Power Systems. Plaatsing van PCI-adapters voor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of 8246-L2T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Power Systems. Plaatsing van PCI-adapters voor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of 8246-L2T"

Transcriptie

1 Power Systems Plaatsing an PCI-adapters oor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of 8246-L2T

2

3 Power Systems Plaatsing an PCI-adapters oor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of 8246-L2T

4 Opmerking Lees, oordat u deze informatie en het product gebruikt, eerst de informatie in Veiligheidsoorschriften op pagina, Kennisgeingen op pagina 29, the IBM Systems Safety Notices manual, G , en de IBM Enironmental Notices and User Guide, Z Deze uitgae is an toepassing op IBM Power Systems serers die zijn uitgerust met een POWER7-processor en alle bijbehorende modellen. Copyright IBM Nederland B.V. 2012, Copyright IBM Corporation 2012, 2014.

5 Inhoudsopgae Veiligheidsoorschriften Plaatsing an PCI-adapters oor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of 8246-L2T Ondersteunde PCI-adapters oor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of 8246-L2T Plaatsingsregels en sleufprioriteiten oor PCI-adapters oor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of 8246-L2T Plaatsingsregels en sleufprioriteiten oor PCI-adapters oor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S of 8246-L1T.. 10 Plaatsingsregels en sleufprioriteiten oor PCI-adapters oor de 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S of 8246-L2T.. 16 I/O-uitbreidingseenheden Prioriteiten oor PCI-sleuen oor de uitbreidingseenheden 5802 en Kennisgeingen Merken Elektronische emissie Kennisgeingen Klasse A Kennisgeingen Klasse B Voorwaarden en bepalingen Copyright IBM Corp. 2012, 2014 iii

6 i Power Systems: Plaatsing an PCI-adapters oor de IBM PowerLinux 7R1 of IBM PowerLinux 7R2

7 Veiligheidsoorschriften Veiligheidsoorschriften kunnen oeral in deze handleiding oorkomen: Kennisgeingen an het type GEVAAR ragen aandacht oor een situatie die leensgeaarlijk of extreem geaarlijk is oor personen. Kennisgeingen an het type WAARSCHUWING ragen aandacht oor een situatie die geaarlijk is oor personen anwege bepaalde omstandigheden. Kennisgeingen an het type Attentie geen aan dat er schade kan ontstaan aan een programma, een apparaat of gegeens. Wereldwijde eiligheidsinformatie In sommige landen is ereist dat de eiligheidsoorschriften in de publicaties bij een product worden aangeboden in de taal of talen an dat land. Indien deze eis in uw land geldt, zijn er eiligheidsoorschriften opgenomen in het publicatiepakket (bijoorbeeld in de gedrukte documentatie, op de DVD of als onderdeel an het product) dat bij het product wordt geleerd. De documentatie beat eiligheidsoorschriften in uw taal, met erwijzingen naar de Engelse bron waaruit ze afkomstig zijn. Voordat u een Engelstalige publicatie gebruikt oor het installeren, gebruiken of onderhouden an dit product, dient u zich eerst op de hoogte te stellen an de bijbehorende eiligheidsoorschriften in de documentatie. Raadpleeg de documentatie ook als u de eiligheidsoorschriften in de Engelstalige publicaties niet geheel begrijpt. Verangende of extra exemplaren an de documentatie met eiligheidsoorschriften kunt u erkrijgen door te bellen met de IBM Hotline op Duitse eiligheidsinformatie Das Produkt ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne 2 der Bildschirmarbeitserordnung geeignet. Veiligheidsinformatie oor lasers IBM -serers kunnen gebruik maken an I/O-kaarten of -oorziening die werken met glasezel in combinatie met lasers of LED's. Laserproducten IBM-serers kunnen geïnstalleerd zijn binnen of buiten een rek oor IT-apparatuur. Copyright IBM Corp. 2012, 2014

8 Geaar! Als u aan of in de buurt an het systeem werkt, neem dan de olgende oorzorgsmaatregelen in acht: Elektrische spanning en stroom an lichtnet-, telefoon- en communicatiekabels is geaarlijk. Ter oorkoming an een elektrische schok: Sluit deze eenheid uitsluitend met behulp an het door IBM geleerde oedingssnoer aan op de oedingsbron. Gebruik het door IBM erstrekte snoer niet oor andere producten. Maak de oedingseenheid niet open en oer er geen onderhoud aan uit. Sluit tijdens onweer geen kabels aan en oer tijdens onweer geen installatie-, onderhouds- of configuratiewerkzaamheden aan dit product uit. Mogelijk is het product uitgerust met meerdere oedingssnoeren. Om alle geaarlijke oltages te erwijderen, dient u alle oedingssnoeren los te koppelen. Sluit alle netsnoeren aan op correct bedrade en geaarde stopcontacten. Controleer of de stopcontacten een spanning en een fasefrequentie hebben die oereenkomt met hetgeen staat ermeld op het plaatje oor elektrische ereisten. Sluit alle apparatuur die op dit product wordt aangesloten aan op correct bedrade stopcontacten. Koppel en ontkoppel signaalkabels indien mogelijk met één hand. Zet nooit apparatuur aan wanneer u sporen an uur, water of fysieke beschadigingen ziet. Ontkoppel de aangesloten netsnoeren, telecommunicatiesystemen, netwerken en modems oordat u kleppen an de apparatuur opent, tenzij anders aangegeen in de installatie- en configuratieprocedures. Bij het installeren of erplaatsen an dit product of het openen an kleppen an dit product of aangesloten apparatuur dient u alle kabels aan te sluiten en te ontkoppelen zoals is aangegeen in de onderstaande tabel. Ontkoppelen: 1. Zet alles uit (tenzij anders aangegeen). 2. Haal de stekkers uit het stopcontact. 3. Ontkoppel de signaalkabels an de aansluitingen. 4. Ontkoppel alle kabels an de apparaten. Aansluiten: 1. Zet alles uit (tenzij anders aangegeen). 2. Sluit alle kabels aan op de apparaten. 3. Sluit de signaalkabels aan op de aansluitingen. 4. Steek de stekkers in het stopcontact. 5. Zet de apparaten aan. (D005) Geaar! i Power Systems: Plaatsing an PCI-adapters oor de IBM PowerLinux 7R1 of IBM PowerLinux 7R2

9 Neem bij het werken aan of in de buurt an IT-reksystemen de olgende oorzorgsmaatregelen in acht: Zware apparatuur - Onjuiste behandeling kan leiden tot lichamelijk letsel of schade aan de apparatuur. Plaats de hoogteerstellingen an de rekbehuizing altijd in de laagste positie. Installeer de stabilisatiebeugels altijd op het rek. Om geaarlijke situaties ten geolge an ongelijke belasting te oorkomen, dient u de zwaarste apparatuur altijd zo laag mogelijk in de rekbehuizing te installeren. Begin de installatie an serers en optionele apparaten anaf de onderkant an de rekbehuizing. In een rek geïnstalleerde apparaten mogen niet worden gebruikt als planken of werkruimten. Plaats geen oorwerpen op apparaten die in een rek zijn geïnstalleerd. Vanuit elke rekbehuizing kan meer dan één netsnoer zijn aangesloten op een stopcontact. Als u tijdens het uitoeren an onderhoud instructie krijgt om de stekker uit het stopcontact te halen, dient u te controleren of u alle stekkers an de apparaten in de rekbehuizing uit het stopcontact hebt gehaald. De apparatuur in een rekbehuizing mag uitsluitend worden aangesloten op stroomoorzieningsapparatuur die zich in dezelfde rekbehuizing beindt. Sluit nooit het netsnoer an een apparaat in een rekbehuizing aan op een stroomoorzieningsapparaat in een andere rekbehuizing. Bij gebruik an een stopcontact met onjuiste bedrading kunnen de metalen gedeelten an het systeem, of an apparaten die op het systeem zijn aangesloten, onder een geaarlijke spanning komen te staan. Het is de erantwoordelijkheid an de klant om eroor te zorgen dat de bedrading en de aarding an het stopcontact in orde zijn, zodat elk risico an een elektrische schok wordt ermeden. WAARSCHUWING Installeer geen station in een rek als de interne temperatuur in het rek hoger zal zijn dan de door de fabrikant aanbeolen temperatuur oor alle in het rek gemonteerde apparaten. Installeer een eenheid niet in een rek als de luchtcirculatie belemmerd is. Let erop dat de luchtstroom aan de zij-, boen- en onderkant niet geblokkeerd raakt of gehinderd wordt. Er dient aandacht te worden besteed aan de aansluiting an de apparatuur aan het oedingscircuit, zodat oerbelasting an de circuits niet leidt tot aantasting an de bekabeling an de oeding of de oerbelastingsbeeiliging. Voor de juiste oedingsaansluiting an het rek raadpleegt u de labels op de apparaatuur in het rek. (Voor schuifladen.) Trek geen lades of oorzieningen uit het rek en installeer ook geen lades of oorzieningen in het rek zolang de stabilisators niet aan het rek zijn beestigd. Schuif niet meer dan één lade tegelijk uit. Het rek kan instabiel worden als er meerdere lades tegelijk worden uitgeschoen. (Voor aste laden.) Deze lade zit ast en mag niet worden erplaatst oor onderhoud, tenzij anders aangegeen door de fabrikant. Wanneer wordt geprobeerd de lade geheel of gedeeltelijk uit het rek te trekken, kan het rek instabiel worden of kan de lade uit het rek allen. (R001) Veiligheidsoorschriften ii

10 Let op! Het erwijderen an componenten uit de boenste posities an de rekbehuizing beordert de stabiliteit an het rek tijdens het erplaatsen eran. Volg de onderstaande richtlijnen als u een geulde rekbehuizing binnen een kamer of een gebouw wilt erplaatsen. Haal apparatuur die kan worden erwijderd uit de rekbehuizing, beginnend anaf de boenkant. Herstel de configuratie an de rekbehuizing indien mogelijk naar de configuratie waarin u de rekbehuizing hebt ontangen. Als u niet weet hoe die configuratie was, houd u dan aan het olgende: Verwijder alle apparaten uit positie 32U en hoger. Controleer of de zwaarste apparatuur zo laag mogelijk in de rekbehuizing is geplaatst. Controleer of er zich geen lege U-nieaus beinden tussen apparaten die zijn geïnstalleerd onder nieau 32U. Als de rekbehuizing die u erplaatst onderdeel is an een groep an rekbehuizingen, maakt u de rekbehuizing los an de groep. Bekijk an teoren de route waarlangs u de rekbehuizing wilt erplaatsen en erwijder eentuele obstakels of items die anderszins geaar kunnen opleeren. Controleer of de route die u hebt gekozen geschikt is om het gewicht an de geulde rekbehuizing te dragen. Raadpleeg de documentatie bij uw rekbehuizing oor het gewicht an een geulde rekbehuizing. Controleer of alle deuropeningen ten minste 2030 mm hoog en 760 mm breed zijn.. Zorg eroor dat alle apparatuur in het rek en alle bijbehorende laden, planken, kleppen en kabels goed astzitten. Zorg dat de ier opulstukken in de hoogste positie staan. Zorg dat er tijdens het erplaatsen geen stabilisatiesteun is geïnstalleerd in de rekbehuizing. Zorg dat er in de route geen hellingen an meer dan 10 graden oorkomen. Wanneer de rekbehuizing op de nieuwe locatie is gearrieerd, doet u het olgende: Breng de ier hoogteerstellingen omlaag. Stabiliseer de rekbehuizing met de bijgeleerde steunen. Als u apparaten uit de rekbehuizing hebt erwijderd, ult u de rekbehuizing weer, beginnend anaf de onderste positie. Als de erplaatsing oer grote afstand is, herstelt u de configuratie an de rekbehuizing naar de configuratie waarin u de rekbehuizing hebt ontangen. Verpak de rekbehuizing in het originele erpakkingsmateriaal of gelijkwaardig materiaal. Breng ook de hoogteerstellingen naar beneden zodat de zwenkwielen het pallet niet meer raken en schroef de rekbehuizing ast aan het pallet. (R002) (L001) (L002) iii Power Systems: Plaatsing an PCI-adapters oor de IBM PowerLinux 7R1 of IBM PowerLinux 7R2

11 (L003) of Alle laserproducten oldoen in de Verenigde Staten aan de ereisten an de Code of Federal Regulations (DHHS 21 CFR) an het Department of Health and Human Serices 21, Subchapter J oor klasse 1 laserproducten. In de rest an de wereld oldoen de lasers aan IEC oor laserproducten an klasse 1. Controleer het label an alle onderdelen an de laser oor certificeringsnummers en goedkeuringsgegeens. Let op! Dit product kan een of meer an de olgende onderdelen beatten: CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM of lasermodule. Dit zijn klasse 1 laserproducten. Houd rekening met het olgende: Verwijder de kappen niet. Als u de kappen an het laserproduct opent, kunt u worden blootgesteld aan geaarlijke laserstraling. In het apparaat beinden zich geen onderdelen die kunnen worden erangen. Het wijzigen an instellingen of het uitoeren an procedures anders dan hier is beschreen, kan leiden tot blootstelling aan geaarlijke straling. (C026) Veiligheidsoorschriften ix

12 Let op! In omgeingen oor gegeenserwerking kan apparatuur oorkomen die gegeens oer systeemerbindingen erzenden met lasermodules die werken met een hoger ermogen dan Klasse 1. Kijk daarom nooit in het uiteinde an de glasezelkabel of de geopende aansluiting. (C027) Let op! Dit product beat een laser an Klasse 1M. Vermijd direct oogcontact met optische instrumenten. (C028) Let op! Bepaalde laserproducten beatten een ingebouwde laserdiode an categorie 3A of 3B. Houd daarbij rekening met het olgende: laserstraling indien geopend. Kijk niet in de laserstraal en ermijd direct contact met de laserstraal. (C030) Let op! De batterij beat lithium. Ter oorkoming an een mogelijke explosie dient u de batterij niet bloot te stellen aan open uur of op te laden. Houd u aan het olgende: Vermijd contact an de batterij met water. Verhit de batterij niet tot meer dan 100 C Probeer de batterij niet te herstellen of uit elkaar te halen. U dient de batterij alleen te erangen door een door IBM exemplaar. Leer gebruikte batterijen in bij een inzamelpunt oor klein chemisch afal (KCA). In de Verenigde Staten hanteert IBM een proces oor het inzamelen an dergelijke batterijen. Bel oor informatie. Zorg dat u het IBMonderdeelnummer an de batterij bij de hand hebt wanneer u belt. (C003) Gegeens oer stroomoorziening en bekabeling oor NEBS (Network Equipment- Building System) GR-1089-CORE De olgende opmerkingen gelden oor IBM-serers waaroor is aangegeen dat ze oldoen aan NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE: De apparatuur is geschikt oor installatie op de olgende locaties: Faciliteiten oor telecommunicatienetwerken Locaties waar de NEC (National Electrical Code) an toepassing is De poorten an deze apparatuur die binnenshuis aanwezig zijn, zijn alleen geschikt oor erbindingen binnen gebouwen of met niet-blootliggende bedrading of bekabeling. De poorten an deze apparatuur die binnenshuis zijn, mogen niet ia metalen erbindingen zijn erbonden met de interfaces die zijn aangesloten op de OSP (outside plant, installatie buitenshuis) of de bedrading eran. Deze interfaces zijn uitsluitend ontworpen oor gebruik binnenshuis (type 2- of type 4-poorten zoals beschreen in GR CORE) en ze ereisen isolatie an blootliggende OSP-bekabeling. Toeoeging an primaire beschermingselementen biedt onoldoende bescherming om deze interfaces ia metaalerbindingen aan te sluiten op OSP-bedrading. Opmerking: Alle Ethernet-kabels moeten afgeschermd en aan beide kanten geaard zijn. Voor het systeem met wisselspanning zijn geen externe SPD's (surge protection deices, beschermingselementen tegen spanningspieken) ereist. Het gelijkstroomsysteem maakt gebruik an een ontwerp met geïsoleerde DC-retour (DC-I). De retouraansluiting an de DC-batterij mag niet worden erbonden met het chassis of de aarding an het frame. x Power Systems: Plaatsing an PCI-adapters oor de IBM PowerLinux 7R1 of IBM PowerLinux 7R2

13 Plaatsing an PCI-adapters oor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of L2T Informatie oer PCI (Peripheral Component Interconnect), PCI-X en PCI Express (PCIe) adapters die worden ondersteund oor de IBM PowerLinux 7R1 (8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S of 8246-L1T) en de IBM PowerLinux 7R2 (8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of 8246-L2T)-systemen die werken met de POWER7-processor en oor de bijbehorende I/O-uitbreidingseenheden. De olgende features zijn elektromagnetische compatibiliteitsfeatures (EMC) an Klasse B. Zie de Kennisgeingen Klasse B in het gedeelte Kennisgeingen oor hardware. Tabel 1. elektromagnetische compatibiliteitsfeatures (EMC) an Klasse B Feature Beschrijing 1912, 5736 PCI-X DDR 2.0 Dual Channel Ultra320 SCSI-adapter 1983, 5706 Port 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI-X-adapter 1986, Gb iscsi TOE PCI-X-adapter poorts USB PCIe-adapter 4764 PCI-X Cryptografische coprocessor 4807 PCIe Cryptografische coprocessor poorts 10/100/1000 Base-TX PCI Express-adapter Gb Ethernet-CX4 PCI Express-adapter 5748 POWER GXT145 PCI Express Grafische ersneller poorts 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI Express-adapter poorts Gb Ethernet-SX PCI Express-adapter Gb Ethernet-SR PCI Express-adapter Gb Ethernet-LR PCI Express-adapter poorts Async EIA-232 PCIe-adapter EC2G en EL39 PCIe LP 2-poorts 10 GbE SFN6122F Adapter EC2H en EL3A PCIe LP 2-poorts 10 GbE SFN5162F Adapter EC2J PCIe 2-poorts 10 GbE SFN6122F Adapter EC2K PCIe 2-poorts 10 GbE SFN5162F Adapter Ondersteunde PCI-adapters oor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of 8246-L2T Informatie oer de plaatsingsregels en sleufprioriteiten oor de PCI (Peripheral Component Interconnect), PCI-X en PCI Express (PCIe) adapters die worden ondersteund oor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of 8246-L2T-systemen. Hieronder indt u naslaginformatie die door IT-ers en sericemedewerkers kan worden gebruikt om te bepalen waar de PCI-adapters kunnen worden geïnstalleerd in de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of 8246-L2T. Copyright IBM Corp. 2012,

14 Adapters die worden ondersteund onder het besturingssysteem Linux In Tabel 2 indt u een oerzicht an de adapters die worden ondersteund in systemen die draaien onder het besturingssysteem Linux. Belangrijk: Dit document treedt NIET in de plaats an de meest recente erkoop- en marketingpublicaties en -tools waarin de ondersteunde features worden gedocumenteerd. Voordat u adapters toeoegt of an plaats laat eranderen, dient u de nieuwe adapterconfiguratie te alideren met behulp an System Planning Tool. Zie de website an het IBM System Planning Tool (www.ibm.com/systems/support/tools/systemplanningtool/). Voor u een nieuwe functie installeert, moet u controleren of u beschikt oer de ereiste software oor ondersteuning an de nieuwe functie en of het wellicht noodzakelijk is om bepaalde tijdelijke fixes (PTF's) te installeren. Dit doet u aan de hand an de website IBM Prerequisites (www-912.ibm.com/ e_dir/esererprereq.nsf). Tabel 2 geeft een oerzicht an ondersteunde PCIe-adapters. De adapters worden opgesomd compleet met hun featurecodes (FC), hun CCIN's (customer card identification number), hun beschrijingen en de systemen waarop ze worden ondersteund. Tabel 2. PCIe-adapters die worden ondersteund onder het besturingssysteem Linux Feature CCIN Beschrijing Systeem D2 4-poorts Async EIA-232 PCIe 1X LP-adapter (FC 5277; CCIN 57D2) Kort, x D4 PCIe 2-poorts Async EIA-232 PCIe 1X LPC-adapter (FC 5289; CCIN 57D4) Kort, x1 PCIe 1.1 Twee poorten ia RJ45 met behulp an de DB9-stekker Compatibel met EIA D4 PCIe LP 2-poorts Async EIA-232-adapter (FC 5290; CCIN 57D4) PCIe 1.1 Kort, x8 Twee poorten ia RJ45 met behulp an de DB9-stekker Compatibel met EIA CD PCIe RAID- en SSD SAS-adapter 3 Gb Low-profile (FC 2053; CCIN 57CD) Adapter an normale hoogte, heeft twee sleuen nodig Kort, x8 Voor VIOS-aansluiting is ersie 2.2 of hoger ereist 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en 8246-L2T 8246-L2S en 8246-L2T 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en 8246-L2T 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en 8246-L2T 2 Power Systems: Plaatsing an PCI-adapters oor de IBM PowerLinux 7R1 of IBM PowerLinux 7R2

15 Tabel 2. PCIe-adapters die worden ondersteund onder het besturingssysteem Linux (erolg) Feature CCIN Beschrijing Systeem CD PCIe RAID- en SSD SAS-adapter 3 Gb met Blind-Swap Cassette (FC 2055; CCIN 57CD) 8246-L2S en 8246-L2T Adapter an normale hoogte, heeft twee sleuen nodig Kort, x8 Voor VIOS-aansluiting is ersie 2.2 of hoger ereist E PCIe 380 MB Cache Dual - x4 3 Gb SAS RAID-adapter (FC 5805; CCIN 574E) Kort, dual x4 SAS RAID-adapter Paarsgewijs geïnstalleerd B3 PCIe Dual - x4 SAS-adapter (FC 5901; CCIN 57B3) Kort B5 PCIe2 1.8 GB Cache RAID SAS Tri-port 6 Gb Adapter (FC 5913; CCIN 57B5) Normale hoogte, kort, PCIe2 x8 Transmissiesnelheid an 6 Gbps Write-cache backup an 1,8 GB Eén PCIe x8-sleuf per adapter Adapters worden paarsgewijs geïnstalleerd EL10 57B3 PCIe LP 2-poorts SAS-adapter 3 Gb (FC EL10; CCIN 57B3) Kort, low-profile, x4 EL2K 57C4 PCIe2 RAID SAS-adapter Dual-port 6 Gb LP (FC EL2K; CCIN 57C4) Kort, low-profile PCIe generation 2, x8 Functies an high-performance SSD-controller ESA1 57B4 PCIe2 RAID SAS-adapter Dual-port 6 Gb (FC ESA1; CCIN 57B4) Adapter an normale hoogte PCIe generation 2, x D 8 Gb PCI Express Dual-port Fibre Channel-adapter (FC 5273; CCIN 577D) Kort, x L2S en 8246-L2T 8246-L2S en 8246-L2T 8246-L2S en 8246-L2T 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en 8246-L2T 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2S en 8246-L2T 8246-L2S en 8246-L2T 8246-L2C en 8246-L2S Plaatsing an PCI-adapters 3

16 Tabel 2. PCIe-adapters die worden ondersteund onder het besturingssysteem Linux (erolg) Feature CCIN Beschrijing Systeem D 8 Gb PCI Express Dual-port Fibre Channel-adapter (FC 5735; CCIN 577D) 8246-L2S en 8246-L2T Kort, x8 : Als er olgens de planning in het normale gebruik slechts één poort actief is, wordt de adapter geteld als een Extra-high Bandwidth-adapter. Zijn olgens de planning beide poorten actief, dan moet de adapter worden behandeld als twee Extra-high Bandwidth Adapters Gb PCI Express Dual-port Fibre Channel-adapter (FC 5774; CCIN 5774) Kort, x4 EL PCIe LP 4 Gb 2-poorts Fibre Channel-adapter (FC EL09; CCIN 5774) Kort, x4 EL2N 577D 8 Gb PCI Express Dual-port Fibre Channel-adapter (FC EL2N; CCIN 577D) Kort, x8 EN0B 577F PCIe2 LP 16 Gb 2-poorts Fibre Channel-adapter (FC EN0B; CCIN 577F) Kort, low-profile, x8 EN0Y EN0Y PCIe2 LP 8Gb 4-poorts Fibre Channel-adapter (FC EN0Y; CCIN EN0Y) Kort, low-profile PCIe generation 2, x8 Short Form Factor Plus (SFF+) Host Bus Adapter (HBA) POWER GXT145 PCI Express Grafische ersneller (FC 5269; CCIN 5269) Kort, x POWER GXT145 PCI Express Graphics Accelerator (FC 5748; CCIN 5748) Kort, x1 Niet hot-pluggable 8246-L2S en 8246-L2T 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2B, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en L2T 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en 8246-L2T 8246-L1D, 8246-L1T, 8246-L2D en 8246-L2T 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en 8246-L2T 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2B, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en L2T 8246-L2S en 8246-L2T 4 Power Systems: Plaatsing an PCI-adapters oor de IBM PowerLinux 7R1 of IBM PowerLinux 7R2

17 Tabel 2. PCIe-adapters die worden ondersteund onder het besturingssysteem Linux (erolg) Feature CCIN Beschrijing Systeem EJ0J 57B4 PCIe3 RAID SAS Adapter (FC EJ0J; CCIN 57B4) 8246-L2T Kaart an normale hoogte, kort PCIe3 x8 Transmissiesnelheid an 6 Gbps Geen schrijfcache Eén PCIe x8-sleuf per adapter Adapters kunnen afzonderlijk of paarsgewijs worden geïnstalleerd EJ0L 57CE PCIe3 12 GB Cache RAID SAS quad-port 6 Gb Adapter (FC EJ0L; CCIN 57CE) Normale hoogte, kort PCIe3 x8 Transmissiesnelheid an 6 Gbps 12 GB schrijfcache Eén PCIe x8-sleuf per adapter Adapters worden paarsgewijs geïnstalleerd EJ10 57B4 PCIe3 4 x8 SAS Port Adapter (FC EJ10; CCIN 57B4) Normale hoogte PCIe3 x8 Transmissiesnelheid an 6 Gbps Ondersteunt DVD- en tapestations Geen schrijfcache Eén PCIe x8-sleuf per adapter EL3B 57B4 PCIe3 LP RAID SAS Adapter (FC EL3B; CCIN 57B4) Low-profile, kort PCIe3 x8 Transmissiesnelheid an 6 Gbps Geen schrijfcache Eén PCIe x8-sleuf per adapter Adapters kunnen afzonderlijk of paarsgewijs worden geïnstalleerd EL60 57B4 PCIe3 LP 4 x8 SAS Port Adapter (FC EJ60; CCIN 57B4) Low-profile, korte adapter PCIe3 x8 Transmissiesnelheid an 6 Gbps Ondersteunt DVD- en tapestations Geen schrijfcache Eén PCIe x8-sleuf per adapter 8246-L2T 8246-L2T 8246-L1T en 8246-L2T 8246-L1T en 8246-L2T Plaatsing an PCI-adapters 5

18 Tabel 2. PCIe-adapters die worden ondersteund onder het besturingssysteem Linux (erolg) Feature CCIN Beschrijing Systeem F PCIe2 LP 4-poorts 1 GbE-adapter (FC 5260; CCIN 576F) 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en 8246-L2T PCIe generation 1 of generation 2, x4 High Bandwidth Vier-poorts 1 Gb Ethernet B3B 10 Gb FCoE PCIe Dual-port Adapter (FC 5270; CCIN 2B3B) Kort, x poorts 10/100/1000 Base-TX PCI Express-adapter (FC 5271; CCIN 5717) Kort, x Gb Ethernet-CX4 PCI Express-adapter (FC 5272; CCIN 5272) Kort, x poorts Gb Ethernet-SX PCI Express-adapter (FC 5274; CCIN 5768) Kort, x B54 10 Gb Ethernet-SR PCI Express-adapter (FC 5275; CCIN 2B54) Kort, x B52 PCIe2 LP 2x10 GbE SFP+ Copper 2x1 GbE UTP-adapter (FC 5279; CCIN 2B52) Low-profile, kort, x8 PCIe B54 PCIe2 LP 2x10 GbE SR 2x1 GbE UTP-adapter (FC 5280; CCIN 2B54) Low-profile, kort, x8 PCIe Gb Ethernet UTP 2-port PCIe-adapter (FC 5281; CCIN 5767) Low-profile, kort, x8 PCIe L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2B, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en L2T 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2B, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en L2T 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2B, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en L2T 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2B, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en L2T 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2B, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en L2T 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en 8246-L2T 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en 8246-L2T 8246-L2B, 8246-L2C en 8246-L2S 6 Power Systems: Plaatsing an PCI-adapters oor de IBM PowerLinux 7R1 of IBM PowerLinux 7R2

19 Tabel 2. PCIe-adapters die worden ondersteund onder het besturingssysteem Linux (erolg) Feature CCIN Beschrijing Systeem PCIe2 LP 2-poorts 10 GbE SR-adapter (FC 5284; CCIN 5287) 8246-L2C en 8246-L2S Generation 2, x8 10 GBASE-SR optica met kort bereik PCIe2 LP 2-poorts 10 GbE SFP+ Copper-adapter (FC 5286; CCIN 5288) Generation 2, low-profile adapter Twee 10 Gb Ethernet-poorten B3B 10 Gb FCoE PCIe Dual-port Adapter (FC 5708; CCIN 2B3B) Regulier, normale hoogte PCIe 2.0-adapter met x8 generation 1 Ondersteuning an CEE (Conergence Enhanced Ethernet) met VIOS port 10/100/1000 Base-TX PCI Express-adapter (FC 5717; CCIN 5717) Kort, x4 High Bandwidth B43 10 Gb Ethernet-CX4 PCI Express-adapter (FC 5732; CCIN 2B43) Kort, x poorts 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI Express-adapter (FC 5767; CCIN 5767) Kort, x4 High Bandwidth poorts Gigabit Ethernet-SX PCI Express-adapter (FC 5768; CCIN 5768) Kort, x4 High Bandwidth B44 10 Gb Ethernet-SR PCI Express-adapter (FC 5769; CCIN 2B44) Kort, normale hoogte, x8 Normale hoogte 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en 8246-L2T 8246-L2S en 8246-L2T 8246-L2S en 8246-L2T 8246-L2S en 8246-L2T 8246-L2S en 8246-L2T 8246-L2S en 8246-L2T 8246-L2S en 8246-L2T Plaatsing an PCI-adapters 7

20 Tabel 2. PCIe-adapters die worden ondersteund onder het besturingssysteem Linux (erolg) Feature CCIN Beschrijing Systeem E 10 Gb Ethernet-LR PCI Express-adapter (FC 5772; CCIN 576E) 8246-L2S en 8246-L2T Kort, x8 Kaart an normale hoogte F PCIe2 4-poorts 1 GbE-adapter (FC 5899; CCIN 576F) Adapter an normale hoogte PCIe generation 1 of generation 2, x4 High Bandwidth Vier-poorts 1 Gb Ethernet EC29 EC29 PCIe2 LP 2-poorts 10 GbE RoCE SR-adapter (FC EC29; CCIN EC29) PCIe generation 2, x8, korte latentie, 10 Gb Ethernet Firmwarenieau 7.6 of hoger EL11 576F PCIe2 LP 4-poorts 1 GbE-adapter (FC EL11; CCIN 576F) PCIe generation 2, x4 High Bandwidth Vier-poorts 1 Gb Ethernet EL27 EC27 PCIe2 2-poorts 10 GbE RoCE SFP+-adapter (FC EL27; CCIN EC27) PCIe generation 2, x8, korte latentie, 10 Gb Ethernet EL2M 5767 PCIe LP 2-poorts 1 GbE TX-adapter (FC EL2M; CCIN 5767) Kort, low-profile Compatibel met PCIe 1.0a Twee 1 Gb Ethernet-poorten (GbE) EL2P 5287 PCIe2 LP 2-poorts 10 GbE SR-adapter (FC EL2P; CCIN 5287) Generation 2-adapter an normale hoogte met hoge prestaties In staat om gegeens oer een afstand an 300 m oer te brengen ia een MMF-850 nm glasezelkabel Ondersteunde besturingssystemen: Red Hat Enterprise Linux en SUSE Linux Enterprise Serer 8246-L2S en 8246-L2T 8246-L1C, 8246-L1S, 8246-L2C en 8246-L2S 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en 8246-L2T 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en 8246-L2T 8246-L2C en 8246-L2S 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en 8246-L2T 8 Power Systems: Plaatsing an PCI-adapters oor de IBM PowerLinux 7R1 of IBM PowerLinux 7R2

21 Tabel 2. PCIe-adapters die worden ondersteund onder het besturingssysteem Linux (erolg) Feature CCIN Beschrijing Systeem EL2Z EC29 PCIe2 LP 2-poorts 10 GbE RoCE SR-adapter (FC EL2Z; CCIN EC29) PCIe generation 2, x8, korte latentie, 10 Gb Ethernet Firmwarenieau 7.6 of hoger EL38 2B93 PCIe2 LP 4-poorts (10 Gb FCoE, 1 GbE) SFP+-Adapter (FC EL38, CCIN 2B93) EL39 EC2G PCIe LP 2-poorts 10 GbE SFN6122F Adapter (FC EL39; CCIN EC2G) High Bandwidth Ondersteunt Solarflare OpenOnload EL3A EC2H PCIe LP 2-poorts 10 GbE SFN5162F Adapter (FC EL3A; CCIN EC2H) High Bandwidth EL3C 2CC1 PCIe2 LP 4-port (10Gb FCoE and 1GbE) Copper and RJ45 Adapter (FC EL3C; CCIN 2CC1) CNA (conerged network adapter) met FCoE (Fibre Channel oer Ethernet) Verzorgt een NIC (network interface controller) Geschikt oor SR-IOV (Single root I/O irtualization) Ondersteund besturingssysteem: Linux C PCI Express 2-lijns WAN met Modem (FC 2893; CCIN 576C) Kort, x4 Niet-CIM C PCI Express 2-lijns WAN met Modem (FC 2894; CCIN 576C) Kort, x4 CIM D1 4-poorts USB PCIe-adapter (FC 2728; CCIN 57D1) Adapter an normale hoogte PCIe-adapter an hale lengte, oor één sleuf PCIe L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en 8246-L2T 8246-L1D, 8246-L1T, 8246-L2D en 8246-L2T 8246-L1D, 8246-L1T, 8246-L2D en 8246-L2T 8246-L1D, 8246-L1T, 8246-L2D en 8246-L2T 8246-L1D, 8246-L1T, 8246-L2D en 8246-L2T 8246-L2S en 8246-L2T 8246-L2S en 8246-L2T 8246-L2S en 8246-L2T Plaatsing an PCI-adapters 9

Power Systems. Plaatsing van PCI-adapters voor de 9119-FHB

Power Systems. Plaatsing van PCI-adapters voor de 9119-FHB Power Systems Plaatsing an PCI-adapters oor de 9119-FHB Power Systems Plaatsing an PCI-adapters oor de 9119-FHB Opmerking Lees, oordat u deze informatie en het product gebruikt, eerst de informatie in

Nadere informatie

Power Systems. 7316-TF4 18.5-Inch Flat Panel beeldscherm en toetsenbord in een rek IBM

Power Systems. 7316-TF4 18.5-Inch Flat Panel beeldscherm en toetsenbord in een rek IBM Power Systems 7316-TF4 18.5-Inch Flat Panel beeldscherm en toetsenbord in een rek IBM Power Systems 7316-TF4 18.5-Inch Flat Panel beeldscherm en toetsenbord in een rek IBM Opmerking Lees, oordat u deze

Nadere informatie

Power Systems. Installatie van de IBM Power System S824L (8247-42L) IBM GC43-1810-02

Power Systems. Installatie van de IBM Power System S824L (8247-42L) IBM GC43-1810-02 Power Systems Installatie an de IBM Power System S824L (8247-42L) IBM GC43-1810-02 Power Systems Installatie an de IBM Power System S824L (8247-42L) IBM GC43-1810-02 Opmerking Lees, oordat u deze informatie

Nadere informatie

Power Systems. Voorbereiding van de installatielocatie IBM

Power Systems. Voorbereiding van de installatielocatie IBM Power Systems Voorbereiding an de installatielocatie IBM Power Systems Voorbereiding an de installatielocatie IBM Opmerking Lees, oordat u deze informatie en het product gebruikt, eerst de informatie

Nadere informatie

Power Systems. Live Partition Mobility

Power Systems. Live Partition Mobility Power Systems Lie Partition Mobility Power Systems Lie Partition Mobility Opmerking Lees oordat u deze informatie en het product gaat gebruiken de informatie in Kennisgeingen op pagina 161. Deze uitgae

Nadere informatie

Power Systems. De Advanced System Management Interface IBM

Power Systems. De Advanced System Management Interface IBM Power Systems De Adanced System Management Interface beheren IBM Power Systems De Adanced System Management Interface beheren IBM Opmerking Lees, oordat u deze informatie en het product gebruikt, eerst

Nadere informatie

Power Systems. Live Partition Mobility IBM

Power Systems. Live Partition Mobility IBM Power Systems Lie Partition Mobility IBM Power Systems Lie Partition Mobility IBM Opmerking Lees oordat u deze informatie en het product gaat gebruiken de informatie in Kennisgeingen op pagina 181. Deze

Nadere informatie

HP Power Distribution Rack

HP Power Distribution Rack HP Power Distribution Rack Installatie-instructies Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Er is kans op letsel door elektrische schokken en gevaarlijk hoge spanningsniveaus. De elektrische aansluitingen

Nadere informatie

Informatie over deze uitgave. Handelsmerken. Veiligheidsinformatie. Waarschuwingen en veiligheidsadviezen. Informatie over elektronische emissie

Informatie over deze uitgave. Handelsmerken. Veiligheidsinformatie. Waarschuwingen en veiligheidsadviezen. Informatie over elektronische emissie Informatie over deze uitgave Handelsmerken Veiligheidsinformatie 1 Waarschuwingen en veiligheidsadviezen Informatie over elektronische emissie Energy star Laserinformatie Informatie over deze uitgave 2

Nadere informatie

Power Systems. Planning van de locatie en de hardware

Power Systems. Planning van de locatie en de hardware Power Systems Planning van de locatie en de hardware Power Systems Planning van de locatie en de hardware Opmerking Lees, voordat u deze informatie en het product gebruikt, eerst de informatie in Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Controlelijst bij het uitpakken

Controlelijst bij het uitpakken Onderdeelnummer: 67P4583 Controlelijst bij het uitpakken Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe IBM ThinkPad X Series computer. Controleer of u alle items in deze lijst hebt ontvangen. Mocht een van de

Nadere informatie

Power Systems. Hardware Management Console installeren en configureren

Power Systems. Hardware Management Console installeren en configureren Power Systems Hardware Management Console installeren en configureren Power Systems Hardware Management Console installeren en configureren Opmerking Lees, voordat u deze informatie en het product gebruikt,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION MEDIA CENTER M8000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION MEDIA CENTER M8000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION MEDIA CENTER M8000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION MEDIA CENTER M8000 in

Nadere informatie

IBM Power System S822LC (8335-GCA en 8335-GTA) - Installatiegids

IBM Power System S822LC (8335-GCA en 8335-GTA) - Installatiegids Installatiegids IBM IBM Power System S822LC (8335-GCA en 8335-GTA) - Installatiegids Lees alle veiligheidsmaatregelen en instructies voordat u begint te werken met het systeem en de bijbehorende onderdelen.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION W5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION W5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

ERserver. iseries. Opslagoplossingen

ERserver. iseries. Opslagoplossingen ERserer iseries Opslagoplossingen ERserer iseries Opslagoplossingen Copyright IBM Corp. 2002. Inhoudsopgae Opslagoplossingen................................ 1 Nieuw oor V5R2.................................

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

ThinkPad T Series. Installatie. Controlelijst bij uitpakken. h Netsnoer h Boeken: h AC-adapter h Telefoonsnoer. h Computer h Batterij.

ThinkPad T Series. Installatie. Controlelijst bij uitpakken. h Netsnoer h Boeken: h AC-adapter h Telefoonsnoer. h Computer h Batterij. Onderdeelnummer: 92P1486 ThinkPad T Series Controlelijst bij uitpakken Installatie Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe IBM ThinkPad T Series computer. Controleer of u alle items in deze lijst hebt ontvangen.

Nadere informatie

De TRUST 2 PORT USB 2.0 PCI CARD werkt niet op MAC.

De TRUST 2 PORT USB 2.0 PCI CARD werkt niet op MAC. Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. Stuurprogramma Windows 98 /98SE /Me /2000 /XP (3.3) 4. USB-kaart inbouwen (3.4) 5.

Nadere informatie

2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0- kaartadapter met UASP-ondersteuning

2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0- kaartadapter met UASP-ondersteuning 2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0- kaartadapter met UASP-ondersteuning Product ID: PEXUSB3S2 Met de PEXUSB3S2 PCI Express USB 3.0 kaart kunt u twee USB 3.0 poorten via een PCI Express sleuf op uw

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION A6000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION A6000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

FB000011 Sweex 3 Port FireWire PCI Card FB000010 Sweex 4 Port FireWire PCI Card

FB000011 Sweex 3 Port FireWire PCI Card FB000010 Sweex 4 Port FireWire PCI Card FB000011 Sweex 3 Port FireWire PCI Card FB000010 Sweex 4 Port FireWire PCI Card Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex FireWire PCI Card. Deze kaart biedt je een aantal voordelen:

Nadere informatie

UW COMPUTER UPGRADEN

UW COMPUTER UPGRADEN H O O F D S T U K V I E R UW COMPUTER UPGRADEN In dit hoofdstuk leert u hoe u het DRAM en de vaste schijf bijwerkt en hoe u de draadloze mini PCI installeert. 4-1 Uw vaste schijf upgraden Het oorspronkelijke

Nadere informatie

1 poorts 10G Ethernet Netwerkkaart - PCI Express - Intel X550-AT Chip

1 poorts 10G Ethernet Netwerkkaart - PCI Express - Intel X550-AT Chip 1 poorts 10G Ethernet Netwerkkaart - PCI Express - Intel X550-AT Chip Product ID: ST10000SPEXI Hier is een krachtige en voordelige oplossing voor het upgraden van uw server of werkstation naar 10 gigabit

Nadere informatie

Nederlands. Geheugen. AppleCare. Instructies voor vervanging

Nederlands. Geheugen. AppleCare. Instructies voor vervanging Nederlands Instructies voor vervanging Geheugen AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Power Systems. Voorste USB-kabel voor de L, A of A IBM

Power Systems. Voorste USB-kabel voor de L, A of A IBM Power Systems Voorste USB-kabel oor de 8247-42L, 8286-41A of 8286-42A IBM Power Systems Voorste USB-kabel oor de 8247-42L, 8286-41A of 8286-42A IBM Opmerking Lees, oordat u deze informatie en het product

Nadere informatie

HP 2700 Ultra-Slim dockingstation Gebruikershandleiding

HP 2700 Ultra-Slim dockingstation Gebruikershandleiding HP 2700 Ultra-Slim dockingstation Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties

Nadere informatie

Gebruik onderstaande stappen in combinatie met tabel 1 en fig 1. Aansluiting Functie A

Gebruik onderstaande stappen in combinatie met tabel 1 en fig 1. Aansluiting Functie A Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. USB kaart inbouwen (3.3) 4. Installeren in Windows (3.5) 5. Installeren MAC systeem

Nadere informatie

IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5. Installatiehandleiding

IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5. Installatiehandleiding IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5 Installatiehandleiding Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 5. Deze publicatie heeft betrekking op versie 7, release 5, modificatie 0 van het programma

Nadere informatie

INHOUD 80 PLUS CERTIFICAAT. 1 x OCZ ZX Stroomvoorziening 1 x AC Stroomkabel 1 x Modulair Kabelpakket 1 x Schroefpakket 1 x Handleiding & Certificaat

INHOUD 80 PLUS CERTIFICAAT. 1 x OCZ ZX Stroomvoorziening 1 x AC Stroomkabel 1 x Modulair Kabelpakket 1 x Schroefpakket 1 x Handleiding & Certificaat INHOUD 1 x OCZ ZX Stroomvoorziening 1 x AC Stroomkabel 1 x Modulair Kabelpakket 1 x Schroefpakket 1 x Handleiding & Certificaat 80 PLUS CERTIFICAAT 80 PLUS is een geïnnoveerd, elektriciteitsbesparend gestimuleerd

Nadere informatie

Voordelige, multi-mode netwerkverbindingen

Voordelige, multi-mode netwerkverbindingen 1-Poort PCIe 10GBase-T / NBASE-T Ethernet netwerkkaart StarTech ID: ST10GSPEXNB Deze netwerkadapterkaart met 5 snelheden biedt veelzijdige en voordelige netwerkverbindingen. U kunt een Ethernetpoort aan

Nadere informatie

HP Server Console Switch with Virtual Media Installatie-instructies

HP Server Console Switch with Virtual Media Installatie-instructies HP Server Console Switch with Virtual Media Installatie-instructies Installatieoverzicht De consoleschakelaar wordt geleverd met rackmontagebeugels voor eenvoudige integratie in het rack. Stabiliseer het

Nadere informatie

: Minimaal 650Mb vrije ruimte : Beschikbare IDE interface connector

: Minimaal 650Mb vrije ruimte : Beschikbare IDE interface connector INTRODUCTIE Hartelijk dank voor het aanschaffen van deze DVD-ROM aandrijving. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de Drive in gebruik neemt. Deze handleiding behandelt stap voor stap hoe u

Nadere informatie

Power Systems. Bekabeling van de server

Power Systems. Bekabeling van de server Power Systems Bekabeling van de server Power Systems Bekabeling van de server Opmerking Lees, voordat u deze informatie en het product gebruikt, eerst de informatie in Veiligheidsvoorschriften op pagina

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

INTRODUCTIE. Voorzorgsmaatregelen. Systeem Vereisten NEDERLANDS

INTRODUCTIE. Voorzorgsmaatregelen. Systeem Vereisten NEDERLANDS INTRODUCTIE Hartelijk dank voor het aanschaffen van deze DVD-ROM aandrijving. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de Drive in gebruik neemt. Deze handleiding behandelt stap voor stap hoe u

Nadere informatie

RAID Array 4100. Configuratieoverzicht 146298-333

RAID Array 4100. Configuratieoverzicht 146298-333 Configuratieoverzicht RAID Array 4100 2001 Compaq Computer Corporation. Compaq, ProLiant, ProSignia en ROMpaq zijn als handelsmerk gedeponeerd bij het U.S. Patent and Trademark Office. Derde editie (april

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Gids voor het vervangen van hardware Lenovo 3000 J Series. Typen 7387, 7388, 7389, 7393, 7394, 7395

Gids voor het vervangen van hardware Lenovo 3000 J Series. Typen 7387, 7388, 7389, 7393, 7394, 7395 Gids voor het vervangen van hardware Lenovo 3000 J Series Typen 7387, 7388, 7389, 7393, 7394, 7395 Lenovo 3000 J Series Eerste uitgave (juli 2006) Copyright Lenovo 2005, 2006. Portions Copyright IBM Corp.

Nadere informatie

2 poorts 10G glasvezel netwerkkaart met open SFP+ - PCIe, Intel chipset

2 poorts 10G glasvezel netwerkkaart met open SFP+ - PCIe, Intel chipset 2 poorts 10G glasvezel netwerkkaart met open SFP+ - PCIe, Intel 82599 chipset Product ID: PEX20000SFPI Creëer een snelle verbinding met hoge bandbreedte met deze voordelige glasvezelnetwerkkaart Deze netwerkkaart

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

2,5 inch SATA Verwisselbare Harde Schijf Bay voor PC Uitbreidingsslot

2,5 inch SATA Verwisselbare Harde Schijf Bay voor PC Uitbreidingsslot 2,5 inch SATA Verwisselbare Harde Schijf Bay voor PC Uitbreidingsslot Product ID: S25SLOTR Het S25SLOTR Trayless Hard Drive Rack kan worden geïnstalleerd in een beschikbare (full-profile) PCI uitbreidingskaartsleuf,

Nadere informatie

Combokaart biedt gemak en kostenbesparing

Combokaart biedt gemak en kostenbesparing 3-poorts PCI Express USB 3.0-kaart + gigabit Ethernet StarTech ID: PEXUSB3S3GE Deze PCIe USB 3.0-kaart combineert uw rand- en netwerkverbindingen tot één schaalbare oplossing. Door drie USB 3.0 poorten

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

4 poorts SFP+ server netwerkkaart - PCI Express - Intel XL710 chip

4 poorts SFP+ server netwerkkaart - PCI Express - Intel XL710 chip 4 poorts SFP+ server netwerkkaart - PCI Express - Intel XL710 chip Product ID: PEX10GSFP4I Deze SFP+ servernetwerkkaart biedt betrouwbare, krachtige netwerkconnectiviteit, door toevoeging van vier open

Nadere informatie

Intel Rock Canyon. Productinformatie ARTIKELNUMMER FABRIKANTNUMMER BOXNUC5I5RYK PRIJS 415,90 FABRIEKSGARANTIE. Bring in Service (36 maanden)

Intel Rock Canyon. Productinformatie ARTIKELNUMMER FABRIKANTNUMMER BOXNUC5I5RYK PRIJS 415,90 FABRIEKSGARANTIE. Bring in Service (36 maanden) Intel Rock Canyon ARTIKELNUMMER FABRIKANTNUMMER 50249 BOXNUC5I5RYK PRIJS 415,90 FABRIEKSGARANTIE Bring in Service (36 maanden) Productinformatie Moederbord Aantal ondersteunde processoren 1 Compatibele

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

UW COMPUTER UPGRADEN

UW COMPUTER UPGRADEN H O O F D S T U K V I E R UW COMPUTER UPGRADEN In dit hoofdstuk leert u hoe u het DRAM en de vaste schijf bijwerkt en hoe u de draadloze LAN mini PCI installeert. Waarschuwing: Wij adviseren sterk dat

Nadere informatie

Schijfeenheden. Artikelnummer van document:

Schijfeenheden. Artikelnummer van document: Schijfeenheden Artikelnummer van document: 405759-331 Mei 2006 In deze handleiding worden de vaste schijf van de computer en optionele externe schijfeenheden beschreven. Inhoudsopgave 1 Onderhoud van schijfeenheden

Nadere informatie

Power Systems. De Hardware Management Console installeren

Power Systems. De Hardware Management Console installeren Power Systems De Hardware Management Console installeren en configureren Power Systems De Hardware Management Console installeren en configureren Opmerking Lees, voordat u deze informatie en het product

Nadere informatie

4 poorts gigabit ethernet netwerkkaart - PCI Express - Intel 1350 NIC

4 poorts gigabit ethernet netwerkkaart - PCI Express - Intel 1350 NIC 4 poorts gigabit ethernet netwerkkaart - PCI Express - Intel 1350 NIC Product ID: ST4000SPEXI Hier is een betrouwbare en voordelige manier om vier krachtige gigabit Ethernetpoorten toe te voegen aan uw

Nadere informatie

Externe-mediakaarten

Externe-mediakaarten Externe-mediakaarten Artikelnummer van document: 409916-331 Mei 2006 In deze handleiding wordt het gebruik van externe-mediakaarten beschreven. Inhoudsopgave 1 Digitale-mediakaarten (alleen bepaalde modellen)

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. PU011 Sweex 1 Port Parallel PCI Express Card

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. PU011 Sweex 1 Port Parallel PCI Express Card PU011 Sweex 1 Port Parallel PCI Express Card Inleiding Stel de PU011 niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

TAD DUTCH / NEDERLANDS

TAD DUTCH / NEDERLANDS TAD-10102 Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Lees alle hieronder vermelde veiligheidsinformatie voordat u deze tablet PC in gebruik neemt. 1. Uit de elektrostatische ontladingtest (ESD) van

Nadere informatie

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Services aanvragen Handboek voor de gebruiker

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Services aanvragen Handboek voor de gebruiker IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0 Services aanvragen Handboek voor de gebruiker Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 3. Deze publicatie heeft betrekking op versie 10, release 4, modificatie 0

Nadere informatie

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Thunderbolt naar esata plus USB 3.0 adapter - Thunderbolt-adapter

Thunderbolt naar esata plus USB 3.0 adapter - Thunderbolt-adapter Thunderbolt naar esata plus USB 3.0 adapter - Thunderbolt-adapter Product ID: TB2USB3ES Met de TB2USB3ES Thunderbolt -naar-esata + USB 3.0 adapter kunt u de connectiviteit van uw MacBook of laptop uitbreiden

Nadere informatie

2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0 kaart met UASP-ondersteuning - 1 intern, 1 extern

2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0 kaart met UASP-ondersteuning - 1 intern, 1 extern 2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0 kaart met UASP-ondersteuning - 1 intern, 1 extern Product ID: PEXUSB3S11 Met de PEXUSB3S11 PCI Express USB 3.0 kaart kunt u één interne en één externe USB 3.0 poort

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies

HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies Overzicht De ERM bestaat uit twee accu s in een 2U-chassis. De ERM staat direct in verbinding met een UPS R3000 of een andere ERM. Er kunnen maximaal twee ERM-eenheden

Nadere informatie

1-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASPondersteuning

1-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASPondersteuning 1-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASPondersteuning Product ID: ECUSB3S1 Met de ECUSB3S1 verzonken gemonteerde 1-poorts USB 3.0 ExpressCard-adapter kunt u één

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Naslagboekje. ThinkCentre. Inhoud - Belangrijke veiligheidsvoorschriften - Garantiebepalingen en andere kennisgevingen

Naslagboekje. ThinkCentre. Inhoud - Belangrijke veiligheidsvoorschriften - Garantiebepalingen en andere kennisgevingen ThinkCentre Naslagboekje Inhoud - Belangrijke eiligheidsoorschriften - Garantiebepalingen en andere kennisgeingen - Installatie an de computer - Software herstellen - Diagnose en probleemoplossing - IBM

Nadere informatie

TRUST 5 PORT USB 2.0 UPGRADE KIT & HUB

TRUST 5 PORT USB 2.0 UPGRADE KIT & HUB Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. Installatie hardware in systeem (3.3) 4. Installeren in Windows (3.4) 5. Installeren

Nadere informatie

Power Systems. Planning van de locatie en de hardware

Power Systems. Planning van de locatie en de hardware Power Systems Planning van de locatie en de hardware Power Systems Planning van de locatie en de hardware Opmerking Lees, voordat u deze informatie en het product gebruikt, eerst de informatie in Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Power Systems. Voorste USB-kabel voor de L, L, A, of A IBM

Power Systems. Voorste USB-kabel voor de L, L, A, of A IBM Power Systems Voorste USB-kabel oor de 8247-21L, 8247-22L,8284-21A, of 8284-22A IBM Power Systems Voorste USB-kabel oor de 8247-21L, 8247-22L,8284-21A, of 8284-22A IBM Opmerking Lees, oordat u deze informatie

Nadere informatie

HOOGSPANNINGSLIJN HOGE SNELHEID NETWERKBRUG

HOOGSPANNINGSLIJN HOGE SNELHEID NETWERKBRUG HOOGSPANNINGSLIJN HOGE SNELHEID NETWERKBRUG Snelle Installatiegids 1 Belangrijke veiligheidsinstructies Dit product is bedoeld voor aansluiting op het elecktrischeteitsnet. De volgende voorwaarschuwingen

Nadere informatie

2-Poorts USB 3.1 (10Gbps) kaart - 2x USB-C - PCI Express

2-Poorts USB 3.1 (10Gbps) kaart - 2x USB-C - PCI Express 2-Poorts USB 3.1 (10Gbps) kaart - 2x USB-C - PCI Express Product ID: PEXUSB312C Bereid u voor op de toekomst van universele connectiviteit en hoge snelheden. Deze kaart voegt twee USB-C poorten toe aan

Nadere informatie

3-poorts PCI Express USB 3.0-kaart + gigabit Ethernet

3-poorts PCI Express USB 3.0-kaart + gigabit Ethernet 3-poorts PCI Express USB 3.0-kaart + gigabit Ethernet Product ID: PEXUSB3S3GE Deze PCIe USB 3.0-kaart combineert uw rand- en netwerkverbindingen tot één schaalbare oplossing. Door drie USB 3.0 poorten

Nadere informatie

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten

Nadere informatie

USB 3.0 naar gigabit Ethernet NIC netwerkadapter met 3-poorts hub - wit

USB 3.0 naar gigabit Ethernet NIC netwerkadapter met 3-poorts hub - wit USB 3.0 naar gigabit Ethernet NIC netwerkadapter met 3-poorts hub - wit Product ID: ST3300U3S De ST3300U3S USB 3.0 gigabit netwerkadapter verandert één SuperSpeed USB 3.0 hostverbindingspoort in een RJ45

Nadere informatie

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 5 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 S Y S T E E M V E R E I S T E N 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I E

Nadere informatie

Power Systems. Batterij voor klok voor de L, L, L, L, A, of A IBM

Power Systems. Batterij voor klok voor de L, L, L, L, A, of A IBM Power Systems Batterij oor klok oor de 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, of 8284-22A IBM Power Systems Batterij oor klok oor de 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, of 8284-22A

Nadere informatie

2-poorts PCI Express (PCIe x4) gigabit ethernet server netwerk- adapter kaart - Intel i350 NIC

2-poorts PCI Express (PCIe x4) gigabit ethernet server netwerk- adapter kaart - Intel i350 NIC 2-poorts PCI Express (PCIe x4) gigabit ethernet server netwerk- adapter kaart - Intel i350 NIC Product ID: ST2000SPEXI Dankzij de ST2000SPEXI PCI Express 2-poorts gigabitnetwerkkaart kunt u twee gigabit

Nadere informatie

Vergroot de opslag van uw desktop pc

Vergroot de opslag van uw desktop pc 3-poorts M.2 SSD (NGFF) adapter kaart- 1 x PCIe (NVMe) M.2, 2 x SATA III M.2 - PCIe 3.0 StarTech ID: PEXM2SAT32N1 Deze 3-poorts M.2 SSD adapterkaart is een van de weinige kaarten die zowel PCIe als op

Nadere informatie

Videokaart. 4. Als u de behuizing tegen diefstal hebt beveiligd met een beveiligingskabel, verwijdert u deze kabel.

Videokaart. 4. Als u de behuizing tegen diefstal hebt beveiligd met een beveiligingskabel, verwijdert u deze kabel. Nederlands Instructies voor vervanging Videokaart AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking:

Nadere informatie

USB-C naar Ethernet adapter met 3 poorts USB 3.0 hub en Power Delivery

USB-C naar Ethernet adapter met 3 poorts USB 3.0 hub en Power Delivery USB-C naar Ethernet adapter met 3 poorts USB 3.0 hub en Power Delivery Product ID: US1GC303APD Voeg krachtige connectiviteit toe aan uw met USB-C uitgevoerde laptop, tablet of desktopcomputer. Ideaal voor

Nadere informatie

Bijlage F: Eerste bestelling als onderdeel van perceel Storage

Bijlage F: Eerste bestelling als onderdeel van perceel Storage Bijlage F: Eerste bestelling als onderdeel van perceel Storage Status : Definitief Datum : Januari 2014 Auteur : IDC/Cluster Automatisering Bijlage F: Eerste bestelling als onderdeel van perceel Storage

Nadere informatie

Batterij. Een platte, plastic schroevendraaier om de batterij uit de houder te halen

Batterij. Een platte, plastic schroevendraaier om de batterij uit de houder te halen Nederlands Instructies voor vervanging Batterij AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking

Nadere informatie

7-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - standard en low-profile design

7-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - standard en low-profile design 7-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - standard en low-profile design Product ID: PEXUSB3S7 Werk efficiënter. Deze USB 3.0 kaart breidt de mogelijkheden van uw computer uit met zeven extra USB 3.0 poorten.

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare PCI Card. De Trust 100MB Speedshare PCI card stelt u in staat om uw PC aan te sluiten op een Local Access Network (LAN) en/of een

Nadere informatie

2 poorts USB-C kaart - 10Gbps per poort - 2x USB-C - USB PCIe

2 poorts USB-C kaart - 10Gbps per poort - 2x USB-C - USB PCIe 2 poorts USB-C kaart - 10Gbps per poort - 2x USB-C - USB 3.1 - PCIe Product ID: PEXUSB312C2 Met deze USB 3.1 kaart kunt u twee USB-C poorten aan uw computer toevoegen, via een PCI Expresssleuf. Zo kunt

Nadere informatie

TIQ DUTCH / NEDERLANDS

TIQ DUTCH / NEDERLANDS TIQ-10093 DUTCH / NEDERLANDS Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Lees alle hieronder vermelde veiligheidsinformatie voordat u deze tablet PC in gebruik neemt. 1. Uit de elektrostatische ontladingtest

Nadere informatie

UW COMPUTER UPGRADEN

UW COMPUTER UPGRADEN H O O F D S T U K V I E R UW COMPUTER UPGRADEN In dit hoofdstuk leert u hoe u het DRAM en de vaste schijf bijwerkt en hoe u de draadloze minikaart installeert. Waarschuwing: Indien u de hardware wilt laten

Nadere informatie

ThinkCentre. Gids voor het vervangen van hardware Typen 8424, 8425, 8428 Typen 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Gids voor het vervangen van hardware Typen 8424, 8425, 8428 Typen 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Gids voor het vervangen van hardware Typen 8424, 8425, 8428 Typen 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Gids voor het vervangen van hardware Typen 8424, 8425, 8428 Typen 8171, 8172, 8173 Eerste uitgave

Nadere informatie

4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - 2 extern, 2 intern - SATA-voeding

4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - 2 extern, 2 intern - SATA-voeding 4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - 2 extern, 2 intern - SATA-voeding Product ID: PEXUSB3S2EI Deze PCI Express USB 3.0 kaart biedt een voordelige upgrademogelijkheid, waarmee u vier USB 3.0 poorten via

Nadere informatie

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Nadere informatie

2x M.2 SSD controller kaart - PCI Express kaart

2x M.2 SSD controller kaart - PCI Express kaart 2x M.2 SSD controller kaart - PCI Express kaart Product ID: PEX2M2 Met deze M.2 SSD controllerkaart kunt u twee M.2 SATA solid-state drives (SSD's) in uw pc installeren via PCI Express. U kunt bijna elke

Nadere informatie

Geheugenmodules. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden.

Geheugenmodules. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden. Geheugenmodules Artikelnummer van document: 406852-331 April 2006 In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden. Inhoudsopgave 1 Geheugenmodules toevoegen

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

2 poorts USB 3.1 kaart - 10 Gbps per poort - 2x USB-A - PCIe

2 poorts USB 3.1 kaart - 10 Gbps per poort - 2x USB-A - PCIe 2 poorts USB 3.1 kaart - 10 Gbps per poort - 2x USB-A - PCIe Product ID: PEXUSB312A2 Met deze USB 3.1 kaart kunt u twee USB Type-A poorten aan uw computer toevoegen, via een PCI Express-sleuf. Zo kunt

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Korte installatiehandleiding voor de

Nadere informatie

3,5 inch esata USB SATA Externe Harde Schijf Behuizing Zwart

3,5 inch esata USB SATA Externe Harde Schijf Behuizing Zwart 3,5 inch esata USB SATA Externe Harde Schijf Behuizing Zwart Product ID: SAT3510BUEEU Deze esata/usb Externe Behuizing voor SATA-schijven heeft een handige constructie zonder lade, waardoor de harde schijf

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen

Nadere informatie

USB 3.0 SATA III harde schijf docking station SSD / HDD met geïntegreerde USB-hub voor snel opladen en UASP voor SATA 6 Gbps - zwart

USB 3.0 SATA III harde schijf docking station SSD / HDD met geïntegreerde USB-hub voor snel opladen en UASP voor SATA 6 Gbps - zwart USB 3.0 SATA III harde schijf docking station SSD / HDD met geïntegreerde USB-hub voor snel opladen en UASP voor SATA 6 Gbps - zwart StarTech ID: SDOCKU33HB Met de SDOCKU33HB USB 3.0 harde-schijf-dock

Nadere informatie