Kinderopvang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kinderopvang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart"

Transcriptie

1 Kinderopvang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart Provinciale afdeling Vlaams-Brabant en Brussel Erik Damen Jessy Vandevelde Stijn Van Keer

2 Inhoudstafel 1. Inleiding Enkele demografische gegevens (ter situering) Aantal inwoners in de 19 gemeenten van het BHG Aantal kinderen ( 3j.) in de 19 gemeenten van het BHG Socio-economische status van de Brusselse gemeenten Aanbod van kinderopvang in de 19 gemeenten van het BHG Aantal voorzieningen in de 19 gemeenten van het BHG Algemeen beeld van het aantal opvangplaatsen Gesubsidieerde versus zelfstandige opvangsector Kinderopvang in BHG: Nader bekeken Aantal opvangvoorzieningen bij Kind en Gezin Aantal erkende opvangvoorzieningen bij Kind en Gezin Aantal zelfstandige opvangvoorzieningen bij Kind en Gezin Aantal opvangplaatsen bij Kind en Gezin Totaal aantal kinderopvangplaatsen bij Kind en Gezin Aantal kinderopvangplaatsen erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin Totaal aantal zelfstandige kinderopvangplaatsen onder toezicht van Kind en Gezin Aantal opvangvoorzieningen bij ONE Aantal erkende opvangvoorzieningen bij ONE Aantal zelfstandige opvangvoorzieningen bij ONE Aantal opvangplaatsen bij ONE Totaal aantal kinderopvangplaatsen bij ONE Aantal opvangplaatsen erkend en gesubsidieerd door ONE Aantal zelfstandige opvangplaatsen onder toezicht van ONE Aantal opvangplaatsen bij Kind en Gezin versus ONE Totaal aantal opvangplaatsen bij Kind en Gezin versus ONE Aantal erkende en gesubsidieerde opvangplaatsen bij Kind en Gezin versus ONE Aantal zelfstandige opvangplaatsen bij Kind en Gezin versus ONE Percentage opvangplaatsen van Kind en Gezin t.o.v. 3-norm Gemiddelde ouderbijdragen bij Kind en Gezin in kinderdagverblijven Besluit Enkele vaststellingen Verdere uitdieping Bijlagen Opvangvormen bij Kind en gezin Erkend en gesubsidieerd: Onder toezicht en niet gesubsidieerd Opvangvormen bij ONE Erkend en gesubsidieerd Onder toezicht en niet gesubsidieerd Overzicht kinderopvangplaatsen in de 19 Brusselse gemeenten

3 1. Inleiding Het voorliggend rapport dient gesitueerd te worden in het opgestarte ondernemingsplan profilering van Kind en Gezin in Brussel in 24, een initiatief genomen binnen de provinciale afdeling Vlaams-Brabant en Brussel. Er werd vooropgesteld om een rapport samen te stellen op basis waarvan de huidige toestand kan geëvalueerd worden en waaruit eventuele (beleidsmatige) voorstellen ter verbetering van de dienstverlening kunnen voortvloeien. Kenmerkend voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) is dat er twee subsidiërende en controlerende overheden zijn, die elk vanuit hun eigen missie het opvanglandschap benaderen. Om een zicht te krijgen op het aantal voorzieningen en opvangplaatsen in Brussel zijn de gegevens van Kind en Gezin en ONE samengebracht. In dit rapport wordt het kinderopvanglandschap in de 19 gemeenten van het BHG in kaart gebracht. Zowel het erkende en gesubsidieerde aanbod als het zelfstandige aanbod bij Kind en Gezin en bij Office de la Naissance et de l Enfance (ONE) zijn opgenomen. Voorliggend rapport brengt het bestaande kinderopvangaanbod, van zowel Kind en Gezin als ONE gedetailleerd in beeld. Het rapport geeft op gemeentelijk niveau een overzicht van de verschillende opvangvormen in het BHG en bevat (voor het eerst) zowel informatie van Kind en Gezin als van ONE. Om een goed overzicht mogelijk te maken werd in het rapport gebruik gemaakt van tabellen en kaarten, eerder dan de gedetailleerde (ellenlange) excellijsten te presenteren. Afkortingen die in de grafieken worden gebruikt, worden achteraan in bijlage verduidelijkt. Het rapport beperkt zich tot een beschrijvende weergave van de huidige situatie. De cijfers die werden opgenomen dateren van 1 juli 25. Het rapport brengt op gemeentelijk niveau (de 19 gemeenten van het BHG) volgende gegevens in beeld: - enkele (situerende) demografische gegevens - het aantal voorzieningen in de gemeenten van het BHG, zowel voor Kind en Gezin als voor ONE - het aantal plaatsen in de gemeenten van het BHG, zowel voor Kind en Gezin als voor ONE - het aantal gesubsidieerde plaatsen in de gemeenten van het BHG, zowel voor Kind en Gezin als voor ONE - het aantal zelfstandige plaatsen in de gemeenten van het BHG, zowel voor Kind en Gezin als voor ONE - de verschillende opvangvormen en hun onderlinge verhoudingen in de gemeenten van het BHG, zowel voor Kind en Gezin als voor ONE - de kinderopvangsituatie erkend en onder toezicht van Kind en Gezin, gerelateerd aan de 3 norm 1 - de gemiddelde ouderbijdragen in de gemeenten van het BHG voor de erkende kinderdagverblijven () van Kind en Gezin Cijfers van de buitenschoolse opvang zijn nauwelijks in dit rapport verwerkt, omdat er geen eenduidige en vergelijkbare cijfers voorhanden zijn. Enkel de buitenschoolse opvang erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin werd opgenomen. Dit rapport beperkt zich dan ook hoofdzakelijk tot het in kaart brengen van de opvang van kinderen tussen en 3 jaar. 1 De Vlaamse Regering hanteert de 3%-norm ten aanzien van Brussel. Dit betekent dat men 3. Brusselaars als het doelpubliek voor het beleid beschouwt (Vlaams Regeerakkoord, 24). 3

4 2. Enkele demografische gegevens (ter situering) Het BHG is geen monoliet blok. In tegendeel, de 19 Brusselse gemeenten verschillen in grootte, inwonersaantallen, socio-economische kenmerken, etc. Deze verschillen vinden (logischerwijs) hun weerslag op de sector kinderopvang. Vooraleer het aanbod aan kinderopvang in beeld te brengen, wordt een overzicht gegeven van de inwonersaantallen, het aantal kinderen ( 3j.) en de socio-economische status van de verschillende gemeenten van het BHG. 2.1 Aantal inwoners in de 19 gemeenten van het BHG Kaart 1: aantal inwoners per gemeente in het BHG op 1 januari 24 Bron: NIS (24) Cartografie: Sabine Drieskens, Scientific Institut of Public Health, Department of Epidemiology De 19 gemeenten in het BHG verschillen onderling sterk in hun inwonersaantal. Brussel-stad, Schaarbeek en Anderlecht hebben het hoogste bevolkingsaantal. Koekelberg, St. Agatha-Berchem, Ganshoren, St. Joost-ten Node en Watermaal-Bosvoorde hebben een inwonersaantal onder de

5 2.2 Aantal kinderen ( 3j.) in de 19 gemeenten van het BHG Kaart 2: procentueel aandeel van kinderen -3 jaar t.o.v. de totale bevolking per 1 januari 24 Bron: CBGS (24) Cartografie: Sabine Drieskens, Scientific Institut of Public Health, Department of Epidemiology Deze kaart toont duidelijk aan dat de gemeenten met een hoog aandeel jonge kinderen vooral in het noordwesten van het BHG gelegen zijn. Bovendien is het aandeel van jonge kinderen ( 3 jarigen) in het BHG veel hoger dan in de rest van Vlaanderen. In het BHG bedraagt het aandeel kinderen van tot 3 jaar gemiddeld 4,21, in Vlaanderen is dit 3,2. Vooral de gemeenten Molenbeek (5,58), Schaarbeek (5,9) en St. Joost-ten Node (5,4) steken er bovenuit. De zuidoostelijke gemeenten (om. Watermaal-Bosvoorde, Oudergem, Elsene, Ukkel, de Woluwes) benaderen het Vlaamse gemiddelde (tussen de 3 en 3,5). 5

6 2.3 Socio-economische status van de Brusselse gemeenten Om enige vergelijkingsbasis te krijgen met de socio-economische status van de gemeenten waarin de kinderopvanginitiatieven zich bevinden, hebben we gebruik gemaakt van de townsend-score verschenen in het rapport Gezondheidsindicatoren BHG 24 door het Observatorium voor gezondheid en welzijn Brussel. In dit rapport wordt de gemiddelde socio-economische status van de gemeente bepaald door het samenstellen van cijfers omtrent gemiddeld inkomen, het minimuminkomen en de werkloosheidsgraad en hetgeen verwerkt werd tot een clustervariabele. Deze clustervariabele geeft een goede indicatie weer van de rijkdom (van de inwoners) van de gemeenten in het BHG in onderlinge vergelijking. Hoe hoger de berekende townsend-score, hoe armer de (inwoners van de) gemeente. Kaart 3 geeft deze townsend-score voor de gemeenten in het BHG weer. Kaart 3: Gemiddelde socio-economische status van de gemeente t.o.v. andere gemeenten in BHG Bron: Observatorium voor Gezondheid en Welzijn (24) Cartografie: Sabine Drieskens, Scientific Institut of Public Health, Department of Epidemioly 6

7 Uit kaart 2 en kaart 3 blijkt dat de gemeenten met het hoogste aantal kinderen tussen en 3 jaar, tevens de gemeenten zijn met de laagste socio-economische status (hoogste townsend-score). In de buurtatlas 2 worden meerdere indicatoren (sociaal-economische, geografische, ) op gemeentelijk en buurtniveau voorgesteld die een beeld vormen van de context waarin de kinderen en hun gezinnen in deze gemeenten leven. 2 Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (25). Buurtatlas van de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de aanvang van de 21 e eeuw. 7

8 3. Aanbod van kinderopvang in de 19 gemeenten van het BHG Kinderopvang is een gemeenschapsmaterie, waardoor in het BHG de twee gemeenschappen (Vlaamse en Franse gemeenschap) bevoegd en verantwoordelijk zijn voor het beleid, het aanbieden en het controleren van kinderopvang. Deze specifieke situatie, eigen aan de Belgische staatsstructuur, zorgt ervoor dat er niet alleen verschillen zijn in voorzieningstypes, maar ook verschillen in voorwaarden voor het aanbieden van opvang, verschillen in controle, verschillen in (pedagogische) accenten,. In dit hoofdstuk willen we de focus leggen op het aantal opvangplaatsen in het BHG en dus zowel de plaatsen onder toezicht van en erkend en/of gesubsidieerd door K&G als ONE worden gezamenlijk voorgesteld. In bijlage wordt dezelfde oefening per gemeente gemaakt hetgeen een gedetailleerd gemeentelijk overzicht van het bestaande kinderopvangaanbod weergeeft. 3.1 Aantal voorzieningen in de 19 gemeenten van het BHG Figuur 1: Aantal voorzieningen in het BHG erkend en gesubsidieerd zelfstandig Erk. I.B.O. crèche Maison comm. d'acceull acc. Concenc. Extra Scol. Z.O.O Z- Acc. autonomes Bron: Kind en Gezin & ONE (25) Figuur 1 geeft het aantal kinderopvangvoorzieningen in het BHG weer. Uit de figuur valt, de grote mate aan diversiteit in verschillende opvangvormen, op. De verschillen doen zich voor op regelgevend vlak (Kind en Gezin, ONE), op het al dan niet gesubsidieerd zijn, op het aantal aan opvangplaatsen (gezinsopvang, groepsopvang), op de omkadering, op organiserende besturen, etc. Als bijlage (6.1 en 6.2) worden al deze verschillende opvangvoorzieningen nader toegelicht. 8

9 3.2 Algemeen beeld van het aantal opvangplaatsen Op 1 juli 25 waren er in de 19 Brusselse gemeenten plaatsen (gesubsidieerde en zelfstandige sector). Kind en gezin en ONE telden respectievelijk (43,2%) en 7.93 (57,4%) plaatsen. Een aantal van deze plaatsen staan onder dubbel toezicht, nl. 91 bij Kind en Gezin en 84 bij ONE. Deze dubbeltellingen zijn uitgezuiverd. De verschillen zijn te verklaren door verschillen in capaciteitsbepaling. Figuur 2: aantal opvangplaatsen in absolute aantallen in de 19 gemeenten van het BHG (Kind en Gezin en ONE) Dubbeltellingen Totaal aantal ONE min dubbeltellingen Totaal aantal Kind en Gezin min dubbeltellingen Anderlecht Brussel Elsene Etterbeek Evere Ganshoren Jette Koekelberg Oudergem Schaarbeek St.Agath.-Berch. St. Gillis St.Jans-Molenb. St.Joost-t-Node St.Lambr.-Wol. St.Pieters-Wol. Ukkel Vorst Waterm.-Bosv. Bron: Kind en Gezin en ONE (25) Figuur 2 toont het aantal opvangplaatsen in absolute aantallen in BHG. Deze absolute cijfers geven een beeld van de verdeling van plaatsen in de verschillende gemeenten van het gewest. 9

10 Tabel 1: percentage opvangplaatsen in de 19 gemeenten van het BHG (Kind en Gezin en ONE) % Kind en Gezin % ONE Anderlecht 49,8% 5,2% Brussel 54,% 46,% Elsene 23,9% 76,1% Etterbeek 42,5% 57,5% Evere 48,2% 51,8% Ganshoren 58,9% 41,1% Jette 54,6% 45,4% Koekelberg 5,4% 49,6% Oudergem 61,2% 38,8% Schaarbeek 42,6% 57,4% Sint-Agatha-Berchem 67,% 33,% Sint-Gillis 38,6% 61,4% Sint-Jans-Molenbeek 57,8% 42,2% Sint-Joost-Ten-Node 14,6% 85,4% Sint-Lambrechts-Woluwe 25,5% 74,5% Sint-Pieters-Woluwe 26,9% 73,1% Ukkel 31,3% 68,7% Vorst 2,9% 79,1% Watermaal-Bosvoorde 45,2% 54,8% Brussels Hoofdstedelijk Gewest 42,8% 57,2% Bron: Kind en Gezin en ONE Terwijl in figuur 2 de absolute aantallen weergegeven werden, geeft tabel 1, Figuur 3 en Kaart 4 een overzicht van het procentueel aandeel van het aantal opvangplaatsen in de 19 gemeenten van het BHG die onder toezicht staan of erkend/gesubsidieerd zijn bij respectievelijk Kind en Gezin en ONE. Het procentueel aandeel (tabel 1) dat Kind en Gezin heeft in het aantal opvangplaatsen in het BHG is relatief hoog (42.8%). Er zijn ook zeer grote verschillen tussen de gemeenten onderling (14.6% - 67.%). In het volgende hoofdstuk wordt er een meer gedetailleerde analyse over het opvangaanbod gemaakt. 1

11 Figuur 3: aantal opvangplaatsen per 1 kinderen ( tot 3 jaar) in de 19 gemeenten van het BHG. 7, 6, 5, Kind en Gezin ONE 4, 3, 2, 1,, ANDERLECHT BRUSSEL ELSENE ETTERBEEK EVERE GANSHOREN JETTE KOEKELBERG OUDERGEM SCHAARBEEK SINT-AGATHA-BERCHEM SINT-GILLIS SINT-JANS-MOLENBEEK SINT-JOOST-TEN-NODE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE SINT-PIETERS-WOLUWE UKKEL VORST WATERMAAL-BOSVOORDE Bron: Kind en Gezin en ONE (25) Figuur 3 geeft een overzicht over het aantal opvangplaatsen per 1 kinderen ( 3 jaar). De gemeenten Oudergem, St. Lambrechts-Woluwe, Ukkel en Etterbeek vallen op door een hoog relatief aantal opvangplaatsen (meer dan 5 plaatsen per 1 kdn./3j.). Tevens heeft Brussel-stad (47,93), de gemeente met het hoogste aantal inwoners, relatief gezien een hoog aantal opvangplaatsen op haar grondgebied. De gemeenten Koekelberg, St- Jans-Molenbeek, St. Joost-ten Node en Schaarbeek daarentegen hebben een eerder gering aantal opvangplaatsen. Deze cijfers hebben het bijkomend voordeel dat ze gerelateerd kunnen worden aan de Barcelona-norm 3 (als referentiepunt 33%). In 24 bereikte het Vlaams gewest 34.6% 4. Op 1 juli 25 behaalde het BHG 32.8%. 3 Een Europese norm (van de Raad van Europa) die aanbeveelt dat lidstaten van de EU tegen 21 kinderopvang dienen te voorzien voor 33% van alle kinderen tussen en 3 jaar. 4 Kind en Gezin (24), Jaarverslag Kinderopvang. 11

12 Kaart 4: aantal opvangplaatsen in verhouding tot het aantal kinderen (-3j.) Bron: Kind en Gezin en ONE Cartografie: Sabine Drieskens, Scientific Institut of Public Health, Department of Epidemiology Uit deze kaart valt op te maken dat een relatief hoog aantal plaatsen in de kinderopvang vooral terug te vinden is in de zuid-oostelijke gemeenten van het BHG (Ukkel, Oudergem, Sint-Lambrechts-Woluwe, Etterbeek, Elsene, ). De westelijke gemeenten hebben minder dan 33% plaatsen en een aantal centraal gelegen gemeenten, uitgezonderd Brussel zelf, zelfs onder de 2%. Indien dit gerelateerd wordt aan het aandeel van de jonge kinderen ( 3 j.) in de gemeente (cfr. kaart 2) dan kan men vaststellen dat er in de gemeenten met een relatief hoog aandeel van jonge kinderen (- 3j.) relatief gezien minder plaatsen in de kinderopvang aanwezig zijn. Het valt ook op dat de gemeenten met een hoge socio-economische status (cfr. kaart 3), beschikken over een hoog aantal opvangplaatsen en tevens de gemeenten zijn met het laagst aantal kinderen tussen en 3 jaar. 12

13 De gemeenten met de laagste socio-economische status (bijv. Sint-Joost-ten-Node en Sint-Jans-Molenbeek) beschikken relatief gezien over minder kinderopvangplaatsen. 13

14 3.3 Gesubsidieerde versus zelfstandige opvangsector Het opvangaanbod wordt gerealiseerd door initiatieven die werken op zelfstandige basis en initiatieven die gesubsidieerd worden. Een initiatief dat opvang aanbiedt op zelfstandige basis ontvangt geen subsidies van de bevoegde overheid (op basis van bijkomende voorwaarden is er wel een (beperkte) financiële tegemoetkoming mogelijk). Een dergelijk initiatief is voor de continuïteit van haar werking afhankelijk van andere middelen. In de praktijk is een zelfstandig initiatief voor haar inkomsten afhankelijk van de ouderbijdragen die geïnd worden. De prijs van de ouderbijdrage wordt bepaald op basis van het marktmechanisme. De erkende opvangsector daarentegen wordt in haar werking gesubsidieerd door haar bevoegde overheid. De erkende opvangvoorzieningen hanteren dan ook ouderbijdragen die opgelegd worden door de bevoegde overheid (op basis van het inkomen van de ouders). Het spreekt voor zich dat de erkende opvangsector beduidend meer overheidsmiddelen ontvangt. De subsidiërende overheid kan in haar subsidiëringsbeleid prioriteiten en voorrangsregels vastleggen, zoals toegankelijkheid van de kinderopvang, betaalbare opvang voor kwetsbare groepen,. In BHG wordt het huidige opvangaanbod in 25 voor slechts 59% (inclusief de RAGO-crèches) gerealiseerd door de erkende sector. In Vlaanderen is dit ruim 2/3 van het aanbod. Figuur 4: Het aandeel van de zelfstandige, erkende sector en totaal aantal plaatsen per 1 kdn (-3j.) 7, 6, tot. zelfst (K&G -RAGO + ONE) per 1kdn (-3j.) tot. Erk. (K&G +RAGO + ONE) per 1kdn (-3j.) 5, 4, 3, 2, 1,, ANDERLECHT BRUSSEL ELSENE ETTERBEEK EVERE GANSHOREN JETTE KOEKELBERG OUDERGEM SCHAARBEEK SINT-AGATHA-BERCHEM SINT-GILLIS SINT-JANS-MOLENBEEK SINT-JOOST-TEN-NODE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE SINT-PIETERS-WOLUWE UKKEL VORST WATERMAAL-BOSVOORDE TOTAAL Bron: Kind en Gezin en ONE 14

15 De kinderdagverblijven van de RAGO (Raad van het Gemeenschapsonderwijs) werden bij de cijfers van de gesubsidieerde sector meegerekend. Deze voorzieningen worden niet gesubsidieerd door Kind en Gezin maar beschikken, zoals zelfstandige voorzieningen, over een attest van toezicht,maar aangezien ze gefinancierd worden vanuit het gemeenschapsonderwijs, worden ze in dit rapport bij de gesubsidieerde sector gerekend. Ook in deze voorziening betalen de ouders een dagprijs op basis van het gezinsinkomen. Het aandeel van RAGOplaatsen is zeer aanzienlijk, nl. 895 plaatsen. Dit is 12,5% van de opvangplaatsen in het BHG onder toezicht van Kind en Gezin. Het aandeel van de zelfstandige sector in BHG bedraagt 4,9%. Indien de RAGO-creches bij de zelfstandige sector opgeteld worden dan komt de verhouding te liggen op 52.6% voor de erkende sector en 47.4% voor de zelfstandige sector. In vergelijking met Vlaanderen is het aandeel van de zelfstandige sector in het BHG substantieel hoger Het aandeel van de zelfstandige sector is vooral hoog in de gemeenten Oudergem, Etterbeek en Brussel (hoger aandeel dan erkende sector). Ondermeer de zelfstandige kinderdagverblijven van de Europese gemeenschap spelen hierbij een rol.opvallend is ook dat in de gemeenten met een beperkt aantal plaatsen, de zelfstandige sector eerder beperkt vertegenwoordigd is (St. Joost-ten- Node, St. Jans- Molenbeek en Evere). 15

16 4. Kinderopvang in BHG: Nader bekeken Tot nog toe is het aanbod bekeken vanuit zijn totaliteit. In het volgende gedeelte wordt een opsplitsing gemaakt tussen de twee subsidiërende en controlerende overheden (Kind en Gezin ONE). De Vlaamse Gemeenschap hanteert voor Brussel in haar subsidiëringpolitiek de zogenaamde 3.-norm. Ze beoogt in haar dienstverlening het bereik van 3. Brusselaars (ongeveer 3% van de bevolking in het BHG). Vanuit deze opdracht die de Vlaamse Gemeenschap zich toemeet, worden hieronder de verschillende facetten van het opvangbeleid in beeld gebracht. Zoals in de inleiding aangehaald werd, zijn er weinig éénduidige en vergelijkbare gegevens beschikbaar over het aanbod aan buitenschoolse opvang. In dit rapport wordt de vermelding van buitenschoolse opvang beperkt tot de s. 4.1 Aantal opvangvoorzieningen bij Kind en Gezin Aantal erkende opvangvoorzieningen bij Kind en Gezin Figuur 5: aantal voorzieningen erkend door Kind en Gezin 12 O.O. aangesloten bij DVO Erk. I.B.O ANDERLECHT BRUSSEL ELSENE ETTERBEEK EVERE GANSHOREN JETTE KOEKELBERG OUDERGEM SCHAARBEEK SINT-AGATHA-BERCHEM SINT-GILLIS SINT-JANS-MOLENBEEK SINT-JOOST-TEN-NODE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE SINT-PIETERS-WOLUWE UKKEL VORST WATERMAAL-BOSVOORDE Bron: Kind en Gezin (25) Figuur 5 toont het aantal voorzieningen dat erkend en gesubsidieerd worden door Kind en Gezin. Het valt op dat er zeer weinig aangesloten onthaalouders zijn. Het volledige BHG telt amper 1 onthaalouders aangesloten bij een dienst voor opvanggezinnen. Tevens zijn er slechts 5 s in 4 gemeenten actief. 16

17 Zes gemeenten hebben één erkend en de gemeente Koekelberg heeft als enige geen enkele voorziening gesubsidieerd door Kind en Gezin Aantal zelfstandige opvangvoorzieningen bij Kind en Gezin Wat de zelfstandige voorzieningen betreft, ziet het opvanglandschap in het BHG er helemaal anders uit. Enerzijds is het aandeel van de zelfstandige opvang hoger dan in Vlaanderen. Anderzijds valt het te noteren dat deze zelfstandige opvangvoorzieningen in belangrijke mate onder het toezicht van Kind en Gezin ressorteren. Verschillen in regelgeving, controle, dienstverlening worden hiervoor als redenen aangehaald. 5 Bij deze gegevens worden de RAGO-crèches terug opgenomen bij de cijfers van de voorzieningen met attest van toezicht van Kind en Gezin. Figuur 6: aantal zelfstandige opvangvoorzieningen onder toezicht van Kind en Gezin in het BHG Z.O.O Z- RAGO ANDERLECHT BRUSSEL ELSENE ETTERBEEK EVERE GANSHOREN JETTE KOEKELBERG OUDERGEM SCHAARBEEK SINT-AGATHA-BERCHEM SINT-GILLIS SINT-JANS-MOLENBEEK SINT-JOOST-TEN-NODE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE SINT-PIETERS-WOLUWE UKKEL VORST Bron: Kind en Gezin Uit figuur 6 blijkt dat ook binnen de zelfstandige opvangsector, het aandeel van de gezinsopvang (zelfstandige onthaalouders, max. 7 pl.) eerder beperkt is in het BHG. Vooral de mini-crèche (8 22pl.) is de meest frequente opvangvorm. 5 Cartografie van de Vlaamse voorschoolse kinderopvang in Brussel, UGent

18 Zoals reeds eerder aangehaald, is het aandeel van de RAGO-crèches (gesubsidieerd vanuit onderwijs, maar onder toezicht van Kind en Gezin) zeer belangrijk in dit zelfstandig aanbod (12,5% van de zelfstandige opvangplaatsen onder toezicht van Kind en Gezin). De gemeenten Anderlecht, Oudergem, Schaarbeek en Ukkel springen in het oog door hun hoog aantal minicrèches. Etterbeek en vooral Brussel beschikken over een aantal zelfstandige kinderdagverblijven () (meer dan 23 pl.). 4.2 Aantal opvangplaatsen bij Kind en Gezin Het aantal plaatsen in een gemeente geeft een (duidelijker) beeld over de effectieve aanwezigheid van kinderopvang. In de onderstaande figuren worden deze gegevens in beeld gebracht voor Kind en Gezin en ONE Totaal aantal kinderopvangplaatsen bij Kind en Gezin Figuur 7: het aantal opvangplaatsen in absolute aantallen erkend of onder toezicht van Kind en Gezin (-3 j.) ERKENDE opvangplaatsen dagopvang + RAGO ZELFSTANDIGE opvangplaatsen dagopvang -RAGO ANDERLECHT BRUSSEL ELSENE ETTERBEEK EVERE GANSHOREN JETTE KOEKELBERG OUDERGEM SCHAARBEEK SINT-AGATHA-BERCHEM SINT-GILLIS SINT-JANS-MOLENBEEK SINT-JOOST-TEN-NODE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE SINT-PIETERS-WOLUWE UKKEL VORST WATERMAAL-BOSVOORDE Bron: Kind en Gezin (25) Figuur 7 toont aan dat Brussel (logischerwijs) het hoogst aantal opvangplaatsen aanbiedt, waarbij het aandeel van de zelfstandige sector zeer aanzienlijk is (cfr. infra). Anderzijds valt op dat eerder kleinere gemeenten (Oudergem, Etterbeek) ongeveer evenveel opvangplaatsen aanbieden dan de meer bevolkingsrijke gemeenten (Schaarbeek, Anderlecht). Figuur 8 geeft hiertoe een eenduidigere vergelijkingsbasis. 18

19 Figuur 8: het aantal opvangplaatsen per 1 kinderen (-3j) erkend of onder toezicht van Kind en Gezin 45, 4, 35, zelfst. K&G (-RAGO) plaatsen per 1kdn (-3j.) erkende K&G (+RAGO) plaatsen per 1 kdn (-3j.) 3, 25, 2, 15, 1, 5,, ANDERLECHT BRUSSEL ELSENE ETTERBEEK EVERE GANSHOREN JETTE KOEKELBERG OUDERGEM SCHAARBEEK SINT-AGATHA-BERCHEM SINT-GILLIS SINT-JANS-MOLENBEEK SINT-JOOST-TEN-NODE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE SINT-PIETERS-WOLUWE UKKEL VORST WATERMAAL-BOSVOORDE Bron: Kind en Gezin (25) Het hoge aantal opvangplaatsen erkend of onder toezicht van Kind en Gezin in Oudergem, Brussel en Etterbeek wordt vooral bekomen door het grote aandeel van de zelfstandige sector. In Oudergem (63) en Etterbeek (89) hebben de zelfstandige kinderdagverblijven van de Europese gemeenschap of de Europese Commissie een belangrijk aandeel hierbij. In Brussel (644) zijn veel meer dan de helft van de zelfstandige opvangplaatsen te danken aan de opvang georganiseerd door en voor de Europese gemeenschap of de Europese Commissie (zie figuur 9). Op uitzondering van St. Joost-ten-Node hebben de kleinere gemeenten (St. Agatha-Berchem, Ganshoren, Oudergem, Watermaal-Bosvoorde) van het BHG relatief gezien een aanzienlijk aandeel van de erkende en onder toezicht staande voorzieningen bij K&G op hun grondgebied. Deze cijfers refereren naar de totale bevolking in het BHG. In een volgend hoofdstuk worden de cijfers gerelateerd aan de 3 norm. Zoals reeds eerder aangehaald worden de opvangplaatsen gecreëerd door de RAGO-crèches bij de erkende sector geteld. Het aandeel van deze RAGO crèches is vooral terug te vinden in de gemeenten St.-Gillis, St.- Agatha-Berchem en Oudergem. In figuur 11 wordt het aantal opvangplaatsen in de RAGO-crèches en de kinderdagverblijven van de Europese Gemeenschap (EG) of Europese Commissie (EC) per gemeente weergegeven samen met het totaal aantal opvangplaatsen (erkend en zelfstandig) bij Kind en gezin. 19

20 Figuur 9: aantal plaatsen in RAGO-crèches en kinderdagverblijven van de Europese Gemeenschap en Commissie en het totaal aantal opvangplaatsen bij Kind en Gezin RAGO EG Totaal aantal opvangplaatsen dagopvang ANDERLECHT BRUSSEL ELSENE ETTERBEEK EVERE GANSHOREN JETTE KOEKELBERG OUDERGEM SCHAARBEEK SINT-AGATHA-BERCHEM SINT-GILLIS SINT-JANS-MOLENBEEK SINT-JOOST-TEN-NODE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE SINT-PIETERS-WOLUWE UKKEL VORST WATERMAAL-BOSVOORDE Bron: Kind en Gezin (25) De RAGO-crèches en de kinderdagverblijven van de Europese Gemeenschap en Commissie (Brussel, Etterbeek en Oudergem) hebben een aanzienlijk aandeel in het totaal aantal dagopvangplaatsen in Brussel. Zeker het aandeel in Brussel van de opvang door de EG en EC is aanzienlijk (meer dan de helft van de beschikbare opvangplaatsen). De RAGO-crèches bijvoorbeeld zijn verantwoordelijk voor 12,5% van het totaal aantal plaatsen. Bij de kinderdagverblijven van de Europese Gemeenschap en Commissie zitten ook een aantal buitenschoolse opvangplaatsen verrekend, hetgeen een (licht) vertekend beeld geeft

21 Aantal kinderopvangplaatsen erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin Figuur 1: aantal opvangplaatsen erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin Erk. I.B.O. ANDERLECHT BRUSSEL ELSENE ETTERBEEK EVERE GANSHOREN JETTE KOEKELBERG OUDERGEM SCHAARBEEK SINT-AGATHA-BERCHEM SINT-GILLIS SINT-JANS-MOLENBEEK SINT-JOOST-TEN-NODE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE SINT-PIETERS-WOLUWE UKKEL VORST WATERMAAL-BOSVOORDE Bron: Kind en Gezin (25) Brussel heeft het hoogste aantal erkende opvangplaatsen. Bij de middelgrote Brusselse gemeenten hebben St. Jans-Molenbeek, Anderlecht en Jette het meest erkende opvangplaatsen bij Kind en Gezin. Logischerwijs hebben de kleinere Brusselse gemeenten minder (erkende) opvangplaatsen. De gemeente Koekelberg heeft geen erkende opvangplaatsen bij Kind en Gezin. Wat betreft de -plaatsen wordt een deel van de erkende plaatsen zowel door het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (FCUD) als door Kind en Gezin gesubsidieerd

22 Totaal aantal zelfstandige kinderopvangplaatsen onder toezicht van Kind en Gezin Figuur 11: aantal zelfstandige plaatsen onder toezicht van Kind en Gezin Z.O.O Z- RAGO ANDERLECHT BRUSSEL ELSENE ETTERBEEK EVERE GANSHOREN JETTE KOEKELBERG OUDERGEM SCHAARBEEK SINT-AGATHA-BERCHEM SINT-GILLIS SINT-JANS-MOLENBEEK SINT-JOOST-TEN-NODE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE SINT-PIETERS-WOLUWE UKKEL VORST WATERMAAL-BOSVOORDE Bron: Kind en Gezin (25) De meeste plaatsen in de zelfstandige sector zijn terug te vinden in de mini-creches. De gemeente Anderlecht spant de kroon met 257 plaatsen in mini-creches. Ook Oudergem, Schaarbeek en Ukkel hebben veel plaatsen in mini-creches. Brussel bezit 1126 zelfstandige opvangplaatsen, waarvan 129 in. Dit cijfer is vooral te verklaren door de van de Europese gemeenschap. Op dezelfde manier dienen de cijfers van de gemeenten Oudergem en Etterbeek (ook invloed van Europese gemeenschap) geïnterpreteerd te worden. De RAGO creches zijn in 17 van de 19 gemeenten terug te vinden (behalve Anderlecht en St. Joost-ten Node), en zijn relatief gezien sterk vertegenwoordigd in Oudergem, Schaarbeek en Ukkel. 6 In absolute aantallen beschikken Anderlecht en Brussel over heel wat meer plaatsen dan andere gemeenten. Anderlecht beschikt over 256 plaatsen in minicrèches en Brussel heeft 126 plaatsen in zelfstandige kinderdagverblijven. Om de grafiek leesbaar te houden werd de grafiekas ingekort. Dit is geen correcte weergave. In de toekomst zou het werken met een breuklijn een goed alternatief zijn. 22

23 4.3 Aantal opvangvoorzieningen bij ONE Aantal erkende opvangvoorzieningen bij ONE Figuur 12: Voorzieningen erkend door ONE 25 2 Maison comm. d'acceull Acc. conven. Extra Scol ANDERLECHT BRUSSEL ELSENE ETTERBEEK EVERE GANSHOREN JETTE KOEKELBERG OUDERGEM SCHAARBEEK SINT-AGATHA-BERCHEM SINT-GILLIS SINT-JANS-MOLENBEEK SINT-JOOST-TEN-NODE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE SINT-PIETERS-WOLUWE UKKEL VORST WATERMAAL-BOSVOORDE Bron: ONE (25) Figuur 12 geeft het aantal erkende voorzieningen bij ONE gedetailleerd weer. Opvallend hier zijn er nauwelijks onthaalouders aangesloten bij een dienst (Accueillante d enfants conventionné) terug te vinden. Vooral de crèches ( 3j. cap pl) en prégardiennats (18mnd 3j. cap 18 48pl) zijn in het erkende opvanglandschap aanwezig. De crèches zijn in alle gemeenten van het BHG terug te vinden. De andere opvangvormen komen eerder in beperkte mate voor. In enkele gemeenten is er een duidelijke aanwezigheid van prégardiennats. 23

24 4.2.4 Aantal zelfstandige opvangvoorzieningen bij ONE Figuur 13: aantal zelfstandige voorzieningen onder toezicht van ONE Acc. autonomes ANDERLECHT BRUSSEL ELSENE ETTERBEEK EVERE GANSHOREN JETTE KOEKELBERG OUDERGEM SCHAARBEEK SINT-AGATHA-BERCHEM SINT-GILLIS SINT-JANS-MOLENBEEK SINT-JOOST-TEN-NODE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE SINT-PIETERS-WOLUWE UKKEL VORST WATERMAAL-BOSVOORDE Bron: ONE (25) Het aandeel van het aantal zelfstandige gezinsopvang (accueillante d enfants autonomes) is verwaarloosbaar t.o.v. het totaal aantal opvangplaatsen. De staan in voor de occasionele opvang en hebben geen Vlaamse tegenhanger. La maison d enfants (9 24pl.) (deze opvangvorm is enigszins vergelijkbaar met de mini-crèche) is ook bij ONE de meest frequente opvangvorm. 24

25 4.4 Aantal opvangplaatsen bij ONE Totaal aantal kinderopvangplaatsen bij ONE Figuur 14: het totaal, erkende en zelfstandige opvangplaatsen erkend of onder toezicht van ONE per 1 kinderen (-3j) 45, 4, 35, zelfst. ONE plaatsen per 1 kdn (-3j.) erkende ONE plaatsen per 1 kdn (-3j.) 3, 25, 2, 15, 1, 5,, ANDERLECHT BRUSSEL ELSENE ETTERBEEK EVERE GANSHOREN JETTE KOEKELBERG OUDERGEM SCHAARBEEK SINT-AGATHA-BERCHEM SINT-GILLIS SINT-JANS-MOLENBEEK SINT-JOOST-TEN-NODE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE SINT-PIETERS-WOLUWE UKKEL VORST WATERMAAL-BOSVOORDE TOTAAL Bron: ONE (25) Uit deze grafiek blijkt dat ONE vooral instaat voor de erkende opvangplaatsen. Het aandeel van de zelfstandige sector is beduidend lager dan bij Kind en Gezin en vertoont een ongelijke verdeling over de verschillende gemeenten. Een relatief sterk aandeel van de zelfstandige sector onder toezicht van ONE is vooral terug te vinden bij de gemeenten Ukkel, St. Lambrechts- Woluwe, Etterbeek en Oudergem. Verdere opsplitsing naar opvangvorm bij de erkende en onder toezicht staande voorzieningen wordt weergegeven in figuur

26 4.4.2 Aantal opvangplaatsen erkend en gesubsidieerd door ONE Figuur 15: aantal erkende plaatsen gesubsidieerd door ONE crèche Prégar. Maison comm. d'acceull acc. Convenc. Extra Scol ANDERLECHT BRUSSEL ELSENE ETTERBEEK EVERE GANSHOREN JETTE KOEKELBERG OUDERGEM SCHAARBEEK SINT-AGATHA-BERCHEM SINT-GILLIS SINT-JANS-MOLENBEEK SINT-JOOST-TEN-NODE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE SINT-PIETERS-WOLUWE UKKEL VORST WATERMAAL-BOSVOORDE Bron: ONE (25) Ook bij de plaatsen erkend door ONE valt te noteren dat de onthaalouders aangesloten bij een dienst eerder beperkt zijn (acc. conv.). Het meest aantal plaatsen zijn terug te vinden bij de opvangvorm creche ( 3j.: cap pl.), dewelke voorkomen in alle gemeenten van het BHG en de prégardiennats (18mnd 3j.: cap pl.). De andere opvangvormen vertegenwoordigen eerder een beperkt aantal opvangplaatsen. 26

27 4.4.3 Aantal zelfstandige opvangplaatsen onder toezicht van ONE Figuur 16: aantal zelfstandige plaatsen onder toezicht van ONE 4 35 Acc. autonomes ANDERLECHT BRUSSEL ELSENE ETTERBEEK EVERE GANSHOREN JETTE KOEKELBERG OUDERGEM SCHAARBEEK SINT-AGATHA-BERCHEM SINT-GILLIS SINT-JANS-MOLENBEEK SINT-JOOST-TEN-NODE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE SINT-PIETERS-WOLUWE UKKEL VORST WATERMAAL-BOSVOORDE Bron: ONE (25) Ook bij de zelfstandige opvang is het aandeel van de onthaalouders zeer beperkt. De (occasionele opvang) staan in voor eerder een beperkt aantal plaatsen, maar zijn wel aanwezig in 15 gemeenten van het BHG. 27

28 4.5 Aantal opvangplaatsen bij Kind en Gezin versus ONE Totaal aantal opvangplaatsen bij Kind en Gezin versus ONE Figuur 17: Totaal aantal opvangplaatsen bij Kind en Gezin versus ONE Totaal aantal Kind en Gezin min dubbeltellingen Totaal aantal ONE min dubbeltellingen Dubbeltellingen Anderlecht Brussel Elsene Etterbeek Evere Ganshoren Jette Koekelberg Oudergem Schaarbeek St.Agath.-Berch. St. Gillis St.Jans-Molenb. St.Joost-t-Node St.Lambr.-Wol. St.Pieters-Wol. Ukkel Vorst Waterm.-Bosv. Figuur 17 geeft het totaal aantal opvangplaatsen weer per gemeente. Een aantal dubbeltellingen (zie hoger) werden uitgezuiverd. Het hoog aantal plaatsen in de gemeente Brussel is opvallend

29 Aantal erkende en gesubsidieerde opvangplaatsen bij Kind en Gezin versus ONE Figuur 18: Vergelijking tussen het aantal erkende en gesubsidieerde plaatsen bij Kind en Gezin en bij ONE 12 1 erkend en gesubsidieerd bij Kind en Gezin (zonder RAGO) erkend en gesubsidieerd bij ONE ANDERLECHT BRUSSEL ELSENE ETTERBEEK EVERE GANSHOREN JETTE KOEKELBERG OUDERGEM SCHAARBEEK SINT-AGATHA-BERCHEM SINT-GILLIS SINT-JANS-MOLENBEEK SINT-JOOST-TEN-NODE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE SINT-PIETERS-WOLUWE UKKEL VORST WATERMAAL-BOSVOORDE Bron: Kind en Gezin en ONE Opvallend is dat niet in alle gemeenten van het BHG de erkende sector van ONE overweegt. In de gemeenten Ganshoren, Jette, St. Jans-Molenbeek en St. Agatha-Berchem zijn er meer erkende opvangplaatsen van Kind en Gezin te noteren

30 Aantal zelfstandige opvangplaatsen bij Kind en Gezin versus ONE Figuur 19: Vergelijking tussen aantal zelfstandige plaatsen onder toezicht van Kind en Gezin en bij ONE Aantal K&G Aantal ONE ANDERLECHT BRUSSEL ELSENE ETTERBEEK EVERE GANSHOREN JETTE KOEKELBERG OUDERGEM SCHAARBEEK SINT-AGATHA-BERCHEM SINT-GILLIS SINT-JANS-MOLENBEEK SINT-JOOST-TEN-NODE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE SINT-PIETERS-WOLUWE UKKEL VORST WATERMAAL-BOSVOORDE Bron: Kind en Gezin en ONE In driekwart van de gemeenten staan een (aanzienlijk) overwicht aan zelfstandige plaatsen onder toezicht van Kind en Gezin. Opvallend hierbij is dat in sommige gemeenten het aantal plaatsen, onder toezicht van Kind en Gezin het driedubbele is van ONE (Anderlecht, Oudergem, Evere en Brussel). Bovendien torent Brussel erbovenuit wat de absolute aantallen betreft. In figuur 2 wordt het procentueel aandeel van zowel de zelfstandige als de erkende/gesubsidieerde sector voor Kind en Gezin en ONE in kaart gebracht. 7 In absolute aantallen beschikt Brussel over heel wat meer plaatsen dan andere gemeenten. Om de grafiek leesbaar te houden werd de grafiekas ingekort en de exacte waarde boven de grafiekbalk genoteerd. Dit is geen correcte weergave. In de toekomst zou het werken met een breuklijn een goed alternatief zijn. 3

31 4.6 Percentage opvangplaatsen van Kind en Gezin t.o.v. 3-norm Figuur 2: percentage opvangplaatsen t.o.v 3 norm erkend en onder toezicht van Kind en Gezin 8 1, 9, 8, totaal 133,2% percentage opvangplaatsen zelfst. K&G t.o.v 3 norm percentage opvangplaatsen gesubs. K&G t.o.v 3 norm 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, ANDERLECHT BRUSSEL ELSENE ETTERBEEK EVERE GANSHOREN JETTE KOEKELBERG OUDERGEM SCHAARBEEK SINT-AGATHA-BERCHEM SINT-GILLIS SINT-JANS-MOLENBEEK SINT-JOOST-TEN-NODE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE SINT-PIETERS-WOLUWE UKKEL VORST WATERMAAL-BOSVOORDE TOTAAL Bron: Kind en Gezin Om het aandeel van Kind en Gezin naar opvangnormen in te schatten, wordt de zgn. 3 norm gehanteerd. Met deze 3 norm wil de Vlaamse regering zijn dienstverlening aftoetsen. In dit rapport is er m.b.t. de kinderopvang geopteerd om deze 3 norm te vertalen in 3% van alle kinderen (- 3j.) in het BHG. Opmerkelijk zijn de 133 plaatsen voor 1 kinderen (-3j.) in de gemeente Oudergem (op basis van de 3 norm) erkend of onder toezicht van Kind en Gezin. De zeer hoge aantallen worden vooral in die gemeenten genoteerd waarbij het aandeel van de zelfstandige sector ook zeer hoog is (met uitzondering van Ganshoren, Jette, St. Agatha-Berchem en Watermaal-Bosvoorde). Op basis van deze 3 norm kan gesteld worden dat Kind en Gezin voor 472 plaatsen op 1 kinderen in het BHG zorgt. Van deze plaatsen worden er 246 door de zelfstandige sector voorzien en 226 door de gesubsidieerde sector (hierbij zijn opnieuw de RAGO plaatsen opgeteld!). Bovendien kan er een groot verschil tussen de verschillende gemeenten vastgesteld worden wat betreft opvangplaatsen bij K&G. Het contrast, tussen Oudergem, Brussel en Etterbeek enerzijds en St. Joost-ten Node, Vorst en Koekelberg anderzijds, is enorm. 8 In realiteit ligt het percentage van de zelfstandige opvangplaatsen in Oudergem hoger. Het bedr aagt nl. 92,5%. Om de grafiek leesbaar te houden werd de grafiekas ingekort. Dit is geen correcte weergave. Het totale percentage (133,2%) werd in de grafiek weergegeven. In de toekomst zou het werken met een breuklijn een goed alternatief zijn. 31

32 4.7 Gemiddelde ouderbijdragen bij Kind en Gezin in kinderdagverblijven Tot slot nemen we in dit overzicht de gemiddelde ouderbijdrage per gemeente op. De opgenomen cijfers gelden enkel voor de erkende gesubsidieerd door Kind en Gezin. De gemiddelde ouderbijdrage in een in Vlaanderen ligt op euro voor een volledige dag. De gemeente Koekelberg is niet opgenomen in het overzicht voor de eenvoudige reden dat er geen erkend van Kind en Gezin aanwezig is. Kaart 5: gemiddelde ouderbijdrage (volledige dagen) in erkende (Kind en Gezin) per gemeente in BHG. bron: Kind en Gezin cartografie: Sabine Drieskens, Scientific Institut of Public Health, Department of Epidemiology In 9 van de 19 gemeenten in het BHG innen de voorzieningen een gemiddelde ouderbijdrage (veel) hoger dan het Vlaamse gemiddelde van euro. In 3 gemeenten worden (zeer) lage ouderbijdragen door de voorzieningen geïnd. Kinderen die volledige dagen opgevangen worden, nemen het grootste gedeelte van de bezetting op zich. 32

33 Kaart 6: Gemiddelde ouderbijdragen (halve dag) in erkende (Kind en Gezin) per gemeente in het BHG bron: Kind en Gezin cartografie: Sabine Drieskens, Scientific Institut of Public Health, Department of Epidemiology De uitersten in de ouderbijdragen bij een volledige dag zijn nog explicieter aanwezig bij de ouderbijdragen voor een halve dag (ruwe schatting 1 à 15% van de bezetting). In kaart 6 worden de gemiddelde ouderbijdragen voor een halve dag in de erkende (Kind en Gezin) per gemeente weergegeven. Voor alle duidelijkheid is er een extrapolatie doorgevoerd om een vergelijkingsbasis te hebben met de ouderbijdragen voor een volledige dag (halve dag = 6%). 33

34 5 Besluit In het voorliggend rapport wordt het opvangaanbod in de 19 gemeenten van het BHG gedetailleerd geanalyseerd. Het rapport is opgebouwd vanuit een beschrijvende optiek. In een laatste beschouwing willen we een aantal conclusies en opvallende vaststellingen ter overweging meegeven. 5.1 Enkele vaststellingen aandeel opvangplaatsen K&G versus ONE 42.8% van al de opvangplaatsen in het BHG zijn erkend bij of staan onder toezicht van K&G. Relatief gezien kan men stellen dat Kind en Gezin (rekening houdend met de 3.-norm) in vergelijking met ONE een nadrukkelijker aandeel heeft in het aantal opvangplaatsen in het BHG. Een van de oorzaken hiervan is het hoge aantal zelfstandige opvangplaatsen waarvan een aanzienlijk aandeel wordt uitgebaat door overwegend Franstalige verantwoordelijken. Er is tevens een merkbaar verschil tussen de gemeenten onderling vast te stellen. opvangplaatsen K&G t.o.v. de 3 norm Aangezien de voorgaande cijfers gerelateerd zijn aan de totale bevolking van het BHG kan het een meer aangewezen piste zijn om het aantal opvangplaatsen erkend en onder toezicht van K&G te relateren aan de 3 norm die de Vlaamse gemeenschap hanteert om zijn doelbereik voor het BHG te definiëren. K&G beschikt in het BHG over 472 opvangplaatsen op 1 kinderen van -3j. (Barcelona-norm is 33). Opnieuw dient hier aangestipt te worden dat de verdeling van deze opvangplaatsen over de verschillende gemeenten in het BHG grote verschillen vertoont. zelfstandige en gesubsidieerde opvangplaatsen Het aandeel van de zelfstandige sector in de 19 gemeenten van het BHG bedraagt 41% (waarbij de RAGOcrèches bij de erkende sector gerekend zijn!). Indien dit aandeel vergeleken wordt met het aandeel van de zelfstandige sector in Vlaanderen dan ligt dit substantieel hoger (resp. 41% versus 31%). zelfstandige sector onder toezicht van K&G Opvallend is dat toch een zeer groot aantal (en ruimschoots meer dan bij ONE) van de zelfstandige opvangvoorzieningen hun aanvraag tot toezicht richten tot K&G. Dit heeft tot gevolg dat hierdoor niet alleen het aandeel van de zelfstandige sector bij K&G zeer hoog is, maar tevens de cijfers van opvangplaatsen bij K&G hierdoor drastisch opgeklommen zijn. Van de 472 plaatsen op 1 kinderen (gerelateerd aan de 3 norm) zijn er niet minder dan 246 door de zelfstandige sector ingevuld. opvangplaatsen EG, EC en overheid Een niet onbelangrijk aantal opvangplaatsen in het BHG wordt gerealiseerd door de EG en EC (796 plaatsen). Voor Brussel stad zijn deze opvangplaatsen zelfs verantwoordelijk voor meer dan de helft aan zelfstandige opvangplaatsen. Deze voorzieningen staan onder toezicht van K&G en niet bij ONE. 34

35 De RAGO crèches zijn een apart verhaal, Zij vertegenwoordigen niet minder dan 12.5% van de opvangplaatsen in het BHG. Ook andere overheids instanties organiseren opvangplaatsen onder de vorm van mini-crèches en/of. Franstalige voorzieningen onder toezicht van K&G Gegevens vanuit administratie doen vaststellen dat zeer veel voorzieningen met overwegend Franssprekende verantwoordelijken opteren om onder toezicht te staan van K&G. Enkele mogelijke oorzaken voor deze (toenemende) tendens dient zeker nog bestudeerd en geanalyseerd te worden. Verschil in regelgeving (wat betreft aanvraag én controle) zal zeker een van de belangrijke redenen zijn voor deze voorzieningen om voor hun toezicht te opteren voor K&G. Verkeerdelijk wordt op het terrein (ouders) dan ook soms verondersteld dat voorzieningen onder toezicht van K&G Nederlandstalige opvang aanbieden. aandeel van kinderen vanuit de Brusselse rand in de kinderdagverblijven van de gemeenten van het BHG? Hieromtrent zijn er geen cijfers in dit rapport opgenomen. Evenwel vanuit het terrein en uit onderzoeksgegevens (Universiteit Gent) blijkt dat een niet onbelangrijk percentage van de opvangcapaciteit in het BHG ingevuld wordt door kinderen vanuit de rand rond Brussel. 5.2 Verdere uitdieping Dit rapport beperkt zich tot een beschrijvende weergave van de huidige situatie (aanbod). Verdere interpretatie en analyse van deze gegevens met relevante demografische en socio-economische indicatoren kunnen de kinderopvang in het BHG in een bredere context plaatsen. Ter informatie en louter exemplarisch willen we een aantal linken leggen. Graag verwijzen we naar de buurtatlas en andere onderzoeken waar onschatbare achtergrond informatie gevonden kan worden om deze cijfers maatschappelijk te duiden. (vb. tewerkstelling occasionele/flexibele opvang) aantal kinderen -3j. en socio-economische status van de gemeente Het hoogste aantal jonge kinderen in de gemeenten van het BHG zijn te vinden in die gemeenten die (in vergelijking met de andere gemeenten in het BHG) socio- economisch gezien relatief het armst zijn. Bovendien zijn het aantal (erkende?) opvangplaatsen in deze armere gemeenten beduidend lager dan in de rijkere gemeenten. Op deze manier doet er zich een verdere scheeftrekking voor tussen de verschillende gemeenten. toegankelijkheid van de kinderopvang Het aandeel van jonge kinderen en nieuwe geboorten zijn vooral hoog bij de migranten. Uit onderzoek is vastgesteld dat deze groep uit de populatie weinig toegang kent/heeft tot de kinderopvang. Aangezien deze evolutie zich in de toekomst waarschijnlijk zal verder zetten, zal ook de organisatie van de kinderopvang zich hierop moeten toespitsen, aangezien het hoogst aantal opvangplaatsen nu gerealiseerd worden in de andere gemeenten. 35

36 kwetsbare groepen en kinderopvang Steeds meer wordt benadrukt dat kinderopvang een maatschappelijke functie draagt. Betaalbaarheid van de kinderopvang voor kwetsbare groepen is dan ook zeer belangrijk. Alhoewel niet zomaar lineair de analyse kan gemaakt worden tussen de gemiddelde ouderbijdrage en betaalbaarheid van de kinderopvang kan er toch een belangrijke indicatie uit getrokken worden. Uit analyse van de ouderbijdrage bij de blijkt dat de gemiddelde ouderbijdrage in het BHG zeer hoog ligt (in vergelijking met Vlaanderen). Opnieuw zijn hier grote verschillen tussen de gemeenten onderling (in socio-economisch armere gemeenten worden lagere ouderbijdragen geïnd dan bij rijkere gemeenten). Evenzeer kan er vastgesteld worden dat relatief gezien de erkende voorzieningen van K&G (en in zekere mate ook bij ONE) relatief gezien minder vertegenwoordigd zijn in deze armere gemeenten. En kan men zich vragen stellen met betrekking tot de toegankelijkheid voor armere gezinnen tot de erkende opvangvoorzieningen. Aangezien de prijzen in de zelfstandige sector bepaald worden volgens het marktmechanisme is deze opvangvorm (zonder externe ondersteuning) dikwijls niet betaalbaar voor deze kwetsbare groepen. aantal erkende voorzieningen en kinderopvang in de gemeenten van het BHG Er kan vastgesteld worden dat in bijna de helft van de gemeenten van het BHG er slechts 1 of 2 erkende voorziening is van K&G. Binnen het kader van de maatschappelijke meerwaarde van de kinderopvang, (fysieke) bereikbaarheid, betaalbaarheid, is het belangrijk dat de toegankelijkheid voor kwetsbare gezinnen in deze erkende voorzieningen verder uitgewerkt wordt. 36

37 6 Bijlagen 6.1 Opvangvormen bij Kind en gezin Erkend en gesubsidieerd: Erkende kinderdagverblijf () Dit zijn opvangvoorzieningen die voorzien in dagopvang van minimaal 23 kinderen voor ze naar de basisschool gaan en in de overgangsperiode tussen de kinderopvang en de basisschool. Erkende kinderdagverblijven kunnen, in dezelfde lokalen, kinderen uit het kleuteronderwijs buitenschools opvangen. Aangesloten onthaalouders Deze onthaalouder vangt gemiddeld maximaal 4 kinderen tussen en 12 jaar op bij haar of hem thuis en wordt begeleid door een dienst voor opvanggezinnen. Dienst voor opvanggezinnen (DVO) De Dienst voor Opvanggezinnen begeleidt aangesloten onthaalouders. De dienst sluit de overeenkomsten met de ouders en wijst de kinderen toe aan de onthaalouders. Initiatief voor Buitenschoolse opvang () Dit initiatief richt zich specifiek en exclusief op buitenschoolse opvang van kinderen in het basisonderwijs. De minimumcapaciteit van een initiatief bedraagt 21 plaatsen. Deze capaciteit kan gerealiseerd worden over verschillende vestigingsplaatsen, die elk een capaciteit van minstens 8 plaatsen hebben Onder toezicht en niet gesubsidieerd Zelfstandig kinderdagverblijf () Zelfstandige opvangvoorziening voor minimaal 23 kinderen beneden de 12 jaar. Zelfstandige mini-crèche () Zelfstandige opvangvoorziening van minstens 8 kinderen en maximaal 22 kinderen beneden de 12 jaar. Zelfstandige onthaalouder () Onthaalouder die zorgt voor de opvang van maximaal zeven kinderen beneden de twaalf jaar, eigen kinderen beneden de zes jaar meegerekend. Deze onthaalouder werkt op zelfstandige basis. 37

38 6.2 Opvangvormen bij ONE Erkend en gesubsidieerd la : kinderen tussen 3 jaar; capaciteit tussen plaatsen (voor een hogere capaciteit moet er een specifieke toelating zijn van ONE); openingsuren : 1 u gedurende 5 werkdagen en 22 dagen per jaar; de ouderbijdrage is gebaseerd op het maandinkomen. le : kinderen tussen 18 maand en 3jaar; capaciteit tussen 18 en 48 plaatsen zie hierboven La Maison Communale d Accueil de l Enfance: kinderen tussen de en 6 jaar; capaciteit tussen de 12 en de 24 plaatsen; openingsuren 1 u gedurende 5 werkdagen en 22 dagen per jaar. Het organiserend bestuur is de gemeente of een gemeentelijke VZW. l Accueillante d Enfants Conventionné : voor kinderen tussen en 6 jaar; aangesloten bij een crèche of een maison communale; vangen 1 tot max 4 kinderen op (in fulltime prestaties) eigen kinderen inbegrepen; het aantal ingeschreven kinderen mag max. het dubbele zijn dan de toegelaten capaciteit; gelijktijdig mogen er maximum 5 kinderen aanwezig zijn (uitzonderlijk zijn 6 kinderen toegelaten als het een broertje of zusje betreft van een kind dat al is opgenomen en op voorwaarde dat het tussen de 2,5 j. en 6 j. oud is.) Onder toezicht en niet gesubsidieerd. La maison d enfants : voor kinderen van tot 6 jaar met een capaciteit van 9 tot 24 kinderen (afwijking kan bij goedkeuring). L Accueillante d enfants autonome : voor kinderen van tot 6 jaar. Er kunnen tussen de 1 en max. 4 kinderen (fulltime) worden opgevangen (eigen kinderen inbegrepen). Het aantal ingeschreven kinderen mag niet meer dan het dubbel bedragen van de toegestane capaciteit. Gelijktijdig mogen er niet meer dan 5 kinderen worden opgevangen (uitzonderlijk zijn 6 kinderen toegelaten als het een broertje of zusje betreft van een kind dat al is opgenomen en op voorwaarde dat het tussen de 2,5 j. en 6 j. oud is.) Haltes-garderies et autres haltes d accueils 38

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR GEZIN

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR GEZIN SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR GEZIN TASK FORCE BRUSSEL, 2011 Deze omgevingsanalyse wil in eerste instantie de sociale voorzieningen op het gebied van welzijn, gezondheid en gezin in het Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Demografische evoluties in het BHG Uitdagingen voor de basisvoorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen

Demografische evoluties in het BHG Uitdagingen voor de basisvoorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen Demografische evoluties in het BHG Uitdagingen voor de basisvoorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand, 18 maart 2015 Prof. Michel Vandenbroeck Vakgroep Sociale

Nadere informatie

Kinderopvang in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 3, 2012

Kinderopvang in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 3, 2012 Kinderopvang in West- West- Werkt 3, 212 foto: Landelijke Kinderopvang vzw Aanbod in kaart 17. formele kinderopvangplaatsen in West- Lieselot Denorme en Tanja Termote WES Lieselot Denorme Tanja Termote

Nadere informatie

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Persconferentie Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Bijlage 1. Geografische spreiding van de aanvragen Sinds het begin van de activiteit (september 2008) zijn er 160 leningen toegekend die als volgt

Nadere informatie

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven Zelfstandige kinderdagverblijven Bezoekendag, 24 juni 2010 1 Dagprogramma 24 juni 2010 Voormiddag Inleiding bij het begrip zelfstandig kinderdagverblijf Kennismaking met kinderdagverblijf Ukkie-Pukkie

Nadere informatie

UITBREIDING VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG 2008 ADVIES LOKAAL BESTUUR VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Versie 23 april 2008

UITBREIDING VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG 2008 ADVIES LOKAAL BESTUUR VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Versie 23 april 2008 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Advies Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het toekennen van nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse kinderopvang in het Brussels hoofdstedelijk gewest Hallepoortlaan 27 B-1060

Nadere informatie

Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel. Steunpunt Sociale Planning

Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel. Steunpunt Sociale Planning Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel Profiel (deel)gemeenten Pendel Inhoud Verhuisbewegingen: richting Vlaams-Brabant I. II. Het profiel van de verhuizers III. Verschillen tussen (deel)gemeenten Pendel:

Nadere informatie

Infosessie zelfstandige kinderopvangsector

Infosessie zelfstandige kinderopvangsector Infosessie zelfstandige kinderopvangsector 2 april 2009 Situering 1 Kind en Gezin Kind en Gezin is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2001

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2001 1 KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2001 INHOUD Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap 1. Informele kinderopvang 2. Formele kinderopvang 3. De plicht tot melding aan Kind en Gezin

Nadere informatie

H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA%

H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA% Pagina 1 van 1 H$+3F$+/-I.;:BAAB;7AA >@J)&$3'"2./$+$-I.'4#/60$+'4K,6L6/$.L'$0L$#$2+0 '60,6#3-'63$6323!"#$$&$'()"&*+,$&-.'/&0'123'4$(5)6'+'7&))*$'()"&*+,$&-.'8)*-&)'9."-$$-'4$(5)6':-;+'

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) aan Kind en Gezin inzake de uitbreiding voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang 2010

Advies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) aan Kind en Gezin inzake de uitbreiding voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang 2010 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Advies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) aan Kind en Gezin inzake de uitbreiding voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang 2010 Hallepoortlaan 27 B-1060 Brussel Telefoon:

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN VEERLE HEEREN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vraag nr. 159 van 28 januari 2009

Nadere informatie

CARTOGRAFIE VAN DE NEDERLANDSTALIGE BRUSSELSE KINDEROPVANG

CARTOGRAFIE VAN DE NEDERLANDSTALIGE BRUSSELSE KINDEROPVANG FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN VAKGROEP SOCIALE AGOGIEK Dunantlaan 2, 9000 Gent Tel: 09/264.62.89 Michel.Vandenbroeck@UGent.be CARTOGRAFIE VAN DE NEDERLANDSTALIGE BRUSSELSE KINDEROPVANG

Nadere informatie

jaarverslag kinderopvang 2008 Hallepoortlaan Brussel Kind en Gezin-Lijn:

jaarverslag kinderopvang 2008 Hallepoortlaan Brussel Kind en Gezin-Lijn: Doelgroepbereik, testresultaten en resultaten van de verwijzingen jaarverslag kinderopvang 2008 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 info@kindengezin.be http://www.kindengezin.be

Nadere informatie

Kerncijfers voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Kerncijfers voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Kerncijfers voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest I. Algemeen Uw gewest beslaat 161 km² en telt 1.018.804 inwoners. Dat komt overeen met een bevolkingsdichtheid van 6.312 inwoners/km². In de ranglijst

Nadere informatie

Kinderopvang. Jaarverslag 2011. Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 www.kindengezin.be

Kinderopvang. Jaarverslag 2011. Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 www.kindengezin.be Kinderopvang Jaarverslag 2011 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 www.kindengezin.be INHOUD VOORWOORD... 1 DEEL 1: FEITEN EN CIJFERS... 2 HOOFDSTUK 1: SCHETS VAN HET OPVANGLANDSCHAP...

Nadere informatie

jaarverslag kinderopvang 2006 Hallepoortlaan Brussel Kind en Gezin-Lijn:

jaarverslag kinderopvang 2006 Hallepoortlaan Brussel Kind en Gezin-Lijn: Doelgroepbereik, testresultaten en resultaten van de verwijzingen jaarverslag kinderopvang 2006 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 info@kindengezin.be http://www.kindengezin.be

Nadere informatie

Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen voor de opvangvoorzieningen in 2012

Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen voor de opvangvoorzieningen in 2012 Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

Kinderopvang. Jaarverslag 2005. Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02 533 12 11 http://www.kindengezin.be

Kinderopvang. Jaarverslag 2005. Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02 533 12 11 http://www.kindengezin.be Kinderopvang Jaarverslag 2005 Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02 533 12 11 http://www.kindengezin.be 2 INHOUD Voorwoord Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap

Nadere informatie

B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid

B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid Deze gegevens zijn afkomstig van de Federale Overheidsdienst Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI), meer bepaald

Nadere informatie

Gezinszorg. 1.1 Situering. 1.2 Berekening en invulling programmatie. Masterplan Woonzorg Brussel

Gezinszorg. 1.1 Situering. 1.2 Berekening en invulling programmatie. Masterplan Woonzorg Brussel Gezinszorg 1.1 Situering Voor sommige ouderen is hulp bij dagelijkse taken zoals wassen, strijken, verstellen, het bed opmaken of de woning schoonmaken onontbeerlijk. Voor deze niet-medische zorg kunnen

Nadere informatie

Stuk 446 (2010-2011) Nr. 1. vlaamse. Zit ting 2010-2011 14 MAART 2011. Het recht op kinderopvang in Brussel. ingediend door mevrouw Elke ROEX

Stuk 446 (2010-2011) Nr. 1. vlaamse. Zit ting 2010-2011 14 MAART 2011. Het recht op kinderopvang in Brussel. ingediend door mevrouw Elke ROEX Stuk 446 (2010-2011) Nr. 1 vlaamse GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Zit ting 2010-2011 14 MAART 2011 DISCUSSIENOTA Het recht op kinderopvang in Brussel ingediend door mevrouw Elke ROEX 1096 2 Stuk 446 (2010-2011)

Nadere informatie

jaarverslag kinderopvang 2009 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100

jaarverslag kinderopvang 2009 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 Doelgroepbereik, testresultaten en resultaten van de verwijzingen jaarverslag kinderopvang 2009 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 info@kindengezin.be http://www.kindengezin.be

Nadere informatie

Geslacht, leeftijdsklasse en dichtheid 2014 Nationaliteit 2013

Geslacht, leeftijdsklasse en dichtheid 2014 Nationaliteit 2013 De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest December 2015 F. Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest Dit bestand verstrekt verschillende

Nadere informatie

De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen

De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen Sofie Kuppens HIVA KU Leuven Kennisplatform BUITENKANS Vóór en vroegschoolse educatie in de strijd tegen kinderarmoede 27 April 2016 Overzicht Inleiding

Nadere informatie

FINANCIËLE TOESTAND VAN DE BRUSSELSE GEMEENTEN

FINANCIËLE TOESTAND VAN DE BRUSSELSE GEMEENTEN FINANCIËLE TOESTAND VAN DE BRUSSELSE GEMEENTEN 2012-2016 www.local.brussels www.local.brussels www.sprb.irisnet.be/pouvoirs-locaux www.gob.brussels/plaatselijke-besturen 1 Inleiding Economische context

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Weerslag van de demografische ontwikkeling op de schoolbevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Weerslag van de demografische ontwikkeling op de schoolbevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De cahiers van het BISA Nr 2 Juni 2010 Weerslag van de demografische ontwikkeling op de schoolbevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Deze publicatie werd gerealiseerd door Xavier Dehaibe. De auteur

Nadere informatie

Alles voor jou en je kindje Ons ruime aanbod aan gratis diensten

Alles voor jou en je kindje Ons ruime aanbod aan gratis diensten Alles voor jou en je kindje Ons ruime aanbod aan gratis diensten GRATIS Tijdens je zwangerschap en de eerste belangrijke levensjaren van je kind heb je waarschijnlijk veel vragen. En dan kan je rekenen

Nadere informatie

Weerslag van de bevolkingsaangroei op de schoolpopulatie in Brussel. Kleuterscholen, lager en secundair onderwijs

Weerslag van de bevolkingsaangroei op de schoolpopulatie in Brussel. Kleuterscholen, lager en secundair onderwijs Weerslag van de bevolkingsaangroei op de schoolpopulatie in Brussel Kleuterscholen, lager en secundair onderwijs Methode De cijfers slaan op alle netten (officieel, vrij) en alle inrichtende machten (Vlaamse

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Het gebruik van kinderopvang Inleiding Modale gezinnen Specifieke doelgroepen 50

Hoofdstuk 3. Het gebruik van kinderopvang Inleiding Modale gezinnen Specifieke doelgroepen 50 Jaarverslag Kinderopvang 2000 INHOUD Inleiding 3 Deel 1: Cijfers en feiten 6 Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap 6 1. Informele kinderopvang 6 2. Formele kinderopvang 6 3. Meldingsplicht aan Kind

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2002

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2002 1 KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2002 INHOUD Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap 1. Informele kinderopvang 2. Formele kinderopvang 3. De plicht tot melding aan Kind en Gezin

Nadere informatie

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel 1 Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel Situatieschets In België behoort de kinderopvang tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen. De Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap staan

Nadere informatie

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014 Kinderopvang in Vlaanderen 6 maart 2014 1 Zo kon het niet verder Chaotisch landschap (veel vormen én organisatoren) Moeilijke zoektocht voor ouders Versnipperd kwaliteit voor kind in gedrang Verschillende

Nadere informatie

Kinderopvang en vrijetijdsactiviteiten. Bespreking van de resultaten van de bevraging bij de lokale besturen

Kinderopvang en vrijetijdsactiviteiten. Bespreking van de resultaten van de bevraging bij de lokale besturen Kinderopvang en vrijetijdsactiviteiten Bespreking van de resultaten van de bevraging bij de lokale besturen Kinderopvang en vrijetijdsactiviteiten Bespreking van de resultaten van de bevraging bij de lokale

Nadere informatie

Wijziging aanvraagformulier voor indiening aanvraag tot opneming van buitenlandse kinderopvang in het centraal register buitenlandse kinderopvang

Wijziging aanvraagformulier voor indiening aanvraag tot opneming van buitenlandse kinderopvang in het centraal register buitenlandse kinderopvang OCW Wijziging aanvraagformulier voor indiening aanvraag tot opneming van buitenlandse kinderopvang in het centraal register buitenlandse kinderopvang Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Beernem ikv Huis van het Kind

Omgevingsanalyse Beernem ikv Huis van het Kind Omgevingsanalyse Beernem ikv Huis van het Kind 1 1. Wijkenindeling Onderstaande kaart toont de wijkenindeling van Beernem. 2 2. Situering doelgroep (Bron: Rijksregister, 01/01/2014) A. Bevolking naar leeftijd

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2003

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2003 1 KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2003 INHOUD Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap 1. Informele kinderopvang 2. Formele kinderopvang 3. De plicht tot melding aan Kind en Gezin

Nadere informatie

onderwerpen rol K&G Kinderopvang kinderen tot het einde van de basisschool

onderwerpen rol K&G Kinderopvang kinderen tot het einde van de basisschool Kinderopvang in Vlaanderen onderwerpen 1. Rol kind en gezin 2. Kinderopvanglandschap 3. Beleidsnota minister Jo Van Deurzen 4. Decreet voorschoolse kinderopvang 5. Buitenschoolse opvang nieuwe visie 6.

Nadere informatie

3. De Brusselse gemeenten: leeftijdsstructuur

3. De Brusselse gemeenten: leeftijdsstructuur 3 DE CONJUNCTUURBAROMETER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3. De Brusselse gemeenten: leeftijdsstructuur In 1970 is de Brusselse demografie begonnen aan een lange neerwaartse periode van bijna dertig

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende 1 Inleiding In deze analyse worden een aantal cijfers meegegeven die van belang kunnen zijn in het kader van de

Nadere informatie

1 Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van de laatste verstuurde mededeling

1 Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van de laatste verstuurde mededeling 1 Toelichting van 16 februari 2009 bij het besluit van de Vlaamse Regering dd. 13 februari 2009 houdende de regeling van het attest van toezicht voor zelfstandige opvangvoorzieningen De regie van de kinderopvang

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE GROOTTE EN HET GEBRUIK VAN DE BUITENSPEELRUIMTE IN DE FORMELE KINDEROPVANG SYNTHESERAPPORT

ONDERZOEK NAAR DE GROOTTE EN HET GEBRUIK VAN DE BUITENSPEELRUIMTE IN DE FORMELE KINDEROPVANG SYNTHESERAPPORT ONDERZOEK NAAR DE GROOTTE EN HET GEBRUIK VAN DE BUITENSPEELRUIMTE IN DE FORMELE KINDEROPVANG SYNTHESERAPPORT 1 INHOUDSTAFEL 1. Situering... 3 2. Doelstelling van het onderzoek... 3 3. Aanpak van het onderzoek...

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015

PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015 PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015 Gemiddeld inkomen van de Belg bedroeg in 2013 17.019 euro Het netto belastbare inkomen van de Belg bedroeg in 2013 gemiddeld 17.019 euro; Vlaanderen blijft de regio

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012 De regionale inkomensverschillen onder de loep Hoe verhoudt de inkomensevolutie zich ten opzichte van de inflatie? In welke regio liggen de gemiddelde inkomens het

Nadere informatie

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR DE TRANSVERSALE THEMA S

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR DE TRANSVERSALE THEMA S SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR DE TRANSVERSALE THEMA S ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN, INBURGERING EN INTEGRATIE TASK FORCE BRUSSEL, 2011 1. Etnisch-culturele minderheden, inburgering en integratie In

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE BELASTING OP DE SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN

AANGIFTE IN DE BELASTING OP DE SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Dienststempel AANGIFTE IN DE BELASTING OP DE SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN Gemeente van aanslag: Volgnummer:. Aanslagjaar: Naam, voornamen en adres van de aangever Aard der

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-305- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang.

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. De aangeduide wijzigingen zijn in werking sinds 14 juli 2016. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 2 december 2016

PERSBERICHT Brussel, 2 december 2016 PERSBERICHT Brussel, 2 december 2016 Gemiddeld inkomen van de Belg bedroeg in 2014 17.684 euro Fiscale statistiek van de inkomens op basis van het aanslagjaar 2015 Het netto belastbare inkomen van de Belg

Nadere informatie

nr. 437 van WILLY SEGERS datum: 1 maart 2017 aan LIESBETH HOMANS Huis van het Nederlands Brussel - Werking

nr. 437 van WILLY SEGERS datum: 1 maart 2017 aan LIESBETH HOMANS Huis van het Nederlands Brussel - Werking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 437 van WILLY SEGERS datum: 1 maart 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Oproep naar aanvragen voor nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse opvang

Oproep naar aanvragen voor nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse opvang Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Oproep naar aanvragen voor nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

BELGIE KILOMETERHEFFING

BELGIE KILOMETERHEFFING Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners Fédération Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques Königlicher belgischer Verband der

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Praktijk en inspiratie

Praktijk en inspiratie Praktijk en inspiratie Inhoud/1 INHOUD A. Werking en organisatie Hoofdstuk 1 Het kinderopvanglandschap in Vlaanderen... 1 Inleiding... 1 1.1. Categorieën van kinderopvang... 1 1.1.1 Verschil tussen informele

Nadere informatie

Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012

Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012 Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012 Pieter Rotthier (BZ/SSO) Datum: 23/05/2012 Verantwoordelijke uitgever:bz/sso 1 / 34 1 Inleiding... 3 2 Demografie en socio-economische schets... 4 2.1 Demografie

Nadere informatie

MEDEDELING. KWMDJ002 16 maart 2009. Alle opvangvoorzieningen

MEDEDELING. KWMDJ002 16 maart 2009. Alle opvangvoorzieningen Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Het ministerieel besluit over het attest van een basisopleiding levensreddend

Nadere informatie

Prof. Em. Dr. Jan De Maeseneer

Prof. Em. Dr. Jan De Maeseneer Prof. Em. Dr. Jan De Maeseneer Universiteit Gent Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg Het Lokaal Bestuur is aan zet in de Eerste Lijn Opinion on Definition primary care Definitie

Nadere informatie

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Er bestaan heel wat verschillende soorten subsidies voor de groepsopvang van schoolkinderen. Hier vind je info over de voorwaarden, de bedragen en wie voor

Nadere informatie

3. Dossier: De inkomens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

3. Dossier: De inkomens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3. Dossier: De inkomens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het mechanisme van de terugvloeiing van de aanzienlijke rijkdom die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt voortgebracht naar de inwoners

Nadere informatie

Afwijkingsmogelijkheden vergunning. Opvang met attest, erkenning, toestemming op 1 april 2014

Afwijkingsmogelijkheden vergunning. Opvang met attest, erkenning, toestemming op 1 april 2014 Op 12 juni 2015 keurde de Vlaamse Regering principieel een aantal veranderingen in de svoorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype. door aantal jaren ervaring: door aantal jaren ervaring:

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegelidbesluit nr. 08/131 17 december 2008 Besluit houdende de subsidiëring van scholen in het kader van het project verrijken van de taalleeromgeving via ondersteunende materialen Het Collegelid, Gelet

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters, artikel 10, 3 ;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters, artikel 10, 3 ; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de organisatoren kinderopvang en buitenschoolse opvang ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Deel I: Algemene context

Deel I: Algemene context Deel I: Algemene context 1. Demografische context 1.1 Evolutie van de Brusselse bevolking Op 1 januari 28 telde het Brussels Gewest officieel 1 48 491 inwoners (en 17 18 inwoners in het Wachtregister).

Nadere informatie

OPLEIDING TOT COMPOSTMEESTER IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OPLEIDING TOT COMPOSTMEESTER IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OPLEIDING TOT COMPOSTMEESTER IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST maart - oktober 2012 Leefmilieu Brussel - BIM De overheidsdienst voor milieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest HET AFVALBELEID IN

Nadere informatie

Kinderopvang. Jaarverslag Kind en Gezin Hallepoortlaan Brussel 02/

Kinderopvang. Jaarverslag Kind en Gezin Hallepoortlaan Brussel 02/ Kinderopvang Jaarverslag 2004 Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02/533.12.11 http://www.kindengezin.be 2 KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2004 INHOUD Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets

Nadere informatie

4. Hoeveel zelfstandige kinderopvanginitiatieven stapten in 2013 en 2014 (cijfers tot september) uit het IKG-systeem?

4. Hoeveel zelfstandige kinderopvanginitiatieven stapten in 2013 en 2014 (cijfers tot september) uit het IKG-systeem? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 63 van ELKE VAN DEN BRANDT datum: 15 oktober 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Zelfstandige kinderopvang - Evolutie Het decreet Kinderopvang

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Brussel

Uw gemeente in cijfers: Brussel Inleiding Brussel : Brussel maakt deel uit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Buurgemeentes zijn Anderlecht, Elsene, Etterbeek, Evere, Grimbergen, Jette, Machelen (Halle-Vilvoorde), Schaarbeek, Sint-Gillis,

Nadere informatie

Vraag nr. 525 van 8 mei 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 525 van 8 mei 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 525 van 8 mei 2013 van PAUL DELVA Onthaalklassen anderstalige nieuwkomers Brussel

Nadere informatie

20/02/2014 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS. Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013

20/02/2014 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS. Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli 2013 PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013 Aanpassingen mogelijk o.m. na advies Raad van State Wel geregeld

Nadere informatie

ANALYSE VAN DE AFSTEMMING TUSSEN VRAAG EN AANBOD VAN SCHOOLPLAATSEN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

ANALYSE VAN DE AFSTEMMING TUSSEN VRAAG EN AANBOD VAN SCHOOLPLAATSEN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS Inventaris van de voorzieningen en diensten voor de bevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ANALYSE VAN DE AFSTEMMING TUSSEN VRAAG EN AANBOD VAN SCHOOLPLAATSEN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS Décembre

Nadere informatie

Simulatie van de vraag naar voorschoolse kinderopvang

Simulatie van de vraag naar voorschoolse kinderopvang Simulatie van de vraag naar voorschoolse kinderopvang foto: Landelijke Kinderopvang vzw West-Vlaanderen komt 3.000 plaatsen in kinderopvang tekort Tanja Termote Senior researcher WES Tanja Termote De behoefte

Nadere informatie

WONINGFONDS. van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST. C.v.b.a. AANVRAAG tot het BEKOMEN. van een HUURWONING

WONINGFONDS. van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST. C.v.b.a. AANVRAAG tot het BEKOMEN. van een HUURWONING / / ( ) S.K. WONINGFONDS van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST C.v.b.a. AANVRAAG tot het BEKOMEN van een HUURWONING Gelieve bij iedere aanvraag het aanslagbiljet van de personenbelasting met betrekking

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

Van thuis naar school: herkomst en bestemming van de Brusselse leerlingen

Van thuis naar school: herkomst en bestemming van de Brusselse leerlingen 15 Augustus 2016 Van thuis naar school: herkomst en bestemming van de Brusselse leerlingen Morgane Van Laethem, Anne Franklin Naar school gaan is een dagelijkse realiteit voor kinderen en hun ouders. Maar

Nadere informatie

b) Welke projecten werden in het verleden door de VGC ingediend? Welke werden goedgekeurd? Voor welk bedrag?

b) Welke projecten werden in het verleden door de VGC ingediend? Welke werden goedgekeurd? Voor welk bedrag? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 109 van KARL VANLOUWE datum: 6 februari 2015 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Toepassing sectorale decreten - Brussel Om tegemoet te komen aan

Nadere informatie

Vastgoedprijzen blijven stijgen

Vastgoedprijzen blijven stijgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 25 augustus 28 Vastgoedprijzen blijven stijgen - voorlopige cijfers 28 - De prijzen van woningen zijn tijdens de eerste helft van 28 iets

Nadere informatie

IMPULSEO I. Gert Merckx Kennisdomeinverantwoordelijke huisartsenkringen Leuven - 8 november 2016

IMPULSEO I. Gert Merckx Kennisdomeinverantwoordelijke huisartsenkringen Leuven - 8 november 2016 IMPULSEO Als steunpunt voor Impulseo helpt Domus Medica u met uw aanvraag. Voor meer informatie: mail naar annemie.verwilt@domusmedica.be of surf naar http://www.domusmedica.be/impulseo IMPULSEO I Gert

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 31 juli 2007 De honden en katten van de Belgen Highlights Ons land telde in 2004 1.064.000 honden en 1.954.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 19 augustus 2014

PERSBERICHT Brussel, 19 augustus 2014 PERSBERICHT Brussel, 19 augustus Huizenprijs stagneert, appartementen blijven stijgen In werd de huizenmarkt gekenmerkt door een lichte stijging van de. In het eerste semester van is hier geen sprake meer

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... 1 DEEL 1: FEITEN EN CIJFERS... 2

INHOUD VOORWOORD... 1 DEEL 1: FEITEN EN CIJFERS... 2 INHOUD VOORWOORD... 1 DEEL 1: FEITEN EN CIJFERS... 2 HOOFDSTUK 1: SCHETS VAN HET OPVANGLANDSCHAP... 2 1. Informele kinderopvang... 2 2. Formele kinderopvang geregeld door Kind en Gezin... 2 3. Formele

Nadere informatie

Ruimte voor groei in de kinderopvang. Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het

Ruimte voor groei in de kinderopvang. Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het Ruimte voor groei in de kinderopvang Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het Ruimte voor groei in de kinderopvang De vraag naar kinderopvang per gemeente Om een goed beeld te krijgen van de

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016

Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016 Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016 INHOUD BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 3 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 4 PLUSSUBSIDIE 11 SUBSIDIE FLEXIBELE GEZINSOPVANG (FLEX T2) 12 SUBSIDIE STRUCTURELE INCLUSIEVE

Nadere informatie

Kinderopvang in Helmond

Kinderopvang in Helmond Kinderopvang in Helmond colofon Titel: Kinderopvang in Helmond Opdrachtgever: Gemeente Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Marian Foolen-Huys Datum: Januari 211 Gemeente

Nadere informatie

wegwijs in opvang voor je baby of peuter

wegwijs in opvang voor je baby of peuter wegwijs in opvang voor je baby of peuter 1. Opvang zoeken 1.1 Wat zijn je wensen? De opvang zorgt samen met jou voor de opvoeding van je kind. Daarom is opvang kiezen een belangrijke keuze, waar je zelf

Nadere informatie

Subsidies inclusieve opvang

Subsidies inclusieve opvang Subsidies inclusieve opvang Om de ouders binnen een redelijke afstand een opvangplaats aan te bieden, voorziet de Vlaamse overheid 3 soorten subsidies. INHOUD SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG

Nadere informatie

Lokale dienstencentra (LDC)

Lokale dienstencentra (LDC) Lokale dienstencentra (LDC) 1.1 Situering Lokale dienstencentra hebben de opdracht om activiteiten van informatieve, vormende of recreatieve aard te organiseren die de zelfredzaamheid versterken van personen

Nadere informatie

Cartografie van de Brusselse Nederlandstalige Kinderopvang 2

Cartografie van de Brusselse Nederlandstalige Kinderopvang 2 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Vakgroep Sociale Agogiek Dunantlaan 2, 9000 Gent Cartografie van de Brusselse Nederlandstalige Kinderopvang 2 Evoluties 2005-2010 Maart 2011 Michel Vandenbroeck

Nadere informatie

Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen

Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen 2013-11-28-transitie decreet diensten Inleiding Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen Vrijdag 22 november zijn de twee uitvoeringsbesluiten, zijnde vergunningsvoorwaarden en het subsidiebesluit

Nadere informatie

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS Ann Lobijn Inhoud Tijdspad Doelstellingen van het decreet en korte inhoud BVR vergunningsvoorwaarden Reacties VVSG - Tijdspad Decreet

Nadere informatie

16 november 2011 - Persconferentie. Controle van 450 bestaande gsm-antennes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Technische bijlage

16 november 2011 - Persconferentie. Controle van 450 bestaande gsm-antennes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Technische bijlage 16 november 2011 - Persconferentie Controle van 450 bestaande gsm-antennes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Technische bijlage 1) Context Ordonnantie van 1 maart 2007: o Doelstelling: legt op dat

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Ontwerpbesluit Zitting van 24 september 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 27 2015_RMW_00496 Tarief kinderopvang - wijzigingen vanaf 1 mei 2015 - MCOM_20150728_RMW_20150924

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01 januari 2017 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

Cartografie van de Brusselse Nederlandstalige Kinderopvang 2

Cartografie van de Brusselse Nederlandstalige Kinderopvang 2 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Vakgroep Sociale Agogiek Dunantlaan 2, 9000 Gent Cartografie van de Brusselse Nederlandstalige Kinderopvang 2 Evoluties 2005-2010 Maart 2011 Michel Vandenbroeck

Nadere informatie

Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang

Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang Versie 03/02/2016 Het lokaal bestuur heeft een aantal belangrijke opdrachten i.h.k.v. kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning in de gemeente. Deze opdrachten

Nadere informatie