizen. Kwartaal Branche Viewer Algemene Ziekenhuizen Kwartaal 2016-1 Inhoudsopgave Voorwoord/Analyse 1. Verzuimpercentage naar ziektejaar 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie

Nadere informatie

Verzuimanalyse MBO-sector

Verzuimanalyse MBO-sector Verzuimanalyse MBO-sector 3 e kwartaal 2011 t/m 2 e kwartaal 2012 MBO Raad Woerden, November 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het genereren van de verzuimgegevens... 4 3. Van registratie naar

Nadere informatie

Voorbeelden Verzuimpercentages

Voorbeelden Verzuimpercentages Voorbeelden Verzuimpercentages I Voorbeelden Verzuimpercentages Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Verzuimpercentages 2... 2 1.1 Waarom verzuimpercentages?... 2 1.2 Verzuimpercentages scherm... 3 1.3 De rapporten...

Nadere informatie

Branche Viewer. Geestelijke Gezondheidszorg. Kwartaal

Branche Viewer. Geestelijke Gezondheidszorg. Kwartaal Branche Viewer Geestelijke Gezondheidszorg Kwartaal 2016-3 Inhoudsopgave Voorwoord/Analyse 1. Verzuimpercentage naar ziektejaar 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Jaarrapportage 2010. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Jaarrapportage 2010 Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting... 3 Kerncijfers 2008, 2009, 2010... 4 Participatie... 5 Verzuimontwikkeling...

Nadere informatie

Resultaatgerichte analyse van verzuimcijfers 7 4 12 8 % 5 3,5

Resultaatgerichte analyse van verzuimcijfers 7 4 12 8 % 5 3,5 Resultaatgerichte analyse van verzuimcijfers 7 4 12 8 % 5 3,5 1 COLOFON Resultaatgerichte analyse van verzuimcijfers OPDRACHTGEVER Stichting A+O fonds Gemeenten Projectteam: R. Davits en E. Loozen EINDREDACTIE

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Branche Viewer VVT. Kwartaal

Branche Viewer VVT. Kwartaal Branche Viewer VVT Kwartaal 2016-4 Inhoudsopgave Voorwoord/Analyse 1. Verzuimpercentage naar ziektejaar 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 4. Verzuim naar

Nadere informatie

Ziekteverzuimregistratie

Ziekteverzuimregistratie Datum 22 juli 2002 Ons kenmerk EA2002/81344 zie verzendlijst Onderdeel directie Politie Inlichtingen M.Hendriks/F.v.Gessel T (070) 426 6809 F (070) 426 6809 Uw kenmerk Onderwerp Ziekteverzuimregistratie

Nadere informatie

Grip op verzuim. Handvatten voor een beter verzuimbeleid. door Maikel van den Bosch Relatiemanager. Grip op onderwijs

Grip op verzuim. Handvatten voor een beter verzuimbeleid. door Maikel van den Bosch Relatiemanager. Grip op onderwijs Grip op verzuim Handvatten voor een beter verzuimbeleid door Maikel van den Bosch Relatiemanager Grip op onderwijs Waar mensen werken, komen we verzuim tegen Dat is vervelend voor de medewerkers zelf,

Nadere informatie

Branche Viewer VVT. Kwartaal

Branche Viewer VVT. Kwartaal Branche Viewer VVT Kwartaal 2015-4 Inhoudsopgave Voorwoord/Analyse 1. Verzuimpercentage naar ziektejaar 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 4. Verzuim naar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage: De standaard rekenregels voor verzuimmaten...11

Inhoudsopgave. Bijlage: De standaard rekenregels voor verzuimmaten...11 Verzuimanalyse MBO-sector 3 e kwartaal 2013 t/m 2 e kwartaal 2013 MBO Raad Woerden, oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het genereren van de verzuimgegevens... 4 3. Van registratie naar informatie...

Nadere informatie

Effectief verzuim terugdringen

Effectief verzuim terugdringen Effectief verzuim terugdringen De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Meldingsfrequentie Sector Zorg 2009. Verzuimpercentage Sector Zorg 2009. Aantal werknemers Sector Zorg 2009. Gemiddelde duur Sector Zorg 2009

Meldingsfrequentie Sector Zorg 2009. Verzuimpercentage Sector Zorg 2009. Aantal werknemers Sector Zorg 2009. Gemiddelde duur Sector Zorg 2009 Verzuimpercentage Sector Zorg Meldingsfrequentie Sector Zorg Gemiddelde duur Sector Zorg Aantal werknemers Sector Zorg De indeling voor de vijf regio s in de zorgsector NN : Noord Nederland MN : Midden

Nadere informatie

Verzuimbeleid s-hertogenbosch past bij gemeente. Tekst: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman

Verzuimbeleid s-hertogenbosch past bij gemeente. Tekst: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Dynamische inzetbaarheid in plaats van verzuimbeheersing Verzuimbeleid s-hertogenbosch past bij gemeente Tekst: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Gemeente breed ligt het

Nadere informatie

Kostbaar trampolinekarakter van het verzuim biedt gerichte winstkansen

Kostbaar trampolinekarakter van het verzuim biedt gerichte winstkansen Kostbaar trampolinekarakter van het verzuim biedt gerichte winstkansen Steeds meer ambtenaren werken door bij klein ongerief, aanpak van langdurig verzuim geeft perspectief Renz Davits, A+O fonds Gemeenten

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

VERRASSENDE WENDINGEN BIJ HET VERZUIM VAN GEMEENTEN

VERRASSENDE WENDINGEN BIJ HET VERZUIM VAN GEMEENTEN VERRASSENDE WENDINGEN BIJ HET VERZUIM VAN GEMEENTEN Achter de verzuimcijfers van de Nederlandse gemeenten zijn verrassende wendingen ontdekt. 1. Het verzuim is het afgelopen jaar enigszins gedaald van

Nadere informatie

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten Verzuimcijfers 00 sector Gemeenten A+O fonds Gemeenten, april 0 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt licht tot, procent in 00 Het ziekte van gemeenten is in 00 licht gedaald tot, procent. Ten opzichte van

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

VerzuimMonitor Sector Zorg Jaar 2005

VerzuimMonitor Sector Zorg Jaar 2005 VerzuimMonitor Sector Zorg Verzuimpercentage Sector Zorg Meldingsfrequentie Sector Zorg Gemiddelde duur Sector Zorg Aantal werknemers Sector Zorg De indeling voor de vijf regio s in de zorgsector NN :

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010. Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie

Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010. Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010 Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie Opstellers: Ad Smit /Anja Kostermans Maart/april 2010 1 Inhoudsopgave 1. Verzuimanalyse 2010 tov 2009 3 2. Preventie..4

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

Brancherapportage J C:\Brancherapportages

Brancherapportage J C:\Brancherapportages 17-03-2017 2015 December VOB Brancherapportage J C:\Brancherapportages Ver. Openbare Bibliotheken ArboNed Kenniscentrum Rapportagedatum: 17-03-2017 Peildatum: 31-12-2016 Sectormanager: Jan Nieuwdorp jan.nieuwdorp@arboned.nl

Nadere informatie

dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT

dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT INLEIDING Voor u ligt de analyse ziekteverzuim over het kalenderjaar 2014. In deze analyse vindt u de kengetallen ziekteverzuim van de agrarische en groene sectoren.

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim.

VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim. 2016 VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim. Verzuimrapport Inleiding V oor u ligt het verzuimrapport over het kalenderjaar 2016. In dit rapport vindt u de kengetallen van het ziekteverzuim

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Ziekteverzuimanalyse van O2A5

Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 1 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Kalenderjaar 2007: het gehele jaar Kalenderjaar 2008: van januari 2008 tot half augustus 2008 Om een volledig beeld te kunnen vormen van de

Nadere informatie

Een toelichting op het berekenen van een economische loonwaarde tijdens ziektevervangend werk (tijdelijk) Een handleiding voor het gebruik van het LBS

Een toelichting op het berekenen van een economische loonwaarde tijdens ziektevervangend werk (tijdelijk) Een handleiding voor het gebruik van het LBS Het Loonwaarde Berekening Systeem LBS Een toelichting op het berekenen van een economische loonwaarde tijdens ziektevervangend werk (tijdelijk) Een handleiding voor het gebruik van het LBS Aan de informatie

Nadere informatie

Preventie en verzuimkosten

Preventie en verzuimkosten Preventie en verzuimkosten Risico ontstaat door het niet weten wat je aan het doen bent (Warren Buffet) Pascalle Smit Strategisch adviseur duurzame inzetbaarheid Ervaring Goede hulp bij ontslag scheelt

Nadere informatie

Handleiding. Software voor integraal verzuimmanagement. Verzuim Onder Controle Lloydstraat 5 (Unit 1.13) 3024 EA Rotterdam

Handleiding. Software voor integraal verzuimmanagement. Verzuim Onder Controle Lloydstraat 5 (Unit 1.13) 3024 EA Rotterdam Handleiding Software voor integraal verzuimmanagement Verzuim Onder Controle Lloydstraat 5 (Unit 1.13) 3024 EA Rotterdam Telefoon: 0411-760 000 Fax: 0411-760 001 E-mail (algemeen): info@verzuimondercontrole.nl

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Presentatie: Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Re-integratie tweede spoor biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om naar passende arbeid

Nadere informatie

European Sick Leave Index Voorbeeldklant

European Sick Leave Index Voorbeeldklant European Sick Leave Index Voorbeeldklant Wij danken u voor de deelname aan het onderzoek European Sick Leave Index. Dit initiatief is ontwikkeld om te beantwoorden aan een groeiende vraag naar inzichten

Nadere informatie

Brancherapportage J C:\Brancherapportages

Brancherapportage J C:\Brancherapportages 23-03-2016 2015 December VOB Brancherapportage J C:\Brancherapportages Vereniging Openbare Bibliotheken ArboNed Kenniscentrum Rapportagedatum: 23-03-2016 Peildatum: 31-12-2015 Sectormanager: Jaap Tinga

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

LHV Verzuimarrangement. voor huisartspraktijken

LHV Verzuimarrangement. voor huisartspraktijken LHV Verzuimarrangement voor huisartspraktijken LHV Verzuimarrangement voor huisartspraktijken In uw huisartspraktijk staat u samen met medewerkers klaar om patiënten de beste zorg te bieden. Maar ook uw

Nadere informatie

EVALUATIE ZIEKTEVERZUIMBELEID 2013

EVALUATIE ZIEKTEVERZUIMBELEID 2013 EVALUATIE ZIEKTEVERZUIMBELEID 2013 Inleiding Conform de nota ziekteverzuim en re-integratie gemeente Simpelveld vindt er jaarlijks een evaluatie plaats van het beleid. Voor het uitvoeren van de evaluatie

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Agenda. De onzichtbare medewerker. Een resultaatsgerichte aanpak van verzuim. Inzicht krijgen in ziekteverzuim. Verzuimbeleid

Agenda. De onzichtbare medewerker. Een resultaatsgerichte aanpak van verzuim. Inzicht krijgen in ziekteverzuim. Verzuimbeleid De onzichtbare medewerker Een resultaatsgerichte aanpak van verzuim Agenda Inzicht krijgen in ziekteverzuim Soorten ziekteverzuim Cijfergegevens Verzuimbeleid Preventieve aanpak (macro) Verzuimbeleid (micro)

Nadere informatie

European Sick Leave Index Klant

European Sick Leave Index Klant European Sick Leave Index Wij danken u voor de deelname aan het onderzoek European Sick Leave Index. Dit initiatief is ontwikkeld om te beantwoorden aan een groeiende vraag naar inzichten in het effect

Nadere informatie

Leiding geven aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Gertie Verreck & Ingrid Linders

Leiding geven aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Gertie Verreck & Ingrid Linders Leiding geven aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid Gertie Verreck & Ingrid Linders Duurzame Inzetbaarheid is.. Duurzaam inzetbaar = Gezond, productief en met plezier huidig en toekomstig werk...willen

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

De wet Werk en Inkomen naar. Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden. Op 29 december 2005

De wet Werk en Inkomen naar. Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden. Op 29 december 2005 De WIA De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden Op 29 december 2005 1 De poortwachter De Wet Verbetering Poortwachter 1 is van kracht geworden Op 1april 2002 2 De arbodienst

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen Ziektewetplan Een zorg uit handen genomen 18 3 Ziekteverzuim is een financieel risico Voor u als werkgever is het van groot belang uw onderneming en uw medewerkers gezond te houden. Dit doet u onder andere

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers

Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers Uitgevoerd door Linda Hoogervorst, student Hogeschool van

Nadere informatie

1. INLEIDING... 2 2. WERKEN MET VERZUIM... 3 2.1 INLOGGEN... 3 2.2 ZIEKMELDING... 4 2.3 HERSTELMELDING... 8 3. VERZUIMDOSSIER... 13 3.

1. INLEIDING... 2 2. WERKEN MET VERZUIM... 3 2.1 INLOGGEN... 3 2.2 ZIEKMELDING... 4 2.3 HERSTELMELDING... 8 3. VERZUIMDOSSIER... 13 3. 1. INLEIDING... 2 2. WERKEN MET VERZUIM... 3 2.1 INLOGGEN... 3 2.2 ZIEKMELDING... 4 2.3 HERSTELMELDING... 8 3. VERZUIMDOSSIER... 13 3.1 WET VERBETERING POORTWACHTER (WVP)... 13 3.2 ZOEKEN OP DOSSIER...

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden Verzuimprotocol SHDH Verzuimbeleid in goede banen Aandacht voor verantwoordelijkheden Inhoudsopgave 3 Aandacht voor verzuim Iedere medewerker doet er toe 4 Aandacht voor verantwoordelijkheden Medewerker

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Doel van de notitie

Ziekteverzuimbeleid. Doel van de notitie Ziekteverzuimbeleid Beleidsnotities worden in de regel tegen het einde van het 4 e jaar geëvalueerd. De beleidsnotitie Ziekteverzuim dateert uit 2008 en is in 2011 door de verschillende gremia tegen het

Nadere informatie

Huisartsbeurs. Peter Lijster Zorg van de Zaak

Huisartsbeurs. Peter Lijster Zorg van de Zaak Huisartsbeurs Peter Lijster Zorg van de Zaak Bent u geïnspireerd? Volg dan de gehele cursus bij u in de buurt. Voor meer informatie en data kunt u terecht bij de infobalie van de LHV Academie. Alleen vandaag

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Wat is verzuim? 2. Het ziekteverzuim in beeld. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. 1. Wat is verzuim? 2. Het ziekteverzuim in beeld. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Wat is verzuim? 1.1. INLEIDING..................................................... 1 1.2. EEN GOEDE AANPAK IS DE HALVE ADEM............................... 2 1.3. WAT IS HET DOEL VAN VERZUIMBELEID?................................

Nadere informatie

De gevolgen van een verminderd werkvermogen voor duurzame inzetbaarheid

De gevolgen van een verminderd werkvermogen voor duurzame inzetbaarheid De gevolgen van een verminderd werkvermogen voor duurzame inzetbaarheid Tilja van den Berg & Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam Aanleiding Zorgsector Aanleiding

Nadere informatie

Dreigende kanteling naar een hoog verzuim is de aandacht waard. Vincent Vrooland, Vrooland Advies en Renz Davits, A+O fonds Gemeenten 1 augustus 2016

Dreigende kanteling naar een hoog verzuim is de aandacht waard. Vincent Vrooland, Vrooland Advies en Renz Davits, A+O fonds Gemeenten 1 augustus 2016 Dreigende kanteling naar een hoog verzuim is de aandacht waard Vincent Vrooland, Vrooland Advies en Renz Davits, A+O fonds Gemeenten 1 augustus 2016 Inhoudsopgave Dreigende kanteling naar een hoog verzuim

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie C.A. (Cynthia) Chudaska Rccm register casemanager Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS Instructie voor het invullen van de vragenlijst: Deze vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega s binnen het eigen team

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Productspecificatie Cordares Continu Module Verzuim

Productspecificatie Cordares Continu Module Verzuim Productspecificatie Cordares Continu Module Verzuim Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Verzuim Totaal... 3 3. Verzuim Stop Loss... 6 4. Cordares VerzuimLoket... 9 5. Cordares Verhaalsservice... 9 6. Arbodienstverlening...

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Wat wordt van u verwacht als werknemer?

Wat wordt van u verwacht als werknemer? Zo'n 12.000 mensen krijgen dementie voordat ze 65 jaar zijn. Deze mensen vaak nog aan het werk op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt. Dementie kan veel invloed hebben op het werk. Het ligt

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Vragenlijst Samen Werken

Vragenlijst Samen Werken TNO Arbeid TNO-vragenlijst 01830254 V0312563.v2 Vragenlijst Samen Werken Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Datum Februari 2003 Auteurs Aukje

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

MKB-ondernemer geeft grenzen aan M0040 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Reactie van MKB-ondernemers op wetswijzigingen in sociale zekerheid Florieke Westhof Peter Brouwer Zoetermeer, 0 april 004 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Ondernemers

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts

De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts Informatiebijeenkomst 5 juni 2012, georganiseerd door Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en Whiplash Stichting Nederland

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Lagere lasten door ziekte en arbeidsongeschiktheid

Lagere lasten door ziekte en arbeidsongeschiktheid Ziekte en stellen veel medewerkers en werkgevers voor problemen. e begeleiding in de vorm van of schadelastbeperking kan dan veel opleveren. Dit met als doel persoonlijke zorgen, onnodige kosten en overbelasting

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Module Verzuim

Veelgestelde vragen Module Verzuim Wat is een ziekteverzuimverzekering? Als werknemers door ziekte niet kunnen werken, moet de werkgever hun loon doorbetalen. Met deze verzekering krijgt de werkgever een vergoeding voor deze kosten. Voor

Nadere informatie

FAQ bij rekenmodule lonen

FAQ bij rekenmodule lonen FAQ bij rekenmodule lonen Samenvatting inhoud (ctrl + klikken om koppeling te volgen): 1. Persoon met meerdere contracten 2. Langdurige ziekte 3. Extralegale voordelen 4. Onregelmatige prestaties (toeslagen)

Nadere informatie

Toelichting Berekening Verlof

Toelichting Berekening Verlof Toelichting Berekening Verlof Datum 08-12-2016 Auteur DUO Status Definitief Versie 1.0 Versiebeheer Versie Reden van versie Auteur Datum nummer 1 Initiële versie Tris Serail Aug 2016 pagina 2 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, december 2005 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

Keuzegids arbodienstverlening

Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Turien & Co. Assuradeuren biedt werkgevers zoveel mogelijk keuzevrijheid in de verzuimbegeleiding. Juist door deze ruime keuzevrijheid is het

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

Bijlage 1: CAO Schilders

Bijlage 1: CAO Schilders Bijlage 1: CAO Schilders CAO Schilders ARTIKEL 26 Arbeidsongeschiktheid 1. a. In geval van arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer aanspraak op doorbetaling van het vast overeengekomen loon volgens de

Nadere informatie