shaping the world of work

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "shaping the world of work"

Transcriptie

1 shaping the world of work R jaarverslag

2 inhoud profiel 2 missie 2 wat Randstad doet 2 waar we werken 2 good to know you 2 wat ons anders maakt 4 wat we doen (overzicht segmenten en merken) 5 wat we doen (geografische spreiding en statistieken) verslag van de raad van bestuur 6 raad van bestuur 9 bericht van de ceo 10 verslag van de raad van bestuur 10 strategie 11 groeifactoren 12 voortgang in 12 sterke concepten groei van onze segmenten 14 de beste mensen 15 excellente uitvoering 15 krachtige merken 16 Randstads geografische markten 18 gang van zaken in de markten 23 risk & opportunity management 28 analyse van het resultaat en de financiële positie 32 maatschappelijke verantwoordelijkheid bericht van de raad van commissarissen 38 raad van commissarissen 40 bericht van de raad van commissarissen 41 structuur van de raad van commissarissen 41 toezicht en advies in 42 commissies van de raad van commissarissen 43 remuneratierapport 48 corporate governance 48 beginselen 48 best practice 48 ons toezicht in de praktijk 49 afwijkingen van de code-tabaksblat 49 wettelijke transparantieverplichtingen 51 investor relations en het aandeel Randstad 53 financiële kalender 54 Randstad & Vedior 56 themasectie 56 shaping the world of work 60 het verhaal achter onze merken 64 jaarrekening (zie binnenkant achterzijde) 112 aanvullende informatie (zie binnenkant achterzijde)

3 jaarrekening geconsolideerde jaarrekening 64 geconsolideerde winst-en-verliesrekening 65 geconsolideerde balans per 31 december 66 geconsolideerd kasstroomoverzicht 67 geconsolideerd overzicht van mutaties in het Groepsvermogen toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 68 algemene informatie 68 samenvatting van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving 76 geconsolideerd kasstroomoverzicht 76 kritische schattingen en veronderstellingen 76 vermogensbeheer en beheersing van financiële risico s 79 toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 84 toelichting op de geconsolideerde balans 100 toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht 101 toelichting op personeelskosten en aantal medewerkers 102 toelichting op de op aandelen gebaseerde beloningen 104 transacties met verbonden partijen 106 overzicht van de voornaamste dochtermaatschappijen vennootschappelijke jaarrekening 107 vennootschappelijke winst-en-verliesrekening 107 vennootschappelijke balans per 31 december 108 toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening overige gegevens 110 gebeurtenissen na balansdatum 110 statutaire regeling betreffende winstbestemming 110 voorstel winstbestemming 111 accountantsverklaring aanvullende informatie 112 kwartaaloverzicht winst-en-verliesrekening 113 kwartaaloverzicht kasstroomoverzicht 114 tien jaar Randstad 116 personalia 119 geschiedenis van Randstad

4 shaping the world of work Als wereldleider in de HR-dienstensector willen wij een actieve rol spelen in het vormgeven van de wereld van werk. shaping the world of work is niet alleen de titel van ons jaarverslag, het verwoordt ook precies wat wij doen. Elke dag helpen onze intercedenten de carrières van flexwerkers en kandidaten vorm te geven. Elke dag helpen ze onze klanten bij het vormgeven van hun personeelsbestand. En elke dag is de Randstad Groep op de wereldwijde arbeidsmarkten bezig goede voorwaarden te scheppen ter bevordering van de werkgelegenheid. Nog een reden waarom gekozen is voor de titel shaping the world of work is omdat het een belangrijk onderdeel is van onze merkstrategie. Het thema van dit jaarverslag is krachtige merken, een van onze vier strategische bouwstenen. Het is een belangrijk element bij de realisatie van onze groeistrategie, net als de beste mensen en sterke concepten, de thema s van onze twee voorgaande jaarverslagen. Randstad staat bekend om haar krachtige merken in de HR-dienstensector. Wij zijn ervan overtuigd dat het bij merkbeleid niet alleen aankomt op adverteren, maar juist ook op de filosofie en identiteit van de achterliggende onderneming. In het themagedeelte van dit jaarverslag (pagina s 56 tot 64) wordt nog eens duidelijk belicht waar onze merken voor staan en wat wij doen om te zorgen dat onze boodschap goed overkomt. In dit jaarverslag is de visuele stijl ( look and feel ) van het segment search & selection verwerkt. Dit segment gebruikt herkenbare stadsgezichten als achtergrond, die een weerspiegeling zijn van de plaatsen waar onze kandidaten over het algemeen zullen gaan werken. In dit verslag gebruiken wij de stadsgezichten van Amsterdam, Atlanta, Londen, Parijs, Mumbai, Sjanghai en Warschau stuk voor stuk steden die een prominente rol hebben gespeeld in de historie van Randstad tot nu toe. Op de omslag zijn drie mensen te zien; zij vertegenwoordigen de driezijdige relatie tussen kandidaat, klant en intercedent. Safe Harbor statement Dit document bevat bepaalde toekomstverwachtingen betreffende de financiële toestand en de resultaten uit de bedrijfsuitoefening van Randstad Holding nv en bepaalde hiermee verband houdende plannen en doelstellingen. Het ligt in de aard van dergelijke toekomstverwachtingen dat zij risico s en onzekerheid met zich meebrengen omdat zij betrekking hebben op gebeurtenissen in de toekomst en afhangen van omstandigheden die dan gelden. Door een aantal factoren kunnen de werkelijke resultaten en ontwikkelingen significant afwijken van hetgeen dat tot uitdrukking komt in de toekomstverwachtingen. Dergelijke factoren zijn bijvoorbeeld algemene economische omstandigheden, de schaarste op de arbeidsmarkt en de daarmee samenhangende vraag naar (tijdelijk) personeel, veranderingen in de arbeidswetgeving, personeelskosten, toekomstige wisselkoersen en rente, wijzigingen in belastingtarieven, toekomstige bedrijfsfusies, acquisities en afstotingen en de snelheid van technische veranderingen. Wij waarschuwen u echter niet te veel vertrouwen te stellen in deze toekomstverwachtingen. Deze worden gedaan op de datum van de jaarstukken en zijn niet bedoeld om garanties te leveren met betrekking tot toekomstige resultaten. Gezien de risico s en onzekerheden die iedere bedrijfsomgeving of bedrijfsactiviteit met zich meebrengen, kunnen wij niet garanderen dat deze toekomstverwachtingen uitkomen. Dit jaarverslag is geschreven in het Nederlands en in het Engels. Wij wijzen erop dat in geval van onduidelijkheid de Engelse tekst doorslaggevend is.

5 good to know you

6 kerngegevens Randstad brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar en levert hr-diensten 12% autonome groei in actief in 20 landen flexwerkers & interim professionals toegevoegde waarde voor onze klanten met vijf onderscheidende serviceconcepten: - mass-customized services - inhouse services - interim professionals - search & selection - hr solutions Omzetverdeling per serviceconcept Belangrijkste cijfers (in miljoenen 3) Netto-omzet Brutowinst EBITA 1 Nettowinst 2 Vrije kasstroom Liquiditeitspositie 3 Eigen vermogen Ratio s (in % van de netto-omzet) Brutowinstmarge EBITA-marge Nettowinstmarge Effectieve belastingdruk (in %) Gegevens over het aandeel Gewone nettowinst per gewoon aandeel (in 3) Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel vóór afschrijvingen acquisitiegerelateerde immateriële vaste activa en bijzondere waardevermindering goodwill (in 3) Dividend per gewoon aandeel (in 3) Payout per gewoon aandeel (in %) 4 % 9.197, , , , ,4 436, ,9 360, ,4 350,0 (6) (144,2) 250,3 (158) 1.021,6 790, ,1 21,1 6,0 5,3 4,2 4,4 28,7 13,1 3,31 3,11 6 3,38 3,17 7 1,25 1, : omzet ,4 mln 88% : omzet ,0 mln 69% Slotkoers (in 3) Marktkapitalisatie, ultimo (in miljoenen 3) Koers/winstverhouding 27,02 52,40 (48) 3.150, ,4 (48) % 7% 4% 8% 21% Medewerkers/vestigingen Gemiddeld aantal flexwerkers Gemiddeld aantal eigen medewerkers Aantal vestigingen, ultimo 5 Aantal inhousevestigingen, ultimo mass-customized interim professionals, search & selection inhouse services HR Solutions Omzetverdeling per geografisch gebied 2003: omzet ,4 mln : omzet ,0 mln 7% 6% 3% 2% 1% 20% 11% 10% 40% Nederland Duitsland België/Luxemburg Frankrijk Spanje Verenigd Koninkrijk Italië Noord-Amerika Overige Europese landen en Azië 7% 6% 3% 3% 4% 12% 18% 12% 35% 1 EBITA: bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen acquisitiegerelateerde immateriële vaste activa en bijzondere waardevermindering goodwill. 2 Nettowinst: nettowinst voor houders van gewone aandelen. 3 Liquiditeitspositie: liquide middelen minus rentedragende schulden. 4 Payout per gewoon aandeel in %: dividend per gewoon aandeel op gewone nettowinst per gewoon aandeel. 5 Vestigingen zijn kantoren van waaruit een breed scala aan diensten aan verschillende klanten wordt geleverd en die gevestigd zijn in woongebieden dan wel commerciële gebieden. Inhousevestigingen zijn kantoren van waaruit één klant wordt bediend voor een beperkt aantal profielen en die gevestigd zijn op de locatie van de klant. Randstad Holding nv 1

7 profiel Missie De missie van de Randstad Groep is een wereldleider te zijn in het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het leveren van HR-diensten. We streven er continu naar deze missie te realiseren door beter te presteren dan onze markten, een EBITA-marge van 5-6% te genereren gedurende de gehele cyclus, en bovendien een solide financiële positie aan te houden. Wat Randstad doet De Randstad Groep is wereldwijd een van de grootste aanbieders van flexibele arbeid en andere HR-diensten. Wij komen tegemoet aan de steeds groeiende en veranderende behoeften aan deze diensten op de werkvloer. Randstad biedt een uitgebreid dienstenpakket, variërend van standaard uitzenddiensten en werving & selectie (dit noemen wij mass-customized ) tot intercedenten op locatie (inhouse services), gedetacheerde specialisten (interim professionals), de werving van midden- en meer ervaren management (search & selection) en een uitgebreide reeks gespecialiseerde HR-diensten (HR Solutions). Een gedetailleerd overzicht van onze diensten vindt u op pagina 4 en 5. Waar we werken Randstad is in 1960 in Nederland opgericht. Sindsdien hebben we onze activiteiten gestaag uitgebreid naar 20 landen die 80% van de wereldmarkt voor onze diensten uitmaken. Qua omzet is Randstad momenteel de derde uitzendonderneming ter wereld. We zijn marktleider in Nederland, Duitsland, België en het zuidoosten van de Verenigde Staten. Daarnaast zijn we steeds nadrukkelijker aanwezig in Canada, China, Denemarken, Frankrijk, Hongarije, India, Italië, Japan, Luxemburg, Polen, Portugal, Spanje, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Binnen onze markten streven wij zowel naar autonome groei als naar groei door middel van strategische overnames. Bij Randstad geloven we dat het creëren van de beste HR-oplossingen impliceert dat je altijd meer moet doen, verder moet denken. Dit begint met het uitdiepen van het begrip van onze werkomgeving en de arbeidsmarkt waarbinnen wij opereren. Het is essentieel dat wij de huidige én toekomstige behoeften van kandidaten, klanten en belanghebbenden begrijpen. Veel bedrijven zeggen dat hun mensen hun belangrijkste bezit zijn. Als actieve speler in de people business en een van s werelds grootste werkgevers, kunnen wij het hiermee alleen maar eens zijn. Aangezien succes in grote mate afhankelijk is Wat ons anders maakt good to know you van de mensen die voor je werken, is succes eveneens afhankelijk van de mensen die je inhuurt om ze te vinden. Hoe beter wij onze klanten en kandidaten kennen en hoe beter onze verstandhouding met hen is, hoe beter wij in hun behoeften kunnen voorzien en hun verwachtingen kunnen overtreffen. Zij ervaren ons als open en vriendelijk, maar tegelijkertijd ook als professioneel en gedreven. Good to know you is een weerspiegeling van de Randstadcultuur. Het is oprecht, het ligt ten grondslag aan alles wat wij doen en het is bovendien hoe wij willen dat er over ons gedacht wordt. Wij zijn ervan overtuigd dat u tijdens het lezen van dit jaarverslag de vele aspecten zult herkennen die Randstad kenmerken als wereldleider in het vormgeven van de wereld van werk. Hierna volgt een korte kennismaking met onze kernwaarden, ons unitmodel en onze strategische benadering. Onze kernwaarden Randstad staat boven alles bekend om de standvastigheid waarmee zij al 47 jaar haar kernwaarden in woord en daad naleeft: kennen, dienen en vertrouwen; streven naar perfectie; en simultane belangenbehartiging. Kennen, dienen en vertrouwen De medewerkers van Randstad hebben een diepgewortelde ambitie om diensten van een hoge kwaliteit te leveren. Daarnaast moeten we grondige kennis hebben van de behoeften van onze klanten en flexwerkers, interim professionals en kandidaten. Hetzelfde geldt voor de manier 2 Randstad Holding nv

8 profiel waarop we omgaan met onze eigen medewerkers en alle andere betrokken partijen (aandeelhouders, werkgeversen werknemersorganisaties, leveranciers, etc.). Wederzijds vertrouwen speelt een sleutelrol in deze relaties en samenwerkingsvormen. Streven naar perfectie Randstad streeft ernaar zich te onderscheiden door de hoge kwaliteit van haar diensten. Om deze reden is het streven naar perfectie een wezenlijk onderdeel van onze bedrijfscultuur en ons continuïteitsdoel. Het is daarom vast verankerd in al onze doelstellingen. Simultane belangenbehartiging De Randstad Groep is een onlosmakelijk onderdeel van de zakelijke en sociale omgeving in al haar markten. We willen graag een bijdrage leveren aan de maatschappij. Daarbij trachten we rekening te houden met de belangen van alle betrokken partijen. Deze filosofie houdt in dat we altijd op een verantwoorde manier omgaan met onze leef- en werkomgeving en door onze competenties toe te passen, als een middel om armoede en ongelijkheid te bestrijden. Ons unitmodel Een tweede belangrijk aspect waardoor Randstad zich onderscheidt, is de toepassing van de unitstructuur in het mass-customizedsegment dat goed is voor zo n driekwart van onze business. Elke unit bestaat uit twee intercedenten die verantwoordelijk zijn voor zowel de dienstverlening aan onze klanten als de selectie van kandidaten. Elke unit opereert als een team waarbij er altijd één intercedent bereikbaar is voor klanten en kandidaten. Vaak werken de teams binnen een specifiek marktsegment. De intercedenten die werken voor de klant zijn dezelfde mensen die voor hen de kandidaten werven en de juiste match maken. Het zijn experts in de lokale arbeidsmarkt, die zich eveneens de business van hun klanten uitvoerig eigen maken. Hierdoor weten zij precies wat de klant nodig heeft en welk kandidatenprofiel daarbij het best aansluit. Sterke concepten Wij bieden onze klanten en kandidaten vijf sterke serviceconcepten aan: mass-customized, inhouse services, interim professionals, search & selection en HR Solutions. Al deze concepten zijn gebaseerd op best practices. De beproefde procedures staan garant voor een efficiënte werkwijze en uitmuntende dienstverlening. De concepten zijn gemakkelijk te kopiëren, kunnen snel in andere markten ingezet worden en zijn relatief eenvoudig aan te passen om in specifieke behoeften te voorzien. De consistentie van onze serviceconcepten en kwaliteit wereldwijd betekent dat onze internationale klanten weten dat ze op Randstad kunnen vertrouwen om in hun behoeften te voorzien. De beste mensen Al onze eigen medewerkers profiteren van de aandacht die wij besteden aan hun ontwikkeling en de mogelijkheden die wij bieden om hun potentieel waar te maken. Onze klanten profiteren van de voortdurende ontwikkeling van onze hoogopgeleide intercedenten die gespecialiseerde markt- of sectorkennis hebben. Doordat wij de beste intercedenten hebben, zijn wij ervan verzekerd dat onze klanten en hun behoeften beter worden begrepen. Binding van onze medewerkers heeft bij Randstad een hoge prioriteit. Daarom bieden we al onze eigen medewerkers een breed scala aan opleidingen en mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling. Onze doelstelling is om minstens 80% van de managementvacatures te vervullen via interne promoties. Ook hiermee stellen we de continuïteit van onze bedrijfscultuur en strategie zeker. Excellente uitvoering Perfectie zit hem vaak in de details, dus het geeft ons veel voldoening om alles tot in de puntjes te verzorgen. Al onze activiteiten worden ondersteund door specifieke, gestandaardiseerde werkprocessen die de efficiency bevorderen en een consequente hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening waarborgen. Andere componenten van deze bouwsteen zijn productiviteitsmanagement via het unitsturingsmodel en geïntegreerd risicomanagement. Krachtige merken Onze focus op een select aantal herkenbare en krachtige merken zorgt ervoor dat klanten weten wie wij zijn en dat onze mensen zich ervan bewust zijn dat zij een wereldmarktleider op het gebied van arbeids- en HR-diensten vertegenwoordigen. Deze merken garanderen onze klanten dat zij de beste kwaliteit dienstverlening en de beste medewerkers krijgen. Hierdoor kunnen wij de beste flexwerkers, interim professionals, kandidaten en vaste medewerkers aantrekken. Onze strategische benadering Randstads strategie is gebaseerd op vier bouwstenen: sterke concepten, de beste mensen, excellente uitvoering en krachtige merken. Randstad Holding nv 3

9 profiel wat we doen merken mass-customized Dit is onze reguliere activiteit uitzenden, werving & selectie en (grootschalige) specialisaties die aangeboden wordt via ons welbekende vestigingennetwerk. De structuur van deze activiteit volgt onze unieke unitbenadering. De unit wordt gevormd door kundige intercedenten in teams van twee. Zij leveren onze klanten tijdelijke medewerkers (flexwerkers) en vaste medewerkers en maken de match op basis van kennis van zowel de behoeften van de klant als de vaardigheden, talenten en wensen van de kandidaat. Onze units werken met een breed spectrum aan algemene functieprofielen, maar hebben vaak ook een specifieke expertise op het gebied van een bepaalde sector of functieprofiel. inhouse services Dit is een uiterst efficiënte totaaloplossing voor het management van een kwalitatief hoogwaardig personeelsbestand met klantspecifieke vaardigheden. Het doel van deze dienst is het verbeteren van de flexibiliteit van arbeid, binding, productiviteit en efficiëntie. We werken op locatie, exclusief voor die ene klant, en leveren meestal grote aantallen flexwerkers met een beperkt aantal goed gedefinieerde profielen. Vaak bepalen we samen met de klant de specifieke prestatiecriteria en verzorgen we het complete management van HR-functies, inclusief werving & selectie, opleiding, planning, binding en managementrapportage. interim professionals Wij voorzien onze klanten van ervaren en hoogopgeleide interim professionals. Dit kunnen engineering, ICT- of financiële specialisten zijn, of professionals uit een groeiend aantal andere disciplines, zoals HRM, legal en marketing & communications. Ze staan meestal bij ons op de loonlijst en worden gedetacheerd bij onze klanten in functies als interim manager, projectmanager of specialist in een projectteam, zowel in middenkader als op hoger managementniveau. search & selection 1 Voor functies in het midden- en hoger management werven en selecteren we medewerkers met professionele kwalificaties voor vaste aanstellingen bij klanten. Deze dienstverlening omvat een aantal gerelateerde wervings- en opleidingsprogramma s. Voor deze diensten wordt doorgaans een vast bedrag in rekening gebracht. HR Solutions 2 Op basis van onze uitgebreide ervaring bieden we een breed dienstenpakket aan op het gebied van HR-projectmanagement, HR-management en HR-advies. Dit pakket varieert van outplacement, loopbaanbegeleiding en payrolling voor MKB-ondernemingen tot grootschalige uitbestedingen van het HR-proces voor grote ondernemingen. Het neemt de HR-managers bij onze klanten werk uit handen en geeft ze de gelegenheid zich te concentreren op de essentiële strategische HRonderwerpen binnen hun organisatie. Deze diensten staan gewoonlijk los van onze reguliere uitzend- en werving- en selectieactiviteiten en worden meestal op basis van een vaste vergoeding geleverd. 1 Een bedrag van 3 14,9 miljoen (: 3 12,4 miljoen) aan extra omzet uit search & selection wordt nog steeds gerapporteerd in het segment mass-customized. 2 HR Solutions is deel van het mass-customizedsegment, maar wordt hier ter verduidelijking apart genoemd. De mass-customized-cijfers zijn niet gecorrigeerd. 4 Randstad Holding nv

10 landen en vestigingen 3 statistieken België (123) Canada (38) China (6) Denemarken (18) Frankrijk (119) Duitsland (330) India (11) Italië (147) Japan (1) Luxemburg (3) Nederland (529) Polen (27) Portugal (13) Spanje (132) Zweden (4) Zwitserland (33) Turkije (2) Verenigd Koninkrijk (86) Verenigde Staten (233) Omzet totaal (in miljoenen 3) Omzet specialisaties Flexwerkers (gemiddeld) Eigen medewerkers (gemiddeld) Vestigingen, ultimo Landen 6.686, , , , % 3% 7% 13% 8% (4)% België (109) Frankrijk (59) Duitsland (166) Italië (36) Nederland (287) Polen (18) Portugal (17) Spanje (27) Zwitserland (4) Verenigd Koninkrijk (60) Verenigde Staten (161) Omzet totaal (in miljoenen 3) Flexwerkers (gemiddeld) Eigen medewerkers (gemiddeld) Vestigingen, ultimo Landen 1.935, , % 58% 45% 53% 42% België (9) Frankrijk (1) Duitsland (27) Nederland (13) % België (6) China (4) Hongarije (2) India (6) Luxemburg (1) Nederland (5) Spanje (3) Verenigd Koninkrijk (10) Omzet totaal (in miljoenen 3) Interim professionals (gemiddeld) Eigen medewerkers (gemiddeld) Vestigingen, ultimo Landen 616, , % 12% 54% 30% België (14) 4 Nederland (47) Omzet totaal (in miljoenen 3) Flexwerkers (gemiddeld) Eigen medewerkers (gemiddeld) Vestigingen, ultimo Landen 313, , % 37% 95% 35% 3% 3 Het getal tussen haakjes geeft het aantal vestigingen weer. 4 Deze vestigingen zijn tevens opgenomen in mass-customized. Randstad Holding nv 5

11 raad van bestuur Ben Noteboom (1958), CEO en voorzitter van de raad van bestuur Robert-Jan van de Kraats (1960), CFO en vicevoorzitter van de raad van bestuur Ben Noteboom is afgestudeerd als jurist en kwam in 1993 in dienst bij Randstad na een aantal internationale managementfuncties in de chemische industrie. Hij was aanvankelijk verantwoordelijk voor de integratie van acquisities, zoals het integreren van Werknet in Tempo-Team in Nederland en van Flex Intérim in Randstad in Frankrijk. Daarna bekleedde hij diverse andere seniormanagementfuncties bij Randstad en stond hij aan de wieg van inhouse services. Vanaf 2000 was hij verantwoordelijk voor inhouse services in heel Europa en in 2001 trad hij toe tot de raad van bestuur. In maart 2003 werd hij aangesteld als CEO en voorzitter van de raad van bestuur van Randstad Holding nv. Ben Noteboom is verantwoordelijk voor het concept mass-customized, group human resources, business concept development, sociale & algemene zaken, group marketing & communications en voor Randstad in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Hij is tevens lid van de raad van commissarissen van Corporate Express nv, een beursgenoteerde Nederlandse onderneming. Robert-Jan van de Kraats begon zijn loopbaan als registeraccountant bij een groot accountantskantoor. In 1989 trad hij in dienst bij een internationale technologiegroep als directeur financiën en ICT voor Nederland. Vanaf 1994 bekleedde hij verscheidene managementfuncties (o.a. CFO) bij een internationale kredietverzekeraar en in 1999 werd hij daar aangesteld als lid van de raad van bestuur. In 2001 kwam hij in dienst bij Randstad als CFO en lid van de raad van bestuur. Sindsdien is hij ook verantwoordelijk voor Yacht, Randstad in Azië, ICT, investor relations, shared service centers en facilities & inkoop. Robert-Jan van de Kraats werd in benoemd tot vicevoorzitter van de raad van bestuur van Randstad Holding nv. Hij is tevens lid van de raad van commissarissen van Ordina nv, een beursgenoteerd ICT-bedrijf, en van SNS Reaal, een beursgenoteerde Nederlandse bank en verzekeringsmaatschappij. 6 Randstad Holding nv

12 Jacques van den Broek (1960) Leo Lindelauf (1951) Jacques van den Broek studeerde af als jurist en bekleedde, tot zijn indiensttreding bij Randstad als vestigingsmanager in 1988, een managementfunctie bij een internationale handelsonderneming. Later werd hij benoemd tot regiodirecteur in Nederland en daarna tot marketingdirecteur Europa. In 2002 ging hij naar Capac als directeur en kreeg hij tevens de verantwoordelijkheid voor Randstad in Denemarken en Zwitserland. In 2004 trad Jacques van den Broek toe tot de raad van bestuur. Hij is nu ook verantwoordelijk voor Randstad in België, Luxemburg, Zweden, Frankrijk en Polen, Tempo-Team, innovatie, international accounts en de concepten inhouse services en HR Solutions. Na zijn opleiding aan de Sociale Academie haalde Leo Lindelauf zijn hts-diploma technische bedrijfskunde. Hij begon zijn carrière als maatschappelijk werker. In 1979 trad hij in dienst bij Randstad als district- en regiomanager, waarna hij tot regiodirecteur in Nederland werd benoemd. Hij werd in 1994 directeur van Tempo-Team. In 1999 werd Leo Lindelauf aangesteld als operationeel directeur voor Randstad Europa, wat tevens een functie als directeur van Randstad Nederland inhield. Hij werd in 2001 benoemd tot lid van de raad van bestuur en is verantwoordelijk voor Randstad in Nederland, Duitsland, Spanje, Italië, Portugal, Hongarije en Turkije. Randstad Holding nv 7

13 8 Randstad Holding nv

14 bericht van de ceo Beste aandeelhouder, Het jaar was er een van tegenstellingen. In termen van omzet, winst, marktaandeel en veel andere indicatoren, zijn door onze mensen nieuwe records behaald in de geschiedenis van onze organisatie. Iedere dag zijn gemiddeld mensen door ons aan het werk geholpen. Ook dit is een recordaantal. Tegelijkertijd heeft de koers van ons aandeel zich ongunstig ontwikkeld. En dat is nog voorzichtig uitgedrukt. Onze strategie werpt haar vruchten af. Door ons te richten op onze strategische bouwstenen en groeifactoren, die elders in dit verslag worden toegelicht, groeien wij sneller dan de markten waarin wij actief zijn. Vorig jaar behaalden wij een jaar eerder dan gepland onze EBITA-margedoelstelling voor de middellangetermijn; dit jaar is de winstgevendheid nog verder verbeterd en waren onze inspanningen erop gericht solide prestaties gedurende de gehele economische cyclus te kunnen waarborgen. Zowel de groei van de markten als onze snellere groei in deze markten volgt niet het klassieke patroon dat wij kennen uit voorgaande economische cycli. Patronen veranderen en oude regels worden herschreven. De bevolkingssamenstelling in West-Europa is aan het veranderen, en de forse toename van de economische activiteiten in Azië heeft een volledig nieuw element aan de mix toegevoegd. Wij zijn er klaar voor om optimaal in te spelen op deze verschuivingen, die op verschillende manieren de vraag naar HR-diensten zullen doen toenemen. Bovendien voelen wij ons, als grote speler in onze sector, verantwoordelijk een voorbeeldrol in onze branche te vervullen. In de zomer van zagen wij dat de economische groei begon te dalen, met name in de VS. Sindsdien heerst er onzekerheid in de financiële wereld als gevolg van de hypotheekcrisis. Wij betreuren het dat onze aandeelhouders te lijden hebben gehad. Wij werken hard om goede resultaten te behalen, communiceren op een open en transparante manier en willen waarde creëren voor de langetermijn. Dat beleid zullen wij voortzetten. Zo hebben wij ons dividendbeleid, dat in de volgende AVA besproken zal worden, aangepast teneinde onze aandeelhouders meer zekerheid te bieden. In dit jaarverslag proberen wij inzicht te verschaffen in de wijze waarop iedereen bij Randstad heeft bijgedragen aan de uitstekende prestaties van dit jaar. Het verleden was al redelijk succesvol en wij hebben goede redenen om aan te nemen dat de toekomst minstens zo succesvol zal zijn. In december hebben wij aangekondigd, in lijn met onze strategie, dat wij het voornemen hebben om met Vedior samen te gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat deze combinatie bevorderlijk zal zijn voor de groei, en dat het voortbouwen op onze gezamenlijke sterke punten een beter en krachtiger bedrijf zal neerzetten. Samen hebben wij de schaalgrootte, veerkracht en visie om een vooraanstaande rol te spelen in het definiëren van onze toekomstige markten. In shaping the world of work. Ben Noteboom CEO en voorzitter van de raad van bestuur Randstad Holding nv 9

15 verslag van de raad van bestuur Vol trots kunnen wij u mededelen dat opnieuw een recordjaar is geweest in de geschiedenis van onze organisatie. In 2002 hebben wij een aantal strategische vijfjaren-doelstellingen geformuleerd, die al in werden gerealiseerd. Echter, daar het onze intentie is deze doelstellingen gedurende de volledige economische cyclus te handhaven, herhalen wij ze hieronder nogmaals: EBITA-marge van gemiddeld 5-6% gedurende de cyclus; toename marktaandeel; toename van het aandeel niet-nederlandse omzet; solide financiële positie handhaven (leverage ratio of nettoschuld gedeeld door EBITDA tussen 0 en 2). In zette de consistente groei van de afgelopen vijf jaar zich voort, en de EBITA-marge steeg opnieuw naar 6,0% (: 5,3%). Het aandeel niet-nederlandse omzet steeg naar 65% (: 64%). Gedurende het jaar hebben wij sterke autonome groei gerealiseerd. Daarnaast is onze productiviteit gestegen en hebben wij onze activiteiten verbreed door middel van specifieke acquisities, nieuwe specialisaties en uitbreiding van het dienstenscala dat wij onze klanten kunnen bieden. Onze financiële positie blijft sterk. Verder presteerden wij beter dan de meeste van onze markten en hebben we marktaandeel gewonnen. Deze vooruitgang heeft geresulteerd in: totale omzet van ,0 miljoen, een stijging van 12% ten opzichte van de ,1 miljoen in ; EBITA van 3 554,4 miljoen, een stijging van 27% ten opzichte van de 3 436,1 miljoen in ; nettowinst van 3 384,9 miljoen, een stijging van 7% ten opzichte van de 3 360,3 miljoen in ; verwaterde WPA van 3 3,38, een stijging van 7% ten opzichte van de 3 3,17 in ; - een aandeelhoudersrendement in de vorm van een dividend van 3 1,25 per gewoon aandeel (: 3 1,25). Strategie Onze uitstekende prestaties in konden geleverd worden dankzij de aanhoudende toewijding en motivatie van onze mensen. Het succes van onze autonome-groeistrategie is duidelijk bewezen. We kunnen echter niet achterover leunen in de uiterst concurrerende uitzendsector. We blijven aan onze prestaties werken door voortdurend onze strategische doelstellingen in het vizier te houden. Strategische doelstellingen Op onze strategische agenda staan een aantal belangrijke doelstellingen, die in onderstaande grafiek worden weergegeven. Het overkoepelende financiële doel is een gemiddelde EBITAmarge van 5-6% gedurende de gehele cyclus. Dit getal kan in goede jaren overschreden worden, maar de EBITA-marge mag in een economische neergang niet onder de 4% komen. Wij geloven dat een gemiddelde van 5-6% voor een goede financiële positie van de Groep zorgt en een verdergaande investering in groei mogelijk maakt. Het minimum van 4% zou de volatiliteit moeten verminderen, maar ons nog steeds in staat stellen verder te investeren. Er bestaat een sterk verband tussen de aanhoudende focus op marktgroei en het winnen van marktaandeel. Het behalen en behouden van marktleiderschap stelt ons in staat om markten verder te ontwikkelen. De grotere geografische diversificatie van de omzet zal voor zowel extra groei als een betere spreiding van de risico s en kansen zorgen. Een solide financiële positie met een hoge kredietwaardigheid is belangrijk voor de continuïteit. Strategie & groeifactoren en verder marktaandeel marktgroei professionals inhouse specialisaties HR Solutions acquisities Randstad 20XX Randstad sterke concepten de beste mensen excellente uitvoering krachtige merken - EBITA-marge 5-6% gemiddeld gedurende de cyclus - Toename marktaandeel - Toename aandeel niet-nederlandse omzet - Solide financiële positie (leverage ratio tussen 0 en 2) 10 Randstad Holding nv

16 verslag van de raad van bestuur Strategie in de economische cyclus Bij het opstellen van onze EBITA-doelstellingen hebben we de kansen en uitdagingen in de economische cycli bewust in overweging genomen. Dalingen vormen een uitdaging, maar kunnen, mits goed gemanaged, ook kansen bieden zoals bijvoorbeeld, het winnen van marktaandeel. We proberen een EBITA-marge van ten minste 4% te realiseren tijdens economische dalingen. Randstads prestaties zijn de laatste jaren over een breed front aanzienlijk verbeterd. We leggen nu in de hele organisatie een sterke nadruk op de uitvoering. Verder hebben we het unitsturingsmodel binnen ons mass-customizednetwerk consequent en met succes geïmplementeerd en bepaalde belangrijke werkprocessen gestandaardiseerd op basis van best practices. Daarnaast is er een groter kostenbewustzijn en zijn onze plannings-, rapportage- en beoordelingsprocessen verbeterd. Een gedetailleerd overzicht is te vinden onder risk & opportunity management op pagina 24 waaruit blijkt dat Randstad goed is toegerust om minder gunstige marktomstandigheden aan te kunnen. Hoewel in de groei in een aantal markten afzwakte, is er over de gehele linie nog steeds sprake van aanhoudende groei. Groeifactoren De belangrijkste factoren die bijdragen aan het succes van Randstad zijn: de groeiende markten waarin wij actief zijn, ons groeiende aandeel in die markten, onze solide serviceconcepten die ontwikkeld zijn om autonome groei te genereren en strategische overnames. Marktgroei Randstad is actief in structurele groeimarkten. Marktgroei wordt bepaald door verschillende factoren. De behoefte van onze klanten aan flexibiliteit is een van de belangrijkste. Flexibiliteit in hun personeelsbestand helpt hen de productiviteit te vergroten en hun concurrentiepositie te verbeteren. Dit verklaart waarom de penetratiegraad (het aantal flexwerkers op het totale werkzame deel van de bevolking) over het algemeen in iedere cyclus toeneemt. Deregulering is een andere belangrijke aanjager van marktgroei. Bovendien blijven zich nieuwe mogelijkheden voordoen aangezien overheden in toenemende mate inzien dat er behoefte bestaat aan flexibiliteit op de arbeidsmarkt en dat flexibiliteit gewaardeerd wordt. Een derde marktgroeifactor is een meer cyclische component, namelijk de stand van de economie. Als het bruto nationaal product snel groeit, is de vraag naar de vakkundige mensen die wij leveren, groter. In periodes dat de economische groei daarentegen afneemt, zien wij de vraag afzwakken, zoals in Europa in de tweede helft van, of zelfs afnemen, zoals gebeurde in de VS in. Marktaandeel We werken consequent aan autonome groei, waardoor we ons marktaandeel kunnen vergroten en onze positie in de landen waarin we actief zijn kunnen versterken. Ons op best practices gebaseerde dienstenaanbod en onze werkmethodes stellen ons in staat marktaandeel te winnen. Door de unitstructuur kunnen intercedenten een betere match maken doordat zij zowel verkoop als werving in hun takenpakket Autonome groei Randstad ten opzichte van de markt, Landen België/Luxemburg Denemarken Frankrijk Duitsland Italië Nederland Polen Portugal Spanje Zweden Zwitserland Verenigd Koninkrijk Noord-Amerika Marktgroei 10% 5% 7% 19% 18% 8% 26% 5% 7% 18% 10% 6% (1)% Groei Randstad 16% 19% 22% 23% 25% 9% 17% 4% 7% 11% 11% 8% (2)% Outperformance 6% 14% 15% 4% 7% 1% (9)% (1)% 0% (7)% 1% 2% (1)% hebben en zich vaak richten op specialisaties. Omdat de belangrijkste werkprocessen zijn gestandaardiseerd, hebben zij meer tijd voor hun klanten en kandidaten. Door betere dienstverlening, waarde toe te voegen en productiviteitswinst voor klanten te behalen, kunnen we sneller groeien dan de markten waarin we actief zijn. Inhouse Het door Randstad ontwikkelde inhouseconcept maakt een snelle opmars in al onze markten. Onze klanten willen flexibiliteit en een betere productiviteit van hun personeelsbestand, maar moeten tevens de continuïteit waarborgen. Inhouse services komt tegemoet aan de structurele behoefte van klanten aan grote aantallen tijdelijke medewerkers met een beperkt aantal gedefinieerde functieprofielen. En zoals de naam al zegt, leveren wij deze diensten op locatie bij de klant. Hoewel de werkprocessen gestandaardiseerd zijn, is de inhouseoplossing altijd op maat gemaakt voor iedere individuele klant. Veel van onze klanten zijn actief in uiterst concurrerende sectoren, zoals de logistiek, productie en voedingsmiddelenindustrie, maar ook bij contactcenters en administratieve backoffices groeit de vraag naar inhouse services. De door ons gerealiseerde productiviteitsverbeteringen in deze arbeidsintensieve sectoren betekenen voor onze klanten vaak direct een verbetering van de resultaten. Specialisaties Specialisaties zijn de specifieke marktsegmenten in ons mass-customizedaanbod waarop onze gespecialiseerde units zich richten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gezondheidszorg, transport, luchthavens en contactcenters. De kennis, ervaring en expertise die wij opdoen door op deze specialisaties te focussen, vertaalt zich in toegevoegde waarde voor onze klanten, flexwerkers en kandidaten. Bovendien maken specialisaties optimaal gebruik van ons uitgebreide vestigingennetwerk, onze merken en onze front- en backofficeprocessen. Tezamen resulteert dit in een bovengemiddelde bijdrage aan EBITA. De verspreiding en internationale uitbreiding van de specialisaties blijft voor de werkmaatschappijen een belangrijk Randstad Holding nv 11

17 verslag van de raad van bestuur onderdeel van de autonome-groeistrategie. Specialisaties dragen momenteel al aanzienlijk bij aan de omzet in o.a. Nederland en België, maar vormen nog maar een relatief klein deel van de omzet in de Duitse markt. Interim professionals en search & selection Randstad beschikt over twee serviceconcepten die in de behoefte van klanten aan gekwalificeerde professionals en ervaren managers voorzien. Zo zetten we interim professionals in op detacherings- of projectbasis en verzorgen wij werving & selectie van managementprofessionals voor vaste aanstellingen. Detachering van professionals wordt op het moment vooral in Nederland, België en Duitsland aangeboden. Search & selection wordt op meerdere markten aangeboden, zoals bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en India. Beide concepten bieden aanzienlijke groeimogelijkheden tegen aantrekkelijke marges. HR Solutions Bieden momenteel enkele van onze werkmaatschappijen een beperkt aantal diensten uit ons HR Solutions-concept aan, zo staat in Nederland en België het volledige dienstenscala ter beschikking van onze klanten. Dit concept biedt significante groeimogelijkheden, omdat de diensten gerelateerd zijn aan het vaste personeelsbestand van onze klanten. Klanten besteden steeds vaker hun HR-activiteiten uit, zodat ze zich kunnen concentreren op andere belangrijke kernactiviteiten. HR Solutions combineert een compleet pakket aan diensten, zoals administratie, payrolling en procesmanagement, met het van oudsher sterke aanbod op het gebied van outplacement, reïntegratie en beoordeling. Wij maken optimaal gebruik van onze ervaring en expertise bij het aanbevelen en uitvoeren van verbeteringen en efficiëntieslagen binnen de HR-processen van onze klanten. Uiteindelijk bieden wij hen de mogelijkheid om het transactionele deel van hun HRactiviteiten uit te besteden. HR Solutions draagt ook bij aan een betere spreiding van onze portefeuille. Zo is payrolling slechts licht conjunctuurgevoelig terwijl outplacement juist anticyclisch van aard is. Acquisities Acquisities kunnen de groei in specifieke geografische markten en sectoren versnellen. We gaan hierbij zeer selectief te werk en hanteren bij het plegen van acquisities een viertal criteria. Ten eerste moet iedere potentiële acquisitie strategisch passend zijn. Ten tweede dient er sprake te zijn van wederzijds begrip over hoe culturele diversiteit gemanaged, geconverteerd en onderhouden kan worden om onze business te verbeteren. Ten derde eisen we een sterk management met bewezen, consistente resultaten en de juiste vaardigheden om het integratieproces soepel te laten verlopen. En ten slotte moet ook de prijs goed zijn. Wij waarderen acquisities met behulp van ons eigen calculatiemodel waarin toekomstige kasstromen contant worden gemaakt. Acquisities moeten binnen drie jaar een rendement op geïnvesteerd vermogen genereren dat hoger is dan onze gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet. Voortgang in Bij Randstad zijn alle inspanningen gericht op het beter presteren dan onze markten en het handhaven van solide winstgevendheid. Hieronder volgt een overzicht hoe op basis van de vier bouwstenen groei en resultaten zijn gerealiseerd in. Sterke concepten groei van onze segmenten Randstad rapporteert haar resultaten primair op basis van segmentatie van onze wereldwijde markt. Deze segmentatie is gebaseerd op de concepten die we aanbieden. Mass-customized in Europa & Azië Onze mass-customizedactiviteiten in Europa en Azië hebben opnieuw een goed jaar achter de rug. De groeicijfers wisten de recordhoogte van niet te evenaren, maar desondanks hebben wij een autonome omzetgroei van 12% weten te realiseren. Inclusief acquisities en verschuivingen naar inhouse was de totale groei 9%. Alle landen hebben bijgedragen aan die groei. Onze Nederlandse activiteiten lieten goede resultaten zien. Weliswaar met afnemende omzetgroei, maar met zeer solide winstgevendheid. De hoogste groeicijfers werden behaald in Duitsland, Italië en Frankrijk. De positieve ontwikkeling van de brutomarge die in het tweede kwartaal van zijn intrede deed, zette zich voort. De brutomarge steeg van 22,2% naar 23,7% als gevolg van een toegenomen focus van het lokale management, een verbeterde dienstenmix, betere prijsvoorwaarden en snelle groei van het fee income. Hoewel we zijn blijven investeren in groei, is het investeringstempo gedurende het jaar bijgesteld in overeenstemming met ons unitsturingsmodel. De EBITA-marge nam toe van 5,9% tot 7,0%. Verder hebben we in 60 (gecorrigeerd voor verschuivingen) nieuwe vestigingen geopend. Het grootste gedeelte van deze uitbreiding vond Belangrijkste cijfers per segment (in miljoenen 3) Omzet Groei Brutomarge EBITA-marge Totaal Autonoom Mass-customized Europa & Azië Mass-customized Noord-Amerika Inhouse services Europa Inhouse services Noord-Amerika Interim professionals, search & selection 5.960,5 726, ,5 406,7 616, , ,2 974,2 247,5 518,0 9% (29)% 57% 64% 19% 12% (3)% 24% 0% 18% 23,7% 20,4% 14,5% 12,3% 32,0% 22,2% 19,4% 14,3% 11,6% 29,5% 7,0% 0,9% 6,0% 4,5% 8,3% 5,9% 3,0% 5,5% 3,4% 9,0% 12 Randstad Holding nv

18 verslag van de raad van bestuur Geografische omzetopbouw mass-customized in % van de omzet Totaal in miljoenen ,7 Nederland Duitsland België/Luxemburg Noord-Amerika 12,3% 10,9% 17,4% 34,2% inhouse, doch de onderliggende marge bleef nagenoeg gelijk. De productiviteit was laag, en de EBITA-marge daalde van 3,0% naar 0,9%. Desondanks verbeterde deze in de tweede helft van het jaar als gevolg van het verminderde aantal fte s en het feit dat de omzetdaling in de zomer haar laagste punt had bereikt. Onze Canadese activiteiten lieten opnieuw zeer goede resultaten zien. De autonome groei in Canada bedroeg 28% en bleef daarmee de markt ver vooruit. Zodoende hebben wij in alle provincies waar we actief zijn marktaandeel gewonnen. Frankrijk Spanje Italië Verenigd Koninkrijk Overige 1,5% 4,2% 7,4% 6,9% 5,2% plaats in Italië, Duitsland en Frankrijk. Onze Nederlandse dochtermaatschappij Tempo-Team versterkte haar positie in de administratieve markt door de acquisitie van Thremen in maart, onze Zwitserse activiteiten zijn bijna verdubbeld door de acquisitie van Job One in juni en onze positie in Duitsland werd verder versterkt door de acquisitie van Team BS in oktober. Mass-customized in Noord-Amerika Onze mass-customizedactiviteiten in de Verenigde Staten hebben een uitdagend jaar achter de rug. De autonome omzet daalde met 3% en de winstgevendheid kwam onder druk te staan. Sinds 2005 hebben we een duidelijke strategie geïmplementeerd voor de ontwikkeling en uitbreiding van onze activiteiten in de Verenigde Staten. De eerste stap bestaat uit het realiseren van kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen. Vervolgens hevelen we grootschalige mass-customizedklanten over naar inhouse services om ze beter te kunnen bedienen. En ten slotte richten we ons op de middelgrote klanten om de overcapaciteit binnen de vestigingen op te vullen. We hebben in goede vooruitgang geboekt met de eerste twee stappen en, na het overhevelen van nog eens US$ 250 miljoen in omzet naar inhouse begin, bedienen we nu het merendeel van onze klanten met het juiste concept. Begin voegden wij 70 units (140 mensen) toe aan bestaande vestigingen in regio s waar wij nadrukkelijk aanwezig zijn, met de bedoeling onze penetratie van het middenmarktsegment te versnellen. Deze aanpak bleek zeer succesvol; het aantal middelgrote klanten nam toe met ongeveer 40%. Echter, als gevolg van het economische klimaat bleef de omzet per klant in het algemeen bij alle vestigingen laag, omdat klanten in zekere mate voorzichtig waren. Zonder de focus op het middenmarktsegment te beïnvloeden en in overeenstemming met ons unitsturingsmodel, hebben wij de capaciteit gedurende het jaar bijgesteld. Er werden 20 vestigingen gesloten die zich ofwel op afgelegen locaties bevonden ofwel in gebieden waar ze met andere vestigingen samengevoegd konden worden. Sinds juli is ook de personeelsbezetting met 230 verminderd. De brutomarge verbeterde van 19,4% tot 20,4%, voornamelijk door activiteiten met lagere marges over te hevelen naar Inhouse services Europa Inhouse services Europa had met 24% een sterke autonome groei, die evenwichtig was verdeeld over de diverse geografische regio s. In hebben we een flink aantal nieuwe inhouselocaties geopend; de meeste in Duitsland, Italië en Frankrijk. In Nederland steeg het aantal inhouselocaties met 115 doordat Tempo-Team Werknet naar inhouse werd overgeheveld, waarmee werd ingespeeld op de veranderde mix in de afgelopen jaren. In totaal opereren we momenteel vanuit 783 locaties. De winstgevendheid is sterk, hoewel de brutomarge van 14,5%, ten opzichte van 14,3% in, relatief laag is in vergelijking met het Groepsgemiddelde. De volumes liggen echter hoog, en omdat de kostenbasis lager is dan die van andere segmenten is de conversieratio hoger. De EBITA-marge bedroeg 6,0%, vergeleken met 5,5% in. Geografische omzetopbouw inhouse services in % van de omzet Totaal in miljoenen ,2 Nederland Noord-Amerika Duitsland België Frankrijk Verenigd Koninkrijk Spanje Italië Overige 2,1% 1,9% 2,5% 5,8% 7,8% 11,0% 17,0% 21,0% 30,9% Inhouse services Noord-Amerika Inhouse services in Noord-Amerika is zeer snel gegroeid als gevolg van de overheveling van zo n US$ 250 miljoen in omzet vanuit mass-customized. Deze overhevelingen bevatten on-sites bij grote niet-industriële klanten, die zich zodanig hebben ontwikkeld dat zij nu in het inhouseconcept passen. De autonome omzetgroei was vlak, doordat het gewonnen marktaandeel de verminderde uitzendvolumes bij onze grote klanten compenseerde. Net als in Europa ligt de brutomarge onder het Groepsgemiddelde. De EBITA-marge was dankzij de hoge productiviteit echter zeer solide en steeg van 3,4% in naar 4,5% in. Randstad Holding nv 13

19 verslag van de raad van bestuur Geografische omzetopbouw interim professionals, search & selection in % van de omzet bedroeg in 3 313,3 miljoen, een stijging van 37% ten opzichte van. In de jaarrekening wordt HR Solutions nog steeds als onderdeel van mass-customized gerapporteerd. Totaal in miljoenen 3 616,0 Nederland 59,6% De beste mensen Duitsland Verenigd Koninkrijk België Spanje Frankrijk Azië Overige 1,1% 0,6% 0,5% 0,4% 9,3% 6,1% 22,4% Interim professionals en search & selection De resultaten in het professionalssegment waren goed. Zoals eerder gemeld richt dit segment zich zowel op het inzetten van interim professionals als de werving & selectie van professionals voor vaste aanstellingen. We rapporteren deze diensten gezamenlijk. De autonome groei in bedroeg 18%. De totale omzetgroei kwam uit op 19%. De brutomarge verbeterde van 29,5% naar 32,0%, terwijl de EBITA-marge uitkwam op 8,3% (9,0% in ). In Nederland realiseerde Yacht solide groei in detachering in de sectoren ICT, finance, legal en marketing & communications. Het aantrekken en behouden van talent werd gedurende het jaar een steeds grotere uitdaging als gevolg van de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt. In Duitsland werd de groei in de technieksector geremd door groeiafname in de luchtvaartsector. Binnen het segment search & selection versnelde de groei. Zowel het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Martin Ward Anderson als EmmayHR in India groeiden goed. Daarnaast wisten we ook de werving- en selectieactiviteiten onder de Randstadnaam in onze belangrijkste geografische regio s aanzienlijk te versterken. HR Solutions De ontwikkeling van HR Solutions, dat momenteel wordt aangeboden in Nederland en België, betekent een uitbreiding en versterking van de HR-kerncompetenties binnen Randstad. Het is een platform voor verdere groei. Een van de doorbraken in was de ondertekening van een contract met Philips, waarvoor Randstad de komende acht jaar de Nederlandse salarisadministratie en salarisverwerking zal verzorgen. Het contract benadrukt Randstads marktleiderschap in HR-diensten in Nederland. De omzet van HR Solutions Mensen zijn ons grootste goed. Dat spreekt voor zich. Het zijn namelijk de mensen die onze unieke good to know you - cultuur vertegenwoordigen en uitdragen, en die de belangrijke onderscheidende factor vormen voor Randstad in de wereldwijde uitzend- en HR-dienstenmarkt. We selecteren onze mensen niet alleen op basis van hoog opleidings- en trainingsniveau, groeipotentieel binnen de organisatie, verkoopinstinct en talent, maar ook op basis van hun dienstverlenende instelling. Onze mensen beschikken over de sociale vaardigheden die nodig zijn voor effectieve interactie met klanten, kandidaten en collega s en voor het opbouwen van een band met hen. We verwachten van hen dat ze goed in staat zijn om de lokale marktomstandigheden en -behoeften goed te analyseren en te begrijpen, en een grondige kennis hebben van gespecialiseerde sectoren. We hebben in alle Randstadlanden HR-standaarden en -processen ontwikkeld die gericht zijn op het aantrekken, werven, opleiden, ontwikkelen en binden van mensen. Zo nemen al onze nieuwe medewerkers deel aan een uitgebreid introductieprogramma. Ze worden daarbij ondergedompeld in onze bedrijfscultuur en kernwaarden, onze sterke concepten en excellente uitvoering. Ook wordt hen de waarde van teamwork bijgebracht de unitstructuur van Randstad is daarvan afhankelijk. Teamwork is zelfs dermate belangrijk dat intercedenten binnen mass-customized niet op individuele Gemiddeld aantal eigen medewerkers Nederland Duitsland Noord-Amerika België/Luxemburg Spanje Frankrijk Verenigd Koninkrijk Geografische omzetopbouw HR Solutions in % van de omzet Italië Totaal in miljoenen 3 313,3 Nederland België 6,2% 93,8% Overig Europa Azië Randstad Holding nv

20 verslag van de raad van bestuur Gemiddeld aantal flexwerkers per dag, in duizenden medewerkers, op basis van voortgezette activiteiten Totaal Azië Overig Europa Nederland Noord-Amerika commissiebasis werken; alle financiële bonussen zijn gebaseerd op teamprestatie. Onze mensen ontwikkelen Om de beste kandidaten voor al onze diensten aan te trekken en te ontwikkelen, moeten we de beste intercedenten selecteren, ontwikkelen, binden en promoveren. De meesten van onze nieuwe intercedenten in het mass-customizedsegment zijn universitair geschoold en zitten in hun eerste of tweede baan. Ontwikkeling is een belangrijke motiverende factor voor zowel onze intercedenten als al onze overige medewerkers. Binding van mensen is een strategische prioriteit en ons verloop is over het algemeen lager dan het branchegemiddelde. Mensen uitdagen en ervoor zorgen dat ze passende carrièremogelijkheden krijgen die aansluiten op hun vaardigheden. Dat zijn de factoren die van invloed zijn op onze doelstelling van de beste mensen. Een organisatie die alle vormen van HR als kernactiviteit heeft, beschikt uiteraard over uitgebreide loopbaanplanning en -ontwikkelingsprogramma s. Met behulp van Blue Sky, het managementontwikkelingsprogramma van de Groep, voeren de raad van bestuur en landelijke managementteams jaarlijks evaluaties uit om te bepalen welke medewerkers de potentie hebben in de toekomst leidinggevende posities te vervullen binnen de organisatie. Daarnaast zijn individuele programma s ontworpen voor veelbelovende intercedenten en managers die beschikken over bepaalde kennis en vaardigheden en de ambitie hebben om hun loopbaan verder te ontwikkelen. De genoemde evaluatie bevat een ontwikkelingsoverzicht dat aanwezig talent binnen de organisatie gedurende drie jaar beoordeelt. De interne resourcing, mobiliteit en promotie binnen de Groep worden op deze manier proactief gevolgd en gemeten. Om de continuïteit te waarborgen, wordt er binnen het beleid van de Groep naar gestreefd 80% van de interne vacatures in te vullen met eigen medewerkers die uit dit overzicht als potentieel naar voren komen. In werd 71% (: 81%) van alle managementvacatures binnen Randstad ingevuld via interne promotie. Kijk voor meer informatie op pagina 34. Randstad gebruikt prestatiemanagementsystemen voor het stellen van doelen, beoordelen van prestaties en uitkeren van beloningen, om zo de juiste balans te vinden tussen de loopbaanambities van medewerkers en het behalen van de bedrijfsdoelstellingen Excellente uitvoering Belangrijke onderdelen van onze uitvoering zijn gebaseerd op best practices en goed gedefinieerde processen die groei en productiviteit stimuleren. De front- en backofficeprocessen en het merkenbeleid zijn waar mogelijk gestandaardiseerd om excellente uitvoering mogelijk te maken. We kunnen onze concepten en specialisaties snel met de copy & paste - methode verspreiden, omdat de processen goed zijn ontwikkeld en met slechts kleine aanpassingen gekopieerd kunnen worden naar lokale markten. Een constante focus op excellente uitvoering zorgt voor transparante en efficiënte processen die waarde creëren voor de klant. Omdat klanten de waarde van efficiency kennen, draagt excellente uitvoering bij aan onze doelstelling beter te presteren dan de markt. Door onze eigen productiviteit en efficiency voortdurend te verbeteren, winnen we het vertrouwen van klanten. En door onze klanten goed te bedienen, groeit onze bedrijfsactiviteit en ons marktaandeel, en daarmee onze omzet. Het gebruik van gestandaardiseerde processen Onze mensen hebben gestandaardiseerde processen nodig als instrument voor excellente dienstverlening. De processen zorgen ervoor dat onze mensen meer tijd kunnen besteden aan de markt en onze klanten en kandidaten. Ze waarborgen efficiency en productiviteit, zowel voor klanten als intercedenten. Daarnaast hebben we bepaalde onderdelen zoals marketing, promotie- en reclamematerialen en kantoorinrichting gestandaardiseerd. Ook voor debiteurenbeheer wordt een standaardprocedure gehanteerd in alle landen waarin wij actief zijn. Onze focus op de debiteurentermijn (Days Sales Outstanding, DSO) heeft opnieuw gezorgd voor verbetering. We hebben in de gemiddelde debiteurentermijn verder kunnen terugbrengen van 52 naar 51 dagen. Het in geïntroduceerde systeem, waarbij we onze groepsmaatschappijen 10% in rekening brengen voor het gebruik van operationeel werkkapitaal, heeft wederom geleid tot een duidelijk inzicht in de kapitaalkosten en de noodzaak van focus op economische winst. Productiviteit Randstad investeert voortdurend doch beheerst in groei. Het stimuleren van groei en het verbeteren van productiviteit gaan bij Randstad hand in hand het is onderdeel van ons gedachtengoed. De productiviteit wordt uitgedrukt in het Brutomarge, EBITA-marge en conversieratio brutomarge EBITAmarge conversieratio 25% 20% 15% 10% 5% 0% Randstad Holding nv 15

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

Freek de Jong Annelies van der Scheun Suzy Niamut Henriët Veldkamp Melton Marengo

Freek de Jong Annelies van der Scheun Suzy Niamut Henriët Veldkamp Melton Marengo jaarmagazine 2009 In beweging Een bedrijf dat blijvend succesvol wil zijn, is een bedrijf dat voortdurend in beweging is. Nieuwe inzichten, veranderende marktomstandigheden, innovatieve ideeën en entrepreneurship

Nadere informatie

Forward looking statement

Forward looking statement Jaarverslag 2006 Forward looking statement In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. en een aantal

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO 1 2 RAAD VAN BESTUUR 1 ROB ZANDBERGEN, CEO Rob Zandbergen (1958) is sinds 1 juli 2010 Chief Executive Officer van USG People N.V. Hij is sinds begin 2003 actief in de uitzendsector. Naast zijn werk bij

Nadere informatie

Dit jaarverslag is opgesteld in het Nederlands en het Engels. Bij onduidelijkheden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

Dit jaarverslag is opgesteld in het Nederlands en het Engels. Bij onduidelijkheden is de Nederlandse tekst doorslaggevend. Jaarverslag 2005 Forward looking statement In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële toestand en de resultaten van USG People N.V. en een aantal

Nadere informatie

Professionaliteit en betrokkenheid

Professionaliteit en betrokkenheid Jaarverslag 2001 Professionaliteit en betrokkenheid An English version of this report is available. 3 Profiel van United Services Group 3 Bedrijfsprofiel 3 Organisatieprofiel 4 Missie & visie 4 Missie

Nadere informatie

I n h o u d s o p g a v e

I n h o u d s o p g a v e JAAR VERSLAG 2007 Inhoudsopgave Uni t 4 Ag r e s s o in h e t k o r t Thema - Grip op verandering 4 Bedrijfsprofiel 5 Kerncijfers 6 Visie, activiteiten, strategie en doelstellingen 8 Bestuur 14 Thema artikel

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Holland Colours van nature duurzaam.

Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam.

Nadere informatie

Geneesmiddelenspecialist

Geneesmiddelenspecialist Jaarverslag 2007 Geneesmiddelenspecialist Leveringen in thuiszorgsituaties Gespecialiseerde farmaceutische zorg OPG Groep is een internationale retail- en distributieonderneming voor geneesmiddelen en

Nadere informatie

1/126. Jaarverslag USG People 2009

1/126. Jaarverslag USG People 2009 1/126 Jaarverslag USG People 2009 Inhoudsopgave Verslag Raad van Commissarissen Verslag van de Raad van Commissarissen... 5 Verslag Executive Board Financiële paragraaf 15 Ontwikkelingen per land.. 23

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002 2 JAARVERSLAG 0 0 2 Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 1 FINANCIEEL JAARVERSLAG UNITED SERVICES GROUP N.V. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 3 De Group Executive Committee van United Services Group. Van

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011 4 2 10 206 Jaarverslag 2009 docdata N.V. JAARVERSLAG 256 2011 286 4 206 10 12 6 256 docdata N.V. Energieweg 2-5145 NW Waalwijk - Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail:

Nadere informatie

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com 2007 Jaarverslag Inhoud 01 Profiel 02 Kerncijfers 04 Mijlpalen 2007 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Bericht van de voorzitter 10 Vooruitzichten 2008 12 Executive Committee 14 Operationele ontwikkelingen

Nadere informatie

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN N.V. Dit document voldoet aan de relevante regelgeving

Nadere informatie

Goed voorbereid op de

Goed voorbereid op de Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte

Nadere informatie

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn: Concept notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 21 april 2015 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Uw verwachting is onze missie

Uw verwachting is onze missie Uw verwachting is onze missie jaarverslag 2013 Uw verwachting is onze missie Jaarverslag 2013 / 1 inhoudspagina Inhoudsopgave Voorwoord van de Raad van Bestuur 4 Ondernemingsprofiel 6 Kerncijfers 8 Businessmodel

Nadere informatie

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Kerngegevens Netto-omzet EUR 642,1 miljoen Nettoresultaat EUR 88,6 miljoen Nettoresultaat per gewoon aandeel EUR 1,37 Medewerkers 3.428 Tankterminals 72 Koninklijke

Nadere informatie

nnual Jaarverslag 2009

nnual Jaarverslag 2009 nnual urius eport 9 Jaarverslag 2009 3 Inhoud 1 Brief van de CEO 5 2 Qurius in het kort 6 2.1 Profiel 6 2.2 Visie en Missie 6 2.3 Strategie 7 2.4 Highlights 2009 8 2.5 Vijfjarenoverzicht 8 2.6 Directie

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2013. Inhoud

Source Group N.V. Jaarverslag 2013. Inhoud Source Group N.V. Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

Q U R I U S J A A R V E R S L A G

Q U R I U S J A A R V E R S L A G 0 0 6 Q U R I U S J A A R V E R S L A G > > Inhoud Voorwoord 4 Meerjarenoverzicht 7 Profiel 8 Verslag van de Raad van Commissarissen 9 Verslag van de Raad van Bestuur Belangrijke ontwikkelingen in 2006

Nadere informatie

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking *connectedthinking Een nieuwe werkelijkheid* Jaarbericht 2007/2008 Het thema Een nieuwe werkelijkheid is in dit jaarbericht verbeeld door zes verschillende fotografen met verschillende achtergronden (pers,

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Coverfoto De belangrijkste schakel in de kennisoverdracht op het boerenerf zijn de goed opgeleide en deskundige specialisten en adviseurs van ForFarmers. Zij zijn de contactpersoon voor de klant en adviseren

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld.

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. JAARVERSLAG 2008 Koninklijke Ten Cate nv Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. MATERIALS THAT MAKE A DIFFERENCE We want to be known for the difference we make Our materials are at the cutting

Nadere informatie