C-707I GEBRUIKSAANWIJZING. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C-707I GEBRUIKSAANWIJZING. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC)"

Transcriptie

1 LIFESTYLE HI-FI COMPONENTENSYSTEEM C-707I GEBRUIKSAANWIJZING Dit model bestaat uit een hoofdapparaat (RD-C707) en een paar luidsprekers (LS- C707). Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC) Fabrikant: Kenwood Corporation Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokio, Japan EU-vertegenwoordiger: Kenwood Electronics Europe BV Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Nederland B /00 (E) AB

2 Veiligheidsmaatregelen Alvorens het apparaat op het stopcontact aan te sluiten Let op: Om veilige bediening te waarborgen, dient deze bladzijde zorgvuldig te worden doorgelezen. De spanningsvereisten van het toestel zijn zoals hieronder aangegeven. Europa en Groot-Brittannië...alleen 230 V wisselstroom Veiligheidsmaatregelen WAARSCHUWING : STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM BRAND OF EEN GEVAARLIJKE ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN LET OP: VERWIJDER HET DEKSEL (OF DE ACHTERKANT) NIET OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN. IN HET INWENDIGE ZIJN GEEN DOOR DE GEBRUIKER REPAREERBARE ONDERDELEN AANWEZIG. LAAT ALLE REPARATIES OVER AAN HIERTOE BEVOEGDE PERSONEN. EEN BLIKSEMPIJL IN EEN GELIJKZIJDIGE DRIEHOEK BETEKENT DE AANWEZIGHEID VAN NIET GEISOLEERDE GEVAARLIJKE SPANNINGEN IN HET INWENDIGE VAN HET APPARAAT. DEZE SPANNINGEN KUNNEN ZO GROOT ZIJN DAT ZE HET GEVAAR VAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK OPLEVEREN. EEN UITROEPTEKEN IN EEN GELIJKZIJDIGE DRIEHOEK MAAKT DE GEBRUIKER EROP ATTENT DAT ER BELANGRIJKE BEDIENING/ONDERHOUDSINFORMATIE IN DE BIJGEVOEGDE LITERATUUR IS. Laserproductmarkering CLASS 1 LASER PRODUCT Deze markering geeft aan dat dit product is ingedeeld in Laserproductklasse 1. Dit betekent dat er geen gevaar bestaat voor gevaarlijke stralen buiten het product. Locatie: Achterpaneel 2 C-707I

3 Veiligheidsmaatregelen BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Let op: Om veilige bediening te waarborgen, dient deze bladzijde zorgvuldig te worden doorgelezen. Lees de instructies Lees alle veiligheids- en bedieningsinstructies voordat u het product in gebruik neemt. Bewaar de instructies U dient de veiligheids- en bedieningsinstructies te bewaren zodat u er later nog eens iets in kunt opzoeken. Neem alle waarschuwingen in acht U moet alle waarschuwingen op het apparaat en in de handleiding in acht nemen. Volg de instructies op Alle bedieningsinstructies moeten worden opgevolgd. 1. Schoonmaken Haal de stekker van dit product uit het stopcontact voor u het gaat schoonmaken. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of sprays. Gebruik een vochtige doek om het product schoon te maken. 2. Hulpstukken Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen; deze kunnen risico s met zich meebrengen. 3. Water en vocht Stel dit product niet bloot aan druipend of spattend water bijvoorbeeld bij een badkuip, wasbak, aanrecht of wastobbe, of in een vochtige kelder, of in de buurt van een zwembad of op een soortgelijke plek. Zet geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals een bloemenvaas, op het toestel. 4. Accessoires Plaats dit product niet op een wankel karretje, standaard, statief of tafel. Het product zou dan kunnen vallen en ernstig letsel toebrengen aan een kind of een volwassene, en natuurlijk ook zelf ernstig beschadigd kunnen worden. Gebruik uitsluitend een kar, standaard, statief, steunbeugel of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen. Bevestigen van het product dient te geschieden in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en met behulp van bevestigingstoebehoren zoals aanbevolen door de fabrikant. Wees zeer voorzichtig bij het verplaatsen van een combinatie van dit product en een kar. Abrupt stoppen, te hard duwen en ongelijke oppervlakken kunnen de combinatie van dit product en de kar doen kantelen. 5. Ventilatie De openingen in de ombouw van het apparaat dienen voor de ventilatie en zorgen dat het toestel niet door oververhitting verkeerd zou kunnen gaan functioneren. De openingen in de behuizing mogen in geen geval worden geblokkeerd door het product op een bed, bank, tapijt of iets dergelijks te zetten. Dit product mag niet worden ingebouwd in bijvoorbeeld een boekenkast of rek, behalve wanneer er gezorgd wordt voor voldoende ventilatie, of wanneer de instructies van de fabrikant zijn opgevolgd. 6. Stroomvoorziening Dit product mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat staat aangegeven op het product zelf. Raadpleeg uw leverancier of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf indien u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis. 7. Beschermen van het netsnoer Leg het netsnoer zo dat er niet over gelopen wordt en zo dat het snoer niet ergens tussen of onder bekneld kan raken, waarbij er speciaal gelet moet worden op de aansluitpunten bij stekkers, bij stopcontacten en het punt waar het snoer het product verlaat. Wordt vervolgd op de volgende pagina Nederlands 3

4 Veiligheidsmaatregelen BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 8. Bliksem Om dit product extra te beschermen tijdens onweer, of wanneer u het langere tijd niet zult gebruiken, dient u de stekker uit het stopcontact te halen en de antenne of kabelaansluiting los te koppelen. Dit voorkomt beschadiging van het product bij blikseminslag en stroompieken. 9. Overschrijding Overschrijd de capaciteit van stopcontacten, stekkerdozen, verlengsnoeren, etc. niet daar dit kan resulteren in brand of een elektrische schok. 10. Voorwerpen en vloeistof in het product Steek geen voorwerpen in het product via de openingen in de behuizing, want deze zouden binnenin onderdelen kunnen raken of kortsluiten die onder hoogspanning staan, hetgeen zou kunnen leiden tot elektrische schokken of brand. Mors in geen geval vloeistof op het product. 11. Reparatie Probeer in geen geval dit product zelf te repareren, want openen of verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijk hoge spanningen of andere gevaren. Laat alle werkzaamheden over aan bevoegd servicepersoneel. 12. Schade die reparatie behoeft Haal de stekker van het product uit het stopcontact en laat het product repareren door bevoegd servicepersoneel onder de volgende omstandigheden: a) Als het netsnoer of de stekker is beschadigd. b) Als er vloeistof is gemorst, of als er voorwerpen in het product terecht zijn gekomen. c) Als het apparaat blootgesteld is aan regen of water. d) Als het product niet naar behoren functioneert zoals beschreven in de handleiding. e) Als het product is gevallen of op een andere manier beschadigd is. f) Wanneer de prestaties van het product merkbaar verslechteren. g) Wanneer u iets vreemds ruikt of rook uit het product ziet komen. 13. Veiligheidstest Na reparatie of onderhoud van dit apparaat, dient u een veiligheidstest door het onderhoudspersoneel te laten uitvoeren, zodat u kunt controleren dat het apparaat juist functioneert. 14. Veiligheidscontrole Vraag het onderhoudspersoneel om na de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden een veiligheidscontrole uit te voeren, zodat u zeker weet dat het product juist en veilig functioneert. 15. Wand- of plafondmontage Dit product mag alleen op de door de fabrikant aanbevolen manier aan de wand of het plafond worden bevestigd. 16. Warmte Plaats dit product niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere toestellen die warmte produceren. Zet geen brandende voorwerpen, zoals kaarsen of lampionnen op of in de buurt van het product. 17. Elektriciteitskabels Buitenantennes dienen uit de buurt van elektriciteitkabels, andere elektrische circuits of spanningcircuits te worden geïnstalleerd. Let tevens op dat de antenne niet op deze kabels of circuits kan vallen. Voorkom fatale schokken en let op bij het installeren van antennes dat u geen hoogspanningskabels, elektriciteitkabels en circuits aanraakt. 4 C-707I

5 Veiligheidsmaatregelen Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren) Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. Voor inleveradressen zie Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Batterij niet weggooien, maar inleveren als KCA. Nederlands 5

6 Deze handleiding gebruiken Bedieningsprocedure Hoewel u dit systeem zowel met de afstandsbediening als met de knoppen op het systeem zelf kunt bedienen, staat in deze handleiding de bediening met de afstandsbediening centraal. CD In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een CD afspeelt. Naast de in de winkel verkochte muziek-cd's, kunt u ook discs afspelen waarop MP3- en WMA-audiobestanden zijn opgenomen. Zie voor nadere details <Geschikte media> (pagina 24). Een CD afspelen Een CD laden en afspelen. Als u al een disc hebt geplaatst, drukt u op de [CDE] toets om het systeem in te schakelen en de CD af te spelen. De knoppen van de afstandsbediening die in de procedure worden gebruikt 1 2 Open de schuifklep en laad de CD. Schuifklep Houd de CD recht voor de insteekgleuf, met de labelkant naar voren gericht. Wanneer u de CD halverwege inschuift, wordt de disc automatisch verder naar Labelkant binnen gehaald. Schuif de klep over de insteekgleuf naar het voorpaneel om ze te sluiten. Afspelen van een CD is alleen mogelijk wanneer de schuifklep gesloten is. 3 Druk op de [CDE] toets. Aanduidingen tijdens of na een bedieningshandeling De displays die in deze handleiding worden afgebeeld kunnen afwijken van de werkelijke displays. Geeft aan dat er een Muzieknummer CD is geladen. Geluidsbron Verstreken speelduur van Afspeelaanduiding het huidige nummer De muzieknummers kunnen niet altijd juist worden aangegeven bij het afspelen van de volgende soorten discs. Discs die in Mix-modus zijn opgenomen * Discs die in meerdere sessies zijn opgenomen Discs die zowel CD-DA bestanden bevatten als niet-muziek bestanden * Mix-modus is een combinatie van CD-DA met audiobestanden, zoals MP3 en WMA. 30 C-707I 6 C-707I

7 Deze handleiding gebruiken Bedieningspictogrammen Legt de procedure voor CD's uit. Aanvullende functies die ook handig kunnen zijn Legt de procedure voor USBapparaten uit. Legt de procedure voor de radio uit. Gerelateerde informatie Geschikte media R pagina 24 Audio-instellingen R pagina 63 en verder Keuze van de nummerprogramma-afspeelfunctie R pagina 39 CD Legt de procedure voor digitale audiospelers uit. Legt de procedure voor ipods uit. Legt de procedures voor externe apparaten uit. Voorzorgen bij het laden van een CD Er kan geen CD worden geladen terwijl het systeem Standby staat. Probeer nooit om een CD in de sleuf te duwen terwijl het systeem Standby staat. Dat kan storingen veroorzaken. Als u het laden van een CD niet goed lukt, neemt u de disc uit en probeert u het opnieuw. Raak het afspeeloppervlak van de disc niet aan. Het gebruik van een 8-cm CD-adapter is niet aanbevolen. Als u een 8-cm CD niet precies in het midden van de sleuf steekt, kan de disc niet helemaal in de sleuf worden geschoven. Wess voorzichtig bij het gebruik van een 8-cm CD. Als er al een CD is geplaats, zal die bij openen van de klep uitgeschoven worden. Legt uit hoe u de geluidskwaliteit instelt. Legt uit hoe u externe apparaten instelt. Legt uit hoe u het systeem moet onderhouden. 1 2 Een CD uitnemen Druk op de [F] toets om te stoppen met afspelen. Schuif de klep over de insteekgleuf naar het achterpaneel om de CD uit te schuiven. Wanneer u de klep verschuift, zal de CD er uit komen. Als de CD nog wordt afgespeeld wanneer u de klep naar het achterpaneel schuift, stopt het afspelen en dan wordt de CD uitgeschoven. Uitleg van de procedures voor de afstandsbediening Uitleg van de procedures voor het hoofdapparaat 3 Schuif de klep over de insteekgleuf naar het voorpaneel om ze te sluiten. Er kan geen CD worden uitgenomen terwijl het systeem Standby staat. Bij uitschuiven van een CD komen alle afspeelinstellingen te vervallen. (pagina 39) Aanvullende informatie over de bediening Nederlands 31 Nederlands 7

8 Mogelijkheden van het systeem Allerlei soorten opnamen afspelen Afspelen van discs Behalve gewone muziek-cd's kan dit systeem ook discs afspelen met opgenomen audiobestanden (MP3/WMA). Geschikt voor het aansluiten van USB-apparaten USB-ingangsaansluiting Een USB-aansluiting is geschikt voor USB-flash-geheugen en digitale audiospelers die voldoen aan de normen voor USB-opslag. Geschikt voor het aansluiten van een ipod ipod-ingangsaansluiting Een ipod-aansluiting stelt u in staat het systeem te gebruiken met uw Apple ipod. Geschikt voor vele typen componenten Externe ingangsaansluitingen Een AUX-ingangsaansluiting biedt aansluitmogelijkheid voor een cassettedeck, een videospeler/recorder of een ander apparaat. Geschikt voor een Kenwood digitale audiospeler D.AUDIO IN-aansluiting Deze ingangsaansluiting is geschikt voor het aansluiten van een Kenwood digitale audiospeler, die bediend kan worden met de knoppen van het systeem of de afstandsbediening. Geschikt voor opname van diverse geluidsbronnen REC OUT-functie Aansluiting van een Kenwood geheugen-audiospeler maakt het systeem geschikt voor diverse verschillende geluidsbronnen. 8 C-707I

9 Inhoud Voor uw veiligheid dient u de aanwijzingen met dit symbool aandachtig door te lezen. Voordat u het systeem gaat gebruiken Leest u vooral deze veiligheidsmaatregelen aandachtig door. Veiligheidsmaatregelen 2 Alvorens het apparaat op het stopcontact aan te sluiten 2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 3 Deze handleiding gebruiken 6 Toebehoren 10 Het systeem installeren 11 Het systeem aansluiten 12 Namen en functies van de onderdelen 18 Basisbediening 22 Belangrijke informatie 24 Bediening per ingangsbron P.29 In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u het systeem aansluit en gebruikt met verschillende ingangsbronnen. CD USB Bediening voor afspelen van een CD/USB Radio-ontvangst RDS (Radio Data Systeem) D.AUDIO ipod Externe apparaten Audio-instellingen In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u het geluid naar wens kunt aanpassen. EX.BASS SOUND P.63 Onderdelen instellen P.67 In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de instellingen voor het systeem kiest. Gelijkzetten van de systeemklok De timer instellen Displayinstellingen Automatische stroombesparing Onderhoud P.77 In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u het systeem in goede staat houdt, zodat u er jaren met plezier naar kunt luisteren. Meldingen Problemen oplossen Woordenlijst Verzorging en opslag Specificaties Nederlands 9

10 Toebehoren Controleer of alle accessoires in de verpakking aanwezig zijn. AM-kaderantenne (1) FM-kamerantenne (1) Afstandsbediening (RC-F0509E: 1) Batterijen voor de afstandsbediening (R6: 2) Luidsprekersnoeren (50 cm: 2) Netstroomadapter (AC A: 1) Netsnoer (1) De luidsprekersnoeren zijn in de fabriek aangesloten. Als er enige accessoire ontbreekt, of als het apparaat niet werkt of beschadigd is, neemt u dan onmiddellijk contact op met uw audiohandelaar. Als het toestel rechtstreeks naar u werd verzonden, brengt u de afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte. Kenwood raadt u aan de originele doos en het verpakkingsmateriaal te bewaren voor het geval dat u het toestel later dient te verplaatsen of te verzenden. Bewaar deze handleiding binnen handbereik zodat u ze later kunt raadplegen. 10 C-707I

11 Het systeem installeren Opmerkingen over de installatie van het systeem Installeer het systeem altijd op een vlakke, stabiele ondergrond. Als u het systeem op een standaard zet, controleer dan eerst of de standaard sterk genoeg is. Plaats de luidsprekers ook niet te dicht bij een tv of computer. De magneten in de luidsprekers kunnen storingen veroorzaken op een tv of op het beeldscherm van een computer. Bij het verplaatsen van het systeem dient u dit aan het hoofdapparaat op te tillen. Als u het aan de luidsprekers optilt, zou het hoofdapparaat kunnen vallen. Hoofdapparaat Linker luidspreker Rechter luidspreker LET OP Neem de volgende waarschuwingen in acht wanneer u het systeem plaatst. Onvoldoende ventilatie kan oververhitting veroorzaken en leiden tot storingen of brandgevaar. Plaats geen voorwerpen of materialen op het systeem die de ventilatie kunnen belemmeren. Laat rondom het hoofdapparaat voldoende ruimte vrij, zoals hieronder aangegeven. Bovenpaneel: 50 cm of meer, Zijpanelen: 10 cm of meer, Achterpaneel: 10 cm of meer Installeer het systeem zo dat u in geval van nood onmiddellijk de stekker uit het stopcontact kunt trekken. Onthoud dat de stroomtoevoer intact blijft zolang de stekker is aangesloten, ook al staat de stroomschakelaar op UIT. Om de stroomtoevoer geheel af te sluiten, trekt u de stekker uit het stopcontact. Voor het beste akoestische effect De plaatsing van de luidsprekers is mede bepalend voor het geluid. Volg onderstaande aanbevelingen voor het beste resultaat. Zorg ervoor dat de dirercte omgeving van de linker en rechter luidsprekers zo veel mogelijk gelijk zijn. Plaats de linker en rechter luidspreker niet tegen een wand en hang dikke gordijnen voor de ramen om echo- en nagalmeffecten te minimaliseren. Plaats de luidsprekers zo precies mogelijk op oorhoogte voor uw favoriete zitplaats. Nederlands 11

12 Het systeem aansluiten Voornaamste aansluitingen Waarschuwing bij het aansluiten Steek de netsnoerstekker pas in het stopcontact nadat alle andere aansluitingen in orde zijn. Voordat u snoeren of kabels losmaakt, moet u het systeem altijd uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. FM-binnenantenne AM-kaderantenne 1 Sluit de kabel aan op de [FM75Ω] aansluiting. 2 Bepaal door uitproberen de plaats voor de beste ontvangst. 3 Plaats of hang de antenne zo hoog mogelijk. Duw de antenne in de sleuf. Rode streep Rode streep Zie <Aansluiten van de netstroomadapter>. Rechter luidspreker Linker luidspreker De luidsprekersnoeren zijn in de fabriek aangesloten. 12 C-707I

13 Het systeem aansluiten Problemen met de microcomputer Als het systeem niet goed werkt of steeds verkeerde aanduidingen toont, stelt u dan de microcomputer terug. (pagina 81) Aansluiten van de netstroomadapter Gebruik alleen de AC A die bij dit systeem is geleverd. Voor de beste werking van het systeem is het beter de netstroomadapter zo ver mogelijk uit de buurt van het systeem te plaatsen. Netsnoer Naar een wandstopcontact Voorzorgen voor de netstroomadapter Zorg dat de netadapter niet onder een deken, gordijn of ander materiaal ligt. De adapter zou daardoor oververhit kunnen raken, met mogelijk brandgevaar. De AM-kaderantenne aansluiten De antenne die met het systeem wordt meegeleverd is voor gebruik binnenshuis. Plaats de antenne zo ver mogelijk van het hoofdapparaat, de tv, de luidsprekersnoeren en het netsnoer. Richt de antenne voor een optimale ontvangst. De antennekabel aansluiten Sluit de AM-antennekabel aan op de [AM]- en [MGND]-aansluitingen, zoals rechts aangegeven De FM-binnenantenne aansluiten De antenne die met het systeem wordt meegeleverd is een eenvoudige antenne voor gebruik binnenshuis. Voor de beste ontvangst is het aanbevolen een buitenantenne (in de audiohandel verkrijgbaar) aan te sluiten. Maak altijd eerst de binnenantenne los voordat u een buitenantenne aansluit. Nederlands 13

14 Het systeem aansluiten Losmaken en vastmaken van de luidsprekers U kunt de luidsprekers losmaken van het hoofdapparaat, om ze zo op te stellen als u het beste uitkomt. Voordat u de luidsprekers losmaakt of bevestigt, of voordat u de luidsprekersnoeren aansluit of losmaakt, schakelt u altijd eerst het systeem uit en trekt u de stekker uit het stopcontact. Als er een disc in het hoofdapparaat zit, verwijdert u die. Als er maar één van de luidsprekers is verwijderd, zal het apparaat niet stabiel staan en kan het bij trillingen of een lichte aanraking al kantelen en omvallen. Ga voorzichtig te werk bij het losmaken en bevestigen van de luidsprekers. Na het bevestigen van de luidsprekers dient u te controleren of ze stevig vast zitten. Onjuiste bevestiging kan ertoe leiden dat de luidspreker valt. Losmaken van de luidsprekers Haken Verwijder de luidsprekersnoeren van de haken aan de achterkant van het hoofdapparaat. Van de achterkant van de luidspreker gezien, beweegt u die zoals aangegeven door de pijl. Let op dat u de luidspreker niet laat vallen. Maak de luidspreker los van het hoofdapparaat. Losse luidspreker opstellen op een vlakke ondergrond Leg de luidspreker op de vlakke ondergrond, met de kant die aan het hoofdapparaat vast zat, nu onderaan. De kant van de luidspreker waarmee die aan het hoofdapparaat vast zat, heeft antislipvoetjes. De magneten in de luidsprekers kunnen storingen veroorzaken op een tv of op het beeldscherm van een computer. Plaats de luidsprekers ook niet te dicht bij een tv of computer. Kanten die tegen het hoofdapparaat aan sluiten 14 C-707I

15 Het systeem aansluiten De luidsprekers aansluiten Plaats de luidspreker recht tegenover het hoofdapparaat zodat de uitsteeksels aan het hoofdapparaat in de installatieopeningen van de luidspreker passen. Van de voorkant van de luidspreker gezien, beweegt u die zoals aangegeven door de pijl. Vervangen van de luidsprekersnoeren Als u de luidsprekers afzonderlijk wilt opstellen, maar de luidsprekersnoeren zijn te kort, dan kunt u de bijgeleverde snoeren vervangen door gewone in de audiohandel verkrijgbare luidsprekersnoeren, van het volgende type: AWG24-18 (Diameter kerndraad: 0,511 mm tot 1,024 mm). Verwijder ongeveer 1 cm van de plastic isolatielaag van beide uiteinden van de nieuwe luidsprekersnoeren en draai de kerndraden stevig ineen zodat ze niet uitrafelen wanneer u de snoereinden aansluit. Uiteinden van de luidsprekersnoeren voorbereiden Draai het stukje plastic isolatie los van het uiteinde van het snoer. Aansluiten van de luidsprekersnoeren Opmerkingen voor het aansluiten van de luidsprekersnoeren Voorkom kortsluiting tussen de positieve (+) en negatieve ( ) uiteinden van de luidsprekerkabels. (Zorg dat de + en draden elkaar niet raken.) Als u de positieve en negatieve draden verwisselt, zal het geluid vervormd en onduidelijk klinken. Nederlands 15

16 Het systeem aansluiten Aansluiten van andere (los verkrijgbare) apparatuur Voor het aansluiten van een bijbehorende systeemcomponent, leest u tevens de gebruiksaanwijzing van die component. Zorg ervoor dat alle kabels op de juiste manier zijn aangesloten. Losse of onjuiste aansluitingen kunnen leiden tot storing of wegvallend geluid. Waarschuwingen voor het installeren van een buitenantenne Openen van de voorklep Het installeren van een buitenantenne vereist kennis en ervaring, dus raadpleeg daarvoor altijd eerst uw audiohandelaar. Zorg dat de antenne uit de buurt van stroomdraden blijft. Als de antenne zou omvallen, kan aanraking met stroomdraden gevaar voor elektrische schokken veroorzaken. Om andere apparaten te verbinden met de aansluitingen op het voorpaneel van het hoofdapparaat, opent u de voorklep en sluit u de apparaten aan. Openklappen Voorklep D.AUDIO IN Sluit een digitale audiospeler aan op de [D.AUDIO IN] aansluiting op het voorpaneel van het hoofdapparaat. Als u een Kenwood speler aansluit die geschikt is voor een digitale audioverbinding met een speciaal daarvoor bestemde kabel, zult u die speler ook kunnen bedienen met de knoppen op het hoofdapparaat en de afstandsbediening. (pagina 48) U kunt de speler ook aansluiten met een gewoon (in de audiohandel verkrijgbaar) snoer met 3,5 mm stereo ministekkers. Wanneer u de digitale audiospeler niet gebruikt, maakt u het ministekkersnoer los van het hoofdapparaat. Digitale audiospeler USB Een USB-flashgeheugenstick of een voor USBgeheugenopslag geschikte digitale audiospeler sluit u aan op de [ USB] aansluiting op het voorpaneel van het hoofdapparaat. Afhankelijk van het type apparaat dat u aansluit, kan het even duren voordat het systeem het herkent. Bij sommige modellen kan er een USBaansluitingskeuzescherm verschijnen. Selecteer de Storage Mode (Opslagfunctive). 16 C-707I

17 Het systeem aansluiten ipod Een ipod kunt u aansluiten op de [ipod] aansluiting op het voorpaneel van het hoofdapparaat. Voor het aansluiten van een ipod is een PNC-iP120 ipodaansluitsnoer nodig (optionele accessoire). Wanneer u de ipod niet gebruikt, maak u het ipodaansluitsnoer los van het hoofapparaat. Nadere informatie over de geschikte ipod modellen vindt u op pagina 27. AUX IN Gebruik de audio OUT-aansluiting op een apparaat zoals een videorecorder om dat op de [AUX IN] aansluiting op het achterpaneel van het hoofdapparaat aan te sluiten. Audio OUT Videorecorder, enz. REC OUT Een Kenwood digitale audiospeler met een directe codeerfunctie kunt u aansluiten op de [REC OUT] aansluiting op het achterpaneel van het hoofdapparaat. De [REC OUT] uitgang levert een analoog audiosignaal. SUB WOOFER PRE OUT Sluit een subwoofer lagetonenluidspreker (zoals de optionele SW-40HT) aan op de [SUB WOOFER PRE OUT] aansluiting op het achterpaneel van het hoofdapparaat. Actieve subwoofer PHONES Een hoofdtelefoon met een 3,5 mm stereo ministekker sluit u aan op de [ PHONES] aansluiting op het voorpaneel van het hoofdapparaat. Nederlands 17

18 Namen en functies van de onderdelen Hoofdapparaat Boven CD-insteekgleuf (pagina 30) Voor Standbytimeraanduiding Rood: Normale Standby Oranje: Timer-standby Aan/UitK (pagina 23) Het toestel in- of uitschakelen (Standby). TUNER/band (pagina 42) CDE (pagina 30) USBE (pagina 32) ipode (pagina 56) [D.AUDIO IN] aansluiting (pagina's 16, 48) [ PHONES] aansluiting (pagina 17) 18 C-707I Standby-functie Wanneer het [STANDBY/TIMER] lampje op het hoofdapparaat brandt, verbruikt het systeem een heel klein beetje stroom om het ingebouwde geheugen in stand te houden. Dit noemen we de Standby-functie. Wanneer het systeem in deze ruststand staat, kunt u het toestel met de afstandsbediening inschakelen. Aanduidingen (pagina 19) Afstandsbedieningssensor (pagina 21) VOLUME (pagina 22) G, H (pagina's 34, 35, 50, 57) STOPF (pagina's 34, 35) INPUT SEL. (pagina's 48, 60) [ipod] aansluiting (pagina's 17, 56) [ USB] aansluiting (pagina's 16, 32) Een-toets bediening Dit systeem biedt een handige een-toets bedieningsfunctie. In de Standby-functie kunt u het systeem inschakelen met een druk op één van de volgende toetsen: [TUNER/band], [CDE], [USBE], [ipode], [D.AUDIOE] (alleen op de afstandsbediening) of [AUX] (alleen op de afstandsbediening). Als er een disc in het apparaat zit, zal het afspelen beginnen.

19 Namen en functies van de onderdelen Aanduiding Toont cijfers en tekst. Licht wanneer er een USB-apparaat is aangesloten. (pagina 32) Licht op wanneer er een ipod is aangesloten. (pagina 56) Licht op wanneer er een CD wordt geladen. (pagina 30) De hier getoonde aanduidingen kunnen ietwat verschillen van de aanduidingen die u ziet. Licht op tijdens de PTY-programmazoekfunctie. (pagina 47) Licht op wanneer er een RDS-uitzending wordt ontvangen. (pagina 46) Licht op wanneer er is ingesteld op SOUND. (pagina 65) Licht op wanneer de EX.BASS is ingeschakeld. (pagina 64) Licht op wanneer er een uitzending wordt ontvangen in FM STEREO. (pagina 42) Licht op bij FM-ontvangst. (pagina 42) Licht op als u een audiomap of -bestand hebt geselecteerd. (pagina 37) Licht op terwijl de CD- of USBweergave is gepauzeerd. (pagina's 30, 32) Licht op tijdens CD- of USBweergave. (pagina's 30, 32) Licht op wanneer de afspeelfunctie wordt ingesteld. (pagina 37-41) Licht op wanneer de programmatimer is ingesteld. (pagina 70) Licht op wanneer de uitschakeltimer is ingesteld. (pagina 69) Toont de klok, de verstreken tijd of de frequentie. FM : Licht op tijdens FM-ontvangst. (pagina 42) AM : Licht op tijdens AM-ontvangst. (pagina 42) Licht op wanneer de juiste tijd wordt aangegeven. (pagina 68) PM : Licht op wanneer de juiste tijd wordt aangegeven. (pagina 68) TOTAL : Licht op tijdens CD-weergave wanneer de totale verstreken tijd en de resterende tijd worden aangegeven. (pagina 36) khz : Toont de AM-frequentie. (pagina 42) MHz : Toont de FM-frequentie. (pagina 42) Licht op wanneer het geluid is gedempt. (pagina 22) Licht op wanneer de Automatische stroombesparing (A.P.S.) is ingesteld. (pagina 75) Licht op tijdens afspelen van een WMA-audiobestand. (pagina's 30, 32) Licht op tijdens afspelen van een MP3-audiobestand. (pagina's 30, 32) Nederlands 19

20 Namen en functies van de onderdelen Afstandsbediening De toetsen op de afstandsbediening die dezelfde naam hebben als de toetsen op het hoofdapparaat, werken op dezelfde manier. Toont het kanaal. (pagina 46) Voor instellen van het opnameniveau. (pagina 54) Start de PTYprogrammazoekfunctie. (pagina 47) Voor keuze van de geluidsbron/regelen van de weergave. (pagina's 30, 32, 42, 48, 56, 60) Voor overschakelen naar de map-weergavestand. (pagina 37) Voor keuze van een map. (pagina's 34, 35, 37, 50) Voor keuze van een radiozender. (pagina 42) Voor keuze van een album. (pagina 57) Voor instellen van diverse niveaus. (pagina's 51, 62, 68, 70) Kiest het muziekstuk. (pagina's 34, 35, 50, 57) Voor omschakelen van de afspeelfunctie. (pagina's 39-41, 58, 59) Cijfertoetsen Voor keuze van muziekstukken of radiozenders. (pagina's 34, 35, 42) Voor instellen van de Automatische stroombesparingsfunctie. (pagina 75) Voor inschakelen en uitschakelen (Standby). (pagina 23) Voor instellen van de juiste tijd en de timerfuncties. (pagina's 68, 69) Stopt. (pagina s 34, 35) Regelt de geluidskwaliteit. (pagina's 64, 65) Voor activeren van de instellingen. Regelt de geluidssterkte. (pagina 22) Regelt het niveau. (pagina 65) Verspringt muzieknummers vooruit en terug. (pagina's 34, 35, 57) Voor keuze van een radiozender. (pagina 43) Voor omschakelen van de aanduidingen op het scherm. (pagina 36) Voor inschakelen van de ipod schermverlichting. (pagina 57) Voor instellen van de helderheid van het scherm. (pagina 74) Voor omschakelen van de tijdsaanduiding op het scherm. (pagina 36) Geluiddemping. (pagina 22) Voor wissen van de instellingen. 20 C-707I

CBX-500. CD Tuner Audio System. Downloaded from www.vandenborre.be. Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2

CBX-500. CD Tuner Audio System. Downloaded from www.vandenborre.be. Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2 CD Tuner Audio System CBX-500 Nederland Svenska Aan de slag...nl- Att komma igång... Sv- Aansluitingen... Nl-4 Anslutningar...Sv-4 Basisbediening... Nl-8 Grundläggande manövrering...sv-8 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

X-SMC22-S X-SMC11-S. Slim Microsysteem

X-SMC22-S X-SMC11-S. Slim Microsysteem X-SMC22-S X-SMC11-S Slim Microsysteem Ontdek nu de voordelen van online registratie! Registreer uw Pioneer product via http://www.pioneer.nl - http://www.pioneer.be (of http://www.pioneer.eu) Handleiding

Nadere informatie

NEDERLANDS. Geavanceerde bediening 25

NEDERLANDS. Geavanceerde bediening 25 Inhoud Aan de slag Accessoires Voornaamste kenmerken Waarschuwingen bij gebruik Over deze handleiding Discs Discs die op dit apparaat kunnen worden afgespeeld Het hanteren van discs Plaatsen van discs

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland Digitale Piano HPi-7. 201b Lees voordat, u dit apparaat in gebruik neemt de hoofdstukken HET APPARAAT P EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag.

Nadere informatie

TX-NR609. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12

TX-NR609. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12 Nederland enska AV Receiver Inleiding...Nl- Inledning... - TX-NR609 Aansluitingen...Nl- Anslutningar... - Inschakelen & basisbediening...nl- Påslagning & grundläggande funktioner... - Geavanceerde bediening...nl-43

Nadere informatie

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DVD Recorder

Gebruiksaanwijzing DVD Recorder Gebruiksaanwijzing DVD Recorder Modelnr. DMR-EH76 Basishandelingen Snelle Start Gids Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt

Nadere informatie

PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR

PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor het Gebruik Voorbereidingen Bediening Andere Onderhoud Netwerk en USB-geheugen Voor een veilig en correct gebruik dient u de Voor het Gebruik

Nadere informatie

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-955-42(2) DVD Home Theatre System Gebruiksaanwijzing DAV-DZ20 2007 Sony Corporation WAARSCHUWING Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrocutie te verminderen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding Lees, voordat u dit apparaat in gebruik, neemt de hoofdstukken BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pag. 2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 3, 4 en 5) en BELANGRIJKE

Nadere informatie

HANDLEIDING DVR 1600

HANDLEIDING DVR 1600 HANDLEIDING DVR 1600 INHOUDSOPGAVE Veiligheidsinstructies...5 Inleiding...8 Accessoires...8 Informatie regiocodes...8 Compatibiliteit...9 Te gebruiken schijftypes...9 Compatibiliteit van op PC s gebrande

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Systeem voor personal audio

Systeem voor personal audio Systeem voor personal audio Gebruiksaanwijzing Aan de slag Een cd beluisteren Luisteren naar de radio Een bestand op een USBapparaat beluisteren Muziek beluisteren met optionele audiocomponenten Muziek

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Projector CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Dank u voor het aankopen van deze projector. WAARSCHUWING Lees alle handleidingen voor dit product voordat u het gebruikt. Lees

Nadere informatie

3D Blu-ray Disc -speler met ingebouwde harde schijf en HD-tuner

3D Blu-ray Disc -speler met ingebouwde harde schijf en HD-tuner GEBRUIKERSHANDLEIDING 3D Blu-ray Disc -speler met ingebouwde harde schijf en HD-tuner NEDERLANDS Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

CD5/CD10. Your music + our passion. Compact disc speler Gebruikershandleiding 42 NEDERLANDS

CD5/CD10. Your music + our passion. Compact disc speler Gebruikershandleiding 42 NEDERLANDS Compact disc speler Gebruikershandleiding 42 NEDERLANDS CD5/CD10 Your music + our passion Inhoud Inleiding...42 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen...43 Beperkte garantie...44 Aansluitingen achterzijde...45

Nadere informatie

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS Your music + our passion Inhoud Belangrijk! The Minx Xi is grotendeels een op software gebaseerd product; nieuwe functies en updates worden van

Nadere informatie

DV3750 LCD-Display Gebruikershandleiding

DV3750 LCD-Display Gebruikershandleiding DV3750 LCD-Display Gebruikershandleiding Welkom Copyright Copyright BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze gebruikershandleiding mag worden gereproduceerd, verzonden, opgeslagen in

Nadere informatie

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G HANDLEIDING Nederlands 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 2 INTERFERENTIE VERKLARING VAN DE FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Nadere informatie

Handleiding. DJ Controller DDJ-SX2

Handleiding. DJ Controller DDJ-SX2 DJ Controller DDJ-SX2 http://pioneerdj.com/support/ De bovengenoemde Pioneer DJ ondersteuningswebsite biedt een overzicht van de vaak gestelde vragen, informatie over software en allerlei andere soorten

Nadere informatie

DVD Recorder RDR-HX680/HX780/HX785/HX980/HX1080. Gebruiksaanwijzing

DVD Recorder RDR-HX680/HX780/HX785/HX980/HX1080. Gebruiksaanwijzing 3-293-881-41(1) DVD Recorder Gebruiksaanwijzing Meer nuttige hints, tips en informatie over Sony produkten en services zijn te vinden op: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HX680/HX780/HX785/HX980/HX1080

Nadere informatie

AV Surround Receiver. Gebruiksaanwijzing NR1504

AV Surround Receiver. Gebruiksaanwijzing NR1504 AV urround Receiver Gebruiksaanwijzing DVD NR1504 n VEILIGHEIDMAATREGELEN WAARCHUWING: De bliksemflits met het pijlsymbool in de gelijkzijdige rechthoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP LC-22AD1E http://nl.yourpdfguides.com/dref/1278476

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP LC-22AD1E http://nl.yourpdfguides.com/dref/1278476 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SHARP LC-22AD1E. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SHARP LC-22AD1E in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding Blu-ray Disc Speler Handleiding Inhoud Belangrijk Voor Uw Veiligheid 3 Uitpakken 5 Een goede plaats Bepalen 5 Schoonmaken 5 Dank u voor de aanschaf van een Harman Kardon Product! 5 BDT 2/BDT 20 Eigenschappen

Nadere informatie

DNX9280BT. Quick Start Guide. Guide de démarrage rapide. Kurzanleitung. Snelstartgids GPS NAVIGATION SYSTEM SYSTÈME DE NAVIGATION GPS

DNX9280BT. Quick Start Guide. Guide de démarrage rapide. Kurzanleitung. Snelstartgids GPS NAVIGATION SYSTEM SYSTÈME DE NAVIGATION GPS DNX9280BT GPS NAVIGATION SYSTEM Quick Start Guide SYSTÈME DE NAVIGATION GPS Guide de démarrage rapide GPS-NAVIGATIONSSYSTEM Kurzanleitung GPS-NAVIGATIESYSTEEM Snelstartgids 2010 Kenwood Corporation All

Nadere informatie

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver Gebruikershandleiding BD/DVD-regiocodes en inhoudsopgave Uw BDS-receiver is zodanig ontworpen dat deze compatibel is met de regiobeheergegevens die in

Nadere informatie