Stroobach, M. (Melanie)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stroobach, M. (Melanie)"

Transcriptie

1 Stroobach, M. (Melanie) Van: Esther Parfitt Verzonden: donderdag, 4 juni :16 Aan: Griffie Onderwerp: Wijzigingsvoorstel op de kadernota Bijlagen: Brief Raadsleden Purmerend.docx; Beleidsplan BTLH 2015.pdf Categorieën: melanie Geachte heer/mevrouw, Zou u bijgevoegde bijlagen aan alle raadsleden willen doorsturen? Het heeft betrekking op een wijzigingsvoorstel op de kadernota en het is van belang dat alle leden de documenten in hun bezit hebben voor de volgende raadsvergadering. Alvast dank voor uw medewerking. Met vriendelijke groeten, Esther Parfitt Bureau Toerisme Laag Holland Waterlandlaan RS Purmerend T: M: E: W: 1

2 Gemeente Purmerend T.a.v. alle Raadsleden Postbus AA Purmerend Purmerend, 2 juni 2015 Bureau Toerisme Laag Holland Waterlandlaan RS Purmerend Betreft: Prestatieovereenkomst tussen de gemeente Purmerend en Bureau Toerisme Laag Holland Geachte raadsleden, Over enkele weken bespreekt u in de Raad de kadernota voor Wij hebben begrepen dat enkele fracties een aantal wijzigingsvoorstellen op de kadernota hebben ingediend. Een van deze wijzigingsvoorstellen heeft betrekking op de prestatieovereenkomst tussen de gemeente Purmerend en Bureau Toerisme Laag Holland (BTLH). Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om aan te geven waarom aansluiting bij Bureau Toerisme Laag Holland in het toeristisch belang is van de gemeente Purmerend. Allereerst willen we graag benadrukken dat er geen sprake is van een subsidie van de gemeente Purmerend aan Bureau Toerisme Laag Holland. Er is sprake van een prestatie overeenkomst tussen beide partijen. De gemeente koopt een basispakket van toeristische diensten en producten in bij Bureau Toerisme Laag Holland. Eventuele extra werkzaamheden die buiten dit pakket vallen (zoals bijvoorbeeld het maken van een specifieke toeristische folder voor Purmerend) worden tegen een sterk gereduceerd tarief bij ons ingekocht. In het bijgevoegde beleidsplan voor 2015 staat op een vijftal slides kort uitgelegd wat de visie, strategie en doelstellingen van Bureau Toerisme Laag Holland voor dit jaar zijn. Hier kunt u precies zien welke diensten en producten wij in 2015 zullen leveren. Dit document zal ook de komende jaren een leidraad blijven voor de wijze van opereren van onze organisatie. Natuurlijk zullen er op het vlak van de doelstellingen wel enige aanpassingen gedaan worden, maar kennis delen, verhelderen, verbinden en promoten zullen altijd de basis van BTLH blijven. In het coalitieakkoord staat onder meer, dat de gemeente Purmerend door regionale samenwerking het toerisme wil bevorderen. Uit het voorgaande blijkt reeds, dat dit precies is wat BTLH doet. Concreet: BTLH voert de contractonderhandelingen voor de VVV licentie bij Amsterdam Marketing. We hebben inmiddels een gunstig tarief weten te bedingen voor deze licentie. BTLH vertegenwoordigt Laag Holland binnen overleggen van Amsterdam Bezoeken Holland Zien. BTLH verzorgt het technisch onderhoud aan Invoer van evenementen en andere toeristische activiteiten in de landelijke VVV database (NDTRC). Met informatie uit deze database wordt gevuld. Via de NDTRC connectie van BTLH kan tegen een zeer gunstig tarief gebruik blijven maken van de informatie uit de landelijke VVV database. BTLH verzorgt het technisch onderhoud van de interactieve digitale routes (I Tours). Folderparticipatie op beurzen (bijvoorbeeld Libelle Zomerweek, Fiets en wandelbeurs, 50+ Beurs). Het gezamenlijk bereik van deze beurzen is ongeveer personen.

3 Toeristisch advies in lokale overleggen. Distributie van toeristisch promotie materiaal. Dit houdt in dat logiesverstrekkers in Purmerend voorzien worden van informatie over Laag Holland en dat de informatie over Purmerend wordt verspreid onder logiesverstrekkers van andere gemeenten. Promotie van evenementen via de social media kanalen van BTLH. Deze kanalen hebben een bereik van ongeveer personen per week in heel Nederland. Opname van informatie over Purmerend in de nieuwsbrieven van BTLH. Deze nieuwsbrieven (zowel consument als B2B) hebben een bereik van ongeveer 3500 personen. Purmerend wordt meegenomen in de jaarlijkse persreizen die BTLH organiseert. Opname van artikelen in de jaarlijkse Laag Holland krant. Deze krant heeft een bereik van ongeveer personen die in de eigen regio wonen. De mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief exposure binnen diverse projecten in te kopen. Onderhoud van de Cycle Amsterdam site, de aan ABHZ gekoppelde fiets informatiesite in 4 talen, wordt bijgehouden en gehost door BTLH. Wanneer eerdergenoemde producten en diensten bij BTLH ingekocht worden door een gemeente die niet middels inkoop van een basispakket bij BTLH is aangesloten, dan worden tarieven gehanteerd die gemiddeld 40% hoger liggen dan de tarieven voor een aangesloten gemeente. Ook voor Laag Holland zou het gevolgen hebben als Purmerend als bruisend hart van de regio niet meer mee zou doen aan de gezamenlijke promotie. Er ontstaat dan weer meer versnippering in het gebied waardoor er een minder volledig totaalpakket aan informatie aan de recreant aangeboden kan worden. Wij geloven dat, als lokale partijen regionaal hun krachten bundelen, marketing gerichter, eenduidiger, overtuigender en effectiever wordt. Recreanten binnen de regio kunnen hierdoor beter geactiveerd worden en onze landelijke concurrentiepositie wordt versterkt. Op het financiële vlak is gebleken dat de regionale samenwerking heeft geleid tot het verkrijgen van subsidies van diverse organisaties. Deze subsidies zijn vaak onbereikbaar als ze door een individuele partij aangevraagd worden. De regionale samenwerking heeft dus extra geld beschikbaar gemaakt voor de promotie van Laag Holland en dus ook voor de promotie van Purmerend. Ik hoop dat bovenstaande informatie en het bijgevoegde beleidsplan u kunnen helpen bij het nemen van een gedegen beslissing die de positionering van Purmerend als toeristische bestemming zo veel mogelijk ten goede komt. Mocht u nog vragen hebben of aanvullende informatie willen ontvangen, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Met vriendelijke groeten, Bureau Toerisme Laag Holland Esther Parfitt Interim directeur

4 Beleidsplan: BTLH 2015 door: Diederick Janssens -

5 Beleidsplan: BTLH 2015 Schermer Beemster Graft/DeRijp Zeevang Purmerend Edam Volendam Zaanstreek Waterland Amsterdam Laag-Holland Amsterdam 0.

6 Inhoud: 1. Visie 2. Strategie 3. Tactiek (doelstellingen 2015) 4. Organisatie 5. Stakeholders B. Bijlagen 0.

7 Visie: het waarom van BTLH kennis delen verhelderen voor meer kennis van recreant en markt voor eenduidiger informatievoorziening verbinden samen werken promoten voor een overtuigender toeristisch assortiment voor effectievere marketing 1.

8 Strategie: het hoe van BTLH kennis delen Door het zijn van een autoriteit voor regionale toeristische marketing, door onderzoek, het signaleren van kansen en het delen van kennis via aan BTLH gelinkte (eigen) media en door business-to-business activiteiten, workshops en consultancy. samen verhelderen Door de communicatie centraal aan te sturen met één regionale huisstijl als paraplumerk voor lokale producten. Door het verzamelen van alle toeristische informatie in de regio op één website, in één gemeenschappelijke VVVpresentatie en in gezamenlijke communicatiecampagnes. verbinden Door aanbod te bundelen en kruisbestuiving tussen activiteiten, winkels en horeca te bevorderen. Door evenementen op elkaar af te stemmen en gebruik te maken van elkaars kanalen. Door met gezamenlijke branding losse producten om te zetten in een assortiment. sterker promoten Door schaalvergroting een groter bereik en inkoopvoordeel op betere media. Door gezamenlijke herkenbaarheid en één consistent regionaal en landelijk communicatie- en persbeleid. En door een gebundeld assortiment, eenduidige informatievoorziening en professionele kennis van de markt en marketing 2.

9 Tactiek (2015): het wat van BTLH kennis delen Doelstellingen: 1. Opzetten regionaal VVV-overleg 2. 4x digitale nieuwsbrief (b2b), gem. opening rate 35% inhoud per iedere editie: 1. actuele marketinginzichten, 2. nieuw op de website, 3. samenwerkingvoorbeeld en 4. marcom update. 3. Deelname aan kerngroep Toeristische Visie Waterland 4. Deelname aan toeristische Provinciale Commissie verbinden Doelstellingen: 9. Assortiment uitbreiden met Graft-de Rijp, Schermer en Edam/Volendam. Invoeren op laagholland.com. 10. Regionale evenementenkalender opzetten, online en eenmalige verspreiding in printversie (oplage ) 11. 4x organisatie Café Laag-Holland (netwerkavond) 12. Programmatrekker recreatie en toerisme voor Een Dijk van een Kust (100 jaar droge voeten in 2016) 13. Ontwikkeling algemene regionale beursfolder 14. Aansluiten bij Amsterdam bezoeken, Holland zien 15. Samenwerking Holland Boven Amsterdam samen BTLH verhelderen Doelstellingen: 5. Ontwerpen nieuwe Laag-Holland kaart 6. Opzetten standaard VVV pakket 7. Opzetten Cycleamsterdam.nl (over noordwaarts fietsen vanuit Amsterdam): uitgebreide folder met fietsroutes in Laag Holland ( boekjes en folders), gelinkt aan website 8. Ontwikkeling folders (1x Beemster en 1x Edam/Vo dam/zeevang) promoten Doelstellingen: 15. 1x Laag Holland Krant (oplage in en naast de regio) 16. 4x LH route in jaarboek Route.nl (print oplage ) 17. 1x Laag-Holland kaart op achterzijde van A dam Plattegrond (oplage , verspreiding via 50 hotels in A dam) 18. 6x digitale nieuwsbrief (b2c) 19. 5x/week Facebook bericht. Groei aantal FB likes van 7000 naar 8500, d.m.v. joint promotions prijsacties 20. Mediaplan (gesponsorde artikelen) opzetten (i.s.m o.a. Route.nl, Recreatiekrant, Rodi media) 21. 1x organisatie van persreis (landelijk medium) 22. Deelname aan Fiets en Wandelbeurs Antwerpen, Fiets en Wandelbeurs Amsterdam, Libelle Zomerweek, 50-Plus Beurs 3.

10 Organisatie: het door wie van BTLH Raad van Advies: Directeur BTLH (voorzitter) Landschap Laag-Holland Recreatie Noord-Holland Water, Land & Dijken Namens toeristisch ondernemers Kamer van Koophandel Raad van Toezicht: Voorzitter (onafhankelijk) Secretaris Expert openbaar bestuur Expert bedrijfsvoering Directeur Bestuurlijk Overleg: Directeur BTLH Gemeente Purmerend (voorzitter) Gemeente Waterland Gemeente Edam/Volendam Gemeente Beemster Gemeente Zeevang Project medewerker Project medewerker Project medewerker Leveranciers, reclamebureau, journalisten, specialisten, onderzoekers, 4.

11 Stakeholders: het voor wie van BTLH Recreatie Noord-Holland Landschap Laag-Holland Gemeente Purmerend Gemeente Zeevang Land van Leeghwater Gemeente Edam/Volendam Water, Land & Dijken Gemeente Waterland Dijk van een kust KvK NHN Ondernemers (Klanten BTLH media) VVV s Gemeente Beemster (De grootte van de cirkel refereert aan de financiële inbreng in 2015) 5.

12 Bijlagen:

13 Trends in het toerisme Vergrijzing Altijd online Belevingsdrang Bereisd Aandacht voor kinderen Individualisering Regionalisering van concurrentie Buitenlandse bezoekers Selfie cultuur Authenticiteit B1.

14 Kansen voor BTLH Efficiencyvoordelen Inkoopvoordelen Kwaliteitsvoordelen Betere media Groter bereik Voldoende bereik voor brede branding Beter onderzoek, betere inzichten Beter zicht op lokale kansen Van elkaar leren Uitwisselen van klantenkring Afstemmen van evenementen Kruisbestuiving tussen toeristische activiteiten Onderlinge concurrentie samen sterker Voldoende aanbod voor brede communicatie Bundeling en verrijking van informatie Afstemmen van aanbod en promotie Consistent beeld op aanbod in de regio Sterkere Search Engine Optimization (SEO) Professionalisering Behoud lokale kennis en ervaring Versterking landelijke concurrentiepositie Betere afstemming met Amsterdam Marketing Weerbaarder door collectief Meer invloed in de provincie B2a.

15 Vertaling kansen door BTLH Inkoopprofessionals in vaste dienst Maatwerk o.b.v. een format Inkoop bij onderzoeksbureau of Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen Eén reclame bureau Landelijke en regionale media Landelijke en regionale campagnes Consequente Laag-Holland branding met promotie van gevarieerd lokaal aanbod Toeristische kansen lokaal toewijzen Netwerkavonden Regionale promotie van lokaal aanbod Regionale evenementenkalender Bureau Toerisme Laag-Holland Eén website voor hele toeristische regio Afstemmen van lokale promotie Consequent communicatiebeleid Sterker SEO op lokale en uniek aanbod Pakketaanbiedingen, informatiezuilen en gedeelde website Redelijke verdeling van promotionele aandacht Versterking landelijke concurrentiepositie Regelmatig overleg met Amsterdam Marketing Consistente inkoop van specialismen Afstemming met lokale VVV s en vrijwilligers BTLH als toeristisch belangenbehartiger BTLH als toeristisch woordvoerder voor lokale partijen B2b.

16 Risico s en randvoorwaarden Laag-Holland vs. lokaal BTLH bepaalt de gezamenlijke vorm van lokale merken, maar neemt de merken niet over Afhankelijkheid van gemeenten Te grote afhankelijkheid van gemeentelijke bijdragen o.b.v. tijdelijke contracten Een regionale regiefunctie laat zich moeilijk matchen met een lokale wens tot autonomie Enkele gemeenten móeten simpelweg meedoen; dat schept grote afhankelijkheid Toeristisch belang verschilt tussen verschillende gemeenten; een gedragen verdeelsleutel is cruciaal. Er is voldoende kritische massa nodig voor een succesvol assortimentsbeleid en aansprekende communicatie Iedereen wil marketeer zijn Gelijk hebben betekent vaak niet ook gelijk krijgen Promotie is een onderwerp waarbij partijen vaak meer betrokken zijn dan hun deskundigheid zou moeten toelaten. Evaluatie en cijfermatige onderbouwing moeten structureel worden gebruikt. Ook prestatiecontracten zijn raadzaam Nog niet iedereen is overtuigd van de noodzaak en voordelen van BTLH Eigen volk eerst Activeren van de eigen bevolking in de regio ligt aan de basis van een breder succes B3.

17 Medewerkers: per januari 2015 Raad van Advies: Peter Hoogervorst Marijke van der Weijden Marlies van Huis Annemarie Koelemeijer Piet Hein Debets Ingrid Ton Paul Folgers Raad van Toezicht: Hans Knüsel (voorzitter) Jan Tol Dirk-Jan van Geemen Martha Oortman Gerlings Ed Jongmans (a.i.) Tom Tossijn Directeur Mardiek Voorneveld (0,8 fte) Sr. Project medewerker Esther Parfitt (0,8 fte) Project medewerker Eefje Wassenaar (0,6 fte) Leveranciers, reclamebureau, journalisten, specialisten, onderzoekers, Bestuurlijk Overleg: Gemeente Purmerend Gemeente Waterland Gemeente Edam/Volendam Gemeente Beemster Gemeente Zeevang Project medewerker Sanne Konijn (0,5 fte)! Vervanging directeur: Operationeel: (o.b.v. doelstellingen) >> Sr. project manager Extern strategisch overleg: (cruciaal en uitzonderlijk) >> Voorzitter RvT Toezicht: >> Rvt, maandelijks B4.

18 Voorbeelden informatievoorziening (2014) Plattegrond, oplage Purmerend blad oplage: Laagholland.com, bezoek: i-tour, downloads 2200 Aansluiting op de NDRTC-database (vvv-database) Gidsendag B5a.

19 Voorbeelden assortimentsbeleid (2014) Laag-Holland krant, oplage Eindeloos, oplage Endless, oplage Café Laag-Holland Laaglanders Lokale folders, totale oplage B5b.

20 Voorbeelden evenementen (2014) lokaal Dansende koeien regionaal Beemster Polder Fair landelijk Libelle Zomerbeurs, bezoekers ANWB Dag, bezoekers Fiets en Wandelbeurs Amsterdam, bezoekers internationaal Fiets en Wandelbeurs Mechelen, bezoekers B5c.

21 Voorbeelden promotie (2014) Laag-Holland krant, 24 pagina s, oplage regionaal A-mag, 8 pagina s, oplage Amsterdam landelijk Internationaal (via Amsterdam) Route.nl, 6 pagina s, oplage Landingspagina (web): 2 miljoen visits Holland Herald, oplage B5d.

22 B6. Promotiebereik (2014 en 2015)

23 Elevator pitch: BTLH in een notendop BTLH is een marketingorganisatie, enkel opgericht om ontwikkeling en succes van toerisme in de regio boven Amsterdam te stimuleren. We geloven dat als lokale partijen regionaal hun krachten bundelen, dat marketing gerichter, eenduidiger, overtuigender en effectiever wordt. En we zijn er van overtuigd, dat als we van elkaar leren, elkaar helpen en ons aanbod verbinden, we recreanten binnen de regio beter kunnen activeren, en we landelijk de concurrentie aan kunnen gaan. BTLH is een stichting zonder winstoogmerk. De organisatie is lean en mean, werkt voornamelijk met professionele bureaus, specialisten en journalisten, en in nauw overleg met lokale haar stakeholders in de regio. Zo doen we onderzoek, delen we kennis, verbeteren we toeristische informatievoorziening, bundelen we alle recreatieve informatie op één website, maken we lokaal aanbod deel van een groter geheel, verspreiden we de Laag-Holland krant onder huishoudens, regelen artikelen in landelijke bladen, organiseren we netwerkavonden, geven we de regio een gezicht en alle lokale partijen een stem. B7.

24 Beleidsplan: BTLH 2015 door: Diederick Janssens -

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 Welkom Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 1 Inhoud Terugblik uitkomst naamsbekendheid onderzoek t.b.v. promotie campagne Ingezette promotie campagne Gemeente Soest

Nadere informatie

Product voor internationale bezoeker uit Amsterdam. Anne Marie Dees

Product voor internationale bezoeker uit Amsterdam. Anne Marie Dees Product voor internationale bezoeker uit Amsterdam Anne Marie Dees Programma 15.00-16.00 Workshop 16.00-16.30 Pauze 16.30-17.30 Themabijeenkomst 17.30-18.30 Borrel 2 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Gefinancierd

Nadere informatie

Toeristische marketing en informatie

Toeristische marketing en informatie Toeristische marketing en informatie Meer bezoekers Meer omzet Hoofdtaak van VVV Midden-Limburg is het gebied Midden-Limburg zowel regionaal, boven regionaal, nationaal en internationaal bekendheid te

Nadere informatie

Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam

Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam Algemeen In 2016 hebben de 18 gemeenten van Noord-Holland Noord besloten destinatiemarketing van het hele gebied Noord-Holland Noord

Nadere informatie

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE DE TRIPLE I VAN VVV NOORDOOST-BRABANT INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE Kijk je even in deze folder? Sluit prima aan bij onze digitale ambities dus wellicht iets voor ons... Triple I Brabant Triple I

Nadere informatie

maastricht: media kit 2015

maastricht: media kit 2015 maastricht: media kit 2015 VVV/Maastricht Marketing 1 Wie zijn wij Wij zijn de citymarketing organisatie van Maastricht, actief op het gebied van branding & marketing. Informatieverstrekker & dienstverlener,

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Daarom wordt er gewerkt aan een sterke destinatiemarketingstrategie, die Noord Holland Noord bestrijkt VAN: De regio Noord Holland

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

Doel. Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven

Doel. Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven Doel Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven Merk Voorne-Putten Gewenst imago Eiland, begrensd door water, biedt grensoverschrijdende

Nadere informatie

Activiteitenplan 2016

Activiteitenplan 2016 1 Activiteitenplan 2016 Activiteitenplan 2016 De VVV informatie heeft bij de consument een uitstekend imago. Betrouwbaar, volledig en actueel. Het merk is bij 98% van de bevolking bekend. Het uitzenden

Nadere informatie

route.nl online en offline mediakit route.nl marketing platform

route.nl online en offline mediakit route.nl marketing platform mediakit route.nl route.nl online en offline s u me n t e n o c r o o v G ra t is marketing platform n Het inspiratieplatform voor het verzamelen, beheren en delen van fiets- en wandelroutes 44% 44% Fietsroutes

Nadere informatie

Elektrisch varen, 2 e fase Infrastructuur en Pleisterplaatsen. Informatiebijeenkomst

Elektrisch varen, 2 e fase Infrastructuur en Pleisterplaatsen. Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Uitbreiding routenetwerk elektrisch varen in Landschap Waterland Donderdag 5 juli 2012 Door: Landschap Waterland (Marijke van der Weijden, Stijn Peter en Jan Sicco Abma) Gemeente

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Nieuwsbrief April 2015 Toeristische Gids Land van Cuijk 2015 Deze week wordt de Toeristische Gids 2015 verspreid. De gids is een handig naslagwerk voor toeristen en

Nadere informatie

Monnickendam, 19 januari Nummer: A. Wet Bestuursrecht. Aan de Raad

Monnickendam, 19 januari Nummer: A. Wet Bestuursrecht. Aan de Raad Monnickendam, 19 januari 2010 Nummer: 2010-001A Portefeuillehouder: Contactpersoon: Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: De heer mr. E.F. Jongmans Mevrouw mr. N.C. Brandt-Piersma Gemeentewet, Wet

Nadere informatie

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Acties voor Inwoners Promotie regio via infopunten Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes Social media Presentaties en gastcollege

Nadere informatie

Stand van Zaken projecten Land van Leeghwater

Stand van Zaken projecten Land van Leeghwater Bijlage 5 Agendapunt CONCEPT Onderwerp Overzicht projecten 2005-2007 Datum Stuurgroepbijeenkomst d.d. 27 augustus 2007 Stand van Zaken projecten Land van Leeghwater Land van Leeghwater is het toeristisch

Nadere informatie

Geachte leden van het griffiebureau, Zou u dit bericht vanuit City Marketing Haarlem aub door kunnen sturen aan de raadsleden?

Geachte leden van het griffiebureau, Zou u dit bericht vanuit City Marketing Haarlem aub door kunnen sturen aan de raadsleden? 1 Francolse Draijer - Zut Van: Esther Brasser Verzonden: woensdag 15 juni 2011 9:28 Aan: Griffiebureau Griffiebureau CC: Leontine Splinter Onderwerp: FW: Economische Effecten

Nadere informatie

BOOST VOOR REIZEN. Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers!

BOOST VOOR REIZEN. Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers! BOOST VOOR REIZEN Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers! OVER ONS: ONLINE REISBUREAU TOERISTISCHE INFORMATIE TOERISTISCHE AANBIEDINGEN TECHNOLOGIE BESTE BELGISCHE R.O.I.! Volledig

Nadere informatie

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Inbound vs. outbound marketing 3 2. Wat is inbound marketing? 4 3. Marketing tijdens een recessie 6 4. Inbound marketing in 2012 7 Over de auteur: Dennis

Nadere informatie

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE 1 Lies Spruit Burgemeester gemeente Lisse 2 Frans van der Avert Algemeen directeur Amsterdam Marketing 3 Fusie tot Amsterdam Marketing Congressen Cultuur marketing

Nadere informatie

Van VVV naar REGIO MARKETING

Van VVV naar REGIO MARKETING Van VVV naar REGIO MARKETING PRESENTATIE OFS R&T Marlies Groot 8 oktober 2013 een vroeg OUD en NIEUW van een faillissement naar een nieuwe toeristische marketing organisatie 2 3 De huidige VVV n 12 maart

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1082468 Datum: Behandeld door: 11 juni 2013 m. hijstee Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling/ Economie Onderwerp: Benoeming leden c.q. gemeentelijke

Nadere informatie

Presentatie WIJZIJNHEERDE Door Cees Bol voorzitter WIJZIJNHEERDE Door

Presentatie WIJZIJNHEERDE Door Cees Bol voorzitter WIJZIJNHEERDE Door Presentatie WIJZIJNHEERDE Door Cees Bol voorzitter WIJZIJNHEERDE Door Landelijk NBT 2,9 miljoen vakanties in Gelderland 15,7 miljoen Overnachtingen Europees/Marketing via Visit Veluwe To Do, To See, To

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Centrale vraag De regionale organisaties hebben vaak een belangrijke rol in de promotie van het gebied. De subsidies voor promotie zijn er niet

Nadere informatie

Update regiomarketing Heuvelrug

Update regiomarketing Heuvelrug Presentatie Gemeente Zeist 14 september 2017 Update regiomarketing Heuvelrug Michiel van der Schaaf (directeur RBT Heuvelrug & Vallei) Waarom recreatie & toerisme? 1. Toegevoegde waarde: 627.000.000 per

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Twiske Waterland agendapunt : bijlage nr. : 2016-856

Gemeenschappelijke Regeling Twiske Waterland agendapunt : bijlage nr. : 2016-856 Raadsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling Twiske Waterland agendapunt : bijlage nr. : 2016-856 Raadsvergadering: 02-06-2016 Commissie: Portefeuillehouder: Ruimte J.P. Nagengast MBA Samenvatting - bestuurlijke

Nadere informatie

Documentatiemap VEENENDAAL. VoordeelCard VEENENDAAL. W. van Oranje-Nassau. Veenendaal VoordeelCard is een initiatief van:

Documentatiemap VEENENDAAL. VoordeelCard VEENENDAAL. W. van Oranje-Nassau. Veenendaal VoordeelCard is een initiatief van: Documentatiemap Veenendaal is een initiatief van: 1. Wat is de Veenendaal Voordeel Card De Veenendaal Voordeel Card is een digitale abonneekaart die vanaf begin november 2012 voor inwoners en bezoekers

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

VVV Deelnameformulier 2014

VVV Deelnameformulier 2014 VVV Deelnameformulier 2014 VVV Zeeland Vakantie IK KIES VOOR: Accommodatiepakket 4B VVV Zeeland Vakantie: Eén vermelding op de website www.vvvzeeland.nl en www.zeelandvakantie.nl onder de betreffende categorie.

Nadere informatie

Marketing Call to action

Marketing Call to action Marketing Call to action 24-11-2015 De tijd is rijp voor Utrecht Marketing [werktitel] Het Utrechtse college vraagt om een plan om de marketing van Utrecht met elkaar krachtig en slagvaardig neer te zetten.

Nadere informatie

Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau

Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau Zaanstreek-Waterland / MRA Noord Ambitie & Potentieel Visie &

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Old Holland 27 januari Volendam

Old Holland 27 januari Volendam Old Holland 27 januari Volendam Wim Rijkenberg Wethouder gemeente Edam-Volendam Frans van der Avert Algemeen directeur Amsterdam Marketing 3 4 Voor wie? Beslissers Internationale bedrijven (zakelijke)

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC 1 Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC Agenda Wat is innovatielab? Doel innovatielab Onderzoek innovatielab Producten innovatielab Travel 3.0 platform 2 Wat is het innovatielab

Nadere informatie

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa Stand van Zaken Campagne Hart van Europa September 2013 1. De Partners de solide basis van onze Euregionale samenwerking! Hart van Europa is een samenwerkingsverband tussen: Toerisme Limburg (BE) Fédération

Nadere informatie

Samen sterker voor Renswoude!

Samen sterker voor Renswoude! Februari 2016: de maand van Renswoude Samen sterker voor Renswoude! Samen sterker voor Renswoude RBT Heuvelrug & Vallei Ondernemersvereniging Renswoude Donderdag 11 februari 2016 Agenda 19.30 Opening &

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Kwartiermaker gebiedsmarketing De Langstraat

Collegevoorstel. Zaaknummer Kwartiermaker gebiedsmarketing De Langstraat Zaaknummer 00464139 Onderwerp Kwartiermaker gebiedsmarketing De Langstraat Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In 2015 is het Economisch Programma De Langstraat (EPL) opgesteld. De vrijetijdseconomie

Nadere informatie

Toeristische Arrangementontwikkeling

Toeristische Arrangementontwikkeling Toeristische Arrangementontwikkeling Workshop 15 april 2016 Programma 09.40 11.00 12.00 12.30 Drie presentaties Interactieve workshop Plenaire terugkoppeling Einde workshop 1 Maar eerst Accommodatie? Bezienswaardigheid

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling Gevolgen voor onze BV uitkomsten In 2012 één regio met een integraal werkende organisatie (ATCB/MTCB) Hoger rendement op ingezette mensen en middelen Extra jaarlijkse overheidsomzet 0,7-1 miljoen Extra

Nadere informatie

Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd?

Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd? Resultaten workshops Molencontactdag 22 november 2013 Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd? Groep blauw - Nicole Bakker: Werken met de molen

Nadere informatie

New Land. Almere, 21 oktober 2014

New Land. Almere, 21 oktober 2014 New Land Almere, 21 oktober 2014 1 Jan Nico Appelman Gedeputeerde provincie Flevoland 2 RinkjeTromp Marketing Manager Toerisme Flevoland 3 Frans van der Avert Directeur Amsterdam Marketing 4 Wat zijn

Nadere informatie

DOET U MEE MET DE VVV?

DOET U MEE MET DE VVV? 2015 DOET U MEE MET DE VVV? VVV verzamelt en verspreidt informatie. VVV is de plek waar alle toeristisch-recreatieve informatie samenkomt waardoor er samenhang ontstaat in het toeristisch-recreatief product.

Nadere informatie

Amsterdam Beach. 3 maart 2015

Amsterdam Beach. 3 maart 2015 Amsterdam Beach 3 maart 2015 Annette Baerveldt Wethouder gemeente Velsen Frans van der Avert Algemeen Directeur Amsterdam Marketing 4 Voor wie? Beslissers Internationale bedrijven (zakelijke) bezoekers

Nadere informatie

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft:

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Motie CDA (pro)motie Portefeuillehouder: mevrouw L.A.M. Kompier Afstemming: ja Vraagsteller:

Nadere informatie

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie?

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie? Uitslag enquête In november en december 2013 werden evenementenorganisaties via een digitale enquête gevraagd naar hun knelpunten en problemen. Het aantal ondervraagden was niet groot, maar de uitkomst

Nadere informatie

print Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! websites games marketing e-newsletters social media content

print Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! websites games marketing e-newsletters social media content Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! Maak kennis met de Vipmedia sportviscommunity. Via dit mediaplatform kunt u uw doelgroep gepassioneerde sport- en wedstrijdvissers direct

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. http://us7.campaign-archive2.com/?u=1afd9e68330787993d815b9e1&id=b46a4676c3...

In deze nieuwsbrief. http://us7.campaign-archive2.com/?u=1afd9e68330787993d815b9e1&id=b46a4676c3... pagina 1 van 11 Subscribe Share Past Issues Tra Blijf op de hoogte van het toeristisch nieuws midden in Limburg View this email in your browser In deze nieuwsbrief Limburg officieel aangesloten bij de

Nadere informatie

Anja Brands, communicatieadviseur 1. Communicatiestrategie Twiske 2. Communicatiestrategie Waterland

Anja Brands, communicatieadviseur 1. Communicatiestrategie Twiske 2. Communicatiestrategie Waterland VOORSTEL Adviescommissie 28 oktober 2014 agendapunt 8 Dagelijks bestuur 13 november 2014 Algemeen bestuur 11 december 2014 Voorbereid door Bijlagen Anja Brands, communicatieadviseur 1. Communicatiestrategie

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 2 Agendapunt: 10

Aantal bijlagen: 2 Agendapunt: 10 Adviescommissie 10 oktober 2011 Dagelijks bestuur 27 oktober 2011 Algemeen bestuur 21 november 2011 Aantal bijlagen: 2 Agendapunt: 10 Onderwerp Toeristische Overstappunten Laag Holland Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Ambassadeursschap Pagina 8 Gastheerschap Pagina 8 Netwerken Pagina 8-9

Ambassadeursschap Pagina 8 Gastheerschap Pagina 8 Netwerken Pagina 8-9 Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Samenstelling 2014 Pagina 3 Raad van Toezicht 2014 Pagina 3 Team Woerden Marketing 2014 Pagina 5 Samenwerking TIP 2014 Pagina 6 Projectverslagen Woerden marketing 2015

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

TARIEVENLIJST Wij begeleiden u naar succes op internet.

TARIEVENLIJST Wij begeleiden u naar succes op internet. TARIEVENLIJST 2016 Wij begeleiden u naar succes op internet. Stap 1: Kennismakingsgesprek Wij laten Visit Media en onze werkwijze zien. Natuurlijk hoort u graag wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf.

Nadere informatie

',> GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - 9JUN/2009. \ betreft: subsidie aanvraag 2010 Gouda 25 mei 2009

',> GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - 9JUN/2009. \ betreft: subsidie aanvraag 2010 Gouda 25 mei 2009 ...- -.. ',> Aan gemeente Alphen aan den Rijnj T.a.v. K. van Kampen Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN (Nr.rT."-

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Toeristische visie Edam-Volendam

Toeristische visie Edam-Volendam Gemeente Edam-Volendam Toeristische visie Edam-Volendam Bijeenkomst bewoners lagroup 12 december 2012 - Stephen Hodes en Birte Querl 2011-137 pr 05 Inhoud Doel en kader van vanavond Sterktes + zwaktes,

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

V E R S L A G. Bijlage 1 Dak Zwembad (1.6)

V E R S L A G. Bijlage 1 Dak Zwembad (1.6) V E R S L A G Aan : raads- en commissieleden Onderwerp : Aanvullende informatie naar aanleiding van de gestelde vragen op de technische vragenmarkt 30 april 2015 over de Kadernota 2016. Hieronder worden

Nadere informatie

Opening Toeristisch Seizoen 2017 Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug

Opening Toeristisch Seizoen 2017 Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug Partner Nationaal Park Heuvelrug Kontakt der Kontinenten Lars Beckers (commercieel manager Kontakt der Kontinenten) Partner Nationaal Park Heuvelrug Opening Sander

Nadere informatie

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken...

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Startbijeenkomst Kennisverbreding Toeristisch Westerveld 26 januari 2016 Voorstellen Paul Wijers Docent hbo-opleiding Toerisme en Hotel 11 jaar recreatiebedrijf

Nadere informatie

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe Marcomplan ZZPPS Merkant Communicatie Het Marcomplan Wat, waarom en hoe Inleiding: in het kort de theorie Marketing Product (dienst) Plaats (distributie) Prijs Personeel Promotie (verkoop, PR, reclame)

Nadere informatie

Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016)

Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016) Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016) Datum: 30 januari 2016 gemeente Hoogeveen, cluster SBC, Bert Hansma PAGINA 2 VAN 9

Nadere informatie

Leergang Social Media

Leergang Social Media Leergang Social Media Ben je op zoek naar het hoe, wat, waarom, voor wie en wanneer van social media? Heb je behoefte aan een goede social media strategie voor je organisatie? En kun je daarbij gerichte

Nadere informatie

Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015

Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015 Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015 125 ste sterfdag 29 juli, Auvers-sur-Oise Promoting partners Van Gogh 2015: Contributing partners Van Gogh Europe: Doelstellingen

Nadere informatie

Actieplan toerisme 2011 2015

Actieplan toerisme 2011 2015 Actieplan toerisme 2011 2015 Purmerend, juli 2011 INHOUD Onderwerp Pagina Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Verblijfsaccommodaties 4 Hoofdstuk 2: Evenementen 7 Hoofdstuk 3: Productverbetering 9 Hoofdstuk 4: Watertoerisme

Nadere informatie

Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing?

Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing? Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing? Deze whitepaper helpt je: Belangrijke keuzes te maken voordat je start Het proces efficiënter in te richter Het resultaat

Nadere informatie

DOET U MEE MET DE VVV?

DOET U MEE MET DE VVV? 2015 DOET U MEE MET DE VVV? VVV verzamelt en verspreidt informatie. VVV is de plek waar alle toeristisch-recreatieve informatie samenkomt waardoor er samenhang ontstaat in het toeristisch-recreatief product.

Nadere informatie

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 2 De Liemers, helemaal goed! De promotie van de Liemers richt zich op vier

Nadere informatie

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud.

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud. M E M O Aan : gemeenteraad Wormerland Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2015 Onderwerp : Gezamenlijke reactie Colleges Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,

Nadere informatie

Land van Heusden en Altena Ongezien, Ongewoon, Ongekend!

Land van Heusden en Altena Ongezien, Ongewoon, Ongekend! Presentatie: Land van Heusden en Altena Ongezien, Ongewoon, Ongekend! Gezamenlijke raadsbijeenkomst LvHA 18 november 2010 Agenda Economische betekenis toerisme door Wim de Jong Visie en actieplan T&R door

Nadere informatie

Toeristische informatievoorziening en promotie - beleidsnotitie -

Toeristische informatievoorziening en promotie - beleidsnotitie - Toeristische informatievoorziening en promotie - beleidsnotitie - Opgesteld door Linda Demmers- van Es (beleidsmedewerker toerisme, recreatie & EZ) Mei 2010, geactualiseerde versie 0. Inhoudsopgave blz.

Nadere informatie

Presentatie Social Media Content

Presentatie Social Media Content Presentatie Social Media Content 4 februari 2015 Inhoud Workshop Wie zij wij? Wat is content marketing? In 6 stappen naar content strategie Champagne? Cases Vragen Prominent & Molenaar 16 januari 2015

Nadere informatie

Factsheet Vrije Tijd

Factsheet Vrije Tijd 05 Factsheet Vrije Tijd ANWB Media en Vrije Tijd Er lekker op uit trekken in de natuur of een dagje uit naar een museum of pretpark: bij de ANWB kennen we de actieve recreant door en door. Zo n 51% is

Nadere informatie

Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl. Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen

Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl. Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Het doel van het Platform Woonpromotie Amsterdam is het aanbod

Nadere informatie

Monitoring Sail Kampen 2014. basisdashboard

Monitoring Sail Kampen 2014. basisdashboard Monitoring Sail Kampen 2014 basisdashboard Onderdelen Bezoekersaantallen Sponsoren Communicatiemiddelen IJsseldelta Marketing Werkgelegenheid Publiciteitsbereik- en waarde online en offline SEO campagne

Nadere informatie

Onze missie is mensen Almelo maximaal laten beleven. Ons motto: Wij brengen Almelo samen!

Onze missie is mensen Almelo maximaal laten beleven. Ons motto: Wij brengen Almelo samen! Onze missie is mensen Almelo maximaal laten beleven. Ons motto: Wij brengen Almelo samen! 2 Voorwoord Geachte lezer, Het jaar 2014 was in vele opzichten een positief jaar. Hoogtepunten waren een groot

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. A.van Beerendonk

In deze nieuwsbrief. A.van Beerendonk A.van Beerendonk Van: VVV Midden-Limburg namens VVV Midden-Limburg Verzonden: dinsdag 6 oktober 2015 16:14 Aan: Griffie

Nadere informatie

Promotie/reclamepakketten

Promotie/reclamepakketten Promotie/reclamepakketten 2014/2015 Inhoudsopgave I. beunited Network... 3 II. www.bitterballenborrel.nl... 4 III. www.borrelnieuws.nl... 5 IV. Combinatietarieven... 6 V. Item inbrengen voor bij de verloting...

Nadere informatie

Advies: in te stemmen met voorgestelde koers in te stemmen met Raadsinformatiebrief

Advies: in te stemmen met voorgestelde koers in te stemmen met Raadsinformatiebrief VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.M. van Dam Tel nr: 8661 Nummer: 15A.01162 Datum: 28 oktober 2015 Team: Ruimte Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: M. Stolk,

Nadere informatie

Stichting Peelpromotie. Beleidsplan

Stichting Peelpromotie. Beleidsplan Stichting Peelpromotie Beleidsplan 2017-2020 Maart 2017 Inhoud pag. Inleiding 3 2. Pijlers 5 2.1 Digitale vindbaarheid 5 2.2 Verhalen van De Peel 6 2.3 Regionale initiatieven en producten 7 2.4 Gebiedspromotie

Nadere informatie

Internet Marketing Plan

Internet Marketing Plan Internet Marketing Plan Bedrijf Door Datum : : : Stap 1 Wat is je jaarlijks marketingbudget? Welk deel daarvan gaat naar online? En volgend jaar? Stap 2. Je website Hoe goed in je website in de ogen van

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden 2015 Allemaal winnaars!

Sponsormogelijkheden 2015 Allemaal winnaars! Sponsormogelijkheden 2015 Allemaal winnaars! Over de Vuurtorenloop Programma Mooi en zwaar is de Vuurtorenloop Vlieland zeker! En je kunt zelf bepalen hoe zwaar, want de Vuurtorenloop combineert een uitdagende

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 1. ALPHA Het Algemeen Platform Humanoria Amsterdam is de faculteitsvereniging voor de studieverenigingen en bladen van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN

30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN 30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN copyright 2011 Blinker BV Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Website algemeen... 4 Inschrijfpagina... 5 Formulieren... 6 Online communicatie... 7 Offline...

Nadere informatie

1. Hoeveel mensen werkten er in Nederland in de reis- en toerisme sector (2013)? % 29% 20%

1. Hoeveel mensen werkten er in Nederland in de reis- en toerisme sector (2013)? % 29% 20% 1. Hoeveel mensen werkten er in Nederland in de reis- en toerisme sector (2013)? 1. 163.000 2. 363.000 3. 563.000 4. 763.000 5% 20% 46% 29% 1. 2. 3. 4. 2. Hoeveel % van de Nederlanders heeft de provincie

Nadere informatie

Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven.

Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven. Media tarieven 2018 Alkmaar Marketing Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven. Hoe? Door Alkmaar te promoten

Nadere informatie

REGELHULP CONTENT ACTIVATIE. Weber Shandwick, 27 oktober 2014, Ministerie van VWS

REGELHULP CONTENT ACTIVATIE. Weber Shandwick, 27 oktober 2014, Ministerie van VWS REGELHULP CONTENT ACTIVATIE Weber Shandwick, 27 oktober 2014, Ministerie van VWS De rol van marketing communicatie is veranderd van het genereren van bewustzijn om waarde te c r e e r e n tot het creeren

Nadere informatie

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Augustus 2012 Karina Brouwer 2 Inhoudsopgave Wat is Uit-in-Noord-Holland?... 5 Bezoekersaantallen...5 Agenda...7 Editorial...7 Tips...7 Acties...7 Nieuwsbrief...7

Nadere informatie

Adverteren in Logeren in Vlaanderen Vakantieland, ook iets voor jou? Karen François, Sector- en logiescoördinator Westtoer

Adverteren in Logeren in Vlaanderen Vakantieland, ook iets voor jou? Karen François, Sector- en logiescoördinator Westtoer Adverteren in Logeren in Vlaanderen Vakantieland, ook iets voor jou? Karen François, Sector- en logiescoördinator Westtoer Exclusieve kans in 2015 Zet je logies een jaar lang in de kijker! Adverteren via

Nadere informatie

Nr.: 2006-18.103a/44/A.16, EZ Groningen, 2 november 2006

Nr.: 2006-18.103a/44/A.16, EZ Groningen, 2 november 2006 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2006-18.103a/44/A.16, EZ Groningen, 2 november 2006 Behandeld door : A.J. Westerink Telefoonnummer : (050) 316 4078 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : Toeristische

Nadere informatie