Periode: 1 januari t/m 31 december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Periode: 1 januari t/m 31 december 2013"

Transcriptie

1 1 van 9 Actieplan Energiemanagement: Actieplan energiemanagement Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 Rapport is aangemaakt op: 04 februari :10

2 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Reductiedoelstellingen 3 Plan van aanpak 3.1 Maatregelen voor het behalen van reductiedoelstellingen 3.2 Projecten met gunningsvoordeel 3.3 Monitoring en meting 3.4 Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen 4 Deelname aan- en initiatie van initiatieven 4.1 Afrondende deelnames 4.2 Lopende en nieuwe deelnames 5 Verantwoordelijkheden en taakstellingen 5.1 Algemene beschrijving verantwoordelijkheden

3 1 Inleiding 3 van 9 De Schapers Holding BV heeft zich tot doel gesteld om actief en aantoonbaar de CO2 uitstoot van haar bedrijfsvoering en daar waar mogelijk in de keten terug te dringen. In dit document zijn de doelen vastgelegd en is beschreven welke maatregelen er worden getroffen om de CO2 uitstoot verder terug te dringen. Daarnaast is aangegeven aan welke initiatieven wordt deelgenomen om in de sector gezamenlijk tot oplossing te komen die de CO2 uitstoot kunnen verlagen. Tweemaal per jaar zal over de voortgang worden gerapporteerd. Dit document is door de directie van de Schapers Holding besproken en goedgekeurd. Daarbuiten rapporteert de organisatie eenmaal per jaar haar beleid en doelstellingen in de directiebeoordeling.

4 4 van 9 2 Reductiedoelstellingen In onderstaande tabel is de ambitie vastgelegd. Hoe deze ambitie wordt ingevuld is uiteengezet in hoofdstuk 3. Schapers Holding Bv Jaar Scope 1 4% Scope 2 4%

5 5 van 9 3 Plan van aanpak 3.1 Maatregelen voor het behalen van reductiedoelstellingen De Schapers Holding heeft de doelstelling om haar CO2 footprint tot en met 2016 jaarlijks met 4 % te verminderen ten opzichte van het referentiejaar Dit betekent een absolute reductie van 173 ton. De grootste CO2-uitstoot bij de Schapers Holding zit in de energiestroom brandstofverbruik diesel (83,6 %). Voor deze energiestroom is de volgende doelstelling geformuleerd tot eind 2016: Terugbrengen van brandstofverbruik (L/km) en uitstoot met 12%. Dit betekent een absolute reductie van 173 ton. Dat is een reductie van 12 % op de footprint ten opzichte van referentiejaar Verantwoord brandstofverbruik van ons materieel Uit onderzoek is gebleken dat het onnodig stationair draaien van materieel tot een hoger brandstofverbruik leidt. In sommige gevallen tot wel 14%. Vandaar dat fabrikanten met start-stop systemen op de markt komen. De komende jaren zal bij aanschaf van nieuw materieel hier verder naar gekeken worden. Verantwoord brandstofverbruik van ons wagenpark (werknemers met een voertuig van de organisatie) Ook op dit punt valt er nog veel winst te behalen. Werknemers van de Schapers Holding bedrijven die kiezen voor een bedrijfswagen kiezen bij voorkeur een auto met een A- of B- label, die passend in het bijtellingstarief lager dan 20%. Hoger dan 20% is niet toegestaan. Om verantwoord om te gaan met het brandstofverbruik zal de organisatie zich inspannen middels een bewustwordingsprogramma. Dit zal in de vorm gaan van Tips en Tricks voor meer bewustwording. Elektrische en Hybride voertuigen De inzet van meer elektrisch en hybride voertuigen is ook een van de speerpunten. De komende jaren zal verder onderzocht worden voor mogelijkheden van oplaadpunten bij het kantoorgebouw van de Schapers Holding. Afstand woon-werk en personeelsbeleid Werknemers bij de Schapers Holding bedrijven wonen gemiddeld in een straal van 30 kilometer afstand vanaf hun woning tot het bedrijf. Dat biedt tevens de mogelijkheid van een grotere inzet van hybride en elektrische voertuigen. Daarbuiten verkiest de organisatie ervoor om circa 80% van haar projecten in uitvoering te realiseren binnen een straal van 30 km gemeten vanaf het kantoor. Campagne Weg? Licht uit! Om het elektriciteitsverbruik op het kantoor en in de werkplaats te verminderen is de campagne Weg? Licht uit! opgezet. Door werknemers te wijzen op het feit dat lichtbronnen vaak onnodig blijven branden probeert de organisatie medewerkers bewust te maken van het feit dat onnodig elektriciteitsverbruik makkelijk te voorkomen is. Campagne Deur open deur dicht Zowel op kantoor als de werkplaats is gebleken dat er veel warmte wegvloeit bij het onnodig lang open houden van deuren. Er vloeien vele kuubs verwarmde lucht weg wanneer bijvoorbeeld voertuigen de werkplaats in- of uitrijden. Ook het onnodig verwarmen van kantoren en werkplaats buiten de reguliere werktijden kost veel gasverbruik. De komende jaren zal bekeken worden welke maatregelen er getroffen moeten worden om het gasverbruik naar beneden te krijgen. Inmiddels is inzicht verkregen in de nieuwe generatie HR-ketels. Het kantoor heeft dan ook als doelstelling haar gasketel te gaan vervangen. Gebruik groene stroom Ook onderzoekt de Schapers Holding de mogelijkheden om op korte termijn het elektriciteitsverbruik nog meer te vergroenen. De Schapers Holding onderzoekt de mogelijkheid om over te schakelen naar groene stroom met SMK certificaat. (Groene stroom mag enkel groene stroom heten wanneer deze is opgewekt door middel van windenergie van Nederlandse landbodem). Het plaatsen van zonnecollectoren De Schapers Holding onderzoekt momenteel de mogelijkheden om zonnecollectoren te plaatsen. De ontwikkelingen, en de daarbij horende rendementen, gaan momenteel in rap tempo. De mogelijkheid bestaat dan ook, gezien de beschikbare ruimte hiervoor, dat de organisatie in de toekomst elektra onafhankelijk kan functioneren. De ideeën hiervoor bevinden zich nog in een pril stadium. Ook gaat onderzocht worden of dit initiatief tot een gezamenlijk initiatief kan leiden. 3.2 Projecten met gunningsvoordeel Er zijn dit jaar geen projecten met gunningsvoordeel behaalt.

6 3.3 Monitoring en meting 6 van 9 De Schapers Holding legt haar energieverbruiken van het kantoor en de werkplaats maandelijks vast. Dit gebeurt al vanaf De registraties worden maandelijks vastgelegd in een excel-sheet die vervolgens wordt door vertaald naar de CO2 managementmodule.vanwege het kort erop zitten, dmv de maandelijkse rapportage wordt de directie voortdurend geïnformeerd. De KAM-functionaris meld deze gegevens bij de directie en de persoon die maandelijks de meters opneemt.bij het aantreffen van grote afwijkingen neemt directie een corrigerende maatregel.de voortgangsrapportage wordt eenmaal per half jaar gerapporteerd. 3.4 Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen De afgelopen jaren zijn diverse meldingen binnengekomen van afwijkingen. Het betrof hier onverklaarbare afname van elektra op "vreemde" tijdstippen, defecte energiemeters, extreem hoge verbruiken, airco's die 's-nachts aanslaan, afname van elektra zonder toestemming etc...deze zaken werden gemeld aan de directie alwaar een corrigerende of preventieve maatregel op werd genomen.

7 7 van 9 4 Deelname aan- en initiatie van initiatieven 4.1 Afrondende deelnames Op moment van schrijven waren er nog geen afrondende deelnames te melden. 4.2 Lopende en nieuwe deelnames Aannemings- en Handelmaatschappij Schapers & Zn. Plaatsen zonnenpanelen / collectoren Omschrijving Onderzoeken middels opvragen offertes voor plaatsing zonnepanelen op het dak van de opslagloods. Startdatum Einddatum Deelname Cor Kieboom en Christ Kieboom Emissies Top tien Ja Resultaten Schapers Holding Bv Dubocalc Omschrijving Schaper / AVC zal het programma DuboCalc aanschaffen om zodoende alle milieueffecten van een materiaal vanaf de winning tot en met de sloop (dus de gehele levenscyclus) en het energiegebruik van een Grond- Weg- en Waterbouwwerk te kunnen berekenen. Vervolgens rekent DuboCalc deze effecten én de effecten van alle andere materialen die ook in dat GWW-werk toegepast worden om via de zogenaamde schaduwprijsmethode tot één getal. De Milieu Kosten Indicator-waarde (MKI-waarde). (bron: Startdatum Einddatum Deelname B. Roskam P. Kieboom Emissies Top tien Ja Resultaten Sector initiatief Agentschap (duurzaam) Omschrijving Deze publicatie is opgesteld door Agentschap NL, in opdracht van het samenwerkingsverband Duurzaam GWW. Dit

8 Startdatum samenwerkingsverband is een gezamenlijk initiatief van Rijkswaterstaat, ProRail, de Dienst Vastgoed Defensie van het ministerie van Defensie, de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van EL&I, de Programmadirectie Duurzaam Inkopen van het ministerie I&M, de Unie van Waterschappen, het Inter Provinciaal Overleg, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, CROW, MKB-Infra en Agentschap NL. 8 van 9 Einddatum Deelname C. Schapers P. Kieboom S. vd. Stroom Emissies Top tien Ja Resultaten Z onnepanelen daken overkappingen Omschrijving Voorstel om de daken van de overkappingen van zonnepanelen te voorzien. Elektra neutraal. de organisatie inrichten. Tevens zal gekeken worden of omliggende bedrijven in dit project meewillen participeren. Startdatum Einddatum Deelname De kartrekker hierin is Chris Kieboom. Emissies Top tien Ja Resultaten

9 5 Verantwoordelijkheden en taakstellingen 9 van Algemene beschrijving verantwoordelijkheden Als eindverantwoordelijke voor de emissie inventaris is de heer S. van der Stroom aangesteld. De maandelijkse meter opname wordt gedaan door de heer W. Lagerde (inkoop).het opstellen van de voortgangsrapportage (2 maal per half jaar) gebeurt door de KAM-functionaris.De beoordeling van de voortgangsrapportage en de emissie inventarisatie ligt bij de directie. De directie bestaat uit de heren C. Schapers, C. Kieboom, P. Kieboom en G. Kieboom.Wanneer blijkt dat er maatregelen moeten worden genomen op basis van de bevindingen van de directie worden deze door de KAM-functionaris binnen de organisatie geïmplementeerd.

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 PUK Benelux. B.V. Auteur(s): Dhr. H. Heeffer, Managing director algemeen

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Algra B.V. Auteur(s): De heer K. Algra (Directie en CO2-functionaris

Nadere informatie

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 ~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013 er T e - 4 bf/ S-.; WE 1 Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 Inhoudsopgave : - 1.. ~1 ~..

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 N.C. Zwart Verhuur BV met de werkmaatschappijen: - Zwart Infracare BV - N.C. Zwart BV - Handelsonderneming De Pijp BV Wervershoof, januari 2015

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Van Mensvoort Beheer bv. Energie Audit Verslag 2014

Van Mensvoort Beheer bv. Energie Audit Verslag 2014 Van Mensvoort Beheer bv Energie Audit Verslag 2014 B. van Lier 14 4 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Bedrijf... 4 2.1. Activiteiten... 4 2.2. Bedrijfsonderdelen... 4 2.3. Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum van uitgave

Nadere informatie

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Versiebeheer Opgesteld door: Functie: Versie: Datum: Aernout Kamst Kwaliteitscoördinator 1 31-01-2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Auteur(s): De heer F.G. de Bruijn De heer G. Verwoerd De heer D. Slothouber 17 december 2013 (revisie 1.0) Definitief

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): Gerard Zwaan, directie & CO2-functionaris

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 oktober 2014 Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie