Stroobach, M. (Melanie)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stroobach, M. (Melanie)"

Transcriptie

1 Stroobach, M. (Melanie) Van: Esther Parfitt Verzonden: donderdag, 4 juni :16 Aan: Griffie Onderwerp: Wijzigingsvoorstel op de kadernota Bijlagen: Brief Raadsleden Purmerend.docx; Beleidsplan BTLH 2015.pdf Categorieën: melanie Geachte heer/mevrouw, Zou u bijgevoegde bijlagen aan alle raadsleden willen doorsturen? Het heeft betrekking op een wijzigingsvoorstel op de kadernota en het is van belang dat alle leden de documenten in hun bezit hebben voor de volgende raadsvergadering. Alvast dank voor uw medewerking. Met vriendelijke groeten, Esther Parfitt Bureau Toerisme Laag Holland Waterlandlaan RS Purmerend T: M: E: W: 1

2 Gemeente Purmerend T.a.v. alle Raadsleden Postbus AA Purmerend Purmerend, 2 juni 2015 Bureau Toerisme Laag Holland Waterlandlaan RS Purmerend Betreft: Prestatieovereenkomst tussen de gemeente Purmerend en Bureau Toerisme Laag Holland Geachte raadsleden, Over enkele weken bespreekt u in de Raad de kadernota voor Wij hebben begrepen dat enkele fracties een aantal wijzigingsvoorstellen op de kadernota hebben ingediend. Een van deze wijzigingsvoorstellen heeft betrekking op de prestatieovereenkomst tussen de gemeente Purmerend en Bureau Toerisme Laag Holland (BTLH). Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om aan te geven waarom aansluiting bij Bureau Toerisme Laag Holland in het toeristisch belang is van de gemeente Purmerend. Allereerst willen we graag benadrukken dat er geen sprake is van een subsidie van de gemeente Purmerend aan Bureau Toerisme Laag Holland. Er is sprake van een prestatie overeenkomst tussen beide partijen. De gemeente koopt een basispakket van toeristische diensten en producten in bij Bureau Toerisme Laag Holland. Eventuele extra werkzaamheden die buiten dit pakket vallen (zoals bijvoorbeeld het maken van een specifieke toeristische folder voor Purmerend) worden tegen een sterk gereduceerd tarief bij ons ingekocht. In het bijgevoegde beleidsplan voor 2015 staat op een vijftal slides kort uitgelegd wat de visie, strategie en doelstellingen van Bureau Toerisme Laag Holland voor dit jaar zijn. Hier kunt u precies zien welke diensten en producten wij in 2015 zullen leveren. Dit document zal ook de komende jaren een leidraad blijven voor de wijze van opereren van onze organisatie. Natuurlijk zullen er op het vlak van de doelstellingen wel enige aanpassingen gedaan worden, maar kennis delen, verhelderen, verbinden en promoten zullen altijd de basis van BTLH blijven. In het coalitieakkoord staat onder meer, dat de gemeente Purmerend door regionale samenwerking het toerisme wil bevorderen. Uit het voorgaande blijkt reeds, dat dit precies is wat BTLH doet. Concreet: BTLH voert de contractonderhandelingen voor de VVV licentie bij Amsterdam Marketing. We hebben inmiddels een gunstig tarief weten te bedingen voor deze licentie. BTLH vertegenwoordigt Laag Holland binnen overleggen van Amsterdam Bezoeken Holland Zien. BTLH verzorgt het technisch onderhoud aan Invoer van evenementen en andere toeristische activiteiten in de landelijke VVV database (NDTRC). Met informatie uit deze database wordt gevuld. Via de NDTRC connectie van BTLH kan tegen een zeer gunstig tarief gebruik blijven maken van de informatie uit de landelijke VVV database. BTLH verzorgt het technisch onderhoud van de interactieve digitale routes (I Tours). Folderparticipatie op beurzen (bijvoorbeeld Libelle Zomerweek, Fiets en wandelbeurs, 50+ Beurs). Het gezamenlijk bereik van deze beurzen is ongeveer personen.

3 Toeristisch advies in lokale overleggen. Distributie van toeristisch promotie materiaal. Dit houdt in dat logiesverstrekkers in Purmerend voorzien worden van informatie over Laag Holland en dat de informatie over Purmerend wordt verspreid onder logiesverstrekkers van andere gemeenten. Promotie van evenementen via de social media kanalen van BTLH. Deze kanalen hebben een bereik van ongeveer personen per week in heel Nederland. Opname van informatie over Purmerend in de nieuwsbrieven van BTLH. Deze nieuwsbrieven (zowel consument als B2B) hebben een bereik van ongeveer 3500 personen. Purmerend wordt meegenomen in de jaarlijkse persreizen die BTLH organiseert. Opname van artikelen in de jaarlijkse Laag Holland krant. Deze krant heeft een bereik van ongeveer personen die in de eigen regio wonen. De mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief exposure binnen diverse projecten in te kopen. Onderhoud van de Cycle Amsterdam site, de aan ABHZ gekoppelde fiets informatiesite in 4 talen, wordt bijgehouden en gehost door BTLH. Wanneer eerdergenoemde producten en diensten bij BTLH ingekocht worden door een gemeente die niet middels inkoop van een basispakket bij BTLH is aangesloten, dan worden tarieven gehanteerd die gemiddeld 40% hoger liggen dan de tarieven voor een aangesloten gemeente. Ook voor Laag Holland zou het gevolgen hebben als Purmerend als bruisend hart van de regio niet meer mee zou doen aan de gezamenlijke promotie. Er ontstaat dan weer meer versnippering in het gebied waardoor er een minder volledig totaalpakket aan informatie aan de recreant aangeboden kan worden. Wij geloven dat, als lokale partijen regionaal hun krachten bundelen, marketing gerichter, eenduidiger, overtuigender en effectiever wordt. Recreanten binnen de regio kunnen hierdoor beter geactiveerd worden en onze landelijke concurrentiepositie wordt versterkt. Op het financiële vlak is gebleken dat de regionale samenwerking heeft geleid tot het verkrijgen van subsidies van diverse organisaties. Deze subsidies zijn vaak onbereikbaar als ze door een individuele partij aangevraagd worden. De regionale samenwerking heeft dus extra geld beschikbaar gemaakt voor de promotie van Laag Holland en dus ook voor de promotie van Purmerend. Ik hoop dat bovenstaande informatie en het bijgevoegde beleidsplan u kunnen helpen bij het nemen van een gedegen beslissing die de positionering van Purmerend als toeristische bestemming zo veel mogelijk ten goede komt. Mocht u nog vragen hebben of aanvullende informatie willen ontvangen, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Met vriendelijke groeten, Bureau Toerisme Laag Holland Esther Parfitt Interim directeur

4 Beleidsplan: BTLH 2015 door: Diederick Janssens -

5 Beleidsplan: BTLH 2015 Schermer Beemster Graft/DeRijp Zeevang Purmerend Edam Volendam Zaanstreek Waterland Amsterdam Laag-Holland Amsterdam 0.

6 Inhoud: 1. Visie 2. Strategie 3. Tactiek (doelstellingen 2015) 4. Organisatie 5. Stakeholders B. Bijlagen 0.

7 Visie: het waarom van BTLH kennis delen verhelderen voor meer kennis van recreant en markt voor eenduidiger informatievoorziening verbinden samen werken promoten voor een overtuigender toeristisch assortiment voor effectievere marketing 1.

8 Strategie: het hoe van BTLH kennis delen Door het zijn van een autoriteit voor regionale toeristische marketing, door onderzoek, het signaleren van kansen en het delen van kennis via aan BTLH gelinkte (eigen) media en door business-to-business activiteiten, workshops en consultancy. samen verhelderen Door de communicatie centraal aan te sturen met één regionale huisstijl als paraplumerk voor lokale producten. Door het verzamelen van alle toeristische informatie in de regio op één website, in één gemeenschappelijke VVVpresentatie en in gezamenlijke communicatiecampagnes. verbinden Door aanbod te bundelen en kruisbestuiving tussen activiteiten, winkels en horeca te bevorderen. Door evenementen op elkaar af te stemmen en gebruik te maken van elkaars kanalen. Door met gezamenlijke branding losse producten om te zetten in een assortiment. sterker promoten Door schaalvergroting een groter bereik en inkoopvoordeel op betere media. Door gezamenlijke herkenbaarheid en één consistent regionaal en landelijk communicatie- en persbeleid. En door een gebundeld assortiment, eenduidige informatievoorziening en professionele kennis van de markt en marketing 2.

9 Tactiek (2015): het wat van BTLH kennis delen Doelstellingen: 1. Opzetten regionaal VVV-overleg 2. 4x digitale nieuwsbrief (b2b), gem. opening rate 35% inhoud per iedere editie: 1. actuele marketinginzichten, 2. nieuw op de website, 3. samenwerkingvoorbeeld en 4. marcom update. 3. Deelname aan kerngroep Toeristische Visie Waterland 4. Deelname aan toeristische Provinciale Commissie verbinden Doelstellingen: 9. Assortiment uitbreiden met Graft-de Rijp, Schermer en Edam/Volendam. Invoeren op laagholland.com. 10. Regionale evenementenkalender opzetten, online en eenmalige verspreiding in printversie (oplage ) 11. 4x organisatie Café Laag-Holland (netwerkavond) 12. Programmatrekker recreatie en toerisme voor Een Dijk van een Kust (100 jaar droge voeten in 2016) 13. Ontwikkeling algemene regionale beursfolder 14. Aansluiten bij Amsterdam bezoeken, Holland zien 15. Samenwerking Holland Boven Amsterdam samen BTLH verhelderen Doelstellingen: 5. Ontwerpen nieuwe Laag-Holland kaart 6. Opzetten standaard VVV pakket 7. Opzetten Cycleamsterdam.nl (over noordwaarts fietsen vanuit Amsterdam): uitgebreide folder met fietsroutes in Laag Holland ( boekjes en folders), gelinkt aan website 8. Ontwikkeling folders (1x Beemster en 1x Edam/Vo dam/zeevang) promoten Doelstellingen: 15. 1x Laag Holland Krant (oplage in en naast de regio) 16. 4x LH route in jaarboek Route.nl (print oplage ) 17. 1x Laag-Holland kaart op achterzijde van A dam Plattegrond (oplage , verspreiding via 50 hotels in A dam) 18. 6x digitale nieuwsbrief (b2c) 19. 5x/week Facebook bericht. Groei aantal FB likes van 7000 naar 8500, d.m.v. joint promotions prijsacties 20. Mediaplan (gesponsorde artikelen) opzetten (i.s.m o.a. Route.nl, Recreatiekrant, Rodi media) 21. 1x organisatie van persreis (landelijk medium) 22. Deelname aan Fiets en Wandelbeurs Antwerpen, Fiets en Wandelbeurs Amsterdam, Libelle Zomerweek, 50-Plus Beurs 3.

10 Organisatie: het door wie van BTLH Raad van Advies: Directeur BTLH (voorzitter) Landschap Laag-Holland Recreatie Noord-Holland Water, Land & Dijken Namens toeristisch ondernemers Kamer van Koophandel Raad van Toezicht: Voorzitter (onafhankelijk) Secretaris Expert openbaar bestuur Expert bedrijfsvoering Directeur Bestuurlijk Overleg: Directeur BTLH Gemeente Purmerend (voorzitter) Gemeente Waterland Gemeente Edam/Volendam Gemeente Beemster Gemeente Zeevang Project medewerker Project medewerker Project medewerker Leveranciers, reclamebureau, journalisten, specialisten, onderzoekers, 4.

11 Stakeholders: het voor wie van BTLH Recreatie Noord-Holland Landschap Laag-Holland Gemeente Purmerend Gemeente Zeevang Land van Leeghwater Gemeente Edam/Volendam Water, Land & Dijken Gemeente Waterland Dijk van een kust KvK NHN Ondernemers (Klanten BTLH media) VVV s Gemeente Beemster (De grootte van de cirkel refereert aan de financiële inbreng in 2015) 5.

12 Bijlagen:

13 Trends in het toerisme Vergrijzing Altijd online Belevingsdrang Bereisd Aandacht voor kinderen Individualisering Regionalisering van concurrentie Buitenlandse bezoekers Selfie cultuur Authenticiteit B1.

14 Kansen voor BTLH Efficiencyvoordelen Inkoopvoordelen Kwaliteitsvoordelen Betere media Groter bereik Voldoende bereik voor brede branding Beter onderzoek, betere inzichten Beter zicht op lokale kansen Van elkaar leren Uitwisselen van klantenkring Afstemmen van evenementen Kruisbestuiving tussen toeristische activiteiten Onderlinge concurrentie samen sterker Voldoende aanbod voor brede communicatie Bundeling en verrijking van informatie Afstemmen van aanbod en promotie Consistent beeld op aanbod in de regio Sterkere Search Engine Optimization (SEO) Professionalisering Behoud lokale kennis en ervaring Versterking landelijke concurrentiepositie Betere afstemming met Amsterdam Marketing Weerbaarder door collectief Meer invloed in de provincie B2a.

15 Vertaling kansen door BTLH Inkoopprofessionals in vaste dienst Maatwerk o.b.v. een format Inkoop bij onderzoeksbureau of Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen Eén reclame bureau Landelijke en regionale media Landelijke en regionale campagnes Consequente Laag-Holland branding met promotie van gevarieerd lokaal aanbod Toeristische kansen lokaal toewijzen Netwerkavonden Regionale promotie van lokaal aanbod Regionale evenementenkalender Bureau Toerisme Laag-Holland Eén website voor hele toeristische regio Afstemmen van lokale promotie Consequent communicatiebeleid Sterker SEO op lokale en uniek aanbod Pakketaanbiedingen, informatiezuilen en gedeelde website Redelijke verdeling van promotionele aandacht Versterking landelijke concurrentiepositie Regelmatig overleg met Amsterdam Marketing Consistente inkoop van specialismen Afstemming met lokale VVV s en vrijwilligers BTLH als toeristisch belangenbehartiger BTLH als toeristisch woordvoerder voor lokale partijen B2b.

16 Risico s en randvoorwaarden Laag-Holland vs. lokaal BTLH bepaalt de gezamenlijke vorm van lokale merken, maar neemt de merken niet over Afhankelijkheid van gemeenten Te grote afhankelijkheid van gemeentelijke bijdragen o.b.v. tijdelijke contracten Een regionale regiefunctie laat zich moeilijk matchen met een lokale wens tot autonomie Enkele gemeenten móeten simpelweg meedoen; dat schept grote afhankelijkheid Toeristisch belang verschilt tussen verschillende gemeenten; een gedragen verdeelsleutel is cruciaal. Er is voldoende kritische massa nodig voor een succesvol assortimentsbeleid en aansprekende communicatie Iedereen wil marketeer zijn Gelijk hebben betekent vaak niet ook gelijk krijgen Promotie is een onderwerp waarbij partijen vaak meer betrokken zijn dan hun deskundigheid zou moeten toelaten. Evaluatie en cijfermatige onderbouwing moeten structureel worden gebruikt. Ook prestatiecontracten zijn raadzaam Nog niet iedereen is overtuigd van de noodzaak en voordelen van BTLH Eigen volk eerst Activeren van de eigen bevolking in de regio ligt aan de basis van een breder succes B3.

17 Medewerkers: per januari 2015 Raad van Advies: Peter Hoogervorst Marijke van der Weijden Marlies van Huis Annemarie Koelemeijer Piet Hein Debets Ingrid Ton Paul Folgers Raad van Toezicht: Hans Knüsel (voorzitter) Jan Tol Dirk-Jan van Geemen Martha Oortman Gerlings Ed Jongmans (a.i.) Tom Tossijn Directeur Mardiek Voorneveld (0,8 fte) Sr. Project medewerker Esther Parfitt (0,8 fte) Project medewerker Eefje Wassenaar (0,6 fte) Leveranciers, reclamebureau, journalisten, specialisten, onderzoekers, Bestuurlijk Overleg: Gemeente Purmerend Gemeente Waterland Gemeente Edam/Volendam Gemeente Beemster Gemeente Zeevang Project medewerker Sanne Konijn (0,5 fte)! Vervanging directeur: Operationeel: (o.b.v. doelstellingen) >> Sr. project manager Extern strategisch overleg: (cruciaal en uitzonderlijk) >> Voorzitter RvT Toezicht: >> Rvt, maandelijks B4.

18 Voorbeelden informatievoorziening (2014) Plattegrond, oplage Purmerend blad oplage: Laagholland.com, bezoek: i-tour, downloads 2200 Aansluiting op de NDRTC-database (vvv-database) Gidsendag B5a.

19 Voorbeelden assortimentsbeleid (2014) Laag-Holland krant, oplage Eindeloos, oplage Endless, oplage Café Laag-Holland Laaglanders Lokale folders, totale oplage B5b.

20 Voorbeelden evenementen (2014) lokaal Dansende koeien regionaal Beemster Polder Fair landelijk Libelle Zomerbeurs, bezoekers ANWB Dag, bezoekers Fiets en Wandelbeurs Amsterdam, bezoekers internationaal Fiets en Wandelbeurs Mechelen, bezoekers B5c.

21 Voorbeelden promotie (2014) Laag-Holland krant, 24 pagina s, oplage regionaal A-mag, 8 pagina s, oplage Amsterdam landelijk Internationaal (via Amsterdam) Route.nl, 6 pagina s, oplage Landingspagina (web): 2 miljoen visits Holland Herald, oplage B5d.

22 B6. Promotiebereik (2014 en 2015)

23 Elevator pitch: BTLH in een notendop BTLH is een marketingorganisatie, enkel opgericht om ontwikkeling en succes van toerisme in de regio boven Amsterdam te stimuleren. We geloven dat als lokale partijen regionaal hun krachten bundelen, dat marketing gerichter, eenduidiger, overtuigender en effectiever wordt. En we zijn er van overtuigd, dat als we van elkaar leren, elkaar helpen en ons aanbod verbinden, we recreanten binnen de regio beter kunnen activeren, en we landelijk de concurrentie aan kunnen gaan. BTLH is een stichting zonder winstoogmerk. De organisatie is lean en mean, werkt voornamelijk met professionele bureaus, specialisten en journalisten, en in nauw overleg met lokale haar stakeholders in de regio. Zo doen we onderzoek, delen we kennis, verbeteren we toeristische informatievoorziening, bundelen we alle recreatieve informatie op één website, maken we lokaal aanbod deel van een groter geheel, verspreiden we de Laag-Holland krant onder huishoudens, regelen artikelen in landelijke bladen, organiseren we netwerkavonden, geven we de regio een gezicht en alle lokale partijen een stem. B7.

24 Beleidsplan: BTLH 2015 door: Diederick Janssens -

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Citymarketing visie 2014-2018

Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Woerden Marketing Strategisch marketingplan van Stichting Woerden Marketing Maart 2014 Stichting Woerden Marketing De Bleek 6 3447 GV Woerden

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Oneindig Noord-Holland

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Oneindig Noord-Holland Beleidsplan 2013-2015 Stichting Oneindig Noord-Holland 9 oktober 2012 1 Leeswijzer In dit beleidsplan 2013 2015 worden de missie en visie van het platform Oneindig Noord- Holland toegelicht; waar wil Oneindig

Nadere informatie

STRATEGISCH MARKETINGPLAN REGIO VVV HART VAN NOORD-HOLLAND 2011-2015. van traditionele aanbodgerichte volger naar interactieve vraaggerichte aanjager

STRATEGISCH MARKETINGPLAN REGIO VVV HART VAN NOORD-HOLLAND 2011-2015. van traditionele aanbodgerichte volger naar interactieve vraaggerichte aanjager STRATEGISCH MARKETINGPLAN REGIO VVV HART VAN NOORD-HOLLAND 2011-2015 van traditionele aanbodgerichte volger naar interactieve vraaggerichte aanjager Intro INHOUDSOPGAVE Externe Analyse 03-07 Vertrekpunten

Nadere informatie

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Auteur: Bureau Communicatie, Gemeente Hoorn Datum: Januari 2011 Corsanr: 11.02881 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Waarom deze visie? 1.1 Tijd voor innovatie 1.2

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie Presentaties en gastcollege s Acties voor Inwoners Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Internet Markt onderzoek (Eu)regionale

Nadere informatie

Herijking van de visie op recreatieve knooppunten

Herijking van de visie op recreatieve knooppunten Herijking van de visie op recreatieve knooppunten Maart 2012 Achtergrond In relatie tot de ontwikkeling van een nieuw Recreatieplan Waterland, de initiatieven voor TOP s en Rustpunten is gevraagd om een

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Aan de slag met Citymarketing Zutphen!

Aan de slag met Citymarketing Zutphen! Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen +tot Zutphen maakt ( 1 Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen tot Zutphen maakt 2 ) ( 3 Notitie over citymarketing

Nadere informatie

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012 2014 Bergen Langedijk Heiloo Schermer Castricum Heerhugowaard Graftde Rijp 2 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012-2014 PORA Economische Zaken, Toerisme & Recreatie

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Voorwoord. Wij gaan graag de uitdaging aan om samen met alle stakeholders Helmond écht op de kaart te zetten.

Voorwoord. Wij gaan graag de uitdaging aan om samen met alle stakeholders Helmond écht op de kaart te zetten. Jaarplan 2015 Voorwoord In nauwe samenwerking met de gemeente Helmond en in samenspraak met diverse andere stakeholders, is gewerkt aan een innovatieve stadsmarketingvisie- en strategie. Deze beoogt focus

Nadere informatie

Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Ons kenmerk EZ30/14.0001522. Datum uw brief

Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Ons kenmerk EZ30/14.0001522. Datum uw brief Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland

Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland 2014-2017 Ameland AME10608 Meerjarenplan.indd 1 09-06-10 07:42 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Evaluatie stakeholders MPS 2010 tot en met 2013 4 3.

Nadere informatie

Een kopzorg of vier minder!

Een kopzorg of vier minder! Een kopzorg of vier minder! Voordeel en gemak voor deelnemers SBBU 1. Altijd de beste prijs en voorwaarden Dankzij de inkoop- en andere collectiviteitsvoordelen kunt u fors besparen op grote kostenposten

Nadere informatie

Voorwoord. Graag komen wij ook met u in gesprek over de mogelijkheden die Coöperatie Primera b.a. u als ondernemer zou kunnen bieden.

Voorwoord. Graag komen wij ook met u in gesprek over de mogelijkheden die Coöperatie Primera b.a. u als ondernemer zou kunnen bieden. Het Primera concept Voorwoord Coöperatie Primera b.a. is een organisatie van, voor en door zelfstandige ondernemers. Het is dan ook logisch dat al onze activiteiten gericht zijn op het commerciële succes

Nadere informatie

PR PLAN. Kenmerk: 2014-05-28 TW

PR PLAN. Kenmerk: 2014-05-28 TW PR PLAN SBOG Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Deken dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel 0481 453680 www.sbog.nl info@sbog.nl Kenmerk: 2014-05-28 TW 1 1. INLEIDING Aanleiding en relevantie

Nadere informatie

Naar buiten! Beleidsplan Sportvisserij Nederland 2016-2020. Agendapunt 8 A 10 de Alg. Ledenvergadering Sportvisserij Nederland 6 juni 2015

Naar buiten! Beleidsplan Sportvisserij Nederland 2016-2020. Agendapunt 8 A 10 de Alg. Ledenvergadering Sportvisserij Nederland 6 juni 2015 Agendapunt 8 A 10 de Alg. Ledenvergadering Sportvisserij Nederland 6 juni 2015 Naar buiten! Beleidsplan Sportvisserij Nederland 2016-2020 Concept versie 3.0 1 Inhoud Inleiding... 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

Jaarrapport 2013 verkort

Jaarrapport 2013 verkort Jaarrapport 2013 verkort Stichting MarketingOost MarketingOost, Emmastraat 8, 8011 AG Zwolle, KvK 05032150 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Verslag Raad van Toezicht 3 2. Jaarverslag 5 2.1 Algemeen 5 2.2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Inleiding pagina 3. Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4

Inleiding pagina 3. Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 Hoofdstuk 2 Citymarketingplan 2015 Pagina 6 2.1 Woerden Marketing Pagina 6 2.2 Diverse projecten Citymarketing Pagina 8 2.3 Woerden Marketing.nl

Nadere informatie

Bijlage 4 Stakeholderanalyse

Bijlage 4 Stakeholderanalyse Bijlage 4 Stakeholderanalyse De sessie 1. Inleiding a. Welkom deelnemers b. Rolverdeling Hans/Simone c. Theorie Stakeholderanalyse 2. Stakeholders benoemen a. Landschap van Stakeholders in kaart brengen

Nadere informatie

Recreatie en toerisme midden in Limburg

Recreatie en toerisme midden in Limburg Regiopromotie Midden-Limburg 2012-2016 Recreatie en toerisme midden in Limburg Verenigen Verbinden Verleiden December 2011 VVV Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Een sterke regio 1.2 Regiopromotie

Nadere informatie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie Thonik, 03 augustus 2009 WieWasWie Communicatie Plan, Strategie en Middelen Thonik, 03 augustus 2009 Inhoudsopgave Deel 1. Algemeen Aanleiding WieWasWie 5

Nadere informatie

Meer verbinden, minder zenden

Meer verbinden, minder zenden Meer verbinden, minder zenden Bron: SimplyBee.nl Inhoud Inleiding... 3 Waarom dit nieuwe beleidsplan?... 3 1. Gemeente Hellendoorn: beleid en communicatie... 4 Wat is de gemeente Hellendoorn?... 4 Wat

Nadere informatie

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd Bezoekers aan het woord Nieuwjaarsspeech van de heer Frans J.N. Kramer, voorzitter Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o. Wij willen u van harte

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie