Werken aan herstel. Beleggingsstrategie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken aan herstel. Beleggingsstrategie"

Transcriptie

1 Werken aan herstel Beleggingsstrategie Uitgave 4e kwartaal 2012

2 Uitgave 4e kwartaal 2012 Werken aan herstel Al sinds het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis in 2008 werken beleidsmakers hard aan het herstel. Eindelijk lijken alle inspanningen vruchten te gaan afwerpen, hoewel er nog veel werk moet worden verricht. Het einde van het doormodderen lijkt evenwel in zicht te komen. De Europese Centrale Bank heeft onlangs een aantal ongekend gedurfde stappen gezet om de euro te beschermen en diverse indicatoren in de Verenigde Staten beginnen te wijzen op een mogelijke conjunctuuromslag. Didier Duret Chief Investment Officer, ABN AMRO Private Banking september 2012 Politieke onzekerheden zullen overigens nog een aanzienlijke invloed op de wereldeconomie kunnen hebben: de machtswisseling in China en mogelijk in de Verenigde Staten, de fiscale klif 1 die eind dit jaar in de Verenigde Staten opdoemt en de harde maatregelen die nodig zijn voor het behoud van de euro. Beleggers dienen zich van al deze factoren bewust te zijn bij hun streven om de waarde van hun portefeuille te versterken. De tijd is rijp voor beleggers om de bezorgdheid van zich af te schudden en de veilige havens te verlaten. Dit geldt vooral voor staatsobligaties, die bijzonder duur zijn geworden en dan ook beter gemeden kunnen worden. In plaats daarvan gaat onze voorkeur uit naar onder meer bedrijfsobligaties met een lagere kredietwaardigheid. Europese aandelen en kwalitatief hoogwaardig, beursgenoteerd Amerikaans onroerend goed. Bepaalde hedgefondsen kunnen eveneens goede mogelijkheden bieden. Het team van ABN AMRO Private Banking wil u via deze en andere publicaties helpen zorgvuldig en succesvol te beleggen. Uw relatiebeheerder en het dichtstbijzijnde Investment Advisory Centre (zie het achterblad van deze publicatie) staan klaar om samen met u die beleggingen te selecteren die het beste aansluiten bij uw beleggingswensen en uw risicoprofiel. 1 Het negatieve effect op de Amerikaanse economische groei als gevolg van het aflopen van een tijdelijke belastingverlaging per 31 december 2012.

3 Vooruitzichten vierde kwartaal, september Inhoud Inleiding Werken aan herstel 2 Economie Bodem lijkt bereikt; tegenwind blijft 3 Economie Pragmatische vooruitgang in eurocrisis 4 Economie Herstelwerk aan de euro verdelen 5 Aandelen marktvooruitzichten 6 Aandelen sectorvooruitzichten 7 Aandelenmarkt update thema megatrends 8 Nieuw aandelenthema Biologische oplossingen 9 Obligaties marktvooruitzichten 10 Obligaties portefeuilleallocatie 11 Valuta s vooruitzichten 12 Prognoses 13 Hedgefondsen 14 Grondstoffen vooruitzichten 15 Onroerend goed 16 Private equity 17 Vermogensallocatie 18 Medewerkers 20 Dit is een internationale publicatie van ABN AMRO. De vermogensallocatie en beschikbare beleggingsproducten kunnen per land verschillen. Neem voor informatie contact op met uw lokale adviseur.

4 2 Werken aan herstel We staan waarschijnlijk aan het begin van een fase waarin een brug wordt geslagen naar de toekomst en het doormodderen in Europa een minder prominente plaats inneemt. Traditionele bronnen van veilig rendement zijn opgedroogd, zodat beleggers hun vizier moeten richten op instrumenten waarin toekomstige economische waarde is verdisconteerd. Didier Duret Chief Investment Officer De oplossing van de schuldencrisis in de eurozone en de VS moet worden gezocht in de hervorming van het overheidsbeleid, politieke en maatschappelijke veranderingen en revolutionaire technologieën ondanks de schijnbare verlamming door de trage economische groei en politieke besluiteloosheid. De vertraging is pijnlijk en houdt een politiek risico in, maar van een malaise is geen sprake: het is een genezingsproces op weg naar duurzamere groei die minder afhankelijk is van schuld, hebzucht en handelsonevenwichtigheden. Beleidsmakers verstaan de kunst van beheerst bezuinigen en dynamische bedrijven bouwen toekomstige waarde op. Het jaar 2012 markeert een keerpunt: economisch in de VS en politiek in de EU. Belangrijkste trends Trage groei: zonder een duidelijk tijdpad voor herstel lijken de grootste risico s te worden afgedekt met een pragmatisch monetair beleid in de ontwikkelde landen en begrotingsmaatregelen in opkomende landen. Dit zal uiteindelijk leiden tot duurzamer herstel van groei en een beter marktsentiment. Geringer systeemrisico als eurozone uiteenvalt: deflatie is nu de voornaamste zorg van beleidsmakers in de VS, de eurozone en enkele grote opkomende landen. De fiscale klif in de VS, een malaise in Europa en de kans op een harde Scenario in de tijd Duurzame groei 2 % 1 % % -2 % Economische krimp Zwakke groei op lange termijn Uiteenvallen van de euro Bron: ABN AMRO Private Banking Beheerst bezuinigen traag herstel Uiteenvallen van de euro Uiteenvallen van de euro Uiteenvallen van de euro Uiteenvallen van de euro landing in China zijn bekende risico s en laten daardoor ruimte voor positieve verrassingen. Het moment van uitbodemen verschilt sterk per sector: de crisis heeft de concurrentieverhoudingen veranderd en gezorgd voor een nieuwe mix van winnende technologieën en landen van vestiging. Consumentengedrag en -vraag veranderen snel; dit vraagt om een positionering die afwijkt van de markt. Belangrijkste uitdagingen Voortbouwen op het marktvertrouwen: beleidsmakers moeten inspelen op de verbetering na hun doortastende maatregelen. De financiële markten kunnen hierover het beste oordelen, actie belonen en uitstel afstraffen. Differentiatie tussen dure en risicovolle beleggingen: beleggers moeten bepalen welke beleggingen een hoge prijs waard zijn zoals bedrijven met veel kasmiddelen en een duurzaam dividend en welke niet, zoals Amerikaanse Treasuries en Duitse Bunds. Inspelen op marktrisico s op de korte termijn: zelfs bedrijven met een solide fundamentele waarde zijn niet ongevoelig voor ontwrichtende veranderingen en volatiliteit. Belangrijkste kansen Aandelen: het afgenomen systeemrisico onderstreept de waarde die na de crisis is ontstaan en de veerkracht van bedrijfswinsten in een periode van trage groei. Biotechnologie: een economische revolutie in de maak onafhankelijk Duurzame groei en binnen de macro-omgeving met meerdere invalshoeken in gezondheidszorg (overwogen). Onroerend goed van goede kwaliteit: hoog rendement en laag schuldniveau, ondersteund door kasstromen. Winkelcentra en de 2020 huursector worden gesteund door tekenen van een omslag in de Amerikaanse woningsector. Gespecialiseerde hedgefondsen: strategieën zoals Discretionary, Global Macro en Event Driven zijn aantrekkelijk. Positief scenario High-yield VS en obligaties Basisscenario opkomende markten: zijn duur maar Negatief scenario blijven bij lage groei een bron van rendement.

5 Vooruitzichten vierde kwartaal, september Bodem lijkt bereikt; tegenwind blijft Aanhoudend benedentrendmatige groei en Group Economics Han de Jong Chief Economist De economische groei is dit jaar wereldwijd afgezwakt. De komende kwartalen ligt een bescheiden groeiversnelling in het verschiet, nu de productie uit het dal kruipt, het financieringsklimaat verbetert, de inflatie afneemt en stimuleringsmaatregelen de bedrijvigheid een impuls geven. Boventrendmatige groei is echter onwaarschijnlijk, omdat het begrotingsbeleid in veel ontwikkelde landen restrictief blijft en de schuldafbouw in de financiële sector en bij huishoudens doorgaat. Een langere periode van zwakke groei betekent dat de inflatie kan dalen, schokken in de grondstoffenprijzen daargelaten, maar maakt de wereldeconomie wel kwetsbaar voor negatieve gevolgen van de eurocrisis. Beleidsmakers in China nemen naar verwachting verdere maatregelen om de economie te stimuleren, zodat de nieuwe politieke leiding niet opgezadeld wordt met een scherpe groeivertraging. Recente economische indicatoren bevestigen dat de mondiale economie is vertraagd. Toch zijn er ook bemoedigende signalen - met name vanuit de VS. De arbeidsmarkt trekt aan, zij het in een laag tempo. Op de huizenmarkt lijkt een herstel te zijn ingezet (zie grafiek) en dit herstel kan nog wel even voortduren: de huizenprijzen lopen in bijna alle regio s op, het aantal onverkochte huizen neemt af en de woningbouw trekt aan. De bouwsector zakte tijdens de crisis fors in en is nu zo klein dat zij niet snel als aanjager van het BBP zal fungeren. Amerikaanse bedrijven blijven voorzichtig, wellicht vanwege de komende presidentsverkiezingen en de onzekerheid over het begrotingsbeleid. Wanneer het Congres de bestaande wetgeving met betrekking tot een tijdelijke belastingverlaging, niet verandert, valt de economie eind dit jaar van de zogenoemde fiscal cliff met forse budgettaire verkrapping als gevolg. Wij gaan ervan uit dat het Congres de klap zal willen verzachten, maar niet volledig ongedaan zal maken. Onze inschatting is dat de Amerikaanse economie bescheiden blijft groeien, om in 2013 in kracht toe te nemen. Ondernemersvertrouwen neemt toe De vertrouwensindicatoren zijn dit jaar in de meeste landen verzwakt, maar in de VS en Europa dalen de inkoopmanagersindices niet langer sommige stijgen zelfs licht. Een lagere inflatie, snelle voorraadafbouw en beter financieringsklimaat spelen daarbij waarschijnlijk een rol. Deze factoren zullen de economische bedrijvigheid voorlopig blijven stimuleren. Lager groeitempo in China China is de op een na grootste economie ter wereld en levert sinds de crisis een forse bijdrage aan de mondiale groei. Het groeitempo ligt dit jaar echter fors lager. Hoewel het vijfjarenplan dat zich meer op consumptie richt en minder op investeringen en export uitging van een lichte vertraging, is dat doel overtroffen. De algemene bedrijvigheid heeft ook last van de zwakkere huizenmarkt. In tegenstelling tot veel Westerse landen beschikt China over een arsenaal aan budgettaire en monetaire instrumenten om de economie te steunen. Die zijn nog maar mondjesmaat ingezet. Gezien de wisseling van de wacht later dit jaar, zal de huidige partijtop extra stimuleringsmaatregelen nemen om de nieuwe leiding niet met grote economische problemen op te zadelen. Tot slot is de conjunctuur in de ontwikkelde landen het dieptepunt gepasseerd, zodat ook een verbetering van de externe omgeving in het verschiet ligt. Huizenprijzen VS j-o-j (%) Bron: US Case Shiller home price index/bloomberg

6 4 Pragmatische vooruitgang in eurocrisis Eenheid bewaren in crisistijden en Group Economics Han de Jong Chief Economist De eurocrisis blijft het grootste risico voor de wereldeconomie. Een uiteenvallen van de gemeenschappelijke munt is extreem kostbaar, veroorzaakt een scherpe neergang in Europa en trekt de wereldeconomie in zijn val mee. Europese leiders zijn er tot nu toe met moeite in geslaagd om de eurozone bij elkaar te houden. Crisissituaties zijn opgevangen door noodmaatregelen van overheden en de Europese Centrale Bank (ECB), terwijl politici in een complex proces zijn begonnen om de institutionele structuur van de monetaire unie te verbeteren. Doorzettingsvermogen vereist De strategie lijkt relatief duidelijk. De euro valt of staat met een begrotings-, banken- en misschien ook politieke unie. De meeste betrokkenen zijn het daarover eens. Onduidelijk is of men op dezelfde lijn zit wat betreft de consequenties. Toch zijn er op dit lange traject al belangrijke, bemoedigende stappen gezet. Commentatoren van buiten de eurozone onderschatten vaak dat alle betrokkenen uiteindelijk de wil hebben om het proces tot een goed einde te brengen. Vooruitgang gaat langzaam omdat de onderhandelingen complex zijn. Balans van centrale banken: ECB/Fed geïndexeerd 350 FED ECB jan 2008 jan 2009 jan 2010 jan 2011 jan 2012 Bron: Thomson Reuters Een pragmatische ECB Naast het toezicht op de banken is het de taak van de ECB om het financiële stelsel draaiende te houden en een klimaat te scheppen dat de economische groei bevordert. Door deze niet-conventionele maatregelen heeft de ECB, in navolging van de Fed haar balans verdubbeld (zie grafiek). Hoewel sommige maatregelen controversieel zijn, lijkt de ECB zich goed bewust van wat er van haar verwacht wordt en wil zij die verwachtingen onder leiding van Mario Draghi waarmaken. Het meest waarschijnlijke scenario is dat de eurozone overeind blijft. Wanneer dit ook tot de financiële markten doordringt, neemt de spanning de komende kwartalen af en verbetert het financieringsklimaat, waardoor het ondernemersvertrouwen zich herstelt en de economische groei aantrekt.

7 Vooruitzichten vierde kwartaal, september Herstelwerk aan de euro verdelen ECB schiet te hulp Group Economics Nick Kounis Head Macro Research De zorgen op de financiële markten over de toekomst van de euro zijn de afgelopen weken duidelijk afgenomen. De eurozone had dringend behoefte aan meer financiële vuurkracht op de korte termijn en de verhoging van de leencapaciteit van het noodfonds European Financial Stability Facility (EFSF) / European Stability Mechanism (ESM) naar EUR 500 miljard is een stap in die richting, terwijl het programma van de ECB voor het ongelimiteerd opkopen van staatsobligaties eindelijk een geloofwaardig vangnet biedt voor probleemlanden, mits die akkoord gaan met structurele hervormingen. Door de maatregelen van de ECB zijn de systeemrisico s voor de euro wanneer grote lidstaten in financiële problemen komen, afgenomen. De echte oplossing voor de crisis ligt natuurlijk in handen van de politiek. De bijdrage die de ECB kan leveren, is het financiële systeem zo goed mogelijk te laten functioneren en een renteklimaat te creëren dat die economische groei bevordert. De politiek heeft de werktuigen Probleemlanden moeten doorgaan op de ingeslagen weg om hun overheidsfinanciën op orde te krijgen volgens het afgesproken tijdpad en hun concurrentiekracht herstellen. Dat doet economisch en maatschappelijk pijn en wordt veeleer een kwestie van jaren dan van maanden. Daarnaast is verdere economische integratie cruciaal. Een bankenunie om de vicieuze cirkel tussen banken en overheden te doorbreken, komt dichterbij. Het streven is om eind volgend jaar een centrale toezichthouder te hebben, waardoor rechtstreekse herkapitalisatie van banken door de Europese reddingsfondsen mogelijk wordt. Een andere uitdaging is een begrotingsunie, waaraan landen meer soevereiniteit zouden moeten afstaan. Dit is ongetwijfeld een lang en ingewikkeld proces. Het begrotingspact, waarin striktere begrotingsdiscipline is afgesproken, treedt begin volgend jaar al in werking. Gezondere overheidsfinanciën en strengere begrotingsregels maken uiteindelijk de weg vrij voor euro-obligaties. ECB OMT IMF QE EFSF EU ECOFIN ESM SMP

8 6 Aandelen marktvooruitzichten Herstel zichtbaar Sybren Brouwer Global Head Equity Research Het politieke doormodderen in de eurozone en de Amerikaanse schuldencrisis luiden een nieuwe economische realiteit in van lagere groei. Aandelenbeleggers zien deze realiteit misschien als een nieuw punt van zorg, waardoor het sentiment op de aandelenmarkten wellicht niet al te positief is. Toch is deze toestand van de wereldeconomie niet per definitie slecht voor aandelen. Er is in ieder geval geen politieke of economische verlamming. Bovendien gaan beleidsmakers in de juiste richting en hebben ze actieve steun van de centrale banken om de systeemrisico s te verminderen en een bestendiger en evenwichtiger groei van de wereldeconomie te bewerkstelligen, waarin de concurrentieverhoudingen in het bedrijfsleven zijn veranderd. Beleggingskansen tussen de bedrijven door De ECB en EU-leiders nemen in september politiek belangrijke besluiten, die resulteren in een versneld herstel of leiden tot een tijdelijke terugval. Een positief resultaat zou de aandelenrally in Europa en opkomende landen steunen. Wellicht dat de meer cyclische (en financiële) fondsen weer in trek komen. Een negatief resultaat zou de aandelenkoersen waarschijnlijk drukken, maar is niet per se rampzalig voor de winstontwikkeling van bedrijven. Zolang beleidsmakers sturen in de richting van beheersbaarheid van de staatsschulden, is er vooruitgang en kunnen eventuele tegenvallers in het vierde kwartaal ook instapkansen bieden. Ondanks de recente rally zijn de waarderingen historisch gezien aantrekkelijk, in zowel de ontwikkelde als de opkomende markten. Opnieuw Europa Op regionaal niveau hebben wij vanwege de lagere waardering (zie grafiek) en de potentiële inhaalslag als gevolg van het lagere systeemrisico een voorkeur voor Europa (nu overwogen) ten koste van de VS (onderwogen). De VS fungeert al bijna twee jaar als veilige haven met bovengemiddelde ratio's. Waarderingen en winstgroei potentieel zijn nu in het voordeel van Europa. Vanwege de bescheiden waarderingen winnen ook de opkomende markten (overwogen) mogelijk terrein. Hoewel de winsten op de korte termijn gedrukt worden door de wereldwijde economische vertraging, zijn de vooruitzichten voor verdere groei van de winst op de middellange tot lange termijn goed. Wij richten ons op kwalitatief hoogwaardige bedrijven met duurzame groei en een solide kasstroom. Deze aandelen zijn duurder geworden vanwege de voorkeur voor fondsen met een laag risico. Maar bij een lage rente is een stabiele kasstroom een groot pluspunt; de koersen van deze aandelen kunnen dus nog verder stijgen. Waarderingsverschil tussen VS en Europa aug 05 mei 06 feb 07 nov 07 aug 08 mei 09 feb 10 nov 10 aug 11 mei 12 Bron: Bloomberg MCSI USA koers/winst MSCI Europe koers/winst Beleggings-categorie Fundamentele visie Aanbeveling Aandelen: Overwogen Afnemend systeemrisico toont waarde van aandelen terwijl obligaties laag renderen Forse winsten op brede indices verhullen grote verschillen Neerwaartse risico's op korte termijn bieden kansen Bestendige winstgroei vormt veilige haven op aandelenmarkten Ondernemingen met bestendige winstgroei blijven duur: hun koers wordt bepaald door concurrentie op lange termijn, ongeacht economische groei Beleggers bereid om een premie te betalen voor solide kasstroom in klimaat van lage rente Te vinden in de industrie, gezondheidszorg, opkomende markten en via thematische aanpak

9 Vooruitzichten vierde kwartaal, september Aandelen sectorvooruitzichten Spitten naar duurzame winstgroei Sybren Brouwer Global Head Equity Research Overweging in aandelen kan worden gerealiseerd door uitbreiding van de positie in (sub)sectoren en ondernemingen met duurzame kasstromen. Onze favoriete sector is gezondheidszorg, vooral biotechnologie (zie twee volgende pagina s). Binnen industrie (overwogen) prefereren wij commerciële diensten en kapitaalgoederen, die profiteren van infrastructurele investeringen, groene energie en lagere gasprijzen. Onze favoriete consument-gerelateerde subsectoren zijn luxe goederen, consumentendiensten en huishoudelijke & persoonlijke producten. Olieservices, chemie en software & IT-diensten laten stabiele kasstromen en duurzame groei zien. De financiële sector is opgewaardeerd naar neutraal vanwege het afgenomen systeemrisico en de verwachte duidelijkheid over een bankenunie en het bankentoezicht in de eurozone. Overwogen - Neutraal - Onderwogen Sector Subsector Top aandelen Commentaar Energie Basismaterialen Industrie Luxe goederen & diensten Consumptiegoederen Gezondheidszorg Financiële sector Informatietechnologie Telecommunicatie Nutsbedrijven Olieservices Geïntegreerde oliebedrijven Exploratie & productie Raffinage Chemie Metalen & mijnbouw Bouwmaterialen Papier & Bosbouw Commerciële diensten Kapitaalgoederen Transport Luxe goederen Consumentendiensten Detailhandel Auto's & onderdelen Media Huishoudelijke & persoonlijke producten Voedingsmiddelen detailhandel Voedingsmiddelen, dranken & tabak Gezondheidszorg - apparatuur & diensten Farmacie, biotech en biowetenschappen Gediversifieerde financiële diensten Verzekeraars Banken Vastgoed Hardware & IT-apparatuur Software & IT-diensten Halfgeleiders & halfgeleiderapparatuur Telecommunicatiediensten Duurzame energie Gereguleerde/multi-utiliteitsbedrijven Haliburton, Saipem Royal Dutch Shell, Chevron CNOOC, Whiting Petroleum Valero BASF, Agrium, Lanxess, Incitec Pivot Rio Tinto, Freeport, Barrick Gold Heidelberg Cement International Paper Intertek, Bureau Veritas ABB, EADS, Schneider, Caterpillar, Emerson, Deere, GE, H, Whampoa, MTR, China Comm Constr, Mitsui & Co, Keppel Corp, LVMH, Richemont, adidas, Lennar, LG Electronics Compass PPR, Target BMW, Volkswagen, Hyundai Motors, Michelin CBS, Walt Disney, WPP, Wolters Kluwer Henkel, L'Oréal, Reckitt Benckiser, Estée Lauder, Procter & Gamble Tesco, CVS Caremark Nestlé, Nutreco, Pernod Ricard, Coca-Cola, MJN, Kraft Foods DaVita, Thermo Fisher, Fresenius SE Gilead Sciences, Celgene, Actelion, Pfizer, Roche American Express, JP Morgan, Wells Fargo Allianz, Zurich FS, AXA, Prudential UK, AIA group HSBC, Standard Chartered, ICBC, CCB Simon Property Group, Cheung Kong, Keppel Land, Unibail Rodamco EMC Google, Nuance Communications, IBM Samsung Electronics Vodafone, France Telecom, KPN, China Telecom, China Unicom EDP Renovaveis, Enel Green Power GDF Suez, Veolia Environment, NextEra Energy Rally vanaf laag niveau als sentiment verbetert Hoog dividendrend, bescherming tegen volatiliteit Olie beperkt potentieel; aardgas structureel zwak VS: goede raffinagemarges: Europa: overcapaciteit Lage gasprijs VS gunstig Voorkeur: mijnbouw, schaarse metalen, bulkgoederen Begrotingsmaatregelen worden merkbaar Vraag & pulp spot stabieler; seizoenmatige zwakte Toenemende regelgeving & verdere outsourcing Kortcyclisch onder druk; mogelijk beter in 2013 Groei passagiersverkeer; brandstofprijs probleem Omslag in sector: woningbouwers uit rode cijfers Aandelenrendement als koersaanjager Omzettrend sterk maar winst onzeker Vertragende groei ingeprijsd, opwaarts potentieel Hogere prijzen content negatief voor grote netw, Voorkeur voor persoonlijke verzorging bij krachtige vraag Nog steeds structurele en cyclische uitdagingen Solide winst, hoge waarderingsniveaus, margedruk Uitgaven voor essentiële zorg niet in gevaar in VS F&O, kasstroom zeer fors, goede waardering Kwaliteit, defensief en gediversifieerd = winnaars Lichte technische verbetering Positie in groeiregio's ipv Europa Topkwaliteit op eerstklaslocaties Cloud computing In het algemeen defensief Sterk in smartphones & tablets; groeitrends Moeilijke situatie, vooral in Europa Onzekerheid rondom subsidies heeft drukkend effect Fletse omstandigheden; recessie in EU een last

10 8 Aandelen update thema megatrends Edith Thouin - Head Theme Research Ons nieuwe thema, Biologische oplossingen, sluit goed aan bij onze bestaande thema's. Een van de belangrijkste basisaannames voor deze portefeuille is de toenemende vraag van de welvarender middenklasse naar goederen en diensten, vooral in snelgroeiende markten. Er zijn nieuwe aanvoerbronnen nodig en deze moeten voldoende hernieuwbaar en milieuvriendelijk zijn. Een nieuw golf technologieën zal gevolgen hebben voor de manier waarop wij in de komende jaren gaan consumeren en produceren. Thema Intro- Argumenten Belangrijkste vertegenwoordigers Huidige opinie ductie thema s New age of services No-nonsense consument Groene infrastructuur Big is beautiful Vul de fabriek Beter leven Europese juweeltjes Kwaliteit telt De consument is terug Fusies & overnames met een reden Pricing power Kwaliteitsdividend De Feel Good factor Gas geven K K K K K K K K K K K K K K Naarmate de wereldhandel groeit, neemt de behoefte aan transport, opslag en inspectie van goederen toe. Consumenten hebben veel schulden en proberen hun levensstandaard hoog te houden maar wel tegen gereduceerde prijs. Langetermijntrends (milieuvriendelijkheid en energiebesparing) en kortetermijnfactoren (stimuleringsprogramma's) goed voor groene infrastructuur. Beleggers richten zich op grote ondernemingen die kunnen uitbreiden in opkomende markten (OM) om echt wereldwijde spelers te worden. Omdat de vraag weer aantrok en de voorraden historisch laag waren, kon de productie weer worden aangezwengeld. De toenemende en veranderende behoeften van consumenten in OM naarmate deze opklimmen in de behoeftepiramide van Maslow. Grote Europese expertise en sterke merknamen zijn gewild bij de groeiende wereldwijde middenklasse, mede dankzij de zwakker wordende euro. Naarmate de productie in OM stijgt in de waardeketen en de wereldhandel verder groeit, neemt de behoefte aan wereldwijde kwaliteitsstandaarden, inclusief milieu- en veiligheidsregels, toe. Doordat het herstel (in de VS en Azië) aan kracht wint, zijn de consumentenbestedingen leidend. Bedrijven hebben veel geld in kas. Verticale integratie en schaarsteproblemen leiden tot meer overnames. In een tijd van versobering blijkt prijsstelling essentieel voor ondernemingen om marges op peil te kunnen houden en winstgroei op lange termijn te kunnen waarborgen. In een onzeker klimaat met lage rente richten beleggers zich op aandelen die dividend uitkeren als stabiele bron van rendement. Nadruk op trends m.b.t. gezondheid en wellness, ontspannen in tijden van veel stress. Schaliegasrevolutie in de VS zal ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende bedrijven. Vopak, SGS, Intertek, Burlington Northern (overgenomen door Berkshire Hathaway) Amazon, Fielmann, Ryanair, Tesco, Walmart, McDonalds, H&M Nalco (overgenomen), Syngenta, DSM, Arcadis, Veolia, Flour Samsung Electr. (*voorkeur EDR), HSBC, Roche, Oracle, Coca-Cola, LVMH, Caterpillar, Walmart ASML, Caterpillar, Siemens, Imtech, Arcelor Mittal, ABB, Aalberts Samsung Electr.,(*voorkeur EDR), Adidas, Genting B., Mead Johnson, Heineken, Prudential, Intertek BASF, DSM, Daimler, Fresenius, L Oréal, Intertek, Sanofi, Siemens Mead Johnson, Bureau Veritas, Thermo Fischer, Symrise, Vopak, Fresenius, DSM Adidas, Apple, Daimler, Fedex, Randstad, Simon Property, Swatch, Wereldhave Mead Johnson, Mosaic, Gea, Symrise, Starbucks, Actelion, Qiagen Apple, Philip Morris, Allergan, Lanxess, Coca-Cola, Nestle, Reckitt Benckiser, Starbucks BASF, DSM, Philip Morris Intl., Royal Dutch, Roche, AT&T, Nestle, Bristol Myers, Vodafone Allergan, Estee Lauder, DSM, WeightWatchers, Starbucks, L Oréal, DaVita Dow Chemical, BASF, Lyondell Basell, Intl. Paper, Kinder Morgan Aanbevolen Beëindigd feb Kopen Kopen Beëindigd mei 2011 Aanbevolen Kopen Aanbevolen Houden Kopen Kopen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen

11 Vooruitzichten vierde kwartaal, september Nieuw aandelenthema Biologische oplossingen Edith Thouin - Head Theme Research Door de snelgroeiende wereldbevolking raken de mondiale hulpbronnen sneller uitgeput dan ooit tevoren. Er moeten nieuwe voorraden of alternatieve hulpbronnen worden gevonden. Niet-hernieuwbare en vaak milieuvervuilende en fossiele grondstoffen moeten worden vervangen door levende en hernieuwbare hulpbronnen. En dat is precies waar de wetenschap al tien jaar mee bezig is, al realiseren de meeste mensen zich dat niet. Nieuwe ontdekkingen op het gebied van de biotechnologie kunnen dienen als alternatief voor onder meer olie, producten op oliebasis, farmaceutische producten op chemische basis en producten op chemische basis ter verbetering van de landbouwproductiviteit. Dit overzicht lijkt misschien heel divers, maar de R&Dinspanningen en ontdekkingen in deze zeer verschillende bedrijfstakken worden geïntegreerd (ook door overnames) binnen een nieuw soort biotechnologiegiganten die opereren binnen de meeste hieronder genoemde opkomende biotechnologiesectoren. Ze stappen over van vervuilende chemie naar groene en duurzame oplossingen. Toonaangevende voorbeelden zijn DuPont, Amgen, Celgene en Gilead Sciences in de VS, DSM in Nederland, Roche en Syngenta in Zwitserland en BASF in Duitsland. Het brede spectrum van biotechnologie kan worden onderverdeeld op basis van vier kleuren : Rode biotechnologie betreft de ontdekking en introductie van biologische geneesmiddelen en diagnostische technieken op basis van de vele nieuwe inzichten in het menselijk DNA. Witte biotechnologie staat voor industriële toepassingen op basis van organische grondstoffen voor het maken van biologisch afbreekbare plastics ter vervanging van producten die nu nog op oliebasis worden gemaakt met behulp van sterk vervuilende chemicaliën. Groene biotechnologie stelt boeren in staat om, door modificatie van plantenzaden, een veel grotere en beter voorspelbare oogst te behalen. Blauwe biotechnologie gebruikt enzymen voor het zuiveren van waterbronnen. Amgen Celgene Gilead Roche DuPont DSM Monsanto Syngenta DuPont Ecolab DSM

12 10 Obligaties marktvooruitzichten De euro is onomkeerbaar (Mario Draghi, Londen, 26 juli 2012) Roel Barnhoorn Global Head Bond Strategy Sterke impuls door ECB Tegen de achtergrond van de schuldencrisis in de eurozone zullen beleidsmakers in de EU vastberaden om een ramp te voorkomen zich inspannen om onwelkome rentestijgingen te voorkomen: de weg naar herstel blijft immers kritiek. Met de recente plannen voor de aankoop van perifere staatsobligaties onder strikte beleidsvoorwaarden biedt de ECB een vangnet voor de eurozone en heeft zij tijd gewonnen voor het oplossen van de staatsschuldcrisis. Het is vrij waarschijnlijk dat Spanje en Italië om externe hulp vragen. Kredietbeoordelaars kunnen dit positief interpreteren en politici hebben meer tijd voor hervormingen. De effectiviteit van de beleidshervormingen zal door de kapitaalmarkten nauwlettend in de gaten worden gehouden maar beperkt het risico van een excessief hoge rente voor perifere obligaties. Doordat de kapitaalmarkten minder gaan speculeren op het vertrek van landen uit de eurozone, is de potentiële uitstroom van vermogen uit veilige havens een risico voor houders van langlopende Duitse staatobligaties. Verenigde Staten: geboeid door kwantitatieve verruiming Voor de VS zullen de dubbele dreiging van financiële chaos in Europa en de beëindiging van belastingvoordelen begin 2013 (de al vaker genoemde fiscal cliff) de aandacht van de Fed gericht houden op preventieve verruiming. Hierdoor zal de lange rente de komende maanden laag blijven en zal het zoeken naar rendement op de vastrentende markten aanhouden. De Fed zal pas krachtig optreden als de kosten groter worden dan de voordelen, wat het risico van te sterke verruiming compenseert. Dit maakt de yieldcurve niet aantrekkelijk (zie grafiek). Azië Aziatische beleidsmakers proberen de groei op gang te houden en een boom-bustcyclus voor onroerend goed te vermijden. Omdat in Azië geen schuldencrisis heerst, is de gemiddelde kredietwaardigheid van zowel bedrijven als overheden nog steeds goed en zijn de schuldratio s beperkt, vooral in Zuid-Korea. Negatieve reële yieldcurves in VS en Duitsland 0% -0,8% -1,5% -2,3% -3,0% 2Y 3Y 5Y 7Y 10Y Bron: ABN AMRO Private Banking/Bloomberg VS Duitsland Beleggingscategorie: Onderwogen Fundamentele visie Bepalende factoren Aanbeveling Staatsobligaties: Onderwogen Bedrijfsobligaties: Overwogen Rendement op staatsobligaties van kernlanden onder druk op huidige niveaus Obligatieaankopen door ECB gericht op vermindering excessieve rente op staatsobligaties uit periferie Bedrijven met veel liquiditeiten staan er beter voor dan veel overheden. Het zoeken naar rendement draagt bij aan krappere spreads van bedrijfsobligaties Marktliquiditeit blijft beperkt Geringe risicobereidheid Beleggers zoeken naar rendement Laag insolventie- percentage mede dankzij sterke balansen Neutrale duration Voorkeur voor Belgische en Franse staatobligaties; neem winst op staatsobligaties kernlanden Neem winst op dure obligaties met investment grade rating Volg aanbevelingen in het Credit Handbook, Covered Bond Handbook en Monthly Bond Opportunities Dek posities in high-yield VS af in EUR Allocatie naar opkomende markten met Aziatische bedrijfsobligaties

13 Vooruitzichten vierde kwartaal, september Roel Barnhoorn Global Head Bond Strategy Obligaties portefeuilleallocatie Herpositionering Reëel rendement (5 jaar) +3,52% High-yield VS +1,39% Opkomende markten +0,92% Gemiddelde investment grade Laag rendement De omstandigheden op de kapitaalmarkten zijn over het geheel verbeterd. De rente op staatsobligaties ligt (bijna) op het laagste niveau sinds het uitbreken van de crisis. Bedrijfsobligaties met een lagere rating zullen het door de monetaire verruiming goed blijven doen. Door het lage en zelfs negatieve reële rendement (zie grafiek) zijn staatsobligaties uit kernlanden erg gevoelig voor renteschommelingen en dus onverenigbaar met de lage risicoverwachtingen van de meeste obligatiebeleggers. Herpositionering naar lagere credit rating Wij zijn ons meer gaan richten op rendementsverhoging dan op kwaliteit en hebben daarom het belang in staatsobligaties uit kernlanden en eersteklas bedrijfsobligaties verminderd. Obligaties met een lagere of niet-kredietwaardige rating bieden mogelijkheden en wij zullen dit kwartaal mogelijk ook converteerbare obligaties gaan toevoegen. Het insolventierisico voor Amerikaanse bedrijven zal waarschijnlijk beperkt blijven, maar IG bedrijfsobligaties uit de periferie van de EU kunnen door de schuldencrisis onder druk komen en soms hun IG rating kwijtraken. Dit kan selectief waarde opleveren voor nietfinanciële Europese high-yield obligaties. Obligaties uit opkomende markten zijn een belangrijke bron van extra rendement en spreiding van emittenten. Bij valutaconcurrentie prefereren wij obligaties uit de VS en EU. Bij gelijke ratings zijn bedrijfsobligaties uit opkomende markten aantrekkelijker dan die uit ontwikkelde landen. Tot slot trekt extra rendement vermogensstromen aan, wat gunstig is voor onze allocatie aan obligaties met een lagere rating, niet-kredietwaardige obligaties uit de VS en obligaties uit opkomende markten (bij voorkeur Aziatische bedrijfsobligaties). Aanbevolen duration obligatieportefeuille: neutraal -1,48% Treasuries VS -1,72% Duitsland 12,5 % 12,5 % 25,0 % 50,0 % High-grade staatsobligaties en semi-overheid Investment-grade bedrijfsobligaties Obligaties opkomende markten (fondsen) Amerikaanse high-yield obligaties

14 12 Valuta s vooruitzichten Waardestijging USD blijft uit tot politieke onzekerheid in VS verdwijnt Strategy & Research en Group Economics Georgette Boele Coordinator FX and Commodity Strategy Wij zijn al een aantal kwartalen positief over de USD op grond van de verbetering van de fundamentele vooruitzichten op langere termijn en de aantrekkelijke waardering van de valuta, Volgens de koopkrachtpariteiten voor de G11-valuta s is alleen de SEK sterker ondergewaardeerd dan de USD. Hoewel het beeld voor de langere termijn bijvoorbeeld blijft wijzen op een sterke USD de USD is bijvoorbeeld aantrekkelijk gewaardeerd op handelsgewogen basis (zie grafiek) - kan enige tegenwind op korte termijn belangrijke gevolgen hebben voor het marktsentiment ten aanzien van de USD. Ten eerste wil de Fed vasthouden aan het uitzonderlijk soepele monetaire beleid. Het dubbele mandaat van volledige werkgelegenheid en prijsstabiliteit werkt daadkrachtige ondersteuning van de economie in de hand. Het is niet erg waarschijnlijk dat de officiële rente in de komende twee jaar zal stijgen, tenzij de Amerikaanse banenmarkt sterk aantrekt. De reële rente zal voorlopig dan ook langs de hele yieldcurve negatief of extreem laag blijven en een rem op de USD zetten. Ten tweede zal de markt in het vierde kwartaal ondanks het risico dat de schuldencrisis in de eurozone weer de kop opsteekt gevoeliger blijven voor politieke onzekerheid in de VS als gevolg van de presidentsverkiezing, de fiscal cliff aan het eind van het jaar (een mogelijke belastingverhoging van circa 4% van het BBP) en het schuldplafond, Wij zijn daarom voorzichtiger ten aanzien van de USD en zien over de hele linie minder mogelijkheden voor een stijging in het vierde kwartaal. Voor de EUR zijn de variabelen die in de gaten moeten worden gehouden, de politieke ontwikkelingen en economische cijfers. Wat betreft de cijfers zijn de verwachtingen heel laaggespannen, waardoor de markt waarschijnlijk gevoeliger is voor positief dan negatief nieuws en wisselkoersen ten opzichte van de euro een goede performance zullen laten zien. Valuta s die aan grondstoffen zijn gerelateerd en valuta s uit opkomende landen zullen een sterke correlatie vertonen met de ontwikkeling van de Chinese economie. Oorspronkelijk dachten wij dat de economie een bodem zou bereiken in het derde kwartaal door het wereldwijde herstel en beleidsstimulansen, maar we zullen waarschijnlijk moeten wachten tot eind Hierdoor zal de onzekerheid over het groeipad van de Chinese economie langer aanhouden, wat de kans op verdere koersstijging voor deze valuta s voor dit kwartaal beperkt. Reële effectieve wisselkoers USD Bron: Bank for International Settlements/Bloomberg Beleggingscategorie Fundamentele visie Group Economics Aanbeveling ABN AMRO Private Banking Valuta Ontwikkelingen op korte termijn leveren tegenwind op voor USD Licht positieve visie op EUR tegenover de aan de euro gerelateerde valuta s Volatiliteit ligt onder het historische gemiddelde. Onzekerheid over China betekent tegenwind voor grondstoffengerelateerde valuta s en valuta s uit opkomende markten in eerste helft van het vierde kwartaal Koop USD tussen 1,25 en 1,30 Neutraal

15 Vooruitzichten vierde kwartaal, september Prognoses en Group Economics Weten wat mogelijk is, is het begin van geluk George Santayana In ons basisscenario zal de wereldeconomie in 2013 langzaam aan kracht winnen. Door de ongewoon grote onzekerheden zullen centrale banken verenigd blijven in hun beleid om de rente op een historisch laag niveau te houden. Met alternatieve scenario s, zoals een zware eurocrisis en trage groei op lange termijn, wordt wel rekening gehouden maar de kans hierop wordt klein geacht en zal waarschijnlijk afnemen zolang de hervormingen in de EU aanhouden en de Amerikaanse economie blijft aantrekken. Macro (%) 5 sep 2012 Reële groei BBP 2013 Inflatie 2013 ABN Markt ABN Markt AMRO visie AMRO visie US 2,0 2,1 1,7 2,0 Eurozone 0,2 0,3 1,4 1,7 UK 1,3 1,4 1,8 1,9 Japan 1,4 1,4 0,1 0,0 Andere Landen* 2,5 2,3 1,9 1,8 Em Asia 6,9 7,0 5,3 4,4 Latijnsamerika 4,3 3,8 6,1 6,5 EEMEA** 3,1 3,3 4,9 5,9 Wereld 3,5 3,5 3,8 3,4 Prognose aandelen Spot Richting Voorwaarts 5 sep maands Kk/w 2013 S&P ,2 12,2 Euro Stoxx ,0 9,4 FTSE ,0 9,9 Nikkei ,5 12,3 DAX 6937,5 9,6 CAC ,1 9,6 AEX 330,1 9,7 Hang Seng Index 19429,9 9,5 Shanghai SE Comp. 2043,6 8,0 Straits Times Index 3011,6 12,8 Alle prognoses zijn jaargemiddelden van j-o-j veranderingen per kwartaal. * Australië, Canada, Denemarken, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland. **Opkomend Europa, Midden-Oosten en Afrika Bron: ABN AMRO Economics Dept., Consensus Economics, EIU Prognose rente en obligatierendement (%) sep 2012 dec 2012 mrt 2013 juni 2013 sep 2013 VS US Fed 0,25 0,0 0,25 0,0 0,25 0,0 0,25 0,0 0,25 3-maands 0,41 0,30 0,30 0,30 0,30 2-jaars 0,07 0,05 0,05 0,10 0,20 10-jaars 1,57 1,60 1,60 1,90 2,20 Duitsland ECB Refi 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 3-maands 0,27 0,30 0,30 0,40 0,50 2-jaars -0,04 0,00 0,10 0,20 0,35 10-jaars 1,40 1,40 1,50 1,70 2,00 Valutaprognose Valutapaar 4 sep 2012 dec 2012 mrt 2013 juni 2013 sep 2013 EUR/USD 1,26 1,25 1,25 1,20 1,15 GBP/USD 1,59 1,56 1,56 1,50 1,42 EUR/GBP 0,79 0,80 0,80 0,80 0,81 USD/CHF 0,95 0,98 0,98 1,04 1,09 EUR/CHF 1,20 1,22 1,23 1,25 1,25 USD/JPY 79,39 80,00 82,00 82,00 85,00 EUR/JPY 98,90 100,00 102,50 98,40 97,75 USD/CAD 0,99 0,98 0,98 1,00 1,00 AUD/USD 1,03 1,05 1,05 1,03 1,00 NZD/USD 0,80 0,82 0,82 0,80 0,78 EUR/NOK 7,31 7,50 7,50 7,25 7,00 EUR/SEK 8,42 8,50 8,50 8,25 8,00

16 14 Hedgefondsen Op zoek naar arbitragemogelijkheden waarbij risico onder controle blijft Olivier Couvreur CIO Multimanager Erik Keller Senior Hedge Fund Analyst Hedgefondsen hebben hun risicopositie verminderd en liquiditeitspositie verhoogd omdat ze verwachten dat markten de komende tijd zijwaarts maar volatiel zullen bewegen als gevolg van de overheersende invloed van het macrobeleid en de politiek. Door deze voorzichtige opstelling is het risicorendementprofiel van hedgefondsen afgezwakt, zoals blijkt uit de beweeglijkheid (volatiliteit) van de HFRX Global Hedge Fund Index. Deze volatiliteit is in de afgelopen maanden afgenomen en is nu vergelijkbaar met het risicoprofiel van obligaties (zie grafiek). 6 mnd voortschrijdende volatiliteit HFRX Volatiliteit (%) jul 2004 jul 2006 jul 2008 jul 2010 jul 2012 eurozone weer mocht oplaaien. Maar het tegenovergestelde gaat ook op: bij een goede afloop in Europa en de VS zijn CTA en Global Macro fondsen het best gepositioneerd om te profiteren van de resulterende positieve marktontwikkeling. Wij handhaven ons advies om hedgefondsen te overwegen omdat beheerders van deze fondsen de flexibiliteit en vaardigheid hebben om te profiteren van onvoorspelbare en zijwaarts bewegende markten. Een portefeuille met hedgefondsen verdeeld over Fixed Income en Merger Arbitrage strategieën met tactische tradingstrategieën zoals CTA en Global Marcro is voor de komende maanden de beste combinatie. Ook zijn funds of hedge funds die vooral beleggen in Fixed Income en Credit Arbitrage strategieën bij de huidige lage lange rente een goed alternatief voor traditionele obligatiebeleggingen. Hedgefondsstrategieën: Positief over Global Macro, CTA, Relative Value en Eventdriven Negatief over Long/Short Equity. Global Macro: Global Macro en CTA hedgefondsen zijn de enige strategieën die echt kunnen zorgen voor decorrelatie in periodes van marktstress of bij een langdurig herstel van risicovolle beleggingscategorieën. Bron: Bank for International Settlements/Bloomberg Door hun grotere liquiditeitspositie zouden hedgefondsen in staat moeten zijn snel weer in de markt te stappen wanneer zich goede kansen voordoen. Het verwachte marktklimaat is gunstig voor hedgefondsen met pure arbitragestrategieën, niet voor fondsen die sterk inzetten op directionele posities. De nadruk ligt op het genereren van rendement door de managers zelf in plaats van rendement door markt bewegingen. Hedgefondsen die Fixed Income, Credit of Merger Arbitrage strategieën toepassen zullen naar verwachting een stabiel rendement opleveren bij een geringe volatiliteit. Relative Value: Langzame groei is gunstig voor bedrijfsobligaties. Voor long-only beleggers lijkt deze markt misschien niet langer aantrekkelijk, maar voor Long/Short beheerders zijn er nog volop arbitragemogelijkheden. Event Driven: Wij prefereren Multi Strategy Event Driven fondsen die de flexibiliteit hebben om verschillende substrategieën toe te passen: Merger Arbitrage, Special Situations en Distressed Securities. Long/Short Equity: Veel Long/Short Equity hedgefondsen hebben het onder de huidige omstandigheden moeilijk. Alleen (in sectoren) gespecialiseerde aandelenmarktneutrale hedgefondsen kunnen een redelijk rendement behalen. Hoewel zijwaarts bewegende markten zelden gunstig zijn voor CTA en Global Macro fondsen, horen deze strategieën volgens ons wel thuis in een hedgefondsportefeuille, omdat ze minder geraakt zullen worden als de schuldencrisis in de

17 Vooruitzichten vierde kwartaal, september Grondstoffen vooruitzichten Elkaar compenserende krachten Strategy & Research en Group Economics Georgette Boele Coordinator FX and Commodity Strategy In een groot deel van de geïndustrialiseerde wereld bleek de vakantieperiode - die doorgaans leidt tot verminderde liquiditeit - gunstig voor de grondstoffenmarkten. De Commodity Research Bureau index steeg tussen half juni en half september met 18% (CRB) door het verbeterde sentiment op de financiële markten; de oplopende olieprijs als gevolg van nieuwe spanningen in het Midden-Oosten (Iran en Syrië) en aanbodproblemen, de indrukwekkende rally van de graanprijzen door droogte en prijsstijgingen van edele metalen in reactie op de verwachte verdere kwantitatieve verruiming door de Federal Reserve. De neerwaartse bijstelling van de verwachte Chinese groei - negatief voor basis-, ferro- en sommige edele metalen - zorgde voor tegenwind. De rally op de grondstoffenmarkten zal om diverse redenen waarschijnlijk niet leiden tot een enorme hausse: gebeurtenissen in het vierde kwartaal, zoals beleidsaankondigingen door centrale banken, de ontwikkeling van de crisis in de EU en verkiezingen en de fiscale klif in de VS, kunnen leiden tot onzekerheid; de olieprijs kan op korte termijn steun ondervinden van toegenomen vraag en van aanbod- en geopolitieke problemen, maar de meeste van deze prijsopdrijvende krachten zullen in de loop van het kwartaal verdwijnen en gunstige weersvooruitzichten en hogere voorraden zullen de landbouwprijzen waarschijnlijk onder druk zetten. Een soepel monetair beleid zou weinig gevolgen moeten hebben voor de grondstoffenprijzen. Wel zullen de economische vooruitzichten voor China in het vierde kwartaal waarschijnlijk verbeteren, wat steun zou moeten bieden aan de prijzen van basis- en ferrometalen. De grondstoffenmarkt is een relatief kleine beleggingscategorie met een eigen dynamiek. Toch speelt ook de algehele risicobereidheid een cruciale rol en deze kan in het vierde kwartaal leiden tot grote beweeglijkheid (zie grafiek). Meer monetaire stimulering kan de economische groei iets versnellen, terwijl de specifieke dynamiek van de grondstoffenmarkt de ruimte voor stijgingen kan beperken. Dit kan leiden tot grillige bewegingen tegen het eind van het jaar. De fundamentele situatie en het beleid van centrale banken bieden niet genoeg steun om een positieve ontwikkeling te waarborgen zolang de neerwaartse risico's blijven bestaan. CRB (links) en volatiliteit CRB (rechts) jan 2007 jan 2008 jan 2009 jan 2010 jan 2011 jan 2012 Bron: Bloomberg CRB-index 6 mnds voortschrijdende volatiliteit (jaarbasis) 50% 40% 30% 20% 10% Beleggingscategorie Fundamentele visie Aanbeveling ABN AMRO Private Banking Grondstoffen Onderwogen Het Economisch bureau heeft een neutrale visie op de prijsontwikkeling, doordat de vraag- en aanbodfactoren elkaar compenseren Blijven beleggen in grondstoffenindex. Grondstoffen onderwegen in portefeuilles; andere beleggingscategorieën bieden betere risico/rendementverhoudingen. Wees voorzichtig met grondstoffen; deze zijn riskant door de recente prijsstijgingen en potentiële uitbarstingen van volatiliteit

18 16 Manuel Hernandez Property Specialist Onroerend goed Profiteren van dividend Beursgenoteerd onroerend goed heeft in onze vermogensallocatie een overwogen positie en biedt kansen omdat de risico-rendementverwachtingen voor beursgenoteerd onroerend goed het midden houden tussen die van obligaties en aandelen. Onroerend goed in de segmenten waarop wij ons richten vooral winkels, verhuur en in mindere mate woningen genereert vrij stabiele inkomsten. Huurders hebben meestal langlopende contracten en de huren zijn geïndexeerd aan de inflatie, die naar verwachting slechts licht zal dalen. Bovendien houdt het afbouwen van schulden, dat begon na de start van de wereldwijde crisis, aan en verbetert de verhouding tussen de totale schuldenlast en de waarde van de bezittingen - de zogenoemde loan-to-value ratio - terwijl de kwaliteit van de balans verbetert. Wij concentreren ons op eersteklas ondernemingen die bij de huidige trage groei en lage rentestand een dividendrendement van 3-4% kunnen genereren. Dit kan betekenen dat een premie moet worden betaald voor beleggingen in de beste locaties, regio's en categorieën. Deze bedrijven behouden hun concurrentievoordeel bij de huidige lage rente op staatsobligaties omdat ze tegen lagere tarieven kunnen herfinancieren. Wij mijden onroerendgoedondernemingen van lagere kwaliteit met een dubbelcijferig rendement omdat het dividend van deze instellingen gevaar kan lopen. Dit geldt vooral voor Europa, waar de leegstand op toplocaties gering is en slechts weinig nieuw aanbod op de markt komt, terwijl op secundaire locaties de huren dalen door toenemende leegstand en vrijwel geheel ontbrekende vraag van huurders. Wij zien de kansen die de sector wereldwijd biedt. Regionaal gezien prefereren wij de Verenigde Staten (overwogen) boven Azië (neutraal) en Europa (onderwogen). Economische tegenwind en de herfinanciering van banken zullen het voor Europese onroerendgoedaandelen moeilijk maken (beleggingen in onroerend goed daalden in het eerste kwartaal van 2012 met 27% op jaarbasis). Daarentegen bieden Amerikaanse onroerendgoedbeleggingmaatschappijen (US REIT s) een positieve winstontwikkeling doordat zij van de toezichthouders hun dividenduitkeringen het komende jaar met 10-15% moeten verhogen. De Amerikaanse markt ging 2012 goed van start, maar de volumegroei vlakt af, wat erop wijst dat het herstel op zijn eind loopt. Dit geldt vooral voor de winkelsector, waar de leegstand 6,9% bedraagt en het huurniveau stabiel is. In Azië is de gemiddelde schuldratio voor onroerendgoedmaatschappijen ongeveer 20%, veel lager dan in Europa en de VS. China en Hongkong bepalen de ontwikkeling in Azië exclusief Australië en exclusief Japan. Na twee series renteverlagingen door de Chinese centrale bank sinds juni is de kans op een zachte landing voor die huizenmarkt toegenomen. Dividendrendement onroerend goed (%) 12,5 % 10,0 % 7,5 % 5,0 % VS Europa Azië 2,5 % nov 2007 nov 2008 nov 2009 nov 2010 nov 2011 Bron: Bloomberg Vermogenscategorie Fundamentele visie Aanbeveling Overwogen US REIT s: Bieden een positieve winstontwikkeling doordat ze van toezichthouders het dividend moeten verhogen Azië: De huizenmarkt in China en Hongkong is bepalend voor de performance Europa: Economische tegenwind en herfinanciering van banken werken tegen Overwogen: Noord-Amerika Neutraal: Azië Onderwogen: Europa

19 Vooruitzichten vierde kwartaal, september Olivier Palasi Head Private Equity Private equity Een heel eigen stuwkracht Vijf jaar na het begin van de financiële crisis groeit private equity nog steeds gestaag en bedraagt het beheerd vermogen ruim USD miljard. Toen de PE-markt in 2009 overstapte op waardering tegen marktwaarde had dat negatieve gevolgen voor de waarde van beleggingsmaatschappijen, maar sindsdien zijn de waarderingen weer verbeterd. Dit komt deels doordat private equity een lange beleggingshorizon heeft en verwachtingen van kortetermijnwinsten niet aansluiten bij een beleggingsproces dat is gericht op het toevoegen van waarde gedurende de totale beleggingstermijn. Politieke onzekerheden en vereisten van toezichthouders kunnen gevolgen hebben voor rendementen in alle regio s. Het is daarom belangrijk om de portefeuille evenwichtig te verdelen. Europa heeft nog steeds te maken met onzekerheden. Onze voorkeur gaat daarom uit naar private equity fondsen die investeren in bedrijven (waar ook ter wereld) die tijdens een neergang goed kunnen blijven presteren. Distressed Economische spanningen blijven kansen creëren. Ook in de afgelopen twee jaar is veel schuld geherfinancierd en zijn looptijden verlengd, wat een risico van faillissementen in met zich meebrengt. Buyouts Kleinere bedrijven kunnen in een vroege fase profiteren van een economisch herstel, terwijl operationele en strategische verbeteringen een grotere impact kunnen hebben in het middensegment. Het transactievolume herstelt zich ten opzichte van 2009, met gemiddeld ruim 25 transacties per kwartaal. In totaliteit liggen de volumes echter lager. Wij bevinden ons nu in een zelfde soort fase als in 2004 (een goed jaar). De verhouding tussen de economische waarde en de brutowinst bedraagt voor 2012 iets minder dan 8 (was 7,2 in 2004) de instapwaardering zou idealiter 7,5 moeten blijven. Wij verwachten dat veel managers van eersteklas buyout-fondsen in de komende twee of drie jaar nieuwe fondsen zullen starten na een relatief moeilijke periode voor het aantrekken van kapitaal. Mezzanine Mezzanine is een schuldinstrument dat een met aandelen vergelijkbaar bruto rendement kan genereren bij een met obligaties vergelijkbaar risico. Hoge contante coupons genereren contante inkomsten op korte termijn en door co-investering in aandelen kunnen mezzaninebeleggers tevens profiteren van koersstijgingen. Er zijn veel mogelijkheden voor mezzaninebeleggingen, omdat deze onderhandse plaatsingen concurreren met traditionele financiering op de openbare markt door grote en middelgrote bedrijven. Deze strategie is geschikt voor risicomijdende klanten die voor het eerst de private equity markt willen betreden. Secundaire markt Correcties op de openbare markt en de vertraging van de exit-activiteit hebben de prijzen onder druk gehouden. Verkopers doen misschien liever geen afstand van bedrijven die zij in portefeuille hebben, maar de volatiliteit van de openbare markt kan wellicht leiden tot extra verkopen door banken en beleggers die in een zwakke positie verkeren. Venture Wij prefereren Growth Equity boven Early Stage Capital. Langetermijntrends op het gebied van technologie en gezondheidszorg creëren mogelijkheden de hervorming van de Amerikaanse gezondheidszorg zal de investeringen in gerelateerde diensten stimuleren.

20 18 Vermogensallocatie Nieuwe positionering om te profiteren van de veranderingen in het krachtenspel Profiteren van stimulerende maatregelen Het Global Investment Committee van ABN AMRO Bank heeft het belang in risicodragende beleggingen verhoogd, vooral via een overwogen positie in aandelen en onroerend goed. Dit is gebeurd omdat de vermindering van het systeemrisico, de krachtige reflatoire beleidsmaatregelen van centrale banken en de veerkracht van ondernemingswinsten de aandelenkoersen kunnen opstuwen, vooruitlopend op een duurzamer economisch groeipad op een termijn van 12 maanden. Door hyperstimulerend beleid is het rendement op staatsobligaties uit kernlanden onaantrekkelijk geworden, wat verkoop van deze categorie obligaties rechtvaardigt. In het aandelensegment hebben wij een voorkeur voor Europa ten koste van de VS opgenomen. Wij handhaven de overwogen positie in opkomende markten en blijven negatief over Japan. Wat betreft de obligatiemarkten hebben wij besloten winst te nemen in het duurste segment van onze huidige obligatieportefeuille, door de helft van onze bestaande positie in staatsobligaties uit de eurozone te verkopen en de opbrengst te herbeleggen in lijn met ons advies: Overwogen voor bedrijfsobligaties, high-yield obligaties en leningen uit opkomende markten. In het segment alternatieve beleggingen hanteren wij naast de opinie Overwegen voor onroerend goed een positieve opinie voor hedgefondsen, zowel om te kunnen profiteren van deskundige beheerders als om de portefeuille te diversifiëren. Performance: Een hoger absoluut rendement Al onze modelportefeuilleprofielen hebben geprofiteerd van het herstel van de vermogensprijzen in het derde kwartaal. Ze werden beloond voor hun actieve positie in aandelen wereldwijd maar vooral in Europa en in bedrijfsobligaties in een periode waarin de algemene opinie negatief was gezien de risico's in Europa. Wij hebben echter niet geprofiteerd van het herstel van de grondstoffenmarkt, vanwege ons onderwogen belang hierin. Wij geven één voorbeeld: een balanced portefeuille (profiel 3) steeg tussen 1 januari en begin september van dit jaar in USD 6,78% - 90 basispunten meer dan de benchmark - en in EUR 8,75% - bijna even veel als de benchmark. Risico s: Eerste tekenen dat economische teleurstellingen kunnen afnemen Op basis van afzonderlijke berekeningen hebben deze veranderingen het totale risico voor profiel 3 verhoogd van 7% naar 8% (vergeleken met 6,5% voor de benchmark). De aanwezigheid van meerdere bronnen van spreiding in de verschillende segmenten van de obligatie- en aandelenmarkt beperkt het totale aandelenmarktrisico (19%). Ook zorgen de verminderde marktvolatiliteit voor aandelen en de verbetering bij de 'grassroot' bedrijven (kleine bedrijven en de woningsector) in de VS voor een minder onzekere situatie. Door accountant gecontroleerde resultaten van tactische t.o.v. strategisch vermogensallocatie EUR USD 22 mei 2003 tot 8 7 sep 2012* 2012 YTD (7 sep) 22 mei 2003 tot 7 sepi 2012* 2012 YTD (7 sep) Strategisch Tactisch Extra rendement Strategisch Tactisch Extra rendement Strategisch Tactisch Extra rendement Strategisch Tactisch Extra rendement Profiel 1 50,50 62,23 11,72 6,05 6,70 0,65 53,57 65,81 12,23 1,65 4,23 2,5 Profiel 2 52,87 64,00 11,14 7,71 7,87 0,15 57,29 68,20 10,91 4,11 5,74 1,63 Profiel 3 66,88 87,36 20,48 8,91 8,75-0,16 75,31 91,55 16,24 5,89 6,78 0,90 Profiel 4 69,29 89,25 19,96 10,48 9,85-0,64 79,12 93,96 14,84 8,19 8,13-0,06 Profiel 5 76,88 100,52 23,64 12,04 10,94-1,09 87,13 105,42 18,29 10,41 9,48-0,93 Profiel 6 78,69 101,79 23,11 13,18 11,65-1,53 89,86 107,18 17,32 12,02 10,42-1,60 * Profiel 1 en 2 zijn gekoppeld aan het oude Conservatieve profiel, profiel 3 en 4 aan het oude Balanced profiel en profiel 5 en 6 aan het oude Groeiprofiel

Onder de loep. Uitgave 3e kwartaal 2011. Beleggingsstrategie

Onder de loep. Uitgave 3e kwartaal 2011. Beleggingsstrategie Onder de loep Uitgave 3e kwartaal 2011 Beleggingsstrategie Vooruitzichten 3e kwartaal 2011 Het vizier op de middellange termijn De wereldeconomie is opnieuw in een zwakke periode beland. Wij maken ons

Nadere informatie

Mondiale dynamiek. Uitgave 1e kwartaal 2011 Beleggingsstrategie

Mondiale dynamiek. Uitgave 1e kwartaal 2011 Beleggingsstrategie Mondiale dynamiek Uitgave 1e kwartaal 2011 Beleggingsstrategie Vooruitzichten 1e kwartaal 2011 Mondiale dynamiek De enorme stimuleringsmaatregelen die de Westerse regeringen hebben genomen als reactie

Nadere informatie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Meesterlijke selectie Uitgave 2 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Maart 2014 Vooruitzichten tweede kwartaal 2014 Meesterlijke selectie Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons betreft biedt

Nadere informatie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie juni 2014 Vooruitzichten derde kwartaal 2014 Een nieuwe impuls Wat is de belangrijkste boodschap voor het komende kwartaal? Dat verschillende

Nadere informatie

zorgvuldig positie kiezen

zorgvuldig positie kiezen zorgvuldig positie kiezen Beleggingsstrategie 2 e helft 2015 Inhoud Zorgvuldig positie kiezen 2 Evaluatie actieve strategieën 3 De stukken op hun plek 4 Aandelenkoersen kunnen verder omhoog 6 Megatrends

Nadere informatie

Visie 2013-2017. Syntrus Achmea Investment Letter. Vooruitzichten. Eurocrisis. Lage rente. Opkomende landen. Make it or Break it?

Visie 2013-2017. Syntrus Achmea Investment Letter. Vooruitzichten. Eurocrisis. Lage rente. Opkomende landen. Make it or Break it? Syntrus Achmea Investment Letter September 2012 Visie 2013-2017 11 15 23 28 Vooruitzichten Interessante risico-opslagen Eurocrisis Make it or Break it? Lage rente Gevaar van financiële repressie Opkomende

Nadere informatie

Visie 2011 Déjà vu? ING Investment Office

Visie 2011 Déjà vu? ING Investment Office Visie 2011 Déjà vu? ING Investment Office Disclaimer Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights april 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken voor staatsobligaties die wij de afgelopen maanden zagen, was volgens de statistische risicomodellen die banken gebruiken vrijwel onmogelijk.,, George Raven Jan Wirken Insinger de Beaufort Beleggingsvisie

Nadere informatie

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014 Vooruitblik 214 Regionale aandelenmarkten Januari 214 Ondanks enkele donkere wolken op de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de regio op de lange termijn goed, dankzij de groeiende middenklasse

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013 1. Kwartaalvisie oktober 2013 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Groei en Behoud 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds

Nadere informatie

Strategy & Focus Magazine voor professionele beleggers APRIL 2012. Dividend-optiek biedt kansen in opkomende markten

Strategy & Focus Magazine voor professionele beleggers APRIL 2012. Dividend-optiek biedt kansen in opkomende markten Strategy & Focus Magazine voor professionele beleggers APRIL 2012 Dividend-optiek biedt kansen in opkomende markten Strategy & Focus I april 2012 I 2 STRATEGY & FOCUS APRIL 2012 Manager Strategy & Focus

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24041906

Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24041906 Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24041906 Verslag over 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers

Nadere informatie

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Macro-economie

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Macro-economie inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten redactie A. Groot mr. Anne M.C.A. Berger-de Klijn mr. drs. Dennis J. Raithel Frank G.W.M. van den Bergh drs. Jacqueline B.M. van der Voort Marleen

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014 Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 214 grafiek 2 grafiek 3 34 1.4 33 32 3 3 1.38 1.36 1.34 George Raven 29 28 27 26 1.32 1.3 1.28 25 1.26 Jan Wirken Eurostoxx5 index Eurodollarkoers Samenvatting

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie

pril 2013 Kempen Insight Rendementsverwachtingen De kracht van beleggingsovertuigingen en waardering: kwartaalupdate 2013

pril 2013 Kempen Insight Rendementsverwachtingen De kracht van beleggingsovertuigingen en waardering: kwartaalupdate 2013 Kempen Insight pril 2013 De kracht van beleggingsovertuigingen Tactische allocatie naar hedgefondsstrategieën: wees selectief 2 7 Rendementsverwachtingen en waardering: kwartaalupdate 2013 5 Zijn investment

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Juni 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Erik Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

De eurocrisis Twee stappen vooruit, één stap terug

De eurocrisis Twee stappen vooruit, één stap terug De eurocrisis Twee stappen vooruit, één stap terug Asset Backed Securities in de schijnwerpers Jaargang 16 - februari 2013 Colofon Redactie Justin Boers, David van Bragt, Lieuwe Jousma, Menso van Leeuwen,

Nadere informatie