Geslaagde samenwerking in Garmerwolde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geslaagde samenwerking in Garmerwolde"

Transcriptie

1 Uitgave 8 I 2013 BoxBarrier bewijst succes tijdens opening Flood Proof Holland Het summum van Ervaar de zekerheid UV-wagen van GMB Rioleringstechnieken scoort Waterschappen blij met afvalwaterservice van GMB Geslaagde samenwerking in Garmerwolde Neredatechnologie Het effluentwater van RWZI Garmerwolde heeft niet de vereiste kwaliteit. Daarom past de combinatie GMB Civiel-Imtech Infra de bestaande installatie aan én zorgt ze voor een parallelle uitbreiding. Dankzij de goede samenwerking zal het project al ongeveer een jaar na de officiële gunning technisch gereed zijn. Op 1 november wordt het project opgeleverd. de beginfase hebben omarmd en doordat veel Ilona Wolf (werkvoorbereider GMB), Marcel Rep project medewerkers er al vanaf de tenderfase bij (Directeur water, Imtech) en Alfred Kuperus (project- betrokken zijn. We hebben vanaf het begin als leider, Imtech) kijken vanaf een van de nieuwe tanks een hecht team gezocht naar de beste oplossingen. uit over de waterzuivering en zijn het erover eens: Dat deden we trouwens samen met Witteveen + Bos, Zonder de goede samenwerking tussen alle partijen die het ontwerp hebben verzorgd. was dit project nooit zo goed en snel verlopen. Als expert Een sterk team vanaf moment één We hadden veel vrijheid in de ontwerpfase, zegt Alfred: Dit project is een succes geworden Marcel, want Waterschap Noorderzijlvest heeft door dat beide combinanten het project al in de opdracht aanbesteed volgens de BVP-methode (Best Value Procurement). Dat houdt in dat alleen de randvoorwaarden vaststaan. De enige eis die het waterschap stelt, is dat het effluentwater straks voldoet aan de gestelde eisen. Ook in de uitvoeringsfase hebben we veel vrijheid, vervolgt Marcel. We voeren het project namelijk uit onder een UAV-GC contract. Deze contractvorm, die geen gebruikelijke keus is voor een waterschap, houdt in dat we als expert een goede gids voor onze opdrachtgever moeten zijn. Dat is een rol die ons goed past. Neredatechnologie Ilona: De oplossing waarmee we de aanbesteding gewonnen hebben, houdt in dat we de bestaande installatie hebben uitgebreid met een parallelle installatie waarbij gebruikt wordt gemaakt van de door Royal Haskoning DHV gepatenteerde Neredatechnologie. Verder hebben we het verdeelwerk van de bestaande installatie zodanig aangepast dat dit deel straks 40 procent minder belast wordt. Daardoor verbetert de effluentkwaliteit. Alfred vult aan: En we passen de totale procesautomatisering aan volgens de laatste stand van de techniek. In de Neredatechnologie zuiveren aërobe (met zuurstof) bacteriën, die in compacte korrels groeien, het afvalwater. Dankzij dit korrelslib kan het zuiveringsproces, waarvoor normaal drie tanks nodig zijn, in een enkele tank plaatsvinden. Daarnaast is het duur zaam door een laag energieverbruik en minimaal gebruik van chemicaliën. De slibkorrels kennen door hun opbouw een zuurstofrijke buitenkant en een zuurstofarme kern. Zo vinden we verschillende zuiveringscondities in één korrel. Samengevat is deze technologie innovatief, robuust en eenvoudig: Nereda realiseert een vergaande zuivering van afvalwater binnen een eenvoudig installatieontwerp. Klaar voor de start Ilona: Op 3 juni hebben we de eerste slibkorrels uit Epe gehaald. Epe heeft de eerste Nederlandse zuivering die gebruik maakt van de Neredatechnologie. We wilden de Neredainstallatie graag operationeel hebben voor de opleveringsdatum. Samen is het ons gelukt en de resultaten van het effluentwater zijn zelfs boven verwachting! 50 jaar inspirerende stromen Dit is een bijzonder jaar voor GMB. Ons bedrijf bestaat namelijk een halve eeuw! De afgelopen 50 jaar is er veel veranderd. De ontwikkelingen in de techniek blijven elkaar opvolgen en de maatschappelijke ontwikkelingen vragen ook steeds innovaties. Gelukkig maar. Inspringen op nieuwe ontwikkelingen en Inspirerende stromen noemen we dat! vooroplopen met innovaties is namelijk iets wat Dat we nu staan waar we staan, hebben we van begin af aan typerend is geweest voor GMB. ongetwijfeld te danken aan de houding die ons Dit maakt ons tot een nationale speler op het bedrijf altijd al heeft gehad: een nuchtere gebied van water, energie en grond stoffen. werkersmentaliteit. Niet bang om nieuwe dingen te proberen en soms fouten te maken. Praktisch denken, ieders talenten inzetten, meedenken met opdrachtgevers, vooruitd enken en zo op ieder vraagstuk een oplossing weten te vinden. Een andere trots is dat we nog altijd een familiebedrijf zijn. Ook al zijn we in 50 jaar uitgegroeid tot een bedrijf met 450 medewerkers en is er heel wat veranderd, het gevoel van samen de schouders eronder is nog altijd aanwezig. In september hopen we met onze relaties en medewerkers het jubileum te vieren in de passende ambiance van het Openluchtmuseum in Arnhem. Meer informatie? Stuur een naar

2 Pagina 2 - OP KOERS Kader Richtlijn Water Ecologische verbetering in Zuid-Hollands natuurgebied Langs de rivierdelta van Zuid-Holland liggen unieke gebieden: zoetwatergetijde gebieden met kreekjes, dichtbegroeide wilgenvloedbossen en beverburchten. Maar: de aquatische ecosystemen gaan achteruit door dichtslibbing van kreken en afkalving van oevers. De combinatie GMB-Martens en van Oord werkt daarom in negen deelgebieden aan verbetermaatregelen. Sieuwerd bevestigt dat. We werken zo efficiënt mogelijk én we houden rekening met de natuur. Een voorbeeld: bij Klein Profijt hebben we ons ontwerp aangepast na het aantreffen van een beverburcht. We leggen de kreek nu met een wijde bocht om de burcht heen. voor oevers met een flauwe helling, komt een zo groot mogelijk oppervlak onder invloed van het tij. Er ontstaat een breder oppervlak met dingen die lang of juist kort onder water staan. Zo creëer je een gradiënt waar allerlei planten en dieren een plekje kunnen vinden. Elk gebied is anders Wat we de komende twee jaar precies gaan doen, verschilt per locatie, vervolgt Sieuwerd. De maatregelen bestaan grotendeels uit het herstellen van kreken en het graven van nieuwe krekenstelsels in agrarisch gebruikte uiter waarden. Langs het Haringvliet en Hollandsch Diep worden oeverdammen aangelegd waarachter slikken komen. In Klein Profijt vormt het open graven van de dichtgeslibde kreek een van de te nemen maatregelen. Straks dringt het water bij vloed weer door tot het hele gebied. Flauwe oevers Hoe verbeteren de maatregelen nu eigenlijk de ecologie? Roelof Jan: Door bijvoorbeeld te zorgen Klein Profijt, gelegen langs de Oude Maas, is een van deze gebieden. Omringd door okselhoge brandnetels vertelt GMB-er Sieuwerd Romkes: Sinds 2000 geldt de Europese Kader Richtlijn Water. Deze verplicht alle lidstaten om - kort gezegd - de kwaliteit van ecosystemen te beschermen en te verbeteren. Ecologie Ecologie speelt een belangrijke rol. Roelof Jan Koops van de firma Eelerwoude begeleidt de combinatie op het gebied van flora en fauna. In dit gebied vinden we veel plant- en diersoorten waar GMB-Martens en van Oord op grond van de wet rekening mee moet houden, zegt hij. De combinatie denkt gelukkig serieus mee over dit soort dingen. BoxBarrier bewijst succes tijdens opening Flood Proof Holland Op maandag 17 juni jl. is Flood Proof Holland officieel geopend; een proeftuin voor het testen en demonstreren van innovatieve flexibele waterkeringen langs de A13 in Delft. In deze proeftuin gaan bedrijven, overheden en kennisinstellingen innovatieve overstromingsmaatregelen - alternatieven voor zandzakken - testen en demonstreren. GMB ontwikkelde samen met BAM de BoxBarrier en demonstreerde de werking tijdens Flood Proof Holland. Naast de losse BoxBarriers is ook de variant van een dijk of voor het creëren van een tijdelijke De BoxBarrierBox-180 kan eenvoudig en snel Staat u open voor nieuwe mogelijkheden van BoxBarrierBox-180 bedacht. Met inzet van het dijk op een vlak terrein. Op deze manier kan de getransporteerd worden naar de locatie waar tijdelijke waterkeringen die beter, sneller, systeem BoxBarrierBox-180 wordt voortaan BoxBarrier de overstroming van het achter- zich een calamiteit voordoet of dreigt voor te goedkoper en ARBO-vriendelijker zijn dan de snel een oplossing geboden om (tijdelijke) liggend terrein voorkomen en de aanwezige doen. Met een team van drie medewerkers is de traditionele zandzakken? Bezoek dan de website wateroverlast en schade te voorkomen. infrastructuur en stedelijk gebied beschermen. plaatsingssnelheid van deze ARBO-vriendelijke voor een uitgebreide uitleg De BoxBarrierBox-180 bestaat uit een 20 ft. Het concept is even simpel als doeltreffend BoxBarriers maar liefst 100 meter per uur. van het systeem en de toepassingen. zeecontainer gevuld met 200 BoxBarriers, omdat het gebruik maakt van zijn eigen Na daling van de hoge waterstand kunnen de goed voor 180 meter tijdelijke waterkering. tegenstander: het keert water met water. Het BoxBarriers eenvoudig worden opgeruimd in de De BoxBarriers vormen een modulair en zeer eenvoudige maar verrassende alternatief voor veilige en goed afsluitbare BoxBarierBox-180; effectief tijdelijk waterkeringsysteem die de zandzak. gereed voor een volgende calamiteit! gebruikt kan worden voor het tijdelijk ophogen

3 OP KOERS - Pagina 3 Werken aan de wilde achtertuin van Arnhem Midden in Arnhem gaat GMB voor de gemeente Arnhem en Rijkswaterstaat aan de slag met Uiterwaardvergraving Meinerswijk. Meinerswijk wordt één van Europa s grootste stadsuiterwaardenparken. De uiterwaardvergraving valt onder het programma Ruimte voor de Rivier. De combinatie GMB-Van Oord won de tender onder meer dankzij hun aandacht voor omgevingsmanagement. Carla van Dee, omgevingsmanager bij GMB, schreef het plan. Grootste stoomgemaal ter wereld kan straks weer 30 jaar mee In Lemmer staat het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld: het Woudagemaal. Het gemaal is bijna 100 jaar oud en staat op de UNESCO werelderfgoedlijst. GMB is momenteel druk bezig met civiele en bouwkundige restauratiewerkzaamheden in het onderste deel van het gebouw. In de enorme machinehal van het Woudagemaal staan vier stoommachines die samen acht pompen aandrijven. Ze verplaatsen dagelijks zo n zes miljoen kuub water, vertelt Ido Boonstra, beheerder en machinist van het gemaal. Vorig jaar heeft GMB het eerste kwart van de onder waterwerkzaamheden al uitgevoerd in opdracht van Wetterskip Fryslân. Omdat ze de beste prijs en het beste plan hadden, hebben we het resterende deel ook aan hen gegund. Multidisciplinair onderwaterwerk Het werk wordt deels uitgevoerd door GMB Services en deels door GMB Civiel, vertelt Luc Faber, uitvoerder bij GMB Civiel. Civiel zorgt ervoor dat het onderwaterdeel droog wordt gelegd, zodat Services aan de slag kan met reparatiewerkzaamheden. Dat droogleggen doen we door aan de buitenzijden van het gemaal stempelramen te plaatsen. Deze ijzeren constructies geven stevigheid aan de muur. Aan de binnenkant van het gemaal plaatsen we ballast in de vorm van grote betonblokken. Dat moet, anders zouden de muren door de druk van het water aan de buitenkant, naar binnen komen. Zodra het gemaal is drooggelegd, komt GMB Services om de hoek kijken. Uitvoerder Wilfred Meijer: Wat wij precies doen, hangt af van wat er uit de inspectie van Royal Haskoning DHV komt. In ieder geval zullen we metselwerk moeten renoveren en we moeten aan de slag met de betonschades in de zuigen persleidingen. Gewoon doorwerken in de bouwvak Het werk wordt uiterlijk 1 oktober afgeleverd. Luc: Wij hebben voorgesteld om in de bouwvak door te werken, zodat we het project niet deels na de winter af hoeven te maken. En daar zijn we als Wetterskip Fryslân heel blij mee!, besluit Ido. Uiterwaardvergraving Carla: We gaan bij Meinerswijk twee geulen graven, we graven de zomerkade gedeeltelijk af en we realiseren een instroomdrempel. Verder worden de pijlers onder de monumentale John Frostbrug verstevigd. Ook wordt er een uitgebreid netwerk aangelegd van fiets- en struinpaden. Bommen en granaten Een van de dingen die dit project extra interessant maken, is de aanwezigheid van explosieven, zegt Carla. Hier is zwaar gevochten in de oorlog. Qua archeologie is het aantreffen van scheepswrakken niet ondenkbaar. Ook de natuur is bijzonder. Tweederde van de bijzondere flora van Nederland komt hier voor. Deze omgeving wordt nu al een buitenmuseum genoemd. Straks krijgt de natuur nog meer ruimte. Omgevingsmanagement Meinerswijk Een aantal maatregelen waarmee GMB- Van Oord scoorde: Een informatiecentrum en continu en proactief contact met de omgeving. overlast zo kort mogelijk duurt. unieke elementen uit dit gebied, organiseren van excursies toeschouwers Carla: Onder de stakeholders bestaat een groot draagvlak voor het project. Men is blij dat de Groene Parel van Arnhem nog meer ruimte krijgt. We doen er alles aan om dit draagvlak te behouden. Goed contact met de omgeving is daarbij cruciaal. Een project is namelijk pas succesvol als alle stakeholders tevreden zijn met het project, én met de weg er naar toe! Ruimte voor de Rivier Doordat het steeds vaker en harder regent, moeten onze rivieren steeds meer water verwerken. Gevolg: stijgende water standen en meer kans op overstromingen. Steeds opnieuw dijken verhogen is geen oplossing. Het landelijke programma Ruimte voor de Rivier bevat meer dan 30 maatregelen om Nederland beter te beschermen tegen hoogwater.

4 Pagina 4 - OP KOERS BVP in de praktijk: Het summum van Ervaar de zekerheid niet-traditionele oplossingen. In de uitvoerings fase moet hij het project op afstand durven managen en vertrouwen op de expertise van de opdrachtnemer. Best Value Procurement (BVP) is een methode om projecten of diensten in te kopen en te realiseren. Jeroen ter Heurne van Best Value Consulting heeft GMB al meerdere malen begeleid in BVP-trajecten. Hij vertelt over kansen en valkuilen die ontstaan dankzij BVP. Wat houdt BVP precies in? aan welke doel stellingen gehaald moeten Jeroen: BVP is een aanbestedingsmethodiek worden en met welke kaders en randvoo r- die met name geschikt is bij complexe waarden inschrijvers rekening moeten houden. vraagstukken. Een opdrachtgever die een Zo worden aannemers uitgedaagd om als bepaalde scope (project) wil realiseren, geeft expert een optimale aanbieding te doen. De opdrachtgever kiest vervolgens voor de oplossing met de grootste meerwaarde (Best Value). Zo bereikt hij doorgaans een beter resultaat dan via een traditionele uitvraag gelukt zou zijn. Wat zijn de grootste uitdagingen voor de opdrachtgever? Jeroen: Tijdens de aanbestedingsfase moet de opdrachtgever zijn doelstellingen goed formuleren en zich durven openstellen voor Wat zijn de grootste uitdagingen voor de opdrachtnemer? Jeroen: De inschrijvingsdocumenten waarmee de opdrachtnemer moet laten zien dat hij de uitvraag volledig begrepen heeft, mogen slechts enkele A4-tjes zijn. In de documenten moet de nadruk liggen op het aantonen van maximale meerwaarde voor de doelstellingen. BVP-project in Schouwen-Duivenland In Schouwen-Duivenland moet het riool gerenoveerd worden. De gemeente zocht een partner voor een meerjarig contract. Doel: een zo hoog mogelijke kwaliteit tegen marktconforme kosten. Met een BVP-contract kregen we de kans om onze onderscheidende kwaliteiten aan te bieden, aldus Niels Hoevenaars, contractmanager bij GMB. Wat waren de wensen van de opdrachtgever? Wij kunnen bijvoorbeeld extra lange GVK- Niels: De gemeente wilde volledig ontzorgd deelreparaties plaatsen en met onze WinLiner- worden. Naast een plan voor de renovatie- unit kunnen we heel efficiënt deelreparaties werkzaamheden, hebben we daarom ook een plaatsen en direct opleveren. Aan beide kansen volledige impactanalyse aangeboden. Op basis hebben we invulling mogen geven. van het communicatieplan dat hieruit voortvloeide hebben we alle verschillende stakeholders op Wat vind je van BVP in de praktijk? passende wijze geïnformeerd. Onder meer via Niels: Er zijn zeker valkuilen voor alle een gebruikersvriendelijke projectwebsite. betrokkenen, bijvoorbeeld: lukt het de opdrachtgever echt om de uitvoering helemaal Hoe heeft GMB meerwaarde geleverd? aan ons over te laten? En bieden we zelf niet te overtuigend inschrijfdocument te maken, leidt voor gaan. Daar heeft iedereen tijdens de Niels: In ons kansendossier hebben we de inzet veel aan? Maar BVP heeft vooral voordelen. ertoe dat we als projectteam al in een vroeg uitvoering profijt van. aangeboden van typische GMB-vaardig heden. De uitdaging om van enkele A4-tjes een stadium intensief samenwerken en er volledig BVP-project in Garmerwolde Het project Effluentverbetering RWZI Garmerwolde, waarover elders meer in deze Op Koers, werd GMB-Imtech gegund na een BVP-traject. Michiel Kaatman, eindverantwoordelijk voor technologieprojecten bij GMB Civiel, ziet BVP als de functionele uitvraag bij uitstek. Hoe heeft GMB meerwaarde geleverd? Michiel: Door op robuuste wijze invulling te geven aan de projectdoelstelling van het waterschap. Dankzij de vrijheid en het vertrouwen van het waterschap konden we de aanpassingen en uitbreiding van de RWZI bovendien binnen een jaar ontwerpen, bouwen en inbedrijfstellen. Wat vind je van de BVP-methodiek? Michiel: De BVP-methodiek heeft grote voordelen. Nu hoefde bijvoorbeeld niet - zoals normaal vaak het geval is - het hele ontwerp goedgekeurd te worden voordat we konden beginnen. We hebben eerst de onderdelen ontworpen die als eerste gebouwd werden. Een uitdaging in de praktijk is soms dat opdrachtgevers tijdens het ontwerp- of bouwproces in de verleiding komen om alsnog voorwaarden te stellen aan bepaalde keuzes of werkprocessen. In Garmerwolde gebeurde dat niet; we konden op onze eigen wijze invulling geven aan de project doelstelling. Al met al vind ik dat BVP als aanbestedingsmethode het summum is van onze GMB pay-off: Ervaar de zekerheid!

5 OP KOERS - Pagina 5 Mijlpalen op Maasvlakte 2 In mei 2012 kreeg TigeR - de combinatie van GMB, Dura Vermeer en Imtech - een groot werk gegund: de basis leggen van de nieuwe APM Terminals op Maasvlakte 2. Het aandeel van GMB vormt de grootste klus in haar geschiedenis. GMB-ers Roeland Tieken, Christiaan Hakstege en Marco Twigt aan het woord. Dit werk, waarin GMB voor 40 procent deelneemt, is aangenomen voor circa 100 miljoen euro, vertelt projectmanager Marco Twigt. We moeten alles in een relatief kort tijdsbestek uitvoeren. In april 2014 gaat APM hier verder met de bouw van de technisch meest geavanceerde containerterminal ter wereld. In november komt het eerste containerschip aan. We dragen het terrein gefaseerd over. Mijlpalen Het werk van TigeR bestaat voor GMB en Dura Vermeer vooral uit het civieltechnische deel, waaronder verhardingen, rioleringen, bluswaterleidingen en asfalt. Ook de Reefer Racks horen hierbij: stalen rekken die ervoor zorgen dat de koelcontainers straks van stroom voorzien kunnen worden. Om op schema te blijven, werken we met contractueel vastgelegde mijlpalen, zegt hoofduitvoerder Roeland Tieken. Als we die halen, krijgen we een bonus van APM. Halen we ze niet: dan betalen we een boete. Gelukkig hebben we ze tot nu toe allemaal gehaald. Op 15 april was de eerste en belangrijkste mijlpaal, vervolgt Roeland. Toen hebben we het terrein, waar nu de eerste kadekraan staat, opgeleverd. Inmiddels hebben we alle funderingen en de ondergrondse infra voor 90 procent gereed. Op dit moment zijn we bezig om de plek waar de kranen gebouwd worden goed bereikbaar te maken en op 17 september moeten we klaar zijn met de (asfalt)verhardingen in de spoorzone. Weer of geen weer Het is hard werken om de mijlpalen te halen. Projectleider Christiaan Hakstege: De vergunningenprocedure kostte meer tijd dan verwacht. De strenge winter en de vele dagen met harde wind zorgden ook voor vertraging. Sowieso hadden we aan het begin veel last van zandverstuivingen. Gelukkig liggen we weer op schema. Veilig, veiliger, veiligst Net zo belangrijk als strak plannen, is veilig werken. Christiaan: APM hecht daar veel waarde aan en dat doen we zelf ook. TigeR wil hier nog veiliger werken dan in de petrochemie gebruikelijk is. We nemen standaardmaatregen, zoals een toolkit en instructievideo s. Daarnaast hebben we hier bijvoorbeeld ook drie veiligheidsdeskundigen. Zij zorgen ervoor dat eventuele veiligheidsproblemen worden gesignaleerd en opgelost, maar: iedereen denkt mee. Dit stimuleren we door te werken met een ideeënbus. Daar komen - tot groot enthousiasme van APM - veel extra veiligheidsmaatregelen uit voort. Dat is mooi, want uiteindelijk heeft veiligheid grotendeels te maken met persoonlijk veiligheidsbewustzijn. Ruimte voor de Rivier: Munnikenland De eerste multifunctionele dijk van Nederland De mooiste keetlocatie van Nederland combinatie Van Oord-GMB het beste plan van ligt momenteel in Munnikenland, binnen de muren van Slot Loevestein. Vanaf hier werkt combinatie Van Oord- GMB in opdracht van Waterschap Rivierenland aan maatregelen in het aanpak. Dit had vooral te maken met de punten omgevingsmanagement, planning en ruimtelijke kwaliteit. Met name de ideeën die de combinatie heeft om de uitstraling van de cultuurhistorische elementen in deze omgeving te versterken en verbeteren, spreken ons erg kader van het rijksprogramma Ruimte aan. voor de Rivier. Onder andere aan een hele bijzondere rivierdijk. De eerste multifunctionele rivierdijk van Nederland Fred: Om te beginnen gaan we de uiterwaarden Fred Moll (GMB): De polder hier loopt eens in vergraven en verplaatsen we de waterkering de zoveel tijd onder. Slot Loevestein is dan niet zo n 800 meter landinwaarts. Daar leggen we meer bereikbaar. De aanleg van een nieuwe, een hele bijzondere nieuwe dijk aan. Deze dijk, verhoogde toegangsweg naar het slot, is echter van twee kilometer lang en 130 meter breed, maar een van de maatregelen binnen dit beschermt tegen hoog water, maar hij krijgt project. ook een recreatieve functie. Aan één zijde komt een tribune in het talud van de dijk met uitzicht Ruimtelijke kwaliteit op het hele gebied. Deze kan ook gebruikt Huub Verlouw van Waterschap Rivierenland: worden bij evenementen en als uitzichtlocatie. Met dit project realiseren we een waterstand- Verder dient de dijk als toevluchtsgebied voor niet toegestaan. Wat ook bijzonder is, is dat we vergraven van de uiterwaarden en tijdens het daling van 11 centimeter. Van de vijf combinaties dieren. Er komt een fietspad en de dijk wordt de dijk maken met zand en klei uit het gebied grondverzet. die hebben ingeschreven op dit project, had beplant met bomen. Dit laatste was voorheen zelf. Deze grondstoffen komen vrij bij het

6 Pagina 6 - OP KOERS UV-installatie van GMB Rioleringstechnieken scoort Sinds een jaar heeft GMB een hypermoderne UV-installatie waarmee riolen van binnenuit hersteld kunnen worden. Voor de gemeente Culemborg scheelde dat nogal wat tijd, geld en overlast voor omwonenden, aldus Richard Meijer van GMB en Frank van de Staal van InRIO. Frank: Het riool van Culemborg was behoorlijk eivormig riool van 600/900 millimeter zouden de werkzaamheden wel een uitdaging zijn. Niet vervangen, maar van binnenuit herstellen Richard, uitvoerder bij GMB: Rioleringen die normaal gesproken vervangen zouden worden, kunnen we van binnenuit herstellen. Hij legt uit: Een riool bestaat uit een streng en uit putten. Met een kabel trekken we een glasvezel versterkte kunststof liner, geïmpregneerd met hars, door het riool: van de ene put naar de andere. De liner dichten we het riool met een gemiddelde snelheid van circa een halve meter per minuut. Na uitharding worden de inlaten met een freesrobot geopend en de putten netjes afgewerkt. Goed rapport InRIO let als toezichthouder onder meer op veiligheid en kwaliteit. Frank: GMB besteedde overal goed aandacht aan. Waar nodig zetten ze delen van de straat veilig af en er werd goed gecommuniceerd. Ondanks de lastige uitvoeringsomstandigheden was het Statische berekening van liners Welke dikte wordt aangebracht - van 3 millimeter tot ruim 12 millimeter hangt af van verschillende factoren: beschadigd. Vanuit InRIO hebben wij het bestek aan beide kanten af met packers, een soort eindresultaat super. geschreven en toezicht gehouden op de uitvoering van het project. GMB was een van de onderhands geselecteerde aannemers en kwam als gunstigste uit de bus. Vanwege de grote diameter van 700 millimeter en een pluggen. Vervolgens blazen we er lucht in, zodat de liner tegen de rioolwand wordt gedrukt. Als de liner eenmaal goed ligt, laten we een UV-lichttrein door het riool rijden, waardoor de liner uithardt. Zo renoveren we De proefstukken die we aan het eind van het project naar het lab stuurden, voldoen aan alle eisen. Het riool kan weer vijftig tot honderd jaar mee. Meer informatie? Stuur een naar Kwaliteit van de bestaande leiding Samenstelling van de bodem Grondwaterstand (uitwendige druk) Verkeersbelasting Parameters van de liner Rioolrenovatie met UV-technologie in praktijk op vliegbasis Volkel Onderzoek GMB BioEnergie: Zuiveringsslib als grondstof GMB BioEnergie verwerkt zuiveringsslib. Uiteindelijk blijft biogranulaat over. Deze reststof wordt in energiecentrales meegestookt als energiedrager en nuttig toegepast als vulstof. Maar, misschien kan er nog veel meer. GMB onderzoekt samen met partners de mogelijkheid om biogranulaat nog hoogwaardiger in te zetten. Bijvoorbeeld door nuttige stoffen terug te winnen. Waterschappen Martin: De doelstellingen die we met deze onderzoeken nastreven liggen in het verlengde van de ambities van onze opdrachtgevers. Waterschappen hebben de opdracht om zuiveringsslib zo goed mogelijk te verwerken. Wij vormen graag een schakel in het grotere geheel door onze verantwoordelijkheid te nemen en voorop te lopen met dit soort duurzame innovaties. Om hierin aansluiting te houden, werken we in dit proces nauw samen met Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Rijn en IJssel. Martin Wilschut van GMB BioEnergie: Mogelijk kan zuiveringsslib nog verder worden benut, al dan niet in aanvulling op de groene energieproductie waar we nu voor gekozen hebben. Stikstof winnen we al in ruime mate terug. Mogelijk liggen er nog kansen als het gaat om het benutten van andere stoffen zoals fosfor, kalium, zink en organische stof uit het biogranulaat. Bodemverbetering Het biogranulaat en de stoffen waar we het over hebben, zijn mogelijk geschikt als organische bodemverbeteraar in specifieke delen van de landbouw, vervolgt Martin. Daarbij moeten we ook over onze landsgrenzen heenkijken. In zuidelijker gelegen landen is er bijvoorbeeld grote behoefte aan bepaalde elementen, zo ook aan de organische stof waar biogranulaat rijk aan is. Uitvoerige samenwerking Martin: We pakken het onderzoek breed aan. We analyseren grondig hoe zuiveringsslib en biogranulaat in elkaar zitten en hoe de fysische-, chemische- en biologische processen verlopen. Daarnaast kijken we naar de landbouwkundige behoeften en naar wet- en regelgeving. Wat werkt wel en wat werkt niet? En wat mag er wel en wat mag niet? Een aantal partijen die ons helpen met analyses en onderzoek zijn de universiteiten van Delft en Groningen, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Plant Research Institute en Biobrug.

7 OP KOERS - Pagina 7 Waterschappen blij met afvalwaterservice van GMB Afvalwaterservice wordt een steeds belangrijkere tak van GMB. Jan van Doorn, bedrijfsleiding GMB Services: Onze organisatie is zodanig ingericht dat we onder andere waterschappen nog beter kunnen bedienen. Onze 24/7 multidisciplinaire calamiteitendienst speelt daarbij een belangrijke rol. GMB houdt zich al lang bezig met drinkwaterservice, bijvoorbeeld met het onderhoud van pompstations bij drinkwaterbedrijven. Naar afvalwaterservice ontstaat nu ook steeds meer specifieke vraag, aldus Jan. We doen steeds meer voor de waterschappen, bijvoorbeeld op waterzuiveringen en bij gemalen. Nieuw of anders? Jan: In het verleden verleende GMB dergelijke services vanuit GMB Civiel. Nu bestaat GMB Services naast GMB Civiel. GMB Civiel werkt projectgericht en GMB Services is een 100 procent servicegerichte organisatie, gespecialiseerd in multidisciplinair onderhoud. Doordat alle disciplines zijn vertegenwoordigd, kunnen we altijd het beste team samenstellen. Dat is belangrijk, want we hebben vaak te maken met multidisciplinaire en geïntegreerde projecten en diensten. Calamiteitenservice 24/7 Binnen GMB Services is ook een calamiteitenservice opgericht. Jan: GMB Services is 24/7 bereikbaar. Handig, want geknapte persleidingen komen bij waterschappen regelmatig voor, maar ook andere calamiteiten kunnen we nu snel oplossen. Storingen bij pompen en gemalen bijvoorbeeld, of milieu-incidenten, lekkages van betonconstructies en bodemverontreinigingen. Ons team, samengesteld vanuit de juiste expertisegebieden, is binnen twee uur ter plaatse. Calamiteitenovereenkomst Jan: Momenteel hebben we calamiteitenovereenkomsten gesloten met vier waterschappen: Zuiderzeeland, Vallei en Veluwe, Rivierenland en Rijn en IJssel. De samenwerking verloopt goed. Een voorbeeld: Onlangs werden we vrijdagmiddag om 15:30 uur gebeld door waterschap Rivierenland. Een grote asbestcementleiding was doorboord. Doordat water ontsnapte uit twee grote gaten, ontstond er een groot waterballet. Wij waren snel ter plaatse en om 23:30 uur hadden we de lekkage voor nood gerepareerd. Wilt u ook gebruik maken van deze calamiteitenservice? Neem dan contact op met Jan van Doorn. Bel: (0488) of mail: Ontworpen voor Attero Harkrooster voor rioolput Dagelijks plat op je buik liggen om met een hark afval uit een rioolput te halen? Bij afvalverwerkingsbedrijf Attero waren ze er flauw van. Bert Begeman, coördinator terreinen bij Attero, is blij met de oplossing die GMB-er Willem van den Berg bedacht: De harkroosterreiniger die speciaal voor ons is ontwikkeld, voorkomt een hoop (water)overlast. Wat er mis was, leg Bert uit, is dat rondwaaiend afval via putten in de hoofdader van de riolering terechtkwam. De grove stukken damden op tegen het rooster in de laatste put voor het gemaal. Daardoor kon het water niet goed doorstromen naar onze waterzuivering. Als we het afval niet regelmatig verwijderden, steeg het water zoveel dat het via de putten weer terugkwam op het terrein. Zelfs in het hoofdgebouw hadden we er last van. Een goede en betaalbare oplossing voor dit probleem konden we maar niet vinden. Gelukkig tipte de projectleider van een andere klus die GMB voor ons deed, ons om eens met Willem te gaan praten. Een hark maar dan anders Dat bleek een goede zet. Willem bekeek de situatie met eigen ogen en kon het beeld van die hark naast de put maar niet vergeten. Zoiets moest de oplossing wel zijn zegt hij, maar dan mechanisch. Én groter. Een tijd later schoot me ineens te binnen dat waterschappen hun gemalen met een bepaald soort grijpers schoonhouden. Zóiets kon weleens de oplossing zijn. Ik heb toen contact opgenomen met Bosker, de machinefabriek die dergelijke machines maakt voor waterschappen. Bosker wilde wel samenwerken aan de ontwikkeling van de machine. De moeilijkheid hierbij zat hem er vooral in dat het harkrooster niet veel bewegingsvrijheid heeft in een smalle put van twee bij twee en vier meter diep, maar het lukte. Volautomatisch en dik tevreden De hydraulische harkroosterreiniger verwijdert nu twee- of driemaal daags volautomatisch het afval uit het putrooster. Het afval wordt gedeponeerd in een betonnen bak naast de machine. Bert: We zijn dik tevreden over de samenwerking en over de oplossing, waarmee GMB bovendien ruim binnen het budget bleef.

Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 2012

Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 2012 Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 2012 Voor akkoord, opsteller Naam R.W. Goudswaard Functie KAM-manager Datum 17-6-2013 Handtekening 1 Voortgang doelstellingen voor Scope 1 en 2 1.1 Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 1-2013

Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 1-2013 Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 1-2013 Voor akkoord, opsteller Naam R.W. Goudswaard Functie KAM-manager Datum 24-09-2013 Handtekening 1 Voortgang doelstellingen voor Scope 1 en 2 1.1 Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 2-2012

Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 2-2012 Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 2-2012 Voor akkoord, opsteller Voor vrijgave Naam R.W. Goudswaard G. J. van de Pol Functie KAM-manager Algemeen directeur Datum 04-12-2012 10-12-2012 Handtekening

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 1-2014

Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 1-2014 Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 1-2014 Revisie Auteur Datum Toelichting Voor akkoord, opsteller Naam R.B. van Dijk Functie KAM-manager Datum 13-2-2015 Handtekening 1 Voortgang doelstellingen

Nadere informatie

Uiterwaardvergraving Meinerswijk 2014 Eindrapportage 2.A B B B C C C.3. CO 2 -Presatieladder

Uiterwaardvergraving Meinerswijk 2014 Eindrapportage 2.A B B B C C C.3. CO 2 -Presatieladder Eindrapportage CO 2 -Prestatieladder Pagina 1 van 9 CO 2 -Presatieladder Uiterwaardvergraving Meinerswijk 2014 Eindrapportage 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. - 5.C.3. Combinatie GMB

Nadere informatie

Lesbrief. Dijken. Kijken naar dijken. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. Dijken. Kijken naar dijken. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief Dijken Kijken naar dijken www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Kijken naar dijken Zonder de duinen en de dijken zou jij hier niet kunnen wonen: bijna de

Nadere informatie

Water, energie en grondstoffen. We kunnen geen dag zonder. Ze zijn een bron van leven en welzijn. Een bron van nijverheid en welvaart.

Water, energie en grondstoffen. We kunnen geen dag zonder. Ze zijn een bron van leven en welzijn. Een bron van nijverheid en welvaart. 3 Water, energie en grondstoffen. We kunnen geen dag zonder. Ze zijn een bron van leven en welzijn. Een bron van nijverheid en welvaart. Een bron van inspiratie voor iedereen die wil bouwen aan een betere

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

Emissiereductieplan Stroomlijn. Eelerwoude

Emissiereductieplan Stroomlijn. Eelerwoude Emissiereductieplan Stroomlijn Eelerwoude Emissiereductieplan Stroomlijn Eelerwoude Versie 1 Opdrachtgever Eelerwoude Mossendamsdwarsweg 3 7472 DB Goor T 0547 26 35 15 F 0547 26 33 15 E info@eelerwoude.nl

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Naar veilige Markermeerdijken

Naar veilige Markermeerdijken Naar veilige Markermeerdijken Naar veilige Markermeerdijken Hoogheemraadschap Hollands Noorder kwartier versterkt 33 kilometer afgekeurde dijk tussen Hoorn en Amsterdam. Tijdens de toetsronde in 2006 zijn

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief

CO 2 Nieuwsbrief CO 2 Nieuwsbrief 2-2015 Inleiding Roelofs registreert en rapporteert zijn CO2-emissies conform de NEN-ISO 14064-1. Het energieverbruik en diens resulterende emissies zijn opgedeeld in drie groepen. Emissies

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

WATER VERSUS WATER Effective flood barrier to prevent damage

WATER VERSUS WATER Effective flood barrier to prevent damage WATER VERSUS WATER Effective flood barrier to prevent damage Wereldwijde toename wateroverlast Natuurrampen nemen toe in aantal en in omvang. Het gaat hierbij vooral om weergerelateerde rampen, zoals stormen

Nadere informatie

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator Goedgekeurd door R. Roffel Operationeel Directeur Datum opgesteld 31-01-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

DE BETROKKEN BOUWER IN DE BUURT DURA VERMEER INFRA REGIO NOORD WEST

DE BETROKKEN BOUWER IN DE BUURT DURA VERMEER INFRA REGIO NOORD WEST DE BETROKKEN BOUWER IN DE BUURT DURA VERMEER INFRA REGIO NOORD WEST DURA VERMEER INFRA REGIO NOORD WEST FOCUSGEBIEDEN DIRECTEUR JAN JORNA 06 5124 53 72 BEDRIJFSLEIDER MARCEL DE JONG 06 5359 92 14 VESTIGING

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 4 Budgettering... 6 Schuuring Pagina 1 van 6 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

Energiemanagementplan Actieplan 2017

Energiemanagementplan Actieplan 2017 Energiemanagementplan Actieplan 2017 Inhoud 1.0 De reductie doelstellingen... 3 1.1 Kwalitatieve reductieambitie... 3 1.2 Alternatieve brandstof doelstelling... 3 1.3 Kwantitatieve doelstelling... 3 2.0

Nadere informatie

Voortgang CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Voortgang CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Voortgang CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief

CO 2 Nieuwsbrief CO 2 Nieuwsbrief 1-2016 Inleiding Roelofs registreert en rapporteert zijn CO2-emissies conform de NEN-ISO 14064-1. Het energieverbruik en diens resulterende emissies zijn opgedeeld in drie groepen. Emissies

Nadere informatie

A&M Recylcing CO2 Footprint 2012 (totaal: 263 ton CO2)

A&M Recylcing CO2 Footprint 2012 (totaal: 263 ton CO2) A&M Recylcing realiseert eerste CO 2 reductie! Sinds anderhalf jaar staat het onderwerp CO 2 reductie op de agenda bij A&M Recycling. Een belangrijke aanleiding hiervoor is de ambitie om dit jaar niveau

Nadere informatie

DE BETROKKEN BOUWER IN DE BUURT DURA VERMEER INFRA REGIO OOST

DE BETROKKEN BOUWER IN DE BUURT DURA VERMEER INFRA REGIO OOST DE BETROKKEN BOUWER IN DE BUURT DURA VERMEER INFRA REGIO OOST DURA VERMEER INFRA REGIO OOST DIRECTEUR ROELANT VELDBOER 06 2301 19 12 BEDRIJFSLEIDER ANDRÉ VAN DER VEGT 06 5347 17 71 REGIONALE KLANTEN ZIJN

Nadere informatie

10/09/2013. 4 Maatregelen Nederrijn. Wie zijn we. Wat doen we. Wat doen we anders. Waarom doen we dit? Rijkswaterstaat Boskalis.

10/09/2013. 4 Maatregelen Nederrijn. Wie zijn we. Wat doen we. Wat doen we anders. Waarom doen we dit? Rijkswaterstaat Boskalis. Nederland efficiënter beschermen tegen hoogwater 4 Maatregelen Nederrijn 10 september 2013 Waterschap Rivierenland, Tiel Dirk-Jan Zwemmer (PM Boskalis) Jeroen Eikholt (CM ) Wie zijn we Wat doen we Wat

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele Datum: 17-08-2016 Versie: 1 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2016 H1 Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Totaal 2014

Voortgangsrapportage Totaal 2014 Water Energie Grondstoffen Voortgangsrapportage Totaal 2014 Opsteller Naam R.B. van Dijk Functie KAM manager Datum 18-8-2015 Handtekening Status : Definitief Versie : 1 Datum : 18-8-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Water, wij halen eruit wat erin zit

Water, wij halen eruit wat erin zit Water, wij halen eruit wat erin zit U ziet papier......wij zien water Samen met u... Als uw afvalwaterzuiveringsinstallatie aan vernieuwing toe is, staat u voor belangrijke keuzes. Strategische, operationele

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1

Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1 Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Afbakening... 3 2.1 Organisatiegrenzen... 3 2.2 Korte beschrijving rapporterende organisatie... 4 3 Inventarisatie CO2-emissies...

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele Datum: 11-9-2015 Versie: 3 A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Lesbrief. Watersysteem. Droge voeten en schoon water. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. Watersysteem. Droge voeten en schoon water. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief Watersysteem Droge voeten en schoon water www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Droge voeten en schoon water Waterschappen zorgen ervoor dat jij en ik droge

Nadere informatie

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot Beleidsverklaring Co2 Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door M, van der Spek Hoveniersbedrijf B.V. gevoerde milieubeleid. M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V.

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016

Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 2.4 Energiebalansen 4 3. Gebieden

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen J.M. de Wit Groenvoorziening BV Hazerswoude-Rijndijk 11 juni 2015 Marco Hoogenboom. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 213 & Monitoring doelstellingen 213 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V.

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Opgesteld door: Kader B.V. Versie: 1.0 Datum: 1 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Plan-Do-Check-Act... 3 2.1 Plan (Doelstellingen)... 3 2.2

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 Schuuring Pagina 1 van 5 1 Inleiding Dit document beschrijft het Energiemanagementprogramma

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

Energie-meetplan. Datum: 09 februari 2015 Referentie: 90005 Versie: 2.4 Status: Definitief

Energie-meetplan. Datum: 09 februari 2015 Referentie: 90005 Versie: 2.4 Status: Definitief Energie-meetplan Datum: 09 februari 2015 Referentie: 90005 Versie: 2.4 Status: Definitief Logitech B.V. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan dit document geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 UNCLASSIFIED TOL: 0006 0000795431 CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 Conform de CO 2 prestatieladder 3.0 CO 2 reductieplan: doelstellingen en

Nadere informatie

Iv-Water. Ingenieursbureau met Passie voor Techniek

Iv-Water. Ingenieursbureau met Passie voor Techniek Iv-Water Ingenieursbureau met Passie voor Techniek Passie voor Techniek Advies gebaseerd op inhoudelijke kennis Iv-Water Water is van essentieel belang voor al het leven op aarde, maar het kan ook een

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2016, eerste helft]

Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Basisgegevens... 3 2.1 Beschrijving van de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Referentiejaar... 3 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

CO 2 NIEUWS. Van Gelder Groep. www.vangelder.com. Primair Adresregel 4

CO 2 NIEUWS. Van Gelder Groep. www.vangelder.com. Primair Adresregel 4 AAM BEDRIF CO 2 NIEUWS Van Gelder Groep AAM BEDRIF Primair Adresregel 4 www.vangelder.com Deze uitgave van het CO 2 nieuws is afkomstig van de KAM-afdeling Uitgave: 18 juni 2015 INLEIDING CO 2 en de Van

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 30-10-2015 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Referentie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT... 5 4. GROENAFVAL... 6 KETENANALYSE... 6 REDUCTIEDOELSTELLING... 6 HOEVEELHEID

Nadere informatie

Infra n Parkeren n Water n Industrie n Energie. BAM Civiel flexibel denken, flexibel bouwen

Infra n Parkeren n Water n Industrie n Energie. BAM Civiel flexibel denken, flexibel bouwen BAM Civiel flexibel denken, flexibel bouwen De maatschappelijke aandacht voor mens en milieu neemt steeds meer toe. Klimaatveranderingen, milieuvervuiling en de toenemende schaarste aan grondstoffen baren

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Energie-meetplan. Datum: 27 januari 2014 Referentie: 90005 Versie: 2.3 Status: Definitief. Logitech B.V.

Energie-meetplan. Datum: 27 januari 2014 Referentie: 90005 Versie: 2.3 Status: Definitief. Logitech B.V. Energie-meetplan Datum: 27 januari 2014 Referentie: 90005 Versie: 2.3 Status: Definitief Logitech B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 3 3 Planning meetmomenten 4 4 Beheersing doelstellingen

Nadere informatie

2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. - 5.C.3.

2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. - 5.C.3. Projectvoortgangsrapport CO 2 -Prestatieladder Pagina 1 van 8 CO 2 -Prestatieladder Bestortingen Ontgrondingskuilen in en nabij de Oosterscheldekering 2014 Eindrapportage 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1.

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO DUURZAAM PRODUCEREN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip in Rotterdam binnen.

Nadere informatie

INSIDE-technieken. Mooi van buiten, sterk van binnen

INSIDE-technieken. Mooi van buiten, sterk van binnen INSIDE-technieken Mooi van buiten, sterk van binnen Maatwerk voor dijkversterking Nederland kent een rijke traditie op het gebied van waterkeren. Bedijken doen we al sinds de 11 e eeuw, ter bescherming

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO2 emissies juni 2014 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2013 Energieverbruik en CO 2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Speech Maxime Verhagen bij 50-jarig jubileum GMB Openluchtmuseum Arnhem, donderdagmiddag 5 september 2013

Speech Maxime Verhagen bij 50-jarig jubileum GMB Openluchtmuseum Arnhem, donderdagmiddag 5 september 2013 Speech Maxime Verhagen bij 50-jarig jubileum GMB Openluchtmuseum Arnhem, donderdagmiddag 5 september 2013 Geachte aanwezigen, Nederland heeft een al sterke internationale reputatie als het om deltatechnologie

Nadere informatie

WERKBLAD - GROEP 7/8 DIJKEN DIJKEN IN FRYSLÂN

WERKBLAD - GROEP 7/8 DIJKEN DIJKEN IN FRYSLÂN WERKBLAD - GROEP 7/8 DIJKEN Je woont veilig in Nederland. Dat lijkt heel normaal. Maar zo gewoon is dat niet. Een groot deel van Nederland ligt namelijk onder zeeniveau. Het gevaar van een overstroming

Nadere informatie

Innovatie uit de markt d.m.v. Best Value Procurement. Pilotproject Energietransitie Fietsverbinding Vlietpolderplein

Innovatie uit de markt d.m.v. Best Value Procurement. Pilotproject Energietransitie Fietsverbinding Vlietpolderplein Innovatie uit de markt d.m.v. Best Value Procurement Pilotproject Energietransitie Fietsverbinding Vlietpolderplein WEGENPROJECT WESTLAND: DE SNELBINDER DE SNELBINDER DE SNELBINDER: KANS! Bijzonder object

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Zandkreekdam 2014 Eindrapportage 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. - 5.C.3. CO 2 -Presatieladder. Combinatie KWS / Van Oord

Zandkreekdam 2014 Eindrapportage 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. - 5.C.3. CO 2 -Presatieladder. Combinatie KWS / Van Oord Eindrapportage CO 2 -Prestatieladder Pagina 1 van 9 CO 2 -Presatieladder Zandkreekdam 2014 Eindrapportage 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. - 5.C.3. Combinatie KWS / Van Oord Eindrapportage

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Voor akkoord, opsteller Voor vrijgave Naam R. W. Goudswaard G. J. van de Pol Functie KAM manager Algemeen directeur Datum 23-01-2013 31-01-2013 Handtekening Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Werken aan veilige dijken

Werken aan veilige dijken Werken aan veilige dijken Dijkversterkingen locatie Céramique Waterschap Roer en Overmaas werkt in najaar 2013 en voorjaar 2014 aan het versterken van een deel van de dijken langs de Maas in, in de wijken

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

CO2-prestatieladder 3.B.1_1 Reductiedoelstellingen 2016 Revisiedatum: 16-10-2014. Inhoudsopgave

CO2-prestatieladder 3.B.1_1 Reductiedoelstellingen 2016 Revisiedatum: 16-10-2014. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 1. Review CO2 reductiedoelstellingen... 2 1.1 Inleiding... 2 2. Voortgang subdoelstellingen... 3 2.1 Voortgang subdoelstelling gas verbruik reduceren... 3 2.2 Voortgang

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling energieverbruik 4 2.2. Voortgang

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk 1 1. Reductiebeleid

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 09 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem. Aanpak ontwerp en uitvoering Kern Spakenburg

Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem. Aanpak ontwerp en uitvoering Kern Spakenburg Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem Aanpak ontwerp en uitvoering Kern Spakenburg Doel bijeenkomst Bewoners informeren over de aanpak ontwerp en uitvoering waterkering in de kern van Spakenburg

Nadere informatie

MEMO. Aan: Rosemarie Bisseling. Van: Hero Boonstra. Kopie aan: Antonie Langelaan HSE Kernteam. Blad: 1 van 7. Onderwerp: CO2 Reductieplan

MEMO. Aan: Rosemarie Bisseling. Van: Hero Boonstra. Kopie aan: Antonie Langelaan HSE Kernteam. Blad: 1 van 7. Onderwerp: CO2 Reductieplan MEMO Aan: Rosemarie Bisseling Van: Hero Boonstra Kopie aan: Antonie Langelaan HSE Kernteam Onderwerp: CO2 Reductieplan Datum: 16-11-2014 Blad: 1 van 7 Plaats: Bunnik CO2 Reductieplan 2015-2020 Zoals gevraagd

Nadere informatie

3.B.1_1 De Wilde infra- en cultuurtechniek b.v. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

3.B.1_1 De Wilde infra- en cultuurtechniek b.v. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 3.B.1_1 De Wilde infra- en cultuurtechniek b.v. CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4

Nadere informatie

Emissie-inventarisatie 2014 en 2015 t.b.v. de CO2 prestatieladder

Emissie-inventarisatie 2014 en 2015 t.b.v. de CO2 prestatieladder Emissie-inventarisatie 2014 en 2015 t.b.v. de CO2 prestatieladder Gebr. Swinkels Grondwerken BV Speltdijk 2 5704 RJ HELMOND Aldus opgemaakt te Helmond d.d. Accoord d.d. KAM Coördinator Directeur 1. INLEIDING

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Hanenberg Wegenbouw. Historie

Hanenberg Wegenbouw. Historie Betrouwbaarheid is het sleutelwoord dat past bij. Het van oorsprong zijnde stratenmakersbedrijf is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een wegenbouwspecialist. Een wegenbouwspecialist waarbij flexibiliteit

Nadere informatie

Startbijeenkomst. Herinrichting Het engelse werk Dwarsakkers en Royenstein

Startbijeenkomst. Herinrichting Het engelse werk Dwarsakkers en Royenstein Startbijeenkomst Herinrichting Het engelse werk Dwarsakkers en Royenstein Programma 19:30 19:35 20:00 20:10 21:00 21:15 Opening en welkom Bert Koning (projectleider) Aanleiding tot het project Projectopzet

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2017

CO2 reductiedoelstellingen 2017 CO2 reductiedoelstellingen 2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Aanbesteding van Toerit Someren

Aanbesteding van Toerit Someren Aanbesteding van Toerit Someren Rijkswaterstaat, Nederland De nieuwe aanbestedingsmethode gericht op vermindering van milieueffecten en CO2 uitstoot werd succesvol toegepast bij een aanbesteding voor een

Nadere informatie

voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:??????

voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:?????? Koning Willem Alexanderkanaal Een beleefroute voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:?????? Tekst: Bert Dijenborgh - Foto s: Dianne Dijenborgh 12 Drenthe MagazinE 1216-DM31_ ALEXANDERKANAAL.indd

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

3.B.1_1 De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

3.B.1_1 De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 3.B.1_1 De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

J.A. Boer BV CO 2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

J.A. Boer BV CO 2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 J.A. Boer BV CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling brandstofverbruik

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING basisonderwijs

DOCENTENHANDLEIDING basisonderwijs DOCENTENHANDLEIDING basisonderwijs 1 Inleiding Welkom bij het lesmateriaal over het ir. D.F. Woudagemaal! Wat leuk dat u binnenkort met uw groep het ir. D.F. Woudagemaal gaat bezoeken. Dit lesmateriaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Waardevolle oogst werkbijeenkomsten verrijkt plannen voor Nieuwe Driemanspolder

Waardevolle oogst werkbijeenkomsten verrijkt plannen voor Nieuwe Driemanspolder NIEUWSFLITS #1 2016 Leiden, 7 januari 2016 Waardevolle oogst werkbijeenkomsten verrijkt plannen voor Nieuwe Driemanspolder De zeven werkbijeenkomsten die het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft georganiseerd

Nadere informatie

Boer B.V. 3.B.1-1 CO2-reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

Boer B.V. 3.B.1-1 CO2-reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Boer B.V. 3.B.1-1 CO2-reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Colofon... 2 1 Inleiding... 3 1.1. Doelstellingen... 3 2 Subdoelstellingen...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie