NoordNieuws. VNO-NCW Noord presenteert nieuwe visie op werklocaties ...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NoordNieuws. VNO-NCW Noord presenteert nieuwe visie op werklocaties ..."

Transcriptie

1 ... NoordNieuws Magazine van VNO-NCW Noord Jaargang 9 nummer VNO-NCW Noord presenteert nieuwe visie op werklocaties In de aanval tegen jeugdwerkloosheid Succesvol parkmanagement in Noordenveld Zweeftrein bestrijdt file-lethargie en brengt Europa dichterbij Zorg aan werknemers moet beter

2 Shaven, not stirred. Dat ook 007 zich scheert met Philishave Sensotec mag geen verrassing heten.want de nieuwe Philishave Sensotec past zich aan elk huidtype aan en zorgt hiermee voor een perfect glad scheerresultaat met ultiem comfort voor je huid. Uitgerust met hightech toepassingen brengt Philishave zelfs James Bond in vervoering. Philishave Sensotec. Set for comfort.

3 Inhoud... 4 VNO-NCW Noord presenteert nieuwe visie op werklocaties Topkantorenlocaties in de grote steden, hoogwaardige parken aan de snelweg Succesvol parkmanagement in gemeente Noordenveld Van bedrijventerrein naar bedrijvengemeenschap In de aanval tegen jeugdwerkloosheid VNO-NCW lanceert Jongeren Ontwikkelings en ervarings Plaatsen (JOP) De concurrent de baas Ondernemende creativiteit Leden VNO-NCW Groningen maken website bij de Puddingfabriek Terugkeer naar meesters en gezellen Proefproject opgezet door de RUG Koffiesucces met een noordelijke bijsmaak Zorg aan werknemers moet beter Meer aandacht voor arbeidsrelevante aandoeningen is noodzakelijk Scheid uw afval! Bedrijfsoverdracht stimuleert de economie Goede overdracht versterkt concurrentiekracht Top project verkleint cultuurverschillen Binding landelijke politiek en noordelijk bedrijfsleven van belang Overgewicht weegt zwaar op alle fronten Zaak voor particulieren, de publieke sector én voor werkgevers Economie en natuur gaan samen in het Waddengebied Dogmatiek van klemmende regelgeving loslaten Respect voor elkaar Het belang van een gedragscode Zweeftrein bestrijdt file-lethargie en brengt Europa dichterbij Arbeidsproductiviteit moet omhoog in de slag om concurrentie Aan de Friese werknemers ligt het in elk geval niet Ervaren ondernemers geven gratis advies aan kleine bedrijven Ondernemersklankbord voor behoud en groei ven economische activiteiten Statement helpt Stichting Het Huis bij maken van eigen nieuwsbrief De Vijfhuizenkrant: door en voor daklozen VNO-NCW NoordNieuws november Vaste Rubrieken Bedrijfsberichten Personalia Column Actualiteiten kort Nieuwe leden Agenda 40

4 ... VNO-NCW Noord presenteert Topkantorenlocaties in de grote steden, hoogwaardige parken aan de snelweg Tijdens de jaarvergadering bracht VNO-NCW Noord een nieuwe visie op werklocaties naar buiten. Bedrijventerreinen en kantoorlocaties zullen in de toekomst een veel hogere kwaliteit hebben dan nu, ingegeven door de wensen van ondernemers. Richtjaar is Dat is ver weg maar VNO-NCW Noord acht een marktgerichte en economische verantwoorde visie op lange termijn nodig, ook voor plannen in de nabije toekomst. Onder de aanwezigen op de jaarvergadering was steun voor de visie waarin aan alle sectoren is gedacht en ook een plek voor de zweeftrein is ingeruimd. De visie is geen blauwdruk maar wil aanzetten tot discussie. De locaties en de kaart, opgesteld door de Stec Groep, duiden de kansen van het Noorden aan en bieden discussiedeelnemers houvast. Stec Groep becijferde ruwweg hoeveel ruimte het Noorden van nu tot 2030 nodig heeft. In totaal gaat het om zo n hectare voor bedrijventerreinen en meer dan m 2 bvo voor kantoorruimte. Inmiddels zijn al veel plannen gemaakt, Stec Groep trok het aanbod van alle harde en zachte plannen in Groningen, Friesland en Drenthe af van deze vraagprognose. Voor het resterend deel zocht het ruimte voor nieuwe werklocaties, dat wil zeggen circa 700 hectare voor bedrijventerreinen en meer dan m 2 bvo kantoorruimte. Hieronder volgt het beeld dat de Stec Groep van 2030 schetst. Topkantorenlocatie aan de zweeftrein Centraal staat telkens meer kwaliteit op bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Kenmerkend voor de hogere kwaliteit in 2030 is de Groningse topkantorenlocatie, in aansluiting op de zweeftrein: niet alleen (hoofd)kantoren van Noord-Nederlandse bedrijven vestigen zich er graag, maar ook internationale kantoorgebruikers met een Duitse marktoriëntatie of bedrijven uit de Randstad vinden er een plek. De zweeftrein geeft Groningen meerwaarde: Amsterdam en Hamburg raken binnen handbereik wat duidelijk psychologisch inwerkt op locatiebeslissingen van ondernemers. Functioneel is het profiel van de topkantorenlocatie vergelijkbaar met sleutelprojecten rond de stations in onder meer Rotterdam, Den Haag en ook Arnhem, aan de hogesnelheidslijnen naar het zuiden en het oosten. Vijf stedelijke zakencentra Verdienstelijking van de Noord-Nederlandse economie en het feit dat grote steden (ook in Noord-Nederland) hun centrumfunctie in economisch opzicht versterkt zullen zien, vergroten de markt voor nog een aantal hoogwaardige kantoorlocaties. Stec Groep verwacht in Heerenveen en Drachten, aan de termi- De heer Schraven (voorzitter VNO-NCW) in gesprek met de heer Nijpels (CdK van de provincie Friesland) VNO-NCW NoordNieuws november De heren Defraye (Diolen Industrial Fibers) en Welling (Lufkin Europa BV)

5 ... nieuwe visie op werklocaties WERKLOCATIES NOORD-NEDERLAND 2030 Bron: STEC Groep 2003 nals van de zweeftrein, en in Leeuwarden, Assen en Emmen een vernieuwend kantorenmilieu dat nu nog ontbreekt en dat aantrekkelijk zal zijn voor reeds gevestigde en nieuwe bedrijven in het subtopsegment. Het geeft Noord-Nederland ook een sterker dienstenprofiel en meer smoel. Zulke stedelijke zakencentra aan de zweeftrein en met een uitstekende autobereikbaarheid sluiten sterk aan bij de trend dat deze steden hun regionale centrumpositie versterken. Vooral Emmen heeft daar behoefte aan, in onze optiek. Bij voorkeur ontwikkelt Emmen een zakencentrum dat goed zichtbaar is vanaf de snelweg en toch nabij invalswegen naar het centrum ligt. LEGENDA Zweeftrein Corridor Multifunctionele toplocatie Stedelijke zakencentra Eersteklas bedrijvenparken Logistieke superhubs Duurzaam productieknooppunt Campus Noord-Nederland Hoogwaardige bedrijvenparken Hoogwaardige bedrijfsruimtegebruikers, productiebedrijven met toch een relatief hoog aandeel kantoorvloer of met ruimte voor research & development, landen op eersteklas bedrijvenparken, een locatietype dat nu nog niet grootschalig aanwezig is. Het zijn mengvormen van een kantoorachtige locatie en een bedrijventerrein. Voorzichtigaan zie je zulke werklocaties op enkele plekken in Nederland ontstaan, denk aan Business Park Lijnden nabij Amsterdam en Flight Forum in Eindhoven. In de visie van VNO-NCW Noord en de Stec Groep is er in het Noorden in 2030 ruimte voor drie van deze parken. Concentratie is nodig om voldoende kwaliteitsaanbod te kunnen ontwikkelingen, en wel in steden met de nodige hoogwaardige bedrijfsruimtevraag: Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen. Unieke groene campus De meest hoogwaardige bedrijven met ook een aanzienlijke kennispoot strijken neer op de parkachtige Campus Noord- Nederland, buiten de stad in het groen, dichtbij de Groningse universiteit en het Zernike Science Park. Met zo n Campus kan Noord-Nederland een verre voorsprong nemen op de rest van het land. Een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, de verbeterde bereikbaarheid, zeker vanuit de Randstad, en voldoende groene ruimte dragen bij aan een goed vestigingsklimaat voor kennisintensieve bedrijven en haar hoog opgeleide (internationale) medewerkers. Kennisintensieve onderdelen van bedrijven in de Energy Valley kunnen hier bijvoorbeeld een plek krijgen, naast life sciences bedrijvigheid en bedrijven in de nanotechnologie, of bedrijven gerelateerd aan het LOFAR-project. Duurzame productieknooppunten Tenslotte de meer traditionele sectoren van het Noorden: productie en logistiek. Noord-Nederland zal zich ontwikkelen tot dé locatie voor productievestigingen die in Nederland gevestigd willen blijven. Kostenvoordelen en ruimte blijven belangrijke assets voor de regio. Zij zijn van doorslaggevende betekenis voor productievestigingen; zeker als vormen van vlnr Mw Koers-Drenth (Wija Koers Relatiemarketing) en de heren Groen (KvK Drenthe), Visser (KPN Telecom BV) en Krijnsen (RBO) VNO-NCW NoordNieuws november vlnr de heren Volbeda (BAM Nelissen Van Egteren BV), Dijkema (Konklijke Van Gorcum BV) en Van Donderen (Van Wijnen Noord)

6 ... De heer van der Velde (voorzitter VNO-NCW Noord) in gesprek met mevrouw Schilstra en de heer Laansma van De Kluut Communicatie BV investeringspremieregelingen blijven bestaan. We verwachten vooral na 2010, 2015 een groeispurt in de overloopfunctie vanuit de Randstad omdat de schaarste daar dan zeer grote vormen aanneemt. Locaties die wij bij uitstek geschikt achten zijn Emmen, Heerenveen en Delfzijl, locaties met een sterk industrieel profiel, voldoende ruimte, voldoende voorzieningen en logistiek goed ontsloten. Het gaat om duurzame productieknooppunten die er een stuk mooier uitzien dan nu. Concentratie op enkele locaties betekent dat additionele voorzieningen beter mogelijk zijn, clustering eerder tot synergie leidt en locaties landschappelijk gezien beter inpasbaar zijn. Logistiek aan de snelweg Naast drie grote productielocaties denken we aan drie grootschalige, intelligente logistieke locaties. Noord-Nederland versterkt tot 2030 haar positie in de logistiek: er is toenemende groei in deze sector en door uitbreiding van de EU en infrastructurele verbeteringen krijgt het Noorden een veel groter achterland, denk aan de Baltische Staten, Zweden, Finland. Langs twee belangrijke logistieke corridors (de A7 en de A37) verschijnen state-of-theart logistieke superhubs: een nabij Hoogeveen en een nabij Winschoten richting de Duitse grens. Een superhub is grootschalig, zichtbaar vanaf de snelweg en gelegen aan een afrit/oprit, efficiënt door innovatieve logistieke technieken en schaalvoordelen. Naast beide locaties aan de snelweg verwachten VNO-NCW Noord en de Stec Groep dat de Eemshaven de komende jaren een schakelfunctie krijgt in short sea shipping richting Oost- Europa en Scandinavië. Hans Haerkens Peter van Geffen, Peije Bruil en Luc Erps, Stec Groep Visie VNO-NCW Noord VNO-NCW Noord wil de discussie over de toekomst van de noordelijke economie interactief voortzetten. Na deze aanzet horen we graag van onze leden welke economische kansen het Noorden moet grijpen. Ieders inbreng is welkom, van ondernemers, overheden en belangenorganisaties. Daarom kunt u op het complete rapport downloaden en kunt u in een forumdiscussie tevens uw mening geven over de toekomstige werklocaties van Noord-Nederland. Weten wat mensen beweegt Mensen tot hun recht laten komen. In het belang van die mensen én van de organisatie. Vanzelfsprekend, maar allesbehalve eenvoudig. Want ieder mens is verschillend en iedere organisatie is in beweging. LTP levert inzicht, advies en diensten om de slagkracht van organisaties te vergroten en mensen tot hun recht te laten komen. LTP werkt intensief samen met verschillende universiteiten en heeft voor Nederland unieke kennis op het gebied van functioneren van mensen in organisaties. Psychologische en bedrijfskundige inzichten worden gecombineerd met praktijkgerichte adviezen en begeleiding. LTP is opgericht in 1927, telt ruim 100 medewerkers en heeft vestigingen in Amsterdam, Groningen en Eindhoven. HR consultancy assessment training & coaching loopbaanbegeleiding & outplacement werving & selectie VNO-NCW NoordNieuws november 2003 Gorechtkade CA Groningen Telefoon (050) Fax (050) Internet 6

7 ... Als veelzijdig advies- en ingenieursbureau zijn wij van Oranjewoud betrokken bij duizenden studies, plannen en projecten. Infrastructuur, stedelijke ontwikkeling, landelijk gebied en milieu; belangrijke items bij de inrichting van Nederland. Van ons wordt verwacht dat we met constructieve en creatieve voorstellen komen. Uitvoerbaar en betaalbaar. Processen in beweging zetten Voorstellen die we, desgewenst, van a tot z kunnen realiseren. We zijn dan ook altijd op zoek naar gretige professionals m/v voor wie het aansturen van processen de tweede natuur is. Om te beginnen via Heerenveen Deventer Almere Rijswijk Capelle a/d IJssel Goes Oosterhout Geleen Koninklijke Van Gorcum BV Industrieweg 38, 9403 AB Assen Postbus 43, 9400 AA Assen [t] [f] [e] [i] VNO-NCW NoordNieuws november

8 Bedrijfsnieuws... stand van zaken Projectinrichter Stalad in Aduard heeft een grote opdracht gekregen van het ministerie van justitie voor de inrichting van 1500 gevangeniscellen. Met de order, die in drie jaar moet worden uitgevoerd, is een bedrag van 1,5 tot 2 miljoen euro gemoeid. Het bedrijf levert onder meer (stapel)bedden, tafels, werkbladen, fauteuils, hoge stoelen en prikborden. Het bedrijf, waar 42 mensen werken, heeft al vanaf 1994 in tal van gevangenissen en jeugdinrichtingen de celinventaris mogen leveren. Groenvoorzieningbedrijf De Punt uit Eelde is overgenomen door ISS Nederland. Deze facilitaire dienstverlener is nu al actief in schoonmaak, bedrijfscatering en receptiediensten maar probeert nu via overnames ook vaste voet aan bodem te krijgen in de groensector. Als onderdeel van ISS zal De Punt (150 werknemers) haar orderportefeuille naar verwachting binnen een paar jaar verdubbelen. In die functie heeft de overname ook een rol bij de verdere uitbouw van het netwerk van groenbedrijven dat het concern wil opbouwen onder de naam ISS Landscaping Services. De Punt wordt daar met alle vijf bestaande vestigingen (naast Eelde onder meer Noordbroek en Heerenveen) onderdeel van. In Delfzijl is de eerste magnesiumfabriek in de Benelux geopend. De fabriek levert 25 arbeidsplaatsen op. De nieuwe fabriek is een gezamenlijk initiatief van de derde magnesiumproducent van Europa, het Oostenrijkse Remag, de Canadese magnesiumtechnologie-specialist Metallite en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). Deze partners hebben zich verenigd in de jointventure Remag Alloys. De fabriek haalt in eerste instantie jaarlijks 6000 ton nieuw metaal uit oud magnesium. Maar de productiecapaciteit is eenvoudig uit te breiden tot ton. Remag heeft voor Delfzijl gekozen vanwege het Metal Park dat de overheden samen met het bedrijfsleven willen bouwen rond aluminiumsmelter Aldel. Drenthe krijgt een nieuw groot recreatiepark. Het huidige park Nooitgedacht bij Rolde wordt uitgebreid van 137 naar 800 recreatiebungalows. Een project dat 155 miljoen euro gaat kosten en in de toekomst honderd banen moet opleveren. Het park is ontwikkeld door WCN vastgoed uit Houten en architect Kalfsbeek uit Vledder. Avebe heeft haar dochteronderneming Paragon Products via een management buy-out verkocht aan de directie. Paragon maakt uit aardappelzetmeel korrels ( granulaat ) waaruit de industrie onder meer hondebotten en -snacks maakt. Ook worden er afbreekbare slokdarmafsluiters van gefabriceerd die de slachtindustrie gebruikt bij varkens. Kreeft Betontechniek BV in Hoogeveen heeft het op zich genomen de betonrenovatie uit te voeren van de voormalige Tricotfabriek in Winterswijk. Het project duurt twee jaar en kost 15 miljoen Euro. Dankzij een initiatief van transportbedrijf Altinus Klaassen herbergt Wijster s lands grootste multifunctionele servicecentrum voor de transport en logistieke dienstverlening. Twaalf dienstverleners voor de transportsector hebben hier samen 5 miljoen euro in geïnvesteerd. Het centrum beslaat nu al 3,5 hectare, en dat zal nog doorgroeien. Verder zijn onder meer Beers/Scania, Euromaster (bandenservice) en Shell er neergestreken. Klaassen is het eerst bedrijf op het zogeheten MERA-terrein, het nieuwe, 100 hectare metende industriegebied speciaal voor bedrijvigheid gelieerd aan milieu, energie en recycling van afvalstoffen. Ondanks de hitte in de afgelopen zomer en het ontbreken van een aantal uitgeleende topstukken heeft het Drents museum in Assen ten opzichte van vorig jaar tot dusverre twintigduizend bezoekers meer getrokken. Volgens het museum waren de exposities van schilders Jan Sluijters en de Pool Jacek Malczewski grote publiekstrekkers. Het museum kreeg tevens de onderscheiding van het Beste Historisch Museum van Nederland. Kozijnenproducent Kraft in Emmen maakt een doorstart. De activiteiten van Kraft zijn ondergebracht in een nieuwe BV: Kraft Geveltechniek. De gemeente Meppel krijgt euro van geneesmiddelenfabrikant Yamanouchi Europe BV voor het realiseren van gesubsidieerde arbeid. De schenking is een onderdeel van het CAO-akkoord dat Yamanouchi heeft gesloten met de vakbonden. Yamanouchi produceert geneesmiddelen die wereldwijd worden afgezet. Bij de vestiging in Meppel werken 240 mensen. In Assen zijn Ingrid Hager en Rina Ruiter uitgeroepen tot winnaars van Dé Jonge Ondernemersprijs van het Jaar Met hun bedrijf Helping Hands spelen zij met groot succes in op de behoefte aan (thuis)zorg-op-maat. Van de overige finalisten, Joan Boelens (Bewegingscentrum Drachten) en Ruben Hut/Jos Hilbrands (Woodpacker VOF), wonnen de laatsten de publieksprijs. Dé Jonge Ondernemersprijs van het Noorden werd voor de derde keer uitgereikt. Deze prijs is bedoeld voor alle jonge ondernemers uit Friesland, Groningen en Drenthe. Rundveeslachterij Brada in Leeuwarden is verkocht aan slagerij A. Wildeboer in Hollandscheveld. Het Drentse familiebedrijf - met twintig man personeel in twee slagerijen - wil de productie in de Friese hoofdstad zo snel mogelijk hervatten met het vroegere - personeel. VNO-NCW NoordNieuws november

9 ... De HFP Group is een samenwerkingsverband van een aantal specialisten op het gebied van hydrauliek in het Noorden van Nederland. Zij zijn tot deze bijzondere samenwerking gekomen om totaaloplossingen te kunnen bieden op het gebied van hydrauliek. Om een centre of excellence te worden op het gebied van hydrauliek wordt er eveneens samengewerkt met de Hanze Hogeschool. Drie bedrijven vormen de kern van de HFP-Group: A.P van den Berg, Airborne Systems en Amca. Daarnaast wordt er waar nodig samengewerkt met een 9-tal preferred suppliers. Vanuit de NOM is er in het kader van compensatieorders voor defensie een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van dit samenwerkingsverband. De Groningen Internet Exchange (GN-IX) en de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) hebben besloten om met elkaar samen te werken. De samenwerking houdt in dat SIDN haar infrastructuur rechtstreeks koppelt op de infrastructuur van GN-IX. Op deze wijze wisselt SIDN onder andere verkeer uit met haar talrijke relaties in binnen- en buitenland. Sinds dit jaar zijn MUG Ingenieursbureau en de directie van de Dijkstra-Holding, waar MUG een onderdeel van is, gehuisvest aan de Kielerbocht op Industriepark Eemspoort in Groningen. MUG Ingenieursbureau houdt zich bezig met projectmanagement, subsidieadvies, milieuadvies, infrastructurele ontwerpen, 3D-presentaties en geo-informatie. Experts op al deze terreinen zijn in eigen huis beschikbaar voor deze taken. De hoofdopdrachtgevers zijn gemeenten, waterschappen, woningbouwcorporaties en architecten. Binnenkort wordt een nieuwe vestiging in Grou geopend. De Friese Participatie Maatschappij heeft een 25% belang in Steinfort Glasindustrie te Franeker genomen. Met de kapitaalinjectie toont zij haar vertrouwen in deze onderneming en haar groeimogelijkheden, en bevestigt daarnaast haar betrokkenheid met de regionale economie. Steinfort Glasindustrie vervaardigt en levert pasklare glasproducten voor vooral de meubelindustrie, interieurbouw en architectuur. Bij Steinfort zijn ruim 100 mensen werkzaam. Friesland Bank Investments B.V. is het participatiebedrijf van de Friesland Bank, en heeft via haar dochtervennootschappen (o.a. de Friese Participatie Maatschappij) een portefeuille van circa 60 deelnemingen met een totaal geïnvesteerd bedrag van 180 miljoen. Interim P&O? Ook NCP! NCP Personeelsmanagement is dé HRM specialist in Noord Nederland die al bijna 30 jaar ondersteuning op maat biedt. Ook voor een (zware) interim personeelsmanager kunt u altijd direct terecht bij NCP Personeelsmanagement. Bouwbedrijf Meijering en Benus in Stadskanaal heeft weer vertrouwen in de toekomst. De in februari failliet verklaarde onderneming heeft een aantal belangrijke orders in de wacht gesleept en verwacht de komende jaren een prima omzet te draaien. Gingen er na de doorstart 74 werknemers aan de slag, inmiddels is dat aantal opgelopen tot 98. Drie noordelijke bedrijven hebben met de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij), een samenwerkingscontract voor reprografische dienstverlening getekend. RCG uit Groningen en Alescon Grafisch Bedrijf en Koninklijke Van Gorcum, allebei uit Assen vormen samen GFM, Grafisch Facilitair Management. Het contract tussen de NAM en GFM heeft betrekking op alle reprografische dienstverlening aan de NAM en heeft een looptijd van vijf jaar. De drie bedrijven zijn bijzonder verheugd met deze samenwerking. Een langjarige samenwerking als deze versterkt de continuïteit van de drie. Voor het Noorden van Nederland betekent de overeenkomst het behoud van circa 10 manjaren werkgelegenheid. De Noord-Nederlandse verffabrieken Nelf Lakfabrieken BV en P.K. Koopmans Lakfabrieken te Marrum en Drenth verven BV uit Winschoten hebben besloten tot verregaande samenwerking op het gebied van productie en ontwikkeling. De merken Nelf, Koopmans en Drenth blijven onafhankelijk van elkaar opereren. Wilt u een goede secretaresse of de beste? Inplacement maakt het verschil! P&O advies, (interim) personeelsmanagement, organisatie-advies. Kijk op voor uitgebreide informatie. Of vraag de brochure aan: (050) Werving Detachering Advies (050) VNO-NCW NoordNieuws november

10 ... Succesvol parkmanagement in Van bedrijventerrein naar bedrijvengemeenschap Parkmanagement staat in ons land nog in de kinderschoenen en veel partijen zoeken nog naar de beste oplossingen. Het is een stap-voor-stap proces waarin alle belanghebbenden hun rol moeten vinden. De factoren tijd,geduld,samenwerking en committment zijn van groot belang. Veel leden van VNO-NCW Noord zijn inmiddels actief betrokken bij parkmanagement op hun bedrijventerrein. In het kader van Goed voorbeeld doet goed volgen zijn drie trekkers van de parkmanagementvereniging Bedrijventerreinen Roden aan het woord. Geschiedenis Het hele proces is begonnen toen in 2000 dertien bedrijven in Roden gingen samenwerken in het kader van Duurzaam Drenthe, vertelt Ton Gerrits, directeur van AGZ en voorzitter van de parkmanagementvereniging. Even dreigde het bij een voorstudie en enkele pilots te blijven, maar door een actieve rol van de gemeente, onder leiding van burgemeester Hans VNO-NCW NoordNieuws november 2003 van der Laan, werd er toch serieus werk gemaakt van parkmanagement. De industrievereniging Noordenveld had inmiddels al wel enige ervaring opgedaan in samenwerken toen zij in de jaren 90 gezamenlijk de ISO-certificering en het aanbrengen van de bewegwijzering heeft aangepakt. Hierdoor ontstond de overtuiging dat samenwerking de sleutel was tot kostenbesparing. Dankzij actieve ondersteuning vanuit de gemeente en een coördinerende rol van Syntens heeft de samenwerking geleid tot de oprichting van de huidige parkmanagementvereniging in Zo heeft de gemeente bijvoorbeeld bij vestiging van nieuwe bedrijven de deelname aan het parkmanagement verplicht gesteld Groeiende vereniging IJcke Schaepman, commercieel directeur en directeur HR bij Sentron en secretaris van de parkmanagementvereniging: We hebben inmiddels 64 leden en er komen met regelmaat nog enthousiaste bedrijven bij. Deze bedrijven zijn hoofdzakelijk industrieel maar ook accountants, advocaten, notarissen, banken en sportscholen doen inmiddels mee. Er zijn twee basisvoorzieningen waar elk nieuw lid verplicht aan mee dient te doen, te weten beveiliging en afvalverwerking. De overige zaken zijn optioneel, aldus Schaepman. De vereniging kent een zestal werkgroepen: Energie en beveiliging, ICT en telecom, Algemeen, P&O en Arbo, Terrein & gebouwbeheer en de werkgroep Afval en zorgsystemen. De voorzitters van die werkgroepen vormen samen met het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) het bestuur van de vereniging. Dit bestuur komt maandelijks bij elkaar en daarnaast de werkgroepen zo vaak als nodig is. Het dagelijks bestuur heeft geregeld overleg met parkmanagementverenigingen in andere regio s in Drenthe. Ook de voorzitters van de werkgroepen hebben overleg met werkgroepen van de andere parkmanagementverenigingen. Verder is er voor de leden twee maal per jaar een bijeenkomst, krijgen ze regelmatig een nieuwsbrief en is er een website in de maak. Al met al zijn er bijna dertig gemotiveerde mensen actief bezig met het parkmanagement hier in Roden. De drive en het committment van deze mensen en de tijd die zij hierin steken is de kern van het succes! Think big but start small In het begin ben je heel ambitieus en wil je alles wel gezamenlijk oppakken. We kwamen zo op twintig of dertig onderwerpen zegt Wim Klok van GTI in Roden en trekker van de werkgroep Energie en beveiliging.. Gelukkig zijn we niet in die valkuil gestapt en hebben we ons beperkt tot die zaken die snel een aantoonbaar resultaat opleveren. Daarom zijn we begonnen met gezamenlijke energieinkoop, beveiliging en afvalverwerking. Daarnaast kwam al vrij snel de vraag naar een gezamenlijke Arbo-dienst en hebben we de (vaste) telefonie geregeld. Inmiddels hebben we op deze terreinen 10 Onderdeel Besparing Energie (voor kleinere bedrijven) 20% Afvalverwerking 10% ARBO 3%-5% Telefonie +/- 10% Beveiliging Complete terrein de hele nacht bewaakt

11 ... gemeente Noordenveld VNO-NCW NoordNieuws november aanzienlijke besparingen bereikt, aldus Klok. Deze zaken staan nu goed op de rails maar voor de nabije toekomst zijn we al weer druk doende om nieuwe zaken te regelen die we binnen het parkmanagement kunnen aanbieden, gaat Klok verder. We zijn aan het kijken of we ook voor grote bedrijven de energie-inkoop gezamenlijk kunnen doen. Verder zijn we bezig met onderlinge energie-uitwisseling (zoals perslucht) en uitwisseling van personeel om pieken op te vangen. Kinderopvang staat hoog op het verlanglijstje. De eerste resultaten zijn binnen bij de gezamenlijke inkoop van leaseauto s en brandstof. Tot slot zijn er serieuze plannen voor een bedrijfsverzamelgebouw, op termijn, waar alle faciliteiten binnen een op te richten Parkmanagement BV kunnen worden ondergebracht.we zitten dus bepaald niet stil. Tips Ton Gerrits besluit met een aantal nuttige tips die hij vanuit zijn ervaring wil meegeven. Deze zaken zijn in Noordenveld doorslaggevend geweest voor het succes: Begin zo snel mogelijk met samenwerking op bedrijventerreinen. Wees je bewust en overtuigd van het gezamenlijke belang van deze samenwerking. De samenwerking werkt pas echt goed als je elkaars bedrijven goed kent Zorg voor committment van alle deelnemers. Zorg voor actieve steun van de gemeente Wil niet alles tegelijk. Doe het stapvoor-stap en begin klein. Begin met die zaken die snel en aantoonbaar winst opleveren Actieve trekkers binnen de ondernemersgemeenschap zijn essentieel Houdt periodiek contact met je leden. Volgens Gerrits is een modern bedrijventerrein méér dan de optelsom van losse bedrijfsgebouwen. Het terrein als geheel moet schoon, attractief en veilig zijn. Bovendien hechten bedrijven steeds meer waarde aan extra s als collectieve voorzieningen zoals energie, beveiliging, kinderopvang, een arbodienst of een bedrijfsverzamelgebouw. Een bedrijventerrein dat tegemoet komt aan dergelijke behoeften kan niet zonder goed parkmanagement. Daarbij gaat het om het sturen van de inrichting van een terrein, het managen van voorzieningen en het beheren van openbare en private ruimten. Marktpartijen en overheid hebben daarin een gedeelde verantwoordelijkheid. Samen zorgen zij voor een optimale kwaliteit van werklocaties, nu en op lange termijn. In Noordenveld loopt men hierin voorop! Peter Buurman Op 9 juni 2004 organiseert VNO-NCW Noord voor haar leden een bijeenkomst over Samen actief werken aan duurzame bedrijventerrein. Locatie: Buitenplaats It Gês in Sneek. Voor nadere informatie kunt u terecht op

12 ... In de aanval tegen VNO-NCW lanceert Jongeren Ontwikkelings De jeugdwerkloosheid loopt de laatste tijd sterk op. Dat is een slechte zaak. Jonge mensen horen niet werkloos te zijn. Wanneer het economisch slechter gaat, merken jongeren dat altijd als eerst. Tijdelijke contracten worden niet verlengd en schoolverlaters vinden minder makkelijk een baan. Voor de huidige generatie jongeren is de economische tegenslag een totaal nieuwe ervaring, zij worden nu op de proef gesteld. Deze periode doet terugdenken aan de jaren tachtig van de vorige eeuw, ofschoon de situatie destijds veel ernstiger was dan nu. Een verloren generatie dreigt te ontstaan. En dat moet koste wat kost worden voorkomen: de kosten hiervan voor bedrijfsleven en maatschappij zijn op de langere termijn té hoog. VNO-NCW heeft een plan gemaakt: Jongeren Ontwikkelings en ervarings Plaatsen (JOP). Het gaat erom jongeren die geen werk hebben stage te laten lopen bij Nederlandse ondernemingen. Een plan dat past in het kader van het door het kabinet gepresenteerde plan van aanpak voor de jeugdwerkloosheid. En binnen de activiteiten van de zojuist gelanceerde Taskforce Jeugdwerkloosheid. Het plan van de minister In het plan van aanpak voor de jeugdwerkloosheid worden door de bewindslieden grofweg twee groepen onderscheiden. Namelijk jongeren mét en jongeren zonder startkwalificatie. Van de jongeren die op dit moment (landelijk) werkloos zijn, zijn er korter dan 6 maanden werkloos. Velen van deze jongeren zijn goed gekwalificeerd. De oorzaak voor het verschijnsel van schoolverlaten zonder startkwalificatie staat volgens VNO-NCW echter voor een belangrijk VNO-NCW NoordNieuws november 2003 deel los van de huidige conjuncturele ontwikkeling. Voor een verklaring van de toename van deze groep schoolverlaters moet gezocht worden in de wijze waarop het huidige onderwijs inhoudelijk en organisatorisch vorm is gegeven. Sommige leerlingen/deelnemers haken daardoor af. Ook in tijden dat de jeugdwerkloosheid niet zo stijgt als nu het geval is, bedraagt het aantal voortijdige schoolverlaters toch ruim per jaar. Overigens, ten aanzien van het VMBO moeten we niet uit het oog verliezen dat eind 2001 VNO-NCW en andere sociale partners, de koepel beroepsonderwijs en de bewindslieden een convenant sloten om te bevorderen dat er in het bedrijfsleven voldoende leer-werktrajecten worden gerealiseerd. Met de invulling daarvan is het bedrijfsleven op dit moment hard bezig. Verder zijn er nog zo n deelnemers in het MBO die een beroepsbegeleidende leerweg volgen. Een groot deel van de opleiding vindt dan plaats in het leerbedrijf of de opleidingsfaciliteit 12 Stageplaatsen De CWI s bieden eveneens stageplaatsen aan. Op elke vestiging creëren ze een plek, het totaal komt zo op 130. Ook binnen de overheid worden stageplaatsen georganiseerd voor jeugdige werklozen.

13 ... jeugdwerkloosheid en ervarings Plaatsen (JOP) Stand per Groningen Friesland Drenthe Jonger dan 23 jaar Totaal aantal niet werkend werkzoekenden % 9,9% 10,0% 9,1% van de branches. Forse inspanningen om toch vooral voortijdige schooluitval te voorkomen worden dus al reeds enige tijd gepleegd. Een opmerking in de zijlijn: de voorgenomen afschaffing van de extra scholingsaftrek is niet echt een positief signaal om de inspanning van bedrijven te stimuleren. Stageplaatsen VNO-NCW zet zich graag in op het terrein van de jeugdwerkloosheid. Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar vooral ook met de blik op de toekomst. Straks hebben we de jonge mensen meer dan nodig in onze bedrijven! VNO-NCW realiseert zich niet dé oplossing voor het probleem aan te kunnen dragen. Wel kunnen we een geste doen. Ons inspannen om bank-hang-ritmes te voorkomen, jongeren zinvolle ervaring op te laten doen in een bedrijf en jongeren gemotiveerd te houden voor onze noordelijke bedrijven. Niet af gaan zitten wachten. Samen met projecten van andere sociale partners en de minister bieden we zo een aardig totaalpakket in de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Voorwaarden voor een project op dit terrein zijn wat VNO-NCW Noord betreft heel duidelijk. Het moet gaan om maatwerk: van binding aan centraal opgelegde kwantitatieve doelen kan dan ook geen sprake zijn. Verder moet de aanpak zo simpel mogelijk zijn: stageplaatsen van 3 maanden voor met langdurige werkloosheid bedreigde jongeren met een diploma. Mét behoud van uitkering. Het gaat dus niet om tijdelijke arbeidsplaatsen, maar om extra stageplaatsen. Er wordt dus geen salaris verstrekt, maar een combinatie van een eventuele uitkering en een onkostenvergoeding dan wel bonus. Het vermijden van concurrentievervalsing is van groot belang: behoud van uitkering is dan ook cruciaal. In overleg met de Verzoek aan onze leden Aan u wordt concreet gevraagd één of meerdere stageplaatsen te creëren. U ontvangt binnenkort een persoonlijke uitnodiging van de voorzitter VNO-NCW (J. Schraven) en de voorzitter VNO-NCW Noord (S.B. van der Velde) om aan het project deel te nemen. In deze brief vindt u ook meer informatie over de praktische zaken van het project en de eisen waar stageplaatsen aan moeten voldoen. Het VNO-NCW plan, Jongeren Ontwikkelings en ervarings Plaatsen (JOP), wordt gesteund door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Centra voor Werk en Inkomen, de vakbonden, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en door de Raad van Werk en Inkomen. betrokken instanties is het project uitgewerkt en waar nodig dichtgetimmerd. Wat ons betreft kunnen we nu dan ook snel aan de slag! We nodigen u van harte uit mee te doen. Samen sterk voor de toekomst! Mirjam Molenaar VNO-NCW NoordNieuws november

14 ... De concurrent de baas U voelt en weet eigenlijk zeker dat de winst een stuk omhoog kan. Maar hoe zet u als eindverantwoordelijke dat verbeterpotentieel echt om in winst? De talrijke elementen die een rol spelen bij een succesvolle aanpak kwamen aan bod tijdens een goed bezochte ledenbijeenkomst te Zeegse. Rode draad vormde de rol van de directeur zelf bij het realiseren van een optimaal bedrijfsresultaat. Aanleiding Er kunnen verschillende aanleidingen zijn om kritisch te kijken naar het bedrijfsproces. Het kan te maken hebben met de ambitie die men zich heeft gesteld om de concurrenten te volgen en voor te blijven. Waarnemingen bij klanten, op de werkvloer en uit rapportages vragen om een reactie. Ook sterke concurrentie en klagende aandeelhouders kunnen de druk verhogen. Omdat systematisch het management de bedrijfs(activiteiten) tegen het licht houdt De heer H.E. Veldman van ING Bank N.V. te Groningen De workshop maakte op speelse manier duidelijk hoe je met communicatie en samenwerking snel verbeteringen kan bereiken. En dat binnen een half uur! Door het spel heb ik andere leden leren kennen én door het competitie-element op een andere manier dan gebruikelijk. VNO-NCW Noord mag van mij best vaker dit soort bijeenkomsten organiseren. VNO-NCW NoordNieuws november Principal Consult implementeert structurele procesverbeteringen met als doel de productiviteit, kwaliteit van dienstverlening en het concurrentieniveau te verhogen. Structurele besparingen worden rekening houdend met de cultuur met name op werkvloer-niveau ontplooid en gerealiseerd. De heer H.A. de Boer van Oosterhof Holman Infra B.V. in Grijpskerk De inleiding van de heer Hagendoorn van de KPN sprak mij zeer aan. Ik denk dat in veel bedrijven de kleine beurten nog wel gedaan worden, maar de grote beurt niet tot het echt nodig is en het eigenlijk te laat is. Gelukkig hebben we tijdens de bijeenkomst niet alleen geluisterd, want door het interactieve spel is het leereffect groter geweest. Je wordt namelijk meer met de neus op de feiten gedrukt, wanneer je aan de levende lijve meemaakt hoe een plan zo efficiënt mogelijk uitgevoerd moet worden. En met oefening en overleg kan je snel tot een betere prestatie komen! met de wil te verbeteren en de doelen voor de komende planperiode te stellen. Een excellente presentatie van Robert Hagendoorn, adviseur van de Raad van Bestuur van KPN vormde de opmaat van een zeer interactieve en leerzame bijeenkomst. De input van de leden zelf droeg bij aan het behaalde resultaat. Rollenspel Tijdens een rollenspel ondervond men aan den lijve wat (weer echt) van essentieel belang is voor een optimale bedrijfsvoering en efficiency. 50% van de tijd van Mevrouw C. Smit van Think Too in Groningen Ik heb het een leuke middag gevonden! De invulling van de bijeenkomst vond ik prettig: niet naast elkaar zitten om naar een verhaal te luisteren, maar samen wat doen en snel met elkaar van gedachten wisselen. De nadruk van de workshop lag op de winst die behaald kan worden wanneer processen opnieuw tegen het licht worden gehouden. De methodiek lerend veranderen kwam minder aan bod, dat had voor mij wel meer uitgediept mogen worden. medewerkers is doorgaans verloren tijd, dus tijd die niet wordt besteed aan winstbijdrage. Dit beeld wordt ook nog gezien in bedrijven die zelf al veel verbeteracties ondernemen. VNO-NCW Noord en Principal Consult (www.principal.nl) adresseerden een onderwerp dat zeker in deze wispelturige tijden in de volle belangstelling staat. Principal Consult implementeert structurele procesverbeteringen met als doel de productiviteit, kwaliteit van dienstverlening en het concurrentieniveau te verhogen. Structurele besparingen worden rekening houdend met de cultuur met name op werkvloer-niveau ontplooid en gerealiseerd. Hans Haerkens Toine Grotens

15 Personalia Column... De directeur van de Gasunie in Groningen, G. Verberg vertrekt per 1 juli Nu er zekerheid is over het behoud van dit bedrijf maakt hij alsnog gebruik van de mogelijkheid om vervroegd terug te treden. Volgens Verberg betekent behoud van de Gasunie ook dat Groningen haar ambitie om uit te groeien tot een kenniscentrum, een Energy Valley, ten uitvoer kan brengen. S.J. Dijkstra, voormalig directeur van de Koninklijke Sjouke Dijkstra en Zn BV in Zuidhorn is koninklijk onderscheiden als ridder in de orde van Oranje Nassau voor zijn talrijke verdiensten in de wegenbouwbranche. De heer Dijkstra is bestuurslid bij de NVWB en voorzitter van NVWB-Noord. Hij was tevens intensief betrokken bij de totstandkoming van VIANED. De heer Dijkstra ontvangt zijn lintje van de heer Gerritsen (burgemeester Haren) De heer T. van Campen zal per 1 januari 2004 zijn functie als algemeen directeur van DSW Stadspark neerleggen. Hij is benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de Arcus Zorgcentra/Oosterschelde Thuiszorg/dienstverlening in Goes. Mr. J. Wibier, algemeen directeur van de Groningse gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken, vertrekt naar Leeuwarden. Hij is per 1 januari 2004 benoemd tot algemeen directeur/secretaris van de provincie Fryslân. Op 11 december aanstaande treedt de heer J. Addiks terug als directeur van JAV Studio s in Assen. Hij wordt in deze functie opgevolgd door de heer H. Bellinga. Zuidhorn. De heer W.H. Everts is herbenoemd tot burgemeester van de gemeente Bedum. De heer H.R. Oosterveld is herbenoemd tot directeur van de (nieuwe) noordelijke vestiging van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De heer W. Wieling neemt afscheid als voorzitter van de Friese Milieu Federatie. Hij wordt in deze functie opgevolgd door de heer H. Mol. Recentelijk heeft de heer drs. Ing. A. Tienpont afscheid genomen van zijn functie als algemeen directeur van de Central Industry Group in Groningen. Hij wordt in deze functie opgevolgd door de heren drs. ir. H. Huizinga en J. Koopmans RA. De heer E. Antonides heeft afscheid genomen als voorzitter van de Faculteit Techniek van de Hanzehogeschool Groningen. Hij heeft de functie aanvaard van lid van het College van bestuur van het christelijk ROC Alfa-college in Groningen. Prof. C. Buisman wordt de eerste wetenschappelijk directeur van het nieuwe universitaire onderzoeksinstituut voor watertechnologie in Leeuwarden. De heer Buisman is tevens manager technologie bij Paques BV in Balk. Per 1 oktober is de heer E. van Engelen benoemd tot manager Public Affairs bij Essent. Hij volgt in deze functie de heer C. van Balveren op. De heer W. Meijer is voorzitter van de Adviesgroep Waddenzeebeleid, die in januari 2004 advies zal uitbrengen aan het kabinet over beleidsopgaven op het terrein van gaswinning, natuur en visserij. De adviesgroep bestaat verder uit mr. P. Ch. Lodders-Elferich en drs. L.M.L.H.A. Hermans. Recentelijk is de heer B. de Winkel afgetreden als directeur van Kip Caravans in Hoogeveen. Hij wordt in deze functie opgevolgd door de heer M. de Roos. Nieuwe astronomie stimuleert economie Vooralsnog biedt het kabinet LOFAR geen financiële steun. De supertelescoop van ASTRON bestaande uit platte antennes die over een groot gebied geplaatst worden, met Borger-Odoorn als epicentrum. De antennes zijn via glasvezelkabel verbonden met een centrale supercomputer, zodat ze samenwerken als een reusachtige telescoop met een diameter van zo n 350 kilometer. Ons land kent diverse problemen die om innovatieve oplossingen vragen. LOFAR komt uit een onverwachte hoek met ideeën en oplossingen.vno-ncw Noord gaat er dan ook van uit dat het project alsnog de financiële ondersteuning krijgt die het verdient en wij doen daar alles aan wat mogelijk is! VNO-NCW Noord is vanaf het prille begin een warm pleitbezorger geweest van LOFAR. Financiering door de noordelijke overheden vanuit de Langmangelden is in een eerste fase van het project ter beschikking gesteld. Er is de nodige inspanning verricht om de koppeling van bedrijven, onderwijsinstellingen en expertisecentra met LOFAR tot stand te brengen. Het LOFAR-project brengt op unieke wijze vier onderzoeksgebieden samen: ICT, astrofysica, geofysica en landbouwonderzoek. Deze multidisciplinaire benadering zorgt voor kruisbestuiving en kennisdeling. LOFAR zorgt tevens voor een belangrijke economische ontwikkelingsimpuls voor het Noorden. Enerzijds biedt het directe werkgelegenheid en anderzijds vergroot het de aantrekkingskracht op nationale en internationale ICT-bedrijvigheid. Bovendien is de werkgelegenheid gemiddeld van een hoog niveau. Alle reden dus om groen licht te geven voor LOFAR. Voor het begrip: het ultrasnelle glasvezelnetwerk krijgt een capaciteit waarmee zo n 600 DVD s of 4000 muziek- CD s per seconde kunnen worden verzonden. ASTRON streeft ernaar dat bedrijven en instellingen waar mogelijk kunnen profiteren van dit netwerk. Met name voor Noord Nederland heeft LOFAR inmense economische betekenis. De kennis die door ASTRON wordt ontwikkeld bij de bouw van de LOFAR-telescoop kan door en met anderen in de markt worden benut. Zo heeft ASTRON in de afgelopen tijd een programma van technologie-uitwisseling met het lokale bedrijfsleven uitgevoerd. Hierbij is een aantal interessante mogelijkheden geïdentificeerd om de bij ASTRON ontwikkelde technologieën toe te passen in nieuwe marktproducten en diensten.voorbeeld: het gebruik van sensoren bij monitoring van logistieke processen. VNO-NCW Noord is van mening dat LOFAR significante internationale uitstralingseffecten heeft voor het noordelijk bedrijfsleven.wij zullen er op aandringen LOFAR wél in aanmerking te laten komen voor ICES-KIS financiering. Nieuwe astronomie heeft weinig meer gemeen met de oude klassieke sterrenkunde, maar heeft des te meer affiniteit met vernieuwende ICT-ontwikkelingen. De relevantie hiervan voor het bedrijfsleven staat buiten kijf! Recentelijk is de heer E. Fennema beëdigd als burgemeester van de gemeente VNO-NCW NoordNieuws november Gerard Welling voorzitter VNO-NCW Drenthe.

16 ... Ondernemende Leden VNO-NCW Groningen maken website In de voormalige puddingfabriek van A.J. Polak -- een gebouw in de stijl van de Amsterdamse School -- werden vroeger puddingen gemaakt. Het enige dat daar nu nog aan herinnert is de naam. Nu huisvest dit gebouw bedrijven die actief zijn in de nieuwe media. Dat houdt in: internetbedrijven, vormgevers, tekstschrijvers, geluidsstudio s, communicatiebureaus, een fotograaf en een filmbedrijf. Ongeveer 12 ondernemers hebben elkaar gevonden in de oude fabriek, waar de afzonderlijke bedrijven elkaar optimaal aanvullen. Samenwerking en synergie zijn daarbij toverwoorden. Belangrijk voor De Puddingfabriek is het open karakter. De bedrijven zijn er ook voor het publiek en willen graag laten zien wat ze doen. Om die publieke functie goed tot uiting te laten komen, wordt gewerkt aan een ruimte waar lezingen, tentoonstellingen en bijvoorbeeld workshops kunnen worden gehouden. Nieuwsgierig geworden bezocht VNO-NCW Groningen De Puddingfabriek op 24 september. En het werd geen standaard bedrijfsbezoek, er was zelfs geen rondleiding! Op een actieve manier maakten de leden kennis met de bedrijven. Sterker nog, VNO-NCW Groningen is coproducent van een website geworden, die aan het einde van het bedrijfsbezoek ook daadwerkelijk de lucht in is gegaan. Na alle actie en hectiek is aan het einde van de middag tijd voor de presentatie van de website. De radio-commercial wordt beluisterd, de video bekeken en uiteindelijk gaat de website de lucht in! Kijk voor het resultaat van alle inspanningen van de leden van VNO- NCW Groningen op de website van VNO-NCW Noord onder publicaties/nieuws. Bij Roelof Bos ging de grip/gaffer-man aan de slag met het verstellen van lampen voor de foto s; de nodige uitleg is vereist. Marike Bakker De volgende bedrijven gevestigd in de Puddingfabriek zetten zich in om de website mogelijk te maken: Open Spoetnik Roelof Bos Soundbase Pavlov media VNO-NCW NoordNieuws november Endendijk & Borst Estheticon Joy media i-smit De begroting en de ontwikkeling van de website werd nauwkeurig in de gaten gehouden! De ondernemers werden daarbij ondersteund door de bedrijven Estheticon, Joy Media en i-smit. Bij de presentatie van de website bleek, dat dankzij hard onderhandelen en ondanks wat meerwerk, de kosten binnen de perken bleven.

17 ... creativiteit! bij De Puddingfabriek De voice-over, Gea Vellinga (Q-Modus BV te Groningen), neemt in schijnbaar alle rust de tekst op die bij de video hoort. Later wordt deze tekst in de video gemonteerd. Bij Soundbase wordt de radio-commercial uitgedacht en opgenomen. Er moet natuurlijk de nodige ruchtbaarheid aan de lancering van de website gegeven worden. Bij communicatiebureau Open wordt aan een design-tafeltennistafel nagedacht over een reclamecampagne voor de Puddingfabriek. Eén van de vier plannen is het Puddingpakje. In dit doosje zitten twaalf zakjes met verschillende smaken en informatie over de twaalf verschillende bedrijven. Bij de gebruiksaanwijzing op het doosje staat dat naar gelang men dat wenst de verschillende smaken kunnen worden gemixt voor het optimale resultaat Cameramannen en regisseur in overleg. Welke scènes kunnen gecombineerd worden tijdens de opnames. Wanneer wordt ingezoomd, wie waarschuwt de acteurs bij de overgang naar de volgende scène?. VNO-NCW NoordNieuws november De set! Wiebren Kraeima (Kampen Holding BV te Hoogezand) en Paul de Rue (Hazewinkel Pers BV te Groningen) aan de slag als volleerd acteurs. Aanwijzingen worden gegeven door de regisseur Peter Everts (Everts Consultancy te Groningen). De groene achtergrond wordt tijdens de montage veranderd in beelden van New York, jungle en de maan.

18 ... Terug naar meesters en gezellen! Is de meester-gezelrelatie nog steeds een effectieve methode voor kennisoverdracht? Deze vraag staat centraal bij het Talentproject. Bij dit project wordt de van oudsher bekende meester-gezelrelatie toegepast op kennisuitwisseling tussen de universiteit en het bedrijfsleven. Gedurende een periode van 8 maanden worden 10 excellente studenten van de RuG gekoppeld aan evenveel meesters uit het bedrijfsleven. De student wordt uitgedaagd om tijdens deze periode de meester te evenaren of zelfs te overtreffen. Het belangrijkste doel van dit project is kennis over te dragen en daarmee innovatie te stimuleren. De meesters Om een goed beeld te krijgen hoe de relatie tussen meester en gezel werkt, wordt gestreefd naar zoveel mogelijk spreiding over verschillende vakgebieden. De meester beschikt binnen zijn vakgebied of binnen het bedrijf over uitzonderlijke kennis of vaardigheden, die niet zomaar uit de boekjes te leren is. Gedurende een aantal maanden krijgt de meester een student aan zich gekoppeld, die zijn uiterste best gaat doen de informatie uít de meester te krijgen. Voor de deelnemende VNO-NCW NoordNieuws november 2003 Proefproject opgezet door de RuG 18 bedrijven en meesters kan de samenwerking met de studenten leiden tot innovatieve ontwikkelingen. De student moet immers aan de slag met de uitgebreide kennis en kunde van de meester, en die samen met zijn eigen kennis in gaan zetten voor de oplossing van een probleem binnen het bedrijf. Zo wordt de kennis van de meester verder gebracht. Na afloop van het project bestaat de mogelijkheid kansrijke ideeën of voorstellen met Kompasgelden te laten ondersteunen bij verdere ontwikkeling. De doelstellingen van dit project sluiten zo aan bij het regionale en nationale beleid op het gebied van innovatiebevordering. Uitdaging voor studenten In de 3 maanden dat de studenten met de meester meelopen, schrijven zij op basis van een door de expert geformuleerde onderzoeksvraag of opdracht een werkstuk. Na goedkeuring van dit werkstuk krijgt de student 4 maanden de kans om een meesterproefstuk te maken. Met dit meesterproefstuk moet de gezel zijn meester eigenlijk weten te overtreffen. Idee is dat de student met zijn of haar frisse geest daarmee een rol speelt in het ontwikkelen van nieuwe inzichten en het zichtbaar maken van aanwezige kennis. Het meesterproefstuk kan overigens verschillende vormen hebben, een ontwerp, een softwareprogramma, een idee, een businessplan, een wetenschappelijk artikel of een scriptie. Een vliegende start In de tweede week van november zijn de eerste meester-gezelparen gestart. Eind november start een tweede groep. Alhoewel de belangstelling voor het project vooral vanuit de bedrijven enorm was, zullen er in totaal hooguit 12 meestergezelparen meedoen. Gekozen wordt te gaan voor succes op kleine schaal. In een later stadium kan het concept dan worden uitgebreid naar een ander schaalniveau en naar andere onderwijsinstellingen. De meester-gezelparen worden in dit proefproject op de voet gevolgd door onderzoekers van de RuG. Zij registreren alle valkuilen en zitten bovenop de successen en de factoren die daaraan ten grondslag liggen. Bovendien maken zij een draaiboek dat kan dienen voor volgende projecten. Ook in de media wordt het project gevolgd. Dagblad van het Noorden zal regelmatig verslag doen van het project. Op de website is informatie te vinden over de achtergronden van het project, over de voortgang en over alle meester-gezelparen. De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Syntens, VNO-NCW Noord, Adviescollege voor de Markt en Noordelijke Kamers van Koophandel. Vanuit de RuG zijn aanwezig prof. dr. G.J.E.M. Sanders, directeur van het Ubbo Emmiusfonds en namens de faculteit bedrijfskunde prof. dr. S.K.Th. Boersma, de initiatiefnemer van dit project. Het projectmanagement wordt uitgevoerd door Q-modus BV. Voor meer informatie over dit project: o.v.v. Talentproject. Lustrum In juni viert de Rijksuniversiteit Groningen haar 78ste lustrum. De presentatie van de resultaten van dit eerste meestergezelproject maakt onderdeel uit van de lustrumviering. Op dat moment zal in volle glorie duidelijk worden of de oude vertrouwde meester-gezelrelatie nog steeds werkt. En of het mogelijk zelfs een van de instrumenten is om innovatie binnen bedrijven op gang te brengen. In elk geval worden de meester en de student betrokken bij het beste meesterproefstuk beloond. Mirjam Molenaar

19 ... Koffiesucces met noordelijke bijsmaak Het innovatieve concept, dat door Philips en Douwe Egberts werd ontwikkeld, speelt in op het toenemende aantal één- of tweepersoonshuishoudens. En op de meer individuele consumptiepatronen waarbij het gezamenlijk nuttigen van een grote kan koffie minder vanzelfsprekend is. Senseo Crema maakt het mogelijk om één of twee kopjes koffie per keer te zetten. Het werkt met pads, kleine filterkussentjes waarin telkens 7,2 gram koffie is verpakt, genoeg voor één kopje. Inmiddels heeft een kwart van de huishoudens in Nederland een Senseo in huis. Ontwikkeling in Hoogeveen Een aanzienlijk deel van de ontwikkeling van de Senseo Crema is gedaan door het Center of Competence van Philips DAP BV in Hoogeveen. Er is onder andere meegewerkt aan de ontwikkeling van de boiler van het Senseo koffiezetapparaat. De laatste jaren zoekt Philips DAP nadrukkelijk strategische allianties met. VNO-NCW NoordNieuws november Dat koffie alsmaar aan populariteit inboet, is een feit: volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek daalde het koffieverbruik per persoon per jaar van 139,5 liter in 1980 naar 130 liter in Senseo Crema is een voorbeeld van hoe deze trend te lijf wordt gegaan. Niet iedereen weet dat ook het noordelijk bedrijfsleven een rol heeft gespeeld in een van de meest geslaagde productintroducties van de laatste jaren. andere bedrijven. Naast de samenwerking met Douwe Egberts is ook de succesvolle Philishave Cool Skin met Nivea een voorbeeld van zo n geslaagd partnership. Bij het Advanced Technology Centre van Philips DAP in Drachten wordt verder onderzoek gedaan naar de toepassingsmogelijkheden van nieuwe technologieën en materialen en wordt uitgezocht hoe de Senseo nog betere koffie kan maken. Stevig verpakt De verzendpakking van de koffiepads van Douwe Egberts is vervaardigd van golfkarton afkomstig van Kappa Twincorr BV, met vestigingen in Hoogeveen en Nieuwe Pekela. Zij leveren meer dan verpakkingen per week voor Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Deze verpakking is volledig van gerecycled materiaal. De verpakking waarin het koffiezetapparaat van Philips op de markt komt wordt gemaakt door Kappa Zedek in Deventer. Zij leveren hiervoor de compleet (offset)bedrukte verpakkingen. Om het Senseo-apparaat schokvrij te beschermen en op zijn plek te houden in de verpakking is door Huhtamaki Nederland BV in Franeker een binnenwerk ontwikkeld. Deze binnendoos van gerecycled papier is speciaal ontwikkeld voor Philips. Door innovatief meedenken is het product van Huhtamaki een halve kilo lichter dan de oorspronkelijke binnenverpakking hetgeen Philips een aanzienlijke besparing heeft opgeleverd. Huhtamaki heeft afgelopen jaar al bijna twee miljoen van deze vormkartonnen delen afgezet en verwacht ook voor komend jaar miljoenen binnendozen te leveren. Marketingsucces met een noordelijk tintje Dat de Senseo Nederland weer aan de koffie heeft gekregen moge een feit zijn. Nederlanders consumeren wekelijks zo n 13 miljoen kopjes Senseo koffie.de Senseo koffiezetter staat inmiddels bij 1 op de 4 huishoudens (begin dit jaar was de verhouding nog 1 op 7!) en aan de populariteit lijkt nog geen einde te komen. De verwachting is dat er aan het eind van dit jaar in Nederland alleen al meer dan twee miljoen zijn verkocht. Ook het buitenland heeft de Senseo ontdekt. In Frankrijk, België, en Duitsland is de Senseo op de markt geïntroduceerd en de rest van Europa volgt. Kortom, een marketingsucces van de bovenste plank, waar ook het noordelijk bedrijfsleven haar steentje aan bijdraagt. Daar mogen we best een beetje trots op zijn. Peter Buurman

20 ... In drie artikelen wordt ingegaan op de verzuimwet- en regelgeving in Nederland en de mening van VNO-NCW Noord daarover. In het eerste artikel kwam de veranderende relatie tussen werkgever en werknemer aan bod. En in het tweede artikel het verzuim-beleid en de rol van de arbodiensten daarbij. Dit laatste artikel gaat in op de reguliere zorg en de aandacht voor arbeidsrelevante aan-doeningen. Zorg aan werknemers Meer aandacht voor arbeidsrelevante aandoeningen is noodzakelijk Wachtlijsten en niet-vraaggerichte zorg leiden tot oplossingen buiten het reguliere circuit om. Dit leidt tot dubbele kosten voor de werkgever. VNO-NCW Noord is van mening dat er nog veel te verbeteren valt binnen de zorg. Samenwerking tussen de verschillende discipline s is hierbij cruciaal. De kosten van de zorg stijgen in Nederland al jaren. In 2004 komen de kosten op ruim 41 miljard euro voor de reguliere gezondheidszorg. Dit is dus nog exclusief de arbokosten die werkgevers betalen. Om de kosten te verminderen heeft het kabinet besloten tot het invoeren van een eigen risico en het schrappen van een aantal vergoedingen voor AWBZ en ziekenfonds. Daarnaast worden in de gezondheidszorg bezuinigingen doorgevoerd, die zullen leiden tot een vermindering van het aantal arbeidsplaatsen. Ondanks de steeds hogere bedragen die aan de gezondheidszorg worden uitgegeven, zijn er wachtlijsten. Zorgverzekeraars lossen dit voor een deel op door meer behandelingen in het buitenland te vergoeden. Zo is er sprake van een verdubbeling van het aantal buitenlandse behandelingen in 2002 ten opzichte van De wachtlijsten veroorzaken een lange ziekteperiode en daarmee hoge verzuimkosten voor de werkgever. Uit onderzoek is gebleken dat 40% van de WAO ers te maken heeft gehad met wachttijden, voor 16% geldt dat zij anders eerder aan het werk hadden gekund. Wachtlijsten omzeilen Als gevolg van de wachtlijsten zijn werkgevers aan werknemers de mogelijkheid gaan bieden om voor bepaalde behandelingen een snellere weg te kiezen. Er zijn de laatste jaren veel aanbieders buiten de VNO-NCW NoordNieuws november reguliere gezondheidszorg gekomen die zich bezighouden met zieke werknemers en een snelle terugkeer naar het werk. Voorbeelden hiervan zijn rugadviescentra en snelle psychische zorg. Het betreft hier zowel particuliere bedrijven als aparte afdelingen binnen organisaties in de reguliere zorg, zoals het MCL in Leeuwarden en de GGZ in Groningen. Dit soort aanbieders gaat vaak beter in op de vraag van werkgevers en werknemers. Een aantal, vooral grotere, werkgevers heeft gekozen voor een directe relatie met deze centra, zoals een rugadviescentrum. Zonder tussenkomst van huis- of bedrijfsarts worden werknemers hiernaar toe gestuurd voor een diagnose of behandeling. Dubbel betalen Deze oplossing buiten de reguliere zorg om kost werkgevers echter veel geld, zij betalen namelijk twee keer. Eerst via de ZFW-premie en AWBZ-premie of via een werkgeversbijdrage in de particuliere ziektekostenverzekering. En dan betalen ze nog een keer voor de snellere behandeling buiten het reguliere circuit om. VNO- NCW Noord is van mening dat dit een tijdelijke oplossing moet zjin. Zo snel mogelijk moet de reguliere zorg dit soort behandelingen weer zelf gaan aanbieden binnen een redelijke termijn. Het oplossen van de wachtlijstproblematiek is daarom bijzonder belangrijk. Medwerk Medwerk is ontwikkeld op verzoek van de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Medwerk bestaat uit 15 regionale samenwerkingsverbanden, waarin zorginstanties zoals ziekenhuizen, GGZ, fysiotherapeuten, huisartsen, arbodiensten, specialisten en reïntegratiebedrijven participeren. De activiteiten van Medwerk richten zich vooral op kennisuitwisseling en het verbeteren van de samenwerking met als doel de zorg aan patiënten met arbeidsgerelateerde aandoeningen te verbeteren. Medwerk Groningen en Noord- en Midden Drenthe heeft een aantal projecten hiervoor uitgevoerd. Voorbeelden zijn: een platform van zorgprofessionals dat maandelijks een casus bespreekt, een werkgroep die met concrete communicatiemiddelen de samenwerking tussen huis- en bedrijfsartsen wil verbeteren, bijscholing voor o.a. bedrijfsartsen en in november 2003 een invitational conference voor professionals over de verwijsfunctie van de bedrijfsarts. De gegevens van Medwerk zijn voor iedereen beschikbaar. Op de website staat onder andere per regio een sociale kaart met de specifieke deskundigheden van diverse zorgverleners.

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 13 NUMMER 5 > 2008. > Investeringen in provinciale en lokale infrastructuur blijven achter

NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 13 NUMMER 5 > 2008. > Investeringen in provinciale en lokale infrastructuur blijven achter NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 13 NUMMER 5 > 2008 > Investeringen in provinciale en lokale infrastructuur blijven achter > Zuiderzeewerkers uit Stadskanaal > SNN moet meerwaarde bewijzen

Nadere informatie

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Noord NL 17 Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Volop innovatie bij API Emmen Agro Valley, van kwantiteit naar kwaliteit Programmaraad: onderwijs beter aansluiten op de praktijk Samenwerking Noord-Nederland

Nadere informatie

OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË

OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 3 > 2012 OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË terugblik op eerste WIllem lodewijk ConferentIe > Vno-nCW noord lanceert app Voor noordelijk bedrijfsleven

Nadere informatie

NoordNieuws. Venster wijd open richting Noordoost Europa

NoordNieuws. Venster wijd open richting Noordoost Europa NoordNieuws Magazine van VNO-NCW Noord Jaargang 11 nummer 5 2006 Venster wijd open richting Noordoost Europa Water als vestigingsfactor Delfzijl kan weer een beetje ademhalen Senioreneconomie goed voor

Nadere informatie

Terugblik Handelsreis VN-NCW Noord

Terugblik Handelsreis VN-NCW Noord I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 20 NUMMER 2 > 2015 Terugblik Handelsreis VN-NCW Noord HAMBURG: STAD MET EEN AANSTEKELIJKE ENERGIE > Ondernemers in Hallum kunnen eindelijk vooruit > Noordelijke

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

Vizier op noordelijke kansen

Vizier op noordelijke kansen I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 2 > 2014 investeringsvisie Vno-ncw noord Vizier op noordelijke kansen > AnnemIeke LAntInk: niets zo slecht ALs niet meer meedoen > Anne JAn zwart

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

Nadere informatie

A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen

A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen juni 2012 Adriaan Vis: A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen Ledenmagazine van Topsporters zijn van toegevoegde waarde voor ieder bedrijf Wim van Baal werkt op een eiland Ondernemend aanbesteden

Nadere informatie

EXTRA. Wim Backers: Dossier Mobiliteit

EXTRA. Wim Backers: Dossier Mobiliteit L E D E N M A G A Z I N E - J A A R G A N G 6 n u m m e r 3-2 0 0 8 Wim Backers: Vacansoleil begint eigen campingketen Mega-order JSF vereeuwigt Fokker Elmo Job-matchers: één aanspreekpunt voor werkgevers

Nadere informatie

We willen dichtbij onszelf blijven

We willen dichtbij onszelf blijven Adelheid Ponsioen: We willen dichtbij onszelf blijven Juni 2011 Ledenmagazine van Ondernemerskansen in Turkije Biobased heeft de toekomst Beerze Bulten blijft innoveren Provincie Utrecht kan nog dynamischer

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012. > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar

Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012. > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012 Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar > VNO-NCW Noord 2012: What s in it for you? >

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

bedrijvengids 2009 2010 [ Ondernemen[d] in de regio Smallingerland Opsterland

bedrijvengids 2009 2010 [ Ondernemen[d] in de regio Smallingerland Opsterland bedrijvengids 2009 2010 [ Ondernemen[d] in de regio Smallingerland Opsterland DYNAMISCHE BUSINESS MET TROTS PRESENTEREN WIJ U DE BEDRIJVENGIDS [ONDERNEMEN[D] IN DE REGIO DAT TOT STAND KWAM IN SAMENWERKING

Nadere informatie

Een positie als markleider behoud je alleen door te innoveren

Een positie als markleider behoud je alleen door te innoveren december 2012 Jeroen Zuidberg: Een positie als markleider behoud je alleen door te innoveren Ledenmagazine van Logistieke hotspot Rivierenland Ondernemen is ook gewoon doen Mbo en bedrijfsleven op de bres

Nadere informatie

Uitgebreide terugblik Willem lodewijk Conferentie Het bedrijfsleven is aan zet

Uitgebreide terugblik Willem lodewijk Conferentie Het bedrijfsleven is aan zet I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 3 > 2013 Uitgebreide terugblik Willem lodewijk Conferentie Het bedrijfsleven is aan zet > De missie van Jan-Peter CruImIng > FlorIJnas: lot uit

Nadere informatie

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 Weeffouten gemaakt bij invoering euro ronald Plasterk, Pvda > Zorgen om spoorlijn groningen - Heerenveen > publieke en private partijen

Nadere informatie

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen NR.02 2015 Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari

Nadere informatie

Nieuw pand, nieuw elan

Nieuw pand, nieuw elan Wilt u op de hoogte gehouden worden van alle actuele HR ontwikkelingen? Meldt u zich dan nu aan voor de CBE nieuwsbrief op www.cbe.nl CBE GROUP HERENGRACHT 250 1016 BV AMSTERDAM TEL +31 (0)20 5217400 FAX

Nadere informatie

het ONDERNEMERS De Driehoek: Samen sta je sterk Ondernemersverenging WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 5 2010 FLEVOLAND

het ONDERNEMERS De Driehoek: Samen sta je sterk Ondernemersverenging WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 5 2010 FLEVOLAND NR. 5 2010 het ONDERNEMERS FLEVOLAND B E L A N G Ondernemersverenging De Driehoek: Samen sta je sterk Dronten richt ambitie op MKB vriendelijkste gemeente Jong Management: alles behalve een doorsnee netwerkclub

Nadere informatie

Personeel lokken met leuke extraatjes. Industriedag in het teken van duurzaamheid

Personeel lokken met leuke extraatjes. Industriedag in het teken van duurzaamheid In het nieuwsd Oktober 2008 In deze uitgave: Industriedag in het teken van duurzaamheid Het Leer-Werk Traject Wat maakt een bedrijf aantrekkelijk? Ontwikkelingen rondom ROM-D Personeel lokken met leuke

Nadere informatie

Drenthe klaar voor vuelta MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 2 > 2009. > Maakindustrie = kenniseconomie

Drenthe klaar voor vuelta MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 2 > 2009. > Maakindustrie = kenniseconomie I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 2 > 2009 Drenthe klaar voor vuelta > Maakindustrie = kenniseconomie > Mobilteitscentrum: van werk naar werk > De aarde is plat: internationale

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In het nieuwsd juni/juli 2012 In deze uitgave: Kick off WD SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen Algemene Ledenvergadering bij HVC Drechtsteden: de maritieme topregio Provincie en Drechtsteden investeren

Nadere informatie

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, september 2014 38 Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

We willen kringlopen zoveel mogelijk sluiten. Hannet de Vries-In t Veld:

We willen kringlopen zoveel mogelijk sluiten. Hannet de Vries-In t Veld: april 2010 Hannet de Vries-In t Veld: We willen kringlopen zoveel mogelijk sluiten Ledenmagazine van Herman Hulshof: Kredietverzekeraars versterkten recessie Hoe duurzamer hoe hoger de kosten Het bruist

Nadere informatie

Lach. U vindt ons in: Tilburg, Eindhoven, Amsterdam, Bergen op Zoom en Roosendaal. Bel 013-460 90 90 of mail info@cardan.com

Lach. U vindt ons in: Tilburg, Eindhoven, Amsterdam, Bergen op Zoom en Roosendaal. Bel 013-460 90 90 of mail info@cardan.com Lach. Werken is leuk, werken is plezier, het inspireert en zorgt voor waardering. Wij brengen mensen en werk succesvol met elkaar in contact. Ongeacht of het om een tijdelijke of een vaste aanstelling

Nadere informatie