Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013

2 Directie F.W.H. van Beuningen (Nellestein Management BV) M. Hartog (Cassaforte BV) A.C. Kruize-Schuitemaker (Happy Acres BV) Raad van Commissarissen C.J. van den Driest (voorzitter) H.A. van Beuningen B.K.G.P. van Dam-Debruyne (vanaf 22 april 2013) Kantoor en secretariaat Teslin Capital Management BV Woudenbergseweg ME Maarsbergen Telefoon Fax

3 Inhoud Directieverslag 2-5 Verslag van de Raad van Commissarissen 6 Jaarrekening Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans per 31 december 2013 en de winst- en Verliesrekening over Overige gegevens Winstbestemming 17 Controleverklaring 18

4 Teslin Capital Management BV 2 Directieverslag 2013 was ook voor de Teslin fondsen een goed beursjaar. Een jaar dat echter met een flinke verkoudheid begon. De Nederlandse beurs werd dit voorjaar onaangenaam verrast door een aantal incidenten en schandalen. Zo moest Imtech vanwege frauderende medewerkers, gebrek aan integratie en toezicht en enorme afboekingen met de pet in de hand naar de aandeelhouders. Bij SNS Bank konden aandeelhouders niets doen om hun belangen te redden die verdwenen in een zwart gat toen de bank genationaliseerd werd. En zelfs de altijd betrouwbaar geachte Rabobank moest een recordbedrag van bijna 800 miljoen betalen voor haar schandaleuze rol in de Libor-affaire. Aan de door Teslin beheerde portefeuilles ging deze beursgriep gelukkig vrijwel geheel voorbij. De waardering van de bedrijven in de portefeuilles ontwikkelden zich over het algemeen goed, al hadden sommige van onze deelnemingen behoorlijk last van het gedaalde consumentenvertrouwen, de terughoudendheid van de banken of de stagnatie in de bouw. De impasse in de regeringsvorming in Italië en de bankencrisis op Cyprus wakkerden de onrust op de Europese financiële markten in het voorjaar aan. In de loop van het jaar verzwakte de euro nadat die in de maanden daarvoor juist in waarde was gestegen. Opvallend genoeg gingen de onheilsberichten grotendeels voorbij aan de aandelenbeurzen. Het hele jaar liepen de beurzen in Duitsland, Nederland en Amerika gestaag op. In mei stokte de opmars en hield iedereen de adem in bij de gedachte dat de Amerikaanse Federal Reserve ( Fed ) zou beginnen met het verminderen van het monetaire ondersteuningsprogramma. Toen duidelijk werd dat dat vooralsnog zou uitblijven veerden de beurzen weer op. In de eurozone was weliswaar sprake van verbetering, maar de recessie hield in 2013 nog even aan. De politiek bleef twijfelen over welke maatregelen genomen zouden moeten worden om de economie te stimuleren. Voor het nemen van impopulaire maatregelen word je als regering al snel afgestraft omdat je achterban je dan verlaat voor een partij die belooft het beter te doen. Verschillende Europese regeringen, waaronder de onze en de Italiaanse, zijn ook een beetje vleugellam omdat ze geen meerderheid hebben in het parlement of de senaat. Zo erg als bij de Amerikanen, waar Republikeinen en Democraten elkaar in een wurggreep kunnen houden die kan leiden tot het faillissement van de overheid, is het echter nog niet. Vlak voor de kerst in 2013 bereikte de Dow Jones index een record. Ook de Nederlandse AEX schoot tussen kerst en oud en nieuw voor het eerst in vijf jaar door de 400 punten. De rentes die centrale banken vaststellen zijn nog steeds laag. En dat betekent dat veilig gewaand geld dat op deposito s is gezet of in obligaties is belegd weinig tot zelfs geen rendement oplevert. Reden waarom ook kortetermijnbeleggers kiezen voor meer risicovolle doelen, zoals aandelen en 'bakstenen'. De macro-economische indicatoren in Europa bleven zich goed ontwikkelen en wijzen nu op economische groei. In de Verenigde Staten is die wel een stuk hoger en de werkloosheid daar daalt gestaag. In Nederland en Duitsland is de economische groei nog laag, maar het goede nieuws is dat de vertrouwensindicatoren van producenten en de investeringsbereidheid gestegen zijn. Meer geld uitgeven doen de bezuinigende consumenten en overheden nog niet, maar ook daar zijn lichtpuntjes aan het einde van de tunnel waar te nemen. Kortom, er lijkt zo hier en daar herstel te gloren. Beurzen veerden op omdat beleggers positieve ontwikkelingen verwachten en aandelen kopen. Daar wisten de door Teslin beheerde portefeuilles van te profiteren. Intrinsieke waarden fondsen De intrinsieke waarde van een aandeel Darlin steeg in 2013 met 23,3%. In mei 2013 keerden wij een dividend uit van 1,30 per aandeel, waarmee het rendement voor 2013 uitkomt op 27,4%. Op 31 december 2013 bestond de portefeuille van Darlin uit belangen van 5% of meer in Accell Group NV, BE Semiconductor Industries NV, Grontmij NV, ICT Automatisering NV, Kendrion NV, Macintosh Retail Group NV, NV Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, Sligro Food Group NV en TKH Group NV. De intrinsieke waarde van het aandeel Todlin steeg van ,63 per 1 januari naar ,37 per 31 december Todlin haalde inclusief het in mei uitgekeerde dividend van 550 een jaarrendement van 23,4%. De portefeuille bestond op 31 december 2013 uit deelnemingen in Amsterdam Commodities NV, Beter Bed Holding NV, Koninklijke Brill NV, DOCDATA NV, NedSense enterprises NV, Neways Electronics International NV, Ordina NV,

5 Koninklijke Reesink NV, en Stern Groep NV. Teslin Capital Management BV 3 Op 30 september 2013 sloot Midlin het boekjaar af op een intrinsieke waarde van 123,89. Het rendement inclusief het in januari 2013 uitgekeerde dividend van 1,50 per aandeel bedraagt 30,9%. Voor het kalenderjaar was het rendement 35,9%. Op 31 december 2013 bestond de portefeuille uit belangen in de Duitse bedrijven Centrotec Sustainable AG, Gerresheimer AG, Jenoptik AG, Technotrans AG, Tom Tailor Holding NV en de Nederlandse bedrijven Arseus NV, Beter Bed Holding NV, Brunel International NV, Grontmij NV, NV Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, Ordina NV, Sligro Food Group NV en Unit4 NV. Voor onze mandaatgever werden met een mooi positief rendement vier 5%-belangen in voor ons bekende beursgenoteerde bedrijven beheerd. Op grond van de in 2012 verkregen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) ex artikel 2:96 lid 1 juncto 1:1 verlenen van een beleggingsdienst sub a, c en d Wet op het financieel toezicht ( Wft ) heeft Teslin als beleggingsonderneming ( BO ) de bevoegdheid om beleggingsadvies te geven, individueel vermogen te beheren en orders te ontvangen en door te geven. Daarmee kan Teslin alle werkzaamheden ten behoeve van dit en eventuele toekomstige mandaten verrichten. In juni 2012 heeft Teslin het beheer over Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV ( RPC ) verkregen mede omdat Teslin als vergunninghoudende beheerder groei van RPC kan faciliteren. In 2013 is die groei ook gerealiseerd met het emitteren van nieuwe aandelen die 12 miljoen nieuw kapitaal opbrachten. Hiermee kon het areaal aan agrarisch vastgoed worden uitgebreid naar circa hectare. Het jaar 2013 zelf verliep ook succesvol. De intrinsieke waarde van een aandeel RPC steeg van 613,43 naar 649,49. Inclusief het in juni uitgekeerde dividend van 13,12 per aandeel bedroeg het jaarrendement 8%. Voor meer informatie over onze filosofie, onze fondsen en de bedrijven waarin wij participeren, verwijzen wij naar onze website, Bedrijfsvoering Teslin beschikt over een beschrijving van de Bedrijfsvoering ( Bedrijfsbeschrijving ) die voldoet aan de eisen van de Wft. De Bedrijfsbeschrijving kan geen zekerheid bieden dat zich nooit afwijkingen zullen voordoen, maar is ontworpen om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de effectiviteit van de interne beheersingsmaatregelen aangaande de risico s gerelateerd aan de activiteiten van de fondsen en het toevertrouwde vermogen. Gedurende het boekjaar zijn gelet op de nieuwe activiteiten en vergunning verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld en geactualiseerd. Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving en de opzet van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 4:14 van de Wft niet voldoen aan de vereisten zoals opgenomen in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en daaraan gerelateerde regelgeving. In het boekjaar 2013 is niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet in overeenstemming met de beschrijving functioneert. Eigen Governance Het afgelopen boekjaar hebben wij vier keer formeel met de Raad van Commissarissen vergaderd. In deze vergaderingen is een groot aantal zaken aan de orde gekomen. Gesproken is, onder andere, over het (algemene) beursklimaat, de toekomstige wet en regelgeving, de ontwikkelingen bij de beheerde fondsen en het mandaat, de strategie, het beleid en (toekomstige) organisatie van Teslin. Op 21 juli 2013 is de Alternative Investment Fund Management Directive ( AIFMD ), een Europese richtlijn, geïmplementeerd in de Wft. De richtlijn richt zich vrijwel uitsluitend tot Teslin als beheerder van beleggingsinstellingen. Omdat Teslin op 21 juli 2013 over een Wftvergunning beschikte voor het beheren van beleggingsinstellingen geldt een overgangsregime van een jaar en zal deze vergunning op 22 juli 2014 van rechtswege worden omgezet in een AIFMD-vergunning. Gedurende het overgangsjaar rust op Teslin een inspanningsplicht om te voldoen aan de nieuwe eisen van deze Europese richtlijn. Dit betekent dat uiterlijk op 21 juli 2014 voldaan zal moeten worden aan de AIFMD. Daar waar dat mogelijk is, wordt in dit jaarverslag al zo veel mogelijk conform de nieuwe wetgeving gerapporteerd.

6 Teslin Capital Management BV 4 Al in 2013 is Teslin begonnen met de implementatie van de nieuwe wetgeving. De wetgeving stelt regels op het gebied van waardering van de assets, liquiditeitenbeheer, uitbesteding, risicobeheersing, kapitaalseisen, beloningsbeleid, belangenverstrengeling en informatieverplichtingen. Ook moeten de beheerde beleggingsinstellingen per juli 2014 een bewaarder hebben aangesteld. De bewaarder heeft als taak het bewaren van de assets en daarnaast krijgt de bewaarder een aantal toezichthoudende taken. Zo moet de bewaarder toezicht houden of de assets wel op een juiste manier zijn aangekocht, of het vermogen van het fonds wel juist wordt geboekt en kijkt de bewaarder ook toe op de cashflows. Teslin zal in 2014 voor haar fondsen een externe bewaarder selecteren die deze taken gaat uitvoeren. In dat jaar zal tevens de implementatie plaatsvinden. Daarnaast is Teslin bezig ook op andere gebieden organisatorische en procedurele wijzigingen door te voeren. Dit zal mogelijk ook resulteren in een aanpassing van vereiste documentatie in de eerste helft van In het boekjaar is door directie, raad van commissarissen en medewerkers de eed of belofte afgelegd, waarin is uitgesproken dat het belang van de klant centraal wordt gesteld. Risico s De belangrijkste activiteit van de vennootschap is het beheren van toevertrouwd vermogen, onder andere in de vorm van beleggingsinstellingen. In dit kader beschikt de vennootschap over de voornoemde vergunningen van de AFM als bedoeld in artikel 2:65 en 2:96 van de Wft. Het grootste risico voor de continuïteit van de onderneming is dat niet langer voldaan wordt aan de voorwaarden die aan het hebben en houden van dergelijke vergunningen zijn gesteld. Beleid is dan ook dat zaken als het voldoen aan een minimum vermogenseis regelmatig getoetst worden teneinde maatregelen te kunnen nemen, mocht dat noodzakelijk zijn. Actief beheren van beleggingsinstellingen en het onderhouden van contacten met investeerders is slechts mogelijk met goed gekwalificeerd personeel. Teslin prijst zich gelukkig met gemotiveerde medewerkers die zich met de fondsen en hun aandeelhouders verbonden voelen. De vennootschap streeft in alle opzichten relaties op de lange termijn na. Zo ook met haar medewerkers. Het vergt jaren om een goede reputatie op te bouwen en te behouden, reputatieschade kan Teslin zich niet permitteren. Ter voorkoming van belangenconflicten is een Code of Conduct opgesteld die door de directieleden, werknemers en commissarissen van Teslin en die van de fondsen is ondertekend. Controle op naleving van de opgestelde regels is ondergebracht bij de Compliance Officer. Voor de overige risico s wordt verwezen naar de toelichting. Marketing en PR Ook in 2013 is onverkort aandacht besteed aan de commercie. Zowel het interne commercieel overleg als de marketinginspanningen, zoals bijvoorbeeld radiospots op Radio 1 en de zogenaamde Teslin Investeerders Tafels, hebben geleid tot meer naamsbekendheid. Ook de PR-activiteiten dragen hieraan bij. Toch is het niet duidelijk wat de directe inflow is naar aanleiding van dit soort activiteiten. Al kan gesteld worden dat in 2013 het aantal certificaathouders in Midlin toe nam. Bovendien was de verhandelbaarheid in de Darlin en Todlin fondsen op het wenselijk niveau. Met de positieve ontwikkelingen in de portefeuilles groeide het door Teslin beheerde vermogen tot ongeveer 500 miljoen. Organisatie In 2013 was het relatief rustig op het medewerkersvlak. In januari vertrok Ciska Berkhout na een kort dienstverband. De vier resterende dames op het secretariaat hebben de schouders er flink onder gezet en haar werkzaamheden opgevangen. Daarvoor zijn we hen dank verschuldigd. Omdat op de langere termijn uitbreiding toch wenselijk werd geacht verwelkomden wij in oktober een junior secretaresse, Chelby Korevaar. Balans In 2013 hebben zich geen materiële wijzigingen voorgedaan in de balansposten. De Nederlandsche Bank hanteert voor Teslin als onder toezicht staande beheerder minimum vermogenseisen. Deze komen neer op ongeveer Per einde boekjaar bedraagt het totaal van het nominale kapitaal, agio en de aangehouden toetsingsreserve Dat is ruim toereikend om aan de vermogenseisen te voldoen. Winst- en verliesrekening De belangrijkste inkomstenbronnen voor de vennootschap zijn de managementcontracten met Darlin en haar dakfondsen, Todlin en haar dakfondsen, Midlin en sinds medio 2012 ook met

7 Teslin Capital Management BV 5 RPC. Daarnaast is er een beheervergoeding ontvangen uit het mandaat. Dit jaar bedroegen de netto-beheervergoedingen op grond van de afgesloten contracten in totaal (2012: ). In dit bedrag is (2012: ) aan ontvangen winstparticipaties opgenomen. De variabele beloning van de directie bedraagt 25% daarvan (ex BTW). Mede door de hogere (variabele) managementvergoedingen, maar ook door de gestegen personeels- en externe advieskosten zijn de totale kosten van de organisatie gestegen en uitgekomen op (2012: ). Na belasting is over het boekjaar 2013 een nettowinst gerealiseerd van (2012: ). Voorstel winstbestemming Gelet op het resultaat van de onderneming, de aanwezige kasmiddelen, het op grond van de regelgeving aan te houden toetsingsvermogen en de verwachtingen voor 2014 stelt de directie, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor een dividend uit te keren van 15 per aandeel. Gedurende het boekjaar is reeds een interim-dividend betaald van 5 per aandeel, of wel in totaal. Het slotdividend bedraagt , wat neerkomt op 10 per aandeel. Gebaseerd op het per jaareinde aantal uitstaande aandelen is met het totale dividend over 2013 een bedrag van gemoeid. Verwachtingen/strategie De crises en een stortvloed aan wet- en regelgeving hebben grote impact op de partijen die acteren op de financiële markten. Niet iedereen is in staat om met de veranderingen mee te bewegen. In 2013 hebben we uitvoerig stil gestaan bij de positie van Teslin in haar markt(en). Samen met onze Raad van Commissarissen hebben we ons strategisch plan richting 2017 verder ingevuld. We onderzoeken welke stappen Teslin kan nemen om van de kansen die de nieuwe realiteit biedt te profiteren. In onze filosofie is kennis over en begrip van de bedrijven waar we in investeren een essentieel onderdeel. In de komende jaren zijn dan ook geen exotische stappen van Teslin te verwachten. Kortom, we zullen blijven doen wat van ons verwacht kan worden. De vooruitzichten voor de wereldeconomie verbeteren. Europa zal bij het herstel aanhaken, al is dat waarschijnlijk met een flinke vertraging. De beurzen lopen echter altijd vooruit op een verbetering en dat is in 2013 al gebeurd. Nu moeten de bedrijven kunnen laten zien dat ze die verwachtingen kunnen waarmaken. We verwachten dat onze bedrijven dat over het algemeen ook zullen doen, al is het herstel van het consumentenvertrouwen mogelijk wat broos. Voor de korte termijn geldt dat de verwachtingen voor 2014 voorzichtig positief zijn. Wij hebben het vertrouwen dat onze visie en de kwaliteit van de bedrijven waarin wij investeren leiden tot een verdere waardeontwikkeling van onze bedrijven en de door ons beheerde portefeuilles en dus leiden tot een bestendige inkomstenstroom voor Teslin, op lange(re) termijn. Maarsbergen, 1 april 2014 De directie F.W.H. van Beuningen (Nellestein Management BV) M. Hartog (Cassaforte BV) A.C. Kruize (Happy Acres BV)

8 Verslag van de Raad van Commissarissen Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Teslin Capital Management BV 6 Hierbij bieden wij u de door de directie opgemaakte jaarrekening 2013 van Teslin Capital Management BV aan. De jaarrekening is gecontroleerd door KPMG Accountants NV en van een goedkeurende verklaring voorzien. De controle van de accountant en de wijze waarop deze heeft plaatsgevonden is in onze Raad uitvoerig aan de orde geweest. Conform het voorstel van de directie is de jaarrekening door onze Raad goedgekeurd. Wij stellen u voor de jaarrekening 2013 vast te stellen overeenkomstig de voorgelegde stukken en zowel decharge te verlenen aan de directie voor het gevoerde beheer als aan de Raad voor het toezicht daarop. Het voorstel van de directie om over het boekjaar een dividend uit te keren van 15 per aandeel, waarvan een slotdividend van 10 per aandeel, heeft onze instemming. Samenstelling van de Raad van Commissarissen In 2013 namen we afscheid van Robert van der Meer als voorzitter van de Raad. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn positieve bijdrage en zijn voorzitterschap gedurende vele jaren. De heer Van der Meer is per de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2013 als voorzitter opgevolgd door Carel van den Driest. Tijdens diezelfde vergadering werd als nieuw lid van de Raad Bieke van Dam-Debruyne benoemd. Zij is de Corporate Secretary van KPN en heeft ervaring met juridische-, financiële- en overnamevraagstukken. Alle leden van de Raad van Commissarissen beschikken over voldoende tijd om naar behoren aandacht te geven aan de werkzaamheden van Teslin. Alle leden van de Raad van Commissarissen, met uitzondering van één, zijn onafhankelijk volgens de criteria zoals neergelegd in de Corporate Governance Code. Bijeenkomsten van de Raad van Commissarissen In het verslagjaar heeft de Raad vier keer formeel en één keer informeel met de directie vergaderd. In het boekjaar is uitvoerig gesproken over de ontwikkelingen bij de door Teslin beheerde beleggingsinstellingen en de gedurende 2013 verrichte activiteiten. Tevens is gesproken over de op Teslin van toepassing zijnde en toekomstige wet- en regelgeving. Daarnaast is stilgestaan bij (de toekomst van) de organisatie en de noodzakelijke inspanningen om het beheerde vermogen te laten groeien. In dat kader zijn de (eventuele uitbreiding van de) activiteiten en de verhandelbaarheid van de aandelen in de verschillende fondsen besproken. Maarsbergen, 1 april 2014 De Raad van Commissarissen C.J. van den Driest (benoemd in 2011) H.A. van Beuningen (benoemd in 2012) B.K.G.P. van Dam-Debruyne (benoemd in 2013)

9 Teslin Capital Management BV 7 Balans per 31 december 2013 (Voor winstbestemming, alle bedragen zijn in ) toelichting 31 dec dec 2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Kortlopende vorderingen Vennootschapsbelasting Overige kortlopende vorderingen Effecten Liquide middelen ======= ======= EIGEN VERMOGEN Kortlopende schulden Omzetbelasting Vennootschapsbelasting Overige kortlopende schulden _ ======= ======

10 Teslin Capital Management BV 8 Winst- en verliesrekening over 2013 (Alle bedragen zijn in ) toelichting Opbrengsten Netto-opbrengst verleende diensten Kosten organisatie Personeelskosten Managementvergoeding 12 Vaste vergoeding Variabele vergoeding Afschrijvingen Commissarisbeloning Overige kosten ( ) ( ) Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten _ Resultaat vóór belasting Vennootschapsbelasting 16 ( ) ( ) _ Resultaat ná belasting ====== =====

11 Teslin Capital Management BV 9 Kasstroomoverzicht 2013 (Alle bedragen zijn in ) Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Saldo bedrijfsresultaat Vennootschapsbelasting ( ) ( ) Financiële baten en lasten Mutatie materiële vaste activa (67.550) Mutatie kortlopende vorderingen ( ) (70.008) Mutatie kortlopende schulden ( ) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie effecten (85) (132) Dividend uitkeringen ( ) ( ) ( ) ( ) _ Netto kasstroom ( ) Stand liquide middelen begin boekjaar _ Stand liquide middelen einde boekjaar ======= ====== Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

12 Teslin Capital Management BV 10 Toelichting op de balans per 31 december 2013 en de winst- en verliesrekening over 2013 (Alle bedragen zijn in ) Algemeen Teslin Capital Management BV is op 27 mei 1991 opgericht en heeft als doel het verstrekken van adviezen op het gebied van organisatie en bedrijfsvoering van ondernemingen, het voeren van management over en het verrichten van administratieve dienstverlening aan vennootschappen alsmede het beleggen van vermogen, het deelnemen in en het voeren van beheer over andere ondernemingen en vennootschappen. Teslin Capital Management BV is de beheerder van de fondsen Darlin NV, Todlin NV, Midlin NV en Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht & Cortgene BV en beschikt in die hoedanigheid over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten als bedoeld in artikel 2:65 lid 1 verlenen van een beleggingsdienst sub a, c en d van de Wet op het Financieel toezicht ( Wft ). Daarnaast verricht de vennootschap individuele vermogensbeheerdiensten waartoe het beschikt over artikel 2:96 lid 1 juncto 1:1. Grondslagen voor waardering van activa en passiva en voor bepaling van het resultaat In de balans en de winst-en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Algemeen De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, de Wft en het Besluit Gedragstoezicht ondernemingen en voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en de uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met afschrijvingen op basis van de verwachte levensduur. De activa worden gedurende het boekjaar tijdsevenredig afgeschreven. Effecten De effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde per balansdatum. Ongerealiseerde en gerealiseerde resultaten worden ten gunste dan wel ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. Overige activa en passiva Voor zover niet anders is aangegeven zijn de overige activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening houdend met bijzondere waardeverandering indien van toepassing. Resultaatbepaling Inkomsten worden beschouwd te zijn genoten op het tijdstip waarop zij ontvangen, verrekend of rentedragend zijn geworden, dan wel vorderbaar en tevens inbaar zijn. Kosten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. De winstparticipatie van de fondsen wordt als inkomsten verantwoord op het moment van vaststelling van de jaarrekening van genoemde fondsen. Pas op dat moment wordt de vergoeding formeel vastgesteld en daarmee vorderbaar en tevens inbaar. Belastingen De vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat, rekeninghoudend met vrijgestelde winstbestanddelen en kosten welke voor de vennootschapsbelasting niet of slechts ten dele aftrekbaar zijn en rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren.

13 Teslin Capital Management BV 11 Pensioenregeling De vennootschap heeft een toegezegde bijdrageregeling als pensioenregeling. Voor de toegezegde bijdrageregeling betaalt de vennootschap op contractuele basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Afgezien van de betaling van premies heeft de vennootschap geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien deze tot een terugstorting leiden of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de directie van Teslin Capital Management BV zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende posten. Risico s De inkomsten van de vennootschap bestaan vrijwel uitsluitend uit beheervergoedingen. De vennootschap ontvangt een jaarlijkse managementvergoeding die gebaseerd is op het gemiddelde eigen vermogen van de beheerde portefeuilles. Daarnaast ontvangt de vennootschap onder voorwaarden een winstparticipatie. Het risico dat de vennootschap ten aanzien van haar inkomsten loopt is derhalve afgeleid van de risico s die de door Teslin beheerde fondsen lopen ten aanzien van hun portefeuille en hun relaties. Kortheidshalve wordt voor de risico s verbonden aan het beleggen van vermogen verwezen naar de jaarverslagen van de verschillende fondsen.

14 Balans per 31 december 2013 Teslin Capital Management BV Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van de oorspronkelijke aanschafprijzen verminderd met de jaarlijkse lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte levensduur. Vanaf 1 januari 2007 is het toegepaste afschrijvingspercentage voor alle materiële vaste activa 20% per jaar. De materiële vaste activa zijn als volgt te specificeren: Aanschaf- Invest. Desinvest.AfschrijvingAfschrijving Waarde waarde t/m Inventaris Auto s (13.630) Computers Overige (13.630) ====== ===== ===== ===== ===== ===== Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari Investeringen Desinvesteringen (13.630) Afschrijvingen (32.278) Stand per 31 december ===== 2. Financiële vaste activa De financiële vaste activa betroffen een 5-jaars deposito aangehouden bij F. van Lanschot Bankiers NV met een jaarlijkse rente van 3,25%. De hoofdsom van is in december 2013 geheel opgenomen en zal in 2014 bij een andere financiële instelling worden ondergebracht. Kortlopende vorderingen 3. Overige kortlopende vorderingen: De overige kortlopende vorderingen zijn volgt te specificeren: 31 dec dec 2012 Kortlopende lening Todlin Participatie BV Beheervergoedingen Vooruitbetaalde huur Overige vorderingen en kortlopende activa ====== ===== De looptijd van de overige kortlopende vorderingen is korter dan één jaar. De beheervergoedingen zijn kort na balansdatum ontvangen. 4. Effecten De effecten betreffen ten behoeve van het bezoeken van Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van Nederlandse small caps bij Binck Bank aangehouden effecten.

15 Teslin Capital Management BV Liquide middelen De liquide middelen betreffen bij banken aangehouden rekening-courant tegoeden, deposito s en kasgelden. 6. Eigen Vermogen De mutaties in het eigen vermogen gedurende het boekjaar zijn als volgt weer te geven: Aandelen- AgioToetsings- Overige Resultaat kapitaal reserve reserve reserves boekjaar Totaal Stand per 1 januari 2013 vóór winstbestemming Winstbestemming ( ) 0 Slotdividenduitkering ( ) 0 ( ) Interimdividenduitkering ( ) 0 ( ) Resultaat boekjaar Stand per 31 december 2013 vóór winstbestemming ===== ===== ====== ===== ====== ====== Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bestaat per 31 december 2013 uit gewone aandelen van nominaal 1, waarvan aandelen zijn geplaatst en volgestort. Teslin Capital Management BV beschikt als beheerder van beleggingsinstellingen over een vergunning ex art. 2:65 lid 1 en 2 onder de Wft). Voor deze vergunningen hanteert DNB een vermogenseis van 25% van de vaste kosten. Gelet op deze vermogenseis dient TCM een totaal bedrag van circa aan toetsingsvermogen te hebben. Om naast het eigen vermogen ook in 2014 weer een additionele vaste toetsingsreserve te hebben zal begin op een meerjarige deposito worden gestort. Kortlopende schulden 7. Omzetbelasting De per 31 december te betalen omzetbelasting betreft de op aangifte te betalen omzetbelasting over het vierde kwartaal (2013: 8.869, 2012: 8.690). 8. Vennootschapsbelasting Het verloop van de te betalen vennootschapsbelasting is als volgt weer te geven: Te vorderen per 31 december 2012 ( ) Ontvangen vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Betaalde vennootschapsbelasting 2013 (90.000) Te betalen per 31 december ===== Definitieve aanslagen vennootschapsbelasting zijn tot en met 2012 opgelegd.

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011 hoon endrecht ortgene 011 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 PERSONALIA Directie ACTIAM N.V. J. de Wit, voorzitter E.J. van Bergen, directielid G.H.B. Coppens, directielid R.G.H. Verheul, directielid Accountant KPMG Accountants N.V.

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens FONDS VOOR GEMENE REKENING HOMBURG DE PRESIDENT Jaarrapport 2010 1 Inhoudsopgave Kerngegevens 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President 5 Jaarrekening 2010

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Inhoudsongave Verslag van de Directie 2 Jaarrekening 2014 3 Balans per 31 december2014 4 Winst-en-verilesrekening over 2014 5 Toellchting

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2009 6 2 Overzicht van het totaalresultaat 2009

Nadere informatie

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8 JAARBERICHT 2011 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2011 8 Winst- en verliesrekening over 2011 9 Kasstroomoverzicht over 2011 10 Toelichting op

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2013 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Meerwaarde. Jaarverslag 2012

Meerwaarde. Jaarverslag 2012 Meerwaarde Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 CertiQ B.V. 1 Meerwaarde 3 2 Corporate Governance Code 4 3 Resultaten 2012 5 3.1 Kerncijfers 5 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 6

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 2 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 14 Balans per 31 december 15

Nadere informatie