Secretariaat: Wilde Wingerd DC Helmond Penningmeester: Einthovenstraat EG Helmond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Secretariaat: Wilde Wingerd 16 5708 DC Helmond Penningmeester: Einthovenstraat 16 5707 EG Helmond"

Transcriptie

1 ANBI- gegevens Samenvatting en locatie informatie. Statutaire naam: Stichting Helmond- San Marcos, Wis en Waarachtig. Verkorte naam: Stichting Helmond-San Marcos RSIN of fiscaal nummer Contactgegevens Secretariaat: Wilde Wingerd DC Helmond Penningmeester: Einthovenstraat EG Helmond Bestuurssamenstelling Voorzitter: Charles de Theije Secretaris: Jan van Dijk Penningmeester: Jan Balvers Adviseur gemeente Helmond Jan Hendriks Beleidsplan O.a vastgelegd : Beleidsplan Stedenband Helmond San Marcos na 2015, november 2015 in samenwerking met de Gemeente Helmond. Beloningsbeleid Er worden binnen de stichting op geen enkele wijze beloningen verstrekt aan bestuurleden. Alle functies en lidmaatschappen zijn vrijwillige deelnames zonder betaling. De doelstelling: Het doel van Stichting Helmond-San Marcos is vooral het ondersteunen van initiatieven van de bewoners van San Marcos om verbetering te brengen in hun primaire levensbehoeften. Te denken is dan aan onderwijsdeelname voor alle kinderen, verbetering van schoolvoorzieningen, ouderenzorg, gezondheidszorg, schoon drinkwater,sanitaire voorzieningen. Beroepsscholing en ontwikkeling van kleinschalige economische projecten zijn speerpunten voor de komende twee jaar. Door de grote betrokkenheid van de gemeente Helmond bij de stedenband zijn er ook meer ondersteunende bestuurlijke contacten van gemeente naar gemeente. Daarbij wordt ook expertise op het gebied van kadaster, belastingen, huisvesting en economische ontwikkeling ingebracht. Verslag van de uitgevoerde activiteiten: Bezoek hiervoor van de website

2 Financiële verantwoording: Balans Stichting Helmond-San Marcos vanaf 31 december 2012 ABN-AMRO lopende rekening 6.505,06 Eigen vermogen ,80 ABN-AMRO spaarrekening , Totaal , ,80 Exploitatie overzicht Stichting Helmond-San Marcos over 2013 Inkomsten Uitgaven Giften en donaties 2.312,54 Bankkosten 63,81 Levende Kerststal Knippenberg College 3.895,00 Huur Party tent (levende kerststal ,50 Opbrengst houten vogeltjes / kalenders 494,20 Werkbezoek 3 pers. naar Nicaragua 4.491,48 Eigen bijdrage 3 pers.werkbezoek Nicaragua 4.491,48 Reiskosten vergaderingen 50,00 Opbrengst Muurschilder op project scholen 255,00 Bijdrage project Caminando Juntos ,00 Opbrengst Artimond 634,10 Ondersteuning project van Biel en Jena 545,20 Rente 145,56 Exploitatie tekort 3.035,61 Kasgeld 68, , ,99 Balans Stichting Helmond-San Marcos per 31 december 2012 ABN-AMRO lopende rekening 3.755,39 Eigen vermogen ,69 ABN-AMRO spaarrekening 9.734, , ,69

3 Bijlagen Beleidsplan / Stichting Helmond San Marcos Gemeente Helmond De stichting: De Stichting Helmond-San Marcos is in 1998 ontstaan uit een fusie van de Vriendengroep Helmond- San Marcos en de Stichting Wis en Waarachtig. Beide organisaties waren de Vriendengroep al vanaf 1987 betrokken bij de ontwikkelingen in Nicaragua in het algemeen en bij projecten ten behoeve van de bewoners van de stad San Marcos in het bijzonder. De gemeente Helmond heeft vanaf het begin regelmatig projecten ondersteund met subsidies. De laatste jaren is de gemeente een nog actievere rol gaan spelen in het stedenbandwerk, ook in de contacten naar de gemeente San Marcos. De stichting Helmond-San Marcos is als particuliere stichting lid van het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua (LBSNN) In samenwerking met het LBSNN en veel betrokken bewoners van San Marcos zijn kleine en ook grotere projecten opgezet. Veel infrastuctuur, sanitaire voorzieningen, schoon en bereikbaar drinkwater, kinderopvang, speelplaatsen en onderwijsvoorzieningen. Er liep een aantal jaren een landbouw-veeteeltproject Agropecuario. En voor dakloze ouderen werd het opvangtehuis HORIZONTE gebouwd. Na de bouw van dat tehuis is de exploitatie nog enige tijd ondersteund door de stichting. Geleidelijk kon die ondersteuning worden afgebouwd. Met hulp vanuit San Marcos zelf gaat Horizonte nu verder op eigen kracht. De stichting werkte aanvankelijk in San Marcos met een Nederlandse contactpersoon, die de projecten begeleidde, zoals ook bij andere stedenbanden gebruikelijk was. Zo woonde en werkte een lid van de Stichting er lange tijd, mevrouw Lies van Mierlo. De laatste jaren is dat werk overgenomen door een partnerorganisatie uit San Marcos zelf, de erkende NGO-instelling ACIDISAM. Uitgangspunten: - Ondersteuning moet gericht zijn op het ontwikkelen van eigen mogelijkheden van San Marcos. - Steun in de vorm van geld is steun om eigen productiemiddelen te kopen of te produceren. - Acties vanuit de regio of landelijk zijn gericht op bewustwording van de derde wereld problematiek. Zij zijn ondersteunend ten behoeve van de fondsenwerving - De stichting doet wat zij binnen haar kaders en inzet mogelijk acht. Dat betekent dat niet alle uitgangspunten van landelijke en\of gemeentelijke projecten ondersteund kunnen worden

4 Uitgangspunten van de Gemeente: De situatie van Het bestuur van de stichting vergadert maandelijks en neemt met een kerngroep van vrijwilligers de activiteiten door: de contacten met het LBSNN en andere instellingen, de lopende projecten in San Marcos, de plannen en acties om daar in het Helmondse bekendheid aan te geven en sponsors en ondersteuning voor te werven. Ook de adviseur van de gemeente Helmond neemt aan die besprekingen deel. Vooral vanaf 2007 is de gemeente Helmond daadwerkelijk gaan deelnemen aan het stedenbandwerk. De vorige burgemeester, dhr Fons Jacobs, heeft dat werk altijd bepleit in College en Raad een nam ook zelf deel aan werkbezoeken in Nicaragua. Concreet betekent het dat de gemeente met drie ambtenaren betrokken is bij de expertpoule van de stedenbanden. Zo is in het kader van het project LOGO SOUTH aan San Marcos en andere steden ambtelijk ondersteuning geboden op het gebied van kadastervorming, gemeentebelastingen, volkshuisvesting en economische ontwikkeling. Hiermee is een grote zorg van de stichting, voortzetting van de steun aan San Marcos, veiliggesteld. Tevens wordt de rol van de stichting anders. Meer en meer zal zij het particulier initiatief zijn. De rol van aanbrenger en uitvoerder van projecten zal veranderen in een meer volgende rol met eigen klemtonen en verantwoordelijkheden. Tekenend hierbij is de reis van maart 2009 naar Nicaragua door de vertegenwoordigers van de gemeenten en de particuliere stedenbandgroepen. De minister heeft de ontwikkelingszorg stopgezet in verband met de niet geheel democratische verkiezingen van november De opdracht die zij meekregen was het in stand proberen te houden van de samenwerking waarbij de NGO s zoals Acidisam. Duidelijk is dat de stichting Helmond San Marcos de gesprekspartner is van de gemeente in Helmond en in San Marcos. De projecten vanuit de LBSNN draaiden onder Caminando Junctos Caminando Juntos De deelname aan het Millenniumdoelenproject Caminando Juntos geeft Helmond-San Marcos een extra impuls en nieuwe activiteiten. Het project wordt opgezet met een achttal andere stedenbanden, het LBSNN en Hivos. Caminando Juntos komt in het kort hier op neer: Er wordt hier campagne gevoerd rond vooral twee van de Millenniumdoelen in Nicaragua: Onderwijsdeelname voor alle kinderen en Economische ontwikkeling. Er werkt ook een speciale campagnecommissie aan. Die campagneactiviteriten moeten jaarlijks van de ene kant bekendheid geven aan de situatie rond die Millenniumdoelen in Nicaragua. En van de andere kant moeten ze geld opleveren. Dat bedrag wordt verdubbeld door Hivos. En daarmee worden dan vervolgens in de Nicaraguaanse partnersteden projecten uitgevoerd. Die projecten moeten wel zijn onderbouwd met een degelijk plan, goed te keuren door een breed samengestelde C.J. commissie Wat de doelstelling en de inhoud van de projecten betreft, moet de besteding van de bijdragen van iedere stedenband alsvolgt worden verdeeld: 20% Onderwijsdeelname van alle kinderen, 20% beroepsonderwijs, 60 % economie, werk en inkomen. Helmond-San Marcos is in 2009 ingestapt in Caminando Juntos, zij het gezien de kosten nog niet integraal. Met name het onderwijsproject kreeg vorm. Voor San Marcos is de centrale doelstelling:

5 De 500 kinderen, die helermaal niet naar school gaan en de velen, die maar kort en onregelmatig komen, naar school zien te krijgen en op school zien te houden. In 2010 is er een projectgroep gestart om mee te doen aan Caminando Yuntos 2. Voor de looptijd van 4 jaar is de inzet per jaar wat door Hivos wordt verdubbeld. In het totaal gaat het dus over In 2011 is het eerste contract getekend en zijn de eerste projecten goedgekeurd. Met name de deelprojecten rond onderwijs waren en zijn een succes. Andere projecten bleven uit of zaten nog in de pijplijn. Tijdens het bezoek in 2011 zijn de eerste lokalen geopend. Laatste jaar van de bijdragen aan Horizonte was het jaar van de meer strikte verdeling %. Onderwijs voerde haar tweede jaar uit en scholing en economische projecten kwamen van de grond. Ook hier zijn de eerste handtekeningen gezet. Het woningbouwproject komt stil te liggen door het weigeren van de coöperaties een garantiestelling af te geven. De moeilijke positie landelijk van de coöperaties, de financiële positie en politiek klimaat veroorzaakt de koerswijziging Is het jaar geworden van de volgende zaken: Inkomsten: de projectgroep staat voor op de rol maar er is al aangegeven dat het onhaalbaar is gezien de crisis en het gebrek aan sponsoren. Het projectteam heeft een ambitieus plan ingediend. De inzet moet zo hoog mogelijk worden anders lopen de projecten vast. De inkomsten uit donaties, activiteiten en de gemeente hebben, samen met een aanvulling uit de reserve gezorgd dat bovenstaande inspanningverplichting is nagekomen. Uitgaven: 1. Onderwijsproject kan het derde jaar ingaan. Acidisam en de gemeente zijn leidend. 2. Het certificeren van bonenzaad gaat het eerste jaar in. 3. Het toerisme project is van start gegaan. 4. Horizonte is zelfvoorzienend maar is in april bezocht om de stand van zaken te beoordelen. 5. Kleine hulpvragen zijn zowel door de gemeente als de stichting worden gehonoreerd. 6. Laatste jaar om met projecten te komen en die in gang te zetten Inkomsten: het doel is om 50,000 te genereren. Uitgaven: projecten hebben een strikte uitlooptijd. Er kan geen verlenging plaatsvinden. Dus er moet strikt worden gepland. Als we voldoende afgedragen hebben is 2015 niet meer nodig om de pot vol te storten. De kans is klein dat het lukt dus zullen we 2015 nodig hebben om de projectgelden bij elkaar te krijgen. Nieuwe projecten zijn bijna ondenkbaar om twee redenen: 1. De inkomsten zijn bepalend voor de hoogte van de projectbijdrage van de lopende projecten. 2. De LBSNN bouwt de ondersteuning af. 3. Hivos zet geen verdubbeling meer in na Goedgekeurde projecten kunnen nog doorlopen tot eind In de eerste helft van 2015 moeten deze projecten financieel worden afgewerkt.

6 Ondanks de tijdsdruk worden in 2014 drie projecten voortgezet en vormgegeven: 1. Het zaadveredelingsproject en de ontwikkeling van de kleine boeren 2. Het scholingsproject basisschool en voortgezet onderwijs samen met Asidisam en de gemeente. 3. De tweede fase van de toeristische ontwikkeling, scholing,begeleiding en (micro) kredieten Inkomsten: Afhankelijk van afstorten en het betrekken van nieuwe sponsoren Uitgaven: afhankelijk van de nog lopende en goedgekeurde projecten. Deze uitgaven drukken niet op de projectgroep of stichting omdat het reeds beschikbaar gesteld geld is wordt een doorstart gemaakt zonder de LBSNN in de komende jaren. Bijlagen : Acties in Nederland 2012 MUURSCHILDEREN IN BRANDEVOORT De muurschildering van OBS Brandevoort, op grote panelen, werd vrijdag 16 november 2012 onder grote belangstelling onthuld door Mevrouw Blanksma, burgemeester van Helmond. *Ook in 2012 kwam er weer een Nicaraguaanse muurschilder naar een aantal gemeenten, waaronder ook Helmond. Leerlingen van Openbare Basisschool Brandevoort schilderden met Tania Gutiérrez Cerato. Hun werkstuk kwam tot stand in het kader van het Millenniumdoelenproject van het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua. Het maken van muurschilderingen is in Nicaragua traditie, Nicaraguaans cultureel erfgoed. Als Nicaraguanen ergens van overtuigd zijn, iets duidelijk kenbaar willen maken, zoals in de politiek bijvoorbeeld, is dat dikwijls sprekend en kleurrijk op straat te zien. Daarom schilderden de leerlingen van Brandevoort nu ook met Tania in die Nicaraguaanse traditie. Ook hún duidelijke overtuiging hebben zij op artistieke en kleurrijke wijze neergezet. Het is namelijk een van de Millenniumdoelen. IN 2015 GAAN ALLE JONGENS EN MEISJES NAAR SCHOOL. OOK IN ONTWIKKELINGSLANDEN. SCHOOL IS DE BESTE WERKPLAATS. In Nicaragua gaan nog steeds 1 op de 5 kinderen niet of nauwelijks naar school. En veel kinderen worden nog voor kinderarbeid ingezet. Daarom vindt dit Nicaraguaproject plaats. Stedenband Helmond- San Marcos deed mee, samen met het LBSNN en HIVOS. Het project onderwijsdeelname heeft tot doel: Ieder jaar opnieuw in San Marcos 150 kinderen in de basisschoolleeftijd meer op school krijgen en houden. In 2010 en 2011 is dat gehaald.

7 2013 MUURSCHILDEREN IN HELMOND OOST *2013 Katy Centano heeft op de Rakt in de Rijpelenberg en op de Korenaar in de wijk Brouwhuis samen met de kinderen in september twee mooie,sprekende en kleurrijke wandschilderingen gemaakt. Beide schilderingen zijn in de aula s van de school te bewonderen boven de computers. Bovenstaande thema s waren ook hier vormbepalend MUURSCHILDEREN IN HELMOND WEST *2014 Opnieuw worden twee scholen gevraagd om mee te doen aan de campagne samen met het inleefatelier INLEEFATELIER NICARAGUA Het project in Brandevoort is rond de muurschildering ook nog voortgezet met het Inleefatelier Nicaragua. Daarvoor is een kompleet Nicaraguaanse dorp opgezet met winkel, bedrijf, bank, school en woning, alles rond een dorpsplein. Door middel van allerlei rollenspelen maken Nederlandse kinderen zich actief een voorstelling van hoe daar in Nicaragua kinderen en volwassenen leven en werken. Zij leven zich dat bestaan daar in en maken Nicaragua zelf mee. Het Inleefatelier Nicaragua is een blijvend landelijk project van de stedenbanden en wordt ook op andere scholen gebruikt. In 2013 hebben de Rakt en de korenaar in Brouwhuis twee weken het inleefatelier ingezet. Acties in San Marcos Projecten In San Marcos a. Het bejaardenhuis Horizonte Na de voltooiing van de bouw drie jaar gelden is door de bewoners en leiding het huis in stand gehouden en zijn er tussen de 15 en 20 bejaarden opgevangen. Er is een bestuur waarvan mevr. Lies van Mierlo lid is en een directie die de leiding heeft over een aantal medewerkers. De stichting staat garant voor de salarissen en er is per maand 1000 nodig. Gestreefd wordt om het tehuis zelfvoorzienend te maken waardoor wij minder borg hoeven in te zetten en andere projecten kunnen ondersteunen. In de loop van de tijd hebben vooral scholen acties gevoerd voor dit tehuis. Zo ligt er geld klaar voor een uitbreiding die de zelfvoorziening zou stimuleren: een aantal aanleunwoningen voor de verhuur (.Actie Dr. Knippenbergcollege) De besluitvorming ter plaatsen laat echter te wensen over. Er zijn zonnepanelen aangeschaft om de energiekosten te drukken en zekerder te zijn van energie., Actie Carolus en kerststal). b. Jo si peudo het grote alfabetiseringsproject wat in het voorjaar van 2009 is afgesloten. In tegenstelling tot andere plaatsen is het project een succes in San Marcos. Het benodigde geld voor dit project is geschonken door de gemeente, 6000 en de stichting heeft 6000 bijgedragen uit sponsorgelden.

8 c. Contacten met Acidisam Acidisam is een NGO onder de vlag van Fodel met aan het hoofd mevr. Ana Darling Gonzales. Deze groep doet ontwikkelingswerk op lokaal niveau buiten de politiek om. Het zijn invloedrijke mensen door alle politieke groeperingen heen. De stichting probeert een duurzame samenwerking vorm te geven omdat zij in en door Sanmarcienzers is samengesteld. Tijdens het bezoek van de voorzitster is een overeenkomst getekend waarin we steun aan elkaar beloven. Met name het ondersteunen van de sportclub en de versterking van de organisatie zijn speerpunten die ondersteuning vragen. Uit de sponsorgelden kunnen kleine projecten gesteund worden. De stichting wil in de opbouwfase de kat uit de boom kijken hoe men met de ondersteuning omgaat. Projecten Het scholenproject In 2011 ging in San Marcos opnieuw een groep kinderen naar school, waarvoor dat eerder niet mogelijk was: 62 kwamen er voor het eerst. 89 kinderen kwamen er terug. Deze keer naar de drie basisscholen van Fernando Rojas. In dit tweede jaar van het Millenniumdoelenproject In 2015 Alle Jongens En Meisjes Naar School werd door de gemeente San Marcos met de vrijwilligersorganisatie ACIDISAM weer stevig ingezet op schoolbezoek in enkele zeer arme stadswijken. Zoals al in 2010 gebeurde in enkele buitengebieden, waar uiteindelijk 189 kinderen van 7 tot 13 jaar voor het eerst of opnieuw naar school gingen. Veel kinderen in Nicaragua komen immers niet en nog meer kinderen vaak heel kort en onregelmatig op school. In San Marcos komt 25 % van de met 6 jaar naar school komende kinderen niet toe aan het laatste jaar basisschool. Er is bovendien nog veel kinderarbeid. Kinderen vullen het gezinsinkomen aan op het land en op de markt. MAATREGELEN. In totaal werden 16 klaslokalen opgeknapt en beter gebruiksklaar gemaakt. Het Ministerie van Onderwijs gaf intensieve trainingen aan leerkrachten, om de vakbekwaamheid te vergroten, vooral ook gericht op intensievere contacten met de ouders. Ouders van niet schoolgaande kinderen werden door vrijwilligers opgezocht en bij elkaar gebracht rond het hoe en waarom van het naar school gaan. Een Nicaraguaanse deskundige verzorgde trainingen. Er werd waar nodig uitrusting verstrekt, die nodig is voor schoolbezoek: schoeisel, kleding, een tasje met schoolmateriaal. Ook meer boeken en didactisch materiaal op school. Er werd op toegezien dat kinderen niet met een lege maag op school zitten. Waar nodig werden maaltijden verstrekt.

9 WIE DRAAGT BIJ EN WIE DOET WAT De gemeente San Marcos kon enige bijdrage leveren in de renovatie van de 16 lokalen. Voor het totale scholenbestand van San Marcos is $ beschikbaar. Vanuit het fonds van de Stedenband Helmond-San Marcos, verdubbeld door het Landelijk Beraad Stedenbanden en HIVOS, werden de nieuwe daken voor de 16 lokalen bekostigd, de schooltoerusting, de leerkrachtentraining, de begeleiding van de ouders en een maaltijd op school. Voor een totaalbedrag van $ Voor betrokkenheid van ouders bij het schoolgaan maakten ouders bij toerbeurt zelf in groepjes eten klaar op school. En dat bleek goed te werken om de motivatie tot schoolbezoek bij kinderen en ouders te versterken. Het hele project werd ook in 2011 weer samen met school en gemeente gerund en financieel verantwoord door de NGO-groep ACIDISAM. ACIDISAM Deze Non-Gouvernamentele-Organisatie, NGO, bestaat uit vrijwilligers uit San Marcos zelf, die zich inzetten voor betere levensomstandigheden van alle inwoners. En ook voor meer betrokkenheid bij de gemeenschap San Marcos. Zo wil de groep meer kleine, economisch renderende activiteiten en ondernemingen van de grond krijgen. Schoolbezoek, alphabetisering van ouders en beter beroepsonderwijs zien ze daarbij als harde voorwaarden het scholenproject 2012 Het schooljaar in Nicaragua begint in februari. Het Millenniumdoelenproject Onderwijs wordt weer voortgezet. Activiteiten zijn gestart om een nieuwe groep van 150 kinderen voor het eerst en opnieuw naar school te krijgen. Nu weer van het platteland. Uit de tweede voortgangsrapportage van dit jaar van de gemeente San Marcos en ACIDISAM over het onderwijsproject binnen Caminando Juntos (Samen op weg, dat zijn alle projecten bij elkaar): 113 kinderen zijn in 2012 naar school gebracht in San Marcos, waarvan 107 begunstigd zijn met schoolpakketten, gefinancierd door Helmond binnen Caminando Juntos, Door het oogstseizoen zijn kinderen in San Marcos uit het school systeem gevallen. Geen van de nieuwe leerlingen vormde hier onderdeel van. Met de tweede uitbetaling zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: - Het klaslokaal is gebouwd. Hiermee worden 37 kinderen begunstigd; - 40 kinderen hebben gedurende 7 maanden voedselpakketten ontvangen; - Alle 107 tot doel gestelde leerlingen hebben hun schoolpakket ontvangen; - Ouders van nieuwe leerlingen en risico leerlingen hebben binnen 4 thema s sessies gevolgd; In het Millenniumdoelenproject CAMINANDO JUNTOS van de stedenbanden Nederland-Nicaragua komen ook steeds meer projecten, die economische ontwikkeling moeten gaan bevorderen van de grond. Meer werk, meer productie, meer inkomen. Ook in San Marcos.

10 TOERISME San Marcos heeft zeker mogelijkheden. Het klimaat is er gunstig, er zijn routes langs bezienswaardige traditionele koffieplantages, er zijn cultuurhistorische elementen zoals eeuwenoude grottekeningen, er is een beperkt aanbod horeca met mogelijkheden om te overnachten en veel passanten doen San Marcos al aan, op doorreis naar toeristisch al eerder ontwikkelde regio's, zoals Pueblos Blancos en Catarina. Er is een aantal kleine ondernemers, die een betere bedrijfsvoering nastreven en er zijn veel mensen die graag werken. Grupo Pellas, de organisatie die, met hulp van de ambassade, het MKB (Midden en Klein Bedrijf) in de toerismesector in Nicaragua stimuleert en ondersteunt, kwam met een ontwikkelingsplan voor San Marcos. Een aantal ondernemers in de sector komt in aanmerking voor een training in het maken van businessplannen, het runnen en versterken van hun bedrijf, het aftasten van de toerismemarkt, het plegen van acquisitie en het creëren van nieuwe activiteiten. Een evenemententerrein in ontwikkeling van de gemeente zelf past goed in deze plannen en biedt ruimte voor initiatieven: winkels, markten, kramen, exposities en optredens. Direct 25 kleine en middelgrote ondernemingen en indirect zo'n 150 gezinnen moeten van dit project kunnen gaan profiteren. Ook de bevolking van San Marcos als geheel komt deze toeristische inkomengenererende activiteit ten goede. Helmond-San Marcos, het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua en HIVOS brengen een fonds van $ bij elkaar voor dit project. CEPRODEL doet mee met Microfinanciering en is tevens de verantwoordelijke instantie voor de uitvoering van het project. Een kans voor kleine ondernemers en hun families. En voor San Marcos GECERTIFICEERDE ZAAIBONEN van boeren in San Marcos Er is de laatste jaren in Nicaragua meer vraag naar gecertificeerd zaadmateriaal voor de bonenteelt. Het Ministerie van Landbouw voert een actief beleid om geschikte grond van producenten te certificeren en het productieproces van zaad te controleren. Er is een staalkaart van eisen en voorwaarden ontwikkeld aan de hand waarvan boeren een certificaatsetiket kan worden verleend. In dit geval voor zaaibonen, die ze produceren en vermarkten. Het gerenommeerde instituut INTA levert voor starters gecertificeerde zaden, semilla registrada. Het geeft ook capaciteitstrainingen en begeleidt producenten namens het Ministerie. Het nationale zaadbedrijf INVERCAM garandeert de afname van de individueel met boeren afgesproken opbrengst.. Door het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN) is de opzet en werkwijze van het project in Nicaragua bestudeerd en met alle betrokkenen besproken. Vooral de onafhankelijke inbreng van het Ministerie geeft voldoende garanties voor een goede uitvoering van het businessplan, dat een looptijd heeft van 4 jaar. Helmond-San Marcos, het LBSNN en HIVOS nemen deze activiteit op in het Millenniumdoelenproject CAMINANDO JUNTOS. Een honderdtal kleine boeren in San Marcos worden in staat gesteld om deel te nemen. Op basis van de gegarandeerde afnameprijs en de geschatte opbrengst kan een boer ca. $ 400 netto verdienen per manzana (± m2). Aan het fonds dat door Helmond-San Marcos, het LBSNN en HIVOS bijeen wordt gebracht voegt CEPRODEL 40% microcrediet toe. Een kans voor de gezinnen van kleine boeren in San Marcos. Voor meer informatie: www. helmond-sanmarcos.nl

11 HELMOND MILLENNIUMGEMEENTE In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN-verband bij elkaar voor de zogeheten Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te vechten tegen armoede en honger, ongelijkheid tussen man en vrouw, milieuverontreiniging en HIV/AIDS en om in te zetten op verbetering van de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en schoon water. Deze beloften zijn samengevat in de acht Millenniumdoelen. De doelen moeten in 2015 gehaald zijn. De doelen zijn: Een Millennium Gemeente draagt samen met haar inwoners bij aan het behalen van de VN Millenniumdoelen. Zij doen dit door initiatieven uit de bevolking te stimuleren en door duurzaam beleid en eerlijke handel. Ongeveer 150 gemeenten doen al mee. Helmond is ook Millenniumgemeente

12 De gemeente Helmond ervaart dat we steeds meer partner worden op het internationale terrein. Die verantwoordelijkheid willen wij ook waar maken! Dat doen we door (bewust) verder te kijken dan de eigen grens, door het onderschrijven van de millenniumdoelen, door ons solidair op te stellen met de zwakkeren in deze wereld en door Helmond in Europees verband te profileren en initiatief in projecten te nemen. Aan de keuze om millenniumgemeente te worden liggen twee redenen ten grondslag. Op de eerste plaats willen wij het particulier initiatief een platform geven om te laten zien waar ze mee bezig zijn. Daarnaast willen we onze duurzaamheidmissie meer in kaart brengen. Ook in deze speciale krant kunt u lezen wat Helmond met enorm veel energie en talent doen om bij te dragen aan een betere wereld. En ja, die betere wereld begint nog steeds bij ons zelf! Helmonders zijn HELMONDIAAL.

RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente

RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente Inhoud 1. Inleiding 2. Millenniumgemeente wat is dat? 3. Landelijke VNG-campagne 4. Wat doet de gemeente al? 5. Waarom meedoen? 6. Waarom dit raadsvoorstel? 7. Wat gaat

Nadere informatie

Jaarverslag Millenniumplatform

Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform 2013 In 2008 heeft de gemeenteraad unaniem besloten onze gemeente uit te roepen tot Millenniumgemeente. Dit betekent dat de gemeente zich conformeert

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging:

Raadsvoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging: College V200801012 Onderwerp: Millennium gemeente Raadsvoorstel Inleiding: In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN-verband bij elkaar voor de Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

HELMOND MONDIAAL. Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers. in de periode 2014 tot en met 2018

HELMOND MONDIAAL. Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers. in de periode 2014 tot en met 2018 HELMOND MONDIAAL Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers in de periode 2014 tot en met 2018 Helmond Mondiaal 1 Inleiding Recente besluitvorming in de raad van Helmond leidt tot een andere

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kontaanoo

Beleidsplan Stichting Kontaanoo Beleidsplan Stichting Kontaanoo 2015-2018 Doelstelling stichting Kontaanoo De stichting zet zich in voor duurzame ontwikkelingshulp rond het thema onderwijs in Gambia. Hiervoor ontwikkelt de stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 4

Aan de raad AGENDAPUNT 4 Aan de raad AGENDAPUNT 4 ONGEWIJZIGD VASTGESTELD 5 JUNI 2008 Doetinchem millenniumgemeente 1. Inleiding In april 2007 lanceerde de VNG de campagne Millenniumgemeente. Met deze campagne wordt beoogd een

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.0081 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0081 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08.0824 Naam programma +onderdeel: Mondiale Bewustwording Onderwerp: Leiden Millenniumgemeente Aanleiding:

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010.

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. Stichting van Katoen stelt als doel bruikbare kleding geven aan mensen die het

Nadere informatie

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag april 2010 juni 2011 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Doelstelling stichting Jyambere... 5 3 Visie van de stichting Jyambere... 5 4 Werkwijze

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Abhilasa Global Serve. 2016-2018 ( 3 jaren)

Beleidsplan Stichting Abhilasa Global Serve. 2016-2018 ( 3 jaren) Beleidsplan Stichting Abhilasa Global Serve 2016-2018 ( 3 jaren) Adres: Secretariaat AGS Merwekade 69 311 TH Dordrecht E-mail: info@abhilasa-global-serve.nl Website: Abhilasa-global-serve.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van Jinotega Pagina 1 van 11

JAARVERSLAG 2013. Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van Jinotega Pagina 1 van 11 JAARVERSLAG 2013 Doelstelling Sinds 1 januari 2012 is de stichting Vrienden van Jinotega operationeel. De oprichting van de stichting markeert een omslagpunt in de samenwerkingsrelatie met Jinotega en

Nadere informatie

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag 2013 2014 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling... 5 3. Visie... 6 4. Werkwijze... 7 5. Partners van Jyambere in Rwanda... 8 5.1.

Nadere informatie

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 Kijk met je hart, kijk verder dan je ogen zien Versie 28-12-2013 Auteur: Bettie Ratuhaling VOORWOORD Voorbij de horizon liggen kleine eilandjes als kiezelsteentjes verstrooid

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Stichting Ommen Millenniumgemeente uitwerkingsplan 2012-2013. morgen is nu!

Stichting Ommen Millenniumgemeente uitwerkingsplan 2012-2013. morgen is nu! Stichting Ommen Millenniumgemeente uitwerkingsplan 2012-2013 morgen is nu! Stichting Ommen Millenniumgemeente (SOM) Ommen, juni 2012 1 0 inleiding Voor u ligt een uitwerkingsplan van de Stichting Millenniumgemeente

Nadere informatie

Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden

Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden Een voorstel voor Provinciale Staten van Gelderland en de Raden van de Gelderse gemeenten 7 juli 2015 Ramon Barends http://www.psp92.nl/gelderland/ Deze

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012)

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) 1 INLEIDING In 2012 heb ik in samen met mijn vader een reis door Sri Lanka gemaakt. Mijn vader is hier al meerdere malen geweest en kent de lokale bevolking. Hij

Nadere informatie

Oosterweg HD Wijchen. Jaarverslag 2014

Oosterweg HD Wijchen. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 1. Oprichting en doelstelling De Stichting Wijchen Wereldwijd is in 2009 ontstaan uit een samenwerking tussen De Rooms Katholieke parochie De Twaalf Apostelen en de Protestantse gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Lopende projecten 5 4. Vrijwilligers

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Stichting Walanta Jaarverslag 2014

JAARVERSLAG 2014 Stichting Walanta Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG 2014 2 3 Tegenwind. Vol enthousiasme zijn we het nieuwe jaar ingestapt - Go for it Soms zit het (l)even tegen..waardoor je niet kunt doen wat je je had voorgenomen. En dat is wat de bestuursleden

Nadere informatie

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013 Stichting Een School in Togo Jaarcijfers 2013 (Inclusief jaarrekening 2013) De School: Instituut Zamenhof, de naam van de School in Lomé, die is geopend op 13 september 2004. Het schoolbestuur is de Tietti-vereniging.

Nadere informatie

Via de griffier stuur ik u deze brief met bijgesloten een initiatiefvoorstel om van Uitgeest een Millennium Gemeente te maken.

Via de griffier stuur ik u deze brief met bijgesloten een initiatiefvoorstel om van Uitgeest een Millennium Gemeente te maken. D66 Uitgeest Aan de raadsleden van Uitgeest Betreft: Uitgeest, een Millennium Gemeente midden in de wereld Bijlage: initiatiefvoorstel Millennium Gemeente Uitgeest, 26 augustus 2010 Geachte collega raadsleden,

Nadere informatie

Stichting Support for Homa Hills

Stichting Support for Homa Hills Stichting Support for Homa Hills Rekening 2006 Rekening 2006 pagina 0 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Bestuurssamenstelling 3 Vaststelling rekening 3 Balans per 31 december 2006 - cijfers 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Transforming Culture Transforming Lives. Stichting Kalai Manram Dom H v/d Laanstraat 28 1064 DC Amsterdam

JAARVERSLAG 2014. Transforming Culture Transforming Lives. Stichting Kalai Manram Dom H v/d Laanstraat 28 1064 DC Amsterdam JAARVERSLAG 2014 Transforming Culture Transforming Lives Stichting Kalai Manram Dom H v/d Laanstraat 28 1064 DC Amsterdam KvK nr: 41189663 ING 635567 Utrecht Triodos bank 78.67.74.738 Utrecht kalaimanram@hotmail.com

Nadere informatie

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013.

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013. Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013. In het kader van voldoen aan de nieuwe ANBI regelgeving publiceren wij in dit document: Naam van de instelling: Stichting

Nadere informatie

Website Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording

Website Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording Website Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording Hier vindt u de officiële gegevens van de voedselbank zoals de fiscus die vraagt voor een ANBI erkende instelling. Naam Stichting Voedselbank Hillegom

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Umthombo

Stichting Vrienden van Umthombo Stichting Vrienden van Umthombo Beleidsplan(januari 2014) 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten, tevens geeft het inzicht in

Nadere informatie

Emerge Kinder Fonds Jaarverslag Inleiding Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2

Emerge Kinder Fonds Jaarverslag Inleiding Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2 Financieel Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

STICHTING ASIAN FOUNDATION ROTTERDAM. inzake de jaarrekening 2015

STICHTING ASIAN FOUNDATION ROTTERDAM. inzake de jaarrekening 2015 STICHTING ASIAN FOUNDATION ROTTERDAM inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Jaarverslag bestuur 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Toelichting

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com Jaarverslag 2014 Stichting Madamfo is opgericht in 1997 en ondersteunt in Ghana projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Madamfo is het Ghanese woord voor vriend. Stichting Madamfo Contactadres:

Nadere informatie

Oosterweg 4 6602 HD Wijchen Jaarverslag 2013

Oosterweg 4 6602 HD Wijchen Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 1. Oprichting en doelstelling De Stichting Wijchen Wereldwijd is in 2009 ontstaan uit een samenwerking tussen De Rooms Katholieke parochie De Twaalf Apostelen en de Protestantse gemeente

Nadere informatie

Stichting Wooninitiatief Culemborg. Jaarrekening

Stichting Wooninitiatief Culemborg. Jaarrekening Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave 1 verslag van bestuur 1.1 Oprichting 1.2 Doelstelling 1.3 Kamer van Koophandel 1.4 Samenstelling bestuur 1.5 Financiële positie 1.6 Activiteiten. 2.0 Begroting 2017 2.1

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013 Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013 Hier vindt u de officiële gegevens van de voedselbank zoals de fiscus die vraagt voor een ANBI erkende instelling. Naam Stichting Voedselbank Hillegom

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

STICHTING 2BAB FOUNDATION, NAARDEN

STICHTING 2BAB FOUNDATION, NAARDEN STICHTING 2BAB FOUNDATION, NAARDEN JAARREKENING 2014 INHOUD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 BLZ. BESTUURSVERSLAG 2014 1 JAARREKENING 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten 2014 3 Toelichting

Nadere informatie

Het email-adres van het bestuur is: bestuur@tinevanhoornfonds.nl. Bankrekening NL72 INGB 0000 6582 27

Het email-adres van het bestuur is: bestuur@tinevanhoornfonds.nl. Bankrekening NL72 INGB 0000 6582 27 Naam: Korte naam Stichting Tine van Hoornfonds Tine van Hoornfonds RISN 803802420 Postadres Website Tine van Hoornfonds Kagerstraat 7 2334 CP Leiden 071-5154121 www.tinevanhoornfonds.nl Email Het email-adres

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Stichting ASAP Projectvoorstel Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Februari 2012 Inhoud 1. Aanvrager... 2 2. Wie is stichting ASAP... 2 3. Doelstelling en werkwijze

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012

BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012 BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012 Inhoudsopgave I. Inhoudsopgave... 1 II. Inleiding... 2 III. Profiel... 3 IV. Werkzaamheden... 5 V. Werving van Inkomsten...

Nadere informatie

STICHTING 2BAB FOUNDATION, NAARDEN

STICHTING 2BAB FOUNDATION, NAARDEN STICHTING 2BAB FOUNDATION, NAARDEN JAARREKENING 2013 INHOUD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 BLZ. BESTUURSVERSLAG 2013 1 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 2 Staat van baten en lasten 2013 3 Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF)

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF) Stichting Labali O Aids F (LOAF) Stichting LOAF is opgericht in 2003 Fiscaalnummer 8129.39.451 KVK 140.76 464 Correspondentieadres: Beekstraat 38, 6231 LG Meerssen Bankrekeningnummer: NL51 INGB 000 95

Nadere informatie

Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg

Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg Stichting Vrienden van Grapevine Foundation www.gvfsa.org RSIN:8537.51.559 KVK:60063343 Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg Inhoudsopgave 1. Inleiding...2

Nadere informatie

Meerjarig beleidsplan

Meerjarig beleidsplan Meerjarig beleidsplan (2014-2019) 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen...

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland

Beleidsplan. Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland Beleidsplan Inhoud: 1. Inleiding 2. Voorhanden middelen 3. Criteria voor de toekenning van subsidies 4. Verwerving van nieuwe middelen 5. ANBI status 6.

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Stichting Domiliana, betrokken en actief op de Molukken Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Kernprincipes... 4 2.3 Werkzaamheden en activiteiten...

Nadere informatie

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 23 okt. 2015 - nr. 4

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 23 okt. 2015 - nr. 4 Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 23 okt. 2015 - nr. 4 Op de agenda 5 november 5 november 5 november 6 november 9 november 10 november inleveren Podiumuurtje groep 1/2A en

Nadere informatie

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013 Stichting Oekraine Projecten Jaarverslag 2013 Zwolle, 23 mei 2014 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Algemene informatie 2 Activiteiten en resultaat 2012 3 Verwachtingen en plannen voor 2014 3 Afsluiting

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 www.kinderfondsennederland.nl Stichting Kinderfondsen Nederland Beleidsplan 2016-2020 Inhoud Pagina 1. Inleiding beleidsplan 1 2. Stichting Kinderfondsen Nederland 1 3. Doelstelling

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Financieel Verslag 2012 Frans Coenen Penningmeester Beuningen, 23 april 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Balans per 31 december 2012... 4 Resultatenrekening 2012... 5 Toelichting resultatenrekening (uitgaven)

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Help de Indischen in Indonesia

Jaarrekening 2010 Stichting Help de Indischen in Indonesia Prinsenbeek 22 juli 2011 Jaarrekening 2010 Stichting Help de Indischen in Indonesia Jaarrekening over 2 juli 2010 t/m 31 december 2010 Stichting Help de Indischen in Indonesia Breda INHOUDSOPGAVE Verslag

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

1. Project titel. 2. Locatie. Land. Regio. Stad / Dorp(en) 3. Looptijd. Startdatum. Aantal maanden. 4. Doelstellingen. 5.

1. Project titel. 2. Locatie. Land. Regio. Stad / Dorp(en) 3. Looptijd. Startdatum. Aantal maanden. 4. Doelstellingen. 5. Aanvraagformulier Deel I : Het Project 1. Project titel 2. Locatie Land Regio Stad / Dorp(en) 3. Looptijd Startdatum Aantal maanden 4. Doelstellingen 5. Doelgroep Directe begunstigden + aantallen Sociaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Commissie Internationale Betrekkingen. januari 2016

Jaarverslag 2015 Commissie Internationale Betrekkingen. januari 2016 Jaarverslag 2015 Commissie Internationale Betrekkingen januari 2016 INLEIDING In het jaarverslag 2014 is uitvoerig ingegaan op het ontstaan van de commissie en de rollen/ positie die de commissie kreeg

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2015 (update)

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2015 (update) Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2015 (update) Versie 1.1 Inleiding Na de oprichting in 2013 stond het jaar 2014 in het teken van de projecten die gerealiseerd werden om het weeshuis The Farm

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2018

Beleidsplan 2016-2018 Stichting De Zeven Werken Beleidsplan 2016-2018 Eindhoven, november 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Stichting De Zeven Werken... 3 2.1. Visie... 3 2.2. Doelstelling... 3 2.3. Werkzaamheden... 3 3. Het

Nadere informatie

JAARVERSLAG Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van Jinotega Pagina 1 van 6

JAARVERSLAG Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van Jinotega Pagina 1 van 6 JAARVERSLAG 2012 Doelstelling Sinds 1 januari 2012 is de stichting Vrienden van Jinotega operationeel. De oprichting van de stichting markeert een omslagpunt in de samenwerkingsrelatie met Jinotega en

Nadere informatie

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 www.himalayawelfare.org 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van de Himalaya Welfare Foundation. De Stichting Himalaya Welfare is opgericht op

Nadere informatie

En toen werd het stil

En toen werd het stil En toen werd het stil Goed bezig was de eerste kop van deze inleiding. Dat was enkele dagen voor 14 mei. Samen met Lies hadden we gewerkt aan Rondje Helmond. Op 14 mei kwam het verschrikkelijke bericht

Nadere informatie

ANBI gegevens. Naam Instelling :Wereldwinkel Zelhem RSIN : 006708353. :Prinses Irenestraat 3A, 7021 CG Zelhem. Telefoonnummer :06 30085115

ANBI gegevens. Naam Instelling :Wereldwinkel Zelhem RSIN : 006708353. :Prinses Irenestraat 3A, 7021 CG Zelhem. Telefoonnummer :06 30085115 ANBI gegevens Naam Instelling :Wereldwinkel Zelhem RSIN : 006708353 Adres :Prinses Irenestraat 3A, 7021 CG Zelhem Telefoonnummer :06 30085115 E-mail adres: infowwzelhem@gmail.com Doelstelling In de Wereldwinkel

Nadere informatie

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Kaalmo relief and development organization 1 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow 2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow Inhoudsopgave Over Sparrow... 2 Doelstelling... 2 Christelijke grondslag... 2 Organisatiestructuur... 2 Werkgebied... 2 Visie op armoede en armoedebestrijding...

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Commissie Internationale Betrekkingen. februari 2017

Jaarverslag 2016 Commissie Internationale Betrekkingen. februari 2017 Jaarverslag 2016 Commissie Internationale Betrekkingen februari 2017 INLEIDING In het jaarverslag 2015 werd al een voorschot genomen op datgene wat op de overlegtafel van de commissie Internationale Betrekkingen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Beleidsplan. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Inleiding Nederland Cijfers. 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland

Beleidsplan. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Inleiding Nederland Cijfers. 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland Beleidsplan Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1. Nederland 1.2. Cijfers 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland 2.1. Oprichting 2.2. Maatschappelijke relevantie 3.1. Kinderen die

Nadere informatie

Stichting GHANA Medical Support. Ghames Foundation. Nieuwsbrief juli 2013. Geachte vrienden, sponsors en sympathisanten,

Stichting GHANA Medical Support. Ghames Foundation. Nieuwsbrief juli 2013. Geachte vrienden, sponsors en sympathisanten, Holland address: c/o J.W. de Rijke Wieldijk 5 3218 LL Heenvliet Telefoon +31 181 661451 of +31 10 2831105 Email: jan.derijke@nl.rmi-global.com ABN AMRO bank 50.07.96.009 ING bank 68.20.43.486 Stichting

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2013 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

Samenhangend met de ANBI-status dienen de volgende gegevens via de internetsite openbaar gemaakt te worden.

Samenhangend met de ANBI-status dienen de volgende gegevens via de internetsite openbaar gemaakt te worden. Samenhangend met de ANBI-status dienen de volgende gegevens via de internetsite openbaar gemaakt te worden. De naam: Stichting Vrienden van Westerhout c.a. te Alkmaar. Het RSIN-nummer: 819636824 De contactgegevens:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING TIMMERWERKPLAATS FERWOUDE BELEIDSPLAN 2016 2020 Stichting Timmerwerkplaats Ferwoude P/a de Finne 23 9022 AZ Mantgum Email Telefoonnummer: 058 250 29 20 KvK 856982477 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens:

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens: Jaarverslag 2014 Stichting Thomas Contactgegevens: Stichting Thomas Terrahof 13, 5044 RM Tilburg T: 06 1230 1226 E: info@stichting-thomas.nl W: www.stichting-thomas.nl KvK nummer: 41189730 RSIN: 009740235

Nadere informatie

Een aantal padres de familias heeft in 1995 een stichting opgericht, met als doel middelbaar onderwijs voor de Maya bevolking in Solola te realiseren.

Een aantal padres de familias heeft in 1995 een stichting opgericht, met als doel middelbaar onderwijs voor de Maya bevolking in Solola te realiseren. Stichting Maya School Guatemala nieuwsbrief december 2007 2003 Op de voorgrond de Padres de Familias, trots en blij met de school. De twee staande mannen hebben hun opleiding aan het Centro Educativo Comuniario

Nadere informatie

Beleidsplan 2013/2015. Stichting

Beleidsplan 2013/2015. Stichting Beleidsplan 2013/2015 Stichting Versie 1.2 dd 6 januari 2013 Inhoud: 1. Gegevens van de stichting 2. Contactpersoon 3. Doelstelling 4. Werkterrein 5. Activiteiten 6. Projecten 2013-2015 7. Fondswerving

Nadere informatie

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn.

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn. Stichting Ton Smits, Jaarverslag 2014 De Stichting Ton Smits is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1-1-2012 is de stichting een culturele ANBI (actief op het gebied van erfgoed

Nadere informatie

Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016

Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016 Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016 INHOUD 1. Inleiding pagina 3 2. Oprichting van MDA Nederland 3 3. Huidig bestuur van MDA Nederland 3 4. Statutaire bepalingen van MDA Nederland 4 5.

Nadere informatie

Inhoud. Jaarrekening 2014 pagina 2 van 9

Inhoud. Jaarrekening 2014 pagina 2 van 9 Vrienden van DOE Jaarrekening 2014 Inhoud Inhoudsopgave... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Algemene gegevens... 3 Voorwoord... 4 De school... 4 Experiment... 4 Situatie... 5 Organisatie... 5 ANBI...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotje Versie november 2016

Beleidsplan Stichting Lotje Versie november 2016 Beleidsplan Stichting Lotje Versie november 2016 Stichting Lotje www.stichtinglotje.nl info@stichinglotje.nl 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Lotje. Het plan omvat een overzicht van de

Nadere informatie

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden 2015 07 01 Stichting Burggravenlaan te Leiden ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden Doelstelling De stichting heeft ten doel het verwerven en in stand houden van cultureel erfgoed in de gemeente

Nadere informatie