PROGRAMMABOEKJE. 2 februari 2012 Wijkcentrum Schieringen te Leeuwarden. Een tijdelijke bevlieging of de nieuwe manier van bouwen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMABOEKJE. 2 februari 2012 Wijkcentrum Schieringen te Leeuwarden. Een tijdelijke bevlieging of de nieuwe manier van bouwen"

Transcriptie

1 PROGRAMMABOEKJE Follow-up Seminar Duurzaam Renoveren Een tijdelijke bevlieging of de nieuwe manier van bouwen 2 februari 2012 Wijkcentrum Schieringen te Leeuwarden

2

3 PROGRAMMABOEKJE Follow-up Seminar Project RAAK Netwerk Nieuw Bouwen 2 februari 2012

4 OP WEG NAAR.. Hot Spot Duurzame Energie (HSDE)

5 Hot Spot Duurzame Energie (HSDE) Vanaf 2009 werken overheid en kennisinstellingen in Fryslân samen aan de Versterking van de kennisinfrastructuur. Fryslân wil zich profileren op een aantal speerpunten, de zogenaamde Hot Spots. Eén van de Hot Spots is Duurzame Energie en de NHL is gevraagd dit proces samen met Van Hall Larenstein en Stenden in te richten. In 2009 is gestart met de voorbereidingen van een aanvraag voor subsidie. Dit heeft uiteindelijk begin 2011 geleid tot toekenning van subsidie. Doelstelling van het project HSDE (looptijd 3 jaar) is enerzijds het ontwikkelen van innovatieve producten, processen en diensten op gebied van duurzame technologie en energie ten aanzien van toerisme, wonen en transport met accent op de (kleinschalige) waterrijke omgeving en anderzijds het borgen, vergroten en verspreiden van hieraan verwante kennis en kunde. Belangrijk is dat de concurrentiepositie van het MKB op gebied van duurzame technologie & energie toeneemt. HSDE biedt support en verricht onderzoek voor relevante (Noord Nederlandse) MKB bedrijven om dit te helpen bereiken. De kennispositie van bedrijven (MKB) maar ook van de noordelijke hogescholen (met name NHL Hogeschool) moet versterkt cq. uitgebreid worden. Tenslotte zal ook de bewustwording in het algemeen rondom de mogelijkheden van duurzame energie & technologie bij een ieder moeten toenemen. In afwachting van definitieve toekenning van subsidie voor project HSDE is vast gestart met diverse kleinere projecten met een kortere aanvraagtijd. Het RAAKproject Netwerk Nieuw Bouwen is daar een goed voorbeeld van. Hierdoor is duurzame energie en duurzaam bouwen een vast punt op de agenda van de verschillende opleidingen (zie ook:

6 Netwerk Nieuw Bouwen Dé plek voor Duurzaam Renoveren Het RAAK-MKB- project Netwerk Nieuw Bouwen, kortweg NNB, is een initiatief van de afdeling Built Environment van NHL Hogeschool te Leeuwarden. De opleiding Bouwkunde van deze afdeling werkt in het netwerk actief samen met uiteenlopende partners uit het bedrijfsleven. Studenten dragen waardevolle kennis aan door middel van onderzoek en bedrijven komen op hun beurt met jarenlange ervaring en goede ideeën. Netwerk Nieuw Bouwen vergroot zo de kennis rondom duurzaam renoveren en bevordert de kenniscirculatie.

7 Netwerk Nieuw Bouwen is een zogenaamd RAAK-MKB-project. RAAK staat voor Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie en is een regeling vanuit het ministerie van OCW. Met subsidies stimuleert RAAK regionale samenwerking tussen hogescholen, het middelbaar beroepsonderwijs en midden- en kleinbedrijf. Het gaat vooral om projecten die zich richten op innovatie en het toepasbaar maken van kennis voor het midden- en kleinbedrijf in de regio. Duurzaam Renoveren een tijdelijke bevlieging of de nieuwe manier van bouwen? Het begrip duurzaam bouwen wordt te pas en te onpas gebruikt. Voorbeeldprojecten met extreme stellingnames en hoogtechnologische producttoepassingen bepalen de beeldvorming. Dit roept vragen op: * Is het begrip niet al te veel uitgehold? * Is duurzaam bouwen straks nog alleen voor de happy few die het kunnen betalen en de fanatiekelingen? * Is duurzaam bouwen wel een optie in de sociale woningbouw, met name bij de renovatieprojecten waarmee de sector wordt geconfronteerd?

8 Aanpak project Netwerk Nieuw Bouwen in samenhang met onderwijs 1 Het consortium heeft ervoor gekozen om zich te richten op naoorlogse woningbouw. De eerste verkenning is uitgevoerd door drie afstudeerders (Kamsma, Geerts, Bos). 2 In fase twee zijn vijf verschillende cases van de woningbouwcoöperatie Elkien uitgewerkt door vijf groepen derdejaars studenten Bouwtechniek en Architectuur. 3 In het derde semester heeft een groep van zes studenten onderzoek gedaan naarrduurzame renovatie van een complete wijk met portiekflats met drie bouwlagen.

9

10 PROGRAMMA Start rondleiding door de buurt Start plenair programma Welkom en inleiding Woud van Woudenberg Duurzaam Renoveren, een stap in de goede richting Emila Sarboland, studente Communicatie (NHL Hogeschool), heeft enkele stakeholders geïnterviewd en geeft een kort overzicht van uitspraken met betrekking tot duurzaam renoveren Vandaag dromen voor de toekomst Martin Liebregts, directeur Bouwhulpgroep, Eindhoven. Vanuit duurzaamheid is de aanpak van de bestaande woningvoorraad een van de belangrijkste agendapunten. Het behoud van goede, comfortabele en energiezuinige woningen is voor alle aspecten van duurzaamheid een winstpunt (energiegebruik, materiaalverbruik, gezond binnenmilieu).de kwaliteitsaanpassing van de bestaande voorraad is nog te veel gebaseerd op opvattingen van de vorige eeuw. Weinig innovatie, slechte kosten-kwaliteitsverhouding, ontbreken van individueel maatwerk en passend aanbod, gebaseerd op het gebruik. Oude samenwerkingsvormen, die meer gericht zijn op aannemen en minder op aanbieden, beheersen de praktijk. Juist in tijden van crisis is het essentieel vooruit te kijken en je bewust te worden van de lange termijn. Het gaat niet om de winst van vandaag, maar om het (maatschappelijk) rendement op de langere termijn. Een woning heeft nu eenmaal een gemiddelde levensduur van circa

11 15.20 Pauze honderdtwintig jaar. En als dit vergeten wordt, vertaalt zich goedkoop automatisch in duurkoop Innovatieve renovatie portiekflats Afstudeergroep van 6 studenten Built Environment NHL Hogeschool. Presentatie van de resultaten van het afstudeeronderzoek naar duurzame renovatie van een complete wijk met portiekflats met drie bouwlagen. De vernieuwende aanpak voor duurzame renovatie moet dienen als standaard voor soortgelijke projecten. Uitgangspunten hierbij zijn onder meer: passiefhuis concept (verminderen warmtevraag), energieneutraal wonen (zelfvoorzienend qua stroom, geen gasaansluiting), toetsing toe te passen materialen op C2C-principe (Cradle to Cradle). De studenten doen ook onderzoek naar maatregelen om de leefbaarheid en de ociale veiligheid te verbeteren. Belangrijke randvoorwaarde is dat zowel de bewoners (verhoging comfort) als de woningbouwcoöperatie (terugverdientijden) baat hebben bij de renovatie Discussie en afsluiting Borrel in expositieruimte

12 BUILT ENVIRONMENT De afdeling Built Environment, gevormd door de opleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek en Mobiliteit, verzorgt voltijd onderwijs aan ruim 300 studenten. Onderdeel van het onderwijs vormen de projecten uit de praktijk waar de studenten aan werken. Projecten waarin studenten ervaring op doen met het vakgebied waar zij later in werkzaam zullen zijn. Middels de kenniscentra Ruimtebouwers en Shared Space biedt de afdeling haar kennis aan een groter publiek aan. Naast de opdrachten die zij voor de diverse organisaties uitvoert biedt zij vanuit deze kennis centra ook diverse cursussen aan. Meer informatie over deze en andere cursussen van NHL Hogeschool kunt u terug vinden op onze website onder werk en studie. Hier vindt u tevens meer informatie over onze kenniscentra Ruimtebouw ers en Shared Space. Voorbeelden van cursussen zijn: * Brandpreventie (basiscursus) * Interieurarchitectuur (volledige cursus) * Interieur & Design (voor beginners)

13 BRANDPREVENTIE De brandveiligheid van een gebouw hangt voornamelijk af van de combinatie van bouwkundige, organisatorische en installatietechnische voorzieningen. De Basis-cursus Brandpreventie geeft u inzicht in het nut en de toepassing van de verschillende voorzieningen. Dit doen we aan de hand van het nieuwe Bouwbesluit 2012 van de overheid. Dit nieuwe bouwbesluit geeft een nieuwe kijk op de Nederlandse brandveiligheidsregelgeving én de interpretatie ervan. Met deze praktijkgerichte basiscursus leert u beter in te spelen op het vereiste brandveiligheidsniveau tijdens de bouwfase van een gebouw en het behouden van het brandveilig heidsniveau na oplevering van het gebouw in de gebruiksfase. Perspectief De Basiscursus Brandpreventie is geschikt voor iedereen die in zijn of haar functie te maken heeft met de brandveiligheid van gebouwen, bijvoorbeeld architecten, aannemers (projectleiders/werkvoorbereiders uitvoerders), woningbouwverenigingen en brandveiligheidsadviseurs. Na afloop van de cursus bent u in staat om aan de hand van het Bouwbesluit 2012 de bouwkundige, organisatorische en installatie-technische voorzieningen op het gebied van brandpreventie toe te passen in de dagelijkse praktijk. Kenmerken * De cursus bestaat uit drie dinsdagavonden * Combinatie van theorie en praktijk * Inbreng van eigen praktijkvraagstukken * Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname

14 MET DANK AAN Afbeeldingen: Afstudeergroep Bouwkunde: Jeske Bakker Pieter Koopmans Hidde Luinenburg Rudolf Maria Albert Meijer Mark Stiemsma Tekst: Soon Hee Santema Emila Sarboland Meintsje de Vries Woud van Woudenberg Fotografie en vormgeving: Yvonne Michielsen RAAK - project Netwerk Nieuw Bouwen NHL Hogeschool Rengerslaan DD LEEUWARDEN Partners Achterbosch Architectuur BugelHajema Elkien Friso Bouwgroep Jorritsma Bouw P. de Vries Installatietechniek Voor meer informatie over Netwerk Nieuw Bouwen kijkt u op: Sponsoring Stichting Innovatie Alliantie

15

16

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Maud Romeijn Hogeschool Zuyd, Facility Management Event&Leisure Stageperiode ; februari 2010 juni 2010 Datum publicatie; 18 06 2010 Strategisch marketingplan

Nadere informatie

Wurkje foar Fryslân. Samenvatting. mei inoar, mei hert en siel. Wurkje foar Fryslân 1

Wurkje foar Fryslân. Samenvatting. mei inoar, mei hert en siel. Wurkje foar Fryslân 1 Wurkje foar Fryslân Samenvatting mei inoar, mei hert en siel Wurkje foar Fryslân 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Investeren in een sterker Fryslân 5 2. Hoe de agenda tot stand is gekomen 6 Wurkje foar Fryslân,

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2007

Algemeen Jaarverslag 2007 Algemeen Jaarverslag 2007 www.nhl.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Samenvatting 3. Omgeving, Strategie & Beleid 3.1 Omgeving 3.2 Strategie en beleid: Strategisch Plan 2008-2001 4. Primair Proces 4.1 Opleidingenaanbod

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

BETER BEHEER MET BIM

BETER BEHEER MET BIM KENNISCENTRUM TECHNIEK BETER BEHEER MET BIM van informatiemodel naar informatiemanagement Willem Verbaan Léander van der Voet Jelle de Boer Erik Visser Diederik de Koe 04 Introductie publicatiereeks HvA

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

Impuls oktober/november 2009. Symposium CO2-neutrale Stad

Impuls oktober/november 2009. Symposium CO2-neutrale Stad Impuls oktober/november 2009 Symposium CO2-neutrale Stad Donderdag 26 november wordt bijzonder. Groenlinks is groen, maar hoe duurzaam kan een CDA-er of VVD-er zijn? Welke Noord-Hollandse gemeente zet

Nadere informatie

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006 Gemeenschapshuis onder de loep In dit NieuwsHeft: WMO 't Heft komt naar u toe! 3 Bestuursleden Cor van Zutphen (links) en Chris van Helvoirt van Stichting Dorpshuis De

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Samenwerkingen die werken

Samenwerkingen die werken Alfred Griffioen Samenwerkingen die werken Over de coöperatie als rechtsvorm voor commerciële en maatschappelijke initiatieven de Coöperatie expert 1 Over de Coöperatie expert De Coöperatie expert is de

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Scholen voor Ambities

Scholen voor Ambities Scholen voor Ambities Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015 4 februari 2010 Scholen voor Ambities - Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015 Scholen voor Ambities Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Energieke restauratie

Energieke restauratie Energieke restauratie Lower Energy in Historical Buildings RAAK MKB aanvraag Hanzehogeschool Groningen Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte ir. J.A. van den Berg, lector ing. B. Boschma, projectleider

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020 Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Ambitie 3 1.2 Coalitieakkoord 3 1.3 Aangenomen moties in Provinciale Staten 4 2. Provinciale

Nadere informatie

Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen

Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen Rik Oostveen Dr. Cor Nonhof Opdrachtgever Ir. Daan Maatman, programmaleider Technologie Hiteq, expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst 1 www.hiteq.org

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s

Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s Onderzoek Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s Seizoen 2010-2011 Februari 2012 Departement voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit

Nadere informatie

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii KEN Ontwikkelplan Inhoudsopgave Samenvatting... 1 Voorwoord... ii 1. Opgave en Visie... 1 1.1 Verduurzaming van de bestaande bouw... 1 1.2 Gebieden Energie Neutraal... 1 1.3 Kerschoten in Apeldoorn...

Nadere informatie

Opleiden in de school: veredelde stage of leren in een professionele organisatie?

Opleiden in de school: veredelde stage of leren in een professionele organisatie? Opleiden in de school: veredelde stage of leren in een professionele organisatie? Verbiest, E. en kenniskring Schoolontwikkeling en Schoolmanagement Fontys Hogescholen (2004). Verschenen in: Velon Tijdschrift

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Conversie en hergebruik The Corridor

Conversie en hergebruik The Corridor Conversie en hergebruik The Corridor Auteurs: A. Dullaert, N. van Spronsen, W. Steunenberg en M. Waanders Opdrachtgever: Gemeente Enschede in samenwerking met Stichting Pioneering Kader: Minor Regie Stedelijke

Nadere informatie

Onze initiatieven voor 2014. Jaarplan

Onze initiatieven voor 2014. Jaarplan Onze initiatieven voor 2014 Jaarplan 2 Alliander Jaarplan 2014 Voorwoord inhoudsopgave > De energievoorziening van morgen Als netwerkbedrijf hebben wij een belangrijke maatschappelijke taak. Wij zorgen

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2012

Prestatieafspraken 2012 Prestatieafspraken 2012 Prestatieafspraken 2012, gemeente Eindhoven & 5 Eindhovense woningcorporaties Pagina 1 van 37 Preambule: prestatieafspraken nieuwe stijl De gemeente Eindhoven en vijf woningcorporaties

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie