Obama: aandacht voor klimaat, maar nog geen actie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Obama: aandacht voor klimaat, maar nog geen actie"

Transcriptie

1 dinsdag 5 maart jaargang 16 nummer 2 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage Abonneren via Groene proeftuin Acrres is een proeftuin in Lelystad waar tal van duurzame, innovatieve energievormen worden getest, zoals windturbines en algentechnieken. Ook verschillende toepassingen voor zonne-energie worden bij Acrres uitgeprobeerd. Lees meer op pagina 6. DOOR FRANK KOOLS De Amerikaanse president Barack Obama maakt in zijn tweede ambtstermijn klimaatbeleid tot een prioriteit. Maar voordat hij actie onderneemt, is eerst het Congres aan zet. De president maakte onlangs in zijn jaarlijkse State of the Union duidelijk dat klimaat en duurzame energie belangrijke thema s zijn voor zijn tweede ambtstermijn. Hij bracht recente rampen, zoals de orkaan Sandy en ernstige bosbranden, direct in verband met klimaatverandering. We kunnen ervoor kiezen om te geloven [ ] dat het volkomen losstaande gebeurtenissen zijn. Of we kunnen kiezen om het overweldigende oordeel van de wetenschap te geloven en iets eraan te doen voordat het te laat is. Hij riep het Congres op om actie te ondernemen, maar voegde daaraan toe: Als het Congres niets doet om toekomstige generaties te beschermen, dan doe ik het. Het Nederlandse investeringsklimaat holt achteruit Obama: aandacht voor klimaat, maar nog geen actie 5 Wetsvoorstel Obama leek op zijn wenken bediend te worden. Snel na zijn rede dienden twee progressieve Democratische senatoren een wetsvoorstel voor klimaatbeleid in. Zij willen een CO 2 -heffing introduceren voor de grootste vervuilers. De opbrengst moet gaan naar de ontwikkeling van duurzame energie en energiebesparingsmaatregelen. Maar hun voorstel lijkt weinig kansrijk. Ruud Bos, CEO GDF SUEZ Energie Nederland Column: Twee jaar na Fukushima De Republikeinen zijn tegen klimaatwetgeving en kunnen het voorstel blokkeren, met hulp van gematigde Democraten uit grote olie- en gasstaten en mijnbouwstaten, zoals West Virginia en Alaska. Heel verrassend is dat niet. De afgelopen jaren liep eerdere klimaatwetgeving steeds stuk op het verzet van de verenigde oppositie en gematigde Democraten. Daarmee was Obama nog niet volledig machteloos. Hij liet zijn ministerie van milieu (EPA) via Draait Groot-Brittannië de klok weer terug? Duitsland gedwongen meer tijd te nemen voor Energiewende uitvoeringsbesluiten klimaatbeleid voeren. In het kader van een bestaande wet op de bestrijding van de luchtvervuiling legde EPA energiecentrales maxima op voor de uitstoot van broeikasgassen op. Die regels hebben ertoe geleid dat bestaande kolencentrales vervangen worden door gascentrales en dat er amper nieuwe gebouwd worden. In de troontrede dreigde Obama met aanvullende uitvoeringsbesluiten, als het Congres andermaal niet met wetgeving komt. Maar voorlopig wil hij dat wapen nog niet inzetten. Mogelijk wacht Obama eerst de verkiezingen voor het Congres in 2014 af. Als de politieke kaarten dan nog niet anders geschud zijn, kan hij het EPA-wapen alsnog inzetten. Een decennium werken aan de Warmtewet Tien jaar balanceren tussen consument en producent DOOR ALEXANDER HAJE Tien jaar heeft de Warmtewet erover gedaan om nu dan eindelijk van kracht te worden. In 2003 diende het CDA het initiatiefvoorstel voor een warmtewet in. Daarna volgde een lange weg van aanpassingen en wijzigingen. Eind januari werd de wet door minister van Economische Zaken Henk Kamp door Energie Actueel is ook digitaal beschikbaar: energieactueel.nl de Tweede Kamer geloodst. Er ligt nu een wet waar we mee uit de voeten kunnen. Als de Eerste Kamer akkoord gaat en het Staatshoofd zet haar of zijn handtekening, dan hebben we een Warmtewet, zegt Fokke Goudswaard, voorzitter van de groep warmtebedrijven binnen energiebrancheorganisatie Energie-Nederland. Hij zegt dat de branche-organisatie van warmtebedrijven al voor de indiening van het initiatiefwetsvoorstel door het CDA in 2003 in gesprekken met het ministerie van Economische Zaken heeft aangegeven dat een wettelijke regeling van het (gedeeltelijke) natuurlijke monopolie op grote warmtenetten een goede zaak is. Goudswaard: Dat is zo gebleven. Wij zijn blij dat er nu een Warmtewet is die consumentenbescherming biedt. Verbeteren en ontwikkelen Goudswaard: Alle Tweede Kamerfracties stemmen in met de Warmtewet. Ze menen dat het goed is voor consumenten dat er enige ruimte is voor het intact houden en verbeteren van bestaande warmtenetten en het ontwikkelen van nieuwe warmteprojecten. Wij zijn als brancheorganisatie blij met de uitgebreide behandeling en unanieme aanvaarding van de wet. De transparantie van de warmteketen en de beeldvorming over de bedrijven is erdoor verbeterd. In het verleden was er toch te weinig openheid. Kosten en opbrengsten vielen destijds op één grote hoop met de kosten en opbrengsten van alle andere activiteiten van de geïntegreerde energiebedrijven, zegt Goudswaard. Er waren te weinig prikkels of regels die inzicht in de productie, distributie en levering van elektriciteit, gas, warmte en overige diensten noodzakelijk maakten. Door wetgeving op het gebied van elektriciteit en gas en vrije leverancierskeuze is dat veranderd. Nu komt daar ook nog een Warmtewet bij. Lees meer op pagina 4 DONG en Siemens hopen met megaturbines op kostendoorbraak offshore wind Het Deense energiebedrijf DONG Energy hoopt met de plaatsing van de eerste twee 6 MW-turbines van Siemens op het Britse offshore windpark Gunfleet Sands in de Noordzee op een kostendoorbraak. De megawindturbines moeten aanzienlijk goedkoper kunnen gaan produceren dan tot dusver. Windenergieproductie is niet alleen duurzaam maar wel nog duur, beseffen alle energiepolitici en andere beleids-makers. In de concurrentie met gangbare (met fossiele brandstof gestookte) energiecentrales staan offshore turbines nog duidelijk op achterstand, maar er wordt dus wel aan gewerkt om die in te lopen. Het Deense bedrijf komt daarvoor met een simpele rekensom: De capaciteit van de megaturbines is 2,4 MW groter dan de oude voor Gunfleet gebruikte molens van 3,6 MW en vergen ongeveer half zoveel fundering en bekabeling. Dat levert een solide bijdrage op aan het goedkoper maken van energieproductie op zee, constateert Morten Hultberg Buchgreitz, topman van de windkrachtdivisie van DONG, dat het zeker niet bij de twee turbines wil laten. Proef op de som Al in juli vorig jaar kwam het energieconcern met Siemens tot een akkoord voor de levering van 300 stuks van het nieuwe type, de SWT Deze zijn allemaal bestemd voor Britse offshore windparken. Het type werd overigens in Nederland officieel door de fabrikant gelanceerd, namelijk op de Europese Offshore Windenergie Conferentie in Amsterdan in november Voorafgaand aan de plaatsing op Gunfleet Sands is op land proefgedraaid, ondermeer op het speciaal voor megaturbines ingerichte testcentrum Østerild in Noord-Jutland. Nu volgt dus de proef op de som in het milieu waar ze voor bedoeld zijn. Met een rotordiameter van 154 meter kunnen de molens per stuk 25 miljoen kilowattuur per jaar produceren. Dat komt overeen met het verbruik van huishoudens. De fabrikant heeft groot vertrouwen in de toekomst van het type. We verwachten dat het de nieuwe wereldwijde standaard voor windenergieprojecten wordt. Een volledige primeur hebben DONG Energy en Siemens met hun eerste 6 MW-turbines op zee desondanks niet. Vorig jaar maart gingen fabrikant Repower en de Belgische energieproducent C-Power de Deens-Duitse partners voor op het project Thornton Bank II, ongeveer 28 kilometer uit de Belgische kust.

2 2 ECONOMIEmarkt & bedrijven Trendsetter marktwerking fluit energiebedrijven terug Draait Groot-Brittannië de klok weer terug? DOOR ARJAN SCHIPPERS, LONDEN Twintig jaar geleden was Groot-Brittannië trendsetter in Europa met zijn liberalisering van de energiesector. Nu loopt het land weer voorop, maar dan in omgekeerde richting. De afgelopen jaren hebben de energiebedrijven op de Britse markt forse kritiek over zich heen gekregen. De Grote Zes zouden de markt hebben dichtgetimmerd, de consument te weinig keus laten, gasprijsverhogingen snel doorberekenen (maar prijsdalingen niet) en de tarievenstructuur voor de klant te ondoorzichtig hebben gemaakt. Brits kernenergieprogramma in het slop Het Britse kernenergieprogramma is illustratief voor het onvermogen van de markt zelf om bij tekortkomingen van de markt de noodzakelijke investeringen te doen. Toen een jaar of vijf geleden het groene licht werd gegeven voor de bouw van nieuwe kerncentrales, zei de toenmalige Labourregering dat kernenergie niet zou worden gesubsidieerd. De particuliere sector moest de nucleaire kar zelf trekken. De huidige conservatief-liberale regering nam dat adagium over. EDF, eigenaar van vrijwel alle Britse kerncentrales, kondigde aan vier nieuwe reactoren te willen bouwen. Ook andere bedrijven, waaronder RWE en E.On, toonden belangstelling. De regering wees acht locaties aan voor nieuwe centrales. Maar de een na de ander trok zich terug, vanwege de hoge kosten en omdat zij meer zekerheid wilden over de toekomstige inkomensstroom. RWE en E.On ontdeden zich van hun Horizon joint-venture. Het NuGen consortium van Iberdrola en GDF Suez heeft een investeringsbesluit uitgesteld tot En het enige Britse bedrijf met nucleaire ambities, Centrica, trok zich onlangs terug uit de gezamenlijke plannen met EDF. Het Franse staatsbedrijf zet nu de regering flink onder druk in de onderhandelingen over de gegarandeerde prijs voor kernenergie onder de CfD-regeling. Alleen met voldoende garanties van de staat en een hoog subsidieniveau zullen er nieuwe kerncentrales worden gebouwd. Toezichthouder OFGEM begon in 2010 een onderzoek en concludeerde na enkele maanden dat er onvoldoende concurrentie was. De Grote Zes (E.On, RWE, EDF, SSE, Centrica en Scottish Power) moesten meer ruimte laten aan nieuwkomers op de Britse markt en klanten moesten makkelijker prijzen kunnen vergelijken. Vorig jaar werd een overeenkomst bereikt met de energieleveranciers over te nemen maatregelen, maar dat ging premier Cameron kennelijk niet ver genoeg. Afgelopen oktober beloofde hij opeens dat energiebedrijven zouden worden gedwongen hun laagste tarieven te hanteren. Dat heeft hij niet waar kunnen maken, maar het geeft wel aan hoe bereidwillig de regering is om in te grijpen in de energiemarkt. Heft in handen Die bereidheid blijkt ook uit de nieuwe Energiewet, waarmee de regering stevig het heft in handen heeft genomen om de energievoorziening vorm te geven. Groot-Brittannië staat de komende jaren voor de zware opgave ruim 20 gigawatt aan oude kolen- en kerncentrales te vervangen, bij voorkeur door duurzame opwekkingscapaciteit. Het gaat miljarden kosten om de voorzieningszekerheid op peil houden, terwijl er ook een energietransitie moet plaatsvinden. De regering schat dat er tot 2020 ongeveer 135 miljard euro moet worden geïnvesteerd. De Europese brancheorganisatie Eurelectric en ook de Europese Investeringsbank hebben gezegd dat het moeilijk zal zijn marktpartijen zoveel te laten investeren. De Britse Energiewet moet de overheid de middelen in handen geven om die investeringen te stimuleren. Het voornaamste instrument daarvoor zijn de Contracts for Difference (CfD s). Dat zijn langetermijncontracten, die een vaste prijs garanderen voor koolstofarm geproduceerde stroom. Eigenlijk een beetje als de oude Electricity Pool van voor de liberalisering. Gasgestookte centrales blijven achter de hand door een systeem van capaciteitsbetalingen. Regie Maar met deze CfD s bepaalt eigenlijk niet meer de markt, maar de overheid welke technologieën de voorkeur krijgen. Puristen zien dit als verstoring van de marktwerking, maar er is een goede reden voor de overheid om de regie naar zich toe te trekken en dat is dat de transitie naar een duurzamer energiesysteem meer coördinatie vergt dan was gedacht. Locaties voor windparken op land en zee, offshore windparken koppelen aan het transportnet, het zijn allemaal zaken waarbij veel partijen komen kijken. Daarbij is een goede planning van strategisch belang en schept duidelijke regulering zekerheid voor investeerders. De toegenomen staats-bemoeienis komt niet uit de lucht vallen. In 2009 al zei de toenmalige energieminister Ed Miliband, tegenwoordig oppositieleider: Duurzaamheid, zekerheid en betaalbaarheid zijn allemaal uitdagingen die de markt alleen niet kan oplossen. De markt dient het openbaar belang het best als er tegelijkertijd een strategische rol voor de overheid is weggelegd. Dat gevoel is sindsdien alleen maar sterker geworden. E.On overtreft verwachtingen, Iberdrola lijdt verlies op thuismarkt DOOR PETER WESTHOF Ondanks de negatieve economische omstandigheden weten Europese utilities nog steeds winst te boeken. E.On, Iberdrola en Eni schreven over 2012 zwarte cijfers. De drie bedrijven moesten wel enkele tegenvallers noteren. E.On overtrof de verwachtingen, maar moest de winstdoelstellingen voor het lopende jaar loslaten. De cijfers van Iberdrola in thuisland Spanje waren opnieuw negatief. De overzeese activiteiten konden de resultaten wat oppoetsen. Eni had last van zwakke resultaten bij onder meer zijn gasdivisie. Het Duitse E.On zag zijn nettowinst vorig jaar oplopen tot 4,3 miljard euro. Dit was beter dan analisten hadden verwacht. In 2011 hield het bedrijf onder de streep nog 2,5 miljard euro over. De winststijging over 2012 was onder meer te danken aan gunstige heronderhandelingen van gascontracten met het Russische staatsgasbedrijf Gazprom. E.On liet eind vorig jaar zijn winstdoelstelling voor 2013 van tussen de 3,2 en 3,7 miljard euro los, omdat de verschuiving naar duurzame energie zou zorgen voor grote uitdagingen. E.On moet zich op last van de Duitse regering voorbereiden op een exit uit kernenergie in Ook heeft het concern last van de moeilijke economische omstandigheden in Europa. Het rekent nu voor dit jaar op een winst van tussen de 2,2 en 2,6 miljard euro. Het bedrijf zet zwaar in op kostenbesparingen. Het heeft al plannen gepresenteerd voor de verkoop van onderdelen ter waarde van 15 miljard euro. Dit kan hopelijk zelfs oplopen tot 20 miljard euro, zei topman Johannes Teyssen bij de presentatie van de jaarcijfers. Het bedrijf moet misschien verlieslatende centrales sluiten om kosten te besparen. In reactie op de cijfers verloor het aandeel E.On bijna 1% op de Duitse beurs. Vorig jaar gaf het 15% van zijn waarde prijs, waardoor het het slechtst presterende aandeel in de Duitse hoofdindex was. Spanje Het Spaanse energieconcern Iberdrola opende eveneens de boeken over het afgelopen jaar. Dat gebeurde op 14 februari. Het boekte over 2012 een winst van bijna 3 miljard euro. De omzet kwam uit op 34,2 miljard euro. De nettowinst van de activiteiten in thuisland Spanje liep met 36% terug tot 862 miljoen euro. Hiermee komt Iberdrola op het winstniveau van het jaar 2000, ondanks dat het bedrijf sindsdien 20 miljard euro in Spanje heeft geïnvesteerd. De bijdrage van Spanje aan de nettowinst van Iberdrola is nog slechts 30% en dat is het gevolg van de economische crisis in het Zuid-Europese land. Naast Spanje vielen vorig jaar ook de resultaten in Brazilië tegen. Volgens JP Morgan staan de inkomsten van Iberdrola hier onder druk, omdat de Braziliaanse regering ernaar streeft de elektriciteitsprijzen met zo n 32% te verlagen. De Braziliaanse elektriciteitsprijzen behoren tot de hoogste ter wereld. Net als E.On wil Iberdrola een aantal onderdelen verkopen, in een poging de nettoschuld te verkleinen. In 2014 moet hierdoor 5 miljard euro worden bespaard, waardoor de nettoschuld wordt teruggebracht tot 26 miljard euro. Het aandeel Iberdrola klom licht, in reactie op de cijfers. De bekendmaking van een terugkoopprogramma van aandelen viel goed bij beleggers. Over geheel 2013 gezien vallen de prestaties van het aandeel Iberdrola op de Spaanse beurs tegen. Tabel stijgers en dalers Periode 15 januari t/m 25 februari 2013 best presterende Veolia Env 7.74 % Gasnatural - Union Fenosa 6.75 % Centrica 3.22 % National Grid Group 2.95 % Scottish & Southern % minst presterende International Power/GdF Suez % E.On -8.01% EVN % Iberdrola % Enel % Licht herstel Ook Eni wordt flink getroffen door de economische crisis, zo stelde het gas- en olieconcern bij de presentatie van de cijfers over Dat geldt met name voor de gasdivisie en de raffinageactiviteiten. Bovendien ziet het Italiaanse bedrijf slechts een licht herstel opdoemen voor de gasdivisie en zijn ook de vooruitzichten voor de verliesmakende raffinageactiviteiten vooralsnog niet positief. De oliedivisie deed het wel goed. Het bedrijf boekte over 2012 een nettowinst van 7,1 miljard euro. Dat was 2,7 procent meer dan in Eni had wel veel succes bij de zoektocht naar olie en gas. Op het gebied van exploratie was 2012 een recordjaar voor Eni. In Mozambique, de Barentszzee, Indonesië en andere delen van West-Afrika werd een voorraad aan olie en gas ontdekt, die gelijk is aan zes keer de jaarproductie van Eni. Ook profiteerde het van een stijging van de olieproductie in Libië. Hier zal de productie weer op het niveau komen te liggen van vóór de burgeroorlog in 2011.

3 3 ANALYSE energiebeleid Wiebe Draijer, voorzitter SER In alle rust werken aan een nationaal energieakkoord De Sociaal-Economische Raad (SER) treedt faciliterend op bij het tot stand komen van een nationaal energieakkoord. Werkgevers, werknemers, natuur- en milieu-organisaties, de energiesector en overheid zitten onder meer samen aan tafel, zegt Wiebe Draijer, voorzitter van de SER. Wij creëren de omgeving waarbij dat akkoord tussen deze partijen kan ontstaan. Het is belangrijk dat zij daar nu in alle rust aan kunnen werken. Na veel uitstel is de Britse regering er De SER organiseert de aanpak en de Column Kosten en baten van lokale energie-initiatieven Door Pieter Boot, verbonden aan het Planbureau voor de Leefomgeving. Maatschappelijk vallen de baten hoger uit dan de kosten als huishoudens vanaf 2020 de helft van hun stroomverbruik door wind zouden laten opwekken, concludeert een recente studie van Arcadis en andere organisaties: Lokaal energiek: centrale duurzame elektriciteit. Dat is mooi, maar hoeveel zijn wij en de opdrachtgever daar wijzer van geworden? Het idee was zo goed. Er is een sterke toename van het aantal lokale energieinitiatieven, dat wil zeggen collectieven van kleinverbruikers die decentraal energie willen produceren voor eigen verbruik. Gemeenten ondersteunen deze initiatieven vaak, dus het was niet zo n gekke gedachte als vraag te stellen: stel dat dit echt fors zou toenemen, zou dat maatschappelijke winst betekenen? Levert het welvaartswinst op, of is het opzet van het hele proces. De SER heeft ook de deelnemers uitgenodigd voor de vier gesprekstafels. Draijer. We begeleiden het tijdspad voor een breed gedragen energieakkoord. De partijen zullen zelf tot een akkoord moeten komen. Mijn rol is een omgeving te scheppen waarin partijen dat met elkaar gaan verkennen. Als ze het willen, komt het er, als ze het niet willen, komt het er niet. Als het nodig is schuif ik aan, als ik iets kan doen dan kom ik helpen. - Welke invloed kunt u uitoefenen om te komen tot een goed resultaat? vooral fijn voor alle initiatiefnemers? Dat liet de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) onderzoeken. Maar wat ga je precies na? Men besloot alleen te kijken naar elektriciteit en decentrale initiatieven gelijk te stellen aan zon en wind. Het maatschappelijke saldo was dan de winst aan minder CO 2, meer luchtkwaliteit, voorzieningszekerheid, tegenover de hogere kosten door investeringen in turbines en panelen, onbalans van het net en onderhoud afgezet tegen een elektriciteitspark dat zou blijven als het huidige. Zo berekend blijkt meer windenergie maatschappelijk rendabel, meer zon-pv niet. Maar zijn we hier veel wijzer door geworden? Ik denk het niet. Energiebesparing Heeft de kosten-baten analyse naar de goede dingen gekeken? Zijn mogelijke grote baten niet over het hoofd gezien? Lokale energiecoöperaties verschillen sterk van elkaar, maar willen vaak meer onafhankelijk zijn van grote buitenlandse ondernemingen. Wethouders willen de lokale gemeenschap versterken. Vaak wordt ook verondersteld dat iemand die eigen energie opwekt, daar bewuster en zuiniger mee omgaat. Werkloze bouwvakkers kunnen aan de slag. Boeren kunnen hun mest kwijt in biovergisters. Windmolens die gemeenschappelijk eigendom zijn, roepen minder weerstand op. Het is bijna onmogelijk deze drijfveren te vangen in een denkbeeldige helft van het elektriciteitsverbruik door wind en zon. Erger is dat het de wethouders en coöperatieleden wellicht op het verkeerde been zet. Immers, als je nadenkt over maatschappelijke baten, begint dat met energiebesparing. En energiebesparing is vooral warmte. Dus de grote baat verkrijgt de coöperatie door een bijdrage aan isolatie van huizen en bedrijven. De wethouder die in werkgelegenheid is geïnteresseerd, heeft ook baat bij isolatie omdat dat geld bespaart op de energierekening. Teveel en te weinig Er zijn natuurlijk plaatsen in ons land waar men in de buurt windmolens kan neerzetten niet voor niets zijn de grootste op wind gerichte coöperaties Zeewind en Deltawind te vinden in Goeree-Overflakkee en Zeeland. Men werkt daar aan een project van 100 MW rond de Krammer, waar de bevolking intensief bij wordt betrokken. Maar als de helft van de Nederlandse huishoudens windenergie krijgt, komt dat grotendeels van zee en wordt vooral geleverd door grote energieondernemingen. Innovatief, bijdrage aan nationaal doel maar niet lokaal. De studie gaat dus tegelijk over teveel en te weinig. Rare redenering Soms moet je maar erkennen dat iets niet goed is te meten en toch belangrijk is. Als je dan toch alles in cijfers wilt Draijer: Daar zijn allerlei middelen en mogelijkheden voor. Voordat partijen met elkaar aan tafel zijn gaan zitten, heeft eerst een uitvoerige verkenning plaatsgevonden. Je moet immers van te voren weten of er voldoende draagvlak onder partijen is om tot een akkoord te komen. Het antwoord op die vraag luidde: ja. We hebben eerst een traditioneel SER-advies uitgebracht aan het ministerie van Economische Zaken. Daarin zegt de SER dat het zinvol is om zo n akkoord vorm te geven en dat wij ons aanbieden om dat te organiseren. Er ligt met andere woorden dus al commitment om daadwerkelijk een akkoord te verkennen. Daarna start het proces om zo n akkoord vorm te gaan geven. Er zit een aantal heel ingewikkelde onderwerpen bij die partijen moeten afwegen om überhaupt te kunnen komen tot een akkoord. Dat proces moet de komende tijdlopen. De basis om met elkaar te praten is gelegd, het echt complexe traject moet nu nog volgen. Niemand kan in dit proces keihard op zijn strepen blijven staan - Hoe houd je zo n complex proces behapbaar en beheersbaar? Dat is inderdaad een van de meest ingewikkelde dingen. We hebben vier tafels samengesteld, met vier voorzitters en de uitgenodigde deelnemers. Het is hun taak om toe te zien dat zaken overzichtelijk en beheersbaar blijven. De eerste tafel richt zich op energiebesparing en decentrale hernieuwbare energieopwekking. Hoe kun je die meer ruimte geven en kanaliseren en zorgen dat ze consistentie in beleid krijgt? Door de vele wisselingen in beleid is dat tot dusver erg verward geraakt. Wat is er voor nodig om een ongebreidelde stimulans te geven aan decentrale energieopwekking en besparing? Bij de tweede tafel staat grootschalige energieopwekking en de industrie centraal. Welke prikkels leiden tot een versnelling van de verduurzaming van grootschalige opwekking en vergroting van efficiëntie van energiegebruik? Wat moet het Europese emissiehandelsysteem doen en kunnen? De derde tafel stelt de vraag centraal hoe Nederland meer geld kan verdienen met technologieën die we in huis hebben. De vatten, worden baten opgevoerd die me dubieus lijken. Zolang er een Europees CO 2 -plafond is door de emissiehandel, is de harde waarheid dat CO 2 -reductie bij ons kan leiden tot meer uitstoot van bruinkoolcentrales elders. Dat wisten de onderzoekers ook en dan is het onjuist aan de CO 2 -winst een hoge prijs te hechten omdat CO 2 -reductie zo n belangrijke lokale drijfveer is. Nog erger wordt het als het Centraal Planbureau als bewijslast wordt opgevoerd. Veel coöperaties vinden dat hun voorzieningszekerheid toeneemt door eigen opgewekte elektriciteit. De onderzoekers vertalen dit naar het nationale niveau en stellen dat de vierde tafel gaat over mobiliteit en transport. Hoe kun je in dat veld tot verduurzaming komen? Belangrijk is natuurlijk dat je een krukas hebt om die motor met vier cylinders goed te laten draaien, zodat het allemaal goed met elkaar communiceert. Een regiegroep helpt de tafels de doelen te bereiken. - Kunt u iets meer zeggen over de voortgang van het proces? Medio dit jaar zal er een akkoord moeten liggen. Wat zijn de grote struikelblokken? Ik wil daar inhoudelijk niet op ingaan. Gesprekken moeten nu vooral in alle rust en stilte plaatsvinden. Zonder dat daar camera s op staan gericht. Partijen zijn zich er heel goed van bewust dat gezamenlijk optreden bijdraagt aan de verduurzaming van ons land. Men begrijpt dat die doelstelling alleen gehaald kan worden met hele concrete middelen en maatregelen. Ook moet duidelijk zijn welke regelgeving en randvoorwaarden nodig zijn om dat in te vullen. Er zitten zeer diverse partijen aan tafel. En ja, er zijn ook veel tegengestelde belangen. Toch moet men nu zoeken naar oplossingen. Wat die zullen zijn, weet ik niet. Ik kan er ook niet op vooruit lopen. Dat zullen betrokken zelf moeten verkennen. Het is nu vooral erg belangrijk dat iedereen bereid is om in vertrouwen het gesprek met elkaar voort te zetten. Ik zie er persoonlijk op toe dat dat gebeurt in de juiste omgeving. Ik proef een ongelofelijke commitment om dit overleg een goede kans te geven. Er is scherpte bij alle partijen. Niemand kan in dit proces keihard op zijn strepen blijven staan. Het zou fantastisch zijn als we nu in staat zijn om deze koerswijziging voor Nederland te realiseren. voorzieningszekerheid zodanig door wind en zon wordt verbeterd dat de (risico-opslag van de) maatschappelijke discontovoet hierdoor gesteund door het CPB van 3 naar 2% verlaagd kan worden. Dat tikt natuurlijk aan. Dit leek me een rare redenering: waarom zou een brandstofmix in 2040 van wind, zon en gas zoveel zekerder zijn dan de huidige van gas, kolen, hernieuwbaar en kern? Mijn zegsman bij het CPB kon zich dan ook niet in het vermeende lagere risico vinden. Ergo: leve de lokale energie-initiatieven, maar daar hebben we deze studie niet voor nodig.

4 4 THEMA warmte Warmtelevering in Nederland onder druk Malaise in de woningbouw treft ook aanleg nieuwe warmtenetten woningen zijn aangesloten op een warmtenet Het energieverbruik in ons land wordt voor het overgrote deel bepaald door de vraag naar warmte; het is zo n anderhalf keer groter dan het energieverbruik voor elektriciteit. Een alternatief voor de verbranding van gas als warmtebron is het benutten van restwarmte, geothermie en warmte uit zonneboilers en biomassaketels via warmtenetten. Er zijn in Nederland ongeveer woningen aangesloten op een warmtenet. Daarvan is 60% aangesloten op een kleinschalig (lokaal) en 40% op een grootschalig warmtenet. De meeste grootschalige warmtenetten bevinden zich in Zuid-Holland. Gevolgd door Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Noord-Holland. Steden als Amsterdam, Rotterdam, Almere, Utrecht, Purmerend en Leiden beschikken over warmtenetten. Zuid-Holland heeft de grootste groeipotentie als het om toekomstige warmtenetten gaat. Een zinker met warmteleidingen wordt neergelaten in de Maas in Rotterdam. Het leveren van restwarmte draagt bij aan het behalen van de Europese energie-efficiencydoelstellingen. Door restwarmte uit elektriciteitscentrales en industrie te gebruiken voor verwarming van woningen wordt de CO 2 -uitstoot verlaagd. Het aanleggen van warmtenetten is daarom goed voor klimaat en milieu. Maar door de crisis staan initiatieven in die richting ook onder druk, zegt Herman Exalto, directeur Warmte en Koude van Eneco. Het energiebedrijf behoort met Nuon en Essent tot de grootste warmteleveranciers van ons land. Ook Exalto weet dat met de malaise op de woningmarkt de nieuwbouw kampt met een sterke terugval. Niet eerder heeft deze sector zulke zware klappen gekregen, waardoor er steeds minder Naast een Elektriciteits- en Gaswet is er na tien jaar ook een Warmtewet Deze wet schept duidelijkheid in relatie consument en producent Er was al een Elektriciteits- en Gaswet, nu is daar ook een Warmtewet bijgekomen, zegt Fokke Goudswaard, voorzitter van de groep warmtebedrijven van Energie-Nederland. En dat is een goede zaak. Er is nu eindelijk duidelijkheid voor consument en producent op het gebied van warmtelevering. Tien jaar lang is er gesleuteld aan en gediscussieerd over een Warmtewet. Nu gaat die er, tot tevredenheid van de energiesector, eindelijk komen. Terugblikkend constateert Goudswaard, die de ontwikkelingen nauwlettend heeft gevolgd, dat er duidelijkheid is gecreëerd in de rol die warmtebedrijven spelen. Niet zelden heeft hij zich verbaasd over de beschuldigingen dat warmtebedrijven torenhoge winsten maakten over de ruggen van de consument. De bewering dat warmtebedrijven hun klanten het vel over de oren halen, woekerwinsten maken en lak hebben aan de mening van consumenten en zakelijke afnemers is volstrekt onterecht gebleken. Energietoezichthouder NMa heeft in verschillende rapporten aangetoond dat de gemiddelde winstgevendheid van warmte juist aan de lage kant is. Beweringen dat bedrijven zich niet aan de - jaarlijks dalende - tariefadviezen hielden wordt gebouwd in Nederland. Ook hij hoopt dat met de maatregelen die het Kabinet nu wil nemen de dynamiek in de bouwsector kan worden hersteld. Exalto: De structurele afname in het bouwen van nieuwe woningen heeft vergaande consequenties voor warmtelevering en warmteprojecten. Minder woningen betekent gewoon dat de aanleg van nieuwe warmtenetten flink onder druk staat. Groeiperspectieven Veel van de uitbreidingen van warmtenetten in de afgelopen jaren kwamen voor rekening van nieuwbouw en uitbreiding van woonwijken, zegt Exalto. Ook bij Eneco concentreerde die groei zich op dat segment. Nu ligt de grote uitdaging veel meer in de aansluiting van bestaande bouw. Daar liggen met name de groeiperspectieven. Van nieuwbouw moeten we het nu niet hebben. Dat geldt niet alleen zijn daarmee onderuit gehaald. En ook de beweringen dat warmteafnemers teveel betaalden zijn nooit overtuigend aangetoond. Evenmin vond de NMa aanwijzingen voor de suggestie dat bedrijven voor binnen het concern geproduceerde warmte een andere prijs betalen dan voor extern ingekochte warmte. Kloppend Goudswaard is blij dat ook de Tweede Kamer nu in grote meerderheid vindt dat de hoogte en opbouw van de maximumtarieven van warmtebedrijven kloppen. En dat controle achteraf op het niet overschrijden van een redelijk rendement voldoende garanties biedt tegen misbruik van het gedeeltelijke monopolie. Dat afnemers van warmte niet op elk moment kunnen kiezen voor een andere leverancier, zoals sinds de marktliberalisering wel mogelijk is bij gas en elektriciteit, is onvermijdelijk, zegt Goudswaard. Dat komt doordat warmteprojecten beperkt in omvang zijn. Ze kennen één of slechts enkele producenten, distributeurs en leveranciers. En ze beschikken niet over een landelijke infrastructuur zoals bij gas en elektriciteit, waardoor ze niet met elkaar in verbinding voor Eneco, maar is een landelijk beeld. De aansluiting van nieuwbouwwoningen op warmtenetten vindt nog mondjesmaat plaats, zegt Exalto. Het aantal woningen dat in nieuwbouw wordt gerealiseerd is vele malen kleiner dan in de periode voor de economische crisis. Toen ging het nog om nieuwbouwprojecten van honderden woningen, nu spreek je over tien, twintig, dertig woningen. Met als gevolg dat vanuit bedrijfseconomisch perspectief het aanleggen van warmtenetten voor ons veel minder interessant is. Het kost doodeenvoudig te veel geld. Nieuwbouwwijken die gepland worden hebben bovendien te kampen met grote onzekerheid. Het is immers maar de vraag of zo n wijk wel volloopt met nieuwe bewoners. En dat zet extra de rem op de ontwikkeling van warmtenetten in nieuwbouwwijken. staan. Dat daarmee een consument, aangesloten op een warmtenet, het kind van de rekening is, is niet waar. De warmteconsument kiest immers bewust voor een bepaalde woning met een bepaald verwarmingssysteem. Indien hij het oneens is met zijn leverancier, dan kan hij daarvoor terecht bij de Geschillencommissie, de Consumentenautoriteit, rechter, gemeente, consumentenorganisaties, pers en politiek. In de praktijk zal dat overigens zelden gebeuren, verwacht Goudswaard. Verreweg de meeste klanten zijn tevreden met hun warmtelevering. Fokke Goudswaard (Energie-Nederland): De bewering dat warmtebedrijven woekerwinsten maken blijkt volstrekt onterecht. In die provincie wordt er warmte geleverd aan delen van Rotterdam, Den Haag en Leiden. Maar ook de glastuinbouw maakt gebruik van warmtelevering. In de meeste warmtenetten wordt restwarmte van elektriciteitscentrales of industrie gebruikt. De industrie levert warmte met een hoge temperatuur aan een primair net. Een onderstation geeft de warmte af aan een secundair net of distributienet. Die netten leveren vervolgens de warmte aan woningen. Kamerdossier in vogelvlucht Protesten tegen te hoge warmtetarieven staan in 2003 aan de wieg van het initiatiefvoorstel voor de Warmtewet, in de Haagse wandelgangen beter bekend als Kamerdossier Critici komen met berekeningen waarmee zij aannemelijk trachten te maken dat het NMDA (Niet Meer Dan Anders)-principe tot een lagere prijs moet leiden. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) pakt de boodschap op en komt met een consultatie over een wet naar model van de Gaswet. Maar een wetsontwerp blijft uit. De CDA-fractie verliest haar geduld en komt met het initiatiefwetsvoorstel Ten Hoopen & Hessels Er volgen vele versies via Nota s van Wijziging in het kamerdossier In 2005 verschijnt het eerste stadsverwarmingrapport van de Algemene Rekenkamer. De PvdA is bij monde van Diederik Samsom inmiddels mede-indiener van het initiatiefwetsvoorstel. In 2007 verschijnt een tweede rapport van de Algemene Rekenkamer De richtprijs voor de warmtelevering wordt bepaald na een studie van de NMa. In de wet wordt vastgesteld om dit te doen op basis van het NMDA-principe bij verwarming door gas. Vanuit brancheorganisatie EnergieNed is er kritiek op de interpretaties en berekeningen die hebben geleid tot de concept- Beleidsregel Redelijk Tarief van de NMa en de concept-amvb Warmtebesluit van EZ. Op 3 juli 2008 wordt het wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de VVD stemt tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 februari 2009 zonder stemming aangenomen. In overleg met de Tweede Kamer is afgesproken de wet op een aantal punten aan te passen voor ze in werking treedt. Nieuwe cijfers geven nieuw inzicht. De dubbele tariefregulering is complex en leidt tot onbedoelde extremen. Ook op andere punten zijn de uitvoeringsconsequenties onvoldoende doordacht EnergieNed dringt aan op goede informatie en op tarieven die niet zo laag mogelijk zijn maar die een redelijk totaalrendement geven; daarop besluit EZ tot een effectenonderzoek. Dit wordt uitgevoerd door de NMa. EZ heeft van de Kamer instemming gekregen om de behandeling van het Warmtebesluit uit te stellen tot na rapportage van het onderzoek. De uitkomsten van het effectenonderzoek geven aan dat het rendement te laag is voor fatsoenlijke continuïteit en investeringsinspanningen. De NMa komt vervolgens tot de slotsom dat de wet moet worden aangepast. EZ schaart zich achter deze bevinding De uitkomsten van het effectenonderzoek roept een aantal reacties op. Jan ten Hoopen, een van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel, zegt te twijfelen aan de juistheid van de berekeningen in het rapport: Is er geen fout gemaakt? Zijn de inkoopkosten warmte niet te hoog opgegeven? Het zou me niet verbazen als men hier een rookgordijn heeft opgehangen of onderlinge afspraken heeft gemaakt. Ook VEMW zet vraagtekens bij de juistheid van de uitkomsten van het effectenonderzoek Er ligt een wetswijziging bij de Tweede Kamer. Hierin blijft de tariefregulering beperkt tot één maximumtarief voor de afname van warmte voor consumenten én voor kleine bedrijven. De NMa houdt toezicht op de rendementen die warmtebedrijven maken De Warmtewet wordt op 30 januari behandeld in de Tweede Kamer na herhaald uitstel. Het wetsvoorstel wordt in de huidige vorm met algemene stemmen aanvaard. Wel geven de verschillende woordvoerders aan dat het wetsvoorstel zelfs na tien jaar niet perfect is. EZ-minister Kamp streeft ernaar om de Warmtewet op 1 juli dit jaar in werking te laten treden. Een evaluatie van de wet zal naar verwachting over drie jaar plaatsvinden.

Lokale economie profiteert van windenergie

Lokale economie profiteert van windenergie dinsdag 29 januari 2013 - jaargang 16 nummer 1 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar. Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Nederland ontbeert nieuwsgierigheid en gevoel van urgentie Dick

Nadere informatie

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50 ENERGIE Actueel Dinsdag 4 september 2012, jaargang 15, nummer 10 Tips voor de redactie Tips voor de redactie De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag

Nadere informatie

Gas blijft belangrijk de komende decennia

Gas blijft belangrijk de komende decennia dinsdag 4 maart 2014 - jaargang 17 nummer 2 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Schoonmaakrobot Een schoonmaakrobot voor windmolens van meer dan

Nadere informatie

Duurzame auto s testen

Duurzame auto s testen dinsdag 7 mei 2013 - jaargang 16 nummer 4 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame auto s testen Maar liefst dertig duurzaam aangedreven auto

Nadere informatie

Europese toezichthouders: Consument betaalt nog steeds teveel voor energie

Europese toezichthouders: Consument betaalt nog steeds teveel voor energie dinsdag 17 december 2013 - jaargang 16 nummer 10 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Fries zonnekarretje De elektromotor ligt klaar voor montage

Nadere informatie

Straatsburg redt Europese handel in emissierechten

Straatsburg redt Europese handel in emissierechten dinsdag 3 maart 2015 - jaargang 18 nummer 2 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 zie ook www.energieactueel.nl Plaatsing hart offshore windpark Medio februari is het transformatorstation

Nadere informatie

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50. Campagne moet graafschade verminderen

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50. Campagne moet graafschade verminderen ENERGIE Actueel Dinsdag 28 februari 2012, jaargang 15, nummer 3 Tips voor de redactie? Tips voor de redactie? De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag

Nadere informatie

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500. Ingrid Pouw (Essent) in serie Fresh Energy

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500. Ingrid Pouw (Essent) in serie Fresh Energy ENERGIE Actueel Dinsdag 27 november 2012, jaargang 15, nummer 14 Tips voor de redactie? Tips voor de redactie? De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag

Nadere informatie

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top dinsdag 11 november 2014 - jaargang 17 nummer 9 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame warmte Terwijl in Zuid-Holland de warmteprojecten zich

Nadere informatie

Moskou dreigt opnieuw met gasoorlog wegens associatieakkoord EU-Oekraïne

Moskou dreigt opnieuw met gasoorlog wegens associatieakkoord EU-Oekraïne dinsdag 12 november 2013 - jaargang 16 nummer 9 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Groene tractor In Leeuwarden is dit najaar een proef gestart

Nadere informatie

Aanpassing spelregels emissiehandelssysteem op stapel

Aanpassing spelregels emissiehandelssysteem op stapel dinsdag 28 januari 2014 - jaargang 17 nummer 1 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Energiesector heeft goede prestatie geleverd 3 Henk Don (ACM)

Nadere informatie

4-5 6. Opvolger De EU wil haar Raamwerk voor Klimaat

4-5 6. Opvolger De EU wil haar Raamwerk voor Klimaat dinsdag 10 september 2014 - jaargang 17 nummer 7 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Grootste zonnepark De zonnecentrale met 4.600 panelen van landbouwbedrijf

Nadere informatie

Uitwerking en uitvoering afspraken Energieakkoord cruciaal

Uitwerking en uitvoering afspraken Energieakkoord cruciaal dinsdag 10 september 2013 - jaargang 16 nummer 7 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Windpark van 1 miljard euro De bouw van het Windpark Noordoostpolder

Nadere informatie

4-5 7. Britten op zoek naar noodcapaciteit

4-5 7. Britten op zoek naar noodcapaciteit dinsdag 7 oktober 2014 - jaargang 17 nummer 8 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Green Powerbox Boren en zagen op groene energie. De Green Powerbox

Nadere informatie

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50. Atoomfysicus Wim Turkenburg

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50. Atoomfysicus Wim Turkenburg ENERGIE Actueel Dinsdag 6 november 212, jaargang 15, nummer 13 Tips voor de redactie? Tips voor de redactie? De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag

Nadere informatie

nucleaire veiligheid. Ze mikt nu op verbeteringen na elke periodieke controle.

nucleaire veiligheid. Ze mikt nu op verbeteringen na elke periodieke controle. dinsdag 2 juli 2013 - jaargang 16 nummer 6 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl De klant staat bij ons altijd centraal Duurzame educatie In Etten-Leur

Nadere informatie

Duitse Energiewende hervormd: complexiteit onderschat

Duitse Energiewende hervormd: complexiteit onderschat dinsdag 6 mei 2014 - jaargang 17 nummer 4 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl ArenA vol zonnepanelen De Amsterdam ArenA heeft binnenkort 4.200 zonnepanelen

Nadere informatie

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50 ENERGIE Actueel Dinsdag 25 september 2012, jaargang 15, nummer 11 Tips voor de redactie? Tips voor de redactie? De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag

Nadere informatie

Actueel. Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500. Oud VROM-minister Pieter Winsemius

Actueel. Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500. Oud VROM-minister Pieter Winsemius ENERGIE Actueel Tips voor de redactie? Tips voor de redactie? De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag persberichten en overige van belang zijnde mailings

Nadere informatie

Historisch compromis. NVB Dorette Corbey Energie-akkoord ontbeert impuls tot innovatie 12 ECN PBL VNO NCW ACM MIN. EZ. Het energie-akkoord: newton 1

Historisch compromis. NVB Dorette Corbey Energie-akkoord ontbeert impuls tot innovatie 12 ECN PBL VNO NCW ACM MIN. EZ. Het energie-akkoord: newton 1 november 2013newtonMagazine ter inspiratie van E.ON-relaties newton 1 ACM MIN. EZ VNO NCW ECN PBL 9 NVB Dorette Corbey Energie-akkoord ontbeert impuls tot innovatie 12 Het energie-akkoord: Historisch compromis

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50 ENERGIE Actueel Dinsdag 1 april 212, jaargang 15, nummer 5 Tips voor de redactie? Tips voor de redactie? De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag persberichten

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nieuwe energie Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nuon Maatschappelijk Verslag 2009 2009 in één oogopslag Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om energie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 460 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 januari 2014 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 315 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

10 jaar liberalisering Wat heeft het ons gebracht?

10 jaar liberalisering Wat heeft het ons gebracht? Kwartaalmagazine over energiebeleid nr 13 september 2008 www.lumen-magazine.nl markt maatschappij meningen Øystein Løseth, ceo van Nuon Een strategische partner kan ons helpen met het ontwikkelen van het

Nadere informatie

Stichting Essent Sustainability Development

Stichting Essent Sustainability Development MAART 2014 Stichting Essent Sustainability Development Eindrapportage MAART 2014 Stichting Essent Sustainability Development Eindrapportage Inhoud Informatie vooraf... 4 Inleiding Actuele situatie Essent

Nadere informatie