Draadloze APP camera. Installatie- en bedieningshandleiding. Model: C905IP Versie 2.6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draadloze APP camera. Installatie- en bedieningshandleiding. Model: C905IP Versie 2.6"

Transcriptie

1 Draadloze APP camera Installatie- en bedieningshandleiding Model: C905IP Versie 2.6 LEEST U DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT EN BEWAAR DEZE HANDLEIDING ZODAT U DEZE LATER NOG EENS DOOR KUNT LEZEN.

2 INHOUD INLEIDING... 2 BEREIK VAN DRAADLOZE APPARATUUR... 2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN... 2 INHOUD VAN DE SET... 4 VEILIGHEIDS- EN INSTALLATIETIPS... 5 SNELSTARTGIDS... 7 OVERZICHT VAN DE CAMERA... 9 DE APP DOWNLOADEN EN INSTALLEREN De App downloaden Instellen van de APP LIVE VIEW / FOTO MAKEN / OPNEMEN UW FOTO'S BEKIJKEN AFSPELEN VAN UW VIDEO'S OVERZICHT HOOFDPAGINA GEAVANCEERDE INSTELLINGEN Admin wachtwoord notificatie Melding gebeurtenis Tijdzone Zomertijd Wachtwoord apparaat Video instellingen Wi-Fi instellingen Gevoeligheidsinstellingen instellingen SD-kaart formatteren SD-kaart overschrijven Firmware van apparaat updaten Apparaatinformatie PRODUCTSPECIFICATIES OPSLAGMEDIA BEHEER BIJLAGE: WERELD TIJDZONE

3 INLEIDING LEES DIT VOORDAT U BEGINT Wees altijd discreet wanneer u CCTV apparatuur installeert, in het bijzonder wanneer de privacy in het geding is. Vraag de lokale bepalingen op die betrekking hebben op het legaal installeren van video opname- / surveillance-apparatuur. Het kan nodig zijn toestemming van derden te hebben. BEREIK VAN DRAADLOZE APPARATUUR Zorg ervoor dat de ontvangst van het signaal van de draadloze camera('s) bij de Wi-Fi router zo optimaal mogelijk is. Verklein indien nodig de afstand tussen de camera('s) en de Wi-Fi router om de algehele werking van het systeem te verbeteren. De draadloze Color Camera Recordable CCTV set werkt op een beveiligde, digitale 2,4 GHz frequentie, waardoor de storing van producten zoals draadloze routers, mobiele telefoons of magnetrons sterk verminderd wordt. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN Schade veroorzaakt door het niet naleven van de adviezen in deze handleiding, zullen de garantie teniet doen. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor schade aan goederen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsaanbevelingen! Iedere schadeclaim zal nietig verklaard worden in dergelijke gevallen. 1. Laat de camera niet vallen, doorboor hem niet en haal hem niet uit elkaar; anders vervalt de garantie. 2. Vermijd alle contact met water en droog uw handen af voor u de camera in handen neemt. 3. Trek nooit aan de snoeren. Gebruik de stekker om het snoer uit het stopcontact te verwijderen. 4. Stel de camera niet bloot aan hoge temperaturen en plaats hem niet in direct zonlicht. Dit kan de camera beschadigen of ervoor zorgen dat de camera tijdelijk niet goed werkt. 5. Behandel de apparaten met zorg. Oefen geen grote druk uit op de behuizing van de camera. 6. Gebruik voor uw eigen veiligheid de camera niet tijdens een storm of onweer of zet deze dan uit. 7. Verwijder de adapter wanneer de camera langere tijd niet gebruikt wordt. 8. Gebruik alleen accessoires en adapters die door de fabrikant geleverd worden. 9. Om te voldoen aan de wetgeving betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid, houdt u de apparaten buiten bereik van kinderen. 10. Controleer of de snoeren niet bekneld of beschadigd worden door scherpe hoeken wanneer de apparaten in gebruik zijn. 2

4 FCC Nalevingsverklaring: Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC reglementen. Gebruik geschiedt op deze voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat dient elke storing te accepteren, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken. Producten met een CE markering voldoen aan EMC richtlijn (2004/108/EC); Laag voltage Richtlijn (73/23/EEC); R&TTE(1999/5/EC); ROHS Richtlijn (2011/65/EU) gepubliceerd door de Commissie van de Europese Gemeenschap. Het naleven van deze richtlijnen houdt overeenkomst in met de volgende Europese normen:emc: EN LVD: EN Radio: EN FCC/CE WAARSCHUWING Deze apparatuur is getest en overeenkomstig de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat bevonden, conform deel 15 van de FCC reglementen en ETSI(EN) Deze limieten zijn ontwikkeld om te voorzien in redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in thuisinstallaties. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen, en kan wanneer niet geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de instructies, schadelijke storingen in radiocommunicatie voortbrengen. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal voorkomen bij een bepaalde installatie. Wanneer deze apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort, wat gecontroleerd kan worden door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om deze storing te corrigeren met een of meer van de volgende maatregelen: -Richt of verplaats de ontvangstantenne.-verplaats de apparatuur weg van de ontvanger.-sluit de apparatuur aan op een andere lichtgroep dan waar de ontvanger op is aangesloten.-raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisietechnicus voor meer suggesties. U bent gewaarschuwd dat elke verandering of modificatie aan de apparatuur, welke niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door de partij verantwoordelijk voor de overeenstemming, uw recht deze apparatuur te gebruiken, teniet kan doen. AFVOEREN Wanneer het camerasysteem niet langer werkt of niet meer gerepareerd kan worden, dient het afgevoerd te worden volgens de geldende reglementen. Afvoeren van gebruikte batterijen/accu's: U bent wettelijk verplicht (Batterij Verordening) om alle gebruikte batterijen en accu's terug te brengen. Het afvoeren van gebruikte batterijen en accu's met het gewone huisvuil is verboden! Batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten hebben daarvoor symbolen op de zijkant. Deze symbolen geven aan dat het verboden is deze batterijen/accu's af te voeren met het huisvuil. De afkortingen voor de respectievelijke zware metalen zijn: Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood. U kunt gebruikte batterijen en accu's die niet meer opgeladen kunnen worden inleveren bij de aangewezen inleverpunten in uw woonplaats of bij winkels en dergelijke waar batterijen en accu's verkocht worden. Door het opvolgen van deze reglementen voldoet u aan de wettelijke eisen en draagt u bij aan de bescherming van ons milieu! 3

5 INHOUD VAN HET PAKKET A Draadloze APP camera x 1 B Camera standaard x 1 C Camera-antenne x 1 D Voedingsadapter x 1 E Set schroeven x 1 F Handleiding CD x 1 G Snelstartgids x 1 Benodigde gereedschappen: Elektrische boormachine 5mm steenboor 15mm steenboor Nr. 2 Philips schroevendraaier 4

6 VEILIGHEIDS- EN INSTALLATIETIPS Probeer de apparaten niet te openen wanneer de stekker nog in het stopcontact zit om het risico op persoonlijk letsel te vermijden. Volg bij het installeren van CCTV camera('s) altijd de adviezen van de fabrikant op wanneer u elektrisch gereedschap, opstapjes, ladders etc. gebruikt. Draag geschikte bescherming (bijv. een veiligheidsbril) wanneer u gaten boort. Voordat u gaten in muren gaat boren, dient u te controleren waar de waterleidingen en elektrische kabels lopen. Het gebruiken van een kabel/buizen detector wordt aanbevolen. Het wordt ook aangeraden de camera's niet bloot te stellen aan extreme weersomstandigheden (bijv. onder een goot waar water zou kunnen lekken). Bij het installeren van camera's bij dit apparaat, wordt het aangeraden een kabelgoot te gebruiken om de video-/stroomverlengkabels te beschermen en om te voorkomen/verhinderen dat er geknoeid wordt met de kabels. Na het boren van gaten voor de bekabeling in een buitenmuur, dient u er zeker van te zijn dat het gat rond de kabel afgedicht wordt met een afdichtingsmiddel om tochten te voorkomen. Om risico op brand of een elektrische schok te voorkomen, dient u niet te proberen de behuizing te openen wanneer deze wordt blootgesteld aan regen, water of vochtige omstandigheden. Het bevat geen door de gebruiker te vervangen onderdelen. Laat reparatie over aan gekwalificeerde servicemonteurs. Voorkom dat de camera's rechtstreeks gericht worden op de zon, struiken, boomtakken of bewegende objecten die de ontvanger onnodig laten opnemen. 5

7 Nachtzicht De camera heeft ingebouwde infrarood LED's om u in staat te stellen 24-uurs surveillance uit te voeren. De LED's activeren automatisch 's nachts en het weergegeven beeld verandert in zwart-wit. Het bereik van het nachtzicht is tot 5 meter. Installatie van de camera Bevestig de camerahouder aan de muur Draai de vleugelbout los Stel de juiste kijkhoek in en vergrendel deze dan met de vleugelbout. 6

8 SNELSTARTGIDS Dit hoofdstuk begeleidt u door de basishandelingen voor het snel installeren en configureren van uw camera. Stap 1. Sluit de camera aan op de Wi-Fi router Sluit de Ethernet kabel van de camera aan op de Wi-Fi router die uw mobiele apparaat gebruikt. Sluit de adapter aan op de camera en een stopcontact. Let op: Wanneer u de WAPP camera met het netwerk verbonden hebt en hem heeft opgestart zal de camera proberen een IP adres te verkrijgen via de DHCP server. Zorg ervoor dat uw netwerk het DHCP protocol ondersteunt. Ga verder met de volgende stap NADAT u hebt gezien dat de LED's van de aan/uit indicator en de signaalindicator AAN zijn gegaan. Stap 2. Download de OMGuard app uit de APP Store/Play Store Start de App, klik op de knop en dan op de knop SEARCH (ZOEKEN). De App zal het DID account automatisch invoeren. Bevestig het vooraf ingestelde wachtwoord en klik op OPSLAAN. U kunt ook het DID account handmatig invoeren. Let op: U kunt het vooringestelde wachtwoord later wijzigen in uw eigen wachtwoord. Zie hiervoor het deel WACHTWOORD VAN HET APPARAAT. Ga verder met de volgende stap NADAT u de status VERBONDEN op het hoofdscherm hebt gezien. 7

9 Stap 3. Wi-Fi netwerk installeren Gevorderd Klik op de Gevorderd knop, voer het vooraf ingestelde admin wachtwoord in en scroll naar de kolom Wi-Fi instellingen. Zie het deel Gevorderde instellingen om het draadloze netwerk in te stellen. Wanneer het instellen van de Wi-Fi klaar is, duurt het enige minuten voor de camera gaat rebooten en een verbinding maakt. Start de App opnieuw wanneer de signaalindicator aan gaat. Uw mobiele apparaat is nu gereed om de video van de draadloze APP camera te ontvangen. U kunt de Ethernetkabel losmaken en de camera op de gewenste plaats installeren. Voor de beste prestatie van het systeem: iphone4 / ipad / ipad2: Niet meer dan 6 geregistreerde apparaten Nieuwe ipad / ipad mini: Niet meer dan 12 geregistreerde apparaten App naam: OMGuard DID: (Als geleverd) Vooringesteld wachtwoord apparaat: Fabrieksinstellingen Admin wachtwoord:

10 OVERZICHT VAN DE CAMERA Antenne Infrarode LED's Signaalindicator Aan/uit indicator EDS RJ45 Connector Standaard Stroomkabel/Reset knop SMA connector 9

11 DE APP DOWNLOADEN EN INSTALLEREN De OMGuard App is ontworpen om op afstand live camerabeelden te bekijken met uw smartphone of tablet. Volg deze stappen om de APP te downloaden, in te stellen en te gebruiken. De App downloaden 1. Vanaf uw smartphone of tablet, klikt u op de APP Store/ Play Store. 2. Zoek naar de OMGuard in de APP Store/ Play Store. 3. Klik op de App om deze te selecteren en klik dan op de knop downloaden. 4. Druk op accepteren en downloaden om de APP te downloaden. 5. Als de download klaar is, ziet u het icoon van de APP op uw smartphone en/of tablet verschijnen. Instellen van de APP 1. Zorg ervoor dat uw camera correct is verbonden met het netwerk (zie hiervoor het deel Snelstartgids). 2. Zoek het OMGuard icoon tussen uw toepassingen en klik op het icoon om de App te starten. Het opstartscherm verschijnt nu. 3. Tik op het icoon om een nieuwe camera toe te voegen. Klik vervolgens op de knop SEARCH voor een snelle installatie. De App zoekt nu automatisch naar nieuwe camera('s) op uw plaatselijke netwerk (LAN) en voert automatisch de DID code in de DID kolom in. Voer het vooraf ingestelde wachtwoord in. 10

12 (ios) (Android) Let op: Wanneer u het vooraf ingestelde wachtwoord invoert zal het systeem u aanraden dit te veranderen. Volg de instructies in het deel Wachtwoord van het apparaat op om het vooringestelde wachtwoord later te wijzigen in uw eigen wachtwoord. 4. Klik op SAVE (OPSLAAN) om de camera-instellingen op te slaan. 5. U kunt in het deel VOEG CAMERA TOE zien hoe u meer camera's toe kunt voegen. In de meeste gevallen kunt u succesvol de camera toevoegen via bovenstaande stappen. Echter de voor Wi-Fi geschikte apparaten, zoals de WAPP camera, zouden het netwerk niet kunnen vinden wanneer de Wi-Fi router geen SSID uitzendt. Schakel het uitzenden van SSID in om het instellen te voltooien. Vanwege de privacy wordt het aanbevolen om het WPA/WPA2/ WPA2-PSK protocol te gebruiken voor het Wi-Fi netwerk. Let op: De meeste Wi-Fi routers zijn vooraf ingesteld om de Service Set Identifier (SSID) uit te zenden. Dit is de naam van uw draadloze netwerk en SSID uitzenden is hoe Wi-Fi apparaten netwerken vinden. 11

13 LIVE VIEW / FOTO MAKEN / OPNEMEN Wanneer u de App start op de smartphone of tablet, zal het weergegeven beeld op het hoofdscherm het laatst opgeslagen beeld van de camera van de vorige sessie zijn. Tik op het paneel van de camera om naar de live view modus te gaan. U kunt ook een foto maken of een videoclip opnemen met behulp van de onderstaande icoontjes. U kunt het apparaat op zijn kant houden voor horizontale weergave. (ios) Tik om een screenshot te maken. De foto's worden in de cameramap van uw mobiele apparaat opgeslagen. Tik om het geluid aan/uit te zetten in Live View Modus. Tik om de opname te starten en tik nogmaals om te stoppen. Wanneer het systeem start met opnemen worden de videoclips op de geheugenkaart opgeslagen. Zorg ervoor dat de SD-kaart correct ingevoerd is. Tik om naar het beginscherm te gaan. (Android) Let op: Wanneer de opname gestart is, door de bewegingsdetectie of handmatig, zal de App de opname minstens 2 minuten laten duren. De gebruiker kan het opnemen niet stoppen tijdens deze periode. 12

14 UW FOTO'S BEKIJKEN Voor ios Uw foto's krijgen als naam de tijd van opname en worden opgeslagen in de map Camera > foto op uw mobiele apparaat. Voor Android Uw foto's krijgen als naam de tijd van opname en worden opgeslagen in de map Fotogalerij > foto op uw mobiele apparaat. AFSPELEN VAN UW VIDEO'S Wanneer de camera begint met opnemen, worden de videoclips automatisch opgeslagen op de geheugenkaart van de camera. U kunt op afstand de video's op uw mobiele apparaat afspelen. Tik op het CAMERA-INSTELLINGEN icoon op de beginpagina. (ios) (Android) 13

15 Tik op het icoon EVENT LIST (GEBEURTENISSENLIJST). Het EVENT LIST scherm verschijnt en toont de videoclips die het laatste uur zijn opgenomen. Tik op het bestand uit de lijst wat u wilt afspelen. (ios) (Android) Wanneer u in de geschiedenis van de video's wilt zoeken tik u op het SEARCH icoon en kiest u uit de lijst met tijden de video. (ios) (Android) 14

16 De App begint met het afspelen van de video. Tik op het pauze icoon om te stoppen met afspelen. Tik nogmaals om verder te gaan. (ios) (Android) U kunt de video's ook afspelen op een PC. Gebruik daarvoor QuickTime, VLC of FFDshow voor de beste resultaten. Om de video's af te spelen met Windows Media Player wordt aangeraden de FFmpeg codec te downloaden van Vanwege de onvoorspelbare netwerkomgeving en fluctuerende upload/download snelheid, kunt u een leeg scherm zien wanneer u een videoclip af probeert te spelen. Wanneer dit gebeurt, verlaat dan de afspeelmodus en herhaal de stappen uit de lijst met gebeurtenissen na een minuut. De layout van de App kan variëren afhankelijk van de afmeting van het scherm van uw mobiele apparaat. Zie de versie-informatie van de APP Store/ Play Store. 15

17 OVERZICHT HOOFDPAGINA Het HOOFDSCHERM toont alle cameraverbindingen vertikaal. Scroll omlaag in de lijst met foto's om de camera te kiezen of tik op het camerascherm om de video die u wilt bekijken te activeren. U kunt ook meer camera's toevoegen, geavanceerde instellingen configureren, de verbindingsstatus van de camera updaten en de APP versie controleren met onderstaande iconen. (ios) (Android) Met het CAMERA TOEVOEGEN icoon kunt u meer camera's toevoegen. Het systeem ondersteunt tot 4 gelijktijdige gebruikerverbindingen. 1. Sluit de camera aan op de Wi-Fi router met de Ethernetkabel achterop het paneel. 2. Tik op het CAMERA TOEVOEGEN icoon. Het systeeminformatie scherm verschijnt. Specificeer een naam of gebruik de vooraf ingestelde naam voor uw camera in het veld SYSTEEMNAAM. 3. Voer de DID code in die u bij uw camera hebt gekregen in de DID kolom. 4. Voer het vooraf ingestelde wachtwoord in, in de kolom voor de beveiligingscode. 16

18 Zet de Enable Alert (Melding per ) optie aan om een melding te sturen naar het adres dat u hebt opgegeven wanneer de bewegingsmelder wordt geactiveerd. U kunt dit ook instellen in de gevorderde instellingen. Systeeminformatie Systeemnaam: Systeem 1 DID Beveiligingscode: Melding per Zoeken Annuleren Opslaan Gevorderd 5. Klik op SAVE (OPSLAAN) om de camera-instellingen op te slaan. De APP probeert nu verbinding te maken met de camera. Als de camera succesvol is verbonden, zal de status Connected (Verbonden) links bovenin de hoek verschijnen. 6. Herhaal stappen 2 tot 5 om meer camera's toe te voegen. 17

19 Het icoon CAMERA-INSTELLINGEN stelt u in staat de gevorderde instellingen te configureren, de cameraverbinding te verbreken en de opgenomen video's af te spelen. Tik op het CAMERA-INSTELLINGEN icoon. De volgende iconen verschijnen op het scherm. (ios) (Android) Tik op het GEAVANCEERDE INSTELLINGEN icoon om de camera te configureren. Tik op het WISSEN icoon om de cameraverbinding te verbreken. Tik op het GEBEURTENISSENLIJST icoon om de opgenomen gebeurtenissen af te spelen of te controleren. 18

20 Het INFORMATIE icoon stelt u in staat om een PIN beveiliging en een push melding in te stellen en de App informatie te controleren. SETUP PIN LOCK (PIN BEVEILIGING INSTELLEN) (ios) (Android) Wanneer u de PIN beveiliging inschakelt, wordt de gebruiker gevraagd de pincode in te voeren wanneer de App gestart wordt. 1. Schakel Enable lock when starting (Beveiliging inschakelen bij starten) in. Voer dan uw pincode in. 2. Bevestig deze pincode. Let op: Wanneer u de pincode vergeten bent, de-installeer dan de App en installeer hem vervolgens opnieuw op uw mobiele apparaat. MELDINGEN (PUSH MELDING) De WAPP camera ondersteunt bewegingsdetectie. Wanneer er een gebeurtenis op de plaats van de camera wordt waargenomen, ontvangt u een push melding op de mobiele apparaten voor de gebeurtenis die door de camera herkend wordt. Voor ios Als u dit wilt in-/uitschakelen, volg dan de stappen op uw ios mobiele apparaat: 1. Ga vanuit het beginscherm naar Instellingen. 19

21 2. Tik op Meldingen. 3. Scroll omlaag naar de OMGuard APP en tik er op. 4. Schakel naar AAN of UIT in het Meldingscentrum. Let op: Het duurt even voordat de veranderingen zichtbaar zijn in ios, dit gebeurt normaal gesproken binnen 2 uur. Voor Android Als u dit wilt in-/uitschakelen, volg dan de onderstaande stappen. Let op: De internetverbinding en storingen op het draadloze netwerk kunnen de prestatie van de pushberichtenservice beïnvloeden. OVER App/API versie info (ios) (Android) Tik wanneer dit nodig is op het ABOUT (OVER) icoon voor de App versie en de API Kernel versie. 20

22 GEAVANCEERDE INSTELLINGEN De OMGuard App biedt geavanceerde functies voor uw camera om de prestaties te verbeteren. U kunt de functie GEAVANCEERDE INSTELLINGEN gebruiken om de fabrieksinstellingen aan te passen naar uw wensen. Dit hoofdstuk laat u tot in detail zien hoe u de camera naar uw smaak kunt instellen. Admin wachtwoord Melding per Melding gebeurtenis Tijdzone Zomertijd Beveiligingscode van het apparaat Video instellingen Wi-Fi instellingen Gevoeligheidsinstelling instellingen SD-kaart formatteren Overschrijf de SD-kaart Firmware van apparaat updaten Apparaatinformatie De beveiligingscode om de geavanceerde instellingen te updaten Stuur een bericht wanneer er een beweging door de camera is waargenomen Ontvang een push bericht via uw mobiele apparaat Stel de tijdzone in voor uw systeem Pas de zomertijd instelling toe op de systeemtijd Het apparaatwachtwoord om toegang te verkrijgen tot de APP camera Stel de kwaliteit van de video en de lokale frequentie van het lichtnet in Wi-Fi netwerk beheren Stel de gevoeligheid van de camera voor bewegingsdetectie in Stel uw account in voor meldingen Formatteer de SD-kaart Overschrijf automatisch de opgeslagen gegevens op de geheugenkaart als de ruimte onvoldoende is Firmware van de camera updaten Controleer de App en API Kernel versie. Let op: Het kan voor sommige routers langer dan een minuut duren om de geregistreerde apparaten te updaten. Wanneer u de geavanceerde instellingen klaar hebt en terugkeert naar de apparatenlijst, wacht dan even en geef de router de tijd om de cameraregistratie te voltooien. 21

23 Admin wachtwoord Het Admin wachtwoord is een specifieke beveiligingscode om de geavanceerde instellingen te beveiligen. Het fabrieksingestelde wachtwoord is Gebruik deze functie om het vooraf ingestelde wachtwoord te wijzigen in uw persoonlijke wachtwoord. Voor de bescherming van uw systeemconfiguratie, dient u iedere keer dat u de geavanceerde instellingen wilt wijzigen, uw wachtwoord in te voeren. Let op: Wanneer u uw wachtwoord vergeten bent, druk dan op de resetknop op de DC aansluiting van de camera om het wachtwoord te wijzigen in het vooraf ingestelde (zie het deel Camera overzicht). notificatie De WAPP camera kan notificaties versturen om u te informeren wanneer er bewegingen zijn waargenomen in het detectiegebied. Door het inschakelen van de notificatie wordt een waarschuwingsbericht naar het adres gestuurd dat u hebt ingesteld in het deel instellingen. Aankondiging gebeurtenis De WAPP camera kan u berichten via de push berichten functie van uw smartphone sturen telkens wanneer er een opname gemaakt wordt. Wanneer u push meldingen wilt ontvangen: 1. Schakel de gebeurtenis meldingsfunctie in in de OMGuard App. 2. Zorg ervoor dat u de push melding functie van uw smartphone hebt geactiveerd. Tijdzone De drop-down lijst toont de wereld tijdzones. Selecteer de tijdzone die het meest geschikt is voor u. Zie hiervoor het deel BIJLAGE: WERELD TIJDZONE voor uw instellingen. Let op: Stel de systeemtijd handmatig opnieuw in tijdens de zomertijd. 22

24 Zomertijd De regels voor de zomertijd zijn gecombineerd met de informatie over de tijdzones. Wanneer uw datum/tijd tijdens de zomertijd is, schakel deze functie dan in om de systeemtijd correct in te kunnen stellen. Wachtwoord apparaat Het vooringestelde wachtwoord is een specifieke beveiligingscode om toegang te krijgen tot de camera. Het fabrieksingestelde wachtwoord is Gebruik deze functie om het vooraf ingestelde wachtwoord te wijzigen in uw persoonlijke beveiligingscode. 1. Type het oude wachtwoord in. 2. Typ het nieuwe wachtwoord in en bevestig dit nogmaals. 3. Tik op OK om de instellingen op te slaan. Let op: Wijzig ook het wachtwoord op de systeem informatiepagina. Video instellingen Met dit deel kunt u de kwaliteit van de video en de plaatselijke norm configureren. Videokwaliteit Stel de videokwaliteit in op beter beeld of betere streaming. Plaatselijke norm Kies de geschikte optie voor de lokale frequentie van het lichtnet. Wi-Fi instellingen De Wi-Fi instellingen stellen u in staat de draadloze verbinding te kiezen en de Wi-Fi omgeving in te stellen. Wanneer u klikt op Manage Wi-Fi network (Wi-Fi netwerk beheren) detecteert het systeem automatisch Wi-Fi routers in de buurt en toont deze in de 23

25 drop-down lijst. Kies de juiste Wi-Fi router en voer het wachtwoord van de Wi-Fi router in als dit nodig is. Vanwege de privacy wordt het aanbevolen om het WPA/WPA2/ WPA2-PSK protocol te gebruiken voor het Wi-Fi netwerk. Let op: 1. Wanneer de Wi-Fi verbinding ingesteld is en u de Ethernetkabel losmaakt, zal de camera herstarten en zal het enkele minuten duren voordat de verbinding tot stand komt. Start de App opnieuw op als u de groene signaalindicator op ziet lichten. 2. De WAPP camera is ontworpen om te gebruiken op de legale Wi-Fi kanalen in uw regio. Voor een geschikt kanaal voor de WAPP camera dient u de handleiding van de router te raadplegen. Gevoeligheidsinstelling Zet de gevoeligheid van de bewegingsdetectie op UIT, LAAG of HOOG. Als u de gevoeligheid instelt op LAAG of HOOG zal het systeem gaan opnemen wanneer er binnen het bereik van de camera beweging is. Stel de instelling in om de gewenste bewegingsdetectie te verkrijgen. Wanneer u de gevoeligheid op UIT zet, zal het systeem de bewegingsdetectie uitschakelen. instellingen De instellingen bieden u de mogelijkheid om de omgeving, account en wachtwoord in te stellen. Een Gmail account wordt aanbevolen. Gebruik SSL aanvinken zorgt ervoor dat de gegevens versleuteld verzonden worden. Gebruik alleen SMTP die SSL ondersteunt. Let op: De volgende configuratie wordt aanbevolen SMTP server: smtp.gmail.com SMTP poort: 465 SSL aanbevolen 24

26 SD-kaart formatteren Het formatteren van uw geheugenkaart zal alle gegevens WISSEN en u zult deze niet kunnen terughalen. Maakt u een back-up van uw videobestanden VOOR het formatteren van de geheugenkaart. Overschrijf de SD-kaart Deze functie zal de oudste bestanden overschrijven wanneer de geheugenkaart vol is. Deze functie inschakelen zal het systeem de oudste bestanden laten overschrijven wanneer de beschikbare opslagruimte onvoldoende is. Dit verzekert dat de meest recente video-opnamen opgeslagen kunnen worden zodat u nooit belangrijke informatie mist. Firmware van apparaat updaten Update de firmware van de camera om de prestaties en betrouwbaarheid te verbeteren. U dient de firmware eerst op de micro-sd kaart te downloaden. Steek dan de geheugenkaart in de kaartgleuf van de WAPP camera en gebruik deze functie om de firmware te updaten. Het is sterk aan te bevelen de ethernetkabel aan te sluiten wanneer u de firmware update uitvoert. De camera zal na een succesvolle firmware update opnieuw opstarten. Apparaatinformatie Deze sectie bevat de apparaatversie, totale ruimte en vrije ruimte van de geheugenkaart. 25

27 PROBLEEMOPLOSSINGEN PROBLEEM De App kan de camera niet vinden De Wi-Fi router wordt niet weergegeven in de drop-down lijst OPLOSSING Zorg ervoor dat uw netwerk het DHCP protocol ondersteunt. Zorg dat de camera en uw mobiele apparaat aangesloten zijn op dezelfde Wi-Fi router voor de eerste instelling. Zorg ervoor dat de Wi-Fi router geactiveerd is. Zorg dat de camera aan staat. Gebruik de CAMERA TOEVOEGEN functie om de camera handmatig toe te voegen. Zorg dat SSID uitzenden aan staat in de Wi-Fi router. Raadpleeg de fabrikant van de router zo nodig voor de instellingen. Wijzig het draadloze beveiligingsprotocol van uw Wi-Fi router naar WPA/WPA2/WPA2-PSK. Om beveiligingsredenen wordt het WEP protocol niet aanbevolen voor sommige Wi-Fi routers. Let op: WPA/WPA2/WPA2-PSK beveiligingsprotocollen zijn nieuwere en effectievere beveiligingsmethoden voor draadloze netwerken dan het oudere en minder veilige WEP protocol. Er verschijnt geen beeld Zorg ervoor dat de adapter niet beschadigd of kapot is en is aangesloten op een werkend stopcontact. Verplaats de camera/ontvanger om de beste ontvangst van de draadloze signalen te garanderen. Zorg dat de camera correct is ingesteld in de App. Zorg dat het mobiele apparaat correct is verbonden met 3G/4G/WiFi. 26

28 Zwak draadloos signaal Slechte beeldkwaliteit Bewegingsdetectie werkt niet of overactief De App kan geen videoclips opnemen. Draadloze apparaten zoals stereosets kunnen de signaalsterkte verminderen. Zorg voor zoveel mogelijk ruimte tussen camera/mobiel apparaat en deze draadloze apparaten. Reinig de lens van de camera met een lensdoekje. Vlekken of stof op de lens kunnen ook zorgen voor kwaliteitsproblemen. Zorg ervoor dat de gevoeligheidsinstelling AAN staat (zie de sectie Gevoeligheidsinstellingen). Pas de gevoeligheid van de bewegingssensor aan (zie de sectie Gevoeligheidsinstellingen). In de bewegingsdetectiemodus, is een bewegend object in het bereik van de kijkhoek van de camera nodig om de bewegingssensor voor het opnemen te activeren. Zorg dat de systeemdatum en tijd correct ingesteld zijn. Zorg ervoor dat de SD-kaart correct ingevoerd is. Zorg ervoor dat de bewegingsdetectie AAN staat (zie de sectie Gevoeligheidsinstellingen). Formatteer de SD-kaart voor de eerste ingebruikname (zie de SD-kaart formatteren sectie) notificatie werkt niet Zorg ervoor dat de notificatie functie ingeschakeld is (zie de Notificatie sectie). Een Gmail account wordt aanbevolen voor de notificatie functie. Zorg dat u de systeemconfiguratie heeft ingesteld zoals aangegeven in de Notificatie sectie. Zorg ervoor dat het adres correct is ingevoerd. 27

29 Er verschijnen heldere witte vlekken in het beeld 's nachts De infrarode LED's van de camera produceren onzichtbaar licht dat reflecteert van oppervlakken zoals glas. Installeer de camera aan de andere kant van het raam of plaats de lens strak tegen het glas om het nachtzicht te verbeteren. Het wordt aangeraden de camera te installeren in een goedverlicht gebied. Let op: Controleer de omgevingsclassificatie (IP-beschermingsgraad) van de camera('s) voordat u deze buiten installeert. Geheugenkaart fout Zorg dat de geheugenkaart correct is geplaatst en geformatteerd. Gebruik alleen de meegeleverde geheugenkaart om fouten in de werking te voorkomen. Let op: Maak een back-up van de gegevens voordat u de kaart formatteert. Het formatteren zal alle gegevens op de geheugenkaart wissen. Foute datum en/of tijd worden getoond. Foute datum en/of tijd resulteren in een onjuist opnameschema. Zorg ervoor dat u de juiste tijdzone hebt geselecteerd (zie hiervoor het deel Tijdzone). Bevestig de datum/tijd van het systeem van het mobiele apparaat om juiste werking te garanderen. 28

EN Versie: 1.0. H.264 Handleiding

EN Versie: 1.0. H.264 Handleiding EN Versie: 1.0 H.264 Handleiding Inhoud Hardware... 2 ios View... 2 Android View... 5 PC View... 9 Contact... 11 1 Hardware verbindingen 1. Schroef de antenne in de achterkant van de camera en draai rechtop.

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Nederlandse versie. Installatie Windows XP en Vista. LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps

Nederlandse versie. Installatie Windows XP en Vista. LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps Stel de Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Draadloze APP Camera. Installatie- en bedieningshandleiding C935IP. Versie 1.0

Draadloze APP Camera. Installatie- en bedieningshandleiding C935IP. Versie 1.0 Draadloze APP Camera Installatie- en bedieningshandleiding C935IP Versie 1.0 LEEST U DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT. BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR LATERE NASLAG. Deze WAPP

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps 802.11n niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0) Internet Control Station Kijk regelmatig op www.klikaanklikuit.nl voor updates Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0) ICS-1000 Het grootste gemak in draadloos schakelen. Eenvoudig uit te breiden

Nadere informatie

home8 Beveiliging Starter Kit

home8 Beveiliging Starter Kit home8 Beveiliging Starter Kit Quickstart Handleiding Model Nr. H12015 In de doos: 1x Security Shuttle [lf 1x Power Adapter JI 1x Ethernet Kabel I 1x USB SD kaart Stick 1x Mini Cube HD Camera Ill 1x Power

Nadere informatie

1. Laad de software voor de camera van op het menu

1. Laad de software voor de camera van  op het menu 1. Laad de software voor de camera van www.overmax.eu. op het menu producten, selecteer RTV, dan IP camera s en uw camera model. Dan subpagina Product selecteer de [HELP] - klik op de grijze pijl symbool

Nadere informatie

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids 02-2017 / v2.0 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking - RE11S x 2 - CD met meertalige QIG en gebruikershandleiding -

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Mobiele App voor VERSA alarmsystemen Versa_control_qs_nl 07/16. Configuratie handleiding

Mobiele App voor VERSA alarmsystemen Versa_control_qs_nl 07/16. Configuratie handleiding VERSA CONTROL Mobiele App voor VERSA alarmsystemen Versa_control_qs_nl 07/16 Configuratie handleiding Het VERSA, VERSA IP en VERSA Plus alarmsysteem kan ook worden bediend vanaf een mobiel apparaat (Smartphone

Nadere informatie

LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS. Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven.

LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS. Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven. Installatie Windows 2000 en XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven. Selecteer Deze keer niet ( No, not this time

Nadere informatie

AlectoCam app voor Android geschikt voor: DVC-007 DVC-105IP DVC-106IP DVC-125IP DVC-135IP DVC-164IP DVC-155IP DVC-164IP DVC-165IP DVC-180 DVC-215IP

AlectoCam app voor Android geschikt voor: DVC-007 DVC-105IP DVC-106IP DVC-125IP DVC-135IP DVC-164IP DVC-155IP DVC-164IP DVC-165IP DVC-180 DVC-215IP AlectoCam app voor Android geschikt voor: DVC-007 DVC-105IP DVC-106IP DVC-125IP DVC-135IP DVC-164IP DVC-155IP DVC-164IP DVC-165IP DVC-180 DVC-215IP DVC-255IP DVC-1000 IVM-100 V1.x INHOUD: VOORBEREIDING

Nadere informatie

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking Smart Plug Switch Snelstartgids CD met snelle installatiegids I-2. Voorzijde Power LED Switch

Nadere informatie

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRPNL V2.1

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRPNL V2.1 PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRPNL V2.1 INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3A: bekabelde

Nadere informatie

1. Vragen over de camera & hardware

1. Vragen over de camera & hardware 1 VRAGEN OVER DE CAMERA & HARDWARE...3 1.1 Welke WiFi netwerken worden ondersteund door de Cameramanager Cloud Camera?...3 1.2 Welke draadloze (WiFi) encryptie ondersteunt de Cameramanager Cloud Camera?...3

Nadere informatie

Mini Buiten Full HD Camera Uitbreiding Quickstart Guide Model No. IPC2203

Mini Buiten Full HD Camera Uitbreiding Quickstart Guide Model No. IPC2203 Mini Buiten Full HD Camera Uitbreiding Quickstart Guide Model No. IPC2203 In de doos: 1x Mini Buiten Full HD Camera 1x Stroom Adapter 1x Moersleutel Waterdichte Hoesjes voor de Stroomvoorziening Waterdichte

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G BIPAC 5102 / 5102S / 5102G (802.11g) ADSL2+ Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL2+ Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik

Nadere informatie

EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS

EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS 2 NEDERLANDS EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Waar plaats je de EM4590 WiFi-repeater

Nadere informatie

Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk.

Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk. Handleiding Draadloze Wifi kit 4/8 kanaals model Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk. De antenne is eenvoudig vast te

Nadere informatie

Overzicht veelgestelde vragen

Overzicht veelgestelde vragen Veelgestelde vragen Overzicht veelgestelde vragen 1 VRAGEN OVER DE CAMERA & HARDWARE... 4 1.1 Welke WiFi netwerken worden ondersteund door... 4 1.2 Welke draadloze (WiFi) encryptie ondersteunt Panasonic

Nadere informatie

Instructies voor gebruik

Instructies voor gebruik Instructies voor gebruik Introductie van het product..3 Voorzorgsmaatregelen. 3 Inhoud 3 Onderdelen en functies.4 Deurbel installeren 5 Muziek toon..6 App Downloaden 7 Het product is gebaseerd op het Wi-Fi-netwerk

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Powerwifi USB Router in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne INLEIDING De Powerwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne. Hierdoor

Nadere informatie

Wi-Fi Range Extender Uitbreiding Quickstart Guide Model No. WRP1220

Wi-Fi Range Extender Uitbreiding Quickstart Guide Model No. WRP1220 Wi-Fi Range Extender Uitbreiding Quickstart Guide Model No. WRP1220 In de doos: 1x Wi-Fi Range Extender 1x Stroom Adapter Alle Home8 uitbreidingen werken alleen met Home8 systemen. Nederlands Stap 1: Apparaat

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows XP en Vista. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows XP en Vista. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de

Nadere informatie

SP-1101W Quick Installation Guide

SP-1101W Quick Installation Guide SP-1101W Quick Installation Guide 06-2014 / v1.2 1 I. Productinformatie... 3 I-1. Inhoud van de verpakking... 3 I-2. Voorzijde... 3 I-3. LED-status... 4 I-4. Switch statusknop... 4 I-5. Productlabel...

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

CleverLoop Security Systeem. Gebruikershandleiding

CleverLoop Security Systeem. Gebruikershandleiding CleverLoop Security Systeem Gebruikershandleiding 1 Inhoudsopgave Systeem vereisten 3 Setup Account 4 Network Connectie Schematisch 6 A - Alleen met behulp van router 7 B - Met behulp van de tweede router

Nadere informatie

PnP IP/Network Camera

PnP IP/Network Camera PnP IP/Network Camera Quick Install Handleiding PnP T series Deze handleiding is van toepassing op de volgende modellen: EP-PM12WP EP-M30WP EP-P22WP HD EP-P22W EP-P10W EP-M04WP EP-PT09IP EP-M12WP EP-PM11WP

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker Gebruikershandleiding Wi-Fi Versterker De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD Introductie van de Wi-Fi versterker... 5 Inhoud van de verpakking... 5 Systeemvereisten... 6 Hardware Installatie...

Nadere informatie

Handleiding WIFI videofoon type WIFI106

Handleiding WIFI videofoon type WIFI106 Handleiding WIFI videofoon type WIFI106 Bedankt voor de aankoop van dit draadloos videofoon systeem. Alvorens over te gaan tot de installatie van dit product vragen we u om eerst deze handleiding aandachtig

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. HomeWizard pakket

Gebruikershandleiding. HomeWizard pakket Gebruikershandleiding HomeWizard pakket Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Hoe stel ik de HomeWizard in?... 4 2.1 De HomeWizard instellen voor gebruik via ios...4 2.2 De HomeWizard instellen voor gebruik

Nadere informatie

Welkom bij payleven. Bovenop Magneetstriplezer. Voorkant. Bluetooth-symbool. Batterij indicator. USBpoort. Aan/uit

Welkom bij payleven. Bovenop Magneetstriplezer. Voorkant. Bluetooth-symbool. Batterij indicator. USBpoort. Aan/uit Welkom bij payleven Samen met onze gratis app en uw eigen smartphone of tablet bent u nu klaar om pin- en creditcardbetalingen te accepteren. Hier volgt een uitleg van de verschillende mogelijkheden en

Nadere informatie

4.5 Een IP camera toevoegen

4.5 Een IP camera toevoegen 4.5 Een IP camera toevoegen 4.5.1 De IP camera gebruiksklaar maken 1 Draai de antenne vast op de IP camera. 2 Sluit de adapterkabel aan op de IP camera. Steek hierna de stekker van de IP camera in het

Nadere informatie

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids Billion BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze) ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Voor meer gedetailleerde

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Snel Start Batterij management en opladen Voordat u het toestel in gebruik neemt, dient u de accu eerst geheel op te laden. Stop de lader in het toestel en

Nadere informatie

Prowise Tablet 10,1 Prowise 2012 1

Prowise Tablet 10,1 Prowise 2012 1 Prowise Tablet 10,1 Prowise 2012 1 Inhoudsopgave 3 Belangrijke veiligheidsinstructies 4 Eerste Kennismaking 4 Inhoud verpakking 5 Voor en zijkant 6 Achterkant 6 De tablet opladen 7 De eerste keer opstarten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Inhoud

Gebruikershandleiding Inhoud Gebruikershandleiding Inhoud 1. Note 2. Inhoud van de verpakking 3. Product aanzichten 4. Opstarten en aflsuiten 5. Desktop 6. Knoppen 7. Systeem instellingen 7.1 WIFI draadloze connectie 8. HDMI 9. Installeren,

Nadere informatie

DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0

DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0 DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0 INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3: adapters

Nadere informatie

EM4590R1 Universele WiFi-repeater met WPS

EM4590R1 Universele WiFi-repeater met WPS EM4590R1 Universele WiFi-repeater met WPS 2 NEDERLANDS EM4590R1 - Universele WiFi-repeater met WPS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Waar plaats je de EM4590 WiFi-repeater

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

Nederlandse versie. Installatie Windows XP en Vista. Installatie Windows XP en Vista. LW312 Sweex Wireless LAN PCI Card 300 Mbps

Nederlandse versie. Installatie Windows XP en Vista. Installatie Windows XP en Vista. LW312 Sweex Wireless LAN PCI Card 300 Mbps Nederlandse versie LW312 Sweex Wireless LAN PCI Card 300 Mbps Stel de Sweex Wireless LAN PCI Card 300 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Wat kan ik doen in het instellingenmenu van mijn WL-330 (welke instellingen zijn er en wat kan ik wijzigen)?

Wat kan ik doen in het instellingenmenu van mijn WL-330 (welke instellingen zijn er en wat kan ik wijzigen)? Wat kan ik doen in het instellingenmenu van mijn WL-330 (welke instellingen zijn er en wat kan ik wijzigen)? Inleiding kun je de instellingen van deze range extender aanpassen. We raden je aan om hier

Nadere informatie

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de VoIP ADSL Modem/Router, zie

Nadere informatie

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids 09-2012 / v2.0 0 Voordat u begint Voordat u dit access point in gebruik neemt dient u eerst te controleren of alle onderdelen in de verpakking aanwezig

Nadere informatie

Eminent DVR App voor Apple en Android

Eminent DVR App voor Apple en Android Eminent DVR App voor Apple en Android 2 NEDERLANDS Eminent DVR App voor Apple en Android Inhoudsopgave 1.0 Installeren van de App op je smartphone... 3 2.0 Eminent DVR de eerste keer opstarten... 3 3.0

Nadere informatie

EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS

EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS 2 NEDERLANDS EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Waar plaats je de EM4590 WiFi-repeater

Nadere informatie

Handleiding WIFI videofoon type WIFI106

Handleiding WIFI videofoon type WIFI106 Handleiding WIFI videofoon type WIFI106 Bedankt voor de aankoop van dit draadloos videofoon systeem. Alvorens over te gaan tot de installatie van dit product vragen we u om eerst deze handleiding aandachtig

Nadere informatie

Infrarood Beweging Sensor Uitbreiding Quickstart Guide Model No. PIR1301

Infrarood Beweging Sensor Uitbreiding Quickstart Guide Model No. PIR1301 Infrarood Beweging Sensor Uitbreiding Quickstart Guide Model No. PIR1301 In de doos: 1x Infrarood Beweging Sensor 1x Dubbelzijdige Tape 1x Batterij (CR123A) Alle Home8 uitbreidingen werken alleen met Home8

Nadere informatie

TREX 2G Handleiding Pagina 2

TREX 2G Handleiding Pagina 2 Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te

Nadere informatie

Handleiding Wi-Fi. RR Trading B.V 1 van 13 Rev.02

Handleiding Wi-Fi. RR Trading B.V 1 van 13 Rev.02 Handleiding Wi-Fi RR Trading B.V 1 van 13 Rev.02 Inhoudsopgave 1. Voorbeeld van de werking... 3 2. Benodigde materialen en informatie... 4 3. Mededeling... 4 4. Registreren... 5 5. Externe Wi-Fi module

Nadere informatie

Klik met de rechtermuisknop in het scherm, er komen nu menu opties tevoorschijn. Ga naar hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen

Klik met de rechtermuisknop in het scherm, er komen nu menu opties tevoorschijn. Ga naar hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen Snel start gids NVR Start de NVR op en verbind de NVR en de IP-camera s met internet en stroom. Tijd en algemene gegevens instellen hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen Tijdzone: Kies de juiste tijdzone

Nadere informatie

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Nederlandse versie LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Met deze Wireless LAN Adapter

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl GEBRUIKERSHANDLEIDING Item 70119 Versie 1.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen WIFI IP CAMERA MET NACHTZICHT Lees deze eenvoudige instructies.

Nadere informatie

Installatiehandleiding. WNP-RP-002 WiFi-repeater, 300 mbps

Installatiehandleiding. WNP-RP-002 WiFi-repeater, 300 mbps Installatiehandleiding WNP-RP-002 WiFi-repeater, 300 mbps NL Instellen van de WiFi-Repeater In deze handleiding leest u stap voor stap hoe u uw Gembird WNP-RP-002 WiFi-repeater kunt instellen. Deze instellingen

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING Nauticwifi USB Router in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne

INSTALLATIE HANDLEIDING Nauticwifi USB Router in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne INSTALLATIE HANDLEIDING Nauticwifi USB Router in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne Inleiding NLEIDING De Nauticwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne.

Nadere informatie

ES-CAM2A IP-camera. www.etiger.com

ES-CAM2A IP-camera. www.etiger.com ES-CAM2A IP-camera www.etiger.com NL Inhoud van de verpakking - ES-CAM2A x1 - Montagesteun x1 - AC-adapter x1 - Gebruikershandleiding x1 - en -apps Download vóór het gebruik van de ES- CAM2A de app isecurity+

Nadere informatie

Mobiel Internet Aansluiten

Mobiel Internet Aansluiten Mobiel Internet Aansluiten Mobiel Internet aansluiten is niet veel meer dan het plaatsen van een simkaart in het apparaat waar u Mobiel Internet voor wilt gebruiken. Uw eigen apparaat of de Internet Stick

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Installatie: Smartphone Deurbel

Gebruiksaanwijzing. Installatie: Smartphone Deurbel Gebruiksaanwijzing Installatie: Smartphone Deurbel Inhoudsopgave 1. Product kenmerken 2. Functies Smartphone deurbel 3. Installatie aan de muur & bedrading 4. Installatie App op telefoon 5. Installatie

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Met deze Wireless LAN Adapter kunt u gemakkelijk, snel en veilig

Nadere informatie

Handleiding WiFi instellen voor een Omnik TL

Handleiding WiFi instellen voor een Omnik TL Handleiding WiFi instellen voor een Omnik TL V1.0 Voorbereiding: a. Indien nodig: Plaats de WiFi-module in de omvormer. o Schakel de omvormer uit door de DC-schakelaar naar OFF te draaien. o Open de RS232

Nadere informatie

1x Twist HD Camera. Power Adapter. tnj. lx Power Kabel. 1x Medicatie Tracking Sensor

1x Twist HD Camera. Power Adapter. tnj. lx Power Kabel. 1x Medicatie Tracking Sensor homes Zorg Starter Kit Quickstart Handleiding Model Nr. C12014 In de doos: 1x Security Shuttle [lf lx Power Adapter.J I lx Ethernet Kabel tnj lx USB SD Kaart Stick tl 1x Twist HD Camera i lx Power Adapter

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Powerwifi USB Router in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne INLEIDING De Powerwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne. Hierdoor

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Snelstartgids voor Easy4ip vandalismebestendig Wi-Fi Dome - camera

Snelstartgids voor Easy4ip vandalismebestendig Wi-Fi Dome - camera Snelstartgids voor Easy4ip vandalismebestendig Wi-Fi Dome - camera V 1.0.1 1 Inhoud Camera 1 Schroeven 1 QSG 1 Montageoverzicht 1 1 2 Kenmerken van het product Afbeelding 2 1 Raadpleeg het volgende blad

Nadere informatie

Siemens SE551. Handleiding Flits Thuis

Siemens SE551. Handleiding Flits Thuis Siemens SE551 Handleiding Flits Thuis Handleiding Siemens SE551 Flits Thuis Aansluiten Siemens SE551 Configuratie Siemens d.m.v. webinterface Instellen Gisgaset USB /PCMCIAdraadloze netwerk-adapter Aansluiten

Nadere informatie

NORTHNETS / AROB ANTENNEBOUW. Wi-Fi handleiding. Om gemakkelijk en snel verbinding te maken met het internet.

NORTHNETS / AROB ANTENNEBOUW. Wi-Fi handleiding. Om gemakkelijk en snel verbinding te maken met het internet. NORTHNETS / AROB ANTENNEBOUW Wi-Fi handleiding Om gemakkelijk en snel verbinding te maken met het internet. Inhoud 1. Algemene informatie:... 2 1.1 Begrippenlijst... 2 2. Laptop... 3 3. Tablet... 5 3.1

Nadere informatie

Wireless Utility. Complete handleiding

Wireless Utility. Complete handleiding Wireless Utility Complete handleiding 1. Installatie van software/hardware Installeer de software voordat u de wireless adapter op het systeem aansluit! Plaats de CD-ROM in uw computer. Het Sitecom-installatieprogramma

Nadere informatie

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 NEDERLANDS...5 nl 2 OVERZICHT nl 1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 3 BLUETOOTH VOORZIENINGEN...8 4 SOFTWARE INSTALLATIE...9 4.1 Voorbereidingen...10

Nadere informatie

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard (802.11g) Security ADSL2+ Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de (802.11g)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Draadloze USB video-ontvanger. Model BRD10

Gebruikershandleiding. Draadloze USB video-ontvanger. Model BRD10 Gebruikershandleiding Draadloze USB video-ontvanger Model BRD10 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech BRD10 Draadloze USB video-ontvanger voor gebruik met het assortiment van Extech Boroscopen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gelieve de instructies aandachtig te lezen voor gebruik. 1 Microfoon 2 Wifi indicatielampje 3 Aan/uit indicatielampje 4 Wifi knop 5 SD kaart slot 6 USB poort 7 Knop om de voet te

Nadere informatie

DB Alerts vernieuwde app voor Android gebruikers

DB Alerts vernieuwde app voor Android gebruikers DB Alerts vernieuwde app voor Android gebruikers De DB Alerts app voor Android is volledig vernieuwd. Naast de bekende functionaliteiten uit de vorige versie (bekijken van waarnemingen en het invoeren

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

Overzicht veelgestelde vragen

Overzicht veelgestelde vragen Veelgestelde vragen Overzicht veelgestelde vragen 1 VRAGEN OVER DE CAMERA & HARDWARE... 4 1.1 Hoe installeer ik Cameramanager go! / de Camera?... 4 1.2 Welke WiFi netwerken worden ondersteund door de Camera?...

Nadere informatie

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiegids

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Vervangend modem aansluiten

Vervangend modem aansluiten Vervangend modem aansluiten Inhoudsopgave Het plaatsen 4 Stap Je oude Connectbox verwijderen 5 Stap De Connectbox plaatsen 6 Stap 3 De Connectbox aansluiten 7 Stap 4 Wifi-verbinding maken 0 Stap 5 Controleer

Nadere informatie

MaxiCool BV

MaxiCool BV Gebruikshandleiding Smart WiFi Attentie: MaxiCool BV is niet aansprakelijk voor problemen met betrekking tot het internet, routers en mobiele apparaten. Contacteer uw provider of systeembeheerder om deze

Nadere informatie

Installatie-instructies

Installatie-instructies Installatie-instructies NB Het in deze instructies getoonde productmodel is TL-MR3040, bij wijze van voorbeeld. Voor meer informatie over de installatie raadpleegt u de Engelse installatie-instructies

Nadere informatie

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Inhoud 1. Note... 2 2. Inhoud van de verpakking... 2 3. Product aanzichten... 3 4. Opstarten en afsluiten... 4 5. Desktop... 4 6. Knoppen... 4 7. Systeem instellingen... 5 8. HDMI... 7 9. Installeren,

Nadere informatie

SMART HOMES - SMART BUILDINGS. Snel aan de slag

SMART HOMES - SMART BUILDINGS. Snel aan de slag Snel aan de slag versie 1.5 Copyright 2014, Plugwise. Alle rechten voorbehouden Plugwise B.V. Wattstraat 56 2171 TR Sassenheim Telefoon: 0252-433070 E-mail: info@plugwise.com Bezoek ons ook via www.plugwise.nl

Nadere informatie

ActiviteitenTracking Sensor Uitbreiding Quickstart Guide Model No. ADS1301

ActiviteitenTracking Sensor Uitbreiding Quickstart Guide Model No. ADS1301 ActiviteitenTracking Sensor Uitbreiding Quickstart Guide Model No. ADS1301 In de doos: 1x Activiteiten Tracking Sensor Alle Home8 uitbreidingen werken alleen met Home8 systemen. Nederlands Stap 1: Apparaat

Nadere informatie

Water Sensor Uitbreiding Quickstart Guide Model No. WLS1300

Water Sensor Uitbreiding Quickstart Guide Model No. WLS1300 Water Sensor Uitbreiding Quickstart Guide Model No. WLS1300 In de doos: 1x Water Sensor 2x Dubbelzijdige Tapes 1x Batterij (CR123A) Montage Accessoires Alle Home8 uitbreidingen werken alleen met Home8

Nadere informatie

Voor de installatie. Ga naar applicaties (zie rode pijl)

Voor de installatie. Ga naar applicaties (zie rode pijl) Handleiding Praktijkbegeleiding App uitgeverij Smit Om de screenshots (de afbeeldingen) in deze handleiding beter te kunnen zien is het raadzaam om in te zoomen. Voor de installatie Het installeren van

Nadere informatie

ES-CAM3A IP-buitencamera

ES-CAM3A IP-buitencamera ES-CAM3A IP-buitencamera www.etiger.com NL Specificaties - Beeldsensor: 1/3 CMOS, 3,15 MP - Videoresolutie: 160x90, 320x180, 640x360, 1280x720 (H.264) - Digitale zoom: x2 (x2 in 720p) - Focaal: 3,8mm,

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Aansluiten: Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw StreamOn! Verwijder de plastic lipjes van de HDMI-Kabel

Aansluiten: Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw StreamOn! Verwijder de plastic lipjes van de HDMI-Kabel Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw StreamOn! Aansluiten: In deze handleiding staat beschreven hoe u de StreamOn aan uw TV en internet aan dient te sluiten. Uw StreamOn pakket is compleet uitgerust

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare PCI Card. De Trust 100MB Speedshare PCI card stelt u in staat om uw PC aan te sluiten op een Local Access Network (LAN) en/of een

Nadere informatie

ios Eduroam WPA2-Enterprise setup

ios Eduroam WPA2-Enterprise setup ios Eduroam WPA2-Enterprise setup Auteur: Donald Heering Status: Definitief Versie: 1.0 1 / 15 2 / 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 5 2 HANDMATIGE CONFIGURATIE VANAF HET DEVICE... 6 3 CONFIGURATIE MIDDELS

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

hdmedia Draadloze configuratie EM4555

hdmedia Draadloze configuratie EM4555 2 E hdmedia Draadloze configuratie EM4555 hdmedia Draadloze installatie Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten onderwerp

Nadere informatie

Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen

Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen NL Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e-domotica koppelen Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie...2 1.1 Koppelen met

Nadere informatie