17, 2mld. In Europa werd innovatie gesteund met. voor technologieën en technische hulpmiddelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "17, 2mld. In Europa werd innovatie gesteund met. voor technologieën en technische hulpmiddelen"

Transcriptie

1 Mei 2014 De EIB in Nederland in 2013 De Europese Investeringsbank heeft in de afgelopen vijf jaar ( ) EUR 6,8 mld. in Nederland geïnvesteerd. Voor projecten in ons land verstrekte de EIB in 2013 voordelige, langlopende kredieten van in totaal EUR 1,3 mld. De EIB was betrokken bij sectoren als onderwijs, energie, vervoer en gezondheidzorg, maar ook bij onderzoek en ontwikkeling in de particuliere sector. Daarnaast steunde de EIB investeringen door kleine ondernemingen via samenwerkingsverbanden met grote banken EIB-kredieten per sector in Nederland in 2013 (in mln. EUR) Totaal: miljoen EUR Energie 19% Vervoer, telecommunicatie 35% Industrie, dienstverlening, landbouw 2% Onderwijs, gezondheid 23% Kleine en middelgrote projecten 21% In de toekomst wil de EIB in Nederland, net als in voorgaande jaren, doorgaan met het verlenen van kredieten aan een breed scala aan projecten van hoge kwaliteit. De EIB werkt nauw samen met overheidsinstanties en de particuliere sector om ervoor te zorgen dat haar betrokkenheid effectief is. Tevens wil zij steun bieden aan investeringen in sectoren die te kampen hebben met investeringstekorten of die sterk gebaat zouden zijn met voordelige, langlopende financiering. De EIB verwacht dat haar activiteiten in Nederland in 2014 en de jaren daarna sterk zullen toenemen. Op dit moment heeft zij al een aantal interessante projecten op stapel staan, waaronder projectfinancieringen voor strategische infrastructuren en duurzame energie. In samenwerking met lokale partners streeft de EIB ernaar haar activiteiten in Nederland verder uit te breiden, met name in marktsegmenten waar haar toegevoegde waarde groot zou zijn. Wat heeft de EIB-Groep in 2013 bereikt? 19 mld. werd bijgedragen aan klimaatacties gericht op energiezuinige en klimaatbestendige oplossingen werd besteed aan strategische infrastructuren voor vervoer en energie en aan breedband- 15, 9mld. infrastructuur voor zeer snel internet in Europa In Europa werd innovatie gesteund met 17, 2mld. voor technologieën en technische hulpmiddelen Het totaal volume van de kredietverlening groeide met 37% naar 71 7mld. en binnen de EU met 41% naar 64 mld. Binnen Europa werden MKBen midkap-ondernemingen gesteund met 21, Meer dan ooit tevoren 9mld. en nu de belangrijkste speerpunt van het beleid van de Bank 9, 1mld. ging naar het EIB-programma voor jeugdwerkgelegenheid, gericht op het behoud en creëren van banen voor jongeren in de EU

2 Steun voor strategische infrastructuren Het financieren van de verbetering en modernisering van de vervoersinfrastructuur in heel Europa behoort tot de prioriteiten van de EIB. In Nederland leverde de EIB onder deze noemer in 2013 steun aan de verbetering van een aantal hoofdverkeersaders. Daarnaast was de EIB medefinancier van investeringen in luchthavenfaciliteiten, die verband houden met nieuwe beveiligingsregels en behoeften van passagiers. Betere luchthavenverbindingen De EIB in het kort De EIB is de bank van de EU en is als zodanig gericht op het verlenen van langlopende kredieten. Haar aandelen zijn geheel in handen van de lidstaten van de EU. De EIB stelt langlopende financieringen beschikbaar voor gedegen investeringen waarmee groei, werkgelegenheid, regionale convergentie en klimaatacties binnen en buiten Europa worden gestimuleerd. Om zo veel mogelijk groei en banen te creëren richt het beleid van de EIB zich op vier speerpunten: innovatie en vaardigheden, het MKB, klimaatacties en de strategische infrastructuren van de EU. Een EIB-lening van EUR 200 mln. met een looptijd van 20 jaar werd verstrekt aan de Schiphol Groep voor de grootschalige verbouwing van de luchthaven Schiphol. Met dit project worden via een centraal beveiligingsgebied voor niet Schengenpassagiers, de aankomende passagiers gescheiden van de vertrekkende passagiers, komen de beveiligingscontroles bij de gates te vervallen en wordt boven de incheckbalies een nieuw atrium gebouwd voor beveiligingscontroles. Na afronding van de aanpassingen worden de passagiersfaciliteiten verder verbeterd, zodat doorreizende passagiers efficiënter kunnen worden bediend en vluchten niet meer onnodig worden vertraagd. Deze investeringen zijn onderdeel van een meerjarig project waarmee Schiphol aan toekomstige internationale beveiligingsnormen zal voldoen, de beleving en het comfort van passagiers wordt verbeterd, de efficiency van de luchthaven wordt verhoogd en vertragingen worden verminderd. Met de mede door de EIB gefinancierde aanpassingen worden honderden banen in de bouw gecreëerd en wordt het reizen via Schiphol een stuk makkelijker gemaakt. Betere snelwegen rondom de Randstad De EIB levert een belangrijke deel van de financiering voor de verbetering van de A1- en A6-snelwegen rondom Amsterdam; de EIB draagt EUR 256 mln. bij aan dit met publieke en private middelen gefinancierde project. De A1 wordt tussen Diemen en Muiderberg verbreed naar vijf banen in elke richting en de capaciteit van de A6 rondom Almere wordt vergroot. Bovendien worden verbeteringen aangebracht op de kruisingen en bruggen van deze vaak verstopte verkeersaders, die zowel door lokaal als Europees vervoer veel worden gebruikt. In 2013 werd ruim een kwart van de kredieten van de EIB EUR 18,5 mld. (en tezamen met het EIF EUR 21,9 mld.) besteed aan de financiering van micro-, kleine, middelgrote en midkap-ondernemingen, die bij elkaar goed zijn voor zo n 66% van de banen in Europa. Het EIB-programma voor jeugdwerkgelegenheid richt zich op het verbeteren van de aansluiting van vaardigheden van jongeren op de vraag op de arbeidsmarkt en stimuleert het plaatsen van jongeren in banen bij het MKB. In 2013 gaf de EIB meer dan EUR 9 mld. uit aan dit programma en kwam daarmee ruim boven het streefbedrag van EUR 6 mld. uit. Financieringscontracten gesloten in Nederland (in mln. EUR)

3 Rotterdam: een haven voor de economie van de toekomst Als vitaal orgaan voor de economie van zowel Nederland als geheel noordwestelijk Europa, begint de haven van Rotterdam de grenzen van haar capaciteit te bereiken als gevolg van de voortdurend stijgende behoefte aan ruimte. De EIB steunt het bij de haven horende infrastructuurproject Maasvlakte 2 met een krediet van EUR 900 mln. De uitbreiding van de haven was essentieel. In de huidige situatie wordt de buitenlandse handel van de EU voor 90% door de scheepvaart vervoerd. Met de aanleg van een 11 kilometer lange zeewal als onderdeel van Maasvlakte 2 in de zomer van 2012, is niet alleen de haven van Rotterdam veranderd, maar ook de Nederlandse kustlijn, die nu 3,5 km verder in zee ligt. Bij afronding van het project beslaat de landaanwinning ongeveer hectare, een gebied zo groot als Schiphol. De totale oppervlakte van de haven van Rotterdam komt daarmee uit op hectare. De helft van het nieuwe gebied zal ruimte bieden aan infrastructuur, zoals harde en zachte zeewering, spoorlijnen, wegen en havenbekkens met vaardieptes tot 20 meter. Hier kunnen containerschepen afmeren, die op dit moment in weinig andere Europese haven terecht kunnen. De andere helft van het gebied biedt ruimte aan bedrijfsterrein. Het project betekent een verdubbeling van de capaciteit voor containeroverslag, en de eerste containers worden in de tweede helft van 2014 verwerkt. Als een door de EIB gesteund project bevat het Maasvlakteproject uiteraard ook sociale en milieu-elementen. Een fietspad en een strand zijn opgenomen in dit ontwikkelingsplan, evenals een uitbreiding van de duinen en een natuurbeschermingsgebied langs de kust. Nieuwe ziekenhuizen De EIB blijft investeringen in de verdere modernisering van de Nederlandse gezondheidszorg steunen. Zo heeft zij een lening van EUR 60 mln. verstrekt voor de bouw van een nieuw regionaal ziekenhuis in Maastricht, dat ruimte zal bieden aan 12 operatiekamers en een speciale MRI-inrichting; de zorg in dit nieuwe ziekenhuis wordt rondom een aantal kerndisciplines georganiseerd. Steun aan energie-investeringen Nederland ligt op het kruispunt van een groot aantal Europese energienetwerken. De EIB onderschrijft het belang van investeringen waarmee de zekerheid van de energievoorziening in Nederland wordt gewaarborgd en de verbindingen met aangrenzende markten worden verbeterd. Toekomstige capaciteit voor regionale stroomvoorziening In het Nederlandse stroomnetwerk moet, net als in andere landen van Europa, behoorlijk worden geïnvesteerd om de capaciteit te kunnen verhogen en de kabels in drukbevolkte gebieden ondergronds aan te leggen. De EIB heeft haar steun aan TenneT voortgezet met een lening van EUR 150 mln. voor het project Randstad 380 kv. Hiermee kan TenneT het nationale stroomnet uitbreiden naar de Maasvlakte, met nieuwe bovengrondse hoogspanningskabels van Bleiswijk naar Beverwijk en de aanleg van ondergrondse kabels. De capaciteit van het net in de Randstad zal hierdoor kunnen blijven voldoen aan de groeiende vraag naar stroom in deze regio.

4 Gasverbindingen in heel Europa Europa is afhankelijk van aardgas, als energiebron voor werken, wonen en comfort. Met een lening van EUR 100 mln. steunt de EIB de investeringen die Gasunie voor de lange termijn doet om gasleidingen binnen Nederland en richting Duitsland te verbeteren. Verbetering van het onderwijs en bevorderen van innovatie Investeringen in het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland en in heel Europa zijn van groot belang voor toekomstige generaties studenten en voor het concurrentievermogen van de economie. Uitbreiding van de Vrije Universiteit Het ontwikkelingsproject van de campus van de Vrije Universiteit van Amsterdam wordt de eerste lening die de EIB sinds vele jaren besteedt aan onderwijs in Nederland. Via een nieuwe lening van EUR 230 mln. met een looptijd van 20 jaar steunt de EIB de bouw van nieuwe gebouwen en de herinrichting van de VU-campus. Dit is de grootste lening van de EIB aan een universiteit, en geeft aan dat de EIB een grote betrokkenheid heeft met het hoger onderwijs in Nederland. In het kader van een grootschalig herinrichtingsprogramma worden bij de VU bestaande gebouwen vervangen en nieuwe onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten aangelegd. Ook wordt het hoofdgebouw van de VU verbouwd. Dankzij deze investering in de VU-campus komen nieuwe faciliteiten ter beschikking, die onmisbaar zijn voor maatschappelijk relevant onderwijs en hoogwaardig onderzoek. De VU kan hiermee optimaal gebruik maken van de unieke ligging van haar campus naast andere instellingen en internationale ondernemingen. Deze nieuwe investering, die ondanks de economisch moeilijke tijden werd goedgekeurd, is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de Zuidas-campus en versterkt de positie van Amsterdam als stad die zich sterk richt op de kenniseconomie. Onderzoek en innovatie door bedrijven In 2013 steunde de EIB drie grootschalige programma s op het gebied van onderzoek en ontwikkeling bij de particuliere ondernemingen Spectris, Ariston Thermo en Prysmian Group. Deze financiering betekent een grote steun voor innovatie op specialistische gebieden als precisie-instrumenten, verwarmingssystemen en hightech kabels, evenals energie- en telecommunicatiesystemen. Leningen aan kleinere ondernemingen in Nederland stimuleren De EIB zet zich al jaren in voor kleine en middelgrote ondernemingen en midkapbedrijven in Nederland. Sinds 2009 hebben wij bijna EUR 2,7 mld. aan kredieten verstrekt om deze drijvende krachten achter de Nederlandse economie in de gelegenheid te stellen te investeren, te groeien en banen te scheppen.

5 In 2013 stelde de EIB in totaal EUR 270 mln. ter beschikking van ING en Deutsche Bank, om vervolgens door te kunnen lenen aan MKB-bedrijven in Nederland. Kleine ondernemingen genieten zo het voordeel van de lagere rente en de uitbetalingen vooraf die de betrokkenheid van de EIB met zich meebrengt. De investeringskosten kunnen voor 100% door de EIB worden gefinancierd, met een maximum van EUR 12,5 mln. per afzonderlijke onderneming. Nederlandse midkap-bedrijven profiteren eveneens van het Initiatief voor Groeifinanciering; via een eenvoudige aanvraagprocedure kunnen innovatieve middelgrote ondernemingen leningen tussen de EUR 7,5 mln. en EUR 25 mln. aanvragen om hun OOI programma s te bekostigen. Afhankelijk van de behoeften van de klant biedt het Initiatief een breed scala aan financieringsmogelijkheden, waaronder mezzaninefinanciering. Onze steun voor zowel nieuwe als bestaande MKB-bedrijven in Nederland is zichtbaar, maar we zijn ook flexibel en bereid om initiatieven op andere gebieden en in verschillende sectoren te steunen. Het Court Garden Hotel in Den Haag is hiervan een goed voorbeeld. Als eerste ecologisch ontworpen hotel in deze stad, is dit hotel met 70 kamers volledig geïsoleerd en maakt het uitsluitend gebruik van groene energie. Dankzij een lening van EUR 1,8 mln. kon het hotel worden gerealiseerd. Ten opzichte van een regulier hotel van vergelijkbare grootte wordt jaarlijks EUR aan energiekosten bespaard. Bovendien betekent de toegang tot EIB-financiering dat de onderneming jaarlijks een bedrag van EUR bespaart op de rentelasten. Een ander voorbeeld is de Oostenrijk Groep: opgericht in 1922, opereert dit familiebedrijf in de reisbranche met 100 werknemers en 70 bussen vanuit de regio Amsterdam. Dankzij een lening van EUR 4 mln. van de EIB kan deze onderneming in de komende vijf jaar een nieuwe vloot van 50 energiezuinige Daimler Benz bussen aanschaffen en in gebruik nemen. De totale energiebesparing zal EUR belopen. Toekomst van de EIB in Nederland De EIB heeft in Nederland een aantal sterke projecten op stapel staan in bestaande sectoren als onderwijs, innovatie en leningen aan kleine ondernemingen. De EIB kijkt ook naar manieren om haar aanwezigheid in Nederland verder uit te breiden en, op basis van haar ervaringen op vergelijkbare markten in andere landen van Europa, leningen te verstrekken aan nieuwe sectoren. Voor meer informatie over de EIB in Nederland kunt u terecht op: Bureau Amsterdam: WTC, H-Toren, 4 e verdieping Zuidplein XV Amsterdam, Nederland 3 (+31) (+31) Het Europees Investeringsfonds Het Europees Investeringsfonds (EIF) is als dochter van de EIB gespecialiseerd in het verlenen van risicovolle financieringsoplossingen aan financiële tussenpersonen, met als doel het MKB te steunen en innovatie binnen Europa te stimuleren. In 2013 investeerde het EIF een bedrag van EUR 1,46 mld. aan de oprichting en ontwikkeling van 68 startende en jonge ondernemingen, waarmee vervolgens EUR 7,15 mld. werd terugverdiend. Aan garanties verleende het EIF EUR 1,84 mld. via 69 transacties. Dankzij de katalyserende werking van deze garanties werd EUR 8,61 mld. aan nieuwe leningen voor het MKB aangetrokken. De EIF-steun aan micro-ondernemingen in de 28 lidstaten van de EU bedroeg EUR 53,8 mln. en genereerde een kredietvolume van EUR 201,3 mln. In totaal werden in 2013 ruim MKB-ondernemingen door het EIF gesteund. Het EIF is sinds 1997 actief in Nederland. In 2013 investeerde het EIF EUR 143 mln. in ondernemingskapitaal, wat leidde tot het aantrekken van EUR 478 mln. aan extra kapitaal. Voor meer informatie kunt u terecht op: EIB 05/2014 EIB GraphicTeam Photos: EIB photographic library Perscontacten: Richard Willis 3 (+352) U Secretariaat Persvoorlichting 3 (+352) (+352) U Algemene contacten: Europese Investeringsbank boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg Informatiepunt 3 (+352) (+352) U

6 Europese Investeringsbank Bijlage: Projecten gestart in 2013 in Nederland Projectnaam Sector Bedrag van de financiering (in EUR) A1 A6 MOTORWAY PPP Vervoer ARISTON THERMO RDI Industrie TENNET RANDSTAD NETWORK Energie SPECTRIS R&D II Industrie CAMPUS VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM Onderwijs AMSTERDAM AIRPORT CENTRAL SECURITY SCREENING Vervoer ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT Gezondheidszorg ING BANK NV LOAN FOR SMES AND MIDCAPS V Kredietlijnen GASUNIE GAS INFRASTRUCTURE Energie PRYSMIAN GROUP RDI Industrie DEUTSCHE BANK KMU & MID-CAP LOAN II Kredietlijnen TOTAAL Voor meer informatie over de EIB in Nederland kunt u terecht op: Perscontacten: Richard Willis Tel: (+352) Secretariaat Persvoorlichting Tel: (+352) Fax: (+352) Algemene contacten: Europese Investeringsbank boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg Informatiepunt Tel: (+352) Fax: (+352) Mei 2014 bladzijde 1 / 1

De EIB-Groep Overzicht van activiteiten 2001

De EIB-Groep Overzicht van activiteiten 2001 De EIB-Groep Overzicht van activiteiten 2001 Enkele kerngegevens van de EIB-Groep Europese Investeringsbank (in miljoenen EUR) Activiteiten in 2001 Ondertekende leningovereenkomsten in de Europese Unie

Nadere informatie

Het investeringsplan. Vragen en antwoorden

Het investeringsplan. Vragen en antwoorden Het investeringsplan Vragen en antwoorden Inhoud 1. In welke zin is deze investeringsbenadering nieuw en anders?... 2 2. Waarom een nieuw Europees fonds voor strategische investeringen (EFSI)?... 2 3.

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.10.2010 COM(2010) 546 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-07 Ecofin-Raad Nr. 292 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 september

Nadere informatie

Wurkje foar Fryslân. Samenvatting. mei inoar, mei hert en siel. Wurkje foar Fryslân 1

Wurkje foar Fryslân. Samenvatting. mei inoar, mei hert en siel. Wurkje foar Fryslân 1 Wurkje foar Fryslân Samenvatting mei inoar, mei hert en siel Wurkje foar Fryslân 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Investeren in een sterker Fryslân 5 2. Hoe de agenda tot stand is gekomen 6 Wurkje foar Fryslân,

Nadere informatie

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN.

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. RWE EEN GOEDE PARTNER VOOR NEDERLAND? INHOUD 7 INHOUD Waarom RWE een goede partner

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog.

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog. Impact en engagement Triodos Bank is in het leven geroepen om ten goede te komen aan mensen, milieu en cultuur. Ontdek wat we in 2012 hebben bereikt. Hoe we onze medewerkersgroep hebben ontwikkeld, vooruitgang

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Versie 5 oktober 3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Strategische keuzes 6 3 De uitvoeringsprogramma s 8 Energieke bedrijvigheid Wind 10 Zonne-energie

Nadere informatie

Onze initiatieven voor 2014. Jaarplan

Onze initiatieven voor 2014. Jaarplan Onze initiatieven voor 2014 Jaarplan 2 Alliander Jaarplan 2014 Voorwoord inhoudsopgave > De energievoorziening van morgen Als netwerkbedrijf hebben wij een belangrijke maatschappelijke taak. Wij zorgen

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014 2013-2014 Achtergrond en doelstellingen 1/5 Achtergrond en doelstellingen Visie op de aanpak Dit uitvoeringsprogramma Introductie Utrecht bruist van energie. In een periode van stijgende energieprijzen

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Nadere informatie

Schakel voor de toekomst 5. Bericht van de directie 10. Corporate governance 18. Bericht van de raad van commissarissen 28. Financiële resultaten 30

Schakel voor de toekomst 5. Bericht van de directie 10. Corporate governance 18. Bericht van de raad van commissarissen 28. Financiële resultaten 30 Jaarverslag 2005 Jaarverslag 2005 2 Inhoudsopgave Schakel voor de toekomst 5 Bericht van de directie 10 Corporate governance 18 Bericht van de raad van commissarissen 28 Financiële resultaten 30 Jaaroverzicht

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Onze Groep. Over Triodos Bank. Duurzame bank van Europa. Over Triodos Bank. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking

Onze Groep. Over Triodos Bank. Duurzame bank van Europa. Over Triodos Bank. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking Onze Groep Zoek details over onze groep en de resultaten van onze drie belangrijkste bedrijfsonderdelen; sparen en kredieten via een netwerk van Europese vestigingen, beleggingsfinanciering en private

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 SNN. Samenwerken is het sleutelwoord

Jaarverslag 2013 SNN. Samenwerken is het sleutelwoord i 01 02 03 04 05 06 Samenwerken is het sleutelwoord SNN Jaarverslag 2013 Sinds een half jaar mag ik de voorzittersrol van het SNN, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, vervullen. Een mooie taak. Met

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 inhoud Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter 2 2. Kerncijfers 4 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 4. Verslag van het bestuur 8 4.1 Modernisering monumentenzorg; van beleid naar praktijk 8 4.2 Markt-

Nadere informatie

Europese Commissie Interne markt en diensten. Uw Interne Markt? De Akte voor de Interne Markt voor een sterk concurrerende sociale markteconomie

Europese Commissie Interne markt en diensten. Uw Interne Markt? De Akte voor de Interne Markt voor een sterk concurrerende sociale markteconomie Europese Commissie Interne markt en diensten Uw Interne Markt? De Akte voor de Interne Markt voor een sterk concurrerende sociale markteconomie Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op internet via

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Trends, ontwikkelingen en contouren opgaven Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad

Trends, ontwikkelingen en contouren opgaven Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad Trends, ontwikkelingen en contouren opgaven Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad Analyse bestaande rapportages ten behoeve van MIRT-onderzoek Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad

Nadere informatie

Colofon/ Identificatie. Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013. Jaarlijks verslag over de uitvoering

Colofon/ Identificatie. Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013. Jaarlijks verslag over de uitvoering Jaarverslag 2014 Colofon/ Identificatie Dit is een uitgave van Stimulus Programmamanagement namens de Beheersautoriteit provincie Noord-Brabant. Copyright 2015 Mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds

Nadere informatie

10 jaar landelijk netbeheer. TenneT in stroomversnelling

10 jaar landelijk netbeheer. TenneT in stroomversnelling 10 jaar landelijk netbeheer TenneT in stroomversnelling Jaarverslag 2008 10 jaar landelijk netbeheer 24 uur energie vooruitkijken TenneT in stroomversnelling 14 > 84 Vier prominenten en de praktijk 30

Nadere informatie

Verklaring van tekens

Verklaring van tekens ICT kennis en economie 2015 ICT, kennis en economie 2015 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen)

Nadere informatie