Gemeenteraad Gooise Meren Informatieve vragen van feitelijke/technische aard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteraad Gooise Meren Informatieve vragen van feitelijke/technische aard"

Transcriptie

1 Gemeenteraad Gooise Meren Informatieve vragen van feitelijke/technische aard Van : Kwekkeboom/GOP Datum indiening : 18 mei en 1 juni 2016 Betreft : Vaststellen jaarwerkplan integraal veiligheidsbeleid 2016 van Gooise Meren (30931) Vraag en beantwoording is openbaar : (hier aangeven als u dit niet wilt!) Datum toezending antwoord : 20 juni 2016 Op 18 mei 2016 en 01 juni 2016 is het jaarwerkplan aan de orde geweest. Hierbij werden er vragen gesteld over de speerpunten voor Door de raad werd verzocht een beknopt overzicht van met de genoemde speerpunten te realiseren doelen (incl. bijbehorend stukken) Voor het jaar 2016 zijn de jongerenoverlast, (woning)inbraken en fietsendiefstal als speerpunten aangemerkt. Jeugdoverlast: We hebben de korte en de middellange termijn waarop we acties gaan ondernemen. Er wordt een taskforce jongerenoverlast opgezet die voor de korte termijn een aantal zaken op pakt voor een periode 2 tot 4 weken. Hierin worden acties uitgezet met betrekking tot de overlast. Op de middellange termijn gaat de gemeente aan de slag met het uitwerken van het stappenplan/proces wat er moet gedaan worden. Initiatief ligt hiervoor bij Openbare Orde en Veiligheid, hierin wordt samengewerkt met de afdeling Samenlevingszaken. Het doel is om de jeugdoverlast te verminderen. Er moet een goede verstandhouding zijn tussen jongeren en de buurt. De buurt moet weten bij wie ze terecht kan wanneer en problemen ontstaan die te m aken hebben met jeugdoverlast. Een ander doel is een betere samenwerking tussen de partijen die met jeugd te maken hebben. Door deze samenwerking kan er eerder ingegrepen worden wanneer er problemen ontstaan. (woning)inbraken De doelstelling met betrekking tot (woning) inbraken is drieledig: 1) Het creëren van bewustwording bij bewoners over de risico s op (woning)inbraak 2) Het stimuleren van bewoners maatregelen te nemen tegen (woning)inbraak 3) Het aantal woning inbraken is afgenomen van 336 in 2014, 313 in 2015 tot 300 in 2016 (plan van aanpak is b ijgevoegd) Fietsdiefstallen Met het project fietsdiefstallen willen wij de volgende resultaten bereiken: bewustwording van een fiets veilig en goed vast te zetten. een daling van het aantal aangiften diefstal fiets in 2016 van 10% ten opzichte van 2015 bij een gelijkblijvende aangiftebereidheid. een kentering te weeg brengen in het normbesef van de burger ten opzichte van het stelen van een fiets of het kopen van een gestolen fiets. (plan van aanpak is b ijgevoegd) Pagina 1 van 1

2 Plan van Aanpak woninginbraak Openbare Orde en Veiligheid Lowijs, Nikki

3 Inhoud 1. Inleiding Analyse... 3 Hoe... 3 Wanneer... 3 Doelstellingen... 4 Doelstelling algemeen... 4 Doelstelling publiekscampagne... 4 Aanpak/ Maatregelen... 4 Publiekscampagne... 4

4 1. Inleiding Voor bewoners is een woninginbraak een ingrijpende gebeurtenis, met een grote inbeuk op de persoonlijke levenssfeer. Voor de gemeente Gooise Meren heeft het tegengaan van woning inbraken een hoge prioriteit. Jaarlijks vinden er in Gooise Meren ** (2015) woning inbraken plaats Woninginbraken 2014 (incl poging) 2015 (incl poging) ontwikkeling 2015 tov 2014 Bussum % Muiden % Naarden % Vergeleken met voorgaande jaren is er sprake van een dalende aantal inbraken in Bussum en Muiden en in Naarden is sprake van een stijgend aantal inbraken. Zoals aangekondigd in het jaarwerkplan 2016 wordt de aanpak van woninginbraken geïntensifieerd. Regio. Als gevolg van het hoge aantal inbraken in het Gooi zijn het regionaal veiligheidsstrategie, de politie en de gemeenten Hilversum, Huizen, Blaricum, Laren en Weesp het project Gooi vecht tegen inbraken gestart. In maart 2016 zijn de gemeenten Gooise Meren en Wijdemeren ook aangesloten bij dit project. Uitgangspunten bij dit project is dat bewoners zelf primair verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de eigen woning. De gemeente heeft hierin echter wel een faciliterende en stimulerende functie richting de burger over inbraakpreventie. Tijdens het project zijn de gemeenten gericht op pro-actieve en preventieve maatregelen, terwijl de politie verantwoordelijk is voor de opsporing en vervolging van mogelijke daders. Een inbraak in de eigen woning brengt niet alleen schade en financieel verlies met zich mee, ook is het voor de slachtoffers een enorme inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Het feit, dat een onbekend persoon in uw woning is geweest en in uw spullen heeft gezocht, geeft een onveilig gevoel. De emotionele impact is vaak vele malen groter dan het verlies van goederen. Het project is bedoelt om meer bewustwording onder bewoners van de gemeente te creëren over de risico s rondom woninginbraak. Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken zal het project ook worden uitgezet in de media. Bewoners zullen gestimuleerd worden om zelf maatregelen te nemen door uit laten uitvoeren van een PKVW-check en het registreren van waardevolle zaken. Daarnaast blijft de regeling kleine veiligheidsprojecten van toepassing voor burgers die bijvoorbeeld zelf hun achterpad fysiek willen beveiligen.

5 2. Analyse Om inzichtelijk te krijgen in hoeverre woninginbraak een probleem is in de gemeente Gooise Meren, werkt de gemeente samen met de politie. Uit de door de politie aangeleverde politiestatistieken is gebleken hoeveel inbraken er in de afgelopen jaren waar zijn gepleegd en op welke wijze dit plaatsvond. Op basis van een grondige analyse van deze politiecijfers is gekeken welke preventieve maatregelen het beste kunnen worden genomen om de kans op inbraak aanzienlijk te verkleinen. In de bijlage is een zogenaamde vlekkenkaart opgenomen waarop inzichtelijk is hoe de spreiding van het aantal inbraken in de gehele gemeente in het afgelopen jaar was. Op basis van een analyse kunnen de juiste maatregelen gericht worden op de plekken, tijdstippen en doelgroepen waar de problematiek het grootst is. Politiecijfers hebben kenbaar gemaakt dat Gooise Meren zou beschikken over zogenaamde hotspots. Inbraken zijn gemeente breed een probleem en komen verspreid over de gemeente voor. In de hotspotwijken in de woonkern Bussum waren Oostereng-Noord en de Boslaan. De hotspotwijken in de woonkern Naarden (2014 en 2015) zijn Tuindorp Keverdijk, Oranje Nassaupark Zuid en Rembrandpark. In de hotspotwijk in de woonkern Muiden was Nieuw-Muiden, Hoe Een groot deel van de inbraken vindt plaats via de achterzijde van woningen. De achterzijde is makkelijk bereikbaar via een achterpad. Het is bekend dat een donker, gemakkelijk toegankelijk achterpad een aantrekkelijke route is voor inbrekers. Via de achterzijde zijn ze namelijk minder zichtbaar tijden het plegen van het delict. De kans om op heterdaad betrapt te worden, wordt hiermee verkleint. Dit betekend echter niet dat er niet wordt ingebroken via de voorzijde van de woning. Het huis wordt in de meeste gevallen, binnengetreden via een raam. Vooral openstaande ramen hebben de voorkeur voor de inbrekers. Daarnaast worden schuifpuien en bovenlichten ook gezien als een eenvoudige wijze om de woning binnen de komen. Niet alleen op de begane grond maar ook op de eerste of tweede etage. Hulpmiddelen die voor handen zijn en bijvoorbeeld in de tuin staan, denk aan ladders en dergelijk kunnen worden gebruikt om een hoger openstaand raam te bereiken. In zowel de kernen Bussum, Muiden en Naarden werd het merendeel van de inbraken, middels het openbreken/openwrikken van het raam of de deur met behulp van een breekvoorwerp/werktuig gepleegd. Wanneer In de warme zomermaanden wordt vooral gebruik gemaakt van openstaande ramen en deuren. Naast de genoemde zomermaanden worden vooral in de maanden maart, november en december meer inbraken gepleegd dan gewoonlijk. In de wintermaanden november en december is het vroeger donker en zijn relatief gezien minder mensen op straat. Voor de inbreker houdt dit in dat hij minder zichtbaar is voor publiek waardoor de zogenoemde pakkans kleiner is. De gegevens wijzen ten slotte uit dat de meeste inbraken in Bussum en Naarden werden gepleegd op woensdag en vrijdag. Het tijdstip van het plegen van het delict is sterk verschillend, wel is er in de middag de meeste inbraken gepleegd. In Muiden werden de meeste inbraken o vrijdag en zaterdag vooral in de middag gepleegd. In Muiderberg vonden de meeste inbraken plaats op donderdagochtend/middag. Door deze analyse van politiestatistieken is naar voren gekomen dat de inbraakpreventiecampagne van de gemeente Gooise Meren in samenwerking met de politie zich vooral moet gaan richten op het creëren van bewustwording onder bewoners. In veel voorkomende gevallen worden inbraken gepleegd door zogenaamde gelegenheidsinbrekers. Deze zullen bewust de woning uitzoeken die, in vergelijking met andere woningen, in mindere mate beveiligd zijn. Bewoners zelf kunnen gemakkelijk organisatorische of technische maatregelen nemen om de kans op inbraak te beperken tot een aanvaardbaar niveau. Vooral de achterzijde van de woning en het open laten staan van ramen en deuren in de aankomende warme zomermaanden verdienen hierbij de aandacht.

6 Ook door middel van inklimming via in en rond de woning aanwezige materialen, zoals vuilnisbakken, schuttingen met horizontale planken, en in de tuin liggende trappen en ladders, worden de inbraken gepleegd, Ook het niet afsluiten van achterdeuren of schuifpuien blijkt ook nu nog steeds een oorzaak te zijn van dergelijke vormen van inbraak. Doelstellingen Het bewust maken van bewoners over de risico s en het beperken daarvan kan niet intensief genoeg gebeuren. Er zijn relatief eenvoudige maatregelen die bewoners zelf kunnen nemen om hun woning beter te beveiligen. Denk hierbij aan het opbergen van ladders en ander klimmateriaal, het registreren van waardevolle spullen en aanschaffen van gecertificeerd hang- en sluitwerk. Doelstelling algemeen De doelstelling van de inbraakproject campagne is drieledig: 1) Het creëren van bewustwording bij bewoners over de risico s op woninginbraak 2) Het stimuleren van bewoners maatregelen te nemen tegen woninginbraak 3) Het aantal woning inbraken is afgenomen van 336 in 2014, 313 in 2015 tot 300 in 2016 Doelstelling publiekscampagne De nadruk van de campagne ligt op het creëren van bewustwording over de risico s omtrent woninginbraak en het motiveren van bewoners om organisatorische al dan niet (technische) maatregelen te nemen om de kans op inbraak te verkleinen. Aanpak/ Maatregelen In de gemeente Gooise Meren worden de bewoners op verschillende manieren geïnformeerd / geïnstrueerd/ bewust gemaakt. Door verschillende buurtpreventies worden samen met de gemeente informatieavonden (al dan niet in samenhang met een ledenvergadering) georganiseerd, die in het teken staan van preventie, zowel woning inbraak als brandpreventie. Het organiseren van een buurtent, tijdens de bijeenkomst krijgt de bewoner tal van adviezen en informatie over hoe dit soort zaken te voorkomen. De buurtenten worden in verschillende wijken binnen Gooise Meren geplaatst. ( op aanvraag wijkagent, BPV of als er sprake is van een groot aantal inbraken in een wijk) Juni is de WAAKS maand. Tijdens deze maand krijgen hondenbezitters de gelegenheid om zich aan te melden voor dit project waarbij zij een workshop observeren en signaleren krijgen. In oktober vindt de veiligheidsweek plaats deze week staat ook in het teken van inbraakpreventie en bewustwording. Door de politie en gemeente worden via de media gepromoot om preventieve maatregelen te nemen tegen woning inbraken. In oktober zal er een veiligheidsweek worden gehouden. Deze week is gericht op inbraakpreventie en brandpreventie. Voorlichtingsbijeenkomsten in woonzorgcentra. Verder hebben de gemeente en politie de volgende campagnes: Vakantiecampagne (licht de buren in/ laat een bewoonde indruk achter in de woning) Wintercampagne (donkere dagen offensief, laat een bewoonde indruk achter in de woning) Dagje weg campagne- (Sluit ramen en deuren ook als je een half uurtje de woning verlaat) Met deze aanpak/maatregelen wordt getracht de burger te informeren en bewustwording te creëren. Zowel burgers, politie als gemeente voelen zich betrokken bij het preventiebeleid. Publiekscampagne Om de campagne met betrekking tot inbraakpreventie kenbaar te maken bij zoveel mogelijk burgers in Gooise Meren wordt naast de informatieavonden ook de lokale media bij het project betrokken. De afdeling Communicatie zal ervoor zorgdragen dat de campagne zichtbaar wordt gemaakt door artikelen in de weekbladen van Bussum, Naarden en Muiden en via de social media.

7 Vlekkenkaart Vlekkenkaart Naarden Vlekkenkaart Bussum

8 Vlekkenkaart Muiden

9 Plan van Aanpak fietsdiefstallen Openbare Orde en Veiligheid Lowijs, Nikki

10 Inhoud 1. Inleiding Doelen Gemeente ( samenwerking met verschillende afdelingen) Bewustwordingscampagne Toezicht en handhaving Het Centrum Fietsdiefstal Preventieteams Weesfietsen, fietswrakken en fout gestalde fietsen AFAC (Light) Inzet lokale media... 4

11 1. Inleiding Primair is de burger zelf verantwoordelijk voor het beveiligen tegen fietsendiefstal. De politie heeft een belangrijke uitvoerende taak in het opsporen van de daders. De gemeente heeft een preventieve (faciliterende) en stimulerende rol. Extra preventieve maatregelen zullen samen met de politie worden onderzocht om het aantal fietsendiefstallen terug te dringen. Politie, Gemeente en OM willen nauw samen werken om de projecten van fietsoverlast en fietsdiefstal op elkaar aan te laten sluiten zodat er in 2016 verder gewerkt kan worden met een integrale aanpak van fietsendiefstal. In deze aanpak zal ook ingezet gaat worden op een bewustwordingscampagne. Deze campagne heeft als doel een kentering te weeg brengen in het normbesef waar fietsdiefstal en de daaraan gekoppelde markt van gestolen goederen (heling) een normaal verschijnsel is waar de politie weinig aan kan doen. 2. Doelen Met dit project willen wij de volgende resultaten bereiken: bewustwording van een fiets veilig en goed vast te zetten. een daling van het aantal aangiften diefstal fiets in 2016 van 10% ten opzichte van 2015 bij een gelijkblijvende aangiftebereidheid. een kentering te weeg brengen in het normbesef van de burger ten opzichte van het stelen van een fiets of het kopen van een gestolen fiets. 3. Gemeente ( samenwerking met verschillende afdelingen) In dit hoofdstuk wordt kort omschreven uit welke deelprojecten het plan bestaat. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de planning van het uitrollen van de deelprojecten. Bij de aanpak van fietsdiefstal wil de gemeente de volgende partners betrekken; fietseigenaren; beheerders van fietsenstallingen ondernemers NS, ProRail Centrum voor fietsendiefstal (AFAC ligt) 4. Bewustwordingscampagne De aanpak van fietsdiefstal is effectief wanneer deze integraal vorm gegeven wordt, waarbij preventie en repressie hand in hand gaan. Fietseigenaren kunnen zelf veel doen om te voorkomen dat hun tweewieler gestolen wordt. Meer bewustwording en het bieden van handelingsperspectief zijn belangrijke ingrediënten voor een effectieve aanpak. Onderstaande aanpakken helpen om de lokale aanpak vorm te geven.

12 Noot: Bij dit projectplan wordt rekening gehouden met de hotspots, waar de parkeerplekken voor de fietsen onvoldoende aanwezig zijn. Bij deze hotspots zal er niet worden gehandhaafd en vinden er geen ruimingen plaats. Door de afdeling Ruimte wordt onderzocht op welke wijze rondom het winkelgebied meerdere fietsparkeermogelijkheden kunnen worden ingericht. (fietsenstallingen of objecten waar de fiets aan vast kan worden geketend) (nog geen planning bekend) Tevens is de afdeling ruimte in gesprek met NS/Prorail voor een (herinrichting) van station Bussum Zuid. Bij dit station zijn te weinig parkeermogelijkheden voor de fietsers. Indien de NS/ ProRail de keuze maakt om alleen de parkeerplekken voor fietsen uit te breiden en niet voor een herinrichting, zullen er naar verwachting in het tweede kwartaal bij het station Bussum-Zuid genoeg parkeerplekken voor fietsen zijn. 5. Toezicht en handhaving Door inzet van lokale partners te bepalen op basis van hotspots en hottimes en in afstemming met elkaar, kan fietsendiefstal efficiënter en effectiever aangepakt worden. 6. Het Centrum Fietsdiefstal De gemeente wil bij de aanpak samenwerking met het centrum Fietsdiefstal. Zij leveren diverse diensten waar onder Fietsgraveren, verwijderen weesfietsen De gemeente wil samenwerken met Centrum Fietsdiefstal omdat zij efficiënt weesfietsen kunnen verwijderen. Weesfietsen nemen soms meer dan 20 procent van de totale stallingscapaciteit in, reden genoeg om weesfietsen te verwijderen. Wanneer fietsen tijdens een ruimingsactie worden meegenomen gaan ze naar een fietsdepot voor tijdelijke opslag. De eigenaar van de fiets kan de fiets tegen betalen ophalen in het depot. Medewerkers van het fietsdepot controleren alle binnengebrachte fietsen op fietsdiefstal. Handhaving draagt zo ook bij aan het opsporen van gestolen fietsen. Weesfietsen worden dertien weken lang opgeslagen. Hierna kan de gemeente ze doorverkopen of vernietigen. 7. Preventieteams Om fietseigenaren bewust te maken van hun eigen mogelijkheden om diefstal van hun fiets te voorkomen, kunnen preventieteams worden ingezet. Op basis van de (hotspots) diefstallen kunnen specifieke gedragsregels worden ingesteld. Het preventieteam houdt (informeel) toezicht, spreekt mensen aan en zorgt daarmee voor meer (sociale) controle. 8. Weesfietsen, fietswrakken en fout gestalde fietsen Weesfietsen, wrakken en foutief gestalde fietsen geven een verloederde indruk en zorgen voor minder stallingscapaciteit. Dit verhoogt de kans op criminaliteit. Door het regelmatig houden van opschoningsacties kan dit probleem worden aangepakt en daarbij kunnen fietsen direct op diefstal gecheckt worden.

13 9. AFAC (Light) Bij een AFAC (Algemene Fiets Afhandel Centrale) worden alle weesfietsen, fietswrakken en fout geparkeerde fietsen gedurende een bepaalde periode opgeslagen. Dit is dé manier om fietsdiefstal duurzaam tegen te gaan. 10. Inzet lokale media Het af en toe plaatsen van een persbericht over controles op het gebied van fietsdiefstallen/heling in de lokale/regionale krant of op internet, kan leiden tot een afname van het aantal fietsdiefstallen. Door middel van de media worden de burgers op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen op het gebied van de aanpak van fietsdiefstallen. In de lokale/regionale krant kunnen bijvoorbeeld cijfers worden vermeld van het aantal aangehouden verdachten/ aangetroffen fietsen bij een bepaalde controle. Daarnaast kan er uitgelegd worden wat men kan doen om diefstal te voorkomen of de opsporing te vergemakkelijken. In het belang van doeltreffende communicatie is het zinvol fietseigenaren onder te verdelen in Scholieren basisonderwijs Scholieren voortgezet onderwijs Studenten Treinreizigers Winkelend publiek ondernemers

Plan van Aanpak Inbraakpreventie

Plan van Aanpak Inbraakpreventie Veiligheid, Kabinet & Handhaving Plan van Aanpak Inbraakpreventie 2009-2010 4 mei 2009 [PvA_Inbraakpreventie1[1].doc] F003 ICT Pagina 2 van 14 Inhoudsopgave Hoofdst. Inhoud Pag. 1 Inleiding 3 2 Analyse

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4539980 Nummer 204 Vragen van het raadslid Schulten en van Wegen (BPA) inzake Woninginbraken,

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording raadsvragen over: Fietsendiefstallen bij het station Sassenheim - Besluitvormend

Onderwerp Beantwoording raadsvragen over: Fietsendiefstallen bij het station Sassenheim - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 20 december 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00965 Onderwerp Beantwoording raadsvragen over: Fietsendiefstallen bij het station Sassenheim - Besluitvormend Beknopte samenvatting

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

Plan van aanpak woninginbraken en andere high impact crimes gemeente Tiel

Plan van aanpak woninginbraken en andere high impact crimes gemeente Tiel Plan van aanpak woninginbraken en andere high impact crimes gemeente Tiel 1. Inleiding Woninginbraak behoort met geweld, straatroof en overvallen tot de High Impact Crimes (HIC). Voor deze delicten geldt

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein 20 15-010 Openbare orde & veiligheid Contactpersoon Maarten Meijerink Telefoon

Nadere informatie

Factsheet 9 Ontwikkeling woninginbraken periode t/m 30 april 2013

Factsheet 9 Ontwikkeling woninginbraken periode t/m 30 april 2013 Factsheet 9 Ontwikkeling woninginbraken periode t/m 30 april 2013 1. Cijfers woninginbraken Dit is inmiddels de negende factsheet sinds september 2010 met informatie over de cijfers op het gebied van woninginbraak

Nadere informatie

Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing!

Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing! Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing! Wat kunt U deze avond verwachten? Afwijkend gedrag herkennen, Een verdachte situatie herkennen, Situaties

Nadere informatie

Centrum Fietsdiefstal ALGEMENE FIETS AFHANDEL CENTRALE (AFAC) AFAC light. www.centrumfietsdiefstal.nl

Centrum Fietsdiefstal ALGEMENE FIETS AFHANDEL CENTRALE (AFAC) AFAC light. www.centrumfietsdiefstal.nl Centrum ALGEMENE FIETS AFHANDEL CENTRALE (AFAC) AFAC light www.centrumfietsdiefstal.nl www.centrumfietsdiefstal.nl Voorwoord Het Centrum presenteerde in 2009 de AFAC-methode. AFAC staat voor Algemene Fiets

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst veilig wonen. [Naam spreker]

Voorlichtingsbijeenkomst veilig wonen. [Naam spreker] 14 09 17 Voorlichtingsbijeenkomst veilig wonen [Naam spreker] Programma Babbeltrucs, woningovervallen en woninginbraken 1. Hoe, wanneer en waar gebeurd het? 2. Hoe te voorkomen? Zowel bouwkundig (Politiekeurmerk)

Nadere informatie

UITWERKINGSPLAN IVP 2012

UITWERKINGSPLAN IVP 2012 UITWERKINGSPLAN IVP 2012 In deze notitie staat de uitwerking van de prioriteiten voor het jaar 2012. Daarbij moet gesteld worden dat het niet moeilijk is om veel nieuwe projecten te bedenken. Van groot

Nadere informatie

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl Veiligheid Vleuten-De Meern 2014-2015 Wijkraadvergadering 16 maart 2015 Veiligheidscijfers stad Utrecht Ontwikkeling veiligheid in Utrecht geregistreerde criminaliteit 2011 2012 2013 2014 '11-'14 '13 -

Nadere informatie

Memo. aan. de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp. van. Veiligheid en wijken. 5 januari 2017

Memo. aan. de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp. van. Veiligheid en wijken. 5 januari 2017 Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp Veiligheid en wijken 5 januari 2017 Memo Hierbij treft u een kort memo aan over de voortgang

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Inbraakpreventie op Middelbare scholen Basisteam Hoorn

Inbraakpreventie op Middelbare scholen Basisteam Hoorn Inbraakpreventie op Middelbare scholen Auteur: R. Hart Status: Definitief 24 april 2015 Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Inleiding... 4 2. Probleemstelling... 5 2.1 Doelstelling... 5

Nadere informatie

Burgemeester. Aan de leden van de raadscommissie ABM

Burgemeester. Aan de leden van de raadscommissie ABM Burgemeester gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de raadscommissie ABM Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Datum 22 oktober 2012 Ons kenmerk Disclaimer:

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt. Muiderberg

WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt. Muiderberg WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt Muiderberg Welkom Wat is WhatsApp? Het doel van WhatsApp- buurtpreventie. Georganiseerde WhatsApp-groepen.

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

BABVI/U200801173 Lbr. 08/139

BABVI/U200801173 Lbr. 08/139 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Aanpak Fietsdiefstal uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U200801173 Lbr. 08/139 bijlage(n) datum 1 augustus 2008

Nadere informatie

Inbraakpreventie 28 november 2013

Inbraakpreventie 28 november 2013 Inbraakpreventie 28 november 2013 Politie Leiden e.o. POLITIE DEN HAAG Team LEIDEN-NOORD Teamgebied de gemeenten; Oegstgeest Leiden Noord Leiderdorp Wijkagenten van Leiderdorp Joop van de Pol Mart Roest

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015 Raadsinformatieavond Gemeente Woerden Bert Roemeling Petrie Velthof 12 februari 2015 Programma Functioneren Basisteam De Copen Taak & functie wijkagent Persoonsgerichte aanpak Politie(criminaliteits)jaarcijfers

Nadere informatie

Voorkom diefstal uit woning

Voorkom diefstal uit woning Voorkom diefstal uit woning Wijkagent Joanne Kodde Joanne Kodde 0900-8844 Werkzaamheden Eerste aanspreekpunt Langslepende problematiek Netwerk Projecten 2 Cijfers s Heer Arendskerke Woninginbraken in 2015?

Nadere informatie

Aanpak overlast geparkeerde fietsen Werkomschrijving

Aanpak overlast geparkeerde fietsen Werkomschrijving Aanpak overlast geparkeerde fietsen Werkomschrijving Doel: Om het stationsgebied en de binnenstad bereikbaar te houden voor onder andere nood- en hulpdiensten en leefbaar en veilig te houden voor omwonenden

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Algemeen doel Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten

Nadere informatie

AANHANGSEL TOT DE HANDELINGEN VAN DE GEMEENTERAAD (vragen van de fractie CDA) No. 14/34 Rijswijk, 28 oktober 2014

AANHANGSEL TOT DE HANDELINGEN VAN DE GEMEENTERAAD (vragen van de fractie CDA) No. 14/34 Rijswijk, 28 oktober 2014 AANHANGSEL TOT DE HANDELINGEN VAN DE GEMEENTERAAD (vragen van de fractie CDA) No. 14/34 Rijswijk, 28 oktober 2014 14.107220 Onderwerp: Schriftelijke artikel 43 vragen met als onderwerp Dring aantal inbraken

Nadere informatie

Factsheet 12 Ontwikkeling woninginbraken periode t/m 21 december 2014

Factsheet 12 Ontwikkeling woninginbraken periode t/m 21 december 2014 Factsheet 12 Ontwikkeling woninginbraken periode t/m 21 december 2014 1. Cijfers woninginbraken Sinds september 2010 wordt u periodiek geïnformeerd over de over de cijfers op het gebied van woninginbraak

Nadere informatie

PROJECT FIETSDIEFSTAL PEELLAND (HELMOND / GEMERT-BAKEL)

PROJECT FIETSDIEFSTAL PEELLAND (HELMOND / GEMERT-BAKEL) PROJECT FIETSDIEFSTAL PEELLAND (HELMOND / GEMERT-BAKEL) 1. Waarom een project fietsdiefstal Binnen het Integraal Veiligheidsplan Peelland hebben de gemeenten Helmond en Gemert- Bakel fietsendiefstal benoemd

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN AANPAK AUTOKRAAK

OVERZICHT MAATREGELEN AANPAK AUTOKRAAK OVERZICHT MAATREGELEN AANPAK AUTOKRAAK U neemt via onderstaande tabellen kennis van de maatregelen die binnen de categorieën Veilig ontwerp (I), Bewustwording (II), Toezicht en Handhaving (III) en Samenwerken

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF. Vergadering van 29 september Onderwerp: Raadsmededeling over: Motie VVD Babbeltrucs - Informerend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF. Vergadering van 29 september Onderwerp: Raadsmededeling over: Motie VVD Babbeltrucs - Informerend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 september 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00743 Onderwerp: Raadsmededeling over: Motie VVD Babbeltrucs - Informerend Beknopte samenvatting: Op 18 juni 2015 heeft uw raad

Nadere informatie

Integraal project woninginbraken

Integraal project woninginbraken Beknopt verslag bijeenkomst woninginbraken d.d. 22 maart 2012 Locatie: raadszaal gemeentehuis, Leudalplein 1 Heythuysen Aanwezig: Diverse buurtcoördinatoren en vertegenwoordigers Dorpsraden Gemeente: BOA

Nadere informatie

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min.

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min. Burgemeester Uw contact R.J. van der Laan T (020) 540 42 20 F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de raadscommissie ABM Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst.

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Tijdens het persoverleg op 24 januari 2012 heeft burgemeester Schmidt de politie(criminaliteits)cijfers 2011 gepresenteerd en geduid.

Tijdens het persoverleg op 24 januari 2012 heeft burgemeester Schmidt de politie(criminaliteits)cijfers 2011 gepresenteerd en geduid. RAADSINFORMATIEBRIEF R. ^ -O gemeente WOERDEN Van burgemeester mr. H.W. Schmidt Datum april Portefeuillehouder(s) : burgemeester mr. H.W. Schmidt Portefeuille(s) : Openbare orde en veiligheid Contactpersoon

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Aan : Betreffende : Gemeentebestuur en politie zetten sterk in op preventie bij aanpak woninginbraken!!!

Aan : Betreffende : Gemeentebestuur en politie zetten sterk in op preventie bij aanpak woninginbraken!!! POLITIEZONE GAVERS HARELBEKE-DEERLIJK Tel : 056/733.511 Fax : 056/733.529 PZ GAVERS 8530 HARELBEKE Deerlijksesteenweg 43 Datum : 18/10/2013 Afzender : Dit is een bericht van de POLITIEZONE GAVERS BIN-BERICHT

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Buurtpreventie in Noordveen

Buurtpreventie in Noordveen Buurtpreventie in Noordveen Programma Welkom, Kees Meijer wijkregisseur Gemeente Zutphen Politie, Wijkagenten Wilco van Dijk en Yilmaz Ulucay Wijkteam Noordveen, Chantal Elskamp Gemeente Zutphen, wijkregisseur

Nadere informatie

dwijzer week 4 Zwolle Voordelige collectieve zorgverzekering

dwijzer week 4 Zwolle Voordelige collectieve zorgverzekering dwijzer week 4 Zwolle Voordelige collectieve zorgverzekering Doe ook mee in de Maand van de buurt! Kom naar de wijkdialoog In Diezerpoort vind je sinds het voorjaar van 2014 Het Huis van Vriendschap. Een

Nadere informatie

Uitvoeringsplan (woning)inbraak

Uitvoeringsplan (woning)inbraak Prioriteit Uitvoeringsplan (woning)inbraak Inleiding In de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) 1 heeft de raad (woning)inbraak als een van de 6 prioriteiten voor 2012 benoemd. Hiertoe is dit uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

24 maart 2015. Onderzoek: Veiligheid in uw buurt

24 maart 2015. Onderzoek: Veiligheid in uw buurt 24 maart 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Woningovervallen. juni 2010 Programma Veilig Wonen

Woningovervallen. juni 2010 Programma Veilig Wonen Woningovervallen juni 2010 Programma Veilig Wonen Het begrip woningoverval Verschillende categorieen door overvallers ingezet: Babbeltrucs om de woning binnen te komen Bij openen deur direct toegang verschaffen

Nadere informatie

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht.

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht. Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 05f"P;^W'^ Nummer: 14INT04379 Nota openbaar: Ja ui Minim mui min Onderwerp: Cameratoezicht rondom NS-station en het Componistenplein Advies:» De

Nadere informatie

WINTER PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen BEWAAREXEMPLAAR. genieten van de winter...

WINTER PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen BEWAAREXEMPLAAR. genieten van de winter... BEVEILIGINGS GROEP WINTER PREVENTIETIPS Ontspannen genieten van de winter... BEWAAREXEMPLAAR Goede preventie is belangrijk en schade voorkomen begint bij het nemen van de juiste maatregelen. NVD Beveiligingsgroep

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014.

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014. Keurmerk Veilig Ondernemen Veiligheidsanalyse 1-meting Plaats Winkelgebied Adviseur : Bergen op Zoom : Centrum : H.H.J. (Helga) van de Mortel Startdatum project : 26 september 2012 Versie, datum : 2, 13

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw

Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw VEILIG WONEN, PRETTIG WONEN U woont in een woning met het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Niet alleen uw woning, maar uw hele buurt is gebouwd op een zo groot mogelijke

Nadere informatie

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid.

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid. Gemeente Gefdermafsen Veiligheid 2015 Respons 147 Respondenten 147 respondenten (270Zo). De respons is iets lager dan in 2013 (340Zo). De gemiddelde leeftijd van panelleden is 53 jaar. Mannen (5107o) B

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2007-2016 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal februari 2017 In 2016 registreerde de politie voor Amersfoort 7.939 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Mij overkomt het niet, er is niets te halen in Weesp!

Mij overkomt het niet, er is niets te halen in Weesp! Mij overkomt het niet, er is niets te halen in Weesp! Maarten J. van Weel Directeur Adviesburo Alma Gecertificeerd preventieadviseur van het CCV Utrecht Adviseur Keurmerk Veilig Ondernemen Adviseur Senioren

Nadere informatie

Appendix 1, Items in experiment 1

Appendix 1, Items in experiment 1 Appendix 1, Items in experiment 1 Experimental items The items are presented in the following order 1. Gain-implicit 2. Gain-explicit 3. Loss-implicit 4. Loss-explicit The original tweets are marked with

Nadere informatie

5 plaatsen vingerafdrukken; laptop weg, mobiele telefoon weg, auto weg.

5 plaatsen vingerafdrukken; laptop weg, mobiele telefoon weg, auto weg. PD 1: 5 plaatsen vingerafdrukken; laptop weg, mobiele telefoon weg, auto weg. 12 vingerafdrukken 4 verschillende afdrukken. 1: Huiseigenaar (2 goeie vingerafdrukken) 2: Schoonmaakster (2 goeie vingerafdrukken)

Nadere informatie

Met een veilig gevoel van huis? Deur op slot. Een goed begin!

Met een veilig gevoel van huis? Deur op slot. Een goed begin! Met een veilig gevoel van huis? Deur op slot. Een goed begin! 50% van de inbraken kunt u eenvoudig voorkomen. 90% van de inbraken gebeurt door gelegenheidsinbrekers. 95% minder kans op inbraak? Lees deze

Nadere informatie

Illegale handel

Illegale handel Bijlage 4 Gebiedsscan 2014 Inleiding Per 1 januari 2013 is de nieuwe organisatie van de politie van start gegaan, de Nationale politie. Een gevolg hiervan is dat de voormalige politieregio Noord- en Oost-Gelderland

Nadere informatie

Voorwoord. Investeren in fijn wonen. Inbraak? Het zal je maar gebeuren! Resultaten onderzoek : Hoe tevreden bent u over uw woning

Voorwoord. Investeren in fijn wonen. Inbraak? Het zal je maar gebeuren! Resultaten onderzoek : Hoe tevreden bent u over uw woning 2 NWS Magazine nr. 3 3 Resultaten onderzoek : Hoe tevreden bent u over uw woning Voorwoord Investeren in fijn wonen Als u dit leest zijn de voorbereidingen voor de Uitbreiding dienstverlening begroting

Nadere informatie

Avondwandeling Weizigtpark. Algemeen 2 Overlastgevers 2 Verloedering, afval en zwerfvuil 3 Aanpassingen in de openbare ruimte 3 Groen 4 Verkeer 4

Avondwandeling Weizigtpark. Algemeen 2 Overlastgevers 2 Verloedering, afval en zwerfvuil 3 Aanpassingen in de openbare ruimte 3 Groen 4 Verkeer 4 Avondwandeling Weizigtpark Inhoud Algemeen 2 Overlastgevers 2 Verloedering, afval en zwerfvuil 3 Aanpassingen in de openbare ruimte 3 Groen 4 Verkeer 4 De stadsboerderij is een leuke aanvulling op het

Nadere informatie

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Hoe veilig is uw woning?

Hoe veilig is uw woning? Allianz Nederland Schadeverzekering Hoe veilig is uw woning? Inbraakpreventie Inbraakpreventie Inbraak in woningen komt helaas steeds vaker voor. In Nederland wordt naar verhouding zelfs vaker ingebroken

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht 2017 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Inhoud 1. Inleiding...2 1.1 Doel toezicht en handhaving...2 1.2 Geschiedenis...2 1.3 Inhuur bij Omgevingsdienst IJmond...2

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen van GroenLinks over fietsendiefstal. Alleen ter besluitvorming door het College.

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen van GroenLinks over fietsendiefstal. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van GroenLinks over fietsendiefstal Programma BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De fractie GroenLinks heeft schriftelijke

Nadere informatie

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Sinds kort staan er buurtcijfers over veiligheid op het internet van de gemeente Amsterdam. Ook de politie Haaglanden heeft een tijd geleden dit initiatief

Nadere informatie

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39 NOODNUMMER Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 9 De volgende vragen gaan over de LAATSTE keer dat u belde om de

Nadere informatie

Fietsdiefstal Onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal

Fietsdiefstal Onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal Fietsdiefstal Onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal Jeanette van t Zelfde (ANWB) Samenvatting Worden ANWB-leden beperkt in het gebruik van hun fiets door angst voor fietsdiefstal?

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht 7 op de 10 hoort niets na aangifte woninginbraak

Datum 7 april 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht 7 op de 10 hoort niets na aangifte woninginbraak 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m juni 2016 Afdeling Bestuur, Strategie en Veiligheid september 2016 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari juni 2016 Voor u ligt

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

A) Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

A) Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad Docs.nr 4526844 Nr. 2013-200 Vragen van raadslid Wim van Bekkum (CDA), over (Brom)Fietsen verwijderen uit stegen rond

Nadere informatie

Gemeente Marum. Beeld

Gemeente Marum. Beeld Gemeente Marum 2015 Gemeente Marum Beeld Onderdeel van het Basisteam Ommelanden-West BT Ommelanden West omvat 7 gemeenten: De Marne Winsum Bedum Zuidhorn Leek Marum Grootegast 1 gebiedsgebonden Operationeel

Nadere informatie

Buurtpreventie Gemeente Schinnen

Buurtpreventie Gemeente Schinnen Buurtpreventie 2015 Bewoners, politie en gemeente kunnen er samen voor zorgen dat de leefomgeving veiliger wordt. Samen met inwoners aan de slag om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten is ook het

Nadere informatie

Als ze er allemaal zo uitzagen

Als ze er allemaal zo uitzagen Als ze er allemaal zo uitzagen 1 Wijkbijeenkomst Pannenschuur 2 Veilig Wonen algemeen Whatsapp waarom Werking Whatsapp 3 Buurtapp Wijkagent Pannenschuur Welkom Cees Pasmans 4 Aantallen Aantal inbraken

Nadere informatie

Je laat je fiets toch niet pikken?

Je laat je fiets toch niet pikken? Je laat je fiets toch niet pikken? Integrale aanpak fietsdiefstal Dordrecht Pilot Stationsgebied Dordrecht, 22 mei 2014 Gemeente Dordrecht Openbare Orde en Veiligheid 1. Inleiding Nederland is een fietsland.

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Gemeenteraad Gooise Meren

Gemeenteraad Gooise Meren raad Gooise Meren Informatieve vragen van feitelijke/technische aard (in plaats van telefonisch contact) Van : Eijpe en Mastenbroek / CDA Datum indiening : 22-01-2016 Betreft : Aantal en verloop brandweervrijwilligers

Nadere informatie

Inleiding. Hoge urgentie en impact problematiek; concreet aanbod Taskforce. Belang effectieve aanpak: intensief, integraal en via verschillende sporen

Inleiding. Hoge urgentie en impact problematiek; concreet aanbod Taskforce. Belang effectieve aanpak: intensief, integraal en via verschillende sporen Van : Myriam Kooij MEMO Datum : 26 april 2013 Onderwerp : Terugkoppeling van de themamiddag woninginbraken 18 april 2013 te Almere Inleiding Het kán in Almere, het motto van de gemeente Almere, kan ook

Nadere informatie

Herhalingsoefeningen De Sprong, thema 6

Herhalingsoefeningen De Sprong, thema 6 Herhalingsoefeningen De Sprong, thema 6 Vocabulaire Oefening 1 Zoek de synoniemen bij elkaar de macht - de grondwet - de maatschappij - diverse - een belangrijke taak hebben - eens - in feite - lokaal

Nadere informatie

Onderwerp voortgangsbericht aanpak fietsdiefstal

Onderwerp voortgangsbericht aanpak fietsdiefstal Gemeente Den Haag Burgemeester Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitters van de Commissie VBF en VML Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSD/2008.146 - RIS 152791 Doorkiesnummer

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie