VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS N. 3672

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 05.04.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS N. 3672"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 2147 Verbeteringsbericht In de uitgave van 29 maart 2002, van blz tot blz. 2028, gelieve de datum te lezen als volgt : , in plaats van : Avis rectificatif Dans la publication du 29 mars 2002, de la page 1955 à la page 2028, il y a lieu de lire la date comme suit : , au lieu de : VLAAMS PARLEMENT N Inrichting magazijn- en archiefruimten. 1. Aanbestedende overheid : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel. Postadres : Vlaams Parlement, 1011 Brussel. Contactpersoon : Inge Janssens, tel , fax , 2. a) Gunningswijze : algemene offerteaanvraag. b) Vorm van de opdracht : levering. 3. a) Plaats van levering : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, IJzerenkruisstraat 99, 1000 Brussel. b) De opdracht bestaat uit : Perceel 1 : het inrichten van het magazijn van de informatheek (verdieping -2) met mobiele rekken (volgens inrichtingsplan). Perceel 2 : het inrichten van het economaat en het archief van de administratie (verdieping -2) met deels mobiele rekken en deels vaste, metalen magazijnrekken (volgens inrichtingsplan). Perceel 3 : het inrichten van het archief van het Vlaams Parlement (verdieping -3) met vaste, metalen magazijnrekken (volgens inrichtingsplan). Classificatienummer : C.P.A c) Offertes mogen ingediend worden voor het geheel van de opdracht of voor een gedeelte van de opdracht, d.w.z. er mag per perceel worden ingeschreven. Inschrijvingen voor een gedeelte van een perceel zijn niet toegelaten. 4. Leveringstermijn : de uiterste datum voor levering en plaatsing van de rekken is 15 augustus Er kan geleverd en geplaatst worden vanaf ± half juli naargelang de vorderingen in de bouwwerken. 5. a) Het bestek kan worden aangevraagd bij : Vlaams Parlement, Afdeling Infrastructuur en Aankoop, 1011 Brussel, fax b) De uiterste datum tot aanvraag van dit bestek : 19 april c) Het bestek kost 25 euro en is te verkrijgen door storting van dit bedrag op rek van het Vlaams Parlement, met vermelding van het besteknummer «INA/02/PCG115 magazijn/archiefinrichting», of door afhaling bij de Afdeling Infrastructuur en Aankoop, Hertogstraat 83, 1000 Brussel (op werkdagen, van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur), met het vermelde bedrag in cash, gepast geld. 6. a) Uiterste datum voor ontvangst van de offertes : 17 mei 2002, te 15 uur. door afgifte tegen ontvangstbewijs tot en met 17 mei 2002, te 11 uur; op de dag van de opening zelf, vóór de opening van de vergadering : zie punt 7, b. b) Adres waar de offertes naar gestuurd moeten worden : zie punt 5, a. c) Taal : Nederlands. 7. a) De opening heeft plaats in openbare zitting. b) De opening van de offertes heeft plaats op vrijdag 17 mei 2002, te 15 uur, in het Vlaams Parlement, Masereelzaal, ingang Leuvenseweg 27, 1000 Brussel. 8. Borgsom : de borgtocht wordt volgens artikel 5 van de AAV bepaald op 5 % van de aannemingssom. 9. Andere inlichtingen : er is een verplichte infodag op woensdag 24 april 2002, te 14 uur, vooraf in te schrijven. 10. Niet van toepassing. 11. Selectiecriteria : Financiële en economische draagkracht : De inschrijver toont aan dat hij zich niet bevindt in één van de gevallen voor uitsluiting opgesomd in artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 en voegt bij de offerte : uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document, uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst dat het bewijs van niet-faling aantoont; getuigschrift van de R.S.Z. voor Belgische inschrijvers of attest overeenkomstig artikel 90, 4, voor buitenlandse inschrijvers.

2 2148 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS De inschrijver zal, overeenkomstig artikel 44 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, zijn financiële en economische draagkracht aantonen door voorlegging van een passende bankverklaring en een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste drie boekjaren. Technische bekwaamheid : de inschrijver zal, overeenkomstig artikel 45, 1, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, zijn technische bekwaamheid aantonen door voorlegging van een lijst van de voornaamste leveringen van gelijkaardige producten die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, hun bedrag, omvang, data en de publieke of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. 12. De inschrijvers moeten hun offerte gedurende honderd tachtig kalenderdagen gestand doen, te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van de opening van de inschrijving. 13. Gunningscriterium/criteria : zie bestek. 14. Er zijn vrije varianten toegestaan. 15. Niet van toepassing. 16. Geen bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van de periodieke enuntiatieve aankondiging. 17. Verzendingsdatum van de aankondiging : 26 maart Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen (door dit bureau te vermelden) : N Inrichting en levering bibliotheekmeubilair. 1. Aanbestedende overheid : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel. Postadres : Vlaams Parlement, 1011 Brussel. Contactpersoon : Inge Janssens, tel , fax , 2. a) Gunningswijze : algemene offerteaanvraag. b) Vorm van de opdracht : levering. 3. a) Plaats van levering : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, IJzerenkruisstraat 99, 1000 Brussel. b) c) De opdracht bestaat uit : Perceel 1 : de herinrichting van de nieuwe bibliotheekruimte en de levering van aanvullende boeken- en tijdschriftenrekken en ander bibliotheekmeubilair. Perceel 2 : signalisatie bibliotheek. Perceel 3 : verlichting leestafels bibliotheek. Classificatienummer : C.P.A , , , d) Offertes mogen ingediend worden voor het geheel van de opdracht of voor een gedeelte van de opdracht, d.w.z. er mag per perceel worden ingeschreven. Inschrijvingen voor een gedeelte van een perceel zijn niet toegelaten. 4. Leveringstermijn : de uiterste datum voor levering en plaatsing van het meubilair en de rekken is 15 augustus Er kan geleverd en geplaatst worden vanaf ± half juli naargelang de vorderingen in de bouwwerken. 5. a) Het bestek kan worden aangevraagd bij : Vlaams Parlement, Dienst Infrastructuur en Aankoop, 1011 Brussel, fax b) De uiterste datum tot aanvraag van dit bestek : 22 april c) Het bestek kost 25 euro en is te verkrijgen door storting van dit bedrag op rek van het Vlaams Parlement, met vermelding van het besteknummer «INA/02/A45 bibliotheekmeubilair» of door afhaling bij de Afdeling Infrastructuur en Aankoop, Hertogstraat 83, 1000 Brussel (op werkdagen, van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur), met het vermelde bedrag in cash, gepast geld. 6. a) Uiterste datum voor ontvangst van de offertes : 17 mei 2002, te 11 uur. door afgifte tegen ontvangstbewijs tot en met 16 mei 2002, te 16 uur; op de dag van de opening zelf, vóór de opening van de vergadering : zie punt 7, b. b) Adres waar de offertes naar gestuurd moeten worden : zie punt 5, a. c) Taal : Nederlands. 7. a) De opening heeft plaats in openbare zitting. b) De opening van de offertes heeft plaats op vrijdag 17 mei 2002, te 11 uur, in het Vlaams Parlement, Masereelzaal, ingang Leuvenseweg 27, 1000 Brussel. Opgelet : er is een verplichte infodag op 25 april 2002, te 14 uur, vooraf in te schrijven. 8. Borgsom : de borgtocht wordt volgens artikel 5 van de AAV bepaald op 5 % van de aannemingssom. 9. Niet van toepassing. 10. Niet van toepassing. 11. Selectiecriteria : Financiële en economische draagkracht : De inschrijver toont aan dat hij zich niet bevindt in één van de gevallen voor uitsluiting opgesomd in artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 en voegt bij de offerte : uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document, uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst dat het bewijs van niet-faling aantoont; getuigschrift van de R.S.Z. voor Belgische inschrijvers of attest overeenkomstig artikel 90, 4, voor buitenlandse inschrijvers. De inschrijver zal, overeenkomstig artikel 44 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, zijn financiële en economische draagkracht aantonen door voorlegging van : een passende bankverklaring en een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste drie boekjaren.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 2149 Technische bekwaamheid : de inschrijver zal, overeenkomstig artikel 45, 1, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, zijn technische bekwaamheid aantonen door voorlegging van een lijst van de voornaamste leveringen van gelijkaardige producten die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, hun bedrag, omvang, data en de publieke of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. 12. De inschrijvers moeten hun offerte gedurende honderd tachtig kalenderdagen gestand doen, te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van de opening van de inschrijving. 13. Gunningscriterium/criteria : zie bestek. 14. Er zijn vrije varianten toegestaan. 15. Niet van toepassing. 16. Geen bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van de periodieke enuntiatieve aankondiging. 17. Verzendingsdatum van de aankondiging : 26 maart Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen (door dit bureau te vermelden) : N Algemene offerteaanvraag 1. Aanbestedende overheid : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel. Postadres : Vlaams Parlement, 1011 Brussel. Contactpersoon : Marc Eynatten, tel , fax , 2. De opdracht is een aanneming van diensten en bestaat uit het beheer en de uitvoering van een kantoorverhuizing. Categorie van de te verlenen diensten : B. Andere diensten. 3. Plaats van verrichting : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27 en 86, Hertogstraat en 83, Regentlaan en en IJzerenkruisstraat 99, 1000 Brussel. 4. Niet van toepassing. 5. Offertes kunnen enkel ingediend worden voor het geheel van de opdracht. 6. Er zijn geen vrije varianten toegestaan. 7. Uitvoeringstermijn van de dienst : tussen 1 augustus en 15 september a) Het bestek kan worden aangevraagd bij : Vlaams Parlement, Dienst Infrastructuur en Aankoop, 1011 Brussel, fax b) De uiterste datum tot aanvraag van dit bestel : 15 april c) Het bestek kost 25 euro en is te verkrijgen door storting ervan op rek van het Vlaams Parlement, met vermelding van het besteknummer INA/02/B114, of door afhaling bij de Dienst Infrastructuur en Aankoop, Hertogstraat 83, 1000 Brussel, met het vermelde bedrag in cash, gepast geld. 9. a) De opening heeft plaats in openbare zitting op 8 mei 2002, te 10 u. 30 m., in het Vlaams Parlement, Masereelzaal, ingang Leuvenseweg 27, 1000 Brussel. b) Uiterste datum voor het indienen van de offerte : 8 mei 2002, te 10 u. 30 m. c) Taal : Nederlands. 10. Borgsom : de borgtocht wordt volgens artikel 5 van de AAV bepaald op 5 % van de aannemingssom. 11. Niet van toepassing. 12. Niet van toepassing. 13. Formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimumvoorwaarden op financieel, economisch en technisch vlak (selectiecriteria) : Financiële en economische draagkracht : De inschrijver toont aan dat hij zich niet bevindt in één van de gevallen voor uitsluiting opgesomd in artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari De inschrijver zal, overeenkomstig artikel 70 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, zijn financiële en economische draagkracht aantonen door voorlegging van een passende bankverklaring en een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste drie boekjaren. Technische bekwaamheid van de dienstverlener : de inschrijver zal, overeenkomstig artikel 71 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, zijn bekwaamheid aantonen. De offerte moet duidelijk maken dat de inschrijver beschikt over alle kennis, vaardigheden en ervaring die vereist zijn voor een succesvolle realisatie van de opdracht. De inschrijver moet beschrijven (en met referenties aantonen) over welke kennis, ervaring en vaardigheden hij beschikt alsmede aangeven op welke wijze hij die kennis, ervaring en vaardigheden voor de opdracht denkt in te zetten. 14. De inschrijvers moeten hun offerte gedurende honderd tachtig kalenderdagen gestand doen, te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van de opening van de inschrijving. 15. Gunningscriteria : zie bestek. 16. Verplichte infovergadering met rondgang op 17 april 2002, te 10 uur, in het Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel. 17. Verzendingsdatum van de aankondiging : 26 maart Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen : niet van toepassing.

4 2150 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services de l Etat-Major général Algemene Dienst Aankopen In geval van openbare aanbesteding of algemene offerteaanvraag heeft de opening van de inschrijvingen plaats in het lokaal gelegen in het kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, ingang C, Eversestraat 1, te 1140 Brussel. Behoudens andersluidende beschikkingen in de berichten hierna, kunnen de voor de inschrijvers nodige bescheiden geraadpleegd worden : In de burelen van de betrokken aankoopdiensten of -secties tijdens de hieronder aangegeven bezoekuren. In het Kantoor voor aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel. (Wanneer een verkoopprijs in het aanbestedingsbericht aangegeven is.) Service général des Achats En cas d adjudication publique ou d appel d offres général, l ouverture des soumissions a lieu dans le local, situé quartier Reine Elisabeth, bloc 27, entrée C, rue d Evere 1, à 1140 Bruxelles. Sauf indications contraires aux avis ci-après, les documents nécessaires aux soumissionnaires peuvent être consultés : Dans les bureaux des services ou sections d achat concernés pendant les heures de visite indiquées ci-dessous. Au Bureau des adjudications, rue J. de Lalaing 10, à 1040 Bruxelles. (Seulement dans les cas où un prix de vente est indiqué à l avis d adjudication.) Sectie 1. Aankondigingen Section 1. Annonces N Enuntiatieve aankondiging 1. Aanbestedende overheid : Ministerie van Landsverdediging, Algemene Directie Material Resources, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4, vleugel C, 1 e verdieping, lokaal 05, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax , 2. Aard en hoeveelheid of waarde, CPA-nummer : Reeks 1. CPA-code : 296. Omschrijving CPA-groep : wapens en munitie. Omschrijving : levering van VT Fuze 155 mm. Aantal :. Bedrag : ,57 EUR. Reeks 2. CPA-code : 296. Omschrijving CPA-groep : wapens en munitie. Omschrijving : levering van patronen 20 mm Link TP-T Vulcan. Aantal :. Bedrag : ,05 EUR. Reeks 3. CPA-code : 296. Omschrijving CPA-groep : wapens en munitie. Omschrijving : levering van Catering Charge. Aantal :. Bedrag : ,52 EUR. Reeks 4. CPA-code : 296. Omschrijving CPA-groep : wapens en munitie. Omschrijving : levering van patronen 25 mm Link TP-T/DS-SR. Aantal :. Bedrag : ,8 EUR. Reeks 5. CPA-code : 296. Omschrijving CPA-groep : wapens en munitie. Omschrijving : algemene instaatstelling van de radar SCB EL/M 2130A. Aantal :. Bedrag : ,47 EUR. Reeks 6. CPA-code : 296. Omschrijving CPA-groep : wapens en munitie. Omschrijving : levering van oefenbommen BDU 33 D/B. Aantal :. Bedrag : ,73 EUR. N Avis indicatif 1. Pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense, Direction générale Material Resources, quartier Reine Elisabeth, bloc 4, aile C, 1 er étage, local 05, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax , 2. Description et montants des valeurs, numéro CPA : Série 1. Code CPA : 296. Description du groupe CPA : armes et munitions. Description : livraison de VT Fuze 155 mm. Quantité :. Montant : ,57 EUR. Série 2. Code CPA : 296. Description du groupe CPA : armes et munitions. Description : livraison de cartouches 20 mm Link TP-T Vulcan. Quantité :. Montant : ,05 EUR. Série 3. Code CPA : 296. Description du groupe CPA : armes et munitions. Description : livraison de Catering Charge. Quantité :. Montant : ,52 EUR. Série 4. Code CPA : 296. Description du groupe CPA : armes et munitions. Description : livraison de cartouches 25 mm Link TP-T/DS-SR. Quantité :. Montant : ,8 EUR. Série 5. Code CPA : 296. Description du groupe CPA : armes et munitions. Description : mise en état général du radar SCB EL/M 2130A. Quantité :. Montant : ,47 EUR. Série 6. Code CPA : 296. Description du groupe CPA : armes et munitions. Description : livraison de bombes d exercice BDU 33 D/B. Quantité :. Montant : ,73 EUR.

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 2151 Reeks 7. CPA-code : 296. Omschrijving CPA-groep : wapens en munitie. Omschrijving : levering van oefenbommen BDU 50 (MK82). Aantal :. Bedrag : ,11 EUR Overige inlichtingen : vragen dienen gesteld te worden aan de aanbestedende overheid, op het adres vermeld in punt 1. Er wordt aan herinnerd dat de overheidsopdrachten waarvan sprake in deze aankondiging, het onderwerp zullen uitmaken van een nieuwe publicatie, eventueel met verkorte termijn op het moment van de effectieve lancering van de procedure. 5. Datum van verzending van de aankondiging :. 6. Datum van ontvangst van de aankondiging :. 7. Opdracht valt onder de GPA-overeenkomst : neen. Série 7. Code CPA : 296. Description du groupe CPA : armes et munitions. Description : livraison de bombes d exercice BDU 50 (MK82). Quantité :. Montant : ,11 EUR Autres renseignements : les questions seront adressées au pouvoir adjudicateur à l attention de la section suivi dossiers à l adresse du point 1. Il est rappelé que les marchés publics inclus dans la présente publication indicative feront l objet d une nouvelle publication, éventuellement avec des délais raccourcis, au moment du lancement effectif de la procédure. 5. Date de l envoi de l avis :. 6. Date de réception de l avis :. 7. Couvert par l Accord AMP : non. N Enuntiatieve aankondiging 1. Aanbestedende overheid : Ministerie van Landsverdediging, Algemene Directie Material Resources, Kwartier Koningin Elisabeth, blok 4, vleugel C, 1 e verdieping, lokaal 05, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax , 2. Aard en hoeveelheid of waarde, CPA-nummer : Reeks 1. CPA-code : 353. Omschrijving CPA-groep : lucht- en ruimtevaartuigen. Omschrijving : modernisering van de FALCON 20. Aantal : Bedrag : ,68 EUR Overige inlichtingen : vragen dienen gesteld te worden aan de aanbestedende overheid, op het adres vermeld in punt 1. Er wordt aan herinnerd dat de overheidsopdrachten waarvan sprake in deze aankondiging, het onderwerp zullen uitmaken van een nieuwe publicatie, eventueel met verkorte termijn op het moment van de effectieve lancering van de procedure. 5. Datum van verzending van de aankondiging : 22 maart Datum van ontvangst van de aankondiging : 26 maart Opdracht valt onder de GPA-overeenkomst : neen. N Avis indicatif 1. Pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense, Direction générale Material Resources, quartier Reine Elisabeth, bloc 4, aile C, 1 er étage, local 05, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax , 2. Description et montants des valeurs, numéro CPA : Série 1. Code CPA : 353. Description du groupe CPA : produits de la construction aéronautique et spatial. Description : modernisation du FALCON 20. Quantité : Montant : ,68 EUR Autres renseignements : les questions seront adressées au pouvoir adjudicateur à l attention de la section suivi dossiers à l adresse du point 1. Il est rappelé que les marchés publics inclus dans la présente publication indicative feront l objet d une nouvelle publication, éventuellement avec des délais raccourcis, au moment du lancement effectif de la procédure. 5. Date de l envoi de l avis : 22 mars Date de réception de l avis : 26 mars Couvert par l Accord AMP : non. N Enuntiatieve aankondiging 1. Aanbestedende overheid : Ministerie van Landsverdediging, Algemene Directie Material Resources, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4, vleugel C, 1 e verdieping, lokaal 05, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax , 2. Aard en hoeveelheid of waarde, CPA-nummer : Reeks 1. CPA-code : 158. Omschrijving CPA-groep : overige voedingsmiddelen. Omschrijving : veldrantsoenen. Aantal : Bedrag : EUR. Reeks 2. CPA-code : 177. Omschrijving CPA-groep : gebreide en gehaakte goederen. Omschrijving : individuele tent landmacht. Aantal : Bedrag : EUR. Reeks 3. CPA-code : 222. Omschrijving CPA-groep : drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen. Omschrijving : offsetdrukpers DKM. Aantal : Bedrag : ,05 EUR. Reeks 4. CPA-code : 232. Omschrijving CPA-groep : geraffineerde aardolieproducten. Omschrijving : aankoop diesel (F54). Aantal : Bedrag : EUR. Reeks 5. CPA-code : 232. Omschrijving CPA-groep : geraffineerde aardolieproducten. Omschrijving : superbenzine zonder lood. Aantal : Bedrag : EUR. Reeks 6. CPA-code : 232. Omschrijving CPA-groep : geraffineerde aardolieproducten. Omschrijving : brandstof pipe line. Aantal : Bedrag : ,36 EUR. N Avis indicatif 1. Pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense nationale, Direction générale Material Resources, quartier Reine Elisabeth, bloc 4, aile C, 1 er étage, local 05, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax , mil.be. 2. Description et montants des valeurs, numéro CPA : Série 1. Code CPA : 158. Description du groupe CPA : autres produits alimentaires. Description : rations de combat. Quantité : Montant : EUR. Série 2. Code CPA : 177. Description du groupe CPA : articles à maille. Description : tente individuelle FT. Quantité : Montant : EUR. Série 3. Code CPA : 222. Description du groupe CPA : produits de l imprimerie. Description : imprimantes offset DKM. Quantité : Montant : ,05 EUR. Série 4. Code CPA : 232. Description du groupe CPA : produits pétroliers raffinés. Description : achat de diesel (F54). Quantité : Montant : EUR. Série 5. Code CPA : 232. Description du groupe CPA : produits pétroliers raffinés. Description : carburant super sans plomb. Quantité : Montant : EUR. Série 6. Code CPA : 232. Description du groupe CPA : produits pétroliers raffinés. Description : carburant pipe line. Quantité : Montant : ,36 EUR.

6 2152 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Reeks 7. CPA-code : 232. Omschrijving CPA-groep : geraffineerde aardolieproducten. Omschrijving : brandstof schepen. Aantal : Bedrag : EUR. Reeks 8. CPA-code : 295. Omschrijving CPA-groep : overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden. Omschrijving : onderhoud hospitalisatiemateriaal. Aantal : Bedrag : EUR. Reeks 9. CPA-code : 295. Omschrijving CPA-groep : overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden. Omschrijving : anesthesieapparatuur te velde. Aantal : Bedrag : EUR. Reeks 10. CPA-code : 295. Omschrijving CPA-groep : overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden. Omschrijving : det contam radiolog. Aantal : Bedrag : ,83 EUR. Reeks 11. CPA-code : 296. Omschrijving CPA-groep : wapens en munitie. Omschrijving : wisselstukken FN/H (incl. minim.). Aantal : Bedrag : EUR. Reeks 12. CPA-code : 296. Omschrijving CPA-groep : wapens en munitie. Omschrijving : support AIM-9M. Aantal : Bedrag : ,23 EUR. Reeks 13. CPA-code : 341. Omschrijving CPA-groep : motorvoertuigen. Omschrijving : crash voertuigen van het licht vliegwezen. Aantal : Bedrag : EUR. Reeks 14. CPA-code : 361. Omschrijving CPA-groep : meubelen. Omschrijving : veldmeubilair. Aantal : Bedrag : EUR. Reeks 15. CPA-code : 361. Omschrijving CPA-groep : meubelen. Omschrijving : aankoop bureelmeubilair. Aantal : Bedrag : EUR. Reeks 16. CPA-code : 361. Omschrijving CPA-groep : meubelen. Omschrijving : ziekenhuisbedden en nachttafels. Aantal : 65EA. Bedrag : EUR. Reeks 17. CPA-code : 361. Omschrijving CPA-groep : meubelen. Omschrijving : operatietafels en -staanders operatiekwartier. Aantal : Bedrag : EUR Overige inlichtingen : vragen dienen gesteld te worden aan de aanbestedende overheid, op het adres vermeld in punt 1. Er wordt aan herinnerd dat de overheidsopdrachten waarvan sprake in deze aankondiging, het onderwerp zullen uitmaken van een nieuwe publicatie, eventueel met verkorte termijn op het moment van de effectieve lancering van de procedure. 5. Datum van verzending van de aankondiging : 6. Datum van ontvangst van de aankondiging : 7. Opdracht valt onder de GPA-overeenkomst : neen. Série 7. Code CPA : 232. Description du groupe CPA : produits pétroliers raffinés. Description : carburant bateaux. Quantité : Montant : EUR. Série 8. Code CPA : 295. Description du groupe CPA : autres machines d usage spécifique. Description : entretien matériel hospitalier. Quantité : Montant : EUR. Série 9. Code CPA : 295. Description du groupe CPA : autres machiines d usage spécifique. Description : appareil d anesthésie en campagne. Quantité : Montant : EUR. Série 10. Code CPA : 295. Description du groupe CPA : autres machines d usage spécifique. Description : décontamination radiologique. Quantité : Montant : ,83 EUR. Série 11. Code CPA : 296. Description du groupe CPA : armes et munitions. Description : pièces de rechange FN/H (incl. minim.). Quantité : Montant : EUR. Série 12. Code CPA : 296. Description du groupe CPA : armes et munitions. Description : support AIM-9M. Quantité : Montant : ,23 EUR. Série 13. Code CPA : 341. Description du groupe CPA : véhicules automobiles. Description : véhicule crash aviation légère. Quantité : Montant : EUR. Série 14. Code CPA : 361. Description du groupe CPA : meubles. Description : mobilier de campagne. Quantité : Montant : EUR. Série 15. Code CPA : 361. Description du groupe CPA : meubles. Description : achat de mobilier de bureau. Quantité : Montant : EUR. Série 16. Code CPA : 361. Description du groupe CPA : meubles. Description : lits d hôpital et tables de nuit. Quantité : 65EA. Montant : EUR. Série 17. Code CPA : 361. Description du groupe CPA : meubles. Description : tables d opérations et piliers de salle d opérations. Quantité : Montant : EUR Autres renseignements : les questions seront adressées au pouvoir adjudicateur à l attention de la section suivi dossiers à l adresse du point 1. Il est rappelé que les marchés publics inclus dans la présente publication indicative feront l objet d une nouvelle publication, éventuellement avec des délais raccourcis, au moment du lancement effectif de la procédure. 5. Date de l envoi de l avis : 6. Date de réception de l avis : 7. Couvert par l Accord AMP : non. N Enuntiatieve aankondiging 1. Aanbestedende overheid : Ministerie van Landsverdegiging, Algemene Directie Material Resources, Kwartier Koningin Elisabeth, blok 4, vleugel C, 1 e verdieping, lokaal 05, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax , 2. Aard en hoeveelheid of waarde, CPA-nummer : Reeks 1. CPA-code 351. Omschrijving CPA groep : schepen. Omschrijving : reservedelen onderhoud BELGICA. Aantal : Bedrag : ,74 EUR; Reeks 2. CPA-code 351. Omschrijving CPA groep : schepen. Omschrijving : reservedelen onderhoud ARUB motoren. Aantal : Bedrag : ,74 EUR. N Avis indicatif 1. Pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense, Direction générale Material Resources, quartier Reine Elisabeth, bloc 4, aile C, 1 er étage, local 05, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax , 2. Description et montants des valeurs, numéro CPA : Série 1. Code CPA : 351. Description du groupe CPA : produits de la construction navale. Description : pièces de rechange entretien du BELGICA. Quantité : Montant : ,74 EUR; Série 2. Code 351. Description du groupe CPA : produits de la construction navale. Description : pièces de rechange entretien des moteurs ARUB. Quantité : Montant : ,74 EUR.

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Overige inlichtingen : vragen dienen gesteld te worden aan de aanbestedende overheid, op het adres vermeld in punt 1. Er wordt aan herinnerd dat de overheidsopdrachten waarvan sprake in deze aankondiging, het onderwerp zullen uitmaken van een nieuwe publicatie, eventueel met verkorte termijn op het moment van de effectieve lancering van de procedure. 5. Datum van verzending van de aankondiging : 22 maart Datum van ontvangst van de aankondiging : 26 maart Opdracht valt onder de GPA overeenkomst : neen Autres renseignements : les questions seront adressées au pouvoir adjudicateur à l attention de la section suivi dossiers à l adresse du point 1. Il est rappelé que les marchés publics inclus dans la présente publication indicative feront l objet d une nouvelle publication, éventuellement avec des délais raccourcis, au moment du lancement effectif de la procédure. 5. Date de l envoi de l avis : 22 mars Date de réception de l avis : 26 mars Couvert par l accord AMP : non. N Enuntiatieve aankondiging 1. Aanbestedende overheid : Ministerie van Landsverdediging, Algemene Directie Material Resources, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4, vleugel C, 1 e verdieping, lokaal 05, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax , 2. Aard en hoeveelheid of waarde, CPA-nummer : Reeks 1. CPA-code : 296. Omschrijving CPA-groep : wapens en munitie. Omschrijving : volledige technische assistentie M113/AIFV. Aantal :. Bedrag : ,09 EUR. Reeks 2. CPA-code : 296. Omschrijving CPA-groep : wapens en munitie. Omschrijving : rupskettingschakels voor de tank LEOPARD. Aantal :. Bedrag : ,25 EUR. Reeks 3. CPA-code : 343. Omschrijving CPA-groep : delen en toebehoren voor automobielen en motoren daarvan. Omschrijving : buitenbanden. Aantal :. Bedrag : ,47 EUR. Reeks 4. CPA-code : 281. Omschrijving CPA-groep : metalen constructiewerken. Omschrijving : paneelbrug. Aantal :. Bedrag : ,07 EUR. Reeks 5. CPA-code : 281. Omschrijving CPA-groep : metalen constructiewerken. Omschrijving : Tandemasfaltwalsen genie. Aantal :. Bedrag : ,65 EUR. Reeks 6. CPA-code : 341. Omschrijving CPA-groep : motorvoertuigen. Omschrijving : zeefinstallaties genie. Aantal :. Bedrag : ,42 EUR. Reeks 7. CPA-code : 292. Omschrijving CPA-groep : overige machines en apparaten voor algemeen gebruik. Omschrijving : hogedrukreinigers. Aantal :. Bedrag : ,64 EUR. Reeks 8. CPA-code : 341. Omschrijving CPA-groep : motorvoertuigen. Omschrijving : tractor depot. Aantal :. Bedrag : ,34 EUR. Reeks 9. CPA-code : 281. Omschrijving CPA-groep : metalen constructiewerken. Omschrijving : vervanging brugslagmaterieel. Aantal :. Bedrag : ,03 EUR. Reeks 10. CPA-code : 354. Omschrijving CPA-groep : motorrijwielen en rijwielen. Omschrijving : vervanging moto BMW. Aantal :. Bedrag : ,59 EUR. Reeks 11. CPA-code : 296. Omschrijving CPA-groep : wapens en munitie. Omschrijving : rupskettingschakels voor de tank LEOPARD. Aantal :. Bedrag : ,29 EUR Overige inlichtingen : vragen dienen gesteld te worden aan de aanbestedende overheid, op het adres vermeld in punt 1. Er wordt aan herinnerd dat de overheidsopdrachten waarvan sprake in deze aankondiging, het onderwerp zullen uitmaken van een nieuwe publicatie, eventueel met verkorte termijn op het moment van de effectieve lancering van de procedure. 5. Datum van verzending van de aankondiging : 6. Datum van ontvangst van de aankondiging : 7. Opdracht valt onder de GPA-overeenkomst : neen. N Avis indicatif 1. Pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense, Direction générale Material Resources, quartier Reine Elisabeth, bloc 4, aile C, 1 er étage, local 05, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax , 2. Description et montants des valeurs, numéro CPA : Série 1. Code CPA : 296. Description du groupe CPA : armes et munitions. Description : assistance technique complète du M113/AIFV. Quantité :. Montant : ,09 EUR. Série 2. Code CPA : 296. Description du groupe CPA : armes et munitions. Description : patins de chenilles pour char LEOPARD. Quantité :. Montant : ,25 EUR. Série 3. Code CPA : 343. Description du groupe CPA : équipements automobiles. Description : pneus. Quantité :. Montant : ,47 EUR. Série 4. Code CPA : 281. Description du groupe CPA : éléments en métal pour la construction. Description : panneaux de ponts. Quantité :. Montant : ,07 EUR. Série 5. Code CPA : 281. Description du groupe CPA : éléments en métal pour la construction. Description : asphalteuse du génie. Quantité :. Montant : ,65 EUR. Série 6. Code CPA : 341. Description du groupe CPA : véhicules automobiles. Description : installation de tamissage pour le génie. Quantité :. Montant : ,42 EUR. Série 7. Code CPA : 292. Description du groupe CPA : machines d usage général. Description : nettoyeurs haute pression. Quantité :. Montant : ,64 EUR. Série 8. Code CPA : 341. Description du groupe CPA : véhicules automobiles. Description : tracteur de dépôt. Quantité :. Montant : ,34 EUR. Série 9. Code CPA : 281. Description du groupe CPA : éléments en métal pour la construction. Description : remplacement de matériel de franchissement. Quantité :. Montant : ,03 EUR. Série 10. Code CPA : 354. Description du groupe CPA : motocycles et bicyclettes. Description : remplacement moto BMW. Quantité :. Montant : ,59 EUR. Série 11. Code CPA : 296. Description du groupe CPA : armes et munitions. Description : patins de chenilles pour char LEOPARD. Quantité :. Montant : ,29 EUR Autres renseignements : les questions seront adressées au pouvoir adjudicateur à l attention de la section suivi dossiers à l adresse du point 1. Il est rappelé que les marchés publics inclus dans la présente publication indicative feront l objet d une nouvelle publication, éventuellement avec des délais raccourcis, au moment du lancement effectif de la procédure. 5. Date de l envoi de l avis : 6. Date de réception de l avis : 7. Couvert par l Accord AMP : non.

8 2154 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS N Enuntiatieve aankondiging 1. Aanbestedende overheid : Ministerie van Landsverdediging, Algemene Directie Material Resources, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4, vleugel C, 1 e verdieping, lokaal 05, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax , 2. Aard en hoeveelheid of waarde, CPA-nummer : Reeks 1. CPA-code : 741. Omschrijving CPA-groep : rechtskundige diensten; accountants en boekhouders; belastingconsulenten; markt- en opinieonderzoek; advies inzake bedrijfsvoering en beheer; holdings. Omschrijving : dienstovereenkomst voor het ter beschikking stellen van ervaren en gekwalificeerd technisch personeel in de logistieke eenheden. Aantal :. Bedrag : ,68 EUR. Reeks 2. CPA-code : 351. Omschrijving CPA-groep : schepen. Omschrijving : onderhoudswerkzaamheden aan boord Fregatten. Aantal :. Bedrag : ,14 EUR. Reeks 3. CPA-code : 351. Omschrijving CPA-groep : schepen. Omschrijving : onderhoudswerkzaamheden aan boord logistiek steunschip. Aantal :. Bedrag : ,57 EUR. Reeks 4. CPA-code : 351. Omschrijving CPA-groep : schepen. Omschrijving : onderhoudswerkzaamheden op gasturbines Astazou. Aantal :. Bedrag : ,17 EUR. Reeks 5. CPA-code : 351. Omschrijving CPA-groep : schepen. Omschrijving : onderhoudswerkzaamheden op apparatuur SAGEM. Aantal :. Bedrag : ,47 EUR. Reeks 6. CPA-code : 351. Omschrijving CPA-groep : schepen. Omschrijving : onderhoudswerkzaamheden op onderdompelmotoren. Aantal :. Bedrag : ,77 EUR Overige inlichtingen : vragen dienen gesteld te worden aan de aanbestedende overheid, op het adres vermeld in punt 1. Er wordt aan herinnerd dat de overheidsopdrachten waarvan sprake in deze aankondiging, het onderwerp zullen uitmaken van een nieuwe publicatie, eventueel met verkorte termijn op het moment van de effectieve lancering van de procedure. 5. Datum van verzending van de aankondiging : 6. Datum van ontvangst van de aankondiging : 7. Opdracht valt onder de GPA-overeenkomst : neen. N Avis indicatif 1. Pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense, Direction générale Material Resources, quartier Reine Elisabeth, bloc 4, aile C, 1 er étage, local 05, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax , 2. Description et montants des valeurs, numéro CPA : Série 1. Code CPA : 741. Description du groupe CPA : services juridiques, comptables et de conseil de gestion. Description : contrat de service pour mettre à disposition du personnel technique expérimenté et qualifié dans les unités logistiques. Quantité :. Montant : ,68 EUR. Série 2. Code CPA : 351. Description du groupe CPA : produits de la construction navale. Description : travaux d entretien à bord des frégates. Quantité :. Montant : ,14 EUR. Série 3. Code CPA : 351. Description du groupe CPA : produits de la construction navale. Description : travaux d entretien à bord des bâteaux de soutien logistique. Quantité :. Montant : ,57 EUR. Série 4. Code CPA : 351. Description du groupe CPA : produits de la construction navale. Description : travaux d entretien sur les turbines à gaz Astazou. Quantité :. Montant : ,17 EUR. Série 5. Code CPA : 351. Description du groupe CPA : produits de la construction navale. Description : travaux d entretien sur l appareillage SAGEM. Quantité :. Montant : ,47 EUR. Série 6. Code CPA : 351. Description du groupe CPA : produits de la construction navale. Description : travaux d entretien sur les moteurs submergés. Quantité :. Montant : ,77 EUR Autres renseignements : les questions seront adressées au pouvoir adjudicateur à l attention de la section suivi dossiers à l adresse du point 1. Il est rappelé que les marchés publics inclus dans la présente publication indicative feront l objet d une nouvelle publication, éventuellement avec des délais raccourcis, au moment du lancement effectif de la procédure. 5. Date de l envoi de l avis : 6. Date de réception de l avis : 7. Couvert par l Accord AMP : non. N Enuntiatieve aankondiging 1. Aanbestedende overheid : Ministerie van Landsverdediging, Algemene Directie Material Resources, Sectie Communications and Information Systems, Verwerving Applicaties, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4, vleugel B, 3 e verdieping, lokaal 121, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax , 2. Aard en hoeveelheid of waarde, CPA-nummer : Reeks 1. CPA-code : 295. Omschrijving CPA-groep : specifieke apparaten. Omschrijving : informatica verbruiksgoederen. Aantal :. Bedrag : EUR. Reeks 2. CPA-code : 300. Omschrijving CPA-groep : kantoormachines en computers. Omschrijving : storage. Aantal :. Bedrag : EUR. Reeks 3. CPA-code : 300. Omschrijving CPA-groep : kantoormachines en computers. Omschrijving : aanpassing netwerk. Aantal :. Bedrag : EUR. Reeks 4. CPA-code : 300. Omschrijving CPA-groep : kantoormachines en computers. Omschrijving : actieve netwerkcomponenten. Aantal :. Bedrag : EUR. Reeks 5. CPA-code : 300. Omschrijving CPA-groep : kantoormachines en computers. Omschrijving : informatica systeem management. Aantal :. Bedrag : EUR. N Avis indicatif 1. Pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense, Direction générale Material Resources, Section Communication et Systèmes informatiques Acquisition, quartier Reine Elisabeth, bloc 4, aile B/C, 2 e étage, local 8, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax , telex BE PHQ to SGA (SAIB), Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Commandant d Aviation M. Geirnaert, tél Description et montants des valeurs, numéro CPA : Série 1. Code CPA : 295. Description du groupe CPA : appareils spécifiques. Description : biens à usage informatique. Quantité :. Montant : EUR. Série 2. Code CPA : 300. Description du groupe CPA : machines de bureau et ordinateurs. Description : stockage. Quantité :. Montant : EUR. Série 3. Code CPA : 300. Description du groupe CPA : machines de bureau. Description : adaptation réseau. Quantité :. Montant : EUR. Série 4. Code CPA : 300. Description du groupe CPA : machines de bureau et ordinateurs. Description : composants réseaux actifs. Quantité :. Montant : EUR. Série 5. Code CPA : 300. Description du groupe CPA : machines de bureau. Description : système de management informatique. Quantité :. Montant : EUR.

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 2155 Reeks 6. CPA-code : 300. Omschrijving CPA-groep : kantoormachines en computers. Omschrijving : passieve netwerkcomponenten. Aantal :. Bedrag : EUR. Reeks 7. CPA-code : 300. Omschrijving CPA-groep : kantoormachines en computers. Omschrijving : computers, printers en randapparatuur. Aantal :. Bedrag : EUR. Reeks 8. CPA-code : 300. Omschrijving CPA-groep : kantoormachines en computers. Omschrijving : software licenties. Aantal :. Bedrag : EUR. Reeks 9. CPA-code : 300. Omschrijving CPA-groep : kantoormachines en computers. Omschrijving : servers. Aantal :. Bedrag : EUR. Reeks 10. CPA-code : 300. Omschrijving CPA-groep : kantoormachines en computers. Omschrijving : LAN. Aantal :. Bedrag : EUR. Reeks 11. CPA-code : 300. Omschrijving CPA-groep : kantoormachines en computers. Omschrijving : Internet - Intranet. Aantal :. Bedrag : EUR. Reeks 12. CPA-code : 642. Omschrijving CPA-groep : telecommunicatie. Omschrijving : telefooncentrale. Aantal :. Bedrag : EUR. Reeks 13. CPA-code : 722. Omschrijving CPA-groep : advies over leveringen van programmatuur. Omschrijving : licenties DBMS. Aantal :. Bedrag : EUR Overige inlichtingen : vragen dienen gesteld te worden aan de aanbestedende overheid, op het adres vermeld in punt 1. Er wordt aan herinnerd dat de overheidsopdrachten waarvan sprake in deze aankondiging, het onderwerp zullen uitmaken van een nieuwe publicatie, eventueel met verkorte termijn op het moment van de effectieve lancering van de procedure. 5. Datum van verzending van de aankondiging : 6. Datum van ontvangst van de aankondiging : 7. Opdracht valt onder de GPA-overeenkomst : neen. Série 6. Code CPA : 300. Description du groupe CPA : machines de bureau et ordinateurs. Description : composants réseaux passifs. Quantité :. Montant : EUR. Série 7. Code CPA : 300. Description du groupe CPA : machines de bureau et ordinateurs. Description : ordinateurs, imprimantes et appareils périfériques. Quantité :. Montant : EUR. Série 8. Code CPA : 300. Description du groupe CPA : machines de bureau et ordinateurs. Description : licences software. Quantité :. Montant : EUR. Série 9. Code CPA : 300. Description du groupe CPA : machines de bureau et ordinateurs. Description : serveurs. Quantité :. Montant : EUR. Série 10. Code CPA : 300. Description du groupe CPA : machines de bureau et ordinateurs. Description : LAN. Quantité :. Montant : EUR. Série 11. Code CPA : 300. Description du groupe CPA : machines de bureau et ordinateurs. Description : Internet - Intranet. Quantité :. Montant : EUR. Série 12. Code CPA : 642. Description du groupe CPA : télécommunication. Description : centrale téléphonique. Quantité :. Montant : EUR. Série 13. Code CPA : 722. Description du groupe CPA : conseils pour fournitures et programmation. Description : licences DBMS. Quantité :. Montant : EUR Autres renseignements : les questions seront adressées au pouvoir adjudicateur à l attention de la section suivi dossiers à l adresse du point 1. Il est rappelé que les marchés publics inclus dans la présente publication indicative feront l objet d une nouvelle publication, éventuellement avec des délais raccourcis, au moment du lancement effectif de la procédure. 5. Date de l envoi de l avis : 6. Date de réception de l avis : 7. Couvert par l Accord AMP : non. N Aanbestedende overheid : Krijgsmacht, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Steun Materieel en Producten, Ondersectie Verwerving Producten en Munities (MRMP-M/AM), bureel POL (MRMP-M/AM1), kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B, 2 e verdieping, lokaal 112, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard van de te leveren producten : a) Plaats van levering : 1 Eén perceel van m 3 te leveren te Zeebrugge langs de Nato Pipe-line. 2 Eén perceel van m 3 te leveren te Grobbendonk per aak. 3 Eén perceel van m 3 te leveren te Grobbendonk per aak. b) Aard van de te leveren producten en te leveren hoeveelheden : aanschaffing in 2002 van een geschatte hoeveelheid van m 3 militaire gasoil F-54 verdeeld in drie percelen. Het product moet conform zijn met de norm NBN EN 590 climats arctiques, klasse De uitvoeringstermijn : jaar Bestek : a) Plaats van inzage van het bestek : Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax b) Plaats van aanvragen : Adres : zie punt 1 hiervoor. Te contacteren persoon : 1 SM De Plucker/1 Sgt chef Van Assel. Openingsuren : maandag, dinsdag en donderdag, van 9 u. 30 m. tot 11 u. 30 m. N Pouvoir adjudicateur : Forces armées, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel et Produits de Support, Sous-section Acquisition Produits et Munitions (MRMP-M/AM), bureau POL (MRMP-M/AM1), quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B, 2 e étage, local 112, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature des produits à fournir : a) Lieu de livraison : 1 Un lot de m 3 à fournir à Zeebrugge par Pipe-Line OTAN. 2 Un lot de m 3 à fournir à Grobbendonk par péniche. 3 Un lot de m 3 à fournir à Grobbendonk par péniche. b) Nature des produits à fournir et quantités à fournir : acquisition d une quantité estimée à m 3 de gasoil militaire F-54, répartie en trois lots. Le produit doit être conforme à la norme NBN EN 590 climats arctiques, classe Délai d exécution : année Cahier spécial des charges : a) Lieu de consultation du cahier spécial des charges : Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax b) Lieu d obtention : Adresse : voir point 1 ci-dessus. Personnes à contacter : 1 er SM De Plucker/1 Sgt chef Van Assel. Heures d ouverture : lundi, mardi et jeudi, de 9 h 30 m à 11h30m.

10 2156 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS c) Modaliteiten van aanvraag : het bestek is gratis te verkrijgen op de plaats vermeld in punt 5b hiervoor. Het bestek zal gratis opgestuurd worden, enkel wanneer hiervoor een aangetekende brief werd verzonden naar de aanbestedende overheid (zie punt 1a hiervoor). 6. Ontvangst van de offertes : a) Uiterste datum voor de ontvangst : 1 Ofwel in de bus, in het lokaal der aanbestedingen (zie punt 7), juist vóór de de opening. 2 Ofwel op de wijze voorzien in artikel 104 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 te weten als gewoon of aangetekend stuk per post en dit aan het adres vermeld in 1 hierboven. 3 Ofwel bij de Aankoopdienst (zie adres in 1) per drager ten laatste één uur vóór de opening; indien te laat zie 1 hierboven. In geval van depot geldt het ontvangstbewijs door de ambtenaar van de in 1 vermelde dienst gedateerd en ondertekend als rechtsgeldig. b) De offerte zal volledig opgesteld zijn in het Nederlands ofwel in het Frans. 7. Opening van de offertes : de opening van de offertes geschiedt in openbare zitting. Datum, uur en plaats : 22 mei 2002, te 10 uur, lokaal der aanbestedingen, kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, ingang C, Eversestraat 1, 1140 Brussel. 8. Borgtocht : in toepassing van artikel 5 van de bijlage aan het koninklijk besluit van 26 september 1996 wordt de berekeningsbasis van de borgtocht vastgesteld op 1/4 van de totale aannemingssom (BTW niet inbegrepen). De borgtocht zelf wordt bepaald op 5 % van onderhavige berekeningsbasis. 9. Betaling van de leveringen : de betalingen van de leveringen zal geschieden volgens de beschikkingen van artikel 15, 2, van de bijlage aan het koninklijk besluit van 26 september Rechtsvorm : niet van toepassing. 11. Inlichtingen te leveren door de leveranciers : a) Een R.S.Z.-attest volgens artikel 90 van het koninklijk besluit van 8 januari b) De technische bekwaamheid van de leverancier voor de producten waarop de opdracht betrekking heeft. Deze inlichtingen moeten conform zijn met artikelen 43 tot 47 van het koninklijk besluit van 8 januari Gestanddoeningstermijn van de offerte : honderd twintig kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van opening der offertes hernomen in 7, hierboven. 13. Gunningscriteria : niet van toepassing. 14. Vrije varianten : niet toegelaten. 15. Overige inlichtingen : a) Het bestek is geïdentificeerd onder nr. MRMP-M/AM b) De selectiecriteria zijn : N/A. 16. Datum van verzending van de aankondiging : c) Modalités d obtention : le cahier spécial des charges est disponible gratuitement au lieu d obtention (voir conditions au point 5b ci-dessus). Le cahier spécial des charges sera envoyé gratuitement uniquement sur demande adressée par lettre recommandée au pouvoir adjudicateur (voir point 1a ci-dessus). 6. Réception des offres : a) Date limite de réception : 1 Soit dans l urne, au local des adjudications (voir point 7), juste avant l ouverture. 2 Soit suivant les prescriptions de l article 104 de l arrêté royal du 8 janvier 1996, c est-à-dire par lettre normale ou recommandée par La Poste et ceci à l adresse mentionnée au 1 er ci-dessus. 3 Soit au service d achat (adresse au 1 er ci-dessus), par porteur, au plus tard une heure avant l ouverture; si plus tard voir 1 er ci-dessus. En cas de dépôt le reçu daté et signé par le fonctionnaire du service d achat mentionné au 1 er ci-dessus fait foi. b) Les offres doivent être rédigées complètement en français ou néerlandais. 7. Ouverture des offres : l ouverture des offres se fait en séance publique. Date, heure et lieu : 22 mai 2002, à 10 heures, local des adjudications, quartier Reine Elisabeth, bloc 27, entrée C, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. 8. Cautionnement : selon l article 15 de l annexe à l arrêté royal du 26 septembre 1996, l assiette du cautionnement est fixée à 1/4 du montant global du marché (T.V.A. non comprise). Le cautionnement même est fixée à 5 % de l assiette en question. 9. Paiement de la prestation : le paiement des fournitures s effectuera suivant les dispositions de l article 15, 2, de l annexe à l arrêté royal du 26 septembre Forme juridique : non applicable. 11. Renseignements à fournir par l adjudicataire : a) Attestation de l O.N.S.S. suivant les prescriptions de l article 90 de l arrêté royal du 8 janvier b) La capacité technique de l adjudicataire pour les produits faisant l objet du marché. Ces renseignements seront conformes aux articles 43 à 47 de l arrêté royal du 8 janvier Validité de l offre : l offre remise restera valable pendant un délai de cent vingt jours calendrier prenant cours le lendemain de la date d ouverture des soumissions reprise au 7 ci-dessus. 13. Critère d attribution : non applicable. 14. Variantes libre : interdite. 15. Renseignements divers : a) Le cahier spécial des charges porte le n MRMP-M/AM b) Les critères de sélection sont : N/A. 16. Date d envoi de l avis : Sectie 3. Betekende opdrachten Section 3. Marchés notifiés N Gegunde opdracht 1. Naam en adres van de aanbestedende dienst : Defensie, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Steun Materieel en Producten, Ondersectie Verwerving Textiel, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4BC, 2 e verdieping, lokaal 11, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax , telex BE PHQ to MRMP (MRMP-M/AT). 2. Gekozen gunningswijze : algemene offerteaanvraag SAE Datum van de gunning van de opdracht : 25 maart N Marché passé 1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : Défense, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel et Produits de support, Sous-section Acquisition textile, quartier Reine Elisabeth, bloc 4BC, 2 e étage, local 11, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax , télex BE PHQ to MRMP (MRMP-M/AT). 2. Mode de passation choisi : appel d offres général SAE Date d attribution du marché : 25 mars 2002.

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Gunningscriteria van de opdracht : Het bedrag van de offerte. De technische waarde van het voorgestelde product. 5. Aantal ontvangen offertes : vijf. 6. Naam en adres van de aannemer(s) : Wilford Industry, N.V., Industriepark 6K, 9031 Drongen. 7. Aard en hoeveelheid van de geleverde producten : individuele tenten LM Mod 2000 : EA. 8. Betaalde prijs of opgave van de prijzen (minimum/maximum) : S ,00, BTW inbegrepen. 9. P.M. 10. P.M. 11. P.M. 12. Datum van de publicatie van de aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 26 juli Datum van verzending van de huidige aankondiging : 26 maart Critères d attribution du marché : Le montant de l offre. La valeur technique du produit proposé. 5. Nombre d offres reçues : cinq. 6. Nom et adresse du ou des adjudicataire(s) : Wilford Industry, N.V., Industriepark 6K, 9031 Drongen. 7. Nature et quantité des produits fournis : tentes individuelles FT Mod 2000 : EA. 8. Prix payé ou gamme des prix (minimum/maximum) : S ,00, T.V.A. incluse. 9. P.M. 10. P.M. 11. P.M. 12. Date de publication de l avis du marché dans le Journal officiel des Communautés européennes : 26 juillet Date d envoi du présent avis : 26 mars Sectie 4. Niet-betekende opdrachten Section 4. Marchés non notifiés N Niet gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Ministerie van Landsverdediging, Algemene Aankoopdienst, Ondersectie Aankopen automaterieel, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B2-67, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Gekozen gunningswijze : algemene offerteaanvraag. 3. Datum van de gunning van de opdracht : de markt werd niet gegund. 4. Criteria voor de gunning van de opdracht : Technische waarde van de offerte : 50 %. Eenheidsprijs van de moto : 50 %. 5. Aantal ontvangen offertes : vier. 6. Naam en adres van de leverancier(s) : nihil. 7. Aard en hoeveelheid van de geleverde goederen : SAMA betreffende de aankoop van een vaste schijf van 345 moto s alle terrein met toebehoren, aanverwant materieel en diensten, evenals een meerjarige open overeenkomst voor de duur van vijf jaar en een voorwaardelijke schijf van vijf moto s alle terrein met toebehoren en aanverwant materieel (bestemd voor het Luxemburgs leger). 8. Prijs (totaliteit van de markt) : nihil. 9. Waarde en gedeelte dat aan derden in onderaanneming kan worden gegeven : nihil. 10. Andere eventuele inlichtingen : nihil. 11. Datum van bekendmaking van de aankondiging van de opdracht in : Het Bulletin der Aanbestedingen : 31 augustus Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 31 augustus Datum van verzending van deze aankondiging : N Marché non attribué 1. Pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense, Service général des Achats, sous-section des achats du matériel automobile, quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B2-67, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax Mode de passation choisi : appel d offres général. 3. Date d attribution du marché : le marché n a pas été attribué. 4. Critères d attribution du marché : Valeur technique de l offre : 50 %. Prix unitaire de la moto : 50 %. 5. Nombre d offres reçues : quatre. 6. Nom et adresse du(des) fournisseur(s) : néant. 7. Nature et quantité des produits fournis : SAMA relatif à l achat d une tranche ferme de 345 motos tout-terrain avec accessoires, matériels connexes et services, ainsi qu un marché ouvert pluriannuel d une durée de cinq ans et une tranche conditionnelle de cinq motos tout-terrain avec accessoires et matériels connexes (destinée pour l armée luxembourgeoise). 8. Prix (totalité du marché) : néant. 9. Valeur et part du contrat susceptibles d être sous-traité à des tiers : néant. 10. Autres renseignements : néant. 11. Date de publication de l avis du marché au : Bulletin des Adjudications : 31 août Journal officiel des Communautés européennes : 31 août Date d envoi du présent avis :

12 2158 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Divisie Infrastructuur A. Raadpleging der bestekken en bijgaande bescheiden : Iedere werkdag, uitgezonderd de zaterdag : 1. Tussen 14 en 17 uur, in het kantoor van de directeur die zal overgaan tot de aanbesteding. 2. Tussen 10 en 16 uur, op het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, te 1040 Brussel. B. De bestekken en bijgaande bescheiden kunnen bekomen worden : 1. Alleen op het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, wanneer een verkoopprijs vermeld wordt in het bericht. 2. Alleen en gans kosteloos, op eenvoudige aanvraag aan de directeur gelast met de aanbesteding, wanneer geen verkoopprijs vermeld wordt. Division Infrastructure A. Consultation des cahiers spéciaux des charges et des documents y annexés : Tous les jours ouvrables, sauf le samedi : 1. Entre 14 et 17 heures, dans les bureaux du directeur qui procédera à l adjudication. 2. Entre 10 et 16 heures, au Bureau de vente et de consultation des cahiers spéciaux des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, à 1040 Bruxelles. B. Acquisition des cahiers spéciaux des charges et des documents y annexés : 1. Uniquement au Bureau de vente et de consultation des cahiers spéciaux des charges et autres documents concernant les adjudications publiques lorsqu un prix de vente est indiqué à l avis d adjudication. 2. Uniquement et sans frais, sur simple demande adressée au directeur chargé de procéder à l adjudication, lorsqu aucun prix de vente n est mentionné à l avis. N Aanbestedende overheid : 4 e Regionale Directie der Bouwwerken, Koningin Louiza-Marialaan 3, 3970 Leopoldsburg, tel , fax Contactpersoon : de heer Corstjens. 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard, omvang en algemene kenmerken van het werk : provincies Limburg en Antwerpen. Landbouwkundig onderhoud (5 percelen). Meerjarige opdracht van drie jaar. Perceel I : Leopoldsburg. Perceel II : Berlaar, Grobbendonk, Tielen. Perceel III : Brasschaat, Kapellen, Weelde, Arendonk. Perceel IV : Peer Kleine-Brogel, Helchteren, Schietveld. Perceel V : Tongeren, Sint-Truiden, Zutendaal. 4. Kwalitatieve selectiecriteria : a) Uitsluiting. De aannemer moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt zoals vermeld in het artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent bewijs van goed gedrag en zeden, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris dat bewijst dat hij niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat. De documenten waarvan sprake is in 1 en 2 hierboven, mogen vervangen worden door een verklaring op erewoord; 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 17bis, 1 of 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. De verschillende documenten waarvan sprake is in 4 hierboven mogen vervangen worden door het bewijs van de registratie als aannemer (registratie vereist in categorie 8 voor perceel V). In het geval van een tijdelijke vereniging, moeten de documenten voorzien in 1 tot en met 4 voor elkeen van de verenigden geleverd worden. N Pouvoir adjudicateur : 4 e Direction régionale des Constructions, Koningin Louiza-Marialaan 3, 3970 Leopoldsburg, tél , fax Personne de contact : M. Corstjens. 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature, étendue et caractéristiques de l ouvrage : provinces du Limbourg et d Antwerpen. Entretien agricole (5 lots). Marché pluriannuel de trois ans. Lot I : Leopoldsburg. Lot II : Berlaar, Grobbendonk, Tielen. Lot III : Brasschaat, Kapellen, Weelde, Arendonk. Lot IV : Peer Kleine-Brogel, Helchteren, Schietveld. Lot V : Tongeren, Sint-Truiden, Zutendaal. 4. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion. L entrepreneur doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un cas d exclusion cités à l article 17 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire prouvant qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 2 d une attestation récente de non-faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat. Les documents dont question au 1 et 2 ci-dessus peuvent être remplacés par une déclaration sur l honneur; 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 17bis, 1 er ou 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat. Les documents dont question au 4 ci-dessus peuvent être remplacés par la preuve de l enregistrement comme entrepreneur (enregistrement requis en catégorie 8 pour le lot V). En cas d association momentanée, les documents prévus au 1 à 4 ci-dessus seront fournis pour chacun des associés.

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 2159 b) Technische, financiële en economische bekwaamheid. Wordt toegelaten tot deelneming aan de huidige opdracht, de aannemer die wat volgt voorlegt : ofwel het bewijs van zijn erkenning in overeenstemming met ondercategorie G.3, klasse 1 voor de percelen I, II, III en IV. Geen erkenning vereist voor perceel V; ofwel het bewijs van gelijkwaardige erkenning door zijn inschrijving op een officiële lijst van aannemers erkend in een andere EEG-lidstaat, evenals de eventuele aanvullende documenten; ofwel een dossier waaruit blijkt dat de aannemer voldoet aan de in aanmerking te nemen eisen van de bovenvermelde erkenning; een bewijs van minstens 1 gelijkaardige opdracht die qua financiële belangrijkheid ten minste gelijk is aan onderhavige opdracht in de loop van de laatste vijf jaren en dit zonder tussenkomst van een onderaannemer. 5. Gegevens met betrekking tot het bestek : Bestek 2/4/U001/5/1 (Nederlandse tekst). Prijs : 28,00 EUR. 6. Uitvoeringstermijn : drie maal één jaar. 7. Datum, uur en plaats van de opening der offertes : op 7 mei 2002, te 15 u. 30 m., ten overstaan van de chef van de 4 e Regionale Directie der Bouwwerken, in zijn kantoren, te 3970 Leopoldsburg, Merckemlaan 2. b) Capacités financière, économique et technique. Est admis à participer au présent marché l entrepreneur qui fournit : soit la preuve de son agréation en sous-catégorie G.3 pour les lots I, II, III et IV. Pas d agréation requise pour le lot V; soit la preuve d une agréation équivalente par son inscription sur une liste officielle d entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de la CEE, ainsi que les documents complémentaires éventuels; soit un dossier dont il ressort que l entrepreneur satisfait aux exigences de l agréation mentionnées ci-dessus; la preuve d au moins un marché similaire en importance financière que le présent marché au courant des cinq dernières années et ceci sans intermédiaire d un sous-traitant. 5. Données concernant le cahier spécial des charges : Cahier spécial des charges 2/4/U001/5/1 (texte néerlandais). Prix : 28,00 EUR. 6. Délai d exécution : trois fois un an. 7. Date, heure et lieu de l ouverture des offres : le 7 mai 2002, à 15 h 30 m, par-devant le chef de la 4 e Direction régionale des Constructions, en ses bureaux, 3970 Leopoldsburg, Merckemlaan 2. N Aanbestedende overheid : 5 e Regionale Directie der Bouwwerken, Peterseliestraat 19, 8000 Brugge, tel , fax Contactpersoon : Mevr. Couwet. 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard, omvang en algemene kenmerken van het werk : Ieper, kwartier 1 WM Lemahieu. Heraanleg paradeplein. 4. Kwalitatieve selectiecriteria : a) Uitsluiting. De aannemer moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt zoals vermeld in het artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent bewijs van goed gedrag en zeden, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris dat bewijst dat hij niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat. De documenten waarvan sprake is in 1 en 2 hierboven, mogen vervangen worden door een verklaring op erewoord; 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 17bis, 1 of 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. Deze verschillende documenten waarvan sprake is in 4 hierboven mogen vervangen worden door het bewijs van de registratie als aannemer in de categorie 05 of 08. In het geval van een tijdelijke vereniging, moeten de documenten voorzien in 1 tot en met 4 voor elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Technische, financiële en economische bekwaamheid : nihil. N Pouvoir adjudicateur : 5 e Direction régionale des Constructions, Peterseliestraat 19, 8000 Brugge, tél , fax Personne de contact : Mme Couwet. 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature, étendue et caractéristiques de l ouvrage : Ieper, quartier 1 WM Lemahieu. Reconstruction du paradeground. 4. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion. L entrepreneur doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un des cas d exclusion cités à l article 17 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire prouvant qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 2 d une attestation récente de non-faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat. Le documents dont question au 1 et 2 ci-dessus peuvent être remplacés par une déclaration sur l honneur; 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 17bis, 1 er ou 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat. Les documents dont question au 4 ci-dessus peuvent être remplacés par la preuve de l enregistrement comme entrepreneur dans la catégorie 05 ou 08. En cas d association momentanée, les documents prévus au 1 à 4 ci-dessus seront fournis pour chacun des associés. b) Capacités financière, économique et technique : néant.

14 2160 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5. Gegevens met betrekking tot het bestek : Bestek 2/5/G004 (Nederlandse tekst). Prijs : 25,00 EUR. 6. Uitvoeringstermijn : vijfentwintig werkdagen. 7. Datum, uur en plaats van de opening der offertes : op 13 mei 2002, te 11 uur, ten overstaan van de chef van de 5 e Regionale Directie der Bouwwerken, in zijn kantoren, te 8000 Brugge, Peterseliestraat Données concernant le cahier spécial des charges : Cahier spécial des charges 2/5/G004 (texte néerlandais). Prix : 25,00 EUR. 6. Délai d exécution : vingt-cinq jours ouvrables. 7. Date, heure et lieu de l ouverture des offres : le 13 mai 2002, à 11 heures, par-devant le chef de la 5 e Direction régionale des Constructions, en ses bureaux, 8000 Brugge, Peterseliestraat 19. N N Aanbestedende overheid : 1 e Regionale Directie der Bouwwerken, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Contactpersoon : de heer Cludts. 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard, omvang en algemene kenmerken van het werk : Peutie, kwartier Maj. Housiau. Diverse betonherstellingen. 4. Kwalitatieve selectiecriteria : a) Uitsluiting. De aannemer moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt zoals vermeld in het artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent bewijs van goed gedrag en zeden, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris dat bewijst dat hij niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat. De documenten waarvan sprake is in 1 en 2 hierboven, mogen vervangen worden door een verklaring op erewoord; 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 17bis, 1 of 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. Deze verschillende documenten waarvan sprake is in 4 hierboven, mogen vervangen worden door het bewijs van de registratie als aannemer in de categorie 11, 18 of 19. In het geval van een tijdelijke vereniging, moeten de documenten voorzien in 1 tot en met 4 voor elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Technische, financiële en economische bekwaamheid : nihil. 5. Gegevens met betrekking tot het bestek. Bestek 1/1/A407 (Nederlandse tekst). Prijs : 20,00 EUR. 6. Uitvoeringstermijn : zestig werkdagen. 7. Datum, uur en plaats van de opening der offertes : op 8 mei 2002, te 11 uur, ten overstaan van de chef van de 1 e Regionale Directie der Bouwwerken, in zijn kantoren, te 1800 Peutie, Martelarenstraat, blok 7, lokaal Pouvoir adjudicateur : 1 re Direction régionale des Constructions, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax Personne de contact : M. Cludts. 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature, étendue et caractéristiques de l ouvrage : Peutie, quartier Maj. Housiau. Réparations diverses de béton. 4. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion. L entrepreneur doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un cas d exclusion cités à l article 17 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire prouvant qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 2 d une attestation récente de non-faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat. Les documents dont question au 1 et 2 ci-dessus peuvent être remplacés par une déclaration sur l honneur; 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 17bis, 1 er ou 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat. Les documents dont question au 4 ci-dessus peuvent être remplacés par preuve de l enregistrement comme entrepreneur dans la catégorie 11, 18 ou 19. En cas d association momentanée, les documents prévus au 1 à 4 seront fournis pour chacun des associés. b) Capacités financière, économique ou technique : néant. 5. Données concernant le cahier spécial des charges : Cahier spécial des charges 1/1/A407 (texte néerlandais). Prix : 20,00 EUR. 6. Délai d exécution : soixante jours ouvrables. 7. Date, heure et lieu de l ouverture des offres : le 8 mai 2002, à 11 heures, par-devant le chef de la 1 re Direction régionale des Constructions, en ses bureaux, 1800 Peutie, Martelarenstraat, bloc 7, local 0.27.

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 2161 N N Aanbestedende overheid : 8 e Regionale Directie der Bouwwerken, plaine de Belgrade, 5001 Namur (Belgrade), telefoon nr , fax Contactpersonen : Mevr. Van Laer, Mevr. Herbots of de heer Ostyn. 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard, omvang en algemene kenmerken van het werk : Namur (Belgrade), kwartier Belgrade. Installatie van de lokale sectie 8 KDR in blok J. 4. Kwalitatieve selectiecriteria : a) Uitsluiting. De aannemer moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt zoals vermeld in het artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent bewijs van goed gedrag en zeden, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris dat bewijst dat hij niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat. De documenten, waarvan sprake is in 1 en 2 hierboven, mogen vervangen worden door een verklaring op erewoord; 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 17bis, 1 of 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. De verschillende documenten, waarvan sprake is in 4 hierboven, mogen vervangen worden door het bewijs van de registratie als aannemer. In het geval van een tijdelijke vereniging moeten de documenten, voorzien in 1 tot en met 4, voor elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Technische, financiële en economische bekwaamheid : Wordt toegelaten tot deelneming aan de huidige opdracht, de aannemer die wat volgt voorlegt : ofwel het bewijs van zijn erkenning in overeenstemming met categorie D, klasse 1; ofwel het bewijs van gelijkwaardige erkenning door zijn inschrijving op een officiële lijst van aannemers erkend in een andere E.E.G.-lidstaat, evenals eventuele aanvullende documenten; ofwel een dossier waaruit blijkt dat de aannemer voldoet aan de in aanmerking te nemen eisen van de bovenvermelde erkenning. 5. Gegevens met betrekking tot het bestek : Bestek 2/8/A030 (Franse tekst). Prijs : 46,00 EUR. 6. Uitvoeringstermijn : zestig werkdagen. 7. Datum, uur en plaats van de opening der offertes : op 14 mei 2002, te 11 uur, ten overstaan van de chef van de 8 e Regionale Directie der Bouwwerken, in zijn kantoren, te 5001 Namur (Belgrade), plaine de Belgrade. 1. Pouvoir adjudicateur : 8 e Direction régionale des Constructions, plaine de Belgrade, 5001 Namur (Belgrade), tél , fax Personnes de contact : Mme Van Laer, Mme Herbots ou M. Ostyn. 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature, étendue et caractéristiques de l ouvrage : Namur (Belgrade), quartier de Belgrade. Installation section locale 8 KDR dans le bloc J. 4. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion. L entrepreneur doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un des cas d exclusion cités à l article 17 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire prouvant qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 2 d une attestation récente de non-faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat. Les documents dont question au 1 et 2 ci-dessus peuvent être remplacés par une déclaration sur l honneur; 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 17bis, 1 er ou 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat. Les documents dont question au 4 ci-dessus peuvent être remplacés par la preuve de l enregistrement comme entrepreneur. En cas d association momentanée les documents, prévus au 1 à 4 ci-dessus, seront fournis pour chacun des associés. b) Capacités financière, économique ou technique : Est admis à participer au présent marché l entrepreneur qui fournit : soit la preuve de son agréation en catégorie D, classe 1; soit la preuve d une agréation équivalente par son inscription sur une liste officielle d entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de la C.E.E., ainsi que les documents complémentaires éventuels; soit un dossier dont il ressort que l entrepreneur satisfait aux exigences de l agréation mentionnées ci-dessus. 5. Données concernant le cahier spécial des charges : Cahier spécial des charges 2/8/A030 (texte français). Prix : 46,00 EUR. 6. Délai d exécution : soixante jours ouvrables. 7. Date, heure et lieu de l ouverture des offres : le 14 mai 2002, à 11 heures, par-devant le chef de la 8 e Direction régionale des Constructions, en ses bureaux, 5001 Namur (Belgrade), plaine de Belgrade.

16 2162 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN INTERNATIONALE SAMENWERKING MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE Directie Generaal van de Internationale Samenwerking Direction générale de la Coopération internationale N Oproep tot de kandidaten 1. Organisme : DGIS, Directie generaal voor Internationale Samenwerking, Dienst Overlevingsfonds, Brederode straat 6, 1000 Brussel, fax Omschrijving : deze oproep is bedoeld om kandidaten te vinden voor het uitschrijven van een beperkte offerteaanvraag voor de uitvoering van een einde project evaluatie. 3. Plaats en omschrijving : het vermelde project wordt uitgevoerd door de NGO «Bevrijde Wereld» (in samenwerking met Broederlijk Delen, NCOS en Vredeseilanden) en loopt sinds 1997 in Senegal. De globale kostprijs van dit project was ongeveer euros. Deze interventie wordt gefinancierd in het raam van het Overlevingsfonds. De algemene doelstelling is het bevorderen van de zelfontwikkeling, vertrekkend van de rehabilitatie en het beheer van de natuurlijke hulpbronnen van het dorpsmilieu. De specifieke doelstellingen zijn : 1 bijdragen aan de waterbeheersing door de dorspgemeenschappen : het realiseren van dijken, putten, boringen en erosiebestrijding; 2 bijdragen aan de voedselveiligheid en de verhoging van het inkomen van de boeren : ontwikkeling van tuinbouw, rijstcultuur en andere inkomensgenererende activiteiten; 3 versterken van de technische en beheerscapaciteiten van de dorpsorganisaties; technische vorming van rurale begeleiders, vorming van dorpsverantwoordelijken in het beheer van de acties; 4 ontwikkelen van de bewustmaking van de bevolking inzake beheer en rehabilitatie van de natuurlijke hulpbronnen : animatiecampagnes, uitwisselingsbezoeken, participatieve diagnostieken; 5 uitbouwen van een netwerk voor uitwisseling en commercialisering tussen de producten van de verschillende interventiezones; 6 versterken van de interventiecapaciteiten van de verschillende partners in Senegal; 7 bevorderen van het partnerschap Noord-Noord, Noord-Zuid en Zuid-Zuid tussen de respectievelijke NGO s in België en Senegal. Het project zal activiteiten ondersteunen in drie verschillende gebieden : Diourbel (negenentwintig dorpen), Kolda (vijf dorpen) en Tambacounda (éénendertig dorpen). De doelgroep van het project bestaat uit de landbouwfamilies van de projectregio s die zullen betrokken worden bij de acties (ongeveer inwoners). DGIS wenst een evaluatie uit te voeren van dit project, in samenspraak met de betrokken NGO en de lokale autoriteiten, om de nodige adviezen te kunnen bekomen onder andere over de impact van de acties, de coherentie van het geheel en het nut van een eventuele volgende fase. Bijkomende objectieven als «gender» en milieu zullen eveneens moeten onderzocht worden. 4. Startdatum procedure : er wordt voorzien dat de procedure zal starten in september N Appel aux candidats 1. Organisme : DGCI, Direction générale de la Coopération internationale, Service Fonds belge de Survie, rue Bréderode 6, 1000 Bruxelles, fax Description : cet appel est destiné aux candidats susceptibles de soumissionner à un appel d offres restreint pour l exécution d une évaluation de fin de projet. 3. Lieu et description : le présent projet est exécuté depuis 1997 par l ONG «Bevrijde Wereld/Terre nouvelle» (en collaboration avec NCOS, Broederlijk Delen et Vredeseilanden) au Sénégal. Le coût total du projet s élève à EUR. Cette intervention a été financée dans le cadre du Fonds belge de Survie. L objectif général est de promouvoir l autodéveloppement à partir de la réhabilitation et de la gestion des ressources naturelles du milieu villageois. Les objectifs spécifiques sont les suivants : 1 contribuer à la gestion de l eau par les communautés villageoises, la réalisation de digues, de puits, de forages et la lutte contre l érosion; 2 contribuer à la sécurité alimentaire et à l augmentation des revenus des paysans : développement de l horticulture, de la riziculture et d activités génératrices de revenus; 3 renforcer les capacités techniques et gestionnaires des organisations villageoises : formation, techniques d accompagnateurs ruraux, formation de responsables villageois dans la gestion des actions; 4 développer la conscientisation de la population en matière de gestion et de réhabilitation des ressources naturelles; campagnes d animation, visites d échange, diagnostics participatifs; campagnes d animation, visites d échange, diagnostics participatifs; 5 mettre sur pied un réseau d échange et de commercialisation entre les producteurs de différentes zones d intervention; 6 renforcer les capacités d intervention des différents partenaires au Sénégal; 7 promouvoir le partenariat Nord-Nord, Nord-Sud et Sud-Sud entre les différentes ONG en Belgique et Sénégal. Le projet soutiendra des activités dans trois régions différentes : Diourbel (vingt-neuf villages), Kolda (cinq villages) et Tambacounda (trente et un villages). Le groupe cible est constitué des familles paysannes des régions du projet qui seront associées aux actions (environ habitants). LA DGCI souhaite réaliser une évaluation de ce projet en concertation avec les ONG et les autorités locales, afin d obtenir les conseils nécessaires sur l impact des actions, la cohérence de l ensemble et l utilité d une éventuelle nouvelle phase. Des objectifs supplémentaires tels que «gender» et environnement doivent également être examinés. 4. Date de début de la procédure : il est prévu que la procédure démarrera en septembre 2002.

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Selectiecriteria : 1 de kandidaten moeten ervaring hebben met de evaluaties van geïntegreerde projecten. Dit criterium wordt bevestigd met een lijst en referenties van evaluaties die reeds zijn uitgevoerd in Afrika; 2 de kandidaten moeten in staat zijn om deze evaluatie nog dit jaar uit te voeren. Vijf kandidaten zullen worden uitgekozen om deel te nemen aan de procedure. 6. Deelnemers : op deze oproep kunnen zowel NGO s, studieburelen, privé-ondernemingen als universitaire of openbare diensten antwoorden. 7. Taalkeuze : deze oproep kan worden beantwoord in de drie landstalen. 8. Inschrijving en inlichtingen : de kandidaturen, samen met de gevraagde bewijsstukken, dienen gezonden te worden, binnen de drie weken na de publicatie van deze oproep, naar bovenvermeld adres, ter attentie van de dienst D22.3, Overlevingsfonds. Bijkomende informatie kan verkregen worden op de dienst D22.3 van DGIS op tel , ir. K. François. 5. Critères de sélection : 1 les candidats doivent bénéficier d une expérience d évaluation de projets intégrés. Ils fourniront la preuve de cette expérience en soumettant la liste et les références des évaluations déjà effectuées en Afrique; 2 les candidats doivent être capables d exécuter cette évaluation encore cette année. Cinq candidats seront sélectionnés pour participer à la procédure. 6. Soumissionnaires : tant les ONG, les bureaux d études, les entreprises privées que les institutions universitaires ou publiques peuvent répondre à cet appel. 7. Choix de langue : il peut être répondu à cet appel dans les trois langues nationales. 8. Soumission et renseignements : les candidatures, ainsi que les pièces justificatives requises seront envoyées, endéans les trois semaines suivant la date de publication du présent appel, à l adresse susmentionné, à l attention du service D22.3, Fonds belge de Survie. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au service D22.3 de la DGCI au tél , ir. K. François. N Oproep tot kandidaten 1. Organisme : DGIS, Directie generaal voor Internationale Samenwerking, Dienst Overlevingsfonds, Brederode straat 6, 1000 Brussel, fax Omschrijving : deze oproep is bedoeld om kandidaten te vinden voor het uitschrijven van een beperkte offerteaanvraag voor de uitvoering van een einde project evaluatie. 3. Plaats en omschrijving : het vermelde project wordt uitgevoerd door de NGO «Artsen zonder grenzen Médecins sans frontières» en loopt sinds 1997 in Tsjaad. De globale kostprijs van dit project was ongeveer EUR. Deze interventie wordt gefinancierd in het raam van het Overlevingsfonds. De algemene doelstelling bestaat erin het openbaar sanitair netwerk opnieuw op te starten en te ontwikkelen in drie van de vier districten van de prefectuur Oostelijk Logone (Doba, Goré en Bessao). Dit netwerk werd grotendeels verwoest bij de opstand van De prefectuur oostelijk Logone is in het uiterste zuiden van Tsjaad gelegen. Het project heeft zijn doelstellingen op medisch, institutioneel en nutritioneel vlak. De bevolking van de drie betrokken districten bedraagt ongeveer inwoners en is voor het grootste deel sedentair (ongeveer 98 %). DGIS wenst een evaluatie uit te voeren van dit project, in samenspraak met de betrokken NGO en de lokale autoriteiten, om de nodige adviezen te kunnen bekomen onder andere over de impact van de acties, de coherentie van het geheel en het nut van een eventuele volgende fase. Bijkomende objectieven als «gender» en milieu zullen eveneens moeten onderzocht worden. 4. Startdatum procedure : er wordt voorzien dat de procedure zal starten in september Selectiecriteria : 1 de kandidaten moeten ervaring hebben met evaluaties van geïntegreerde projecten. Dit criterium wordt bevestigd met een lijst en referenties van evaluaties die reeds zijn uitgevoerd in Afrika; 2 de kandidaten moeten ervaring hebben in de medische en nutritionele sector. vijf kandidaten zullen worden uitgekozen om deel te nemen aan de procedure. N Appel aux candidats 1. Organisme : DGCI, Direction générale de la Coopération Internationale, Service Fonds Belge de Survie, rue Bréderode 6, 1000 Bruxelles, fax Description : cet appel est destiné aux candidats susceptibles de soumissionner à un appel d offres restreint pour l exécution d une évaluation de fin de projet. 3. Lieu et description : le présent projet est exécuté depuis 1997 par l ONG «Artsen zonder grenzen Médecins Sans Frontières», au Tchad. Le coût total du projet d élève à EUR. Cette intervention a été financée dans le cadre du Fonds Belge de Survie. L objectif général est de redémarrer et de développer le réseau sanitaire public dans trois des quatres districts de la préfecture du Logone oriental (Doba, Goré et Bessao). Ce réseau a été en grande partie détruit lors de la révolte de La préfecture du Logone oriental se trouve à l extrême sud du Tchad. Les objectifs du projet se situent dans le domaine médical, institutionel et nutritionel. La popolation des trois districts considérés est d environ habitants, essentiellement sédentaire (environ 98 %). La DGCI souhaite réaliser une évaluation de ce projet en concertation avec les ONG et les autorités locales, afin d obtenir les conseils nécessaires sur l impact des actions, la cohérence de l ensemble et l utilité d une éventuelle nouvelle phase. Des objectifs supplémentaires tels que «gender» et environnement doivent également être examinés. 4. Date de début de la procédure : il est prévu que la procédure démarrera en septembre Critères de sélection : 1 les candidats doivent bénéficier d une expérience d évaluation de projets intégrés. Ils fourniront la preuve de cette expérience en soumettant la liste et les références des évaluations déjà effectuées en Afrique; 2 les candidats doivent bénéficier d une expérience dans les domaines médical et nutritionnel. Cinq candidats seront sélectionnés pour participer à la procédure.

18 2164 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 6. Deelnemers : op deze oproep kunnen zowel NGO s, studieburelen, privé-ondernemingen als universitaire of openbare diensten antwoorden. 7. Taalkeuze : deze oproep kan worden beantwoord in de drie landstalen. 8. Inschrijving en inlichtingen : de kandidaturen, tezamen met de gevraagde bewijsstukken, dienen gezonden te worden, binnen de drie weken na de publicatie van deze oproep, naar bovenvermeld adres, ter attentie van de dienst D22.3, Overlevingsfonds. Bijkomende informatie kan verkregen worden op de dienst D22.3 van DGIS op tel , Dr. M. Vanderheyden. 6. Soumissionnaires : tant les ONG, les bureaux d études, les entreprises privées que les institutions universitaires ou publiques peuvent répondre à cet appel. 7. Choix de langue : il peut être répondu à cet appel dans les trois langues nationales. 8. Soumission et renseignements : les candidatures, ainsi que les pièces justificatives requises seront envoyées, endéans les trois semaines suivant la date de publication du présent appel, à l adresse susmentionnée, à l attention du service D22.3, Fonds Belge de Survie. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au service D22.3 de la DGCI, au tél , Dr. M. Vanderheyden. MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L ENVIRONNEMENT Rijksdienst voor Pensioenen Office national des Pensions N Oproep tot kandidaatstelling 1. Aanbestedende dienst : Rijksdienst voor Pensioenen, de heer Gabriël Perl, administrateur-generaal, Zuidertoren, 1060 Brussel, de heer Lenoir, Jacquy, tel , Mevr. Brouxhon, Claudine, tel , fax Wijze van gunning : beperkte offerteaanvraag. Versnelde procedure : deze procedure is verantwoord door de dringende noodzakelijkheid voortvloeiend uit de snelle informatisering van alle diensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (het in gebruik nemen van een elektronische besteldienst, zowel intern als extern en de installatie van een intranet), de aanhoudende groei van de vraag naar printers en de noodzaak om een aantal verouderde printers te vervangen. Vorm van de opdracht : leveringen en diensten. 3. Plaats van de dienstverlening : de centrale diensten van de Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren, 1060 Brussel. Onderwerp van de opdracht : leveren en onderhouden van verschillende types van drukkers, in totaal tweehonderd twintig drukkers en honderd recto-verso eenheden als volgt verdeeld : twintig éénkleurige, persoonlijke A4 laserprinters; honderd zestig éénkleurige netwerklaserprinters A4; vijf éénkleurige netwerkprinters A3; tien kleuren netwerklaserprinters A4; twintig deskjetkleurenprinters A4; vijf deskjetkleurenprinters A3; honderd recto-verso eenheden voor de éénkleurige netwerklaserprinters A4. De markt zal onderverdeeld worden in twee loten, het eerste met betrekking tot de laserprinters en het tweede betreffende de deskjetprinters. Leveringen : CPA Onderhoud : CPC A.7/CPC 84. De leveranciers zullen een offerte aanbieden voor het geheel van deze aanbesteding of voor één lot. 4. Leveringstermijn : de levering zal plaatsvinden in verschillende stappen in overleg met de opdrachtgever en dit vanaf 15 oktober Rechtspersoonlijkheid : geen tijdelijke verenigingen toegestaan. 6. Uiterste datum voor de aanvragen tot deelneming : 17 april N Appel aux candidatures 1. Pouvoir adjudicateur : Office national des Pensions, M. Gabriël Perl, administrateur général, Tour du Midi, 1060 Bruxelles, M. Jacquy Lenoir, tél , Mme Brouxhon, Claudine, tél , fax Mode de passation choisi : appel d offres restreint. Procédure accélérée : cette procédure est justifiée par l urgence créée par la rapide informatisation de tous les services de l Office national des Pensions, (la mise en service d une messagerie électronique tant interne qu externe et l installation d un intranet), l accroissement consécutif de la demande d imprimantes et le besoin de remplacer un certain nombre d entre-elles devenues obsolètes. Forme du marché : fournitures et services. 3. Lieu de livraison : les services centraux de l Office national des Pensions, Tour du Midi, à 1060 Bruxelles. Objet du marché : fournir et maintenir différents types d imprimantes, au total deux cent vingt imprimantes et cent unités recto verso répartis comme suit : vingt imprimantes lasers monochromes individuelles A4; cent soixante imprimantes lasers monochromes réseaux A4; cinq imprimantes lasers monochromes réseaux A3; dix imprimantes lasers couleurs réseaux A4; vingt imprimantes deskjets couleurs A4; cinq imprimantes deskjets couleurs A3; cent unité recto-verso pour les imprimantes lasers monochromes réseaux A4. Ce marché sera réparti en deux lots, le premier ayant trait aux imprimantes laser et le deuxième aux imprimantes deskjet. Acquisition de fournitures : CPA Maintenance : CPC A.7/CPC 84. Les fournisseurs présenteront une offre pour l ensemble du marché ou pour un seul lot, maintenance comprises. 4. Délai de livraison : la livraison se déroulera en plusieurs étapes en accord avec l Office national des Pensions et devra avoir lieu à partir du 15 octobre Forme juridique : pas d associations momentanées autorisées. 6. Date limite de réception des demandes de participation : 17 avril 2002.

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 2165 Ontvangstadres : R.V.P. ter attentie van de heer Gabriël Perl, administrateur-generaal, 36 e verdieping, Zuidertoren, 1060 Brussel. Talen : Nederlands of Frans. 7. Uiterste datum voor verzending van uitnodigingen tot inschrijving : 24 april Borgtocht : 5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (BTW niet inbegrepen). 9. Te verstrekken inlichtingen bij de aanvraag tot deelneming : de kandidaat moet kunnen bewijzen door een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land, dat hij in orde is met zijn bijdragen van de sociale zekerheid en met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waarin hij gevestigd is. De kandidaat moet tevens kunnen bewijzen door een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst dat hij zich niet bevindt in één van de gevallen vermeld in 1, 2 en 3 van artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. De kandidaat moet zijn financiële en economische draagkracht kunnen aantonen door de voorlegging van balansen, uittreksels uit de balansen of jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren. De technische bekwaamheid van de leverancier moet aangetoond worden aan de hand van een lijst van zijn belangrijkste gelijksoortige realisaties tijdens de laatste jaren, samen met een beschrijving van de technische uitrusting waarover hij beschikt voor de uitvoering van deze opdracht, alsook van de mogelijkheid van deze uitrusting inzake performantie, veiligheid en capaciteit. 10. De gunningscriteria van de opdracht zullen vermeld worden in de uitnodiging tot het indienen van een offerte. 11. Minimum en maximum aantal leveranciers die zullen uitgenodigd worden een offerte in te dienen : nihil. 12. Verbod van varianten : nihil. 13. Andere inlichtingen : nihil. 14. Het bericht zal ook worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (geen periodieke aanwijzing). 15. Datum van verzending van aankondiging : 26 maart Datum van ontvangst voor de aankondiging door het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen : 17. De opdracht valt onder de GATT-overeenkomst. Adresse de réception : O.N.P., à l attention de M. Gabriël Perl, administrateur général, 36 e étage, Tour du Midi, 1060 Bruxelles. Langues : française ou néerlandaise. 7. Date limite d envoi des invitations à présenter une offre : le 24 avril Cautionnement : 5 % du montant de la commande (hors T.V.A.). 9. Les informations à communiquer lors de la demande de participation sont les suivantes : le candidat doit pouvoir prouver à l aide d une attestation établie par l autorité compétente du pays en cause qu il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale et qu il a satisfait à ses obligations relatives au paiement des impôts conformément à la législation belge ou à celle du pays dans lequel il est établi. Le candidat doit également pouvoir prouver à l aide d un extrait du casier judiciaire ou à l aide d un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de provenance qu il ne se situe pas dans une des situations mentionnées sous les points 1, 2 et 3 de l article 43 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de livraisons et de services et aux concessions de travaux publics. Le candidat doit pouvoir justifier sa capacité financière et économique par la présentation de bilans, d extrait de bilans ou de comptes annuels des trois derniers exercices. La capacité technique du fournisseur doit être justifiée par la liste des principales réalisations similaires effectuées au cours des dernières années ainsi que par une description de l équipement technique dont il dispose pour l exécution du marché et des possibilités de performance, de sécurité et de capacité de cet équipement. 10. Les critères d attribution du marché seront mentionnés dans l invitation à présenter une offre. 11. Nombre minimum et maximum de fournisseurs invités à présenter une offre : nihil. 12. Interdiction de variantes libres : nihil. 13. Autres renseignements : nihil. 14. L avis sera aussi publié au Journal officiel des Communautés européennes. (Pas d avis indicatif périodique). 15. Date d envoi de l avis : 26 mars Date de réception de l avis par l Office des Publications officielles des Communautés européennes : 17. Le marché est couvert par l Accord du GATT. N Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren, 1060 Brussel, fax Voor bijkomende inlichtingen : De heer Duchesne, tel (Fr.), De heer Dierickx, tel (Nl.), 2. Te verlenen diensten : CPC en Deel 1 : meerjarige verzekeringsovereenkomst A.B.R., inclusief sectie 2 (burgerrechtelijke aansprakelijkheid). Geschatte waarde van de werken : S Deel 2 : meerjarige verzekeringsovereenkomst burgerlijke aansprakelijkheid in excedent van de sectie 2 van de A.B.R.-polis. Gunningswijze : onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 3. Plaats van verrichting : Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren, 1060 Brussel. 4. Enkel verzekeringsmaatschappijen kunnen een offerte indienen. Bijvoegen : attest van de C.D.V. of geassimileerd voor de beoefening van voormelde takken. N Office national des Pensions, Tour du Midi, 1060 Bruxelles, fax Pour des informations complémentaires sur le marché : M. Duchesne, tél (Fr.), M. Dierickx, tél (Nl.), 2. La catégorie des services à prester : classification CPC et Partie 1 : service d assurance pluriannuel TRC, compris la section 2 (responsabilité civile). Valeur estimée des travaux : S Partie 2 : service d assurance pluriannuel en responsabilité civile en excédent de la section 2 de la police T.R.C. Mode de passation : procédure négociée avec publicité. 3. Lieu de prestation du marché : Office national des Pensions, Tour du Midi, 1060 Bruxelles. 4. Seules les compagnies d assurances sont autorisées à remettre offre. A joindre : l attestation de l O.C.A. ou assimilée pour la pratique de ces branches.

20 2166 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5. De dienstverleners mogen een offerte indienen voor een gedeelte van de diensten. 6. Iedere kandidaat die beantwoordt aan de eisen van deze bekendmaking zal een lastenboek ontvangen mits betaling van S 125, Vrije varianten zijn toegelaten. 8. De aanvang voor het verlenen van de diensten : tussen september en december Looptijd van de opdracht : ± vier jaar. 9. De kandidaturen, in het Nederlands of het Frans, moeten vóór 13 mei 2002, te 12 uur, ingediend worden bij de heer Gabriel Perl, administrateur-generaal, Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren, 1060 Brussel. 10. A. Minimumeisen in hoofde van de leidende maatschappij en de medeverzekeraars : 1 Uitsluitingscriteria : Een verklaring op erewoord dat de inschrjver zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen van artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari Een attest van de sociale zekerheid dient bijgevoegd conform artikel 69bis van het koninklijk besluit van 8 januari Financiële en economische draagkracht : Artikel 70 van het koninklijk besluit van 8 januari De jaarrekeningen van de laatste drie jaren. B. Bijkomende minimumeisen voor de leidende maatschappij : 1 Verklaring dat de kandidaat de mogelijkheid heeft om alleen minstens 20 % van het contract te onderschrijven. 2 Verklaring dat de inschrijving eveneens geldt als medeverzekeraar. 3 Technische bekwaamheid (artikel 71 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996) : a) De kandidaat moet beschikken over een voldoende uitgebreide personeelsbezetting. Bij te voegen : organigram met de namen, de beroepskwalificaties en de talenkennis van de verantwoordelijken voor de gevraagde dienstverlening, zowel voor productie als schade. Deze dienen beide landstalen, zowel geschreven als gesproken, te beheersen. Zij dienen tevens te beschikken over minstens twee ervaren ingenieurs in preventie (C.V. bij te voegen). b) Verklaring onder eed waarin de kandidaat samen met de nodige stukken aantoont dat hij in België op een doeltreffende manier wordt vertegenwoordigd voor de uitoefening van zijn beroep. Een eenvoudige verwijzing naar de relevant geachte documenten die reeds door deze aankondiging werden gevraagd, volstaat. c) Hij moet beschikken over een uitgebreide ervaring in het opstellen van verzekeringspolissen A.B.R., inclusief B.A., voor projecten van grote omvang. Bij te voegen : een lijst met participaties sinds Deze moet minsten drie polissen bevatten van bouwwerven met een waarde van meer dan S Verzekeringen in asbestverwijdering dienen vermeld te worden. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de kandidaat-dienstverlener uit te sluiten die niet voldoet aan alle criteria vermeld onder dit punt. d) De kandidaat dient op afdoende wijze aan te tonen dat hij de schadegevallen op snelle en efficiënte manier zal beheren. C. Bijkomende eisen in hoofde van de medeverzekeraars : 1 Bevestiging dat de kandidaat, op het ogenblik van de indiening van zijn kandidaatstellingsdossier, de mogelijkheid heeft minstens 5 % van de opdracht te onderschrijven. 2 Aanvaarding van een «to follow»-clausule ten opzichte van de leidende maatschappij. 11. Verzendingsdatum van de aankondiging : 27 maart Deze opdracht valt onder de GATT-overeenkomst. 5. Les prestataires de services peuvent introduire une offre pour une partie des services. 6. Chaque candidat conforme aux exigences du présent avis de marché recevra le cahier spécial des charges contre paiement de S 125, Les variantes libres sont permises. 8. Début de la prestation des services : entre septembre et décembre Durée de la tâche : environ quatre ans. 9. Les candidatures en français ou néerlandais, doivent être introduites auprès de M. Gabriel Perl, administrateur général, Office national des Pensions, Tour du Midi, 1060 Bruxelles, avant le 13 mai 2002, à 12 heures. 10. A. Conditions minimales pour l apériteur et les co-assureurs : 1 Critères d exclusion : Le candidat soumissionnaire déclarera sur l honneur qu il ne tombe pas sous un des cas d exclusion de l article 69 de l arrêté royal du 8 janvier Une attestation de la sécurité sociale, conforme à l article 69bis de l arrêté royal du 8 janvier 1996, sera jointe à la candidature. 2 Capacités financière et économique : Article 70 de l arrêté royal du 8 janvier Les comptes annuels des trois dernières années. B. Conditions supplémentaires minimales pour l apériteur : 1 Déclaration que le candidat a la possibilité de souscrire, à lui seul, au minimum 20 % du contrat. 2 Déclaration que l inscription est également valable en tant que co-assureur. 3 Capacité technique : article 71 de l arrêté royal du 8 janvier a) Le candidat doit disposer d un staff suffisamment étoffé. A joindre : un organigramme avec les noms, qualifications professionnelles et connaissances linguistiques des responsables chargés de réaliser le service demandé tant en production qu en sinistres. Ceux-ci doivent maîtriser le français et le néerlandais (oral et écrit). Ils doivent disposer de minimum deux ingénieurs expérimentés en matière de prévention (C.V. à joindre). b) Le candidat remettra une déclaration sur l honneur démontrant, justificatifs à l appui, qu il est représenté efficacement en Belgique pour l exercice de sa profession. Un simple renvoi aux documents jugés pertinents déjà demandés par le présent avis suffit. c) Ils doivent disposer d une solide expérience dans la rédaction de polices d assurances T.R.C., y compris la R.C. pour des projets de grande ampleur. A joindre : une liste de participations pour de grands projets depuis Celle-ci contiendra au moins trois polices de chantiers d une valeur excédant S Les travaux de désamiantage doivent être mentionnés. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d exclure de la participation du marché le candidat prestataire de service qui ne satisfait pas à l ensemble des critères repris sous ce point. d) Le candidat démontrera de façon adéquate qu il gère les sinistres de manière rapide et efficace. C. Conditions supplémentaires pour les co-assureurs. 1 Confirmation que le candidat, au moment de sa candidature, a la possibilité de souscrire au minimum 5%ducontrat. 2 Acceptation d une clause «to follow» vis-à-vis de l apériteur. 11. La date d envoi de l avis : le 27 mars Le marché est couvert par l Accord du GATT.

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 24.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5995 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Het Kinderrechtencommissariaat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Het Kinderrechtencommissariaat BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4423 VLAAMS PARLEMENT N. 7745 Het Kinderrechtencommissariaat Kandidaatstelling onderhandelingsprocedure Oproep tot gegadigden voor

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 22.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4261 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2417 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 21.07.2000 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5093 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 15.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 15.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 15.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 879 VLAAMS PARLEMENT N. 1734 Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel. 2. Gekozen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 21.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 11550

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 21.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 11550 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 21.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6763 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER N. 11550 Institut royal météorologique de Belgique 1. Nom, adresse,

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 04.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2913 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 23.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 23.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 23.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 1847 VLAAMS PARLEMENT N. 3364 Oproep tot kandidaatstelling Oproep tot gegadigden voor het stellen van hun kandidatuur voor het uitvoeren

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6219

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6219 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3691 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 31.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6211 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 10449 N. 10449 Adjudication

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 10.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 10.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 10.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5615 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Service fédéral d Information Federale Voorlichtingsdienst N. 9698

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 15.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6943

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 15.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6943 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 15.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4059 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.01.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 169 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 344 Niet-gegunde

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 14815

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 14815 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 8797 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35914857.aspx Ekstern anbuds ID 61014-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1842

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1842 977 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 1842 1. Pouvoir adjudicateur : Chambre des Représentants, Collège des questeurs, place de la Nation

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 06.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 06.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 06.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4621 VLAAMS PARLEMENT N. 8086 Oproep tot kandidaatstelling Oproep tot gegadigden voor het stellen van hun kandidatuur tot deelneming

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 05.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 08.03.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1379 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES Kamer van Volksvertegenwoordigers Chambre des Représentants N. 2685 1. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Krijgsmacht. Forces armées. Diensten van de Generale Staf

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Krijgsmacht. Forces armées. Diensten van de Generale Staf BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 22.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1049 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 08.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 689 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services

Nadere informatie

Financial auditing services

Financial auditing services Financial auditing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/43034146.aspx Ekstern anbuds ID 309421-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Computer-aided design (CAD) software package

Computer-aided design (CAD) software package Computer-aided design (CAD) software package Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/34753885.aspx Ekstern udbuds ID 95187-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 99 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1348

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1348 627 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 1348 Appel d offres général pour un marché public de fournitures pour la livraison et l installation

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 9807

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 9807 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5853 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 40 81e JAARGANG VENDREDI 3 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 3

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 28.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 7019 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 2865

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 2865 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 1669 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Sénat Senaat N. 2865 1. Pouvoir adjudicateur : Questure du Sénat, rue de Louvain 7, 1009

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 38 82e ANNEE VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 27.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 4792

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 27.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 4792 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 27.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2727 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 4792 1. Pouvoir adjudicateur

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 11.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 5331 N. 5332

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 11.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 5331 N. 5332 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 11.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3045 SERVICES DU PREMIER MINISTRE Archives générales du Royaume et Archives de l Etat dans les Provinces DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM Scanners Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/42444153.aspx External tender id 304861-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Nadere informatie

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE UITTREKSEL VAN HET

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 14 81e JAARGANG VENDREDI 4 AVRIL 2003 VRIJDAG 4 APRIL

Nadere informatie

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 11.08.2000 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5589 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 10024 1.

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 16500

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 16500 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9775 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 51 82e ANNEE VRIJDAG 17 DECEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 25 81e JAARGANG VENDREDI 20 JUIN 2003 VRIJDAG 20 JUNI

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (texte applicable au 1-1-2012) (tekst van kracht op 1-1-2012) 8-1-1996 Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 14.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9935 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 16921 N. 16921 1. Pouvoir

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN. Overheidsopdracht voor diensten. Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij

VRAGEN - ANTWOORDEN. Overheidsopdracht voor diensten. Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij Algemeen De door de inschrijver ingediende offerte moet realistisch

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 20.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 20.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 20.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5031 VLAAMS PARLEMENT N. 8422 Oproep tot kandidaatstelling 1. Aanbestedende overheid : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel.

Nadere informatie

Hotel, restaurant and retail trade services

Hotel, restaurant and retail trade services Hotel, restaurant and retail trade services Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/32720361.aspx Ekstern anbuds ID 283797-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 8573 VLAAMS PARLEMENT N. 14617 Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Het Vlaams Parlement, vertegenwoordigd door zijn bureau,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 1493 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 17.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS N. 5551. Algemene offerteaanvraag

VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 17.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS N. 5551. Algemene offerteaanvraag BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 17.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 3169 VLAAMS PARLEMENT N. 5551 Algemene offerteaanvraag 1. Aanbestedende overheid : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 51 81e JAARGANG VENDREDI 19 DECEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 7649 VLAAMS PARLEMENT N. 12931 Oproep tot gegadigden voor het deelnemen aan een onderhandelingsprocedure voor het leveren van informaticamateriaal

Nadere informatie

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:703-2013:text:nl:html B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 19.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 539

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 19.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 539 249 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Sénat Senaat N. 539 1. Pouvoir adjudicateur : Questure du Sénat, place de la Nation 1, 1009 Bruxelles, tél. 025 017 380, fax 025 017 372, e-mail : pm@senate.be.

Nadere informatie