17, 2mld. In Europa werd innovatie gesteund met. voor technologieën en technische hulpmiddelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "17, 2mld. In Europa werd innovatie gesteund met. voor technologieën en technische hulpmiddelen"

Transcriptie

1 Mei 2014 De EIB in Nederland in 2013 De Europese Investeringsbank heeft in de afgelopen vijf jaar ( ) EUR 6,8 mld. in Nederland geïnvesteerd. Voor projecten in ons land verstrekte de EIB in 2013 voordelige, langlopende kredieten van in totaal EUR 1,3 mld. De EIB was betrokken bij sectoren als onderwijs, energie, vervoer en gezondheidzorg, maar ook bij onderzoek en ontwikkeling in de particuliere sector. Daarnaast steunde de EIB investeringen door kleine ondernemingen via samenwerkingsverbanden met grote banken EIB-kredieten per sector in Nederland in 2013 (in mln. EUR) Totaal: miljoen EUR Energie 19% Vervoer, telecommunicatie 35% Industrie, dienstverlening, landbouw 2% Onderwijs, gezondheid 23% Kleine en middelgrote projecten 21% In de toekomst wil de EIB in Nederland, net als in voorgaande jaren, doorgaan met het verlenen van kredieten aan een breed scala aan projecten van hoge kwaliteit. De EIB werkt nauw samen met overheidsinstanties en de particuliere sector om ervoor te zorgen dat haar betrokkenheid effectief is. Tevens wil zij steun bieden aan investeringen in sectoren die te kampen hebben met investeringstekorten of die sterk gebaat zouden zijn met voordelige, langlopende financiering. De EIB verwacht dat haar activiteiten in Nederland in 2014 en de jaren daarna sterk zullen toenemen. Op dit moment heeft zij al een aantal interessante projecten op stapel staan, waaronder projectfinancieringen voor strategische infrastructuren en duurzame energie. In samenwerking met lokale partners streeft de EIB ernaar haar activiteiten in Nederland verder uit te breiden, met name in marktsegmenten waar haar toegevoegde waarde groot zou zijn. Wat heeft de EIB-Groep in 2013 bereikt? 19 mld. werd bijgedragen aan klimaatacties gericht op energiezuinige en klimaatbestendige oplossingen werd besteed aan strategische infrastructuren voor vervoer en energie en aan breedband- 15, 9mld. infrastructuur voor zeer snel internet in Europa In Europa werd innovatie gesteund met 17, 2mld. voor technologieën en technische hulpmiddelen Het totaal volume van de kredietverlening groeide met 37% naar 71 7mld. en binnen de EU met 41% naar 64 mld. Binnen Europa werden MKBen midkap-ondernemingen gesteund met 21, Meer dan ooit tevoren 9mld. en nu de belangrijkste speerpunt van het beleid van de Bank 9, 1mld. ging naar het EIB-programma voor jeugdwerkgelegenheid, gericht op het behoud en creëren van banen voor jongeren in de EU

2 Steun voor strategische infrastructuren Het financieren van de verbetering en modernisering van de vervoersinfrastructuur in heel Europa behoort tot de prioriteiten van de EIB. In Nederland leverde de EIB onder deze noemer in 2013 steun aan de verbetering van een aantal hoofdverkeersaders. Daarnaast was de EIB medefinancier van investeringen in luchthavenfaciliteiten, die verband houden met nieuwe beveiligingsregels en behoeften van passagiers. Betere luchthavenverbindingen De EIB in het kort De EIB is de bank van de EU en is als zodanig gericht op het verlenen van langlopende kredieten. Haar aandelen zijn geheel in handen van de lidstaten van de EU. De EIB stelt langlopende financieringen beschikbaar voor gedegen investeringen waarmee groei, werkgelegenheid, regionale convergentie en klimaatacties binnen en buiten Europa worden gestimuleerd. Om zo veel mogelijk groei en banen te creëren richt het beleid van de EIB zich op vier speerpunten: innovatie en vaardigheden, het MKB, klimaatacties en de strategische infrastructuren van de EU. Een EIB-lening van EUR 200 mln. met een looptijd van 20 jaar werd verstrekt aan de Schiphol Groep voor de grootschalige verbouwing van de luchthaven Schiphol. Met dit project worden via een centraal beveiligingsgebied voor niet Schengenpassagiers, de aankomende passagiers gescheiden van de vertrekkende passagiers, komen de beveiligingscontroles bij de gates te vervallen en wordt boven de incheckbalies een nieuw atrium gebouwd voor beveiligingscontroles. Na afronding van de aanpassingen worden de passagiersfaciliteiten verder verbeterd, zodat doorreizende passagiers efficiënter kunnen worden bediend en vluchten niet meer onnodig worden vertraagd. Deze investeringen zijn onderdeel van een meerjarig project waarmee Schiphol aan toekomstige internationale beveiligingsnormen zal voldoen, de beleving en het comfort van passagiers wordt verbeterd, de efficiency van de luchthaven wordt verhoogd en vertragingen worden verminderd. Met de mede door de EIB gefinancierde aanpassingen worden honderden banen in de bouw gecreëerd en wordt het reizen via Schiphol een stuk makkelijker gemaakt. Betere snelwegen rondom de Randstad De EIB levert een belangrijke deel van de financiering voor de verbetering van de A1- en A6-snelwegen rondom Amsterdam; de EIB draagt EUR 256 mln. bij aan dit met publieke en private middelen gefinancierde project. De A1 wordt tussen Diemen en Muiderberg verbreed naar vijf banen in elke richting en de capaciteit van de A6 rondom Almere wordt vergroot. Bovendien worden verbeteringen aangebracht op de kruisingen en bruggen van deze vaak verstopte verkeersaders, die zowel door lokaal als Europees vervoer veel worden gebruikt. In 2013 werd ruim een kwart van de kredieten van de EIB EUR 18,5 mld. (en tezamen met het EIF EUR 21,9 mld.) besteed aan de financiering van micro-, kleine, middelgrote en midkap-ondernemingen, die bij elkaar goed zijn voor zo n 66% van de banen in Europa. Het EIB-programma voor jeugdwerkgelegenheid richt zich op het verbeteren van de aansluiting van vaardigheden van jongeren op de vraag op de arbeidsmarkt en stimuleert het plaatsen van jongeren in banen bij het MKB. In 2013 gaf de EIB meer dan EUR 9 mld. uit aan dit programma en kwam daarmee ruim boven het streefbedrag van EUR 6 mld. uit. Financieringscontracten gesloten in Nederland (in mln. EUR)

3 Rotterdam: een haven voor de economie van de toekomst Als vitaal orgaan voor de economie van zowel Nederland als geheel noordwestelijk Europa, begint de haven van Rotterdam de grenzen van haar capaciteit te bereiken als gevolg van de voortdurend stijgende behoefte aan ruimte. De EIB steunt het bij de haven horende infrastructuurproject Maasvlakte 2 met een krediet van EUR 900 mln. De uitbreiding van de haven was essentieel. In de huidige situatie wordt de buitenlandse handel van de EU voor 90% door de scheepvaart vervoerd. Met de aanleg van een 11 kilometer lange zeewal als onderdeel van Maasvlakte 2 in de zomer van 2012, is niet alleen de haven van Rotterdam veranderd, maar ook de Nederlandse kustlijn, die nu 3,5 km verder in zee ligt. Bij afronding van het project beslaat de landaanwinning ongeveer hectare, een gebied zo groot als Schiphol. De totale oppervlakte van de haven van Rotterdam komt daarmee uit op hectare. De helft van het nieuwe gebied zal ruimte bieden aan infrastructuur, zoals harde en zachte zeewering, spoorlijnen, wegen en havenbekkens met vaardieptes tot 20 meter. Hier kunnen containerschepen afmeren, die op dit moment in weinig andere Europese haven terecht kunnen. De andere helft van het gebied biedt ruimte aan bedrijfsterrein. Het project betekent een verdubbeling van de capaciteit voor containeroverslag, en de eerste containers worden in de tweede helft van 2014 verwerkt. Als een door de EIB gesteund project bevat het Maasvlakteproject uiteraard ook sociale en milieu-elementen. Een fietspad en een strand zijn opgenomen in dit ontwikkelingsplan, evenals een uitbreiding van de duinen en een natuurbeschermingsgebied langs de kust. Nieuwe ziekenhuizen De EIB blijft investeringen in de verdere modernisering van de Nederlandse gezondheidszorg steunen. Zo heeft zij een lening van EUR 60 mln. verstrekt voor de bouw van een nieuw regionaal ziekenhuis in Maastricht, dat ruimte zal bieden aan 12 operatiekamers en een speciale MRI-inrichting; de zorg in dit nieuwe ziekenhuis wordt rondom een aantal kerndisciplines georganiseerd. Steun aan energie-investeringen Nederland ligt op het kruispunt van een groot aantal Europese energienetwerken. De EIB onderschrijft het belang van investeringen waarmee de zekerheid van de energievoorziening in Nederland wordt gewaarborgd en de verbindingen met aangrenzende markten worden verbeterd. Toekomstige capaciteit voor regionale stroomvoorziening In het Nederlandse stroomnetwerk moet, net als in andere landen van Europa, behoorlijk worden geïnvesteerd om de capaciteit te kunnen verhogen en de kabels in drukbevolkte gebieden ondergronds aan te leggen. De EIB heeft haar steun aan TenneT voortgezet met een lening van EUR 150 mln. voor het project Randstad 380 kv. Hiermee kan TenneT het nationale stroomnet uitbreiden naar de Maasvlakte, met nieuwe bovengrondse hoogspanningskabels van Bleiswijk naar Beverwijk en de aanleg van ondergrondse kabels. De capaciteit van het net in de Randstad zal hierdoor kunnen blijven voldoen aan de groeiende vraag naar stroom in deze regio.

4 Gasverbindingen in heel Europa Europa is afhankelijk van aardgas, als energiebron voor werken, wonen en comfort. Met een lening van EUR 100 mln. steunt de EIB de investeringen die Gasunie voor de lange termijn doet om gasleidingen binnen Nederland en richting Duitsland te verbeteren. Verbetering van het onderwijs en bevorderen van innovatie Investeringen in het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland en in heel Europa zijn van groot belang voor toekomstige generaties studenten en voor het concurrentievermogen van de economie. Uitbreiding van de Vrije Universiteit Het ontwikkelingsproject van de campus van de Vrije Universiteit van Amsterdam wordt de eerste lening die de EIB sinds vele jaren besteedt aan onderwijs in Nederland. Via een nieuwe lening van EUR 230 mln. met een looptijd van 20 jaar steunt de EIB de bouw van nieuwe gebouwen en de herinrichting van de VU-campus. Dit is de grootste lening van de EIB aan een universiteit, en geeft aan dat de EIB een grote betrokkenheid heeft met het hoger onderwijs in Nederland. In het kader van een grootschalig herinrichtingsprogramma worden bij de VU bestaande gebouwen vervangen en nieuwe onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten aangelegd. Ook wordt het hoofdgebouw van de VU verbouwd. Dankzij deze investering in de VU-campus komen nieuwe faciliteiten ter beschikking, die onmisbaar zijn voor maatschappelijk relevant onderwijs en hoogwaardig onderzoek. De VU kan hiermee optimaal gebruik maken van de unieke ligging van haar campus naast andere instellingen en internationale ondernemingen. Deze nieuwe investering, die ondanks de economisch moeilijke tijden werd goedgekeurd, is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de Zuidas-campus en versterkt de positie van Amsterdam als stad die zich sterk richt op de kenniseconomie. Onderzoek en innovatie door bedrijven In 2013 steunde de EIB drie grootschalige programma s op het gebied van onderzoek en ontwikkeling bij de particuliere ondernemingen Spectris, Ariston Thermo en Prysmian Group. Deze financiering betekent een grote steun voor innovatie op specialistische gebieden als precisie-instrumenten, verwarmingssystemen en hightech kabels, evenals energie- en telecommunicatiesystemen. Leningen aan kleinere ondernemingen in Nederland stimuleren De EIB zet zich al jaren in voor kleine en middelgrote ondernemingen en midkapbedrijven in Nederland. Sinds 2009 hebben wij bijna EUR 2,7 mld. aan kredieten verstrekt om deze drijvende krachten achter de Nederlandse economie in de gelegenheid te stellen te investeren, te groeien en banen te scheppen.

5 In 2013 stelde de EIB in totaal EUR 270 mln. ter beschikking van ING en Deutsche Bank, om vervolgens door te kunnen lenen aan MKB-bedrijven in Nederland. Kleine ondernemingen genieten zo het voordeel van de lagere rente en de uitbetalingen vooraf die de betrokkenheid van de EIB met zich meebrengt. De investeringskosten kunnen voor 100% door de EIB worden gefinancierd, met een maximum van EUR 12,5 mln. per afzonderlijke onderneming. Nederlandse midkap-bedrijven profiteren eveneens van het Initiatief voor Groeifinanciering; via een eenvoudige aanvraagprocedure kunnen innovatieve middelgrote ondernemingen leningen tussen de EUR 7,5 mln. en EUR 25 mln. aanvragen om hun OOI programma s te bekostigen. Afhankelijk van de behoeften van de klant biedt het Initiatief een breed scala aan financieringsmogelijkheden, waaronder mezzaninefinanciering. Onze steun voor zowel nieuwe als bestaande MKB-bedrijven in Nederland is zichtbaar, maar we zijn ook flexibel en bereid om initiatieven op andere gebieden en in verschillende sectoren te steunen. Het Court Garden Hotel in Den Haag is hiervan een goed voorbeeld. Als eerste ecologisch ontworpen hotel in deze stad, is dit hotel met 70 kamers volledig geïsoleerd en maakt het uitsluitend gebruik van groene energie. Dankzij een lening van EUR 1,8 mln. kon het hotel worden gerealiseerd. Ten opzichte van een regulier hotel van vergelijkbare grootte wordt jaarlijks EUR aan energiekosten bespaard. Bovendien betekent de toegang tot EIB-financiering dat de onderneming jaarlijks een bedrag van EUR bespaart op de rentelasten. Een ander voorbeeld is de Oostenrijk Groep: opgericht in 1922, opereert dit familiebedrijf in de reisbranche met 100 werknemers en 70 bussen vanuit de regio Amsterdam. Dankzij een lening van EUR 4 mln. van de EIB kan deze onderneming in de komende vijf jaar een nieuwe vloot van 50 energiezuinige Daimler Benz bussen aanschaffen en in gebruik nemen. De totale energiebesparing zal EUR belopen. Toekomst van de EIB in Nederland De EIB heeft in Nederland een aantal sterke projecten op stapel staan in bestaande sectoren als onderwijs, innovatie en leningen aan kleine ondernemingen. De EIB kijkt ook naar manieren om haar aanwezigheid in Nederland verder uit te breiden en, op basis van haar ervaringen op vergelijkbare markten in andere landen van Europa, leningen te verstrekken aan nieuwe sectoren. Voor meer informatie over de EIB in Nederland kunt u terecht op: Bureau Amsterdam: WTC, H-Toren, 4 e verdieping Zuidplein XV Amsterdam, Nederland 3 (+31) (+31) Het Europees Investeringsfonds Het Europees Investeringsfonds (EIF) is als dochter van de EIB gespecialiseerd in het verlenen van risicovolle financieringsoplossingen aan financiële tussenpersonen, met als doel het MKB te steunen en innovatie binnen Europa te stimuleren. In 2013 investeerde het EIF een bedrag van EUR 1,46 mld. aan de oprichting en ontwikkeling van 68 startende en jonge ondernemingen, waarmee vervolgens EUR 7,15 mld. werd terugverdiend. Aan garanties verleende het EIF EUR 1,84 mld. via 69 transacties. Dankzij de katalyserende werking van deze garanties werd EUR 8,61 mld. aan nieuwe leningen voor het MKB aangetrokken. De EIF-steun aan micro-ondernemingen in de 28 lidstaten van de EU bedroeg EUR 53,8 mln. en genereerde een kredietvolume van EUR 201,3 mln. In totaal werden in 2013 ruim MKB-ondernemingen door het EIF gesteund. Het EIF is sinds 1997 actief in Nederland. In 2013 investeerde het EIF EUR 143 mln. in ondernemingskapitaal, wat leidde tot het aantrekken van EUR 478 mln. aan extra kapitaal. Voor meer informatie kunt u terecht op: EIB 05/2014 EIB GraphicTeam Photos: EIB photographic library Perscontacten: Richard Willis 3 (+352) U Secretariaat Persvoorlichting 3 (+352) (+352) U Algemene contacten: Europese Investeringsbank boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg Informatiepunt 3 (+352) (+352) U

6 Europese Investeringsbank Bijlage: Projecten gestart in 2013 in Nederland Projectnaam Sector Bedrag van de financiering (in EUR) A1 A6 MOTORWAY PPP Vervoer ARISTON THERMO RDI Industrie TENNET RANDSTAD NETWORK Energie SPECTRIS R&D II Industrie CAMPUS VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM Onderwijs AMSTERDAM AIRPORT CENTRAL SECURITY SCREENING Vervoer ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT Gezondheidszorg ING BANK NV LOAN FOR SMES AND MIDCAPS V Kredietlijnen GASUNIE GAS INFRASTRUCTURE Energie PRYSMIAN GROUP RDI Industrie DEUTSCHE BANK KMU & MID-CAP LOAN II Kredietlijnen TOTAAL Voor meer informatie over de EIB in Nederland kunt u terecht op: Perscontacten: Richard Willis Tel: (+352) Secretariaat Persvoorlichting Tel: (+352) Fax: (+352) Algemene contacten: Europese Investeringsbank boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg Informatiepunt Tel: (+352) Fax: (+352) Mei 2014 bladzijde 1 / 1

De EIB in Nederland in 2014

De EIB in Nederland in 2014 Augustus 2015 De EIB in Nederland in 2014 De EIB-financiering in Nederland bedroeg bijna EUR 2,2 mld. in 2014, een toename van bijna 70% vergeleken met de EUR 1,3 mld. in 2013. Ongeveer 42% hiervan ging

Nadere informatie

De Europese Investeringsbank in kort bestek

De Europese Investeringsbank in kort bestek De Europese Investeringsbank in kort bestek Als bank van de EU bieden wij financiering en expertise aan gezonde en duurzame investeringsprojecten binnen en buiten Europa. De 28 EU-lidstaten zijn onze aandeelhouders,

Nadere informatie

De Europese Investeringsbank in kort bestek

De Europese Investeringsbank in kort bestek Als bank van de EU bieden wij langlopende financiering aan gezonde en duurzame investeringsprojecten die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU binnen en buiten Europa. Met de 28 EU lidstaten

Nadere informatie

Wie gingen u voor...? 29/09/2016 European Investment Bank Group 1

Wie gingen u voor...? 29/09/2016 European Investment Bank Group 1 Wie gingen u voor...? 29/09/2016 European Investment Bank Group 1 Enkele instrumenten en producten European Investment Bank Group 2 Voorbeelden van EIB financieringen selectie van EIB sectoren en projecten

Nadere informatie

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Financieringsinstrumenten

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Financieringsinstrumenten vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling medegefinancierd door Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling zijn een duurzame

Nadere informatie

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Sociaal Fonds Financieringsinstrumenten

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Sociaal Fonds Financieringsinstrumenten vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Sociaal Fonds medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds zijn een duurzame en efficiënte manier om te investeren in de groei

Nadere informatie

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij Financieringsinstrumenten

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij Financieringsinstrumenten vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij medegefinancierd door Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij zijn een duurzame en efficiënte

Nadere informatie

INVESTEREN IN UW REGIO

INVESTEREN IN UW REGIO INVESTEREN IN UW REGIO HEEFT DE TOEKOMST AIRPORTHOLLAND O B L I G A T I E S - O N T W I K K E L I N G - V A S T G O E D Looptijd 3 jaar Vast rendement van 8% Rente per 4 weken uitgekeerd Inhoudsopgave

Nadere informatie

DE EUROPESE INVESTERINGSBANK

DE EUROPESE INVESTERINGSBANK DE EUROPESE INVESTERINGSBANK De Europese Investeringsbank (EIB) bevordert de doelstellingen van de Europese Unie door projectfinanciering op de lange termijn, garanties en advies beschikbaar te stellen.

Nadere informatie

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Cohesie Fonds Financieringsinstrumenten

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Cohesie Fonds Financieringsinstrumenten vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Cohesie Fonds 2 medegefinancierd door het Cohesie Fonds zijn een duurzame en efficiënte manier om te investeren in het versterken van economische,

Nadere informatie

Overheidsregelingen. bij zakelijke kredietverlening. Borgstellingskrediet. De Europese Investeringsbank (EIB)

Overheidsregelingen. bij zakelijke kredietverlening. Borgstellingskrediet. De Europese Investeringsbank (EIB) Overheidsregelingen bij zakelijke kredietverlening De Europese en Nederlandse overheden helpen ondernemers op verschillende manieren om zo economische groei en innovatie te stimuleren. Enkele subsidies

Nadere informatie

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPESE STRUCTUUR- EN INVESTERINGSFONDSEN (ESI-FONDSEN) EN HET EUROPEES FONDS VOOR STRATEGISCHE INVESTERINGEN (EFSI) HET VERZEKEREN VAN COÖRDINATIE, SYNERGIEËN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1811 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

vooruitgang met financieringsinstrumenten uit ESI-fondsen Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Financieringsinstrumenten

vooruitgang met financieringsinstrumenten uit ESI-fondsen Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Financieringsinstrumenten vooruitgang met financieringsinstrumenten uit ESI-fondsen Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling zijn een duurzame en efficiënte

Nadere informatie

Factsheet 3 WAAR GAAT HET GELD NAARTOE?

Factsheet 3 WAAR GAAT HET GELD NAARTOE? Factsheet 3 WAAR GAAT HET GELD NAARTOE? Het investeringsplan voor Europa zal bestaan uit een pakket maatregelen om in de komende drie jaar (2015 2017) voor ten minste 315 miljard EUR openbare en particuliere

Nadere informatie

Een duurzame manier om de economische en sociale doelstellingen van de EU te bereiken

Een duurzame manier om de economische en sociale doelstellingen van de EU te bereiken Een duurzame manier om de economische en sociale doelstellingen van de EU te bereiken medegefinancierd door Europese Structuur- en Investeringsfondsen zijn een duurzame en efficiënte manier om te investeren

Nadere informatie

Over de passage tussen haken op de bladzijden 2-3 is nog geen overeenstemming bereikt.

Over de passage tussen haken op de bladzijden 2-3 is nog geen overeenstemming bereikt. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 november 2003 (21.11) (OR. en) 15014/03 ECOFIN 353 FIN 519 RELEX 437 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Coreper/de RAAD Ontwerp-verslag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 242 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Overview Regeerakkoord: versterkte samenhang tussen buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ondersteuning van Nederlands MKB dat wil

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Position Paper. Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen

Position Paper. Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen Position Paper Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen 2 Position Paper TenneT Position Paper Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen Bij hoogspanningslijnen vanaf 110 kv

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR DEMONSTRATIEPROJECT ENERGIE-INNOVATIE. die innoverende organisaties niet mogen missen.

SUBSIDIE VOOR DEMONSTRATIEPROJECT ENERGIE-INNOVATIE. die innoverende organisaties niet mogen missen. EI SUBSIDIE VOOR DEMONSTRATIEPROJECT ENERGIE-INNOVATIE die innoverende organisaties niet mogen missen. DE DEI IN HET KORT WAAROM DEI? DEI-SUBSIDIE IS BEDOELD OM: 1. Nederlandse energie-innovaties (internationaal)

Nadere informatie

Workshop 1: Financiële instrumenten voor kmo s, midcaps en grote ondernemingen

Workshop 1: Financiële instrumenten voor kmo s, midcaps en grote ondernemingen Workshop 1: Financiële instrumenten voor kmo s, midcaps en grote ondernemingen Brussel, 14 september 2015 Welke kansen biedt het Investeringsplan voor Europa en de EIB-Groep voor Vlaanderen? 1 Opbouw Presentatie

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Stapelen van financieringen

Stapelen van financieringen Stapelen van financieringen Hoe werkt het In deze speakernote leest u de thema s die voorbij kwamen in het seminar over het stapelen van financieringen. U kunt zo op uw gemak nog eens nalezen wat de mogelijkheden

Nadere informatie

Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE

Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE istock Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE Overzicht van het nieuwe LIFE-subprogramma Klimaatactie 2014-2020 Klimaat Wat is het nieuwe LIFE-subprogramma Klimaatactie? De Europese staatshoofden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Visie op Windenergie en solar Update 2014

Visie op Windenergie en solar Update 2014 Visie op Windenergie en solar Update 2014 De vooruitzichten voor hernieuwbare energie zijn gunstig Succes hangt sterk af van de beschikbaarheid van subsidies Naast kansen in Nederland kan de sector profiteren

Nadere informatie

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Door: Hans Wouters Programma energietransitie Provincie Gelderland Geactualiseerde verdeling 100 mln Verdeling nog te bestemmen revolverende

Nadere informatie

DUTCH GOOD GROWTH FUND voor Nederlandse ondernemers

DUTCH GOOD GROWTH FUND voor Nederlandse ondernemers DUTCH GOOD GROWTH FUND voor Nederlandse ondernemers 1 juli 2015 Den Haag Jeroen Roodenburg Ministerie van Buitenlandse Zaken Directeur DDE Koen Hamers RVO Oscar Boot Atradius DSB DGGF in 8 punten 1. MKB-bedrijven

Nadere informatie

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Als er één plek is die duidelijk maakt waarom Nederland in de moderne tijd zo n belangrijk handelsland is, dan is het Rotterdam wel. De haven ligt in de delta van

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 16 september 2014 Betreft Toekomstfonds

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 16 september 2014 Betreft Toekomstfonds > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directie Algemene Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Rotterdam Stadshavens

Rotterdam Stadshavens Rotterdam Stadshavens Nota Ruimte budget 31 miljoen euro Planoppervlak 1000 hectare (1600 hectare inclusief wateroppervlak) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen financieren = werkgelegenheid en inkomen creëren In ontwikkelingslanden

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Overzicht van activiteiten

Overzicht van activiteiten Jaarverslag 2010 Europese Investeringsbank Groep Europese Investeringsbank Groep Europese Investeringsbank Groep Europese Investeringsbank Groep Deel I Overzicht van activiteiten Jaarverslag 2010 Europese

Nadere informatie

12722/01 HD/nj DG G NL

12722/01 HD/nj DG G NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2001 (OR. en) 12722/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0121 (CNS) ECOFIN 264 ENV 490 NIS 73 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 31 311 Zelfstandig ondernemerschap Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 444 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Een aantrekkelijk gebied, met een uitgebreid aanbod aan werkgelegenheid Onder de noemer Arnhem Centraal ondergaan station Arnhem en zijn directe omgeving

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Overview Initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken Gestart op 1 juli 2014, Combineert handel en hulp Overheid stelt voorwaarden Revolverend

Nadere informatie

Ondernemingsfinanciering

Ondernemingsfinanciering Een beknopt overzicht van de financieringsmogelijkheden die de overheid u kan bieden. Ondernemingsfinanciering Introductie Als ondernemer moet u snel en eenvoudig kunnen zien hoe de overheid kan helpen

Nadere informatie

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland stimuleren welvaart en welzijn in Nederland Versterken lokale economie Verstrekte leningen en kredieten Rabobank

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

UITDAGING AANGENOMEN. Wat u in de periode van de EU-bank kunt verwachten

UITDAGING AANGENOMEN. Wat u in de periode van de EU-bank kunt verwachten UITDAGING AANGENOMEN Wat u in de periode 2017-2019 van de EU-bank kunt verwachten De EIB, de bank van de EU, is wat volume betreft de grootste multilaterale kredietnemer en -gever ter wereld. Zij biedt

Nadere informatie

Hoe we samen met klanten duurzaam bankieren in Walcheren/Noord-Beveland. Financieringen met positieve maatschappelijke impact. 112 mln.

Hoe we samen met klanten duurzaam bankieren in Walcheren/Noord-Beveland. Financieringen met positieve maatschappelijke impact. 112 mln. Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling 2015 1 Bankieren voor Nederland stimuleren welvaart en welzijn in Nederland 2 Banking for Food stimuleren duurzame voedselvoorziening wereldwijd

Nadere informatie

Nationaal Groenfonds staat open voor innovatieve duurzame energieprojecten - N... (/) NEDERLANDSE VERENIGING DUURZAME ENERGIE NIEUWS

Nationaal Groenfonds staat open voor innovatieve duurzame energieprojecten - N... (/) NEDERLANDSE VERENIGING DUURZAME ENERGIE NIEUWS pagina 1 van 8 NEDERLANDSE VERENIGING DUURZAME ENERGIE (/) NIEUWS NATIONAAL GROENFONDS STAAT OPEN VOOR INNOVATIEVE DUURZAME ENERGIEPROJECTEN 9 november 2016 Van een bioenergiecentrale in Ede, die warm

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

De EIB in het Caribisch gebied: prioriteiten en projecten

De EIB in het Caribisch gebied: prioriteiten en projecten De EIB in het Caribisch gebied: prioriteiten en projecten Onze prioriteiten In de vijftien landen in het Caribisch gebied en in de dertien landen en gebieden overzee (LGO s) richten we ons met name op:

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Koen Hamers Tim van Galen Oscar Boot

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Koen Hamers Tim van Galen Oscar Boot Dutch Good Growth Fund (DGGF) Koen Hamers Tim van Galen Oscar Boot 15 januari 2015 Agenda 1. Introductie DGGF 2. DGGF 1: Investeren 3. DGGF 3: Exporteren 4. Q&A 2 3 DGGF 1: Investeren in DGGF landen Instrumenten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie uitwerking inzet revolverende middelen vrijetijdseconomie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA s-gravenhage Directie Europese en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover

Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover Geachte aanwezigen, Noord-Nederland zet stevig in op sterke economische clusters rond agrofood,

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2000-II

Eindexamen economie 1-2 havo 2000-II 4 Antwoordmodel Opgave voorbeeld van een juiste berekening: 84.760.000 4 = 2.080 uur 63.000 2 voorbeeld van een juist antwoord: Een antwoord waaruit blijkt dat uitzendkrachten in deeltijd werken. 3 voorbeelden

Nadere informatie

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant Van harte welkom! Programma 19:00 Ontvangst 19:30 Opening door Paul Rüpp 19:35 Presentatie resultaten Willem-Peter Kriek 20:00 Uit de praktijk: Bart van Nuland, Lansto BV 20:15 Uit de praktijk: Jeroen

Nadere informatie

Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net. Verantwoord en innovatief ondergronds

Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net. Verantwoord en innovatief ondergronds Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net Verantwoord en innovatief ondergronds Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net Samenvatting Toepassing 380 kv

Nadere informatie

Bijlage 2: kengetallen. Tabel behorend bij het antwoord op vraag 5

Bijlage 2: kengetallen. Tabel behorend bij het antwoord op vraag 5 Bijlage : kengetallen Tabel behorend bij het antwoord op vraag 5 Overzicht prestatie-indicatoren/kengetallen Begroting 0 en Begroting 017 Begroting 0 Begroting 017 Artikel Omschrijving Artikel Omschrijving

Nadere informatie

Maatschappelijke impact Rabobank Utrecht

Maatschappelijke impact Rabobank Utrecht Maatschappelijke impact Rabobank Utrecht Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland 2 Banking for Food 3 Onze bedrijfsvoering Verdienvermogen vergroten Optimale levensloop stimuleren

Nadere informatie

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland stimuleren welvaart en welzijn in Nederland Versterken lokale economie Hoe we inzetten op een vitaal Hoe we

Nadere informatie

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen Prioriteiten 2014-2019 Wie zijn wij? Wij zijn de grootste politieke familie in Europa, gedreven door een centrumrechtse politieke visie. Wij vormen de Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 1 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 20 2594 AV Den Haag Postadres

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Begroting 2014 en de Robuuste Investeringsimpuls;

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Begroting 2014 en de Robuuste Investeringsimpuls; Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Begroting 2014 en de Robuuste Investeringsimpuls; Gelet op

Nadere informatie

JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN

JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN Foto: Pixabay, Creative Commons MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF: BANENMOTOR VAN DE SAMENLEVING Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is dé banenmotor

Nadere informatie

.22. Hoe ziet een centrum eruit?

.22. Hoe ziet een centrum eruit? Hoe ziet een centrum eruit? Hoofdstuk 2 les 1 Wat ga je leren? In deze les leer je hoe een centrum eruitziet. Je leert ook hoe het komt dat sommige steden of plekken een centrum zijn geworden. Begrippen

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - HAVO MAASVLAKTE 2 De haven van Rotterdam wordt te klein, omdat we steeds meer goederen bestellen uit verre landen. Daarom komt er een nieuw stuk haven: Maasvlakte

Nadere informatie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie Productiviteit, concurrentiekracht en economische ontwikkeling Concurrentiekracht wordt vaak beschouwd als een indicatie voor succes of mislukking van economisch beleid. Letterlijk verwijst het begrip

Nadere informatie

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein Flevokust Lelystad Nieuwe bedrijvigheid Flevokust spoorverbinding Filevrij Lelystad synergie unieke multimodale situering groen milieucategorie 5 transportmodaliteiten Bereikbaarheid flexibiliteit in kavelgrootte

Nadere informatie

Grensoverschrijdende samenwerking

Grensoverschrijdende samenwerking Grensoverschrijdende samenwerking Woensdag 19 september 2012 Groningen, 13 mei 2011 Eems Dollard Regio (EDR) Op 28 februari 1977 opgericht en vanaf 1997 openbaar lichaam. 100 leden (gemeenten, Landkreise,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 306 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Europese Investeringsbank. De EIB in België

Europese Investeringsbank. De EIB in België De EIB in België In 2014 heeft de Europese Investeringsbank een recordbedrag van meer dan 1,9 miljard euro toegekend aan projecten in België. De EIB wil graag op deze weg verdergaan dankzij de kapitaalsverhoging

Nadere informatie

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 EUROPESE COMMISSIE Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 Algemene informatie De partnerschapsovereenkomst (PO) van Nederland is het overkoepelende strategische document

Nadere informatie

Samenvatting concept geïntegreerd Meerjarenplan Bonaire

Samenvatting concept geïntegreerd Meerjarenplan Bonaire Samenvatting concept geïntegreerd Meerjarenplan Bonaire 2015-2025 Kralendijk, januari 2015 Contact: Openbaar Lichaam Bonaire Eilandsecretariaat Plasa Reina Wilhelmina 1 Kralendijk, Bonaire Caribbean Netherlands

Nadere informatie

Overzicht van activiteiten

Overzicht van activiteiten 2014 Overzicht van activiteiten 2 Woord vooraf van de President 4 Hoogtepunten van 2014 Inhoudsopgave 6 Een krachtig antwoord op de economische crisis 12 18 Innovatie voor slimme groei in Europa Steun

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Informatieblad 06-07-14 Succesvol financieren Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank.

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum. Overheidsondersteuning voor ondernemingsfinanciering

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum. Overheidsondersteuning voor ondernemingsfinanciering > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub

Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub 2016 in een oogopslag Groeiende en 1 2016 was opnieuw een bijzonder jaar voor de farmaceutische sector in België. Ons land versterkte haar positie als speler

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

ANTWOORDEN HOOFDSTUK 5

ANTWOORDEN HOOFDSTUK 5 ANTWOORDEN EINDTOETS HOOFDSTUK 5 RONDKOMEN ANTWOORDEN HOOFDSTUK 5 TOETS 1 RONDKOMEN 1 Prioriteiten stellen. 2 B 3 2,55 + 2,80 = 5,35 4 52 27 : 12 + 95 : 2 + 40,50 : 3 + 25 = 203. 5 A 3; B 4; C 2; D 1.

Nadere informatie

Antwoord 1 Doorgaans wel, afgezien van enkele problemen. Vooral bij innovatieprojecten is niet altijd gegarandeerd dat de projecten zullen slagen.

Antwoord 1 Doorgaans wel, afgezien van enkele problemen. Vooral bij innovatieprojecten is niet altijd gegarandeerd dat de projecten zullen slagen. Uitvoering van het Europees Visserijfonds Vraag 1 Vindt u, uitgaande van uw ervaring, dat het Europees Visserijfonds (EVF) in uw regio en/of sector op effectieve wijze is uitgevoerd? Zijn de gewenste doelstellingen

Nadere informatie

Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven loopt terug

Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven loopt terug Het Nederlandse bedrijfsleven is in sterke mate afhankelijk van bancaire kredietverlening. De groei van de zakelijke kredietverlening is in de tweede helft van 28 vertraagd. Dit hangt grotendeels samen

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-7. NL In verscheidenheid verenigd NL 2009/2166(INI) 11.12.2009. Ontwerpadvies Constanze Angela Krehl. PE430.

AMENDEMENTEN 1-7. NL In verscheidenheid verenigd NL 2009/2166(INI) 11.12.2009. Ontwerpadvies Constanze Angela Krehl. PE430. EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie regionale ontwikkeling 11.12.2009 2009/2166(INI) AMENDEMENTEN 1-7 Constanze Angela Krehl (PE430.816v01-00) inzake de Europese Investeringsbank (EIB) - Jaarverslag

Nadere informatie

EU subsidies voor KRW opgaven

EU subsidies voor KRW opgaven EU subsidies voor KRW opgaven Themabijeenkomst op 26 november 2015 Govert Kamperman en Wimjan van der Heijden Waar staan we bij stil Kerndoelstellingen Europa Europa 2020-strategie EU subsidies, waar begint

Nadere informatie

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam thema; financiering van de woningmarkt Ik ben blij dat ik deze bijeenkomst kan bijwonen

Nadere informatie

Demi Smit Sarah Lingaard. Atlas van de toekomst

Demi Smit Sarah Lingaard. Atlas van de toekomst Demi Smit Sarah Lingaard Atlas van de toekomst 1 Introductie: Wij hebben de Atlas van onze toekomst gemaakt met daarin onze ideeën voor Nederland in 2040. Hierin hebben wij geprobeerd weer te geven hoe

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23199 21 december 2011 Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 13 december 2011, nr.

Nadere informatie

Rotterdam Airportplein 11, Rotterdam

Rotterdam Airportplein 11, Rotterdam Te huur Rotterdam The Hague Airport. Ervaar het comfort. Rotterdam Airportplein 11, Rotterdam Goede bereikbaarheid m et ruim parkeren Internationale allure Circa 80.000 m ², vanaf 2.000 m² www.dtz.nl Op

Nadere informatie

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland stimuleren welvaart en welzijn in Nederland Versterken lokale economie Hoe we inzetten op een vitaal Kop van

Nadere informatie