Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013

2 Directie F.W.H. van Beuningen (Nellestein Management BV) M. Hartog (Cassaforte BV) A.C. Kruize-Schuitemaker (Happy Acres BV) Raad van Commissarissen C.J. van den Driest (voorzitter) H.A. van Beuningen B.K.G.P. van Dam-Debruyne (vanaf 22 april 2013) Kantoor en secretariaat Teslin Capital Management BV Woudenbergseweg ME Maarsbergen Telefoon Fax

3 Inhoud Directieverslag 2-5 Verslag van de Raad van Commissarissen 6 Jaarrekening Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans per 31 december 2013 en de winst- en Verliesrekening over Overige gegevens Winstbestemming 17 Controleverklaring 18

4 Teslin Capital Management BV 2 Directieverslag 2013 was ook voor de Teslin fondsen een goed beursjaar. Een jaar dat echter met een flinke verkoudheid begon. De Nederlandse beurs werd dit voorjaar onaangenaam verrast door een aantal incidenten en schandalen. Zo moest Imtech vanwege frauderende medewerkers, gebrek aan integratie en toezicht en enorme afboekingen met de pet in de hand naar de aandeelhouders. Bij SNS Bank konden aandeelhouders niets doen om hun belangen te redden die verdwenen in een zwart gat toen de bank genationaliseerd werd. En zelfs de altijd betrouwbaar geachte Rabobank moest een recordbedrag van bijna 800 miljoen betalen voor haar schandaleuze rol in de Libor-affaire. Aan de door Teslin beheerde portefeuilles ging deze beursgriep gelukkig vrijwel geheel voorbij. De waardering van de bedrijven in de portefeuilles ontwikkelden zich over het algemeen goed, al hadden sommige van onze deelnemingen behoorlijk last van het gedaalde consumentenvertrouwen, de terughoudendheid van de banken of de stagnatie in de bouw. De impasse in de regeringsvorming in Italië en de bankencrisis op Cyprus wakkerden de onrust op de Europese financiële markten in het voorjaar aan. In de loop van het jaar verzwakte de euro nadat die in de maanden daarvoor juist in waarde was gestegen. Opvallend genoeg gingen de onheilsberichten grotendeels voorbij aan de aandelenbeurzen. Het hele jaar liepen de beurzen in Duitsland, Nederland en Amerika gestaag op. In mei stokte de opmars en hield iedereen de adem in bij de gedachte dat de Amerikaanse Federal Reserve ( Fed ) zou beginnen met het verminderen van het monetaire ondersteuningsprogramma. Toen duidelijk werd dat dat vooralsnog zou uitblijven veerden de beurzen weer op. In de eurozone was weliswaar sprake van verbetering, maar de recessie hield in 2013 nog even aan. De politiek bleef twijfelen over welke maatregelen genomen zouden moeten worden om de economie te stimuleren. Voor het nemen van impopulaire maatregelen word je als regering al snel afgestraft omdat je achterban je dan verlaat voor een partij die belooft het beter te doen. Verschillende Europese regeringen, waaronder de onze en de Italiaanse, zijn ook een beetje vleugellam omdat ze geen meerderheid hebben in het parlement of de senaat. Zo erg als bij de Amerikanen, waar Republikeinen en Democraten elkaar in een wurggreep kunnen houden die kan leiden tot het faillissement van de overheid, is het echter nog niet. Vlak voor de kerst in 2013 bereikte de Dow Jones index een record. Ook de Nederlandse AEX schoot tussen kerst en oud en nieuw voor het eerst in vijf jaar door de 400 punten. De rentes die centrale banken vaststellen zijn nog steeds laag. En dat betekent dat veilig gewaand geld dat op deposito s is gezet of in obligaties is belegd weinig tot zelfs geen rendement oplevert. Reden waarom ook kortetermijnbeleggers kiezen voor meer risicovolle doelen, zoals aandelen en 'bakstenen'. De macro-economische indicatoren in Europa bleven zich goed ontwikkelen en wijzen nu op economische groei. In de Verenigde Staten is die wel een stuk hoger en de werkloosheid daar daalt gestaag. In Nederland en Duitsland is de economische groei nog laag, maar het goede nieuws is dat de vertrouwensindicatoren van producenten en de investeringsbereidheid gestegen zijn. Meer geld uitgeven doen de bezuinigende consumenten en overheden nog niet, maar ook daar zijn lichtpuntjes aan het einde van de tunnel waar te nemen. Kortom, er lijkt zo hier en daar herstel te gloren. Beurzen veerden op omdat beleggers positieve ontwikkelingen verwachten en aandelen kopen. Daar wisten de door Teslin beheerde portefeuilles van te profiteren. Intrinsieke waarden fondsen De intrinsieke waarde van een aandeel Darlin steeg in 2013 met 23,3%. In mei 2013 keerden wij een dividend uit van 1,30 per aandeel, waarmee het rendement voor 2013 uitkomt op 27,4%. Op 31 december 2013 bestond de portefeuille van Darlin uit belangen van 5% of meer in Accell Group NV, BE Semiconductor Industries NV, Grontmij NV, ICT Automatisering NV, Kendrion NV, Macintosh Retail Group NV, NV Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, Sligro Food Group NV en TKH Group NV. De intrinsieke waarde van het aandeel Todlin steeg van ,63 per 1 januari naar ,37 per 31 december Todlin haalde inclusief het in mei uitgekeerde dividend van 550 een jaarrendement van 23,4%. De portefeuille bestond op 31 december 2013 uit deelnemingen in Amsterdam Commodities NV, Beter Bed Holding NV, Koninklijke Brill NV, DOCDATA NV, NedSense enterprises NV, Neways Electronics International NV, Ordina NV,

5 Koninklijke Reesink NV, en Stern Groep NV. Teslin Capital Management BV 3 Op 30 september 2013 sloot Midlin het boekjaar af op een intrinsieke waarde van 123,89. Het rendement inclusief het in januari 2013 uitgekeerde dividend van 1,50 per aandeel bedraagt 30,9%. Voor het kalenderjaar was het rendement 35,9%. Op 31 december 2013 bestond de portefeuille uit belangen in de Duitse bedrijven Centrotec Sustainable AG, Gerresheimer AG, Jenoptik AG, Technotrans AG, Tom Tailor Holding NV en de Nederlandse bedrijven Arseus NV, Beter Bed Holding NV, Brunel International NV, Grontmij NV, NV Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, Ordina NV, Sligro Food Group NV en Unit4 NV. Voor onze mandaatgever werden met een mooi positief rendement vier 5%-belangen in voor ons bekende beursgenoteerde bedrijven beheerd. Op grond van de in 2012 verkregen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) ex artikel 2:96 lid 1 juncto 1:1 verlenen van een beleggingsdienst sub a, c en d Wet op het financieel toezicht ( Wft ) heeft Teslin als beleggingsonderneming ( BO ) de bevoegdheid om beleggingsadvies te geven, individueel vermogen te beheren en orders te ontvangen en door te geven. Daarmee kan Teslin alle werkzaamheden ten behoeve van dit en eventuele toekomstige mandaten verrichten. In juni 2012 heeft Teslin het beheer over Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV ( RPC ) verkregen mede omdat Teslin als vergunninghoudende beheerder groei van RPC kan faciliteren. In 2013 is die groei ook gerealiseerd met het emitteren van nieuwe aandelen die 12 miljoen nieuw kapitaal opbrachten. Hiermee kon het areaal aan agrarisch vastgoed worden uitgebreid naar circa hectare. Het jaar 2013 zelf verliep ook succesvol. De intrinsieke waarde van een aandeel RPC steeg van 613,43 naar 649,49. Inclusief het in juni uitgekeerde dividend van 13,12 per aandeel bedroeg het jaarrendement 8%. Voor meer informatie over onze filosofie, onze fondsen en de bedrijven waarin wij participeren, verwijzen wij naar onze website, Bedrijfsvoering Teslin beschikt over een beschrijving van de Bedrijfsvoering ( Bedrijfsbeschrijving ) die voldoet aan de eisen van de Wft. De Bedrijfsbeschrijving kan geen zekerheid bieden dat zich nooit afwijkingen zullen voordoen, maar is ontworpen om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de effectiviteit van de interne beheersingsmaatregelen aangaande de risico s gerelateerd aan de activiteiten van de fondsen en het toevertrouwde vermogen. Gedurende het boekjaar zijn gelet op de nieuwe activiteiten en vergunning verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld en geactualiseerd. Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving en de opzet van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 4:14 van de Wft niet voldoen aan de vereisten zoals opgenomen in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en daaraan gerelateerde regelgeving. In het boekjaar 2013 is niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet in overeenstemming met de beschrijving functioneert. Eigen Governance Het afgelopen boekjaar hebben wij vier keer formeel met de Raad van Commissarissen vergaderd. In deze vergaderingen is een groot aantal zaken aan de orde gekomen. Gesproken is, onder andere, over het (algemene) beursklimaat, de toekomstige wet en regelgeving, de ontwikkelingen bij de beheerde fondsen en het mandaat, de strategie, het beleid en (toekomstige) organisatie van Teslin. Op 21 juli 2013 is de Alternative Investment Fund Management Directive ( AIFMD ), een Europese richtlijn, geïmplementeerd in de Wft. De richtlijn richt zich vrijwel uitsluitend tot Teslin als beheerder van beleggingsinstellingen. Omdat Teslin op 21 juli 2013 over een Wftvergunning beschikte voor het beheren van beleggingsinstellingen geldt een overgangsregime van een jaar en zal deze vergunning op 22 juli 2014 van rechtswege worden omgezet in een AIFMD-vergunning. Gedurende het overgangsjaar rust op Teslin een inspanningsplicht om te voldoen aan de nieuwe eisen van deze Europese richtlijn. Dit betekent dat uiterlijk op 21 juli 2014 voldaan zal moeten worden aan de AIFMD. Daar waar dat mogelijk is, wordt in dit jaarverslag al zo veel mogelijk conform de nieuwe wetgeving gerapporteerd.

6 Teslin Capital Management BV 4 Al in 2013 is Teslin begonnen met de implementatie van de nieuwe wetgeving. De wetgeving stelt regels op het gebied van waardering van de assets, liquiditeitenbeheer, uitbesteding, risicobeheersing, kapitaalseisen, beloningsbeleid, belangenverstrengeling en informatieverplichtingen. Ook moeten de beheerde beleggingsinstellingen per juli 2014 een bewaarder hebben aangesteld. De bewaarder heeft als taak het bewaren van de assets en daarnaast krijgt de bewaarder een aantal toezichthoudende taken. Zo moet de bewaarder toezicht houden of de assets wel op een juiste manier zijn aangekocht, of het vermogen van het fonds wel juist wordt geboekt en kijkt de bewaarder ook toe op de cashflows. Teslin zal in 2014 voor haar fondsen een externe bewaarder selecteren die deze taken gaat uitvoeren. In dat jaar zal tevens de implementatie plaatsvinden. Daarnaast is Teslin bezig ook op andere gebieden organisatorische en procedurele wijzigingen door te voeren. Dit zal mogelijk ook resulteren in een aanpassing van vereiste documentatie in de eerste helft van In het boekjaar is door directie, raad van commissarissen en medewerkers de eed of belofte afgelegd, waarin is uitgesproken dat het belang van de klant centraal wordt gesteld. Risico s De belangrijkste activiteit van de vennootschap is het beheren van toevertrouwd vermogen, onder andere in de vorm van beleggingsinstellingen. In dit kader beschikt de vennootschap over de voornoemde vergunningen van de AFM als bedoeld in artikel 2:65 en 2:96 van de Wft. Het grootste risico voor de continuïteit van de onderneming is dat niet langer voldaan wordt aan de voorwaarden die aan het hebben en houden van dergelijke vergunningen zijn gesteld. Beleid is dan ook dat zaken als het voldoen aan een minimum vermogenseis regelmatig getoetst worden teneinde maatregelen te kunnen nemen, mocht dat noodzakelijk zijn. Actief beheren van beleggingsinstellingen en het onderhouden van contacten met investeerders is slechts mogelijk met goed gekwalificeerd personeel. Teslin prijst zich gelukkig met gemotiveerde medewerkers die zich met de fondsen en hun aandeelhouders verbonden voelen. De vennootschap streeft in alle opzichten relaties op de lange termijn na. Zo ook met haar medewerkers. Het vergt jaren om een goede reputatie op te bouwen en te behouden, reputatieschade kan Teslin zich niet permitteren. Ter voorkoming van belangenconflicten is een Code of Conduct opgesteld die door de directieleden, werknemers en commissarissen van Teslin en die van de fondsen is ondertekend. Controle op naleving van de opgestelde regels is ondergebracht bij de Compliance Officer. Voor de overige risico s wordt verwezen naar de toelichting. Marketing en PR Ook in 2013 is onverkort aandacht besteed aan de commercie. Zowel het interne commercieel overleg als de marketinginspanningen, zoals bijvoorbeeld radiospots op Radio 1 en de zogenaamde Teslin Investeerders Tafels, hebben geleid tot meer naamsbekendheid. Ook de PR-activiteiten dragen hieraan bij. Toch is het niet duidelijk wat de directe inflow is naar aanleiding van dit soort activiteiten. Al kan gesteld worden dat in 2013 het aantal certificaathouders in Midlin toe nam. Bovendien was de verhandelbaarheid in de Darlin en Todlin fondsen op het wenselijk niveau. Met de positieve ontwikkelingen in de portefeuilles groeide het door Teslin beheerde vermogen tot ongeveer 500 miljoen. Organisatie In 2013 was het relatief rustig op het medewerkersvlak. In januari vertrok Ciska Berkhout na een kort dienstverband. De vier resterende dames op het secretariaat hebben de schouders er flink onder gezet en haar werkzaamheden opgevangen. Daarvoor zijn we hen dank verschuldigd. Omdat op de langere termijn uitbreiding toch wenselijk werd geacht verwelkomden wij in oktober een junior secretaresse, Chelby Korevaar. Balans In 2013 hebben zich geen materiële wijzigingen voorgedaan in de balansposten. De Nederlandsche Bank hanteert voor Teslin als onder toezicht staande beheerder minimum vermogenseisen. Deze komen neer op ongeveer Per einde boekjaar bedraagt het totaal van het nominale kapitaal, agio en de aangehouden toetsingsreserve Dat is ruim toereikend om aan de vermogenseisen te voldoen. Winst- en verliesrekening De belangrijkste inkomstenbronnen voor de vennootschap zijn de managementcontracten met Darlin en haar dakfondsen, Todlin en haar dakfondsen, Midlin en sinds medio 2012 ook met

7 Teslin Capital Management BV 5 RPC. Daarnaast is er een beheervergoeding ontvangen uit het mandaat. Dit jaar bedroegen de netto-beheervergoedingen op grond van de afgesloten contracten in totaal (2012: ). In dit bedrag is (2012: ) aan ontvangen winstparticipaties opgenomen. De variabele beloning van de directie bedraagt 25% daarvan (ex BTW). Mede door de hogere (variabele) managementvergoedingen, maar ook door de gestegen personeels- en externe advieskosten zijn de totale kosten van de organisatie gestegen en uitgekomen op (2012: ). Na belasting is over het boekjaar 2013 een nettowinst gerealiseerd van (2012: ). Voorstel winstbestemming Gelet op het resultaat van de onderneming, de aanwezige kasmiddelen, het op grond van de regelgeving aan te houden toetsingsvermogen en de verwachtingen voor 2014 stelt de directie, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor een dividend uit te keren van 15 per aandeel. Gedurende het boekjaar is reeds een interim-dividend betaald van 5 per aandeel, of wel in totaal. Het slotdividend bedraagt , wat neerkomt op 10 per aandeel. Gebaseerd op het per jaareinde aantal uitstaande aandelen is met het totale dividend over 2013 een bedrag van gemoeid. Verwachtingen/strategie De crises en een stortvloed aan wet- en regelgeving hebben grote impact op de partijen die acteren op de financiële markten. Niet iedereen is in staat om met de veranderingen mee te bewegen. In 2013 hebben we uitvoerig stil gestaan bij de positie van Teslin in haar markt(en). Samen met onze Raad van Commissarissen hebben we ons strategisch plan richting 2017 verder ingevuld. We onderzoeken welke stappen Teslin kan nemen om van de kansen die de nieuwe realiteit biedt te profiteren. In onze filosofie is kennis over en begrip van de bedrijven waar we in investeren een essentieel onderdeel. In de komende jaren zijn dan ook geen exotische stappen van Teslin te verwachten. Kortom, we zullen blijven doen wat van ons verwacht kan worden. De vooruitzichten voor de wereldeconomie verbeteren. Europa zal bij het herstel aanhaken, al is dat waarschijnlijk met een flinke vertraging. De beurzen lopen echter altijd vooruit op een verbetering en dat is in 2013 al gebeurd. Nu moeten de bedrijven kunnen laten zien dat ze die verwachtingen kunnen waarmaken. We verwachten dat onze bedrijven dat over het algemeen ook zullen doen, al is het herstel van het consumentenvertrouwen mogelijk wat broos. Voor de korte termijn geldt dat de verwachtingen voor 2014 voorzichtig positief zijn. Wij hebben het vertrouwen dat onze visie en de kwaliteit van de bedrijven waarin wij investeren leiden tot een verdere waardeontwikkeling van onze bedrijven en de door ons beheerde portefeuilles en dus leiden tot een bestendige inkomstenstroom voor Teslin, op lange(re) termijn. Maarsbergen, 1 april 2014 De directie F.W.H. van Beuningen (Nellestein Management BV) M. Hartog (Cassaforte BV) A.C. Kruize (Happy Acres BV)

8 Verslag van de Raad van Commissarissen Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Teslin Capital Management BV 6 Hierbij bieden wij u de door de directie opgemaakte jaarrekening 2013 van Teslin Capital Management BV aan. De jaarrekening is gecontroleerd door KPMG Accountants NV en van een goedkeurende verklaring voorzien. De controle van de accountant en de wijze waarop deze heeft plaatsgevonden is in onze Raad uitvoerig aan de orde geweest. Conform het voorstel van de directie is de jaarrekening door onze Raad goedgekeurd. Wij stellen u voor de jaarrekening 2013 vast te stellen overeenkomstig de voorgelegde stukken en zowel decharge te verlenen aan de directie voor het gevoerde beheer als aan de Raad voor het toezicht daarop. Het voorstel van de directie om over het boekjaar een dividend uit te keren van 15 per aandeel, waarvan een slotdividend van 10 per aandeel, heeft onze instemming. Samenstelling van de Raad van Commissarissen In 2013 namen we afscheid van Robert van der Meer als voorzitter van de Raad. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn positieve bijdrage en zijn voorzitterschap gedurende vele jaren. De heer Van der Meer is per de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2013 als voorzitter opgevolgd door Carel van den Driest. Tijdens diezelfde vergadering werd als nieuw lid van de Raad Bieke van Dam-Debruyne benoemd. Zij is de Corporate Secretary van KPN en heeft ervaring met juridische-, financiële- en overnamevraagstukken. Alle leden van de Raad van Commissarissen beschikken over voldoende tijd om naar behoren aandacht te geven aan de werkzaamheden van Teslin. Alle leden van de Raad van Commissarissen, met uitzondering van één, zijn onafhankelijk volgens de criteria zoals neergelegd in de Corporate Governance Code. Bijeenkomsten van de Raad van Commissarissen In het verslagjaar heeft de Raad vier keer formeel en één keer informeel met de directie vergaderd. In het boekjaar is uitvoerig gesproken over de ontwikkelingen bij de door Teslin beheerde beleggingsinstellingen en de gedurende 2013 verrichte activiteiten. Tevens is gesproken over de op Teslin van toepassing zijnde en toekomstige wet- en regelgeving. Daarnaast is stilgestaan bij (de toekomst van) de organisatie en de noodzakelijke inspanningen om het beheerde vermogen te laten groeien. In dat kader zijn de (eventuele uitbreiding van de) activiteiten en de verhandelbaarheid van de aandelen in de verschillende fondsen besproken. Maarsbergen, 1 april 2014 De Raad van Commissarissen C.J. van den Driest (benoemd in 2011) H.A. van Beuningen (benoemd in 2012) B.K.G.P. van Dam-Debruyne (benoemd in 2013)

9 Teslin Capital Management BV 7 Balans per 31 december 2013 (Voor winstbestemming, alle bedragen zijn in ) toelichting 31 dec dec 2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Kortlopende vorderingen Vennootschapsbelasting Overige kortlopende vorderingen Effecten Liquide middelen ======= ======= EIGEN VERMOGEN Kortlopende schulden Omzetbelasting Vennootschapsbelasting Overige kortlopende schulden _ ======= ======

10 Teslin Capital Management BV 8 Winst- en verliesrekening over 2013 (Alle bedragen zijn in ) toelichting Opbrengsten Netto-opbrengst verleende diensten Kosten organisatie Personeelskosten Managementvergoeding 12 Vaste vergoeding Variabele vergoeding Afschrijvingen Commissarisbeloning Overige kosten ( ) ( ) Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten _ Resultaat vóór belasting Vennootschapsbelasting 16 ( ) ( ) _ Resultaat ná belasting ====== =====

11 Teslin Capital Management BV 9 Kasstroomoverzicht 2013 (Alle bedragen zijn in ) Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Saldo bedrijfsresultaat Vennootschapsbelasting ( ) ( ) Financiële baten en lasten Mutatie materiële vaste activa (67.550) Mutatie kortlopende vorderingen ( ) (70.008) Mutatie kortlopende schulden ( ) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie effecten (85) (132) Dividend uitkeringen ( ) ( ) ( ) ( ) _ Netto kasstroom ( ) Stand liquide middelen begin boekjaar _ Stand liquide middelen einde boekjaar ======= ====== Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

12 Teslin Capital Management BV 10 Toelichting op de balans per 31 december 2013 en de winst- en verliesrekening over 2013 (Alle bedragen zijn in ) Algemeen Teslin Capital Management BV is op 27 mei 1991 opgericht en heeft als doel het verstrekken van adviezen op het gebied van organisatie en bedrijfsvoering van ondernemingen, het voeren van management over en het verrichten van administratieve dienstverlening aan vennootschappen alsmede het beleggen van vermogen, het deelnemen in en het voeren van beheer over andere ondernemingen en vennootschappen. Teslin Capital Management BV is de beheerder van de fondsen Darlin NV, Todlin NV, Midlin NV en Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht & Cortgene BV en beschikt in die hoedanigheid over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten als bedoeld in artikel 2:65 lid 1 verlenen van een beleggingsdienst sub a, c en d van de Wet op het Financieel toezicht ( Wft ). Daarnaast verricht de vennootschap individuele vermogensbeheerdiensten waartoe het beschikt over artikel 2:96 lid 1 juncto 1:1. Grondslagen voor waardering van activa en passiva en voor bepaling van het resultaat In de balans en de winst-en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Algemeen De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, de Wft en het Besluit Gedragstoezicht ondernemingen en voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en de uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met afschrijvingen op basis van de verwachte levensduur. De activa worden gedurende het boekjaar tijdsevenredig afgeschreven. Effecten De effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde per balansdatum. Ongerealiseerde en gerealiseerde resultaten worden ten gunste dan wel ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. Overige activa en passiva Voor zover niet anders is aangegeven zijn de overige activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening houdend met bijzondere waardeverandering indien van toepassing. Resultaatbepaling Inkomsten worden beschouwd te zijn genoten op het tijdstip waarop zij ontvangen, verrekend of rentedragend zijn geworden, dan wel vorderbaar en tevens inbaar zijn. Kosten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. De winstparticipatie van de fondsen wordt als inkomsten verantwoord op het moment van vaststelling van de jaarrekening van genoemde fondsen. Pas op dat moment wordt de vergoeding formeel vastgesteld en daarmee vorderbaar en tevens inbaar. Belastingen De vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat, rekeninghoudend met vrijgestelde winstbestanddelen en kosten welke voor de vennootschapsbelasting niet of slechts ten dele aftrekbaar zijn en rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren.

13 Teslin Capital Management BV 11 Pensioenregeling De vennootschap heeft een toegezegde bijdrageregeling als pensioenregeling. Voor de toegezegde bijdrageregeling betaalt de vennootschap op contractuele basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Afgezien van de betaling van premies heeft de vennootschap geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien deze tot een terugstorting leiden of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de directie van Teslin Capital Management BV zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende posten. Risico s De inkomsten van de vennootschap bestaan vrijwel uitsluitend uit beheervergoedingen. De vennootschap ontvangt een jaarlijkse managementvergoeding die gebaseerd is op het gemiddelde eigen vermogen van de beheerde portefeuilles. Daarnaast ontvangt de vennootschap onder voorwaarden een winstparticipatie. Het risico dat de vennootschap ten aanzien van haar inkomsten loopt is derhalve afgeleid van de risico s die de door Teslin beheerde fondsen lopen ten aanzien van hun portefeuille en hun relaties. Kortheidshalve wordt voor de risico s verbonden aan het beleggen van vermogen verwezen naar de jaarverslagen van de verschillende fondsen.

14 Balans per 31 december 2013 Teslin Capital Management BV Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van de oorspronkelijke aanschafprijzen verminderd met de jaarlijkse lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte levensduur. Vanaf 1 januari 2007 is het toegepaste afschrijvingspercentage voor alle materiële vaste activa 20% per jaar. De materiële vaste activa zijn als volgt te specificeren: Aanschaf- Invest. Desinvest.AfschrijvingAfschrijving Waarde waarde t/m Inventaris Auto s (13.630) Computers Overige (13.630) ====== ===== ===== ===== ===== ===== Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari Investeringen Desinvesteringen (13.630) Afschrijvingen (32.278) Stand per 31 december ===== 2. Financiële vaste activa De financiële vaste activa betroffen een 5-jaars deposito aangehouden bij F. van Lanschot Bankiers NV met een jaarlijkse rente van 3,25%. De hoofdsom van is in december 2013 geheel opgenomen en zal in 2014 bij een andere financiële instelling worden ondergebracht. Kortlopende vorderingen 3. Overige kortlopende vorderingen: De overige kortlopende vorderingen zijn volgt te specificeren: 31 dec dec 2012 Kortlopende lening Todlin Participatie BV Beheervergoedingen Vooruitbetaalde huur Overige vorderingen en kortlopende activa ====== ===== De looptijd van de overige kortlopende vorderingen is korter dan één jaar. De beheervergoedingen zijn kort na balansdatum ontvangen. 4. Effecten De effecten betreffen ten behoeve van het bezoeken van Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van Nederlandse small caps bij Binck Bank aangehouden effecten.

15 Teslin Capital Management BV Liquide middelen De liquide middelen betreffen bij banken aangehouden rekening-courant tegoeden, deposito s en kasgelden. 6. Eigen Vermogen De mutaties in het eigen vermogen gedurende het boekjaar zijn als volgt weer te geven: Aandelen- AgioToetsings- Overige Resultaat kapitaal reserve reserve reserves boekjaar Totaal Stand per 1 januari 2013 vóór winstbestemming Winstbestemming ( ) 0 Slotdividenduitkering ( ) 0 ( ) Interimdividenduitkering ( ) 0 ( ) Resultaat boekjaar Stand per 31 december 2013 vóór winstbestemming ===== ===== ====== ===== ====== ====== Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bestaat per 31 december 2013 uit gewone aandelen van nominaal 1, waarvan aandelen zijn geplaatst en volgestort. Teslin Capital Management BV beschikt als beheerder van beleggingsinstellingen over een vergunning ex art. 2:65 lid 1 en 2 onder de Wft). Voor deze vergunningen hanteert DNB een vermogenseis van 25% van de vaste kosten. Gelet op deze vermogenseis dient TCM een totaal bedrag van circa aan toetsingsvermogen te hebben. Om naast het eigen vermogen ook in 2014 weer een additionele vaste toetsingsreserve te hebben zal begin op een meerjarige deposito worden gestort. Kortlopende schulden 7. Omzetbelasting De per 31 december te betalen omzetbelasting betreft de op aangifte te betalen omzetbelasting over het vierde kwartaal (2013: 8.869, 2012: 8.690). 8. Vennootschapsbelasting Het verloop van de te betalen vennootschapsbelasting is als volgt weer te geven: Te vorderen per 31 december 2012 ( ) Ontvangen vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Betaalde vennootschapsbelasting 2013 (90.000) Te betalen per 31 december ===== Definitieve aanslagen vennootschapsbelasting zijn tot en met 2012 opgelegd.

16 Teslin Capital Management BV Overige kortlopende schulden De overige kortlopende schulden en overlopende passiva kunnen als volgt gespecificeerd worden: 31 dec dec 2012 Accountantskosten Salarissen, loonheffing, sociale lasten en vakantiegelden Managementvergoeding Kosten beheer fondsen Externe adviseurskosten Overige kortlopende schulden ====== ===== De looptijd van de overige kortlopende schulden is korter dan één jaar en zijn kort na balansdatum voldaan. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Huurovereenkomst BV Landgoed Anderstein Teslin Capital Management BV heeft een huurovereenkomst lopend tot 1 juli 2018 afgesloten voor de huur van de kantoorruimte met BV Landgoed Anderstein. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd. Op basis van de huidige huurprijs bedraagt de verplichting tot en met 30 juni

17 Winst- en verliesrekening over 2013 Teslin Capital Management BV Netto-opbrengst verleende diensten De belangrijkste inkomstenbronnen voor de vennootschap zijn de managementcontracten met Darlin en haar dakfondsen, Todlin en haar dakfondsen, Midlin en sinds medio 2012 ook met RPC. Daarnaast is er een beheervergoeding overeengekomen met de gever van het mandaat. Per beheerde portefeuille zijn afzonderlijke afspraken gemaakt. In grote lijnen worden de vaste vergoedingen berekend over het gemiddelde beheerde vermogen van de betreffende portefeuille. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de jaarverslagen van de betreffende beleggingsinstellingen. Deze zijn terug te vinden op onze website Managementdiensten Winstparticipaties Overige inkomsten Kosten beheer fondsen ( ) ( ) Netto-opbrengst verleende diensten ======= ======= In 2013 is aan niet aandeelhouders aan bestandsvergoeding betaald. De financiële administratie van Darlin NV, Todlin NV en het mandaat is sinds het najaar 2013 uitbesteed aan Kasbank en wordt door de vennootschap uit de managementvergoeding betaald. Deze kosten zijn opgenomen onder kosten beheer fondsen. 11. Personeelskosten De personeelskosten zijn als volgt te specificeren: Brutoloon Sociale lasten Ziekengeld 0 (3.649) Pensioenlasten Overige personeelskosten ====== ====== Per 31 december 2013 heeft Teslin Capital Management BV elf werknemers in dienst (2012: twaalf). 12. Managementvergoeding De verschuldigde managementvergoeding bestaat uit een vaste geïndexeerde vergoeding en een variabel gedeelte voor het management dat bestaat uit 25% van de ontvangen winstparticipatie van de beheerde portefeuilles. De managementvergoeding is als volgt te specificeren: Vaste vergoeding Variabele vergoeding ====== =====

18 Teslin Capital Management BV Afschrijvingen Voor een overzicht van de afschrijvingen wordt verwezen naar toelichting 1 van dit rapport. 14. Commissarisbeloning De commissarisbeloning (inclusief BTW) over 2013 bedraagt (2012: ). Per ultimo 2013 bestaat de Raad uit drie personen (2012: drie). De voorzitter van de Raad ontvangt een vergoeding van per jaar (2012: ). De overige leden van de Raad ontvangen een vergoeding van per jaar (2012: 7.000). Deze bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW. 15. Overige kosten De overige kosten bestaan uit: Huisvestingskosten Kantoorkosten Kosten controle jaarrekening Externe advieskosten Marketing(advies)kosten Algemene kosten ====== ===== De algemene kosten bestaan met name uit administratiekosten, representatiekosten en lidmaatschappen. 16. Vennootschapsbelasting De vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat, rekeninghoudend met vrijgestelde winstbestanddelen en kosten welke voor de vennootschapsbelasting niet of slechts ten dele aftrekbaar zijn. Over 2013 is aan vennootschapsbelasting verschuldigd. Maarsbergen, 1 april 2014 De directie De Raad van Commissarissen F.W.H. van Beuningen (Nellestein Management BV) C.J. van den Driest M. Hartog (Cassaforte BV) H.A. van Beuningen A.C. Kruize-Schuitemaker (Happy Acres BV) B.K.G.P. van Dam-Debruyne

19 Teslin Capital Management BV 17 Overige gegevens Statutaire bepaling inzake de winstbestemming Overeenkomstig artikel 33 van de statuten staat de winst ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Voorstel winstbestemming Teslin Capital Management BV valt, als beheerder van fondsen, onder het regime van de Wft. Eén van de voorwaarden is het voldoen aan een solvabiliteitsvereiste, waarbij de vennootschap, uitgaande van het huidige beheerde vermogen, over een garantievermogen dient te beschikken van circa Het totaal van het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal, de agioreserve en de toetsingsreserve bedraagt Gelet op de in de Wft gestelde eis ten aanzien van het garantievermogen van een fondsbeheerder, de resultaten over het boekjaar en de vooruitzichten is het voorstel, na de reeds gedurende het boekjaar verrichte uitkering van het interim dividend van , nog als slotdividend aan de aandeelhouders uit te keren. De overige reserves bestaan per 31 december 2013, ná winstbestemming uit: Vóór winstbestemming Resultaat boekjaar Uitkering slotdividend, 10,00 per aandeel ( ) Ná winstbestemming ===== Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende bladzijde van dit verslag. Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum.

20 Teslin Capital Management BV 18 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Teslin Capital Management B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening over 2013 van Teslin Capital Management B.V. te Maarsbergen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de winsten-verliesrekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de directie De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het inrichten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Teslin Capital Management B.V. per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Amstelveen, 1 april 2014 KPMG Accountants N.V. M. Frikkee RA

Halfjaarcijfers. Teslin Capital Management BV. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

Halfjaarcijfers. Teslin Capital Management BV. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV Halfjaarcijfers Teslin Capital Management BV 2014 De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV Balans per 30 juni 2014 (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) Activa 30-06-2014

Nadere informatie

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV BALANS PER 30 JUNI 2015 Activa (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) 30-06-2015

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2011

Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2011 Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2011 Directie Drs F.W.H. van Beuningen (Nellestein Management BV) Mr M. Hartog (Cassaforte BV) Mr A.C. Kruize-Schuitemaker (Happy Acres BV) Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 INHOUD Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2014 3 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2014 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Jaarverslag 2013 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1017 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Fiscale positie 4 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 1 Balans per 31

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam. Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50

Jaarverslag 2015. Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam. Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Jaarverslag 2015 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen B.V. Publicatiestukken per 30 juni 2014

Wijs & van Oostveen B.V. Publicatiestukken per 30 juni 2014 Wijs & van Oostveen B.V. Publicatiestukken per 30 juni 2014 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2014 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 Toelichting op de balans 7 Overige informatie

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Tussentijds bericht per 30 juni 2013

Tussentijds bericht per 30 juni 2013 Tussentijds bericht per 30 juni 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave.. 2 Profiel.. 3 Verslag van de directie...4 Tussentijds financieel verslag 1 oktober 2012 tot en met 30 juni 2013...6 Toelichting op het

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2016 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht augustus 2016 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2016 2 Winst- en verliesrekening van 1 januari 2016 tot en met 30

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. van. FondsBeheerNederland B.V. (voorheen ATF Fundmanagement B.V.)

Jaarrekening 2012. van. FondsBeheerNederland B.V. (voorheen ATF Fundmanagement B.V.) Jaarrekening 2012 van FondsBeheerNederland B.V. (voorheen ATF Fundmanagement B.V.) Statutaire vestigingsplaats: Wassenaar Adres: Strawinskylaan 1325 Amsterdam Inhoudsopgave Algemeen Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening per 31 december 2014 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Tussentijds bericht per 30 juni 2014

Tussentijds bericht per 30 juni 2014 Tussentijds bericht per 30 juni 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave.. 2 Profiel.. 3 Verslag van de directie...4 Tussentijds financieel verslag 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014.....6 Toelichting op het

Nadere informatie

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014 Countus accountants. adviseurs RAPPORT uitgebracht aan De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn Inzake de halfjaarrekening 1 januari tot en met 30 juni 2014 Op de

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Schippers. Global in Reach, Local in Touch. Accountants Fiscalisten Juristen. Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Amsterdam

Schippers. Global in Reach, Local in Touch. Accountants Fiscalisten Juristen. Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Amsterdam Postbus Schippers Accountants Fiscalisten Juristen Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Rapport inzake de jaarrekening 2009 Global in Reach, Local in Touch Buitenveldertselaan 106-76264, 1070 AG, Telefoon

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie