Winstdaling TKH lijkt niet meer dan een kink in de kabel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Winstdaling TKH lijkt niet meer dan een kink in de kabel"

Transcriptie

1 KAS BANK een onderschat aandeel blz tipblad voor beleggers internet 15 september , opgelopen discount HAL vopak mikt op 1 miljard operationele winst in 2016 schommelende vraag zet winst 18 neways onder druk resultaten RoodMicrotec 20 blijven grillig Industrial Solutions: laatste innovatie van VMI Group op het gebied van bandenbouwsystemen: de 'Exxium' 4 Winstdaling TKH lijkt niet meer dan een kink in de kabel

2 taexpres S=steun W=weerstand KTT=korte termijn trend *Auteur heeft positie in besproken fonds AEX index (S: 332; W: 337; KTT: stijgend): Momenteel is een tweede poging gaande om af te rekenen met de weerstand bij de in maart neergezette top (337), op een belangrijk kruispunt binnen het lange termijn beeld met als inzet of het in 2009 ingezette herstel na een tussenpauze weer opgepakt kan worden. Acomo (S: 12,22; W: n/a; KTT: stijgend): De laatste vier maanden heeft het aandeel consolidatie laten zien op de recordniveaus zoals die in de eerste maanden van dit jaar zijn neergezet. Nu lijkt de stijgende lijn met het passeren van de weerstand op 12,90 weer opgepikt. (JD 10/9) ECP (S: 27,25; W: 30,57; KTT: stijgend): Aan het begin van dit jaar was het aandeel even behoorlijk in herstel na de flinke koersdaling in de tweede helft van vorig jaar. De laatste maanden is het beeld langzamerhand verbeterd, al liggen nu diverse hordes in het verschiet (maart-top als eerste). (JD 10/9) HAL Holding (S: 82,15; W: 93,00; KTT: neutraal): Vorig jaar moest het aandeel vanaf de zomer flink inleveren na daarvoor nog nieuwe all-time highs te hebben neergezet en zonder tot een verslechtering van het lange beeld te leiden. Dit jaar laat stapsgewijs (zie bewegingen rond MA-150) herstel zien. (JD 10/9) Kas Bank (S: 6,90; W: 7,80; KTT: dalend): Met positieve aanknopingspunten in de vorm van divergenties aanwezig binnen het lange termijn beeld, is het aandeel de cruciale (zie ook eerste jaarhelft) weerstand bij de MA-150 genaderd. Bij een doorbraak komt een einde aan de dalende (korte) trend.* (JD 10/9) Neways (S: 4,90; W: 5,70; KTT: neutraal): Het beeld is dit jaar verbeterd, in de zin dat de koers zich heeft gesettled op de flink lagere niveaus die in de tweede helft van vorig jaar zijn opgezocht. Voor verdere verbetering moet met de aangegeven weerstand worden afgerekend (daarna LT-horde op 7,00). 15 september

3 Jaargang 43 Uitgave van Beleggings Expres B.V. Algemeen directeur: J. Nab Hoofdredactie: J.G. Dekker Columnisten: P. v.d. Plas, R. Kerstens R. Melchers,,Ben Steinebach, John Hoek, J.J.A. Leenaars timor omnis abesto redactie: Telefoon: (J. G. Dekker) Opgave en vragen over abonnementen: Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest. Tel ABOLAND of ,10 per minuut. Fax Site: voor abonneren of voor adreswijzigingen en opzeggingen. Beëindigen abonnement: Opzeggingen (uitsluitend schriftelijk) dienen 8 weken voor afloop van de abonnementsperiode in bezit te zijn van ABOLAND.. Prijswijzigingen voorbehouden. Abonnementen kunnen op elk gewenst moment ingaan en lopen automatisch door.nieuwe opgaven telefonisch, per , briefkaart of brief. schriftelijk. Abonnementen: Adreswijzigingen uitsluitend Beleggings Expres inclusief volledig toegang tot internetsite per jaar 199,- (Benelux), halfjaar 115,-, kw. 59,- Uitsluitend digitaaljaarabonnement op jaar 119,-, halfjaar 79,-, kw. 49,-. Losse nummers: 5,25 ex. verzendkosten. Belegggings Expres rest Europa: 220,- buiten Europa: 299,-, buiten Europa luchtpost 499,- Bankrekening: ING: Gehele of gedeeltelijke overneming van de inhoud uitsluitend met toestemming van de uitgever. Beleggings Expres bevat informatie waaraan grote zorg is besteed. De uitgever, redactie en medewerkers kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de gepubliceerde adviezen en informatie. Alle artikelen Beleggings Expres B.V. Gegeven adviezen en koersdoelen gelden voor een periode van 12 maanden. Redactieleden vermelden eigen posities in besproken fondsen. 2 en 19 TAexpres, technische analyse. 4 Winstdaling TKH lijkt niet meer dan kink in de kabel Na twee jaren van scherp winstherstel is 2012 voor TKH een beduidend lastiger jaar waarin de winst weer een stap terug zal doen. Anders dan dat is van een stap terug geen sprake, integendeel. Hoewel de verslechtering van het economische klimaat natuurlijk een rol heeft gespeeld, is de in de eerste jaarhelft opgetreden winstdaling toe te schrijven aan enkele specifieke tegenvallers die voor een belangrijk deel een tijdelijk karakter lijken te hebben 8 TMC doet het goed in de technologiehoek TMC mag dan als jong bedrijf relatief kort voor het escaleren van de kredietcrisis naar de beurs zijn gegaan, toch is het aandeel dit jaar op recordniveaus en dus ook boven de toenmalige introductieprijs (12,75) komen te staan. 9 Opgelopen discount HAL Bij de stijging van de nettovermogenswaarde van HAL Holding was ook het afgelopen halfjaar weer een hoofdrol weggelegd voor Vopak. 10 Agenda 11 Koerswijzer 10 Vopak mikt op 1 miljard operationele winst in 2016 Bij de halfjaarcijfers heeft Vopak de ambitie geuit om het 400-jarige bestaan in 2016 op te luisteren met een operationeel jaarresultaat kopen TKH blz. 04 KAS BANK blz. 14 houden TMC blz. 08 HAL blz. 09 Vopak blz. 10 TNT (spec) blz. 17 Neways blz. 18 ECP blz. 18 RoodMicr. (spec) blz. 20 (ebitda) van een miljard euro. Met deze ambitie geeft het opslagbedrijf een nieuwe indicatie van de toekomstige groei af. De eerdere prognose van een operationeel resultaat tussen 725 miljoen en 800 miljoen euro voor 2013 verwacht Vopak namelijk al dit jaar waar te maken. 14 KAS BANK een onderschat aandeel Het aandeel KAS BANK is na de halfjaarcijfers weer wat opgeveerd daarbij en passant ook meteen het interim-dividend (33 eurocent per aandeel) inhalend maar ligt er per saldo toch nog steeds enigszins verloren bij op de lage niveaus die de laatste jaren weer zijn opgezocht. Op het eerste gezicht is dat ook niet zo vreemd als bedacht wordt in welke omgeving KAS BANK moet opereren, met bijvoorbeeld extreem lage korte rentes die de rente-inkomsten niet ten goede komen en lage handelsvolumes op de beurzen die weerslag hebben op de provisie-inkomsten voor de afwikkeling van transacties. De koersontwikkeling van de laatste jaren komt ook redelijk overeen met die van enigszins vergelijkbare Weer vertraging bij overname TNT De overname van TNT Express door het Amerikaanse UPS zal pas begin 2013 kunnen worden afgerond, waar beide bedrijven hiervoor nog mikten op het vierde kwartaal. De Europese Commissie heeft namelijk wederom meer tijd nodig voor het (zogenaamde tweede fase) mededingingsonderzoek. 18 Schommelende vraag zet winst Neways onder druk Neways Electronics International heeft in het eerste halfjaar een fractie meer omzet geboekt. Met een stijging van iets minder dan een procent naar 144,4 miljoen euro ligt de omzet wel op het hoogste niveau ooit. Het bedrijf heeft daar echter beduidend minder op verdiend. Neways heeft namelijk een nettowinst van nog maar 2,2 miljoen euro (22 eurocent per aandeel) behaald, bijna eenderde minder dan de 3,2 miljoen euro (32 eurocent) in de eerste helft van vorig jaar. 18 Weer hoger dividend ECP Eurocommercial Properties (ECP) heeft in het afgelopen gebroken boekjaar solide resultaten geboekt, afgezien van papieren verliezen op rentederivaten. 20 Resultaten RoodMicrotec blijven grillig RoodMicrotec is in de eerste helft van dit jaar weer in de rode cijfers gedoken. Vorig jaar gingen de zaken in eerste instantie beduidend voorspoediger en kon in de eerste zes maanden een nettowinst van 529 duizend euro worden behaald. 15 september 2012

4 Winstdaling TKH lijkt niet meer dan kink in de kabel Na twee jaren van scherp winstherstel is 2012 voor TKH een beduidend lastiger jaar waarin de winst weer een stap terug zal doen. Anders dan dat is van een stap terug geen sprake, integendeel. Hoewel de verslechtering van het economische klimaat natuurlijk een rol heeft gespeeld, is de in de eerste jaarhelft opgetreden winstdaling toe te schrijven aan enkele specifieke tegenvallers die voor een belangrijk deel een tijdelijk karakter lijken te hebben. Los hiervan blijft het bedrijf vooral ook bij het strategische recept dat de afgelopen twee jaar weer zo succesvol is gebleken, met als belangrijkste element het fors blijven inzetten op innovaties. Daarnaast hebben acquisities TKH een nog sterkere positie gegeven op specifieke groeimarkten waar het zich als innovatieve nichespeler op richt. Dit jaar hebben de overnames, waarvan als meest recente die van het Duitse Augusta, in het teken gestaan van de geplande snelle uitbouw van het beveiligingssegment (security systems). Al met al lijkt de tegenvallende winstontwikkeling dit jaar dus haaks te staan op de ontwikkeling die het bedrijf doormaakt. Met dat als insteek voor ogen spraken wij deze week met CEO Alexander van der Lof voor een verdere toelichting op de halfjaarcijfers. Alvorens stil te staan bij die halfjaarcijfers, is op de eerste plaats van cruciaal belang om te weten dat TKH tien jaar geleden een transformatie heeft ingezet van kabelfabrikant naar leverancier van innovatieve en zich duidelijk van de concurrentie onderscheidende totaaloplossingen. Die transformatie is eigenlijk nog steeds gaande. Desgevraagd schat Van der Lof in dat momenteel nog rond de 30% à 35% uit traditionele omzet bestaat, een percentage dus dat al jarenlang gestaag aan het afnemen is. Met de transformatie is de oplossing centraal komen te staan en richt het bedrijf zich specifiek op groeisectoren zoals de zorg, veiligheid, efficiency (denk aan de uitbestedingstrend) en communicatie waarbinnen de meest aantrekkelijke nichemarkten worden opgezocht. Daarbij worden drie hoofdsegmenten onderscheiden: Telecom Solutions, Building Solutions en Industrial Solutions. Die onderverdeling is nogal van belang als naar de halfjaarcijfers wordt gekeken. In de eerste zes maanden van E-domotica-oplossing het E-centre' voor toepassingen op het gebied van veiligheid, comfort en energiebesparing. dit jaar is de omzet met 4,2% gedaald naar 526,2 miljoen euro. Het doorberekenen van lagere grondstofprijzen heeft de omzet met 0,8% gedrukt, terwijl overgenomen bedrijven juist 3,8% aan de omzet hebben bijgedragen. Per saldo is de omzet op autonome basis dus iets harder gedaald, namelijk met 7,2%. De omzetdaling van 4,2% is op zich helemaal toe te schrijven aan Industrial Solutions, namelijk het enige segment waar de omzet is gedaald (met als kanttekening dat zonder overnames de omzet bij Building Solutions ook iets zou zijn gedaald; autonoom -4,8%). Dat tikt echter wel aan omdat dit meteen ook het grootste segment is, waar de omzet met 12,1% is gedaald naar 243,7 miljoen euro. Qua omzet is het industriële segment de dissonant geweest, maar dat geldt niet voor de winstgevendheid. De operationele (ebita) 15 september 2012

5 marge is met 13,0% (was 13,4%) namelijk goed op peil gebleven, waarmee Industrial Solutions nog steeds het meest winstgevende segment is en verreweg de grootste winstbijdrage blijft leveren. Qua marge is Building Solutions de dissonant geweest, met een operationele marge die gedaald is van 4,8% naar nog maar een schamele 1,9%. De omzetdaling bij Industrial Solutions en de margedaling bij Building Solutions hebben in combinatie met eenmalige acquisitiekosten voor de verwerving van het meerderheidsbelang in Augusta geleid tot een daling van het operationele resultaat (ook in dit geval ebita) met 27,8% naar 33,5 miljoen euro. Aangezien ook de amortisatielast (o.a. door acquisities), de financiële lasten (hogere schuld, uiteraard ook door acquisities) en de belastingdruk hoger zijn uitgevallen, is de nettowinst helemaal onder aan de streep met 47,6% gedaald naar 15,2 miljoen euro (40 eurocent per aandeel). TKH kijkt vooral ook naar de nettowinst geschoond voor amortisatie (bedenk dat dit een non-cash post is) en eenmalige posten. Op die basis ligt de daling veel meer in lijn met de daling van het operationele resultaat, de nettowinst is dan namelijk met 30,3% gedaald naar 22,3 miljoen euro. Deze winst is met name ook zo relevant omdat TKH zich concreet over het gehele jaar heeft uitgesproken, maar dan wel ten aanzien van de nettowinst geschoond voor amortisatie en eenmalige posten. Onvoorziene omstandigheden daargelaten wordt verwacht dat die geschoonde winst over het gehele jaar genomen tussen 45 miljoen en 50 miljoen euro zal uitkomen. Vorig jaar kwam die geschoonde winst op 59,8 miljoen euro uit. Simpel terugrekenen leert dat TKH in de tweede helft van dit jaar blijkbaar minimaal ongeveer op dezelfde geschoonde winst verwacht uit te komen als nu in de eerste helft, en maximaal ongeveer op hetzelfde niveau als vorig jaar in de tweede jaarhelft. Winstgevendheid kan op zich snel hersteld worden Het cijferkauwen maakt het voorgaande wellicht wat droge stof, maar wij hebben de cijfers zo beknopt mogelijk willen weergeven om duidelijk te maken waar de pijn bij de toch stevige winstdaling heeft gelegen. Vooruitkijkend is de achtergrond daarvan echter het meest relevant, aangezien dit duidelijk moet maken in hoeverre de tegenvallers van tijdelijke aard zijn. Waar de omzetdaling bij Industrial Solutions niet als verrassing is gekomen door het in de loop van vorig jaar terugvallen van de orderintake, is de margedaling bij Building Solutions de grootste tegenvaller bij de cijfers. TKH heeft er daarbij op gewezen dat nu (extra) capaciteit wordt aangehouden anticiperend op groei, en dat dit circa 5 miljoen euro aan kosten met zich heeft meegebracht waar nog geen omzet tegenover stond. Om een indruk te geven, met dat bedrag zou ongeveer al de helft van de operationele winstdaling van TKH in de eerste jaarhelft (en bijna de hele daling van het segment) zijn verklaard. Van der Lof neemt dan ook de tijd om dit uitgebreid toe te lichten: Wij anticiperen bij Building Solutions op groei. Die groei is in het tweede kwartaal echter enigszins verstoord door negatieve ontwikkelingen in de markt voor infrastructuurprojecten. Aan de ene kant gaat het daarbij om verkeersinfrastructuur. Met de begrotingstekorten in Europa zien we dat de overheden toch even op de rem zijn gaan staan wat betreft investeringen in verkeersinfrastructuur. Dat heeft ons parten gespeeld in het tweede kwartaal, waardoor de omzet in dat kwartaal lager is uitgekomen dan wij hadden ingeschat. Op zich is het al begonnen in het eerste kwartaal, maar toen leek dat door de strengere winter te komen waardoor de kabelinfrastructuur niet aangelegd kon worden. En daarnaast zijn wij ook actief met intelligente verkeersoplossingen, waaronder intelligente camerasystemen, waarvan wij ook zagen dat die projecten stagneerden met eerst als gedachte dat die systemen niet geïnstalleerd konden worden door de winterse omstandigheden. Maar uiteindelijk zagen wij dat zich dat in het tweede kwartaal niet herstelde, en bleek dat die overheden toch meer op de rem staan dan voorheen was ingeschat. Dat was een onderdeel waarvan wij de capaciteit gewoon vol hadden staan in het tweede kwartaal. De CEO geeft aan dat nu besloten is om een deel van deze capaciteit af te bouwen, waarmee dus kosten worden teruggebracht en de marge bij dit specifieke onderdeel weer zal verbeteren. Waar het voorgaande over verkeersinfrastructuur gaat, lag een ander probleem bij energienetwerken. Van der Lof: Daarmee zijn wij eigenlijk alleen actief op de Nederlandse markt. Er zijn maar Security-camera van Siqura 5 15 september 2012

6 CEO Alexander van der Lof een paar spelers in Nederland op dit gebied. Ook hier hadden wij geanticipeerd op groei. Wij hadden een nieuw contract in de wacht gesleept dat uiteindelijk tot een groei van 50% in dit segment zou kunnen leiden. Op een gegeven moment merkten wij echter dat het langer duurde voordat dat contract voeten in de aarde kreeg, met andere woorden tot omzet zou leiden. En tegelijkertijd zagen wij dat bij de reeds bestaande klanten het activiteitenniveau terug liep zonder tekenen dat dit iets structureels is, dus als een ontwikkeling die we toch meer als incidenteel moeten beschouwen. Per saldo vertaalde zich dat in een omzetdaling van 20% voor dat hele segment in plaats van een omzetstijging van 50%. Dat is dus een nogal grote gap, waarbij wel alle kosten gerealiseerd werden in het kader van de capaciteit die wij voor die 50% groei hadden staan. Van der Lof geeft aan dat doorgerekend is, daarbij ook de verkeersinfrastructuurprojecten meenemend, dat al met al een bedrag van ongeveer 5 miljoen euro gemoeid is geweest met het aanhouden van extra capaciteit dat niet kon worden benut. Hij vervolgt: Dat bedrag hebben wij genoemd om aan te geven dat als wij die kosten normaliseren, wij eigenlijk heel snel de winstgevendheid kunnen herstellen. Dus dat als wij die capaciteit aanpassen aan de vraag, dit kostenniveau eruit kan worden gehaald en dat daarmee dan direct een enorme winstverbetering kan worden gerealiseerd. Wij hebben nu aangegeven er slechts 2,5 miljoen euro per kwartaal uit te halen, dus niet de volledige 5 miljoen euro, omdat wij nog steeds verwachten dat een deel van die capaciteit benut gaat worden. Daarbij doelt Van der Lof dus met name op de energienetwerken. Bij verkeersinfrastructuur denkt het bedrijf dat herstel langer op zich zal laten wachten en dat dit wel twee tot drie jaar kan duren. Zoals gezegd kwam het andere probleem bij de halfjaarcijfers, de omzetdaling bij Industrial Solutions, niet als een verrassing. Belangrijke activiteit van TKH is het aan bandenfabrikanten leveren van bandenbouwsystemen, door het bedrijf zelf ontwikkelde (en dus innovatieve) machines waarmee autobanden kunnen worden geproduceerd. Ondanks lange termijn (uitbreidings)investeringsplannen zijn bandenfabrikanten in de loop van vorig jaar terughoudender geworden ten aanzien van hun investeringen, iets dat tot een lagere orderintake heeft geleid. De lagere omzet is daar nu een logisch gevolg van. TKH verwacht dat die omzet in de tweede helft van het jaar nog lager zal zijn dan in de eerste helft. Tegelijkertijd wordt echter juist een hogere orderintake verwacht, op basis van de huidige offerteportefeuille en de projecten die het bedrijf bekend zijn en onder het voorbehoud dat de mondiale economische omstandigheden niet verder zullen verslechteren. Deze verwachting is natuurlijk een belangrijke, omdat aan een hogere omzet eerst een hogere orderintake vooraf moet gaan. Mocht de orderinstroom in de tweede helft van dit jaar inderdaad blijken aan te trekken, opent dit perspectief voor de omzet en winst het komende jaar. Waar de tegenvallers zich bij Building Solutions en Industrial Solutions hebben voorgedaan, is de ontwikkeling bij het andere nog niet aan bod gekomen segment Telecom Solutions dit jaar het beste geweest. Daar is de omzet in de eerste jaarhelft met 3,4% gestegen naar 81,6 miljoen euro, de operationele marge van 8,2% naar 9,2% en daarmee de operationele winst met 15,9% naar 7,5 miljoen euro. Die verbetering is voornamelijk toe te schrijven aan de sterke groei in glasvezelsystemen, doordat wereldwijd meer wordt geïnvesteerd in glasvezelnetwerken. Glasvezel voorziet zoals menigeen zal weten in de sterk groeiende behoefte aan breedband. TKH had meer dan een jaar geleden al het besluit genomen om de productiecapaciteit te verdubbelen, en die uitbreiding loopt nu volgens plan. Van der Lof legt uit dat de opbouw van de nieuwe capaciteit (met het neerzetten van gebouwen en het aankopen en installeren van technologie) in februari als project is afgerond, maar dat niet moet worden gedacht dat die capaciteit dan met een druk op de knop meteen voor de volle 100% beschikbaar is. Dat gaat gestaag en volgens hem is de ontwikkeling nu in het derde kwartaal zodanig dat het bedrijf inmiddels op 80% van de nieuwe capaciteit zit. De verbetering van de resultaten bij Telecom Solutions is zoals gezegd voornamelijk al toe te schrijven aan de groei in glasvezelsystemen, maar daar past dus de kanttekening bij dat dit nog niet op volle capaciteit is gebeurd. 15 september 2012

7 glasvezelproductielocatie TFO in China Beleggingsopinie De afgelopen twee jaar is de winst van TKH snel opgeveerd nadat 2009 als gevolg van de crisis nog uitzonderlijk zwaar was geweest. Zoals de titel van het artikel al zal doen vermoeden, hebben wij de indruk dat dit jaar sprake zal zijn van een tijdelijke terugval waarbij een deel van het in de afgelopen twee jaar in snel tempo gewonnen terrein weer moet worden prijsgegeven. Alleen al vanuit deze optiek willen wij het aandeel op de in de loop van dit jaar gedaalde koers een koopadvies blijven meegeven. Het gaat echter verder dan dat. Ons is het vooral te doen om de structurele margestijging die wij met de steeds verder gaande transformatie menen te zien (steeds meer toegevoegde waarde en het zich steeds meer kunnen onderscheiden van de concurrentie) en om de groeimarkten waar het bedrijf zich als nichespeler op richt. Het fors blijven inzetten op innovaties en het blijven investeren in de commerciële organisatie zijn de twee belangrijke pijlers van de strategie zoals TKH die voert, en zijn natuurlijk bijna onlosmakelijk verbonden met die structurele margestijging en de rol als nichespeler. Verder zien wij momenteel ook positieve aanknopingspunten in de vorm van enkele overeenkomsten met de situatie in Zo was toen opvallend dat de brutomarge ondanks de toen forse omzet- en winstdaling behoorlijk was gestegen, iets dat nu in de eerste helft van dit jaar weer het geval is geweest. Dit betekent dat TKH ook onder lastige omstandigheden over de nodige pricing power beschikt en er beter voor staat dan de gedaalde winst wellicht zou doen vermoeden. Dat is een direct gevolg beeld-beeld communicatie: een zorgoplossing van Mextal voor communicatie-op-afstand tussen patiënt/oudere en mantelzorg/arts etc. van het blijven investeren in innovaties en de commerciële organisatie. In moeilijke tijden kunnen de marges daardoor veel beter worden beschermd, maar belangrijk is ook dat juist in dat soort tijden de voorsprong op concurrenten die het dan uiteraard ook lastig hebben behoorlijk kan worden uitgebouwd. Dat zorgt dat een herstel, niet in de laatste plaats van de winst, meteen snel kan gaan (nog los van de operationele hefboom). TKH is in 2009 nadrukkelijk blijven investeren in innovaties en de commerciële organisatie, en het snelle winstherstel van de afgelopen twee jaar spreekt in dit opzicht nog steeds boekdelen. Getuige ook de afgegeven winstverwachting met in de tweede jaarhelft een geschoonde winst tussen het niveau van de eerste helft van dit jaar en van de tweede helft van vorig jaar in, hoeft winstherstel dit jaar niet meer te worden verwacht en zal daarmee nog enig geduld worden gevraagd. Met de in de loop van dit jaar al behoorlijk gedaalde koers hebben wij de indruk dat het zal lonen om dit geduld ook daadwerkelijk op te brengen, dus ook met in gedachte dat winstherstel als die zich voordoet meteen snel kan gaan. Zoals al gezegd blijven wij het aandeel een koopadvies meegeven. * Publicatiedatum website 12 september op 16,30. Door J. Dekker. Auteur heeft op moment van schrijven geen positie in TKH. 15 september 2012

8 TMC doet het goed in de technologiehoek TMC mag dan als jong bedrijf relatief kort voor het escaleren van de kredietcrisis naar de beurs zijn gegaan, toch is het aandeel dit jaar op recordniveaus en dus ook boven de toenmalige introductieprijs (12,75) komen te staan. Het in 2000 opgerichte en sinds eind 2006 op Alternext genoteerde TMC heeft daarmee een knappe prestatie geleverd, aangezien de koersstijging vooral ook gewoon te danken is aan de in de afgelopen twee jaar snel opgeveerde winst. In de eerste helft van dit jaar is die winst wel iets gedaald, als gevolg van een opvallend lagere brutomarge die op de weer verder gestegen omzet is behaald. De in de afgelopen twee jaar snel opgeveerde winst geeft aan dat het door TMC zelf ontwikkelde werkondernemer -concept zijn vruchten afwerpt, waarbij technisch hoogopgeleide professionals (vrijwel uitsluitend academici en promovendi) een vast dienstverband wordt geboden om op projectbasis bij opdrachtgevers te worden gedetacheerd en bijvoorbeeld worden aangeleerd om als ondernemer naar de zaken te kijken en in het verlengde daarvan kunnen meedelen in de individuele overwinst die bij de betreffende opdrachtgever is gemaakt. Belangrijk is ook dat de netwerken van TMC het sterkst zijn in de technologiehoek en dat het concept in die hoek unieker is (dan bijvoorbeeld in de ICT). Zo is het bedrijf van oudsher goed vertegenwoordigd in de Nederlandse halfgeleiderindustrie met ASML als belangrijke klant. Dat TMC zich tijdens de crisis goed staande heeft weten te houden is met name ook te danken aan het gegeven dat de werkondernemers bij opdrachtgevers op strategisch belangrijke terreinen zoals met name onderzoek en ontwikkeling (R&D) worden ingezet, terreinen waar ondernemingen niet zo snel in de kosten zullen willen snijden gezien de noodzaak om te blijven innoveren. Ook in dat opzicht dienen de ontwikkelingen dit jaar bij ASML (klanten de mogelijkheid bieden in het bedrijf te investeren ter versnelling van de innovatie) natuurlijk als mooi voorbeeld. Bij dit alles hebben wij het eigenlijk over TMC Technology, het onderdeel dat wij eigenlijk als het oude TMC beschouwen en dat de kar duidelijk heeft getrokken en nog steeds trekt. De andere twee zogenaamde member companies (TMC staat oorspronkelijk voor The Member Company) zijn TMC ICT en TMC Construction, en met de zo lastige marktomstandigheden in de ICT-sector en in de bouw is het niet lastig voor te stellen dat de resultaten daar onder druk zijn gebleven en nog steeds blijven. Meer dan gelukkige omstandigheid is echter dat TMC Technology verreweg het meeste gewicht in de schaal legt en inmiddels (het afgelopen halfjaar) goed is voor het overgrote deel (84%) van de omzet en de gehele winst. Snel opgeveerde winst én ruimer dividend De crisis heeft zich bij TMC vooral in 2009 laten voelen, met toen een verlies van 1,21 euro per aandeel. Het jonge bedrijf hield zich in dat jaar eigenlijk beter staande dan dat cijfer doet vermoeden, want dat toen verlies werd geleden was puur te wijten aan een forse afboeking op de goodwill van het in 2007 overgenomen Adapté (nu TMC Construction). Ook geschoond voor deze goodwillafboeking was echter nog wel steeds sprake van een forse winstdaling, namelijk naar een winst per aandeel van TMC is van oudsher goed vertegenwoordigd in de Nederlandse halfgeleiderindustrie met ASML als belangrijke klant. 0,37 euro. In de jaren daarvoor was achtereenvolgens een winst per aandeel van 0,59 (2006), 0,96 (2007) en 1,04 euro (2008) behaald. Na de dip in 2009 is de winst per aandeel de afgelopen twee jaar opvallend snel opgeveerd, naar 0,94 euro in 2010 en 1,63 euro in Daarnaast is het bedrijf ook nog eens ruimer dividend gaan uitkeren. TMC keerde over 2008 voor het eerst in het bestaan dividend uit. Met indertijd als streven om tussen 30% en 50% van de nettowinst uit te keren, was dat toen 15 september 2012

9 0,40 euro per aandeel. Een jaar later werd het dividend meteen al gepasseerd, maar over de afgelopen twee boekjaren is de draad net zo snel weer opgepikt met het achtereenvolgens uitkeren van 0,50 en 1,00 euro per aandeel. De nieuwe insteek is om als vaste component de helft van de nettowinst uit te keren, met daarbovenop een variabele component waarbij uiteraard verschillende factoren zoals cashbehoefte, groeikansen en financiële positie worden meegewogen. Winst dit jaar vooralsnog iets gedaald De afgelopen twee jaar is de winst onder aanvoering van het verreweg grootste onderdeel TMC Technology dus snel opgeveerd en is ook nog eens ruimer dividend uitgekeerd, een ontwikkeling die heeft gezorgd dat het aandeel dit jaar op het hoogste niveau sinds de beursgang is beland. De afgelopen maanden is de koersstijging echter gestokt. Dat is ook niet zo vreemd als naar de vorige maand naar buiten gebrachte halfjaarcijfers wordt gekeken. Die gaven namelijk een tweeledig beeld, met aan de ene kant een verdere omzetgroei (6,3%) maar aan de andere kant een flinke daling van de brutomarge (van 38,0% naar 31,7%) die op de omzet wordt behaald. De winst per aandeel heeft door die zo flink gedaalde brutomarge het afgelopen halfjaar een daling laten zien van 0,81 naar 0,72 euro. Bijna de helft van de brutomargedaling is toe te schrijven aan toegenomen werkgeverslasten en het minder aanspraak kunnen maken op subsidies (lees een bezuinigende overheid). Belangrijkste andere factor is een lagere productiviteit door een lager aantal overuren en een hogere leegloop. Het laatste houdt in dat meer werkondernemers niet aan de slag waren bij een opdrachtgever maar op de bank zaten, waarbij TMC echter wel de kanttekening heeft gemaakt dat het streven is om de gemiddelde verblijfstijd van werkondernemers te verlengen. Het langer aan het werk zijn voor een project houdt vanzelfsprekend in dat ook al snel meer tijd zal zitten tussen (de langere) opdrachten in. Een bezuinigende overheid en een toegenomen bankzitten hebben zich dus laten voelen in de eerste helft van dit jaar, waar het aantal werkondernemers verder is toegenomen en het probleem niet in de tarieven zit (die zijn namelijk licht gestegen). Bij de winstdaling moet wat ons betreft vooral ook worden bedacht dat de lat met het zo snel opveren van de winst in de afgelopen twee jaar natuurlijk behoorlijk hoog is komen te liggen. Daarnaast is de waardering ondanks de dit jaar bereikte recordniveaus goed te overzien, al moet in dit opzicht wat ons betreft bijvoorbeeld wel worden bedacht dat met de beperkte verhandelbaarheid cq. de notering aan Alternext een bepaalde korting gerechtvaardigd is. De minder strenge eisen die gemoeid zijn met die notering aan Alternext brengen ook met zich mee dat nu alleen nog de jaarcijfers zullen volgen, en die staan op 19 maart 2013 op de agenda. Voor een verder zicht op de (marge)ontwikkeling dit jaar zal dus het nodige geduld moeten worden opgebracht. Voor nu laten wij ons houdadvies staan. * Publicatiedatum website 5 september op 13,99. Door J. Dekker. Auteur heeft op moment van schrijven geen positie in TMC. Opgelopen discount HAL Bij de stijging van de nettovermogenswaarde van HAL Holding was ook het afgelopen halfjaar weer een hoofdrol weggelegd voor Vopak. Vrijwel de volledige stijging van 611 miljoen euro naar een waarde van 6,6 miljard euro (94,94 euro per aandeel) komt namelijk op het conto van het aandelenbelang van HAL in het opslagbedrijf. De nettovermogenswaarde bepaalt HAL door de beursgenoteerde minderheidsbelangen (zoals in Vopak) en de relatief kleine portefeuille aan liquiditeiten tegen marktwaarde mee te nemen en de niet-beursgenoteerde ondernemingen tegen boekwaarde. Alleen bij het opmaken van de jaarcijfers maakt HAL een schatting van de (markt)waarde van die niet-beursgenoteerde ondernemingen. Eind december lag deze waarde 614 miljoen euro (9,12 euro per aandeel) boven boekwaarde. Boskalis Momenteel wordt tweederde van de nettovermogenswaarde van HAL bepaald door de beursgenoteerde minderheidsbelangen. Deze bestaan naast de 48,2% in Vopak uit een belang van 33,9% in Boskalis, 31,7% in Dockwise en 42,2% in het Italiaanse Safilo. Voor de nettovermogenswaarde van HAL halverwege het jaar betekent dit dat Vopak met ruim 3 miljard euro goed is voor ongeveer 47% van die waarde, Boskalis voor 14% en de andere twee bedrijven allebei voor maar 2%. De aandelenkoersen hebben natuurlijk niet stil gestaan sinds eind juni. Op basis van de koersen op moment van schrijven is de nettovermogenswaarde volgens onze berekening nu met ongeveer drie euro per aandeel verder gestegen. Alle vier belangen dragen positief bij aan deze verdere stijging, met wederom de belangrijkste rol voor Vopak. Ten opzichte van zes maanden geleden (ons vorige artikel naar aanleiding van de jaarcijfers) is het in eerste instantie natuurlijk opvallend dat de koers van HAL sindsdien iets gedaald is terwijl Vopak juist flink doorgestegen is. Daarmee is de discount die het aandeel HAL laat zien ook behoorlijk opgelopen, namelijk naar 11% op basis van de boekwaarde van de niet-beursgenoteerde ondernemingen en 19% als de door HAL aan het einde van vorig jaar geschatte marktwaarde van die groep bedrijven wordt gebruikt. Wij hebben niet de indruk dat de verdere koersstijging van Vopak compleet genegeerd is, maar dat dit gedeeltelijk terug te voeren is naar dat niet-beursgenoteerde deel (eenderde) van de portefeuille (vooral optiekketens waaronder Pearle, Eyewish Groeneveld en het Chinese Shanghai Red Star Optical, maar bijvoorbeeld ook kantoorinrichter Ahrend, FD Mediagroep, houtleverancier PontMeyer en het medische hulpmiddelen bedrijf Orthopedie Investments Europe). Met deze kanttekening vinden wij de opgelopen korting nu weliswaar een stuk aanlokkelijker, maar willen wij toch blijven volstaan met een houdadvies. * Publicatiedatum website 4 september op 86,91. Door P. van der Plas. Auteur heeft op moment van schrijven geen positie in HAL. 15 september 2012

Ctac blaakt van zelfvertrouwen. Nutreco gaat jaar sterk van. tipblad voor beleggers. internet www.beursexpres.nl 3 mei 2014 5,25. goede zet pharming

Ctac blaakt van zelfvertrouwen. Nutreco gaat jaar sterk van. tipblad voor beleggers. internet www.beursexpres.nl 3 mei 2014 5,25. goede zet pharming Nutreco gaat jaar sterk van start blz.17 18 tipblad voor beleggers internet www.beursexpres.nl 3 mei 2014 5,25 15 17 18 goede zet pharming grote overname stuwt resultaten reesink Onderzoek ing im onthult

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets mei 2011 Populaire Nederlandse aandelen Van ASML tot TomTom 2492% rendement in 24 jaar Interview met Jan Aalberts, de langstzittende CEO van het Damrak Pagina 10

Nadere informatie

Stern gaat nog een stap verder

Stern gaat nog een stap verder Stern gaat nog een stap verder Het zijn momenteel weer zware tijden voor de Nederlandse autobranche. Zo dreigt 2013 met nog enkele maanden voor de boeg wat betreft de verkoop van nieuwe auto s zelfs een

Nadere informatie

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014 Inleiding In dit bericht geven de fondsmanagers van het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds (het fonds) uitleg over de resultaten en

Nadere informatie

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn: Concept notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 21 april 2015 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88 Stichting Rechtsbescherming Beleggers De Aandeelhouder Nieuwsbrief jaargang 27 Nummer 161 19 mei 2015 Redactie: C.M.A. Stevense Redactie: C.M.A. Stevense Beatrixstraat 44 5331 TE Kerkdriel Telefoon: 0418-631891

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief brengen wij verslag uit van de door ons bezochte (Bijzondere) Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA s) vanaf half juni.

In deze nieuwsbrief brengen wij verslag uit van de door ons bezochte (Bijzondere) Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA s) vanaf half juni. Stichting Rechtsbescherming Beleggers De Aandeelhouder Nieuwsbrief jaargang 26 Nummer 158 10 oktober 2014 Redactie: C.M.A. Stevense 1 Redactie: C.M.A. Stevense Beatrixstraat 44 5331 TE Kerkdriel Telefoon:

Nadere informatie

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88 Stichting Rechtsbescherming Beleggers De Aandeelhouder Nieuwsbrief jaargang 27 Nummer 160 4 mei 2015 Redactie: C.M.A. Stevense Redactie: C.M.A. Stevense Beatrixstraat 44 5331 TE Kerkdriel Telefoon: 0418-631891

Nadere informatie

KAS BANK Investor Relations Bulletin

KAS BANK Investor Relations Bulletin KAS BANK Amsterdam KAS BANK Wiesbaden KAS BANK London KAS BANK Investor Relations Bulletin No. 2 Oktober 2012 Voorwoord Onze ambitie is om eind 2018 marktleider in retailprocessing in Nederland zijn. En

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013

HALFJAARBERICHT 2013 HALFJAARBERICHT 2013 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarbericht 10 Balans per 30 juni 2013 10 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 11 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

De Voorzitter van de vergadering is de heer J.A. de Vreeze, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap.

De Voorzitter van de vergadering is de heer J.A. de Vreeze, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap. Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap DOCDATA N.V., gehouden op woensdag 12 mei 2010, om 14.00 uur in Hotel NH Waalwijk (Sprang Capelle), Bevrijdingsweg

Nadere informatie

Stichting Rechtsbescherming Beleggers baseert zich op betrouwbaar geachte bronnen. Voor onjuistheden en gevolgen van het gebruik van de in deze

Stichting Rechtsbescherming Beleggers baseert zich op betrouwbaar geachte bronnen. Voor onjuistheden en gevolgen van het gebruik van de in deze Stichting Rechtsbescherming Beleggers De Aandeelhouder Nieuwsbrief jaargang 27 Nummer 159 28 januari 2015 Redactie: C.M.A. Stevense Redactie: C.M.A. Stevense Beatrixstraat 44 5331 TE Kerkdriel Telefoon:

Nadere informatie

25 jaar. HH Bankiers. Twee obligatiesmaken...6 Waarom wij niet in hedge funds beleggen...14 HERFST 2014 NUMMER 56

25 jaar. HH Bankiers. Twee obligatiesmaken...6 Waarom wij niet in hedge funds beleggen...14 HERFST 2014 NUMMER 56 VERMOGEN HERFST 2014 NUMMER 56 Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV HH Bankiers 25 jaar Twee obligatiesmaken...6 Waarom wij niet in hedge funds beleggen...14 INHOUD Kantoren Hof Hoorneman Bankiers Kantoor

Nadere informatie

Magazine voor beleggers april 2015 veb.net 8,50. gespreid beleggen. kan heel goedkoop

Magazine voor beleggers april 2015 veb.net 8,50. gespreid beleggen. kan heel goedkoop Magazine voor beleggers april 2015 veb.net 8,50 04 gespreid beleggen kan heel goedkoop Aandelenpakketten De turbo achter bestuurdersbeloningen Interview Fugro-topman Paul van Riel over de handelwijze van

Nadere informatie

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8 JAARBERICHT 2011 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2011 8 Winst- en verliesrekening over 2011 9 Kasstroomoverzicht over 2011 10 Toelichting op

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Index jaarrekening en toelichting jaarrekening 3 Profiel 4 Kerncijfers 5 Verslag

Nadere informatie

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01 Notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 26 april 2012 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan

Nadere informatie

JUNO INVESTMENT PARTNERS

JUNO INVESTMENT PARTNERS JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2009 Pagina 2 Jaarverslag Juno Selection Fund 2009 Pagina 3 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch

Nadere informatie

MAANDBERICHT OVER SEPTEMBER 2009

MAANDBERICHT OVER SEPTEMBER 2009 MAANDBERICHT OVER SEPTEMBER 2009 Inleiding Voor de zevende achtereenvolgende maal werd de verslagmaand met hogere koersen afgesloten. De AEX-index kon 5,1% toevoegen op 311,65, terwijl de Amsterdam Midkap

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014 Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 214 grafiek 2 grafiek 3 34 1.4 33 32 3 3 1.38 1.36 1.34 George Raven 29 28 27 26 1.32 1.3 1.28 25 1.26 Jan Wirken Eurostoxx5 index Eurodollarkoers Samenvatting

Nadere informatie

interpretatie van de discretionaire bevoegdheid van de remuneratiecommissie om bonussen toe te kennen.

interpretatie van de discretionaire bevoegdheid van de remuneratiecommissie om bonussen toe te kennen. EVALUATIE AVA-SEIZOEN 2009 Aanleiding Elk jaar maakt Eumedion een inhoudelijke en een procedurele evaluatie van het aandeelhoudersvergaderingenseizoen. Hieronder de voornaamste inhoudelijke bevindingen

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

De beurs. maakt klein geld van de optiekketen.

De beurs. maakt klein geld van de optiekketen. Stichting Rechtsbescherming Beleggers De Aandeelhouder Nieuwsbrief jaargang 26 Nummer 157 8 juli 2014 Redactie: C.M.A. Stevense 1 Redactie: C.M.A. Stevense Beatrixstraat 44 5331 TE Kerkdriel Telefoon:

Nadere informatie

Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553

Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553 Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553 Verslag over 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers per aandelenklasse 6 Verslag

Nadere informatie

Onderzoek naar de risicoparagraaf in jaarverslagen 2009 van Nederlandse beursfondsen Oktober 2010

Onderzoek naar de risicoparagraaf in jaarverslagen 2009 van Nederlandse beursfondsen Oktober 2010 Onderzoek naar de risicoparagraaf in jaarverslagen 2009 van Nederlandse beursfondsen Oktober 2010 1 Onderzoek naar de risicoparagraaf in jaarverslagen 2009 van Nederlandse beursfondsen 1. Inleiding Sinds

Nadere informatie

PRESENTIELIJST VAN AANDEELHOUDERS

PRESENTIELIJST VAN AANDEELHOUDERS Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NedSense enterprises n.v., gehouden in Hotel Vianen te Vianen op dinsdag 7 juni 2011 om 11.00 uur. PRESENTIELIJST VAN AANDEELHOUDERS Naam Aandelen

Nadere informatie

Beleggen met Friesland Bank maandag 21 juli 2008 jaargang 29 nummer 7

Beleggen met Friesland Bank maandag 21 juli 2008 jaargang 29 nummer 7 Beleggen met Friesland Bank maandag 21 juli 2008 jaargang 29 nummer 7 Macro mondiaal Producentenvertrouwen Duitsland 108 106 104 102 100 98 96 94 92 2003 2004 2005 Amerikaanse consument ziet het niet meer

Nadere informatie

op zoek naar de ideale cocktail

op zoek naar de ideale cocktail Magazine voor beleggers juli 2014 veb.net 8,50 07 In deze Effect: Stand van zaken VEB-acties op zoek naar de ideale cocktail 150 mixfondsen beoordeeld Nouriel Roubini Een ontmoeting met (de voormalige)

Nadere informatie

Een van de commissarissen, de heer René van der Bruggen, heeft zich om persoonlijke redenen verontschuldigd.

Een van de commissarissen, de heer René van der Bruggen, heeft zich om persoonlijke redenen verontschuldigd. Notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 25 april 2013 om 10.30 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan

Nadere informatie