Jaarverslag Delta Lloyd Asset Management NV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

2

3 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de directie 6 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Algemene informatie en beleggingsprofiel 14 Preadvies van de Raad van Commissarissen 16 Verslag van de directie 17 Jaarrekening 21 Overige gegevens 39 Bijlage A: Samenstelling van de portefeuille 42 Bijlage B: Overzicht >5% belangen 43 Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Algemene informatie en beleggingsprofiel 47 Preadvies van de Raad van Commissarissen 49 Verslag van de directie 50 Jaarrekening 54 Overige gegevens 70 Bijlage A: Samenstelling van de portefeuille 73 Bijlage B: Overzicht >5% belangen 74 Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Algemene informatie en beleggingsprofiel 79 Preadvies van de Raad van Commissarissen 81 Verslag van de directie 82 Jaarrekening 86 Overige gegevens 104 Bijlage A: Samenstelling van de portefeuille 107 Bijlage B: Overzicht >5% belangen 108 Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV Algemene informatie en beleggingsprofiel 114 Preadvies van de Raad van Commissarissen 116 Verslag van de directie 117 Jaarrekening 121 Overige gegevens 137 Bijlage A: Samenstelling van de portefeuille 140 Jaarverslag

4 Algemene informatie Kantooradres Amstelplein BC Amsterdam Postadres Postbus BA Amsterdam Telefoon (020) Telefax (020) Website adres Raad van Commissarissen drs. E.A.A. Roozen RA (voorzitter) drs. Th.J.M. van Heese ir. L.M. van Riet C.S.M. Molenaar RBA Directie Delta Lloyd Asset Management NV Vertegenwoordigd door: A.H. Otto RBA P.A. Knoeff RA R. van Mazijk Depotbank Kas Bank NV Nieuwezijds Voorburgwal RL Amsterdam Betaalkantoor Kas Bank NV Nieuwezijds Voorburgwal RL Amsterdam Accountant Ernst & Young Accountants LLP Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam Jaarverslag

5 Algemene gegevens Informatie over de beleggingsinstellingen In dit jaarverslag hebben wij de volgende fondsen opgenomen, het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV, het Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV, het Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV en het Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV. De fondsen zijn in hetzelfde jaarverslag opgenomen omdat de fondsen de zelfde strategie hebben en binnen de Deelnemingen beleggingstijl vallen. Informatie per beleggingsinstelling vindt u in het prospectus, in inlegvellen behorend bij het prospectus, in de jaar- en halfjaarverslagen en in de Financiële Bijsluiter. Deze documenten liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap en zijn te downloaden van de website Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Asset Management NV is de vermogensbeheerder binnen de Delta Lloyd Groep en houdt zich bezig met het management, het beheer en de administratie van beleggingsfondsen van Delta Lloyd, vermogensbeheer ten behoeve van institutionele organisaties en de beleggingen van de werkmaatschappijen van Delta Lloyd NV. Essentiële Beleggersinformatie Voor de beleggingsinstellingen zijn Essentiële Beleggingsinformatie opgesteld aangaande de Delta Lloyd beleggingsfondsen. De verstrekte informatie is bedoeld om inzicht te geven over het product, de kosten en de risico s. Halfjaarverslag Naast het jaarverslag vindt tevens tussentijdse berichtgeving plaats door middel van een halfjaarverslag. Code Corporate Governance Beursgenoteerde beleggingsinstellingen vallen niet onder de Code Corporate Governance. Zij worden door de Code echter wel aangemerkt als institutionele beleggers. Uit dien hoofde dienen beleggingsinstellingen primair te handelen in het belang van hun achterliggende beleggers en hebben zij een verantwoordelijkheid jegens hun achterliggende beleggers en de vennootschappen waarin zij beleggen om op zorgvuldige en transparante wijze te beoordelen of zij gebruik willen maken van hun rechten als aandeelhouder van beursgenoteerde vennootschappen. Uitgangspunt van het stembeleid van de beleggingsinstellingen is dat zij hun stemrecht op basis van aandelenbelangen in Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen zoveel mogelijk zullen uitoefenen indien Delta Lloyd Groep (inlclusief beleggingsinstellingen) een belang van vijf procent of meer (in termen van zeggenschap) in een onderneming vertegenwoordigt, dan wel het belang (in kapitaal gemeten) significant is en de agenda hier aanleiding toe geeft. Het stembeleid met betrekking tot de 5%-belangen is gericht op waardecreatie door verantwoord, consistent en transparant stemgedrag. Hierbij geldt als leidend beginsel dat de beleggingsinstellingen het ondernemingsbestuur steunen, zolang dit bestuur niet de aandeelhoudersbelangen negeert of strijdig handelt met de Nederlandse Corporate Governance Code. De beleggingsinstellingen geven hun steun nooit in de vorm van een onvoorwaardelijke stemvolmacht aan de Raad van Bestuur. Eventuele volmachten voorzien zij altijd van steminstructies. Jaarverslag

6 Algemene gegevens Principles of Fund Governance Delta Lloyd Asset Management heeft als beheerder van beleggingsfondsen zogeheten Principles of Fund Governance op zijn website geplaatst. Deze principles zijn een vorm van zelfregulering waarbij de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) richtlijnen en best practices heeft aangegeven. Het doel van de principles is het geven van nadere richtlijnen voor de organisatorische opzet en werkwijze van fondsbeheerders. Delta Lloyd Asset Management heeft deze richtlijnen gevolgd en beleid geformuleerd dat te vinden is op de website Jaarverslag

7 Algemeen verslag van de directie Macro-economie De economie ontwikkelde zich in 2013 wereldwijd positief. Aan de neerwaartse tendens waarvan sinds het derde kwartaal van 2010 sprake was kwam een einde. In de laatste twee kwartalen van 2013 kwam de wereldwijde kwartaalgroei aanzienlijk boven het historisch gemiddelde van 3,6% uit, dit in vergelijking met einde 2012 (2,5%) De inflatietendens bleef daarbij beperkt. In de grootste industrielanden bedroeg de gemiddelde prijsstijging minder dan 1%. Verenigde Staten en Europa De Amerikaanse economie werd negatief beïnvloed door onder meer het terugdraaien van loonbelastingverlagingen en een automatische uitgavenverlaging voor een belangrijk deel van de overheidsbestedingen. De consumptieve bestedingen werden gesteund door inkomens- en vermogensgroei bij beperkte inflatie. De inkomensgroei was vooral het gevolg van de creatie van 2,2 miljoen banen, terwijl de vermogensgroei teweeg werd gebracht door hogere prijzen voor huizen en aandelen. Ook toenemende bouwactiviteit droeg bij aan de economische activiteit. Overigens waren bedrijven nauwelijks geneigd meer te investeren ondanks een al jarenlang redelijke winstgroei. Vooralsnog zetten ondernemers de hogere winsten met name in voor terugkoop van eigen aandelen. De ontwikkeling van nieuwe energiebronnen zorgde ervoor dat de tekorten op de handelsbalans verminderden. De economische activiteit in de eurozone steeg met name in de eerste helft van 2013 bijna niet, wat begin 2013 ook niet was verwacht. Beleidsmakers putten moed uit het feit dat een aantal probleemlanden, zoals Ierland en Spanje en zelfs Griekenland, in de loop van het jaar meevallende cijfers publiceerde. Europa trof in de loop van 2013 een aantal maatregelen onder meer het versoepelen van doelstellingen van begrotingstekorten. Ondanks de maatregelen kromp de bancaire kredietverlening in Binnen Europa liet vooral de Franse economie een tegenvallende ontwikkeling zien. De inflatie daalde zowel in de Verenigde Staten als in de eurozone tot rond 1%. Zowel grondstoffenprijzen als de kerninflatie (inflatie exclusief prijzen voor energie en voedingsmiddelen) vielen lager uit. In de eurozone stegen de prijzen voor industriële producten sinds maart in het geheel niet meer. De sterke euro zorgde voor dalende importprijzen. In Ierland, Griekenland, Portugal en Spanje daalde het gemiddeld prijsniveau zelfs. Japan Japan maakte in 2013 een enorme kentering door. Een gemiddelde krimp van 2,4% in het tweede halfjaar van 2012 sloeg om in een gemiddelde groei van dezelfde omvang in de laatste zes maanden van Het driesporenbeleid van Abe, bestaande uit fiscale en monetaire stimulering plus hervormingen werd overwegend positief ontvangen. Opkomende markten Opkomende markten hadden het in 2013 moeilijk. De Chinese economische dynamiek bleek in de loop van het jaar sterker dan sceptici hadden verwacht. Dit was echter grotendeels te danken aan een sterke kredietgroei die in toenemende mate een doorn in het oog werd voor de overheid. De dalende vraag naar grondstoffen trof belangrijke grondstoffenproducenten zoals Brazilië en Indonesië. Investeerders trokken kapitaal uit deze opkomende markten terug toen het Amerikaanse Stelsel van Centrale Bankiers, het Federal Reserve System (Fed), suggereerde de inzet van niet-conventionele monetaire beleidsmaatregelen te zullen verminderen. Omdat grote opkomende markten tegelijkertijd te kampen Jaarverslag

8 Algemeen verslag van de directie hadden met te hoge inflatie en begrotingstekorten, waren de beleidsopties beperkt. Bovendien leidde dit tot binnenlandse ontevredenheid geuit in demonstraties. In vergelijking met ontwikkelde markten viel de economische groei van opkomende markten tegen. Economische kerncijfers 2012 t/m 2014 Groei nationaal product (jaar op jaar) Inflatie (jaargemiddelde) * 2014* * 2014* Verenigde Staten 2,7% 1,8% 2,7% 2,1% 1,4% 1,7% Eurozone -0,3% -0,1% 1,2% 2,5% 1,3% 1,2% Japan 2,0% 1,8% 1,6% 0,0% 0,3% 2,5% Opkomende landen ** 4,9% 4,6% 4,8% 6,0% 6,1% 5,6% Bron: Research, Delta Lloyd Asset Management * verwachte cijfers ** Merendeel BRICS-landen Aandelenmarkten 2013 was een goed jaar voor de meeste aandelenmarkten. De MSCI wereldindex steeg met 21,2% (netto, gemeten in euro s), ondanks dat de winstgroei wereldwijd beperkt bleef. In de groep opkomende markten waren de rendementen in 2013 zelfs negatief. Het dividendrendement aan het begin van 2013 was iets lager dan historisch gemiddeld. De koersgrafiek van de wereldindex toonde over het jaar een gestage stijging. Het grootste deel van de stijging van de rendementen was te danken aan een hogere waardering voor aandelen in anticipatie op een voortgezet herstel en daarmee gepaard gaande winstontwikkeling. Medio mei zette een correctie in als reactie op eerste indicaties dat de Fed van plan was haar obligatie-opkoopprogamma af te bouwen, het zogenoemde tapering alsmede tegenvallende economische berichten uit China. De eerste schrikreactie medio mei maakte later plaats voor een meer positieve opstelling van aandelenbeleggers. De Fed zou alleen minder obligaties gaan kopen als de groei sterker zou aantrekken dan verwacht. Tevens benadrukte de Fed dat ze de rente lang laag zullen houden ongeacht het eventueel terugschroeven van obligatieaankopen. De Bank of Japan breidde haar aankoopdoelstelling aan het begin van het jaar zelfs flink uit en de Europese Centrale Bank verlaagde haar officiële tarief in november. Wereldwijd heeft de monetaire politiek in 2013 dus nog bijgedragen aan hogere waarderingen voor aandelen. De strubbelingen rond Syrië in september en de sluiting van niet essentiële overheidsdiensten in de Verenigde Staten in oktober resulteerden in slechts een tijdelijk beperkt negatieve koersreactie op aandelenbeurzen. Sectoren De winstgroei per aandeel bleef in 2013 beperkt tot iets meer dan 5% in de Verenigde Staten en tot zeer licht positief in Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk. De wereldwijde economische groei versnelde in de loop van het jaar van 2,5% in het vierde kwartaal van 2012 tot 4,0% in 2013 wat een steun vormde voor omzetgroei. Banken verbeterden de winst het sterkst, terwijl in de sectoren grondstoffen en basismaterialen de margedruk juist erg hoog was. Binnen de verschillende sectoren waren enkele zaken op te merken. De sector consumenten, overige voerde de ranglijst aan met 33,3% winstgroei. Dit kwam mede door de belangstelling voor televisiemaatschappijen en uitgeverijen. Wat verder opviel was het positieve rendement ten opzichte Jaarverslag

9 Algemeen verslag van de directie van de benchmark in de sectoren gezondheidszorg en consumenten, basisbehoeften. De sector gezondheidszorg profiteerde van de oplopende trend in het aantal toegelaten geneesmiddelen en het feit dat de gevolgen van Obama s hervormingen in de gezondheidszorg niet tegenvielen voor de sector. Sectoren die last hebben van stijgende marktrente hadden het in 2013 per saldo moeilijk. De sector indirect onroerend goed bungelde onderaan de ranglijst. Vooral de Amerikaanse investeringsbedrijven in (indirect) vastgoed (Reits) bleken zeer gevoelig voor de verhoging van de marktrente, terwijl later in het jaar de appreciatietrend in direct commercieel vastgoedprijzen in de Verenigde Staten stokte. De enorm positieve koersreactie op de monetaire stimulansen van de Bank of Japan in het begin van het jaar beklijfde niet bij de Japanse Reits. Andere sectoren met een hoog dividendrendement en sectoren in de grondstoffenhoek stelden eveneens teleur. Japan De Japanse aandelenmarkt behaalde het hoogste rendement Aandelenkoersen stegen met gemiddeld meer dan de 50%. In euro s bedroeg het rendement op de Japan index 21,7% (het overige verschil is volledig valuta gerelateerd). Zowel de winstgroei als de waardering had baat bij de enorme monetaire stimulans van de Bank of Japan. De winstgroei was mede te danken aan de daling van de Japanse yen, ook een gevolg van het monetaire beleid. Verenigde Staten en eurozone Echter in euro s gemeten presteerde de Amerikaanse aandelenmarkt zelfs nog iets beter dan de Japanse met een rendement van 24,0%. De aandelenmarkten in de eurozone begonnen het jaar minder sterk door onder meer onzekerheid ten aanzien van de bankencrisis op Cyprus en de nationalisatie van SNS REAAL in Nederland. In de tweede helft van het jaar werd de achterstand grotendeels ingehaald doordat de economische voorspellingen juist van landen in de periferie niet meer naar beneden werden bijgesteld. Ook de uitslag van de verkiezingen in Duitsland verminderde het eurorisico en pakte goed uit voor aandelenbeleggers. In de Verenigde Staten en Europa was er nauwelijks verschil tussen groeiaandelen (aandelen van bedrijven met een structureel sterke groei) en waardeaandelen (aandelen van bedrijven met een relatief lage, maar stabiele groei). In Japan presteerden groeiaandelen aanzienlijk beter. In Europa was er wel een groot verschil tussen de groot gekapitaliseerde aandelen en de kleine en middelgroot gekapitaliseerde. De laatste twee categorieën rendeerden meer dan 20% beter dan de eerste. Bedrijven De fusie- en overnameactiviteit van bedrijven was over het gehele jaar licht hoger dan in 2012, maar stelde teleur gelet op het feit dat het sentiment op de aandelenmarkten sterk was. Het uitkopen door Verizon van Vodafone uit de gezamenlijke Amerikaanse activiteiten voor een bedrag van 130 miljard Amerikaanse dollar was de grootste overname. De media- en telecomindustrie waren in ieder geval relatief sterk betrokken bij fusie- en overnameactiviteit. Jaarverslag

10 Algemeen verslag van de directie Eurorendementen aandelen per regio Wereld 21,2% Noord-Amerika 24,0% Europa 19,8% Eurozone 23,4% Japan 21,7% Pacific uitgezonderd Japan 0,9% Opkomende markten -6,8% Bron: MSCI, Bloomberg Eurorendementen aandelen per sector Informatietechnologie 23,2% Consumenten, overige 33,3% Financieel 21,9% Gezondheidszorg 30,4% Consumenten, basisbehoeften 16,1% Telefonie 25,6% Industrieel 26,4% Nutsbedrijven 7,8% Basismaterialen -1,0% Energie 13,0% Bron: MSCI, Bloomberg Vastrentende markten De rente op de kapitaalmarkt in de Verenigde Staten werd het afgelopen jaar grotendeels bepaald door het monetaire beleid van de centrale bank in combinatie met belangrijke politieke beslissingen. De Fed nam geen stappen in de rente maar drukte een enorm stempel op het sentiment met haar uitspraken. Op het gebied van renteverwachtingen is forward guidance nu het tovermiddel. Forward guidance is het masseren van toekomstige verwachtingen. De verwachting die door forward guidance is gecreëerd, is dat het Fed Funds Target tarief in ieder geval laag blijft totdat de werkloosheid is gedaald onder het gedefinieerde niveau van 6,5%. Fiscal Cliff De eerste weken van 2013 lagen obligatiemarkten onder druk en waren aandelen favoriet. Dit euforische gevoel werd grotendeels veroorzaakt door het feit dat er in de Verenigde Staten vijf minuten voor twaalf toch een overeenkomst werd gesloten tussen republikeinen en democraten over de begrotingsafgrond, de zogenaamde Fiscal Cliff. Deze term beschrijft de macro-economische effecten die zouden optreden als gevolg van het verlopen van een aantal belastingfaciliteiten in combinatie met de toepassing van automatische begrotingkortingen in de Verenigde Staten Dit duurde een aantal weken. Hernieuwde onzekerheid in Europa, de doorgang van bezuinigingsmaatregelen (het Jaarverslag

11 Algemeen verslag van de directie zogenaamde sequestration) en teleurstellende economische cijfers zorgde ervoor dat de stijging van de rente weer snel ongedaan werd gemaakt. Opkoopprogramma Fed De aankondiging van de introductie van tapering door de Fed in mei van 2013 had tot gevolg dat op grote schaal goedkoop geleend geld werd teruggetrokken uit angst voor rentestijging (leveraged money). De impact was groot binnen de kapitaalmarkten met name op vergoedingen voor bedrijfsleningen en staatsleningen van opkomende markten Vanaf dat moment was de discussie eigenlijk alleen nog maar wanneer de Fed het startschot zou gaan geven voor het dichtdraaien van de geldkraan en bleef de rente onder druk staan. Marktparticipanten waren het er snel mee eens dat de formele aankondiging van de start van tapering (het geleidelijk afbouwen van het opkoopprogramma van staatsleningen en hypotheekobligaties) zou plaatsvinden op de bijeenkomst van de Fed in september. Het was dan ook een grote verrassing toen de Fed besloot vooralsnog af te zien van deze beslissing omdat de economische omstandigheden nog niet voldoende sterk werden gevonden om aan te vangen met een eerste stap. Politieke strubbelingen over het fiscale budget en het ophogen van het schuldenplafond met als gevolg het tijdelijk sluiten van het ambtenarenapparaat werd ook als reden aangedragen. De rente op de kapitaalmarkt was sinds mei 2013 opgelopen van 1,6% naar net boven de 3% (10-jaars rente). Aan deze stijging kwam kortstondig een einde door het uitstellen van tapering. De laatste maanden van het jaar liep de rente toch weer op. De verwachting dat tapering begin 2014 zou aanvangen werden gevoed door beter dan verwachte economische cijfers en de overeenkomst over het fiscale budget De Fed verraste in december echter opnieuw door aan te kondigen om in januari 2014 per maand voor 10 miljard Amerikaanse Dollars minder aan staatsleningen en leningen gerelateerd aan hypotheken op te kopen. De kapitaalmarkt ziet dit als een bevestiging van een optredend herstel van de economie. Eurozone Vooral in de tweede helft van het jaar vond er een forse convergentie plaats van risicovergoedingen tussen diverse landen van de Eurozone. Dit proces wordt ondersteund door diverse uitlatingen van de Europese Centrale Bank (vangnet OMT), acties van rating instellingen, de zoektocht naar rendement van beleggers en verschillen in het economische groei proces tussen de diverse landen. Bedrijfsobligaties In Europa zorgden economische omstandigheden en toenemende regulering bij financiële instellingen voor achterblijvende winstgroei. Consumenten hielden de hand nog op de knip wat goed merkbaar bleef in onder andere de auto industrie en bij retailbedrijven. Premium autoproducenten wisten dankzij opkomende markten nog wel goede resultaten te boeken. Mijnbouwbedrijven ondervonden op hun beurt problemen door terugvallende vraag uit opkomende landen. Minder cyclische bedrijven wisten hun resultaten redelijk op peil te houden. In Amerika zorgden aantrekkende bedrijvencijfers op haar beurt voor toenemende druk van aandeelhouders die betere rendementen verlangden. Beleggers zetten in 2013 hun zoektocht naar beter renderend papier voort. Emittenten maakten hiervan dankbaar gebruik. Zo werden er veel achtergestelde financiële obligaties uitgegeven. Bij bedrijfsobligaties nam de plaatsing van de zogenaamde hybrids, high yield en ander riskanter papier toe. Ook obligaties van zogenaamde junked bedrijven (deze bedrijven geven alleen summiere informatie over hun winsten en verliezen) vonden goed aftrek. Zo lieten obligaties van Telecom Italia, ondanks de verlaging van haar kredietwaardigheid naar high yield en het wegvallen uit de index, een goede performance zien. In totaal werd er voor 194 miljard euro aan investment grade bedrijfspapier uitgegeven. Na 2009 het op een na grootste bedrag in de laatste tien jaar. De uitgave van high yield Jaarverslag

12 Algemeen verslag van de directie obligaties in euro s bereikte een nieuw record van 69 miljard. Rentestanden en rendementen vastrentende indices 2012 HY HY FY 2013 HY HY FY Rente 3-maands Euribor, eind 0,65% 0,19% 0,22% 0,29% Rente 10-jaars Verenigde Staten, eind 1,64% 1,76% 2,49% 3,03% Rente 10-jaars Duitsland, eind 1,58% 1,32% 1,73% 1,93% Rendement iboxx sovereign (EUR) 3,92% 6,81% 10,99% 0,10% 2,10% 2,21% Rendement iboxx non-sovereign (EUR) 4,78% 6,39% 11,48% 0,19% 1,87% 2,06% Bron: Bloomberg Valutamarkten De euro was één van de sterkste valuta in 2013 en apprecieerde met 5,4% tegenover de Amerikaanse dollar ondanks de relatief sterke economische groei in de Verenigde Staten en het aan het eind van het jaar duidelijk minder losse monetaire beleid daar. Het Britse pond was op basis van sterk meevallende economische cijfers nog sterker dan de euro. De Japanse yen had echter te lijden van de monetaire verruiming en deprecieerde met 21% tegenover de euro. Door de dreigende vermindering van monetaire stimulansen door de Fed haalden investeerders geld terug uit een aantal kwetsbare opkomende markten met grote tekorten op de lopende rekening. De JP Morgan index voor de valuta van opkomende landen daalde over het jaar met 7,1%. Valutastanden 2012 HY 2012 FY 2013 HY 2013 FY USD per EUR, eind 1,27 1,32 1,30 1,37 GBP per EUR, eind 0,81 0,81 0,86 0, JPY per EUR, eind 101,05 114,47 128,98 144,82 Bron: Bloomberg Jaarverslag

13 Algemeen verslag van de directie Vooruitzichten De wereldwijde economische groei zal naar verwachting de komende kwartalen boven het historisch gemiddelde blijven, met daarbij een minder negatieve bijdrage van de begrotingspolitiek in vergelijking tot Mogelijk dat de sinds het begin van de kredietcrisis ingevoerde hervormingen in verschillende landen verdere positieve effecten sorteren. Overtuigende stimulering in Japan en minder bezuinigingen in de eurozone verklaarden een deel van het sterke herstel van de dynamiek in de wereldeconomie in de tweede helft van In 2014 belooft vooral een minder scherpe koers door de fiscale overheid in de Verenigde Staten eenzelfde gunstig effect te sorteren. Een drietal meer structurele ontwikkelingen lijkt de economie van de eurozone in de kaart te spelen. Zolang besparingen niet versnellen zullen private schulden en bankbalansen verder kunnen afnemen zonder ten koste te gaan van de groei van de economische activiteit. Ten tweede lijken de na de crisis doorgevoerde economische hervormingen hun eerste vruchten af te werpen. Ten slotte komt de bodem voor prijzen binnen de woningmarkten in zicht. Bij het geschetste economische beeld past een verbeterende trend in de winstgroei, in toenemende mate ook buiten de Verenigde Staten. De monetaire politiek kan daarnaast losjes blijven omdat de inflatie in de geïndustrialiseerde landen ver onder doelniveau ligt en deze de kredietgroei en prijsontwikkeling voor (financiële) activa de financiële stabiliteit niet in gevaar brengt. De aandelenmarkten krijgen verder een duwtje in de rug van het verbeterde sentiment. Dit is vooral terug te zien in de toenemende belangstelling van beleggers voor deze asset categorie. De historisch hoge waardering voor aandelen verklaart zich uit lage geldmarkttarieven en nog hogere waarderingen voor andere beleggingscategorieën. Per saldo zijn we voor 2014 gematigd positief voor aandelen. De financiële markten reageerden niet ongunstig op de vermindering van de obligatieopkoop door de Fed bekendgemaakt in december; een misstap daar vormt nog wel een risico. In januari 2014 volgt Yellen Bernanke op als voorzitter bij de Fed. Belangrijk zal zijn waar zij de monetaire politiek in de toekomst op gaat sturen. Ligt de nadruk op economische groei of gaat inflatie een grotere rol spelen? Hoe gaan we om met richtlijnen van verwachtingen (forward guidance)? Werkloosheid en inflatie spelen een grote rol en kunnen zorgen voor behoorlijke schommelingen in de rente. Daarnaast zijn er in februari opnieuw besprekingen over het ophogen van het schuldenplafond en de daaraan gekoppelde fiscale maatregelen (bezuinigingen). Voor de eurozone bedreigen vooral de bankendoorlichting en de Parlementsverkiezingen de stabiliteit in het komende halfjaar. Overcapaciteit, lagere grondstofprijzen en deflatoire druk uit opkomende markten (inclusief valuta) zullen ook in 2014 zorgen voor lage inflatie. Jaarverslag

14 Algemeen verslag van de directie Verantwoord beleggen Delta Lloyd Asset Management Delta Lloyd Asset Management erkent als belegger haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij willen ons hierover verantwoorden naar onze klanten, maar ook naar de bedrijven waarin wij beleggen. Verantwoord beleggen sluit aan op de kernwaarden van de Delta Lloyd Groep en past bij de manier waarop Delta Lloyd Asset Management wil opereren: toekomstgericht beleggen, met oog voor mens, milieu en maatschappij. In 2013 heeft Delta Lloyd de lijst met uitsluitingen verder uitgebreid. Dit gebeurt op basis van informatie over milieu-aspecten, sociale omstandigheden en het goed ondernemingsbestuur (zogenaamde ESG criteria). In 2013 zijn hier ook bedrijven aan toegevoegd die betrokken zijn bij de productie van nucleaire wapens. Delta Lloyd sluit bedrijven uit die handelen in strijd met UN Global Compact principes en/of die betrokken zijn bij controversiële wapens. Gedurende het jaar zijn gemiddeld 50 á 60 bedrijven uitgesloten, gebaseerd op de criteria die in het Beleid verantwoord beleggen zijn vastgelegd. Een onafhankelijk, gespecialiseerd onderzoeksbureau voorziet de beleggers van Delta Lloyd van deze ESG informatie. Alleen en samen met andere beleggers heeft Delta Lloyd gesproken met bedrijven over hun duurzaamheidsbeleid en over corporate governance. We merken een toename in het aantal vragen dat de klant stelt over verantwoord beleggen. Dit heeft er onder andere toe geleid dat we in de zogenaamde Requests for Information meer aandacht besteden aan dit thema. Amsterdam, 6 maart 2014 De directie Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag

15 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Algemene informatie Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV is in augustus 2000 gestart als beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal onder de naam Delta Deelnemingen Fonds NV. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van 19 december 2013, verleden door notaris mr. drs. P.C. Cramer de Jong te Amsterdam. De statutaire zetel van de vennootschap is Amsterdam. De vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nummer In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) is door de beheerder een vergunning verkregen als bedoeld in artikel 2:65 Wft en is de beleggingsinstelling opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. De beleggingsinstelling wordt verhandeld via het handelssysteem Euronext Fund Service. Dit geldt uitsluitend voor de gewone aandelen in serie A. Beleggingsprofiel Doel Delta Lloyd Deelnemingen Fonds belegt voornamelijk in ondernemingen middels een belang van ten minste 5% van het nominaal geplaatste kapitaal van die ondernemingen, waarmee optimaal gebruik kan worden gemaakt van de fiscale deelnemingsvrijstelling. In voorkomende gevallen kan ook in ondernemingen worden belegd waar de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is. Het fonds richt zich op kleine en middelgrote ondernemingen waarvan de waarde hoger wordt geacht dan de beurswaarde en volgt daarmee in eerste instantie de beleggingsstrategie van value investors. Het fonds richt zich op beleggers die een aantrekkelijk dividendrendement willen combineren met een aandelenportefeuille van kleine en middelgrote ondernemingen. Het gaat hierbij om aandelen van ondernemingen die naar de mening van het fonds ten minste beschikken over een solide financiële positie en uitstekend management. Gestreefd wordt naar een stabiele dividenduitkering. Hiermee kunnen beleggers door middel van deelname in het fonds jaarlijks een aantrekkelijke cashflow uit hun belegging verwachten. Het fonds is bedoeld voor de particuliere belegger in Nederland en de professionele belegger wereldwijd. Jaarverslag

16 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Beleggingsbeleid - Het fonds richt zich op het verkrijgen van 5% belangen in ondernemingen. Hierdoor is de deelnemingsvrijstelling ex artikel 13 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van toepassing op eventuele dividenduitkeringen door deze ondernemingen en op de waardemutaties van die beleggingen. Indien zich kansen voordoen is het mogelijk belangen van minder dan 5% te nemen (waaronder mogelijk belangen in beleggingsinstellingen), waarop de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is. Het fonds beoogt, als een rechtstreeks gevolg van het gekozen beleggingsbeleid, niet een gespreide portefeuille aan te houden. Het rendement van het fonds kan daardoor niet direct tegen een index worden afgezet, en behoeft daarmee dus niet het algemene beursklimaat te volgen. - Deze verwachte geringe correlatie maakt een belegging in het fonds geschikt om in een portefeuille tot diversificatie van het algemene marktrisico van aandelenbeleggingen te komen. Zo kunnen de beurskoersen van de ondernemingen waarin het fonds participeert bijvoorbeeld voor langere tijd onveranderd blijven terwijl de markt volop in beweging is. Daar kan echter een aantrekkelijk dividendrendement tegenover staan. Men spreekt in dit verband van niet-marktconforme beleggingen. Een belegging in een individuele onderneming zal niet meer dan 40% van de effectenportefeuille bedragen. Het fonds kan om defensieve redenen gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten, waarmee beleggingsrisico s kunnen worden afgedekt. Ook kan het valutarisico geheel of gedeeltelijk worden afgedekt. Het fonds kan in beginsel in financiële instrumenten beleggen die (wereldwijd) op effectenbeurzen, gereglementeerde markten en andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markten worden verhandeld of waarvoor een frequente notering bestaat. - Het fonds richt zich op ondernemingen waarvan de waarde door de Beheerder hoger wordt geacht dan de beurswaarde en volgt daarmee de groep van zogenoemde value investors. Het fonds heeft de mogelijkheid vreemd vermogen aan te trekken tot maximaal 40% van het eigen vermogen. Teneinde de kosten van de externe financiering te minimaliseren, kunnen de beleggingen tot zekerheid worden verpand. Benchmark Voor dit fonds wordt geen benchmark gehanteerd. Jaarverslag

17 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Preadvies van de Raad van Commissarissen Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 3 van de statuten van het fonds heeft de directie aan onze Raad de jaarrekening over het boekjaar 2013 overlegd. Wij bieden u het jaarverslag van het fonds aan. Het bevat onder meer het directieverslag en de jaarrekening over het boekjaar De Raad heeft tijdens de verslagperiode regelmatig overleg gevoerd met de directie. De Raad is twee keer in vergadering bijeen geweest. Aan de orde zijn onder meer geweest het accountantsverslag naar aanleiding van het jaarverslag 2012, de Principles of Fund Governance, diverse compliance aspecten zoals onder andere de toetsing van de AO/IC (beschrijving van de bedrijfsvoering) aan de Wet op het financieel toezicht, de behaalde resultaten en de ontwikkeling van het fondsvermogen. Daarnaast is aandacht besteed aan de strategische aspecten met betrekking tot het fonds, de aan het beleid verbonden risico s en de mechanismen tot beheersing van risico s van financiële aard. Mede gezien de in dit verslag opgenomen verklaring van de accountant Ernst & Young Accountants LLP, adviseren wij u de jaarrekening ongewijzigd vast te stellen en aan de directie en Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur respectievelijk toezicht daarop. Tevens delen wij u mede dat onze Raad, overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 van de statuten, zijn goedkeuring heeft gehecht aan het besluit van de directie met betrekking tot de resultaatbestemming, zoals opgenomen in dit verslag. Wij bevelen de aandeelhouders aan het dividendvoorstel als slotdividend aan te merken. Amsterdam, 6 maart 2014 E.A.A. Roozen (voorzitter) Th.J.M. van Heese L.M. van Riet C.S.M. Molenaar Jaarverslag

18 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Verslag van de directie Performanceoverzicht Geplaatste aandelen Uitgekeerd dividend Intrinsieke waarde Beurskoers Performance incl herbelegging* (x 1.000) EUR EUR EUR % ,20 42,25 41,94 55,2% ,20 48,57 48,08 20,8% ,20 34,74 34,33-24,5% ,20 34,78 34,45 6,6% 2013** ,20 39,36 39,12 20,2% * Bij de berekening van de performance inclusief herbelegging op basis van de intrinsieke waarde is ervan uitgegaan dat het dividend is herbelegd tegen de openingskoers ten tijde van beschikbaarheidstelling. ** Het uitgekeerd dividend over 2013 heeft betrekking op klasse A aandelen. Voor de klasse B aandelen is geen dividend toegekend. Beleggingsbeleid Het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV behaalde over 2013 een rendement van 20.2% op de gewone aandelen serie A. Ultimo 2013 investeerde het fonds in 19 bedrijven, waarvan in 15 bedrijven een deelneming van meer dan 5% was genomen. TKH Group (+34%), de grootste positie van het fonds, droeg het meest bij aan het rendement. Het bedrijf kent een grote diversiteit aan activiteiten, maar heeft in 2013 de focus aangescherpt door het definiëren van een aantal niches. In deze niches ziet de onderneming veelbelovende groeimogelijkheden voor de totaaloplossingen die het aanbiedt, zoals op het gebied van parkeren, gezondheidszorg en de bandenbouwindustrie. Ook ingenieursbureau Arcadis (+47%) droeg sterk bij aan het resultaat. Vooral de maatregelen om de efficiëntie van de Europese activiteiten te verbeteren waren belangrijk in Exact (+58%), ontwikkelaar van boekhoud- en bedrijfssoftware, zette dit jaar grote stappen met de internationale uitrol van Exact Online, dat in de Benelux veruit marktleider is op het gebied van online boekhouden. Reesink (-7%) droeg licht negatief bij aan het rendement. De Apeldoornse onderneming had last van de malaise in de bouw (Reesink Industries). Het grootste gedeelte van de omzet en winst komt echter uit Reesink Equipment. Hier heeft Reesink een unieke marktpositie als importeur van agri- en grondverzetmaterieel. Deze positie werd fors versterkt door de overname van Pon Material Handling (Linde heftrucks). Bij installateur Imtech (-69%), kwam een zeer omvangrijke fraude bij met name de Duitse en Poolse operaties aan het licht. Ondanks dat het fonds de positie in Imtech in 2012 al zeer fors had verkleind, bedroeg de positie begin 2013 nog ongeveer 6% van het fondsvermogen, wat het rendement duidelijk (circa 6%) negatief beïnvloed heeft. Gedurende het verslagjaar waren er een aantal belangrijke wijzigingen in de portefeuille. In februari verdween het belang in Mediq uit de portefeuille, na de overname op een aanzienlijke premie door Advent. De resterende positie in Imtech is gedurende 2013 in zijn geheel verkocht. In verband met de zware weging binnen de portefeuille werden in mei de belangen in TKH Group en Arcadis teruggebracht tot onder respectievelijk de 10% en de 5% meldingsgrens. Ten slotte werd de positie in Jaarverslag

19 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV elektromagnetenproducent Kendrion in december uitgebreid tot boven de 10% meldingsgrens. Vooruitzichten Het herstel van de economie in Nederland, waar een belangrijk deel van de omzet van de bedrijven in portefeuille vandaan komt, begint meer tractie te krijgen. Het ondernemers- en consumentenvertrouwen alsmede de bouwvolumes moeten echter uit een diep dal komen en bevinden zich derhalve nog altijd op lage niveaus. In de loop van 2014 zal het toegenomen vertrouwen in de Nederlandse economie meer zichtbaar kunnen worden in de onderliggende resultaten van de bedrijven in portefeuille. Normalere marktomstandigheden in Nederland bieden een duidelijk verbeterpotentieel voor de winstgevendheid van een aantal bedrijven in portefeuille. Risico s Doel van het beleggingsproces is uiteindelijk het samenstellen van een geconcentreerde portefeuille van circa twintig tot vijfentwintig bedrijven. Om die reden ontbreekt een benchmark of dwingende portefeuille-indeling. Het risicomanagement richt zich op de individuele ondernemingen en op het aanbrengen van voldoende spreiding over landen en sectoren. Hierdoor ontstaat een gebalanceerde portefeuille. Het fonds is onderhevig aan marktrisico, ofwel het risico uit hoofde van prijswijzigingen van de beleggingen. De omvang van dit risico neemt toe naarmate de beweeglijkheid van de koersen groter is. Door middel van een zorgvuldige selectie en spreiding van de beleggingen van het fonds wordt gepoogd om het marktrisico te mitigeren. Ondanks dit beleid kan niet worden uitgesloten dat een belegging een tegenvallende ontwikkeling te zien geeft. Het fonds kan beleggen in derivaten, indien dit wenselijk geacht wordt voor een goed portefeuillebeheer. Desgewenst kan ook het valutarisico worden afgedekt. De afdeling Compliance toetst op periodieke basis het beleggingsbeleid van de fondsen en rapporteert daarover aan de Directie. Eventuele geconstateerde afwijkingen van het beleggingsbeleid worden aan de portefeuillebeheerders gemeld. Zij moeten vervolgens een corrigerende actie uitvoeren. Voor de daadwerkelijke invulling van het beleggingsbeleid wordt verwezen naar de jaarcijfers alwaar de positie per 31 december 2013 is weergegeven. Voor een verdere toelichting op de geïdentificeerde risico s voor het fonds wordt verwezen naar de risicomanagementparagraaf in het jaarverslag. Verklaring omtrent de bedrijfsvoering Delta Lloyd Asset Management NV beschikt over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen. Wij hebben gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij onze werkzaamheden hebben wij geen constateringen gedaan op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Jaarverslag

20 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Wet op het financieel toezicht en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als beheerder voor Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV te beschikken over een beschrijving van de bedrijfs-voering als bedoeld in artikel 121 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, die voldoet aan de eisen van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen. Ook hebben wij niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaren wij met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2013 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Fusie Op 19 december 2013 vond er een juridische fusie plaats tussen Delta Lloyd Nederland Fonds NV (verdwijnende vennootschap) en Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV (verkrijgende vennootschap). Het gevolg hiervan is dat de verdwijnende vennootschap ophoudt te bestaan, het vermogen van de verdwijnende vennootschap onder algemene titel wordt verkregen door de verkrijgende vennootschap en waarbij door de verkrijgende vennootschap aandelen in haar kapitaal worden toegekend aan ieder van de aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap. De ruilverhouding op basis waarvan de houders van de gewone aandelen serie A in het kapitaal van de verdwijnende vennootschap van rechtswege houder worden van gewone aandelen serie A in de verkrijgende vennootschap is bepaald op het aantal malen dat de intrinsieke waarde per gewoon aandeel in de verdwijnende vennootschap kan worden gedeeld door de intrinsieke waarde per gewoon aandeel serie A in het kapitaal van de verkrijgende vennootschap. De ruilverhouding was 1:0,16 Beleggingsresultaten Hieronder worden de totale beleggingsresultaten van het fonds, weergegeven over de afgelopen vijf jaar, gesplitst naar inkomsten, kosten en waardeveranderingen. Beleggingsresultaten EUR (x 1.000) Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Totaal beleggingsresultaat Dividendbeleid De Beleggingsmaatschappij streeft naar stabiele dividenduitkeringen. Het dividend wordt betaald in Jaarverslag

Algemene informatie en beleggingsprofiel 79. Preadvies van de Raad van Commissarissen 116 Verslag van de directie 117

Algemene informatie en beleggingsprofiel 79. Preadvies van de Raad van Commissarissen 116 Verslag van de directie 117 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de directie 6 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Algemene informatie en beleggingsprofiel 14 Preadvies van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene informatie 2. Algemene gegevens 3. Algemeen verslag van de directie 5. Delta Lloyd Investment Fund NV

Inhoudsopgave. Algemene informatie 2. Algemene gegevens 3. Algemeen verslag van de directie 5. Delta Lloyd Investment Fund NV Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Algemene gegevens 3 Algemeen verslag van de directie 5 Delta Lloyd Investment Fund NV Algemene informatie en beleggingsprofiel 13 Preadvies van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2013 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Rente Fonds NV Delta Lloyd Dollar Fonds NV Delta Lloyd Euro Credit Fund NV Delta Lloyd Mix Fonds NV Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Algemene

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2013 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Institutioneel Pensioenstabilisatie Fonds 1-2 Delta Lloyd Institutioneel Pensioenstabilisatie Fonds 3-4 Delta Lloyd Institutioneel Pensioenstabilisatie

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 3 Algemeen verslag van de Beheerder 5 Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Halfjaarcijfers. Teslin Capital Management BV. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

Halfjaarcijfers. Teslin Capital Management BV. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV Halfjaarcijfers Teslin Capital Management BV 2014 De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV Balans per 30 juni 2014 (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) Activa 30-06-2014

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV BALANS PER 30 JUNI 2015 Activa (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) 30-06-2015

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

SynVest German RealEstate Fund N.V.

SynVest German RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL 2014 2 Balans

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Halfjaarverslag 2013...- 5

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni)

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) Insinger de Beaufort Income Plus Fund Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag...- 5 - Balans...-

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1103339/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 202 Faxnummer (070) 3750 987 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie