Overheid moet nu clementie hebben met bedrijfstak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overheid moet nu clementie hebben met bedrijfstak"

Transcriptie

1 Het Verzekeringsblad 98e jaargang 12 maart 2009 nr. 5 Bgfo-II is aanslag op intermediair Protocollen voor aov EXTRA: Themakatern ICT en internet André Bastiaans (BAE-Groep/EAG): Overheid moet nu clementie hebben met bedrijfstak

2 Reserveer vóór 31 maart Een goede relatie met het intermediair maakt het speelveld van vermogensbeheer groter. 9 april: themanummer Vermogensopbouw Bij de keuze voor een hypotheek, spaarproduct of beleggingsverzekering geeft de intermediair vaak de doorslag. Juist omdat hij een brug te kan slaan tussen productinformatie en de behoefte van de klant. Succes in het speelveld van vermogensbeheer begint bij gezien worden door het intermediair. Deelname in het VB-themanummer Vermogensopbouw levert u het hoogste rendement op tegen een bescheiden investering. Bel of mail Emilie Kars voor de advertentiemogelijkheden. Telefoon: Reserveren kan tot uiterlijk 31 maart. Het Verzekeringsblad bereikt direct de intermediair Het Verzekeringsblad is een onderdeel van Kluwer

3 INHOUD COVER Overheid moet nu clementie hebben Al voordat er sprake was van een crisis, liepen de verdiensten van het intermediair terug. Door de recessie wordt die trend versterkt, zegt André Bastiaans, 12 oprichter en algemeen directeur van de BAE-Groep en EAG Assuradeuren. Dan past het de overheid om de kosten te matigen. In plaats daarvan zien we de lasten alleen maar stijgen. Elke keer worden de regels strakker en de naleving ervan duurder. Politici moeten toch kunnen begrijpen dat de Bgfo-verplichtingen in een tijd van hoogconjunctuur makkelijker te behappen zijn dan nu. Verbond en STAR om tafel over pensioen Het Verbond van Verzekeraars gaat met de Stichting van de Arbeid praten over knelpunten (zoals Het Verbond het noemt) die zich voordoen bij pensioenen die zijn verzekerd 6op basis van beschikbare premie. Dat is nodig omdat behalve de voordelen van zo n pensioenregeling tegen de achtergrond van de huidige economische malaise de laatste tijd ook andere aspecten ervan naar voren komen. Het raakt een behoorlijk grote groep werknemers en mede daarom kan het initiatief niet hard genoeg toegejuicht worden. Rubrieken Hoofdredactioneel 5 Nieuws 6 Onder meer: - Delta Lloyd boert niet slecht - Verliespolis akkoord met ASR Intermediair 10 Onder meer: - Bijna failliet? Melden bij AFM! - Klantcontact via sms PFP 16 Onder meer: - Pensioen speelbal op golven crisis - Bankgarantieservice Afab Jurisprudentie 18 Sjoerd Meijer - Het bewijs van het recht tot premie-incasso Aanslag op bestaansrecht intermediair De door het ministerie van Financiën voorgestelde Bgfowijzigingen met betrekking tot de beloning van het intermediair zijn buitenproportioneel, onredelijk, 17 irreëel en volledig in strijd met wat beoogd en toegezegd werd in de tijd dat het Wfd-bouwwerk werd neergezet. Een consultatieronde voor weer een nieuwe pleisterronde haalt de verwatering van de oorspronkelijke waarden niet terug, meent Jan Aikens, die daarom pleit voor een nieuwe Stuurgroep die van het Besluit weer een samenhangend geheel kan maken. Liever onverzorgd dan onverzekerd Er zijn nogal wat open deuren in te schoppen tijdens deze crisisperiode, vinden Michel van der List en Eric Landwaart (GfK). Open deur 1: het gaat niet 24 goed met de economie. Open deur 2: de werkloosheid in Nederland gaat toenemen. Open deur 3: de Nederlandse consument moet een stapje terug. De deur die tot op heden nog gesloten is gebleven, is die met het antwoord op de vraag waarop de consument precies gaat bezuinigen. Moeten de Nederlandse verzekeraars bezorgd zijn dat de bezuinigingen van de consument hen gaan treffen? Stappen vooruit in ketenintegratie HDN hoeft niet zo nodig hét instituut voor ketenintegratie te zijn, maar wil daarin wel een voortrekkersrol vervullen, aldus Roy van Diem van de vereniging HDN 33 eerder in Het VB. De vereniging zat en zit inderdaad niet stil. Binnenkort introduceert zij het digitaal documentbericht, dat zij als een grote stap vooruit beschouwt. Ook andere partijen zijn actief. Zo hebben SNS Bank en Everest Hysys ontwikkeld, een applicatie waarmee adviseurs via HDN of rechtstreeks op het extranet van SNS Bank hypotheekoffertes kunnen aanvragen. Zorg & Inkomen 20 Onder meer: - Protocollen voor AOV De Wandeling 22 - Jan Aikens Producten - Verzekering verborgen gebreken - Nieuwe pakketpolis VKG Met name(n) 27 ICT 28 Onder meer: - Digitale zorgdeclaraties - Nieuwe FrontOffice Rialto Verzekerend Buitenland 29 Nieuws 30 Themakatern ICT en internet - Het HDN-documentbericht 33 - Ketenintegratie begint bij adviespakket 36 - Risico s bij outsourcen ICT 38 - Softwareselectie: bezuinigen of investeren? 40 - Koudwatervrees bij E-polis? 42 - Update software en internettools 43 Barbier 54 nummer 5-12 maart

4

5 COLOFON HOOFDREDACTIONEEL Het Verzekeringsblad onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 n hoofdredactie Michiel Huisman n redactie Alex Klein (adjuncthoofdredacteur), Yvonne Neppelenbroek (eindredacteur), Erwin Loer, Rick de Ruiter (web). n secretariaat Elly Gravendeel (red. ass.). tel , fax , Postbus 23, 7400 GA Deventer, internet n vragen van abonnees worden gratis beantwoord n uitgave van Kluwer, Postbus 23, 7400 GA Deventer, tel n uitgever Stephanie Keij n marketing Claudia Simoons (adverteerders) n abonnementen Kluwer Afdeling Klantcontacten, Postbus 878, 7400 AW Deventer, tel , fax n abonnementsprijs 2009 # 108,00 incl. btw. Collectieve abonnementen meer dan 20 exemplaren 10% reductie. Annulering abonnement is mogelijk tot 3 maanden voor het begin nieuwe abonnementsperiode n losse nummers Losse nummers # 7,50 excl. btw; VB Gidsen # 12,25 excl. btw. n advertenties Kluwer, Postbus 23, 7400 GA Deventer. Advertentie acquisitie: Emilie Kars-van der Goes tel fax Media order: Toos Schurink tel fax sluitingsdatum: Dinsdag 9 dagen voor het verschijnen. Zet- en lithokosten worden doorberekend n ontwerp Boshoff & Dekker, Deventer vormgeving Mediabuilders, Zutphen druk Plantijn Casparie Den Haag n ISSN Kluwer BV legt uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements-) overeenkomst. De gegevens kunnen door Kluwer, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Vol vertrouwen Beste zakkenvullers en ander tuig in de financiële dienstverlening! Dat zijn jullie toch? De klad zit in de economie. Dat komt omdat jullie je zakken gevuld hebben over de hoofden van de klant heen en de klant op zijn beurt het vertrouwen in jullie heeft opgezegd, en jullie tot overmaat van ramp elkaar ook niet meer vertrouwen. Als ik dit zou geloven, was ik nooit aan mijn nieuwe klus als hoofdredacteur van Het Verzekeringsblad begonnen. De afgelopen twee jaren heb ik mij in mijn werk voor Nationale-Nederlanden toegelegd op trainingen aan verzekeringsprofessionals in met name de verkoop- en adviesketen van onze branche. Mensen die nog beter willen worden in hun vak. Mooi werk! Zonder overdrijven kan ik stellen in die periode honderden collega s uit de branche voor kortere of langere tijd in mijn klasjes te hebben ontmoet. Dat waren geen cowboys; geen opportunistische polisrammers; geen zakkenvullers. Dat waren wel mensen die leefden in het besef dat hun dienstverlening is gestoeld op vertrouwen. Daarover spraken we de laatste maanden vaak met elkaar, omdat we allemaal wisten: het vertrouwen van de consument in onze branche is zoek. We worstelden met de oorzaken en zochten naar antwoorden. Niet makkelijk. Wel uitdagend. We concludeerden dat we keihard moeten werken om vertrouwen te (her)winnen. Niet omdat het moet van wetgever of toezichthouder. Niet omdat zorg- of informatieplicht dat verlangt. Maar gewoon omdat wij het vertrouwen van de klant willen verdienen en wij daar een zakelijk belang bij hebben. En vooral in het besef dat alle crises dus ook deze waar we middenin zitten door vertrouwen het hoofd geboden worden. Vertrouwen zakelijk en persoonlijk is de basis voor gezonde relaties. Als kersverse hoofdredacteur leef ik van vertrouwen. Allereerst van het vertrouwen dat het redactieteam van dit vakblad en mijn voorganger Jan Aikens, in mij uitspreken. Vervolgens van het vertrouwen van mijn opdrachtgever, de uitgever van Het Verzekeringsblad. En bovenal van het vertrouwen van de lezers van dit blad. Ik moet er niet aan denken dat er een breuk in dat vertrouwen zou komen. Ik weet dat het overgrote deel van jullie dit niet anders beleeft. En als je dat vertrouwen verspeelt? Azijnachtige Radar-uitzendingen en andere onwelgevallige amusementsprogramma s zijn het gevolg. Ernstige imagoschade. Klanten die zich van je afwenden. We weten het allemaal: zonder goed functionerende financiële bemiddelings- en verzekeringsketen is een goed draaiende economie een illusie. Wat gaan we dus doen nu daar de klad in zit? Allereerst: vertrouwen (terug)verdienen. Wat levert vertrouwen op? Ik noem maar in willekeurige volgorde: rendabele omzet; langdurige klant-/leveranciersrelaties; een tevreden toezichthouder en wetgever. En daarmee een geestelijk investeringsklimaat waarin ruimte is voor verdere (vak)ontwikkeling. We gaan dus vol voor vertrouwen! Michiel Huisman nummer 5-12 maart

6 NIEUWS Verbond en STAR om de tafel over pensioen Het Verbond van verzekeraars gaat met de Stichting van de Arbeid praten over knelpunten (zoals Het Verbond het noemt) die zich voordoen bij pensioenen die zijn verzekerd op basis van beschikbare premie. Dat is nodig omdat behalve de voordelen van zo n pensioenregeling tegen de achtergrond van de huidige economische malaise de laatste tijd ook andere aspecten ervan naar voren komen deelnemers hebben premieovereenkomsten Om de reikwijdte van de uitdaging waar het Verbond en de Stichting van de Arbeid voor staan in te zien, zijn de volgende cijfers illustratief: - Aantal deelnemers in beschikbarepremieregelingen: Aantal deelnemers met beleggingsrisico gedurende opbouw: Aantal deelnemers dat binnen vijf jaar met pensioen gaat: Die andere aspecten kunnen volgens het Verbond zijn de soms ontoereikende pensioenopbouw en blootstelling aan (beurs)risico s en kosteninhoudingen. Het Verbond stelt voor om de volgende onderwerpen op de agenda van het overleg met de Stichting van de Arbeid te zetten: - De voorlichting aan de deelnemers. - De kostenstructuur. - De hoogte van de ingelegde premie in relatie tot de vraag of die wel voldoende is voor een behoorlijk pensioen. De knelpunten die het Verbond signaleert zijn in de polder van werkgevers en werknemers een zaak van aanzienlijke omvang: het raakt een behoorlijk grote groep werknemers (zie kader) en mede daarom kan het initiatief (Gedwongen? Vrijwillig?) wat ons betreft niet hard genoeg toegejuicht worden. Uitstapje naar de techniek Om de problematiek in essentie te begrijpen, is het goed eens nader op de karakteristieken van beschikbarepremieregelingen in te gaan. Overigens: de Pensioenwet spreekt van premieovereenkomsten en een veel gehanteerde andere term onder pensioenprofessionals voor beschikbare premie is defined contribution (afgekort: DC). Zelfde streefniveau In heel veel gevallen is het in Nederland zo dat zowel pensioenregelingen op basis van beschikbare premie (premieovereenkomsten) als die op basis van gemiddeld verdiend salaris (uitkeringsovereenkomsten), streven naar hetzelfde doel. Namelijk een pensioen op basis van het gemiddeld gedurende de totale arbeidsperiode verdiende loon. Dat is de sleutel naar het besef dat de kosten van beide pensioensystemen (afgezien van rekenrente, sterftetabellen en servicecomponenten ) feitelijk niet kunnen verschillen, anders dan door kosten voor indexatie (en de mate waarin deze zijn gegarandeerd) en die voor tariefsgaranties. Dat laatste zijn de kosten (opslagen) die verzekeraars in rekening brengen om garanties (die pensioenfondsen niet geven) in het tarief te brengen. Het gaat dan om garanties die verzekeraars afgeven gedurende de contractperiode, maar in geval van uitkeringsovereenkomsten óók na de pensioeningangsdatum. Risico-overdracht Daarmee zijn dus de kosten in de keuze voor middelloon of beschikbare premie niet uitsluitend, en wellicht zelfs helemaal geen doorslaggevende factor meer. Mits zoals gezegd hetzelfde streefresultaat is neergelegd. De knelpunten spelen zich dan ook voornamelijk af op die van risico-overdracht en vooral op de vraag of deelnemers aan beschikbarepremieregelingen zich wel bewust zijn van het feit dat hun werkgever (bewust of onbewust, maar hopelijk het eerste) het niet tot zijn verantwoordelijkheid rekent om het langlevenrisico in pensioen van zijn werknemers over te nemen. En dus ook niet bereid is de kosten van garanties op dit langlevenrisico (dat zeer aanzienlijk is), op zich te nemen. Met een beschikbarepremieregeling heeft hij die op zijn werknemers afgewenteld. Voorlichting Het is dit fenomeen van risico-overdracht waar de crux van het probleem zit. Op zich kan niet gesteld worden dat een werkgever die dit risico (welbewust) bij zijn werknemers laat, een slechtere werkgever is dan die werkgever die dit risico(deel) verzekert door bijvoorbeeld een uitkeringsovereenkomst aan zijn werknemers aan te bieden. Het heeft alles te maken met de vraag wat voor soort werkgever de betrokken ondernemer voor zijn werknemers wil zijn. En dat hangt weer in niet geringe mate af van de arbeidsmarkt waarbinnen de betrokken onderneming acteert. Het hoeft geen betoog dat het juist, transparant en volledig communiceren van de consequenties van beschikbarepremieregelingen een belangrijke verantwoordelijkheid is die ook nog eens rechtstreeks te maken heeft met de zorgplicht van zowel de werkgever als de pensioenadviseur en pensioenuitvoerder. Precaire arbeidsmarkt Een belangrijk inzicht is dus dat de keuze voor een premieovereenkomst dan wel een uitkeringsovereenkomst niet (alleen) uit kostenoverwegingen gemaakt moet worden. Het is namelijk sterk de vraag of het met een premieovereenkomst (defined contribution) gepaard gaande afwentelen van het langlevenrisico op werknemers wel past bij een onderneming die zich juist ook ten doel stelt zorgvuldig met personeel om te gaan in een in casu precaire arbeidsmarkt. Het risico van toename van de langlevenstatistieken kan op 6 nummer 5-12 maart 2009

7 NIEUWS datum van pensionering maar ook tussentijds! tot zeer onaangename verrassingen leiden voor werknemers die in goed vertrouwen recht menen te hebben op een adequaat pensioen. Dat dit negatief kan afstralen op de onderneming, hoeft geen betoog. Zeker in een branche waarin werknemers een hoge organisatiegraad hebben. Waardeoverdracht Aan de andere kant trekken uitkeringsovereenkomsten weer een zware wissel op kostbare waardeoverdrachten die onbedoeld, maar in ieder geval ongewenst, de loonkosten hoog kunnen laten oplopen. De werkgever moet zich dus afvragen of hij wel of niet bereid is de prijs die voor tariefsgarantie gevraagd wordt, te betalen en dus tot zijn bedrijfskosten wil rekenen in plaats van tot een privéverantwoordelijkheid van zijn werknemers. Een belangrijke beslissing. En misschien wel de belangrijkste gelet op de huidige economische omstandigheden. De beslissing hierover hoort evenwel bij goed werkgeverschap. Goed werkgeverschap dat alleen als zodanig gepercipieerd wordt, als zijn adviseur op zijn beurt zijn adviesrol adequaat vervuld heeft. n Michiel Huisman Delta Lloyd boert niet slecht Delta Lloyd heeft net als iedereen last van de crisis, maar doet het, vooral waar het om het ambacht verzekeren gaat en gegeven de omstandigheden, niet slecht. Weliswaar meldt de verzekeraar een verlies van 153 miljoen euro dat vorige week al breed in de pers is uitgemeten, maar een forse omzetstijging (12% op verzekeren) en een actief risicomanagement op renterisico s en aandelenrisico s in het algemeen leverden ook wat op: hedging bijvoorbeeld 1,25 miljard euro s. Mede daardoor bedroeg de waardering naar marktwaarde van de beleggingsportefeuille 843 miljoen euro. Geen staatssteun en geen extra kapitaal van aandeelhouders, houdt CEO Niek Hoek ons voor. We zijn een gezond bedrijf. Dat laatste staaft de bestuursvoorzitter ook met andere zaken die in de verzekeringsbranche zeker aansprekend genoemd kunnen worden. Collectief pensioen bijvoorbeeld. Onder de nieuwe contracten, die in 2008 in de boeken zijn gebracht, staan: Gamma, KPMG (pensioen voor de partners), Imtech en Polaroid. Als het om Zorg gaat, is Hoek vooral verguld over het risicodragerschap van CZ waardoor in mln euro kon worden vrijgemaakt en het kapitaalbeslag op het eigen vermogen dus minder groot werd. Interessant is verder hoe deze belangrijke speler in de Nederlandse verzekeringsmarkt anno 2009 de situatie inschat. We hadden de gelegenheid om op een aantal dossiers naar de mening en visie van Niek Hoek te vragen. En die nam geen blad voor de mond. Blij met transparantie Belangrijk is dat we in onze industrie ernaar blijven streven tegen niet te hoge kosten te werken. Onze klanten moeten op ons kunnen vertrouwen en onze producten kunnen afnemen, toegesneden op hun individuele behoeften en vooral tegen niet te hoge kosten. Als het gaat om vertrouwen in de branche, is Niek Hoek liever toekomstgericht: Ik ben blij met de transparantie die in onze tak van sport steeds zichtbaarder wordt. Provisietransparantie is een hele goede stap. Een heleboel klanten hebben advies nodig en willen daar best voor betalen. In het verleden deden we daar veel te geheimzinnig over. Over de distributie van zijn producten is Niek Hoek meer dan tevreden. Onze distributiemix is formidabel zegt de topman zonder enige aarzeling, Uiteindelijk is ons bankkanaal behouden. Ohra biedt als direct writer value for money en is goed gepositioneerd. Delta Lloyd Verzekeringen doet het prima in alle sectoren waar behoefte is aan kennis en advies. n Verliespolis akkoord met ASR Vrijwel alle ASR Nederland-polishouders die zich hebben verenigd onder de vlag van de Stichting Verliespolis, zijn akkoord met het compensatieregeling die ASR (toen nog Fortis) en Verliespolis in december overeen waren gekomen. Onder deze compensatieregeling vallen de polissen van De Amersfoortse, Falcon, Interlloyd Leven, VSB Leven en ASR Verzekeringen, inclusief haar voorgangers Fortis ASR, AMEV, Stad Rotterdam en Woudsend. Van de aangesloten polishouders stemden er voor en 134 tegen. Polishouders van de genoemde verzekeraars met een lopende polis ontvangen in 2010 een brief van hun verzekeraar over wat de compensatieregeling voor hen kan betekenen. Mensen met een polis die al is afgelopen of beëindigd, moeten zich melden bij hun verzekeraar. Waar het de grote maatschappijen betreft, werd eerder al overeenstemming bereikt met Delta Lloyd en Nationale- Nederlanden. Met Eureko, Aegon en SNS Reaal zijn nog gesprekken gaande. Generali heeft eerder dit jaar een compensatieregeling gepubliceerd die op onderdelen ruimhartiger is dan die van Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden en ASR (Fortis). Omdat deze compensatieregeling niet vanuit overleg met Verliespolis tot stand is gekomen, haalde Generali zich met deze actie de woede van Verliespolis op de hals. n nummer 5-12 maart

8 NIEUWS Geen maatregelen na ophef schade-uitkeringen Minister Bos van Financiën ziet in het Trouw-artikel Verzekeraars beschuldigd van traag uitkeren van 5 februari en de Zembla-uitzending Verzekerd van ellende op 8 februari geen aanleiding om nadere maatregelen te treffen (zie ook Het VB 2009, nr. 3 (pag. 41) en nr. 4 (pag. 9)). De Nederlandse wet biedt volgens hem voldoende instrumenten om verzekeraars te ontmoedigen om tegen beter weten in te weigeren tot uitkering over te gaan. Bovendien hebben verzekeraars naar zijn mening geen financieel belang bij een trage of nietcorrecte schadeafwikkeling, kan een verzekerde zich bij een klacht of een geschil wenden tot het Kifid als bemiddelaar en de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening als geschillenbeslechter en staat altijd de weg naar de rechter open. Dat heeft hij geantwoord op vragen van de CDA-Tweede Kamerleden Elly Blanksma-van den Heuvel en Nicolien Vroonhoven-Kok. Gehouden aan gedragscodes In zijn toelichting stelt de minister dat verzekeraars en onderzoeksbureaus die in opdracht van verzekeraars werken, zich onderworpen hebben aan de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek, die weer aansluit bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en de Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus van de Vereniging van Particuliere Beveligingsorganisaties. Gegeven het bestaan van deze gedragscodes en ervan uitgaande dat er voldoende waarborgen zijn dat verzekeraars en onderzoeksbureaus in de praktijk handelen naar de letter en de geest van deze gedragscodes, ziet de minister geen reden om nadere maatregelen te nemen naar aanleiding van de Zembla-uitzending. Op de stelling dat door een (dochter van een) verzekeringsmaatschappij ingeschakelde schade-experts zelf ook werken voor deze maatschappij en dus niet onafhankelijk zijn, antwoordde de minister dat dit wat hem betreft niet op problemen stuit, omdat de expertisebureaus die door bij het Verbond aangesloten verzekeraars worden ingeschakeld, zijn gehouden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties en zich hebben aangesloten bij het Kifid. Ondersteund door cijfers De minister voelde zich ten slotte nog geroepen om een nuancering aan te brengen op het in de Zembla-uitzending geschetste beeld dat verzekeraars veelal naar redenen zoeken om de afwikkeling van schadegevallen zodanig te vertragen dat zij veel later of zelfs in het geheel niet behoeven uit te keren: Uit cijfers van het Verbond blijkt dat inboedelschaden gemiddeld binnen twee maanden worden afgerond en opstalschaden binnen anderhalve maand. Ook uit het aantal klachten van consumenten bij de Ombudsman Financiële Dienstverlening blijkt dat er zeker geen structureel probleem op dit terrein bestaat. In 2006 werden bij de Ombudsman 405 klachten ingediend over brandverzekeringen. Uitgaand van schadegevallen per jaar, betekent dit een klachtenpercentage van 0,07 procent. n Portefeuille Nationale Borg naar Delta Lloyd Deze maand informeert Delta Lloyd verzekeringsadviseurs en andere relaties over de overname van bijna de gehele Nederlandse Fraude en Geldverzekeringsportefeuille van Nationale Borg-Maatschappij. Ruimere voorwaarden naar Delta Lloyd-standaard tegen dezelfde premie, geeft Delta Lloyd aan als klantvoordelen van deze overname. De verzekeraar uit Amsterdam wil groeien in de zakelijke verzekeringsmarkt en deze overname past in die strategie. n Betaal Kifid niet Eind januari hebben de brancheorganisaties NVA en NBVA hun leden geadviseerd de rekening voor de aansluiting bij Kifid niet te betalen of, als al tot betaling was overgegaan, deze te storneren. Zij hebben hun leden daarbij een voorbeeldbrief ter beschikking gesteld waarmee bezwaar kan worden gemaakt tegen de rekening. Reden voor deze halsstarrige houding is volgens de koepels dat Kifid de contributies onacceptabel heeft verhoogd (van 100 naar 140 euro voor kantoren tot en met 5 fte) en dat in de rekening bovendien niet de afgesproken korting van vijftien procent voor leden van de NVA en de NBVA is verwerkt. Volgens Rienk Andriessen van de NVA waren de standsorganisaties, die in het bestuur van Kifid vertegenwoordigd zijn, niet op de hoogte van deze verhoging: De rekeningen zijn de deur uitgegaan zonder dat daar een definitieve beslissing over is genomen. Kifid wil nog niet op deze kwestie reageren en verwacht dat pas over enkele weken te zullen doen. n Overgangsregeling Geld lenen kost geld De AFM heeft op 9 februari de nieuwe waarschuwing voor kredietreclames geïntroduceerd: Let op! Geld lenen kost geld. (zie ook Het VB nr. 3, pag. 13). Invoering daarvan brengt lasten met zich mee en daarom is besloten tot een overgangsregeling voor bepaalde reclame-uitingen. Reclame-uitingen op radio en televisie moeten vanaf 1 april de waarschuwing bevatten, alle overige reclame-uitingen vanaf 10 mei. Reclame-uitingen anders dan via radio en tv mogen daarna alleen nog zonder waarschuwing gebruikt worden als de aanbieder kan aantonen dat aanpassing van de reclameuiting disproportionele lasten met zich meebrengt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om drukwerk met een langere gebruiksperiode. Uiterlijk 1 april 2010 moeten ook deze reclames zijn voorzien van de waarschuwing. n 8 nummer 5-12 maart 2009

9 NIEUWS Gouden Schilden dagen branche uit Vertrouwen krijgen van de consument is meer dan ooit van belang voor de verzekeringsbranche. Vertrouwen verdienen van de consument heeft alles met deskundigheid, vaardigheden en het gedrag te maken dat je als verzekeringsprofessional in deze onvolprezen branche laat zien en merken. Voor hen die dat goed doen, is er vanaf 2009 een mooie opsteker in de vorm van verzekeringsawards die te verdienen zijn en onder de noemer Gouden Schilden komende zomer worden toegekend en uitgereikt. Het Verzekeringsblad is blij met dit initiatief van de uitgever van dit blad die in samenwerking met For All Finance (o.a. Ruud Dekker) achter de organisatie van de awards zit. Het initiatief voor de Gouden Schilden dat we in het eerste nummer van dit blad presenteerden, kan nu al rekenen op draagvlak in de branche. Dat blijkt o.a. uit de selectiecommissie die vorige week het hoofd heeft gebogen over een voor een pril initiatief verheugend aantal voordrachten in de diverse categorieën, waarin de Gouden Schilden zijn te verdienen. Het blijkt ook uit de samenstelling van de selectiecommissie die de moeilijke taak had een voorselectie en aanbeveling aan de jury te doen. Daarin bekende namen uit de branche, waaronder ex-verbondsvoorzitter Eric Fischer, verzekeringsman pur sang Maarten Dijkshoorn (ex-achmea) en Bas de Voogd (Voogd & Voogd). Maar ook vertegenwoordigers van stakeholders en andere partijen die rechtstreeks met de verzekeringsbranche te maken hebben (als klant, opdrachtgever of afnemer). Natuurlijk ontbrak ook de vakpers inclusief Het Verzekeringsblad niet in deze selectiecommissie, die samen een mooie helicopterview hebben en dus belangrijke toegevoegde waarde kunnen bieden. Een Gouden Schild krijg je niet zomaar. Om in aanmerking te komen voor de award voor het beste product (leven, schade, zorg & inkomen), voor de verzekeringsman/-vrouw van het jaar, voor de beste werkgever, de beste adviesorganisatie, enzovoorts, is onderscheidende deskundigheid of zijn onderscheidende voorwaarden alleen niet voldoende. De lat ligt hoog. Vooral als het erom gaat de belangen van de consument te dienen. Want dat is het waar de awards in de allereerste plaats voor zijn bedoeld. Om de branche te prikkelen en uit te dagen continu het verschil te blijven maken. Voor de klant in de allereerste plaats. Niet om een plusje te verdienen bij de respectievelijke toezichthouders of omdat de wetgever nu eenmaal zorg- en informatieplicht oplegt. Maar gewoon in het besef dat je vertrouwen moet verdienen door hard te werken, onderscheidend te zijn en continu de belangen van de klant te dienen. En ook een beetje omdat het gewoon leuk is om voor zo n award je uiterste best te doen. klantgericht te werken en te handelen. Daar kan de branche nog een slag in maken. Maar zijn daar nu niet juist die awards voor? We zullen daarom de komende periode met belangstelling de ontwikkeling van de Gouden Schilden in deze kolommen blijven volgen. n Actualiteitenlijst PE De commissie Eind- en Toetstermen van het College van Deskundigen Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft op haar website (cdfd.nl) een overzicht geplaatst van de actualiteiten waarop wat haar betreft de PE-toetstermen voor de zeven Wft-vergunningen moeten worden gebaseerd. Als het CDFD dit advies overneemt, worden de toetstermen voor de nieuwe PE-periode aan het ministerie van Financiën voorgelegd. De definitieve publicatie eind 2009 kan derhalve afwijken van de nu gepubliceerde onderwerpenlijst per Wftmodule. De commissie maakt dit indicatieve overzicht ieder halfjaar bekend om de markt in een vroegtijdig stadium de mogelijkheid te geven input te leveren en geen verrassingen te laten voortkomen uit de publicatie van de PE-toetstermen. n Klap weer Klap Klap-Des Bouvrie & Bredius, makelaars in assurantiën en pensioenadviseurs in Amsterdam, heet sinds afgelopen maandag weer Klap. Daarmee keert een van de oudste assurantiemakelaars in Nederland opgericht op 24 februari 1854 terug naar de naam die zij tot 1992 heeft gevoerd. De nieuwe naam is krachtiger, transparanter en meer van deze tijd. Bovendien spreken klanten, verzekeraars, intermediairs en ook wij intern altijd over Klap en wordt deze naam al jaren gevoerd in onze internettoepassingen (www.klap.com en aldus directeur Jan Willem Bredius. Tegelijkertijd heeft het Amsterdamse makelaarsbedrijf zijn huisstijl gemoderniseerd en heeft de rode huiskleur plaatsgemaakt voor het wat chiquere en zakelijker zilvergrijs. n Het Verzekeringsblad constateerde vorige week dat het aantal voordrachten dat in behandeling werd genomen, ruim voldoende is. De jury gaat het niet makkelijk krijgen. We constateerden ook dat het nog niet zo eenvoudig is om puur nummer 5-12 maart

10 INTERMEDIAIR Telefonisch spreekuur PE-vragen Bureau D & O opleidingen heeft een telefonisch spreekuur ingesteld voor intermediairs met vragen over de Permanente Educatie in het kader van de Wft. Iedere donderdag tussen 9 en 10 uur kunnen intermediairs gratis PE-advies krijgen. Natascha van Drumpt, consultant opleidingen Bureau D & O: De meest gestelde vragen gaan over wie welke opleidingen moet volgen en over mogelijke vrijstellingen. Veel dienstverleners hebben angst om een verkeerde beslissing te nemen. Hoewel op meerdere sites de informatie goed vermeld staat, zoekt men toch een bevestiging dat men het goed begrepen heeft. Daarnaast zijn er allerlei situaties die inderdaad wat complex zijn. Pensioenupdates NVA en RPA De NVA en het Register PensioenAdviseurs (RPA) houden dit jaar vier pensioenupdatebijeenkomsten voor ervaren tot zeer ervaren pensioenadviseurs. Tijdens deze bijeenkomsten wordt onder meer ingegaan op de problematiek rond de dekkingsgraden van pensioenfondsen, de procedure van collectieve waardeoverdracht en exitvoorwaarden, het correct regelen van collectieve waardeoverdracht in een uitvoeringsovereenkomst, de huidige problematiek rond premieovereenkomsten (pensioenaankoop, toegestane beleggingsknipregeling) en pensioenactualiteiten uit het laatste kwartaal. Data De updatebijeenkomsten vinden plaats in Groot Kievitsdal in Baarn op 19 maart, 26 mei, 30 september en 18 november. n Ondernemerscollege voor intermediairs Reaal Verzekeringen is vorige week gestart met haar Ondernemerscollege, in samenwerking met Nibe-SVV. Met deze opleiding biedt de verzekeraar theoretische en praktische ondersteuning aan met haar samenwerkende intermediairs die de ondernemersmarkt willen betreden. Bureau D & O opleidingen is CDFD-gecertificeerd PE-opleidingsinstituut Wft. Het voorziet in alle Wft-PE-opleidingen m.u.v. Wft Volmacht, dat alleen door het Huibers Instituut, NIBE-SVV en het Reaal College wordt gegeven. Daarnaast is D & O per 1 januari 2009 Cedeo-erkend voor open opleidingen. n Er gaat iets veranderen Bureau D & O heeft een consumentenbrochure ontwikkeld over beloningstransparantie en de keuzen die mensen hebben bij de beloning van hun adviseur: de brochure Er gaat iets veranderen. Volgens Annette van de Wetering, adjunctdirecteur van D & O is voor financieel dienstverleners nu de tijd aangebroken om hun relaties hierover te informeren: Financieel dienstverleners staan voor een van de grootste uitdagingen uit hun bestaan. Na meer dan een halve eeuw door de wetgever gedwongen te zijn te werken op provisie, wordt hun beloningssysteem nu ingrijpend veranderd. Vanaf 1 april 2009 dient men volledig transparant te zijn over zijn beloning bij alle complexe producten en bij alle hypotheekvormen. Het zou ons niet verbazen als andere producten in de toekomst zullen volgen. We kunnen kwaad blijven. Op politici die het kind met het badwater weggooien. Op media die ruimte geven voor ongenuanceerde opvattingen over onze sector. Maar die kwaadheid zal niet leiden tot andere wetgeving. Financieel dienstverleners moeten nu hoe dan ook communiceren met hun klanten dat er iets gaat veranderen in het beloningssysteem. n Het Ondernemerscollege bestaat uit vijftien collegedagen in één jaar. Het theoretische gedeelte telt vijf modules: bedrijfskundige en financiële analyse van mkb-ondernemingen, arbeidsvoorwaarden & verzuim, aansprakelijkheid, risicomanagement en marktbewerking. Daarnaast krijgen de deelnemers praktische ondersteuning bij het bedienen van de zakelijke markt en kunnen ze sparren met andere ondernemende intermediairs binnen het Reaal Ondernemersplatform. n Bijna failliet? Melden bij AFM! Dreigt u failliet te gaan of ziet u zich genoodzaakt een surséance van betaling aan te vragen? Dan verlangt de AFM van u dat u dat direct bij haar meldt, conform art. 29 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Daarin staat dat incidenten die een ernstig gevaar vormen voor de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming aan de AFM gemeld moeten worden. De toezichthouder rekent een dreigend faillissement en surséance van betaling tot incidenten van deze orde. Betrouwbaarheid Meldt u uw dreigend faillissement of surséance van betaling niet bij de AFM, dan kan zij dit meewegen bij de beoordeling van uw betrouwbaarheid wanneer u in de toekomst bijvoorbeeld betrokken bent bij een nieuwe vergunningaanvraag. De AFM heeft op haar website een meldingenformulier verplichte meldingen staan, die ook hiervoor kan worden gebruikt. n 10 nummer 5-12 maart 2009

11 INTERMEDIAIR Aan de slag bij onze bemiddelaars In het afgelopen jaar hebben de leidinggevenden binnen Voogd & Voogd een dagje meegelopen bij een van de ongeveer 1500 aangesloten bemiddelaars, om zo een beter beeld te krijgen van het functioneren van de eigen organisatie. Het ICT- en gevolmachtigd assurantiebedrijf uit Middelharnis is heel tevreden over het project Aan de slag bij onze bemiddelaars en wil er de komende jaren zeker mee doorgaan. Tot nu toe hebben wij alleen leidinggevenden een dag geplaatst bij onze bemiddelaars, aldus Michael de Nijs, CFO/COO bij Voogd & Voogd. Het is de bedoeling dat straks ook de andere medewerkers hieraan gaan deelnemen. Het liefst neemt straks iedereen in de organisatie één à twee keer per jaar deel aan het project, al zijn we natuurlijk afhankelijk van de bereidwilligheid van de met ons samenwerkende intermediairs. Volgens De Nijs snijdt het mes met dit project aan twee kanten. Enerzijds krijgt de medewerker inzicht in de klantvriendelijkheid van het eigen personeel, de efficiency van de administratieve processen en het gebruiksgemak van de backoffice en de verschillende vergelijkings- en afsluitapplicaties. Inzichten die wij meenemen in de doorontwikkeling van ons dienstverleningsapparaat. Als resultaat van de bezoeken van afgelopen jaar zijn onder andere in enkele elektronische aanvraagprocessen de dialoogfuncties vereenvoudigd, zijn sessietijden bij het inloggen verlengd en is er een zelfstandige polisvoorwaardenvergelijker ontwikkeld. Ook zijn de rekening-courantoverzichten verbeterd en uitgebreid. Aan de andere kant is er het rechtstreekse, individuele voordeel voor de intermediair die zijn medewerking aan het project verleent. Die krijgt een bezoekverslag met actiepunten en wanneer die worden opgelost. De bemiddelaar voelt zich daardoor begrepen en gewaardeerd, het project geeft zo een kwalitatieve impuls aan de relatie van de intermediair met ons. n ABN partner van DAK ABN AMRO is opgenomen als partner in het hypothekenarrangement van DAK. DAK-leden kunnen elektronisch via het extranet van het intermediairscollectief hun akkoord verstrekken op de deelovereenkomst. ABN AMRO is de eerste grootbank die bancaire producten via het intermediaire kanaal aanbiedt. n E-facturen toegestaan Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft in het licht van de omzetbelasting besloten dat bedrijven voortaan facturen naar elkaar kunnen mailen in plaats van deze per post te versturen. Voor intermediairs die op provisiebasis werken, verandert hiermee in fiscaal opzicht niets, de assurantiebelasting stond facturering per al toe. Voor intermediairs die (deels) op feebasis werken en daardoor met omzetbelasting te maken hebben, betekent de maatregel volgens de Belastingdienst dat teruggave van de btw onverminderd mogelijk is, mits de factuur (Word- of pdfbestand, met daarin duidelijk vermeld van wie de factuur afkomstig is) wordt bewaard, digitaal of uitgeprint. Elektronische facturen zijn wat het ministerie van Financiën betreft net zo veilig en leveren ondernemers een flinke besparing op van papier- en verzendkosten. Volgens ramingen besparen zij met deze administratieve lastenverlichting zo n 600 miljoen euro op jaarbasis. Elektronisch factureren was al mogelijk, maar er moest aan allerlei strenge authenticiteitseisen van de Belastingdienst worden voldaan, waardoor het voor ondernemers niet aantrekkelijk was. Het ministerie van Economische Zaken heeft in november 2008 een praktisch handboek elektronisch factureren uitgebracht, dat op de website van het ministerie (minez. nl, zoek op handboek e-factuur ) is te downloaden. De hierboven beschreven versoepeling is daarin nog niet opgenomen. n (advertentie) Automatiseren moet wél leuk blijven! tel: nummer 5-12 maart

12 INTERVIEW André Bastiaans (53) wijdde in 1973 zijn afstudeerscriptie van het Economisch Lyceum aan het opzetten van een eigen bedrijf en bracht die kennis meteen in de praktijk door het oprichten van Bastiaans Assurantiën. Hij hield kantoor in het huis van zijn ouders en verplaatste dat na zijn huwelijk met Coby (met wie hij nu bijna 30 jaar getrouwd is), naar de echtelijke woning. In het midden van de jaren 80 kocht hij de naastgelegen kavel en bouwde daar zijn eerste bedrijfspand. De BAE-Groep is nu gevestigd in een Eindhovens pand waar eerst de Philips Veiligheidsdienst zetelde. Na tien jaar dienst gedaan te hebben als politiebureau vormt het nu dertien jaar het vertrouwde decor van onder meer de Nieuw(s)- jaarmarkt, een jaarlijks terugkerend evenement, waar aanbieders en BAE-deelnemers elkaar treffen. Sinds 1995 wordt het bedrijf mede geleid door jongste broer Nico. Zowel de dochters Sandra en Linda als zoon Alex zijn regelmatig achter de bureaus te vinden. Sandra (24) die van kind af aan tandarts wilde worden, heeft die studie ingeruild voor een studie economie, die zij inmiddels heeft afgerond. Net als Linda is zij veel op kantoor te vinden. André Bastiaans (BAE/EAG): Overheid moet nu clementie hebben met bedrijfstak Fotografie: Ton van Til 12 nummer 5-12 maart 2009

13 INTERVIEW Toen ik in 1973 begon, was het vanzelfsprekend dat je het gezin adviseerde. Je had alle producten in portefeuille die daarvoor nodig waren: schade, leven, uitvaart, alles. Het grote verschil werd, dat veel marktpartijen zich alleen gingen storten op het grove geweld. Ze willen snel grote bedragen verdienen en concentreren zich op huizen, hypotheken en ingewikkelde levenconstructies. Daarmee gaan ze naar de particulieren en vergeten dat die ook behoefte hebben aan andere adviezen. Daardoor is het integrale advies verdrongen door het advies voor één lucratief product. De maatschappijen hebben dat gestimuleerd door de nadruk te leggen op de ontwikkeling van beleggingsverzekeringen en hypotheken en minder aandacht te besteden aan eenvoudige gezinsverzekeringen. Het intermediair dat deze trend heeft gevolgd, ziet nu de inkomsten dramatisch dalen. Ik ben altijd eerder tevreden geweest, zegt André Bastiaans, en met mij de traditionele assurantiekantoren. Die hebben dan ook minder last van de huidige marktsituatie. De BAE-Groep en EAG Assuradeuren werken samen met ongeveer tweehonderd intermediairs. Het merendeel bestaat uit kleinere en middelgrote kantoren met daarnaast enkele grote bedrijven. Je kunt zeggen dat onze relaties een redelijke afspiegeling vormen van de markt, aldus oprichter en algemeen directeur André Bastiaans. Een ideale gesprekspartner dus om een beeld te krijgen met welke problemen het intermediair op dit moment worstelt. Hoewel : Het zit niet zo in de genen van adviseurs om echt openheid van zaken te geven. Ze dragen liever het beeld uit dat er weinig aan de hand is. Als we als beroepsgroep moeilijkheden voorzagen, dan overdreven we die altijd een beetje. En in betere tijden waren we goed in bluffen, maar hoe het precies zit met de bedrijfsvoering zullen we niet gauw melden. De gemiddelde adviseur laat niet makkelijk het achterste van zijn tong zien. Pas op de plaats met regelgeving Maar dat de vlag er niet bij iedereen goed bij hangt, merkt Bastiaans aan de signalen die bij hem binnenkomen. Ik zie door de houding van verzekeraars en adviseurs, dat er iets aan de hand is. En natuurlijk zie ik aan de omzetdaling in hypotheken en leven dat het met de kantoren die zich daarin gespecialiseerd hebben, niet goed kán gaan. Regelmatig zie ik kantoren verdwijnen. Daar kun je tegenover stellen dat je VB-pagina s vult met nieuw ingeschreven assurantiekantoren, maar neem van mij aan dat slechts een klein gedeelte daarvan verzekeringen als kernactiviteit heeft. Ik ben natuurlijk niet de enige die dit opmerkt. Ook de belangenorganisaties bijvoorbeeld ervaren dat het aantal leden terugloopt. Niet alleen omdat sommige kantoren het lidmaatschap als besparingsmaatregel beëindigen, maar ook komt dat door fusies en faillissementen. Denk nou niet dat ik een doemscenario aan het schetsen ben, onderbreekt hij zichzelf, maar wel wil ik een signaal afgeven dat er wat voorzichtiger omgesprongen moet worden met de belangen van de bedrijfstak. Wat bedoelt hij daar precies mee? Dat ook bij overheidsinstanties nu het besef voorop gaat staan dat we als beroepsgroep ook in deze recessie moeten blijven overleven. Het zou de gezamenlijke brancheorganisaties sieren als ze het rijk zouden vragen wat clementie te hebben. Concreet denk ik daarbij nu even pas op de plaats te maken met de regelgeving, die naar mijn mening te ver is doorgeslagen. Die regels zijn niet opgesteld voor de kantoren die het al goed deden. Ze werken nog steeds net zo integer en vakbekwaam als vroeger, maar wel tegen veel hogere kosten. Hij wijst op het zojuist verschenen persbericht van NBVA en NVA over de te hoge kosten die Kifid in rekening brengt. Al voordat er sprake was van een crisis, liepen de verdiensten van het intermediair terug. Door de recessie wordt die trend versterkt. Dan past het de overheid om de kosten te matigen. Wel wil ik een signaal afgeven dat er wat voorzichtiger omgegaan moet worden met de belangen van de bedrijfstak In plaats daarvan zien we de lasten alleen maar stijgen. Politici moeten toch kunnen begrijpen dat de Bgfo-verplichtingen in een tijd van hoogconjunctuur makkelijker te behappen zijn dan nu. Op de schop Is BAE als serviceprovider nu aan het preken voor eigen parochie? Geen sprake van, veert André Bastiaans op. Wij hebben echt geen last van het bonusverbod, want we kregen nauwelijks of geen omzetgerelateerde beloningen. We komen uit de hoek van schadeverzekeringen en financiële diensten. En bij ons heeft altijd het onafhankelijk advies van de aangesloten kantoren voorop gestaan. Daarom kunnen zij via ons zaken doen met vrijwel alle aanbieders. Door die onafhankelijkheid kunnen zij het voor de klant beste advies geven en dat betekent dat de productie over zoveel aanbieders verdeeld wordt, dat we niet bij een paar maatschappijen bekend staan als binnenbrengers van grote productiestromen. Over welke Bgfo-verplichtingen heeft hij het dan? Het gaat me niet eens zozeer om een bepaald regeltje, maar om de manier waarop het besluit als het ware met de dag wordt aangepast. Elke keer als de politiek wat nieuws vindt, gaat het besluit weer op de schop. En elke keer worden de regels strakker en de naleving ervan duurder. Waarom worden de ontwikkelingen niet op wat langere termijn gevolgd?, vraagt hij zich af. Ook zonder al die regelgeving kan de AFM ingrijpen daar waar het nodig is. Het is toch nummer 5-12 maart

14 INTERVIEW eigenlijk te gek voor woorden dat je aan een bedrijfsplan dat je op 1 januari 2008 met veel zorg hebt opgesteld, nu niets meer hebt? Ad hoc beslissingen De meeste kantoren zijn heel nauwgezet bezig geweest de toezichtregels te implementeren. Dat heeft hen heel wat tijd, energie en geld gekost. Toen ze dat allemaal zo n beetje achter de rug hadden, werden die regels weer veranderd en stortte de markt in. Vooral grotere organisaties die gebouwd zijn op de hogere inkomsten uit hypotheken en de levensector ondervinden daarvan de problemen, analyseert hij de huidige toestand. Voor vrijwel elk kantoor geldt, dat het nu de balans moet opmaken en per onderdeel een nieuwe strategie dient te ontwikkelen. Daar is wel tijd voor nodig, maar door alle ad hoc beslissingen krijgen wij die tijd niet. Je wordt van de ene in verzekeraars een knauw heeft gekregen, mede door de overdreven aandacht die besteed is aan de woekerpolis. Dat heeft ook zijn weerslag gehad op andere levenposten. Traditioneel kantoor Eigenlijk vindt Bastiaans het niet leuk dat we hem dwingen deze sombere uitspraken te doen. Je vraagt me de huidige situatie te analyseren en dan kun je geen vrolijke praat verwachten, verontschuldigt hij zich en voegt daar direct aan toe: We merken dat het traditionele algemene kantoor, dat het voor het merendeel moet hebben van schadeverzekeringen, daar nog het minst last van heeft. Volgens de media zouden deze adviseurs last hebben van internetaanbieders en alternatieve distributiekanalen. Nou, wij merken daar niets van en dat verwondert me ook niet. Ik denk dat de gemiddelde Nederlander nog graag De omzet in hypotheken is dramatisch teruggelopen en levenposten worden nauwelijks nog gesloten nieuwe situatie in de andere gedwongen en dat is ergerlijk als je, net zoals ik, consistent wilt zijn in je bedrijfsvoering. Daardoor vergaat de zin je soms wel. Als de tijd goed is, overleef je dat wel allemaal en zelfs ook als de tijden wat slechter zijn. Maar dit is niet zomaar een slechte tijd, het is echt crisis. André Bastiaans heeft het niet over de kredietcrisis, of over de bankencrisis, maar over de crisis die zich aftekent in de intermediaire bedrijfskolom. De omzet in hypotheken is dramatisch teruggelopen en levenposten worden nauwelijks nog gesloten. Een goede reden om de Nederlander die zich ongerust maakt over de pensioenvoorziening te wijzen op de derde pijler. Ik begrijp dat heel veel mensen pensioengaten kunnen vullen, maar het is een heel andere vraag of ze daar geld voor over hebben. Of erger: of ze daar het geld nog wel voor hebben. Ze hebben een hoge levensstandaard opgebouwd en als ze die in stand willen houden, blijft er echt geen kapitaal over om in een lijfrente te steken. Daar komt natuurlijk bij dat het vertrouwen We hebben het niet zo bont gemaakt als de Amerikanen, maar ook heel wat Nederlanders hebben de afgelopen jaren teveel geld uitgegeven en dat niet altijd even goed besteed. 14 nummer 5-12 maart 2009

15 INTERVIEW advies inwint, de adviseur graag wil zien en met hem van gedachten wil wisselen. Die heeft echt een praatpaal nodig om zekerheid te krijgen dat zijn financiële situatie op orde is en zal blijven. Voor het intermediair dat zich daarmee bezig houdt, blijft genoeg te doen. Het intermediair dat zich concentreerde op wat wel de krenten in de pap genoemd werd, zal beseffen dat die krenten zijn verdwenen. Als die adviseurs teruggaan naar hun kerntaak en particulieren en het mkb helpen, dan kunnen ze daar goed van leven. Zeker als ze een vorm van samenwerking zoeken waarmee ze hun administratieve tijdsbeslag beperken. En het argument dat je nauwelijks service kunt bieden voor de provisie van gemiddelde schadepostjes? Het ligt er maar aan met welk inkomen je tevreden bent, antwoordt hij nuchter. Als je me vraagt of we een bijzonder vak hebben, dan zeg ik volmondig ja. Het is bijzonder dat we in staat zijn met onze adviezen mensen te helpen, maar dat wil nog niet zeggen dat we daarvoor buitensporig beloond moeten worden. Waarom zouden we meer moeten verdienen dan de bakker en de slager die ook nuttige diensten verrichten? Omdat we op één lijn willen zitten Politici moeten toch kunnen begrijpen dat de Bgfo-verplichtingen in een tijd van hoogconjunctuur makkelijker te behappen zijn dan nu met advocaten en accountants? Daar is qua deskundigheid veel voor te zeggen, maar laten we dan eerst met elkaar vaststellen dat die belachelijk veel verdienen. Kijk, je hebt een tijd gehad dat mensen de branche binnen kwamen en van te voren al zeiden wat ze in een jaar wilden verdienen. Ik heb dat nooit zo goed begrepen. Een intermediair is gewoon een ondernemer en als je een goed en bestendig bedrijf wilt opzetten, is dat een zaak van lange adem. En dat betekent dat je niet op de openingsdag naar de dealer kunt lopen om een auto van een ton te kopen. Daarvoor moet je eerst miljoenen premieomzet boeken, zegt de man die vaak heeft moeten horen Rijd je daarin?, als hij in zijn Opel Station stapte. Maatschappelijke functie Na een adempauze zegt hij: Ik weet niet zeker of je dat laatste wel op moet schrijven. Het gaat me erom, dat we een maatschappelijke functie vervullen en dat we dat alleen kunnen volhouden wanneer de kosten niet verder worden opgedreven en de aansprakelijkheid die we daarbij lopen, in verhouding moet blijven staan met de ontvangsten. Waarna hij zijn oproep herhaalt om de regelgeving tijdelijk te versoepelen of de ingangsdatum uit te stellen. Ook in het belang van de consumenten, benadrukt Bastiaans. Ik weet niet of IG&H gelijk krijgt, dat drieduizend intermediairkantoren zullen verdwijnen. Wel staat het voor mij vast dat door het gedrag van de politici grote gaten komen in het BAE-Groep/EAG Assuradeuren André Bastiaans geeft leiding aan de BAE-Groep, een serviceprovider, en aan het assuradeurenbedrijf EAG. We zijn al een aantal jaren bezig het roer om te gooien door het accent te verschuiven naar het assuradeurenbedrijf, dat volgend jaar tien jaar bestaat. We zijn voorzichtig begonnen met vijf volmachten. Omdat de wijzigingen in de branche al jaren geleden waren te voorzien, hebben we dat aantal snel uitgebreid tot elf. Binnenkort hebben we volmacht van dertien maatschappijen. Assurantiekantoren die zich bij ons aansluiten, profiteren van belangrijke kostenbesparingen: ze betalen bij EAG geen omslagkosten, geen incassokosten, zijn een deel van hun administratie kwijt en profiteren van de winstdelingsregeling die wij al een aantal jaren kennen. Op ons extranet kan de deelnemer posten aanvragen en muteren van straks dertien maatschappijen en uiteraard van de speciaal ontwikkelde EAG-producten. Bij BAE beschikt de deelnemer over bijna alle aanbieders, al vanaf 25 euro per maand. Een belangrijke toegevoegde waarde, vindt Bastiaans, omdat de bedrijfstak er nooit in geslaagd is een fatsoenlijk ketenintegratieplatform te ontwikkelen waarmee het intermediair onafhankelijk kan adviseren. BAE + EAG willen wel groeien, maar met mate, omdat we flexibel willen blijven inspelen op veranderende tijden en samen met volmachtgevers en adviseurs producten willen blijven maken. Een compleet pakket voor particulieren en mkb. En dat op een moment dat iedereen roept dat je uit de eenvoudige particuliere schade moet stappen? Ik ben nooit iedereen geweest, antwoordt Bastiaans droog. Denk niet dat je voor een eenvoudig schadeproduct makkelijk je weg vindt op internet. Daar staat ook ontzettend veel verouderde informatie. Het is nog altijd zo, dat een computer niet adviseert. De aandacht wordt afgeleid door een toenemend geroezemoes op de gang. Het is pauze, legt Bastiaans uit. De BAE Academy is bezig met een PE-cursus. We bieden namelijk ook Wft-cursussen tot en met SEH. Dat doen we onder eigen vlag. We selecteren gecertificeerde bureaus en docenten die hier in huis aan klassen met een heel beperkt aantal mensen voor lage prijzen cursussen geven. Dat is onderdeel van ons streven om voor intermediairs een totale dienstverlener te zijn. Daarom krijgen onze deelnemers extra kortingen voor deze cursussen, maar ook op bijvoorbeeld reclamemateriaal en relatiegeschenken. Veel uit handen nemen en veel faciliteiten bieden, zo willen we ons onderscheiden. fijnmazige adviesnetwerk, waardoor juist de mensen die dat het hardst nodig hebben, zich geen verzekeringsadvies meer kunnen permitteren. Wil men in Den Haag echt naar de situatie dat er een paar al dan niet genationaliseerde banken, verzekeraars en advieskantoren overblijven? Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. n Jan Aikens nummer 5-12 maart

16 PFP Pensioen als speelbal op de golven van de financiële crisis Niets lijkt meer zeker voor wiens pensioen is ondergebracht bij een pensioenfonds. Moeten er nu wel of niet kortetermijnmaatregelen genomen worden om de dekkingsgraad van pensioenfondsen weer op niveau te brengen? En zo ja, welke maatregelen dan? Verlenging hersteltermijn? Of juist niet? Pensioenleeftijd omhoog; premie (en dus aanspraak) naar beneden? Niets doen? Indexaties achterwege laten? Deelnemers in rechtstreeks verzekerde regelingen hebben daar allemaal geen last van: contract is contract; de nominale pensioenaanspraak is gegarandeerd. Toch doen we met zo n tweespalt pensioenfondsen tekort. Pensioen is vooral bij pensioenfondsen ook arbeidsmarktpolitiek. In zwaar weer is het goed dat hierover wordt nagedacht. En dat dit hardop in diverse media en binnen diverse gremia gebeurt, moet een volwassen arbeidsmarkt en een mondige samenleving als de onze kunnen hebben. Alle geschreeuw en op voorhand innemen van stellingen is op z n minst voorbarig en waarschijnlijk ook onverstandig. Daarom is het voor pensioenadviseurs wellicht een goed idee om proactief te handelen. Juist nu er zoveel publicitaire ophef is over pensioen, doe je er goed aan werkgevers en werknemersvertegenwoordigers uit de pensioenportefeuille te benaderen. Vraag hen welke impact zij van Hersteltermijn naar vijf jaar voor pensioenfondsen Minister Donner is akkoord met het verlengen van de hersteltermijn voor pensioenfondsen naar vijf jaar. Daarmee is de dekkingsgraad echter niet automatisch op orde. Het probleem bij pensioenfondsen blijft gewoon bestaan. Het gevaar dat er snel aan opgebouwde en verworven rechten c.q. aan op te bouwen rechten wordt getornd, is, met uitzondering van (onverplichte) indexaties, voor de korte termijn echter even afgewend. De rust kan dus weerkeren. De alertheid van de fondsbestuurders, en zeker ook van pensioenadviseurs jegens hun klanten zeker niet. Ook als het gaat om rechtstreeks verzekerde pensioenregelingen waarbij weliswaar tarief- en uitkeringsgarantie gelden maar waarvan de uitvoerders-verzekeraars onder dezelfde zware omstandigheden werken als de fondsen. de economische crisis merken als het om pensioen gaat en welke zorgen en bedenkingen zij daarbij hebben. Schets de tot nu toe genomen maatregelen en geef aan wat de consequenties zijn voor juist hun pensioenregeling. Adviseer vervolgens over de noodzaak om maatregelen te nemen. Nu en/of op langere termijn. Veel onrust kan met een goed gesprek al weggenomen worden. Ontkennen dat er het een en ander aan de hand is, heeft geen zin. De feiten spreken voor zich. We kunnen ons afvragen of dit het juiste moment is om de verschillen in voor- en nadelen tussen pensioenfondsen en rechtstreeks verzekerde regelingen op de spits te drijven. In het belang van de klant lijkt een grondige inventarisatie op contractniveau van hetgeen aan de hand is, gecompleteerd met een deskundig advies over de consequenties daarvan, vooralsnog de beste weg. n Multi-opf Michiel Huisman Behalve een hersteltermijn van vijf jaar, krijgen ondernemingspensioenfondsen ook de mogelijkheid om hun krachten te bundelen in een multi-opf teneinde schaalen uiteindelijk natuurlijk kostenvoordelen te behalen. Dit idee kent zijn voor- en tegenstanders. De tegenstanders komen vooral uit de hoek van de verzekeraars, alhoewel ook daar veel genuanceerder dan vroeger stellingname tegen onderneminsgpensioenfondsen wordt genomen. Desgevraagd geeft Herma Geboers, beleidsadviseur Pensioenen van Delta Lloyd de volgende reactie: De minister van SZW had voorgesteld om het multi-opf niet alleen open te stellen voor bestaande pensioenfondsen, maar ook voor werkgevers met een verzekerde pensioenregeling. In dat geval zou een multi-opf in concurrentie kunnen gaan treden met verzekeraars, onder een niet vergelijkbaar wettelijk regime. Dat zou de taakafbakening ernstig aantasten. Het is een goede zaak dat de Stichting van de Arbeid die mogelijkheid unaniem afwijst. De meer beperkte oplossing van de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF) is omarmd door de Stichting van de Arbeid. Daartoe wordt de domeineis aangepast voor het multi-opf. Het advies geeft echter nog weinig duidelijkheid over de verdeling van bestuursfuncties, de invulling van de governance en de medezeggenschap voor de onderliggende ondernemingen. Het valt naar mijn mening te betwijfelen of met de domeinuitbreiding het vraagstuk juist en volledig is beantwoord. Niettemin is een felicitatie aan OPF op zijn plaats voor het behaalde lobbyresultaat. 16 nummer 5-12 maart 2009

17 COMMENTAAR Doorgeschoten regelgeving is rechtstreekse aanslag op bestaansrecht intermediair De door het ministerie van Financiën voorgestelde Bgfowijzigingen met betrekking tot de beloning van het intermediair zijn buitenproportioneel, onredelijk, irreëel en volledig in strijd met wat beoogd en toegezegd werd in de tijd dat het Wfd-bouwwerk werd neergezet. Als deze wijzigingen worden doorgevoerd, mag voor complexe producten en hypotheken alleen nog afsluit- en doorlopende provisie betaald worden, die rechtstreeks betrekking hebben op de totstandkoming van de betreffende overeenkomst. Dat betekent dat niet alleen omzetgerelateerde provisie, maar ook kwaliteitsbevorderende beloningen (in welke vorm ook) zijn verboden. Toen de Wfd (nu: Wft) en het toezicht door de AFM in de steigers werd gezet, stond voorop dat de beoogde kwaliteitsen integriteitsverbetering van de branche niet ten koste zou gaan van een grote uitval van marktpartijen. Wetgever en toezichthouder hebben daar tezamen met vertegenwoordigers van de branche nauwlettend voor gewaakt. De eisen die door wet, besluit en toezichthouder aan de marktpartijen werden opgelegd, waren behoorlijk gepeperd, maar in de basis niet onredelijk. Dat de zogenoemde onderkant van de bedrijfstak de regels niet overleefde, werd door niemand betreurd. Natuurlijk kan de branche niet ontkennen dat de beloningsstructuur op een gegeven moment wel een aantal omzetprikkels kende. Het is niet vreemd, dat daar een einde aan moest komen. De op zichzelf harde ingreep heeft ook een gunstige kant: de bedrijfstak blijft daardoor in het vervolg verschoond van het verwijt dat het zich laat leiden door perverse prikkels. En die term moet eerst de wereld uit, wil een offensief om het imago te verbeteren kans van slagen krijgen. Bestaand Besluit duidelijk genoeg Het Bgfo, zoals dat vanaf januari van dit jaar van kracht is, voorziet voldoende in het omzetgerelateerde bonusverbod. De betaling van provisie mag immers geen afbreuk doen aan de verplichting van de aanbieder en bemiddelaar om zich in te zetten voor de belangen van de consument. De Nota van Toelichting is volstrekt duidelijk in wat met deze regel bedoeld wordt: Provisies waarvan een aansporende, motiverende of stimulerende werking uitgaat, kunnen voornoemde inzet doorkruisen en zijn niet langer toegestaan. Bonusprovisies provisies die bijvoorbeeld verbonden zijn aan het behalen van een bepaalde omzet, een bepaalde verkoopprijs of aan het rentepercentage van het hypothecaire krediet kunnen niet worden gezien als in het belang van de consument. Dergelijke provisies zijn op grond van dit artikel verboden. Deze regel is overgenomen uit de Europese Richtlijn MiFID en maakt onderdeel uit van de inducementnorm. Die Mi- FID-norm zegt echter nog iets anders, namelijk dat beloningen die bedoeld zijn om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen, wel zijn toegestaan. De Tweede Kamer heeft zich daar met hand en tand tegen verzet en eiste van minister Bos, dat hij alle bonusvormen zou verbieden. Dat gebeurt nu via de wijziging die nu ter consultatie is aangeboden. Het was al aan het eind van vorig jaar te voorzien dat dit zou gebeuren. Daar staat tegenover dat daarmee een belangrijke doelstelling van de toezichtwetgeving, namelijk de kwaliteitsverbetering, onnodig wordt gefrustreerd. Genadeklap Daarbij komt, dat in het Bgfo ingegeven door de waan van de dag al behoorlijk gehamerd en gespijkerd is, waardoor het eens zo evenwichtige bouwwerk uit het lood kwam te staan. Nu wordt het totale bonusverbod opgehangen aan het fragiele pleisterwerk dat in het Besluit heeft plaatsgehad, waardoor het toezichthuis voor het intermediair vrijwel onbewoonbaar wordt. Concreet: onder provisie wordt alles verstaan wat in de verste verte als beloning kan worden uitgelegd. Een avondje voetbal is een beloning, maar ook een bijeenkomst waarin de kennis van het intermediair op kosten van een aanbieder verrijkt wordt. Met zoveel woorden stelt Financiën in de toelichting, dat alle middelen die een aanbieder aanwendt om een goede relatie met de tussenpersonen op te bouwen dan wel te onderhouden verdacht zijn. Er is geen andere bedrijfstak denkbaar die dergelijke onzakelijke regels krijgt opgelegd. Kennisoverdracht van aanbieder naar adviseur is in deze branche altijd een kwaliteitsverhogende pijler geweest. Als het intermediair daarvan geen gebruik meer kan maken, heeft dat een negatieve invloed op de deskundigheid van de bedrijfstak. En als zij daarvoor de kostprijs moeten betalen naast de toezichtskosten en opleidings- en PE-tarieven dan betekent dat voor veel kantoren de financiële genadeklap. Wat waren de uitgangspunten van de toezichtswetgeving ook alweer? Die lijken door het gevoerde ad hoc beleid achter de horizon te verdwijnen. Een consultatieronde voor weer een nieuwe pleisterronde haalt die verwatering van de oorspronkelijke waarden niet terug. Daarvoor is een nieuwe Stuurgroep nodig, die van het Besluit weer een samenhangend geheel kan maken. n Jan Aikens nummer 5-12 maart

18 JURISPRUDENTIE Het bewijs van het recht tot premie-incasso De bemiddelaar verzorgt voor de verzekeraar het incasso van de premies. Dit is het uitgangspunt zoals dat nu in de Wet financieel toezicht geformuleerd staat. De verzekeraar en de bemiddelaar kunnen overeenkomen dat zij hiervan willen afwijken. In de branche wordt op dit moment veelvuldig gediscussieerd wie nu wat voor wie doet. Met betrekking tot premie-incasso is dit duidelijk. Immers de wet in dit geval de Wet financieel toezicht bepaalt dat het incasseren van de premie gebeurt voor de verzekeraar. Soms staat de bevoegdheid van de bemiddelaar om de premie te incasseren ter discussie. De vraag rijst dan op welke wijze de bemiddelaar (hierna: de intermediair) het bewijs van zijn bevoegdheid tot premie-incasso kan leveren. Verzorgd door: mr. S.Y.Th. Meyer, advocaat bij Nauta Dutilh N.V. Een eerste casuspositie hierover luidt in het kort als volgt. Gedaagde heeft de verzekeringen tot 1999 ondergebracht bij intermediair X. In 1999 heeft X deze verzekeringsportefeuille aan Intrada overgedragen. Intrada heeft de gedaagde op 16 juli 2001 bericht dat er nog posten van gedaagde voorkomen in haar bestand en zij verzoekt gedaagde dit te controleren en tot betaling over te gaan van de vorderingen die in haar ogen correct zijn. Bij brief van 2 april 2003 heeft zij gedaagde nogmaals verzocht om een reactie op het overzicht. In een brief van 3 december 2004 heeft Intrada gedaagde aangeschreven om het eindsaldo van de polissen van 6.844,99 euro uiterlijk 31 december 2004 aan Intrada te voldoen. Voor dit bedrag is X ook door de verzekeraars voor de premie in de rekening-courantverhouding gedebiteerd. Uiteindelijk heeft de gedaagde aan de incassogemachtigde van Intrada bericht dat hij bij de overdracht van de portefeuille van X naar Intrada heeft aangegeven dat hij gebruik wil maken van een nieuwe intermediair Y. Hij voegt hieraan toe dat hij meent dat hij alle premies altijd aan deze intermediair heeft voldaan. Schriftelijk verzoek Het staat elke verzekeringnemer in beginsel vrij om zich tot een andere intermediair te wenden. Wil een verzekeringnemer de verzekering overboeken van de ene portefeuille (in dit geval de portefeuille van X) naar een andere portefeuille (in dit geval de portefeuille van Y), dan moet door de verzekeringnemer bij de verzekeraars een schriftelijk verzoek hiertoe worden neergelegd (art. 4:103 Wft). Met betrekking tot de door gedaagde verzochte overboeking van de verzekeringscontracten naar Y, wordt echter geoordeeld dat niet is gebleken dat gedaagde een dergelijk verzoek aan verzekeraars heeft gedaan. Om die reden wordt door de rechtbank geoordeeld dat er dus geen sprake is van een overboeking en dat de verzekeringen nog altijd behoren tot de portefeuille van Intrada. Bevoegdheid De bevoegdheid van Intrada om de premie te incasseren wordt ondanks dat is vast komen te staan dat de verzekeringen tot de portefeuille van Intrada behoren betwist. De verzekeringnemer stelt dat nergens een volmacht of een instructie voor de incasso van de premies is overlegd. De rechtbank oordeelt dat het feit dat Intrada intermediair is van gedaagde meebrengt dat zij bevoegd is tot premie-incasso voor de betreffende verzekeraars. Dit volgt uit art. 4:104 Wft. Het verweer van gedaagde omtrent het ontbreken van een volmacht en instructie om premies te incasseren, faalt daarom. De bevoegdheid van de intermediair om premies voor de verzekeraar te incasseren, brengt bovendien ook de bevoegdheid met zich mee de verzekeringspremies op eigen naam in rechte te vorderen, zodat het verweer van gedaagde dat Intrada niet bevoegd was om te procederen, ook faalt (Rechtbank Rotterdam, 26 november 2008, BG 7988). Contact tussen de intermediair en de verzekeringnemer leidt tot instandhouding van de relatie en mogelijk tot uitbreiding van de portefeuille Casus Eurolloyd De tweede casuspositie vat ik als volgt samen. Eurolloyd B.V., eiseres, heeft gedaagde aangeschreven tot het betalen van premie voor een schadeverzekering die is afgesloten bij Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. Gedaagde heeft 18 nummer 5-12 maart 2009

19 JURISPRUDENTIE geweigerd aan de aanschrijving te voldoen. Hij heeft er onder meer op gewezen dat hij niet bij eiseres verzekerd is maar bij Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. In aanvulling merkt de gedaagde op dat onduidelijk is in welke hoedanigheid eiseres zich stelt, maar dat in ieder geval zeker is dat hij niet met eiseres heeft gecontracteerd. Hij heeft verlangd dat, als eiseres handelt op grond van een volmacht, deze volmacht wordt ingebracht. Zolang deze niet is bewezen, bestrijdt gedaagde dat eiseres een volmacht heeft zodat ook niet vast staat dat eiseres als gevolmachtigde de vordering kan instellen. Onduidelijke hoedanigheid De rechtbank houdt het erop dat eiseres premie tracht te incasseren die voortvloeit uit de verzekering bij Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. Uit de feiten en omstandigheden komt echter naar voren dat er grote onduidelijkheid bestaat omtrent de hoedanigheid van alle betrokken partijen (Eurolloyd B.V., gedaagde en Delta Lloyd Schadeverzekering N.V.) die in het bijzonder in de hand is gewerkt doordat Eurolloyd zich ten opzichte van gedaagde ook heeft gepresenteerd als Eurolloyd Verzekeringen B.V. Portefeuillerecht Het recht om het premie-incasso te verzorgen, vormt van oudsher een onderdeel van de aan de intermediair toekomende portefeuillerechten. Het portefeuillerecht werd onderscheiden in een recht op provisie en een recht op beheer. Het recht op beheer werd in het bijzonder inhoud gegeven door het recht op premie-incasso. Het recht op provisie is reeds enige tijd uit de wet geschrapt. Het recht om de premie te mogen incasseren, is evenwel nog altijd in de wet verankerd. Uit de wet volgt dat verzekeraar en intermediair echter ook anders overeen kunnen komen. De gedachte die ten grondslag lag aan het toekennen van het recht op premie-incasso (kort gezegd: klantcontact) lijkt in dit tijdsgewricht minder belang te hebben nu de incasso van premies volledig is geautomatiseerd. Als verzekeraar en intermediair met elkaar overeenkomen dat het premie-incasso niet meer bij de intermediair berust, dan wordt ook het laatste wettelijk geregelde portefeuillerecht door de intermediair opgegeven. Als niets is bepaald, dan heeft de intermediair nog altijd het recht op premie-incasso. Dit doet hij dan als vertegenwoordiger voor de verzekeraar. Het voordeel van de wettelijke verankering is bovendien dat geen bewijs behoeft te worden geleverd dat er een volmacht is verstrekt. n De rechtbank vervolgt dat wil komen vast te staan dat eiseres de premie int voor Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. dit zou moeten blijken uit een volmacht. Deze stellingname wordt gebaseerd op het feit dat de intermediair krachtens de wet bevoegd is de premie te incasseren en dit doet ten behoeve van en in naam van de verzekeraar. Eiseres heeft echter niet het bewijs geleverd van een volmacht die door Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. aan haar zou zijn verstrekt (Rechtbank Assen, 25 februari 2009, BH 4021). Vanwege de wet De intermediair heeft vanwege de wet het recht premie te incasseren voor de verzekeraar. In de rechtspraak is ook aangenomen dat de intermediair die dit recht heeft, ook de bevoegdheid heeft om de verzekeringspremie op eigen naam (en dus niet in naam van de verzekeraar) in rechte te vorderen. Het recht op premie-incasso met betrekking tot de portefeuille van de intermediair werd door de wetgever van groot belang geacht voor de intermediair, omdat het contact met de verzekeringnemers leidt tot instandhouding en uitbreiding van de portefeuille. Immers, zo is de gedachte: contact tussen de intermediair en de verzekeringnemer leidt tot instandhouding van de relatie en mogelijk tot uitbreiding van het aantal afgesloten verzekeringen. Hoewel de intermediair vanuit privaatrechtelijk perspectief als een vertegenwoordiger handelt en het vanuit dit perspectief niet onlogisch zou zijn dat dit wordt bewezen door het overleggen van een volmacht hoeft dat in dit geval niet. De gedachte is dat het recht tot premie-incasso van wetswege voortvloeit uit het feit dat er sprake is van een intermediair. Dit hoeft niet door middel van een volmacht te worden bewezen. Altijd direct een vriendelijke en deskundige medewerker aan de lijn s snel en adequaat beantwoord Scherpe premies Uw polissen binnen 24 uur klaar Een utopie? Nee hoor. Bij intermediairverzekeraar AnsvarIdéa werkt het zo! Ervaar het zelf en bel (020) voor een afspraak. Dan vertellen we u meer over onze persoonlijke aanpak. Mailen kan ook: Postbus BJ Amsterdam F Overschiestraat 59a 1062 XD Amsterdam T nummer 5-12 maart

20 ZORG & INKOMEN Protocollen voor AOV Het Verbond van Verzekeraars gaat protocollen opstellen voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen waarin de rechten van verzekerden worden vastgelegd. Daarbij zal van maatschappijen gevraagd worden met name de procedurele afhandeling van klachten, keuringen en beslissingen omtrent uitkeringen aan te scherpen en voor de klant transparanter te maken. Wanneer de protocollen er zijn, vindt woordvoerder Paul Koopman lastig te zeggen. We pakken dit, samen met de verzekeringsmaatschappijen, serieus op en willen er geen gras over laten groeien, maar hoeveel tijd we nodig zullen hebben, is moeilijk te overzien. Rechten van de consument Volgens Koopman is de consument de reden voor dit initiatief. Die consument is niet altijd even goed geïnformeerd over zijn rechten en plichten. Er zijn tegenwoordig zo enorm veel keuzemogelijkheden als het gaat om aov. Verzeker je je tegen beroepsrisico of tegen passende arbeid? Zijn er bepaalde uitsluitingen, met gevolgen voor de premie? Het is ontzettend belangrijk dat je precies weet én begrijpt wat je sluit. En treedt schade op, dan moet je precies weten welk traject je ingaat. Moet je bijvoorbeeld instemmen met de keuringsarts waarmee de verzekeringsmaatschappij komt? Hoe lang loopt de procedure, wat zijn de bezwaarmogelijkheden? Daar moeten protocollen voor komen. Ik wil niet zeggen dat het nu slecht geregeld is, maar je ziet wel dat elke verzekeringsmaatschappij het nu op haar eigen manier doet. De consument moet een duidelijk beeld hebben van de procedurele gang van zaken, en vooral van zijn rechten. Naar je rechten kijk je doorgaans pas echt op het moment dat je een claim hebt, niet als je de verzekering sluit. Mensen moeten niet voor onaangename verrassingen komen te staan, dat is het hele punt. Prijzenslag aov s In de markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen is een felle concurrentiestrijd gaande. Dat is de belangrijkste conclusie uit de Research Special Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van MoneyView. Van de ongeveer 1 miljoen zelfstandig ondernemers is slechts ongeveer de helft verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Een markt derhalve met een zeer aantrekkelijk potentieel en veel concurrentie. Het resultaat: veel (al dan niet tijdelijke) kortingen en nieuwe speciale producten, vooral producten met een beperktere dekking dan de traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het gaat dan in hoofdlijnen om 1. verzekeringen die alleen uitkeren bij arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een ongeval, 2. verzekeringen met een beperkte uitkeringsduur en 3. verzekeringen die alleen een uitkering geven als zich een bepaalde ziekte of aandoening openbaart. Keuringsartseninstituut Of het Verbondsinitiatief ook gaat betekenen dat keuringsartsen straks vanuit een onafhankelijk instituut worden aangestuurd in plaats van rechtstreeks door de verzekeraar (veel onvrede bij consumenten concentreert zich op het oordeel/de handelwijze van keuringsartsen), daarover kan Koopman niets zeggen. Keuringsartsen hebben natuurlijk hun eigen beroepscode waarnaar zij werken. Zo n instituut is nu in ieder geval niet aan de orde, maar misschien komt dat idee op enig moment nog wel ter tafel. Aov in Kassa! Aanleiding voor het Verbond om nu al terwijl er nog geen sprake is van een concrete invulling met het protocolvoornemen naar buiten te komen, was een uitzending van VARA s consumentenprogramma Kassa! onlangs, waarin de arbeidsongeschiktheidsverzekering onderwerp van gesprek was en dan vooral het vermeende gebrek aan uitkeringsbereidheid door verzekeraars bij claims. Volgens advocate Karen Machielsen zie je dat een beroep doen op de aov-polis meestal niet het probleem is. Dan krijgt de verzekerde vaak gemakkelijk een uitkering. Maar als een zaak langdurig dreigt te worden, dan probeert een verzekeraar nogal eens onder de uitkering uit te komen. De praktijk die ik vaak zie, is dat er naar een bepaald resultaat wordt toegewerkt, en dat resultaat is: niet arbeidsongeschikt, dus geen uitkering. Ook volgens verzekeringsjurist Rogier de Haan van Stichting De Ombudsman lijkt de verzekeraar er alles aan te doen om onder de uitkeringsplicht uit te komen, vooral bij de woonlasten-aov. Machielsen vindt dat de consument eigenlijk een procesbewaker zou moeten hebben, een jurist of advocaat die hem tijdens het hele proces van afhandeling van de claim begeleidt. Het Verbond geeft geen oordeel over de individuele cases die in het televisieprogramma aan de orde kwamen. De verzekeraarskoepel impliceert met het protocolleninitiatief wel dat het probleem niet zozeer schuilt in eventuele malpractice van verzekeraars bij de afhandeling van claims, maarveeleer in de communicatie richting consument bij het afsluiten van een verzekering. Met name moet er aandacht worden besteed aan de concrete consequenties voor de consument wanneer op die specifieke verzekering een claim wordt gedaan. n Erwin Loer 20 nummer 5-12 maart 2009

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van:

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van: Inleiding Hierbij overhandigen wij u het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor TKA Verzekeringen, Gronausestraat 65, 7533 BW te Enschede. Het dienstverleningsdocument heeft

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop - Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Nieuwe Zeeweg 64 Postbus 16 2200 AA NOORDWIJK Telefoon: 071 36 49 957 Fax: 071 36 49 380 E-mail: noordwijk670@hypotheekshop.nl Internet:

Nadere informatie

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we - Drenth & Partners Assurantiën en Pensioenen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Schoutplein 31 3131 JZ Vlaardingen Openingstijden: Maandag van 09:00 tot 17:30 Dinsdag van 09:00 tot 17:30 Woensdag

Nadere informatie

Van Munnen en De Haan DIENSTENWIJZER

Van Munnen en De Haan DIENSTENWIJZER Van Munnen & De Haan DIENSTENWIJZER Statutaire naam Van Munnen & De Haan Handelsnamen kantoor Van Munnen en De Haan Passendhypotheekadvies.nl Passendpensioenadvies.nl Van Munnen & De Haan Consultancy Van

Nadere informatie

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kruisstraat 2 zwart 2011 PX Haarlem Postbus 3362 2001 DJ Haarlem Telefoon: 023-512 40 30 Fax: 023-512 40 31 E-mail: haarlem487@hypotheekshop.nl

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Telefoon: 024 649 50 25 Fax: 024 649 50 01 E-mail: wijchen1375@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/wijchen

Nadere informatie

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Kies en je wordt gekozen (Bron: Jan van Setten) Eric-Jan van den Berg Directeur Commercie Niels Herweijer - Marketeer Agenda VKG algemeen Visie toekomst adviseur Digitale

Nadere informatie

Wft deskundigheidsbouwwerk

Wft deskundigheidsbouwwerk Wft deskundigheidsbouwwerk Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O D & O april 2012 1 Inhoud Actualiteiten Huidige eisen deskundigheid Vergunning Wft pensioenverzekering Wensen minister

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv Dit document wordt u aangeboden door Nationale Financiële Adviesgroep bv, gevestigd Laan op Zuid 196-198 te 3071 AA Rotterdam.

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Versie Februari 2015

DIENSTENWIJZER Versie Februari 2015 DIENSTENWIJZER Versie Februari 2015 Onze bedrijfstak en de overheid hechten veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is onder

Nadere informatie

Bijeenkomst Lac Noord / VKG

Bijeenkomst Lac Noord / VKG Bijeenkomst Lac Noord / VKG Kies en je wordt gekozen (Bron: Jan van Setten) Eric-Jan van den Berg Directeur Commercie Niels Herweijer - Marketeer Agenda VKG algemeen Visie toekomst adviseur Digitale communicatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding Dienstenwijzer Geachte cliënt, Inleiding De Overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari 2007 is de Wet financiële toezicht (Wft) in werking getreden.

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair CVS Hypotheken Kerkewijk 8 3901 EG VEENENDAAL Website: www.cvshypotheken.nl Telefoon: 0318 515555 Fax: 0318 555484 E mailadres: cvs@cvshypotheken.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Advieswijzer Investment Service BV Julianastraat 1 4524 CC Sluis Tel 0117 42 00 70 Fax 0117 42 00 80 Website : www.ista.nl e-mail : info@ista.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs

Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Model 92013

DIENSTENWIJZER Model 92013 DIENSTENWIJZER Model 92013 In onze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Assurantiekantoor Boer. Naast de algemene informatie over ons kantoor vindt u ook informatie over onze dienstverlening, een indicatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V.

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V. Dienstenwijzer Wie zijn wij? Financiën Winkel B.V. handelt onder de naam Hypotheek Advies Kantoor en is gevestigd te Helmond. Het postadres van de onderneming is Postbus 137, 5730 AC Mierlo. U kunt ons

Nadere informatie

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Wouda 1 3825 MA Amersfoort Telefoon: 033 20 22 110 E-mail: amersfoort784@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/amersfoort/vathorst Twitter:

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI

DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI 2013 - Op alle diensten die door Midden Friesland Assurantiën worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst

Nadere informatie

DOMINASS ASSURANTIEN BV

DOMINASS ASSURANTIEN BV DOMINASS ASSURANTIEN BV Assurantie adviesbureau voor theologen Hier kunt u ons aan houden Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Dominass GIDI-Advieswijzer 2 Voorwoord Als relatie

Nadere informatie

Reacties CDFD/consultatieronde

Reacties CDFD/consultatieronde Reacties CDFD/consultatieronde Op 27 september 2010 heeft de CDFD het Consultatiedocument Wft-Module Pensioenverzekeringen ter beoordeling aan de markt voorgelegd. Op 22 en 27 oktober 2010 zijn een aantal

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES U heeft voor Bleukens Advies gekozen of overweegt voor Bleukens Advies te kiezen als uw tussenpersoon voor uw verzekeringen en / of andere financiële diensten. Met uw keuze

Nadere informatie

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen.

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen. WFT Dienstenwijzer Inleiding U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Advieswijzer Driessen Assurantiën

Advieswijzer Driessen Assurantiën Advieswijzer Driessen Assurantiën Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht grote waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is in de Wet Financieel Toezicht (Wft) deze voorlichting

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTWIJZER Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Eventueel kunt u met ons een afspraak Telefoon: Telefoon:

Eventueel kunt u met ons een afspraak Telefoon: Telefoon: Hoofdstraat Hypotheken B.V. handelend onder de naam: De Hypotheekshop Vestiging Helmond Vestiging Eindhoven Steenweg 18A Vestdijk 188 5707 CG Helmond 5611 CZ Eindhoven Openingstijden: Maandag van 09:00

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT AMIS assurantiën B.V. Losplaatsweg 14 2201 CV NOORDWIJK Tel: 071-3616800 Fax: 071-3621156 E-mail : amisassurantien@hetnet.nl Site : www.amisassurantien.nl Ons kantoor hecht aan

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water Bootverzekering en wonen op het water Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In dit document geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in de dienst verlening van Noord Nederland

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Deze dienstenwijzer geeft u een duidelijk beeld van de werkzaamheden die Dool Assurantiën verricht. De volgende onderwerpen komen hieronder aan bod: - Dool Assurantiën

Nadere informatie

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning?

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienst verleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER - VERSIE DD 06 NOVEMBER 2012 - Op alle diensten die door Midden Friesland Assurantiën worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De tekst

Nadere informatie

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V.

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Definitieve versie, 03-09-2010 Noordstad Hypotheken BV Den Helder Inleiding Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door het team van Noordstad Hypotheken BV te Den Helder.

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

geef richting aan uw financiële toekomst Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over:

geef richting aan uw financiële toekomst Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over: geef richting aan uw financiële toekomst Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over: De precieze gegevens van ons kantoor inclusief

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht? Dienstenwijzer Naast algemene informatie over Assurantiekantoor van Duijn vindt u in dit document uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

mr. Niels Mourits directeur FIDIN Vereniging g voor Pensioenrecht Utrecht, 8 juni 2010

mr. Niels Mourits directeur FIDIN Vereniging g voor Pensioenrecht Utrecht, 8 juni 2010 DE PENSIOENADVISEUR ONDERSCHAT mr. Niels Mourits directeur FIDIN Vereniging g voor Pensioenrecht Utrecht, 8 juni 2010 Federatie Intermediaire Dienstverlening in Nederland (FIDIN) Cluster Pensioen - beoordelen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

HM PENSIOENADVIES BV. Wie zijn wij?

HM PENSIOENADVIES BV. Wie zijn wij? HM PENSIOENADVIES BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer geven

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Met dit dienstverleningsdocument (dvd) laten wij u kennis maken met de werkzaamheden van ons kantoor. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze

Nadere informatie

Vestiging Gouda Vestiging Waddinxveen Vestiging Bodegraven

Vestiging Gouda Vestiging Waddinxveen Vestiging Bodegraven Vestiging Gouda Vestiging Waddinxveen Vestiging Bodegraven Karnemelksloot 2 Zuidkade 183A van Tolstraat 4a 2806 BG Gouda 2741 JS Waddinxveen 2411 BR Bodegraven Openingstijden: Openingstijden: Openingstijden:

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij?

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij? DIENSTENWIJZER U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze Dienstenwijzer vindt u informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, onze werkwijze en de beloning die

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Het dienstverleningsdocument U heeft als onze (potentiele) relatie recht op een gedegen, onafhankelijk en duidelijk advies alsmede een goede begeleiding. En dat is ook precies

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Dierks Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Algemene informatie. In dit document vindt u de volgende onderwerpen: Voor wie bemiddelen wij?

Algemene informatie. In dit document vindt u de volgende onderwerpen: Voor wie bemiddelen wij? Algemene informatie EZA verzekeringen is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling. EZA

Nadere informatie

Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen

Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen AFM: De Autoriteit Financiële Markten (AFM) raadt consumenten met een woekerpolis aan om zelf in actie te komen. Wij hebben de

Nadere informatie

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, stellen wij ons graag even voor. In ons dienstverleningsdocument leggen wij u uit hoe wij werken en op welke wijze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Al Barzag Dijkshoornseweg 211 2614 KC Delft. T: 085 0290037 E: info@albarzag.nl W: www.albarzag.nl. Publicatie 22 oktober 2015

Dienstenwijzer. Al Barzag Dijkshoornseweg 211 2614 KC Delft. T: 085 0290037 E: info@albarzag.nl W: www.albarzag.nl. Publicatie 22 oktober 2015 Dienstenwijzer Al Barzag Dijkshoornseweg 211 2614 KC Delft T: 085 0290037 E: info@albarzag.nl W: www.albarzag.nl Publicatie 22 oktober 2015 Pagina 1 van 6 Geachte relatie, De overheid hecht aan een goede

Nadere informatie

Informatiebrochure voor de consument van FlexGarant Assuradeuren in het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT).

Informatiebrochure voor de consument van FlexGarant Assuradeuren in het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT). Informatiebrochure voor de consument van FlexGarant Assuradeuren in het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT). Inleiding Op de activiteiten van ons kantoor is de Wet Financieel Toezicht van toepassing.

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V.

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en in het bijzonder hechten grote waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer

Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10 Dienstenwijzer 2015 Inhoudsopgave Inleiding...................... 3 Wie zijn wij?...................... 4 Deskundigheid & Kwaliteit...................... 4 Contactgegevens...................... 4 Onze

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten. Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal, uw persoonlijke situatie en wensen zijn voor ons een belangrijke graadmeter. In onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV

Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening.

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Your Financials Heerenveen Bezoekadres : Businesspark Friesland West 27A, 8447 SL Heerenveen Postadres : Businesspark Friesland West

Nadere informatie

Advieswijzer. TAF Hypotheekdiensten

Advieswijzer. TAF Hypotheekdiensten Advieswijzer TAF Hypotheekdiensten Uw financieel adviseur is een samenwerking aangegaan met TAF Hypotheekdiensten. In deze advieswijzer vindt u alle informatie over TAF Hypotheekdiensten. TAF Hypotheekdiensten

Nadere informatie

Dienstenwijzer 01-2013

Dienstenwijzer 01-2013 Dienstenwijzer 1 Dienstenwijzer Als bedrijf in de financiële branche hechten wij grote waarde aan betrouwbaarheid. Ook proberen wij in onze voorlichting zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de

Nadere informatie

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon.

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon. Diensten wijzer Dienstenwijzer OWM Achterhoek Verzekeringen is een onderlinge brandverzekeraar, en tevens adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Anders dan bij een commerciële

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV 2014 DIENSTENWIJZER BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening. Om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van de onderneming:

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van de onderneming: Dienstenwijzer 2013 Inleiding. Op de activiteiten van Stengs Assurantie Management is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u op tijd informeren

Nadere informatie

UNETO-VNI Verzekeringen. Dienstenwijzer. www.uneto-vni.nl/verzekeringen

UNETO-VNI Verzekeringen. Dienstenwijzer. www.uneto-vni.nl/verzekeringen UNETO-VNI Verzekeringen Dienstenwijzer www.uneto-vni.nl/verzekeringen 3 Inhoudsopgave Inleiding 5 Wie is UNETO-VNI Verzekeringen? 5 Wij bieden maatwerk 5 Wat doen wij voor u? 5 Wat verwachten wij van

Nadere informatie

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Vrieling Adviesgroep. Gewoon beter. vrieling.

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Vrieling Adviesgroep. Gewoon beter. vrieling. Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken Vrieling Adviesgroep Gewoon beter vrieling adviesgroep Vrieling Adviesgroep Enthousiast Onafhankelijk Betrokken Creatief Integer

Nadere informatie

Tarievenlijst dienstverlening

Tarievenlijst dienstverlening Tarievenlijst dienstverlening Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Dienstenwijzer Asro adviesgroep bv

Dienstenwijzer Asro adviesgroep bv Dienstenwijzer Asro adviesgroep bv Welkom bij de Asro adviesgroep U heeft de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële voorzieningen aan ons kantoor toevertrouwd. Een goede beslissing. U kunt

Nadere informatie

hypotheken verzekeringen pensioenen

hypotheken verzekeringen pensioenen Dienstverleningsdocument Spaak Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn Spaak Assurantiën, uw adviseur in verzekeren. Wij zijn gevestigd in Groningen sinds 1958. Het is van oudsher een familiebedrijf, en dat

Nadere informatie

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN Introductie U heeft via ons kantoor één of meerdere (particuliere) schade- of uitvaartverzekeringen afgesloten

Nadere informatie

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VAN CORTJENS BERNHEZE VERZEKERINGEN. Door middel van dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs in de werkwijze van Cortjens Bernheze Verzekeringen. Naast algemene informatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv

Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT WELKOM BIJ KZN ASSURANTIEN B.V. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u uit hoe wij werken en hoe wij worden beloond.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Komfort makelaardij & Verzekeringen, Zwart Janstraat 55A, 3035 AL ROTTERDAM. Telefoon 010-4660609, Faxnummer : 010-4661120, e-mail: info@komfortverzekeringen.nl

Nadere informatie