Toekomst als totaalleverancier of als specialist?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toekomst als totaalleverancier of als specialist?"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave 3. Toekomst als totaalleverancier of als specialist? 5. Project services, investeren in projectbeheersing 6. Virtueel Bouwen bij Strukton: Niet meer weg te denken 8. Business scans: Met vreemde ogen en frisse blik 9. Virtueel Bouwen: Van potentie naar resultaat! 12. Wilt u ook direct aan de slag met Virtueel Bouwen? 13. Operationeel excelleren stuwt voort 16. Virtueel Bouwen schept nu al nieuwe business 18. Met BIM wordt bouwen leuker 20. Samen voordenken in plaats van nadenken 22. Installateurs leggen de lat hoog

3 Nieuwsbrief januari 2010 Voorwoord Jan Straatman Toekomst als totaalleverancier of als specialist? Antwoord op een veranderende markt Volgens vooraanstaande economen is de crisis al weer over haar dieptepunt heen. Toch bepaalt zij op de korte termijn de agenda van de meeste ondernemers in de bouw; opdrachten binnen halen, mensen aan het werk houden en snijden in de kosten is het adagium om te overleven. Voor de langere termijn vraagt menig ondernemer zich af waar zijn kansen liggen en met welke vernieuwende producten en diensten hij zijn klanten kan bedienen. Want crisis of geen crisis de markt verandert in een rap tempo. Voor het bepalen van de strategie is een aantal ontwikkelingen van belang, zoals opdrachtgevers die ontzorgd willen worden, hun behoefte aan duurzame oplossingen en de levering van producten en diensten in een gestroomlijnd proces. Ondernemers zullen moeten kiezen of zij zich willen onderscheiden door het versterken van hun partnerschap met klanten, hen te ontzorgen en hen duurzame totaaloplossingen aan te bieden of dat zij willen excelleren in hun specialisme door hoogwaardige, betrouwbare producten tegen een scherpe prijs te leveren. Aanbieders van totaaloplossingen en specialisten zullen in de praktijk vaak samenwerken. Deze samenwerking is pas efficiënt als de procesbeheersing op orde is en de informatievoorziening adequaat is. Om ondernemers te informeren over wat er mogelijk is en wat daar bij komt kijken, heeft Balance & Result Organisatie Adviseurs deze nieuwsbrief in het teken gesteld van Virtueel Bouwen en operationele excellentie. Opdrachtgevers vragen totaaloplossingen Bouwbedrijven die hun opdrachtgevers willen ontzorgen, bewegen zich naar voren en naar achteren in de keten. Zij breiden hun traditionele uitvoerende rol naar voren uit richting ontwikkeling en ontwerp en naar achteren richting beheer, onderhoud en exploitatie. Deze bedrijven schuiven in een eerder stadium van het bouwproces aan tafel bij de opdrachtgever en nemen de ontwerpverantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk voor hun rekening. Soms blijven ze betrokken tijdens de gebruiksfase en nemen ook verantwoordelijkheid voor de exploitatie. Hun kernkwaliteit is het besturen van dit gehele proces. Strukton en Ballast Nieuws & Resultaten 3

4 Nedam zijn bijvoorbeeld bedrijven die zich ontwikkelen tot full service organisaties (zie verderop in deze nieuwsbrief). Voor de betrokken bedrijven heeft dit grote consequenties. Vanuit hun traditionele rol zijn ze bedreven in het calculeren van de aanneemsom op basis van bestek en tekeningen en vervolgens in het produceren van dit bouwwerk. Bij voor- en achterwaartse integratie verandert hun rol en moeten zij beschikken over andere kennis, houding en vaardigheden: Rol: een bouwer die als integrator ook het ontwerp of de exploitatie van het bouwwerk voor zijn rekening neemt, krijgt te maken met een grotere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Kennis: er is kennis nodig van het ontwikkelen, het ontwerpen of exploiteren van gebouwen of infrastructuur, naast traditionele uitvoeringskennis. Als integrator is kennis van de behoeften van klanten en markten belangrijker dan technische expertise. Vaardigheden: partijen moeten in andere verhoudingen in de bouwprocesketen kunnen samenwerken met opdrachtgevers, toeleveranciers en gespecialiseerde aannemers (en eventueel banken of facilitair dienstverleners). Houding: de klantrelatie verandert enorm. Traditioneel haalt een aannemer bestek en tekeningen op en calculeert de laagste prijs. Een full service bedrijf bouwt zorgvuldig een relatie op met de klant en ontwikkelt en ontwerpt het bouwwerk in onderlinge samenwerking. Excelleren als specialist De grote bouwers kopen nu al de helft tot drie kwart in bij toeleveranciers en specialisten. Als zij zich ontwikkelen tot totaalleverancier, dan zal het aandeel inkoop verder groeien. Dit betekent dat er een markt ontstaat voor bedrijven die excelleren in hun specialisme, die de beste know how in huis hebben op hun vakgebied. Samenwerking is pas efficiënt als de procesbeheersing op orde is Deze specialisten streven er naar om het productieproces steeds verder te perfectioneren. Bijvoorbeeld door het standaardiseren van hun processen of producten. Ze zijn daarmee een gewilde partner voor de totaalleveranciers omdat ze het uitvoeringsproces tot in de kleinste details beheersen. De totaalleverancier kan daardoor rekenen op kwaliteit, ook op lange termijn, en weet dat hij het beste product krijgt voor de beste prijs. Topdak (zie verderop in deze nieuwsbrief) is hier een praktijkvoorbeeld van. Zowel de grotere bedrijven als het MKB krijgen te maken met deze veranderingen. Vooral grotere bedrijven zullen zich toeleggen op het versterken van hun partnerschap met klanten en leverancier van totaaloplossingen. Hun kerntaken spitsen zich dan toe op procesmanagement en integratie. Zij zullen dan vaak een groot deel van de traditionele uitvoerende taken inkopen bij gespecialiseerde bedrijven. Hier liggen de kansen voor het MKB dat door deze full service bedrijven als specialist kan worden gecontracteerd. 4 Nieuws & Resultaten

5 Procesbeheersing en informatiemanagement In het samenspel van hoofdaannemers (totaalleverancier, project- of procesmanager) en specialisten (producent) kunnen de verwachtingen alleen worden waar gemaakt als de verschillende Full service bedrijf bouwt zorgvuldig relatie op met klant partijen hun processen beheersen. Het gaat daarbij zowel om hun interne processen, als de interfaces tussen de verschillende ketenpartijen. Cruciaal zijn adequate informatiestromen; eenduidige en volledige informatie, die op het juiste moment voor iedereen beschikbaar is. Moderne informatiesystemen zoals BIM (Bouwwerk Informatie Modellen) en Virtueel Bouwen zijn daarbij onmisbaar. Bouwend Nederland heeft de toepassing van BIM tot een speerpunt van haar beleid gemaakt (zie verderop het Programma Virtueel Bouwen). De combinatie van ketensamenwerking, procesbeheersing en moderne informatiesystemen (Virtueel Bouwen, BIM) biedt ondernemers de kans om een sprong te maken als het gaat om kwaliteit, efficiencyverbetering en positie in de markt. Project services, investeren in projectbeheersing Projectmanagers in bouw en infra zien zich gesteld voor steeds complexere projecten. In korte tijd moet een team gesmeed worden, dat slagvaardig van start gaat. In de eerste 15% van het project wordt immers feitelijk de basis gelegd voor het succes van het project. Inmiddels worden er praktische diensten aangeboden om de projectmanager te ondersteunen, de zogeheten projectservices: Project informatiemanagement Document(versie)beheer en distributie van projectdocumenten middels een portal. Inrichting en integratie van systemen voor aansturing en bewaking van primaire processen. Toepassing van Virtueel Bouwen met behulp van een bouwinformatie model (BIM) Project start-ups. Projectmanagement, inrichting en toepassen van project-controls. Overige management services, zoals: Risicomanagement Opstart service system engineering Kwaliteitsmanagement, documentatie van de processen, rollen en informatiebehoefte. Audits, project en/of proces evaluaties Projectervaringen overdraagbaar vastleggen Coaching Wilt u meer weten, neem dan contact op met Willem Pel of Harry op t Ende Nieuws & Resultaten 5

6 Virtueel Bouwen bij Strukton: Niet meer weg te denken Hans Moll is directeur van Strukton Engineering en houdt zich onder andere bezig met de ontwikkeling van Virtueel Bouwen binnen die organisatie. Het bedrijf heeft inmiddels jarenlange praktische ervaring opgedaan met 3D modelleren en Virtueel Bouwen. Strukton is als groot bouwbedrijf betrokken bij projecten waarbij de bouwopgave vaak complex is. Strukton ontwikkelt zich steeds meer tot een full service provider: het bedrijf levert niet alleen bouwwerken, maar ontwerpt, bouwt en onderhoudt volledig functionerende oplossingen die passen bij een specifieke bouwopgave. De opdrachtgever stelt een woud aan eisen die vervolgens vastgelegd worden in dikke contracten en de opdrachtnemer is verantwoordelijk om er voor te zorgen dat het werk voldoet aan deze eisen. Het bouwbedrijf voert het werk uit in samenwerking met tientallen partners, verdeeld over de verschillende delen van het proces van planvoorbereiding, engineering, uitvoering, oplevering tot beheer. De uitdaging is onder deze omstandigheden te komen tot een bouwwerk dat zowel mooi als maakbaar, zowel functioneel als technisch haalbaar en ook nog eens efficiënt uitvoerbaar is. Om hierin succesvol te kunnen zijn moet je als opdrachtnemer het proces integraal kunnen beheersen. Op dit slagveld is gestandaardiseerde gegevensuitwisseling middels BIM een belangrijk wapen. Virtueel Bouwen is bij Strukton dan ook niet meer uit het proces weg te denken. Moll: De toegevoegde waarde van Virtueel Bouwen is het hoogst als we als bouwbedrijf de regie over het hele proces hebben. In sommige projecten zie je dat het ontwerp een black-box is voor de aannemer. Architecten en constructeurs realiseren zich soms niet dat een kleine aanpassing in het ontwerp radicale gevolgen Virtueel Bouwen is essentieel voor onze regierol kan hebben voor de maakbaarheid en uitvoering. In een 3D tekenpakket kun je bijvoorbeeld een kolom met één muisbeweging een paar pixels opschuiven, maar de kans bestaat dat daardoor de hele fundering gewijzigd moet worden. Wanneer we als bouwbedrijf de regie hebben, kunnen we randvoorwaarden bepalen waaraan partijen met wie we samenwerken zich moeten houden. 6 Nieuws & Resultaten

7 aangeven wanneer we bepaalde onderdelen van Virtueel Bouwen gaan oppakken. Hans Moll verwacht voor de toekomst nog veel meer toegevoegde waarde van Virtueel Bouwen. Virtueel Bouwen kan een middel zijn om bouwen te zien als een geïndustrialiseerd proces voor het realiseren van hoogwaardige technologische producten. Dat zou tevens een geweldige boost betekenen voor het imago de bouwsector en een kans om de bouw boeiend te maken voor de volgende generatie bouwers. Het bouwbedrijf als spil in een integraal bouwproces heeft de mogelijkheden en middelen om alle informatie op elkaar af te stemmen. Verschillende onderdelen van het ontwerp kunnen in een vroeg stadium worden samengevoegd en gecontroleerd op knelpunten, de zogenaamde clashes. Ook kan de planning in een 3D-model gezet worden om zo logistieke verstoringen tijdens de bouw te voorkomen. Strukton heeft inmiddels ervaren dat het afstemmen van samenwerking met BIM belangrijker is dan de software en de hardware. Moll: We leggen werkwijze en procesafspraken vast in protocollen, zowel intern als voor samenwerking met ketenpartners. Voor Strukton is het belangrijk dat het niveau van Virtueel Bouwen bij ketenpartners op peil is. Moll: We behoren tot de koplopers op het gebied van Virtueel Bouwen. Voor ons wordt het steeds belangrijker dat het peloton gaat aansluiten. Natuurlijk zijn er verschillen met een bedrijf als Strukton, maar er zijn voor kleinere bedrijven genoeg interessante voordelen te noemen. Er kan heel veel dubbel werk worden voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het koppelen van de calculatie aan een BIM. Hoeveelheden hoeven niet telkens opnieuw bepaald te worden. Moll: Maar je moet niet alles ineens willen, dat hebben we ook bij Strukton ervaren. Wij hebben een roadmap opgesteld waarmee we De vijf BIM-stappen van Strukton 2005 Beslissing om van 2D naar 3D over te schakelen. Aanstelling van 3D-implementator Besluit om Bouwwerk Informatie Model centraal te stellen; 3D-modelleren is speerpunt; roadmap voor implementatie; eerste pilot uitgevoerd en twee tekenaars in opleiding Eerste echte 3D-visualisaties, eerste 4D-pilot (tijd), vijf tekenaars in opleiding D ingezet voor tenders en uitvoering; koppeling 3D en kosten; intensivering samenwerking met werkmaatschappijen; idem met softwareontwikkelaars; 10 tekenaars in opleiding Verdergaande samenwerking en integratie met werkmaatschappijen en ketenpartners; idem met softwareontwikkelaars; selecteren ketenpartners op basis van BIM-competenties. Nieuws & Resultaten 7

8 Business scans: Met vreemde ogen en frisse blik Voor een goede relatie heeft Balance & Result eind 2009 een business scan uitgevoerd, met de methodiek systems engineering als referentiekader. Deze onderneming had de behoefte om de eigen processen door vreemde ogen te laten toetsen. De audit is integraal uitgevoerd vanuit de expertisevelden van Balance & Result, namelijk: - Markt en strategie - Proces en organisatie - Informatiemanagement In overleg met de onderneming is gekozen voor een pressure cooker aanpak; na een gedegen voorbereiding kan daarmee snel resultaat worden bereikt. Het consultantteam van Balance & Result kreeg van de onderneming twee centrale vragen voorgelegd: - Doen we de goede dingen? (validatie) - Doen we de dingen goed? (verificatie) Vier deelgebieden zijn nader onderzocht: - De vaststelling van de klantwensen en -eisen met de potentiële opdrachtgevers. - De vertaling van de klantwensen en -eisen naar een functionele specificatie. - De vertaling van de functionele specificatie naar een productspecificatie. - Het realisatieproces van het product en de interactie met het ontwerpproces. De bevindingen zijn uitgewerkt in IST en SOLL ((huidige situatie, respectievelijk toekomstige, gewenste situatie). Deze zijn aan het management gerapporteerd en met hen besproken. Op diverse vlakken bleek de organisatie onbewust bekwaam. Waar sprake was van onbewust onbekwaam, is dit nu bewust onbekwaam; de onderneming beschikt door de business scan over praktische handvatten voor het structureel verbeteren van de doorvertaling van klanteisen naar standaardproducten. Er zijn diverse methodieken beschikbaar voor dit type business scans voor de bouwsector. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Willem Pel 8 Nieuws & Resultaten

9 Virtueel Bouwen: Van potentie naar resultaat! Bij een bouwproject zijn veel partijen betrokken. Traditioneel is het hele bouwproces, van initiatief tot sloop, erg gefragmenteerd. Iedere partij doet zijn eigen ding. Dat geldt niet alleen voor de uitvoering van het werk zelf, maar ook voor het vergaren en opslaan van informatie. Virtueel Bouwen helpt partijen om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Een van de uitgangspunten is daarbij dat alle informatie over het bouwproject op één centrale plek wordt opgeslagen. Zo n centrale plek kan een 3D- model van het bouwwerk zijn. We spreken dan van een Bouwwerk informatiemodel, oftewel: BIM. De toepassingen van Virtueel Bouwen over de levenscyclus van bouwwerken Nieuws & Resultaten 9

10 Wat is Virtueel Bouwen? Virtueel Bouwen is het ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en exploiteren waarbij de betrokken partijen gebruik maken van een centraal bouwwerk informatiemodel (BIM). Zij leggen in het BIM informatie en afspraken vast over het bouwobject en -proces over de gehele levenscyclus. Zij gebruiken deze informatie als enkelvoudige bron voor het ondersteunen van alle samenwerkende partijen in het primaire bouwproces. in een vroeg stadium het ontwerp te controleren op wettelijke kaders, zoals het bouwbesluit en brandveiligheid. Om deze voordelen van Virtueel Bouwen te kunnen verzilveren moeten mensen, organisatie en techniek zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. Dit betekent dat er afspraken en procedures moeten worden opgesteld voor de manier waarop het BIM in het bouwproces wordt gebruikt. Bijvoorbeeld over wie voor een bepaald onderdeel van het BIM verantwoordelijk is, de eisen waaraan uit te wisselen informatie moet voldoen en hoe rollen en rechten voor het BIM zijn ingericht. Virtueel Bouwen en BIM zijn niet nieuw, er wordt al jaren over gesproken. De BIM-software en -hardware die vandaag de dag beschikbaar zijn, bieden veel potentie voor het verbeteren en innoveren van de samenwerking tussen de partijen in het primaire bouwproces. Er verschijnen regelmatig veelbelovende resultaten van bedrijven die (onderdelen van) BIM inzetten in de praktijk. Er is echter nog geen sprake van een grootschalige en brede doorbraak van Virtueel Bouwen in de Nederlandse bouwpraktijk. BIM en Virtueel Bouwen worden nog te vaak beschouwd als technische wondermiddelen die, zodra ze op de PC s geïnstalleerd zijn, vanzelf hun vruchten afwerpen. Maar het gaat niet alleen om het aanschaffen van een goed softwarepakket. Virtueel Bouwen is een manier om zo efficiënt mogelijk informatie uit te wisselen in een geïntegreerd bouwproces. Dit biedt bijvoorbeeld mogelijkheden om consistentie van verschillende onderdelen van het ontwerp te controleren (clash control). Of om Hoe richten we onze BIM spelregels in? Verkenning Virtueel Bouwen In opdracht van Bouwend Nederland heeft Balance & Result in samenwerking met enkele bouwbedrijven een verkenning Virtueel Bouwen uitgevoerd. Het doel van deze verkenning was om het management van MKB-bedrijven praktische tips te geven over de stappen die zij kunnen zetten om Virtueel Bouwen toe te passen. Er is hierbij aandacht besteed aan de toepassingen van Virtueel Bouwen die vandaag al beschikbaar zijn. Daarnaast is instrumentarium ontwikkeld dat bedrijven kunnen gebruiken bij het vinden van afstemming tussen mensen, organisatie en techniek. Het resultaat van de verkenning is te vinden op Een volgende stap die Bouwend Nederland nu gaat zetten is het initiëren van praktijkprojecten waarbij het instrumentarium gebruikt wordt om de potentie van Virtueel Bouwen te benutten en om te zetten in resultaat, oftewel: Virtueel Bouwen: gewoon doen! 10 Nieuws & Resultaten

11 Vijf voordelen van Virtueel Bouwen Snellere uitwisseling van gegevens, kortere ontwerp- en bouwtijden. Minder ontwerp- en bouwfouten, minder faalkosten door simulatie. Gereedschap voor bouwprocesmanagement en sturen van samenwerkingsprocessen, dus hogere productiviteit. Gereedschap voor integraal bouwen, optimaliseren en integreren van het gebouw- en installatieconcept, toetsen aan bouwregelgeving. Schept de mogelijkheid voor nieuwe producten of diensten en het betreden van nieuwe markten. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Willem Pel of Jan Straatman Nieuws & Resultaten 11

12 Wilt u ook direct aan de slag met Virtueel Bouwen? Bouwend Nederland lanceert het programma Virtueel Bouwen We zoeken bedrijven die een flinke sprong willen maken. Als u deel neemt, verwerft u een concurrentiële voorsprong: U past Virtueel Bouwen concreet toe en neemt dit op in uw bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld in een project dat zich goed leent voor Virtueel Bouwen. U kunt kennis delen met collega-bedrijven die aan de slag zijn met Virtueel Bouwen. U krijgt ondersteuning van de experts van het projectteam dat dit programma begeleidt. De publiciteit die aan dit programma wordt gegeven, versterkt uw innovatieve imago. of infra en lid is van Bouwend Nederland. Een belangrijk criterium is dat u de ambitie moet hebben om flink progressie te maken met de toepassing van Virtueel Bouwen. U kiest echter zelf de stap die u wilt maken. Bij het uitwerken van uw plan van aanpak en de uitvoering krijgt u ondersteuning van het projectteam. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Willem Pel of Jan Straatman Bouwend Nederland ziet Virtueel Bouwen als een kansrijke innovatie. Virtueel Bouwen maakt grote efficiencyslagen mogelijk door het verbeteren van de communicatie naar de klant en een betere uitwisseling van informatie tussen bouwpartners. Daarom ondernemen Bouwend Nederland en de stichting Research Rationalisatie Bouw actie om de ontwikkeling en toepassing van Virtueel Bouwen in de Nederlandse bouwpraktijk te stimuleren. De beste manier om Virtueel Bouwen verder te brengen is om er gewoon mee aan de slag te gaan. In samenwerking met Balance & Result zullen daarom praktijkprojecten geïnitieerd worden. De bedoeling is dat de bedrijven in deze praktijkprojecten een flinke stap vooruit maken op het gebied van Virtueel Bouwen. U komt voor deelname in aanmerking als u een middelgroot of groot bedrijf bent, dat zich richt op woningbouw, utiliteitsbouw 12 Nieuws & Resultaten

13 Operationeel excelleren stuwt voort Inspirerende visies op de B&R-themamiddag Operationeel Excelleren is de drager van ketensamenwerking en Virtueel Bouwen. Dat was één van de uitspraken die werd gedaan tijdens de themamiddag van Balance & Result op dinsdag 3 november j.l. Tijdens deze middag werden kennis en ervaring over Virtueel Bouwen met diverse spelers uit de bouwsector gedeeld en werd er nagedacht over de ontwikkelingen in de sector. Koplopers Nadat dagvoorzitter Jan Straatman, directeur van Balance & Result, alle aanwezigen welkom had geheten, vertelde Hans Moll hoe Virtueel Bouwen bij Strukton wordt ingevoerd. Volgens Moll, directeur van Strukton Engineering, is Virtueel Bouwen een handig middel om afspraken te maken. Strukton wordt gezien als één van de koplopers in de sector, maar we hebben er niks aan als de rest niet mee komt!, aldus Moll. Hij wil graag in een vroeg stadium afspraken maken met leveranciers en onderaannemers in plaats van het werk over de schutting gooien en overweegt in de nabije toekomst ook partners te selecteren op BIM-compententies. Strukton wil als full service provider grip houden op de informatiestromen. Andere partijen houden hun rol, maar Strukton wil graag de regie over het proces. BIM grijpt in op de organisatie Het implementeren van BIM heeft echter gevolgen voor de organisatie van Strukton. BIM grijpt in op de organisatie. Om virtueel te kunnen bouwen, hebben we inmiddels vijftien mensen in dienst genomen. Door de planning te koppelen aan de visualisaties wordt veel inzichtelijk en dat prikkelt om aan het begin van het traject al te kiezen. De implementatie gaat stapje voor stapje. Je kunt niet alles in één keer doen. Zoek naar datgene waar je snel winst kunt maken! Een interessant aanknopingspunt voor de tweede spreker van de middag: Ben van Egmond, directeur van Topdak. Als je een berg beklimt begin je ook aan de basis. Begin daarom met bestaande systemen. Ook Van Egmond is groot voorstander van vroegtijdige samenwerking. Virtueel Bouwen verkleint de kans op fouten en geeft ruimte voor creatieve oplossingen. Virtueel Bouwen kan helpen creatief te construeren, details te optimaliseren en het bouwproces te vereenvoudigen. Door samen te werken in kennis, en feitelijk ketenintegratie toe te passen, kan Virtueel Bouwen er voor zorgen dat elementen goed aansluiten. Het nadeel is wel dat een digitale tekening geen zwaartekracht ondervindt. Je moet dus blijven nadenken. Innoveer in projecten, maar veranker de opgedane kennis in de staande organisatie Legio kansen voor BIM Gelukkig zaten er vele jaren bouwervaring in de zaal. De aanwezigen zien legio kansen voor BIM. De filosofie van cradle-tocradle kan geïntegreerd worden in BIM, BIM kan als contractstuk fungeren en de communicatie met internationale partijen faciliteren. Eén van de aanwezigen drong erop aan vooral gebruik te maken van beschikbare interfaces. Op die manier kunnen de Nieuws & Resultaten 13

14

15

16 Virtueel Bouwen schept nu al nieuwe business Ondernemer Ben van Egmond aan het woord Ben van Egmond, de bevlogen directeur van Topdak bv te Middelharnis, kent de bouw van alle kanten. Dertig jaar geleden was hij nog een kleine startende ondernemer die een bouwbedrijf begon. Vanuit de overtuiging dat kwaliteit en bouwtijd van dakconstructies konden worden verbeterd door industrieel te gaan denken, richtte hij tien jaar geleden Topdak bv op. Topdak kan voor elk moeilijk dak een constructieve oplossing leveren. De fabriek is uitgerust met een geheel geautomatiseerde zaagmachine die rechtstreeks door 2D- en 3D-programmatuur wordt aangestuurd. Met de machinaal voorbewerkte houten onderdelen worden de prefab dakelementen onder geconditioneerde omstandigheden samengesteld in de fabriek. Al vele jaren wordt in de staalbouw getekend met StruCad, het 3D-tekenprogramma dat alle staalprofielen in een constructie kan visualiseren. Van Egmond: Bij mij ontstond het idee dat een staalprofiel in een tekenpakket net zo goed een houten profiel kan zijn. Dit was de basis voor een samenwerking met de softwareleverancier, die StruCad voor Topdak heeft vertaald naar houten liggers. De ontwerpers van Topdak concentreren zich niet alleen op het dakelement, maar nemen ook de elementen mee waar deze op aansluit. Deze vormen de basis binnen de ruwbouw, staal, hout, beton en steen. Het complete casco kan worden gecontroleerd. Van Egmond; Alles werkt puur vanuit de praktijk en het is absoluut niet futuristisch. De bouw verandert de komende 20 jaar sneller dan de afgelopen 200 jaar Totaaloplossingen kunnen bieden Omdat Ben van Egmond vanuit zijn huidige strategie een totaaloplossing wil leveren, werkt hij sinds kort samen met een bouwmaterialenhandel. Binnen deze samenwerking is het pilotproject Totaalbouw gestart. Hierbij wordt al het tekenwerk voor fundering, vloeren, wanden, stalen balken en daken uitgewerkt in een 3D-model. De elementen worden vooraf samengevoegd binnen StruCad staal-hout. Als het model is getekend kan het casco worden gecontroleerd op alle aansluitpunten middels een clashtest. Uit deze test volgt de zekerheid dat alles tot op de millimeter past en dat levert voor het project veel rendement op. Het door Topdak opgebouwde 3D-model is een virtueel model op uitvoerings- 16 Nieuws & Resultaten

17

18 Met BIM wordt bouwen leuker Arjen Adriaanse trekt als BIM Programma Manager de ontwikkeling en implementatie van Virtueel Bouwen binnen Ballast Nedam. Met zijn achtergrond is hij daarvoor de aangewezen persoon. Naast jarenlange ervaring als organisatie adviseur op het gebied van veranderprocessen en ICT-implementaties heeft Adriaanse in 2007 een promotieonderzoek aan de Universiteit Twente afgerond. Onderwerp van dit onderzoek was het identificeren van barrières en succesfactoren voor invoering van ICT binnen organisaties en voor samenwerking tussen organisaties. Voor Ballast Nedam is Virtueel Bouwen een belangrijk strategisch speerpunt. Adriaanse: We zien dat onze positie in het bouwproces sterk aan het veranderen is. We zijn steeds meer verantwoordelijk voor het integrale bouwproces van ontwerp via werkvoorbereiding en uitvoering naar beheer en onderhoud. BIM en Virtueel Bouwen vormen voor ons een essentieel informatie- en communicatieplatform om partijen en disciplines in dat hele bouwproces samen te brengen en hun inbreng te integreren. Informatie en communicatie platform Adriaanse laat voorbeelden zien van projecten waarbij Ballast Nedam werkt met een BIM. We doen dat niet om een mooi plaatje te kunnen maken. We voegen steeds meer informatie toe aan het model, zodat we er ook steeds meer mee kunnen doen. Door informatie bij elkaar te brengen van verschillende disciplines en partijen uit alle fases van het bouwproces, ontstaat een eenduidig en centraal informatiemodel. Daardoor kunnen er meer en betere analyses worden uitgevoerd. Zo kunnen aansluitingen worden gecontroleerd op basis van ontwerpinformatie van verschillende disciplines, zoals beton, staal en installaties. De uitvoeringsplanning wordt gevisualiseerd op basis van informatie over bouwtijd en fasering in het BIM. Die planning kan worden geoptimaliseerd op basis van visuele informatie over logistiek en bouwplaatsinrichting. Met een dergelijk BIM platform wordt iedere speler in het bouwproces van begin tot eind op het juiste moment van de juiste informatie voorzien. De kwaliteit van de informatie is groter omdat deze consistent is en in samenhang kan worden gebracht met andere relevante informatie. Met behulp van visualisatie en animatie wordt bij de betrokken partijen het inzicht nog verder vergroot. Er kunnen op deze manier veel faalkosten worden voorkomen. 18 Nieuws & Resultaten

19 Succesfactoren De belangrijkste vraag is hoe bedrijven Virtueel Bouwen moeten invoeren. Vaak heerst het beeld dat dit betekent dat één of misschien twee nieuwe softwarepakketten geïnstalleerd moeten worden en dat de hele tekenafdeling op cursus moet. Maar door een dergelijke ICT-georiënteerde benadering van Virtueel Bouwen blijven de echte uitdagingen onderbelicht. Die bevinden zich veel meer op het gebied van mens en organisatie. Mensen en organisaties beschikken over hun eigen werkwijzen en werken in verschillende systemen. Bovendien zie je vaak dat belangen van betrokken partijen uiteen lopen en dat het BIM volwassenheidsniveau enorm verschilt. Hoe krijg je deze partijen op één BIM lijn? Adriaanse: Het invoeren van ICT is echt een vak apart. De tijd gaat zitten in het vinden van aansluiting en afstemming tussen ICT technologie, mensen en organisaties. Het moet daarom vooraf helder zijn welke doelstellingen men kiest bij het invoeren van Virtueel Bouwen. Het is dan ook niet aan te raden om zomaar wat met 3D-paketten te gaan experimenteren. Invoeren van Virtueel Bouwen is geen eenmalig project, maar een leerproces Motor voor verandering Onder aan de streep blijft bouwen een risicovolle bezigheid en projecten staan vaak onder tijdsdruk. Als niet duidelijk is hoe Virtueel Bouwen waarde toevoegt of bepaalde project risico s reduceert, is het gevaar groot dat bij betrokkenen het beeld ontstaat dat Virtueel Bouwen erbij komt. De grootste dooddoener voor ieder veranderingsproces. Bij een succesvolle ontwikkeling van Virtueel Bouwen vormen de mensen de motor voor verandering. Adriaanse: Het is belangrijk dat je voortdurend open staat voor nieuwe inzichten die voortkomen uit ervaringen van mensen in projecten. Je moet weten waar iemand van wakker ligt. Van daaruit moet je dan laten zien hoe BIM ondersteuning biedt. Dan gaat het leven. Als je dat goed doet dan groeit de verandering vanzelf verder. Dat merk je als mensen op eigen initiatief bij je aankloppen met nieuwe BIM ideeën. Op deze manier maakt BIM bouwen echt leuker!. Kleine stapjes Een belangrijk advies van Adriaanse voor bedrijven die Virtueel Bouwen willen gaan invoeren is om niet alles ineens te willen. Met relatief beperkte investeringen en het slim kiezen van in te voeren BIM onderdelen, kun je als bouwbedrijf in korte tijd al veel toegevoegde waarde creëren. Met een eenvoudig model kan het inzicht in het bouwwerk en het uitvoeringsproces al flink worden verhoogd. Communicatie tussen betrokken partijen verbetert en fouten kunnen in een vroegtijdig stadium gesignaleerd worden, waardoor minder geïmproviseerd hoeft te worden op de bouwplaats. Invoeren van Virtueel Bouwen is geen eenmalige actie, maar veel eerder een leerproces waarbij steeds meer onderdelen van BIM gebruikt gaan worden. Zo werk je langzaam maar zeker naar het beoogde einddoel toe. Nieuws & Resultaten 19

20 Installateurs leggen de lat hoog Onlangs nam Aart van Gelder afscheid van Imtech als algemeen directeur Imtech Nederland. Inmiddels vervult hij tijdelijk de functie van algemeen directeur Imtech België. Werken is voor mij als ademen. Toen ik werd gevraagd de directiefunctie waar te nemen, heb ik dat aanvaard, maar ik wilde wel echt participeren. Van Gelder is nog steeds betrokken bij Uneto-VNI, de Bouw Informatie Raad en de B&U-groep van de Regieraad Bouw, maar heeft er ook een nieuwe hobby bij: Green Office 2015 waar Virtueel Bouwen wordt toegepast. Green Office 2015 Van Gelder had weinig behoefte aan een standaard afscheidfeestje van de Nederlandse divisie. Daarom werd ter gelegenheid van zijn afscheid een symposium georganiseerd. Het symposium leidde echter tot een initiatief van twaalf partijen om na te denken over het integraal ontwerpen van een kantoor waarin de mens, samenwerken en ontmoeten centraal staan. Uiteindelijk sloten dertig partijen zich aan bij Green Office 2015, ontstond er een andere kijk op gebiedsontwikkeling en wordt er nu gezocht naar een pilot project. We zijn met twaalf partijen begonnen met een ambitie en niet met een technisch perspectief gestart. Allereerst hebben we ons gemeenschappelijke doel geformuleerd en onze rollen benoemd. Op basis van onze droom techneuten noemen het toch liever ambitie zijn we kennis gaan verzamelen. Dit betekent dat iedereen kennis brengt en haalt en dus ook bereid is om los te laten en een ander iets te gunnen! Daarna zijn we doelstellingen gaan formuleren, die alle betrokkenen naar projectdoelstellingen hebben vertaald. Het enthousiasme van Van Gelder werkte als een olievlek en diverse andere partijen sloten zich aan. Nu willen we gaan uitvoeren en gaan oogsten. Het ontwikkelen van alleen een gebouw bleek onvoldoende. We wilden meer en daarom is het een gebiedsontwikkeling geworden, waarin wonen, werken en recreëren integraal verbonden zijn. Virtueel Bouwen voor B&U, GWW en de installatiebranche Vanuit Uneto-VNI was Van Gelder al bekend met ETIM, een artikelclassificatiesysteem voor installateurs, waar al meer dan duizend 20 Nieuws & Resultaten

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking, Virtueel Bouwen

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking, Virtueel Bouwen RRBOUWRAPPORT 144 Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking, Virtueel Bouwen 2 Handreiking Virtueel Bouwen Aan de slag met BIM, Gewoon doen! Jan Straatman en Willem Pel, Balance & Result Organisatie

Nadere informatie

BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT. Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012

BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT. Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012 BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012 Aannemer als de spil in de keten Een aannemer is de verbindende schakel tussen: Creatieve

Nadere informatie

Virtueel Bouwen BIM Stand van toepassing

Virtueel Bouwen BIM Stand van toepassing Virtueel Bouwen BIM Stand van toepassing Jan Straatman, Balance & Result Organisatie Adviseurs b.v. 1 i.s.m. Willem Pel, Balance & Result en Hans Hendriks, debimspecialist 15 november 2010 Virtueel bouwen

Nadere informatie

BIM IN DE BOUW WILLEN, KUNNEN, MOETEN! 5 OKTOBER 2017 HANS VOORDIJK I.S.M. SANDER SIEBELINK, RUTH SLOOT, MARC VAN DEN BERG EN PROF.

BIM IN DE BOUW WILLEN, KUNNEN, MOETEN! 5 OKTOBER 2017 HANS VOORDIJK I.S.M. SANDER SIEBELINK, RUTH SLOOT, MARC VAN DEN BERG EN PROF. BIM IN DE BOUW WILLEN, KUNNEN, MOETEN! 5 OKTOBER 2017 HANS VOORDIJK I.S.M. SANDER SIEBELINK, RUTH SLOOT, MARC VAN DEN BERG EN PROF. ARJEN ADRIAANSE BIM in de bouw: willen, kunnen, moeten! o BIM in de bouw:

Nadere informatie

Workshop BIM. Een methodiek met nieuwe kansen 21 juni 2011. Hans Hendriks & Frank Maatje

Workshop BIM. Een methodiek met nieuwe kansen 21 juni 2011. Hans Hendriks & Frank Maatje Workshop BIM Een methodiek met nieuwe kansen 21 juni 2011 Hans Hendriks & Frank Maatje Agenda & Introductie Definitie BIM Essentie BIM : Samenwerken! BIM= BIM model en BIM methodiek Kortom: BIM = hulpmiddel,

Nadere informatie

De visie van Bouwen met Staal.

De visie van Bouwen met Staal. 1 Ervaringen uit de Staalpraktijk Fred van Dam VDK Engineering 2 De visie van Bouwen met Staal. In de visie van Bouwen met Staal is BIM een gereedschap voor vernieuwing. Het biedt bedrijven instrumentarium

Nadere informatie

3D Modelleren & Virtueel Bouwen

3D Modelleren & Virtueel Bouwen 3D Modelleren & Virtueel Bouwen Balance & Result 3 november 2009 ir.hans Moll Directeur Strukton Engineering Representatie middels 3D-model Bouwkundig Constructief Installaties BIM: Bouw Informatie Model

Nadere informatie

11 oktober 2012. Bouwlokalen. Lean bouwen bij Waal

11 oktober 2012. Bouwlokalen. Lean bouwen bij Waal 11 oktober 2012 Bouwlokalen Lean bouwen bij Waal Corporatie Beleggers Ontwikkelaars Gemeenten Lean bouwen bij Waal Sinds november 2009 Onderdeel van maakiq Ketenintegratie Verbinding op drijfveren Gemba

Nadere informatie

Enquête + Vragenlijst + Onderzoek + Panel = thesistools.com 15-01-13 10:43 Adoptie van BIM Geacht lid, Bouwend Nederland voert onderzoek uit naar de adoptie van BIM onder haar leden. Hiervoor is een enquête

Nadere informatie

Bureau Bouwkunde: omdat het beter kan

Bureau Bouwkunde: omdat het beter kan Bureau Bouwkunde: omdat het beter kan Herkent u dit? U, als architect, heeft inspirerende ideeën maar wilt technisch en procesmatig ondersteund worden. U, als opdrachtgever, wilt vroegtijdig weten wat

Nadere informatie

Maart De WoonTafel. Woontafel Whitepaper. De kansen van ketensamenwerking. Mede mogelijk gemaakt door

Maart De WoonTafel. Woontafel Whitepaper. De kansen van ketensamenwerking. Mede mogelijk gemaakt door Maart 2013 De WoonTafel Woontafel Whitepaper De kansen van ketensamenwerking Mede mogelijk gemaakt door Woontafel Whitepaper De kansen van ketensamenwerking De cijfers lopen uiteen, maar op basis van onderzoek

Nadere informatie

Slim bouwen met BIM 11 juni 2014

Slim bouwen met BIM 11 juni 2014 Bouwlokalen initiator Theo Peekstok projectcoördinator / partner multidisciplinair architectenbureau ? (afkomstig van hetnationaalbimplatform.nl ) BIM is gebaseerd op werken middels één model (database)

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een sterk in verbinden Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een toonaangevend ingenieursbureau. Gespecialiseerd in duurzaam en constructief bouwadvies voor woningbouw en utiliteitsbouw.

Nadere informatie

Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw

Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw Prof.dr.ir. Marleen Hermans Leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw, TU Delft Managing Partner, Brink Management & Advies mede mogelijk

Nadere informatie

Hoe maak je de keten LEAN?

Hoe maak je de keten LEAN? Hoe maak je de keten LEAN? Oktober 2012 Meindert Koopman Directeur Bouwbedrijf Rijssen B.V Hoe maak je de keten LEAN?? Inleiding. Traditionele proces. Ketenintegratie.. Van Losser Installatiegroep. Ketenintegratie:

Nadere informatie

Ketenintegratie in de woningbouw. Een onderzoek naar de invloed van ketenintegratie op tijd, geld en kwaliteit Door Karin van der Vliet

Ketenintegratie in de woningbouw. Een onderzoek naar de invloed van ketenintegratie op tijd, geld en kwaliteit Door Karin van der Vliet Ketenintegratie in de woningbouw Een onderzoek naar de invloed van ketenintegratie op tijd, geld en kwaliteit Door Karin van der Vliet Inhoud Waarom? Hoe? Resultaten theorie Resultaten praktijk Conclusie

Nadere informatie

Inbo Bouwkunde. Ketensamenwerking De ultieme vorm van werken in multidisciplinair teamverband is voor ons ketensamenwerking. Een samenwerkingsvorm

Inbo Bouwkunde. Ketensamenwerking De ultieme vorm van werken in multidisciplinair teamverband is voor ons ketensamenwerking. Een samenwerkingsvorm Ketensamenwerking Inbo Bouwkunde Inbo Bouwkunde heeft talentvolle professionals die ambities hebben om landelijke en stedelijke gebieden in te richten. Onze kracht is om in een professionele omgeving,

Nadere informatie

De ontwikkelingen bij Stabiplan ondersteunen onze doelstellingen tot procesverbetering...

De ontwikkelingen bij Stabiplan ondersteunen onze doelstellingen tot procesverbetering... KLANT aan het woord 4 De ontwikkelingen bij Stabiplan ondersteunen onze doelstellingen tot procesverbetering... BIM denken, doen en delen met Stabicad Megens Installaties over een grotere orderportefeuille

Nadere informatie

M3H Werkwijzer Het bouwen

M3H Werkwijzer Het bouwen M3H Werkwijzer Het bouwen 1/7 Het bouwen M3H ontwerpt en bouwt al zeventien jaar in opdracht van woningcorporaties, ontwikkelende partijen en particulieren. M3H ontwerpt en begeleidt het gehele ontwerp-

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Bouw Informatie Raad. De Bouw Informatie Raad. Invoering ICT in bouwprojecten Wintercourse. Universiteit Twente, De Lutte, 29 januari 2009

Bouw Informatie Raad. De Bouw Informatie Raad. Invoering ICT in bouwprojecten Wintercourse. Universiteit Twente, De Lutte, 29 januari 2009 De Bouw Informatie Raad Invoering ICT in bouwprojecten Wintercourse Universiteit Twente, De Lutte, 29 januari 2009 Drs. J.P.J. Nijssen Waar gaat het om? Ontwikkelen afsprakenstelsels, standaarden (proces

Nadere informatie

I N H O U D V E R B E T E R E N I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T E N K E T E N S A M E N W E R K I N G

I N H O U D V E R B E T E R E N I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T E N K E T E N S A M E N W E R K I N G WAT KOMT ER NA BIM I N H O U D Wat komt er na BIM BIM is het begin LEAN bouwen Projectinformatie altijd en overal beschikbaar Informatiemanagement verbeteren Samenwerken en communicatie Procesoptimalisatie

Nadere informatie

De oplossingsruimte dijt oneindig uit

De oplossingsruimte dijt oneindig uit Wat betekent Conceptueel Bouwen u? Een beter beheersbaar proces, meer zekerheid over het eindresultaat en veel minder rompslomp: dat is waar Conceptueel Bouwen staat. Het Netwerk Conceptueel Bouwen ondersteunt

Nadere informatie

Ingenieurs & BIM. 27 januari 2012

Ingenieurs & BIM. 27 januari 2012 Ingenieurs & BIM 27 januari 2012 Even voorstellen Dik Spekkink adviesbureau voor bouwprocesinnovatie Kwaliteitszorg Bouwprocesinnovatie ICT-beleid in de bouw Veiligheid & Gezondheid BIM Spekkink C&R en

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

BIM Laatste BIM ontwikkelingen efficiency, kwaliteit en euro s. A.M. Slockers Admea / Smits van Burgst

BIM Laatste BIM ontwikkelingen efficiency, kwaliteit en euro s. A.M. Slockers Admea / Smits van Burgst BIM Laatste BIM ontwikkelingen efficiency, kwaliteit en euro s A.M. Slockers Admea / Smits van Burgst Voorstellen Anton Slockers Directeur Admea / Smits van Burgst Admea is onderdeel van de Smits van Burgst

Nadere informatie

WELKE PARTIJEN IN DE BOUW ZIJN BIM READY? BIM MATURITY SECTORANALYSE 2014

WELKE PARTIJEN IN DE BOUW ZIJN BIM READY? BIM MATURITY SECTORANALYSE 2014 WELKE PARTIJEN IN DE BOUW ZIJN BIM READY? BIM MATURITY SECTORANALYSE 2014 30 APRIL 2015 HANS VOORDIJK BIM MATURITY SECTORANALYSE 2014 BIM volwassenheid op zeven criteria Best practices in zeven deelsectoren

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

THEMA VOOR HET DINER PENSANT VAN HET OPDRACHTGEVERSFORUM IN DE BOUW VAN 9 NOVEMBER 2011

THEMA VOOR HET DINER PENSANT VAN HET OPDRACHTGEVERSFORUM IN DE BOUW VAN 9 NOVEMBER 2011 ICT/BIM EN BOUW THEMA VOOR HET DINER PENSANT VAN HET OPDRACHTGEVERSFORUM IN DE BOUW VAN 9 NOVEMBER 2011 I ICT/BIM EN BOUW / NOVEMBER 2011 Het Opdrachtgeversforum is een actieve kring van (semi-) publieke

Nadere informatie

2 e BIM- Bijeenkomst. 23 april 2013

2 e BIM- Bijeenkomst. 23 april 2013 2 e BIM- Bijeenkomst 23 april 2013 Ketensamenwerking Van Ontwerp naar Uitvoering Welkom bij Klictet Advies! Management/ Adviseur Kees Kelder Willem-Jan van den Berk Stefan Janssen Projectleiding Mark Ernst

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Oplossingsvrij specificeren

Oplossingsvrij specificeren Oplossingsvrij specificeren ir. J.P. Eelants, projectmanager Infrabouwproces CROW Samenvatting De methodiek van oplossingsvrij specificeren richt zich niet alleen op het formuleren van functionele eisen.

Nadere informatie

Open Convenant 12 november 2015

Open Convenant 12 november 2015 12 november 2015 Cees Buijs Albert Martinus Geert Jan Verkade René de Kwaadsteniet 1 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 13-11-15 Duurzaam GWW begint bij ambitie en focus Winst in integrale gebiedsontwikkeling; Focus

Nadere informatie

Bouw Informatie Raad (BIR) Hans Nijssen Workshop Kennis (Excelleren met BIM) 29 juni 2011

Bouw Informatie Raad (BIR) Hans Nijssen Workshop Kennis (Excelleren met BIM) 29 juni 2011 Bouw Informatie Raad (BIR) Hans Nijssen Workshop Kennis (Excelleren met BIM) 29 juni 2011 Missie Bouwkwaliteit verhogen door samenwerking in de keten te verbeteren, ondersteund door Bouw Informatie Modellen

Nadere informatie

Slim samenwerken in de bouw ABB omarmt Bouw Informatie Modellering (BIM)

Slim samenwerken in de bouw ABB omarmt Bouw Informatie Modellering (BIM) Slim samenwerken in de bouw ABB omarmt Bouw Informatie Modellering (BIM) Tijdens grote bouwprojecten werken installateurs steeds vaker samen met andere partners, zoals architecten, aannemers en constructeurs.

Nadere informatie

Standaardisering..Waarom? Vanuit het oogpunt van de installateur. Alexander Hoos 09 mei 2016

Standaardisering..Waarom? Vanuit het oogpunt van de installateur. Alexander Hoos 09 mei 2016 Standaardisering..Waarom? Vanuit het oogpunt van de installateur Alexander Hoos 09 mei 2016 Even voorstellen Alexander Hoos Informatiemanager Technisch dienstverlener Kuijpers (www.kuijpers.nl) Kerntaken:

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

DE BIM WERKMETHODIEK. Gezocht: BIM-Partners. De toekomst is NU!

DE BIM WERKMETHODIEK. Gezocht: BIM-Partners. De toekomst is NU! Gezocht: BIM-Partners Waarom zou u aan ons BIM-proces deel willen nemen? Lees deze brochure en ontdek de mogelijkheden. Wacht niet langer en maak gebruik van ons uniek aanbod: Wordt BIM-partner van BolwerkWeekers.

Nadere informatie

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD 4... lessons learned in Nederland zijn vliegwiel BIM-projecten in het buitenland... Internationale BIM-uitdaging bij Deerns Partnership belangrijker dan ontwerptools 5 BIM is geen doel op zich je hoort

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

ELKE ONDERNEMING TOPFIT

ELKE ONDERNEMING TOPFIT ELKE ONDERNEMING TOPFIT ONDERNEMERS- VERWACHTINGEN DE STRATEGIE VAN MKBTR Je bent ondernemer. Je gelooft in je eigen kunnen en succes. Misschien ben je al jaren actief of sta je klaar om te beginnen. Je

Nadere informatie

Co-creatie/Lean een cultuuromslag

Co-creatie/Lean een cultuuromslag Wat betekent LEAN Bouwen voor de bouwketen? Rudolph van den Bergh Directeur ERA Contour Balance & Result Co-creatie/Lean een cultuuromslag 10 oktober 2012 Rudolph van den Bergh 1 Programma 1. Profiel 2.

Nadere informatie

DE BIM-WERKMETHODIEK. Gezocht: BIM-Partners. Stap in de toekomst!

DE BIM-WERKMETHODIEK. Gezocht: BIM-Partners. Stap in de toekomst! DE BIM-WERKMETHODIEK Stap in de toekomst! Gezocht: BIM-Partners Hoe eerder u klaar bent voor BIM (Bouw Informatie Model), hoe meer u profiteert van de vele voordelen. Word BIM-partner van Schouten Techniek

Nadere informatie

Procestool; sleutel tot succes?

Procestool; sleutel tot succes? Procestool; sleutel tot succes? Gerard Hebenaar Gerard Hebenaar Adviesgilde 1 Even voorstellen.. Gerard Hebenaar Bedrijfskunde Adviesvaardigheden 15 jaar ervaring in de consultancy Verkoop en advies van

Nadere informatie

Implementatie BIM in Nederlandse civiele- en infrabouw

Implementatie BIM in Nederlandse civiele- en infrabouw Implementatie BIM in Nederlandse civiele- en infrabouw Bijdrage voor Ronde tafel gesprek BIM voor infra en civieltechniek Brussel, 25 maart 2015 Jan-Hein Poodt Hoofd Havens, Vaarwegen & Tunnels Grontmij

Nadere informatie

BIM in de praktijk. Alexander Hoos / Kuijpers

BIM in de praktijk. Alexander Hoos / Kuijpers BIM in de praktijk Alexander Hoos / Kuijpers TVVL Eindedaglezing, 4 april 2016 Alexander Hoos Informatie Manager Even voorstellen Installatie bedrijf Kuijpers (www.kuijpers.nl) Kerntaken: Procesoptimalisatie,

Nadere informatie

BIM: kennis delen is macht! ing. Gerrie Mühren MBA Voorzitter, Benelux chapter buildingsmart

BIM: kennis delen is macht! ing. Gerrie Mühren MBA Voorzitter, Benelux chapter buildingsmart BIM: kennis delen is macht! ing. Gerrie Mühren MBA Voorzitter, Benelux chapter buildingsmart Inleiding Kennismaking: Beton- en Staalconstructeur Betontechnoloog IPMA gecertificeerd projectmanager Sinds

Nadere informatie

BIM en Rijkswaterstaat

BIM en Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Ministerie van ln[rastructuur en Milieu BIM en Rijkswaterstaat Informatievoorziening vereenvoudigen bij aanlegprojecten Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. - 1 0~0. Water, wegen en spoor

Nadere informatie

ETIM voor bouw- en installatiesector

ETIM voor bouw- en installatiesector ETIM voor bouw- en installatiesector D S@les in de Bouw & Installatie dag Drs Ing Aart van Gelder Zonneheuvel, Doorn 25 september 2013 Even voorstellen.. - Aart van Gelder - BIM adviseur UNETO-VNI - Lid

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Aan de slag met BIM, Gewoon doen!

Aan de slag met BIM, Gewoon doen! Aan de slag met BIM, Gewoon doen! Jan Straatman Willem Pel Balance & Result We helpen professionals om sterker in de markt te staan en om hun organisatie en processen te verbeteren. 1 onderwijs lectoraat

Nadere informatie

Provides als moderne opdrachtgever

Provides als moderne opdrachtgever Provides als moderne opdrachtgever KETENINTEGRATIE IN PLANMATIG ONDERHOUD Werner Eindhoven Missie Provides Provides, vertrouwd en innovatief, biedt een veelzijdig en hoogwaardig aanbod woondiensten voor

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

S@les in de Bouw dag 2012

S@les in de Bouw dag 2012 S@les in de Bouw dag 2012 Doel van vandaag 1. U informeren over BAB Aanleiding en proces Positionering en visie De voortgang 2. Uw vragen beantwoorden 3. Uw mening horen Aanleiding en Proces Succes in

Nadere informatie

S@les in de Bouw dag 2012

S@les in de Bouw dag 2012 S@les in de Bouw dag 2012 Doel van vandaag 1. U informeren over BAB Aanleiding en proces Positionering en visie De voortgang 2. Uw vragen beantwoorden 3. Uw mening horen Aanleiding en Proces Succes in

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

BIM en renovatie & Slim omgaan met het bestek

BIM en renovatie & Slim omgaan met het bestek BIM en renovatie & Slim omgaan met het bestek BIMming Business seminar 27 februari 2013 Door: Jelle de Boer Erik Visser Onderzoek fase I Ontwikkelingsfase gericht Kennisvragen vanuit het MKB Onderzoeken:

Nadere informatie

DENC ALGEMEEN DENC TILBURG BOSSCHEWEG 57 POSTBUS 122, 5056 ZL BERKEL ENSCHOT TEL: FAX: DESIGN ENGINEERING CONTRACTING

DENC ALGEMEEN DENC TILBURG BOSSCHEWEG 57 POSTBUS 122, 5056 ZL BERKEL ENSCHOT TEL: FAX: DESIGN ENGINEERING CONTRACTING DESIGN ENGINEERING CONTRACTING WWW.DENC.NL DENC BUSSUM SLOCHTERENLAAN 12 POSTBUS 381 1400 AJ BUSSUM TEL: 035 69 930 99 FAX: 035 69 930 92 DENC TILBURG BOSSCHEWEG 57 POSTBUS 122, 5056 ZL BERKEL ENSCHOT

Nadere informatie

Onze Visie op Ketenintegratie en BIM. 27 mei 2011

Onze Visie op Ketenintegratie en BIM. 27 mei 2011 Onze Visie op Ketenintegratie en BIM 27 mei 2011 Het was op een donderdagmiddag in Vlaardingen Het was op een donderdagmiddag in Vlaardingen Visie op Keten Integratie De bouw kan gewoon niet doorgaan zoals

Nadere informatie

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces BIGGER Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan als informatiedrager van het bouwproces Ketenintegratie Lean 1 INTEGRAAL Architect Adviseurs Opdracht

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de B&U Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

De toekomst van BIM!? Arjen Adriaanse hoogleraar bouwprocesintegratie & ICT. BIM praktijkdag 21 april 2016

De toekomst van BIM!? Arjen Adriaanse hoogleraar bouwprocesintegratie & ICT. BIM praktijkdag 21 april 2016 De toekomst van BIM!? Arjen Adriaanse hoogleraar bouwprocesintegratie & ICT BIM praktijkdag 21 april 2016 Veel veranderd sinds 1999 2 of toch niet helemaal? Door een efficiëntere gegevensuitwisseling kan

Nadere informatie

Agenda Ketensamenwerking

Agenda Ketensamenwerking Agenda Ketensamenwerking Zoetermeer, augustus 2015 De Agenda Ketensamenwerking van Bouwend Nederland vormt het beleidskader voor alle verenigingsonderdelen van Bouwend Nederland. Het legt de ambities en

Nadere informatie

BIM-rollen & competenties. BIM Praktijkdag 20-03-2014, Utrecht Wouter Notenbomer, SBRCURnet

BIM-rollen & competenties. BIM Praktijkdag 20-03-2014, Utrecht Wouter Notenbomer, SBRCURnet BIM-rollen & competenties BIM Praktijkdag 20-03-2014, Utrecht Wouter Notenbomer, SBRCURnet Introductie Wouter Notenbomer Projectmanager SBRCURnet Bouwtechniek BIM JUNI 2013 2 Kennisinstituut + = JUNI 2013

Nadere informatie

Bouw Informatie Management en Samenwerking. BAM Infra, Jasper Vallentgoed 30 Januari 2015

Bouw Informatie Management en Samenwerking. BAM Infra, Jasper Vallentgoed 30 Januari 2015 Bouw Informatie Management en Samenwerking BAM Infra, Jasper Vallentgoed 30 Januari 2015 Bouwsector Huidige Situatie Bron: TU Twente 2014 Prof. dr. A. Adriaanse Bouw Processen - Gefragmenteerd Progra

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

De bouw Conceptueel bouwen. Klinkt ingewikkeld,

De bouw Conceptueel bouwen. Klinkt ingewikkeld, De bouw Conceptueel bouwen. Klinkt ingewikkeld, heeft wel de toekomst. Over vijf jaar zal één op de vijf bouwwerken in Nederland volgens een concept gebouwd worden. Wat is dat en wat betekent het voor

Nadere informatie

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds!

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds! Grip op Zorgpaden Best of both worlds! Christiaan Hol Business Partner Zorglogistiek, Amphia Ziekenhuis Robert Klingens Senior Consultant, Process Express [1] Agenda 1. Het ziekenhuis: een complexe organisatie

Nadere informatie

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Automatiseer uw Purchase-to-Payproces voor een betere afstemming tussen Inkoop en Finance Uw

Nadere informatie

U kunt zich richten op uw kerntaken! Volledig op elkaar afgestemd en passend casco. Geen werkvoorbereiding, alleen controle op uitgangspunten

U kunt zich richten op uw kerntaken! Volledig op elkaar afgestemd en passend casco. Geen werkvoorbereiding, alleen controle op uitgangspunten Volledig op elkaar afgestemd en passend casco Geen werkvoorbereiding, alleen controle op uitgangspunten Geen faalkosten, geen bouwfouten Geschikt voor enkele en seriematige woningbouw 100% ontzorging voor

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Virtual Design & Construction. Sneller, beter, slimmer

Virtual Design & Construction. Sneller, beter, slimmer Virtual Design & Construction Sneller, beter, slimmer Virtual Design & Construction Sneller, beter, slimmer Royal HaskoningDHV biedt u met Virtual Design & Construction (VDC) een unieke methode om integraal

Nadere informatie

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)?

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Wat nearshoring voor kleine bedrijven kan betekenen en het stappenplan om hier een succes van te maken. Nearshoring (in het buitenland, dicht bij

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Be the change you want to see in this world Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

De 17 principes van lean working

De 17 principes van lean working De 17 principes van lean working Lean working kan samengevat worden in 17 basis principes. De totale aanpak is hieruit opgebouwd. Het kennen en beheersen van de principes is belangrijk voor de continu

Nadere informatie

Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper

Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper Wat is ketenintegratie? Ketenintegratie in de bouw betekent met meerdere partijen werken aan een gezamenlijk doel. De keten is zo groot als je hem

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Méér dan samen werken alleen

Méér dan samen werken alleen Méér dan samen werken alleen Ketenintegratie is meer dan samenwerken alleen. Het gaat over het integreren van processen, om elkaar en de gehele keten te versterken. Een maatschappij waarin de klant kritisch

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Het Digitale Fundament van de Bouw Bibliotheek. BouwConnect is powered by

Het Digitale Fundament van de Bouw Bibliotheek. BouwConnect is powered by Het Digitale Fundament van de Bouw Bibliotheek BouwConnect is powered by BouwConnect: Sneller, Slimmer en Schoner BouwConnect is een samenwerking tussen KPN en De Twee Snoeken met als doel: Alle partijen

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

Hetty Braam. vragen aan:

Hetty Braam. vragen aan: 10 vragen aan: Hetty Braam Manager ICT & Informatiemanagement bij Timing Uitzendbureau over Sigmax als ICT partner en de overstap naar de Sigmax ONE Cloud Facts & Figures Timing Uitzendbureau 51 vestigingen

Nadere informatie

WELKOM. Bouwen met Staal BIM event 12 november 2013

WELKOM. Bouwen met Staal BIM event 12 november 2013 WELKOM Bouwen met Staal BIM event 12 november 2013 1 Tekenburo's stoppen met BIM! Bouwen met Staal BIM event In de visie van Bouwen met Staal is BIM een gereedschap voor vernieuwing. De Staalbouw heeft

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

INNOVATIEF (SAMEN)WERKEN: BIM: BOUW INFORMATIE MODEL. De standaard van de toekomst! Guido Leenders, Arno Vonk

INNOVATIEF (SAMEN)WERKEN: BIM: BOUW INFORMATIE MODEL. De standaard van de toekomst! Guido Leenders, Arno Vonk BIM: Bouw Informatie Model De standaard van de toekomst! Guido Leenders, Arno Vonk Binnen de bouw is BIM inmiddels een op zichzelf staand begrip geworden. Tegenwoordig willen we projecten BIM-men of er

Nadere informatie

Stan Roestenberg Bohemen B.V. KYP B.V.

Stan Roestenberg Bohemen B.V. KYP B.V. Stan Roestenberg Bohemen B.V. KYP B.V. Business = B 1 BetTer Business = B 2 New Business = b N Nieuw, slimmer tekenprogramma Basis voor de herstructurering van de bouwbranche Nieuw, slimmer tekenprogramma

Nadere informatie

Proces Werktekening Thema 3

Proces Werktekening Thema 3 Proces Werktekening Thema 3 Voorwoord Zowel landelijke aanbestedingen als die in Europees verband krijgen steeds meer aandacht. De bestaande werkwijze van aanbesteden en de nieuwe werkwijze (innovatie)

Nadere informatie

doe je samen Prefab houtskeletbouw van topklasse voor de zakelijke markt prefab houtskeletbouw van topklasse

doe je samen Prefab houtskeletbouw van topklasse voor de zakelijke markt prefab houtskeletbouw van topklasse doe je samen Prefab houtskeletbouw van topklasse voor de zakelijke markt prefab houtskeletbouw van topklasse 1. 2. 3. 100% recyclebaar bouwmateriaal uit duurzaam beheerde bossen. Grote maatnauwkeurigheid

Nadere informatie

Albert Martinus. Symposium BIM in de watersector 11 mei 2016

Albert Martinus. Symposium BIM in de watersector 11 mei 2016 Albert Martinus Symposium BIM in de watersector 11 mei 2016 1 Hoe gaat het MKB pragmatisch om met BIM? Hoe groei je samen, publiek en privaat, op de ladder van BIM zodat we efficiënt dezelfde taal ontwikkelen.

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium Bouw. Positieve ontwikkelingen voor de bouwsector Met Syntess Atrium Bouw klaar voor groei.

Synformatief. Syntess Atrium Bouw. Positieve ontwikkelingen voor de bouwsector Met Syntess Atrium Bouw klaar voor groei. Synformatief EDITIE VOORJAAR 2014 BOUW EN AANNEMERIJ WONINGBOUW UTILITEITSBOUW RENOVATIE SERVICE EN ONDERHOUD is de unieke en integrale ERP-oplossing voor uw bouwonderneming, waarmee u op eenvoudige wijze

Nadere informatie

"Wij zijn creatieve denkers met kennis van industriële automatisering" JB Systems Westlandseweg 190 3131 HX Vlaardingen Postbus 108 3130 AC Vlaardingen T +31 10 460 80 60 F +31 10 460 80 00 info@jbsystems.nl

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie