Algemene Ledenvergadering. 15 juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Ledenvergadering. 15 juni 2015"

Transcriptie

1 Algemene Ledenvergadering 15 juni 2015

2 Agenda e-abs Next Marktrapportage Financiën Strategie Huisvesting Rapportage ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

3 e-abs Next Michel Schaft / Theo van Endhoven ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

4 e-abs Next Voortgang e-abs Next VNAB Sanctieprotocol Contract Dun & Bradstreet Turner Gestructureerde informatie ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

5 Voortgang e-abs Next jan jun sep dec mei sep Release Release Release Release Release Sanctiewet fase 2 / 3 ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

6 Voortgang e-abs Next Release 6.0 Scope: 18 functionele changes en 6 bevindingen, o.a.: - Verbeteren afrekenproces makelaar verzekeraar: template niet-e-abs boekingen via e-abs Clearing Implementatieplan ter ondersteuning In gebruik vanaf september 2015 Inclusief sanctiewetgeving fase 1 - uitwisseling van sec compliancy informatie via e-abs Bouw + testronde zijn gestart Oplevering gepland eind juni 2015 Informatiesessies gepland op 22 en 29 juni 2015 ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

7 Voortgang e-abs Next (2) Release 6.1 Scope: 4 functionele changes en 6 bevindingen, o.a.: - Workflowengine 'light (business rules): Wanneer schaderekening voldoet aan ingestelde criteria, vindt automatische accordering plaats: Vaste business rule voor auto-akkoord dossiers met schaderegelingsbevoegdheid makelaar Afspraken tussen makelaar/verzekeraar: template voor regeling - Automatisch akkoord herkenbaar in thread en verstuurde taken/meldingen - Verzekeraars kunnen via rapportage opvragen welke schaderekeningen zijn geaccordeerd door welke business rule onder welke voorwaarden Oplevering gepland eind september 2015 ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

8 Voortgang e-abs Next (3) Sanctiewetgeving fase 2/3: Integraal services platform Inkoopvoordeel 1 uniforme interface voor meerdere services Koppeling e-abs op het niveau verzekeringnemer Aparte database, gekoppeld aan e-abs - ook voor niet-coassurantieposten te gebruiken!! D&B D&B ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

9 Voortgang e-abs Next (4) Status Sanctiewetgeving fase 2/3: Integraal services platform Controle sanctielijsten: gekozen voor zelfbouw Functionaliteiten t.b.v. cliëntenonderzoek (CDD) afgestemd met Werkgroep Sanctiewetgeving Ontwerpfase loopt Uitgangspunt is VNAB Sanctieprotocol Uitgangspunt UBO bepaling: aansluiting 1 leverancier (Dun & Bradstreet) - mogelijkheid via stekkerdoos (ook) andere leveranciers aan te sluiten Oplevering gepland Q ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

10 Voortgang e-abs Next (5) Sanctiewetgeving fase 2/3: Procesondersteuning Leden krijgen platform waar situatie ingaat, bv. aard van de goederen, klant, soort transactie Platform voert waar mogelijk automatische tests uit en geeft aan wat eventueel nog handmatig moet worden uitgevoerd Integratie e-abs gestructureerde data op polisniveau Op basis van afstemming DNB, geborgde processen - Procesondersteuning bij de 4 W s: Wie, Wat, Waar, Waarvoor D&B ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

11 Voortgang e-abs Next (6) Status Sanctiewetgeving fase 2/3: Procesondersteuning Samenwerking met Kennedy van der Laan - Opstellen schema s voor EU en US sancties Functionaliteiten t.b.v. risico onderzoek (TDD) afgestemd met Werkgroep Sanctiewetgeving en Adviescommissie ICT Validatiedocument opgesteld door Kennedy van der Laan met als doel: 1) Instemming Juridische Commissie over gemaakte keuzes en interpretaties ontwerp 2)Document voorleggen aan DNB: weergave van de wijze waarop verzekeraars en makelaars systeemtechnisch invulling geven aan sanctiewetgeving Ontwerpfase loopt Oplevering gepland Q ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

12 VNAB Sanctieprotocol Doel Te komen tot een basistaakverdeling tussen verzekeraars en makelaars voor het uitvoeren van de Sanctiewet regelgeving middels een efficiënt gebruik van het platform dat de gecentraliseerde sanctiewetchecks uitvoert (het sanctiewetplatform). Leidende rol makelaar vanwege klantcontact Wordt momenteel opgesteld in overleg met - Adviescommissie ICT - Afvaardiging Juridische Commissie - Kennedy van der Laan - Bestuur VNAB Belonings-/kostenaspecten zijn onderdeel van overleg ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

13 Contract Dun & Bradstreet Uitgangspunten Wereldwijde partij met grootste bedrijvendatabase in zijn soort, meer dan 235 miljoen bedrijven in meer dan 240 landen Op basis van nieuw product: Global Benefical Ownership (GBO) database Monitoring functie vanaf begin 2016 UBO bepaling - kosten UBO bepaling zijn ongeacht aantal lagen - VNAB betaalt licentiekosten (geen additionele kosten leden) - Verrijken relatiebestand (o.a. Duns en KvK nummer) Naast UBO bepaling inkoop aanvullende diensten op basis van cafetaria principe: - o.a. kredietwaardigheidstoetsing, beoordeling snelheid betalen, kredietlimiet Leden sluiten eigen contract met D&B (binnen raamcontract van VNAB) met eigen keuzes (cafetaria principe) ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

14 Contract Dun & Bradstreet (2) Verrijken relatiebestand Actie makelaar Verrijken bestaande klantenportefeuille leden VNAB met een D&B DUNS nummer/kvk nummer en aantal data elementen zoals NAW gegevens Kosten voor makelaar beperkt: - Matching: 0,20 per relatie Bijv.: makelaar met relaties: kosten circa Zo snel mogelijk starten met verrijking door de makelaarsleden - systeemtechnische ondersteuning door D&B inclusief consultancy (geen kosten) Goed klantenbestand noodzakelijk voor juiste werking e-abs platform c.q. juiste verwerking UBO checks! ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

15 Contract Dun & Bradstreet (3) Monitoring Pro-actief - notification bij wijziging - vanaf begin 2016 Daardoor per relatie maar 1 check per jaar nodig, voor zowel nationaal als internationale UBO checks Na een jaar vervalt de monitoring en moeten de leden weer een check doen per relatie om deze vervolgens wederom in de monitoring te plaatsen Aan de monitoringsfunctionaliteit en updates zijn geen extra kosten verbonden ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

16 Turner Implementatie Sanctiewet (protocol + applicatie) 4-tal leden bezocht om beeld te krijgen van impact, kennis, urgentie e.d. bij de leden Op basis hiervan plan van aanpak voor succesvolle implementatie in de markt Sanctiewet Solution Seminars: - Informeren en motiveren via een 10-tal sessies - In samenwerking met Kennedy van der Laan voor juridische toelichting - Start vanaf medio augustus 2015 ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

17 Gestructureerde informatie Release 7.0 / 7.1 Scope: vastlegging (meer) gestructureerde informatie in e-abs - Start 2 e helft 2015 met informatieanalyse Waarom gestructureerde informatie? Wens leden VNAB om de keten efficiënter te maken door inzet gestructureerde informatie (voorkomen dubbele invoer gegevens) Regelgeving SOX/Solvency (inzicht in risico s, beter risicomanagement) vraagt om meer gestructureerde informatie Aanpak juni-dec 2015 Vaststellen noodzakelijke en gewenste gestructureerde gegevens voor mak en verzek Impact op ICT-systemen Opstellen business plan en implementatieplan Eind december 2015: besluitvorming Bestuur VNAB Oplevering gepland mei respectievelijk september 2016 ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

18 Marktrapportage (MIS) Michel Schaft ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

19 Inhoud 1. Inleiding en achtergrond 2. Verhandelde volumes o # 1 - Verzekeraartransacties o # 1a - Verzekeraartransacties verloop o # 2 - Gemiddeld aantal verzekeraars op polis % Posten o # 3 - Aantal 100% posten o # 4 - Aandeel 100% posten in premiestroom 4. Polissen & Premie o # 5 - Aantal geregistreerde polissen o # 6 - Bruto premie makelaar 5. Beloning makelaars o # 7 - Percentage beloning voor makelaar 6. Premie & Schade o # 8 - Loss Ratio o # 9 - Gemiddelde netto, bruto premie en schade per polis ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

20 Inleiding en achtergrond Tot 2011 werd er door SEO Economisch Onderzoek op basis van de BCS gegevens een rapport opgeleverd over de belangrijkste cijfers uit de co-assurantiemarkt. In april 2011 is het BCS systeem uit de lucht gegaan en is e-abs Clearing in gebruik genomen. Doordat er verschillen zijn in de gegevens die in BCS en in e-abs vastgelegd worden, zijn de gegevens van BCS niet altijd geheel vergelijkbaar met de gegevens van e-abs. ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

21 Verhandelde volumes #1 Verzekeraartransacties Het aantal premie/overig document/schadeboekingen in e-abs met boekdatum in 2014, vergeleken met voorgaande jaren. BCS e-abs 2013: 407K 2014: 434K Stijging: boekingen (7%) Verklaring: Aantal polissen is met 5% toegenomen Beperking: Onbekend aantal boekingen buiten e-abs om ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

22 Verhandelde volumes (2) #1a Verzekeraartransacties verloop Het verloop van aantal premie- en schadeboekingen in e-abs per maand. ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

23 Verhandelde volumes (3) #2 Gemiddeld aantal verzekeraars op polis Het gemiddeld aantal VNAB/niet-VNAB verzekeraars op de actieve polis op peilmoment (15 dec 2014) voor polissen waarop in 2014 minimaal een premieboeking heeft plaatsgevonden brand transport varia totaal '13 3,54 2,63 1,55 2,70 '14 3,82 2,56 1,51 2,82 verschil 0,28-0,07-0,04 0,12 Het gemiddeld aantal verzekeraars (VNAB/niet-VNABverzekeraars) op een polis is voor brand gestegen; overige branches zijn nagenoeg onveranderd. Opvallend: Behalve bij transport neemt het aantal Niet- VNAB verzekeraars op een polis meer toe dan het aantal VNAB verzekeraars. ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

24 100% Posten #3 Aantal 100% posten Aantal polissen in e-abs dat op peilmoment (15 december 2014) op de dan actieve plaatsing een 100% verdeling kent (1 verdeling, met 1 verzekeraar erop met aandeel = 100%). NB Ook hier voor polissen waarop in 2014 minimaal 1 premieboeking (niet nulboeking) is aangemaakt. VERSCHIL TOV 2013 Totaal* waarvan 100% aantal polissen aantal aandeel 2013 Verschil brand % 29% -1% transport % 49% 0% varia % 69% 2% Totaal % 49% 0% * opgave is gebaseerd op telling aantal actieve plaatsingen op 15 dec 2014 Opvallend: Gering tot geen verschil in aandeel t.o.v voor alle branches. Het aantal 100% posten is licht gestegen (+1.309) ten opzichte van 2013, bij een stijging van het totaal aantal polissen van ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

25 100% Posten (2) #4 Aandeel 100% posten in premiestroom Premieboekingen & overig document boekingen in 2014 waarbij het aandeel = 100 % totaal premie boekingen waarvan 100% VERSCHIL TOV 2013 aandeel netto premie netto premie aandeel 2013 verschil brand % 21% 0% transport % 30% -4% varia % 60% 1% TOTAAL % 36% 0% Opvallend: De aandelen brand en varia zijn nagenoeg ongewijzigd tov 2013, aandeel transport daalt 4%. Bij een vrijwel gelijk blijvend aantal 100% polissen (zie #3) is de netto premie voor transport dus met 4% gedaald. Opmerking: Bij de bepaling van de aantallen 100% posten wordt gekeken naar de actieve polissen op peildatum (15 dec 2014). Het aandeel in de premiestroom geldt voor heel ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

26 Polissen & Premie #5 Aantal geregistreerde polissen Het aantal polissen in e-abs dat in 2014 een actieve plaatsing had, vergeleken met voorgaande jaren. NB Ook hier voor polissen waarop in 2014 minimaal 1 premieboeking (niet nulboeking) is aangemaakt. BCS e-abs Beperkingen: T/m 2010 werden gegevens puur op basis van BCS bepaald. In 2011 zijn gegevens uit BCS en e-abs gecombineerd. Met ingang van 2012 worden gegevens puur uit e-abs gehaald. Premies die via de brand transport varia totaal template niet e-abs boekingen zijn verwerkt, zijn niet ' meegenomen in de ' cijfers van 2011, 2012, verschil en ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

27 Polissen & Premie (2) #6 Bruto premie De bruto premie is de optelsom van alle bruto bedragen (grossamount) uit alle premie EN overig document boekingen met een boekdatum in BCS e-abs brand transport varia totaal ' ' verschil ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

28 Beloning makelaars #7 Percentage beloning voor makelaars Het verschil tussen de geboekte bruto en netto premies (in % van bruto premiebedrag). Opvallend: Percentage beloning daalt voor alle branches, terwijl in 2013 branche varia als enige nog een stijging toonde. Beperkingen: Gegevens 2011 ontbreken, omdat in dit gebroken jaar (BCS/e-ABS) geen vergelijkbare gegevens beschikbaar waren. ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

29 Premie & Schade #8 Loss ratio Geboekte schade gedeeld door de netto premie Opvallend: Stijging in alle branches, behalve transport, die in 2013 ook nog een stijging toonde. Beperkingen: Ook hier 2011 niet meegenomen in grafiek. Wanneer een deel van de boekingen wel via e-abs gaat en een deel niet (bijv. premieboeking niet, schadeboeking wel), dan is de berekende ratio niet betrouwbaar. ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

30 Premie & Schade (2) #9 Gemiddelde netto, bruto premie en schade per polis Totaal aantal geboekte netto, bruto premie- en schadebedragen gedeeld door het aantal geregistreerde polissen per branche. Opvallend: Terwijl de gemiddelde bruto Premie en schade gemiddeld per polis totaal en netto premiebedragen per polis afnemen, neemt het gemiddeld schadebedrag per polis toe. Beperkingen: Ook hier 2011 niet meegenomen in grafiek. Gegevens zijn alleen gebaseerd op de via e-abs Clearing geboekte premie en schade dus excl. boekingen via de template niet e-abs boekingen. ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

31 Premie & Schade (3) #9 Gemiddelde netto, bruto premie en schade per polis (vervolg) Premie en schade gemiddeld per polis brand Opvallend: Voor branche brand stijgt het schadebedrag per polis fors, bij een daling in netto en bruto premiebedrag per polis. Beperkingen: Ook hier 2011 niet meegenomen in grafiek. Gegevens zijn alleen gebaseerd op de via e-abs Clearing geboekte premie en schade dus excl. boekingen via de template niet e-abs boekingen. ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

32 Premie & Schade (4) #9 Gemiddelde netto, bruto premie en schade per polis (vervolg) Premie en schade gemiddeld per polis transport Opvallend: Voor branche transport daalt het gemiddeld schadebedrag per polis, terwijl het gemiddeld bruto en netto premiebedrag per polis licht dalen. Beperkingen: Ook hier 2011 niet meegenomen in grafiek. Gegevens zijn alleen gebaseerd op de via e-abs Clearing geboekte premie en schade dus excl. boekingen via de template niet e-abs boekingen. ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

33 Premie & Schade (5) #9 Gemiddelde netto, bruto premie en schade per polis (vervolg) Premie en schade gemiddeld per polis varia Opvallend: Voor branche varia blijven gemiddeld bruto en netto premiebedrag per polis ongeveer gelijk, terwijl het gemiddeld schadebedrag per polis stijgt. Beperkingen: Ook hier 2011 niet meegenomen in grafiek. Gegevens zijn alleen gebaseerd op de via e-abs Clearing geboekte premie en schade dus excl. boekingen via de template niet e-abs boekingen. ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

34 Financiën Tineke Zweed ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

35 Balans per 31 december 2014 Activa VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa E-ABS software Materiële vaste activa Inventaris VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen TOTAAL ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

36 Balans per 31 december 2014 (2) Passiva VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN BESTEMMINGSFONDS e-abs LANGLOPENDE SCHULDEN KORTLOPENDE SCHULDEN Belastingen Kortlopend deel leningen Crediteuren Overige schulden TOTAAL ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

37 Winst- en Verliesrekening over PROJECT e-abs Netto omzet e-abs Af: kosten e-abs afschrijving immat. vaste activa Projectresultaat e-abs VERENIGING Contributies/Ontmoetingsplaatsen/etc Af: salarissen en sociale lasten afschrijving materiële vaste activa overige bedrijfskosten Resultaat vereniging Bedrijfsresultaat ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

38 Winst- en Verliesrekening over 2014 (2) Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting Resultaat na belastingen ======== ========= ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

39 Strategie Michel Schaft ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

40 update Waar staan we ten aanzien van: Marktmeesterschap Kennis Ontmoeten en verbinden Uitgesproken ambitie: VNAB zal in 2018 het marktaandeel van het handelsplatform verdubbelen en uitgroeien tot dé toonaangevende marktplaats en kennispartner voor de Nederlandse co-assurantiemarkt Hoe gaan we dat realiseren? ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

41 Markmeesterschap Kern ingrediënten Doorontwikkeling e-abs Next Sanctiechecks Updaten gedragsregels en toezien op naleving daarvan De VNAB gaat na hoe het gebruik en de doorontwikkeling van e-abs Next geoptimaliseerd kan worden en houdt daarbij contact met alle partijen in de zakelijke verzekeringsmarkt. ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

42 Kennis Focus op veranderende omgeving Bijeenkomsten met thema s als Big Data, ADR, duurzame inzetbaarheid Nieuwe verbindingen met universiteiten Leergang co-assurantie i.s.m. Erasmus Academie (maart 2015) Kennissessie gedragseconomie i.s.m. UvA (september 2015) Toekomst Focus op verbindingen met strategische kennispartners kennisoverdracht leden Focus op aanwezige kennis in de zakelijke verzekeringsmarkt vb. Cyberrisk platform van start onder de vlag van de VNAB De VNAB als logische en natuurlijke kennispartner in de zakelijke verzekeringmarkt ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

43 Ontmoeten & verbinden Opening Kennis- en ontmoetingscentrum VNAB (januari 2016) Traject naar de Boompjes gaat ook over ontmoeten en verbinden: Draagvlak en commitment leden Verbinding met marktpartijen Verbinding met opleiders Verbinding met Gemeente Rotterdam Toekomst Ingeslagen weg voortzetten vanuit een nieuw huis Oprichting huisvestingscommissie (incl. afvaardiging leden) PR traject Boompjes i.s.m. afvaardiging uit M&C commissie Opening/nieuwjaarsreceptie i.s.m. Rotterdam Partners, COD, Albron Boompjes mét en voor elkaar interesse marktpartijen voor ruimte in voormalige dependance DNB Centraal staat de merkessentie van de VNAB: Ontwikkeling door verbinding ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

44 Huisvesting Michel Schaft ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

45 Kennis- en ontmoetingscentrum Extra ALV 19 maart 2015: besluit tot aanhuur Boompjes Aanstelling projectmanager: Wim van Vliet Aanstelling interieurarchitect: Marcel Schouten (FACD, Rotterdam) Kernteam VNAB Huisvestingscommissie: VNAB + vertegenwoordiging leden Monumentencommissie: monumentale aspecten 1e etage 2e en 3e etage Verhuizing VNAB begin december Opening Kennis- en ontmoetingscentrum januari 2016 (mogelijk in combinatie met Nieuwjaarsreceptie) Gebruik centrum vanaf januari 2016 ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

46 Plattegrond ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

47 Rapportage Leden, juridisch, marketing & communicatie, kennismanagement ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

48 Ledenzaken Genevieve Jubitana ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

49 Thema s RMiA ALV 6 December 2011: toelatingseisen leden RMiA: A-diploma, coaching, mondeling examen Link met bovenwettelijk opleidingsstelsel zakelijke verzekeringsmarkt Inventarisatie onder makelaarsleden Leden aangeschreven waarvan geen RMiA in MT Geassocieerd deelnemerschap Toenemende interesse verschillende organisaties Wie kan geassocieerd deelnemer worden? Huidige contributie vormt soms drempel nieuwe deelnemers Huidige contributie roept vragen op bestaande deelnemers: wat krijg ik ervoor? Voorstel hernieuwd geassocieerd deelnemerschap ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

50 Mutaties (sinds 1 jan 2014) Nieuwe leden Bedrijfsnaam Mutatie Type lidmaatschap Ingangsdatum Navigators Underwriting Limited, Netherlands Branch nieuw lid verzekeraar sep-14 Baloise Belgium N.V. nieuw lid verzekeraar okt-14 Howden Insurance Brokers Nederland B.V. nieuw lid makelaar mrt-14 Driekleur Verzekeringen nieuw lid makelaar jul-14 Mutsaerts B.V. nieuw lid makelaar jul-14 TVM zakelijk N.V. nieuw lid makelaar jan-14 Dirkzwager advocaten & notarissen nieuw lid geassocieerd mrt-14 V&A Advocaten B.V. nieuw lid geassocieerd apr-14 EMN Mens (Capelle a/d IJssel) nieuw lid administratief jan-14 Vergnes Expertise nieuw lid administratief feb-14 Opzeggingen/ royement Bedrijfsnaam Mutatie Type lidmaatschap Ingangsdatum Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Ltd. i.v.m. fusie verzekeraar jan-14 Concordia de Keizer B.V. (Capelle a/d IJssel) i.v.m. fusie makelaar jan-14 VanKlaverenStigter B.V. (i.v.m. overname Driekleur) i.v.m. overname makelaar jul-14 C.A. van Eijck & Zoon B.V. i.v.m. overname makelaar dec-14 Fides Expertise B.V. opzeggingen administratief jan-14 ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

51 Mutaties (sinds 1 jan 2015) Nieuwe leden Bedrijfsnaam Mutatie Type lidmaatschap Ing. Datum Swiss Re International nieuw lid verzekeraar jan-15 H.W. Wood International nieuw lid makelaar jan-15 Langelaar Klinkhamer Advocaten nieuw lid geassocieerd jan-15 Context B.V. nieuw lid geassocieerd jan-15 Vanderwal & Joosten nieuw lid geassocieerd jan-15 If P&C Insurance nieuw lid geassocieerd feb-15 BMT Surveys (Antwerp) NV nieuw lid administratief jan-15 Opzeggingen/ royement Bedrijfsnaam Mutatie Type lidmaatschap Ing. Datum ACL Verzekeringen B.V. (v/h Alpha CL) opzegging verzekeraar jan-15 Quinn Insurance geroyeerd verzekeraar jan-15 Funk International Nederland i.v.m. overname makelaar jan-15 BXFIELD Advocaten B.V. opzegging geassocieerd jan-15 Hampe Meyjes Advocaten opzegging geassocieerd jan-15 Quattro Expertise B.V. opzegging administratief jan-15 InterLloyd Survey B.V. opzegging administratief jan-15 ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

52 Prospects lidmaatschap VNAB 30+ organisaties concrete interesse lidmaatschap Verzekeraars/makelaars Geassocieerd- en administratief deelnemerschap Grootste interesse van partijen voor geassocieerd deelnemerschap (20) Ook interesse vanuit dochtermaatschappijen van huidige leden Geoptimaliseerd lidmaatschapsstelsel en kennis- en ontmoetingscentrum voegen waarde toe aan VNAB lidmaatschap en zal nieuwe leden aantrekken. ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

53 Juridische zaken Genevieve Jubitana ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

54 Modelvoorwaarden en -clausules Brand: NBZB, NBBU, NBUG Nieuwe website gecategoriseerd en overzichtelijk ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

55 Juridische dossiers Onder handen dossiers Sanctiewetgeving VNAB regelingen (AOP/SPC/BVC) Herziening statuten en reglement PARP Solvency II IMD I en II Assurantiebelasting Afschaffen recht premie incasso Forfait samengestelde Verzekeringen Geïnformeerde verlenging Bedrijfsregeling Brandregres Block Exemption Regulation Gedragscode intermediairswijziging ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

56 Bureauorganisatie en commissies Bureauorganisatie Vicky Blok één dag per week: sanctiewetgeving Vacature juridisch medewerker Juridische commissie Marijke Leliveld opvolger Marco Tolman Technische commissies Samenstelling nagenoeg definitief Balans vz/mk, verjonging, vertegenwoordiging Aon, Marsh Kick-off meetings deze zomer Onderwerpen nader te bepalen ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

57 Marketing & Communicatie Denise Heijstek ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

58 VNAB Visie & events VNAB Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2015 Amsterdam RAI ± 650 aanwezigen VNAB kwart marathon 12 april VNAB lopers Sponsoren: HDI-Gerling, Hienfeld, RSA & Cunningham Lindsey 4 trainingslopen in Rotterdam & Amsterdam ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

59 VNAB Visie & events VNAB Visie Wet- en regelgeving: impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Valdatum: 14 maart Oplage stuks (+100 t.o.v. Visie ) VNAB event: Wet- en regelgeving 23 april 2015 World Forum, Den Haag 143 aanwezigen Gemiddeld rapportcijfer: 7.6 ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

60 Social Media & website Social Media leden VNAB LinkedIn groep (+5% t.o.v. ALV dec 2014) 366 volgers VNAB LinkedIn pagina (+58% t.o.v. ALV dec 2014) 114 volgers VNAB Twitter account (+70% t.o.v. ALV dec 2014) Website Gem. aantal bezoeken per maand: (+20% t.o.v. ALV dec 2014) Gem. aantal bezoekers per maand: 671 (+53% t.o.v. ALV dec 2014) ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

61 Social Media & website (2) Nieuw systeem In gebruik sinds februari 2015 (kennissessie Big Data) Te gebruiken voor o.a. event uitnodigingen, evaluaties, circulaires en nieuwsbrieven (VNAB en e-abs) Nieuwe website Live sinds 3 juni 2015 Nieuwe functies Marktthema s Inloggen geassocieerde en administratieve deelnemers (60 nieuwe accounts) Nieuwe vormgeving ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

62 Social Media & website (2) Nieuw systeem In gebruik sinds februari 2015 (kennissessie Big Data) Te gebruiken voor o.a. event uitnodigingen, evaluaties, circulaires en toekomstige nieuwsbrieven (VNAB en e-abs) Nieuwe website Live sinds XXX Nieuwe functies Marktthema s Inloggen geassocieerde en administratieve deelnemers Nieuwe vormgeving 62

63 Planning aankomende periode Ingebruikname CRM systeem Lancering Engelse versie website VNAB Visie : Thema brand (sept 2015) VNAB event: Thema brand (okt 2015) VNAB marktdiner (november 2015) ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

64 Kennismanagement Paula du Pont ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

65 Kennispijler VNAB wil een belangrijke rol innemen op het gebied van kennisvorming en kennisborging. De kennispilaar voegt waarde toe langs drie niveaus. Niveau 1 Aansluiting (boven)wettelijk opleidingsstelsel Niveau 2 Verbinding strategische kennispartners Niveau 3 Verbindingen met hogescholen en universiteiten ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

66 Niveau 1: Aansluiting opleidingsstelsel Wettelijk opleidingsstelsel Verbond Adfiz VNAB Leden uitvragen wft schade zakelijk Contacten met opleiders: Lindenhaeghe en NCOI Wettelijke opleidingen (wft) Bovenwettelijke opleidingen (branche- assurantie A opleidingen) Permanent actueel (PA) Onderzoeken: collectief aanbieden aan leden Kennissessies ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

67 Niveau 2: Strategische kennispartners VNAB Kennissessie: Big Data 17 maart 2015 WTC Rotterdam ± 150 aanwezigen Lloyd s of London, Fox-IT, AON Benfield VNAB Kennissessies: Alternative Dispute Resolution 16 juni 2015 Euromast, Rotterdam Max. 60 aanwezigen o.a. TAMARA, NVMV, Rechtbank Rotterdam VNAB Kennissessie: Gedragseconomie & Finance September 2015 Universiteit van Amsterdam (Master Verzekeringskunde) ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

68 Niveau 2: Strategische kennispartners (2) VNAB HR bijeenkomsten Meer dan 20 deelnemende bedrijven (makelaars, verzekeraars en geassocieerd deelnemers) Young Professionals 22 januari 2015 Amsterdam Business school UvA, Young Insurance Opleidingen 14 april 2015 Lommerrijk, Rotterdam VNAB: Permanent actueel, stage coassurantie Duurzame inzetbaarheid 13 oktober 2015 ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

69 Niveau 2: Strategische kennispartners (3) Platform Cyberrisk onder de vlag van de VNAB Doelstellingen Kennisbundeling, kennisdeling en advies Vaststelling schaderegeling/procedure en protocol Benoemen passende security standards Deelnemende partijen 14 partijen: 7 partijen in kernteam (makelaars, verzekeraars en geassocieerd deelnemers) Contact met: Forrester research, Fox-IT Op de hoogte: Verbond van Verzekeraars, Adfiz en NARIM ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

70 Niveau 3: Verbinding hogescholen & universiteiten Leergang coassurantie Erasmus Universiteit Rotterdam 5 maart deelnemers 7 lesdagen Facilitatie promotietrajecten Jessica Roos (UvA); juridische aspecten coassurantie (1 januari 2015) Rob Wagenvoord (UvA): economische aspecten coassurantie (1 juli 2015) Young Insurance Capital Hogeschool Rotterdam 6 februari en 24 april 2015 ± 110 studenten Financial Service Management (FSM) en Bedrijfseconomie ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

71 Vragen? Dank voor uw ALV VNAB, Rotterdam, 15 juni

Algemene Ledenvergadering. 8 december 2014

Algemene Ledenvergadering. 8 december 2014 Algemene Ledenvergadering 8 december 2014 Agenda e-abs Next Kennis- en ontmoetingscentrum VNAB Financiën Juridische zaken Marketing & Communicatie Kennismanagement ALV VNAB, Amsterdam, 8 december 2014

Nadere informatie

Tevens zijn van het Bestuur afwezig mevrouw Zweed en de heer Grutterink.

Tevens zijn van het Bestuur afwezig mevrouw Zweed en de heer Grutterink. ALV 2014-07 Notulen Vergadering Algemene Ledenvergadering Datum 8 december 2014 Tijd 14.00 uur Locatie WTC Amsterdam Aanwezig 31 leden, vertegenwoordigend 100 stemmen Notuliste mw E. Greeven-Jongeboer

Nadere informatie

In september 2015 vonden de zeven Sanctiewet Solution Seminars plaats

In september 2015 vonden de zeven Sanctiewet Solution Seminars plaats In september 2015 vonden de zeven Sanctiewet Solution Seminars plaats De Sanctiewet Solution Seminars zijn gehouden op: Data van de seminars Datum Locatie 31 augustus: Rotterdam 1 september: Breukelen

Nadere informatie

VNAB update Sanctiewet. 10 november uur

VNAB update Sanctiewet. 10 november uur VNAB update Sanctiewet 10 november 2014 12.00-14.00 uur Agenda Introductie Michel Schaft Visie Sanctiewet & VNAB Herman Annink Sanctiewet & e-abs Roger Hendriks Vragen en slot Introductie Michel Schaft

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering VNAB

Algemene ledenvergadering VNAB Algemene ledenvergadering VNAB Programma Agendapunt e-abs 2.0 Marktrapportage 2013 Financiën VNAB@work Huisvesting Juridische Commissie Marketing Commissie Spreker ing. M.J.R. Schaft ing. M.J.R. Schaft

Nadere informatie

Tevens is van de zijde van het Bestuur de heer E. Grutterink afwezig.

Tevens is van de zijde van het Bestuur de heer E. Grutterink afwezig. Algemene Ledenvergadering VNAB Datum: 15 juni 2015 Tijd: 14.00 16.00 uur Locatie: WTC Rotterdam Notulist: E. Greeven-Jongeboer Aanwezig: 31 leden, vertegenwoordigend 104 stemmen 1. Opening De voorzitter

Nadere informatie

Breakout sessie ALV

Breakout sessie ALV Breakout sessie ALV 28-06-16 1 Agenda Achtergrond en stand van zaken Functionaliteiten sanctieplatform Toelichting bestuur 2 Achtergrond en stand van zaken 3 Achtergrond en stand van zaken 2014 onderzoek

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. ALV 2014-03 Notulen Vergadering Algemene Ledenvergadering Datum 16 juni 2014 Tijd 14.00 uur Locatie WTC Rotterdam Aanwezig 31 leden, vertegenwoordigend 97 stemmen Notuliste mw E. Greeven-Jongeboer 1. Opening

Nadere informatie

e-abs (elektronisch Assurantie Beurs Systeem): Even alles op een rij.

e-abs (elektronisch Assurantie Beurs Systeem): Even alles op een rij. e-abs (elektronisch Assurantie Beurs Systeem): Even alles op een rij. Managementsamenvatting Voor een succesvolle verdere ontwikkeling van de (concurrerende) co-assurantie markt is een goed functionerend

Nadere informatie

PROTOCOL VERREKENING KOSTEN WERKZAAMHEDEN SANCTIEWET

PROTOCOL VERREKENING KOSTEN WERKZAAMHEDEN SANCTIEWET B 2017-30 bijl. PROTOCOL VERREKENING KOSTEN WERKZAAMHEDEN SANCTIEWET VERENIGING NEDERLANDSE ASSURANTIE BEURS (VNAB) INHOUD 1. Achtergrond en doel... 2 2. Kosten en mededinging... 3 3. Rekenmodel: vaststellen

Nadere informatie

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION 1. De Controllers (en adviseurs) van MKB-ondernemingen en organisaties gebruiken de om een volledig

Nadere informatie

SANCTIEWETPROTOCOL VERENIGING NEDERLANDSE ASSURANTIE BEURS (VNAB)

SANCTIEWETPROTOCOL VERENIGING NEDERLANDSE ASSURANTIE BEURS (VNAB) SANCTIEWETPROTOCOL VERENIGING NEDERLANDSE ASSURANTIE BEURS (VNAB) INHOUD Begrippenlijst... 3 1. Taakverdeling... 4 2. Cliëntenonderzoek, Risico-onderzoek & uitbetalingsonderzoek... 4 2.1. Cliëntenonderzoek...

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle Jaarrekening 2014 Hebbus Meppelerstraatweg 15 8022 AE Voorblad 0 Inhoud Resultaatvergelijk 2 Balans 4 V en W 6 Vlottende activa 7 Langlopende schulden 8 Kortlopende schulden 9 Toelichting V&W 10 1 Pagina

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Algemene Ledenvergadering VNAB Datum: 24 september 2015 Tijd: 15.00 16.00 uur Locatie: WTC Rotterdam Notulist: E. Greeven-Jongeboer Aanwezig: 21 leden (incl. 1 volmacht), vertegenwoordigend 63 stemmen

Nadere informatie

ZonneVogel. Zonnepanelen op scholen In de Vogelwijk Algemene Leden Vergadering 26 mei 2015

ZonneVogel. Zonnepanelen op scholen In de Vogelwijk Algemene Leden Vergadering 26 mei 2015 ZonneVogel Zonnepanelen op scholen In de Vogelwijk Algemene Leden Vergadering 26 mei 2015 Overzicht presentatie Jaaroverzicht, wat is er gebeurd Openstaande punten Bestuurssamenstelling StroomProductie

Nadere informatie

Verspreid ter gelegenheid van de Algemene Ledenvergadering van 16 juni 2014.

Verspreid ter gelegenheid van de Algemene Ledenvergadering van 16 juni 2014. 1 2 Verspreid ter gelegenheid van de Algemene Ledenvergadering van 16 juni 2014. 3 @NOW 4 De wereld om ons heen verandert snel, heel snel. Verdergaande technologische ontwikkelingen, voorafgegaan door

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Agenda Resultaten 2002 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Winst- & verliesrekening

Nadere informatie

Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012-

Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012- Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012- -1/11- INHOUDSOPGAVE Pagnr. Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Rapport 1 : Prognose winst- en verliesrekening 2012 (p/per) 3 Rapport 2 : Investeringsplan

Nadere informatie

Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q

Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q1 2012-2015 d.d. -1/9- INHOUDSOPGAVE Pagnr. Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Bijlage 1 : Winst- en verliesrekening na invoer realiteit 2012 3 Bijlage 2 : Liquiditeitsprognose

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003 Halfjaarcijfers 2003 21 augustus, 2003 Agenda Opening en terugblik - Henny Hilgerdenaar Toelichting halfjaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering

Nadere informatie

Balans & Verlies en Winst

Balans & Verlies en Winst Balans & Verlies en Winst July 212 t.o.v. planning en vorig jaar Bloxxs BV Groningen Inhoudsopgave Page Balans Winst- en verliesrekening Kengetallen Grafische overzichten Grafische overzichten Omzet per

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

IPMA Nederland. DEFINITIEF Jaarrekening 2016

IPMA Nederland. DEFINITIEF Jaarrekening 2016 IPMA Nederland DEFINITIEF, 25 februari 2017 IPMA-NL-1 Inhoud Blad Financieel verslag Jaarstukken 2016 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Winst- en verliesrekening over 2016 4 Toelichting 5 Overige

Nadere informatie

Planning & Control rapportage. november 2011

Planning & Control rapportage. november 2011 Planning & Control rapportage november 211 Voor meer informatie: Jorrick van Heesch, Accountmanager Zorg 318-5452 of jorrickvanheesch@visionplanner.nl Inhoudsopgave Inleiding Grafische overzichten Winst-

Nadere informatie

IPMA Nederland. DEFINITIEVE Jaarrekening 2015

IPMA Nederland. DEFINITIEVE Jaarrekening 2015 IPMA Nederland DEFINITIEVE Jaarrekening 2015, 27 januari 2016 IPMA-NL-1 Inhoud Blad Financieel verslag Jaarstukken 2015 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening over 2015 4

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. ALV 2013-10 Notulen Vergadering Algemene Ledenvergadering Datum 10 december 2013 Tijd 14.00 uur Locatie WTC Amsterdam Aanwezig 31 leden, vertegenwoordigend 97 stemmen Notuliste mw E. Greeven-Jongeboer

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

FACTSHEET 23 juli 2013

FACTSHEET 23 juli 2013 FACTSHEET 23 juli 2013 Bedrijf : Trotter International Holding B.V. ( Trotter ) Opgericht : 26-4-2012 Gevestigd in : Nederland Branche : Dienstverlening Werknemers : 0 50 Jaarrekening : Unaudited concept

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO RAPPORT Inzake de jaarrekening 2016 Vereniging van Griffiers Den Haag INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations

Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations Bijlage 6: Mijlpalen project Versie: v1.0 Datum: 17-3-2017 Bijlage 6. Mijlpalen project V0.2 Inhoudsopgave 1. 2.

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2007

Halfjaarcijfers 2007 Halfjaarcijfers 2007 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Personeel en organisatie Vooruitzichten 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1e halfjaar 1e halfjaar Mutatie (x 1000)

Nadere informatie

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve Financiële positie Ter analyse van de financiële positie dienen de volgende opstellingen, die zijn gebaseerd op de gegevens van de balans ( afgerond op hele euro's ) Financieringsstructuur Kapitaalcomponenten

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS SOFTWARE DEVELOPMENT EXPERTISE PROFESSIONALS PROCESS AUTOMATISERING Algemene Vergadering van Aandeelhouders 30 mei 2011 1 AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS 1. Opening en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013

Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013 Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013 17 mei 2014 Inhoudsopgave Algemeen rapport 1. Algemeen 4 2. Resultaat 4 3. Fiscale positie 4 Jaarstukken 4. Balans per 31-12-2013 6 5. Winst-

Nadere informatie

FINANCIEEL PLAN OUD NIEUWS

FINANCIEEL PLAN OUD NIEUWS FINANCIEEL PLAN OUD NIEUWS Inhoudsopgave 1. FINANCIEEL 1.1 Toelichting 1.2 Financieringsbehoefte 1.3 Openingsbalans 1.4 Omzetdoelstelling 1.5 Inkoopprognose 1.6 Liquiditeitsbegroting 1.7 Afschrijvingen

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting jaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Branche en marktkennis Kennis van specifieke

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Stichting United Bikers Against Abuse Europe Grindweg EG Wolvega

Stichting United Bikers Against Abuse Europe Grindweg EG Wolvega Stichting United Bikers Against Abuse Europe Grindweg 7 8471 EG Wolvega 2015 Inhoud Opdracht 3 Balans per 31 december 2015 5 Winst- en verliesrekening over 2015 7 Toelichting op de balans 8 Toelichting

Nadere informatie

Jaarcijfers Stichting LIZ Vrouwe Udasingel GT LENT. Inhoudsopgave:

Jaarcijfers Stichting LIZ Vrouwe Udasingel GT LENT. Inhoudsopgave: Jaarcijfers 2015 Vrouwe Udasingel 235 6663 GT LENT Inhoudsopgave: - Balans (en toelichting op de balans) - Winst- en verliesrekening - Kengetallen Balans per 31-12-2015 ACTIVA 2015 2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur Jaarrekening 2016 Rapportageperiode 31 dec 2016 31 december 2016 Benchmarkperiode 31 dec 2015 31 december 2015 Printdatum 07-06-2017 om 15:55 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 3

Nadere informatie

D&B Connect. Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners

D&B Connect. Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners Snelle en betrouwbare beslissingsprocessen in SAP D&B Connect is een geïntegreerd procesmanagementplatform voor SAP. Met dit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5

Inhoudsopgave. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Inhoudsopgave Jaarrekening Pagina Balans per 31 december 2014 2 Winst- en verliesrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans per 31 december 2014 7 Toelichting

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

ER Capital Multifeeder I BV

ER Capital Multifeeder I BV ER Capital Multifeeder I BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Multifeeder I BV stelt zich ten doel om, door gespreid te investeren in de (vastgoed)fondsen van ER Capital,

Nadere informatie

TITEL HALFJAAR CIJFERS NPEX

TITEL HALFJAAR CIJFERS NPEX TITEL HALFJAAR CIJFERS NPEX 1 HALFJAAR CIJFERS CTOUCH 2017 Over het eerste halfjaar 2017 wordt er een groepsbedrijfsresultaat voor belastingen gerapporteerd van 591.800 ten opzichte van 616.436 over het

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 Amos Powered by Yuki Pagina 1 van 10 Afgedrukt:

JAARVERSLAG 2016 Amos Powered by Yuki Pagina 1 van 10 Afgedrukt: JAARVERSLAG Pagina 1 van 10 BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en inrichting Financiële vaste activa Vorderingen op deelnemingen Langlopende effecten

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden JAARREKENING 2013 Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. Apolloweg 22-a 8938 AT Leeuwarden INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 JAARREKENING 3 1.1 Balans per 31 december 2013 4 1.2 Winst- en Verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink 27 mei 2014 Organisatieoverzicht 2014 Organigram 2014 Corporate Communications Royal Reesink Marktontwikkelingen Reesink Equipment Green Equipment

Nadere informatie

Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017

Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017 Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017 Agenda Kernpunten 2016 Resultaten 2016 Meer Solutions en Services Financiële positie ultimo 2016 Vooruitzichten 2 Kernpunten 2016 3 2016 in vogelvlucht

Nadere informatie

D&B Onboard. Voor uw identificatie-, verificatie- en screeningprocessen met het juiste data inzicht, op wereldwijde schaal

D&B Onboard. Voor uw identificatie-, verificatie- en screeningprocessen met het juiste data inzicht, op wereldwijde schaal D&B Onboard Voor uw identificatie-, verificatie- en screeningprocessen met het juiste data inzicht, op wereldwijde schaal D&B Onboard Toenemende druk op uw Customer Due Diligence (CDD)-beleid Vandaag de

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK

PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK De heer N.H.G. Voorbeeldklant Voorbeeldstraat 23 1234 AA Amsterdam Barneveld, 22 november 2016 Betreft: Rapport Bepaling Ondernemersinkomen Geachte heer Voorbeeldklant, Zoals

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Balans per

Balans per Balans per 31-12-212 Algemeen In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011)

Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011) Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011) Factotum Twaalf VOF Pagina 8 van 57 Balans per 30 juni 2011 (in euro's) 30 juni 2011 30 juni 2010 Vaste De winst- activa en verliesrekening over 2006 en 2005 kunnen

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Highlights. Cijfers. Personeel & Organisatie. Operationele gang van zaken. Aandachtspunten en vooruitzichten

Inhoud presentatie. Highlights. Cijfers. Personeel & Organisatie. Operationele gang van zaken. Aandachtspunten en vooruitzichten Jaarcijfers 2008 Inhoud presentatie Highlights Cijfers Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 1 Highlights 2008 Omzet gestegen met 10,4% tot 97,5 mln Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteldatum: 23 mei 211 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 213 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Een voorbeeld B.V. - 00000000. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee. Huidige score (0-100) 79 Huidige kredietlimiet ( ) 915,000

Een voorbeeld B.V. - 00000000. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee. Huidige score (0-100) 79 Huidige kredietlimiet ( ) 915,000 Een voorbeeld B.V. - 00000000 Score 79 A Limiet 915,000 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance nee Trend indicator Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 00000000 Bedrijfsnaam Een voorbeeld

Nadere informatie

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2013

Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2013 Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2013 FINANCIEEL VERSLAG Aan het bestuur van Stichting Narconon Nederland Deventerweg 93 7203 AD Zutphen Hilversum, 20 mei 2016 Geachte Bestuur, Hierbij

Nadere informatie

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag van het bestuur 1 Algemeen 4 2 Resultaatvergelijking 5 Financieel verslag 1 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Amsterdam Venture Company B.V. - 57759960. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee

Amsterdam Venture Company B.V. - 57759960. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee Amsterdam Venture Company B.V. - 57759960 Score 65 B Limiet 1,500 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance nee Trend indicator Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 57759960 Bedrijfsnaam

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

jaar rekening 2016 LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V. LTOC

jaar rekening 2016 LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V. LTOC jaar rekening 216 LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V. 1 LTOC Colofon Ontwerp & opmaak: Mockus i.s.m. PR&C ROC Leeuwenborgh Redactie: Financieel Economische Zaken (FEZ) Drukwerk: ANDI

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Resultaten: Het boekjaar 2013 is afgesloten met een verlies van 2.131 Terwijl het boekjaar 2012 is afgesloten met een winst van 40.301, hoofdzakelijk ontstaan door

Nadere informatie

Balans en W+V Coöperatie dea totaal (o.b.v. UNIT4 Multivers)

Balans en W+V Coöperatie dea totaal (o.b.v. UNIT4 Multivers) (30-3-2017 12:24) Balans, V+W, Consolidatie 2016 Jaarverslag.xlsx / Balans, V+W 1 / 5 Balans en W+V Coöperatie totaal (o.b.v. UNIT4 Multivers) 2016 2016 Balans - Activa 0222 Installatie PV panelen Zon

Nadere informatie

2015 verslag Halfjaar

2015 verslag Halfjaar Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2015 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2015 10 3 Toelichting

Nadere informatie

Bijlagen. Bijlage 1: Resultaat 2005

Bijlagen. Bijlage 1: Resultaat 2005 Jaarrekening 25 Koetser CV 1. Balans per 31 december 25 2. Winst- en verliesrekening over 25 3. Toelichting op algemene zaken 4. Toelichting op de balans 5. Toelichting winst- en verliesrekening Bijlagen

Nadere informatie

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 5 JAARREKENING

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6 2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

CONCEPT Jaarrekening 2015

CONCEPT Jaarrekening 2015 Vereniging Synchroon Veghel CONCEPT Jaarrekening 2015 Status: ter goedkeuring Kascommissie 29-feb-16 INHOUD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 BLZ. 1.1. Doelstelling van de organisatie 3 1.2 Samenstelling van

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2014 5 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

INDI Branche oplossing Automotive DM. René Stolp Corporate strategist RDC

INDI Branche oplossing Automotive DM. René Stolp Corporate strategist RDC INDI Branche oplossing Automotive DM René Stolp Corporate strategist RDC Even voorstellen RDC Automatiserin g Veertig jaar Automotive DM: Actueel autobezit = belangrijkste segmentatiekenmerk NAW-gegevens

Nadere informatie

Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2014

Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2014 Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2014 1 FINANCIEEL VERSLAG 2 Aan het bestuur van Stichting Narconon Nederland Deventerweg 93 7203 AD Zutphen Hilversum, juni 2016 Geachte Bestuur, Hierbij

Nadere informatie

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 91401 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 91401 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 91401 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met in totaal 15 open

Nadere informatie