Kamer van Koophandel Brabant & MKB Brabant. Ondernemend aanbesteden:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kamer van Koophandel Brabant & MKB Brabant. Ondernemend aanbesteden:"

Transcriptie

1 Aanbesteden & aanbestedingsprocedures Kamer van Koophandel Brabant & MKB Brabant Ondernemend aanbesteden: Win/win voor gemeente en ondernemer Gescheiden werelden waren het, die van inkoper en bedrijfsleven. Met een soort Berlijnse muur er tussenin. Daar zijn al flink wat stenen uit verdwenen. Maar nog lang niet genoeg. KvK Brabant en MKB Brabant hebben de handen ineengeslagen en maken zich sterk voor een innovatief concept: Ondernemend Aanbesteden. Profiteren van elkaars expertise. Wat houdt het precies in, dat Ondernemend Aanbesteden? Kort en goed: een formule die de deskundigheid van inkopers koppelt aan de expertise van de markt. Daardoor ontstaan goed geformuleerde opdrachten met haalbare eisen waarop voldoende ondernemers kunnen inschrijven. Het resultaat is een goede prijs-kwaliteitverhouding voor de inkopende overheid en deugdelijk uit te voeren opdrachten voor en door het bedrijfsleven. Een voorbeeldje uit het project Ondernemend Aanbesteden om het duidelijk te maken. Een gemeente komt met een aanbesteding voor bomen en heesters. Vreemd! Waarom? Omdat kwekers zich nu eenmaal specialiseren in óf bomen óf heesters. De combinatie komt zelden voor. Een stukje praktijkkennis. Uiteindelijk is daarom de aanbesteding alsnog gesplitst. Mkb komt beter aan bod Vooral het mkb trekt profijt van Ondernemend Aanbesteden. En dat komt goed uit, want ze komt maar matig aan bod bij overheidsaanbestedingen. Klachten over de toegankelijkheid van die aanbestedingen horen we nog regelmatig, zegt Louise Beduwé, regiodirecteur MKB Brabant en Zeeland. Dat heeft met allerlei factoren te maken. Zo leidt het stapelen van projecten er vaak toe dat de aanbesteding voor het mkb te groot wordt. > p2. In deze special: Drempelwaarden Europese aanbesteding 2 Op de zeepkist voor het regionale MKB 2 Van twee kanten actief op zoek naar de dialoog 4 Laagdrempelig contact tussen inkopers en ondernemers 5 Een overheidsopdracht? 6 Het beste uit de markt. 6 Beter bestek. Met kennis uit de praktijk 7 Concreet meedoen bij de overheid? 8

2 Aanbesteding: STRAATWERK Een onuitputtelijke bron van burgerlijk ongenoegen: losliggende stoeptegels en gaten in het wegdek. Geen wonder dat gemeenten hoge eisen stellen aan straatwerkzaamheden. Op de zeepkist voor het regionale MKB Daar hebben ondernemers nog wel begrip voor, bleek in deze sessie tijdens de KvK/MKB-bijeenkomsten Ondernemend Aanbesteden van afgelopen zomer. Maar: de kwaliteit wordt niet of nauwelijks gecontroleerd! En sancties, na slechte ervaringen, zijn er evenmin. Dat werkt oneerlijke concurrentie in de hand, vinden de ondernemers. Wat er aan moet gebeuren? Heel eenvoudig, maak tevredenheidsindicatoren onderdeel van de aanbesteding. Past performance dus als (toegevoegd) criterium. Als het om straatwerk gaat, zijn resultaten uit het verleden nu eens wel een garantie voor de toekomst. Drempelwaarden Europese aanbesteding De Europese aanbestedingsplicht geldt alleen voor overheidsopdrachten van substantiële omvang. Daar zijn drempelwaarden voor vastgesteld. Die luiden als volgt (bedragen in euro): CENTRALE OVERHEID DECENTRALE OVERHEID NUTSBEDRIJVEN Werken Diensten Leveringen Werken Diensten Leveringen Werken Diensten Leveringen K 130 K 130 K K 200 K 200 K K 400 K 400 K Meer informatie via Vervolg pag. 1 Gijs Bosch, hoofd Regiostimulering van KvK Brabant, kan dat bevestigen, maar ziet wel een kentering optreden. Gemeenten streven er heel expliciet naar om hun inkoopbeleid mkb-vriendelijk te maken. Maar dat kost tijd. In de praktijk krijgt de overheid niet altijd de beste waar voor haar geld en gaan er nog teveel overheidsopdrachten aan de neus van het mkb voorbij. Ondernemend Aanbesteden betekent rekening houden met de markt, dus ook met het mkb. Dat houdt in: geen eisen stellen waar het mkb onmogelijk aan kan voldoen en voorzichtigheid bij het clusteren van opdrachten. De formule wérkt. Afstemming met de markt, voordat de aanbesteding plaatsvindt, blijkt te leiden tot oplossingen die efficiency paren aan kansen voor het mkb. Concrete aanbestedingen bespreken Wat doen KvK Brabant en MKB Brabant om Ondernemend Aanbesteden te promoten? Bosch: In eerste instantie hebben we contact gelegd met de grote Brabantse gemeenten (B5) en met Bureau Inkoop Zuidoost Brabant (Bizob), dat de aanbestedingen verzorgt voor ruim twintig kleinere gemeenten. Dat leidt tot bijeenkomsten waarin concrete aanbestedingen worden besproken. De eerste hebben we dit voorjaar gehad, dit najaar volgen er nog twee. En volgend jaar gaan we daar mee door. Gemeenten die met ons willen samenwerken, zijn van harte welkom! Beduwé: Daarnaast pakken we ook de handschoen op om ondernemers die weinig ervaring hebben in het zakendoen met de overheid voor te lichten via de workshop De overheid als klant. Daarmee helpen we ze om zelf de eigen kansen op de overheidsmarkt te vergroten, bijvoorbeeld door ze te wijzen op de mogelijkheden om hun krachten te bundelen en in combinatie in te schrijven. Mkb ers kunnen namelijk veel meer profiteren van de circa 50 miljard aan opdrachten die de overheden jaarlijks te vergeven hebben. 2

3 Marcel Stuijts Het mkb een faire kans geven bij aanbestedingen Local sourcing, heet het met een trendy term. Nou ja, anders klinkt het wel heel gewoon: inkopen bij het (kleinere) bedrijfsleven in je eigen regio. Of beter gezegd: dat regionale mkb een faire kans geven bij aanbestedingen. Het is een van de speerpunten bij de inkoop van Brabantse gemeenten, vertelt Bizob-directeur Marcel Stuijts. Daarom gaan wij dat lokale mkb nog nadrukkelijker zelf opzoeken. Pro-actief: op de zeepkist. Al meer dan twintig Brabantse gemeenten laten een groot deel van hun inkoop over aan Bizob, het Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost- Brabant. Maar drukken daar met zelf gekozen beleidsprioriteiten nog wel degelijk een eigen stempel op, legt directeur Stuijts uit. Behalve aan local sourcing, hechten onze gemeenten groot belang aan duurzaamheid en social return, het aan de slag helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En aan een goede prijs, maar dat spreekt vanzelf. Maar echt, geloof me, de tijd is voorbij dat de laagste inschrijving per definitie wint. Het gaat tegenwoordig om aanzienlijk meer dan alleen om de prijs. De accenten verschillen per gemeente, en ook per type dienst of product. Maar het is wél altijd transparant. Vóór een aanbestedingstraject bij ons van start gaat, maken gemeenten keuzes. En die maken we ook bekend, zodat inschrijvers weten waar ze aan toe zijn en er rekening mee kunnen houden. Transparantie, het woord komt zo ongeveer om de andere zin terug in Stuijts betoog. Het is uitgangspunt bij het professioneel aanbesteden, zoals dat volgens Stuijts bij Bizob gebeurt. Maar ook is die transparantie een van de uitgangspunten van de nieuwe Aanbestedingswet, die mogelijk al per 1 januari 2013 in werking treedt. En van TenderNed, de online marktplaats voor aanbestedingen die straks standaard gebruikt gaat worden bij overheidsaanbestedingen. Ondernemend Aanbesteden is een ideale manier om snel en effectief te communiceren met je relevante markt. We gaan dit vaker herhalen, want het levert voor ons belangrijke informatie op over de producten die we willen hebben, maar ook over de eisen die we stellen. Bovendien hebben we straks te maken met een strengere motiveringsplicht. Als je aan kunt geven dat je rechtstreeks met de markt zelf hebt overlegd, zit je als inkoper safe. Investeer in TenderNed TenderNed verkeert momenteel in een testfase. Bizob is een van de organisaties die het systeem uitproberen en dus kunnen Brabantse ondernemers er al volop mee kennismaken. Advies van Stuijts is om dat ook vooral te doen. Kijk op TenderNed.nl en maak je alvast vertrouwd met de systematiek. Of kom naar een van de voorlichtingssessies die wij de komende maanden organiseren, samen met KvK, MKB Brabant en lokale ondernemersverenigingen. Is dat echt nodig? Eerlijk antwoord: ja, dat systeem is best ingewikkeld. Je bent er als leverancier bepaald niet door even je bedrijfsgegevens en produktrange op te tikken. Allerlei documenten en verklaringen komen er aan te pas. Als ondernemer moet je tijd in TenderNed investeren, het is niet anders. Maar je zult zien: het is een geweldig systeem. Ben je er eenmaal aan gewend, dan valt het allemaal best mee. Zuivere vergelijking Die administratieve rompslomp, want zo zullen veel ondernemers het ervaren, móet gewoon, legt de Bizob-directeur uit. Het is noodzakelijk om aanbiedingen goed en zuiver te kunnen vergelijken. En dat is toch wat inschrijvers willen. Uiteindelijk is het in hun eigen belang. Het hoort bij professioneel opdrachtgeverschap. Gemeenten kiezen daarvoor, willen niet geconfronteerd worden met van alles wat neigt naar nepotisme, vriendjespolitiek. Dat kan niet, door accountants- en andere controles. En het is ook niet meer uit te leggen. Als ondernemer doe je er goed aan daar ook niet meer op in te zetten. 3

4 Aanbesteding: ARCHITECTUUR De bouw maakt moeilijke tijden door, maar gelukkig blijft de opdrachtenstroom van de overheid nog redelijk overeind. Een nieuw nutsgebouw begint met de keuze van een architect. En gemeenten gaan daarbij niet over één nacht ijs. Bij de aanbesteding moeten inschrijvende architecten aantonen dat zij ervaring hebben met vergelijkbare projecten. Niet onredelijk, maar in de praktijk nemen die referentie-eisen extreme vormen aan, maakten ontwerpbureaus kenbaar tijdens de KvK/MKB-bijeenkomsten Ondernemend Aanbesteden van afgelopen zomer. Als die ervaring alleen is aan te tonen aan de hand van een vrijwel identiek project, werkt dat concurrentiebeperkend. Veel bureaus vallen dan op voorhand al af. Oplossing: stel als referentie-eis concrete ervaringscriteria op, maar laat bijvoorbeeld de bestemming van het gebouw buiten beschouwing. Op die manier krijgen meer bureaus een kans. En dat leidt tot meer creatief aanbod tegen een betere prijs. Wethouder Zumker Zoek elkaar op Van twee kanten actief op zoek naar de dialoog Het begin is er. Overheidsinkopers en ondernemers uit de regio weten elkaar soms goed te vinden. Maar het kan nog aanzienlijk beter, vindt wethouder Dick Zumker van Bladel. Zoek over en weer actief de dialoog op, kom in beweging, zorg dat je elkaar leert kennen. Hoe kom je als ondernemer effectief in gesprek met inkopers van gemeenten en inkooporganisaties? Wethouder Dick Zumker weet een heel laagdrempelige manier. Door de speciale aanbestedingsbijeenkomsten van KvK/MKB Brabant te bezoeken. Maar denk ook aan ondernemerscafés of een bijeenkomst van de ondernemersvereniging met aanbesteding als thema. Het zijn allemaal gelegenheden om contact te maken. En ken je elkaar eenmaal een beetje, dan pak je gemakkelijk de telefoon als het nodig is. De Bladelse wethouder, zelf ook ondernemer, begrijpt best dat ondernemers moeite hebben met de aanbestedingsprocedures van de overheid. Soms vragen we bijna onmogelijke dingen. Het is bijvoorbeeld gewoon lastig om én met een lage prijs te komen én serieus werk te maken van social return. Wethouder, hoor ik dan van ondernemers: ik moet mensen van de sociale werkvoorziening of uit de kaartenbakken van de gemeente inzetten, maar hoe verkoop ik dat aan mijn vaste medewerkers? Die hebben straks geen werk meer. Bovendien stijgen mijn kosten door extra toezicht en begeleiding. Ja, dat is een reëel punt. Social return mag vanzelfsprekend niet ten koste gaan van reguliere krachten. Daar moet serieus wat aan gebeuren. In de onderlinge communicatie moeten dit soort onmogelijkheden zeker aan de orde komen. Kansen voor het lokale mkb Zo zijn er meer knelpunten die Zumker (portefeuillehouder Bedrijfsvoering, Sport en Onderwijs) graag opgelost zou zien. Hoe kunnen we bijvoorbeeld het lokale mkb extra kansen geven? Het blijft toch een beetje vreemd als je hier in de Kempen een aannemer uit Groningen aan het werk ziet en dat er misschien een onderneming uit deze regio in Stadskanaal actief is. Daar moet een oplossing voor komen. Misschien via een puntensysteem dat regionale ondernemers in een gunstiger positie brengt. Hoewel je daar tegelijk heel voorzichtig mee moet zijn. Anders heet het al gauw concurrentievervalsing, en dat willen we natuurlijk ook niet. Het is een dilemma. Door te gunnen aan een bedrijf van elders, loop je zeker in deze tijd de kans dat een lokaal bedrijf omvalt, er tientallen mensen op straat komen te staan en dat die voor een deel in de bakken van de gemeente terechtkomen. Dan heb je zo ongeveer het omgekeerde van social return. 4

5 Laagdrempelig contact tussen inkopers en ondernemers Een volwaardige, eerlijke plek voor het midden- en kleinbedrijf bij aanbestedingen van de overheid. Al geruime tijd spant de Kamer van Koophandel Brabant zich daarvoor in. En die inzet begint duidelijk vruchten af te werpen, stelt projectleider Sander van Kuijck vast. We worden uitgenodigd om mee te praten over het gemeentelijk aanbestedingsbeleid. En daar maken we graag gebruik van. Op die manier hopen we aan de bron bij te dragen aan het mkb-vriendelijker maken van aanbestedingen. Sander van Kuijck Formule Ondernemend Aanbesteden werkt echt Een begin van verbetering is er. Gemeenten en gemeentelijke inkooporganisaties, zoals Bizob, stellen zich steeds meer open voor het concept van Ondernemend Aanbesteden: een structurele dialoog tussen inkopers en ondernemers, profiteren van elkaars expertise, belemmeringen uit de weg ruimen. Tijdens de bijeenkomsten die de KvK samen met MKB Brabant organiseert, kunnen beide partijen experimenteren met die nieuwe benadering. Van Kuijck is er enthousiast over. Geweldig om te zien hoe laagdrempelig het contact tussen inkopers en ondernemers is als ze in een kleine groep praten over de in te kopen producten en diensten. Dan is de overheid opeens geen log instituut meer maar heel dichtbij. Dat een grote groep ondernemers aangeeft ook aan volgende bijeenkomsten deel te willen nemen bevestigt het succes van deze formule! Meer raamcontracten Bedrijven moeten volgens de wethouder begrijpen dat de overheid in openheid hoort te werken en projecten niet zomaar één op één kan gunnen. Dat moet in de communicatie ook goed worden uitgelegd. Maar toch zie ik wel mogelijkheden voor vereenvoudiging. Door meer met raamovereenkomsten te werken bijvoorbeeld. Met een aantal ondernemers, dat wel. Zodat je als gemeente nog steeds de gelegenheid hebt om te winkelen. Maar zonder dat ondernemers steeds weer dat hele offertetraject moeten doorlopen. Ook kunnen projecten door ze wat anders af te bakenen soms net onder drempelwaarden blijven, waardoor je met een lichtere procedure toe kan. Ik kan me nu beter kwalificeren voor een aanbesteding Ik weet nu beter hoe de overheid werkt Ervaringen workshop De overheid als klant 5

6 NIET Een overheidsopdracht? Wat je wel en niet moet doen WEL Met de beste bedoelingen kunnen ondernemers soms eigenhandig hun kansen op een overheidsopdracht om zeep helpen. Ireen Boon Ireen Boon is eigenaar van Trias Politica Advies en adviseert naast het bedrijfsleven ook overheid, de media en de politiek over aanbesteden. Ze schrijft wekelijks een column in het Financieele Dagblad en spreekt regelmatig op congressen. Klagen zonder een oplossing aan te dragen. Denken dat het toch geen zin heeft om in te schrijven. De burgemeester of wethouder paaien op de golfbaan; dat werkt niet bij moderne, professionele aanbestedingsprocedures. Het kan zelfs leiden tot uitsluiting! Te lang wachten met inschrijven. Deadlines zijn moordend strak, uitstel is knock-out. Je schouders ophalen over eisen/ criteria voor duurzaamheid en social return. Kijk heel goed naar de scores en investeer in die onderdelen waar je de meeste punten voor krijgt. Alles op alles zetten om met een extreem lage prijs te komen. Vraag je bij laagste prijs af in hoeverre je bereid en in staat bent om te prijsvechten. Zorgen dat je bekend bent bij gemeenten en andere overheden. Kleinere opdrachten worden vaak onderhands aanbesteed, met gebruikmaking van een shortlist. contact opnemen met inkopers als je vragen hebt. Inschrijving controleren op onnodige fouten en verschrijvingen. mogelijkheden onderzoeken om in combinatie in te schrijven. Verdiep je in de overheid die je als klant wilt: wat speelt er? Wat vinden ze belangrijk en waarom? Maak een publieke klantanalyse. Een gesprek aanvragen, los van een concrete aanbesteding, om van gedachten te wisselen over je product of dienst. Doe dit wel met de juiste persoon! Investeren in de inhoud van het digitale aanbesteden. Het beste uit de markt. Op zoek naar de beste match Hoe geef je als inkoper van de overheid echt elke ondernemer een faire kans? En vergroot je de kans op een ideale match? Hoe niet, en hoe wel. NIET Je verschuilen achter bureaucratie. Communiceer zo open mogelijk. Het in openbaarheid openen van enveloppen met inschrijvingen hoort daarbij. Niet standaard verwijzen naar algemene inkoopvoorwaarden, maar kijken naar een redelijke risicoverdeling. Projecten overmatig clusteren: zo komt het (lokale) mkb niet aan bod. Focussen op procedures, zonder je af te vragen wat die voor consequenties hebben voor inschrijvende bedrijven. Inhoudelijke expertise op het tweede plan zetten. Plichtmatig vragen naar duurzaamheid en social return: wees concreet, kom met heldere vragen en criteria die je hebt getest op uitvoerbaarheid. WEL Investeer in contacten met de markt. Je kunt er straks niet meer omheen en het helpt je te voldoen aan de aangescherpte motiveringseisen in de nieuwe wet. Lokale bedrijven, ook de kleinere, een eerlijke kans geven. Zorgvuldig communiceren met ondernemers. Zij willen graag weten waarom bijvoorbeeld termijnen worden veranderd. Overleggen met (deskundige) ondernemers over mogelijkheden en laatste inzichten van de markt. Branche- en ondernemersverenigingen betrekken bij vooronderzoek naar mogelijkheden. Bij geclusterde aanbestedingen zoveel mogelijk werken met percelen. 6

7 Robert Smid Overheid moet gebruik maken van de kennis die bij bedrijven zit Zomaar een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk: boompalen. Plant je een boom aan, dan hoort daar een boompaal naast te staan, vijf jaar lang. Palen van duurzaam kastanjehout gebruiken we daarvoor. Na vijf jaar, schrijft het bestek voor, moeten ze er uit en weggegooid. Terwijl je die paal gemakkelijk nog een keer kunt gebruiken, bij een ander boompje. BETER BESTEK met kennis uit de praktijk Maak bij aanbestedingen gebruik van de vaktechnische kennis die aanwezig is bij de uitvoerende bedrijven. Veel en veel meer dan nu gebeurt. Dat advies, tegelijk hartekreet, komt van Robert Smid, directeur van Du Pré groenprojecten in Helmond. Een goed bestek staat in de kast, maar meer en meer wordt het op de letter toegepast. Praktijk en vakmanschap vormen niet meer de hoofdmoot bij uitvoering en toezicht. In de gemeentelijke bestekken voor groenonderhoud draait het tegenwoordig om beelden. Beschreven wordt hoe het openbare groen eruit dient te zien. Behoorlijk gedetailleerd zelfs. Zo ligt vast hoeveel bedekking met onkruid er per vierkante meter aanwezig mag zijn en hoe hoog dat onkruid mag opschieten. Aan het uitvoerende bedrijf om dat beeld te realiseren. Niets mis mee, vindt Robert Smid. Maar besef wel dat je te maken hebt met levende materie. Bij langdurig groeizaam weer spuit het groen de grond uit. Dan kan het voorkomen dat het onkruid ondanks al je inspanningen, met inzet van extra personeel, toch een centimetertje te hoog staat. Straf dat niet onmiddellijk keihard af met een boete, zoals nu vaak gebeurt. Maar ga in zo n situatie een normaal gesprek aan. Of nog beter: regel het op een andere manier in het bestek, onderken dat er factoren zijn die een uitvoerend bedrijf niet in de hand heeft. Duurzaamheid belonen Aanbesteden vanuit een gedegen kennis van de uitvoeringspraktijk: wat Smid betreft valt er nog flink wat winst te boeken. Ook op vlak van duurzaamheid bijvoorbeeld, standaard onderdeel tegenwoordig van elk bestek. Duurzaamheid wil iedereen, wij ook. Als groenverzorgers hebben wij daar ook goede, bruikbare ideeën over. Daar willen we graag over in gesprek. De huidige criteria voor duurzaam inkopen zijn te algemeen, zouden veel verder kunnen gaan. En inschrijvers die in de bedrijfsvoering actief letten op duurzaam inkopen, zouden daarvoor beloond moeten worden. Sociaal aanbesteden Duurzaamheid en ook social return, de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, tellen mee in gemeentelijke aanbestedingen. Dat is goed, maar als het enige gunningscriterium de laagste prijs is, dan wordt social return een verplichting. Van commitment is dan geen sprake meer, betoogt Smid. Maar vrijwel altijd in combinatie met een lage prijs, is zijn ervaring. Het moet goedkoper, en nóg weer goedkoper. En dat is een gevaarlijke weg! Bedrijven houden dat niet vol. Straks is er nog maar één optie: vast personeel ontslaan en vervangen door ingehuurde krachten uit Oost-Europa en stagelopers zonder vergoeding. Over kwaliteit gaan we het dan niet meer hebben. Het kan anders, vindt de ondernemer in groenprojecten. Hij bepleit het zogenaamde sociaal aanbesteden. Dat betekent aanbesteden vanuit een totaalvisie op maatschappelijk ondernemen. Waarin duurzaamheid, social return en goed werkgeverschap een totaal vormen, en geen losse onderdelen zijn met elk hun eigen aandachtspunten en belangen. Binnen dat sociaal aanbesteden is er als vanzelf ook aandacht voor de mensen die het werk moeten doen. Vakmanschap respecteren, de werkdruk niet steeds verder opvoeren, ruimte voor opleiden bieden. Moeilijk in een aanbesteding te verwerken? Welnee. Begin eens met te gunnen aan de aanbieder die niet het laagst inschrijft, maar het dichtst bij het gemiddelde zit. Dan krijg je reële prijzen. En vraag vervolgens hoe inschrijvers die sociale factoren denken in te vullen. 7

8 Aanbesteding: DRUKWERK Briefpapier, folders, kaarten, posters het houdt niet op, gemeenten hebben nogal wat drukwerk nodig. Voor van alles en nog wat. Bij de aanbesteding nemen ze tegenwoordig graag social return, de inzet van langdurig werklozen, op als gunningcriterium. Geen probleem voor het bedrijfsleven, bleek tijdens de sesssie over dit onderwerp tijdens de KvK/MKB-bijeenkomsten Ondernemend Aanbesteden van afgelopen zomer. Maar zorg dan wel voor eenduidigheid in die eis, brachten ondernemers naar voren. Vraag dus niet bij iedere opdracht weer net iets anders. Ondernemers moeten immers hun bedrijfsvoering structureel aanpassen om die social return te realiseren. Verder zeiden ondernemers het geen probleem te vinden als gemeenten losse, kleinere opdrachten samenvoegen tot één grote order (clustering). Mits zo n megaorder vervolgens maar wordt opgedeeld in percelen. Op die manier kan de overheid efficiënt inkopen en blijft de opdracht voor het mkb toch behapbaar. Moeilijk te beheersen? Valt wel mee, dachten de ondernemers. Doe het online, was hun advies, via een internetportaal. Het lokale mkb kan dat portaal al bieden. Concreet meedoen bij de overheid? Kom 10 december naar Helmond Betrek als (gemeentelijke) overheid het bedrijfsleven actief bij de formulering van aanbestedingen. En geef ook het mkb in de regio een eerlijke kans. Ofwel Ondernemend Aanbesteden, het thema tijdens een bijeenkomst van KvK Brabant en MKB Brabant in Helmond. De bijeenkomst op 10 december, dit keer in samenwerking met de gemeente Helmond, is een vervolg op soortgelijke, succesvolle bijeenkomsten eerder dit jaar. Ook in Helmond krijgt het Ondernemend Aanbesteden een buitengewoon praktische invulling, aan de hand van voorbeeldcases: aankoop bloemen sloop renovatie toiletten colofon Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Kamer van Koophandel Brabant en MKB Brabant Redactie: Ireen Boon, Louise Beduwé, Sander van Kuijck en Martien Vosters Tekst: Dick Groenendijk Fotografie: Toin Damen en Dirk Kreijkamp Vormgeving: C-twee creatieve communicatie Druk: Drukkerij Snep Kamer van Koophandel Brabant T: (040) E: I: Inkopers en ondernemers bespreken samen concrete aanbestedingen MKB Brabant T: (013) E: I: November 2012 Ook kan de workshop De overheid als klant worden bezocht. Het aantal deelnemers is beperkt. Meld u vandaag nog aan via 8

Het Nieuwe Aanbesteden

Het Nieuwe Aanbesteden Het Nieuwe Aanbesteden Gemeente Utrecht professionaliseert inkoop Gàry Habets; Hoofd Bureau Aanbestedingen 1 Inhoud Context aanbestedingsregels Utrechts aanbestedingsbeleid 1999 Wijzigingen Utrechts aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt:

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt: facilitair bedrijf directie Aan College van Bestuur Van Directie Facilitair Bedrijf Datum Memonummer 22 mei 2013 Onderwerp Nationale aanbestedingswet Inleiding Op 1 april 2013 is er in Nederland een nieuwe

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Het nieuwe aanbesteden: Kansen voor verdere professionalisering

Het nieuwe aanbesteden: Kansen voor verdere professionalisering Het nieuwe aanbesteden: Kansen voor verdere professionalisering 8 november 2012 M.A.J. (Marcel) Stuijts MSc Introductie Marcel Stuijts MSc Directeur Bizob Ervaringen Lid schrijfgroep Gids Proportionaliteit

Nadere informatie

Zaken doen met uw gemeente in Noord-Oost Fryslân. Donderdag 26 september 2013

Zaken doen met uw gemeente in Noord-Oost Fryslân. Donderdag 26 september 2013 Zaken doen met uw gemeente in Noord-Oost Fryslân Donderdag 26 september 2013 Programma 19.30 uur: Opening door Henri Geursen, voorzitter ONOF 19.45 uur: Presentatie Zaken doen met de overheid door Marc

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Datum: 20 december 2013 INLEIDING Wonen Limburg wil als professionele opdrachtgever op integere en doelmatige wijze opdrachten verlenen door te handelen in de geest van

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 1 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Ad 2 Proportionele selectiecriteria te hanteren; Ad 3 Gunnen op EMVI (economisch meest voordelige inschrijving).

Ad 2 Proportionele selectiecriteria te hanteren; Ad 3 Gunnen op EMVI (economisch meest voordelige inschrijving). Voor u ligt een voorstel om op korte termijn tot een aanpassing van het aanbestedingsbeleid te komen, waarbij het lokale en regionale MKB een eerlijke kans krijgt om mee te dingen naar een overheidsopdracht.

Nadere informatie

Inkoop-en aanbestedingsbeleid. Raadsinformatieavond

Inkoop-en aanbestedingsbeleid. Raadsinformatieavond Inkoop-en aanbestedingsbeleid Raadsinformatieavond Agenda 1. Aanleiding 2. De Aanbestedingswet 2012 3. Doelstellingen beleid 4. Maatregelen 5. Vragen oktober 13 2 Aanleiding Per 1 april 2013 nieuwe Aanbestedingswet.

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN Diederik Heij INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is PIANOo? 2. Wat is aanbesteden? 3. Waar moet u als subsidieaanvrager op letten bij het aanbesteden? PIANOo (opgericht n.a.v. bouwfraude)

Nadere informatie

INKOOPBELEID LIEMERSE GEMEENTEN

INKOOPBELEID LIEMERSE GEMEENTEN De afbeelding kan niet worden weergegeven. Mogelijk is er onvoldoende geheugen beschikbaar om de afbeelding te openen of is de afbeelding beschadigd. Start de computer opnieuw op en open het bestand opnieuw.

Nadere informatie

Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten. Synarchis adviesgroep Meer kansen voor lokale partijen?!

Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten. Synarchis adviesgroep Meer kansen voor lokale partijen?! Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten Kansen voor lokale partijen Kwaliteit en kunde staat voorop: kansen voor lokale partijen?! Als Synarchis gevraagd wordt een aanbestedingsprocedure te begeleiden

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteden is maatwerk!

Inkoop en aanbesteden is maatwerk! Checklist Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de inrichting van uw aanbestedingstraject na inwerkingtreding van de Aanbestedingswet. Aan de hand van

Nadere informatie

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat Succesvol inschrijven op aanbestedingen Bram Braat Inleiding 1. Beginselen in het aanbestedingsrecht a) Gelijkheids- en transparantiebeginsel; b) Proportionaliteitsbeginsel (Gids Proportionaliteit). 2.

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Schagen. Adviseur inkoop Wilco van Schagen

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Schagen. Adviseur inkoop Wilco van Schagen Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Schagen Adviseur inkoop Wilco van Schagen 8 april 2014 Inkoop en aanbesteding gemeente Schagen Uitleg in twee delen: Aanbestedingswet 2012 Inkoop en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met (Europese) aanbestedingsquiz in samenwerking met NEVI PIANOo congres Apeldoorn, 5 juni 2014 Vraag 1 Tot welk bedrag mag je in 2014 en 2015 een aanbesteding (meervoudig onderhands of nationaal) onder de

Nadere informatie

MKB INFRA. De ondernemende. Lid worden? Wat kost dat? Meer weten? voor en door ondernemers

MKB INFRA. De ondernemende. Lid worden? Wat kost dat? Meer weten?  voor en door ondernemers Lid worden? Met meer leden bereiken we meer. Meer inzet, meer overtuiging, meer gebundelde kennis. Logisch dat we de komende jaren flink willen groeien. In het belang van álle kleine en middelgrote infrabedrijven.

Nadere informatie

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot Aanbestedingswet Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot Agenda Aanleiding Aanbestedingswet 2012 Gids Proportionaliteit ARW 2012 Richtsnoeren Leveringen en Diensten Klachtenregeling Vervolgacties

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wat is het doel van social return en wanneer is het succesvol?

Wat is het doel van social return en wanneer is het succesvol? 1. Wat is het doel van social return en wanneer is het succesvol? Social return (ook wel social return on investment genoemd, SR of sroi) is een instrument voor met name gemeenten om sociale doelstellingen

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Texel. 16 september 2014. Adviseur inkoop Wilco van Schagen

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Texel. 16 september 2014. Adviseur inkoop Wilco van Schagen Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Texel 16 september 2014 Adviseur inkoop Wilco van Schagen 1 Inkoop en aanbesteding Uitleg in twee delen: Aanbestedingswet 2012 Inkoop en aanbestedingsbeleid 2 Aanbestedingswet

Nadere informatie

ALGEMENE VRAGEN TEN AANZIEN VAN BELEIDSWIJZIGINGEN. Is het beleid vastgesteld door de Raad of het College?

ALGEMENE VRAGEN TEN AANZIEN VAN BELEIDSWIJZIGINGEN. Is het beleid vastgesteld door de Raad of het College? Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de nieuwe aanbestedingswet. Aan de hand van verschillende vragen krijgt u een beeld van de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Kies voor de kansen!'

Kies voor de kansen!' Workshop aanbesteden Kies voor de kansen!' Het inkopersperspectief belicht Drs. Joep Steffes Purmerend 25 september 2009 Ter introductie Drs. Joep Steffes Ondernemende MKB-er, medeoprichter en voorheen

Nadere informatie

Verankeren van professioneel opdrachtgeverschap

Verankeren van professioneel opdrachtgeverschap Verankeren van professioneel opdrachtgeverschap Visie van NEVI op de hoofdlijnen voor een nieuwe Aanbestedingswet Februari 2009 NEVI voorstel Aanbestedingswet 1 Opzet visiedocument De uitgangspunten De

Nadere informatie

Decentralisatie en Aanbesteden na 18 april 2016

Decentralisatie en Aanbesteden na 18 april 2016 Decentralisatie en Aanbesteden na 18 april 2016 Voorlichtingsbijeenkomst decentralisaties in de zorg Den Bosch, 1 oktober 2015 Anke Stellingwerff Beintema Zorgtaken Gemeente WMO Hulpmiddelen Huishoudelijke

Nadere informatie

De Grote Overheid InkoopTest

De Grote Overheid InkoopTest De Grote Overheid InkoopTest Door : M.m.v : Drs. Marc J. Brugman A.N. Eissens J.M. De Vries Regelaar, zakelijk of schatkistbewaarder? Welke type ambtenaar ben jij als het gaat om het geven van opdrachten

Nadere informatie

Memo. Gemeenteraad. College. Overweging

Memo. Gemeenteraad. College. Overweging Memo Datum: 15-5-2015 Onderwerp: Ter attentie van: Betrokkenheid van lokale en regionale bedrijven bij gemeentelijke aanbestedingen al dan niet in combinatie met alternatieve aanbestedingsmethoden (afdoening

Nadere informatie

Aanbestedingen zo zit dat!

Aanbestedingen zo zit dat! D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 0 White paper Serie Acquisitie in Re-integratie deel 3 Aanbestedingen zo zit dat! Versie december 2008 D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 1 Wat kunt u er wel en niet van verwachten?

Nadere informatie

ECONOMISCHE STIMULANS

ECONOMISCHE STIMULANS DE ZZP ER CENTRAAL Arnhem is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Bij elkaar opgeteld zijn het meer mensen dan het grootste bedrijf in Arnhem

Nadere informatie

De beste prijs-kwaliteit verhouding?

De beste prijs-kwaliteit verhouding? De beste prijs-kwaliteit verhouding? Prof. dr. Jan Telgen, Universiteit Twente Inkopers hebben nogal eens de neiging zich een Calimero rol aan te meten: zij zijn groot en ik ben klein. Dat gebeurt dan

Nadere informatie

Betaal niet teveel... ziet u afspraken tussen bedrijven bij aanbestedingen? Meld ze bij ACM. Kansen & keuzes. voor bedrijven en consumenten

Betaal niet teveel... ziet u afspraken tussen bedrijven bij aanbestedingen? Meld ze bij ACM. Kansen & keuzes. voor bedrijven en consumenten Betaal niet teveel... ziet u afspraken tussen bedrijven bij aanbestedingen? Meld ze bij ACM Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten Waarom krijgt u deze folder? U bent inkoper van een bedrijf of

Nadere informatie

De Grote Overheid Inkooptest

De Grote Overheid Inkooptest Regelaar, zakelijk of schatkistbewaarder? Welke type ambtenaar ben jij als het gaat om het geven van opdrachten aan derden? De kordaat optredende regelaar met een instelling dat snelle en acceptabele resultaten

Nadere informatie

Broodje Politiek Lokaal en Sociaal aanbesteden wat kan - wat mag. Gaby Hoof Senior adviseur TenderCoach

Broodje Politiek Lokaal en Sociaal aanbesteden wat kan - wat mag. Gaby Hoof Senior adviseur TenderCoach Broodje Politiek Lokaal en Sociaal aanbesteden wat kan - wat mag Gaby Hoof Senior adviseur TenderCoach Introductie TenderCoach Adviseren, coachen en trainen ondernemers: Begeleiding van ondernemers bij

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. gemeente Buren

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. gemeente Buren Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Buren 2013 INLEIDING 1. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN INKOOPBELEID 1.1 Doelstelling 1.2 Inkoophandboek 1.3 Tenderned 1.4 Nastreven van regionale inkoopsamenwerking 1.5

Nadere informatie

Inkopen bij de gemeente Winterswijk

Inkopen bij de gemeente Winterswijk Inkopen bij de gemeente Winterswijk door Erny Hogenkamp, inkoopcoördinator auteur: Erny Hogenkamp 1 Inkopen bij de gemeente Winterswijk Wat zijn de regels? Wat is het beleid van de Achterhoekse gemeenten?

Nadere informatie

Aanbestedingswet. gemeente Reimerswaal. Wat betekent dit voor de. Themaraad 18 juni 2013

Aanbestedingswet. gemeente Reimerswaal. Wat betekent dit voor de. Themaraad 18 juni 2013 Aanbestedingswet Wat betekent dit voor de gemeente Reimerswaal Themaraad 18 juni 2013 Agenda Welkom Aanbestedingswet Inkoop & Aanbestedingsbeleid 2013 2017 Stichting Inkoopbureau West-Brabant Vragen Afsluiting

Nadere informatie

De belangrijkste verschillen

De belangrijkste verschillen De belangrijkste verschillen Nieuwe aanbestedingsregels: achtergrond (parlementaire geschiedenis) 6 juli 2010: wetsvoorstel Aanbestedingswet naar Tweede Kamer 28 maart 2011: Nota naar aanleiding van het

Nadere informatie

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob.

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob. Hoe stelt u uw (inkoop)organisatie in op de Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob.nl 6 DECEMBER 2012 Agenda Inleiding Inkooporganisatie?

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE Vastgesteld door het College van Bestuur op 2 oktober 2014 1 1 ALGEMEEN De taak van inkoop is de aanschaf van de benodigde diensten, leveringen

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente).

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). presentatie 30 mei 2016 regionale marktdag Stedendriehoek Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop gemeente Apeldoorn Inkoopplatform Stedendriehoek

Nadere informatie

Slim advies kopen. Een opdrachtnemer aan het woord. PIANOo/NEVI 28 oktober Dirk de Wit

Slim advies kopen. Een opdrachtnemer aan het woord. PIANOo/NEVI 28 oktober Dirk de Wit Slim advies kopen Een opdrachtnemer aan het woord PIANOo/NEVI 28 oktober 2008 Dirk de Wit Opdrachtnemer: O&i partners in BPM Advieskantoor gespecialiseerd in het slimmer, beter en gecontroleerder ontwerpen

Nadere informatie

Inschrijven op aanbestedingen

Inschrijven op aanbestedingen : Wat u moet weten, doen en niet-doen. Wie? 1 Stappen (i.h.a.): aankondiging aanbesteding vragen stellen + beantwoorden (NvI, 2.53 Aw) inleveren beoordeling inschrijving bekendmaking voornemen tot gunning

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Workshop Schoonmaak. Regionale bijeenkomst PIANOo. Laat de markt haar waarde leveren Zwolle, 28 april 2011

Workshop Schoonmaak. Regionale bijeenkomst PIANOo. Laat de markt haar waarde leveren Zwolle, 28 april 2011 Workshop Schoonmaak Regionale bijeenkomst PIANOo Laat de markt haar waarde leveren Zwolle, 28 april 2011 1 Programma Eerste ronde Nico Koch, beleidssecretaris OSB Schets van de schoonmaakbranche Trends

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Eindhoven Financiën, Dienstverlening & Organisatie Raadsnummer 11R4205 Inboeknummer 11bst00169 Beslisdatum B&W 01 februari 2011 Dossiernummer 11.05.651 Raadsvoorstel inzake nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Aanbesteden? Samenwerken biedt kansen. donderdag 5 juni 2014 Ondernemersplein

Aanbesteden? Samenwerken biedt kansen. donderdag 5 juni 2014 Ondernemersplein Aanbesteden? Samenwerken biedt kansen donderdag 5 juni 2014 Ondernemersplein 2014 1 Agenda Voorstellen Samenwerken Verschil publieke en private klant Inkoop en aanbestedingen in vogelvlucht Het inkoop

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Hefpunt. Nr. 315 1 oktober 2015 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2015 Artikel 1 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt

Nadere informatie

Nieuwe Aanbestedingswet. Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland

Nieuwe Aanbestedingswet. Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland Nieuwe Aanbestedingswet Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland 1 evaluatie en implementatie wijziging Aw 2012 als gevolg van: evaluatie Aw 2012 en implementatie Richtlijnen

Nadere informatie

Informatieavond Ondernemersverenigingen Laarbeek

Informatieavond Ondernemersverenigingen Laarbeek Informatieavond Ondernemersverenigingen Laarbeek 9 oktober 2013 M.A.J. (Marcel) Stuijts MSc, directeur H.C.A (Eric) Zwitserloot Beng, inkoopmanager D.M.C (Desirée) van Laerhoven LLM, aanbestedingsjuriste

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

Zaken doen met de gemeente Oldambt

Zaken doen met de gemeente Oldambt Zaken doen met de gemeente Oldambt een nieuw inkoopbeleid Inkoopteam Oldambt Esther Pontjodikromo-Gol 30-09-2016 Waar gaan we het wel en niet over hebben? Wel: Inkoopbeleid en toegankelijkheid regionaal

Nadere informatie

Inkoopstrategie accountantscontrole boekjaar 2017 en volgende Datum voorstel: 23 februari 2017 Vergaderdatum: 21 maart 2017 Registratienr.

Inkoopstrategie accountantscontrole boekjaar 2017 en volgende Datum voorstel: 23 februari 2017 Vergaderdatum: 21 maart 2017 Registratienr. Raadsvoorstel Agendapunt 9 Onderwerp: Inkoopstrategie accountantscontrole boekjaar 2017 en volgende Datum voorstel: 23 februari 2017 Vergaderdatum: 21 maart 2017 Registratienr.: 009-2017 Opsteller: Fred

Nadere informatie

Aanbesteden voor dummies. 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v

Aanbesteden voor dummies. 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v Aanbesteden voor dummies 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbestedingsvormen 3. Contractvormen 4. Zorg voor een goede opdrachtnemer 5. Vraag

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

Systematiek groslijsten gebiedsontwikkeling De Brabantse Wal

Systematiek groslijsten gebiedsontwikkeling De Brabantse Wal Systematiek groslijsten gebiedsontwikkeling De Brabantse Wal 1. Inleiding Deze notitie gaat over aanbesteding en gunning van opdrachten in projecten met betrekking tot de gebiedsontwikkeling Brabantse

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de raad

Beantwoording vragen van de raad Beantwoording vragen van de raad Datum collegevergadering 21-8-2012 Raadsvragen nr R12.50 Naam raadslid Marianne Vos Fractie Velsen Lokaal Registratienummer Rs12.00644 Portefeuillehouder(s) W. Westerman

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten 2013 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten Besluit B&W d.d. 10-9-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Definities... 3 2. Gemeentelijke doelstellingen... 4 3. Uitgangspunten... 5 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Juli 2016 1 Inleiding In dit document is het inkoop- een aanbestedingsbeleid van Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) weergegeven.

Nadere informatie

De Herziene Aanbestedingswet biedt inkopers en ondernemers kansen? Geke & Gert

De Herziene Aanbestedingswet biedt inkopers en ondernemers kansen? Geke & Gert De Herziene Aanbestedingswet biedt inkopers en ondernemers kansen? Geke & Gert Lectoraat Inkoopmanagement Inkoop Inkoop overheidsopdrachten worden opengesteld voor mededinging overheidsopdrachten hebben

Nadere informatie

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht Wat is een beursvloer De Beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord. Voorwaarde is dat

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Samenwerking Kempengemeenten

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Samenwerking Kempengemeenten Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Samenwerking Kempengemeenten Vastgesteld door Dagelijks Bestuur SK op 17-12-2013. In werking getreden met terugwerkende kracht tot 1-4-2013. 1 Inleiding De Samenwerking

Nadere informatie

E-veilen De nieuwe realiteit?

E-veilen De nieuwe realiteit? FILMPJE E-veilen De nieuwe realiteit? De voor-en nadelen 24 november 2011 Nationaal sportvelden congres Sander Akkerman Adviesburo De Meent b.v. Social media - Succes privé gebruik bedrijfsleven volgt

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel SP & PvdA. Van groot belang voor de kleine ondernemer. Voorstellen ter ondersteuning van ZZP ers en kleine ondernemers

Initiatiefvoorstel SP & PvdA. Van groot belang voor de kleine ondernemer. Voorstellen ter ondersteuning van ZZP ers en kleine ondernemers Initiatiefvoorstel SP & PvdA Van groot belang voor de kleine ondernemer Voorstellen ter ondersteuning van ZZP ers en kleine ondernemers Inleiding Vandaag de dag komen er steeds meer ZZP ers (zelfstandige

Nadere informatie

Inleiding en algemeen

Inleiding en algemeen I Inleiding en algemeen 1 Inleiding en omschrijving aanbestedingsrecht Aanbestedingsrecht Het aanbestedingsrecht is enerzijds een onderdeel van het economisch ordeningsrecht, wat op zijn beurt valt onder

Nadere informatie

PIANOo INKOOP- EN AANBESTEDINGSKENNIS DELEN BIJ DE OVERHEID

PIANOo INKOOP- EN AANBESTEDINGSKENNIS DELEN BIJ DE OVERHEID PIANOo INKOOP- EN AANBESTEDINGSKENNIS DELEN BIJ DE OVERHEID PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden heeft als taak het inkopen en aanbesteden bij alle overheden te professionaliseren. Met oog voor rechtmatigheid

Nadere informatie

Selectie systematiek lokale leveranciers Gemeente Dalfsen

Selectie systematiek lokale leveranciers Gemeente Dalfsen Selectie systematiek lokale leveranciers Gemeente Dalfsen Datum: 29-04-2016 Status: Definitief Inhoud Managementsamenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Selectielijsten... 4 2.1 Categorieën... 4 2.2 Procedure...

Nadere informatie

Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit

Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit Aanbestedingswet en Gids Prof. Mr J.M. Hebly Waardenburg, 12 april 2013 1 VOORGESCHIEDENIS Eigen nationaal wettelijk kader ontbreekt Europees kader (2004) Nationaal kader (2005) Rapport Parlementaire Enquête

Nadere informatie

Slimmer werken met gunning op Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding. Jos van Alphen Bijeenkomst IPG

Slimmer werken met gunning op Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding. Jos van Alphen Bijeenkomst IPG Slimmer werken met gunning op Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding Jos van Alphen Bijeenkomst IPG 7-12-2016 Evaluatie Aanbestedingswet Lasten Aanbestedende diensten: Goedkoper: Gebruik elektronische middelen

Nadere informatie

Informatieavond Ondernemersverenigingen Best 14 November 2013

Informatieavond Ondernemersverenigingen Best 14 November 2013 Informatieavond Ondernemersverenigingen Best 14 November 2013 M.A.J. (Marcel) Stuijts MSc, directeur I.D. (Inge) de Vos BEd, inkoopmanager D.M.C (Desirée) van Laerhoven LLM, aanbestedingsjuriste D.J.P.

Nadere informatie

Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip

Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip Fryslân) Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

22-9-2014. Onderwerp: Realisatie van een sportzaal en sporthal te Bladel. Amersfoort, 12 september 2014. Agenda. 1. Stand van zaken februari 2013

22-9-2014. Onderwerp: Realisatie van een sportzaal en sporthal te Bladel. Amersfoort, 12 september 2014. Agenda. 1. Stand van zaken februari 2013 Onderwerp: Realisatie van een sportzaal en sporthal te Bladel Amersfoort, 12 september 2014 M.A.J. (Marcel) Stuijts MSc, Directeur J.M.A. (Jolanda) van Grinsven BBA, Concern inkoper Agenda 1. Stand van

Nadere informatie

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Nummer: 9d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 10 december 2013 Aanleiding

Nadere informatie

Innovatief aanbesteden is niet eng

Innovatief aanbesteden is niet eng Nationaal Sportvelden Congres 22 november 2012 Innovatief aanbesteden is niet eng Raymond Schuurkes i.s.m. Annette Biesboer en Thidder Fimerius Onderwerpen vandaag Een stukje historie en ontwikkelingen

Nadere informatie

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 14 oktober 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : 7931 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid

Nadere informatie

De (on)mogelijkheden van innovatief aanbesteden

De (on)mogelijkheden van innovatief aanbesteden De (on)mogelijkheden van innovatief aanbesteden D U O - P R E S E N T A T I E D O R E N A G U L P E R S, R O M P E L B E R G & R U I T E R J O O P V A N D U R E N, H S Z U Y D F M, U T W E N T E Aanleiding

Nadere informatie

EMVI. Stadsbeheer Den Haag. 9 juni 2015 Versie

EMVI. Stadsbeheer Den Haag. 9 juni 2015 Versie EMVI Stadsbeheer Den Haag Wat biedt EMVI? Voor opdrachtgever: Middel tot het verkrijgen van meerwaarde op contracteisen. Gunnen op beste prijs/kwaliteit-verhouding i.p.v. op laagste prijs. Voor aannemer:

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) BARCODE STICKER Nr. 2009-049 Houten, 16 november 2009 Onderwerp: Actualisering Inkoop- en aanbestedingsbeleid Beslispunten: Onderstaande kaderstellende aspecten rondom het aangepaste

Nadere informatie

Expertmeeting Sociaal Aanbesteden 15 oktober 2016

Expertmeeting Sociaal Aanbesteden 15 oktober 2016 Expertmeeting Sociaal Aanbesteden 15 oktober 2016 Presentatie Social Return en de Aanbestedingswet Dr.mr. Petra Oden, lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Introductie 1. Europese Aanbestedingsrichtlijnen

Nadere informatie

ACHT TIPS INTEGER HANDELEN voor publieke inkopers

ACHT TIPS INTEGER HANDELEN voor publieke inkopers ACHT TIPS INTEGER HANDELEN voor publieke inkopers Voor inkopers in de publieke sector is ethisch en integer handelen een heet hangijzer. De theorie is duidelijk, maar de praktijk blijkt vaak lastig. Bovendien

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015. I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager

Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015. I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015 I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager Bizob Stichting opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten; Combinatie

Nadere informatie

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011 Secretarissen-generaal Directeur-generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Directie Faciliteiten, Huisvestings- en Inkoopbeleid Rijk Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

FACTO SUCCES MET AANBESTEDEN! PROF.DR. JAN TELGEN BREUKELEN, 20 MAART 2013

FACTO SUCCES MET AANBESTEDEN! PROF.DR. JAN TELGEN BREUKELEN, 20 MAART 2013 FACTO SUCCES MET AANBESTEDEN! PROF.DR. JAN TELGEN BREUKELEN, 20 MAART 2013 AGENDA Nieuwe aanbestedingswet EU voorstellen 10 fouten in aanbestedingen 20/3/2013 2 NIEUWE AANBESTEDINGSWET 20/3/2013 3 1. NIEUWE

Nadere informatie

De Aanbestedingswet & de groene sector: onze input voor de evaluatie van deze wet. EMVI-cahier

De Aanbestedingswet & de groene sector: onze input voor de evaluatie van deze wet. EMVI-cahier De Aanbestedingswet & de groene sector: onze input voor de evaluatie van deze wet EMVI-cahier Waarom dit EMVI-cahier? 3 De Aanbestedingswet en de groene sector 4 2 Colofon Dit EMVI-cahier is een gezamenlijk

Nadere informatie

Do s. Do s en don ts bij aanbesteding en uitvoering Participatiebudget

Do s. Do s en don ts bij aanbesteding en uitvoering Participatiebudget Do s Do s en don ts bij aanbesteding en uitvoering Participatiebudget Iedereen doet mee is het idee achter het Participatiebudget. Gemeenten hebben de taak om te zorgen dat hun burgers actief worden. Actief

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2013 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2013 1 versie2013.1 Inhoud 1. Doelstelling van het inkoop en aanbestedingsbeleid... 3 2. Wettelijk kader... 3 2.1 Europese en nationale wet- en regelgeving... 3 2.2.

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

AANBESTEDINGSWET 2012

AANBESTEDINGSWET 2012 VERANDERINGEN AANBESTEDINGSWET 2012 GEMEENTE NIJMEGEN MAART 2013 Bureau Inkoop Inleiding Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 worden enkele veranderingen doorgevoerd in de diverse aanbestedingsprocedures.

Nadere informatie

MKB/ZZP- vriendelijk inkopen

MKB/ZZP- vriendelijk inkopen Motie Inkopen in de wijk MKB/ZZP- vriendelijk inkopen Alexander Arsath Ro is Concerninkoop Wat ga ik vertellen? Hoe ziet inkoop door Utrecht eruit? Van welke kanalen maakt de gemeente gebruik? Wat kun

Nadere informatie

Aanbestedingswet Ministerie van Economische Zaken Aanbestedingswet en aanvullend beleid 5 december 2012

Aanbestedingswet Ministerie van Economische Zaken Aanbestedingswet en aanvullend beleid 5 december 2012 Aanbestedingswet Opzet presentatie 1. Aanleiding en doel van de wet 2. Hoofdlijnen Aanbestedingswet 3. Motiveringsplicht toegelicht 4. Klachtenregeling en Commissie van Aanbestedingsexperts 5. TenderNed

Nadere informatie

Aanbestedingen winnen en klanten behouden

Aanbestedingen winnen en klanten behouden Aanbestedingen winnen en klanten behouden Duurzaamheid als onderscheidend vermogen Scherpenzeel, 12 december 2014 Alexander Reuvers Agenda Opening & introductie Aanbesteden (30 minuten) Eerste workshop

Nadere informatie

Inkoopstrategie. Algemene gegevens Aanvrager Functie Afdeling. Projectgegevens Korte omschrijving van het in te kopen product, dienst of werk

Inkoopstrategie. Algemene gegevens Aanvrager Functie Afdeling. Projectgegevens Korte omschrijving van het in te kopen product, dienst of werk (Startformulier Inkoop en aanbestedingen) Omschrijving Naam van het project Het betreft een Algemene gegevens Aanvrager Functie Afdeling Budgethouder Functie Afdeling Geraamde waarde excl. btw Begrotingspost

Nadere informatie

Introductie Elektronisch aanbesteden en veilen

Introductie Elektronisch aanbesteden en veilen Introductie Elektronisch aanbesteden en veilen Rijksgebouwendienst (Ministerie van VROM) i.s.m. PIANOo Datum: oktober 2007 Inhoudsopgave Waarom deze introductie Elektronisch aanbesteden en veilen?...3

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek onder het Rotterdamse MKB naar de gemeentelijke aanbestedingen door het CDA Rotterdam

Resultaten van het onderzoek onder het Rotterdamse MKB naar de gemeentelijke aanbestedingen door het CDA Rotterdam Resultaten van het onderzoek onder het Rotterdamse MKB naar de gemeentelijke aanbestedingen door het CDA Rotterdam CDA Fractie Rotterdam Aangeboden door raadslid Turan Yazir 29 juni 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

Het nieuwe aanbesteden in Foodvalley

Het nieuwe aanbesteden in Foodvalley Het nieuwe aanbesteden in Foodvalley Opdrachtgevers en de markt leren elkaar steeds beter begrijpen Op 10 oktober 2013 vond er wederom een bijeenkomst plaats waarin gemeenten uit Foodvalley en marktpartijen

Nadere informatie

Aanbesteden: Hans Bakker Gunnen en benutten!

Aanbesteden: Hans Bakker Gunnen en benutten! Aanbesteden: Hans Bakker Gunnen en benutten! Regiomanager MKB- Nederland/ coördinator regio Hans Bakker, regiomanager MKB- Nederland/regionaal aanbestedingsbeleid coördinator aanbesteden Informeert Ontmoet

Nadere informatie

De nieuwe Aanbestedingswet

De nieuwe Aanbestedingswet De nieuwe Aanbestedingswet De nieuwe Aanbestedingswet voorziet in minder administratie, duidelijker regels voor aanbestedende diensten en geeft ondernemers meer kansen om mee te dingen naar overheidsopdrachten.

Nadere informatie