Algemene Ledenvergadering. 15 juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Ledenvergadering. 15 juni 2015"

Transcriptie

1 Algemene Ledenvergadering 15 juni 2015

2 Agenda e-abs Next Marktrapportage Financiën Strategie Huisvesting Rapportage ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

3 e-abs Next Michel Schaft / Theo van Endhoven ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

4 e-abs Next Voortgang e-abs Next VNAB Sanctieprotocol Contract Dun & Bradstreet Turner Gestructureerde informatie ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

5 Voortgang e-abs Next jan jun sep dec mei sep Release Release Release Release Release Sanctiewet fase 2 / 3 ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

6 Voortgang e-abs Next Release 6.0 Scope: 18 functionele changes en 6 bevindingen, o.a.: - Verbeteren afrekenproces makelaar verzekeraar: template niet-e-abs boekingen via e-abs Clearing Implementatieplan ter ondersteuning In gebruik vanaf september 2015 Inclusief sanctiewetgeving fase 1 - uitwisseling van sec compliancy informatie via e-abs Bouw + testronde zijn gestart Oplevering gepland eind juni 2015 Informatiesessies gepland op 22 en 29 juni 2015 ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

7 Voortgang e-abs Next (2) Release 6.1 Scope: 4 functionele changes en 6 bevindingen, o.a.: - Workflowengine 'light (business rules): Wanneer schaderekening voldoet aan ingestelde criteria, vindt automatische accordering plaats: Vaste business rule voor auto-akkoord dossiers met schaderegelingsbevoegdheid makelaar Afspraken tussen makelaar/verzekeraar: template voor regeling - Automatisch akkoord herkenbaar in thread en verstuurde taken/meldingen - Verzekeraars kunnen via rapportage opvragen welke schaderekeningen zijn geaccordeerd door welke business rule onder welke voorwaarden Oplevering gepland eind september 2015 ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

8 Voortgang e-abs Next (3) Sanctiewetgeving fase 2/3: Integraal services platform Inkoopvoordeel 1 uniforme interface voor meerdere services Koppeling e-abs op het niveau verzekeringnemer Aparte database, gekoppeld aan e-abs - ook voor niet-coassurantieposten te gebruiken!! D&B D&B ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

9 Voortgang e-abs Next (4) Status Sanctiewetgeving fase 2/3: Integraal services platform Controle sanctielijsten: gekozen voor zelfbouw Functionaliteiten t.b.v. cliëntenonderzoek (CDD) afgestemd met Werkgroep Sanctiewetgeving Ontwerpfase loopt Uitgangspunt is VNAB Sanctieprotocol Uitgangspunt UBO bepaling: aansluiting 1 leverancier (Dun & Bradstreet) - mogelijkheid via stekkerdoos (ook) andere leveranciers aan te sluiten Oplevering gepland Q ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

10 Voortgang e-abs Next (5) Sanctiewetgeving fase 2/3: Procesondersteuning Leden krijgen platform waar situatie ingaat, bv. aard van de goederen, klant, soort transactie Platform voert waar mogelijk automatische tests uit en geeft aan wat eventueel nog handmatig moet worden uitgevoerd Integratie e-abs gestructureerde data op polisniveau Op basis van afstemming DNB, geborgde processen - Procesondersteuning bij de 4 W s: Wie, Wat, Waar, Waarvoor D&B ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

11 Voortgang e-abs Next (6) Status Sanctiewetgeving fase 2/3: Procesondersteuning Samenwerking met Kennedy van der Laan - Opstellen schema s voor EU en US sancties Functionaliteiten t.b.v. risico onderzoek (TDD) afgestemd met Werkgroep Sanctiewetgeving en Adviescommissie ICT Validatiedocument opgesteld door Kennedy van der Laan met als doel: 1) Instemming Juridische Commissie over gemaakte keuzes en interpretaties ontwerp 2)Document voorleggen aan DNB: weergave van de wijze waarop verzekeraars en makelaars systeemtechnisch invulling geven aan sanctiewetgeving Ontwerpfase loopt Oplevering gepland Q ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

12 VNAB Sanctieprotocol Doel Te komen tot een basistaakverdeling tussen verzekeraars en makelaars voor het uitvoeren van de Sanctiewet regelgeving middels een efficiënt gebruik van het platform dat de gecentraliseerde sanctiewetchecks uitvoert (het sanctiewetplatform). Leidende rol makelaar vanwege klantcontact Wordt momenteel opgesteld in overleg met - Adviescommissie ICT - Afvaardiging Juridische Commissie - Kennedy van der Laan - Bestuur VNAB Belonings-/kostenaspecten zijn onderdeel van overleg ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

13 Contract Dun & Bradstreet Uitgangspunten Wereldwijde partij met grootste bedrijvendatabase in zijn soort, meer dan 235 miljoen bedrijven in meer dan 240 landen Op basis van nieuw product: Global Benefical Ownership (GBO) database Monitoring functie vanaf begin 2016 UBO bepaling - kosten UBO bepaling zijn ongeacht aantal lagen - VNAB betaalt licentiekosten (geen additionele kosten leden) - Verrijken relatiebestand (o.a. Duns en KvK nummer) Naast UBO bepaling inkoop aanvullende diensten op basis van cafetaria principe: - o.a. kredietwaardigheidstoetsing, beoordeling snelheid betalen, kredietlimiet Leden sluiten eigen contract met D&B (binnen raamcontract van VNAB) met eigen keuzes (cafetaria principe) ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

14 Contract Dun & Bradstreet (2) Verrijken relatiebestand Actie makelaar Verrijken bestaande klantenportefeuille leden VNAB met een D&B DUNS nummer/kvk nummer en aantal data elementen zoals NAW gegevens Kosten voor makelaar beperkt: - Matching: 0,20 per relatie Bijv.: makelaar met relaties: kosten circa Zo snel mogelijk starten met verrijking door de makelaarsleden - systeemtechnische ondersteuning door D&B inclusief consultancy (geen kosten) Goed klantenbestand noodzakelijk voor juiste werking e-abs platform c.q. juiste verwerking UBO checks! ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

15 Contract Dun & Bradstreet (3) Monitoring Pro-actief - notification bij wijziging - vanaf begin 2016 Daardoor per relatie maar 1 check per jaar nodig, voor zowel nationaal als internationale UBO checks Na een jaar vervalt de monitoring en moeten de leden weer een check doen per relatie om deze vervolgens wederom in de monitoring te plaatsen Aan de monitoringsfunctionaliteit en updates zijn geen extra kosten verbonden ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

16 Turner Implementatie Sanctiewet (protocol + applicatie) 4-tal leden bezocht om beeld te krijgen van impact, kennis, urgentie e.d. bij de leden Op basis hiervan plan van aanpak voor succesvolle implementatie in de markt Sanctiewet Solution Seminars: - Informeren en motiveren via een 10-tal sessies - In samenwerking met Kennedy van der Laan voor juridische toelichting - Start vanaf medio augustus 2015 ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

17 Gestructureerde informatie Release 7.0 / 7.1 Scope: vastlegging (meer) gestructureerde informatie in e-abs - Start 2 e helft 2015 met informatieanalyse Waarom gestructureerde informatie? Wens leden VNAB om de keten efficiënter te maken door inzet gestructureerde informatie (voorkomen dubbele invoer gegevens) Regelgeving SOX/Solvency (inzicht in risico s, beter risicomanagement) vraagt om meer gestructureerde informatie Aanpak juni-dec 2015 Vaststellen noodzakelijke en gewenste gestructureerde gegevens voor mak en verzek Impact op ICT-systemen Opstellen business plan en implementatieplan Eind december 2015: besluitvorming Bestuur VNAB Oplevering gepland mei respectievelijk september 2016 ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

18 Marktrapportage (MIS) Michel Schaft ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

19 Inhoud 1. Inleiding en achtergrond 2. Verhandelde volumes o # 1 - Verzekeraartransacties o # 1a - Verzekeraartransacties verloop o # 2 - Gemiddeld aantal verzekeraars op polis % Posten o # 3 - Aantal 100% posten o # 4 - Aandeel 100% posten in premiestroom 4. Polissen & Premie o # 5 - Aantal geregistreerde polissen o # 6 - Bruto premie makelaar 5. Beloning makelaars o # 7 - Percentage beloning voor makelaar 6. Premie & Schade o # 8 - Loss Ratio o # 9 - Gemiddelde netto, bruto premie en schade per polis ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

20 Inleiding en achtergrond Tot 2011 werd er door SEO Economisch Onderzoek op basis van de BCS gegevens een rapport opgeleverd over de belangrijkste cijfers uit de co-assurantiemarkt. In april 2011 is het BCS systeem uit de lucht gegaan en is e-abs Clearing in gebruik genomen. Doordat er verschillen zijn in de gegevens die in BCS en in e-abs vastgelegd worden, zijn de gegevens van BCS niet altijd geheel vergelijkbaar met de gegevens van e-abs. ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

21 Verhandelde volumes #1 Verzekeraartransacties Het aantal premie/overig document/schadeboekingen in e-abs met boekdatum in 2014, vergeleken met voorgaande jaren. BCS e-abs 2013: 407K 2014: 434K Stijging: boekingen (7%) Verklaring: Aantal polissen is met 5% toegenomen Beperking: Onbekend aantal boekingen buiten e-abs om ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

22 Verhandelde volumes (2) #1a Verzekeraartransacties verloop Het verloop van aantal premie- en schadeboekingen in e-abs per maand. ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

23 Verhandelde volumes (3) #2 Gemiddeld aantal verzekeraars op polis Het gemiddeld aantal VNAB/niet-VNAB verzekeraars op de actieve polis op peilmoment (15 dec 2014) voor polissen waarop in 2014 minimaal een premieboeking heeft plaatsgevonden brand transport varia totaal '13 3,54 2,63 1,55 2,70 '14 3,82 2,56 1,51 2,82 verschil 0,28-0,07-0,04 0,12 Het gemiddeld aantal verzekeraars (VNAB/niet-VNABverzekeraars) op een polis is voor brand gestegen; overige branches zijn nagenoeg onveranderd. Opvallend: Behalve bij transport neemt het aantal Niet- VNAB verzekeraars op een polis meer toe dan het aantal VNAB verzekeraars. ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

24 100% Posten #3 Aantal 100% posten Aantal polissen in e-abs dat op peilmoment (15 december 2014) op de dan actieve plaatsing een 100% verdeling kent (1 verdeling, met 1 verzekeraar erop met aandeel = 100%). NB Ook hier voor polissen waarop in 2014 minimaal 1 premieboeking (niet nulboeking) is aangemaakt. VERSCHIL TOV 2013 Totaal* waarvan 100% aantal polissen aantal aandeel 2013 Verschil brand % 29% -1% transport % 49% 0% varia % 69% 2% Totaal % 49% 0% * opgave is gebaseerd op telling aantal actieve plaatsingen op 15 dec 2014 Opvallend: Gering tot geen verschil in aandeel t.o.v voor alle branches. Het aantal 100% posten is licht gestegen (+1.309) ten opzichte van 2013, bij een stijging van het totaal aantal polissen van ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

25 100% Posten (2) #4 Aandeel 100% posten in premiestroom Premieboekingen & overig document boekingen in 2014 waarbij het aandeel = 100 % totaal premie boekingen waarvan 100% VERSCHIL TOV 2013 aandeel netto premie netto premie aandeel 2013 verschil brand % 21% 0% transport % 30% -4% varia % 60% 1% TOTAAL % 36% 0% Opvallend: De aandelen brand en varia zijn nagenoeg ongewijzigd tov 2013, aandeel transport daalt 4%. Bij een vrijwel gelijk blijvend aantal 100% polissen (zie #3) is de netto premie voor transport dus met 4% gedaald. Opmerking: Bij de bepaling van de aantallen 100% posten wordt gekeken naar de actieve polissen op peildatum (15 dec 2014). Het aandeel in de premiestroom geldt voor heel ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

26 Polissen & Premie #5 Aantal geregistreerde polissen Het aantal polissen in e-abs dat in 2014 een actieve plaatsing had, vergeleken met voorgaande jaren. NB Ook hier voor polissen waarop in 2014 minimaal 1 premieboeking (niet nulboeking) is aangemaakt. BCS e-abs Beperkingen: T/m 2010 werden gegevens puur op basis van BCS bepaald. In 2011 zijn gegevens uit BCS en e-abs gecombineerd. Met ingang van 2012 worden gegevens puur uit e-abs gehaald. Premies die via de brand transport varia totaal template niet e-abs boekingen zijn verwerkt, zijn niet ' meegenomen in de ' cijfers van 2011, 2012, verschil en ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

27 Polissen & Premie (2) #6 Bruto premie De bruto premie is de optelsom van alle bruto bedragen (grossamount) uit alle premie EN overig document boekingen met een boekdatum in BCS e-abs brand transport varia totaal ' ' verschil ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

28 Beloning makelaars #7 Percentage beloning voor makelaars Het verschil tussen de geboekte bruto en netto premies (in % van bruto premiebedrag). Opvallend: Percentage beloning daalt voor alle branches, terwijl in 2013 branche varia als enige nog een stijging toonde. Beperkingen: Gegevens 2011 ontbreken, omdat in dit gebroken jaar (BCS/e-ABS) geen vergelijkbare gegevens beschikbaar waren. ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

29 Premie & Schade #8 Loss ratio Geboekte schade gedeeld door de netto premie Opvallend: Stijging in alle branches, behalve transport, die in 2013 ook nog een stijging toonde. Beperkingen: Ook hier 2011 niet meegenomen in grafiek. Wanneer een deel van de boekingen wel via e-abs gaat en een deel niet (bijv. premieboeking niet, schadeboeking wel), dan is de berekende ratio niet betrouwbaar. ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

30 Premie & Schade (2) #9 Gemiddelde netto, bruto premie en schade per polis Totaal aantal geboekte netto, bruto premie- en schadebedragen gedeeld door het aantal geregistreerde polissen per branche. Opvallend: Terwijl de gemiddelde bruto Premie en schade gemiddeld per polis totaal en netto premiebedragen per polis afnemen, neemt het gemiddeld schadebedrag per polis toe. Beperkingen: Ook hier 2011 niet meegenomen in grafiek. Gegevens zijn alleen gebaseerd op de via e-abs Clearing geboekte premie en schade dus excl. boekingen via de template niet e-abs boekingen. ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

31 Premie & Schade (3) #9 Gemiddelde netto, bruto premie en schade per polis (vervolg) Premie en schade gemiddeld per polis brand Opvallend: Voor branche brand stijgt het schadebedrag per polis fors, bij een daling in netto en bruto premiebedrag per polis. Beperkingen: Ook hier 2011 niet meegenomen in grafiek. Gegevens zijn alleen gebaseerd op de via e-abs Clearing geboekte premie en schade dus excl. boekingen via de template niet e-abs boekingen. ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

32 Premie & Schade (4) #9 Gemiddelde netto, bruto premie en schade per polis (vervolg) Premie en schade gemiddeld per polis transport Opvallend: Voor branche transport daalt het gemiddeld schadebedrag per polis, terwijl het gemiddeld bruto en netto premiebedrag per polis licht dalen. Beperkingen: Ook hier 2011 niet meegenomen in grafiek. Gegevens zijn alleen gebaseerd op de via e-abs Clearing geboekte premie en schade dus excl. boekingen via de template niet e-abs boekingen. ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

33 Premie & Schade (5) #9 Gemiddelde netto, bruto premie en schade per polis (vervolg) Premie en schade gemiddeld per polis varia Opvallend: Voor branche varia blijven gemiddeld bruto en netto premiebedrag per polis ongeveer gelijk, terwijl het gemiddeld schadebedrag per polis stijgt. Beperkingen: Ook hier 2011 niet meegenomen in grafiek. Gegevens zijn alleen gebaseerd op de via e-abs Clearing geboekte premie en schade dus excl. boekingen via de template niet e-abs boekingen. ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

34 Financiën Tineke Zweed ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

35 Balans per 31 december 2014 Activa VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa E-ABS software Materiële vaste activa Inventaris VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen TOTAAL ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

36 Balans per 31 december 2014 (2) Passiva VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN BESTEMMINGSFONDS e-abs LANGLOPENDE SCHULDEN KORTLOPENDE SCHULDEN Belastingen Kortlopend deel leningen Crediteuren Overige schulden TOTAAL ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

37 Winst- en Verliesrekening over PROJECT e-abs Netto omzet e-abs Af: kosten e-abs afschrijving immat. vaste activa Projectresultaat e-abs VERENIGING Contributies/Ontmoetingsplaatsen/etc Af: salarissen en sociale lasten afschrijving materiële vaste activa overige bedrijfskosten Resultaat vereniging Bedrijfsresultaat ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

38 Winst- en Verliesrekening over 2014 (2) Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting Resultaat na belastingen ======== ========= ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

39 Strategie Michel Schaft ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

40 update Waar staan we ten aanzien van: Marktmeesterschap Kennis Ontmoeten en verbinden Uitgesproken ambitie: VNAB zal in 2018 het marktaandeel van het handelsplatform verdubbelen en uitgroeien tot dé toonaangevende marktplaats en kennispartner voor de Nederlandse co-assurantiemarkt Hoe gaan we dat realiseren? ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

41 Markmeesterschap Kern ingrediënten Doorontwikkeling e-abs Next Sanctiechecks Updaten gedragsregels en toezien op naleving daarvan De VNAB gaat na hoe het gebruik en de doorontwikkeling van e-abs Next geoptimaliseerd kan worden en houdt daarbij contact met alle partijen in de zakelijke verzekeringsmarkt. ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

42 Kennis Focus op veranderende omgeving Bijeenkomsten met thema s als Big Data, ADR, duurzame inzetbaarheid Nieuwe verbindingen met universiteiten Leergang co-assurantie i.s.m. Erasmus Academie (maart 2015) Kennissessie gedragseconomie i.s.m. UvA (september 2015) Toekomst Focus op verbindingen met strategische kennispartners kennisoverdracht leden Focus op aanwezige kennis in de zakelijke verzekeringsmarkt vb. Cyberrisk platform van start onder de vlag van de VNAB De VNAB als logische en natuurlijke kennispartner in de zakelijke verzekeringmarkt ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

43 Ontmoeten & verbinden Opening Kennis- en ontmoetingscentrum VNAB (januari 2016) Traject naar de Boompjes gaat ook over ontmoeten en verbinden: Draagvlak en commitment leden Verbinding met marktpartijen Verbinding met opleiders Verbinding met Gemeente Rotterdam Toekomst Ingeslagen weg voortzetten vanuit een nieuw huis Oprichting huisvestingscommissie (incl. afvaardiging leden) PR traject Boompjes i.s.m. afvaardiging uit M&C commissie Opening/nieuwjaarsreceptie i.s.m. Rotterdam Partners, COD, Albron Boompjes mét en voor elkaar interesse marktpartijen voor ruimte in voormalige dependance DNB Centraal staat de merkessentie van de VNAB: Ontwikkeling door verbinding ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

44 Huisvesting Michel Schaft ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

45 Kennis- en ontmoetingscentrum Extra ALV 19 maart 2015: besluit tot aanhuur Boompjes Aanstelling projectmanager: Wim van Vliet Aanstelling interieurarchitect: Marcel Schouten (FACD, Rotterdam) Kernteam VNAB Huisvestingscommissie: VNAB + vertegenwoordiging leden Monumentencommissie: monumentale aspecten 1e etage 2e en 3e etage Verhuizing VNAB begin december Opening Kennis- en ontmoetingscentrum januari 2016 (mogelijk in combinatie met Nieuwjaarsreceptie) Gebruik centrum vanaf januari 2016 ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

46 Plattegrond ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

47 Rapportage Leden, juridisch, marketing & communicatie, kennismanagement ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

48 Ledenzaken Genevieve Jubitana ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

49 Thema s RMiA ALV 6 December 2011: toelatingseisen leden RMiA: A-diploma, coaching, mondeling examen Link met bovenwettelijk opleidingsstelsel zakelijke verzekeringsmarkt Inventarisatie onder makelaarsleden Leden aangeschreven waarvan geen RMiA in MT Geassocieerd deelnemerschap Toenemende interesse verschillende organisaties Wie kan geassocieerd deelnemer worden? Huidige contributie vormt soms drempel nieuwe deelnemers Huidige contributie roept vragen op bestaande deelnemers: wat krijg ik ervoor? Voorstel hernieuwd geassocieerd deelnemerschap ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

50 Mutaties (sinds 1 jan 2014) Nieuwe leden Bedrijfsnaam Mutatie Type lidmaatschap Ingangsdatum Navigators Underwriting Limited, Netherlands Branch nieuw lid verzekeraar sep-14 Baloise Belgium N.V. nieuw lid verzekeraar okt-14 Howden Insurance Brokers Nederland B.V. nieuw lid makelaar mrt-14 Driekleur Verzekeringen nieuw lid makelaar jul-14 Mutsaerts B.V. nieuw lid makelaar jul-14 TVM zakelijk N.V. nieuw lid makelaar jan-14 Dirkzwager advocaten & notarissen nieuw lid geassocieerd mrt-14 V&A Advocaten B.V. nieuw lid geassocieerd apr-14 EMN Mens (Capelle a/d IJssel) nieuw lid administratief jan-14 Vergnes Expertise nieuw lid administratief feb-14 Opzeggingen/ royement Bedrijfsnaam Mutatie Type lidmaatschap Ingangsdatum Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Ltd. i.v.m. fusie verzekeraar jan-14 Concordia de Keizer B.V. (Capelle a/d IJssel) i.v.m. fusie makelaar jan-14 VanKlaverenStigter B.V. (i.v.m. overname Driekleur) i.v.m. overname makelaar jul-14 C.A. van Eijck & Zoon B.V. i.v.m. overname makelaar dec-14 Fides Expertise B.V. opzeggingen administratief jan-14 ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

51 Mutaties (sinds 1 jan 2015) Nieuwe leden Bedrijfsnaam Mutatie Type lidmaatschap Ing. Datum Swiss Re International nieuw lid verzekeraar jan-15 H.W. Wood International nieuw lid makelaar jan-15 Langelaar Klinkhamer Advocaten nieuw lid geassocieerd jan-15 Context B.V. nieuw lid geassocieerd jan-15 Vanderwal & Joosten nieuw lid geassocieerd jan-15 If P&C Insurance nieuw lid geassocieerd feb-15 BMT Surveys (Antwerp) NV nieuw lid administratief jan-15 Opzeggingen/ royement Bedrijfsnaam Mutatie Type lidmaatschap Ing. Datum ACL Verzekeringen B.V. (v/h Alpha CL) opzegging verzekeraar jan-15 Quinn Insurance geroyeerd verzekeraar jan-15 Funk International Nederland i.v.m. overname makelaar jan-15 BXFIELD Advocaten B.V. opzegging geassocieerd jan-15 Hampe Meyjes Advocaten opzegging geassocieerd jan-15 Quattro Expertise B.V. opzegging administratief jan-15 InterLloyd Survey B.V. opzegging administratief jan-15 ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

52 Prospects lidmaatschap VNAB 30+ organisaties concrete interesse lidmaatschap Verzekeraars/makelaars Geassocieerd- en administratief deelnemerschap Grootste interesse van partijen voor geassocieerd deelnemerschap (20) Ook interesse vanuit dochtermaatschappijen van huidige leden Geoptimaliseerd lidmaatschapsstelsel en kennis- en ontmoetingscentrum voegen waarde toe aan VNAB lidmaatschap en zal nieuwe leden aantrekken. ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

53 Juridische zaken Genevieve Jubitana ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

54 Modelvoorwaarden en -clausules Brand: NBZB, NBBU, NBUG Nieuwe website gecategoriseerd en overzichtelijk ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

55 Juridische dossiers Onder handen dossiers Sanctiewetgeving VNAB regelingen (AOP/SPC/BVC) Herziening statuten en reglement PARP Solvency II IMD I en II Assurantiebelasting Afschaffen recht premie incasso Forfait samengestelde Verzekeringen Geïnformeerde verlenging Bedrijfsregeling Brandregres Block Exemption Regulation Gedragscode intermediairswijziging ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

56 Bureauorganisatie en commissies Bureauorganisatie Vicky Blok één dag per week: sanctiewetgeving Vacature juridisch medewerker Juridische commissie Marijke Leliveld opvolger Marco Tolman Technische commissies Samenstelling nagenoeg definitief Balans vz/mk, verjonging, vertegenwoordiging Aon, Marsh Kick-off meetings deze zomer Onderwerpen nader te bepalen ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

57 Marketing & Communicatie Denise Heijstek ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

58 VNAB Visie & events VNAB Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2015 Amsterdam RAI ± 650 aanwezigen VNAB kwart marathon 12 april VNAB lopers Sponsoren: HDI-Gerling, Hienfeld, RSA & Cunningham Lindsey 4 trainingslopen in Rotterdam & Amsterdam ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

59 VNAB Visie & events VNAB Visie Wet- en regelgeving: impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Valdatum: 14 maart Oplage stuks (+100 t.o.v. Visie ) VNAB event: Wet- en regelgeving 23 april 2015 World Forum, Den Haag 143 aanwezigen Gemiddeld rapportcijfer: 7.6 ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

60 Social Media & website Social Media leden VNAB LinkedIn groep (+5% t.o.v. ALV dec 2014) 366 volgers VNAB LinkedIn pagina (+58% t.o.v. ALV dec 2014) 114 volgers VNAB Twitter account (+70% t.o.v. ALV dec 2014) Website Gem. aantal bezoeken per maand: (+20% t.o.v. ALV dec 2014) Gem. aantal bezoekers per maand: 671 (+53% t.o.v. ALV dec 2014) ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

61 Social Media & website (2) Nieuw systeem In gebruik sinds februari 2015 (kennissessie Big Data) Te gebruiken voor o.a. event uitnodigingen, evaluaties, circulaires en nieuwsbrieven (VNAB en e-abs) Nieuwe website Live sinds 3 juni 2015 Nieuwe functies Marktthema s Inloggen geassocieerde en administratieve deelnemers (60 nieuwe accounts) Nieuwe vormgeving ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

62 Social Media & website (2) Nieuw systeem In gebruik sinds februari 2015 (kennissessie Big Data) Te gebruiken voor o.a. event uitnodigingen, evaluaties, circulaires en toekomstige nieuwsbrieven (VNAB en e-abs) Nieuwe website Live sinds XXX Nieuwe functies Marktthema s Inloggen geassocieerde en administratieve deelnemers Nieuwe vormgeving 62

63 Planning aankomende periode Ingebruikname CRM systeem Lancering Engelse versie website VNAB Visie : Thema brand (sept 2015) VNAB event: Thema brand (okt 2015) VNAB marktdiner (november 2015) ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

64 Kennismanagement Paula du Pont ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

65 Kennispijler VNAB wil een belangrijke rol innemen op het gebied van kennisvorming en kennisborging. De kennispilaar voegt waarde toe langs drie niveaus. Niveau 1 Aansluiting (boven)wettelijk opleidingsstelsel Niveau 2 Verbinding strategische kennispartners Niveau 3 Verbindingen met hogescholen en universiteiten ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

66 Niveau 1: Aansluiting opleidingsstelsel Wettelijk opleidingsstelsel Verbond Adfiz VNAB Leden uitvragen wft schade zakelijk Contacten met opleiders: Lindenhaeghe en NCOI Wettelijke opleidingen (wft) Bovenwettelijke opleidingen (branche- assurantie A opleidingen) Permanent actueel (PA) Onderzoeken: collectief aanbieden aan leden Kennissessies ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

67 Niveau 2: Strategische kennispartners VNAB Kennissessie: Big Data 17 maart 2015 WTC Rotterdam ± 150 aanwezigen Lloyd s of London, Fox-IT, AON Benfield VNAB Kennissessies: Alternative Dispute Resolution 16 juni 2015 Euromast, Rotterdam Max. 60 aanwezigen o.a. TAMARA, NVMV, Rechtbank Rotterdam VNAB Kennissessie: Gedragseconomie & Finance September 2015 Universiteit van Amsterdam (Master Verzekeringskunde) ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

68 Niveau 2: Strategische kennispartners (2) VNAB HR bijeenkomsten Meer dan 20 deelnemende bedrijven (makelaars, verzekeraars en geassocieerd deelnemers) Young Professionals 22 januari 2015 Amsterdam Business school UvA, Young Insurance Opleidingen 14 april 2015 Lommerrijk, Rotterdam VNAB: Permanent actueel, stage coassurantie Duurzame inzetbaarheid 13 oktober 2015 ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

69 Niveau 2: Strategische kennispartners (3) Platform Cyberrisk onder de vlag van de VNAB Doelstellingen Kennisbundeling, kennisdeling en advies Vaststelling schaderegeling/procedure en protocol Benoemen passende security standards Deelnemende partijen 14 partijen: 7 partijen in kernteam (makelaars, verzekeraars en geassocieerd deelnemers) Contact met: Forrester research, Fox-IT Op de hoogte: Verbond van Verzekeraars, Adfiz en NARIM ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

70 Niveau 3: Verbinding hogescholen & universiteiten Leergang coassurantie Erasmus Universiteit Rotterdam 5 maart deelnemers 7 lesdagen Facilitatie promotietrajecten Jessica Roos (UvA); juridische aspecten coassurantie (1 januari 2015) Rob Wagenvoord (UvA): economische aspecten coassurantie (1 juli 2015) Young Insurance Capital Hogeschool Rotterdam 6 februari en 24 april 2015 ± 110 studenten Financial Service Management (FSM) en Bedrijfseconomie ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

71 Vragen? Dank voor uw ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

Algemene Ledenvergadering. 8 december 2014

Algemene Ledenvergadering. 8 december 2014 Algemene Ledenvergadering 8 december 2014 Agenda e-abs Next Kennis- en ontmoetingscentrum VNAB Financiën Juridische zaken Marketing & Communicatie Kennismanagement ALV VNAB, Amsterdam, 8 december 2014

Nadere informatie

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview jaargang 21 2015 nr. 1 een uitgave van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt De stelling: Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst!

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. ALV 2014-03 Notulen Vergadering Algemene Ledenvergadering Datum 16 juni 2014 Tijd 14.00 uur Locatie WTC Rotterdam Aanwezig 31 leden, vertegenwoordigend 97 stemmen Notuliste mw E. Greeven-Jongeboer 1. Opening

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing.

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing. 2 Inhoud Directieverslag 5 Voorwoord Profiel van Energiewacht Kernactiviteiten Organisatiestructuur Interne structuur en personele bezetting 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Algemene aspecten

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen 3 Inhoud Jaarverslag 2014 Personalia 6 Kerncijfers 7 Corporate Governance 12 Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Meeuwenlaan 4 8011 BZ Zwolle Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05070105 Verslag

Nadere informatie

Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013

Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013 Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de Raad van Bestuur... 3 1.1 Algemene informatie... 3 1.2 Toestand per balansdatum... 4 1.3 Ontwikkeling gedurende het boekjaar en resultaten...

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011 4 2 10 206 Jaarverslag 2009 docdata N.V. JAARVERSLAG 256 2011 286 4 206 10 12 6 256 docdata N.V. Energieweg 2-5145 NW Waalwijk - Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Invulling van het toezicht in 2013 Terugblikken

Nadere informatie

Jaarverslag REAAL N.V.

Jaarverslag REAAL N.V. Jaarverslag REAAL N.V. 1 Jaarverslag REAAL N.V. Inhoudsopgave Kerncijfers 3 1 VIVAT Groep in het kort 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Interne ontwikkelingen 6 1.3 Onze merken 9 2 Voorwoord 10 3 Corporate governance

Nadere informatie

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 0 N U M M E R 5 M E I / J U N I 2 0 1 0 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 5 Preventiedag 2010 Zeventigste

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 10 Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen 4 Verslag van de Directie 6 Personalia 10 Kerncijfers 11 Jaarrekening 2010 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Goed voorbereid op de

Goed voorbereid op de Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 1 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 2 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave 3 Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 5 Kerncijfers 7 Belangrijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 liquiditeitsprognose 2011-2015

Jaarverslag 2010 liquiditeitsprognose 2011-2015 Jaarverslag 2010 liquiditeitsprognose 2011-2015 Jaarverslag 2010 liquiditeitsprognose 2011-2015 1 Voorwoord Ogenschijnlijk heeft 2010 duidelijkheid gebracht: Verkiezingen op gemeentelijk en landelijk

Nadere informatie

HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie. Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek. Datum 10-12-2014. Versie 1.0.

HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie. Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek. Datum 10-12-2014. Versie 1.0. HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek Datum 10-12-2014 Versie 1.0 Status Definitief Versie Datum Auteur Status Omschrijving 0.1 19-11-2014

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009

STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009 STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009 INHOUD A. Voorwoord 2 B. Kerncijfers 4 C. Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D. Verslag van het verantwoordingsorgaan 16 E. Bestuursverslag 21 F.

Nadere informatie

Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij. Zevenwouden U.A.

Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij. Zevenwouden U.A. Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij Zevenwouden U.A. Jaarstukken 2014 Zevenwouden Jaarstukken 2014 Inhoud Jaarverslag... 3 Bestuursorganen... 3 Bedrijfsstructuur Zevenwouden & Noorderlinge...

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

Inhoud. J a a r v e r s l a g 2 0 0 7

Inhoud. J a a r v e r s l a g 2 0 0 7 Jaarverslag 2007 In dit jaarverslag wordt regelmatig gesproken over BinckBank. Hiermee wordt bedoeld BinckBank N.V. Wanneer wordt gesproken over Alex, dan wordt bedoeld Alex Beleggersbank, voormalig onderdeel

Nadere informatie