Draadloze APP camera. Installatie- en bedieningshandleiding. Model: C905IP Versie 2.6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draadloze APP camera. Installatie- en bedieningshandleiding. Model: C905IP Versie 2.6"

Transcriptie

1 Draadloze APP camera Installatie- en bedieningshandleiding Model: C905IP Versie 2.6 LEEST U DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT EN BEWAAR DEZE HANDLEIDING ZODAT U DEZE LATER NOG EENS DOOR KUNT LEZEN.

2 INHOUD INLEIDING... 2 BEREIK VAN DRAADLOZE APPARATUUR... 2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN... 2 INHOUD VAN DE SET... 4 VEILIGHEIDS- EN INSTALLATIETIPS... 5 SNELSTARTGIDS... 7 OVERZICHT VAN DE CAMERA... 9 DE APP DOWNLOADEN EN INSTALLEREN De App downloaden Instellen van de APP LIVE VIEW / FOTO MAKEN / OPNEMEN UW FOTO'S BEKIJKEN AFSPELEN VAN UW VIDEO'S OVERZICHT HOOFDPAGINA GEAVANCEERDE INSTELLINGEN Admin wachtwoord notificatie Melding gebeurtenis Tijdzone Zomertijd Wachtwoord apparaat Video instellingen Wi-Fi instellingen Gevoeligheidsinstellingen instellingen SD-kaart formatteren SD-kaart overschrijven Firmware van apparaat updaten Apparaatinformatie PRODUCTSPECIFICATIES OPSLAGMEDIA BEHEER BIJLAGE: WERELD TIJDZONE

3 INLEIDING LEES DIT VOORDAT U BEGINT Wees altijd discreet wanneer u CCTV apparatuur installeert, in het bijzonder wanneer de privacy in het geding is. Vraag de lokale bepalingen op die betrekking hebben op het legaal installeren van video opname- / surveillance-apparatuur. Het kan nodig zijn toestemming van derden te hebben. BEREIK VAN DRAADLOZE APPARATUUR Zorg ervoor dat de ontvangst van het signaal van de draadloze camera('s) bij de Wi-Fi router zo optimaal mogelijk is. Verklein indien nodig de afstand tussen de camera('s) en de Wi-Fi router om de algehele werking van het systeem te verbeteren. De draadloze Color Camera Recordable CCTV set werkt op een beveiligde, digitale 2,4 GHz frequentie, waardoor de storing van producten zoals draadloze routers, mobiele telefoons of magnetrons sterk verminderd wordt. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN Schade veroorzaakt door het niet naleven van de adviezen in deze handleiding, zullen de garantie teniet doen. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor schade aan goederen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsaanbevelingen! Iedere schadeclaim zal nietig verklaard worden in dergelijke gevallen. 1. Laat de camera niet vallen, doorboor hem niet en haal hem niet uit elkaar; anders vervalt de garantie. 2. Vermijd alle contact met water en droog uw handen af voor u de camera in handen neemt. 3. Trek nooit aan de snoeren. Gebruik de stekker om het snoer uit het stopcontact te verwijderen. 4. Stel de camera niet bloot aan hoge temperaturen en plaats hem niet in direct zonlicht. Dit kan de camera beschadigen of ervoor zorgen dat de camera tijdelijk niet goed werkt. 5. Behandel de apparaten met zorg. Oefen geen grote druk uit op de behuizing van de camera. 6. Gebruik voor uw eigen veiligheid de camera niet tijdens een storm of onweer of zet deze dan uit. 7. Verwijder de adapter wanneer de camera langere tijd niet gebruikt wordt. 8. Gebruik alleen accessoires en adapters die door de fabrikant geleverd worden. 9. Om te voldoen aan de wetgeving betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid, houdt u de apparaten buiten bereik van kinderen. 10. Controleer of de snoeren niet bekneld of beschadigd worden door scherpe hoeken wanneer de apparaten in gebruik zijn. 2

4 FCC Nalevingsverklaring: Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC reglementen. Gebruik geschiedt op deze voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat dient elke storing te accepteren, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken. Producten met een CE markering voldoen aan EMC richtlijn (2004/108/EC); Laag voltage Richtlijn (73/23/EEC); R&TTE(1999/5/EC); ROHS Richtlijn (2011/65/EU) gepubliceerd door de Commissie van de Europese Gemeenschap. Het naleven van deze richtlijnen houdt overeenkomst in met de volgende Europese normen:emc: EN LVD: EN Radio: EN FCC/CE WAARSCHUWING Deze apparatuur is getest en overeenkomstig de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat bevonden, conform deel 15 van de FCC reglementen en ETSI(EN) Deze limieten zijn ontwikkeld om te voorzien in redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in thuisinstallaties. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen, en kan wanneer niet geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de instructies, schadelijke storingen in radiocommunicatie voortbrengen. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal voorkomen bij een bepaalde installatie. Wanneer deze apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort, wat gecontroleerd kan worden door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om deze storing te corrigeren met een of meer van de volgende maatregelen: -Richt of verplaats de ontvangstantenne.-verplaats de apparatuur weg van de ontvanger.-sluit de apparatuur aan op een andere lichtgroep dan waar de ontvanger op is aangesloten.-raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisietechnicus voor meer suggesties. U bent gewaarschuwd dat elke verandering of modificatie aan de apparatuur, welke niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door de partij verantwoordelijk voor de overeenstemming, uw recht deze apparatuur te gebruiken, teniet kan doen. AFVOEREN Wanneer het camerasysteem niet langer werkt of niet meer gerepareerd kan worden, dient het afgevoerd te worden volgens de geldende reglementen. Afvoeren van gebruikte batterijen/accu's: U bent wettelijk verplicht (Batterij Verordening) om alle gebruikte batterijen en accu's terug te brengen. Het afvoeren van gebruikte batterijen en accu's met het gewone huisvuil is verboden! Batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten hebben daarvoor symbolen op de zijkant. Deze symbolen geven aan dat het verboden is deze batterijen/accu's af te voeren met het huisvuil. De afkortingen voor de respectievelijke zware metalen zijn: Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood. U kunt gebruikte batterijen en accu's die niet meer opgeladen kunnen worden inleveren bij de aangewezen inleverpunten in uw woonplaats of bij winkels en dergelijke waar batterijen en accu's verkocht worden. Door het opvolgen van deze reglementen voldoet u aan de wettelijke eisen en draagt u bij aan de bescherming van ons milieu! 3

5 INHOUD VAN HET PAKKET A Draadloze APP camera x 1 B Camera standaard x 1 C Camera-antenne x 1 D Voedingsadapter x 1 E Set schroeven x 1 F Handleiding CD x 1 G Snelstartgids x 1 Benodigde gereedschappen: Elektrische boormachine 5mm steenboor 15mm steenboor Nr. 2 Philips schroevendraaier 4

6 VEILIGHEIDS- EN INSTALLATIETIPS Probeer de apparaten niet te openen wanneer de stekker nog in het stopcontact zit om het risico op persoonlijk letsel te vermijden. Volg bij het installeren van CCTV camera('s) altijd de adviezen van de fabrikant op wanneer u elektrisch gereedschap, opstapjes, ladders etc. gebruikt. Draag geschikte bescherming (bijv. een veiligheidsbril) wanneer u gaten boort. Voordat u gaten in muren gaat boren, dient u te controleren waar de waterleidingen en elektrische kabels lopen. Het gebruiken van een kabel/buizen detector wordt aanbevolen. Het wordt ook aangeraden de camera's niet bloot te stellen aan extreme weersomstandigheden (bijv. onder een goot waar water zou kunnen lekken). Bij het installeren van camera's bij dit apparaat, wordt het aangeraden een kabelgoot te gebruiken om de video-/stroomverlengkabels te beschermen en om te voorkomen/verhinderen dat er geknoeid wordt met de kabels. Na het boren van gaten voor de bekabeling in een buitenmuur, dient u er zeker van te zijn dat het gat rond de kabel afgedicht wordt met een afdichtingsmiddel om tochten te voorkomen. Om risico op brand of een elektrische schok te voorkomen, dient u niet te proberen de behuizing te openen wanneer deze wordt blootgesteld aan regen, water of vochtige omstandigheden. Het bevat geen door de gebruiker te vervangen onderdelen. Laat reparatie over aan gekwalificeerde servicemonteurs. Voorkom dat de camera's rechtstreeks gericht worden op de zon, struiken, boomtakken of bewegende objecten die de ontvanger onnodig laten opnemen. 5

7 Nachtzicht De camera heeft ingebouwde infrarood LED's om u in staat te stellen 24-uurs surveillance uit te voeren. De LED's activeren automatisch 's nachts en het weergegeven beeld verandert in zwart-wit. Het bereik van het nachtzicht is tot 5 meter. Installatie van de camera Bevestig de camerahouder aan de muur Draai de vleugelbout los Stel de juiste kijkhoek in en vergrendel deze dan met de vleugelbout. 6

8 SNELSTARTGIDS Dit hoofdstuk begeleidt u door de basishandelingen voor het snel installeren en configureren van uw camera. Stap 1. Sluit de camera aan op de Wi-Fi router Sluit de Ethernet kabel van de camera aan op de Wi-Fi router die uw mobiele apparaat gebruikt. Sluit de adapter aan op de camera en een stopcontact. Let op: Wanneer u de WAPP camera met het netwerk verbonden hebt en hem heeft opgestart zal de camera proberen een IP adres te verkrijgen via de DHCP server. Zorg ervoor dat uw netwerk het DHCP protocol ondersteunt. Ga verder met de volgende stap NADAT u hebt gezien dat de LED's van de aan/uit indicator en de signaalindicator AAN zijn gegaan. Stap 2. Download de OMGuard app uit de APP Store/Play Store Start de App, klik op de knop en dan op de knop SEARCH (ZOEKEN). De App zal het DID account automatisch invoeren. Bevestig het vooraf ingestelde wachtwoord en klik op OPSLAAN. U kunt ook het DID account handmatig invoeren. Let op: U kunt het vooringestelde wachtwoord later wijzigen in uw eigen wachtwoord. Zie hiervoor het deel WACHTWOORD VAN HET APPARAAT. Ga verder met de volgende stap NADAT u de status VERBONDEN op het hoofdscherm hebt gezien. 7

9 Stap 3. Wi-Fi netwerk installeren Gevorderd Klik op de Gevorderd knop, voer het vooraf ingestelde admin wachtwoord in en scroll naar de kolom Wi-Fi instellingen. Zie het deel Gevorderde instellingen om het draadloze netwerk in te stellen. Wanneer het instellen van de Wi-Fi klaar is, duurt het enige minuten voor de camera gaat rebooten en een verbinding maakt. Start de App opnieuw wanneer de signaalindicator aan gaat. Uw mobiele apparaat is nu gereed om de video van de draadloze APP camera te ontvangen. U kunt de Ethernetkabel losmaken en de camera op de gewenste plaats installeren. Voor de beste prestatie van het systeem: iphone4 / ipad / ipad2: Niet meer dan 6 geregistreerde apparaten Nieuwe ipad / ipad mini: Niet meer dan 12 geregistreerde apparaten App naam: OMGuard DID: (Als geleverd) Vooringesteld wachtwoord apparaat: Fabrieksinstellingen Admin wachtwoord:

10 OVERZICHT VAN DE CAMERA Antenne Infrarode LED's Signaalindicator Aan/uit indicator EDS RJ45 Connector Standaard Stroomkabel/Reset knop SMA connector 9

11 DE APP DOWNLOADEN EN INSTALLEREN De OMGuard App is ontworpen om op afstand live camerabeelden te bekijken met uw smartphone of tablet. Volg deze stappen om de APP te downloaden, in te stellen en te gebruiken. De App downloaden 1. Vanaf uw smartphone of tablet, klikt u op de APP Store/ Play Store. 2. Zoek naar de OMGuard in de APP Store/ Play Store. 3. Klik op de App om deze te selecteren en klik dan op de knop downloaden. 4. Druk op accepteren en downloaden om de APP te downloaden. 5. Als de download klaar is, ziet u het icoon van de APP op uw smartphone en/of tablet verschijnen. Instellen van de APP 1. Zorg ervoor dat uw camera correct is verbonden met het netwerk (zie hiervoor het deel Snelstartgids). 2. Zoek het OMGuard icoon tussen uw toepassingen en klik op het icoon om de App te starten. Het opstartscherm verschijnt nu. 3. Tik op het icoon om een nieuwe camera toe te voegen. Klik vervolgens op de knop SEARCH voor een snelle installatie. De App zoekt nu automatisch naar nieuwe camera('s) op uw plaatselijke netwerk (LAN) en voert automatisch de DID code in de DID kolom in. Voer het vooraf ingestelde wachtwoord in. 10

12 (ios) (Android) Let op: Wanneer u het vooraf ingestelde wachtwoord invoert zal het systeem u aanraden dit te veranderen. Volg de instructies in het deel Wachtwoord van het apparaat op om het vooringestelde wachtwoord later te wijzigen in uw eigen wachtwoord. 4. Klik op SAVE (OPSLAAN) om de camera-instellingen op te slaan. 5. U kunt in het deel VOEG CAMERA TOE zien hoe u meer camera's toe kunt voegen. In de meeste gevallen kunt u succesvol de camera toevoegen via bovenstaande stappen. Echter de voor Wi-Fi geschikte apparaten, zoals de WAPP camera, zouden het netwerk niet kunnen vinden wanneer de Wi-Fi router geen SSID uitzendt. Schakel het uitzenden van SSID in om het instellen te voltooien. Vanwege de privacy wordt het aanbevolen om het WPA/WPA2/ WPA2-PSK protocol te gebruiken voor het Wi-Fi netwerk. Let op: De meeste Wi-Fi routers zijn vooraf ingesteld om de Service Set Identifier (SSID) uit te zenden. Dit is de naam van uw draadloze netwerk en SSID uitzenden is hoe Wi-Fi apparaten netwerken vinden. 11

13 LIVE VIEW / FOTO MAKEN / OPNEMEN Wanneer u de App start op de smartphone of tablet, zal het weergegeven beeld op het hoofdscherm het laatst opgeslagen beeld van de camera van de vorige sessie zijn. Tik op het paneel van de camera om naar de live view modus te gaan. U kunt ook een foto maken of een videoclip opnemen met behulp van de onderstaande icoontjes. U kunt het apparaat op zijn kant houden voor horizontale weergave. (ios) Tik om een screenshot te maken. De foto's worden in de cameramap van uw mobiele apparaat opgeslagen. Tik om het geluid aan/uit te zetten in Live View Modus. Tik om de opname te starten en tik nogmaals om te stoppen. Wanneer het systeem start met opnemen worden de videoclips op de geheugenkaart opgeslagen. Zorg ervoor dat de SD-kaart correct ingevoerd is. Tik om naar het beginscherm te gaan. (Android) Let op: Wanneer de opname gestart is, door de bewegingsdetectie of handmatig, zal de App de opname minstens 2 minuten laten duren. De gebruiker kan het opnemen niet stoppen tijdens deze periode. 12

14 UW FOTO'S BEKIJKEN Voor ios Uw foto's krijgen als naam de tijd van opname en worden opgeslagen in de map Camera > foto op uw mobiele apparaat. Voor Android Uw foto's krijgen als naam de tijd van opname en worden opgeslagen in de map Fotogalerij > foto op uw mobiele apparaat. AFSPELEN VAN UW VIDEO'S Wanneer de camera begint met opnemen, worden de videoclips automatisch opgeslagen op de geheugenkaart van de camera. U kunt op afstand de video's op uw mobiele apparaat afspelen. Tik op het CAMERA-INSTELLINGEN icoon op de beginpagina. (ios) (Android) 13

15 Tik op het icoon EVENT LIST (GEBEURTENISSENLIJST). Het EVENT LIST scherm verschijnt en toont de videoclips die het laatste uur zijn opgenomen. Tik op het bestand uit de lijst wat u wilt afspelen. (ios) (Android) Wanneer u in de geschiedenis van de video's wilt zoeken tik u op het SEARCH icoon en kiest u uit de lijst met tijden de video. (ios) (Android) 14

16 De App begint met het afspelen van de video. Tik op het pauze icoon om te stoppen met afspelen. Tik nogmaals om verder te gaan. (ios) (Android) U kunt de video's ook afspelen op een PC. Gebruik daarvoor QuickTime, VLC of FFDshow voor de beste resultaten. Om de video's af te spelen met Windows Media Player wordt aangeraden de FFmpeg codec te downloaden van Vanwege de onvoorspelbare netwerkomgeving en fluctuerende upload/download snelheid, kunt u een leeg scherm zien wanneer u een videoclip af probeert te spelen. Wanneer dit gebeurt, verlaat dan de afspeelmodus en herhaal de stappen uit de lijst met gebeurtenissen na een minuut. De layout van de App kan variëren afhankelijk van de afmeting van het scherm van uw mobiele apparaat. Zie de versie-informatie van de APP Store/ Play Store. 15

17 OVERZICHT HOOFDPAGINA Het HOOFDSCHERM toont alle cameraverbindingen vertikaal. Scroll omlaag in de lijst met foto's om de camera te kiezen of tik op het camerascherm om de video die u wilt bekijken te activeren. U kunt ook meer camera's toevoegen, geavanceerde instellingen configureren, de verbindingsstatus van de camera updaten en de APP versie controleren met onderstaande iconen. (ios) (Android) Met het CAMERA TOEVOEGEN icoon kunt u meer camera's toevoegen. Het systeem ondersteunt tot 4 gelijktijdige gebruikerverbindingen. 1. Sluit de camera aan op de Wi-Fi router met de Ethernetkabel achterop het paneel. 2. Tik op het CAMERA TOEVOEGEN icoon. Het systeeminformatie scherm verschijnt. Specificeer een naam of gebruik de vooraf ingestelde naam voor uw camera in het veld SYSTEEMNAAM. 3. Voer de DID code in die u bij uw camera hebt gekregen in de DID kolom. 4. Voer het vooraf ingestelde wachtwoord in, in de kolom voor de beveiligingscode. 16

18 Zet de Enable Alert (Melding per ) optie aan om een melding te sturen naar het adres dat u hebt opgegeven wanneer de bewegingsmelder wordt geactiveerd. U kunt dit ook instellen in de gevorderde instellingen. Systeeminformatie Systeemnaam: Systeem 1 DID Beveiligingscode: Melding per Zoeken Annuleren Opslaan Gevorderd 5. Klik op SAVE (OPSLAAN) om de camera-instellingen op te slaan. De APP probeert nu verbinding te maken met de camera. Als de camera succesvol is verbonden, zal de status Connected (Verbonden) links bovenin de hoek verschijnen. 6. Herhaal stappen 2 tot 5 om meer camera's toe te voegen. 17

19 Het icoon CAMERA-INSTELLINGEN stelt u in staat de gevorderde instellingen te configureren, de cameraverbinding te verbreken en de opgenomen video's af te spelen. Tik op het CAMERA-INSTELLINGEN icoon. De volgende iconen verschijnen op het scherm. (ios) (Android) Tik op het GEAVANCEERDE INSTELLINGEN icoon om de camera te configureren. Tik op het WISSEN icoon om de cameraverbinding te verbreken. Tik op het GEBEURTENISSENLIJST icoon om de opgenomen gebeurtenissen af te spelen of te controleren. 18

20 Het INFORMATIE icoon stelt u in staat om een PIN beveiliging en een push melding in te stellen en de App informatie te controleren. SETUP PIN LOCK (PIN BEVEILIGING INSTELLEN) (ios) (Android) Wanneer u de PIN beveiliging inschakelt, wordt de gebruiker gevraagd de pincode in te voeren wanneer de App gestart wordt. 1. Schakel Enable lock when starting (Beveiliging inschakelen bij starten) in. Voer dan uw pincode in. 2. Bevestig deze pincode. Let op: Wanneer u de pincode vergeten bent, de-installeer dan de App en installeer hem vervolgens opnieuw op uw mobiele apparaat. MELDINGEN (PUSH MELDING) De WAPP camera ondersteunt bewegingsdetectie. Wanneer er een gebeurtenis op de plaats van de camera wordt waargenomen, ontvangt u een push melding op de mobiele apparaten voor de gebeurtenis die door de camera herkend wordt. Voor ios Als u dit wilt in-/uitschakelen, volg dan de stappen op uw ios mobiele apparaat: 1. Ga vanuit het beginscherm naar Instellingen. 19

21 2. Tik op Meldingen. 3. Scroll omlaag naar de OMGuard APP en tik er op. 4. Schakel naar AAN of UIT in het Meldingscentrum. Let op: Het duurt even voordat de veranderingen zichtbaar zijn in ios, dit gebeurt normaal gesproken binnen 2 uur. Voor Android Als u dit wilt in-/uitschakelen, volg dan de onderstaande stappen. Let op: De internetverbinding en storingen op het draadloze netwerk kunnen de prestatie van de pushberichtenservice beïnvloeden. OVER App/API versie info (ios) (Android) Tik wanneer dit nodig is op het ABOUT (OVER) icoon voor de App versie en de API Kernel versie. 20

22 GEAVANCEERDE INSTELLINGEN De OMGuard App biedt geavanceerde functies voor uw camera om de prestaties te verbeteren. U kunt de functie GEAVANCEERDE INSTELLINGEN gebruiken om de fabrieksinstellingen aan te passen naar uw wensen. Dit hoofdstuk laat u tot in detail zien hoe u de camera naar uw smaak kunt instellen. Admin wachtwoord Melding per Melding gebeurtenis Tijdzone Zomertijd Beveiligingscode van het apparaat Video instellingen Wi-Fi instellingen Gevoeligheidsinstelling instellingen SD-kaart formatteren Overschrijf de SD-kaart Firmware van apparaat updaten Apparaatinformatie De beveiligingscode om de geavanceerde instellingen te updaten Stuur een bericht wanneer er een beweging door de camera is waargenomen Ontvang een push bericht via uw mobiele apparaat Stel de tijdzone in voor uw systeem Pas de zomertijd instelling toe op de systeemtijd Het apparaatwachtwoord om toegang te verkrijgen tot de APP camera Stel de kwaliteit van de video en de lokale frequentie van het lichtnet in Wi-Fi netwerk beheren Stel de gevoeligheid van de camera voor bewegingsdetectie in Stel uw account in voor meldingen Formatteer de SD-kaart Overschrijf automatisch de opgeslagen gegevens op de geheugenkaart als de ruimte onvoldoende is Firmware van de camera updaten Controleer de App en API Kernel versie. Let op: Het kan voor sommige routers langer dan een minuut duren om de geregistreerde apparaten te updaten. Wanneer u de geavanceerde instellingen klaar hebt en terugkeert naar de apparatenlijst, wacht dan even en geef de router de tijd om de cameraregistratie te voltooien. 21

23 Admin wachtwoord Het Admin wachtwoord is een specifieke beveiligingscode om de geavanceerde instellingen te beveiligen. Het fabrieksingestelde wachtwoord is Gebruik deze functie om het vooraf ingestelde wachtwoord te wijzigen in uw persoonlijke wachtwoord. Voor de bescherming van uw systeemconfiguratie, dient u iedere keer dat u de geavanceerde instellingen wilt wijzigen, uw wachtwoord in te voeren. Let op: Wanneer u uw wachtwoord vergeten bent, druk dan op de resetknop op de DC aansluiting van de camera om het wachtwoord te wijzigen in het vooraf ingestelde (zie het deel Camera overzicht). notificatie De WAPP camera kan notificaties versturen om u te informeren wanneer er bewegingen zijn waargenomen in het detectiegebied. Door het inschakelen van de notificatie wordt een waarschuwingsbericht naar het adres gestuurd dat u hebt ingesteld in het deel instellingen. Aankondiging gebeurtenis De WAPP camera kan u berichten via de push berichten functie van uw smartphone sturen telkens wanneer er een opname gemaakt wordt. Wanneer u push meldingen wilt ontvangen: 1. Schakel de gebeurtenis meldingsfunctie in in de OMGuard App. 2. Zorg ervoor dat u de push melding functie van uw smartphone hebt geactiveerd. Tijdzone De drop-down lijst toont de wereld tijdzones. Selecteer de tijdzone die het meest geschikt is voor u. Zie hiervoor het deel BIJLAGE: WERELD TIJDZONE voor uw instellingen. Let op: Stel de systeemtijd handmatig opnieuw in tijdens de zomertijd. 22

24 Zomertijd De regels voor de zomertijd zijn gecombineerd met de informatie over de tijdzones. Wanneer uw datum/tijd tijdens de zomertijd is, schakel deze functie dan in om de systeemtijd correct in te kunnen stellen. Wachtwoord apparaat Het vooringestelde wachtwoord is een specifieke beveiligingscode om toegang te krijgen tot de camera. Het fabrieksingestelde wachtwoord is Gebruik deze functie om het vooraf ingestelde wachtwoord te wijzigen in uw persoonlijke beveiligingscode. 1. Type het oude wachtwoord in. 2. Typ het nieuwe wachtwoord in en bevestig dit nogmaals. 3. Tik op OK om de instellingen op te slaan. Let op: Wijzig ook het wachtwoord op de systeem informatiepagina. Video instellingen Met dit deel kunt u de kwaliteit van de video en de plaatselijke norm configureren. Videokwaliteit Stel de videokwaliteit in op beter beeld of betere streaming. Plaatselijke norm Kies de geschikte optie voor de lokale frequentie van het lichtnet. Wi-Fi instellingen De Wi-Fi instellingen stellen u in staat de draadloze verbinding te kiezen en de Wi-Fi omgeving in te stellen. Wanneer u klikt op Manage Wi-Fi network (Wi-Fi netwerk beheren) detecteert het systeem automatisch Wi-Fi routers in de buurt en toont deze in de 23

25 drop-down lijst. Kies de juiste Wi-Fi router en voer het wachtwoord van de Wi-Fi router in als dit nodig is. Vanwege de privacy wordt het aanbevolen om het WPA/WPA2/ WPA2-PSK protocol te gebruiken voor het Wi-Fi netwerk. Let op: 1. Wanneer de Wi-Fi verbinding ingesteld is en u de Ethernetkabel losmaakt, zal de camera herstarten en zal het enkele minuten duren voordat de verbinding tot stand komt. Start de App opnieuw op als u de groene signaalindicator op ziet lichten. 2. De WAPP camera is ontworpen om te gebruiken op de legale Wi-Fi kanalen in uw regio. Voor een geschikt kanaal voor de WAPP camera dient u de handleiding van de router te raadplegen. Gevoeligheidsinstelling Zet de gevoeligheid van de bewegingsdetectie op UIT, LAAG of HOOG. Als u de gevoeligheid instelt op LAAG of HOOG zal het systeem gaan opnemen wanneer er binnen het bereik van de camera beweging is. Stel de instelling in om de gewenste bewegingsdetectie te verkrijgen. Wanneer u de gevoeligheid op UIT zet, zal het systeem de bewegingsdetectie uitschakelen. instellingen De instellingen bieden u de mogelijkheid om de omgeving, account en wachtwoord in te stellen. Een Gmail account wordt aanbevolen. Gebruik SSL aanvinken zorgt ervoor dat de gegevens versleuteld verzonden worden. Gebruik alleen SMTP die SSL ondersteunt. Let op: De volgende configuratie wordt aanbevolen SMTP server: smtp.gmail.com SMTP poort: 465 SSL aanbevolen 24

26 SD-kaart formatteren Het formatteren van uw geheugenkaart zal alle gegevens WISSEN en u zult deze niet kunnen terughalen. Maakt u een back-up van uw videobestanden VOOR het formatteren van de geheugenkaart. Overschrijf de SD-kaart Deze functie zal de oudste bestanden overschrijven wanneer de geheugenkaart vol is. Deze functie inschakelen zal het systeem de oudste bestanden laten overschrijven wanneer de beschikbare opslagruimte onvoldoende is. Dit verzekert dat de meest recente video-opnamen opgeslagen kunnen worden zodat u nooit belangrijke informatie mist. Firmware van apparaat updaten Update de firmware van de camera om de prestaties en betrouwbaarheid te verbeteren. U dient de firmware eerst op de micro-sd kaart te downloaden. Steek dan de geheugenkaart in de kaartgleuf van de WAPP camera en gebruik deze functie om de firmware te updaten. Het is sterk aan te bevelen de ethernetkabel aan te sluiten wanneer u de firmware update uitvoert. De camera zal na een succesvolle firmware update opnieuw opstarten. Apparaatinformatie Deze sectie bevat de apparaatversie, totale ruimte en vrije ruimte van de geheugenkaart. 25

27 PROBLEEMOPLOSSINGEN PROBLEEM De App kan de camera niet vinden De Wi-Fi router wordt niet weergegeven in de drop-down lijst OPLOSSING Zorg ervoor dat uw netwerk het DHCP protocol ondersteunt. Zorg dat de camera en uw mobiele apparaat aangesloten zijn op dezelfde Wi-Fi router voor de eerste instelling. Zorg ervoor dat de Wi-Fi router geactiveerd is. Zorg dat de camera aan staat. Gebruik de CAMERA TOEVOEGEN functie om de camera handmatig toe te voegen. Zorg dat SSID uitzenden aan staat in de Wi-Fi router. Raadpleeg de fabrikant van de router zo nodig voor de instellingen. Wijzig het draadloze beveiligingsprotocol van uw Wi-Fi router naar WPA/WPA2/WPA2-PSK. Om beveiligingsredenen wordt het WEP protocol niet aanbevolen voor sommige Wi-Fi routers. Let op: WPA/WPA2/WPA2-PSK beveiligingsprotocollen zijn nieuwere en effectievere beveiligingsmethoden voor draadloze netwerken dan het oudere en minder veilige WEP protocol. Er verschijnt geen beeld Zorg ervoor dat de adapter niet beschadigd of kapot is en is aangesloten op een werkend stopcontact. Verplaats de camera/ontvanger om de beste ontvangst van de draadloze signalen te garanderen. Zorg dat de camera correct is ingesteld in de App. Zorg dat het mobiele apparaat correct is verbonden met 3G/4G/WiFi. 26

28 Zwak draadloos signaal Slechte beeldkwaliteit Bewegingsdetectie werkt niet of overactief De App kan geen videoclips opnemen. Draadloze apparaten zoals stereosets kunnen de signaalsterkte verminderen. Zorg voor zoveel mogelijk ruimte tussen camera/mobiel apparaat en deze draadloze apparaten. Reinig de lens van de camera met een lensdoekje. Vlekken of stof op de lens kunnen ook zorgen voor kwaliteitsproblemen. Zorg ervoor dat de gevoeligheidsinstelling AAN staat (zie de sectie Gevoeligheidsinstellingen). Pas de gevoeligheid van de bewegingssensor aan (zie de sectie Gevoeligheidsinstellingen). In de bewegingsdetectiemodus, is een bewegend object in het bereik van de kijkhoek van de camera nodig om de bewegingssensor voor het opnemen te activeren. Zorg dat de systeemdatum en tijd correct ingesteld zijn. Zorg ervoor dat de SD-kaart correct ingevoerd is. Zorg ervoor dat de bewegingsdetectie AAN staat (zie de sectie Gevoeligheidsinstellingen). Formatteer de SD-kaart voor de eerste ingebruikname (zie de SD-kaart formatteren sectie) notificatie werkt niet Zorg ervoor dat de notificatie functie ingeschakeld is (zie de Notificatie sectie). Een Gmail account wordt aanbevolen voor de notificatie functie. Zorg dat u de systeemconfiguratie heeft ingesteld zoals aangegeven in de Notificatie sectie. Zorg ervoor dat het adres correct is ingevoerd. 27

29 Er verschijnen heldere witte vlekken in het beeld 's nachts De infrarode LED's van de camera produceren onzichtbaar licht dat reflecteert van oppervlakken zoals glas. Installeer de camera aan de andere kant van het raam of plaats de lens strak tegen het glas om het nachtzicht te verbeteren. Het wordt aangeraden de camera te installeren in een goedverlicht gebied. Let op: Controleer de omgevingsclassificatie (IP-beschermingsgraad) van de camera('s) voordat u deze buiten installeert. Geheugenkaart fout Zorg dat de geheugenkaart correct is geplaatst en geformatteerd. Gebruik alleen de meegeleverde geheugenkaart om fouten in de werking te voorkomen. Let op: Maak een back-up van de gegevens voordat u de kaart formatteert. Het formatteren zal alle gegevens op de geheugenkaart wissen. Foute datum en/of tijd worden getoond. Foute datum en/of tijd resulteren in een onjuist opnameschema. Zorg ervoor dat u de juiste tijdzone hebt geselecteerd (zie hiervoor het deel Tijdzone). Bevestig de datum/tijd van het systeem van het mobiele apparaat om juiste werking te garanderen. 28

Draadloze APP Camera. Installatie- en bedieningshandleiding C935IP. Versie 1.0

Draadloze APP Camera. Installatie- en bedieningshandleiding C935IP. Versie 1.0 Draadloze APP Camera Installatie- en bedieningshandleiding C935IP Versie 1.0 LEEST U DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT. BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR LATERE NASLAG. Deze WAPP

Nadere informatie

DWH SERIE VIDEO-BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie en gebruiksaanwijzing

DWH SERIE VIDEO-BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie en gebruiksaanwijzing DWH SERIE VIDEO-BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie en gebruiksaanwijzing Model: CS89T Versie 1.0 Deze handleiding moet voor toekomstig gebruik worden bewaard INHOUD BELANGRIJKE MEDEDELING... 3 LEES DIT VOORDAT

Nadere informatie

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie... 4 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera

Nadere informatie

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera EM6250HD Easy Pro View HD IP camera 2 NEDERLANDS EM6250HD Easy Pro View HD IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 4 1.1 Update informatie... 4 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 1.3 Wat heb je nodig

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Nederlands

Gebruikshandleiding. Nederlands Gebruikshandleiding Nederlands Deze handleiding is van toepassing op de volgende Y cam producten. Y cam Black Y cam Knight Y cam White De eigenschappen en bedieningen beschreven in deze handleiding zijn

Nadere informatie

Gebruikshandleiding - Nederlands

Gebruikshandleiding - Nederlands Gebruikshandleiding - Nederlands Deze handleiding is van toepassing op de volgende Y-cam producten: S Aanbod SD Aanbod Bullet Aanbod Dome Aanbod Y-cam White S YCW004 Y-cam White S POE YCWP04 Y-cam Black

Nadere informatie

TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2

TAB-925 9 (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies...3 Inschakelen en uitschakelen... 6 Het touchscreen gebruiken...

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone English Inhoudsopgave Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1.0 Product Introductie... 3 1.1 Knoppen en aansluitingen...

Nadere informatie

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8 Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera Gebruikershandleiding Z1201 & W1201 versie 3.8 Inhoudopgave: 1) VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 2) PRODUCTSPECIFICATIES... 5 3) VERPAKKINGSINHOUD... 7 4) INSTALLATIE...

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

EM6225 e-camview Pan/Tilt HD IP camera

EM6225 e-camview Pan/Tilt HD IP camera EM6225 e-camview Pan/Tilt HD IP camera 2 NEDERLANDS EM6225 e-camview Pan/Tilt HD IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de verpakking... 3 1.2 Wat heb je nodig om de camera te benaderen...

Nadere informatie

TAB-1014 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0

TAB-1014 25 CM (10,1) INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 TAB-1014 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 Gebruikershandleiding www.lenco.eu Inhoudsopgave Wat zit er in de doos?... 5 De tablet verkennen... 6 Het beginscherm verkennen... 7 Aan de slag gaan...

Nadere informatie

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is.

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Inleiding Bedankt voor het kiezen van een Viscoo DVR! Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Deze handleiding is voor

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

EM4484 Draadloze Internet Camera

EM4484 Draadloze Internet Camera EM4484 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM4484 Draadloze Internet Camera Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 1. Inleiding tot de Ethernet Disk mini van LaCie 6 1.1. Harddrive-temperatuurregeling

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE NETWORK SPACE. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE NETWORK SPACE in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding RISICO VAN ELECTRISCHE SCHOK NIET OPENEN WAARSCHUWING: Om het risico van een electrische schok te verkleinen, verwijder de kap niet. Er zitten geen componenten in die door de gebruiker

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst AW3000. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst AW3000. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome Vragen? Vraag het Philips AW3000 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 2 Veiligheid 2 Kennisgeving

Nadere informatie

Handleiding Tablet DIT7010

Handleiding Tablet DIT7010 Veiligheidsmaatregelen Stel het apparaat niet bloot aan zware schokken en laat het niet vallen. Gebruik het apparaat niet in een extreem hete, koude, stoffige of vochtige omgeving. Stel het niet bloot

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-D405n MFL68143341 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

Inhoud. Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 5. Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 8

Inhoud. Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 5. Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 8 Inhoud Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 5 1. Verklaring over inhoud en eigendom 6 Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 8 2. Uw Wolfgang Messenger, wat zit erop en eraan 11 3.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik...

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... 3 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera

EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Functies en kenmerken... 3 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 2.0 De camera

Nadere informatie

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS Your music + our passion Inhoud Belangrijk! The Minx Xi is grotendeels een op software gebaseerd product; nieuwe functies en updates worden van

Nadere informatie

FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk

FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk Installatie en en bediening Juridische kennisgeving Juridische kennisgeving FRITZ!WLAN Repeater N/G Deze documentatie en de daarin beschreven

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V700 MFL68506209 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS E N G L I S H Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455 MFL67841644 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

Voorpaneel Achterpaneel

Voorpaneel Achterpaneel LENCO PLAYLINK-6 INHOUDSOPGAVE HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE Veiligheidsinstructies Accessoires Beschrijving apparaat en bediening Voorpaneel Achterpaneel Aan de slag 2 2 3 3 4 5 Minimumeisen........ 5 Download

Nadere informatie