NoordNieuws. Doorgeschoten energieprijs legt tijdbom onder renderende bedrijven. VNO-NCW Noord geeft full support aan Centrale As

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NoordNieuws. Doorgeschoten energieprijs legt tijdbom onder renderende bedrijven. VNO-NCW Noord geeft full support aan Centrale As"

Transcriptie

1 NoordNieuws Magazine van VNO-NCW Noord Jaargang 10 nummer Doorgeschoten energieprijs legt tijdbom onder renderende bedrijven VNO-NCW Noord geeft full support aan Centrale As Schiet RAAK met Innovatie VNO-NCW Noord kijkt scherp naar performance gemeenten Vertrouwen in verandering: van kijken naar doen

2 Leg contact met uw klant via een advertentie in NoordNieuws en Ledenboek Bel Lilian de Winter: of mail: Drukker A L S I N C A S S E R E N M O E I L I J K W O R D T. N L Koninklijke Van Gorcum heeft u het nodige aan extra s te bieden. Daarom durven wij ons ook drukker ++ te noemen. Maak maar eens een afspraak om te ontdekken wat dat inhoudt! Kijk snel op Koninklijke Van Gorcum BV Industrieweg 38, 9403 AB Assen Postbus 43, 9400 AA Assen P ostbus V E S T I 139, 9400 AC Assen T [ 0592] i G I N G E N I N A Oude Hoofdvaartsweg 1 F [0592] S S E N E N M E P P E L [t] [f] [e] [i]

3 Inhoud 4 Koppeling hoge olieprijs aan gas achilleshiel van Nederlandse industriebeleid 4 6 VNO-NCW Noord geeft full support aan Centrale As Nieuwe verbindingsweg uitkomst van zorgvuldige afweging 6 7 Blue Energy demonstratieproject bij Frisia Zout Wetsus slaat haar vleugels uit in Harlingen 8 Schiet RAAK met Innovatie Noordelijke Hogescholen werken samen met bedrijfsleven 7 11 De kracht van de eerste indruk Bijeenkomst voor vrouwelijke leden groot succes Van naobergeest naar wereldkampioenschap gehandicapten Ook noordelijk bedrijfsleven wordt opgeroepen mee te doen 16 WIA werken naar vermogen Afsluitdijk wordt Aansluitdijk Westergozone Friesland presenteert zichzelf in Noord Holland Van cultuur en ambacht naar eigentijds product Bedrijfsbezoek Hooghoudt zorgt voor nieuwe authenticiteit 22 Blauwe Stad: Winnaar prestigieuze Gouden Piramide Internationale ontwikkelingen in de Eemsdelta 2007 is dichterbij dan u denkt Kredietverstrekking op de schop Vertrouwen in verandering Noordelijke Regieraad Bouw nu echt van start Zorgcongres VNO-NCW Noord op 28 maart 2006 Banenmotor heeft vermogen economische structuur regio te versterken Ondernemende Staten gaat nieuwe fase in Meer interactie en meer verdieping vanaf Focus op performance gemeenten in 2006 Meer actie en voortvarendheid gewenst gericht op verbetering ondernemersklimaat Er gloort perspectief voor Europa in 2006 Nieuwe PKB Waddenzee: van nee tenzij naar ja mits? Vaste Rubrieken Bedrijfsberichten Personalia Column Actualiteiten kort VNO-NCW Noord in actie Nieuwe leden Agenda VNO-NCW NoordNieuws december

4 Doorgeschoten energieprijs legt K o p p e l i n g g a s a a n h o g e o l i e p r i j s a c h i l l e s h i e l v a n Het kan niemand ontgaan zijn dat met name in Noord-Nederland grote zorgen bestaan over extreem hoge energieprijzen. Bedrijven die succesvol op een wereldmarkt concurreren voelen zich in hun voortbestaan bedreigd. Samen met anderen spant VNO- NCW / VNO-NCW Noord zich in om met een voor de korte en lange termijn structurele oplossing te komen die Brussel-proof is. Het duurte - probleem komt voort uit Nederland s éénzijdige brandstofopwekking en eenzijdige prijskoppeling ervan gecombineerd met het feit dat energie-behoeftige bedrijven aan de nationale grenzen afgesloten zijn. Het kan en mag niet zo zijn dat de Nederlandse energie-intensieve industrie, het slachtoffer wordt van een gebrek aan durf en daadkracht van de regering om de vereiste maatregelen te treffen, vindt VNO-NCW Noord. Patiënt is kerngezond De industriële stroomprijzen in andere EG landen zijn aanzienlijk lager dan die in Nederland. Een belangrijke reden voor deze situatie is dat Nederland voor de stroomproductie zijn kaarten grotendeels op aardgas heeft gezet, terwijl andere Europese landen een evenwichtiger brandstofmix hebben vanuit het oogpunt van prijsstelling. Recente rapportage van de EG eurocommissaris Kroes onderkent dat de elektriciteitsmarkt op Europees niveau niet functioneert. Door het totaal ontbreken van een level playing field worden zowel grotere als ook kleinere energie-intensieve in Nederland actieve bedrijven rechtstreeks getroffen. Duurzame oplossingen uit beeld De gevolgen van de hoge energieprijzen blijven niet beperkt tot de kosten van elektriciteit. De zeer hoge prijs van het Nederlandse aardgas vormt ook voor de gasgestookte warmtekrachtcentrales (WKK s) een serieuze bedreiging. Duur aardgas wordt voor de zeer energieefficiënte WKK s veelal gebruikt voor de productie van stroom en stoom, welke laatste gebruikt wordt in de productieprocessen van bijvoorbeeld zout en natrium carbonaat. De hoge aardgasprijs ondermijnt de levensvatbaarheid van de gasgestookte WKK s. Deze vormen op hun beurt een belangrijk deel van het energie efficiency programma van Nederland. Om deze energie efficiënte warmtekrachtcentrales vanuit economisch perspectief aantrekkelijk te houden, is een gezonde brandstofhuishouding van belang. Als gevolg van die situatie zijn er reeds plannen voor nieuwe WKK s geschrapt. Gezien de afhankelijkheid in Nederland van gas gestookte energieopwekking zijn gerichte maatregelen van de Nederlandse regering op korte termijn zeer noodzakelijk, teneinde de concurrentie positie van de Nederlandse industrie te herstellen. Gedacht zou kunnen worden aan een koppeling met een mix van diverse energiebronnen. Op deze wijze is sprake van het zo gewenste level playing field met de ons omringende landen. D e i n d e j a r e n 7 0 d o o r d e p o l i t i e k g e l e g d e k o p p e l i n g v a n d e o l i e p r i j s a a n g a s i s i n e e n g l o b a l i s e r e n d e e c o n o m i e a a n h e r z i e n i n g t o e Tevens maakt een tekort aan transportcapaciteit in ons land het onmogelijk voor de industrie om overeenkomsten te sluiten met energieproducenten in bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk. Een vergroting van de transportcapaciteit maakt het mogelijk om tegen een concurrerend tarief energie in te kopen. De combinatie van beide facetten (koppeling gasprijs aan olieprijs èn gemankeerde interconnectiviteit) creeren een hoogst ongezonde impasse waar marktpartijen op eigen kracht niet uit kunnen komen. Analoog aan ideeën voor de elektriciteitsprijs zou daarbij voor aardgas gedacht kunnen worden aan langjarige (5-15 jaar) contracten, waarbij voor de gasgestookte centrales de gasprijs gekoppeld wordt aan een kostprijs plus formule, of aan een Europese mix van de prijzen zodat een level playing field ontstaat. Zulke contracten kunnen op korte termijn de noodzakelijke verlichting brengen en zijn in internationaal opzicht niet ongebruikelijk. Zorgelijk VNO-NCW Noord, MKB Noord, FNV Noordoost, de NOM, de Kamers van Koophandel van de provincies Groningen, Drenthe en Friesland en de gezamenlijke noordelijke provinciebesturen hebben zeer recent een brandbrief verzonden aan Minister Brinkhorst en andere leden van het kabinet. De tijd dringt. De extreem hoge energieprijs schaadt de concurrentiepositie en daarmee de rentabiliteit van een groot aantal bedrijven in Noord Nederland. Naast de energie intensieve bedrijvigheid in Drenthe en Friesland w.o. tuinbouw wordt vooral de chemische en metallurgische industrie in Delfzijl sterk in zijn voortbestaan bedreigd door de gevolgen VNO-NCW NoordNieuws december

5 tijdbom onder renderende bedrijven N e d e r l a n d s e i n d u s t r i e b e l e i d van de hoge elektriciteitsprijzen. Het is navrant dat deze industrie, die destijds naar Delfzijl is gehaald in verband met de Groningse gasbel, nu door een externe factor (hoge olieprijs) die in feite los staat van de beschikbaarheid van het Nederlandse gas, in haar voortbestaan wordt bedreigd. Het eerste slachtoffer in deze, Methanor, is in november van dit jaar gevallen. Stop afbraakproces Het voorstel de MEP regeling te verlagen of zelfs geheel af te schaffen voor bestaande WKK s zou een verdere verhoging van de energiekosten betekenen. Duurzaamheid en innovativiteit leggen het af als niet snel aan dit sluimerende afbraakproces een halt wordt toegeroepen. In de regio Delfzijl is door de teloorgang van Methanor een verlies van circa 100 directe en 60 direct ondersteunende banen te betreuren. Aluminium smelter Aldel (500 werknemers) E Z b e l e i d P i e k e n i n d e D e l t a r e c h t v a a r d i g t n a t i o n a l e i n z e t t e n g u n s t e v a n e n e r g y v a l l e y zal bij gebrek aan betere stroomprijzen zeer snel na de jaarwisseling in 2006 genoodzaakt zijn de poorten te sluiten. Silicium carbide producent Kollo zal naar verwachting eind volgend jaar een zelfde lot beschoren zijn. Op Chemiepark Delfzijl komen binnen afzienbare termijn de warmtekracht centrale Delesto, en het zouten chloorbedrijf van Akzo Nobel in de gevarenzone. In Emmen staan 1000 hoogwaardige arbeidsplaatsen op de tocht. De land- en tuinbouw zucht. Al met al wordt het verlies aan banen in Noord-Nederland geschat op minimaal als de huidige energieprijzen gehandhaafd blijven. Een funeste klap voor een ijle economie. Energy valley Het is ronduit bizar dat een regio die zich heeft ontwikkeld tot dé energieregio van West-Europa ernstige averij oploopt t.g.v. geïsoleerd nationaal prijsbeleid. Dit staat op gespannen voet met het EZ beleid zoals verwoord in Pieken in de delta sterker maken wat sterker is. De bewuste uitschakeling en afwezigheid van elke vorm van marktmechanisme leidt ertoe dat de pijn regionaal wordt geleden en de lusten van dit beleid vooral in s lands schatkist worden genoten. Door de breedst mogelijke coalitie van werkgevers, werknemers en politici uit Noord-Nederland wordt eensluidend aangedrongen op een structurele oplossing van de ontstane problematiek. Zowel voor de korte als lange termijn. Wat zijn de oplossingen : energiecentrale Binnen de noordelijke energy valley moet er ruimte zijn voor nieuwe vormen van energieopwekking. Behalve import van kernstroom verdient juist energy valley steun voor het uitwerken van nieuwe noties op dit terrein binnen Nederland zelf. opening van nationale grenzen: Minister Brinkhorst heeft verkondigd dat hij een akkoord heeft met de Fransen, Duitsers en Belgen over een vrije westeuropese electriciteitsmarkt. Juni 2006 zouden er finale politieke besluiten moeten vallen. VNO-NCW steunt hem hierin van harte. Vanaf juni 2006 dient derhalve de import van goedkope buitenlandse stroom mogelijk te zijn zonder heffingen aan de grenzen. Of elke andere oplossing die hierin voorziet. voor de korte termijn: uitbreiding transporcapaciteit Er kan geweldig veel bereikt worden wanneer veel meer van de huidige capaciteit beschikbaar komt voor import door B a n e n k o m e n n i e t a l s r i j p e v r u c h t e n u i t d e h e m e l v a l l e n. B e h o u d v a n v i t a l e b e s t a a n d e b e d r i j v i g h e i d m o e t o o k v o o r d e R i j k s o v e r h e i d e e n b e p a l e n d e n b e t r o u w b a a r k o m p a s v a n h a n d e l e n z i j n de industrie. Een groot gedeelte van de grenscapaciteit wordt nu opgesoupeerd voor kosteloze doorvoer van stroom van Frankrijk naar Duitsland en van Noord- Duitsland naar Zuid-Duitsland via het Nederlandse net. Juist dit moet op de kortst mogelijke termijn opgelost worden teneinde Standort Nederland, meer in het bijzonder Noord-Nederland recht te doen. Hans Haerkens Consortium Een Commissie onder leiding van drs. J.F. van Duyne ( ex-corus) begeleidt het consortium van de energie-intensieve bedrijven bij het realiseren van nieuwe energiecontracten. Door de buitenwacht wordt met zeer veel interesse uitgekeken naar de resultaten van deze Commissie. Minister Brinkhorst heeft laten weten met gepast vertrouwen en geduld de uitkomsten van deze Commissie af te wachten. VNO-NCW NoordNieuws december

6 VNO-NCW Noord geeft full support aan Centrale As V o o r k e u r s t r a c é u i t k o m s t v a n z o r g v u l d i g e a f w e g i n g De aanleg van nieuwe infrastructuur is in Nederland geen sinecure. De zorgvuldig voorbereide verbinding tussen Dokkum en de Wâldwei (N31 Drachten Leeuwarden) vormt hierop helaas geen uitzondering. VNO-NCW Noord is van mening dat de Centrale As er snel moet komen. Meerdere redenen liggen hieraan ter grondslag. Niet in de laatste plaats de ontwikkelingskansen voor het in de regio actieve bedrijfsleven. Nut en noodzaak buiten kijf Het not in-my-backyard beginsel is in moderne tijden haast vanzelfsprekend verbonden met elke discussie over nieuwe infrastructuur. De mondige burger dwingt betrokken overheden tot een gedegen nut en noodzaak discussie met inachtneming van alle mogelijke aspecten. Naarmate de tijd verstrijkt maakt een bonte stoet van behartigers van veelal lokale deelbelangen zich steeds breder ter voorkoming van dreigend vermeend onrecht. Zij die waken over het algemene publieke belang voeren te vaak een eenzame en moeizame strijd omdat tegenstand zich eenvoudiger laat mobiliseren dan warme pleitbezorgers. VNO-NCW Noord is van mening dat de Centrale As noordoostelijk Friesland beter en veiliger zal ontsluiten. De verbinding vormt het weloverwogen antwoord op de zwakste schakel in het Friese wegennet. Het beoogde vierbaans 100 km tracé met ongelijkvloerse kruisingen aangelegd buiten de vijf betrokken dorpen is een intelligent compromis tussen de verschillende in het geding zijnde belangen. Verkeersveiligheid, terugdringing milieubelasting (als gevolg van langzaam rijdend en stilstaand verkeer), verhoging leefbaarheid dorpskernen en de sterk verbeterde ontsluiting / bereikbaarheid voor met name het in de regio actieve bedrijfsleven heeft alle vereisten van een gedegen, samenhangend voorstel. Het bedrijfsleven in Dokkum en wijde omgeving snakt naar kortere reistijden. Om te beginnen binnen Friesland zelf. Toenemende verkeerscongestie op lokale binnenwegen maakt de regio onaantrekkelijk voor nieuwe bedrijven. Maar het blijft hiertoe niet beperkt als niet snel wordt ingegrepen. Ook het reeds gevestigde bedrijfsleven aarzelt of nieuwe investeringen voldoende renderen naarmate de gemankeerde bereikbaarheid uitgroeit tot een steeds nijpender probleem. De regio Noordoost Friesland moet zich terdege bewust zijn dat wellicht nog meer dan elders voor elke baan in de markt hard geknokt moet worden. Status regiostad verplicht De provincie Friesland heeft Dongeradeel de status van regiostad toegekend. Een papieren kwalificatie als niet tegelijkertijd kritisch gekeken wordt naar de ter beschikking staande infrastructuur. Het voor de regio gewenste voorzieningenniveau van onderwijs-/cultuur-/ recreatie- en bestuursinstellingen veronderstelt behalve goede verbindingen met het achterland ook een vitaal particulier bedrijfsleven. Met name laatstgenoemde geleding draagt zorg voor het vereiste fundament onder het publieke voorzieningenniveau. Ondernemend Noordoost Friesland schreeuwt om snelle open verbindingen met het achterland, omdat een concentratie op de thuismarkt alleen niet volstaat. De ondernemers van Dongeradeel, Dantumadeel en Tytsjerksteradiel mogen wijzen op het publieke belang van een vitale bedrijfsomgeving voor de regio. VNO- NCW Noord dringt er bij de provincie Friesland op aan consistent te zijn met de gemaakte keuzes in het streekplan Friesland en haar verantwoordelijkheid in deze te nemen. Een keuze voor de Centrale As is de beste garantie voor een vitale regio op termijn. Halfbakken oplossingen bieden geen soelaas. Laten ook de inwoners van de drie betrokken gemeenten zich dat goed bewust zijn tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart van komend jaar. Hans Haerkens VNO-NCW NoordNieuws december

7 Blue Energy demonstratieproject bij Frisia Zout W e t s u s s l a a t h a a r v l e u g e l s u i t i n H a r l i n g e n Op 12 december werd tijdens de VNO-NCW Friesland bijeenkomst Go Westergo door de partijen Frisia Zout, Redstack en Wetsus een intentieverklaring getekend met als doel samen te werken op het gebied van research naar Blue Energy. Blue Energy is een technologie die door Wetsus ontwikkeld wordt voor het winnen van elektriciteit door het mengen van zoet en zout water. In de fabriek van Frisia Zout zal een demonstratie-installatie gevestigd worden. Wereldwijd zal dit de eerste keer zijn dat deze revolutionaire technologie op demonstratieschaal wordt toegepast. Wetsus heeft, naast haar onderzoeksactiviteiten, de ambitie om van Friesland een Europese hot-spot op het gebied van Van links naar rechts: dhr. Heinz-Jürgen Barge, Frisia Zout B.V./ Esco dhr. Emiel Westerhof, Redstack dhr. Pieter Hack, Redstack dhr. Johannes Boonstra, Wetsus waterbehandeling te maken. Hiertoe wordt met de provincie, de NOM en enige andere organisaties intensief samengewerkt om gerelateerde bedrijvigheid naar deze regio te trekken en de uitstraling van de regio als technologie-broednest te versterken. Frisia Zout is één van de participanten in Wetsus, het in Leeuwarden gevestigde instituut voor duurzame waterbehandelingstechnologie. Blue Energy is niet alleen interessant voor Frisia maar voor de gehele zoutindustrie omdat de bedrijven met deze technologie mogelijk in de toekomst op een volstrekt duurzame manier in (een deel van) de eigen energiebehoefte kunnen voorzien. Redstack BV is het eerste spin-off bedrijf van Wetsus. Redstack is een joint venture tussen Harlingen Holding Industries, de moedermaatschappij van Hubert Stavoren BV en Landustrie Sneek BV en Magneto Special Anodes, welke participeren in Wetsus. Redstack legt zich toe op de ontwikkeling en commercialisering van Blue Energy. Verder zijn Frisia Zout en Wetsus ook samen bezig met het opzetten van een demonstratiesite voor zeewaterontzilting op het terrein van Frisia. Ondernemers uit het hele land kunnen op deze site hun nieuwe technologische concepten beproeven en ontwikkelen. De ondertekening van de intentieverklaring vond plaats tijdens de VNO-NCW Friesland bijeenkomst Go Westergo bij Frisia. Met de demonstratieprojecten Blue Energy en ontzilting komt Harlingen nadrukkelijk op de technologie-ontwikkelingskaart te staan. De aanwezigheid van de academische onderzoeksfaciliteiten van Wetsus in Leeuwarden in combinatie met demonstratie-mogelijkheden in de regio, maakt de Westergozone tot een aantrekkelijke vestigingsplaats voor innovatieve bedrijven. Hans Haerkens VNO-NCW NoordNieuws december

8 Schiet RAAK N o o r d e l i j k e H o g e s c h o l e n w e r k e n Kenniscirculatie is essentieel voor innovatie en economische ontwikkeling. Samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven vormt hierin de sleutel. De noordelijke Hogescholen zijn in het kader van het programma SIA/RAAK druk doende met het opzetten en uitvoeren van marktgerichte Bert Vroon, voorzitter van de CHN, memoreerde in zijn welkomstwoord dat het Noorden niet goed scoort op de Nederlandse innovatieladder. Innovatie is hard nodig als het Noord- Nederlandse bedrijfsleven beter wil concurreren met de rest van het land, en vooral met opkomende economische reuzen zoals China en India. Een vereiste voor innovatie is netwerkvorming. Niet meer dan 9% van de innovaties ontstaat binnen één bedrijf. De meeste innovaties ontstaan in samenwerking met klanten; met leveranciers én met de kennisinstellingen in de omgeving van een bedrijf. VNO-NCW Noord voorzitter Louwe Dijkema gaf aan dat ook de ondernemers geloven in deze samenwerking. Er is veel kennis op de hogescholen en veel kennis in het noordelijk bedrijfsleven. VNO-NCW Noord wil in samenwerking met Syntens een brugfunctie vervullen. Het SIA/RAAK programma biedt daarvoor goede aanknopingspunten. Dit is ontstaan om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen in de regio te vergroten. Mkb-ondernemers, hogescholen, intermediaire organisaties, kennisinstellingen krijgen de mogelijkheid te werken aan regionale innovatieprogramma s. Deze worden gesubsidieerd via RAAK: Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie. projecten. Kennisclusters en kennistransfer zijn de toverwoorden. De projecten zijn zeer divers en gericht op het mkb. Van energie tot domotica, van roestvast staal tot sociale innovatie. Tijdens een groots opgezette bijeenkomst bij de Christelijke Hogeschool Nederland in Leeuwarden konden ondernemers kennismaken met deze projecten en hierbij aanhaken. RAAK/SIA Het innoverend vermogen van het Nederlandse bedrijfsleven heeft een impuls nodig om concurrerend te kunnen blijven. Het toegang hebben tot kennis en er op het juiste moment over kunnen beschikken is daarbij essentieel. MKB Nederland, de HBO-Raad, TNO, het Telematica Instituut, Syntens en VNO-NCW hebben zich in de Stichting Innovatie Alliantie (SIA) verenigd met als doel de kennisinfrastructuur rond het MKB structureel te verbeteren. Eén van de ambities van de Stichting Innovatie Alliantie is het aantal MBK bedrijven dat een bestendige relatie met kennisinstellingen onderhoudt in vier jaar tijd te laten groeien van duizend ondernemingen tot ondernemingen. Het Ministerie van OCW heeft SIA tot en met 2006 EUR voor de uitvoering van RAAK 6 miljoen subsidie verleend om de kennisuitwisseling tussen hogescholen en het midden- en kleinbedrijf in regionale innovatieprogramma s te verbeteren en de kennisbrugfunctie van het hoger beroepsonderwijs te versterken. RAAK beoogt het volgende: De kennisuitwisseling tussen hogescholen en het midden- en kleinbedrijf te verbeteren en de kennisbrugfunctie van het hoger beroepsonderwijs te versterken. De regionale netwerkvorming op het gebied van kennisuitwisseling tussen hogescholen en het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. De beleidsrelevante informatie en best practices ten aanzien nieuwe en bestaande samenwerkingsvormen en activiteiten op het gebied van kennisuitwisseling tussen hogescholen met midden- en kleinbedrijf te genereren en te verspreiden. De nadruk in de aanpak van RAAK ligt op het laten ontstaan van kennisnetwerken in de regio en daarbinnen het op gang krijgen van concrete samenwerkingsprojecten tussen MKBondernemers en kennisinstellingen. De kennis moet gaat stromen, dat levert meerwaarde voor alle deelnemers. VNO-NCW NoordNieuws december

9 met Innovatie s a m e n m e t b e d r i j f s l e v e n Workshop Hanzehogeschool. Vlnr de heren ter Mors (RTM Business Development), Dijkema (voorzitter VNO-NCW Noord), De Monchy (De Monchy Interim Management), Horváth (Syntens) en Heeringa (Syntens) Het MKB Innovatieprogramma Energie, Hanzehogeschool Groningen Het MKB Innovatieprogramma Energie vormt een onderdeel van het Hanzehogeschool Energie Kenniscentrum. Ideeën en praktijkvraagstukken worden verzameld en door de bedrijven met de Hanzehogeschool uitgewerkt tot innovaties van diensten en producten en direct toepasbare oplossingen; dit gebeurt in de vorm van clusterprojecten. Energie is voor het mkb van economisch belang. Enerzijds als gebruiker van energie voor huisvesting en productie, waarbij kostenbeheersing een belangrijk aandachtspunt is. Anderzijds zijn er ook bedrijven die energiediensten en energieproducten leveren, die zich voortdurend moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden en gebruik willen maken van nieuwe mogelijkheden. De innovatiemogelijkheden aan de gebruikerskant en de leverancierskant zullen elkaar versterken. Een aantal thema s krijgt binnen het programma in het bijzonder de aandacht: Duurzame energie, Energiebesparing, Onderlinge uitwisseling van energie en Doorontwikkeling van de micro warmte kracht koppeling. Naast de (energie-) technische benadering wordt bij alle thema s ook aandacht besteed aan de economische en bedrijfsmatige aspecten van energie, daarbij kan ook een vraag naar voren komen als: Welke producten en diensten kun je ontwikkelen en winstgevend in de markt brengen? Hebt u een idee, vraag of opmerking op het gebied van energie? Wellicht ziet u voor uw bedrijf mogelijkheden binnen een van de thema s? Of u bent vooral geïnteresseerd in de bedrijfsmatige aspecten met betrekking tot een energieproduct. Wilt u weten wat het mkb-programma Innovatie Energie voor u kan doen? U kunt de projectleider, dhr. Evert Jan Hengeveld, bereiken op of via In de collegebanken bij de CHN Eerste successen In 2005 zijn 40 regionale innovatieprogramma s opgestart die met de RAAKregeling worden ondersteund. In het Noorden zijn er inmiddels 7 projecten gehonoreerd en volgen er meer. Ook een project vanuit het MBO (Drenthe College), komt inmiddels in aanmerking voor RAAK subsidie. In ieder van de regionale programma s worden diverse projecten uitgevoerd. In de feitelijke uitvoering van de projecten hebben de individuele bedrijven de meeste inbreng. Er doen landelijk inmiddels zo n 600 bedrijven mee. Dit zal naar verwachting verder oplopen tot ruim Er zijn bij de RAAK-projecten 60 lectoren van hogescholen betrokken. Met de 40 RAAK-projecten is bijna 15,5 miljoen euro gemoeid. Dus voldoende geld om ook in Noord-Nederland samen met de hogescholen leuke dingen te doen. Innovatieve Projecten De vijf noordelijke Hogescholen presenteerden in samenwerking met Syntens hun Kenniscirculatieprogramma s aan onder- VNO-NCW NoordNieuws december

10 Mevrouw Elena Cavagnaro (lector Service Studies CHN) tijdens haar workshop CHN: Innoveren is mensenwerk! Elena Cavagnaro, lector in service studies bij de CHN, presenteerde de grote lijnen van het CHN project in de workshop Innoveren is mensenwerk. Op basis van haar missie als een bijzondere hogeschool, vraagt de CHN aandacht voor de mens achter de innovatie. Bij innovatie wordt vaak aan nieuwe technologieën gedacht; echter innovaties (ook technologische) ontstaan vooral in de hoofden van mensen! Als een bedrijf innovatief en creatief wil zijn, zal dat bedrijf aandacht moeten schenken aan de heersende cultuur en aan de processen en procedures die deze cultuur bepalen. Hierbij is een grote rol weggelegd voor een vorm van personeelsbeleid waarmee medewerkers voor vol worden aangezien, d.w.z. niet alleen als handen die (letterlijk) werk uit handen nemen; maar ook als mensen met een hart, hersenen en een ziel. Elena Cavagnaro denkt dat bedrijven die open staan voor Maatsschappelijk Verantwoord Ondernemen deze stap sneller en beter zullen kunnen zetten dan bedrijven die alleen of in grote mate focussen op financiële resultaten. De volledige titel van het project is dan ook Innoveren is mensenwerk: MVO als katalysator voor sociale innovatie. Sociale innovatie staat voor een verandering teweeg brengen waarbij weerstand voor innovatie omslaat in bereidheid tot innovatie. Het gaat dus om de niet technologische aspecten van innovatie; om de processen en (zoals gezegd) de mens achter de innovatie. Het Lectoraat Service Studies heeft het initiatief genomen in de voorbereidingsfase van de aanvraag. Het project wordt ondersteund door de opleidingen P&A, V&A en IH&OM van de CHN, Syntens, VNO-NCW Noord, de Kamer van Koophandel Friesland en de Provincie Fryslân. Naast Syntens is een belangrijke externe partner in het project Business Development Friesland, een consultancy bureau die ervaring heeft in het begeleiden van jonge, sterk groeiende bedrijven: de doelgroep van het project van de CHN. vlnr de heren Van Balen (Van Wijnen Noord), Rijskamp (Claassen, Moolenbeek & Partners) en Horváth (Syntens) Heb je kennis en ervaring met HRM instrumenten; MVO en/of werkvormen voor innovatief en creatief denken en ben je niet bang voor een nieuwe, grensverleggende uitdaging? Neem dan contact met: Elena Cavagnaro nemers door zeer uiteenlopende workshops: Energie voor het mkb van de Hanzehogeschool Groningen: Doel: realiseren van clusterprojecten gericht op procesoptimalisatie en productontwikkeling met inschakeling van het Energiekenniscentrum Samenwerkende bedrijven Bargermeer Emmen van de Hogeschool Drenthe Doel: ontwikkelen van een kennistransfercentrum voor en door bedrijven op Bargermeer en opzetten van clusterprojecten Quality of Life and Industry van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Doel: ontwikkelen van kennisclusters van bedrijven rondom de thema s RoestVast- Staal, Domotica, Vision en 3D Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als katalysator voor sociale innovatie (het people perspectief) van de Christelijke Hogeschool Nederland (Leeuwarden) Doel: ontwikkelen van kennisclusters van bedrijven rondom het thema sociale innovatie en de noodzaak hiervan voor het bedrijfsleven. Premia plus door Hogeschool Van Hall Larenstein (Leeuwarden) Doel: competentie ontwikkelen en innovatie stimulering bij foodbedrijven middels simulatie Peter Buurman VNO-NCW NoordNieuws december

11 De kracht van de eerste indruk B i j e e n k o m s t v o o r v r o u w e l i j k e l e d e n g r o o t s u c c e s Helemaal op haar eigen manier, vol enthousiasme en met veel kwinkslagen, voerde Nelleke Mulder, directeur/eigenaar van Nelleke Mulder Image and Styling, de vrouwelijke leden van VNO-NCW Noord mee op een palet van kleuren. De kracht van de eerste indruk is algemeen bekend. Hoe dit eerste moment te beïnvloeden? Met kleur. In haren, huid en ogen schuilt het grote geheim. De kracht van kleur. Hoe te transformeren van power-vrouw tot toegankelijke toehoorder? Het is ons nu bekend. Een informele, verrassende middag met een hoog bewustwordingsgehalte. Akke Groenewoud Kleurrijk gezelschap in kleurrijke omgeving Links Jannie Tonnis de Graaf, rechts Nelleke Mulder Nelleke Mulder Ook communiceren met huidskleur Napraten en netwerken in aanstekelijk enthousiaste sfeer Gebiologeerd door kleur VNO-NCW NoordNieuws december

12 20% Winst is mooi Maar als ze niet betalen is het 100% verlies 15% inkoop 22% vaste lasten 43% personeel 20% winst Meppel / Emmen / Drachten / Groningen Tel: Fax: Meppel: Blankenstein 148 Emmen: Wilhelminastraat 90-92a Drachten: Omloop 58 Groningen: Leonard Springerlaan 9 Website: Ondernemers opgelet!! U besteedt veel tijd aan uw kostprijscalculatie. Een scherp en goed inzicht in uw kostenstructuur is belangrijk. Maar wat blijft er van uw calculatieschema over als uw klant niet kan betalen? Kroes & Partners Gerechtsdeurwaarders en Incasso besteden juist veel tijd aan debiteurenbeheer en incassobeleid, want betaalde omzet is pas behaalde omzet. Besteed ook meer tijd aan uw incassobeleid en maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Kroes & Partners is aangesloten bij GGN. Een landelijk netwerk van 30 kantoren die incasso's en gerechtelijke procedures uitvoeren. GGN heeft vestigingen in heel Nederland.

13 Van naobergeest naar wereldkampioenschap gehandicapten O o k n o o r d e l i j k b e d r i j f s l e v e n w o r d t o p g e r o e p e n m e e t e d o e n De wereld kampioenschappen atletiek voor gehandicapten worden in 2006 van 2 tot en met 10 september in Assen gehouden. Euro Champ koos voor de provincie Drenthe en de gemeente Assen. Doorslaggevend hierbij waren de goede voorzieningen en de saamhorigheid die in het Noorden nog aanwezig is. Het alom bekende en beroemde naobergeest is noodzakelijk om een sportevenement als dit te organiseren. De wereld kampioenschappen atletiek, of zoals het evenement officieel heet, the IPC Athletics World Championships Assen 2006 wordt door de noordelijke stichting Euro Champ georganiseerd.in 2003 werd al veel ervaring opgedaan bij de organisatie van de Europese kampioenschappen atletiek in Assen. Een prima generale repetitie voor de grootschaliger wereldkampioenschappen in Na de Paralympics is Assen dit jaar de gastgemeente van het grootste sportevenement voor gehandicapten. Meer dan 1500 sporters komen met 500 begeleiders uit 40 landen naar de Drentse hoofdstad. Bijdrage in natura De organiserende stichting Euro Champ denkt voor de organisatie 750 vrijwilligers nodig te hebben. Hoofddoelstelling van het evenement is om alle deelnemers hun wedstrijden te laten spelen in een goede en veilige omgeving met veel aandacht voor transport en accommodatie. De totale begroting van het evenement bedraagt 5,5 miljoen. Er zijn talrijke manieren als bedrijf Euro Champ bij de organisatie te helpen. Personenvervoer, materiaalvervoer, catering, communicatie(middelen), tenten zijn treffende voorbeelden van materialen en diensten waar Euro Champ een beroep doet op het noordelijk bedrijfsleven. In totaal is er nog een gekapitaliseerd bedrag van 1 miljoen nodig. Het evenement zal de nodige exposure genereren voor de atletiek - en gehandicaptensport. Daarbij zal het evenement voordelen opleveren voor Euro Champ en de aan haar gelieerde partners. Diepte-investering Euro Champ vindt het belangrijk dat het WK iets oplevert voor de regio en haar inwoners. Daarom worden er tal van nevenprojecten of side-events georganiseerd. 350 scholen in de provincie Drenthe worden uitgenodigd deel te nemen aan specifieke scholenprojecten waarbij de aandacht voor gehandicapten centraal staat. Ook worden scholen uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens een of meerdere dagen gedurende het WK. Euro Champ heeft het initiatief genomen voor een landelijk stimuleringsproject atletiek. Samen met de sportbonden KNAU, NebasNSG en de Johan Cruijff Foundation behoort er een gestructureerd sportaanbod in Nederland te komen, voor kinderen met een beperking. Euro Champ organiseert samen met de KNAU de landelijke KNAU jeugdatletiekdag en doet dat in Assen op 2 september 2006, de dag van de Opening van het WK. Euro Champ organiseert rond dit WK verschillende reïntegratieprojecten. Samen met de gemeenten Groningen en Assen worden mensen die buiten de maatschappij zijn gevallen, zoals in sommige gevallen langdurige werklozen, geresocialiseerd en begeleid. Het doel is o.a. het doorbreken van een sociaal isolement, het begeleiden en scholen van deze mensen met als doel weerbaarder terug te keren in de maatschappij. Hans Haerkens Euro Champ De stichting Euro Champ is dé organisatie op het gebied van topsportevenementen voor gehandicapten. Overal worden topsportevenementen georganiseerd, echter niet voor mensen met een handicap. De stichting Euro Champ is speciaal voor dit doel in het leven geroepen Euro Champ vindt het belangrijk dat topsport evenementen ook voor gehandicapten op een professionele wijze worden georganiseerd. Sporters en sportorganisaties eisen een topsportevenement met alles erop en eraan. Euro Champ zorgt dat dit gebeurt. Wat wil Euro Champ nu eigenlijk bereiken? Euro Champ heeft als doel om ieder jaar één of meerdere topsport-evenementen naar (Noord)- Nederland te halen. Om dit doel te realiseren heeft de stichting een tweetal subdoelstellingen: - Euro Champ wil hét kenniscentrum zijn voor gehandicapten topsport - Het promoten van topsport voor gehandicapten Euro Champ is gevestigd in Meppel, telefoonnummer , VNO-NCW NoordNieuws december

14 Bedrijfsnieuws stand van zaken Op het Chemie Park in Delfzijl komt de eerste natriumbicarbonaatfabriek van Nederland. De fabriek wordt gebouwd naast de bestaande sodafabriek van Brunner Mond die momenteel werk biedt aan meer dan 100 mensen. De nieuwe Brunner Mond fabriek levert 20 extra banen op. Voor de bouw van de fabriek is een investering gemoeid van 15 miljoen euro. De verwachting is dat de fabriek begin 2007 in bedrijf kan worden genomen. Met de nieuwe fabriek neemt de productie van natriumbicarbonaat door Brunner Mond in Europa met ton per jaar toe. Brunner Mond is de op een na grootste sodaproducent in Europa en de enige in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf is een van de grootste producenten van soda ter wereld. Rephartox, ontwikkelaar van geneesmiddelen met het hoofdkantoor in Onstwedde, is een van de kandidaten voor de ID-NL 2005, een jaarlijkse prijs voor de beste uitvinding. Het bedrijf is genomineerd wegens de ontwikkeling van anti-virale stoffen tegen virussen als SARS en de kattenziekte. Avesis, dé specialisten voor geluid- en beeldsystemen in Groningen heeft het failliete Eringa New Media overgenomen. Holthausen Gassen & Brandbeveiliging in Hoogezand gaat gasflessen transporteren voor Hoekloos en Shell. Het gaat om een half miljoen flessen per jaar. Het bedrijf is daarmee in een klap de grootste gasflestransporteur van Nederland. Het bedrijf bestaat 60 jaar. Er werken 17 mensen maar door de megaorder komen er vier bij. De Groningse vastgoedorganisatie SIG Real Estate is overgenomen door TCN Property Projects. De overname heeft geen gevolgen voor de 20 personeelsleden van SIG. Ook de naam van het bedrijf blijft gehandhaafd. Het Groninger bedrijf Dijkstra urban solutions heeft in samenwerking met TNO Defensie en Veiligheid een straatprullenbak ontwikkeld die explosiebestendig is, de Wastelift. Deze terroristproof prullenbak is eenvoudig plaatsbaar in bijvoorbeeld drukke publieksgebieden in steden. Bovendien heeft de prullenbak een veel grotere capaciteit dan de reguliere straatprullenbakken, zodat de exploitatiekosten aanzienlijk lager liggen. H&M houtbewerkingmachines uit Sneek heeft naar aanleiding van vragen uit de prefab industrie een montagesysteem ontwikkeld voor de houtskeletbouw. Deze machine vult het gat tussen een simpele houten tafel waarop elementen gespijkerd worden en de geautomatiseerde straten. Recentelijk is de naam Dommerholt & Van Dijk Advocaten in Heerenveen veranderd in Dommerholt Advocaten. Het adres blijft ongewijzigd. IT-productontwikkelaar TietoEnator breidt de activiteiten in Groningen uit. Na een succesvol eerste jaar gaat de van oorsprong Scandinavische onderneming extra personeel aannemen om de toegenomen werkzaamheden het hoofd te kunnen bieden. IT-productontwikkelaar TietoEnator heeft voor de olie- en gasindustrie een speciale lijn ofwel ICT-oplossing ontwikkeld, Energy Components. Energy Components is een geïntegreerd software product waarmee het mogelijk is de complete olie- en gasstromen te managen. Staalconstructiebedrijf Conwad in de Eemshaven gaat per 1 januari fuseren met concurrent Bakker Hydraulic in Elst. Beide bedrijven zijn gespecialiseerd in de productie van scheppen en grijpers voor autolaadkranen en graafmachines. Transporteur Drenth Lines uit het Groningse Oostwold wil verhuizen naar het nieuwe bedrijvenpark A7-noord bij Drachten. Het bedrijf heeft een optie genomen op een bouwkavel van 2 hectare. De transporteur, waar 55 mensen werken, verlaat Groningen omdat er in Drachten meer uitbreidingsmogelijkheden zijn. Bovendien is er een betere ontsluiting via de rijksweg A7. Advies en ingenieursbureau Oranjewoud in Heerenveen is overgenomen door het Goudse Centric Holding. Het bedrijf heeft alle aandelen overgenomen. Oranjewoud, met 1650 werknemers en een omzet van 182 miljoen euro, blijft zelfstandig opereren binnen de Centric Holding. Rederij Briese Shipping BV vestigt zich in Scheemda. Briese heeft al vestigingen in Duitsland, maar in Nederland wordt een compleet nieuwe en zelfstandige onderneming opgezet. Het bedrijf heeft voor 78 miljoen euro aan nieuwe schepen gekocht. Er kunnen in eerste instantie drie mensen aan het werk. De Hanzehogeschool Groningen telt in het studiejaar studenten. Binnen dit aantal vallen ook de nieuwkomers die dit jaar aan de hogeschool beginnen, een stijging van 9,4% ten opzichte van In Drachten komt het distributiecentrum van logistiek bedrijf DHL. Het nieuwe centrum biedt werk aan 200 personen. VNO-NCW NoordNieuws november

15 CEPAration BV uit het Brabantse Helmond heeft in Leeuwarden een Applicatie en Verkoop Centrum geopend. Het bedrijf produceert hoogwaardige keramische membranen voor het filtreren van vloeistoffen. De aanwezige kennis op het gebied van water, food en beverage bij het Van Hall Instituut en Wetsus was de doorslaggevende factor bij de keuze voor Leeuwarden. Het bedrijf biedt in eerste instantie werk aan één persoon, maar zal in korte tijd verder groeien. Erik-Jan Kreuze van het bedrijf Afier Accountants uit Tynaarlo is de winnaar van De Jonge Ondernemer van het Noorden 2005-prijs. Andere kanshebbers voor de Ondernemersprijs waren Wietske Kerkstra van Doubble U Promotions uit Groningen en Store Support eveneens uit Groningen. Ewald Lausberg, Arjen van Hijum en Ivo van de Boer van Store Support uit Groningen sleepten de publieksprijs in de wacht ter waarde van , in te ruilen voor advertentieruimte in twee grote noordelijke dagbladen. instellingen. Bovendien draagt Gasunie zorg voor de aanstelling van een lector. De Hanzehogeschool Groningen is in september 2005 gestart met de inrichting van het Energie Kenniscentrum. Het bedrijf Biovalue gaat in samenwerking met het Zeeuwse Delta een grote biodieselfabriek bouwen in de Eemshaven. De fabriek levert de regio dertig directe en tweehonderd indirecte arbeidsplaatsen op. Met de bouw is een investering van 35 miljoen euro gemoeid. Per jaar produceert de fabriek circa 80 miljoen liter biodiesel. De eerste paal gaat binnenkort de grond in. Sinds 1 oktober 2006 bestaat Speciaaladvocaten. Mr. drs. Miryam Breeuwer en mr. Dennis Wouda, beiden ervaren advocaten, hebben zich gevestigd in het kantorenpand De Kolonel, afslag Assen-Noord aan de A-28. Speciaaladvocaten richt zich op juridische en bedrijfskundige advisering, alsmede op het voeren van gerechtelijke procedures, speciaal voor ondernemingen. De in Heerenveen gevestigde liftenbouwer TBV Industry & Offshore B.V. heeft kunnen profiteren van het bezoek van de Russische delegatie onder leiding van president Poetin en een eerste order binnengehaald. TBV is gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van speciale personen- en goederenliften welke veelal toegepast worden in bijzondere schepen. Imtech Projects Noord-Oost B.V., deel uitmakend van Imtech N.V. (technische dienstverlening in Europa) heeft van het afvalverwerkingsbedrijf Synmet International B.V. in Enschede de opdracht gekregen voor de bouw van een belangrijk deel van de technologie in drie nieuwe recyclingprojecten in Engeland en Schotland. De totale aanneemsom bedraagt bijna twee miljoen euro. Directie Store Support neemt publieksprijs in ontvangst KPN neemt zestig van de 106 winkels van de failliete fotoketen Kral uit Veendam over. Het telecomconcern wil een aantal zaken ombouwen tot gecombineerde media-, telefonie- en internetwinkels. N.V.Nederlandse Gasunie en de Hanzehogeschool Groningen hebben een convenant getekend dat gericht is op de ontwikkeling van een Energie Kenniscentrum in Groningen. Door de ondertekening van dit convenant willen beide partijen een impuls geven aan de kenniscirculatie op energiegebied tussen bedrijven en De stichting Het Drentse Landschap en ASTRON hebben onlangs aan Oranjewoud opdracht gegeven om een plan op te stellen voor de inrichting van het centrale LOFAR gebied. In 2006 wordt daar een begin gemaakt met de bouw van de grootste radiotelescoop ter wereld en het LOFAR sensornetwerk. Dit gebied van ca 320 ha ligt tussen Buinen en Exloo en wordt doorsneden door het Achterste Diep. Het project Digitale ontwikkeling Drentse ondernemers (DoDo) heeft tijdens een bijeenkomst in Gieten ruim euro uitgekeerd aan vier bedrijven, te weten Ideeboys uit Emmen, Concordia BV uit Meppel, ATG Trading uit Havelte en Extra Interne Solutions uit Meppel. VNO-NCW NoordNieuws november

16 De WAO wordt op 1 januari 2006 vervangen door de WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. In deze wet staat werk voorop: werken moet beloond worden en meer werken moet meer beloond worden. Ook werkgevers worden door middel van financiële prikkels gestimuleerd er alles aan te doen om gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan het werk te helpen of te houden. Tegelijkertijd is er inkomensbescherming voor mensen die echt niet meer aan de slag kunnen komen. Dit betekent een breuk met de bestaande arbeidsongeschiktheidswetgeving, waarin de nadruk vooral ligt op inkomensondersteuning. WIA - werken Weer aan het werk Alle betrokkenen - werknemers, werkgevers, verzekeraars en het UWV zullen alles op alles moeten zetten ervoor te zorgen dat gedeeltelijk arbeidsgeschikten zo veel mogelijk aan de slag gaan of blijven. Dat begint in het eerste en tweede ziektejaar. De werkgever is sinds 1 januari 2004 verplicht een werknemer bij ziekte twee jaar lang minimaal 70 procent van het loon door te betalen. Bovendien zijn de werkgever en werknemer beiden verantwoordelijk voor acties die leiden tot de hervatting van het werk. Aan het eind van het tweede ziektejaar beoordeelt het UWV of beide partijen er alles aan gedaan hebben om de zieke werknemer aan het werk te houden of te krijgen. Als dat het geval is, dan volgt de keuring. Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte (dat is iemand die minder dan 65 procent arbeidsgeschikt is) heeft recht op een uitkering op grond van de WGA. Deze regeling stimuleert werknemers om (meer) te gaan werken omdat het totale inkomen stijgt naarmate iemand meer werkt. De WGA stimuleert ook werkgevers. Zo zijn werkgevers die een gedeeltelijk arbeidsgeschikte aan het werk helpen of houden niet verplicht het loon door te betalen als de betrokkene binnen vijf jaar opnieuw ziek wordt (no risk polis). Het UWV neemt in dat geval de loondoorbetaling over. Daarnaast krijgt een werkgever korting op de premies voor de sociale verzekeringen als hij een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst neemt of houdt. Ook de flexibele premie voor de WGA prikkelt de werkgever: de premie wordt lager naarmate minder van zijn werknemers in de WGA komen. De WGA kent eerst een op het laatst verdiende loon gebaseerde uitkering. Dit is wel gebonden aan een maximum. Werkt iemand, dan bedraagt de uitkering 70 procent van het verschil tussen het oude loon en het nieuwe (lagere) loon. Werkt iemand niet, dan is de uitkering 70 procent van het laatstverdiende loon. Bij de berekening van de uitkering geldt een maximum dagloon. De uitkeringsduur is - net als bij de WW - afhankelijk van iemands arbeidsverleden. Na afloop van deze uitkering bestaat recht op een loonaanvulling of een vervolguitkering. Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte die werkt en daarmee minstens de helft verdient van wat hij gezien zijn arbeidsbeperking nog zou kunnen verdienen ( resterende verdiencapaciteit ) krijgt een loonaanvulling van 70 procent van het verschil tussen het oude loon en de resterende verdiencapaciteit. Iemand die niet werkt of met werk minder dan de helft van zijn resterende verdiencapaciteit benut, heeft recht op een vervolguitkering van 70 procent van het minimumloon vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage. De gedeeltelijk arbeidsgeschikte heeft in beginsel tot zijn 65-ste aanspraak op de loonaanvulling of vervolguitkering. Uitvoering In 2006 kunnen grote werkgevers ervoor kiezen het risico voor gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid in hun bedrijf bij het UWV onder te brengen, zelf te dragen of onder te brengen bij een private verzekeraar. Kleine werkgevers die nu ook al eigenrisicodrager zijn, mogen dat blijven. Het UWV rekent in 2006 voor alle werkgevers (ongeacht hoeveel werknemers in hun bedrijf gedeeltelijk arbeidsgeschikt worden) een gelijke premie. Vanaf 2007 hebben alle werkgevers de keuze of ze het risico van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid van hun werknemers zelf dragen, onderbrengen bij een private verzekeraar of bij het UWV. Om eerlijke concurrentie tussen UWV en verzekeraars mogelijk te maken komt er vanaf 2007 een opslag op de UWV-premie voor de WGA. Inkomensbescherming Voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, is werkhervatting niet aan de orde. Een werknemer is volledig en duurzaam arbeidsongeschikt als hij niet meer dan 20 procent van zijn laatstverdiende loon kan verdienen en hij ook niet meer beter kan worden of de kans daarop heel klein is. De Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) kent een uitkering van 70 procent van het laatstverdiende loon. Hierbij geldt wel een maximum. Werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn en een geringe kans op herstel hebben, worden de eerste vijf jaar jaarlijks herkeurd om te bezien of herstel optreedt. Als een dergelijke werknemer op een VNO-NCW NoordNieuws december

17 naar vermogen gegeven ogenblik gedeeltelijk arbeidsgeschikt wordt verklaard, gaat deze over van de IVA naar de WGA. Is dat niet het geval, dan blijft men onder de IVA vallen. Zieke werknemers waarvan al eerder dan na twee jaar ziekte duidelijk is dat zij volledig arbeidsongeschikt zijn en geen kans op herstel hebben, kunnen na een wachttijd van drie maanden een aanvraag indienen voor een IVA-uitkering. Als zij inderdaad volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, dan krijgen zij vanaf dat moment een uitkering. De loondoorbetaling loopt gewoon door gedurende de eerste twee ziektejaren. De uitkering wordt hierop in mindering gebracht. Werknemers die minder dan 35 procent loonverlies lijden, vallen niet onder de regeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten, maar blijven zo veel mogelijk in dienst van de werkgever. Als zo n werknemer z n eigen werk niet meer kan doen en een baan accepteert bij een nieuwe werkgever dan heeft die werkgever recht op een no risk polis. Dit betekent dat de werkgever als de werknemer binnen 5 jaar ziek wordt het loon niet zelf hoeft door te betalen. Lagere kosten De IVA-uitkering zal met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 worden verhoogd tot 75 procent van het laatst verdiende loon als er in 2006 niet meer dan volledig duurzaam arbeidsongeschikten zijn bijgekomen. Zoals ook al door de sociale partners is afgesproken mag aan werknemers over twee ziektejaren niet meer dan 170 procent van het laatstverdiende loon aan ziekengeld zijn uitbetaald. Als aan beide voorwaarden is voldaan dan zal naast de uitkeringsverhoging ook de zogeheten Pemba-premie voor werkgevers worden afgeschaft. Het is dus ten voordele van zowel werkgevers als werknemers in de af te sluiten CAO s afspraken te maken die passen binnen de 170 procentregel. Hoewel sommigen na eerste lezing zullen denken dat WIA staat voor Wat Ingewikkeld Allemaal, heeft de WIA toch een belangrijk voordeel. De WIA levert op termijn een totale daling van de lasten voor werkgevers en werknemers op van bijna 2 miljard euro per jaar. Jan-Willem Lobeek VNO-NCW NoordNieuws december

18 Afsluitdijk wordt Aansluitdijk W e s t e r g o z o n e F r i e s l a n d p r e s e n t e e r t z i c h z e l f i n N o o r d H o l l a n d De Westergozone is het gebied dat aan de spoorlijn, de autosnelweg én aan de waterweg tussen Harlingen Leeuwarden ligt. Friesland kent twee economische kernzones. In het zuiden en oosten van de provincie is dat de A7 zone die van Sneek tot aan Drachten loopt en in het noorden de hiervoor omschreven Westergozone. De A7 zone presenteerde zich tot dusverre wat nadrukkelijker dan zijn noordelijke broertje Maar daar gaat verandering in komen. Tastbare resultaten Vallen er tastbare resultaten van de deelname aan de beurs in Alkmaar te verwachten? De reactie van Rik Siebers is duidelijk: We hebben ondernemers uit Noord-Holland uitgenodigd voor een excursieprogramma naar de Westergozone op 21 maart En daar is veel belangstelling voor. Daarnaast hebben op de eerste beursdag in Alkmaar de directeur van de Kamer van Koophandel in Alkmaar, de heer Jan Rik Siebers, projectmanager Westergozone vertelt: We zijn op diverse fronten actief en zullen de komende tijd binnen en buiten het gebied steeds meer van ons laten horen. De deelnemende gemeenten en de provincie Fryslân stimuleren op overheidsniveau de economische samenwerking en de ondernemersverenigingen, in één federatie gebundeld, doen datzelfde ook op het niveau van het bedrijfsleven. We werken aan publiek-private samenwerkingsvormen waar alle partijen baat bij hebben. In samenwerking met diverse kenniscentra en bedrijven onderzoeken we hoe we binnen bedrijfssectoren de bedrijfskolom kunnen versterken. Bijvoorbeeld door bestaande producten en diensten meerwaarde te geven en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Die stimulerende werking is goed voor de regionale economie en de werkgelegenheid. Presentatie in Alkmaar Onlangs presenteerde de Westergozone zich op de Regio Business Dagen voor Noord-Holland Noord in Alkmaar. Dat is een regionale zakenbeurs die zich richt op ondernemers, instellingen en overheden uit dat gebied. De Westergozone was daar dus een vreemde eend in de bijt. Rik Siebers glimlacht ontkennend. We zijn er uitermate gastvrij ontvangen en hebben er goede contacten kunnen leggen. We hadden dan ook een heldere boodschap: richt uw blik oostwaarts en laten we zaken doen. Met als aanvulling: maak van de Afsluitdijk een Aansluitdijk. Om dat goed te kunnen communiceren hadden we gekozen voor een collectieve presentatie in een open en toegankelijk beurspaviljoen. De Westergozone presenteerde een aantal thema s die kenmerkend zijn voor het gebied zoals financiële dienstverlening, glastuinbouw, industrie, zeehaven met op- en overslagfaciliteiten, bovengemiddelde bereikbaarheid en woonmilieu. Dus met nadruk geen aparte presentatie per gemeente maar een gezamenlijke Westergo uitstraling. En die boodschap is goed overgekomen Voorafgaand aan de beursdeelname is de pers in de regio Noord-Holland Noord over de deelname van de Westergozone en de achterliggende gedachte geïnformeerd. Bovendien hebben 7000 ondernemers boven het Noordzeekanaal een éénmalig Westergo Nieuwsbulletin ontvangen. Glaubitz en de directeur van de Kamer van Koophandel in Leeuwarden, de heer Eric Jansen een nieuw gezamenlijk initiatief aangekondigd. In de herfst van 2006 zal halverwege de Afsluitdijk een ontmoeting tussen ondernemers uit de beide provincies worden georganiseerd. Akke Groenewoud Tijdens de goed bezochte Ledenbijeenkomst Go Westergo van VNO-NCW Friesland te Harlingen ontstond een gemeenschappelijk gevoel met elkaar de sprong voorwaarts te maken. Projectgedeputeerde Jan Ploeg toonde zich bereid maximaal zijn bijdrage te zullen leveren. Harlingen, 12 december 2005 VNO-NCW NoordNieuws december

19 Nieuwe voorzitter VNO-NCW Friesland Durk van Tuinen Financieel directeur Frisia Zout, voorzitter VNO-NCW Friesland Per 1 januari 2006 treedt Rik Siebers terug als voorzitter VNO-NCW Friesland. Vanaf 1997 heeft de heer Siebers zich met veel enthousiasme ingezet binnen het bestuur van VNO- NCW Friesland en VNO-NCW Noord op vele fronten. Weinig vergaderingen liep hij mis. Gevraagd en ongevraagd gaf hij aanwijzingen die een finale bestuursreactie ten goede kwamen. Zijn veelzijdige kennis en engagement heeft hij op een groot aantal terreinen voor de vereniging zonder aarzelen beschikbaar gesteld. Zo maakte hij deel uit van de Noordelijke Regieraad Bouw en zat het periodieke overleg voor met noordelijke parlementariërs en gedeputeerden. De vereniging is hem veel dank verschuldigd. Per diezelfde datum neemt ook Alexius Collette, general manager Philips DAP Drachten, afscheid van het bestuur VNO-NCW Friesland. De heer Collette heeft als geen ander bijgedragen aan het transparanter maken van de vereniging voor haar leden met duidelijke meetbare doelstellingen. Zijn grote liefde ligt bij industrie en innovatie. Hoe hierin kennisaanbieders en kennisvragers beter met elkaar te verbinden. Tot slot mag zijn grote inzet om in Noord-Nederland te komen tot een vergelijkbaar ondernemers / kennisoffensief als rondom de regio Eindhoven niet vergeten worden. Noord-Nederland zou hiermee vanaf 2007 haar voordeel moeten doen. Alexius Collette verhuist naar Bangalore in India, waar hij leiding gaat geven aan het Philips Sofware Centre aldaar. De vereniging dankt hem oprecht voor zijn vele verdiensten. Vanaf 1 januari 2006 is Durk van Tuinen de nieuwe voorzitter VNO-NCW Friesland. De heer Van Tuinen is vanaf 2003 actief binnen het Friese bestuur. Vanaf 2004 maakt hij deel uit van het bestuur VNO-NCW Noord. Durk van Tuinen (48) is financieel directeur bij Frisia Zout B.V., een zelfstandige dochter van Esco- European salt industry te Hannover. Het bedrijf is marktleider in zout in West-Europa. Als voorzitter van de Ondernemersfederatie Westergozone is hij meer dan gemiddeld betrokken bij de regio Harlingen Franeker Menaldumadeel Leeuwarden ( een van de vijf noordelijke kernzones) op de nationale kaart te zetten. Daarnaast maakt hij deel uit van het algemeen bestuur van VNO- NCW en participeert actief binnen de commissie ruimtelijke ordening van VNO-NCW. De heer Van Tuinen woont in Workum, is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Wisseling van de wacht in Drachten Recentelijk had de wisseling van de wacht plaats van de eerste burger in de gemeente Smallingerland. Niet zo maar een gemeente. De tweede gemeente van Friesland met inwoners. Een voorbeeldgemeente voor menige overheidsbestuurder naar de opvatting van VNO-NCW Noord. Hèt voorbeeld van hoe een gemeentelijke organisatie ook geölied en gestroomlijnd kan functioneren. De vertrekkende burgemeester, de heer Pieter van der Zaag Pieter van der Zaag, is er als geen ander in geslaagd in woord en daad de gemeente Drachten een ondernemend profiel mee te geven. Een imago dat gedragen wordt door harde cijfers. Vele publieke en private partijen kunnen dit uit directe ervaring beamen. Zo kan verwezen worden naar de geslaagde complexe upgrading van industrieterrein De Haven maar ook naar het feit dat verkeersopstoppingen door de gemeente vooraf worden doorg d aan bedrijven die dit aangaat. De gemeente Drachten durft initiatieven te nemen. Van ambtenaren wordt een ondernemende houding verwacht. De gemeente is toegankelijk. Er is een proactieve houding bij vergunningverlening. Per kwartaal heeft een gestructureerd formeel en informeel overleg met het lokaal en sectorgewijs georganiseerde bedrijfsleven plaats. De communicatielijnen Bert Middel zijn kort en ter zake dienend. Het is de schone taak van Bert Middel in dezelfde geest de vaart erin te houden. Dan komt die spoorlijn als zweeftrein er met enige vasthoudendheid - vanzelf. VNO-NCW NoordNieuws december

20 B e d r i j f s b e z o e k H o o g h o u d t z o r g t v o o r n i e u w e a u t h e n t i c i t e i t Van cultuur en ambacht naar De naam van producent Hooghoudt is al meer dan 100 jaren onlosmakelijk met Groningen verbonden. De naamsbekendheid van Hooghoudt is groot. Niet in de laatste plaats vanwege de intensieve reclamecampagnes en marketing. Van oudsher is Hooghoudt bekend van de dubbele graanjenever maar het familiebedrijf gaat met zijn tijd mee. VNO-NCW Groningen was op bezoek bij Hooghoudt. Het bedrijf werd in 1888 door Hero Jan Hooghoudt opgericht en is sindsdien in handen van de familie geweest. Enkele jaren geleden heeft de vierde generatie Hooghoudt de leiding op zich genomen. Wie Hooghoudt zegt denkt waarschijnlijk allereerst aan de vermaarde Jonge Dubbele Graanjenever of de Kalmoes Beerenburg. Maar Hooghoudt produceert nog vele andere alcoholhoudende dranken. Bijvoorbeeld de succesvolle Royalty Vodka, die inmiddels in meer dan 40 landen verkocht wordt en de eigentijdse mixdrank WodkaPlus. Van slijterij naar food Het zijn uitdagende tijden voor dit Groningse familiebedrijf. De traditionele markt van binnenlands gedestilleerd laat geen groei meer zien en het bedrijf zoekt met diverse innovaties naar nieuwe vormen van continuïteit. Bert Hooghoudt heeft duidelijk gekozen voor authentieke producten met een eigentijdse touch. Dit succes is voorafgegaan door een continu proces van ontwikkeling en strategische keuzes. Het was een lange zoektocht, maar de keuze was noodzakelijk om te overleven als familiebedrijf. Door de offensieve introductie van een nieuw concept hebben we in rap tempo een Het eigen proeflokaal van Hooghoudt Proeverij van WodkaPlus VNO-NCW NoordNieuws december

NoordNieuws. Venster wijd open richting Noordoost Europa

NoordNieuws. Venster wijd open richting Noordoost Europa NoordNieuws Magazine van VNO-NCW Noord Jaargang 11 nummer 5 2006 Venster wijd open richting Noordoost Europa Water als vestigingsfactor Delfzijl kan weer een beetje ademhalen Senioreneconomie goed voor

Nadere informatie

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 Weeffouten gemaakt bij invoering euro ronald Plasterk, Pvda > Zorgen om spoorlijn groningen - Heerenveen > publieke en private partijen

Nadere informatie

NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 13 NUMMER 5 > 2008. > Investeringen in provinciale en lokale infrastructuur blijven achter

NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 13 NUMMER 5 > 2008. > Investeringen in provinciale en lokale infrastructuur blijven achter NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 13 NUMMER 5 > 2008 > Investeringen in provinciale en lokale infrastructuur blijven achter > Zuiderzeewerkers uit Stadskanaal > SNN moet meerwaarde bewijzen

Nadere informatie

Aanjagen, verbinden en versterken

Aanjagen, verbinden en versterken jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden en versterken De oogst van één jaar Energy Board jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden

Nadere informatie

Vizier op noordelijke kansen

Vizier op noordelijke kansen I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 2 > 2014 investeringsvisie Vno-ncw noord Vizier op noordelijke kansen > AnnemIeke LAntInk: niets zo slecht ALs niet meer meedoen > Anne JAn zwart

Nadere informatie

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Noord NL 17 Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Volop innovatie bij API Emmen Agro Valley, van kwantiteit naar kwaliteit Programmaraad: onderwijs beter aansluiten op de praktijk Samenwerking Noord-Nederland

Nadere informatie

De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer. Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18

De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer. Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18 In dit nummer o.a. Waar staat de NOM? 5 Op weg naar een biobased economy 11 Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18 De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer I N H

Nadere informatie

We willen dichtbij onszelf blijven

We willen dichtbij onszelf blijven Adelheid Ponsioen: We willen dichtbij onszelf blijven Juni 2011 Ledenmagazine van Ondernemerskansen in Turkije Biobased heeft de toekomst Beerze Bulten blijft innoveren Provincie Utrecht kan nog dynamischer

Nadere informatie

OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË

OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 3 > 2012 OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË terugblik op eerste WIllem lodewijk ConferentIe > Vno-nCW noord lanceert app Voor noordelijk bedrijfsleven

Nadere informatie

Uitgebreide terugblik Willem lodewijk Conferentie Het bedrijfsleven is aan zet

Uitgebreide terugblik Willem lodewijk Conferentie Het bedrijfsleven is aan zet I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 3 > 2013 Uitgebreide terugblik Willem lodewijk Conferentie Het bedrijfsleven is aan zet > De missie van Jan-Peter CruImIng > FlorIJnas: lot uit

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen

A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen juni 2012 Adriaan Vis: A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen Ledenmagazine van Topsporters zijn van toegevoegde waarde voor ieder bedrijf Wim van Baal werkt op een eiland Ondernemend aanbesteden

Nadere informatie

Drenthe klaar voor vuelta MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 2 > 2009. > Maakindustrie = kenniseconomie

Drenthe klaar voor vuelta MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 2 > 2009. > Maakindustrie = kenniseconomie I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 2 > 2009 Drenthe klaar voor vuelta > Maakindustrie = kenniseconomie > Mobilteitscentrum: van werk naar werk > De aarde is plat: internationale

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

bevorderen = klantgericht werken 22 Ondernemers doen Flinc 27

bevorderen = klantgericht werken 22 Ondernemers doen Flinc 27 In dit nummer o.a. Maria van der Hoeven ontmoet Siem Jansen 6 Food Future focust op innovatie 0 Globalisering biedt kansen 2 Op weg naar slimmere, efficiëntere energienetten 8 Investeringen bevorderen

Nadere informatie

Hier zetten we een punt.

Hier zetten we een punt. Magazine van VNO-NCW Noord Jaargang 12 nummer 6 2007 Hier zetten we een punt. Rijkswaterstaat wil bruggen bouwen Nieuw gezicht voor VNO-NCW Noord Jaarcongres: Ost, west, nord best Bedrijfsleven maakt zich

Nadere informatie

Uitwerking aanbevelingen commissie Dekker vertraagd

Uitwerking aanbevelingen commissie Dekker vertraagd 08 Jaargang 5 1 mei 2009 Nieuws, achtergronden en opinies uit bouw & infra Spoorwegaannemers: Werkgelegenheid railinfra in gevaar 2 4 8 Max van den Berg: Elkaar wat steviger vasthouden Robert Kloos: Nederlands

Nadere informatie

Voorwoord. versterkt de concurrentiepositie van uw onderneming.

Voorwoord. versterkt de concurrentiepositie van uw onderneming. Promotiedagen 2010 Voorwoord Ton Schroor Voorwoord Op 2 en 3 november staat Martiniplaza in Groningen twee volle dagen in het teken van ondernemen in Noord-Nederland. De jaarlijkse Promotiedagen voor het

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

Fryske Fiersichten: Lef hebben om te veranderen

Fryske Fiersichten: Lef hebben om te veranderen Magazine van VNO-NCW Noord Jaargang 12 nummer 2 2007 Fryske Fiersichten: Lef hebben om te veranderen Paarse krokodil eindelijk verdwenen uit Dierenpark Emmen Hoogopgeleide immigranten binnen jaar verzekerd

Nadere informatie

februari 2013 In dit nummer o.a.

februari 2013 In dit nummer o.a. februari 2013 In dit nummer o.a. Alex Berhitu en Hein Molenkamp: ambassadeurs van water Brusselse miljoenensteun voor Woodspirit Homemade verstevigt positie op de kaart, thuis en in de horeca I N H O U

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF traditie met een goed gevoel bedrijfsleven steunt dura vermeer

Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF traditie met een goed gevoel bedrijfsleven steunt dura vermeer NUMMER 10 december 2010 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF traditie met een goed gevoel Koninklijke Van Kempen & Begeer bedrijfsleven steunt jinotega Dura vermeer bouwt Hoe vindbaar is uw website? Het

Nadere informatie

Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012. > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar

Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012. > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012 Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar > VNO-NCW Noord 2012: What s in it for you? >

Nadere informatie

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen NR.02 2015 Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari

Nadere informatie

We willen kringlopen zoveel mogelijk sluiten. Hannet de Vries-In t Veld:

We willen kringlopen zoveel mogelijk sluiten. Hannet de Vries-In t Veld: april 2010 Hannet de Vries-In t Veld: We willen kringlopen zoveel mogelijk sluiten Ledenmagazine van Herman Hulshof: Kredietverzekeraars versterkten recessie Hoe duurzamer hoe hoger de kosten Het bruist

Nadere informatie

Succes- en belemmerende factoren EVC-markt

Succes- en belemmerende factoren EVC-markt Succes- en belemmerende factoren EVC-markt EMC ontwikkelt. performance. COLOFON Titel Opdrachtgever Auteurs Succes- en belemmerende factoren in de EVC-markt Projectdirectie Leren & Werken (W. Zwanenburg,

Nadere informatie

iddelpunt Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak

iddelpunt Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak iddelpunt Ledenmagazine van Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak december 2008 Jaarcongres VNO-NCW Midden groot succes Soepel ritsen door splitsen SES creative wil Europa veroveren

Nadere informatie