Winstdaling TKH lijkt niet meer dan een kink in de kabel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Winstdaling TKH lijkt niet meer dan een kink in de kabel"

Transcriptie

1 KAS BANK een onderschat aandeel blz tipblad voor beleggers internet 15 september , opgelopen discount HAL vopak mikt op 1 miljard operationele winst in 2016 schommelende vraag zet winst 18 neways onder druk resultaten RoodMicrotec 20 blijven grillig Industrial Solutions: laatste innovatie van VMI Group op het gebied van bandenbouwsystemen: de 'Exxium' 4 Winstdaling TKH lijkt niet meer dan een kink in de kabel

2 taexpres S=steun W=weerstand KTT=korte termijn trend *Auteur heeft positie in besproken fonds AEX index (S: 332; W: 337; KTT: stijgend): Momenteel is een tweede poging gaande om af te rekenen met de weerstand bij de in maart neergezette top (337), op een belangrijk kruispunt binnen het lange termijn beeld met als inzet of het in 2009 ingezette herstel na een tussenpauze weer opgepakt kan worden. Acomo (S: 12,22; W: n/a; KTT: stijgend): De laatste vier maanden heeft het aandeel consolidatie laten zien op de recordniveaus zoals die in de eerste maanden van dit jaar zijn neergezet. Nu lijkt de stijgende lijn met het passeren van de weerstand op 12,90 weer opgepikt. (JD 10/9) ECP (S: 27,25; W: 30,57; KTT: stijgend): Aan het begin van dit jaar was het aandeel even behoorlijk in herstel na de flinke koersdaling in de tweede helft van vorig jaar. De laatste maanden is het beeld langzamerhand verbeterd, al liggen nu diverse hordes in het verschiet (maart-top als eerste). (JD 10/9) HAL Holding (S: 82,15; W: 93,00; KTT: neutraal): Vorig jaar moest het aandeel vanaf de zomer flink inleveren na daarvoor nog nieuwe all-time highs te hebben neergezet en zonder tot een verslechtering van het lange beeld te leiden. Dit jaar laat stapsgewijs (zie bewegingen rond MA-150) herstel zien. (JD 10/9) Kas Bank (S: 6,90; W: 7,80; KTT: dalend): Met positieve aanknopingspunten in de vorm van divergenties aanwezig binnen het lange termijn beeld, is het aandeel de cruciale (zie ook eerste jaarhelft) weerstand bij de MA-150 genaderd. Bij een doorbraak komt een einde aan de dalende (korte) trend.* (JD 10/9) Neways (S: 4,90; W: 5,70; KTT: neutraal): Het beeld is dit jaar verbeterd, in de zin dat de koers zich heeft gesettled op de flink lagere niveaus die in de tweede helft van vorig jaar zijn opgezocht. Voor verdere verbetering moet met de aangegeven weerstand worden afgerekend (daarna LT-horde op 7,00). 15 september

3 Jaargang 43 Uitgave van Beleggings Expres B.V. Algemeen directeur: J. Nab Hoofdredactie: J.G. Dekker Columnisten: P. v.d. Plas, R. Kerstens R. Melchers,,Ben Steinebach, John Hoek, J.J.A. Leenaars timor omnis abesto redactie: Telefoon: (J. G. Dekker) Opgave en vragen over abonnementen: Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest. Tel ABOLAND of ,10 per minuut. Fax Site: voor abonneren of voor adreswijzigingen en opzeggingen. Beëindigen abonnement: Opzeggingen (uitsluitend schriftelijk) dienen 8 weken voor afloop van de abonnementsperiode in bezit te zijn van ABOLAND.. Prijswijzigingen voorbehouden. Abonnementen kunnen op elk gewenst moment ingaan en lopen automatisch door.nieuwe opgaven telefonisch, per , briefkaart of brief. schriftelijk. Abonnementen: Adreswijzigingen uitsluitend Beleggings Expres inclusief volledig toegang tot internetsite per jaar 199,- (Benelux), halfjaar 115,-, kw. 59,- Uitsluitend digitaaljaarabonnement op jaar 119,-, halfjaar 79,-, kw. 49,-. Losse nummers: 5,25 ex. verzendkosten. Belegggings Expres rest Europa: 220,- buiten Europa: 299,-, buiten Europa luchtpost 499,- Bankrekening: ING: Gehele of gedeeltelijke overneming van de inhoud uitsluitend met toestemming van de uitgever. Beleggings Expres bevat informatie waaraan grote zorg is besteed. De uitgever, redactie en medewerkers kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de gepubliceerde adviezen en informatie. Alle artikelen Beleggings Expres B.V. Gegeven adviezen en koersdoelen gelden voor een periode van 12 maanden. Redactieleden vermelden eigen posities in besproken fondsen. 2 en 19 TAexpres, technische analyse. 4 Winstdaling TKH lijkt niet meer dan kink in de kabel Na twee jaren van scherp winstherstel is 2012 voor TKH een beduidend lastiger jaar waarin de winst weer een stap terug zal doen. Anders dan dat is van een stap terug geen sprake, integendeel. Hoewel de verslechtering van het economische klimaat natuurlijk een rol heeft gespeeld, is de in de eerste jaarhelft opgetreden winstdaling toe te schrijven aan enkele specifieke tegenvallers die voor een belangrijk deel een tijdelijk karakter lijken te hebben 8 TMC doet het goed in de technologiehoek TMC mag dan als jong bedrijf relatief kort voor het escaleren van de kredietcrisis naar de beurs zijn gegaan, toch is het aandeel dit jaar op recordniveaus en dus ook boven de toenmalige introductieprijs (12,75) komen te staan. 9 Opgelopen discount HAL Bij de stijging van de nettovermogenswaarde van HAL Holding was ook het afgelopen halfjaar weer een hoofdrol weggelegd voor Vopak. 10 Agenda 11 Koerswijzer 10 Vopak mikt op 1 miljard operationele winst in 2016 Bij de halfjaarcijfers heeft Vopak de ambitie geuit om het 400-jarige bestaan in 2016 op te luisteren met een operationeel jaarresultaat kopen TKH blz. 04 KAS BANK blz. 14 houden TMC blz. 08 HAL blz. 09 Vopak blz. 10 TNT (spec) blz. 17 Neways blz. 18 ECP blz. 18 RoodMicr. (spec) blz. 20 (ebitda) van een miljard euro. Met deze ambitie geeft het opslagbedrijf een nieuwe indicatie van de toekomstige groei af. De eerdere prognose van een operationeel resultaat tussen 725 miljoen en 800 miljoen euro voor 2013 verwacht Vopak namelijk al dit jaar waar te maken. 14 KAS BANK een onderschat aandeel Het aandeel KAS BANK is na de halfjaarcijfers weer wat opgeveerd daarbij en passant ook meteen het interim-dividend (33 eurocent per aandeel) inhalend maar ligt er per saldo toch nog steeds enigszins verloren bij op de lage niveaus die de laatste jaren weer zijn opgezocht. Op het eerste gezicht is dat ook niet zo vreemd als bedacht wordt in welke omgeving KAS BANK moet opereren, met bijvoorbeeld extreem lage korte rentes die de rente-inkomsten niet ten goede komen en lage handelsvolumes op de beurzen die weerslag hebben op de provisie-inkomsten voor de afwikkeling van transacties. De koersontwikkeling van de laatste jaren komt ook redelijk overeen met die van enigszins vergelijkbare Weer vertraging bij overname TNT De overname van TNT Express door het Amerikaanse UPS zal pas begin 2013 kunnen worden afgerond, waar beide bedrijven hiervoor nog mikten op het vierde kwartaal. De Europese Commissie heeft namelijk wederom meer tijd nodig voor het (zogenaamde tweede fase) mededingingsonderzoek. 18 Schommelende vraag zet winst Neways onder druk Neways Electronics International heeft in het eerste halfjaar een fractie meer omzet geboekt. Met een stijging van iets minder dan een procent naar 144,4 miljoen euro ligt de omzet wel op het hoogste niveau ooit. Het bedrijf heeft daar echter beduidend minder op verdiend. Neways heeft namelijk een nettowinst van nog maar 2,2 miljoen euro (22 eurocent per aandeel) behaald, bijna eenderde minder dan de 3,2 miljoen euro (32 eurocent) in de eerste helft van vorig jaar. 18 Weer hoger dividend ECP Eurocommercial Properties (ECP) heeft in het afgelopen gebroken boekjaar solide resultaten geboekt, afgezien van papieren verliezen op rentederivaten. 20 Resultaten RoodMicrotec blijven grillig RoodMicrotec is in de eerste helft van dit jaar weer in de rode cijfers gedoken. Vorig jaar gingen de zaken in eerste instantie beduidend voorspoediger en kon in de eerste zes maanden een nettowinst van 529 duizend euro worden behaald. 15 september 2012

4 Winstdaling TKH lijkt niet meer dan kink in de kabel Na twee jaren van scherp winstherstel is 2012 voor TKH een beduidend lastiger jaar waarin de winst weer een stap terug zal doen. Anders dan dat is van een stap terug geen sprake, integendeel. Hoewel de verslechtering van het economische klimaat natuurlijk een rol heeft gespeeld, is de in de eerste jaarhelft opgetreden winstdaling toe te schrijven aan enkele specifieke tegenvallers die voor een belangrijk deel een tijdelijk karakter lijken te hebben. Los hiervan blijft het bedrijf vooral ook bij het strategische recept dat de afgelopen twee jaar weer zo succesvol is gebleken, met als belangrijkste element het fors blijven inzetten op innovaties. Daarnaast hebben acquisities TKH een nog sterkere positie gegeven op specifieke groeimarkten waar het zich als innovatieve nichespeler op richt. Dit jaar hebben de overnames, waarvan als meest recente die van het Duitse Augusta, in het teken gestaan van de geplande snelle uitbouw van het beveiligingssegment (security systems). Al met al lijkt de tegenvallende winstontwikkeling dit jaar dus haaks te staan op de ontwikkeling die het bedrijf doormaakt. Met dat als insteek voor ogen spraken wij deze week met CEO Alexander van der Lof voor een verdere toelichting op de halfjaarcijfers. Alvorens stil te staan bij die halfjaarcijfers, is op de eerste plaats van cruciaal belang om te weten dat TKH tien jaar geleden een transformatie heeft ingezet van kabelfabrikant naar leverancier van innovatieve en zich duidelijk van de concurrentie onderscheidende totaaloplossingen. Die transformatie is eigenlijk nog steeds gaande. Desgevraagd schat Van der Lof in dat momenteel nog rond de 30% à 35% uit traditionele omzet bestaat, een percentage dus dat al jarenlang gestaag aan het afnemen is. Met de transformatie is de oplossing centraal komen te staan en richt het bedrijf zich specifiek op groeisectoren zoals de zorg, veiligheid, efficiency (denk aan de uitbestedingstrend) en communicatie waarbinnen de meest aantrekkelijke nichemarkten worden opgezocht. Daarbij worden drie hoofdsegmenten onderscheiden: Telecom Solutions, Building Solutions en Industrial Solutions. Die onderverdeling is nogal van belang als naar de halfjaarcijfers wordt gekeken. In de eerste zes maanden van E-domotica-oplossing het E-centre' voor toepassingen op het gebied van veiligheid, comfort en energiebesparing. dit jaar is de omzet met 4,2% gedaald naar 526,2 miljoen euro. Het doorberekenen van lagere grondstofprijzen heeft de omzet met 0,8% gedrukt, terwijl overgenomen bedrijven juist 3,8% aan de omzet hebben bijgedragen. Per saldo is de omzet op autonome basis dus iets harder gedaald, namelijk met 7,2%. De omzetdaling van 4,2% is op zich helemaal toe te schrijven aan Industrial Solutions, namelijk het enige segment waar de omzet is gedaald (met als kanttekening dat zonder overnames de omzet bij Building Solutions ook iets zou zijn gedaald; autonoom -4,8%). Dat tikt echter wel aan omdat dit meteen ook het grootste segment is, waar de omzet met 12,1% is gedaald naar 243,7 miljoen euro. Qua omzet is het industriële segment de dissonant geweest, maar dat geldt niet voor de winstgevendheid. De operationele (ebita) 15 september 2012

5 marge is met 13,0% (was 13,4%) namelijk goed op peil gebleven, waarmee Industrial Solutions nog steeds het meest winstgevende segment is en verreweg de grootste winstbijdrage blijft leveren. Qua marge is Building Solutions de dissonant geweest, met een operationele marge die gedaald is van 4,8% naar nog maar een schamele 1,9%. De omzetdaling bij Industrial Solutions en de margedaling bij Building Solutions hebben in combinatie met eenmalige acquisitiekosten voor de verwerving van het meerderheidsbelang in Augusta geleid tot een daling van het operationele resultaat (ook in dit geval ebita) met 27,8% naar 33,5 miljoen euro. Aangezien ook de amortisatielast (o.a. door acquisities), de financiële lasten (hogere schuld, uiteraard ook door acquisities) en de belastingdruk hoger zijn uitgevallen, is de nettowinst helemaal onder aan de streep met 47,6% gedaald naar 15,2 miljoen euro (40 eurocent per aandeel). TKH kijkt vooral ook naar de nettowinst geschoond voor amortisatie (bedenk dat dit een non-cash post is) en eenmalige posten. Op die basis ligt de daling veel meer in lijn met de daling van het operationele resultaat, de nettowinst is dan namelijk met 30,3% gedaald naar 22,3 miljoen euro. Deze winst is met name ook zo relevant omdat TKH zich concreet over het gehele jaar heeft uitgesproken, maar dan wel ten aanzien van de nettowinst geschoond voor amortisatie en eenmalige posten. Onvoorziene omstandigheden daargelaten wordt verwacht dat die geschoonde winst over het gehele jaar genomen tussen 45 miljoen en 50 miljoen euro zal uitkomen. Vorig jaar kwam die geschoonde winst op 59,8 miljoen euro uit. Simpel terugrekenen leert dat TKH in de tweede helft van dit jaar blijkbaar minimaal ongeveer op dezelfde geschoonde winst verwacht uit te komen als nu in de eerste helft, en maximaal ongeveer op hetzelfde niveau als vorig jaar in de tweede jaarhelft. Winstgevendheid kan op zich snel hersteld worden Het cijferkauwen maakt het voorgaande wellicht wat droge stof, maar wij hebben de cijfers zo beknopt mogelijk willen weergeven om duidelijk te maken waar de pijn bij de toch stevige winstdaling heeft gelegen. Vooruitkijkend is de achtergrond daarvan echter het meest relevant, aangezien dit duidelijk moet maken in hoeverre de tegenvallers van tijdelijke aard zijn. Waar de omzetdaling bij Industrial Solutions niet als verrassing is gekomen door het in de loop van vorig jaar terugvallen van de orderintake, is de margedaling bij Building Solutions de grootste tegenvaller bij de cijfers. TKH heeft er daarbij op gewezen dat nu (extra) capaciteit wordt aangehouden anticiperend op groei, en dat dit circa 5 miljoen euro aan kosten met zich heeft meegebracht waar nog geen omzet tegenover stond. Om een indruk te geven, met dat bedrag zou ongeveer al de helft van de operationele winstdaling van TKH in de eerste jaarhelft (en bijna de hele daling van het segment) zijn verklaard. Van der Lof neemt dan ook de tijd om dit uitgebreid toe te lichten: Wij anticiperen bij Building Solutions op groei. Die groei is in het tweede kwartaal echter enigszins verstoord door negatieve ontwikkelingen in de markt voor infrastructuurprojecten. Aan de ene kant gaat het daarbij om verkeersinfrastructuur. Met de begrotingstekorten in Europa zien we dat de overheden toch even op de rem zijn gaan staan wat betreft investeringen in verkeersinfrastructuur. Dat heeft ons parten gespeeld in het tweede kwartaal, waardoor de omzet in dat kwartaal lager is uitgekomen dan wij hadden ingeschat. Op zich is het al begonnen in het eerste kwartaal, maar toen leek dat door de strengere winter te komen waardoor de kabelinfrastructuur niet aangelegd kon worden. En daarnaast zijn wij ook actief met intelligente verkeersoplossingen, waaronder intelligente camerasystemen, waarvan wij ook zagen dat die projecten stagneerden met eerst als gedachte dat die systemen niet geïnstalleerd konden worden door de winterse omstandigheden. Maar uiteindelijk zagen wij dat zich dat in het tweede kwartaal niet herstelde, en bleek dat die overheden toch meer op de rem staan dan voorheen was ingeschat. Dat was een onderdeel waarvan wij de capaciteit gewoon vol hadden staan in het tweede kwartaal. De CEO geeft aan dat nu besloten is om een deel van deze capaciteit af te bouwen, waarmee dus kosten worden teruggebracht en de marge bij dit specifieke onderdeel weer zal verbeteren. Waar het voorgaande over verkeersinfrastructuur gaat, lag een ander probleem bij energienetwerken. Van der Lof: Daarmee zijn wij eigenlijk alleen actief op de Nederlandse markt. Er zijn maar Security-camera van Siqura 5 15 september 2012

6 CEO Alexander van der Lof een paar spelers in Nederland op dit gebied. Ook hier hadden wij geanticipeerd op groei. Wij hadden een nieuw contract in de wacht gesleept dat uiteindelijk tot een groei van 50% in dit segment zou kunnen leiden. Op een gegeven moment merkten wij echter dat het langer duurde voordat dat contract voeten in de aarde kreeg, met andere woorden tot omzet zou leiden. En tegelijkertijd zagen wij dat bij de reeds bestaande klanten het activiteitenniveau terug liep zonder tekenen dat dit iets structureels is, dus als een ontwikkeling die we toch meer als incidenteel moeten beschouwen. Per saldo vertaalde zich dat in een omzetdaling van 20% voor dat hele segment in plaats van een omzetstijging van 50%. Dat is dus een nogal grote gap, waarbij wel alle kosten gerealiseerd werden in het kader van de capaciteit die wij voor die 50% groei hadden staan. Van der Lof geeft aan dat doorgerekend is, daarbij ook de verkeersinfrastructuurprojecten meenemend, dat al met al een bedrag van ongeveer 5 miljoen euro gemoeid is geweest met het aanhouden van extra capaciteit dat niet kon worden benut. Hij vervolgt: Dat bedrag hebben wij genoemd om aan te geven dat als wij die kosten normaliseren, wij eigenlijk heel snel de winstgevendheid kunnen herstellen. Dus dat als wij die capaciteit aanpassen aan de vraag, dit kostenniveau eruit kan worden gehaald en dat daarmee dan direct een enorme winstverbetering kan worden gerealiseerd. Wij hebben nu aangegeven er slechts 2,5 miljoen euro per kwartaal uit te halen, dus niet de volledige 5 miljoen euro, omdat wij nog steeds verwachten dat een deel van die capaciteit benut gaat worden. Daarbij doelt Van der Lof dus met name op de energienetwerken. Bij verkeersinfrastructuur denkt het bedrijf dat herstel langer op zich zal laten wachten en dat dit wel twee tot drie jaar kan duren. Zoals gezegd kwam het andere probleem bij de halfjaarcijfers, de omzetdaling bij Industrial Solutions, niet als een verrassing. Belangrijke activiteit van TKH is het aan bandenfabrikanten leveren van bandenbouwsystemen, door het bedrijf zelf ontwikkelde (en dus innovatieve) machines waarmee autobanden kunnen worden geproduceerd. Ondanks lange termijn (uitbreidings)investeringsplannen zijn bandenfabrikanten in de loop van vorig jaar terughoudender geworden ten aanzien van hun investeringen, iets dat tot een lagere orderintake heeft geleid. De lagere omzet is daar nu een logisch gevolg van. TKH verwacht dat die omzet in de tweede helft van het jaar nog lager zal zijn dan in de eerste helft. Tegelijkertijd wordt echter juist een hogere orderintake verwacht, op basis van de huidige offerteportefeuille en de projecten die het bedrijf bekend zijn en onder het voorbehoud dat de mondiale economische omstandigheden niet verder zullen verslechteren. Deze verwachting is natuurlijk een belangrijke, omdat aan een hogere omzet eerst een hogere orderintake vooraf moet gaan. Mocht de orderinstroom in de tweede helft van dit jaar inderdaad blijken aan te trekken, opent dit perspectief voor de omzet en winst het komende jaar. Waar de tegenvallers zich bij Building Solutions en Industrial Solutions hebben voorgedaan, is de ontwikkeling bij het andere nog niet aan bod gekomen segment Telecom Solutions dit jaar het beste geweest. Daar is de omzet in de eerste jaarhelft met 3,4% gestegen naar 81,6 miljoen euro, de operationele marge van 8,2% naar 9,2% en daarmee de operationele winst met 15,9% naar 7,5 miljoen euro. Die verbetering is voornamelijk toe te schrijven aan de sterke groei in glasvezelsystemen, doordat wereldwijd meer wordt geïnvesteerd in glasvezelnetwerken. Glasvezel voorziet zoals menigeen zal weten in de sterk groeiende behoefte aan breedband. TKH had meer dan een jaar geleden al het besluit genomen om de productiecapaciteit te verdubbelen, en die uitbreiding loopt nu volgens plan. Van der Lof legt uit dat de opbouw van de nieuwe capaciteit (met het neerzetten van gebouwen en het aankopen en installeren van technologie) in februari als project is afgerond, maar dat niet moet worden gedacht dat die capaciteit dan met een druk op de knop meteen voor de volle 100% beschikbaar is. Dat gaat gestaag en volgens hem is de ontwikkeling nu in het derde kwartaal zodanig dat het bedrijf inmiddels op 80% van de nieuwe capaciteit zit. De verbetering van de resultaten bij Telecom Solutions is zoals gezegd voornamelijk al toe te schrijven aan de groei in glasvezelsystemen, maar daar past dus de kanttekening bij dat dit nog niet op volle capaciteit is gebeurd. 15 september 2012

7 glasvezelproductielocatie TFO in China Beleggingsopinie De afgelopen twee jaar is de winst van TKH snel opgeveerd nadat 2009 als gevolg van de crisis nog uitzonderlijk zwaar was geweest. Zoals de titel van het artikel al zal doen vermoeden, hebben wij de indruk dat dit jaar sprake zal zijn van een tijdelijke terugval waarbij een deel van het in de afgelopen twee jaar in snel tempo gewonnen terrein weer moet worden prijsgegeven. Alleen al vanuit deze optiek willen wij het aandeel op de in de loop van dit jaar gedaalde koers een koopadvies blijven meegeven. Het gaat echter verder dan dat. Ons is het vooral te doen om de structurele margestijging die wij met de steeds verder gaande transformatie menen te zien (steeds meer toegevoegde waarde en het zich steeds meer kunnen onderscheiden van de concurrentie) en om de groeimarkten waar het bedrijf zich als nichespeler op richt. Het fors blijven inzetten op innovaties en het blijven investeren in de commerciële organisatie zijn de twee belangrijke pijlers van de strategie zoals TKH die voert, en zijn natuurlijk bijna onlosmakelijk verbonden met die structurele margestijging en de rol als nichespeler. Verder zien wij momenteel ook positieve aanknopingspunten in de vorm van enkele overeenkomsten met de situatie in Zo was toen opvallend dat de brutomarge ondanks de toen forse omzet- en winstdaling behoorlijk was gestegen, iets dat nu in de eerste helft van dit jaar weer het geval is geweest. Dit betekent dat TKH ook onder lastige omstandigheden over de nodige pricing power beschikt en er beter voor staat dan de gedaalde winst wellicht zou doen vermoeden. Dat is een direct gevolg beeld-beeld communicatie: een zorgoplossing van Mextal voor communicatie-op-afstand tussen patiënt/oudere en mantelzorg/arts etc. van het blijven investeren in innovaties en de commerciële organisatie. In moeilijke tijden kunnen de marges daardoor veel beter worden beschermd, maar belangrijk is ook dat juist in dat soort tijden de voorsprong op concurrenten die het dan uiteraard ook lastig hebben behoorlijk kan worden uitgebouwd. Dat zorgt dat een herstel, niet in de laatste plaats van de winst, meteen snel kan gaan (nog los van de operationele hefboom). TKH is in 2009 nadrukkelijk blijven investeren in innovaties en de commerciële organisatie, en het snelle winstherstel van de afgelopen twee jaar spreekt in dit opzicht nog steeds boekdelen. Getuige ook de afgegeven winstverwachting met in de tweede jaarhelft een geschoonde winst tussen het niveau van de eerste helft van dit jaar en van de tweede helft van vorig jaar in, hoeft winstherstel dit jaar niet meer te worden verwacht en zal daarmee nog enig geduld worden gevraagd. Met de in de loop van dit jaar al behoorlijk gedaalde koers hebben wij de indruk dat het zal lonen om dit geduld ook daadwerkelijk op te brengen, dus ook met in gedachte dat winstherstel als die zich voordoet meteen snel kan gaan. Zoals al gezegd blijven wij het aandeel een koopadvies meegeven. * Publicatiedatum website 12 september op 16,30. Door J. Dekker. Auteur heeft op moment van schrijven geen positie in TKH. 15 september 2012

8 TMC doet het goed in de technologiehoek TMC mag dan als jong bedrijf relatief kort voor het escaleren van de kredietcrisis naar de beurs zijn gegaan, toch is het aandeel dit jaar op recordniveaus en dus ook boven de toenmalige introductieprijs (12,75) komen te staan. Het in 2000 opgerichte en sinds eind 2006 op Alternext genoteerde TMC heeft daarmee een knappe prestatie geleverd, aangezien de koersstijging vooral ook gewoon te danken is aan de in de afgelopen twee jaar snel opgeveerde winst. In de eerste helft van dit jaar is die winst wel iets gedaald, als gevolg van een opvallend lagere brutomarge die op de weer verder gestegen omzet is behaald. De in de afgelopen twee jaar snel opgeveerde winst geeft aan dat het door TMC zelf ontwikkelde werkondernemer -concept zijn vruchten afwerpt, waarbij technisch hoogopgeleide professionals (vrijwel uitsluitend academici en promovendi) een vast dienstverband wordt geboden om op projectbasis bij opdrachtgevers te worden gedetacheerd en bijvoorbeeld worden aangeleerd om als ondernemer naar de zaken te kijken en in het verlengde daarvan kunnen meedelen in de individuele overwinst die bij de betreffende opdrachtgever is gemaakt. Belangrijk is ook dat de netwerken van TMC het sterkst zijn in de technologiehoek en dat het concept in die hoek unieker is (dan bijvoorbeeld in de ICT). Zo is het bedrijf van oudsher goed vertegenwoordigd in de Nederlandse halfgeleiderindustrie met ASML als belangrijke klant. Dat TMC zich tijdens de crisis goed staande heeft weten te houden is met name ook te danken aan het gegeven dat de werkondernemers bij opdrachtgevers op strategisch belangrijke terreinen zoals met name onderzoek en ontwikkeling (R&D) worden ingezet, terreinen waar ondernemingen niet zo snel in de kosten zullen willen snijden gezien de noodzaak om te blijven innoveren. Ook in dat opzicht dienen de ontwikkelingen dit jaar bij ASML (klanten de mogelijkheid bieden in het bedrijf te investeren ter versnelling van de innovatie) natuurlijk als mooi voorbeeld. Bij dit alles hebben wij het eigenlijk over TMC Technology, het onderdeel dat wij eigenlijk als het oude TMC beschouwen en dat de kar duidelijk heeft getrokken en nog steeds trekt. De andere twee zogenaamde member companies (TMC staat oorspronkelijk voor The Member Company) zijn TMC ICT en TMC Construction, en met de zo lastige marktomstandigheden in de ICT-sector en in de bouw is het niet lastig voor te stellen dat de resultaten daar onder druk zijn gebleven en nog steeds blijven. Meer dan gelukkige omstandigheid is echter dat TMC Technology verreweg het meeste gewicht in de schaal legt en inmiddels (het afgelopen halfjaar) goed is voor het overgrote deel (84%) van de omzet en de gehele winst. Snel opgeveerde winst én ruimer dividend De crisis heeft zich bij TMC vooral in 2009 laten voelen, met toen een verlies van 1,21 euro per aandeel. Het jonge bedrijf hield zich in dat jaar eigenlijk beter staande dan dat cijfer doet vermoeden, want dat toen verlies werd geleden was puur te wijten aan een forse afboeking op de goodwill van het in 2007 overgenomen Adapté (nu TMC Construction). Ook geschoond voor deze goodwillafboeking was echter nog wel steeds sprake van een forse winstdaling, namelijk naar een winst per aandeel van TMC is van oudsher goed vertegenwoordigd in de Nederlandse halfgeleiderindustrie met ASML als belangrijke klant. 0,37 euro. In de jaren daarvoor was achtereenvolgens een winst per aandeel van 0,59 (2006), 0,96 (2007) en 1,04 euro (2008) behaald. Na de dip in 2009 is de winst per aandeel de afgelopen twee jaar opvallend snel opgeveerd, naar 0,94 euro in 2010 en 1,63 euro in Daarnaast is het bedrijf ook nog eens ruimer dividend gaan uitkeren. TMC keerde over 2008 voor het eerst in het bestaan dividend uit. Met indertijd als streven om tussen 30% en 50% van de nettowinst uit te keren, was dat toen 15 september 2012

9 0,40 euro per aandeel. Een jaar later werd het dividend meteen al gepasseerd, maar over de afgelopen twee boekjaren is de draad net zo snel weer opgepikt met het achtereenvolgens uitkeren van 0,50 en 1,00 euro per aandeel. De nieuwe insteek is om als vaste component de helft van de nettowinst uit te keren, met daarbovenop een variabele component waarbij uiteraard verschillende factoren zoals cashbehoefte, groeikansen en financiële positie worden meegewogen. Winst dit jaar vooralsnog iets gedaald De afgelopen twee jaar is de winst onder aanvoering van het verreweg grootste onderdeel TMC Technology dus snel opgeveerd en is ook nog eens ruimer dividend uitgekeerd, een ontwikkeling die heeft gezorgd dat het aandeel dit jaar op het hoogste niveau sinds de beursgang is beland. De afgelopen maanden is de koersstijging echter gestokt. Dat is ook niet zo vreemd als naar de vorige maand naar buiten gebrachte halfjaarcijfers wordt gekeken. Die gaven namelijk een tweeledig beeld, met aan de ene kant een verdere omzetgroei (6,3%) maar aan de andere kant een flinke daling van de brutomarge (van 38,0% naar 31,7%) die op de omzet wordt behaald. De winst per aandeel heeft door die zo flink gedaalde brutomarge het afgelopen halfjaar een daling laten zien van 0,81 naar 0,72 euro. Bijna de helft van de brutomargedaling is toe te schrijven aan toegenomen werkgeverslasten en het minder aanspraak kunnen maken op subsidies (lees een bezuinigende overheid). Belangrijkste andere factor is een lagere productiviteit door een lager aantal overuren en een hogere leegloop. Het laatste houdt in dat meer werkondernemers niet aan de slag waren bij een opdrachtgever maar op de bank zaten, waarbij TMC echter wel de kanttekening heeft gemaakt dat het streven is om de gemiddelde verblijfstijd van werkondernemers te verlengen. Het langer aan het werk zijn voor een project houdt vanzelfsprekend in dat ook al snel meer tijd zal zitten tussen (de langere) opdrachten in. Een bezuinigende overheid en een toegenomen bankzitten hebben zich dus laten voelen in de eerste helft van dit jaar, waar het aantal werkondernemers verder is toegenomen en het probleem niet in de tarieven zit (die zijn namelijk licht gestegen). Bij de winstdaling moet wat ons betreft vooral ook worden bedacht dat de lat met het zo snel opveren van de winst in de afgelopen twee jaar natuurlijk behoorlijk hoog is komen te liggen. Daarnaast is de waardering ondanks de dit jaar bereikte recordniveaus goed te overzien, al moet in dit opzicht wat ons betreft bijvoorbeeld wel worden bedacht dat met de beperkte verhandelbaarheid cq. de notering aan Alternext een bepaalde korting gerechtvaardigd is. De minder strenge eisen die gemoeid zijn met die notering aan Alternext brengen ook met zich mee dat nu alleen nog de jaarcijfers zullen volgen, en die staan op 19 maart 2013 op de agenda. Voor een verder zicht op de (marge)ontwikkeling dit jaar zal dus het nodige geduld moeten worden opgebracht. Voor nu laten wij ons houdadvies staan. * Publicatiedatum website 5 september op 13,99. Door J. Dekker. Auteur heeft op moment van schrijven geen positie in TMC. Opgelopen discount HAL Bij de stijging van de nettovermogenswaarde van HAL Holding was ook het afgelopen halfjaar weer een hoofdrol weggelegd voor Vopak. Vrijwel de volledige stijging van 611 miljoen euro naar een waarde van 6,6 miljard euro (94,94 euro per aandeel) komt namelijk op het conto van het aandelenbelang van HAL in het opslagbedrijf. De nettovermogenswaarde bepaalt HAL door de beursgenoteerde minderheidsbelangen (zoals in Vopak) en de relatief kleine portefeuille aan liquiditeiten tegen marktwaarde mee te nemen en de niet-beursgenoteerde ondernemingen tegen boekwaarde. Alleen bij het opmaken van de jaarcijfers maakt HAL een schatting van de (markt)waarde van die niet-beursgenoteerde ondernemingen. Eind december lag deze waarde 614 miljoen euro (9,12 euro per aandeel) boven boekwaarde. Boskalis Momenteel wordt tweederde van de nettovermogenswaarde van HAL bepaald door de beursgenoteerde minderheidsbelangen. Deze bestaan naast de 48,2% in Vopak uit een belang van 33,9% in Boskalis, 31,7% in Dockwise en 42,2% in het Italiaanse Safilo. Voor de nettovermogenswaarde van HAL halverwege het jaar betekent dit dat Vopak met ruim 3 miljard euro goed is voor ongeveer 47% van die waarde, Boskalis voor 14% en de andere twee bedrijven allebei voor maar 2%. De aandelenkoersen hebben natuurlijk niet stil gestaan sinds eind juni. Op basis van de koersen op moment van schrijven is de nettovermogenswaarde volgens onze berekening nu met ongeveer drie euro per aandeel verder gestegen. Alle vier belangen dragen positief bij aan deze verdere stijging, met wederom de belangrijkste rol voor Vopak. Ten opzichte van zes maanden geleden (ons vorige artikel naar aanleiding van de jaarcijfers) is het in eerste instantie natuurlijk opvallend dat de koers van HAL sindsdien iets gedaald is terwijl Vopak juist flink doorgestegen is. Daarmee is de discount die het aandeel HAL laat zien ook behoorlijk opgelopen, namelijk naar 11% op basis van de boekwaarde van de niet-beursgenoteerde ondernemingen en 19% als de door HAL aan het einde van vorig jaar geschatte marktwaarde van die groep bedrijven wordt gebruikt. Wij hebben niet de indruk dat de verdere koersstijging van Vopak compleet genegeerd is, maar dat dit gedeeltelijk terug te voeren is naar dat niet-beursgenoteerde deel (eenderde) van de portefeuille (vooral optiekketens waaronder Pearle, Eyewish Groeneveld en het Chinese Shanghai Red Star Optical, maar bijvoorbeeld ook kantoorinrichter Ahrend, FD Mediagroep, houtleverancier PontMeyer en het medische hulpmiddelen bedrijf Orthopedie Investments Europe). Met deze kanttekening vinden wij de opgelopen korting nu weliswaar een stuk aanlokkelijker, maar willen wij toch blijven volstaan met een houdadvies. * Publicatiedatum website 4 september op 86,91. Door P. van der Plas. Auteur heeft op moment van schrijven geen positie in HAL. 15 september 2012

10 Vopak mikt op 1 miljard operationele winst in 2016 Bij de halfjaarcijfers heeft Vopak de ambitie geuit om het 400-jarige bestaan in 2016 op te luisteren met een operationeel jaarresultaat (ebitda) van een miljard euro. Met deze ambitie geeft het opslagbedrijf een nieuwe indicatie van de toekomstige groei af. De eerdere prognose van een operationeel resultaat tussen 725 miljoen en 800 miljoen euro voor 2013 verwacht Vopak namelijk al dit jaar waar te maken. In april sloot het bedrijf bij de update over het eerste kwartaal niet uit dat het operationele resultaat (2011: 636 miljoen euro) aan de onderkant van die range uit zou kunnen komen, en de verwachting is nu dus verder opgetrokken. Ondanks een iets gedaalde bezettingsgraad blijft de fundamentele vraag naar olieopslag volgens het bedrijf robuust. Hoewel de vraag naar de opslag van chemicaliën een verschillend beeld laat zien in de diverse regio s, is het operationele resultaat in het eerste halfjaar weer flink gestegen naar 378 miljoen euro (+28%, geschoond voor bijzondere posten). Vopak beschikt nu (eind juni) met 29,2 miljoen kubieke meter over 15% meer opslagcapaciteit dan halverwege vorig jaar. Van die toename met 3,7 miljoen kubieke meter is 1,4 miljoen in het afgelopen halfjaar gerealiseerd, en Vopak heeft nog veel meer uitbreidingen in petto. Tot eind 2014 zal nog 5,3 miljoen kubieke meter opslagcapaciteit toegevoegd worden. De bezettingsgraad bij de bestaande opslagcapaciteit ligt met 91% in het afgelopen halfjaar nog altijd tussen de door het bedrijf zelf gewenste 90% en 95%. Die bezettingsgraad is weliswaar maar 1%-punt lager dan een jaar geleden, maar op kwartaalbasis is de bezettingsgraad achtereenvolgens gedaald van 94% in het vierde kwartaal en 93% in het eerste kwartaal naar 90% in het tweede kwartaal. De economische malaise gaat dus ook weer niet helemaal aan Vopak voorbij, hetgeen vooral is terug te zien in de van 90% naar 88% gedaalde bezettingsgraad bij de divisie EMEA (Europa, Midden-Oosten & Afrika, maar zonder Nederland en goed voor 18% van de omzet) in het eerste halfjaar. Deze daling is het gevolg van een lagere vraag naar chemicaliën uit de daarvoor belangrijke automobiel- en bouwsector. In Rotterdam (divisie Nederland, 35%) had Vopak in het tweede kwartaal last van een lagere vraag naar opslagdiensten voor ruwe olie (er werd minder geraffineerd) en diesel (backwardation, een term die aangeeft dat termijnprijzen lager liggen dan de huidige prijs of beter gezegd de spotprijs) met een daling van 3%-punt naar een bezettingsgraad van 90% bij die divisie in het afgelopen halfjaar tot gevolg. Daar tegenover staat een gelijk gebleven hoge bezettingsgraad van 95% in Azië (omzetbijdrage 27%) en een stijging van 91% naar 96% in Noord-Amerika (12%). Een verschillend beeld dus bij de diverse regio s, maar ondanks de per saldo lagere bezettingsgraad voor het bedrijf als geheel blijven de resultaten groeien door de expansiedrift van Vopak. Bij de voortdurende uitbreiding moet overigens bedacht worden dat het bouwen van terminals ongeveer twee jaar duurt en dat uitbreiden op de belangrijkste locaties lastig is doordat ruimte schaars is. De nu uitgesproken ambitie om in 2016 een operationeel resultaat van een miljard euro te halen geeft wat ons betreft vooral ook het groeipad aan waar Vopak zich op bevindt. Die groei heeft echter ook de waardering van het aandeel al tot flinke hoogte gestuwd. Per saldo blijven wij daarmee met een houdadvies volstaan. * Publicatiedatum website 31 augustus op 50,80. Door P. van der Plas. Auteur heeft op moment van schrijven geen positie in Vopak. September 18 sep: ArcelorMittal Investor Day 27 sep: DSM Capital Market Days (twee dagen) agenda Oktober 12 okt: Arseus trading update derde kwartaal 17 okt: ASML derdekwartaalcijfers; Exact, Docdata trading update 18 okt: AkzoNobel derdekwartaalcijfers; Nutreco, Sligro Food Group, Wavin trading update derde kwartaal 19 okt: Ziggo derdekwartaalcijfers 22 okt: Philips, BinckBank derdekwartaalcijfers 23 okt: KPN, Besi derdekwartaalcijfers 24 okt: HES Beheer derdekwartaalcijfers; Heineken, Aalberts, Reesink trading update 25 okt: Randstad, TomTom, Wessanen derdekwartaalcijfers; Unilever, CSM trading update derde kwartaal 26 okt: Mediq, USG People, Beter Bed derdekwartaalcijfers; Ballast Nedam, TenCate, Spyker trading update derde kwartaal 29 okt: TNT Express derdekwartaalcijfers. 15 september

11 winst dividend winsttax dividend koers mutatie k/w div. rend. advies /09/ Bouw Arcadis 1,20 0,47 1,40 0,50 17, % 12,1 2.9% Houden Ballast Nedam 0,93 0,47 0,75 0, Houden Bam Groep 0,54 0,16 0,35 0,16 2, % 7,2 6.3% Spec Kopen Boskalis 2,40 1,20 2,40 1,20 29, % 12,0 4.1% Houden Grontmij verl, 0,00 Nihil 0,00 2, % - - Houden Heijmans verl, 0,35 0,70 0,35 7, % 10,3 4.8% Houden Oranjewoud 0,36 0,05 0,36 0, Houden Kabel Draka nihil 0,00 Nihil 0, geen Tkh Group 1,44 0,75 0,90 0,60 16, % 17,9 3.7% kopen Papier Cvg verl, 0,00 Verl, 0,00 4, % - - Houden Handel Amsterdam Commodities 1,13 0,65 1,10 0,65 13, % 12,0 4.9% Houden Technische Handel Batenburg 1,25 1,00 1,05 0,85 14, % 13,3 6.1% Houden Reesink 8,22 6,00 8,50 6,00 74, % 8,7 8.1% kopen Detailhandel Food Ahold 0,93 0,40 0,95 0,43 10, % 10,5 4.3% kopen Schuitema nihil 0,00 Nihil 0, geen Sligro 1,78 1,05 1,50 0,95 19, % 12,7 4.1% kopen Super De Boer nihil 0,00 Nihil 0, geen Detailhandel Non Food Beter Bed 1,29 1,10 1,20 1,10 14, % 11,8 7.7% kopen Dico verl, 0,00 Verl, 0, geen Macintosh Retail 0,82 0,70 1,00 0,40 8, % 8,8 4.5% Houden Duurzame Consumptiegoederen Accell Group 1,93 0,92 1,60 0,75 13, % 8,4 5.6% kopen Hunter Douglas 1,57 1,25 1,75 1,25 29, % 16,6 4.3% Houden Spyker verl, 0,00 Verl, 0,00 0, % - - Verkopen Financiële Sector Aegon 0,34 0,10 0,45 0,15 4, % 9,8 3.4% Spec Kopen Ageas 1,50 0,80 1,70 0,80 19, % 11,3 4.1% Spec Houden Binckbank 0,88 0,44 0,70 0,35 6, % 8,5 5.8% kopen Delta Lloyd 2,59 1,03 2,65 1,06 12, % 4,6 8.5% kopen Ing Groep 1,25 0,00 1,15 0,00 6, % 5,9 - Houden Kasbank 0,70 0,50 0,90 0,60 7, % 8,2 8.1% kopen Sns Reaal 0,28 0,00 0,20 0,00 1, % 6,3 - Spec Houden Van Der Moolen nihil 0,00 Nihil 0, geen Van Lanschot 0,81 0,40 0,80 0,40 15, % 19,2 2.6% Houden Automotive Antonov verl, 0,00 Verl, 0,00 0, % - - Verkopen Stern Groep 1,11 1,00 1,50 1,00 15, % 10,5 6.3% Houden Ict-dienstverleners Ctac verl, 0,00 Verl, 0,00 0, % - - Houden Lbi Int. 0,12 0,00 0,17 0,00 2, % 16,0 - Houden Logica 0,13 0,05 0,12 0, Houden Ordina verl, 0,00 Nihil 0,00 1, % - - Houden Qurius verl, 0,00 Verl, 0,00 0, % - - Spec Houden Simac 0,28 0,10 0,16 0, Houden Technologie Software And verl, 0,00 Nihil 0, Spec Houden Exact 1,46 1,46 1,40 1,40 17, % 12,2 8.2% Houden Hitt 0,56 0,26 0,50 0, Aanbieden Ict 0,24 0,09 0,20 0,08 3, % 15,8 2.5% Houden september 2012

12 winst dividend winsttax dividend koers mutatie k/w div. rend. advies /09/ Nedsense verl, 0,00 Verl, 0, Spec Houden Sopheon nihil 0,00 Nihil 0,00 0, % - - Spec Houden Tie Holding nihil 0,00 Nihil 0, Spec Houden Tomtom 0,31 0,00 0,20 0,00 3, % 19,6 - Spec Houden Unit4 1,64 0,40 1,70 0,40 21, % 12,3 1.9% kopen Technologie Hardware Asmi 3,16 0,50 2,00 0,40 28, % 14,4 1.4% Houden Asml 3,45 0,46 2,30 0,46 43, % 19,0 1.1% Houden Besi 0,74 0,22 0,65 0,22 5, % 9,0 3.7% Houden Docdata 1,00 0,50 1,30 0,65 13, % 10,2 4.9% Houden Innoconcepts nihil 0,00 Nihil 0, Verkopen Neways 0,53 0,12 0,50 0,15 5, % 10,9 2.7% Houden Oce nihil 0,00 Nihil 0, geen Philips verl, 0,75 1,00 0,75 18, % 18,9 3.1% Houden Roodmicrotec 0,02 0,00 Nihil 0,00 0, % - - Spec Houden Telecom Kpn 1,06 0,85 0,70 0,35 6, % 9,4 5.3% Houden Ziggo 1,05 0,00 1,10 1,10 25, % 22,7 4.4% Houden Uitzendsector Brunel 1,83 0,90 2,25 1,10 34, % 15,4 3.2% Houden Dpa verl, 0,00 0,02 0,00 1, % 65,9 - Spec Houden Randstad 2,32 1,25 2,30 1,25 27, % 12,1 4.5% Houden Tmc 1,63 1,00 1,50 1,00 14, % 9,8 6.7% Houden Usg People verl, 0,17 0,40 0,18 6, % 15,4 2.9% kopen Overige Dienstverlening Postnl 0,50 0,40 0,50 0,40 2, % 5,9 13.5% Houden Tnt Express verl, 0,044 0,25 0,10 8, % 35,5 1.1% Spec Houden Tnt Post Groep nihil 0,00 Nihil 0,00 11, % - - Spec Houden Technische Installatie Imtech 2,05 0,70 2,25 0,75 21, % 9,4 3.5% kopen Haven/transport/opslag Airfrance/klm verl, 0,00 Verl, 0,00 4, % - - Houden Dockwise verl, 0,00 1,00 0,00 13, % 13,6 - kopen Hal Holding 7,42 3,40 6,50 3,40 88, % 13,6 3.8% Houden Hes Beheer 2,78 1,39 3,00 1,50 38, % 12,7 3.9% kopen Smit Internationale nihil 0,00 Nihil 0, geen Vopak 2,16 0,80 2,70 0,90 52, % 19,4 1.7% Houden Chemie Akzonobel 2,91 1,45 3,20 1,50 48, % 15,0 3.1% Houden Dsm 3,66 1,45 2,90 1,45 39, % 13,5 3.7% Houden Farmacie/biotechnologie Amt verl, 0,00 Verl, 0,00 0, % - - geen Arseus 1,05 0,50 1,20 0,55 13, % 11,2 4.1% kopen Crucell nihil 0,00 Nihil 0, geen Cryo-save 0,25 0,08 Nihil 0, Houden Fornix Biosciences 0,01 0,91 Verl, 0,00 0, % - - Verkopen Galapagos nihil 0,00 0,30 0,00 14, % 49,0 - Spec Houden Mdxhealth verl, 0,00 Verl, 0,00 1, % - - Spec Houden Mediq 1,26 0,46 1,10 0,46 9, % 8,3 5.0% kopen Octoplus verl, 0,00 Verl, 0,00 0, % - - Spec Houden Pharming verl, 0,00 Verl, 0,00 0, % - - Spec Kopen Industrie Aalberts 1,36 0,34 1,40 0,35 14, % 10,1 2.5% Houden Accsys Technologies verl, 0,00 Verl, 0,00 0, % - - Spec Houden Amg 1,00 0,00 0,40 0,00 6, % 16 - Spec Houden Aperam verl, 0,55 0,75 0,59 12, % 17,0 4.6% Houden 15 september

13 winst dividend winsttax dividend koers mutatie k/w div. rend. advies /09/ Arcelor Mittal 1,20 0,55 1,35 0,59 12, % 9,4 4.6% Spec Kopen Holland Colours 1,97 1,10 1,80 1,10 18, % 10,3 5.9% Houden Kendrion 1,79 0,62 1,45 0,62 15, % 10,7 3.1% kopen Nedap 1,64 1,23 1,90 1,42 26, % 14,1 5.3% Houden Nyloplast nihil 0,00 Nihil 0, geen Wavin 0,34 0,00 0,25 0, geen Xeikon 0,35 0,00 0,30 0,00 2, % 9,1 - Spec Houden Textiel Gamma Holding nihil 0,00 Nihil 0, geen Tencate 2,31 0,95 2,40 1,00 19, % 8,0 5.2% Houden Kantoorinrichting Samas nihil 0,00 Nihil 0, geen Energie Fugro 3,63 1,50 3,95 1,65 51, % 13,1 3.2% kopen Royal Dutch Shell 3,30 1,25 3,40 1,38 27, % 8,2 4.9% Houden Sbm Offshore verl, 0,00 1,70 0,85 12, % 7,2 6.9% kopen Uitgeverijen/entertainment/drukkerijen Ajax nihil 0,00 Nihil 0,00 7, % - - geen Brill 1,75 1,05 3,00 1,05 18, % 6,2 5.6% Houden Reed Elsevier 0,78 0,41 0,83 0,43 10, % 12,7 4.1% kopen Roto Smeets verl, 0,00 Verl, 0, Spec Houden Telegraaf 0,85 0,47 0,60 0, Houden Wolters Kluwer 1,49 0,68 1,55 0,69 14, % 9,5 4.7% kopen Voeding Csm verl, 0,70 0,90 0,70 13, % 15,5 5.0% kopen De Master Blenders ,37 0,00 0,40 0,10 9, % 23,4 1.1% Houden Heineken 2,70 0,83 2,90 0,90 43, % 14,9 2.1% Houden Nutreco 4,00 1,75 4,40 1,95 57, % 12,9 3.4% kopen Unilever 1,51 0,90 1,55 0,92 27, % 17,8 3.3% Houden Wessanen verl, 0,08 0,15 0,06 2, % 14,4 2.8% Houden Witte Molen nihil 0,00 Nihil 0, Verkopen winst dividend winsttax dividend koers intrins. k/w div. rend. advies /09/2012 waarde Vastgoed Corio 2,88 2,73 2,90 2,75 34,90 47,17 12,0 7.9% Houden Dim Vastgoed ($) nihil 0,00 Nihil 0,00-16, geen Eurocastle verl, 0,00 Verl, 0,00 0,06 0, Verkopen Eurocommercial Properties 1,94 1,92 1,98 1,96 29,435 31,81 14,8 6.7% Houden Homburg Invest verl, 0,00 Verl, 0,00 0, Verkopen Kardan verl, 0,00 Verl, 0,00 0,60 1, Houden Nieuwe Steen 1,19 1,19 1,00 1,00 6,919 11,26 6,9 14.5% kopen Pepr 0,40 0,00 0,38 0,00-5, geen Unibail-rodamco 9,03 8,00 9,40 8,25 160,95 131,70 17,1 5.1% Houden Vastned Offices/industrial nihil 0,00 Nihil 0,00-14, geen Vastned Retail 3,61 3,61 3,30 3,30 33,84 49,85 10,2 9.8% kopen Wereldhave 4,93 4,70 3,90 3,30 43,50 73,44 11,1 7.6% kopen september 2012

14 KAS BANK een onderschat aandeel Het aandeel KAS BANK is na de halfjaarcijfers weer wat opgeveerd daarbij en passant ook meteen het interim-dividend (33 eurocent per aandeel) inhalend maar ligt er per saldo toch nog steeds enigszins verloren bij op de lage niveaus die de laatste jaren weer zijn opgezocht. Op het eerste gezicht is dat ook niet zo vreemd als bedacht wordt in welke omgeving KAS BANK moet opereren, met bijvoorbeeld extreem lage korte rentes die de rente-inkomsten niet ten goede komen en lage handelsvolumes op de beurzen die weerslag hebben op de provisie-inkomsten voor de afwikkeling van transacties. De koersontwikkeling van de laatste jaren komt ook redelijk overeen met die van enigszins vergelijkbare banken, al zijn die alleen in de Verenigde Staten terug te vinden en bestaan momenteel natuurlijk de nodige verschillen tussen dat land en Europa. Het maakt echter duidelijk dat het de zo lastige omgevingsfactoren zijn die het aandeel parten spelen, en juist gezien die factoren heeft KAS BANK een opvallend goed halfjaar achter de rug. Wat ons betreft reden om wat uitgebreider naar het aandeel te willen kijken, waarbij wij voorzitter van de raad van bestuur Albert Röell bereid vonden ons het een en ander nader toe te lichten. KAS BANK is bepaald geen bank als menig andere. Voor enigszins vergelijkbare banken moet zoals gezegd naar de Verenigde Staten worden gekeken, met hier waarschijnlijk niet al te bekend klinkende namen als State Street, Bank of New York Mellon en Northern Trust. Een korte uitleg van wat KAS BANK eigenlijk doet is dan ook op zijn plaats. De grootste klantengroep, het afgelopen halfjaar goed voor 74% van de omzet, bestaat uit institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Op de Nederlandse institutionele markt heeft KAS BANK een marktaandeel van ongeveer 30% met een geadministreerd vermogen van 286 miljard euro. Daarnaast zijn klanten aan de handelskant terug te vinden, zoals andere banken en brokers. Voor dergelijke financiële instellingen worden meer dan 100 duizend wholesale transacties per dag verwerkt. In totaal maken ongeveer 500 professionele partijen in de pensioen- en effectenwereld gebruik van de diensten van KAS BANK. Waar het eigenlijk om draait is dat die klanten door middel van KAS BANK toegang hebben tot de financiële markten, zo verduidelijkt Röell ons. In de basis doet de bank drie dingen, waar in de loop van de tijd wel steeds meer bij is komen kijken en waar ook steeds meer aanvullende diensten (voor risicobeheer, compliance en managementinformatie) bij zijn gekomen. De twee kernfuncties omvatten simpelweg gezegd het bewaren van effecten en het verschuiven van effecten, beter bekend als het custodybedrijf (met de hele beleggingsadministratie) en de clearing and settlement (het afwikkelen van transacties). Bij de derde functie gaat het om betalen en financieren, maar daar valt bijvoorbeeld ook securities lending (lenen van effecten), collateral management (het managen van onderpand) en alles wat met margin te maken heeft onder. Dat treasurybedrijf is eigenlijk een meer ondersteunende functie, waar custody en clearing and settlement de twee kernfuncties zijn. In een notendop beschrijft dit de hele bank, al gaat dat enigszins voorbij 15 september

15 aan de ontwikkeling die deze (traditionele) diensten hebben doorgemaakt en welke gradaties ze daarmee vandaag de dag kennen. De complexiteit in financiële markten is in de loop der tijd namelijk enorm toegenomen. Die complexiteit maakt ook dat bij klanten bijvoorbeeld steeds meer behoefte is ontstaan aan diensten om risico s te kunnen beheersen en om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving (compliance, vermogensscheiding). Het custodybedrijf leent zich daar natuurlijk bij uitstek voor, maar bij het clearing and settlement gedeelte kan bijvoorbeeld worden bedacht dat banken of brokers zicht willen houden op hun handelaren (voorbeelden in het verleden te over dat hier grote risico s voor banken kunnen zitten). Halfjaarcijfers KAS BANK wordt vooral indirect geraakt door de voortslepende eurocrisis (bijv. geen enkele exposure op overheidspapier van de zuidelijke probleemlanden). Uit de voorgaande beschrijving kan worden gedestilleerd dat drie omgevingsfactoren van belang zijn voor de resultaten door hun weerslag op de traditionele inkomstenbronnen van de bank. In omgekeerde volgorde van die beschrijving zijn dat de korte renteniveaus (treasury; toevertrouwde middelen worden zeer kort uitgezet, gemiddeld iets meer dan drie maanden), de handelsvolumes (clearing and settlement) en de koersniveaus (custody). In die zeer lastige omgeving is in de eerste helft van dit jaar een nettowinst van 8,2 miljoen euro (0,56 euro per aandeel) behaald. Dat is weliswaar 19% minder dan een jaar eerder, maar toen was een boekwinst van 4,2 miljoen Albert Röell euro gerealiseerd op de verkoop van aandelen in verschillende beurzen (LSE, Deutsche Börse en Euronext) die als strategische belangen waren aangehouden. KAS BANK spreekt in dit opzicht van individuele items, posten die eigenlijk geen operationeel karakter dragen. Belangrijke kanttekening is dat die posten de laatste jaren steeds positief zijn geweest, steeds winstposten dus. Sinds 2009 is dat het geval, in 2008 moesten enkele grote schadeposten worden genomen waaronder een voorziening in verband met het omvallen van Lehman Brothers. Het grootste individuele item dat dit keer de winst in positieve zin heeft vertekend is daar nog op terug te voeren, namelijk het voor een bedrag van 1,8 miljoen euro kunnen terugdraaien van de in 2008 genomen voorziening. Röell legt ons uit dat dit gedeeltelijk terugdraaien gebaseerd is op de in de markt op basis van curatorenrapporten bepaalde recovery rate (vrij vertaald het percentage van het geld dat schuldeisers nog zullen terugzien). Toen de voorziening werd genomen bedroeg die recovery rate 15%, en inmiddels is die opgelopen (op basis van curatorenrapporten dus) naar bijna 70%. Zonder individuele items is de nettowinst het afgelopen halfjaar juist met 24% gestegen naar 6,1 miljoen euro. Weliswaar vormt de ongeschoonde nettowinst de basis voor het uit te keren dividend (in principe wordt elk jaar 60% tot 80% daarvan uitgekeerd), maar die stijging van de geschoonde winst is voor ons op twee manieren van belang. Allereerst geeft het aan dat de kwaliteit van de winst is toegenomen, wat eenvoudiger gezegd is die winst houdbaarder geworden. Daarnaast geeft het echter ook vooral de onderliggende gang van zaken weer, en die is beter dan de voornoemde omgevingsfactoren wellicht zouden doen vermoeden. Waar de kosten onder controle zijn gehouden en de provisie-inkomsten stabiel zijn gebleven, is de stijging van de rente-inkomsten het meest opvallend. Die zijn 8% toegenomen naar 13,3 miljoen euro, volgens KAS BANK met name als gevolg van gestegen volumes. Naast het gestegen kredietvolume blijkt de bank het drukkende effect van de lagere marktrentes te hebben kunnen opvangen. Röell geeft tegenover ons aan dat aan het begin van dit jaar rentecondities zijn aangepast. Daarmee krijgen wij een beeld over het afgelopen halfjaar waarbij in de institutionele markt waar toch al het grootste deel van de omzet wordt behaald verder is gegroeid (ook tot uiting komend in een groei van het geadministreerde vermogen van 8% naar de al even genoemde 286 miljard euro), terwijl het effect van de lagere marktrentes kon worden opgevangen door nieuwe rentecondities. Rente-squeeze Daar houdt het verhaal echter niet op. KAS BANK heeft aangegeven dat het bij voortzetting van de huidige lage renteniveaus in de tweede helft van het jaar rekening houdt met enigszins september 2012

16 lagere rente-inkomsten. Voor een deel komt dat doordat sprake is van een vertragend effect (denk aan het gemiddeld voor iets meer dan drie maanden uitzetten van middelen), maar navraag bij Röell leert ons dat met name voor een bepaald proces wordt gewaarschuwd. Met klanten worden langjarige contracten afgesloten, waarbij die als rentevergoeding een bepaalde overeengekomen afslag op bijvoorbeeld Euribor krijgen. Onder de huidige extreme omstandigheden kan dat echter tot situaties leiden waarbij volgens dat contract eigenlijk een negatieve rente zou moeten worden berekend, oftewel dat de klant een vergoeding moet gaan betalen voor het aanhouden van liquiditeiten. Röell geeft aan dat nu niet zover wordt gegaan, iets dat inhoudt dat in die gevallen niet de gehele afgesproken afslag als marge kan worden ontvangen. Bij verdere dalende rentes wordt dit probleem dus alleen nog maar groter, en komt de bank in een steeds verdere squeeze. Op dit moment worden dus geen negatieve rentes gerekend, maar de bestuursvoorzitter zegt dat daar op zich over kan worden getwist en dat als de ECB negatieve rentes gaat rekenen (daar staat een deel van het geld van de bank) een moment komt dat ook KAS BANK negatieve rentes aan klanten moet gaan rekenen. De bank is dat nu ook technisch aan het voorbereiden. KAS BANK zou dan overigens niet de eerste zijn, een Amerikaanse tegenhanger is vorig jaar al begonnen met het rekenen van negatieve rentes voor grotere bedragen. Dit tekent de extreme omstandigheden van vandaag de dag en de noodzaak dat grotere stappen worden genomen om de eurocrisis aan te pakken, maar de bank wijst nu dus vooral op de genoemde squeeze waarbij niet langer de volle afslag als marge kan worden gerekend. Bij de al even aangestipte aanpassing van de rentecondities moet ook meer aan structurele dingen worden gedacht. Waar voorheen min of meer een all-in prijs werd gerekend met de overeengekomen rente, moet de marge volgens Röell nu ook worden gehaald uit andere elementen van de dienstverlening die er vroeger bij werden gedaan en in de prijs waren inbegrepen. Dubbele boodschap Het rekening houden met lagere rente-inkomsten in de tweede jaarhelft was slechts een van de elementen in de vooruitzichten zoals KAS BANK die bij de halfjaarcijfers heeft afgegeven, maar lijkt wel alle aandacht (in bijvoorbeeld commentaren van analisten) naar zich toe te hebben getrokken. De positieve elementen lijken daardoor wat te zijn ondergesneeuwd, terwijl die toch veelzeggend zijn en het eigenlijk een uitzondering is als een bank iets over het gehele jaar durft uit te spreken. Allereerst zegt KAS BANK dat de positie in de Nederlandse pensioenmarkt verder zal verbeteren, ondersteund door een groeiende pijplijn aan nieuwe klandizie. Dat is dus in lijn met wat in de eerste jaarhelft eigenlijk de resultaten heeft gedragen, met nog de kanttekening dat op de institutionele markt het aandeel nietvolumegerelateerde inkomsten stijgende is (denk aan de aanvullende dienstverlening zoals risicobeheer bovenop de traditionele diensten). Nog een stuk concreter is echter de uitgesproken verwachting dat dit jaar bijna alle financiële doelstellingen zullen worden gehaald (op één na, nl. de efficiency ratio). Dat de bank die verwachting heeft kunnen uitspreken komt wel deels door de al eerder aangekondigde boekwinst van 4,3 miljoen euro op de aandelen LCH.Clearnet die in de tweede jaarhelft zal vallen. De LSE (London Stock Exchange) wil een meerderheidsbelang (60%) in dit clearinghuis hebben en heeft daartoe een bod gedaan, maar voordat die gestand kan worden gedaan is nog wel goedkeuring van de betreffende instanties nodig. Onder de doelstellingen zit het streven om de winst per aandeel met minimaal 8% te laten groeien en om een rentabiliteit op eigen vermogen te halen gelijk aan de 10-jaars rente plus 5% tot 8%. Om een indruk te geven, de laatstgenoemde doelstelling komt volgens onze berekening met als aanname dat de 10-jaars rente gelijk zal blijven aan het niveau in de eerste jaarhelft (2,2%) neer op een winst per aandeel van minimaal 82 eurocent per aandeel (2011: 70 eurocent). Beleggingsopinie In onze ogen is KAS BANK 15 september

17 Weer vertraging bij overname TNT De overname van TNT Express door het Amerikaanse UPS zal pas begin 2013 kunnen worden afgerond, waar beide bedrijven hiervoor nog mikten op het vierde kwartaal. De Europese Commissie heeft namelijk wederom meer tijd nodig voor het (zogenaamde tweede fase) mededingingsonderzoek. Door het tijdelijk stilleggen van het onderzoek, in afwachting van aanvullende informatie, was de eerdere deadline al verschoven naar 20 december en nu wil de Europese Commissie voor 15 januari 2013 uitsluitsel geven. vooral een gedegen en misschien zelfs ietwat saaie (zoals vaker gezegd zeker in de huidige tijden een deugd) bank, en bijvoorbeeld ook wat solvabiliteit betreft niet te vergelijken met gewone banken. Die solvabiliteit is met een BISratio van 21% en een (core) tier 1 ratio van 20% zeer hoog. Een ander wezenlijk verschil ligt ons inziens bij de uiteindelijke gevolgen van de crisis en de enorme veranderingen binnen de financiële sector. Daar zitten vele elementen in waar KAS BANK van zou moeten kunnen profiteren. Als rode draad kan daarbij worden gedacht aan de aanvullende diensten zoals die worden geleverd op het gebied van risicobeheer, compliance (denk aan alle komende wet- en regelgeving) en managementinformatie, terwijl het uitbesteden van zaken die bepaalde partijen nog zelf doen steeds meer voor de hand ligt (o.a. door structureel lagere marges binnen de sector waardoor efficiënter zal moeten worden gewerkt en doordat het zeer verstandig kan zijn om bepaalde operationele risico s uit de weg te gaan) of zelfs zal moeten (nieuwe regelgeving). Ander perspectief ligt nog in de samenwerking met dwpbank, waarover KAS BANK binnenkort (nog deze maand) meer details naar buiten zal brengen en waar wij een volgende keer uitgebreid aandacht aan willen besteden. Op voorhand is duidelijk dat beide partijen elkaar prima kunnen aanvullen. KAS BANK is een echte wholesaler, waar dwpbank de Duitse marktleider is op het gebied van effectenverwerking voor de retailmarkt (dat doen ze voor ongeveer 7,5 miljoen effectenrekeningen, meer dan de hele Nederlandse markt). De marktomstandigheden mogen dan zeer lastig zijn, al met al zijn wij met onze nieuwe blik nog vaster op het aandeel geworden en vinden wij die vooral ook gewoon laag gewaardeerd. Zo staat de koers nu bijna 40% onder boekwaarde (eigen vermogen van 12,14 euro per aandeel, het interim-dividend is daar al vanaf getrokken) en is het dividendrendement al behoorlijk te noemen als alleen al naar het interim-dividend wordt gekeken. Wij herhalen dan ook ons koopadvies. * Publicatiedatum website 11 september op 7,45. Door J. Dekker. Auteur heeft op moment van schrijven een positie in KAS BANK. De verdere vertraging is op zich nog wel redelijk te overzien, in dit verband hadden wij bijvoorbeeld al aangegeven dat een dergelijk tweede fase onderzoek in algemeenheid tot 25 weken aan tijd in beslag kan nemen. De nieuwe vertraging is wat ons betreft echter vooral ook tekenend voor onze eerdere constatering dat de overname bepaald niet zonder haken en ogen is. Dan hebben wij het niet alleen over de uiteindelijke bevindingen en voorwaarden van de Europese Commissie, maar ook over het eenvoudige gegeven dat zich meer risico s kunnen voordoen naarmate meer tijd met de overname gemoeid is. Dat de marktomstandigheden de laatste tijd zijn verslechterd, afgaand op de winstwaarschuwingen zoals UPS die anderhalve maand geleden en concurrent FedEx begin deze maand naar buiten hebben moeten brengen, helpt in dit verband niet mee. Desondanks hebben wij nog altijd de indruk dat de overname uiteindelijk gewoon doorgang zal kunnen vinden. Tegelijkertijd blijven wij de haken en ogen echter te groot vinden om het bod van 9,50 euro per aandeel als belegger te bespelen. Met de toen opgelopen korting ten opzichte van dat bod zijn wij ten tijde van ons vorige artikel neutraler naar het aandeel gaan kijken en hebben wij ons verkoopadvies gewijzigd in een speculatief houdadvies. Dat advies laten wij nu staan. * Publicatiedatum website 7 september op 8,90. Door P. van der Plas. Auteur heeft op moment van schrijven geen positie in TNT Express september 2012

18 Schommelende vraag zet winst Neways onder druk Neways Electronics International heeft in het eerste halfjaar een fractie meer omzet geboekt. Met een stijging van iets minder dan een procent naar 144,4 miljoen euro ligt de omzet wel op het hoogste niveau ooit. Het bedrijf heeft daar echter beduidend minder op verdiend. Neways heeft namelijk een nettowinst van nog maar 2,2 miljoen euro (22 eurocent per aandeel) behaald, bijna eenderde minder dan de 3,2 miljoen euro (32 eurocent) in de eerste helft van vorig jaar. Hoewel het bedrijf er rekening mee houdt dat de resultaten ook in de tweede helft van het jaar onder druk zullen blijven staan, verwacht Neways de nu behaalde halfjaarwinst wel te kunnen overtreffen. Neways richt zich met maatwerkoplossingen, van productontwikkeling helemaal tot aan aftersales diensten, voor elektronische componenten en systemen op de markt voor Electronic Manufacturing Services (EMS). De producten en ontwikkeldiensten worden onder andere afgenomen door de industriële (nu goed voor 36% van de omzet), medische (24%), halfgeleider (28%) en automotive sector (7%). In het afgelopen halfjaar hebben vooral de eerstgenoemde twee sectoren de kar getrokken en was de halfgeleidersector met een omzetdaling van 18% juist de grote dissonant. Neways verwacht dat de economische onrust en onzekerheden ook in het tweede halfjaar zullen blijven zorgen voor grote schommelingen in de vraag. Dit zal zich naar verwachting van het bedrijf net als in het tweede kwartaal ook in de tweede jaarhelft vertalen in korter-cyclisch gedrag binnen de EMS-markt met sneller schakelende klanten, waar de een de planning voor de komende maanden opschaalt stelt de ander die planning juist naar beneden bij en schuift orders door. Het bedrijf blijft nog altijd onverkort inzetten op rendementsverbetering door met name te sturen op een hogere bezettingsgraad en een flexibelere indeling van de organisatie. Neways geeft daarbij aan dat het tegenwicht bieden aan de margedruk door afspraken met klanten, de fysieke afstanden en logistieke inregeling op de korte termijn maar gedeeltelijk mogelijk zal zijn. Het probleem is dus onder andere dat binnen het bedrijf sprake is van een uiteenlopend beeld. Waar enkele werkmaatschappijen te maken hebben met achterblijvende vraag en daardoor onderbezetting (en dus minder dekking van de vaste kosten), kunnen andere de vraag juist moeilijk bijbenen en moeten die werkmaatschappijen daardoor juist extra kosten maken. Overigens heeft Neways ook extra kosten gemaakt in aanloop naar de start van nieuw binnengehaalde projecten. Mede door de toenemende concurrentie waar klanten zelf mee te kampen hebben, zal de margedruk volgens Neways zich zoals het bedrijf eerder al had aangegeven de komende jaren nadrukkelijker manifesteren dan enkele jaren geleden (bedenk bijvoorbeeld dat de winst per aandeel in het topjaar 2007 nog 1,56 euro bedroeg). Structureel herstel van de marges richting oude niveaus lijkt dus voorlopig nog niet in het vat te zitten. Ten aanzien van dit jaar impliceert de door het bedrijf uitgesproken verwachting een winst per aandeel van meer dan 44 eurocent. Dat zou dan op zich meer zijn dan vorig jaar (39 eurocent), maar toen werd de winst gedrukt door (eenmalige) reorganisatielasten. Daarvoor geschoond bedroeg de winst per aandeel vorig jaar 53 eurocent. Op een koers die rond boekwaarde noteert vinden wij een houdadvies nog steeds volstaan. * Publicatiedatum website 30 augustus op 5,225. Door P. van der Plas. Auteur heeft op moment van schrijven geen positie in Neways. Weer hoger dividend ECP Eurocommercial Properties (ECP) heeft in het afgelopen gebroken boekjaar solide resultaten geboekt, afgezien van papieren verliezen op rentederivaten. Het directe resultaat per aandeel is van 1,89 euro gestegen naar 1,94 euro en het daaraan gerelateerde keuzedividend wil het vastgoedbedrijf verhogen van 1,88 naar 1,92 euro (8 november ex-dividend). Daarmee is het dividend al jarenlang ononderbroken gestegen en over het nu lopende boekjaar 2012/2013 streeft ECP naar minimaal dezelfde dividenduitkering. Helemaal onder aan de streep heeft ECP wel verlies geleden door de flinke waardeschommelingen van de derivaten waarmee het bedrijf de renterisico s afdekt. Afwaarderingen bij de sinds 2009 geheel uit winkelvastgoed bestaande portefeuille met een omvang van 2,6 miljard euro hebben bij dit verlies geen rol gespeeld. De afwaardering van (slechts) 2,4% in Italië (39% van de totale portefeuille) is namelijk volledig rechtgetrokken door de waardestijgingen van 1,6% in Frankrijk (36%) en 2,5% in Zweden (25%). De leegstand binnen de portefeuille is nog altijd minder dan 1%. Het aandeel noteert momenteel met een beperkte korting ten opzichte van de intrinsieke waarde (31,75 euro per aandeel) en het op zich aantrekkelijke dividendrendement is binnen de vastgoedsector relatief laag. Wij gaan wederom niet verder dan een houdadvies. *Publicatiedatum website 6 september op 27,895. Door P. van der Plas. Auteur heeft op moment van schrijven geen positie in ECP. 15 september

19 taexpres S=steun W=weerstand KTT=korte termijn trend *Auteur heeft positie in besproken fonds RoodMicrotec (S: 0,16; W: 0,19; KTT: dalend): Het lange termijn beeld blijft zwak ogen, met al sinds 1996 een dalende lijn. Daarmee vergeleken is het korte termijn beeld wat gunstiger, met een koers die al enkele weken met de (aangegeven) niveaus rond de MA-150 worstelt. (JD 10/9) TKH Group (S: 15,20; W: 17,00; KTT: dalend): Het in mei verslechterde korte termijn beeld is er de laatste maanden niet beter op geworden (zie ook het verloop van de MA-150). Naast de aangegeven weerstand (zie vorige maand achtergelaten gap) liggen de belangrijkste hordes rond de MA-150. (JD 10/9) TMC (S: 13,50; W: 14,25; KTT: stijgend): De laatste weken is het aandeel onder lage volumes nauwelijks van zijn plaats gekomen. Toch blijft het voor het korte termijn beeld van belang of hier (bij de MA-150) stand zal kunnen worden gehouden, na de recordniveaus eerder dit jaar. (JD 10/9) TNT Express (S: 8,70; W: 9,00; KTT: neutraal): Het grootste gedeelte van dit jaar heeft in het teken gestaan van consolidatie, iets dat nog altijd gaande is, na de forse koerssprong in februari die in één klap de vorig jaar opgelopen koersschade had goedgemaakt. (JD 10/9) Vopak (S: 50,10; W: 52,80; KTT: stijgend): Eind vorig jaar konden toch weer nieuwe all-time highs worden neergezet, en dit jaar heeft het aandeel de opmars vooralsnog ononderbroken door weten te zetten. Bij deze stijgende trend kan de MA-150 worden gebruikt bij wijze van trendbewaking. (JD 10/9) Toelichting: Hoewel wij taexpres met grote zorg samenstellen, vervult technische analyse binnen de beleggingsmethodiek van Beleggings Expres slechts een ondersteunende rol. Wij geven op deze pagina s dan ook geen concrete technische adviezen, maar beschrijven slechts de technische conditie van de diverse aandelen (en eventueel andere waarden). Hierbij proberen wij waar mogelijk aandelen te behandelen die elders in dit nummer (fundamenteel) worden besproken. Door de beperkte beschikbare ruimte realiseren wij ons dat de getoonde grafieken niet door een ieder goed afleesbaar worden gevonden. In dit kader verwijzen wij graag naar onze, voor abonnees vrij toegankelijke, website: alwaar de grafieken klikbaar en vergrootbaar worden weergegeven. Ook kunt u op deze site een toelichting op de gehanteerde begrippen terugvinden september 2012

20 Resultaten RoodMicrotec blijven grillig RoodMicrotec is in de eerste helft van dit jaar weer in de rode cijfers gedoken. Vorig jaar gingen de zaken in eerste instantie beduidend voorspoediger en kon in de eerste zes maanden een nettowinst van 529 duizend euro worden behaald. Analoog aan wat breder binnen de halfgeleiderindustrie kon worden teruggezien kwam er daarna echter de klad in, en werd de tweede helft van het jaar nog maar net winstgevend afgesloten met daarmee over het gehele jaar genomen een nettowinst van 588 duizend euro (2 eurocent per aandeel). Die dalende lijn is dit jaar verder doorgezet, met een nettoverlies van 422 duizend euro in de eerste zes maanden tot gevolg. RoodMicrotec verwacht nog steeds dat dit jaar eigenlijk het spiegelbeeld van vorig jaar zal zijn, want het bedrijf gaat nog steeds uit van herstel in de tweede helft van dit jaar. Met andere woorden zou het dieptepunt nu weer moeten zijn bereikt. De schade onder aan de streep valt nog te overzien als wordt bedacht dat RoodMicrotec eerder al had gemeld dat de omzet ten opzichte van de eerste zes maanden van vorig jaar met maar liefst 34% is gedaald naar 5,7 miljoen euro. De chiptester noemt als belangrijkste oorzaken voor die omzetdaling de algehele terugval van de halfgeleiderindustrie, het door klanten afbouwen van voorraden en uitstellen van projecten, en het verleggen van de focus van IDM s (Integrated Device Manufacturers) naar OEM s (Original Equipment Manufacturers) en Fabless companies (bedrijven zonder eigen productiefaciliteiten) als klant. Dat laatste maakt dat RoodMicrotec aanzienlijk meer klanten zal gaan bedienen en minder afhankelijk zal zijn van enkele grote IDM s, maar in de eerste jaarhelft heeft de omzettoename bij OEM s en Fabless companies nog niet kunnen opwegen tegen de omzetdaling bij die IDM s. Het bedrijf gaat zoals gezegd nog steeds uit van herstel in de tweede helft van het jaar. RoodMicrotec zegt in de laatste twee maanden van de verslagperiode (mei en juni dus) een grote toename te zien van het aantal aanvragen en orders, en dat dit erop lijkt te wijzen dat het bedrijf uit het dal aan het komen is. RoodMicrotec verwacht dat de omzet in de tweede helft van dit jaar belangrijk hoger zal zijn dan in de eerste helft, en dat dit ook zal leiden tot een verbetering van het nettoresultaat. Beleggingsopinie Bij die resultaatverwachting laat het bedrijf in het midden of de tweede jaarhelft winst of verlies zal opleveren (voor alle duidelijkheid, in het laatste geval dus dan wel een verlies kleiner dan nu in de eerste zes maanden behaald). De omzetverwachting refereert in dit geval aan de Schaal van Mock en houdt in dat in de tweede jaarhelft 12% tot 20% meer omzet wordt verwacht dan in de eerste jaarhelft. Dat zou betekenen dat de omzet daarmee nog altijd iets lager zal zijn dan in de tweede helft van vorig jaar, en dat over het gehele jaar genomen sprake zal zijn van ruim 20% minder omzet dan in Voor ons laten de halfjaarcijfers vooral zien dat de resultaten van Rood- Microtec grillig blijven met als belangrijke reden gewoonweg de beperkte omvang van het bedrijf (bedenk bijvoorbeeld dat de marktkapitalisatie op dit moment slechts 6 miljoen euro is, met voor de goede orde een koers boven boekwaarde). Die beperkte omvang wordt door RoodMicrotec ook wel onderkend, tenminste afgaand op de verdere toelichting van de halfjaarcijfers waarbij het bedrijf onder andere heeft aangegeven op zoek te blijven naar samenwerkings- of fusiepartners en dat de kosten voor een eigen beursnotering een zware belasting vormen voor een klein bedrijf zoals RoodMicrotec. Op de huidige koers zien wij onvoldoende aanknopingspunten om op het verwachte herstel (belangrijkste vraag is wat dat betreft of die lijn dan volgend jaar kan worden doorgetrokken en hoever het bedrijf daarmee in de zwarte cijfers kan komen, 2012 beschouwen wij in dit opzicht al als een verloren jaar) of een mogelijke overname (de vraag is niet alleen of zich een partij aandient om de krachten mee te bundelen, maar natuurlijk ook in welke vorm en tegen welke voorwaarden; overigens is in het verleden vaker gezinspeeld op een mogelijke beursexit) voor te sorteren. Verder dan een speculatief houdadvies willen wij nog steeds niet gaan. * Publicatiedatum website 3 september op 0,17. Door J. Dekker. Auteur heeft op moment van schrijven geen positie in RoodMicrotec. 15 september

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940 Totale netto winst 56.904.147.000 Totale Activa (Netto Eigen Vermogen) 2.658.133.112.000 Via www.euronext.nl uitgezocht door Peter Breda Aalberts Industries Milennium 2003 Inkomsten* 784589 Operationele

Nadere informatie

Definitieve selectie AEX, AMX en AScX Index

Definitieve selectie AEX, AMX en AScX Index CONTACT Media: +31.20.550.4488 (Amsterdam), +32.2.509.1392 (Brussels) +351.217.900.029 (Lisbon), +44.20.7379.2789 (London) +1.212.656.2411 (New York), +33.1.49.27.11.33 (Paris) CONTACT Investor Relations:

Nadere informatie

Indicatieve selectie AEX, AMX en AScX

Indicatieve selectie AEX, AMX en AScX nnnnn Nr: 2008-011 Indicatieve selectie AEX, AMX en AScX Amsterdam, 17 november 2008 NYSE Euronext publiceert één keer per jaar een indicatieve selectie voor de jaarlijkse herweging van de AEX-index (AEX-index),

Nadere informatie

PERSBERICHT. Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien

PERSBERICHT. Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien you PERSBERICHT Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien Utrecht, 30 mei 2013 - Ondanks voortdurende crisis, realiseerden Nederlandse beursgenoteerde bedrijven een kwalitatief

Nadere informatie

Tijd van mitsen en maren bij SBM voorbij. TMG laat winstverwachting los blz. 18. tipblad voor beleggers

Tijd van mitsen en maren bij SBM voorbij. TMG laat winstverwachting los blz. 18. tipblad voor beleggers TMG laat winstverwachting los blz. 18 35 tipblad voor beleggers internet www.beursexpres.nl 1 september 2012 5,25 9 14 16 energiedivisie brunel zet recordomzet in de boeken seizoensmatig minder belangrijke

Nadere informatie

Naam mut mut ultimo vr. T.kw doel fonds 2009 week 2008 11-9 week 37. BelegAlert

Naam mut mut ultimo vr. T.kw doel fonds 2009 week 2008 11-9 week 37. BelegAlert Naam weg. %ind. mut mut ultimo ma di wo do vr. T.kw div rend. cijfers ex met doel of ALGEMEEN fonds 2009 week 2008 7-9 8-9 9-9 10-9 11-9 09 div 36 37 wel week 37. BelegAlert Aegon 195,0 3,31 15,4% 4,4%

Nadere informatie

Rente10jr 1,0% -0,1% 2,19 2,17

Rente10jr 1,0% -0,1% 2,19 2,17 Naam %ind. 2012 mut 2011 vr T2011 tax div rend. exdiv met datum advies 5 4 of fonds mutatie week ultimo 3 febr wpa k/w cijfers aantal doel wel nieuws week 5. Aegon 2,51 24,6% 5,9% 3,10 3,87 0,61 6,3 0,00

Nadere informatie

SNS Securities & ForFarmers. 11 december 2012

SNS Securities & ForFarmers. 11 december 2012 SNS Securities & ForFarmers 11 december 2012 Inhoud I. SNS Securities N.V. II. Handelsplatform & SNS Securities III. Rapport SNS IV. Vragen 2 SNS Securities N.V. SNS Securities is onderdeel van de SNS

Nadere informatie

Winnaars op de Nederlandse beurs

Winnaars op de Nederlandse beurs Albert Jellema Veel weten van weinig Winnaars op de Nederlandse beurs Nederlandse economie Onzekerheden horen bij beleggen Met of zonder parachute Elke dag een nieuw idee Beleggingsfilosofie 1. Beleggen

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie

TechnicalDayTrader. Trading Tactics Pro. de dagelijkse nieuwsbrief van

TechnicalDayTrader. Trading Tactics Pro. de dagelijkse nieuwsbrief van Trading Tactics Pro de dagelijkse nieuwsbrief van TechnicalDayTrader Trading Tactics Pro nieuwsbrief@technicaldaytrader.nl TradingScreen signalen De AEX heeft vandaag opnieuw een daling laten zien, ditmaal

Nadere informatie

Naam %ind mut 2010 T2011 tax div rend. exdiv met datum advies fonds mutatie week ultimo 7 okt wpa k/w cijfers aantal doel nieuws week 40.

Naam %ind mut 2010 T2011 tax div rend. exdiv met datum advies fonds mutatie week ultimo 7 okt wpa k/w cijfers aantal doel nieuws week 40. Naam %ind. 2011 mut 2010 vr T2011 tax div rend. exdiv met datum advies 40 39 of fonds mutatie week ultimo 7 okt wpa k/w cijfers aantal doel wel nieuws week 40. Aegon 2,22-28,7% 6,4% 4,58 3,26 0,92 3,5

Nadere informatie

Recordbedrag aan dividend in 2005

Recordbedrag aan dividend in 2005 Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 15 december 26 Recordbedrag aan dividend in 25 Jos van Heiningen Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 26. Bronvermelding

Nadere informatie

Index Announcement. AEX-index (AEX-index), AMX index (AMX-index) and AScX index (AScX-index) NEW COMPOSITION INDICES AFTER INTERIM REVIEW

Index Announcement. AEX-index (AEX-index), AMX index (AMX-index) and AScX index (AScX-index) NEW COMPOSITION INDICES AFTER INTERIM REVIEW Index Announcement Issue Date: 1 September 2008 N 2008 - xxx Marketplace: Index: Subject: Amsterdam AEX-index (AEX-index), AMX index (AMX-index) and AScX index (AScX-index) NEW COMPOSITION INDICES AFTER

Nadere informatie

Naam %ind. 2011 mut 2010 2010 tax div rend. exdiv met datum advies fonds mutatie week ultimo 11 mrt wpa k / w cijfers aantal doel nieuws week 10.

Naam %ind. 2011 mut 2010 2010 tax div rend. exdiv met datum advies fonds mutatie week ultimo 11 mrt wpa k / w cijfers aantal doel nieuws week 10. Naam %ind. 2011 mut 2010 vr 2010 tax div rend. exdiv met datum advies 10 9 of fonds mutatie week ultimo 11 mrt wpa k / w cijfers aantal doel wel nieuws week 10. Aegon 2,84 17,0% -3,5% 4,58 5,35 0,83 6,4

Nadere informatie

Philips krijgt handen niet op elkaar. Lege beurshulzen beter uit de weg gaan blz.7. tipblad voor beleggers

Philips krijgt handen niet op elkaar. Lege beurshulzen beter uit de weg gaan blz.7. tipblad voor beleggers Lege beurshulzen beter uit de weg gaan blz.7 38 tipblad voor beleggers internet www.beursexpres.nl 21 september 2013 5,25 9 14 16 europese aandelen: de weg die voor ons ligt kleine maar opmerkelijke overname

Nadere informatie

Rente10jr -15,8% -12,2% 2,19 2,54

Rente10jr -15,8% -12,2% 2,19 2,54 Naam %ind. 2012 mut 2011 vr 2011 tax div rend. exdiv met datum advies 11 10 of fonds mutatie week ultimo 16mrt wpa k/w cijfers aantal doel wel nieuws week 11. Aegon 2,85 45,6% 15,2% 3,10 4,52 0,00 0,0

Nadere informatie

Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs

Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs Inleiding De Nederlandse huishoudens zijn de afgelopen decennia steeds meer gaan beleggen in effecten. Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën

Nadere informatie

Rente10jr -23,1% 1,72-6,7% 1,49 1,83

Rente10jr -23,1% 1,72-6,7% 1,49 1,83 Naam %ind. 2013 vr mut 2012 vr div rend. exdiv met datum advies 22 21 20 of fonds mutatie 24mei week ultimo 31mei cijfers aantal doel wel nieuws week 22. Aegon 3,44 10,0% 4,93 7,2% 4,80 5,29 0,20 3,8%

Nadere informatie

Ochtendbericht Analytica Trading 2 mei. Enthousiast vervolg

Ochtendbericht Analytica Trading 2 mei. Enthousiast vervolg Door: Sander Stienstra en Lionell Emanuelson Ochtendbericht Analytica Trading Enthousiast vervolg De AEX: Algemeen De AEX woensdag wist eindelijk uit de range 393 398 te breken en een slot boven de 400

Nadere informatie

Diversiteit binnen de raden van commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen

Diversiteit binnen de raden van commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen Diversiteit binnen de raden van commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen December 2009 Corporate Governance Insights Centre Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Ctac blaakt van zelfvertrouwen. Nutreco gaat jaar sterk van. tipblad voor beleggers. internet www.beursexpres.nl 3 mei 2014 5,25. goede zet pharming

Ctac blaakt van zelfvertrouwen. Nutreco gaat jaar sterk van. tipblad voor beleggers. internet www.beursexpres.nl 3 mei 2014 5,25. goede zet pharming Nutreco gaat jaar sterk van start blz.17 18 tipblad voor beleggers internet www.beursexpres.nl 3 mei 2014 5,25 15 17 18 goede zet pharming grote overname stuwt resultaten reesink Onderzoek ing im onthult

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 444,55 2,53% DOW JONES 16374,76 0,14% NASDAQ CMP 4733,497-0,35% NASDAQ -100 4234,654-0,51% NIKKEI 225 17792,16-2,15%

Nadere informatie

Trendscore F E B RAPPORT

Trendscore F E B RAPPORT 2 3 F E B 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 23 FEBRUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Index Announcement. AEX-index (AEX-index), the Amsterdam Midkap Index (AMX-index) and the Amsterdam Small cap Index (AScXindex)

Index Announcement. AEX-index (AEX-index), the Amsterdam Midkap Index (AMX-index) and the Amsterdam Small cap Index (AScXindex) Index Announcement Issue Date: 2 March 2009 N 2009-022 Marketplace: Index: Subject: Amsterdam AEX-index (AEX-index), the Amsterdam Midkap Index (AMX-index) and the Amsterdam Small cap Index (AScXindex)

Nadere informatie

Weekbericht Analytica Trading 9 november

Weekbericht Analytica Trading 9 november Door: Sander Stienstra en Lionell Emanuelson Weekbericht Analytica Trading Range bound? De AEX De AEX kende een volatiele week waarbij de beweging zich echter wel afspeelde tussen een aantal steunniveaus.

Nadere informatie

Trendscore M R RAPPORT

Trendscore M R RAPPORT 2 8 2015 M R TA T RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 28 MAART 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

Trendscore M E RAPPORT

Trendscore M E RAPPORT 1 7 2015 M E TA I RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 17MEI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort termijn

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Trendscore J A N RAPPORT

Trendscore J A N RAPPORT 0 6 J A N 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 6 JANUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Trendscore F E B RAPPORT

Trendscore F E B RAPPORT 0 9 F E B 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 09 FEBRUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Naam 2009 mut 2008 vr. fonds mutatie week ultimo 4-12 doel week 49. BelegAlert SINT is dit jaar maar weer eens gezwicht

Naam 2009 mut 2008 vr. fonds mutatie week ultimo 4-12 doel week 49. BelegAlert SINT is dit jaar maar weer eens gezwicht Naam weg. %ind. 2009 mut 2008 ma di wo do vr. T.kw div rend. cijfers ex met 49 48 of ALGEMEEN fonds mutatie week ultimo 30-11 1-12 2-12 3-12 4-12 09 div doel wel week 49. BelegAlert Aegon 195,0 2,94 6,9%

Nadere informatie

AMSTERDAM NOTICE No. 10/024

AMSTERDAM NOTICE No. 10/024 EURONEXT DERIVATIVES MARKETS AMSTERDAM NOTICE No. 10/024 ISSUE DATE: 13 December 2010 EFFECTIVE DATE: 20 December 2010 CHANGES TO LISTED MATURITIES Executive Summary NYSE Liffe will make changes to expiry

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Trendscore A U G RAPPORT

Trendscore A U G RAPPORT 0 8 A U G 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 8 augustus 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%) De nettowinst over 2010 bedroeg 432,1 miljoen, overeenkomend met 6,69 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

The good, the bad and the ugly

The good, the bad and the ugly The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN PERSBERICHT voor meer informatie: 26 februari 2009 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05%

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% DOW JONES 17890,36-0,42% NASDAQ CMP 5112,19-0,2% NASDAQ -100 4514,008-0,23% NIKKEI 225 20706,15-0,31%

Nadere informatie

Persbericht ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010

Persbericht ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010 Persbericht HAL ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010 Nettovermogenswaarde De nettovermogenswaarde, waarbij de beursgenoteerde investeringen en de liquiditeitenportefeuille tegen marktwaarde zijn opgenomen

Nadere informatie

Trendscore J U N RAPPORT

Trendscore J U N RAPPORT 0 6 J U N 2016 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 06 juni 2016 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

IG voorziet voor de AEX rond 08.30u een 0,2 procent hogere opening

IG voorziet voor de AEX rond 08.30u een 0,2 procent hogere opening Nieuwsbrief: donderdag 1 augustus 2013 IG voorziet voor de AEX rond 08.30u een 0,2 procent hogere opening Het Damrak gaat vanochtend naar verwachting hoger openen nadat Aziatische beurzen positief reageerden

Nadere informatie

Kendrion nog vol in groeimodus. Markt helpt nog niet mee bij Sligro Food Group blz. 17. tipblad voor beleggers

Kendrion nog vol in groeimodus. Markt helpt nog niet mee bij Sligro Food Group blz. 17. tipblad voor beleggers Markt helpt nog niet mee bij Sligro Food Group blz. 17 17 tipblad voor beleggers internet www.beursexpres.nl 28 april 2015 9 14 18 20 De ECB's miljardencarrousel brill meteen weer in rustiger vaarwater

Nadere informatie

Jaarverslagenonderzoek 2012 Diversiteit in de besturing van AEX en AMX fondsen. Marthe Paauwe Ber Damen

Jaarverslagenonderzoek 2012 Diversiteit in de besturing van AEX en AMX fondsen. Marthe Paauwe Ber Damen Jaarverslagennderzek 2012 Diversiteit in de besturing van AEX en AMX fndsen Marthe Paauwe Ber Damen 18 juni 2012 Jaarverslagennderzek 2012 Diversiteit in de besturing van AEX en AMX fndsen Inhud Pagina

Nadere informatie

Turbo Daily NIKKEI 225 NASDAQ-100 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49%

Turbo Daily NIKKEI 225 NASDAQ-100 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49% DOW JONES 18110,14 0,4% NASDAQ CMP 5055,422-0,1% NASDAQ -100 4515,265-0,22% NIKKEI 225 20058,95

Nadere informatie

Ochtendbericht Analytica Trading 22 juli

Ochtendbericht Analytica Trading 22 juli Weinig beweging Door: Sander Stienstra en Lionell Emanuelson De AEX De AEX opende maandag aanvankelijk positief maar zakte gedurende de ochtend wat weg. De geopolitieke spanningen lijken vooralsnog de

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Trendscore O K T RAPPORT

Trendscore O K T RAPPORT 1 0 O K T 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 10 oktober 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en korte

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE BEURSFONDSEN

OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE BEURSFONDSEN Inleiding 31-10-2005 16:23 Pagina 1 OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE BEURSFONDSEN 2006 Inclusief beursfondsen top-20 Brussel en top-40 Parijs Bedrijfsprofielen, cijfers en verwachtingen Inleiding 31-10-2005

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april.

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april. Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 503-0,54% DOW JONES 18058,69 0,11% NASDAQ CMP 5056,063 0,41% NASDAQ -100 4477,067 0,36% NIKKEI 225 20020,04-0,83%

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Jaarlijkse herweging AEX-index, AMX-index en AScX-index

Jaarlijkse herweging AEX-index, AMX-index en AScX-index CONTACT Media: +31.20.550.4488 (Amsterdam), +32.2.509.1392 (Brussels) +351.217.900.029 (Lisbon), +44.20.7379.2789 (London) +1.212.656.2411 (New York), +33.1.49.27.11.33 (Paris) CONTACT Investor Relations:

Nadere informatie

Technische Analyse: Haarscheuren in de obligatiebubbel!

Technische Analyse: Haarscheuren in de obligatiebubbel! Technische Analyse: Haarscheuren in de obligatiebubbel! De 10-jarige Duitse obligatie index German Bund en de 30-Jarige Amerikaanse obligatie index T- Bund kenden een slechte maand. Een beperkte terugval

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Nogal groot contrast bij KAS BANK. Ahold weer gewild. tipblad voor beleggers. internet 7 september ,25

Nogal groot contrast bij KAS BANK. Ahold weer gewild. tipblad voor beleggers. internet  7 september ,25 Ahold weer gewild blz.14 36 tipblad voor beleggers internet www.beursexpres.nl 7 september 2013 5,25 9 15 17 beursgang twitter begin 2014 muur om kpn nog weinig aanknopingspunten bij imtech NEWAYS KLAUTERT

Nadere informatie

ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER

ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER BINCK BELEGGERSBAROMETER MEI 2017 ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER 20 MEI 2017 Nederlandse particuliere beleggers blijven positief over het huidige beursklimaat. Dat blijkt uit de Binck BeleggersBarometer

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR 2014

BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR 2014 BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR 2014 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. heeft op 23 april 2014 het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur van KAS BANK N.V. per 1 januari

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Onderzoek naar topbeloningen 2010. De beloning van topbestuurders ten opzichte van medewerkers. Utrecht, 1 juni 2011

Onderzoek naar topbeloningen 2010. De beloning van topbestuurders ten opzichte van medewerkers. Utrecht, 1 juni 2011 Onderzoek naar topbeloningen 2010 De beloning van topbestuurders ten opzichte van medewerkers Utrecht, 1 juni 2011 Frank Hendriks Mariska Stuivenberg 1 10118/4/FNV BG/eindrapportage/01-06-2011 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II

BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II 6 maart 2017 BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II PARTICULIER TERUG NAAR BEURS EN VERDUBBELING ETF-BELEGGERS Nederland kiest op 15 maart voor een nieuwe Tweede Kamer. Hoog tijd om een terugblik te werpen

Nadere informatie

LYNX Beleggersdebat 2016

LYNX Beleggersdebat 2016 LYNX Beleggersdebat 2016 BELEGGERSDEBAT 2016 V.l.n.r.: Jim Tehupuring, Willem Middelkoop, Janneke Willemse, André Brouwers en Corné van Zeijl BELEGGERSDEBAT 2016 Tip 1 Jim Tehupuring BELEGGERSDEBAT 2016

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 18 januari 25 Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

half jaarbericht 2003

half jaarbericht 2003 halfjaarbericht 2003 Productinnovaties en kostenmaatregelen leiden tot sterk herstel resultaat TKH eerste helft 2003 Omzet eerste halfjaar 2003 met 190 miljoen nagenoeg gelijk aan omzet eerste halfjaar

Nadere informatie

Value8 groeit verder in eerste jaarhelft 2015

Value8 groeit verder in eerste jaarhelft 2015 PERSBERICHT Bussum 31 augustus 2015 Omzet stijgt ruim 93% / verwachting verdere waardegroei 2e halfjaar Value8 groeit verder in eerste jaarhelft 2015 Value8 heeft in de eerste helft van het jaar haar groei

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Benchmark Financiële Communicatie 2010 Vooronderzoek voor de FD Henri Sijthoff-prijs

Benchmark Financiële Communicatie 2010 Vooronderzoek voor de FD Henri Sijthoff-prijs Benchmark Financiële Communicatie 2010 Vooronderzoek voor de FD Henri Sijthoff-prijs Geert-Jan Smits, Directeur Sebastiaan van Rijsewijk, Consultant e-mail> geertjan.smits@jungleminds.nl e-mail> sebastiaan.van.rijsewijk@jungleminds.nl

Nadere informatie

Kendrion wil vleugels verder uitslaan. CVG op zoek naar partner om nieuw doel te kunnen halen blz. 8. tipblad voor beleggers

Kendrion wil vleugels verder uitslaan. CVG op zoek naar partner om nieuw doel te kunnen halen blz. 8. tipblad voor beleggers CVG op zoek naar partner om nieuw doel te kunnen halen blz. 8 20 tipblad voor beleggers internet www.beursexpres.nl 5,25 9 14 18 marktomstandigheden nog altijd lastig voor grontmij flinke winstgroei Cryo-Save

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

KLEINE BELEGGER INVESTEERT ROYAAL IN ORANJE

KLEINE BELEGGER INVESTEERT ROYAAL IN ORANJE EMBARGO TOT DONDERDAG 27 APRIL 2017 07.00 UUR KLEINE BELEGGER INVESTEERT ROYAAL IN ORANJE KONINKLIJKE AANDELEN VERSLAAN DE AEX Op 27 april is Willem-Alexander vier jaar Koning van Nederland, maar ook op

Nadere informatie

Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015

Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015 PERSBERICHT Bussum, 19 mei 2015 Aantal medewerkers ruim verdubbeld Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015 Hoofdpunten trading update: Goede bedrijfsmatige ontwikkeling bestaande bedrijven Resultaatverwachting:

Nadere informatie

Weekbericht Analytica Trading 10 augustus

Weekbericht Analytica Trading 10 augustus Door: Sander Stienstra en Lionell Emanuelson Weekbericht Analytica Trading Mijnenveld De AEX De AEX had een zware week. De geopolitieke spanningen bleven toenemen en ook uit de cijferhoek kwamen wat teleurstellingen.

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kernpunten tweede kwartaal 2002 Bedrijfsresultaat 25,2 miljoen en WPA 0,11 Autonome omzetgroei 6% lager (-13% in Q1) Indirecte kosten

Nadere informatie

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET BINCK BELEGGERSBAROMETER FEBRUARI 2017 AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET 7 FEBRUARI 2017 Air France KLM en Shell zijn in februari de favoriete aandelen van Nederlandse particuliere beleggers. KPN en TomTom

Nadere informatie

BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT

BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT BINCK BELEGGERSBAROMETER MAART 2017 BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT 13 MAART 2017 De uitslag van de Nederlandse verkiezingen zal volgens beleggers deze maand weinig impact hebben op de beurs, maar een eventuele

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

in jaarverslagen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven

in jaarverslagen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven Nulmeting OESO Richtlijnen in jaarverslagen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven VBDO: Jeroom Remmers (redactie), Filip Lazarevski (onderzoek) Utrecht, 17 september 2013 VBDO Vereniging van Beleggers

Nadere informatie

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Tweede kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter PERSBERICHT voor meer informatie: 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Acceptabele performance in turbulente markt Beperkte omzet-

Nadere informatie

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch:

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch: Obligaties 4-4-2014 Algemeen economisch: Over de afgelopen maanden zet de bestaande trend zich door. De rente blijft per saldo onder druk, ondanks een tijdelijke hobbel na de start van het afbouwen van

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005 De nettowinst van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2005 ¼PLOMRHQ¼SHUDDQGHHOYHUJHOHNHQPHW¼PLOMRHQ¼SHUDDQGHHO over dezelfde periode

Nadere informatie

Controlekosten blijvend lager

Controlekosten blijvend lager BEURSGENOTEERDE MARKT STEVIG IN HANDEN BIG FOUR Controlekosten blijvend lager In 2009 betaalden beursfondsen voor de jaarrekeningcontrole aanzienlijk minder dan in 2008. Sindsdien zijn de kosten op dat

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

Wereldwijd beleggen in aandelen met Morningstar

Wereldwijd beleggen in aandelen met Morningstar Wereldwijd beleggen in aandelen met Morningstar Dag van de Belegger 25 November 2011 Maarten van der Pas Redacteur Morningstar Benelux 1 Agenda Morningstar en aandelenonderzoek Belangrijke begrippen Moat

Nadere informatie

BLOG d.d. 24 juni 2016

BLOG d.d. 24 juni 2016 BLOG d.d. 24 juni 2016 Blog III: Enkele concrete tips. In de loop van de dag zijn diverse nieuwe posities ingenomen, zowel in individuele aandelen als in Turbo's. In individuele aandelen kochten we oa.

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

AEGON Bron : VisionEXPERT Symbool : AGN Land : Netherlands

AEGON Bron : VisionEXPERT Symbool : AGN Land : Netherlands zaterdag 19 maart AEGON Bron : VisionEXPERT Symbool : AGN Land : Netherlands 1-66% -61% -57% -53% -49% -43% -36% -7% -% +3% +8% 9 8 7 6 5 4 +71% 3 +7% -.5-1 -1.5 6 7 8 9 MoneyFlow Benelux. Alle rechten

Nadere informatie

THE DUTCH FEMALE BOARD INDEX 2015 NEDERLANDSE SAMENVATTING. op Gehele (Engelstalige) rapport, inclusief tabellen,

THE DUTCH FEMALE BOARD INDEX 2015 NEDERLANDSE SAMENVATTING. op  Gehele (Engelstalige) rapport, inclusief tabellen, THE DUTCH FEMALE BOARD INDEX 2015 Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers NEDERLANDSE SAMENVATTING Gehele (Engelstalige) rapport, inclusief tabellen, op www.tias.edu Nederlandse samenvatting (Dutch Summary)

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur 2011

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur 2011 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. heeft op 3 november 2010 het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur per 1 januari 2011 opnieuw vastgesteld. Uitgangspunten bezoldigingsbeleid

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie