BRUberichten nummer 60 november 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRUberichten nummer 60 november 2009"

Transcriptie

1 BRUberichten nummer 60 november 2009 A12 Centraal OV-chipkaart in regio Utrecht Vijf vragen aan Arnold Leschot Op en rond de halte Trams op waterkracht Nieuwe site Voor U

2 A12 Centraal - straks s lands mooiste stedelijke gebied Een nieuw stedelijk gebied, goed bereikbaar en centraal gelegen in het land. Met ruimte voor wonen en werken, voor bijzondere voorzieningen en attracties. En temidden van de nationale landschappen. Dat perspectief schetsen de samenwerkende overheden voor het gebied rond de A12, de zone tussen de knooppunten Oudenrijn en Lunetten. A12 Centraal heet het ontwikkelingsperspectief dat onlangs werd gepresenteerd door de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Houten, Bestuur Regio Utrecht, de provincie Utrecht en het Rijk. De aanstaande grote ingrepen aan de snelweg maakten een integraal en duurzaam toekomstperspectief voor het gebied wenselijk. De uitkomst: als de aanwezige kwaliteiten inventief worden benut, kan deze zone zich tussen 2020 en 2040 ontwikkelen tot één van de mooiste stedelijke gebieden van Nederland. Dankzij die ontwikkeling kunnen ook de stedelijke gebieden van Nieuwegein en Utrecht beter met elkaar verbonden worden. Er ontstaat hier ruimte voor een groot aantal nieuwe woningen, al dan niet aan één van de vele waterwegen. De centrale ligging, de snelweg en het - straks sterk verbeterde - openbaar vervoer moeten zorgen voor een uitmuntende bereikbaarheid. Dat biedt mogelijkheden voor allerlei functies - eventueel zelfs stadions voor de Olympische Spelen van Aantrekkelijk is ook de groene verbinding tussen de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Groene Hart. Het landschap wordt versterkt en tegelijkertijd dicht bij de stadsbewoner gebracht. De belangrijkste ontwikkelingen in het gebied van de A12 zullen na 2020 hun beslag krijgen. Eerst zal nu een gebiedsontwikkelingsplan worden gemaakt, ook voor het maatschappelijk overleg. Karel de Roy Gemeenten profiteren van gezamenlijke energie-inkoop BRU Naast haar wettelijk vastgestelde kerntaken voert Bestuur Regio Utrecht, op verzoek of met instemming van een aantal gemeenten, ook andere taken uit. Bijvoorbeeld de gezamenlijke inkoop van energie. Hiervan profiteren twintig gemeenten in de provincie Utrecht, waaronder acht van de negen BRU-gemeenten. Op 17 augustus 2009 vond de Europese aanbesteding plaats voor levering van gas en elektra aan de twintig gemeenten die gezamenlijk inkopen, voor de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2012 (met verlengingsoptie). Vijf bedrijven schreven in op de drie percelen. Na beoordeling bleek dat Greenchoice voor perceel 1 (elektriciteit gemeenten) en 2 (elektriciteit tram) de beste aanbieding had gedaan. Voor perceel 3 (aardgas) ging de gunning naar Dong Energy. De verduurzaming van de te leveren elektriciteit en het gas is voor 100 procent gegarandeerd door Certificaten van Oorsprong (elektriciteit) en klimaat compenserende CO2-emissierechten (gas). Het samenwerkingsproject voor gezamenlijke inkoop van gas en elektriciteit, met daarin alle 23 destijds bij BRU aangesloten gemeenten, startte in De bundeling van energie-inkoop levert niet alleen financiële voordelen op, ook biedt het kansen op het gebied van energiebesparing, klimaat- en energiebeheer en duurzame energie. Henri Gielen,

3 Geen verhoging tarief Regiotaxi Utrecht Het tarief voor klanten van Regiotaxi Utrecht gaat per 1 januari 2010 niet omhoog. Dit heeft Bestuur Regio Utrecht onlangs besloten. De stijgende kwaliteit van Regiotaxi Utrecht en de jaarlijkse stijging van de onkosten zou aanpassing van het tarief rechtvaardigen. Echter, in het licht van de huidige economische crisis vindt Bestuur Regio Utrecht verhoging nu niet gewenst. Iedereen kan van Regiotaxi Utrecht gebruik maken, maar een verhoging van het tarief zou kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen en mensen met een beperking, financieel extra belasten. Omdat zij voor vervoer vaak van de regiotaxi afhankelijk zijn, zou prijsverhoging een beperking van hun bewegingsvrijheid kunnen betekenen en dat wil Bestuur Regio Utrecht zoveel mogelijk voorkomen. Bestuur Regio Utrecht bepaalt het tarief voor het gebruik van Regiotaxi Utrecht. Veel aangesloten gemeenten verlenen aan bovengenoemde doelgroepen subsidie voor het gebruik van Regiotaxi Utrecht. Of deze gemeentelijke subsidie in 2010 ook ongewijzigd blijft, is afhankelijk van gemeentelijke besluitvorming. Nieuwe gezichten bij Bestuur Regio Utrecht Sinds de zomer heeft Bestuur Regio Utrecht er een aantal nieuwe gezichten bij. Hanneke Zeevalkink is de nieuwe bestuursadviseur, na het vertrek van Frank Lith. Irene Staat is senior communicatieadviseur, zij volgt Regie Bouma op die in november 2008 een functie bij de gemeente Utrecht aanvaardde. Hennie Heesmans is aangesteld als manager van het team Regie op Uitvoering. Dit is een nieuwe functie na de reorganisatie bij BRU in maart Jan van Riel, Hanneke Zeevalkink Verlenging concessie Regiotaxi Utrecht De concessie Regiotaxi Utrecht wordt verlengd met twee jaar, tot en met 13 augustus Bestuur Regio Utrecht heeft daartoe besloten omdat de uitvoering naar wens verloopt. Sinds de start van de nieuwe opzet in augustus 2007 blijft Regiotaxi Utrecht zich verbeteren. Meer ritten, minder klachten en ook het op tijd uitvoeren van de ritten verbetert maandelijks. Irene Staat De huidige concessie is afgesloten voor vier jaar met een optie tot een eenmalige verlenging van twee jaar. Het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht maakt nu van deze optie gebruik. Jan van Riel Hennie Heesmans 3

4 Tram en bus Je kunt de hele sneltram afspeuren die tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein rijdt. Of de buitenkant van de bussen op het Jaarbeursplein. Maar nergens is de naam of het logo van Bestuur Regio Utrecht te ontdekken. En toch is dat de instantie die verantwoordelijk is voor vlot, comfortabel en veilig openbaar vervoer in de hele regio. Daar zijn we heel bescheiden in, beaamt Jos de Lang glimlachend. Hij is teammanager OV Exploitatie. Niet de organisatie maar het product telt. Bestuur Regio Utrecht is wettelijk aangewezen als OV-autoriteit. En daarmee de enige verantwoordelijke instantie voor al het openbaar vervoer, behalve de trein, voor de hele regio Utrecht. Wij bepalen het beleid en we stemmen waar nodig af met omliggende ov-autoriteiten. Stel dat bijvoorbeeld de provincie Noord-Brabant een buslijn vanaf Oosterhout naar Utrecht CS wil laten rijden. Dan geeft Bestuur Regio Utrecht daar in overleg toestemming voor - ongeveer zoals een staat landingsrechten verleent. Maar de regio kan daarbij ook bepalen dat zo n Brabantse buslijn niet ook nog eens doorloopt tot, zeg, Maarssen of Zeist, als dat niet in het mobiliteitsbeleid past. Tot de laatste biels Daarnaast is de bemoeienis van Bestuur Regio Utrecht veelal heel praktisch. Zo is de regio zelf sinds eind 2008 eigenaar en beheerder van de tramstellen, de Op en rond de halte Wat doet, beheert en bezit Bestuur Regio Utrecht rond de tramhalte? Gerrit Barmentlo legt uit... Fietsenstalling Veilig fietsen stallen bevordert het gebruik van openbaar vervoer sterk. Over twee jaar gaan we de fietsenstallingen bij haltes aanpakken: verbeteren én uitbreiden. Voor U-logo Voor U is het beeldmerk dat BRU gebruikt voor het openbaar vervoer. Het is gekoppeld aan de website Reclame Op de tramhaltes en ook op de voertuigen staat geen reclame: Het openbaar vervoer moet reclame voor zichzelf maken. Haltes BRU is verantwoordelijk voor ontwerp, onderhoud en beheer van de tramhaltes. De bushaltes zijn overigens eigendom van de gemeenten. Paneel met statische informatie Het bordje, zeggen gewone mensen. Gerrit Barmentlo 4

5 daar zorgt Bestuur Regio Utrecht voor tramhaltes en allerlei systemen eromheen. De Wet Personenvervoer verplicht de regio om het openbaar vervoer openbaar aan te besteden, verklaart Gerrit Barmentlo, beleidsmedewerker OV Infrastructuur. En dan moet niet een vervoerder een voorsprong hebben ten opzichte van andere vervoerders, doordat hij bijvoorbeeld de trams bezit. Ook de railinfrastructuur, nu nog eigendom van het Rijk, gaat in 2010 naar de regio over. Het spoor, de bovenleiding en alles wat er bij hoort, vergen langetermijninvesteringen - méér dan van een vervoerder kan worden gevraagd die een concessie van maar acht jaar krijgt. Intussen wil Bestuur Regio Utrecht juist het railvervoer een steeds belangrijker rol geven. Dan is het dus goed als ook de infrastructuur in handen is van de instantie die de regie voert. Expertise in huis Straks heeft Bestuur Regio Utrecht qua openbaar vervoer dus bijna letterlijk alles wat los en vast zit in bezit en beheer. En daarom is er zo veel technische kennis in eigen huis. Dat is noodzakelijk, kwaliteit zit vaak in de details, benadrukt Gerrit Barmentlo: Wij dragen de verantwoordelijkheid, wij zijn opdrachtgever. Als je dat goed wilt invullen, moet je zelf expertise in huis hebben om de markt het werk goed te laten uitvoeren. En zo loopt de taakopvatting van Bestuur Regio Utrecht rond openbaar vervoer van beleidsontwikkeling tot in de kleinste zaken. Maar als het goed is, merkt de reiziger op de halte daar niets van. Die ziet alleen dat z n tram of bus er mooi op tijd aankomt. Hij stopt de Spits in z n tas en stapt in. Gerrit Barmentlo Tramstellen Deze zijn eigendom van Bestuur Regio Utrecht. De vervoerder bepaalt de dienstregeling, maar in de concessie geven wij de vereiste frequentie aan. Spoor en bovenleiding Zijn nu nog eigendom van het Rijk, in 2010 van Bestuur Regio Utrecht. Camera s Op vrijwel alle tramhaltes hangen camera s: De veiligheid is sinds de invoering in 2008 enorm omhoog gegaan. De mensen achter de monitor zijn medewerkers van de vervoerder. Dynamische Reisinformatie Het systeem is van Bestuur Regio Utrecht, de vervoerder stuurt de informatie door. Naar verwachting is het systeem eind eerste kwartaal 2010 in gebruik. Met actuele informatie kan je de wachttijd gevoelsmatig bekorten. Prullenbakken Bestuur Regio Utrecht zorgt ervoor dat ze tijdig geleegd worden. Maarten Hartog, Hartog Communicatie 5

6 Met ondersteuning van Bestuur Regio Utrecht worden in de negen deelnemende gemeenten tal van projecten gerealiseerd. In deze rubriek vertellen twee gemeenten elk over een actueel project. Project in beeld Shanti Haazer, beleidsmedewerker bij de gemeente IJsselstein, vertelt over het project Molenpad. Door de resten van de oude Hoekse Molen op te knappen en te ontsluiten, worden zowel cultuurhistorische als recreatieve waarden in het buitengebied versterkt. Molenpad IJsselstein Interessant was de bundeling van de cultuurhistorische kennis. Dit maakte een zorgvuldige restauratie mogelijk Shanti Haazer Hoe draagt gemeente IJsselstein met dit project bij aan de uitvoering van het Regionaal Structuur Plan (RSP)? Eeuwen geleden werd het buitengebied van IJsselstein bemalen door drie molens. Eén daarvan was de Hoekse Molen. De resten hiervan liggen aan een recreatiepad en gelet op de slechte staat van de restanten was een opknapbeurt noodzakelijk. Met de uitvoering van dit project worden zowel de cultuurhistorische als recreatieve waarde van deze locatie en het buitengebied versterkt. Hoe wordt dit project bekostigd? De totale kosten van dit project zijn Van Bestuur Regio Utrecht hebben we subsidie gekregen en de rest dragen we zelf bij. Wanneer zijn de eerste resultaten zichtbaar? En wanneer is het project voltooid? Het project is inmiddels in de eindfase. De vloer is zo gereconstrueerd dat de oorspronkelijke inrichting van de molen zichtbaar is gemaakt. Ook is er een stoep om de voet van de molen gelegd zodat een en ander goed bekeken kan worden. Verder worden in het gebied op een aantal plekken banken geplaatst. Wat vindt u van de IJsselsteinse aanpak de moeite waard om te delen met lezers uit andere BRU-gemeenten? Interessant was de bundeling van de cultuurhistorische kennis. Dit maakte een zorgvuldige restauratie mogelijk. Het resultaat heeft al veel complimenten mogen ontvangen. Zit er nog meer in het vat waarvoor bij Bestuur Regio Utrecht subsidie wordt/kan worden aangevraagd? Zo ja, welke projecten zijn dat? Er is een aantal projecten waarover we momenteel spreken met Bestuur Regio Utrecht. Dat zijn voornamelijk recreatieve projecten die de relatie stad/land versterken. Daarbij gaat het om nieuw groen en ontsluitende maatregelen. Tekst: Randy Jansink, Schrijfbedrijf Oost 6

7 Project in beeld Met de aanleg van twee nieuwe tunnels onder het spoor, wordt Bilthoven verkeerstechnisch veiliger en beter bereikbaar. Kees-Jan Bandt, projectmanager centrumgebied Bilthoven, geeft tekst en uitleg. Ondertunneling De Bilt Voor een succesvolle ontwikkeling van het centrum is een open vorm van communicatie in een vroeg stadium van essentieel belang Kees-Jan Bandt Hoe draagt gemeente De Bilt met dit project bij aan de uitvoering van het Regionaal Verkeer en Vervoersplan (RVVP)? Het project Ondertunneling in De Bilt maakt deel uit van de integrale herontwikkeling van het centrum, waaronder ook het stationsgebied valt. Met de ondertunneling van de spoorwegkruising op de Soestdijkseweg in Bilthoven wordt een eind gemaakt aan één van de gevaarlijkste overgangen van ons land. Dit project bevordert tegelijkertijd de bereikbaarheid. Zowel de doorstroom van het verkeer als de luchtkwaliteit zullen verbeteren en met de aanpak van het stationsgebied wordt een beter knooppunt voor trein, fiets, bus en auto gerealiseerd. Hoe wordt dit project bekostigd? De aanleg van de tunnels kost in totaal 47 mln. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat betaalt 18 mln, ProRail 17,75 mln, Bestuur Regio Utrecht 9 mln en Provincie Utrecht 2,25 mln. Daarnaast neemt gemeente De Bilt de kosten voor haar rekening om de toeleidende en omliggende infrastructuur aan te passen. De kosten hiervoor zijn 5 mln. Wanneer zijn de eerste resultaten zichtbaar? En wanneer is het project voltooid? De verwachting is dat de aanleg van de tunnels start in In 2013 moet alles klaar zijn. Momenteel wordt hard gewerkt aan de noodzakelijke voorbereidingen zoals aanpassing van het bestemmingsplan, verwerving van gronden en uiteindelijk de aanbesteding. Wat vindt u van de De Biltse aanpak de moeite waard om te delen met lezers uit andere BRU-gemeenten? De integrale aanpak voor de ontwikkeling van het centrum genereert betere samenhang, gelet op zaken als programma en kwaliteit. Ook zorgt het voor versnelling. Bij dit project wil ik zeker de intensieve en open samenwerking met de klankbordgroep Centrumgebied noemen. Door al in een zeer vroeg stadium goed te communiceren, creëer je met elkaar een groter draagvlak. Zit er nog meer in het vat waarvoor bij Bestuur Regio Utrecht subsidie wordt/kan worden aangevraagd? Zo ja, welke projecten zijn dat? De Bilt is met Bestuur Regio Utrecht in gesprek over woningbouwplannen. In het kader van dit project wordt gekeken naar extra mogelijkheden voor sociale woningbouw met behulp van subsidie. 7

8 OV-chipkaart: stap voor stap van strip naar chip Stap voor stap wordt in heel Nederland de OV-chipkaart ingevoerd. Sinds augustus kunnen busreizigers er ook in de regio Utrecht voor kiezen met de chipkaart in- en uit te checken, en dus niet meer een strippenkaart af te stempelen. Vanaf 1 december 2009 geldt hetzelfde voor reizigers in de sneltram. De invoering van de chipkaart is uiteindelijk een verantwoordelijkheid van de vervoerder - in de regio Utrecht dus Connexxion en GVU. Maar als OVautoriteit heeft Bestuur Regio Utrecht in dit geval een grote inbreng en er wordt daarin nauw samengewerkt met de provincie Utrecht. Het publieke belang van een vlotte en probleemloze invoering is erg groot. Bovendien is de overstap van strip naar chip een landelijke operatie die goede afstemming en coördinatie vergt. Ook daarom heeft Bestuur Regio Utrecht een grote rol op zich genomen. De regio neemt in sommige gevallen zelfs de finale besluiten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de tarieven, voor de opzet van de distributie en voor de data waarop strippenkaarten en sterabonnementen buiten gebruik raken. Bestuur Regio Utrecht heeft besloten dat de promotie van de OV-chipkaart in het BRU-gebied pas eind maart 2010 écht van start gaat. Tegen die tijd moeten de onvermijdelijke aanvangshobbels en kinderziekten overwonnen zijn. Ook is de OV-chipkaart dan overal in de regio te koop, in zo n zestig winkels. Kaarten, extra saldo en abonnementen zullen trouwens ook op internet kunnen worden besteld. De producten worden dan aan de besteller afgeleverd via de automaten die in alle bussen en op de tramperrons geplaatst worden. Naar verwachting kan eind 2010 in de gehele provincie Utrecht de strippenkaart definitief naar de papierbak. De sterabonnementen blijven nog wat langer geldig, totdat die in het hele land tegelijkertijd worden afgeschaft. Dat wordt vermoedelijk eind Op de volgende pagina volgt Vijf vragen aan..., gesteld aan de voorzitter van de werkgroep Uitrol OV-chipkaart. 8

9 Vijf vragen aan... Arnold Leschot, waarnemend directeur GVU en voorzitter werkgroep Uitrol OV-chipkaart De doelstellingen voor invoering van de OV-chipkaart waren tariefvrijheid, een betere verdeling van opbrengsten en het verminderen van zwart- en grijsrijden. Gelden deze doelstellingen nog steeds en ook voor onze regio? Voor alle vervoerders geldt dat zij een instap- en een kilometertarief moeten hanteren. Deze tarieven worden regionaal vastgesteld. Zowel in het BRU-gebied als in de provincie Utrecht is het instaptarief 0,75 en het basistarief 0,12 per gereisde kilometer. Klanten met een persoonlijke OV-chipkaart die ouder zijn dan 65 jaar of kinderen tussen 4 en 11 jaar krijgen hierop ongeveer 34 procent korting. Naast het reizen op saldo kan de klant met een persoonlijke OV-chipkaart straks kiezen voor regionale producten, die aantrekkelijke korting bieden. De verdeling van de opbrengsten vindt plaats op basis van de werkelijk afgelegde kilometers en niet op basis van een statistische verrekening een jaar later. Voor zowel de decentrale overheden als de vervoerders is dit een groot voordeel. De verwachting is dat zwart- en grijsrijden in het Utrechtse door de invoering van de OV-chipkaart niet automatisch zal afnemen. In het BRU-gebied wordt immers geen gebruik gemaakt van afgesloten perrons, zoals in de metro en de trein. Daarom moet in de bussen en de sneltram, net als nu, ook straks intensief gecontroleerd worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om tijdens de rit uit te checken en dan toch in de bus te blijven zitten. Dit is vergelijkbaar met het huidige grijsrijden. De invoering van de OV-chipkaart is drie jaar vertraagd (in Nederland). Waar ligt dat aan? De vertraging is mede ontstaan vanwege de chip die in de kaart verwerkt is en de dubbeldoelstelling van de opbrengstneutraliteit. Dit laatste betekent dat de chipkaart voor de reiziger zoveel als mogelijk budgettair neutraal moet zijn, maar ook dat de overgang van strip naar chip niet mag leiden tot derving van inkomsten. Verder is het heel lastig overeenstemming te bereiken tussen twintig decentrale overheden en alle vervoerders in Nederland. Dit leidt ertoe dat steeds weer compromissen gesloten moeten worden en dat is zeer tijdrovend. Wat verwacht u van de invoering in de Utrechtse regio? Bij de start van het project is naar mijn mening veel te optimistisch gedacht over de mogelijkheden voor kortingsproducten, afstandstabellen en afstemming tussen de verschillende systemen. De voorwaarde vanuit het Rijk is een budgettair neutraal systeem. Om dat te bereiken moesten er steeds meer producten ontwikkeld worden. Alleen al bij Connexxion gaat het om ruim tachtig afzonderlijke producten. Het gevaar bestaat dat de klant straks door de bomen het bos niet meer ziet. Daarmee schiet je voorbij aan een belangrijke doelstelling van de OV-chipkaart, namelijk het gebruiksgemak voor de klant. Hoe ervaart u de rol van Bestuur Regio Utrecht in de implementatie? Heeft de gezamenlijke aanpak, GVU/Connexxion, provincie en stadsregio zijn vruchten afgeworpen? Bij GVU zijn wij erg tevreden over de wijze waarop Bestuur Regio Utrecht zich opstelt bij de implementatie van de OV-chipkaart. Bestuur Regio Utrecht en de provincie geven vervoerders de gelegenheid om de OV-chipkaart in de gehele provincie gefaseerd uit te rollen. Iedereen is zich er terdege van bewust dat bij de invoering van een dergelijk complex systeem het nodige fout kan gaan. Samen hebben we afgesproken de klanten in voorkomende gevallen coulant te behandelen, bijvoorbeeld met een terugbetalingsregeling als het systeem niet correct heeft gewerkt. De OV-chipkaart maakt het reizen gemakkelijker voor de reiziger. Toch staat niet iedereen te trappelen van ongeduld om de OV-chipkaart te gebruiken. Hoe denkt u hierover? Het aantal mensen dat staat te trappelen voor een vernieuwing is nooit hoog. Van klanten die regelmatig reizen in de Randstad, waar de OV-chipkaart al enige tijd is ingevoerd, horen we positieve reacties. Verder blijkt dat met name oudere mensen zich door middel van onze informatiepunten goed oriënteren op de komst van de OV-chipkaart. Dat geeft wel aan dat het onderwerp leeft. Tekst: Randy Jansink, Schrijfbedrijf Oost 9

10 MKB Huisvestingsdesk voorkomt leegstand bedrijfsruimte Om kleine ondernemers en zelfstandigen in contact te brengen met aanbieders van kleinschalige bedrijfsruimte is, met subsidie van Bestuur Regio Utrecht, medio 2008 de MKB Huisvestingsdesk opgezet. Als convenantpartner wil de stadsregio op deze manier de leegstand van bedrijfsruimte tegengaan. Tot dusver leverde het al 76 plaatsingen op waarmee de MKB Huisvestingsdesk duidelijk in een behoefte voorziet. De MKB Huisvestingsdesk (website en telefonische helpdesk) maakt deel uit van de overkoepelende MKB Servicedesk. Dit initiatief helpt ondernemers in het midden- en kleinbedrijf met het beantwoorden van hun ondernemersvraag. De organisatie wordt aangestuurd door directeur Willem Overbosch, samen met enkele medewerkers draagt hij zorg voor de uitvoering. Bestuur Regio Utrecht is als convenantpartner bij de Huisvestingsdesk betrokken, naast partijen als Scherrenberg Makelaardij, MKB-NL, de Kamer van Koophandel en Funda. Ook is de Utrechtse stadsregio vertegenwoordigd in de Raad van Advies. Deze raad houdt toezicht op de onafhankelijke en ondersteunende werking van de MKB Huisvestingsdesk. Eigen kracht Door deel te nemen aan de Huisvestingsdesk wil Bestuur Regio Utrecht startende ondernemers in de regio (de vraagkant) een handje helpen. Maar het voordeel kan ook aan de aanbodkant liggen. Zeker in de huidige economische omstandigheden is het voor ondernemers met een ruimteoverschot interessant deze beter te benutten. Bij de start is afgesproken dat de Huisvestingsdesk drie jaar lang subsidie ontvangt en dat deze daarna op eigen kracht moet kunnen draaien. Verschuivingen Het afgelopen jaar is de markt voor kleinschalige bedrijfshuisvesting, mede vanwege de economische crisis, sterk veranderd. Vanuit de aanbodzijde van de markt biedt de crisis echter ook kansen. Bedrijven die hun bedrijfsruimte niet volledig benutten kunnen deze bijvoorbeeld (tijdelijk) verhuren aan een andere ondernemer. De huisvestingsdesk speelt hierop in door deze onbenutte ruimte in beeld te brengen. Rudo Verhoef, Trams op waterkracht Vanaf 1 januari 2010 rijden trams op de lijn Utrecht-Nieuwegein/IJsselstein op groene stroom. De elektriciteit wordt opgewekt met behulp van waterkracht. Ook stroom voor de spoorbomen en de verlichting van de tramhaltes is van hetzelfde soort. Met ingang van 2010 gaat er een nieuwe contractperiode in met betrekking tot de energievoorziening voor de trams in de regio Utrecht. Bestuur Regio Utrecht greep deze gelegenheid aan om ook op dit gebied te kiezen voor een duurzame oplossing. Goed voorbeeld De gemeenten streven ernaar om in 2010 bij 75 procent van de inkopen duurzaamheid mee te nemen, en zelfs in 100 procent van de gevallen in Ook de Rijksoverheid, provincies en waterschappen hebben ambities vastgesteld als het gaat om duurzaam inkopen. Door het goede voorbeeld te geven en duurzaam in te kopen, geeft de overheid de markt voor duurzame producten een stevige impuls. Gerrit Barmentlo

11 Website Voor U geheel vernieuwd Sinds 1 oktober 2009 is de nieuwe website van Voor U online. De vernieuwde website richt zich met name op het verstrekken van complete en duidelijke reisinformatie. De site is nu zo ingericht dat bezoekers alle reisinformatie van de gehele regio Utrecht kunnen vinden. Niet alleen vertrektijden van alle GVU en Connexxion bussen en trams in de regio, maar ook de vertrektijden van alle treinen die van de NS stations in het BRU-gebied vertrekken. De vernieuwde site bevat ook informatie over omleidingen en stremmingen. In 2004 nam Bestuur Regio Utrecht het initiatief tot een regionaal beeldmerk dat staat voor service en gemak: Voor U. Onder die vlag mag de reiziger veel verwachten van de huidige vervoerders in de regio Utrecht, GVU en Connexxion. Goede aansluitingen in de BRU-gemeenten en ook gezamenlijke en heldere informatie over onder andere dienstregelingen en werkzaamheden. De Voor U website sluit nu nog beter aan op de eisen die gesteld worden aan het gebruik van het beeldmerk. Waarom een nieuwe website Voor U? De oude website van Voor U werd voornamelijk gebruikt voor het communiceren van gezamenlijke acties en campagnes van GVU en Connexxion in de regio Utrecht. Een primair promotioneel karakter dus. Wat is er nieuw? Nieuwe lijnennetkaart van de regio Utrecht: op deze kaarten kan worden ingezoomd tot op halteniveau. Daardoor is in één oogopslag zichtbaar welke halte er het dichtst bij het vertrek- of aankomstpunt ligt en welke buslijnen er vanaf deze halte vertrekken. Vertrektijden van alle treinen die vertrekken vanaf NS-stations in de regio Utrecht. Reisinformatie personaliseren via Mijn Voor U. Hier kan een eigen busboekje worden samengesteld, met daaraan gekoppeld een service voor (geplande én plotselinge) omleidingen. De vernieuwde website is ontwikkeld door GVU/Connexxion op initiatief en met subsidie van Bestuur Regio Utrecht. Karin Peskens Of kijk op 11

12 City Campus Max Duizend appartementen voor starters en studenten in drie woontorens tot zeventig meter hoog. Dat is City Campus Max, een groot nieuw wooncomplex dat is verrezen op de hoek Europalaan/Beneluxlaan in Utrecht. In totaal gaat het om 558 éénkamer-huurwoningen en 170 tweekamer-huurwoningen (SSH). Ook bevat het project 261 koopappartementen (Bouwfonds), inmiddels zijn deze allemaal verkocht. Begin juli 2009 namen de eerste bewoners de sleutel van hun woning in ontvangst en onlangs is City Campus Max in zijn geheel opgeleverd. Alle woningen zijn aangesloten op een supersnel glasvezelnetwerk en verder is er een sportschool, een restaurant en is er ruimte voor een aantal bedrijven (totaal m 2 ) in het complex opgenomen. Eind dit jaar zijn alle woningen klaar en bewoond. Het is een bijzonder project: een fors binnenstedelijk woningbouwproject, bedoeld voor starters en studenten. Omdat Bestuur Regio Utrecht de woningbouwproductie in de regio zoveel mogelijk wil stimuleren, keert zij per woning subsidie uit aan de gemeente Utrecht. Voor sociale woningbouw en woningbouw op functieveranderingslocaties komt er een extra bedrag bij. Afhankelijk van de totale woningbouwproductie van de gemeente Utrecht kan de bijdrage oplopen tot circa per woning. Rudo Verhoef, Colofon Postadres Postbus SE Utrecht Tel Fax Uitgave en eindredactie Bestuur Regio Utrecht Tekst Bestuur Regio Utrecht Randy Jansink, Schrijfbedrijf Oost Maarten Hartog, Hartog Communicatie Grafisch ontwerp Ellen Bakker, Utrecht Beeld Bestuur Regio Utrecht Erik van t Woud, Photosteron Nationale Beeldbank BVR Druk Kerckebosch, Zeist Uitgave Bestuur Regio Utrecht November 2009

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir.

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. De Connected Bus Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. Karin Smorenburg Martin de Jong MSc Status: Definitief Publicatiedatum: 8 juli

Nadere informatie

Kust bij Ter Heijde is zwakke schakel 20

Kust bij Ter Heijde is zwakke schakel 20 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven Kust bij Ter Heijde is zwakke schakel 20 Ewald van Vliet: Er dreigt bestuurlijke drukte voor de Westlandse kust Pilot Eerwraak van start 17 Minister Verdonk

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 CONCEPT-KADERNOTA OP WEG Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 Datum: 3 februari 2015 Inspraakperiode: 10 februari tot 17 maart 2015 Van de gemeenten: Apeldoorn, Brummen,

Nadere informatie

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen.

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 01 2015 2 Onderzoek EIB Financiering restschuld scheiden van nieuwe hypotheek 6 Henk Hartveld, ANBO Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 8 Ronald Schneider, wethouder Rotterdam Wij staan

Nadere informatie

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005)

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005) RIVV 2006 2010 (concept DB 23-11-2005) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 ONTWIKKELING BELEID 1.1 Rijksbeleid 1.1.1 Nota Mobiliteit 1.1.2 Invoering BDU 1.1.3 Begroting Verkeer en Waterstaat 1.1.4 Meerjaren Investeringsprogramma

Nadere informatie

Coöperatieve systemen

Coöperatieve systemen NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 1 2009 www.nm-magazine.nl Coöperatieve systemen Special Interview Laurens Schrijnen over de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven Regio VERDER: verkeers- en mobiliteismanagement

Nadere informatie

Jaarverslag R.E.T. N.V.

Jaarverslag R.E.T. N.V. Jaarverslag 2012 R.E.T. N.V. Kerncijfers Sociale veiligheid in aantal geregistreerde incidenten Mijlpaal Instappers x 1.000.000 2012 834 2011 1.097 320 2012 2011 129 9 376 150 418 25 504 Gunning busconcessie

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

4 Relatiemagazine van 9292 jaargang 19, november 2013

4 Relatiemagazine van 9292 jaargang 19, november 2013 4 Relatiemagazine van 9292 jaargang 19, november 2013 De ov-sector kan wel wat meer governance gebruiken Koepels, verbanden en organisaties NOVB uit de startblokken Stoppen met steggelen AlissaZwaan: Gelukkig

Nadere informatie

Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025. meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers

Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025. meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025 meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025 Inhoudsopgave De zeven projecten op kaart 2 Inleiding

Nadere informatie

Een onderzoek t.b.v. de ontwikkeling van hoogwaardige middelgrote stationslocaties

Een onderzoek t.b.v. de ontwikkeling van hoogwaardige middelgrote stationslocaties Is it all about the money...? Een onderzoek t.b.v. de ontwikkeling van hoogwaardige middelgrote stationslocaties C.A.M. Hoedjes, 2006 Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Bouwkunde Leerstoelgroep:

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam

Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam JAARGANG 3-NR. 3-SEPTEMBER 2014 Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam Schakel tussen de A8 en A9 komt eraan MRA Tafels: Meedenken over toekomst metropoolregio Jacqueline Cramer: Schone metropool is banenmotor

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND

DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND INHOUD Inleiding 3 1. Gelderland investeert (Financiën) 4 2. Gelderland verbindt (Mobiliteit) 6 3. Gelderland bouwt mee (Wonen) 10 4. Gelderland

Nadere informatie

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken.

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken. Jaarverslag 2006 Voorwoord De wegen in de Geschillendelta uit het jaarverslag van 2005 vinden hun vervolg in 2006, een jaar dat in het teken stond van majeure veranderingen. De introductie van VIValt heeft

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Voorwoord van de minister van Verkeer en Waterstaat

Voorwoord van de minister van Verkeer en Waterstaat Voorwoord van de minister van Verkeer en Waterstaat Ketenmobiliteit: een modern Zwitsers zakmes voor de burger Ik neem altijd graag een Zwitsers zakmes mee als ik ga wandelen in de Alpen. Handig voor de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie