Inhoud. 2 van 10 MVO-jaarverslag 2014 Care Autoschade meer care, minder zorgen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 2 van 10 MVO-jaarverslag 2014 Care Autoschade meer care, minder zorgen"

Transcriptie

1 MVO verslag 2014 Dit verslag biedt een overzicht van de inspanningen die Care Autoschade verricht heeft in het jaar 2014 op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

2 Inhoud Voorwoord... 3 Onze medewerkers... 4 Demografie en verzuim... 4 Opleidingsplan... 4 Doelstellingen voor Energieverbruik vestigingen... 5 Elektriciteit... 5 Aardgas... 5 Energiebesparingen... 6 Investeringen... 6 Het monitoren van verbruik... 6 Technische middelen... 6 Gedrag... 6 Energieverbruik per dossier... 6 ISO Het gebruik van grondstoffen... 8 Lakken... 8 Vervangen versus herstellen... 8 Het hergebruik van grondstoffen... 8 Verhogen recyclepercentage... 9 Wagenpark Vervangend vervoer voor klanten Voertuigen voor ondersteunend personeel van 10 MVO-jaarverslag 2014 Care Autoschade meer care, minder zorgen

3 Voorwoord Voor u ligt het eerste MVO-jaarverslag van Care Autoschade waarin belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn opgenomen. Ons MVO-beleid spitst zich toe op twee zaken. Allereerst onze mensen. Zij zijn het belangrijkste kapitaal van Care Autoschade. In 2015 start het nieuwe opleidingsprogramma waarmee we de kennis van onze medewerkers op een constant hoog niveau houden. Aan de middelenkant is geïnvesteerd in onderhoudsprogramma s waarmee gereedschappen en arbeidsmiddelen worden gekeurd en onderhouden. Als gevolg van deze verandering is het aantal verbeterpunten bij interne audits inmiddels drastisch gedaald. Aan de andere kant is er onze zorg voor het milieu. De inspanningen en investeringen die in de afgelopen jaren zijn gedaan, beginnen hun vruchten af te werpen. Het energieverbruik neemt gestaag af. Voor de komende tijd zal Care Autoschade verder gaan met het uitgezette beleid. Nieuwe initiatieven zullen ertoe bijdragen dat onze milieu-impact nog verder afneemt. Daarover kunt u in dit verslag meer lezen. Kees Jan Bus Algemeen Directeur 3 van 10 MVO-jaarverslag 2014 Care Autoschade meer care, minder zorgen

4 Onze medewerkers Demografie en verzuim De gemiddelde leeftijd van de medewerkers van Care Autoschade is 44 jaar. We beschikken daarmee over een enorme hoeveelheid ervaring. Het ziekteverzuim ligt momenteel op 5,1%. Er is inzicht in de oorzaken van het verzuim. Ruim 60% van het verzuim wordt veroorzaakt door klachten in het bewegingsapparaat. Dat is gezien de demografie en het type werk niet vreemd. Klachten ontstaan gemakkelijker naarmate de leeftijd vordert, terwijl het herstel van deze klachten juist langer duurt. In 2014 is een uitgebreid preventief medisch onderzoek onder onze medewerkers uitgevoerd. De resultaten zijn binnen en er wordt nu gewerkt aan een plan van aanpak om stappen te maken waarmee verzuim voorkomen kan worden. Bij interne audits blijkt dat Care Autoschade alle middelen in huis heeft zodat medewerkers het werk op een gezonde en veilige manier kunnen uitvoeren. Het gebruik van deze middelen moet echter beter. Opleidingsplan Het opleidingsplan heeft mede als doel onze medewerkers flexibeler en mobieler in te kunnen zetten. Er is in 2014 veel aandacht besteed aan multi-skilled inzetbaarheid. Dat heeft als bijkomend voordeel dat taken afwisselender worden en het maakt onze medewerkers weerbaarder op de arbeidsmarkt. Doelstellingen voor 2015 Uitrol nieuwe Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) In het eerste kwartaal van 2015 zal de nieuwe Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) worden uitgerold. De werkplaatschefs krijgen hiertoe een interne opleiding, waarbij veel nadruk zal komen te liggen op het gebruik van de aanwezige veiligheids- en tilmiddelen. De werkplaatschef krijgt een belangrijke taak bij het geven van voorlichting en het houden van toezicht. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten. In de loop van 2015 zal Care Autoschade voor het eerst een MTO uitvoeren. Het MTO moet input gaan leveren voor verdere verbeteringen op dit vlak. Leerlingenbeleid De vestigingen van Care Autoschade zijn zonder uitzondering een erkend leerbedrijf. In 2015 zal de instroom van leerlingen toenemen. Ook bij deze groep zal multi-skilled inzetbaarheid een belangrijke rol spelen zodat de nieuwe generatie medewerkers hun ambities als all-round vakman kunnen waarmaken. 4 van 10 MVO-jaarverslag 2014 Care Autoschade meer care, minder zorgen

5 Energieverbruik vestigingen Het energieverbruik bij Care Autoschade wordt voornamelijk bepaald door het verbruik van elektriciteit en aardgas in onze vestigingen. De vestigingen zijn nagenoeg allemaal voorzien van op afstand afleesbare meters waardoor online per kwartier inzicht is in het verbruik. Bij een aantal vestigingen is sprake van een gedeeld gebruik. Voor deze vestigingen is het gemiddeld verbruik van alle overige vestigingen als uitgangspunt genomen. Het gemiddeld verbruik van onze vestigingen omgerekend in CO 2 -uitstoot op jaarbasis (2014): Elektriciteit 70 ton Aardgas 67 ton Totaal 137 ton Elektriciteit De grootste posten bij elektriciteitsverbruik zijn verlichting en productiemiddelen. Voor wat betreft verlichting wordt die op natuurlijke vervangingsmomenten vervangen door energiezuinige T5-verlichting met daglichtregelingen. Aardgas Bij aardgas wordt de grootste post bepaald door de spuitcabines. De spuitcabines worden jaarlijks gecontroleerd en onderhouden. Dit komt niet alleen de kwaliteit van het spuitwerk ten goede, het heeft ook een gunstige invloed op het verbruik van aardgas. Verbruikprofiel 11 vestigingen: onderzoeken Energiecentrum MKB, Opdrachtgever: Care Autoschade. 5 van 10 MVO-jaarverslag 2014 Care Autoschade meer care, minder zorgen

6 Energiebesparingen Het energieverbruik wordt op een aantal manieren beïnvloed. Investeringen Bij investeringen in nieuwe of bij vervanging van nieuwe apparatuur en productiemethoden wordt uitdrukkelijk gekeken naar de optie met het betere energierendement (TCO). Het monitoren van verbruik Het verbruik wordt actief gevolgd. Bij afwijkende verbruikscijfers wordt direct actie ondernomen op automatische alerts die we uit het systeem krijgen. Zo kunnen we meteen zien dat thermostaten fout zijn geprogrammeerd of dat bepaalde apparatuur meer energie verbruikt. Hiermee wordt onnodig nacht- en weekendverbruik voorkomen. Op vestigingen met een structureel hoger verbruik dan gemiddeld worden energiescans door een externe partij uitgevoerd. Technische middelen Daar waar mogelijk zijn onze vestigingen voorzien van aanwezigheidssensoren waarmee verlichting uitgeschakeld wordt indien er geen aanwezigheid is. Een groot aantal compressoren is voorzien van zomer- en winterstanden en/of frequentieregelaars voor een laag energieverbruik. Gedrag Onze mensen zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden op het gebied van het milieu. In veel werkplaatsen gaat de verlichting uit tijdens de pauzes. Energieverbruik per dossier Het verbruik van gas en elektriciteit en de CO 2 -productie die daarmee gepaard gaat, per dossier vertoont het volgende beeld: Verbruik gas 17,7 (m 3 ) 32,4 kg CO 2 Verbruik elektriciteit 68,8 (kwh) 31,3 kg CO 2 Conversiefactoren energiedragers: Handboek CO 2 -Prestatieladder, versie 4 maart 2014, CO 2 -productie per: Benzine, liter 2,780 kg Diesel, liter 3,135 kg Aardgas, m3 1,825 kg Elektriciteit, kwh kg Doelstellingen 2015 Dit beleid wordt gecontinueerd in van 10 MVO-jaarverslag 2014 Care Autoschade meer care, minder zorgen

7 ISO Care Autoschade treft voorbereidingen om in de loop van 2015 gecertificeerd te worden volgens het milieumanagementsysteem ISO Hiermee geven we onze milieuprestaties een gedegen onderbouwing. Er zullen doelstellingen worden bepaald op de volgende vlakken: Recyclepercentage Herstelpercentage Energieverbruik 7 van 10 MVO-jaarverslag 2014 Care Autoschade meer care, minder zorgen

8 Het gebruik van grondstoffen Lakken Care Autoschade heeft het onnodig verbruik van lakken in de afgelopen jaren sterk teruggedrongen. In 2014 is voor het eerst voor een landelijke lakleverancier gekozen. Alle kleuren worden voor het spuiten gemeten met een spectrometer waardoor lakken nauwkeuriger qua hoeveelheden en kleuren kunnen worden aangemaakt. Deze techniek zal een verdere positieve bijdrage leveren aan het onnodig verbruik van lakken. De moderne lakken bevatten steeds minder schadelijke oplosmiddelen. Vervangen versus herstellen Waar mogelijk herstelt Care Autoschade delen met moderne hersteltechnieken in plaats van ze te vervangen. Dit heeft vele voordelen voor het milieu. Het bespaart grondstoffen en voorkomt transportbewegingen en opslag, waardoor CO 2 -uitstoot zoveel mogelijk wordt voorkomen. Herstelpercentages over 2014 Bumperdelen 80% Koplampen 39% Het hergebruik van grondstoffen De ladder van Lansink Het inzamelen van afvalstoffen is bij Care Autoschade landelijk geregeld middels een contract met ARN (Auto Recycling Nederland). Het doel is om zoveel mogelijk afvalstoffen te recyclen. We spreken daarom liever van grondstoffen dan van afvalstoffen. Alle afvalstoffen die in het proces vrijkomen worden hetzij gerecycled, hetzij verbrand voor energieopwekking. 8 van 10 MVO-jaarverslag 2014 Care Autoschade meer care, minder zorgen

9 De cijfers over 2014 kg Perc. Schroot % Papier en karton % Gevaarlijke stoffen % Restafval % Van glas en kunststoffen (folies) zijn nog geen cijfers bekend. Recyclepercentage Op basis van deze gegevens is het huidige recyclepercentage 63%. Het herstellen van delen zoals genoemd op de vorige pagina valt eveneens onder de ladder van Lansink. Doelstelling voor 2015 Verhogen recyclepercentage We werken momenteel met onze partner op het gebied van grondstoffen aan een aantal initiatieven om het recyclepercentage op een hoger niveau te krijgen. Uiteindelijk willen we komen tot een recyclepercentage per vestiging zodat prestaties op dit gebied onderling kunnen worden vergeleken. In het begin van 2015 start een initiatief om een aparte inzamelstroom te maken voor alle kunststoffen die tijdens het herstelproces uit voertuigen vrijkomen. Momenteel worden alleen bumperdelen apart ingezameld, de overige waardevolle kunststoffen worden afgevoerd via het restafval. Restafval wordt over het algemeen verbrand (D) waarbij elektriciteit wordt opgewekt. Door dit nauwkeuriger te meten kan deze stroom straks meegenomen worden bij het recyclepercentage. 9 van 10 MVO-jaarverslag 2014 Care Autoschade meer care, minder zorgen

10 Wagenpark Vervangend vervoer voor klanten Het vervangend vervoer van Care Autoschade bestaat hoofdzakelijk uit voertuigen met een A- of B-milieulabel. Hiermee bieden we onze klanten milieuvriendelijk vervangend vervoer. Voertuigen voor ondersteunend personeel Het wagenpark van voertuigen voor ondersteunend personeel bestaat eveneens uit voertuigen met een A- of B-milieulabel. De gemiddelde CO 2 -uitstoot van het vervangend vervoer is 111 gr/km. De gemiddelde CO 2 -uitstoot van het wagenpark voor ondersteunend personeel is 103 gr/km. 10 van 10 MVO-jaarverslag 2014 Care Autoschade meer care, minder zorgen

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda Smaakmakers in snoep Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda 1 Over Perfetti Van Melle Perfetti Van Melle draagt de naam van haar oprichters: de Italiaanse

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

Milieubeleid 2009 2013 Universiteit Leiden Milieubeleid in het licht van duurzaamheidsbeleid

Milieubeleid 2009 2013 Universiteit Leiden Milieubeleid in het licht van duurzaamheidsbeleid Milieubeleid 2009 2013 Universiteit Leiden Milieubeleid in het licht van duurzaamheidsbeleid Vastgesteld door het College van Bestuur 0p 19 mei 2009. Afd. VGM Managementsamenvatting Duurzaamheid hoort

Nadere informatie

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2014 OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG OBT bv, juni 2015 De cijfers van dit verslag zijn tot stand gekomen vanuit de milieu- en kwaliteits management systemen van de twee OBT bedrijven in Den Haag en Leiden. Beide

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010

Carbon Footprint Analyse 2010 JAARGANG 1, NR. 1 24 JANUARI 2012 REF.NR.: 11.A0310A Carbon Footprint Analyse 2010 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

Footprint eerste helft 2014:

Footprint eerste helft 2014: September 2014 Vanaf vorig jaar november is Pilkes door TÜV gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2-Prestatieladder. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de vorderingen. Pilkes heeft

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 4 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0465 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2011-2015

Energie Management Actieplan 2011-2015 Energie Management Actieplan 2011-2015 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 December 2011 Update Augustus 2013 Waaronder de werkmaatschappijen; Pinetum Beheer BV BKC BV BKC NL Nano7 Nano 7 6902 KD ZEVENAAR

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 LOXIA B.V. 16 april 2015 078395605:A - Definitief B02015.000062.0100 Samenvatting LOXIA B.V. publiceert jaarlijks een energie-efficiency rapportage. In de rapportages

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de

Nadere informatie

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009 december 2009 WELZORG Duurzaam in beweging MVO-BELEID Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 Inhoudsopgave Welzorg in t kort Introductie Welzorg in t kort 2 Boodschap van de CEO 3 MVO-beleid Beleidsverklaring

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag van Zalsman

Duurzaamheidsverslag van Zalsman Duurzaamheidsverslag van Zalsman Dit is het eerste gedrukte duurzaamheidsverslag van Zalsman, geproduceerd op onze meest innovatieve printer: De Ricoh VC60000. Een allround alleskunner en één van de eersten

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 Haarlem

CO2-monitor 2013 Haarlem CO2-monitor 2013 Haarlem 1. Samenvatting en conclusies. Zes jaar monitoring Voor u ligt de zesde editie van de CO2-monitor van Haarlem. Hierin ziet u een verloop van het energieverbruik vanaf 2008, het

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012 September 2013 BBV nr: 2013/336972 Gemeente Haarlem monitor 2012 Gemeente Haarlem monitor 2012 1. Samenvatting en conclusies. Inleiding Voor het vijfde jaar op rij worden hier de energie- en -gegevens

Nadere informatie

ISO 26000. zelfverklaring maart 2015

ISO 26000. zelfverklaring maart 2015 ISO 26000 zelfverklaring maart 2015 Inhoudsopgave 2 1 Introductie Maasveste Berben Bouw 3 2 Stakeholder analyse 4 3 De 7 MVO principes, normen en waarden 6 4 MVO in de praktijk bij Maasveste Berben Bouw

Nadere informatie

CO2-beleidsplan & milieuzorgprogramma. BK Groep. Periode 2012 t/m 2015. Versienummer: 1.2. Plaats, datum: IJmuiden, 22 mei 2013.

CO2-beleidsplan & milieuzorgprogramma. BK Groep. Periode 2012 t/m 2015. Versienummer: 1.2. Plaats, datum: IJmuiden, 22 mei 2013. CO2-beleidsplan & milieuzorgprogramma Periode 2012 t/m 2015 Versienummer: 1.2 Plaats, datum: IJmuiden, 22 mei 2013 Auteur: drs. M. van Alphen Autorisatie: de heer A. Zijl Paraaf: bk groep Dokweg 17A Postbus

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie