«Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "«Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden"

Transcriptie

1 «Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden Artikel 1: Organisator De vereniging zonder winstoogmerk "Special Olympics Belgium" ( de Organisator ), organiseert op basis van het K.B. III/42/CD een tombola (De Gouden BTW-nummer Tombola) ten gunste van de promotie van aangepaste sport voor mentaal gehandicapte personen, aangeboden door door Truvo Belgium Comm. V, met ondernemingsnummer en maatschappelijke zetel te B-2018 Antwerpen, De Keyserlei 5, bus 7 (hierna goudengids.be ). Op de Tombola zijn onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 2: Omschrijving Tombola De tombola loopt van dinsdag 12 november 2013 tot en met maandag 18 november Uit alle BTW nummers die goudengids.be ter beschikking worden gesteld van nieuw startende ondernemingen in België (ondernemingen die uiterlijk 1 maand voor aanvang van de Tombola werden geregistreerd), wordt door lottrekking één Franstalig BTW nummer en één Nederlandstalig BTW nummer beloond met een pakket online producten (de Prijs ) van goudengids.be. Artikel 3: Duur De Tombola start op dinsdag 12 november 2013 om 8.00 uur en eindigt op maandag 18 november 2013 om middernacht. goudengids.be behoudt zich het recht voor om de hierboven vermelde data te wijzigen of uit te stellen voor om het even welke reden. Artikel 4: Registratie goudengids.be ontvangt op wekelijkse basis, via de diensten van Belgacom en Bisnode, een overzicht van alle nieuw gecreëerde Belgische BTW-nummers. Indien de onderneming achter dit BTW-nummer niet gekend is in de databestanden van goudengids.be, wordt deze beschouwd als een starter en neemt ze automatisch deel aan de Tombola. Deze Tombola is niet toegankelijk voor startende ondernemingen in de beroepscategorieën van éénmansbedrijven, financiële vennootschappen, immobiliën vennootschappen en consultancy bedrijven. 1

2 In het kader van deze Tombola, werd een online platform gemaakt op Elke onderneming die in de hierboven gespecifieerde periode en overeenkomstig het bovenstaande wordt geselecteerd, kan zijn winkansen verhogen door op het online platform haar gegevens aan te vullen. Hierdoor heeft zij recht op een extra kans bij de lottrekking. Ondernemingen die eigendom zijn van de werknemers of medewerkers van goudengids.be, de met goudengids.be verbonden ondernemingen en de contractpartners van goudengids.be die betrokken zijn bij de organisatie van de Tombola, alsook hun familieleden in de eerste en tweede graad, mogen niet aan de Tombola deelnemen. Het deelnemen aan de Tombola is gratis en zonder aankoopverplichting. Registraties met valse, onjuiste, onbekende, onvolledige of incompatibele informatie worden niet in aanmerking genomen. De deelnemende ondernemingen geven goudengids.be de toestemming om op ieder moment hun contact- en registratiegegevens in te kijken. Ieder misbruik of valse verklaring leidt onmiddellijk tot uitsluiting van de Tombola. Artikel 5: Procedure Op dinsdag 12 november en op maandag 18 novemberzal telkens een Nederlandstalig en Franstalig BTW-nummer geloot worden. Afhankelijk van de taalgemeenschap waarin de onderneming gelegen is, wordt bepaald of een BTWnummer in aanmerking wordt genomen voor de trekking van de Franstalige, dan wel de Nederlandstalige week winnaar. Elk nieuw gecreëerd BTW nummer wordt slechts in aanmerking genomen voor de trekking georganiseerd in die week waarin het door Belgacom of Bisnode werd overgemaakt aan goudengids.be. Niet winnende BTW nummers van een bepaalde week kunnen bijgevolg niet deelnemen aan latere trekkingen. De ondernemer achter het winnende BTW-nummer moet binnen de 24 uur telefonisch bereikbaar zijn. Is dit niet geval, wordt hij uitgesloten van verdere deelname. De ondernemer achter het winnende BTW-nummer moet zijn toestemming geven en zich binnen de 2 dagen beschikbaar stellen voor een telefonisch interview dat op geluidsdrager wordt opgenomen. Hij / Zij moet de toestemming geven om dit interiew te mogen monteren en (gedeeltelijk) uit te zenden in een radio spot van goudengids.be. Hij/Zij moet de toestemming geven om zijn BTW-nummer, naam van zijn onderneming, voor- en familienaam te publiceren op de website goudenbtw.be. 2

3 De ondernemer achter het winnende BTW-nummer kan hiervoor op geen enkele manier vergoed worden. goudengids.be verbindt zich ertoe om de ondernemer achter het winnnende BTWnummer, binnen de 15 werkdagen te contacteren, teneinde concrete afspraken te maken aangaande de implementatie van het gewonnen prijzenpakket (de Prijs). De Prijs die elke week wordt toegekend is een jaarcontract (12 kalendermaanden) van goudengids.be, bevattende: - een website, aangemaakt door goudengids.be - een mobiele versie van de website - een SEO optimalisatie - de productie van een online video, die enkel op de website mag gebruikt worden. De totale waarde van deze Prijs wordt geraamd op excl. BTW. De Prijs is niet inruilbaar tegen geld of andere voordelen in natura. Artikel 6: Onkosten Alle onkosten van de Deelnemers die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de Tombola worden uitsluitend en volledig gedragen door de Deelnemers. goudengids.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de terugbetaling van dergelijke onkosten. Artikel 7: Aansprakelijkheid goudengids.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, morele of materiële schade die voortvloeit uit de deelname aan of de uitsluiting van de Tombola. Zo kan goudengids.be in het bijzonder niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit het feit dat Deelnemers zich geregistreerd hebben op basis van valse, onjuiste, verborgen, onvolledige of incompatibele informatie. goudengids.be kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de informatie die door de Deelnemers wordt aangeleverd en evenmin voor hun onrechtmatig gebruik daarvan. goudengids.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de incompatibiliteit van de door de Deelnemers gebruikte computersoftware en -hardware of voor enige 3

4 problemen waarmee de Deelnemers te kampen krijgen bij het bezoeken van de websites van goudengids.be of de Tombolasite. goudengids.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor internetstoringen, verbroken verbindingen, verhinderde toegang tot sociale media, verbindingsmoeilijkheden, problemen met de Tombola video s of serverfouten. goudengids.be is niet verantwoordelijk voor de acties, tekortkomingen of inbreuken van derde partijen die betrokken zijn bij de organisatie van de Tombola. Indien goudengids.be genoodzaakt zou zijn om de Tombola aan te passen of te annuleren, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die daaruit voortvloeit. Artikel 8: Uitsluiting van de Tombola Indien een Deelnemer deze Algemene Voorwaarden schendt, dan wordt die Deelnemer onmiddellijk uitgesloten van de Tombola zonder vergoeding. Indien goudengids.be onregelmatigheden vaststelt in verband met de registratie voor of deelname aan de Tombola zal de betrokken Deelnemer automatisch worden uitgesloten van de Tombola zonder vergoeding. Vaststelling van het gebruik van geautomatiseerde systemen in het kader van de Tombola leidt tot de onmiddellijke uitsluiting van de Tombola zonder enige vergoeding. Artikel 9: Overmacht Noch goudengids.be noch enige andere persoon of entiteit die betrokken is bij de organisatie van de Tombola kan aansprakelijk worden gesteld indien een deel van de Tombola gewijzigd, uitgesteld of geannuleerd moet worden als gevolg van buitengewone omstandigheden of omstandigheden buiten haar controle. Artikel 10: Schade De Deelnemers zullen de goudengids.be vergoeden voor alle directe of indirecte schade die voortvloeit uit hun fout of nalatigheid in verband met hun registratie voor en deelname aan de Tombola. Artikel 11: Persoonsgegevens De persoonsgegevens van de Deelnemers zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Wet tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van de Persoonsgegevens van 8 december goudengids.be treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de 4

5 verwerking en zal de gegevens verwerken voor de Tombola, haar klantenadministratie, de verwerking in en de verdere commercialisering van haar producten en direct marketing. De gegevens kunnen meegedeeld worden aan de commerciële partners van goudengids.be. Elke Deelnemer heeft op schriftelijk verzoek het recht zijn/haar gegevens die in de database van de goudengids.be verwerkt werden, te raadplegen en te corrigeren. Hij/zij dient hiervoor een te sturen naar Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de Privacycommissie, Hoogstraat Brussel, tel. 02/ fax. 02/ en De Deelnemers stemmen ermee in dat hun contactgegevens en registratie-informatie op gelijk welk moment volledig gecontroleerd kan worden. Elke valse verklaring hieromtrent leidt tot de onmiddellijke uitsluiting van de Tombola in overeenstemming met artikel 8 hierboven. Artikel 12: Communicatie De winnaars van de Tombola zullen persoonlijk via en, indien mogelijk, via telefoon worden verwittigd. Artikel 13: Varia Door het registreren voor en deelnemen aan de Tombola gaat elke Deelnemer volledig en onvoorwaardelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Deelnemers die deze Algemene Voorwaarden of de rechten van goudengids.be of van derde partijen schenden, worden onmiddellijk uitgesloten van de Tombola. Elke Deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn naam gepubliceerd kan worden op de Tombolasite of op enige andere website van goudengids.be evenals in persmededelingen en media gerelateerde initiatieven met betrekking tot de Tombola. goudengids.be behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Prijs, deze Algemene Voorwaarden en andere regels in verband met de Tombola te wijzigen. Het registreren voor of deelnemen aan de Tombola schept geen rechten van welke aard ook. Ik aanvaard hierbij deze Algemene Voorwaarden. Truvo Belgium Comm.V. De Keyserlei 5 bus Antwerpen België 5

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze» Inhoud «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze»...

Nadere informatie

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram ARTIKEL 1 Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nr. 0455.370.557, RPR Brussel, met maatschappelijke zetel op het Stefaniaplein 20, 1050 Brussel, België, organiseert

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie

Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind ARTIKEL 1 Organisatie Famous Clothes S.A./nv, gekend onder het ondernemingsnummer BE466.064.511 en met hoofdzetel aan de Arianelaan 15, B-1200 Brussel,

Nadere informatie

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door.

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN INDESIT COMPANY BENELUX Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. Artikel 1 - Definities 1. In deze Algemene Actievoorwaarden

Nadere informatie

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win!

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd. Artikel 1 Deze wedstrijd loopt uitsluitend op www.facebook.com/belfius, start

Nadere informatie

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende

Nadere informatie

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan Schipholweg 96a, te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert op visitdenmark.nl/camping een wedstrijd

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF--NL 1. Algemene informatie en aanvaarding 1.1. De site en mobiele applicatie en zijn uitgever De website http://www.checkatwork.be en zijn subdomeinen (hierna

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door SmOoThLy-DeSiGn

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door SmOoThLy-DeSiGn ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2009 SmOoThLy-DeSiGn, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door SmOoThLy-DeSiGn De klant ontvangt

Nadere informatie

REGISTRAROVEREENKOMST

REGISTRAROVEREENKOMST REGISTRAROVEREENKOMST TUSSEN: Organisatie DNS België vzw, Belgische Vereniging voor Internet Domeinnaamregistratie Adres Ubicenter Philipssite 5, bus 13 3001 Leuven België BTW nummer BE 0466158640 Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA 2 Design BVBA algemene voorwaarden/verklaring private levenssfeer ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2013 2design BVBA, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer Door het bestellen van diensten en/of producten van Profwebdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in

Nadere informatie

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie In bijlage vindt u de algemene voorwaarden die de registratie, het gebruik en de toegang van de BC/MC Mobiele App en de uitvoering van mobiele betalingstransacties

Nadere informatie

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday Artikel1 Organisator DeutscheBankAGBijkantoorBrussel,methoofdkantoorMarnixlaan13-15,1000Brussel ondernemingsnummer0418.371.094,hierna DeutscheBank genoemd.

Nadere informatie

ILAN Reglement. Kevin Van Wilder. August 22, 2007

ILAN Reglement. Kevin Van Wilder. August 22, 2007 ILAN Reglement Kevin Van Wilder August 22, 2007 1 Artikel 1. Organisatie. Elke bij InfoGroep geregistreerde deelnemer of bezoeker aan een lanparty evenement Infogroep LAN (afgekort: ILAN), dat georganiseerd

Nadere informatie

ALGEMENE ABONNEMENTSVOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DE BEELDEN VAN NEERGELEGDE JAARREKENINGEN VIA HET INTERNET

ALGEMENE ABONNEMENTSVOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DE BEELDEN VAN NEERGELEGDE JAARREKENINGEN VIA HET INTERNET Departement Micro-economische informatie Dienst Balanscentrale de Berlaimontlaan 14-1000 Brussel - BELGIE tel. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: balanscentrale@nbb.be - website: www.nbb.be BTW BE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Claim it

Algemene Voorwaarden Claim it * * * Algemene Voorwaarden Claim it Laatst gewijzigd op 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid & voorwaarden Artikel 3 Ons aanbod en uw serviceorder

Nadere informatie

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie

Algemene voorwaarden No cure, No pay Webshop 1 Assistance

Algemene voorwaarden No cure, No pay Webshop 1 Assistance Algemene voorwaarden No cure, No pay Webshop 1 Assistance DD. 17.01.2011 Inhoudstafel Algemene voorwaarden 1 Assistance... 1-2 Art. 1 Aanvaarding... 3 Art. 2 Offerte en overeenkomst... 3 Art. 3 Gebruikersvoorwaarden...

Nadere informatie

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing. Algemene en Specifieke voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen Sharp-IT (vanaf hier aangeduid als Sharp-IT, of "verkoper", of leverancier ) en alle klanten die een dienst of product bestellen

Nadere informatie

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement-

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS 83 avenue d'italie - 75013 Parijs Tel +33 (0)1 45 84 70 00 Fax +33 (0)1 45 83 59 66 Service-marketing@logishotels.com SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- Vanaf

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE VELO DIENST

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE VELO DIENST ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE VELO DIENST Art. 1 Voorwerp Velo is een dienst welke aan het publiek wordt aangeboden op het domein van de stad Antwerpen waarbij fietsen ter beschikking

Nadere informatie

Deelname aan deze Prijsvraag impliceert het volledig aanvaarden door de deelnemer van deze bepalingen en voorschriften.

Deelname aan deze Prijsvraag impliceert het volledig aanvaarden door de deelnemer van deze bepalingen en voorschriften. THRUSTMASTER T3PA QUIZ CONTEST BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN Artikel 1. ORGANISATIE Guillemot Corporation, een naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van 11.553.646,72, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

OCTA+ "LED" OFFLINE. Artikel 3

OCTA+ LED OFFLINE. Artikel 3 OCTA+ "LED" OFFLINE Artikel 1 De onderneming OCTA+ NV, met hoofdzetel op de Schaarbeeklei 600 te 1800 Vilvoorde, ingeschreven op de Kruispuntbank onder het nummer KBO 0466.634.138 (hierna de organisator

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 4. Leveringstermijn - Oplevering. Artikel 3. Uitvoering van de opdracht

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 4. Leveringstermijn - Oplevering. Artikel 3. Uitvoering van de opdracht Artikel 1. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever : de partij die de opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer : Partners for Design bvba, Vrouwenstraat 15, 9800 Deinze, geregistreerd

Nadere informatie