Het Transitietijdperk: vooruit naar vroeger

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Transitietijdperk: vooruit naar vroeger"

Transcriptie

1 Het Transitietijdperk: vooruit naar vroeger Jan Rotmans DRIFT-congres, 31 Oktober 2013

2 Beminde Gelovigen van de Kantelkerk gisteren ging ik naar de kantelkerk, u weet wel, zo n arena strijdperk, wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt wat ik daar zag heeft mij diep geraakt Jan Rotmans leidde daar een kerkdienst oh la, la, dat was nog eens een kerkdienst ole ola ole ola ole ola ole ola ole ola ole ola en ik bezweer u beminde gelovigen..

3 Transitie Exegese

4 1992 RIVM Global Dynamics and Sustainable Development Transitions on the Move (1994) transition is a process during which a phenomenon undergoes a shift from slow to rapid change followed by relative stability

5 1993

6 1997 transition: describes population, economy & environment dynamics

7 1997 describes trends in population growth, socio-economic development and the environment as a family of transitions. A transition is gradual shift in society from one mode of operation to another.

8 2000 A tipping point is that magic moment when an idea, trend, or social behavior crosses a threshold, tips, and spreads like wildfire. There are exceptional people out there who are capable of starting epidemics. All you have to do is find them

9 2000 Transities & Transitiemanagement: de casus van een emissiearme energievoorziening Transitiemanagement is het actief sturen op maatschappelijke transities. Het gaat om de beinvloeding van de snelheid van verandering van transities. In de voorontwikkelingsfase is de sturing gericht op leren en experimenteren.

10 2003 transitiemanagement is een evolutionaire vorm van sturing: bijsturen, beinvloeding en aanpassen. Praktisch betekent het: scheppen van voorwaarden en condities waaronder maatschappelijke vernieuwing kan plaatsvinden

11 2007 Het Wiel van Loorbach: transitiemanagement is zoeken, leren en experimenteren

12 2010 theoretical rooting of transition management in complex systems science and new forms of governance

13 2012 transitiemanagement is organisch ontwikkelen: richting geven en innovatieruimte bieden

14 Inzichten van 20 jaar Transitieonderzoek

15 Inzicht transities vaak uit kleine initiatieven van kleine groepjes mensen die elkaar versterken en een andere weg inslaan

16 Inzicht transities verlopen gesegmenteerd en gefaseerd. Het begint bij een elite, dan haakt een groter segment aan, dan een nog groter segment en uiteindelijk de massa

17 Inzicht transities bestaan uit weefsel van snelle & trage dynamiek evenementiële veranderingen : korte termijn (dagen) conjuncturele veranderingen : middellange termijn (jaren) structurele veranderingen : lange termijn (decennia)

18 Inzicht ruimte is een kern begrip bij het sturen van transities. ruimte: mentaal, organisatorisch, juridisch, financieel

19 Inzicht transitie is een machtswisseling. Een regime heeft de macht en wil die behouden. Niches willen macht ontwikkelen van onderop en een regime vormen

20 Inzicht Pinguin Filmpje

21 Staat van Transitie in Nederland

22 Transitiebeleid 4de Nationaal Milieubeleidsplan in 2001 transitie naar duurzame energievoorziening transitie naar duurzame landbouw transitie naar duurzame mobiliteit transitie naar duurzaam gebruik van biodiversiteit

23 Energie Transitie in 2001 gestart door het ministerie van EZ startte met een kleine groep, ontwikkelt zich tot groot netwerk lange-termijn visie is ontwikkeld [ waar willen we naar toe? ] 7 hoofdthema s zijn gekozen [platforms of arena s] 26 transitie paden opgesteld [ hoe van daar naar hier? ] 600 transitie experimenten [ implementeren paden? ]

24 Energietransitie 1 lange termijn visie Invloedrijke personen uit de energiesector Regie-orgaan Energietransitie (vh taskforce) 6 ministeries 6 DG overleg Interdepartementale Programmadirectie Energietransitie (Ministerie van EZ) IPE Ondersteunende staf 7 Transitie thema s PLATFORM NIEUW GAS PLATFORM DUURZAME MOBILITEIT PLATFORM GROENE GR.STOFFEN PLATFORM KETEN- EFFIICENCY PLATFORM DUURZAME ELEKTRIC. PLATFORM GEBOUWDE OMGEVING PLATFORM KAS ALS E.BRON SENTER NOVEM Platformsecretarissen 26 Transitie -paden 600 Transitie experimenten TRANSITIE-EXPERIMENTEN Vernieuwende energie- en technologiebedrijven en onderzoeksinstituten UKRondersteuning Koplopersloket

25 Deels Mislukt, En toch ander discours vanuit breed energie innovatienetwerk hoog ambitieniveau gekoppeld aan lange termijn opgave gedeeld toekomstperspectief vanuit lange termijn oriëntatie financiële impuls via innovatieagenda in regime verankerd portfolio aan transitie experimenten uniek beleidsexperiment

26 Historie Energietransitie breed milieubewustzijn milieubeleid project energietransitie 2013 Nationaal Energieakkoord

27 Historie Energiewende brede groene volksbeweging groene regeringscoalities fiscale vergroening: feed-in 2011 Fukushima: politieke wende

28 Essentieel Verschil Duitsland eerst volksbeweging, daarna beleid/politiek Nederland eerst beleid, daarna bredere beweging

29 Nederlandse Inertia 1. fossiele energie zit in ons DNA 2. macht van energieregime 3. overregulering en bureaucratie 4. falend duurzaam innovatiebeleid 5. gebrek aan politiek leiderschap

30 Duitse Snelheid 1. energiewende geworteld in jaren machtige beweging van onderop 3. feed-in tarief invoering 4. politieke invloed van Grünen 5. politiek leiderschap: Hermann Scheer

31 Evaluatie Duitsland neemt grote sprong en gok en kiest radicaal creëert chaos & weerstand, ook groene economie Nederland neemt kleine sprongetjes en kiest geleidelijk harmonie maar ook chaos, heeft last van Duitsland

32 in Duitsland machtswisseling in Nederland status quo

33 in Duitsland komt energie in handen van burgers, in Nederland nog lang niet

34 Regionale Transities Limburg Zeeland Texel Friesland Noord-Holland

35 Lokale Transities Rotterdam Schouwen-Duiveland Utrecht Amersfoort Van de Straat Friesland/Groningen

36 Transitie van Transities van nationaal naar regionaal naar lokaal van harde naar zachte thema s van overheid naar bedrijven & organisaties

37 Transitie in het sociaal domein

38 Drievoudige Dubbele Transitie Jeugd, Zorg, Welzijn - decentralisatie van rijk naar gemeenten - integratie van beleidsterreinen - bezuinigingen en efficiency operaties Transformatie = Cultuuromslag

39 Risico zelfde fouten maken op gemeentelijke schaal met minder geld en mensen gemeenten zijn nog niet klaar voor transitie

40 Transitie = Machtsverschuiving van overheid naar burger

41 Kantelperiode

42 Kantelperiode periode waarin heel veel tegelijk verandert is zeldzaamheid in de geschiedenis voorbeeld: eind 19 de eeuw moderniseringsproces fundament Nederland onderwijs, kiesrecht, zorg, sociale opbouw

43 Raad van State: Overgangsperiode Nederland bevindt zich momenteel in een overgangssituatie Crisis is niet van voorbijgaande aard, vergt structurele hervormingen Verhouding tussen staat en samenleving zal duurzaam wijzigen Voorkomen moet worden dat Nederland vastloopt in deze overgang Cumulatie van veranderingen heeft gevolgen voor functies van staat Nederland zal zich op deze vele veranderingen moeten instellen

44 Kantelperiode Opbouw van duurzame samenleving Transitie naar Samenleving 3.0 Voorontwikkelingsfase 25 jaar Doorontwikkelingsfase 25 jaar Verticaal Horizontaal Centraal Decentraal Top-down Bottom-up Tijd We zitten hier

45 Samenleving 3.0 do it ourselves society samenleving van onderop participatiesamenleving burgerkracht sociaal doe het zelven

46 Kantelfase energiebedrijven vallen om massale ontslagen in thuiszorg welzijnsorganisaties verdwijnen bouwbedrijven saneren op grote schaal

47 47 Landelijke dagbladen, artikelen met transitie

48 48 Landelijke dagbladen, artikelen met transitie

49 Wat betekent dat nu voor de overheid?

50 Faciliterende Overheid richting geven ruimte bieden

51 Richting Geven duidelijke, ambitieuze kaders stellen werken volgens heldere spelregels / principes afstemmen van ontwikkelingen in samenhang

52 Ruimte Bieden mentale, juridische, organisatorische, financiële ruimte belemmeringen wegnemen ongedachte coalities stimuleren

53 Faciliteren niet zelf organiseren, maar mogelijk maken dat anderen het zelf kunnen organiseren niet voor maar met mensen werken

54 Wat betekent dat nu voor bedrijven?

55 Transitie Strategie externe veranderstrategie samenwerking met niche-partners interne veranderstrategie friskijkers, dwarsdenkers, kantelaars

56 Transitie Strategie succesvolle bedrijven nemen tijd voor verandering creëren ruimte voor verandering vanuit lange termijn oriëntatie

57 Transitie Agenda 1. transitie binnen bedrijven & organisaties 2. transities binnen gemeenten 3. transities binnen onderwijs & financieel systeem 4. persoonlijke transitie

Energiewende vs Energietransitie

Energiewende vs Energietransitie Energiewende vs Energietransitie Jan Rotmans Amsterdam, 23-09-2013 www.twitter.com/janrotmans Cijfermatige Trends Energiemix Duitsland versus Nederland Duitsland Nederland kolen 25% 7% olie 34% 56% aardgas

Nadere informatie

Jan Rotmans. DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam. Augustus 2011

Jan Rotmans. DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam. Augustus 2011 Staat van de Energietransitie in Nederland Jan Rotmans DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam Augustus 2011 0. Management Samenvatting Tien jaar geleden startte het project energietransitie, na het verschijnen

Nadere informatie

Transities & Transitiemanagement

Transities & Transitiemanagement Transities & Transitiemanagement Een inleiding Vooraf Om de hardnekkige problemen in onze maatschappij aan te pakken, zijn ingrijpende veranderingen nodig. DRIFT (Dutch Research Institute For Transitions)

Nadere informatie

Nederland vooruit. Vakreferenten: Dr. C. Dieperink & Dr. E. Papies Liberal Arts & Sciences 11 April 2014

Nederland vooruit. Vakreferenten: Dr. C. Dieperink & Dr. E. Papies Liberal Arts & Sciences 11 April 2014 Nederland vooruit Een interdisciplinair onderzoek naar het huidige transitiebeleid in Nederland vanuit milieu-maatschappijwetenschappelijk en sociaal-psychologisch perspectief Maaike D. Homan 3855457 Renée

Nadere informatie

Jullie hebben van die leuke ideeën 1

Jullie hebben van die leuke ideeën 1 Jullie hebben van die leuke ideeën 1 Over de mogelijkheden en grenzen van lokaal sociaal ondernemerschap tussen overheid, markt en samenleving Erik Sterk Over sociaal ondernemerschap is de laatste jaren

Nadere informatie

De Sluipende Energierevolutie

De Sluipende Energierevolutie De Sluipende Energierevolutie ARN, Nijmegen 24 Mei 2013 Jan Rotmans www.twitter.com/janrotmans wie niet goed kijkt is verrast door de explosie aan lokale energie initiatieven, wie wel goed kijkt vindt

Nadere informatie

Transitieagenda voor Nederland

Transitieagenda voor Nederland Prof. dr. ir. JAN ROTMANS Transitieagenda voor Nederland Investeren in duurzame innovatie Prof. dr. ir. JAN ROTMANS Transitieagenda voor Nederland Investeren in duurzame innovatie Productie Annelies Bol

Nadere informatie

Duurzaam beleid naar een duurzaam Almere?

Duurzaam beleid naar een duurzaam Almere? Duurzaam beleid naar een duurzaam Almere? Een onderzoek naar de rol van de gemeente betreffende de toepassing van zonne-energie in de Schaalsprong. Bachelorthesis geografie, planologie en milieu (GPM)

Nadere informatie

MVO is niet Duurzaam

MVO is niet Duurzaam MVO is niet Duurzaam Masterclass Rotterdam 05 juli 2012 Prof. Jan Rotmans www.twitter.com/janrotmans MVO 3.0 MVO 1.0 jaren 80 / 90 van de vorige eeuw compensatiegedachte iets terug doen voor samenleving

Nadere informatie

Klein is het Meervoudige nieuwe groot overheidssturing in open, Loslaten, vertrouwen, dynamische en lerende verbinden netwerken

Klein is het Meervoudige nieuwe groot overheidssturing in open, Loslaten, vertrouwen, dynamische en lerende verbinden netwerken Meervoudige Een essay over de nieuwe rol ove r h e i d sstu r i n g i n o p e n, van het ministerie van Economische Zaken dynamische en lerende in de energieke netwerksamenleving netwerken Irini Salverda,

Nadere informatie

De energieke overheid

De energieke overheid De energieke overheid Visies op netwerkend samenwerken voor een groene en veerkrachtige economie De energieke overheid Greet Overbeek 1 en Irini Salverda 2 (red.) 1 LEI Wageningen UR 2 Alterra Wageningen

Nadere informatie

In het Oog van de Orkaan: van consument naar prosument

In het Oog van de Orkaan: van consument naar prosument In het Oog van de Orkaan: van consument naar prosument Jan Rotmans Capelle a/d IJssel, 20-02-2013 www.twitter.com/janrotmans We leven niet in )jdperk van verandering maar in een verandering van )jdperken

Nadere informatie

Stapjes in de goede richting: Innovatie voor duurzame ontwikkeling

Stapjes in de goede richting: Innovatie voor duurzame ontwikkeling Stapjes in de goede richting: Innovatie voor duurzame ontwikkeling Colofon Ontwerp en print: Datawyse Universitaire Pers Maastricht Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

De Topsector Energie en energie-innovatie. Inzichten van experts uit de gouden driehoek. PBL-notitie

De Topsector Energie en energie-innovatie. Inzichten van experts uit de gouden driehoek. PBL-notitie PBL-notitie De Topsector Energie en energie-innovatie Inzichten van experts uit de gouden driehoek Alexander van der Vooren en Jan Ros (alexander.vandervooren@pbl.nl) September 2014 PBL-publicatienummer

Nadere informatie

Ondernemers voor een duurzame economie

Ondernemers voor een duurzame economie Ondernemers voor een duurzame economie Jaarverslag De Groene Zaak 2014 JAARVERSLAG 2014 Ondernemers voor een duurzame economie Jaarverslag De Groene Zaak 2014 Ondernemers voor een duurzame economie Inhoudsopgave

Nadere informatie

Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis. Strategische Visie

Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis. Strategische Visie Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis Betaalbaar thuis, voor nu en later Thuisvester wil handelen vanuit een lange termijn visie

Nadere informatie

Sociale gemeenten. De kracht van nieuwe media. David Kok [red.]

Sociale gemeenten. De kracht van nieuwe media. David Kok [red.] 1 2 Sociale gemeenten 3 4 Sociale gemeenten De kracht van nieuwe media David Kok [red.] Eburon Delft 2013 5 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #socialegemeenten ISBN 978-90-5972-805-9 (paperback)

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

VITAAL PLATTELAND. De kracht van Drenthe

VITAAL PLATTELAND. De kracht van Drenthe VITAAL PLATTELAND De kracht van Drenthe Het is van alle tijden dat de samenleving beweegt, dat de bevolkingsopbouw en de bevolkingssamenstelling veranderen. Bewoners, beleidsmakers en experts bewegen mee.

Nadere informatie

Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek

Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek Dr. Roald Suurs Drs. Martin van de Lindt Ir. Mario Willems Drs. Ing. Joost Koch Dr. Rob Weterings Reflectieve Monitoring

Nadere informatie

Energielente op komst?

Energielente op komst? E 2013.02 Energielente op komst? De (on)macht van bottom-up en top-down in de energietransitie Auteurs Rick Bosman Flor Avelino Shivant Jhagroe Derk Loorbach Gijs Diercks Gerwin Verschuur Jurgen van der

Nadere informatie

MONITOR GROEN GELD VERDIENEN

MONITOR GROEN GELD VERDIENEN MONITOR GROEN GELD VERDIENEN Monitor Groen Geld Verdienen inleiding 1 NOV 2013 EEN UITGAVE VAN DE ECONOMIC BOARD UTRECHT Inhoudsopgave Gouden kansen in groene business-to-business Slechts een handjevol

Nadere informatie

14 Vlaanderen in transitie?

14 Vlaanderen in transitie? milieuverkenning 2030 345 14 Vlaanderen in transitie? Erik Paredis, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, UGent Erika Vander Putten, Fre Maes, mira-team, vmm Jan Larosse, Afdeling Ondernemen en Innoveren,

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Eric ten Pierick Silvia Goddijn Marieke Meeusen. Projectcode 30169. Maart 2006. Rapport 6.06.02. LEI, Den Haag

Eric ten Pierick Silvia Goddijn Marieke Meeusen. Projectcode 30169. Maart 2006. Rapport 6.06.02. LEI, Den Haag Naar een gereedschapskist voor transitiemonitoring Een verkenning van de bruikbaarheid van methoden, modellen en concepten uit de strategisch management-, diffusie- en sociale netwerkliteratuur Eric ten

Nadere informatie

Prijsbeleid vergt uithoudingsvermogen. Wat is nodig om de actoren te motiveren? Diana M. Vonk Noordegraaf Odette A.W.T van de Riet

Prijsbeleid vergt uithoudingsvermogen. Wat is nodig om de actoren te motiveren? Diana M. Vonk Noordegraaf Odette A.W.T van de Riet Prijsbeleid vergt uithoudingsvermogen. Wat is nodig om de actoren te motiveren? Diana M. Vonk Noordegraaf Odette A.W.T van de Riet TU Delft Faculteit Techniek Bestuur en Management dmvonknoordegraaf@yahoo.com

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

Radicale duurzame innovatie. Hoe fundamentele vernieuwing ontstaat in en tussen organisaties

Radicale duurzame innovatie. Hoe fundamentele vernieuwing ontstaat in en tussen organisaties HOOFDSTUK 5 Radicale duurzame innovatie. Hoe fundamentele vernieuwing ontstaat in en tussen organisaties Michel van Pijkeren, Guido Braam en Marijke Gijsbers Inhoud 5.1 Groeiende noodzaak voor fundamentele

Nadere informatie

Systeemanalyse duurzame gebiedsontwikkeling

Systeemanalyse duurzame gebiedsontwikkeling Systeemanalyse duurzame gebiedsontwikkeling (Transitie in energie en proces voor duurzame gebiedsontwikkeling) Bijlagerapport 03 1 Publicatie: februari 2011 Systeemanalyse duurzame gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving:

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving: Samen Werken aan Duurzame Energie 2014-2018 Slim klimaatbeleid van deze tijd Slim klimaatbeleid van deze tijd Over anderhalve maand vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarna zullen de collegeprogramma

Nadere informatie