Hersenen: 2 soorten cellen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hersenen: 2 soorten cellen:"

Transcriptie

1 Psycholeptica: onderdrukken CZS bv: barbituraten, sedativa, opiaten Psychoanaleptica: stimuleren CSZ bv: cocaïne, amfetaminen, cafeïne Psychodysleptica: verstoren CSZ bv: hasj, LSD, (XTC: tssn psychoanaleptica en dysleptica) Hersenen: 2 soorten cellen: Gliacellen Neuronen: o Axonen (versturen info) o Dendrieten (input info) = NEURONAAL NETWERK Zenuwpuls ontstaat aan dendrietkant cel vuurt (alles of niets) = NEUROTRANSMISSIE (= Synaptische transmissie) Synaptische spleet (ruimte tussen uitlopers aangrenzende neuronen) NEUROTRANSMITTOR (hebben specifieke receptor) inhibitoir of exitatoir effect diverse inactiveringsmechanismen: vernietigen (ahv enzym), verdwijnen ( opgezogen in gliacel of door diffusie), heropname (in presynaptisch neuron = recycleren NT) Tweede Boodschapper Systeem : tussenschakel(s) tussen receptor en uiteindelijk effect op ontvangend neuron Beïnvloeding Neurotransmissie: a. Goede opslag verhinderen (enzymatische afbraak, NT laten weglekken uit syn. blaasjes) e. Heropname NT blokkeren b. Syn. blaasjes bezetten door gelijkaardige structuur met NT (NT in syn. spleet duwen) f. Enzymen remmen die NT afbreken in syn. spleet c. NT-afgifte blokkeren g. Zelf binden met receptoren d. Enzymen die NT aanmaken afremmen h. Stof die 2 de boodsch.systeem remt of stimuleert

2 OPIATEN Gebruik Werking Effecten Verslaving/Risico s Opium (<Papaver) Opiaatreceptoren Heroïne: roes na ca. 3 Stadia: Nepenthe (Homeros) opiaten zijn agonisten 10min., duurt 3-5 uur. >Tolerantie: cellulair en hierop. Ook Rush, piekeffect (na metabool Morfine (zuivere stof) Injectie opiaatantagonisten: (bv 30min-1u) ~Diacetylmorfine >Afhankelijkheid: naloxon) ~Bedwelming (Meer vetoplosbaar dus Receptoren in: ~ fys.: onthoud.versch. snellere opname in ~ ruggenmerg ~Pijnstillend ~ psy.: Craving hersenen) (substantia gelatinosa) (subjectieve pijn * Reward Pathway ~ Limbisch systeem: afstompen) >dwangmatig * amydala ~Emotionele drugzoekend gedrag Heroïne Injectie: IV * L.C. veranderingen (euforie) skin popping Inhaleren: sigaret dampen Snuiven = snorting (geen euforie) Opioiden: (synthetische opiaten) ~ METHADON Substitutietherapie: ~ontgiftigingsbehandeling ~onderhoudsbehandeling Lange T 1/2 BB= 80-90% Kruistolerantie m heroïne Geen euforie (orale ) ~ BUPRENORPHINE Substitutietherapie + Nalorphine (antagonist) geen misbruik mog ENDORFINEN (lichaamseigen morfine) Interactie m Substance P Pijnstillend

3 SEDATIVA & ANXIOLYTICA Barbituraten Gebruik Werking Effecten Verslaving/Risico s Slaapmiddel ~Kort- en middellangwerkende: slaapmiddelen (snel in hersenensnel weg) ~Langwerkende: sedativa, +/- angsten * Fenobarbital: langzaam in hersenen blijft redelijk alert functioneren Versuffing Lethale dosis is slechts enkele malen hoger dan therap. dosis zelfmoordmiddel Zeer verslavend!! Meprobamaat (MILTOWN) Barbituraten, alcohol en meprobamaat versterken syn. effecten GABA Spierrelaxerend & angstwerend Verslavend gewenning Benzodiazepinen ~ Librium ~ Valium SYNERGISTISCHE werking Kruistolerantie en Kruisafhankelijkheid Rol van inhibitoir NT GABA Angstwerend Lichte verslaving Zelden dodelijke OD! benzo + sedativum(bv alcohol) wel gevaarlijk! Oraal en IV misbruik: ~ IV: rush ~ onderdrukken van opiaatonthoudingssymptomen ~ +heroïne: intensiever Rohypnol 10x krachtiger dan Valium Mentale en fys. Paralysatie Date-rape drug

4 STIMULANTIA Gebruik Werking Effecten Verslaving/Risico s Cocaïne (genotsmiddel) = Derde gesel vd mensheid Psychosen: *Cocaïnebase: CRACK (1 dosis cocaïne=meerdere dosissen crack) *Procaïne Amfetamine (therapeutisch doel) Designer drugs *methamfetamine ~ICE *Khat: Cathinone/cathine Kauwen van bladeren: minder rush Geneesmiddel: ~ Vin Mariani (1863): wijn met coca-extract therapeutisch tonicum en aangename drank. ~ Coca-cola: < Pemberton. tegen hoofdpijn.eerst met wijn, later met soda Chemisch zuivere cocaïne: veel gebruikt cocaïneverslaving => psychose ~ snuiven (snorting) ~IV-injectie (coc+her=speedball) Inhalatie (freebasen) via pijpjes Roken Synthetisch afgeleide: plaatselijke verdoving IV-injecteren: snellere rush runs van 6-12dagen Oraal, intrasanaal, inhalatie, IV Inhalatie via pijpjes Zeer veel chemische overeenkomst met dopamine en noradrenaline Limbisch systeem * L.C. Amf en Cocaïne versterken werking van nor en dopneuronen: ~Amf.: verdringen nor en dop uit syn. blaasjes in presyn. Neuron NT komt in syn. spleet: prikkeling ~Cocaïne: blokkeren heropname nor en dop (vooral dop) extra veel aanwezig in syn. spleet. ~ gevoel v welzijn ~ Eetlustremming ~ Ongewenste effecten: * paniekreacties, koorts, hartritme verstoord * gewelddadige reacties oiv methamfetamine * Hallucinaties * Psychische afh (craving) *Stimulerende effecten: versterking nor activering hersenschors *Euforische werking: versterking noradregene activiteit Limbisch systeem *(subj) Spierkracht : deels alertheid, deels versterking noradregene activiteit * Cocaïnewaanzin (functionele psychose) * Amfpsychose lijkt terk op paranoïde schizofrenie + hallucinaties ivm tastzin Grote Rush Grote Crash VERSLAVEND

5 PSYCHEDELICA Gebruik Werking Effecten Verslaving/Risico s Mescaline (< Peyote-cactus) Peyotisme Religieuze riten Chemische gelijkenis met NT serotonine, noradr en dop. *Wegvallen ik-gevoel = Gevaarlijk!! paniek Methoxy-amfetaminen (Synth mescaline: groter effect) = designer drug * XTC/DOET/DOM Magic Mushroom (geestesverruimend) LSD (lysergzuurdiethylamide) (Hofmann: LSD-25) * ERGOT: lysergzuur Phencyclidine (PCP) Oraal (zegeltjes) Gerookt, oraal, IV, snuiven L.C.: psychedelica versterken zint. prikkels Oiv LSD: prikkelgevoeligheid LCcellen (verklaring synesthesie, transcendentie) Werken als serotonineagonist op S 2 -receptoren *Verandering zintuiglijke waarnemingen (vnl. visueel) SYNESTHESIE * sterk vertekend tijdsbesef * verandering ruimtebegrip * transformatie ikbeleving * Zeer dosisafh. * Flash-backs * blijven steken in psychose * vaak begin v eindeloze geestelijke miserie * Bad trip * geen fysieke verslaving *LSD: Schizofrene instortingen en zelfmoord *PCP: Chronisch: Gewelddadige reacties * OD! (grote marge) *hyperthermie *XTC: -extreme hyperthermie -tandenknarsen -bad trip -OD: fatale hyperthermie

6 CANNABINOÏDEN Gebruik Werking Effecten Verslaving/Risico s Bel. Psychoactief bestanddeel: -9-THC Vezeltype vs. Drugtype Gerookt: *Sterk afh. v gebruiker, verwachtingspatroon, soc entourage, ervaring In beperkt aantal gevallen: Marihuana (1-3% THC) Hashish ( 10-20% THC) Hash-olie ( +/- tot 60% THC) Marinol: synth THC Nabilone *jointjes *waterpijp *olie: paar druppels op sigaret * inhalatietechnieken (diep + 30sec vasthouden) : via gebak *B.B. = 1/3 in vgl met roken Anti-emeticum (wel fysiologische high) Anti-emetisch (minder psychotrope effecten, 10x potenter dan THC) Cannabinoïd receptoren in deel CZS vr geheugencontrole, waarneming, beweging, pijngewaarwording *CB 1 -receptoren +ook in perifeer ZS: CB 2 NT= anandamine Ontwikkeling van synth agonisten en antagonisten (direct omkeringseffect) * duur afh v dosis en wijze van * verstoorde waarneming v tijd, plaats, ruimte * verstoort motorische vaardigheden * zintuigelijke gewaarwording * lichte euforie * impulsiviteit * neiging tot soc contact * eerste gebruik: nauwelijks effect * zelden hallucinaties * negatieve beïnvloeding cognitieve functies *Nuttige effecten: ~Pijnstillend ~anti-convulsief ~anti-emetisch *Amotivational syndrome * flash-back * acute intoxicaties (zelden) -> behandeld met benzo s en haloperidol * relatief beperkt verslavend potentieel * Fys. onth.versch.! Negatieve tolerantie: meer gebruiken: minder nodig (na tijd terug omkering) door opslag in vetweefsel: altijd basishoeveelheid aanw. In lichaam * Psychische afhankelijkheid

7 PARTY DRUGS Gebruik Werking Effecten Verslaving/Risico s SMARTPRODUCTS of PARTYPILLS: Herbal XTC: ma huang, guarana (cafeïne), ginseng Nexus: Kava Kava (licht euforiserende werking), guarana Spiet: Yohimbine, Muira Puama = afrodisiac Cloud9: zeer veel efedrine : kruidenmengsels ovv pillen Euforische, uitbundige stemming Soms placebotrucs EXPERIMENTELE DRUGS Ketamine Special K GHB gamma-hydroxybutyraat Liquid E Narcosemiddel (nu enkel dieren) Poeder of pilvorm Waterige oplossing of wit poeder in drank (+alcohol: gevaarlijk!) eig dosis meestal onbekend GBL+NaOH=GHB :legaal(kuisproducten) Onderdrukkende werking CZS Structuur nauw verwant met GABA (heel laag niveau aangemaakt dr lichaam) Verstijven v lichaam hart-en ademhalingsfrequentie veel gebruikt door dansers Sterk afh van dosis (zeer nauwe marge) Euforie->diepe slaap- >coma (abrupt) Sterke hallucinaties, soms bijna-dood ervaring OD: hartstilstand Soms vicieuze cirkel hyperventilatie Coma; ontwaken: complete amnesie DATE RAPE DRUG Veelvuldig gebruik: afhankelijkheid

1 Wat zijn drugs en hoe werken ze?

1 Wat zijn drugs en hoe werken ze? 1 Wat zijn drugs en hoe werken ze? Roel Kerssemakers 1.1 Defi nitie drugs Alcohol en drugs raken veel aspecten van het menselijk leven. Drugs hebben te maken met genot, plezier, opwinding, inzichten in

Nadere informatie

Richtlijn Forensische Geneeskunde - Behandeling drugsgebruik in de politiecel m.u.v. opiaten en alcohol

Richtlijn Forensische Geneeskunde - Behandeling drugsgebruik in de politiecel m.u.v. opiaten en alcohol Richtlijn Forensische Geneeskunde - Behandeling drugsgebruik in de politiecel m.u.v. opiaten en alcohol Inhoudsopgave 1. Onderwerp 2 2. Doelstelling 2 3. Toepassingsgebied 2 4. Uitgangspunt 2 5. Toelichting

Nadere informatie

Effecten van lichaamsvreemde stoffen op rijgedrag: een literatuuroverzicht

Effecten van lichaamsvreemde stoffen op rijgedrag: een literatuuroverzicht Effecten van lichaamsvreemde stoffen op rijgedrag: een literatuuroverzicht Frank J.J.M. Steyvers Karel A. Brookhuis VK WR-96-01 December 1996 Tweede oplage april 1997 Verkeerskundig Studiecentrum VSC Rijksuniversiteit

Nadere informatie

XTC. dossier xtc. V.U.: S. Ansoms E.Tollenaerestraat 15 1020 Brussel wettelijk depotnummer D/2004/6030/14

XTC. dossier xtc. V.U.: S. Ansoms E.Tollenaerestraat 15 1020 Brussel wettelijk depotnummer D/2004/6030/14 V.U.: S. Ansoms E.Tollenaerestraat 15 1020 Brussel wettelijk depotnummer D/2004/6030/14 XTC dossier xtc Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw E.Tollenaerestraat 15 1020 Brussel T 02 423

Nadere informatie

DE PSYCHOPHARMACA. Inleiding. De psychopharmaca worden doorgaans in drie groepen verdeeld:

DE PSYCHOPHARMACA. Inleiding. De psychopharmaca worden doorgaans in drie groepen verdeeld: DE PSYCHOPHARMACA Inleiding De psychopharmaca worden doorgaans in drie groepen verdeeld: - Psycholeptica: stoffen die de hersenactiviteit overwegend remmen; - de Stimulantia of psychoanaleptica: stoffen

Nadere informatie

Hoofdstuk 19 Middelgebonden stoornissen en verslaving. Reinout W. Wiers, Remco C. Havermans, Anita Jansen & Ronald A. Knibbe. 19.

Hoofdstuk 19 Middelgebonden stoornissen en verslaving. Reinout W. Wiers, Remco C. Havermans, Anita Jansen & Ronald A. Knibbe. 19. Wiers, R., Havermans, R., Jansen, A., & Knibbe, R. (2006). Middelgebonden stoornissen en verslaving. In H.T. van der Molen, S. Perreijn & M.A. van den Hout (Eds.). Klinische psychologie: theorieën en psychopathologie.

Nadere informatie

Dat doet mijn kind niet, toch? Informatie over verslaving en verslavende middelen

Dat doet mijn kind niet, toch? Informatie over verslaving en verslavende middelen Dat doet mijn kind niet, toch? Informatie over verslaving en verslavende middelen Inleiding Blowen, (veel) drinken, snuiven Ouders, maar ook docenten of jongerenwerkers, denken soms dat hun kinderen/leerlingen

Nadere informatie

Drugs en medicijnen in het verkeer

Drugs en medicijnen in het verkeer Drugs en medicijnen in het verkeer Literatuurstudie RA-2007-107 Karin Van Vlierden, Pascal Lammar Onderzoekslijn Gedrag DIEPENBEEK, 2012. STEUNPUNT VERKEERSVEILIGHEID. Documentbeschrijving Rapportnummer:

Nadere informatie

Wat is cocaïne? DE BELGISCHE WET COCAÏNE VROEGER ...EN NU DE PLANT DE STOF. drugs abc cocaïne

Wat is cocaïne? DE BELGISCHE WET COCAÏNE VROEGER ...EN NU DE PLANT DE STOF. drugs abc cocaïne drugs abc cocaïne Cocaïne wordt, door middel van een chemisch proces, gewonnen uit de bladen van de coca-plant. De stof werd al in de 19e eeuw gebruikt als geneesmiddel, onder andere om te verdoven. Maar

Nadere informatie

COCAINE/CRACK WAAR HEBBEN WE HET OVER? TOEN EN NU DE VRAGEN, DE ANTWOORDEN

COCAINE/CRACK WAAR HEBBEN WE HET OVER? TOEN EN NU DE VRAGEN, DE ANTWOORDEN COCAINE/CRACK DE VRAGEN, DE ANTWOORDEN De chique drug cocaïne en het ervan afgeleide en goedkopere crack lijken aan populariteit te winnen. Wat zijn hun eigenschappen? Hoe worden cocaïne en crack gebruikt?

Nadere informatie

Dope. 5d Drugs en drugsgebruik 1. Theorieboek. TFG Hellegers 18-5-2013. Wat zijn drugs? Waar komen drugs vandaan?

Dope. 5d Drugs en drugsgebruik 1. Theorieboek. TFG Hellegers 18-5-2013. Wat zijn drugs? Waar komen drugs vandaan? 5d Drugs en drugsgebruik 1 Wat zijn drugs? We hebben het nu wel de hele tijd over drugs, maar wat zijn drugs nu eigenlijk? Drugs zijn stoffen die, onze hersenen prikkelen en ons denken, voelen en waarnemen

Nadere informatie

1 Definitie en afbakening

1 Definitie en afbakening 1 Definitie en afbakening Om wie gaat het? Wanneer noemen we iemand verslaafd? Waar kun je allemaal verslaafd aan raken? Door welke oorzaken ontstaat een verslaving? In dit eerste hoofdstuk wordt een overzicht

Nadere informatie

Voedsel voor je brein. Henry Honné MNR/PT Gezondheidscentrum Honné Oktober 2013

Voedsel voor je brein. Henry Honné MNR/PT Gezondheidscentrum Honné Oktober 2013 Voedsel voor je brein Henry Honné MNR/PT Gezondheidscentrum Honné Oktober 2013 1 Onderwerpen O Welke dingen zijn nu eigenlijk goed voor ons brein? O Wat zouden we aan stoffen tot ons moeten nemen? O Wat

Nadere informatie

Informatienotitie over verslavingen. Versie 7/10/2009

Informatienotitie over verslavingen. Versie 7/10/2009 Informatienotitie over verslavingen Versie 7/10/2009 gemeente Doetinchem september 2009 2 inhoud: vooraf aanleiding inhoud en opbouw notitie 1. wat is verslaving? 2. beschrijvingen van verslavingen 2.1

Nadere informatie

Cannabis als geneesmiddel

Cannabis als geneesmiddel Cannabis als geneesmiddel 209 1 Cannabis als geneesmiddel door dr. Lilian Vermeer, wetenschapsjournalist Deze Chemische Feitelijkheid is geschreven in samenwerking met dr. Jos Lange, Pharmacochemical Project

Nadere informatie

Illegale drugs: XTC, tripmiddelen. enecodrugs

Illegale drugs: XTC, tripmiddelen. enecodrugs Illegale drugs: XTC, tripmiddelen enecodrugs 2 Verslaving is waarschijnlijk het beste woord om het gevoel van verloren zijn, dat in onze hedendaagse maatschappij zo vaak voorkomt, duidelijk te maken. Door

Nadere informatie

Jordanië. Verslavingsproblematiek Midden Twente

Jordanië. Verslavingsproblematiek Midden Twente Jordanië Verslavingsproblematiek Midden Twente 1 Inleiding quiz 2 Tactus Wie zijn wij Wat doen wij Verwijs mogelijkheden Middelengebruik midden-twente 3 Inleiding 4 Tactus in Twente 3 circuits Sociale

Nadere informatie

Notitie Middelengebruik

Notitie Middelengebruik Notitie Middelengebruik Lichtenvoorde, februari 2011 Willem Warmerdam, sectormanager Status Beleidsnotitie Middelengebruik Auteur(s) W. Warmerdam, sectormanager Wlz Zuid Datum Februari 2011 Datum bespreking

Nadere informatie

lesbrief drugs WWW.VOORKOM.NL @VOORKOM.NL

lesbrief drugs WWW.VOORKOM.NL @VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL @VOORKOM.NL inhoud LES ENNISMAKING MET DRUGS VERSLAVING IN NEDERLAND SOORTEN DRUGS GEWENNING GEESTELIJKE VERSLAVING LICHAMELIJKE VERSLAVING ONTHOUDINGSVERSCHIJNSELEN THUISOPDRACHTEN LES

Nadere informatie

KVK AVELGEM 01869 VOETBAL EN 2013-2015. Alcohol, voeding, roken, drugs, drugpreventie. pascal

KVK AVELGEM 01869 VOETBAL EN 2013-2015. Alcohol, voeding, roken, drugs, drugpreventie. pascal KVK AVELGEM 01869 VOETBAL EN Alcohol, voeding, roken, drugs, drugpreventie pascal 2013-2015 K V K A V E L G E M D O O R N I K S E S T E E N W E G 2 2 6 8 5 8 0 A V E L G E M 1. Voetbal en alcohol Jij wordt

Nadere informatie

Thema-avond Alcohol en Drugs in het uitgaanscircuit. *Welkom. Roy Helgering

Thema-avond Alcohol en Drugs in het uitgaanscircuit. *Welkom. Roy Helgering *Welkom Inhoud: Inleiding Drank (alcohol) en Uitgaansdrugs Gezondheidsrisico s EHBO Inleiding Overmatig alcohol en drugs gebruik komt steeds vaker voor. In het uitgangscircuit wordt drugs vaak in combinatie

Nadere informatie

Hoeveel Vlaamse jongeren gebruiken alcohol of drugs?

Hoeveel Vlaamse jongeren gebruiken alcohol of drugs? OUDERAVOND JONGEREN, ALCOHOL EN ANDERE DRUGS CGG AHASVERUS ALCOHOL- EN DRUGPREVENTIE 2 CGG Ahasverus www.ahasverus.be Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vestigingen in Asse, Halle, Vilvoorde en Grimbergen

Nadere informatie

WERKBOEK GEINTEGREERDE BEHANDELING BIJ DUBBELE DIAGNOSE, BEDOELD VOOR HULPVERLENERS IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

WERKBOEK GEINTEGREERDE BEHANDELING BIJ DUBBELE DIAGNOSE, BEDOELD VOOR HULPVERLENERS IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG WERKBOEK GEINTEGREERDE BEHANDELING BIJ DUBBELE DIAGNOSE, BEDOELD VOOR HULPVERLENERS IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG i IDDT Werkboek ii IDDT Werkboek Met dank aan... Wij willen graag alle mensen bedanken

Nadere informatie

XTC WAAR HEBBEN WE HET OVER? TOEN EN NU DE VRAGEN, DE ANTWOORDEN

XTC WAAR HEBBEN WE HET OVER? TOEN EN NU DE VRAGEN, DE ANTWOORDEN XTC DE VRAGEN, DE ANTWOORDEN XTC is de jongste jaren een van de veelbesproken nieuwe drugs. Wat zijn de eigenschappen? Hoe wordt het gebruikt? Welk jargon doet de ronde? Wat zijn de effecten en de risico

Nadere informatie

Misbruik van en verslaving aan 4 medicatie

Misbruik van en verslaving aan 4 medicatie Misbruik van en verslaving aan 4 medicatie Els Noorlander Figuur 4.1 4.1 Benzodiazepinen 4.1.1 geschiedenis Het gebruik van stoffen om angst en slaapstoornissen te bestrijden is vermoedelijk zou oud als

Nadere informatie

van Herman Wolf een voorstelling voor iedereen vanaf 12

van Herman Wolf een voorstelling voor iedereen vanaf 12 speelt van Herman Wolf een voorstelling voor iedereen vanaf 12 2 Beste, In 1993 creëerden toenmalig straathoekwerker Herman Wolf en ondergetekende onder de productionele vleugels van het Fakkeltheater

Nadere informatie

hero d o s s i e r h e Ï roïn n e e v.u.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel

hero d o s s i e r h e Ï roïn n e e v.u.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel heroïne dossier heroïne v.u.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel HEROÏNE dossier heroïne Colofon Auteur Hilde Kinable, stafmedewerker VAD Geert Verstuyf, stafmedewerker VAD Met dank aan

Nadere informatie

Het aandeel van partydrugs in de invulling van de spanningsbehoefte bij jongeren in ambulante drugzorgcentra

Het aandeel van partydrugs in de invulling van de spanningsbehoefte bij jongeren in ambulante drugzorgcentra Het aandeel van partydrugs in de invulling van de spanningsbehoefte bij jongeren in ambulante drugzorgcentra Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijk Werk Academiejaar

Nadere informatie

VOLWASSENPSYCHIATRIE SAMENVATTING BOEK 2011 2012

VOLWASSENPSYCHIATRIE SAMENVATTING BOEK 2011 2012 VOLWASSENPSYCHIATRIE SAMENVATTING BOEK 2011 2012 Delirium, dementie en andere cognitieve stoornissen 1. Inleiding Inleiding Geheugen: het vermogen om informatie op te slaan, te bewaren en later weer te

Nadere informatie