Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen"

Transcriptie

1 Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen Wijzigingen t.o.v. versie Vragen in FAQ toegevoegd - Tips toegevoegd - Tarieven/codelijst blok B toegevoegd - Informatie over 304/322 bericht toegevoegd. Het toeleidings- en declaratieproces voor zorgaanbieders Het declaratieproces tussen de zorgaanbieder en de gemeente verloopt via het berichtenverkeer van Vecozo en het GGK (Gemeentelijk Gegevensknooppunt). In onderstaande handleiding wordt dit proces in hoofdlijnen uiteen gezet. Voorwaarden om deel te nemen aan het berichtenverkeer: Om deel te nemen aan dit berichtenverkeer moet de aanbieder aan een aantal voorwaarden voldoen. De aanbieder moet: 1. Contract hebben met de regio of de gemeente in blok B of C 2. Een AGB code voor de praktijk hebben a. AGB code dient aangesloten te zijn op Vecozo. 3. In staat zijn om berichten te lezen en te genereren. Dit kan op twee manieren: a. Door middel van de berichtenconverter 1. Dit is een gratis, maar tijdelijke voorziening die bovendien niet werkt voor JW321 berichten voor de jeugd- GGz 2. b. Door middel van een softwarepakket. Deze komen in alle soorten en maten. Het Zorginstituut Nederland heeft een lijst met softwarepakketten voor WMO en JW berichtenverkeer. 4. Op de hoogte zijn van de geldende productcodes bij zijn gemeente. Deze codes zijn te vinden in de verwijsindex productcodes WMO en Jeugd. 5. Op de hoogte zijn van de geldende tarieven en producten die bij de betreffende overeenkomst horen. Aanvraagprocedure voor beschikkingen en/of toewijzingen Om via dit berichtenverkeer te kunnen declareren moet er eerst een indicatie aangevraagd en verkregen worden (in de vorm van een 301 toewijzingsbericht). Daarna moet er natuurlijk zorg geleverd worden. Het proces van aanvraag t/m het leveren van zorg verloopt (op hoofdlijnen) als volgt: 1 Het is van groot belang om te allen tijde de meest recente versie van de berichtenconverter te gebruiken. 2 De Berichtenconverter kan wel JW321/322 berichten lezen, maar niet genereren. 1

2 1. Cliënt heeft hulpvraag en gaat naar een verwijzer (verwijzer uit jeugdwet of Sociaal (Wijk)team). 2. Cliënt wordt verwezen naar aanbieder a. Verwijzing door het wijkteam: Wijkteam neemt contact op met zorgaanbieder. Deze bespreken samen met cliënt de zorgvraag en de mogelijke oplossing. wijkteam verstuurt een aanvraag/productbestelling voor een individuele voorziening naar de gemeente. b. Verwijzing door de GGD in het geval van beschermd wonen (WMO): De GGD verstuurd een aanvraag voor beschermd wonen naar de gemeente. c. Verwijzing door een andere verwijzer, zoals in de Jeugdwet bepaald: aanbieder dient aanvraag te versturen voor een individuele voorziening naar de gemeente. Formulieren HIER. 3. Gemeente verwerkt de aanvraag (houdt rekening met verwerkingstijd) 4. Gemeente stuurt JW/WMO301 bericht. Dit is de toewijzing van de cliënt aan de aanbieder. Het 301 bericht moet u niet verwarren met de beschikking 3. NB: er kan pas worden gedeclareerd wanneer het 301 toewijzingsbericht vanuit de gemeente naar de aanbieder verstuurd is, niet eerder. 5. Aanbieder levert zorg. Schematisch ziet het proces er als volgt uit: Figuur 1: Toeleidingsproces 3 De beschikking is het document dat de gemeente aan de cliënt stuurt, waarin staat op welke voorziening deze aanspraak kan maken en voor welke periode. Niet alle gemeenten versturen een beschikking bij een verwijzing van een andere verwijzer dan het sociaal (wijk) team. Er wordt wél altijd een 301 bericht verstuurd als de aanvraag bij de gemeente bekend en akkoord is. 2

3 In bovenstaand schema valt te zien dat de klant (links) via twee verwijzers (in het geval van de jeugdwet) of louter via het Sociaal Wijkteam (SWT) (in het geval van de WMO) bij u als zorgaanbieder terecht kan komen. Jeugd: Wanneer het gaat om een jeugdige die is verwezen door een verwijzer anders dan het wijkteam, dient u als aanbieder de aanvraag voor de voorziening bij de gemeente in te dienen. De gemeente stuurt vervolgens een beschikking naar de cliënt (niet op schema weergegeven) en een JW301 bericht naar de aanbieder. WMO: In het geval dat de cliënt onder de WMO valt, zal het wijkteam of de GGD de aanvraag doen bij de gemeente. De cliënt ontvangt de beschikking en de aanbieder het WMO301 bericht. Declaratieprocedure na of tijdens levering zorg: 1. Aanbieder verstuurt (per leveringsperiode van één maand, OF per traject bij jeugd- GGZ) het declaratiebericht (nogmaals: dit kan alleen na ontvangst van een 301 toewijzingsbericht vanuit de gemeente. Controleer dit bericht altijd goed op juistheid van de indicatie, de gegevens van de cliënt en de indicatieperiode): a) Bepaal of u moet declareren of moet factureren. De volgende stelregel is hierop van toepassing: ontvangt u een voorschot van de gemeente, dan moet u declareren. Ontvangt u geen voorschot en dient u direct betaald te worden, dan factureert u. b) WMO303 voor WMO cliënten. c) JW303 voor jeugdigen waarbij geen sprake is van (specialistische) jeugd-ggz. d) JW321 voor jeugdigen waarbij wel sprake is van (specialistische) jeugd-ggz. 2. Gemeente stuurt JW/WMO304 of JW322 (bij Jeugd-GGz) en zorgt voor betaling conform het JW303 bericht. Als uw declaratie/facturatie wordt goedgekeurd (en er dus betaald wordt), ontvangt u een lege 304/322. Wordt uw declaratie/facturatie (deels) afgekeurd, dan staat hier de reden van uitval in. U ontvangt niet langer automatisch een mail van de gemeente. Uitval betekent dat wij niet kunnen betalen voor de betreffende cliënten. Zo is het mogelijk dat het tarief niet klopt, een productcode niet goed is, er te veel uren gedeclareerd worden, of de cliënt geen lopende indicatie heeft. Wanneer u een 304/321 ontvangt met daarin uitval, dan moet u zelf actie ondernemen. U lost de problemen met de declaratie/factuur op en stuurt ons vervolgens een nieuwe 303/321, met een aangepast factuurnummer. Dit hoeft alleen voor de cliënten die zijn uitgevallen. Zonder een nieuwe 303/321 betalen wij immers niet uit. 3

4 Figuur 2: Declaratieproces In bovenstaand figuur wordt het declaratieproces weergegeven. Wanneer de aanbieder het JW of WMO 301 bericht heeft ontvangen van de gemeente is zij in staat om te declareren middels het WMO/JW303 of JW321 bericht. Eerder is dit dus niet mogelijk en worden declaratieberichten afgekeurd. Bekijk voor de opzet en de volledige invulinstructies van deze WMO/JW303 of JW321 berichten de website van IStandaarden. Ook heeft Vecozo een eigen handleiding voor het declareren via hun Elektronisch Declaratieportaal. Let op: er wordt op de website van IStandaarden gesproken over een verschil tussen Factureren en Declareren. De volgende stelregel is hierop van toepassing: ontvangt u een voorschot van de Gemeente, dan moet u declareren. Ontvangt u geen voorschot en dient u betaald te worden, dan factureert u. NB: In bovenstaand schema ziet u ook een koppeling tussen de aanbieder en het CAK. Wanneer uw cliënten onder de WMO vallen kan er sprake zijn van een eigen bijdrage. De aanbieder dient gegevens aan te leveren bij het CAK. Zie hiervoor de website van het CAK. 4

5 Veel gestelde vragen/faq Berichtenverkeer: Vraag 1: De informatie die ik in het 301 toewijzingsbericht te zien krijg, klopt niet (verkeerde indicatie/periode etc.). Wat moet ik doen? Antwoord: Als de zorg is geïndiceerd door een SWT, neem dan contact op met het betreffende wijkteam. Als u van het wijkteam hoort dat het klopt, of er is een andere verwijzer, neem dan contact op met de backoffice van de betreffende gemeente. Er kan dan bekeken worden of de verstuurde indicatie in het 301 bericht overeenkomt met de aanvraag vanuit de verwijzer. Vraag 2: Ik heb al een tijd een cliënt in zorg. Ik wil graag declareren maar heb nog geen 301 toekenningsbericht van de gemeente gekregen. Wat moet ik doen? Antwoord: Neem contact op met de backoffice van de betreffende gemeente. Hier kan worden nagegaan wat de status is van de aanvraag en wanneer u het 301 bericht kunt verwachten. Als de backoffice aangeeft dat er geen aanvraag is ontvangen, neem dan contact op met het SWT. Vraag 3: Ik heb een factuur/declaratie bericht gestuurd (303/321). Deze is (deels) afgekeurd en ik heb hier vragen over. Bij wie kan ik terecht? Antwoord: Het retourbericht 304/322 geeft de reden(en) waarom een factuur (deels) is afgekeurd. Dit bericht gebruikt u om de problemen met de betreffende cliënten op te lossen. Kijk hierbij ook nogmaals goed naar de 301 die wij verstuurd hebben: komt wat u heeft gedeclareerd over met wat wij hebben geïndiceerd? Als u deze problemen heeft opgelost, dan stuurt u een nieuwe 303/321 met een nieuw factuurnummer. In het retourbericht 304/322 staat een foutcode die vertelt waarom een factuurregel is afgekeurd. Als uw software verder geen omschrijving geeft, kunt u een overzicht downloaden via: n-met-iwmo-20/documentatie-informatiemodel/codelijsten.xls. In dit excelbestand kunt u kijken op het tabblad WJ001. Voor verdere vragen over de afkeuring van facturen/declaraties, kunt u contact opnemen met Vraag 4: Hoe snel krijg ik, na het insturen van mijn factuur via het berichtenverkeer, betaald? Antwoord: De gemeente hanteert een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Als een factuur/declaratie wordt afgekeurd zult u hier ook binnen 30 dagen bericht van krijgen. Vraag 5: Het uploaden van mijn berichten bij Vecozo lukt niet. Wat nu? Antwoord: U kunt het beste contact opnemen met de helpdesk van VECOZO via U kunt ook op de Kennisbank van VECOZO de verschillende handleidingen raadplegen. Vraag 6: Vecozo laat weten dat het bericht succesvol is ontvangen door de gemeente, maar de gemeente geeft aan het bericht niet te hebben ontvangen. Hoe kan dit? Antwoord: De aanbieder krijgt een bericht van Vecozo dat de technische validatie is gelukt of mislukt. Wanneer deze is gelukt dan staat er dat de status is dat het bestand correct bevonden is door VECOZO en succesvol ontvangen wordt door zorgverzekeraar/gemeente. 5

6 Aanbieders kunnen er dan dus nog niet van uitgaan dat het bericht ook daadwerkelijk wordt aangeleverd bij de betreffende gemeente. Dit komt omdat er ook nog een inhoudelijke validatie plaatsvindt. Als het bericht om een inhoudelijke oorzaak uitvalt, komt hiervan een melding in een foutenlog wat voor de aanbieder op een bepaalde plaats in hun eigen applicatie te zien moet zijn. Vanzelfsprekend is het de bedoeling dat de aanbieder de inhoudelijke fout oplost en het bericht dan opnieuw upload. Pas als er geen foutmelding meer komt, zal het bericht succesvol geupload zijn. Vraag 7: Welke tarieven moet ik hanteren? Er zijn in sommige gevallen verschillende tarieven in 2015 en 2016 voor hetzelfde product? Telt hierbij de datum van de beschikking? Of de datum van de inzet van het product? We spreken per jaar een nieuwe set tarieven af. In sommige gevallen zijn tarieven misschien niet veranderd. Dan is er dus geen onduidelijkheid. Wanneer het tarief voor een bepaald product in 2015 anders was dan in 2016 hanteer je het tarief dat van toepassing was op het moment dat de zorg is geleverd. Bijvoorbeeld: klant heeft in 2015 een beschikking gekregen voor product X, waarvoor een tarief van 61,- euro per uur stond in 2015 en een tarief van 61,20 euro per uur in Voor één uur zorg X geleverd op 31 december 2015 declareert u dus 61,-, terwijl u voor hetzelfde product op 1 januari 2016 een tarief van 61,20 mag hanteren. Vraag 8: wanneer gebruik ik een JW303 en wanneer een JW321 voor declaratie? Alleen producten uit de Basis- of specialistische GGZ worden gedeclareerd met het JW321 bericht. Alle andere jeugd-producten worden dus gedeclareerd met het JW303 bericht. Dit geldt dus ook voor (maar niet beperkt tot) Observatie & Diagnostiek, Begeleiding en Waakvlambegeleiding. Indien u een softwarepakket heeft dat alleen het JW321 bericht kan maken en versturen raden wij u aan een JW303, wanneer nodig, handmatig met de berichtenconverter te genereren en te uploaden in vecozo. Vraag 9: Vecozo geeft aan dat ik niet geautoriseerd ben voor het versturen van iwmo/ijw berichten. Neem contact op met vecozo. Er is waarschijnlijk een uitbreiding van het abonnement/certificaat vereist om gebruik te maken van dit type bericht. Vraag 10: het bericht valt uit als gevolg van diakritische tekens in het 303 of 321 bericht. (Tekens zoals è, ç, ą etc.). Wat kan ik hieraan doen? Dit is een probleem dat voorkomt bij gemeenten die gebruik maken van software van Centric (GWS). Probeer, indien mogelijk, de informatie uit het 301 bericht letterlijk over te nemen. Wanneer dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld door een koppeling met de GBA of de SVB, neem dan contact op met de betreffende gemeente. Vraag 11: Ik heb wel een retourbericht ontvangen maar nog geen betaling na enkele dagen. Neem contact op met de betreffende back-office van de gemeente. Het goedkeuren van de declaratie en het uitbetalen hiervan zijn twee verschillende onderdelen in het proces. Er kan ergens een instelling verkeerd staan, waardoor de betaling niet automatisch gedaan is. 6

7 Tips bij het invullen van WMO/JW 303 Berichten (regio Nijmegen): Tip 1: Op het voorblad moeten in ieder geval de volgende AGB-codes ingevuld worden: o WMO: o o Op de regel CODE WMO-AANBIEDER. Dit moet altijd de AGB van de praktijk of de instelling zijn. Hiermee hebben we immers het contract. De AGB van de zorgverlener is bij ons onbekend. De andere AGB-codes op de regels ZORGVERLENERSCODE en PRAKTIJKCODE hoeven niet ingevuld te worden, maar het mag wel. Op de regel IDENTIFICATIECODE BETALING AAN moet 02 ingevuld worden JW: o Op de regels PRAKTIJKCODE of Instellingscode moet een AGBcode ingevuld worden. Op de regels ZORGVERLENERSCODE moet alleen een AGB-staan als je de PRAKTIJKCODE hebt ingevuld. Dit is altijd een zorgverlener die bij een praktijk aangesloten is, bijvoorbeeld een jeugdpsycholoog. Bent u uw eigen praktijk? Dan kunnen de ZORGVERLENERSCODE en de PRAKTIJKCODE gelijk zijn. Op de regel IDENTIFICATIECODE BETALING AAN moet 03 of 04 ingevuld worden. Tip 2: Let goed op de informatie die in de 301 is meegekomen. Hierin staat de informatie die ook de 303 moet staan: o Gemeentecode; o Gegevens cliënt; o Beschikkingsnummer; o Ingangs- en einddatum beschikking; o Productcategorie en code; o Volume en eenheid (zie ook item over het gebruik van tijdseenheden) Tip 3: Let op de data: o Declareer over de hele kalendermaandmaand, van de 1 e t/m de 30 e of 31 e, ook al is slechts tijdens een deel van de maand zorg geleverd. (Of zowel het begin als het eind van de maand weekenden zijn) o Declareer altijd per kalendermaand niet meerdere maanden, of over maandgrenzen heen o Als de indicatie slechts over een deel van de maand gaat, declareer je vanaf of tot en met die datum. Voorbeeld: Cliënt heeft een indicatie van 13 maart tot en met 12 september

8 Voor maart declareren van 13 t/m 31 maart. Voor juli declareren van 1 t/m 31 juli. Voor september declareren van 1 t/m 12 september. Tip 4: Meerdere cliënten, producten en declaratieperiodes graag aanleveren in één factuur. Zet per product of per kalendermaand op aparte regels. Voor meerdere producten en periodes moeten de persoonsgegevens hetzelfde zijn. Tip 5: In Excel: voordat je alles invult in het gegevensblad, converteer alle cellen naar tekst. Standaard staan ze op getal, hierdoor vallen voorloopnullen weg. Dit levert fouten op in de 303-berichten. o In Excel 2007, 2010 en 2013 werkt het als volgt: o Selecteer alle cellen door in de hoek van het werkblad te klikken: o Ga naar de groep Getal in het tabblad Start en zet het menu op Tekst Tip 6: Factuurnummers moeten bij iedere aanbieder uniek zijn. Wanneer er bij afkeur wordt gevraagd om een nieuwe factuur, is een ander factuurnummer daarom noodzakelijk. Een factuurnummer mag volgens de standaard maximaal 12 tekens hebben. Als er meer tekens gebruikt worden, valt er een gedeelte weg. Tip 7: Gebruik altijd de meest recente versie van de berichtenconverter en de meest recente declaratieformats. Volg de handleiding nauwkeurig. Dit voorkomt onnodige fouten. In de afgelopen tijd zijn er namelijk een aantal nieuwe versies in omloop gekomen, dit zorgt voor veel verwarring over wat nu de juiste versie is. Tip 8: Vecozo valideert berichten altijd in meerdere stappen. Eerst een oppervlakkige validatie en daarna een diepere, technische, controle. Het kan daardoor voorkomen dat een bericht pas in een later stadium wordt afgekeurd, terwijl de verzender meent dat het bericht in goede orde is verzonden. Houdt vecozo daarom in de gaten. 8

9 Legenda met verklaring van verschillende berichten: - iwmo/ijw301: toekenning zorg. De gemeente kent de zorg toe aan een aanbieder, en geeft de nodige informatie over de cliënt en de indicatie. - iwmo/ijw302: retourbericht toekenning. De aanbieder bevestigt dat ze het 301- bericht ontvangen hebben. - iwmo/ijw303: declaratiebericht. De aanbieder verstuurt de declaratie aan de gemeente. - iwmo/ijw 304: retourbericht declaratie. De gemeente stuurt een retourbericht als de factuur verwerkt is, met daarin wat er niet betaald is en waarom - iwmo/ijw 305: bericht aanvang zorg. De aanbieder meldt dat de zorg aanvangt. - iwmo/ijw 306: retourbericht aanvang. De gemeente heeft de aanvang ontvangen en verwerkt. Eventueel komen er foutcodes terug. - iwmo/ijw 307: beëindiging/mutatiebericht. De aanbieder geeft aan dat er een mutatie óf beëindiging van de zorg plaatsvindt. - iwmo/ijw 308: retourbericht mutatie/beëindiging. De reactie van de gemeente. - ijw321: declaratiebericht jeugd-ggz. De aanbieder verstuurt deze aan de gemeente. - ijw322: retourbericht declaratie jeugd-ggz. De gemeente verstuurt deze naar de aanbieder als de factuur verwerkt is. Contactgegevens backoffice gemeenten Met onderstaande contactgegevens kunt u contact opnemen met de backoffice. Gemeente adres berichtenverkeer adres aanvragen/beschikkingen Nijmegen Druten Beuningen Wijchen Berg en Dal 4 Heumen Mook en Middelaar Voor meer algemene vragen inzake uw contract of het contracterings-proces van de regio Nijmegen kunt u terecht bij 4 NB: de gemeente Berg en Dal komt mogelijk met een algemene mailbox inzake back-office/administratie gerelateerde zaken. Mogelijk ontvangt u aanvullende informatie hierover. 9

10 Lijst met producten, codes en tarieven voor blok B (Kleine Aanbieders) PRODUCT/BOUWSTEEN blok B Tarief per productcode Vervoer 10,00 Aanwezigheidsdag Medisch Kinderdagverblijf 100,00 dagdeel Kinderdagcentrum 100,00 dagdeel Integratie kinderopvang en onderwijs 45,00 dagdeel Dagbehandeling jeugd 100,00 dagdeel Kortdurend verblijf jeugd 120,00 etmaal Dagbesteding Basis 31,00 Dagdeel Dagbesteding Specialistisch 35,00 Dagdeel Dagbesteding met extra ondersteuning 31,00 Dagdeel Kortdurend verblijf volwassenen 39,00 Etmaal Vervoer 10,00 Aanwezigheidsdag Waakvlambegeleiding 45,00 Uur Specialistische 61,20 Uur waakvlambegeleiding Behandeltraject kort GGZ 410,00 Traject behandeltraject middel GGZ 691,66 Traject Behandeltraject Intensief GGZ 1.075,00 Traject Behandeltraject Chronisch GGZ 987,50 Traject Onvolledig behandeltraject GGZ 164,00 Traject Omgevingsbegeleiding 61,20 Uur Verzorging en begeleiding 56,40 Uur Begeleiding kortdurend 45,00 Uur Specialistische begeleiding kortdurend 61,20 Uur Begeleiding middellang 45,00 Uur specialistische begeleiding 61,20 Uur middellang begeleiding langdurig/intensief 45,00 Uur specialistische begeleiding 61,20 Uur langdurig/intensief Observatie en diagnostiek 0-6 jaar AWBZ en J&O Observatie en diagnostiek 6-18 jaar AWBZ en J&O 77,40 Uur ,20 Uur Specialistische Jeugd GGZ inclusief diagnostiek max NZA - 19% DBC EN Waakvlambegeleiding 45,00 Uur

11 Specialistische waakvlambegeleiding 61,20 Uur Begeleiding kortdurend 45,00 Uur Specialistische begeleiding 61,20 Uur kortdurend Begeleiding middellang 45,00 Uur specialistische begeleiding 61,20 Uur middellang begeleiding langdurig/intensief 45,00 Uur specialistische begeleiding 61,20 Uur langdurig/intensief Persoonlijke verzorging Volwassenen 45,00 uur

Handleiding Berichtenverkeer Versie 1.5 Auteurs: Emiel Wanningen, Regio Nijmegen; Paul Brederveld, Michiel Rademaker, gemeente Nijmegen

Handleiding Berichtenverkeer Versie 1.5 Auteurs: Emiel Wanningen, Regio Nijmegen; Paul Brederveld, Michiel Rademaker, gemeente Nijmegen Wijzigingen t.o.v. versie 1.4 - Info over berichtenapp VNG toegevoegd. Het toeleidings- en declaratieproces voor zorgaanbieders Het declaratieproces tussen de zorgaanbieder en de gemeente verloopt via

Nadere informatie

Piroschka Beun. Berichtenverkeer

Piroschka Beun. Berichtenverkeer Piroschka Beun Berichtenverkeer 315-bericht 316-bericht 301-bericht 302-bericht 305-bericht 306-bericht 303-bericht 304-bericht 321-bericht 322-bericht 307-bericht 308-bericht Verzoek om toewijzing ondersteuning

Nadere informatie

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013)

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp wordt gebruik gemaakt

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: factuurmodule 3. GGK (ijz berichtenverkeer) / Vecozo 4. CAK aanlevering

Nadere informatie

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Versie 0.4 21 Juni 2016 Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toewijzing ondersteuning (Wmo301/302)... 5 2.1 Wmo301 Toewijzing ondersteuning... 5 2.2 Wmo302

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE RAALTE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Raalte Adres Zwolsestraat 16 E-mailadres info@raalte.nl Telefoonnummer 0572-347799 Declaratieformat

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE WMO303 Inleiding De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland gaan ervan uit dat gecontracteerde aanbieders van ondersteuning

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Súdwest-Fryslân Adres Marktstraat 15, Sneek Telefoonnummer 14 0515 Declaratieformat Wmo

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: declaratiemodule 3. GGK (i-wmo berichtenverkeer) / Vecozo 4.

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 13 augustus 2015 Versie 1.1 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 3 2 Installatie 5 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

Handleiding Zorgaanbieder module

Handleiding Zorgaanbieder module Handleiding Zorgaanbieder module De oplossing voor het berichtenverkeer in de Jeugd wet. Eenvoudig en simpel voor iedere zorgaanbieder Versie: 1.3 Auteur: Zorgverkeer B.V. Datum: Februari 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting.

Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting. Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting. Looptijd: Dit interim declaratieprotocol geldt voor de periode

Nadere informatie

De handmatige betaling verloopt op de standaardmanier. Deze wordt verder niet uitgelegd.

De handmatige betaling verloopt op de standaardmanier. Deze wordt verder niet uitgelegd. JW321 en JW322 Als het goed is, zijn de facturen al uitgefilterd op verschillende categorieën. We controleren of de tarieven kloppen bij de eerste factuur van iedere aanbieder. Zo ja, kunnen deze betaald

Nadere informatie

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Versie 05-03-15 1. Inleiding Deze instructie is bedoeld voor zorgverleners om declaraties in te dienen bij de gemeente Horst aan de Maas. Het

Nadere informatie

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 AGB-code in de Wmo... 4 AGB-code of erkenning

Nadere informatie

Klik voor veel gestelde vragen op het vraagteken in het allereerste scherm. Of kies:

Klik voor veel gestelde vragen op het vraagteken in het allereerste scherm. Of kies: Berichtenapp VNG Open de Berichtenapp via: https://berichtenapp.vng.nl/. Handleiding: zie: https://berichtenapp.vng.nl/handleiding%20berichtenapp.pdf. Deze handleiding staat ook op de site van de VNG,

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 14 oktober 2015 Versie 1.2 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 3 2 Installatie 5 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers.

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers. Invulinstructie Exceldefinitie ijw303 Het bericht ijw303 is het declaratiebericht uit de ijw-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Jeugdwet te declareren. De Excel definitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Programma van vandaag Welkom Karin Jentzsch Overzicht proces Ronald Noorman Proces

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C OPZET INFOSESSIE - Overgang van oude naar nieuwe PDC, wat zijn de gevolgen voor klanten met bestaande indicaties -

Nadere informatie

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Friese gemeenten 16 december 2014 Maxim ter Hedde Kwartiermaker inrichting beheertaken Centrumgemeenteconstructie 3d Fryslân

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016

NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016 ZUID OOST NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016 Beste zorgaanbieders, Dit is de zevende nieuwsbrief van de bestuurlijke aanbesteding Jeugdhulp en Zorg om Tafel in Zuid Oost Utrecht.

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Kerkrade Adres Markt 33, Kerkrade E-mailadres gemeentehuis@kerkrade.nl Telefoonnummer 14 045

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie JW303

Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Invulinstructie bij Berichtenconverter versie 2.x en Exceldefinities JW303_Versie20- declaratie.xlsx en JW303_Versie20-factuur.xlsx 1.1 Declaratie of Factuur?...1 1.2

Nadere informatie

Factsheet. Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0

Factsheet. Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0 Factsheet Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0 Inleiding Vanaf januari 2017 gaat gemeente Apeldoorn uitsluitend werken met het berichtenverkeer. Bent u nog niet aangesloten op het berichtenverkeer, dan

Nadere informatie

Werkafspraken facturatie voor zorgaanbieders jeugdhulp regio Midden-Holland

Werkafspraken facturatie voor zorgaanbieders jeugdhulp regio Midden-Holland Werkafspraken facturatie 2017 voor zorgaanbieders jeugdhulp regio Midden-Holland Versie 1 Januari 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Contactinformatie... 3 2.1 Contactgegevens BO NSDMH... 3 2.2 Postadressen

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 22 december 2015 Versie 2.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 4 2 Installatie 6 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

HANDLEIDING BERICHTENVERKEER. Regio Nijmegen

HANDLEIDING BERICHTENVERKEER. Regio Nijmegen HANDLEIDING BERICHTENVERKEER Regi Nijmegen HET TOELEIDINGS- EN DECLARATIEPROCES VOOR ZORGAANBIEDERS Het declaratieprces tussen de zrgaanbieder en de gemeente verlpt via het berichtenverkeer van Vecz en

Nadere informatie

Factsheet Jeugd GGZ- aanbieders in Zwolle

Factsheet Jeugd GGZ- aanbieders in Zwolle Factsheet Jeugd GGZ- aanbieders in Zwolle - 1 december 2015 - Deze factsheet is voor jeugdaanbieders GGZ Zwolle. In deze factsheet zijn een processchema, beschrijving en veel gestelde vragen met antwoorden

Nadere informatie

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente 1. Vul hieronder uw gegevens in. We gebruiken uw persoonlijke contactgegevens alleen voor onze eigen administratie. Naam

Nadere informatie

Richtlijnen administratieve uitvoering 2016

Richtlijnen administratieve uitvoering 2016 Richtlijnen administratieve uitvoering 2016 Wmo 2015 en Jeugdwet Regio Amersfoort Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 A. Gebruik maken van het landelijk berichtenstelsel... 4 B. Inspanningsgerichte uitvoering

Nadere informatie

Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie)

Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie) Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie) Algemeen Dit document beschrijft op welke wijze zorgaanbieders een Jeugd-GGZ toewijzing dienen aan te vragen. De wijze van het aanvragen van een toewijzing voor

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie JW303

Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Het bericht JW303 is het declaratiebericht uit de ijw-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Jeugdwet te declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

TRAINING BERICHTENVERKEER

TRAINING BERICHTENVERKEER TRAINING BERICHTENVERKEER REDENEN DRIE DECENTRALISATIES Eén gezin, één, plan, één regisseur Integrale aanpak Meer zelfredzaamheid en maatschappelijk initiatief Dichter bij de burger en samenleving Anders

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Uitgangspunten vooraf: 1. De administratieve afspraken in deze handreiking gelden voor de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2015 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2015 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2015 Regio Rijk van Nijmegen Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Beschermd wonen Centrum gemeente Nijmegen Versie 28 oktober

Nadere informatie

Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet. Corine Bos Goes, 21 januari 2016

Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet. Corine Bos Goes, 21 januari 2016 Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Corine Bos Goes, 21 januari 2016 Inhoud - Introductie istandaarden - Hoe werkt de Berichtenconverter? - Veelgestelde vragen Berichtenconverter istandaarden algemeen Beleid

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE EPE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Epe Adres Markt 14, Epe E-mailadres gemeente@epe.nl Telefoonnummer 14 0578 Declaratieformat Wmo De

Nadere informatie

Uitleg administratieve proces. Beilen 26 oktober 2016

Uitleg administratieve proces. Beilen 26 oktober 2016 Uitleg administratieve proces Beilen 26 oktober 2016 onderwerpen Introductie Berichtenverkeer Productcodes Declareren Aanlevering CAK Uitleg Omkatten Vragen Gegevensuitwisseling Wat moet u regelen Aansluiten

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie bij Berichtenconverter versie 2.x en Exceldefinities WMO303_Versie20- declaratie.xlsx en WMO303_Versie20-factuur.xlsx 1.1 Declaratie of Factuur?...1

Nadere informatie

iwmo - berichtenstroom

iwmo - berichtenstroom iwmo - berichtenstroom 21-01-2016 Inhoud Inleiding Inhoud bericht Toewijzing Wmo ondersteuning (01 02) Berichtenstroom Toewijzing Wmo ondersteuning retour (01 02) Codes SWVO Toewijzing Wmo ondersteuning

Nadere informatie

Handleiding facturering 8 gemeenten Achterhoek

Handleiding facturering 8 gemeenten Achterhoek Handleiding facturering 8 gemeenten Achterhoek Op dit moment ontvangen wij facturen van aanbieders voor geleverde Wmo maatwerkvoorzieningen. Omdat de facturen nog niet voldoen aan de gestelde criteria

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Beschermd wonen Centrum gemeente Nijmegen Versie 25 oktober

Nadere informatie

UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD. Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014

UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD. Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014 UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014 Inhoud Jeugd proces en berichtenverkeer: Start Structureel vanaf uiterlijk 1 juli 2015 Gegevensoverdracht

Nadere informatie

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Programma 1. Welkom - Gemeente Arnhem 2. Introductie - WMO kantoor 3. Toelichting Administratief

Nadere informatie

Excel declaratie format

Excel declaratie format Inkoopbureau H-10 Excel declaratie format Invulinstructie voor het gebruik van het Excel Declaratie format voor de jeugdzorg Het Inkoopbureau H-10 14-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Excel declaratie

Nadere informatie

Berichtenverkeer Jeugd via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt VNG Project - Declaratie Jeugd

Berichtenverkeer Jeugd via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt VNG Project - Declaratie Jeugd Berichtenverkeer Jeugd via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/producten-diensten/diensten/declaratie-jeugd 17 november Het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Het Gemeentelijk

Nadere informatie

Het GGK en VECOZO. Goes, 21 januari 2016

Het GGK en VECOZO. Goes, 21 januari 2016 Het GGK en VECOZO Goes, 21 januari 2016 1 Doelstellingen van de decentralisaties Meer zelfredzaamheid Betere hulpverlening Minder kosten Minder administratieve lasten 2 Er was eens decentralisaties Door

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier ZorgNed Automatisering BV Nudepark 91a 6702 DZ Wageningen Tel: 0317-466844 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toegang... 3

Nadere informatie

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Acties voor informatiemanager, applicatiebeheerder, teamleider administratie Dit is een overzicht met de belangrijkste afspraken die

Nadere informatie

Vragen Producten inkoop 2016

Vragen Producten inkoop 2016 Vragen Producten inkoop 2016 Vraag Antwoord 1 Wie is vanuit de inkoop organisatie Eindhoven contactpersoon voor vragen over het PDC Inhoudelijke vragen specifiek over de Jeugdzorg: contracteringjeugdzorg@eindhoven.nl

Nadere informatie

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen 1 Inhoud Inleiding... 3 AGB-code in de Wmo... 4 AGB-code of erkenning Wmo...

Nadere informatie

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Basis Geestelijke Gezondheidszorg Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg Academische Geestelijke Gezondheidszorg

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Basis Geestelijke Gezondheidszorg Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg Academische Geestelijke Gezondheidszorg Voorzieningsgroepen: Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Basis Geestelijke Gezondheidszorg Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg Academische Geestelijke Gezondheidszorg Datum versie: 12-06-2015 Gemeentelijke

Nadere informatie

Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd

Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd Inhoud 1 Wmo Casus A: Mevrouw Van Castricum Toegang via Gemeente... 3 Beschikking en toewijzing Wmo-ondersteuning... 3 Start Wmo-ondersteuning... 3 Corrigeren

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie Excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht verstrekt

Nadere informatie

Stappenplan overstap Standaarden 2.0

Stappenplan overstap Standaarden 2.0 Stappenplan overstap Standaarden 2.0 Dit stappenplan helpt u een haalbare datum te bepalen voor overstappen naar de Standaarden 2.0. Alle acties die u moet ondernemen zijn erin beschreven. Gebruik dit

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE EEMNES. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE EEMNES. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE EEMNES Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Eemnes Adres Zuidersingel 1 E-mailadres info@eemnes.nl Telefoonnummer 14 035 De gemeente Eemnes

Nadere informatie

Gestelde vragen en antwoorden door zorgaanbieders

Gestelde vragen en antwoorden door zorgaanbieders Gestelde vragen en antwoorden door zorgaanbieders over financieel administratief beheer hulp/zorg voor jeugd en beschermd wonen Nr Vraag Antwoord Z01 Hoe moeten onze facturen geadresseerd worden? Dat hangt

Nadere informatie

Handleiding Noodvoorziening XML ijw/iwmo 1 maart 2017

Handleiding Noodvoorziening XML ijw/iwmo 1 maart 2017 Handleiding Noodvoorziening XML ijw/iwmo 1 maart 2017 Handleiding Noodvoorziening XML ijw/iwmo 1 / 9 Inhoud Inleiding 3 1 Werken met de Noodvoorziening 4 1.1 Toelichting 5 1.2 In drie stappen bestanden

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Teylingen Adres Raadhuisplein 1, Voorhout E-mailadres - Telefoonnummer 14 0252 De gemeente

Nadere informatie

Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.

Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng. Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratiejeugd Inrichting van de boodschappenlijst Doel Structureren van de aanpak

Nadere informatie

Wmo-Ned Fryslân. Handleiding voor zorgaanbieders. De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden. Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden

Wmo-Ned Fryslân. Handleiding voor zorgaanbieders. De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden. Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden Wmo-Ned Fryslân Handleiding voor zorgaanbieders De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden 088-10 11 700 backoffice.fryslan@mozaak.nl Februari 2016 versie 2.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Implementatieplan van aanvraag tot factuur voor de nieuwe WMO

Implementatieplan van aanvraag tot factuur voor de nieuwe WMO Implementatieplan van aanvraag tot factuur voor de nieuwe WMO gegevensuitwisseling gemeenten zorgaanbieders mbt onderdeel begeleiding Werkgroep gegevensuitwisseling iwmo Peel 6.1 23-12-2014 Inleiding Ten

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 Zorgopdracht in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht

Nadere informatie

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers.

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers. Invulinstructie Exceldefinitie iwmo303 Het bericht iwmo303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de WMO te declareren. De Excel definitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Inkoopbureau H-10. Het Jeugdportaal. Handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal

Inkoopbureau H-10. Het Jeugdportaal. Handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal Inkoopbureau H-10 Het Jeugdportaal Handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal Het Inkoopbureau H-10 2-2-2015 Inleiding Dit document bevat de handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal. Dit

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE ZUTPHEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE ZUTPHEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE ZUTPHEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Zutphen Adres s Gravenhof 2, Zutphen E-mailadres info@zutphen.nl Telefoonnummer 14 0575 Declaratieformat

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2015 Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Versie 28 oktober 2015 De heer drs M.P.L. Peters RA Mevrouw A. Büthker Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorschriften...

Nadere informatie

Uitvoeringsvarianten van iwmo

Uitvoeringsvarianten van iwmo Uitvoeringsvarianten van iwmo In 2014 is de iwmo-standaard ontwikkeld waarmee gestandaardiseerde elektronische gegevensuitwisseling mogelijk wordt tussen gemeenten en aanbieders in de nieuwe Wmo. Wat iwmo

Nadere informatie

Jeugd-Ned Fryslân. Handleiding voor zorgaanbieders. De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden. Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden

Jeugd-Ned Fryslân. Handleiding voor zorgaanbieders. De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden. Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden Jeugd-Ned Fryslân Handleiding voor zorgaanbieders De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden 088-10 11 700 backoffice.fryslan@mozaak.nl Februari 2016 versie 2.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlagen 1 en 2 bij Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015: Voorzieningen en tarieven 2017

Bijlagen 1 en 2 bij Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015: Voorzieningen en tarieven 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Mook en Middelaar Nr. 136841 4 augustus Bijlagen 1 en 2 bij Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015: Voorzieningen en tarieven Het college van

Nadere informatie

Invulinstructie WMO 303 bericht

Invulinstructie WMO 303 bericht Invulinstructie WMO 303 bericht Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht bestaat

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Richtlijnen administratieve uitvoering 2017

Richtlijnen administratieve uitvoering 2017 Richtlijnen administratieve uitvoering 2017 Wmo 2015 en Jeugdwet Regio Amersfoort Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 A. Gebruik maken van het landelijk berichtenstelsel... 4 B. Inspanningsgerichte uitvoering

Nadere informatie

Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD

Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD Vraag Antwoord Facturatie 1 Moeten wij vóór 15 december een voorfactuur over

Nadere informatie

Handleiding Groene Vink-module voor ijw 2.2

Handleiding Groene Vink-module voor ijw 2.2 Handleiding Groene Vink-module voor ijw 2.2 20 oktober 2017 Versie Datum Toelichting 1.0 20 oktober 2017 Initiële versie Handleiding Groene Vink-module voor ijw 2.2 1 / 48 Inhoud Inleiding 3 1 Over de

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat versie datum Opmerking Auteur 1.0 29 8 2014 Initieel Berend Kruit 1.1 28 11 2014 Diverse kleine aanpassingen Berend Kruit 1.2 19 12 2014 Kolom beschikkingnummer toegevoegd Berend Kruit WMO303 Excel formaat

Nadere informatie

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie)

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Met de berichtenapp van VNG kunt u nu snel en makkelijk Wmo- en Jeugdzorg-berichten versturen en ontvangen. Dit kan met je internetbrowser (https://berichtenapp.vng.nl)

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Wmo-Ned

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Wmo-Ned Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Wmo-Ned Handleiding voor zorgaanbieders De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden 088-10 11 700 fryslan@mozaak.nl Juni 2015 versie

Nadere informatie

Toegang, administratie en betaling van zorg AFSTEMMINGSBIJEENKOMST MET ZORGAANBIEDERS 11 MAART 2015 REGIONALE ORGANISATIE SOCIAAL DOMEIN FRYSLAN

Toegang, administratie en betaling van zorg AFSTEMMINGSBIJEENKOMST MET ZORGAANBIEDERS 11 MAART 2015 REGIONALE ORGANISATIE SOCIAAL DOMEIN FRYSLAN Toegang, administratie en betaling van zorg AFSTEMMINGSBIJEENKOMST MET ZORGAANBIEDERS 11 MAART 2015 REGIONALE ORGANISATIE SOCIAAL DOMEIN FRYSLAN INHOUD 1. Scope en afbakening 2. Berichtenverkeer 3. Overdracht

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017-

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- ZUID OOST NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- Beste zorgaanbieders, Dit is de tiende nieuwsbrief van de bestuurlijke aanbesteding Wmo begeleiding en Zorg om Tafel in Zuid Oost Utrecht.

Nadere informatie

Hand-out voor zorgaanbieders Jeugdhulp over werkwijzen Sociaal Domein

Hand-out voor zorgaanbieders Jeugdhulp over werkwijzen Sociaal Domein Hand-out voor zorgaanbieders Jeugdhulp over werkwijzen Sociaal Domein Gemeente Hoorn 1 januari 2017 Inleiding Deze handout heeft als doel u inzicht te geven in de cliënt gerelateerde processtromen in het

Nadere informatie

Beslisboom voor het verwerken van retourinformatie Waar leest u het retourbericht? Webportaal VECOZO?

Beslisboom voor het verwerken van retourinformatie Waar leest u het retourbericht? Webportaal VECOZO? Tips voor verwerken retourinformatie U kunt uw declaratie indienen in op het Elektronisch Declaratieportaal (EDP) van VECOZO. Op dit portaal kunt u de status van de afhandeling volgen en ontvangt u retourinformatie

Nadere informatie

Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw

Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Voor gemeenten en zorgaanbieders, ter ondersteuning bij de keuze voor en implementatie van uitvoeringsvarianten Van goede zorg verzekerd Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Jeugdhulp Regio FoodValley. 25 januari 2016

Jeugdhulp Regio FoodValley. 25 januari 2016 Informatiebijeenkomst 2016 Jeugdhulp Regio FoodValley 25 januari 2016 Gastheren Bedrijfsvoering en Administratie Lauran van Kaam Guido Uland Monitoring John Stevens Veilige Email Peter Paffen Agenda 1.

Nadere informatie

Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw

Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw 15 november 2017 Versiebeheer Versie Datum Toelichting 2.0 15 november 2017 Deze versie omschrijft het algemene

Nadere informatie

Besluit nadere regeling Jeugdhulp gemeente Wijchen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen;

Besluit nadere regeling Jeugdhulp gemeente Wijchen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wijchen. Nr. 73755 11 december 2014 Besluit nadere regeling Jeugdhulp gemeente Wijchen 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen;

Nadere informatie