Aanbevelingen voor decontaminatie en sterilisatie van de medische hulpmiddelen van Smith & Nephew Endoscopy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbevelingen voor decontaminatie en sterilisatie van de medische hulpmiddelen van Smith & Nephew Endoscopy"

Transcriptie

1 Aanbevelingen voor decontaminatie en sterilisatie van de medische hulpmiddelen van Smith & Nephew Endoscopy Dit document is opgesteld om instructies voor decontaminatie en sterilisatie te verstrekken voor de medische hulpmiddelen die door Smith & Nephew Endoscopy vervaardigd worden. Deze methoden zijn ontwikkeld met de standaard uitrusting en procedures die gebruikelijk zijn in medische instellingen waar ook ter wereld. Deze instructies zijn ontwikkeld aan de hand van de richtlijnen van AAMI TIR 12 (Designing, Testing, Labeling Reusable Medical Devices for Reprocessing in Health Care Facilities: A Guide for Device Manufacturers), ISO 17664:2004 (Sterilization of medical devices - Information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices; Nederlandse norm NEN-EN ISO 17664: Sterilisatie van medische hulpmiddelen - Informatie te verstrekken door de fabrikant voor de terugwinning van opnieuw te steriliseren medische hulpmiddelen) en Health Technical Memorandum (HTM)

2 Algemene informatie voor aanbevolen desinfectie van herbruikbare medische hulpmiddelen Reiniging is de meest belangrijke stap bij het voor hernieuwd gebruik gereedmaken van een medisch hulpmiddel. Goede reiniging dient verricht te worden om effectieve decontaminatie/sterilisatie mogelijk te maken. Grondig reinigen en spoelen zijn cruciaal voor de terugwinning van herbruikbare medische hulpmiddelen. Het doel van reiniging en spoelen is het verwijderen van alle klevende, zichtbare verontreiniging en het reduceren van het aantal deeltjes, microorganismen en pyrogenen. Grondig spoelen is tevens belangrijk voor het van de medische hulpmiddelen verwijderen van resterende reinigingsmiddelen. De aanbevolen reinigingsinstructies in dit document omvatten zowel handmatige als automatische was- en desinfectieprocedures. Hoewel handmatige reiniging de meest gebruikelijke reinigingsmethode is, zal automatisch wassen in sommige gevallen de voorkeur verdienen. Reinigingsmiddelen/ uitrusting Detergentia Water Desinfecterende oplossingen Ultrasone reiniger Automatische wasmachine/desinfector Hulpmiddelen en instrumenten voor handmatige reiniging Belangrijke informatie/aanbevelingen voor gebruik Het verdient aanbeveling een enzymatisch detergens met een neutrale zuurgraad (ph tussen 6,0 en 8,0) te gebruiken. Detergentia met een ph-waarde buiten dit bereik (zoals neodisher MediClean forte met ph tussen 10,5 en 10,9) zijn goedgekeurd voor gebruik met de meeste medische hulpmiddelen. Er zijn enkele specifieke uitzonderingen. Enzymatische detergentia helpen bij het verwijderen van organische verontreiniging zoals bloed. De detergens dient gebruikt te worden met de concentratie die door de fabrikant van de detergens wordt aanbevolen. Voor de validatie van de reinigingsprocessen voor de instrumenten van Smith & Nephew Endoscopy werden Enzol T, EnzyCARE T en Renu-Klenz T (enzymatische detergentia met neutrale zuurgraad, vervaardigd door STERIS Corporation) gebruikt. Bij toepassing van water bij de reiniging van herbruikbare medische hulpmiddelen dient de kwaliteit van het gebruikte water in overweging genomen te worden. De hardheid van het water vormt een probleem omdat afzetting op medische hulpmiddelen soms zal resulteren in slechte decontaminatie. In sommige gevallen zal de gebruikaanwijzing van een bepaald medisch hulpmiddel gebruik van gedistilleerd water aanbevelen. Oplossingen zoals glutaaraldehyde worden in sommige medische instellingen gebruikt voor desinfectie van medische hulpmiddelen. Deze soorten desinfecterende middelen zijn niet als steriliserend middel gevalideerd voor de medische hulpmiddelen van Smith & Nephew Endoscopy. Deze oplossingen dienen uitsluitend als desinfecterende middelen beschouwd te worden. Ultrasone reinigingsapparaten zijn bestemd voor het nauwkeurig reinigen van medische hulpmiddelen, doch niet voor desinfectie of sterilisatie. Ultrasone reiniging mag alleen toegepast worden nadat grove verontreiniging van de medische hulpmiddelen verwijderd is. Ultrasone reinigingsapparaten worden gebruikt om vuil te verwijderen uit scharnieren, richels, lumina en andere, moeilijk toegankelijke plaatsen. Gebruik van een enzymatische detergens in het ultrasone reinigingsapparaat wordt aanbevolen. De werking van ultrasone reinigingsapparaten dient regelmatig gecontroleerd te worden. Wasmachines/desinfectors worden niet alleen gebruikt voor het reinigen van medische hulpmiddelen maar ook voor desinfectie van gematigd tot hoog niveau middels spoeling met heet water. Reiniging is afhankelijk van goede dekking van de medische hulpmiddelen en de sterkte van de waterstralen. Daarom dienen alle delen van het medische hulpmiddel goed toegankelijk te zijn voor reiniging en het doordringen van reinigingsmiddelen. De automatische was-/desinfectieapparatuur dient te worden gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Algemene schoonmaakborstels en pluisarme, niet-schurende zachte doeken moeten gebruikt worden zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing van het medisch hulpmiddel. De borstels moeten goed passen maar in het te reinigen gebied heen en weer bewogen kunnen worden. 2

3 Aanbevolen reinigingsmethoden voor herbruikbare medische hulpmiddelen Smith & Nephew Endoscopy heeft gepoogd om de reinigingsmethoden voor herbruikbare medische hulpmiddelen te valideren conform de huidige internationale richtlijnen. Deze methoden zijn ontwikkeld met de standaard uitrusting en procedures die gebruikelijk zijn in medische instellingen. Ook andere reinigingsmethoden kunnen gepast zijn, maar dienen in dat geval door de gebruiker van het medische hulpmiddel gevalideerd te worden. Waarschuwingen Beperkingen die gelden voor de reinigingsinstructies Point of Use Voorbereiding voor reiniging Instrumentdozen/trays Deze procedures gelden niet voor medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik. Smith & Nephew Endoscopy beveelt hernieuwd gebruik van medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik niet aan. De enzymatische detergensoplossingen die in ultrasone reinigingsapparaten gebruikt worden, moeten ververst worden voordat ze zwaar verontreinigd zijn zodat effectieve reiniging niet verhinderd wordt. Bij het reinigen van instrumentensets dienen de doos en de instrumenten als afzonderlijke items gereinigd te worden. Voor automatisch wassen dienen de medische hulpmiddelen afzonderlijk van de instrumentdoos/tray gereinigd te worden. Alle reinigingsprocedures dienen verricht te worden op een wijze die blootstelling aan bloedoverdraagbare pathogenen tot een minimum beperkt. Bij handmatige reiniging dient het instrument ondergedompeld te worden. De gebruiker heeft de taak te verifiëren dat het reinigingsproces zoals dat daadwerkelijk plaatsvindt ook het gewenste resultaat oplevert. Producten die meer specifieke informatie over reiniging vereisen, worden geleverd met bijsluiters die de aanbevolen reinigingsmethoden vermelden. Gebruikers moeten de bijsluiters (gebruiksaanwijzingen) raadplegen om te zien of er voor bepaalde hulpmiddelen reinigingsinstructies worden aanbevolen die specifieker zijn dan de instructies in deze tekst. Waar de bijsluiter alleen maar een alternatieve reinigingsmethode beschrijft, is deze methode onderling verwisselbaar met de hierin beschreven methoden. Volg de aanbevolen point of use -procedures. Deze procedures omvatten het vochtig houden van de medische hulpmiddelen na gebruik om te voorkomen dat verontreiniging droogt en het zo snel mogelijk na gebruik verwijderen van grove verontreiniging van oppervlakken, richels, scharnier- of contactoppervlakken, canules, gewrichten enz. VOORZORGSMAATREGEL: Producten met verwijderbare accessoires of onderdelen moeten eerst worden gedemonteerd zodat alle componenten afzonderlijk kunnen worden gereinigd. Vervolgens moeten zij opnieuw worden gemonteerd vóór sterilisatie. NB: Vragen aangaande demontage van medische hulpmiddelen van Smith & Nephew Endoscopy dienen gericht te worden aan de erkende vertegenwoordiger van Smith & Nephew. Automatisch wassen: Het is moeilijk en soms onmogelijk om aangekoekte verontreiniging met automatisch wassen te verwijderen, met name op moeilijk gevormde onderdelen zoals gewrichten of richels. Het verwijderen van grove verontreiniging van deze plaatsen voordat wassen in een automatisch wasapparaat plaatsvindt, is cruciaal voor effectieve reiniging. Instrumentdozen/trays worden beschouwd als herbruikbare medische hulpmiddelen. Trays dienen op zichtbare verontreiniging geïnspecteerd en voor gebruik gereinigd te worden. Ze kunnen handmatig gereinigd worden of in een automatisch wasapparaat met een detergens met neutrale zuurgraad. 3

4 Reiniging van medische hulpmiddelen De reiniging van medische hulpmiddelen is afhankelijk van de mate van verontreiniging en de ontwerpkenmerken van het product. Sommige medische hulpmiddelen van Smith & Nephew Endoscopy hebben geen ontwerpkenmerken waar de gevalideerde reinigingsmethoden moeite mee hebben, terwijl dat voor andere producten wel het geval is. Daarom zijn de volgende reinigingsprocedures onderverdeeld in groepen op basis van de volgende criteria: Medische hulpmiddelen zonder problematische ontwerpkenmerken Medische hulpmiddelen met problematische ontwerpkenmerken Voorbeelden van medische hulpmiddelen zonder problematische ontwerpkenmerken raspen osteotomen messen maatbepalingsbuisjes pennen, draden obturators, troicarts Voorbeelden van medische hulpmiddelen met problematische ontwerpkenmerken Canulering (lumina) of gaten herbruikbare canules gecanuleerde boren INTELIJET draaibare canules Fastenator ankertoevoerhulpmiddelen hysteroscopen Direct-View-/videoartroscopen DYONICS POWER/EP-1 /TRIVEX aandrijfmotoren Koppelvlakken T-Handles draaibare handvatten snelkoppelhandvatten ACL REDUX -instrumenten Fastenator ankertoevoerhulpmiddel Scharnierinstrumenten met contactoppervlakken ACUFEX handinstrumenten zoals grijpers, scharen, tangen suctiepunches laparascopische handinstrumenten sterilisatietrays Instrumenten met richels snijblokken/-strips ENDOBUTTON Holder Block GRAFTMASTER Boards/Bases hechtschroef en tensiometer sterilisatietrays TRIVEX illuminators camerakoppen camerakoppelstukken DYONICS Power boren/zagen lichtkabels 4

5 Handmatige reiniging Medische hulpmiddelen zonder problematische ontwerpkenmerken NB: Voor nadere informatie wordt u verwezen naar de voor het desbetreffende product bestemde gebruiksaanwijzing. 1. Controleer op medische hulpmiddelen met een weekdop of deze weekdop is aangebracht op de elektrische connectors voordat met reiniging wordt begonnen. 2. Week de instrumenten ten minste een (1) minuut in enzymatische detergens. 3. Gebruik een schoonmaakborstel of doek om zichtbaar vuil te verwijderen. 4. Spoel zorgvuldig met warm water. 5. Inspecteer het instrument op zichtbare verontreiniging. Herhaal de reinigingsprocedure als er nog vuil zichtbaar is. Medische hulpmiddelen met problematische ontwerpkenmerken NB: Voor nadere informatie wordt u verwezen naar de voor het desbetreffende product bestemde gebruiksaanwijzing. 1. Controleer op medische hulpmiddelen met een weekdop of deze weekdop is aangebracht op de elektrische connectors voordat met reiniging wordt begonnen. 2. Zorg op medische hulpmiddelen met suctiehendels of afsluiters dat deze helemaal open staan of gedemonteerd zijn zoals vereist volgens de gebruiksaanwijzing van het product in kwestie. 3. Dompel het instrument onder en week het ten minste vijf (5) minuten in enzymatische detergens. 4. Gebruik schoonmaakborstels om extra verontreiniging van de problematische ontwerpkenmerken te verwijderen en pas daarbij op dat u geen krassen maakt op de optische oppervlakken (indien aanwezig). a. Borstel de koppelvlakken verscheidene malen schoon, zo mogelijk met een draaiende beweging. Als onderdelen van het instrument ingetrokken of bewogen kunnen worden, dienen ze ingetrokken of geopend te worden om toegang tot deze plaatsen te verkrijgen en ze te reinigen. b. Borstel de binnenkant van canules of gaten met een nauw passende borstel en een draaiende beweging schoon. De borstel dient zo groot te zijn dat het gebied tot helemaal onderaan goed bereikt kan worden. c. Borstel richels en de omgeving van scharnierende of contactoppervlakken met een borstel schoon. d. Maak elk optisch oppervlak (indien aanwezig) schoon met een gaasje dat in een enzymatische detergens is gedrenkt. 5. Waar mogelijk wordt sonicatie van het instrument in geheel open stand aanbevolen, gedurende ten minste 15 minuten, in ultrasone reinigingsapparatuur met een warme enzymatische detergens. NB: Sommige medische hulpmiddelen van Smith & Nephew Endoscopy (bijv. camerakoppen, koppelstukken en endoscopen) mogen niet aan ultrasone golven blootgesteld worden. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het product in kwestie om te controleren of het medische hulpmiddel compatibel is. 6. Spoel grondig met warm water, erop lettend dat ook de problematische ontwerpkenmerken gespoeld worden. Als onderdelen van het instrument ingetrokken of bewogen kunnen worden, dienen ze ingetrokken of geopend te worden om deze plaatsen grondig te kunnen spoelen. Doodlopende openingen moeten herhaaldelijk gevuld en geleegd worden. 7. Maak elk optisch oppervlak (indien aanwezig) schoon met een in isopropanol gedrenkt gaasje. Spoel zorgvuldig na met gedistilleerd water. 8. Maak elk optisch oppervlak (indien aanwezig) schoon met een in aceton gedrenkt gaasje. Spoel zorgvuldig na met gedistilleerd water. 9. Inspecteer de instrumenten op zichtbare verontreiniging. Herhaal de reinigingsprocedure als er nog vuil zichtbaar is. 5

6 Automatisch wassen NB: De volgende medische hulpmiddelen zijn niet goedgekeurd voor automatisch wassen of thermische desinfectie: Camerakoppen TRIVEX illuminators/aandrijfmotoren DYONICS Power boren/zagen Scopen en koppelstukken Voorreiniging Medische hulpmiddelen zonder problematische ontwerpkenmerken: Voorreiniging is niet vereist voor gebruikte medische hulpmiddelen waarop geen verontreiniging is vastgekoekt. De medische hulpmiddelen kunnen voor reiniging direct in het automatische wasapparaat geplaatst worden. Medische hulpmiddelen met problematische ontwerpkenmerken 1. Onderdompelen in enzymatische detergens en canules, contactoppervlakken enz. borstelen met nauw passende borstels. Gebruik waar mogelijk een draaibeweging. 2. In geheel geopende stand gedurende ten minste tien (10) minuten in enzymatische detergens soniceren. 3. Met warm water spoelen. Automatische wascyclus 1. Laad de instrumenten zo in het wasapparaat dat alle ontwerpkenmerken van het medisch hulpmiddel voor reiniging toegankelijk zijn en zodat alle ontwerpkenmerken waarin vloeistof achter zou kunnen blijven, kunnen leeglopen (scharnieren moeten geopend zijn en canules/gaten zo geplaatst worden dat ze kunnen leeglopen). 2. Draai de automatische wascyclus met de volgende minimale cyclusparameters: 5 minuten koude voorwas 5 minuten enzymatisch wassen op temperatuur van ten minste 43 C 5 minuten met detergens wassen op temperatuur van ten minste 55 C 1 minuut spoelen op temperatuur van ten minste 45 C 3. Inspecteer de instrumenten op zichtbare verontreiniging. Herhaal de reinigingsprocedure als er nog vuil zichtbaar is en herhaal de inspectie Thermische desinfectie Minimale cyclusparameters: een (1) minuut op 91 C Verificatie van reiniging 1. Inspecteer de medische hulpmiddelen na reiniging onder normaal licht om te zien of alle zichtbare verontreiniging verwijderd is. Opslag Adresinformatie 2. Voor slecht zichtbare ontwerpkenmerken brengt u 3 % waterstofperoxide aan (luchtbellen geven aan dat er nog bloedresten zijn). NB: Spoel de instrumenten grondig met warm water na het testen met waterstofperoxide. 3. Herhaal de reinigingsprocedure als er nog vuil zichtbaar is en herhaal de inspectie. Medische hulpmiddelen die tussen reiniging en sterilisatie weggeborgen worden, dienen afgedroogd te worden met een pluisarme, niet-schurende zachte doek om door natte instrumenten veroorzaakte microbiële verontreiniging te voorkomen. Instrumenten dienen vóór opslag ALTIJD grondig gereinigd te worden. Neem voor nadere informatie over decontaminatie van de medische hulpmiddelen van Smith & Nephew Endoscopy contact op met de erkende vertegenwoordiger van Smith & Nephew. 6

7 Aanbevolen sterilisatie-instructies De onderstaande aanbevolen sterilisatiemethoden zijn gevalideerd qua sterility assurance level (SAL) overeenkomstig de Amerikaanse federale en de internationale richtlijnen en normen. Ook andere sterilisatiecycli kunnen gepast zijn; validatie van cycli die in deze aanbevelingen niet vermeld worden, is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Waarschuwingen Terugwinning van implantaten of andere disposable medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik die verontreinigd zijn, wordt niet door Smith & Nephew Endoscopy aanbevolen. Instrumenten (herbruikbare medische hulpmiddelen) Instrumentdozen/trays Voorbereiding voor sterilisatie Tenzij uitdrukkelijk anderszins vermeld, zijn gasplasma en waterstofperoxide geen gevalideerde methoden voor de medische hulpmiddelen van Smith & Nephew. ALLEEN implantaten van titaan mogen in medische instellingen gesteriliseerd worden. IMPLANTATEN VAN POLYMEER ZIJN ALLEEN TEN TIJDE VAN VERKOOP STERIEL EN KUNNEN NIET OPNIEUW GESTERILISEERD WORDEN. Alle implantaten en andere herbruikbare medische hulpmiddelen zijn voorzien van bijsluiters met instructies voor sterilisatie/hersterilisatie waar gepast. Deze aanbevolen procedures dienen als algemene richtlijn voor sterilisatie van de medische hulpmiddelen die door Smith & Nephew Endoscopy verkocht worden en dienen niet als substituut voor de informatie in de bijsluiters. De specifieke instructies voor sterilisatie in de bijsluiters hebben voorrang boven de hier vermelde informatie. De meeste herbruikbare instrumenten worden in niet-steriele toestand verkocht. Het is cruciaal dat alle herbruikbare medische hulpmiddelen vóór sterilisatie goed gereinigd worden. Het is belangrijk dat goede reiniging van instrumentdozen/trays plaatsvindt vóór sterilisatie. Zie hiervoor de aanbevolen reinigingsprocedures. Medische hulpmiddelen uitsluitend voor eenmalig gebruik Steriliseer alleen niet-steriele implantaten en pennen/draden van titaan die voor eenmalig gebruik bestemd zijn. Verwijder vóór sterilisatie van het medische hulpmiddel al het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal en de bijsluiters. Plaats het medische hulpmiddel in een gepaste verpakking voor het sterilisatieproces, zoals een central supply wrap, autoclaafzakken enz. Er dient speciaal op gelet te worden dat het medische hulpmiddel beschermd wordt tegen aanraking van andere metalen of harde voorwerpen die het implantaat zouden kunnen beschadigen. Het verpakkingsmateriaal dient voor en na sterilisatie op doorboring of andere schade geïnspecteerd te worden. Herbruikbare medische hulpmiddelen Het is belangrijk dat goede reiniging plaatsvindt vóór sterilisatie. Herbruikbare medische hulpmiddelen dienen in een gepaste verpakking voor het sterilisatieproces geplaatst te worden, zoals een central supply wrap, autoclaafzakken enz. Maak de camerakop, de scoop en het koppelstuk van elkaar los vóór sterilisatie. Sterilisatiedozen/trays dienen vóór sterilisatie met een goedgekeurde CSR omwikkeld te worden. De doos/tray op zich vormt geen steriele barrière. Stapel sterilisatiedozen/trays in het sterilisatieapparaat niet op elkaar! 7

8 Aanbevolen sterilisatie parameters Stoom met hoge temperatuur, voorvacuüm Blootstellingstemperatuur: C Blootstellingstijd: 3 4 minuten Flash stoom, voorvacuüm Blootstellingstemperatuur: C Blootstellingstijd: 3 4 minuten Stoomcyclus VK Blootstellingstemperatuur: C Blootstellingstijd: (ten minste) 3 minuten Stoomcyclus volgens World Health Organization (WHO) Blootstellingstemperatuur: C Blootstellingstijd: 18 minuten Blootstellingstemperatuur: C Blootstellingsduur: 10 minuten met UITZONDERING van de volgende medische hulpmiddelen: DYONICS Power boren/zagen, denervatiesondes en TRUKOR instrumenten Stoom met standaard temperatuur, zwaartekracht Blootstellingstemperatuur: C Blootstellingsduur: geldt UITSLUITEND voor hier vermelde instrumenten 10 minuten (artroscopiecanules, obturators, troicarts, inclusief INTELIJET, Direct-View scopen, videoartroscopen) 30 minuten (alle overige medische hulpmiddelen) Cyclus met 100 % ethyleenoxide (A) Blootstellingstemperatuur: C Blootstellingsduur: Geldt UITSLUITEND voor hier vermelde instrumenten Artroscopiecanules, obturators en troicarts zijn niet gevalideerd voor EO-sterilisatie 2 uur (draai- en snelkoppelhandvatten, ACL REDUX producten, suctiepunches, GRAFTMASTER -sets in trays) 4 uur (alle overige medische hulpmiddelen ) EO-concentratie: mg/liter Relatieve vochtigheidsgraad: % Aëratieduur: 12 uur 8

9 Aanbevolen sterilisatie parameters (vervolg) Cyclus met 100 % ethyleenoxide (B) Blootstellingstemperatuur: C Blootstellingsduur: 60 minuten EO-concentratie: ~730 mg/liter Relatieve vochtigheidsgraad: % Aëratieduur: 12 uur Cyclus met 90/10 ethyleenoxide Blootstellingstemperatuur: C Blootstellingsduur: 120 minuten EO-concentratie: ~600 mg/liter Relatieve vochtigheidsgraad: % Aëratieduur: 12 uur. Cyclus met 100 % ethyleenoxide (C) Blootstellingstemperatuur: C Blootstellingsduur: 60 minuten EO-concentratie: ~883 mg/liter Relatieve vochtigheidsgraad: % Aëratieduur: 12 uur Cyclus met 100 % ethyleenoxide (D) Blootstellingstemperatuur: C Blootstellingsduur: 180 minuten EO-concentratie: ~ mg/liter Relatieve vochtigheidsgraad: % Aëratieduur: 12 uur STERIS System 1 Steriliseren volgens de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van STERIS System 1 (de standaardcyclus omvat geen gebruikersvariabelen). STERRAD 100 Steriliseren volgens de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van STERRAD 100 (de standaardcyclus omvat geen gebruikersvariabelen). STERRAD 100S Steriliseren volgens de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van STERRAD 100S (de standaardcyclus omvat geen gebruikersvariabelen). 9

10 Aanbevolen sterilisatiemethode op type medisch hulpmiddel Type medisch hulpmiddel Implantaten van titaan Ongecanuleerde metalen hulpmiddelen ACUFEX handinstrumenten (grijpers, scharen enz.) Gecanuleerde drivers enz. Laparascopie-instrumenten Draden Draaibare handvatten Snelkoppelhandvatten ACL REDUX -instrumenten Suctiepunches GRAFTMASTER -sets in trays Artroscopiecanules Obturators Troicarts, inclusief INTELIJET Niet-autoclaveerbare scopen, waaronder: Direct-View Videoartroscopen Goedgekeurde sterilisatiemethode(n) Stoom met hoge temperatuur, voorvacuüm Flash stoom, voorvacuüm Stoomcyclus VK Stoom met standaard temperatuur, zwaartekracht met blootstellingsduur van 30 minuten 100 % ethyleenoxide (cyclus D) met blootstellingsduur van 4 uur Stoom met hoge temperatuur, voorvacuüm Flash stoom, voorvacuüm Stoomcyclus VK Stoom met standaard temperatuur, zwaartekracht met blootstellingsduur van 30 minuten 100 % ethyleenoxide (cyclus D) met blootstellingsduur van 4 uur Stoom met hoge temperatuur, voorvacuüm Flash stoom, voorvacuüm Stoomcyclus VK Stoom met standaard temperatuur, zwaartekracht met blootstellingsduur van 30 minuten 100 % ethyleenoxide (cyclus A) met blootstellingsduur van 2 uur Stoom met hoge temperatuur, voorvacuüm Flash stoom, voorvacuüm Stoomcyclus VK Stoom met standaard temperatuur, zwaartekracht met blootstellingsduur van 10 minuten STERIS SYSTEM 1 STERRAD 100S Ethyleenoxide (cyclus B) 10

11 Aanbevolen sterilisatiemethode op type medisch hulpmiddel (vervolg) Type medisch hulpmiddel Niet-autoclaveerbare koppelstukken voor camera s Autoclaveerbare scopen, waaronder Direct-View laparoscopen videoartroscopen microlaparoscopen Autoclaveerbare koppelstukken voor camera s TRIVEX illuminators Aandrijfmotoren Operatieve hysteroscopen Multimode scopen en camerakoppelstukken Hysteroscopen DYONICS Power boren/zagen Glasvezellichtgeleiders Goedgekeurde sterilisatiemethode(n) STERIS SYSTEM 1 STERRAD 100S Ethyleenoxide (cyclus B) met blootstellingsduur van 120 minuten blootstellingsduur van 4 minuten blootstellingsduur van 4 minuten 100 % ethyleenoxide (cyclus B) STERIS SYSTEM 1 STERRAD 100S STERRAD 100 (alleen hysteroscoop) blootstellingsduur van 4 minuten en droogtijd van 8 minuten met blootstellingsduur van 35 minuten en droogtijd van 8 minuten blootstellingsduur van 4 minuten STERRAD 100S 100 % ethyleenoxide (cyclus B) Camerakoppen van kunststof STERIS SYSTEM 1 STERRAD 100/STERRAD 100S 100 % ethyleenoxide (cyclus B) Camerakoppen van metaal 100 % ethyleenoxide (cyclus C) 11

12 Aanbevolen sterilisatiemethode op type medisch hulpmiddel (vervolg) Type medisch hulpmiddel EP-1 /DYONICS Power Operatieve laparoscoop Goedgekeurde sterilisatiemethode(n) blootstellingsduur van 4 minuten 90/10 ethyleenoxide Niet-autoclaveerbare microlaparoscoop 100 % ethyleenoxide (cyclus B) Denervatiesondes VULCAN verlengkabels ELECTROTHERMAL 20S Spine System verlengkabels Tenet Spider Limb Positioner/T-MAX Shoulder Positioner accessoires TRUKOR instrumenten blootstellingsduur van 4 minuten en droogtijd van 20 minuten met blootstellingsduur van 30 minuten en droogtijd van 20 minuten blootstellingsduur van 4 minuten met blootstellingsduur van 10 minuten blootstellingsduur van 6 minuten met blootstellingsduur van 10 minuten blootstellingsduur van 3 minuten met blootstellingsduur van 10 minuten blootstellingsduur van 12 minuten en droogtijd van 20 minuten, omwikkeld met blootstellingsduur van 14 minuten en droogtijd van 20 minuten, niet omwikkeld met blootstellingsduur van 30 minuten en droogtijd van 20 minuten, omwikkeld in neteldoek Belangrijke opmerking aangaande sterilisatie Adresinformatie Smith & Nephew Endoscopy, de Association of Operating Room Nurses (AORN), en het National Center for Infectious Diseases (NCID) in Atlanta (VS) raden gebruik van flash stoomsterilisatie voor implantaten niet aan. Neem voor nadere informatie contact op met de erkende vertegenwoordiger van Smith & Nephew. Handelsmerken van Smith & Nephew. Sommige handelsmerken gedeponeerd bij het Amerikaanse Octrooibureau. Alle overige handelsmerken erkend. Endoscopy Smith & Nephew, Inc. Andover, MA USA Telefoon Fax 2005, 2007 Smith & Nephew, Inc. Alle rechten voorbehouden. 12

Protocol voor de handmatige voorontsmetting/-reiniging en de sterilisatie van sleutels SATELEC

Protocol voor de handmatige voorontsmetting/-reiniging en de sterilisatie van sleutels SATELEC SLEUTELS: Protocol voor de handmatige voorontsmetting/-reiniging en de sterilisatie van sleutels SATELEC Waarschuwingen: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen. Vermijd oplossingen die jodium

Nadere informatie

BEHANDELEN VAN MICROPORT PROPHECY OP MAAT GEMAAKTE INSTRUMENTEN VOOR EENMALIG GEBRUIK In dit pakket zijn de volgende talen opgenomen:

BEHANDELEN VAN MICROPORT PROPHECY OP MAAT GEMAAKTE INSTRUMENTEN VOOR EENMALIG GEBRUIK In dit pakket zijn de volgende talen opgenomen: NL BEHANDELEN VAN MICROPORT PROPHECY OP MAAT GEMAAKTE INSTRUMENTEN VOOR EENMALIG GEBRUIK 150807-1 Nederlands (nl) In dit pakket zijn de volgende talen opgenomen: Ga voor andere talen naar onze website

Nadere informatie

Protocol voor de handmatige voorontsmetting/-reiniging en de sterilisatie van het geheel handstukkabel Piezotome SATELEC

Protocol voor de handmatige voorontsmetting/-reiniging en de sterilisatie van het geheel handstukkabel Piezotome SATELEC Protocol voor de handmatige voorontsmetting/-reiniging en de van het geheel handstukkabel Piezotome SATELEC Waarschuwingen Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen. Vermijd oplossingen met

Nadere informatie

, rev. B Nederlands

, rev. B Nederlands 950-0046-01, rev. B Nederlands Arthrex Synergy UHD4 -camerakop Gebruiksaanwijzing Waarschuwingen/aandachtspunten WAARSCHUWING: Lees deze handleiding zorgvuldig door en maak uzelf vertrouwd met de bediening

Nadere informatie

Vervaardigd in de VS. Sunoptic Technologies 6018 Bowdendale Avenue Jacksonville, FL 32216, USA (904)

Vervaardigd in de VS. Sunoptic Technologies 6018 Bowdendale Avenue Jacksonville, FL 32216, USA (904) Glasvezelkabels Aanwijzingen voor gebruik en verwerkingsinstructies DFU-950-0031-00 Glasvezelkabels Vervaardigd in de VS Sunoptic Technologies 6018 Bowdendale Avenue Jacksonville, FL 32216, USA (904) 737

Nadere informatie

HANDSTUK VOOR HET VERWIJDEREN VAN TANDSTEEN SUPRASSON/NEWTRON/NEWTRON LED

HANDSTUK VOOR HET VERWIJDEREN VAN TANDSTEEN SUPRASSON/NEWTRON/NEWTRON LED HANDSTUK VOOR HET VERWIJDEREN VAN TANDSTEEN SUPRASSON/NEWTRON/NEWTRON LED Protocol voor de handmatige voorontsmetting/-reiniging en de sterilisatie van handstukken voor het verwijderen van tandsteen SATELEC

Nadere informatie

Desinfectie- en sterilisatiehandleiding

Desinfectie- en sterilisatiehandleiding Desinfectie- en sterilisatiehandleiding Alleen voor klinisch gebruik Deze handleiding is bedoeld voor de ResMed-neusmaskers AirFit N0/AirFit N0 for Her (in deze handleiding gezamenlijk aangeduid met AirFit

Nadere informatie

BEHANDELING VAN MICROPORT PROPHECY OP MAAT GEMAAKTE INSTRUMENTEN VOOR EENMALIG GEBRUIK

BEHANDELING VAN MICROPORT PROPHECY OP MAAT GEMAAKTE INSTRUMENTEN VOOR EENMALIG GEBRUIK NL BEHANDELING VAN MICROPORT PROPHECY OP MAAT GEMAAKTE INSTRUMENTEN VOOR EENMALIG GEBRUIK 150807-0 In dit pakket zijn de volgende talen opgenomen: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr)

Nadere informatie

Richtlijnen bruikleenprogramma

Richtlijnen bruikleenprogramma Richtlijnen bruikleenprogramma Dit document is slechts geldig per de datum van afdrukken. Als u twijfelt over de datum van afdrukken, wordt u verzocht dit document opnieuw af te drukken zodat u zeker weet

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het schoonmaken en steriliseren van de Valtchev Uterus Manipulator en opzetstukken

Gebruiksaanwijzing voor het schoonmaken en steriliseren van de Valtchev Uterus Manipulator en opzetstukken Conkin Surgical Instruments, Ltd. Gebruiksaanwijzing voor het schoonmaken en steriliseren van de Valtchev Uterus Manipulator en opzetstukken Inhoudsopgave: Introductie Pag. 1 Doel Pag. 2 Overzicht Pag.

Nadere informatie

REINIGING EN HANTERING VAN WRIGHT-INSTRUMENTEN In dit pakket zijn de volgende talen opgenomen:

REINIGING EN HANTERING VAN WRIGHT-INSTRUMENTEN In dit pakket zijn de volgende talen opgenomen: NL REINIGING EN HANTERING VAN WRIGHT-INSTRUMENTEN 130561-8 Nederlands (nl) In dit pakket zijn de volgende talen opgenomen: Ga voor andere talen naar onze website www.wmt.com. Klik vervolgens op de optie

Nadere informatie

REINIGING EN HANTERING VAN MICROPORT-INSTRUMENTEN

REINIGING EN HANTERING VAN MICROPORT-INSTRUMENTEN NL REINIGING EN HANTERING VAN MICROPORT-INSTRUMENTEN 150802-0 In dit pakket zijn de volgende talen opgenomen: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português

Nadere informatie

Instrumenten DFU-0023 HERZIENING 21. Herbruikbare niet-steriele/steriele instrumenten die op voeding kunnen worden

Instrumenten DFU-0023 HERZIENING 21. Herbruikbare niet-steriele/steriele instrumenten die op voeding kunnen worden Instrumenten DFU-0023 HERZIENING 21 CE: CE0086: CE0086: aangesloten Herbruikbare niet-steriele instrumenten Niet-steriele instrumenten voor eenmalig gebruik Herbruikbare niet-steriele/steriele instrumenten

Nadere informatie

OSTEOCHONDRAAL AUTOGRAFTTRANSFERSYSTEEM (OATS ), borende ruimer en botgraft-harvester DFU-0070 NIEUWE HERZIENING 10

OSTEOCHONDRAAL AUTOGRAFTTRANSFERSYSTEEM (OATS ), borende ruimer en botgraft-harvester DFU-0070 NIEUWE HERZIENING 10 OSTEOCHONDRAAL AUTOGRAFTTRANSFERSYSTEEM (OATS ), borende ruimer en botgraft-harvester DFU-0070 NIEUWE HERZIENING 10 A. BESCHRIJVING VAN HET MEDISCHE HULPMIDDEL Het osteochondraal autografttransfersysteem

Nadere informatie

INSTRUMENTEN Dit pakket wordt in de volgende talen geleverd:

INSTRUMENTEN Dit pakket wordt in de volgende talen geleverd: INSTRUMENTEN 137181-1 NL Dit pakket wordt in de volgende talen geleverd: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) Gedistribueerd

Nadere informatie

H5i Desinfectiehandleiding

H5i Desinfectiehandleiding H5i Desinfectiehandleiding Nederlands Deze desinfectiehandleiding is bedoeld voor H5i-apparaten die door meerdere patiënten worden gebruikt in een slaaplab, kliniek, ziekenhuis of bij een zorgverlener.

Nadere informatie

AirSense 10 en AirCurve 10 geschikt maken voor hergebruik

AirSense 10 en AirCurve 10 geschikt maken voor hergebruik AirSense 10 en AirCurve 10 geschikt maken voor hergebruik Nederlands Deze handleiding is bedoeld voor gebruik van de apparaten AirSense 10 en AirCurve 10 bij meerdere patiënten. Bij gebruik voor meerdere

Nadere informatie

Reiniging en desinfectie Meetlichamen, contactglazen en Desinset

Reiniging en desinfectie Meetlichamen, contactglazen en Desinset SVENSKA NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL ITALIANO FRANÇAIS DEUTSCH ENGLISH GEBRUIKSAANWIJZING Reiniging en desinfectie Meetlichamen, contactglazen en Desinset 5. Edition / 2015 02 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz,

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Ultrasone reiniging

Ziekenhuizen. Ultrasone reiniging Ziekenhuizen Ultrasone reiniging Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: juli 2006 Revisie: juli 2011 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie

Nadere informatie

Het reinigen van instrumentarium

Het reinigen van instrumentarium Het reinigen van instrumentarium l39210-1 Het reinigen van instrumentarium 1, 2. Inleiding B9210-3 Het voorbereiden B9210-3 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Het reinigen Het reinigen in een batch- wasmachine Het

Nadere informatie

Instrumenten DFU-0023G NIEUWE HERZIENING 20. Herbruikbare niet-steriele/steriele instrumenten die aan actieve apparaten bevestigd moeten worden

Instrumenten DFU-0023G NIEUWE HERZIENING 20. Herbruikbare niet-steriele/steriele instrumenten die aan actieve apparaten bevestigd moeten worden Instrumenten DFU-0023G NIEUWE HERZIENING 20 CE: CE0124: CE0124: Herbruikbare niet-steriele instrumenten Niet-steriele instrumenten voor eenmalig gebruik Herbruikbare niet-steriele/steriele instrumenten

Nadere informatie

BOOR Dit pakket wordt in de volgende talen geleverd:

BOOR Dit pakket wordt in de volgende talen geleverd: BOOR 137182-1 NL Dit pakket wordt in de volgende talen geleverd: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) Gedistribueerd

Nadere informatie

Professionele standaard Leeninstrumentarium

Professionele standaard Leeninstrumentarium Sterilisatie Vereniging Nederland Professionele standaard Leeninstrumentarium Professionele standaard voor het in bruikleen of huur nemen c.q. geven van chirurgisch instrumentarium Versie 04 november 2010

Nadere informatie

TransFix DFU-0074 NIEUWE HERZIENING 11

TransFix DFU-0074 NIEUWE HERZIENING 11 TransFix DFU-0074 NIEUWE HERZIENING 11 A. BESCHRIJVING VAN HET MEDISCHE HULPMIDDEL TransFix implantaten zijn gecanuleerde of niet-gecanuleerde pennen waarvan het ene uiteinde taps toeloopt en het andere

Nadere informatie

Instrumenten DFU-0023-2

Instrumenten DFU-0023-2 Instrumenten DFU-0023-2 CE: CE0086: CE0086: REVISIE 0 Herbruikbare niet-steriele instrumenten Niet-steriele instrumenten voor eenmalig gebruik Herbruikbare niet-steriele/steriele instrumenten die op stroom

Nadere informatie

Protocol voor predesinfectie en reiniging

Protocol voor predesinfectie en reiniging Protocol voor predesinfectie en reiniging Screenprotector hard Deze tekst is een Nederlandse vertaling van het origineel document, opgemaakt in het Frans. Referentie J05540 versie V3 en nummer van het

Nadere informatie

Bewaren en transporteren van gebruikt instrumentarium

Bewaren en transporteren van gebruikt instrumentarium Ziekenhuizen Bewaren en transporteren van gebruikt instrumentarium Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis

Nadere informatie

Compressieschroeven DFU NIEUWE HERZIENING 0

Compressieschroeven DFU NIEUWE HERZIENING 0 Compressieschroeven DFU-0110-1 NIEUWE HERZIENING 0 A. BESCHRIJVING VAN HET HULPMIDDEL De compressieschroeven van Arthrex zijn gecanuleerde implantaten met schroefdraad, die in verschillende maten verkrijgbaar

Nadere informatie

Programma cursussen. Programma: Reiniging en desinfectie Sterilisatie Reiniging en desinfectie van hol instrumentarium Endoscopie

Programma cursussen. Programma: Reiniging en desinfectie Sterilisatie Reiniging en desinfectie van hol instrumentarium Endoscopie Programma cursussen 2015 Programma: Reiniging en desinfectie Sterilisatie Reiniging en desinfectie van hol instrumentarium Endoscopie Introductie Hiermee bieden wij u het cursusprogramma voor 2015 aan.

Nadere informatie

LipoFilter Mini - Opzuigspuit 60 ml, steriel LipoFilter Mini standaard Adapter - Toomey naar Luer-spuit Adapter - Toomey naar Luer-naald

LipoFilter Mini - Opzuigspuit 60 ml, steriel LipoFilter Mini standaard Adapter - Toomey naar Luer-spuit Adapter - Toomey naar Luer-naald GEBRUIKSAANWIJZING LipoFilter Mini GEBRUIKSAANWIJZING TOEPASSELIJKE ONDERDEELNUMMERS: Referentienummer h ASP-CAN-3S h ASP-CAN-3R h ASP-ADP-2 h ASP-ADP-3 Beschrijving LipoFilter Mini - Opzuigspuit 60 ml,

Nadere informatie

Sterilisatieproces (Uitgebreide versie 1.05)

Sterilisatieproces (Uitgebreide versie 1.05) Sterilisatieproces (Uitgebreide versie 1.05) Wormerveer, juni 2010 Medipharchem Nederland B.V. Witte Vlinderweg 68 1521 PS Wormerveer Tel. 075-6212363 Fax. 075-6219504 E-mail info@medipharchem.nl www.medipharchem.com

Nadere informatie

Profielschets Centrale Sterilisatie Afdeling

Profielschets Centrale Sterilisatie Afdeling Algemene gegevens Hoofdverpleegkundige: Goederentelefoon: Miranda Jaspers: 3177 Sterilisatiedeskundigen: 3175 Verpleegkundig afdelingshoofd: Sophie Bertrand: 4704 Verantwoordelijk Apotheker: Hilde De Bosscher:

Nadere informatie

Reiniging, sterilisatie, inspectie en onderhoud. van orthopedische medische hulpmiddelen

Reiniging, sterilisatie, inspectie en onderhoud. van orthopedische medische hulpmiddelen Reiniging, sterilisatie, inspectie en onderhoud van orthopedische medische hulpmiddelen Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 3 2. Verwerkingsinstructies 4 3. Reiniging 5

Nadere informatie

GLENVEIGH SURGICAL BALLON VOOR VAGINAAL HERSTEL

GLENVEIGH SURGICAL BALLON VOOR VAGINAAL HERSTEL GLENVEIGH BALLON VOOR VAGINAAL HERSTEL GEBRUIKSAANWIJZING LET OP: volgens de federale wetgeving van de VS mag dit hulpmiddel uitsluitend worden verkocht door of op voorschrift van een arts. Lees vóór gebruik

Nadere informatie

Krammen DFU-0157 NIEUWE HERZIENING 6. De Compression Staples en Small Staples zijn metalen hulpmiddelen.

Krammen DFU-0157 NIEUWE HERZIENING 6. De Compression Staples en Small Staples zijn metalen hulpmiddelen. Krammen DFU-0157 NIEUWE HERZIENING 6 A. BESCHRIJVING VAN HET MEDISCHE HULPMIDDEL De Compression Staples en Small Staples zijn metalen hulpmiddelen. De Plaple is een combinatie van een metalen plaat en

Nadere informatie

WRIGHT SLUITRINGEN 145246-0

WRIGHT SLUITRINGEN 145246-0 NL WRIGHT SLUITRINGEN 145246-0 Dit pakket wordt in de volgende talen geleverd: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese (sch) Türkçe (tk)

Nadere informatie

SIDEKICK EZ FRAME EXTERN FIXATIESYSTEEM 149369-0. In dit pakket zijn de volgende talen opgenomen:

SIDEKICK EZ FRAME EXTERN FIXATIESYSTEEM 149369-0. In dit pakket zijn de volgende talen opgenomen: NL Nederlands (nl) SIDEKICK EZ FRAME EXTERN FIXATIESYSTEEM 149369-0 In dit pakket zijn de volgende talen opgenomen: Ga voor andere talen naar onze website www.wmt.com. Klik vervolgens op de optie Prescribing

Nadere informatie

Chirurgische Instrumenten

Chirurgische Instrumenten Chirurgische Instrumenten Dit document is opgesteld om algemeen geldende instructies voor reiniging / desinfectie en sterilisatie te verstrekken voor herbruikbare / herprocesbare chirurgische instrumenten.

Nadere informatie

Verpakken van te steriliseren medische hulpmiddelen in instellingen en sterilisatiebedrijven

Verpakken van te steriliseren medische hulpmiddelen in instellingen en sterilisatiebedrijven Status = definitief Verpakken van te steriliseren medische hulpmiddelen in instellingen en R3210-1 Verpakken van te steriliseren medische hulpmiddelen in instellingen en Toelichting Voor het verpakken

Nadere informatie

Oog in oog. A 0 en Walter Mertens ZNA. Cis Theeuwes GZA

Oog in oog. A 0 en Walter Mertens ZNA. Cis Theeuwes GZA Oog in oog Cis Theeuwes GZA Walter Mertens ZNA A 0 en 10-6 Reiniging, desinfectie en sterilisatie van oogheelkundige instrumenten Inleiding : Welke normen van toepassing : Aanbevelingen voor sterilisatie

Nadere informatie

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie Version SE_023827 AJ Date December 2014 Belangrijke informatie (met reinigings- en sterilisatie-instructies) Belangrijke informatie 2 Basisinstructies voor het gebruik van Synthes implantaten en instrumenten

Nadere informatie

Aanbevelingen voor sterilisatie

Aanbevelingen voor sterilisatie Aanbevelingen voor sterilisatie W. Accoe UZ Gent Studiedag VSZ 27 oktober 2006 Aanbevelingen voor sterilisatie FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Hoge Gezondheidsraad Mei

Nadere informatie

Desinfectie en sterilisatie voorafgaand aan elk gebruik (behalve voor het eerste gebruik van steriele instrumenten) en hergebruikprocedures voor:

Desinfectie en sterilisatie voorafgaand aan elk gebruik (behalve voor het eerste gebruik van steriele instrumenten) en hergebruikprocedures voor: DESINFECTIE, REINIGING EN STERILISATIE Sterilisatieprocedure voor tandheelkundige instrumenten I - WOORD VOORAF Uit hygiënische en sanitaire veiligheidsoverwegingen moeten alle instrumenten voor elk gebruik

Nadere informatie

Waarschuwingen. 1 Waarschuwingen

Waarschuwingen. 1 Waarschuwingen Inhoudsopgave 1 Waarschuwingen 28 1.1 Algemene veiligheidswaarschuwingen 28 1.2 Aansprakelijkheid van de constructeur 28 1.3 Doel van het toestel 28 1.4 Verwerking 28 1.5 Deze gebruiksaanwijzing 29 1.6

Nadere informatie

Humeral SuturePlate en schroeven DFU-0139 NIEUWE HERZIENING 11

Humeral SuturePlate en schroeven DFU-0139 NIEUWE HERZIENING 11 Humeral SuturePlate en schroeven DFU-0139 NIEUWE HERZIENING 11 A. BESCHRIJVING VAN HET MEDISCHE HULPMIDDEL De Arthrex Humeral SuturePlate is een vergrendelend plaat-en-schroefsysteem met laag profiel.

Nadere informatie

Acceptatietest HiQ LS instrumentarium Van Olympus

Acceptatietest HiQ LS instrumentarium Van Olympus Afdeling : infectiepreventie, deskundige steriele medische hulpmiddelen en flexibele endoscopen. Acceptatietest HiQ LS instrumentarium Van Olympus Inleiding; r HiQ LS = Single poort instrumentarium = LESS

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure CSA GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure CSA GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie CSA Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen en zeilen

Nadere informatie

0) Samenstelling Het snijdende gedeelte van deze instrumenten is vervaardigd uit een nikkeltitaan legering.

0) Samenstelling Het snijdende gedeelte van deze instrumenten is vervaardigd uit een nikkeltitaan legering. PathFile UITSLUITEND VOOR TANDHEELKUNDIG GEBRUIK NL GEBRUIKSAANWIJZING - PATHFILE A0015 0) Samenstelling Het snijdende gedeelte van deze instrumenten is vervaardigd uit een nikkeltitaan legering. 1) Gebruiksindicaties

Nadere informatie

Geavanceerde reinigingsoplossingen. voor onderhoud, herstel en industrie

Geavanceerde reinigingsoplossingen. voor onderhoud, herstel en industrie Geavanceerde reinigingsoplossingen voor onderhoud, herstel en industrie Voor professionele reiniging Vertrouw op de kwaliteit van Loctite De Loctite MRO-reinigers zijn ontwikkeld voor de reiniging van

Nadere informatie

Assemblage- en installatieprocedures

Assemblage- en installatieprocedures Assemblage- en installatieprocedures voor Pall filterkaarsen van farmaceutische kwaliteit 1. Inleiding Er mag niet van onderstaande procedures worden afgeweken bij het installeren van Pall filterkaarsen

Nadere informatie

Gebruikersgids voor 3M ESPE Lava C.O.S. verstuiver

Gebruikersgids voor 3M ESPE Lava C.O.S. verstuiver Gebruikersgids voor 3M ESPE Lava C.O.S. verstuiver De gebruikersgids voor de 3M ESPE Lava C.O.S. verstuiver is uitsluitend bedoeld voor gebruikers die gecertificeerd zijn voor het gebruik van de 3M ESPE

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing - START-X A0660 A0661

Gebruiksaanwijzing - START-X A0660 A0661 Uitsluitend voor tandheelkundig gebruik 1. Gebruiksindicaties Klinische toepassingen Gebruiksaanwijzing - START-X A0660 A0661 Tip n 1 afwerking van de wanden van de toegangscav iteit Tip n 2 lokaliseren

Nadere informatie

BIOFOAM -BOTWIG 150837-1

BIOFOAM -BOTWIG 150837-1 NL BIOFOAM -BOTWIG 150837-1 Dit pakket wordt in de volgende talen geleverd: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese (sch) Türkçe

Nadere informatie

Professionele ultrasone reiniger

Professionele ultrasone reiniger Professionele ultrasone reiniger Digitale regeling Efficiënte omzetter TOEPASSINGEN: IDEAAL VOOR OPTICIENS, JUWELIERS, ONDERHOUD VAN KLOKKEN, TANDARTSEN, TECHNISCHE DIENSTEN, ENZ. GEBRUIKSAANWIJZING BELANGRIJK:

Nadere informatie

VERZORGING EN ONDERHOUD VAN CHIRURGISCHE EN PROTHETISCHE INSTRUMENTEN. Straumann Dental Implant System

VERZORGING EN ONDERHOUD VAN CHIRURGISCHE EN PROTHETISCHE INSTRUMENTEN. Straumann Dental Implant System VERZORGING EN ONDERHOUD VAN CHIRURGISCHE EN PROTHETISCHE INSTRUMENTEN Straumann Dental Implant System Inhoud 1. Algemene principes 2 1.1 Materiaalgroepen en bestendigheid van materialen 3 1.2 Herbruikbaarheid

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

VORTEX. Non Electrostatic Holding Chamber. 2008 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 051D1007 -A-04/08

VORTEX. Non Electrostatic Holding Chamber. 2008 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 051D1007 -A-04/08 VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber 2008 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 051D1007 -A-04/08 1 B1 B2 C A 2 3 D 4 D 5 D 6 7 D 8 9 10 11 12 13 NL Gebruiksaanwijzing voor gebruik in ziekenhuis

Nadere informatie

AANWIJZINGEN VOOR PLATVOETPROTHESE 150849-0. Dit pakket wordt in de volgende talen geleverd:

AANWIJZINGEN VOOR PLATVOETPROTHESE 150849-0. Dit pakket wordt in de volgende talen geleverd: NL AANWIJZINGEN VOOR PLATVOETPROTHESE 150849-0 Dit pakket wordt in de volgende talen geleverd: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese

Nadere informatie

Validatie van stoomsterilisatoren

Validatie van stoomsterilisatoren Validatie van stoomsterilisatoren Stand van zaken en hoe verder Adrie de Bruijn Inhoud 1. Uitgangspunten bij sterilisatie 2. Normatieve kaders 3. Bevindingen 4. Toekomst Valideren is het verzamelen en

Nadere informatie

Balloon Catheter Systems. Balloon Catheter System. Merknaam De merknaam van dit hulpmiddel is Overtoom Balloon Catheter System.

Balloon Catheter Systems. Balloon Catheter System. Merknaam De merknaam van dit hulpmiddel is Overtoom Balloon Catheter System. GEBRUIKSAANWIJZING Overtoom Balloon Catheter Systems Balloon Catheter System Merknaam De merknaam van dit hulpmiddel is Overtoom Balloon Catheter System. Beschrijving van het hulpmiddel Het Overtoom Balloon

Nadere informatie

Gevelbeglazing REINIGINGS- EN ONDERHOUDSGIDS

Gevelbeglazing REINIGINGS- EN ONDERHOUDSGIDS Gevelbeglazing REINIGINGS- EN ONDERHOUDSGIDS VERSIE 1.0 SEPTEMBER 2013 Deze versie vervangt alle eerdere versies. Op www.yourglass.com kunt u geregeld actualisaties vinden. WAARSCHUWING Gelieve deze handleiding

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

SALVATION -SYSTEEM VAN FUSIEBALKEN EN -BOUTEN 151661-0

SALVATION -SYSTEEM VAN FUSIEBALKEN EN -BOUTEN 151661-0 NL SALVATION -SYSTEEM VAN FUSIEBALKEN EN -BOUTEN 151661-0 Dit pakket wordt in de volgende talen geleverd: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt)

Nadere informatie

ORTHOLOC 3Di VOETRECONSTRUCTIE 147996-0. In dit pakket zijn de volgende talen opgenomen:

ORTHOLOC 3Di VOETRECONSTRUCTIE 147996-0. In dit pakket zijn de volgende talen opgenomen: Nederlands (nl) ORTHOLOC 3Di VOETRECONSTRUCTIE 147996-0 In dit pakket zijn de volgende talen opgenomen: Ga voor andere talen naar onze website www.wmt.com. Klik vervolgens op de optie Prescribing Information

Nadere informatie

Peha -instrument van HARTMANN: Chirurgische disposable instrumenten met meerwaarde

Peha -instrument van HARTMANN: Chirurgische disposable instrumenten met meerwaarde Peha -instrument van HARTMANN: Chirurgische disposable instrumenten met meerwaarde Producten voor de OK Peha -instrument: De hygiënische voordelen van chirurgische disposable instrumenten met de hoogwaardigheid,

Nadere informatie

De Arthrex GraftBolt DFU Herziening 5

De Arthrex GraftBolt DFU Herziening 5 De Arthrex GraftBolt DFU-0173 Herziening 5 A. BESCHRIJVING VAN HET MEDISCHE HULPMIDDEL De Arthrex GraftBolt is een gecanuleerde schroef met bijpassende huls. Deze hulpmiddelen zijn verkrijgbaar in verschillende

Nadere informatie

Assemblage- en installatieprocedures

Assemblage- en installatieprocedures Assemblage- en installatieprocedures voor Pall Supracap 100 capsules 1. Inleiding Er mag niet van onderstaande procedures worden afgeweken bij het installeren van Pall Supracap 100 capsules. De instructies

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210 ES

Beknopte instructies Gallery 210 ES Beknopte instructies Gallery 210 ES 1 595258000 2011.10 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koppenplateau Kannenplateau Koffiecontainer Instant-ingrediëntcontainer

Nadere informatie

Doel: Het benoemen van maatregelen om het risico van overdracht van micro-organismen van medewerkers van Hap t Hellegat naar patiënten te verminderen.

Doel: Het benoemen van maatregelen om het risico van overdracht van micro-organismen van medewerkers van Hap t Hellegat naar patiënten te verminderen. Toepassing richtlijn Doel: Het benoemen van maatregelen om het risico van overdracht van micro-organismen van medewerkers van Hap t Hellegat naar patiënten te verminderen. Kwaliteitseisen Infectiepreventie

Nadere informatie

MyoSure staaflenshysteroscoop Gebruiksaanwijzing

MyoSure staaflenshysteroscoop Gebruiksaanwijzing MyoSure staaflenshysteroscoop Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS KRACHTENS DE FEDERALE WETGEVING (VS) MAG DIT INSTRUMENT SLECHTS DOOR OF IN OPDRACHT VAN EEN ARTS WORDEN VERKOCHT Lees voordat u het MyoSure staaflenshysteroscoop

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

Kimberly-Clark * Kimguard * Sterilisatieverpakkingsmateriaal. Kimguard * de zorgeloze oplossing voor sterilisatieverpakkingsmateriaal

Kimberly-Clark * Kimguard * Sterilisatieverpakkingsmateriaal. Kimguard * de zorgeloze oplossing voor sterilisatieverpakkingsmateriaal Kimberly-Clark * Kimguard * Sterilisatieverpakkingsmateriaal. Kimguard * de zorgeloze oplossing voor sterilisatieverpakkingsmateriaal Er is Kimguard* voor elke toepassing De voordelen van Kimguard* Buitengewoon

Nadere informatie

Interne hulpmiddelen voor meniscusherstel DFU-0156 HERZIENING 7

Interne hulpmiddelen voor meniscusherstel DFU-0156 HERZIENING 7 Interne hulpmiddelen voor meniscusherstel DFU-0156 HERZIENING 7 A. BESCHRIJVING VAN HET MEDISCHE HULPMIDDEL De Meniscal Cinch en Arthrex SpeedCinch van Arthrex zijn hulpmiddelen voor hechtdraadretentie.

Nadere informatie

sterilisatie van medische hulpmiddelen

sterilisatie van medische hulpmiddelen A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure sterilisatie van medische hulpmiddelen nummer : STE-10000 blz 1 van 8 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2006 verantwoordelijke : Wim Renders

Nadere informatie

Verpakkingsmiddelen ten behoeve van sterilisatie

Verpakkingsmiddelen ten behoeve van sterilisatie Verpakkingsmiddelen ten behoeve van sterilisatie B5000-1 Verpakkingsmiddelen ten behoeve van sterilisatie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Inleiding Textiel Papier Kunststoffen Laminaatzakken Glas en metaal

Nadere informatie

IMPLANTAATSYSTEEEM VOOR HET METATARSALE (II-V) KOPJE

IMPLANTAATSYSTEEEM VOOR HET METATARSALE (II-V) KOPJE NL IMPLANTAATSYSTEEEM VOOR HET METATARSALE (II-V) KOPJE 152382-0 Dit pakket wordt in de volgende talen geleverd: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português

Nadere informatie

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

PHALINX HAMERTEENSYSTEEM

PHALINX HAMERTEENSYSTEEM PHALINX HAMERTEENSYSTEEM 151676-1 Dit pakket wordt in de volgende talen geleverd: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese (sch) Türkçe

Nadere informatie

Zo onderhoudt u uw product

Zo onderhoudt u uw product to ile en tt e ur n, in b oi id rs et s Onze toiletten, bidets, urinoirs en bijbehorende onderdelen en accessoires zijn gemaakt van hoogwaardige materialen. Door de strakke afwerking van hoge kwaliteit

Nadere informatie

Inweekmiddel codes 00701

Inweekmiddel codes 00701 Inweekmiddel codes 00701 Onderhoud Poeder product voor het verwijderen van vervuilingen in diverse keukenmachines. Tevens geschikt als vaatwasreiniger voor het verwijderen van hardnekkige eiwit- en zetmeelresten.

Nadere informatie

6. INSTRUMENTENZORG (Overgenomen uit advies HGR 8279, aangepast aan de tandheelkundige situatie )

6. INSTRUMENTENZORG (Overgenomen uit advies HGR 8279, aangepast aan de tandheelkundige situatie ) 6. INSTRUMENTENZORG (Overgenomen uit advies HGR 8279, aangepast aan de tandheelkundige situatie ) 6.1 Algemene principes Apparatuur, materiaal en instrumenten die gebruikt worden bij tandheelkundige zorgverlening

Nadere informatie

Reinigings- en onderhoudstips voor gevelbeglazingen

Reinigings- en onderhoudstips voor gevelbeglazingen Reinigings- en onderhoudstips voor gevelbeglazingen September 2007 Regelmatig bijgewerkte informatie over onze producten en hun beschikbaarheid, met richtlijnen voor hun onderhoud, zijn te vinden op onze

Nadere informatie

A Original-Gebrauchsanleitung V1/0516

A Original-Gebrauchsanleitung V1/0516 6L A100268 Original-Gebrauchsanleitung V1/0516 NL/B Technische gegevens Naam Nr art.: Uitvoering: Afmetingen: Gewicht: Thermische pannen set 6L A100268 De set bestaat uit: pan met glazen deksel, thermische

Nadere informatie

Geschreven door: pollytintop

Geschreven door: pollytintop Repareren iphone Liquid Damage Deze handleiding helpt schade aan een iphone die is ondergedompeld of bespat met een vloeistof, terwijl suggereert technieken om verdere interne beschadiging en corrosie

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag

Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag Onderhoud en opslag Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag 9.1 Onderhoud van het maaidek Robomow is een functionele mulch maaier. Daarom kunnen zich grasresten ophopen onder het maaidek, vooral bij het maaien

Nadere informatie

ECG-slavekabel en -adapterkit

ECG-slavekabel en -adapterkit ECG-slavekabel en -adapterkit Gebruikershandleiding Fabrikant FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 VS T: +1-888-482-9449 of +1-425-951-1200 F: +1-425-951-1201 Erkende vertegenwoordiger

Nadere informatie

EXTERNE FIXATIESYSTEMEN 145139-0 Dit pakket wordt in de volgende talen geleverd:

EXTERNE FIXATIESYSTEMEN 145139-0 Dit pakket wordt in de volgende talen geleverd: NL EXTERNE FIXATIESYSTEMEN 145139-0 Dit pakket wordt in de volgende talen geleverd: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese (sch) Türkçe

Nadere informatie

Instructiehandleiding voor artroscopie-messen voor beperkt hergebruik.

Instructiehandleiding voor artroscopie-messen voor beperkt hergebruik. Hergebruik Disposables: In de gezondheidszorg worden verschillende producten cq materialen gebruikt om mensen (patiënten) beter te maken. De verschillende materialen en producten worden ook wel disposable

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

VI-D4 Beton Vochtmeter

VI-D4 Beton Vochtmeter VI-D4 Beton Vochtmeter PRODUCTBESCHRIJVING De Caisson VI-D4 vochtmeter is een niet-destructieve vochtmeter voor het meten van diverse ondergronden zoals beton, dekvloeren, gips etc. Door middel van het

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona *dt-54101man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

Contactloze IR voorhoofdthermometer

Contactloze IR voorhoofdthermometer Gebruikershandleiding Contactloze IR voorhoofdthermometer Model IR200 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Model IR200 IR thermometer. Deze thermometer is bedoeld voor het scannen van groepen

Nadere informatie

2015 NSE Products, Inc. Provo, Utah, USA ageloc Galvanic Body Spa

2015 NSE Products, Inc. Provo, Utah, USA  ageloc Galvanic Body Spa 205 NSE Products, Inc. Provo, Utah, 8460. USA www.nuskin.com ageloc Galvanic Body Spa Belangrijke waarschuwing Gelieve de volgende belangrijke waarschuwingen te lezen alvorens te beginnen:. Controleer

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 04.02 1 75522500 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koffiecontainer Brewer Hoofdschakelaar Schraper Filterplaathouder

Nadere informatie

Arthrex-platen DFU NIEUWE HERZIENING 1

Arthrex-platen DFU NIEUWE HERZIENING 1 Arthrex-platen DFU-0192-2 NIEUWE HERZIENING 1 A. BESCHRIJVING VAN HET HULPMIDDEL Platen zijn verkrijgbaar in verschillende vormen, groottes en oriëntaties (bijv. linkse en rechtse types). De platen hebben

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE DESBEST 700

PRODUCTINFORMATIE DESBEST 700 WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT PRODUCTINFORMATIE DESBEST 700 Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen), gisten en schimmels in of op: ruimten

Nadere informatie

RSR reinigingsprotocol

RSR reinigingsprotocol RSR reinigingsprotocol Dit stuk is een samenvatting van de hygiënevoorschriften zoals die zijn opgesteld door de Landelijke Vereniging van Thuiszorg (LVT).Tevens geldend voor verpleeghuis middelen. Het

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 28 september 2014 (20146102 AB) van Asito B.V. Plesmanweg 24 7602

Nadere informatie

Kwaliteitsgroep VSZ Antwerpen. 16 december 2006

Kwaliteitsgroep VSZ Antwerpen. 16 december 2006 Kwaliteitsgroep VSZ Antwerpen 16 december 2006 Controle van was en desinfectie op de CSA Wat zegt de norm? Hoe is de praktijk? Wat zegt de norm? Welke normen? Aanbevelingen voor sterilisatie HGR Mei 2006

Nadere informatie