Milieutrefdag 4 juni Samenaankoop van dakisolatie en zonne-energie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieutrefdag 4 juni 2009. Samenaankoop van dakisolatie en zonne-energie"

Transcriptie

1 Milieutrefdag 4 juni 2009 Samenaankoop van dakisolatie en zonne-energie

2 Samenaankoopacties Samenaankoopactie: Algemeen Verloop van een samenaankoop Voorbeeld SA isolatie: Stad Antwerpen

3 Samenaankoopacties: inleiding Hoe ontstaan : Tankslag Mortsel - Zonneslag SA Energieaudits isolatieslag Concept - Inwoners samenbrengen in groep aankopen korting - Gezamenlijk offertes aanvragen - (Technische) ondersteuning van de gemeente - Senibilisatie (Gemeente zet aan tot )

4 Samenaankoopacties: doel Doelstelling - Informeren, sensibiliseren, begeleiden bij SA rond REG / hernieuwbare energie - Goede kwaliteit aan scherpe prijs. Doelgroep - Inwoners die geïnteresseerd zijn in de aankoop van bepaald energietoepassingen.

5 Samenaankoopacties: inbreng Inbreng van de gemeente - Vraag en aanbod samenbrengen - Logistiek (infoavond opzetten, inwoners verzamelen) - Communicatie met installateurs/handelaars - Inhoudelijke bijdrage: doc opstellen, offertes vergelijken Inbreng lokale verenigingen - Meer draagkracht

6 Samenaankoopacties: inbreng Inbreng inwoners - Verenigen zich om korting te bedingen - Zetelen in werkgroep

7 Samenaankoopacties: Waarom? Waarom een SA? - Inwoners stimuleren om iets te doen - Snel en direct veel mensen bereiken - Technische ondersteuning bieden - Grotere hoeveelheid lagere prijs - Geslaagde voorbeelden

8 Samenaankoopacties: SO Link met de samenwerkingsovereenkomst Dit project sluit aan bij het onderscheidingsniveau van het Thema Energie van de SO voor gemeenten: Actieve sensibilisatie (Artikel 3 onder titel 6.3)

9 Samenaankoopacties: Welke? Welke SA? - Isolatieslag: SA van isolatie (Bv. SA A pen) - Zonneslag: SA van zonthermische en PV panelen - SA Energieaudits - Andere?

10 Samenaankoopacties: Verloop? Hoe verloopt een samenaankoopactie? Overleg Info 1 Werkgroep Info 2 7 maand Bestellen Cursussen

11 Samenaankoopacties: Verloop? Overleg Overleg Info 1 Werkgroep Info 2 Bestellen Begin van de actie binnen de gemeente - (dak)isolatie, zonne-energie, energieaudit? - Stappenplan / procedure opstellen - Eisen opgelegd door de gemeente vastleggen - Ev. Technisch advies inwinnen - Contact VIBE/Tandem Cursussen

12 Samenaankoopacties: Verloop? Overleg Info 1 Info 1 Werkgroep Info 2 Bestellen Cursussen ± 2 maanden Inwoners informeren Stap 1: bekendmaking project - Project bekend maken via lokale pers (persbericht, krant, tv, website, VIBE ) - Info-avond organiseren: datum vastleggen, takenverdeling, programma, spreker zoeken... - Offerteaanvraagformulier opstellen Uiterste indiendatum vastleggen Werkgroep interesse? Interessante info opvragen

13 Samenaankoopacties: Verloop? Overleg Info 1 Info 1 Werkgroep Info 2 Bestellen Cursussen ± 2 maanden Inwoners informeren Stap 2: Organisatie info-avond - Korte inleiding - Presentatie om het project voor te stellen - Presentatie over het thema (Isoleren van daken, bio-ecologische isolatiematerialen, zonne-energie ) - Oplijsten geïnteresseerden - Oplijsten deelnemers werkgroep

14 Samenaankoopacties: Verloop? Overleg Info 1 Werkgroep Werkgroep Info 2 Bestellen Cursussen ± 3à4 maanden Werkgroep 6 à 8 geïnteresseerde inwoners - Potentiële kopers - Evaring in / basiskennis van het thema - Bereid zijn om keren samen te komen Vragen: - 1 of 2 werkgroepen? (zonthermisch/pv); (Doe-het-zelf/ aannemers); (hellende/platte daken)

15 Samenaankoopacties: Verloop? Overleg Info 1 Werkgroep Info 2 Werkgroep Bestellen Beslissen ± 3à4 maanden Werkgroep WG 1/2: Offertevraag opstellen Taken: - Tijdslijn opstellen - Nakijken geïnteresseerde potentiële kopers - technisch & administratief eisenpakket - beoordelingscriteria & hun weging - Lijst handelaar / aannemers / installateurs - Hoe & wie communiceert? - Opmaken begeleidende brieven - Offertevraag versturen

16 Samenaankoopacties: Verloop? Overleg Info 1 Werkgroep Info 2 Werkgroep Bestellen Beslissen ± 3à4 maanden Werkgroep WG 3/4: offertes vergelijken Taken: - Offertes nakijken op volledig - Gebreken melden - Ev. nieuwe aanvragen opsturen - Vergelijking volgens criteria en wegingcoëf. - Voorlopige selectie - Geselecteerde aannemers / handelaars / installateurs uitnodigen voor verdediging van hun systeem

17 Samenaankoopacties: Verloop? Overleg Info 1 Werkgroep Info 2 Werkgroep Bestellen Beslissen ± 3à4 maanden Werkgroep WG 5: beslissen Taken: - Voorstelling aannemers / handelaars / installateurs - Scores beoordelen - Winnaar kenbaar maken aan anderen

18 Samenaankoopacties: Verloop? Resultaten voorleggen Overleg Info 1 Werkgroep - Infoavond voor kandidaat-kopers - Winnende aannemer / handelaar / installateur uitnodigen om zich voor te stellen - Finale lijst kandidaat kopers opstellen Info 2 Info 2 Bestellen Cursussen

19 Samenaankoopacties: Verloop? Bestellen Overleg Info 1 Werkgroep - Lijst finale kopers overmaken aan handelaar / aannemers / installateur - Checklist met aandachtspunten bezorgen aan kandidaat kopers Info 2 Bestellen Bestellen Cursussen Let op! - Inwoners gaan contract aan met prof.

20 Samenaankoopacties: Verloop? Overleg Info 1 Werkgroep Info 2 Cursussen Voor iedereen - Infomomenten rond het thema Sensibilisering (bv voorafgaand aan samenaankoop) Duurzame week? Bestellen Cursus Cursussen

21 Samenaankoopacties: Verloop? Overleg Info 1 Werkgroep Info 2 Bestellen Cursussen Cursussen Voor iedereen: Aanbod VIBE - Energie besparen met een investering van 0, 10, 100, 1000 en euro - Goed isoleren! - Bio-ecologische isolatiematerialen - Lage-energiewoningen en passiefgebouwen in bioecologische houtskeletbouw - Natuurlijke ventilatie in bestaande gebouwen - Mogelijkheden van zonne-energie - Glas en ramen: aan- en afraders -

22 Samenaankoopacties: Verloop? Overleg Info 1 Werkgroep Info 2 Cursussen Voor doe-het-zelvers - Workshop organiseren Belangrijk! Min. 1 dag (liefst meer) per thema! Bestellen Cursussen

23 Samenaankoopacties: Verloop? Overleg Info 1 Werkgroep Info 2 Bestellen Cursussen Voor doe-het-zelvers: Aanbod VIBE - Workshop organiseren VIBE vzw organiseert workshops: - Isoleren (dak, muur ) - Zonne-energie - Verven / Cursussen

24 Samenaankoopacties: Verloop? Overleg Info 1 Werkgroep Info 2 Cursussen Voor professionelen - Professionelen opleiden Belangrijk! Soms een tekort Bestellen Cursussen

25 Samenaankoopacties: Verloop? Overleg Info 1 Werkgroep Info 2 Cursussen Voor professionelen: Aanbod VIBE - Ecobouwpools Klassiek geschoolde bouwprofessionelen in contact brengen met bio-ecologische bouwers. Bestellen Cursussen

26 Samenaankoopacties: Let op? Aandachtspunten? - Werklast gemeentelijke ambtenaar niet onderschatten - Gemeentelijke subsidies voorzien = extra motivatie - Gevolg: budgetten voorzien op de begroting want meer subsidieaanvragen - Een goede offerte opstellen, vraagt veel denkwerk - Vragenlijst voor installateurs / handelaars / aannemers is nuttig voor beoordeling achteraf handige checklist voor geïnteresseerden

27 Samenaankoopacties: Let op? Aandachtspunten? - Maak de planning niet te nauw - Zorg voor minstens 3 offertes - Hou je aan de criteria en wegingscoëfficiënten - Zie het niet te groots van het begin

28 Samenaankoopacties: VIBE vzw Aanbod VIBE (1) 1) Volledige begeleiding / ondersteuning bij de samenaankoop: - Toelichting ervaringen - Organisatie van info-avond (vooraf en tijdens) - Technische ondersteuning bij werkgroep - Opvolging tussen de werkgroepvergaderingen 2) Info-avonden (cursussen) rond - energie besparen - zonne-energie - isoleren, 3) Workshops 4) Opleiding professionelen: Ecobouwpools

29 Samenaankoopacties: VIBE vzw Aanbod VIBE (2) 5) Andere: - Opstellen subsidiereglement (bv bij gebruik van bio-ecologische isolatiematerialen) - Begeleiding bij andere projecten (bv. organisatie duurzame week) - Folders / paper / brochure rond het thema uitbrengen

30 Samenaankoop dakisolatie

31 Inleiding De stad Antwerpen heeft aan vzw Recyclant de opdracht gegeven om een samenaankoopactie te organiseren voor dakisolatie De actie verloopt i.s.m. VIBE vzw en Natuurpunt i.k.v. een Tandembegeleiding De rol van VIBE vzw is vooral administratief (opmaken documenten, voorbereiden/begeleiden werkgroepvergadering, verzorgen infosessie, ), terwijl vzw Recyclant een ondersteunende en logistieke (neutrale) rol heeft 31

32 Waarom een samenaankoop? Waarom organiseert de stad Antwerpen een samenaankoop dakisolatie? - Grote besparing (30%) op de energiefactuur - Technische ondersteuning - Aankoop in grote hoeveelheid (10% - 30% korting) - Inwoners stimuleren om voldoende en met bio-ecologische materialen te isoleren 32

33 Waarom een samenaankoop? Bij de samenaankoop is er geopteerd om zowel klassieke (minerale wol) als bio-ecologische isolatiematerialen (cellulosevlokken, vlas en houtvezel) aan te bieden (voor hellende en platte daken). Bovendien kunnen de inwoners kiezen om het isolatiemateriaal zelf te plaatsen of de werken door een aannemer te laten uitvoeren. 33

34 Verloop samenaankoop Stappenplan: - 5 en 12 maart: infoavond - 28 maart en 4 april: workshop isoleren - 2 april, 14 en 28 mei: werkgroepvergaderingen - 29 april: versturen prijsaanvraag - 17 juni: investeringsavond 34

35 Infoavond Wegens het groot aantal inschrijvingen zijn er twee infoavonden georganiseerd: - 5 maart: 94 aanwezigen - 12 maart: 57 aanwezigen Op de infoavond werd meer informatie gegeven over: - Klassieke en bio-ecologische materialen - Dakopbouw (plat/hellend dak) - Stappenplan samenaankoop - Premies, subsidies, goedkope lening 35

36 Workshop Voor doe-het-zelvers zijn er 2 workshops georganiseerd (halve dag) rond na-isoleren: - 28 maart: 23 inschrijvingen - 4 april: 25 inschrijvingen Geïnteresseerden mochten hun vragen op voorhand doorgeven. Tijdens de workshops werden deze vragen per situatie beantwoord. 36

37 Werkgroepvergaderingen Wie? - Potentiële kopers - Ervaring in isolatietechnieken - Basiskennis bouwfysische eigenschappen - Bereid om 2 à 3 keer samen te komen Er waren 13 geïnteresseerden om in de werkgroepvergadering te zitten. 37

38 Werkgroepvergaderingen Wat? - Lijst potentiële kopers overlopen - Lijst handelaars/aannemers samenstellen - Overzicht + vastleggen van offertecriteria - Overzicht + vastleggen beoordelingscriteria en weging - Vergelijken prijsoffertes + score geven - Selectie handelaars/aannemers 38

39 Handelaars/aannemers Prijsaanvraag naar verschillende handelaars en aannemers verstuurd (zowel voor klassieke als bio-ecologische materialen) Voor isolatiematerialen hebben er 10 handelaars gereageerd, voor de dakwerken hebben er 4 aannemers gereageerd. Via de wegingscriteria zal er een selectie gebeuren Op de investeringsavond zullen de geselecteerde handelaars en aannemers voorgesteld worden. De geïnteresseerden moeten dan definitief beslissen om ze wensen deel te nemen aan de samenaankoop of niet. 39

40 Aandachts- en knelpunten - Administratief werk niet onderschatten (communicatie, uitnodigingen, opstellen criteria en vooral: vergelijken van offertes en opvragen bijkomende informatie)! - Aannemers slechts na herhaaldelijk contact geïnteresseerd - Geen aannemers voor omgekeerd plat dak 40

41 Overzicht Welkom Klimaat & biodiversiteit Wat brengt de toekomst? Wat is Zonneenergie? Foto-voltaïsche zonne-energie Thermische zonne-energie Financiële aspecten Natuurpunt & Klimaat Act Now! Zonnen voor meer natuur!

42 Temperatuur

43 Zuidelijke libellen

44 Korstmossen

45 Graspieper

46 Ook gevolgen voor mensen Teken Algen Allergieën

47 Diepe reducties nodig

48 Energie-mix

49 Eindige Energievoorraden zon schijnt nog jaar Jaarlijks wereldenergieverbruik Jaarlijkse zonne-energie Energievoorraden Gasvoorraden Petroleumvoorraden Uraniumvoorraden Steenkoolvoorraden Exploiteerbare waterkracht Fotosynthese Windenergie Bron: World Energy Council

50 nov aug maa dec okt sep jul jun mei apr feb jan Diffuus Direct kwh/m².dag

51 Oriëntatie en helling

52 Omvormer Omvormer Omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom Minimum rendement van 91% Garantie 5 tot 25 jaar 1m² : 130 Wp - omvormer 118 Wp

53 Gebouwintegratie : Opbouw golfplaten dak

54 Gebouwintegratie : opbouw steeldeck Bron : Schletter GmbH

55 Gebouwintegratie : inbouw leiendak Leiendak: inbouw speciale panelen op maat van leien Woning, Merchtem (Asse)

56

57

58 Nationale Actie: De klimaatactiedag

59 Project Zonnen voor meer natuur Nic Balthazar : peter van het project Ik droom van een wereld waarin elke dakpan een zonnepaneel is

60 Project Zonnen voor meer natuur Project zonnen voor meer natuur goed voor jou, goed voor het klimaat, goed voor de natuur!

Handreiking PV-privé. Zonnepanelen voor de medewerkers

Handreiking PV-privé. Zonnepanelen voor de medewerkers Handreiking PV-privé Zonnepanelen voor de medewerkers Vijfstappenplan PV-privé Meer dan 100 medewerkers van de gemeente Leeuwarden doen mee aan PV-privé. In april 2012 startte de gemeente deze zonnepanelenactie

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie 3 April 2010 Meer info : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie maart 2013 Meer info : www.leefmilieubrussel.be >

Nadere informatie

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Beter adviseren, achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Dossier XI: Organiseren van een open milieuraad Inleiding 1. Achtergrond 1.1. Link met de Samenwerkingsovereenkomst 1.2. Wat is een open

Nadere informatie

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak eenergiezorg IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak 2 Inhoud Inleiding 4 Doelstellingen 5 Voorbeeld actieplan 6 Stap 0 -Kader scheppen voor energiezorg binnen

Nadere informatie

Zonneslag Wevelgem. Inhoud

Zonneslag Wevelgem. Inhoud Zonneslag Wevelgem Inhoud BeauVent cvba / ZonneWinDT van zand tot zonnecel van zonnecel tot zonnepaneel project Zonneslag (Maarten) Samen voor hernieuwbare energie BeauVent cvba? Wat doet BeauVent cvba?

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Namen auteurs: Studentnummer: Edwin Barth 312809 Erwin Buls 330967 Elwin

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonne - panelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

Informatiepakket. duurzaam zwaag

Informatiepakket. duurzaam zwaag Informatiepakket Duurzaam Zwaag Duurzaam Zwaag is een bewonersinitiatief waarbij we als buurtbewoners ons hebben verenigd in een coöperatie. Ons doel is om onze buurt te verbeteren en te verduurzamen.

Nadere informatie

Voorbeelden van een doelstelling Werven van jeugd en/of senior leden Het onder de aandacht brengen van een nieuw bowlingcentrum/bowlingvereniging

Voorbeelden van een doelstelling Werven van jeugd en/of senior leden Het onder de aandacht brengen van een nieuw bowlingcentrum/bowlingvereniging Draaiboek open dag Een open dag biedt de gelegenheid om belangstellenden die informatie te geven waar de uitgenodigde doelgroep behoefte aan heeft. Door een open en enthousiaste opstelling kunt u ervoor

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL Introductie De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie staan nooit stil. Heeft u ook belangstelling, dan kunt u zich als deelnemer aansluiten bij

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonnepanelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2 Concept paper for the continuation of the Energy checks An Coninx 3 februari 2014 Pagina: 2/12 Inleiding en situering KOMOSIE nam deel aan het project EC-LINC, Energy Checks for Low INCome households,

Nadere informatie

DUURZAAMHEID LOONT! Praktisch handboek voor VvE s om samen aan de slag te gaan met duurzaamheid

DUURZAAMHEID LOONT! Praktisch handboek voor VvE s om samen aan de slag te gaan met duurzaamheid DUURZAAMHEID LOONT! Praktisch handboek voor VvE s om samen aan de slag te gaan met duurzaamheid Wijkvereniging Duttendel & Wittebrug Organisatie voor en door bewoners Inhoudsopgave Voorwoord...1 Inleiding...3

Nadere informatie

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid Colofon De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid In opdracht van: Novem, Nederlandse onderneming voor energie en

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Blz. 3 Inhoud en planning Blz. 4 Draaiboek Blz. 5 t/m 8 Doelgroepen specificatie Blz. 9 t/m 12 Benaderen doelgroepen

Nadere informatie

Energiezuinig (ver)bouwen: niet enkel voor handige Harry s

Energiezuinig (ver)bouwen: niet enkel voor handige Harry s Energiezuinig (ver)bouwen: niet enkel voor handige Harry s EcoHuis Antwerpen Aanbod infosessies maart - juni 2012 Energiezuinig (ver)bouwen? Het EcoHuis zet u op weg Het EcoHuis is de plaats voor alles

Nadere informatie

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Erwin De bruyn Stebo Joachim de Wijs Stebo INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Infrax als sociale netbeheerder Als netbedrijf vervult Infrax een belangrijke sociale rol. Zo

Nadere informatie

voorwoord Martine De Regge voorzitter vzw regent schepen van openbare werken en mobiliteit stad gent

voorwoord Martine De Regge voorzitter vzw regent schepen van openbare werken en mobiliteit stad gent voorwoord Martine De Regge voorzitter vzw regent schepen van openbare werken en mobiliteit stad gent 2 De stad Gent heeft ver buiten haar stadsgrenzen het beeld van een warme en gezellige stad. En dat

Nadere informatie

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014 Uitleg Zonnepanelen Januari 2014 www.groenzonnig.nl/houten houten@groenzonnig.nl 1 Deze uitleg over zonnepanelen is gebaseerd op de kennis die we hebben opgedaan bij de voorbereiding van vele informatieavonden

Nadere informatie

De kracht van je gemeente V. THEMA KLIMAAT EN ENERGIE

De kracht van je gemeente V. THEMA KLIMAAT EN ENERGIE V. THEMA KLIMAAT EN ENERGIE Het klimaat verandert. Willen we de klimaatopwarming beperkten tot 2 C en een onomkeerbare klimaatverandering vermijden, dan moet onze CO2 uitstoot drastisch dalen. Hiervoor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Lidmaatschap. Januari 2014. Dialogue is on The cause of Health is at stake Spirits are moving. Categorieën.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Lidmaatschap. Januari 2014. Dialogue is on The cause of Health is at stake Spirits are moving. Categorieën. be cause health Belgian Platform for International Health HUISHOUDELIJK REGLEMENT Januari 2014 Dialogue is on The cause of Health is at stake Spirits are moving 1. Lidmaatschap Be-cause health staat open

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014

JAARVERSLAG 2013. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014 JAARVERSLAG 2013 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Graaf van Loonstraat 15/1 3580 Beringen RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

Samenhuizen Startgids. Werkboek voor co-housing en co-wonen

Samenhuizen Startgids. Werkboek voor co-housing en co-wonen Samenhuizen Startgids Samenhuizen Startgids Werkboek voor co-housing en co-wonen 4de Wonen herziene met meer-waarde uitgave, 2014 1 Samenhuizen startgids 1 Inleiding Verantwoording Cohousing en co-wonen

Nadere informatie