Kamer van Koophandel Brabant & MKB Brabant. Ondernemend aanbesteden:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kamer van Koophandel Brabant & MKB Brabant. Ondernemend aanbesteden:"

Transcriptie

1 Aanbesteden & aanbestedingsprocedures Kamer van Koophandel Brabant & MKB Brabant Ondernemend aanbesteden: Win/win voor gemeente en ondernemer Gescheiden werelden waren het, die van inkoper en bedrijfsleven. Met een soort Berlijnse muur er tussenin. Daar zijn al flink wat stenen uit verdwenen. Maar nog lang niet genoeg. KvK Brabant en MKB Brabant hebben de handen ineengeslagen en maken zich sterk voor een innovatief concept: Ondernemend Aanbesteden. Profiteren van elkaars expertise. Wat houdt het precies in, dat Ondernemend Aanbesteden? Kort en goed: een formule die de deskundigheid van inkopers koppelt aan de expertise van de markt. Daardoor ontstaan goed geformuleerde opdrachten met haalbare eisen waarop voldoende ondernemers kunnen inschrijven. Het resultaat is een goede prijs-kwaliteitverhouding voor de inkopende overheid en deugdelijk uit te voeren opdrachten voor en door het bedrijfsleven. Een voorbeeldje uit het project Ondernemend Aanbesteden om het duidelijk te maken. Een gemeente komt met een aanbesteding voor bomen en heesters. Vreemd! Waarom? Omdat kwekers zich nu eenmaal specialiseren in óf bomen óf heesters. De combinatie komt zelden voor. Een stukje praktijkkennis. Uiteindelijk is daarom de aanbesteding alsnog gesplitst. Mkb komt beter aan bod Vooral het mkb trekt profijt van Ondernemend Aanbesteden. En dat komt goed uit, want ze komt maar matig aan bod bij overheidsaanbestedingen. Klachten over de toegankelijkheid van die aanbestedingen horen we nog regelmatig, zegt Louise Beduwé, regiodirecteur MKB Brabant en Zeeland. Dat heeft met allerlei factoren te maken. Zo leidt het stapelen van projecten er vaak toe dat de aanbesteding voor het mkb te groot wordt. > p2. In deze special: Drempelwaarden Europese aanbesteding 2 Op de zeepkist voor het regionale MKB 2 Van twee kanten actief op zoek naar de dialoog 4 Laagdrempelig contact tussen inkopers en ondernemers 5 Een overheidsopdracht? 6 Het beste uit de markt. 6 Beter bestek. Met kennis uit de praktijk 7 Concreet meedoen bij de overheid? 8

2 Aanbesteding: STRAATWERK Een onuitputtelijke bron van burgerlijk ongenoegen: losliggende stoeptegels en gaten in het wegdek. Geen wonder dat gemeenten hoge eisen stellen aan straatwerkzaamheden. Op de zeepkist voor het regionale MKB Daar hebben ondernemers nog wel begrip voor, bleek in deze sessie tijdens de KvK/MKB-bijeenkomsten Ondernemend Aanbesteden van afgelopen zomer. Maar: de kwaliteit wordt niet of nauwelijks gecontroleerd! En sancties, na slechte ervaringen, zijn er evenmin. Dat werkt oneerlijke concurrentie in de hand, vinden de ondernemers. Wat er aan moet gebeuren? Heel eenvoudig, maak tevredenheidsindicatoren onderdeel van de aanbesteding. Past performance dus als (toegevoegd) criterium. Als het om straatwerk gaat, zijn resultaten uit het verleden nu eens wel een garantie voor de toekomst. Drempelwaarden Europese aanbesteding De Europese aanbestedingsplicht geldt alleen voor overheidsopdrachten van substantiële omvang. Daar zijn drempelwaarden voor vastgesteld. Die luiden als volgt (bedragen in euro): CENTRALE OVERHEID DECENTRALE OVERHEID NUTSBEDRIJVEN Werken Diensten Leveringen Werken Diensten Leveringen Werken Diensten Leveringen K 130 K 130 K K 200 K 200 K K 400 K 400 K Meer informatie via Vervolg pag. 1 Gijs Bosch, hoofd Regiostimulering van KvK Brabant, kan dat bevestigen, maar ziet wel een kentering optreden. Gemeenten streven er heel expliciet naar om hun inkoopbeleid mkb-vriendelijk te maken. Maar dat kost tijd. In de praktijk krijgt de overheid niet altijd de beste waar voor haar geld en gaan er nog teveel overheidsopdrachten aan de neus van het mkb voorbij. Ondernemend Aanbesteden betekent rekening houden met de markt, dus ook met het mkb. Dat houdt in: geen eisen stellen waar het mkb onmogelijk aan kan voldoen en voorzichtigheid bij het clusteren van opdrachten. De formule wérkt. Afstemming met de markt, voordat de aanbesteding plaatsvindt, blijkt te leiden tot oplossingen die efficiency paren aan kansen voor het mkb. Concrete aanbestedingen bespreken Wat doen KvK Brabant en MKB Brabant om Ondernemend Aanbesteden te promoten? Bosch: In eerste instantie hebben we contact gelegd met de grote Brabantse gemeenten (B5) en met Bureau Inkoop Zuidoost Brabant (Bizob), dat de aanbestedingen verzorgt voor ruim twintig kleinere gemeenten. Dat leidt tot bijeenkomsten waarin concrete aanbestedingen worden besproken. De eerste hebben we dit voorjaar gehad, dit najaar volgen er nog twee. En volgend jaar gaan we daar mee door. Gemeenten die met ons willen samenwerken, zijn van harte welkom! Beduwé: Daarnaast pakken we ook de handschoen op om ondernemers die weinig ervaring hebben in het zakendoen met de overheid voor te lichten via de workshop De overheid als klant. Daarmee helpen we ze om zelf de eigen kansen op de overheidsmarkt te vergroten, bijvoorbeeld door ze te wijzen op de mogelijkheden om hun krachten te bundelen en in combinatie in te schrijven. Mkb ers kunnen namelijk veel meer profiteren van de circa 50 miljard aan opdrachten die de overheden jaarlijks te vergeven hebben. 2

3 Marcel Stuijts Het mkb een faire kans geven bij aanbestedingen Local sourcing, heet het met een trendy term. Nou ja, anders klinkt het wel heel gewoon: inkopen bij het (kleinere) bedrijfsleven in je eigen regio. Of beter gezegd: dat regionale mkb een faire kans geven bij aanbestedingen. Het is een van de speerpunten bij de inkoop van Brabantse gemeenten, vertelt Bizob-directeur Marcel Stuijts. Daarom gaan wij dat lokale mkb nog nadrukkelijker zelf opzoeken. Pro-actief: op de zeepkist. Al meer dan twintig Brabantse gemeenten laten een groot deel van hun inkoop over aan Bizob, het Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost- Brabant. Maar drukken daar met zelf gekozen beleidsprioriteiten nog wel degelijk een eigen stempel op, legt directeur Stuijts uit. Behalve aan local sourcing, hechten onze gemeenten groot belang aan duurzaamheid en social return, het aan de slag helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En aan een goede prijs, maar dat spreekt vanzelf. Maar echt, geloof me, de tijd is voorbij dat de laagste inschrijving per definitie wint. Het gaat tegenwoordig om aanzienlijk meer dan alleen om de prijs. De accenten verschillen per gemeente, en ook per type dienst of product. Maar het is wél altijd transparant. Vóór een aanbestedingstraject bij ons van start gaat, maken gemeenten keuzes. En die maken we ook bekend, zodat inschrijvers weten waar ze aan toe zijn en er rekening mee kunnen houden. Transparantie, het woord komt zo ongeveer om de andere zin terug in Stuijts betoog. Het is uitgangspunt bij het professioneel aanbesteden, zoals dat volgens Stuijts bij Bizob gebeurt. Maar ook is die transparantie een van de uitgangspunten van de nieuwe Aanbestedingswet, die mogelijk al per 1 januari 2013 in werking treedt. En van TenderNed, de online marktplaats voor aanbestedingen die straks standaard gebruikt gaat worden bij overheidsaanbestedingen. Ondernemend Aanbesteden is een ideale manier om snel en effectief te communiceren met je relevante markt. We gaan dit vaker herhalen, want het levert voor ons belangrijke informatie op over de producten die we willen hebben, maar ook over de eisen die we stellen. Bovendien hebben we straks te maken met een strengere motiveringsplicht. Als je aan kunt geven dat je rechtstreeks met de markt zelf hebt overlegd, zit je als inkoper safe. Investeer in TenderNed TenderNed verkeert momenteel in een testfase. Bizob is een van de organisaties die het systeem uitproberen en dus kunnen Brabantse ondernemers er al volop mee kennismaken. Advies van Stuijts is om dat ook vooral te doen. Kijk op TenderNed.nl en maak je alvast vertrouwd met de systematiek. Of kom naar een van de voorlichtingssessies die wij de komende maanden organiseren, samen met KvK, MKB Brabant en lokale ondernemersverenigingen. Is dat echt nodig? Eerlijk antwoord: ja, dat systeem is best ingewikkeld. Je bent er als leverancier bepaald niet door even je bedrijfsgegevens en produktrange op te tikken. Allerlei documenten en verklaringen komen er aan te pas. Als ondernemer moet je tijd in TenderNed investeren, het is niet anders. Maar je zult zien: het is een geweldig systeem. Ben je er eenmaal aan gewend, dan valt het allemaal best mee. Zuivere vergelijking Die administratieve rompslomp, want zo zullen veel ondernemers het ervaren, móet gewoon, legt de Bizob-directeur uit. Het is noodzakelijk om aanbiedingen goed en zuiver te kunnen vergelijken. En dat is toch wat inschrijvers willen. Uiteindelijk is het in hun eigen belang. Het hoort bij professioneel opdrachtgeverschap. Gemeenten kiezen daarvoor, willen niet geconfronteerd worden met van alles wat neigt naar nepotisme, vriendjespolitiek. Dat kan niet, door accountants- en andere controles. En het is ook niet meer uit te leggen. Als ondernemer doe je er goed aan daar ook niet meer op in te zetten. 3

4 Aanbesteding: ARCHITECTUUR De bouw maakt moeilijke tijden door, maar gelukkig blijft de opdrachtenstroom van de overheid nog redelijk overeind. Een nieuw nutsgebouw begint met de keuze van een architect. En gemeenten gaan daarbij niet over één nacht ijs. Bij de aanbesteding moeten inschrijvende architecten aantonen dat zij ervaring hebben met vergelijkbare projecten. Niet onredelijk, maar in de praktijk nemen die referentie-eisen extreme vormen aan, maakten ontwerpbureaus kenbaar tijdens de KvK/MKB-bijeenkomsten Ondernemend Aanbesteden van afgelopen zomer. Als die ervaring alleen is aan te tonen aan de hand van een vrijwel identiek project, werkt dat concurrentiebeperkend. Veel bureaus vallen dan op voorhand al af. Oplossing: stel als referentie-eis concrete ervaringscriteria op, maar laat bijvoorbeeld de bestemming van het gebouw buiten beschouwing. Op die manier krijgen meer bureaus een kans. En dat leidt tot meer creatief aanbod tegen een betere prijs. Wethouder Zumker Zoek elkaar op Van twee kanten actief op zoek naar de dialoog Het begin is er. Overheidsinkopers en ondernemers uit de regio weten elkaar soms goed te vinden. Maar het kan nog aanzienlijk beter, vindt wethouder Dick Zumker van Bladel. Zoek over en weer actief de dialoog op, kom in beweging, zorg dat je elkaar leert kennen. Hoe kom je als ondernemer effectief in gesprek met inkopers van gemeenten en inkooporganisaties? Wethouder Dick Zumker weet een heel laagdrempelige manier. Door de speciale aanbestedingsbijeenkomsten van KvK/MKB Brabant te bezoeken. Maar denk ook aan ondernemerscafés of een bijeenkomst van de ondernemersvereniging met aanbesteding als thema. Het zijn allemaal gelegenheden om contact te maken. En ken je elkaar eenmaal een beetje, dan pak je gemakkelijk de telefoon als het nodig is. De Bladelse wethouder, zelf ook ondernemer, begrijpt best dat ondernemers moeite hebben met de aanbestedingsprocedures van de overheid. Soms vragen we bijna onmogelijke dingen. Het is bijvoorbeeld gewoon lastig om én met een lage prijs te komen én serieus werk te maken van social return. Wethouder, hoor ik dan van ondernemers: ik moet mensen van de sociale werkvoorziening of uit de kaartenbakken van de gemeente inzetten, maar hoe verkoop ik dat aan mijn vaste medewerkers? Die hebben straks geen werk meer. Bovendien stijgen mijn kosten door extra toezicht en begeleiding. Ja, dat is een reëel punt. Social return mag vanzelfsprekend niet ten koste gaan van reguliere krachten. Daar moet serieus wat aan gebeuren. In de onderlinge communicatie moeten dit soort onmogelijkheden zeker aan de orde komen. Kansen voor het lokale mkb Zo zijn er meer knelpunten die Zumker (portefeuillehouder Bedrijfsvoering, Sport en Onderwijs) graag opgelost zou zien. Hoe kunnen we bijvoorbeeld het lokale mkb extra kansen geven? Het blijft toch een beetje vreemd als je hier in de Kempen een aannemer uit Groningen aan het werk ziet en dat er misschien een onderneming uit deze regio in Stadskanaal actief is. Daar moet een oplossing voor komen. Misschien via een puntensysteem dat regionale ondernemers in een gunstiger positie brengt. Hoewel je daar tegelijk heel voorzichtig mee moet zijn. Anders heet het al gauw concurrentievervalsing, en dat willen we natuurlijk ook niet. Het is een dilemma. Door te gunnen aan een bedrijf van elders, loop je zeker in deze tijd de kans dat een lokaal bedrijf omvalt, er tientallen mensen op straat komen te staan en dat die voor een deel in de bakken van de gemeente terechtkomen. Dan heb je zo ongeveer het omgekeerde van social return. 4

5 Laagdrempelig contact tussen inkopers en ondernemers Een volwaardige, eerlijke plek voor het midden- en kleinbedrijf bij aanbestedingen van de overheid. Al geruime tijd spant de Kamer van Koophandel Brabant zich daarvoor in. En die inzet begint duidelijk vruchten af te werpen, stelt projectleider Sander van Kuijck vast. We worden uitgenodigd om mee te praten over het gemeentelijk aanbestedingsbeleid. En daar maken we graag gebruik van. Op die manier hopen we aan de bron bij te dragen aan het mkb-vriendelijker maken van aanbestedingen. Sander van Kuijck Formule Ondernemend Aanbesteden werkt echt Een begin van verbetering is er. Gemeenten en gemeentelijke inkooporganisaties, zoals Bizob, stellen zich steeds meer open voor het concept van Ondernemend Aanbesteden: een structurele dialoog tussen inkopers en ondernemers, profiteren van elkaars expertise, belemmeringen uit de weg ruimen. Tijdens de bijeenkomsten die de KvK samen met MKB Brabant organiseert, kunnen beide partijen experimenteren met die nieuwe benadering. Van Kuijck is er enthousiast over. Geweldig om te zien hoe laagdrempelig het contact tussen inkopers en ondernemers is als ze in een kleine groep praten over de in te kopen producten en diensten. Dan is de overheid opeens geen log instituut meer maar heel dichtbij. Dat een grote groep ondernemers aangeeft ook aan volgende bijeenkomsten deel te willen nemen bevestigt het succes van deze formule! Meer raamcontracten Bedrijven moeten volgens de wethouder begrijpen dat de overheid in openheid hoort te werken en projecten niet zomaar één op één kan gunnen. Dat moet in de communicatie ook goed worden uitgelegd. Maar toch zie ik wel mogelijkheden voor vereenvoudiging. Door meer met raamovereenkomsten te werken bijvoorbeeld. Met een aantal ondernemers, dat wel. Zodat je als gemeente nog steeds de gelegenheid hebt om te winkelen. Maar zonder dat ondernemers steeds weer dat hele offertetraject moeten doorlopen. Ook kunnen projecten door ze wat anders af te bakenen soms net onder drempelwaarden blijven, waardoor je met een lichtere procedure toe kan. Ik kan me nu beter kwalificeren voor een aanbesteding Ik weet nu beter hoe de overheid werkt Ervaringen workshop De overheid als klant 5

6 NIET Een overheidsopdracht? Wat je wel en niet moet doen WEL Met de beste bedoelingen kunnen ondernemers soms eigenhandig hun kansen op een overheidsopdracht om zeep helpen. Ireen Boon Ireen Boon is eigenaar van Trias Politica Advies en adviseert naast het bedrijfsleven ook overheid, de media en de politiek over aanbesteden. Ze schrijft wekelijks een column in het Financieele Dagblad en spreekt regelmatig op congressen. Klagen zonder een oplossing aan te dragen. Denken dat het toch geen zin heeft om in te schrijven. De burgemeester of wethouder paaien op de golfbaan; dat werkt niet bij moderne, professionele aanbestedingsprocedures. Het kan zelfs leiden tot uitsluiting! Te lang wachten met inschrijven. Deadlines zijn moordend strak, uitstel is knock-out. Je schouders ophalen over eisen/ criteria voor duurzaamheid en social return. Kijk heel goed naar de scores en investeer in die onderdelen waar je de meeste punten voor krijgt. Alles op alles zetten om met een extreem lage prijs te komen. Vraag je bij laagste prijs af in hoeverre je bereid en in staat bent om te prijsvechten. Zorgen dat je bekend bent bij gemeenten en andere overheden. Kleinere opdrachten worden vaak onderhands aanbesteed, met gebruikmaking van een shortlist. contact opnemen met inkopers als je vragen hebt. Inschrijving controleren op onnodige fouten en verschrijvingen. mogelijkheden onderzoeken om in combinatie in te schrijven. Verdiep je in de overheid die je als klant wilt: wat speelt er? Wat vinden ze belangrijk en waarom? Maak een publieke klantanalyse. Een gesprek aanvragen, los van een concrete aanbesteding, om van gedachten te wisselen over je product of dienst. Doe dit wel met de juiste persoon! Investeren in de inhoud van het digitale aanbesteden. Het beste uit de markt. Op zoek naar de beste match Hoe geef je als inkoper van de overheid echt elke ondernemer een faire kans? En vergroot je de kans op een ideale match? Hoe niet, en hoe wel. NIET Je verschuilen achter bureaucratie. Communiceer zo open mogelijk. Het in openbaarheid openen van enveloppen met inschrijvingen hoort daarbij. Niet standaard verwijzen naar algemene inkoopvoorwaarden, maar kijken naar een redelijke risicoverdeling. Projecten overmatig clusteren: zo komt het (lokale) mkb niet aan bod. Focussen op procedures, zonder je af te vragen wat die voor consequenties hebben voor inschrijvende bedrijven. Inhoudelijke expertise op het tweede plan zetten. Plichtmatig vragen naar duurzaamheid en social return: wees concreet, kom met heldere vragen en criteria die je hebt getest op uitvoerbaarheid. WEL Investeer in contacten met de markt. Je kunt er straks niet meer omheen en het helpt je te voldoen aan de aangescherpte motiveringseisen in de nieuwe wet. Lokale bedrijven, ook de kleinere, een eerlijke kans geven. Zorgvuldig communiceren met ondernemers. Zij willen graag weten waarom bijvoorbeeld termijnen worden veranderd. Overleggen met (deskundige) ondernemers over mogelijkheden en laatste inzichten van de markt. Branche- en ondernemersverenigingen betrekken bij vooronderzoek naar mogelijkheden. Bij geclusterde aanbestedingen zoveel mogelijk werken met percelen. 6

7 Robert Smid Overheid moet gebruik maken van de kennis die bij bedrijven zit Zomaar een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk: boompalen. Plant je een boom aan, dan hoort daar een boompaal naast te staan, vijf jaar lang. Palen van duurzaam kastanjehout gebruiken we daarvoor. Na vijf jaar, schrijft het bestek voor, moeten ze er uit en weggegooid. Terwijl je die paal gemakkelijk nog een keer kunt gebruiken, bij een ander boompje. BETER BESTEK met kennis uit de praktijk Maak bij aanbestedingen gebruik van de vaktechnische kennis die aanwezig is bij de uitvoerende bedrijven. Veel en veel meer dan nu gebeurt. Dat advies, tegelijk hartekreet, komt van Robert Smid, directeur van Du Pré groenprojecten in Helmond. Een goed bestek staat in de kast, maar meer en meer wordt het op de letter toegepast. Praktijk en vakmanschap vormen niet meer de hoofdmoot bij uitvoering en toezicht. In de gemeentelijke bestekken voor groenonderhoud draait het tegenwoordig om beelden. Beschreven wordt hoe het openbare groen eruit dient te zien. Behoorlijk gedetailleerd zelfs. Zo ligt vast hoeveel bedekking met onkruid er per vierkante meter aanwezig mag zijn en hoe hoog dat onkruid mag opschieten. Aan het uitvoerende bedrijf om dat beeld te realiseren. Niets mis mee, vindt Robert Smid. Maar besef wel dat je te maken hebt met levende materie. Bij langdurig groeizaam weer spuit het groen de grond uit. Dan kan het voorkomen dat het onkruid ondanks al je inspanningen, met inzet van extra personeel, toch een centimetertje te hoog staat. Straf dat niet onmiddellijk keihard af met een boete, zoals nu vaak gebeurt. Maar ga in zo n situatie een normaal gesprek aan. Of nog beter: regel het op een andere manier in het bestek, onderken dat er factoren zijn die een uitvoerend bedrijf niet in de hand heeft. Duurzaamheid belonen Aanbesteden vanuit een gedegen kennis van de uitvoeringspraktijk: wat Smid betreft valt er nog flink wat winst te boeken. Ook op vlak van duurzaamheid bijvoorbeeld, standaard onderdeel tegenwoordig van elk bestek. Duurzaamheid wil iedereen, wij ook. Als groenverzorgers hebben wij daar ook goede, bruikbare ideeën over. Daar willen we graag over in gesprek. De huidige criteria voor duurzaam inkopen zijn te algemeen, zouden veel verder kunnen gaan. En inschrijvers die in de bedrijfsvoering actief letten op duurzaam inkopen, zouden daarvoor beloond moeten worden. Sociaal aanbesteden Duurzaamheid en ook social return, de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, tellen mee in gemeentelijke aanbestedingen. Dat is goed, maar als het enige gunningscriterium de laagste prijs is, dan wordt social return een verplichting. Van commitment is dan geen sprake meer, betoogt Smid. Maar vrijwel altijd in combinatie met een lage prijs, is zijn ervaring. Het moet goedkoper, en nóg weer goedkoper. En dat is een gevaarlijke weg! Bedrijven houden dat niet vol. Straks is er nog maar één optie: vast personeel ontslaan en vervangen door ingehuurde krachten uit Oost-Europa en stagelopers zonder vergoeding. Over kwaliteit gaan we het dan niet meer hebben. Het kan anders, vindt de ondernemer in groenprojecten. Hij bepleit het zogenaamde sociaal aanbesteden. Dat betekent aanbesteden vanuit een totaalvisie op maatschappelijk ondernemen. Waarin duurzaamheid, social return en goed werkgeverschap een totaal vormen, en geen losse onderdelen zijn met elk hun eigen aandachtspunten en belangen. Binnen dat sociaal aanbesteden is er als vanzelf ook aandacht voor de mensen die het werk moeten doen. Vakmanschap respecteren, de werkdruk niet steeds verder opvoeren, ruimte voor opleiden bieden. Moeilijk in een aanbesteding te verwerken? Welnee. Begin eens met te gunnen aan de aanbieder die niet het laagst inschrijft, maar het dichtst bij het gemiddelde zit. Dan krijg je reële prijzen. En vraag vervolgens hoe inschrijvers die sociale factoren denken in te vullen. 7

8 Aanbesteding: DRUKWERK Briefpapier, folders, kaarten, posters het houdt niet op, gemeenten hebben nogal wat drukwerk nodig. Voor van alles en nog wat. Bij de aanbesteding nemen ze tegenwoordig graag social return, de inzet van langdurig werklozen, op als gunningcriterium. Geen probleem voor het bedrijfsleven, bleek tijdens de sesssie over dit onderwerp tijdens de KvK/MKB-bijeenkomsten Ondernemend Aanbesteden van afgelopen zomer. Maar zorg dan wel voor eenduidigheid in die eis, brachten ondernemers naar voren. Vraag dus niet bij iedere opdracht weer net iets anders. Ondernemers moeten immers hun bedrijfsvoering structureel aanpassen om die social return te realiseren. Verder zeiden ondernemers het geen probleem te vinden als gemeenten losse, kleinere opdrachten samenvoegen tot één grote order (clustering). Mits zo n megaorder vervolgens maar wordt opgedeeld in percelen. Op die manier kan de overheid efficiënt inkopen en blijft de opdracht voor het mkb toch behapbaar. Moeilijk te beheersen? Valt wel mee, dachten de ondernemers. Doe het online, was hun advies, via een internetportaal. Het lokale mkb kan dat portaal al bieden. Concreet meedoen bij de overheid? Kom 10 december naar Helmond Betrek als (gemeentelijke) overheid het bedrijfsleven actief bij de formulering van aanbestedingen. En geef ook het mkb in de regio een eerlijke kans. Ofwel Ondernemend Aanbesteden, het thema tijdens een bijeenkomst van KvK Brabant en MKB Brabant in Helmond. De bijeenkomst op 10 december, dit keer in samenwerking met de gemeente Helmond, is een vervolg op soortgelijke, succesvolle bijeenkomsten eerder dit jaar. Ook in Helmond krijgt het Ondernemend Aanbesteden een buitengewoon praktische invulling, aan de hand van voorbeeldcases: aankoop bloemen sloop renovatie toiletten colofon Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Kamer van Koophandel Brabant en MKB Brabant Redactie: Ireen Boon, Louise Beduwé, Sander van Kuijck en Martien Vosters Tekst: Dick Groenendijk Fotografie: Toin Damen en Dirk Kreijkamp Vormgeving: C-twee creatieve communicatie Druk: Drukkerij Snep Kamer van Koophandel Brabant T: (040) E: I: Inkopers en ondernemers bespreken samen concrete aanbestedingen MKB Brabant T: (013) E: I: November 2012 Ook kan de workshop De overheid als klant worden bezocht. Het aantal deelnemers is beperkt. Meld u vandaag nog aan via 8

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Voorwoord 2 Leendert-Jan Visser Directeur MKB-Nederland Beste ondernemer, Aanbestedingen zijn een grote

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012 Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra Oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 8 1.1 Hoe deze handleiding te gebruiken 8 1.2 Wat is social return? 8

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

company good 7 Mariëtte Hamer over ondernemerschap en samenleving 3.0 Mirjam Sterk en aanpak jeugdwerkloosheid ondernemen reële optie voor jongeren

company good 7 Mariëtte Hamer over ondernemerschap en samenleving 3.0 Mirjam Sterk en aanpak jeugdwerkloosheid ondernemen reële optie voor jongeren good 7 company Mariëtte Hamer over ondernemerschap en samenleving 3.0 Mirjam Sterk en aanpak jeugdwerkloosheid ondernemen reële optie voor jongeren Erik de Ridder wethouder Tilburg combineert economische

Nadere informatie

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk Participatiewet & Werkbedrijf Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Het sociaal akkoord dat het kabinet op 11 april 2013 heeft gesloten met werkgevers

Nadere informatie

Verzendorganisaties: lust of last?

Verzendorganisaties: lust of last? nr 2 - bloemist mei 2015 - jaargang 18 3 Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO 14 VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen 23 Stijgende omzet in eerste kwartaal 2015 26 Veel aandacht voor verkiezing

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

ZZP er is echte ondernemer. Mei Li Vos (PvdA): HANS BIESHEUVEL: AANBESTEDEN EERLIJKER HANDELSMISSIE BRAZILIË SUCCESVOL DE CROMVOIRTSE AUTOMATISEERT

ZZP er is echte ondernemer. Mei Li Vos (PvdA): HANS BIESHEUVEL: AANBESTEDEN EERLIJKER HANDELSMISSIE BRAZILIË SUCCESVOL DE CROMVOIRTSE AUTOMATISEERT maandblad 58e jaargang januari 2013 1 VAKBLAD VOOR HET MKB IN DE METAAL VAKBLAD VOOR HET MKB IN DE METAAL HANS BIESHEUVEL: AANBESTEDEN EERLIJKER 14 HANDELSMISSIE BRAZILIË SUCCESVOL DE CROMVOIRTSE AUTOMATISEERT

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

d é k e n n i s a u t o r i t e i t o p h e t g e b i e d v a n i n k o o p

d é k e n n i s a u t o r i t e i t o p h e t g e b i e d v a n i n k o o p PAG 01 White paper Het NIC White paper: Van EMVI naar Best Value Procurement bij gemeenten Gunnen op basis van kwaliteit: meerwaarde voor minder geld Auteur: Ing. Jelle Wenselaar, managing consultant,

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

Goed opdrachtgeverschap ONTWIKKEL DE RELATIE

Goed opdrachtgeverschap ONTWIKKEL DE RELATIE Goed opdrachtgeverschap ONTWIKKEL DE RELATIE AWVN Goed opdrachtgeverschap ONTWIKKEL DE RELATIE FNV ZELFSTANDIGEN Voorwoord Zzp ers spelen in onze economie een steeds grotere rol. Steeds meer groepen op

Nadere informatie

Commerciële vaardigheden

Commerciële vaardigheden Hand-out behorende bij de training Commerciële vaardigheden Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Regionale netwerken voor duurzaamheid groeien wanneer jij werkt aan jouw droom en jouw ambities En daarvoor nieuwe verbindingen maakt met anderen Die dat zelfde

Nadere informatie

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Planmatig Ondernemen Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven Mei 2014 Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512

Nadere informatie

www.kwaliteit.com minder bureaucratie meer kwaliteit

www.kwaliteit.com minder bureaucratie meer kwaliteit Dit rapport krijg je toegestuurd door Kwaliteit.com. Kwaliteit.com helpt organisaties in de professionele dienstverlening verbeteren. Behalve het artikel Sleutel Tot Betere Samenwerking is in dit rapport

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

2punt0. Individueel roosteren. Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers? Kansen voor werkgevers en werknemers

2punt0. Individueel roosteren. Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers? Kansen voor werkgevers en werknemers 2punt0 Individueel roosteren Kansen voor werkgevers en werknemers Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers? Sijas P. Akkerman (redactie), Betty van der Roest en Steven Marshall Colofon

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Ledenmagazine van Bouwend Nederland Februari 2014

Ledenmagazine van Bouwend Nederland Februari 2014 Ledenmagazine van Bouwend Nederland Februari 2014 THEMA FINaNCIËN ALS DE BaNK NEE ZEGT HOE houden WE DE BOUW BETaaLBaaR? 2 BOUWENDNL Februari 2014 InHoud in dit nummer 14 EMVI-KOSTEn RIJZEn DE PAn UIT

Nadere informatie

Forte#14. PIANOo omhelst marktplaats 07

Forte#14. PIANOo omhelst marktplaats 07 PIANOo omhelst marktplaats 07 Forte#14 Toegevoegde waarde van Innovatiegerichte inkopers 08 Duurzaamheidkeurmerken als gunningscriterium 11 Gemeente Heerlen scherpt integriteitsbeleid aan na omkopingsaffaire

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie