Handleiding voor de OCMW s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor de OCMW s"

Transcriptie

1 Uniek verslag Handleiding voor de OCMW s Versie 5 1

2 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Afrondingen...5 Verbinding maken met de toepassing...6 De gegevens van het OCMW invoeren...14 Een formulier invoeren...16 De huurwaarborgen invoeren...18 Het formulier Huurwaarborgen ondertekenen...24 Het formulier Personeelskosten...31 Het formulier Sociale fondsen gas en elektriciteit...37 Het formulier Cluster...44 Het formulier Verhoogde staatstoelage...53 Inschrijvingsformulier en voorschot van de sociale en culturele participatie...61 Het formulier Activiteitenverslag van de sociale en culturele participatie...63 Invoering via de toepassing...67 Invoering via rekenbladbestand...75 Afdrukken en opslaan...81 Formulier overeenkomst...86 De overeenkomst invoeren...86 De overeenkomst ondertekenen...92 Statussen van de overeenkomst...93 De overeenkomst afdrukken

3 Inleiding Deze handleiding beschrijft het gebruik van de toepassing "Uniek verslag" die de POD Maatschappelijke Integratie gratis ter beschikking stelt van de OCMW s. Het "Uniek verslag" maakt het mogelijk om aan de hand van een courant programma, een eenvoudige Internet-browser 1, een reeks formulieren online in te vullen die de OCMW s volgens de geldende reglementering elk jaar moeten doorsturen naar de POD Maatschappelijke Integratie om diverse terugbetalingen te kunnen genieten. Het betreft: de huurwaarborgen; de personeelskosten; het fonds voor gas en elektriciteit; de verhoogde staatstoelagen (grote steden); de clusters; de sociale en culturele participatie (inschrijving en activiteitenverslag). Deze handleiding is bestemd voor de eindgebruikers van de toepassing: de administratieve medewerkers van de OCMW s; de secretaris van het OCMW en de voorzitter van het OCMW die beiden moeten tekenen om de uiteindelijke versie van elk formulier te valideren voor "verzending" naar de POD MI. Deze handleiding is opgebouwd rond de verschillende formulieren die het uniek verslag vormen. Voor elk formulier wordt het volgende uitgelegd: verbinding maken met de toepassing; het formulier invoeren; het formulier ondertekenen en opsturen naar de POD. 1 Bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, enz. 3

4 Webbrowsers De toepassing werd met succes getest op de volgende webbrowsers: Firefox 3.x; Internet Explorer 5.5+ en 6.x. Meer dan waarschijnlijk werkt zij ook met andere webbrowsers. De toegang tot de toepassing is beveiligd door de elektronische identiteitskaart. U moet dus beschikken over een correct ge nstalleerde kaartlezer, de Fedictsoftware moet ge nstalleerd en functioneel zijn en ten slotte moet de browser de identiteitskaart herkennen. Meer informatie vindt u hier: Onze testen hadden betrekking op het besturingssysteem Windows Het is ook meer dan waarschijnlijk dat andere versies van Windows of andere systemen (Linux, Mac OS X) geen enkel probleem stellen. 4

5 Afrondingen Op verschillende plaatsen in de toepassing worden berekeningen gemaakt waarbij decimale getallen betrokken zijn. Enerzijds worden de bedragen gegeven met twee cijfers na de komma om de fouten te beperken tot maximum ØØn eurocent. Anderzijds wordt er altijd afgerond in het voordeel van de OCMW s. Merk ook op dat alle decimale getallen in de toepassing ingevoerd moeten worden met een "punt" als scheidingsteken voor de decimalen. 5

6 Verbinding maken met de toepassing Verbinding maken met de toepassing Open een Internet-browser 2 en ga naar de portaalsite van de sociale zekerheid op het adres (URL): https://professional.socialsecurity.be/ 2 Firefox, Internet Explorer, enz. 6

7 Verbinding maken met de toepassing Kies uw taal door op de juiste optie te klikken. 7

8 Verbinding maken met de toepassing Ga nu naar de pagina "Ambtenaren en andere professionelen": 8

9 Verbinding maken met de toepassing Geef aan dat u wil werken als "OCMW s en POD Maatschappelijke Integratie" (u zult later automatisch herkend worden als OCMW): 9

10 Verbinding maken met de toepassing U ziet nu de lijst van de toepassingen die beschikbaar zijn voor de OCMW s en de POD Maatschappelijke Integratie. Selecteer de toepassing "Uniek Verslag". 10

11 Verbinding maken met de toepassing U bevindt zich nu op de pagina die het uniek verslag beschrijft. Dit is de laatste pagina v r de authenticatieprocedure die u uiteindelijk toegang zal verschaffen tot de toepassing. Klik op de knop "Uniek verslag". 11

12 Verbinding maken met de toepassing U moet zich nu identificeren met uw elektronische identiteitskaart. Klik dus op "Identificatie via elektronische identiteitskaart": Vervolgens: Steek uw elektronische identiteitskaart in de kaartlezer van uw computer. Selecteer uw certificaat of wacht tot wanneer dit automatisch opgeladen wordt door het kaartleesprogramma. Voer uw PIN-code in wanneer dat gevraagd wordt (als u de laatste versie gebruikt van het programma voor het beheer van de elektronische identiteitskaart, drukt u vervolgens op Enter () zonder te wachten). Bij problemen klikt u op de link "Meer uitleg over de elektronische identiteitskaart". 12

13 Verbinding maken met de toepassing U komt dan terecht op de homepage van de toepassing: Deze homepage zal uw vertrekpunt zijn voor alle activiteiten die in deze handleiding beschreven worden. U kunt op elk moment terugkeren naar deze pagina door te klikken op de knop "Homepage". 13

14 De gegevens van het OCMW invoeren De gegevens van het OCMW invoeren Alvorens de formulieren in te vullen, moet de contactpersoon gepreciseerd worden, alsook enkele andere inlichtingen in verband met het OCMW. Hiervoor klikt u op de homepage op de knop "Wijzigen". 14

15 De gegevens van het OCMW invoeren Er verschijnt een scherm waarin u de nodige wijzigingen kunt aanbrengen. U kunt de volgende gegevens wijzigen: het bankrekeningnummer van het OCMW (historisch nummer en BIC voor het IBAN); de gegevens van de contactpersoon (naam, en telefoon). De contactpersoon is de meest geschikte medewerker van het OCMW om eventuele vragen in verband met het uniek verslag te beantwoorden. Hij wordt vrij gekozen door het OCMW en kan steeds worden bijgewerkt zolang het uniek verslag niet afgesloten is. Klik op "Opslaan" om de gegevens te bewaren. 15

16 Een formulier invoeren Een formulier invoeren De globale werking van de toepassing (en in het bijzonder van de handtekeningen) is identiek voor alle formulieren. De stappen om een formulier volledig in te vullen zijn de volgende: het formulier invullen; het ondertekenen (door de voorzitter); het ondertekenen (door de secretaris) en versturen naar de POD wanneer beide handtekeningen geplaatst zijn. Afhankelijk van de rol die u werd toegekend door uw veiligheidsconsulent kunt u: de formulieren raadplegen en bijwerken; de formulieren ondertekenen als voorzitter; de formulieren ondertekenen als secretaris. Het formulier wordt automatisch naar de POD verzonden na de tweede handtekening. Eens het formulier verzonden is naar de POD, kan het alleen nog geraadpleegd worden (niet meer gewijzigd). Op de homepage verschijnen bepaalde types formulieren niet voor alle OCMW s. Het formulier "cluster" betreft immers alleen de OCMW s die lid zijn van een cluster. De andere OCMW s zullen dit formulier niet zien en zullen het dan ook niet moeten invullen. Hetzelfde geldt voor het formulier "verhoogde staatstoelage" dat alleen betrekking heeft op de OCMW s van grote steden. Op elk formulier zult u ten slotte automatisch ingevulde inlichtingen zien verschijnen: dit zijn inlichtingen waarover de POD reeds beschikt. Dit zorgt er enerzijds voor dat u geen overbodige gegevens moet invullen aangezien de POD er al over beschikt - en helpt u anderzijds om de formulieren correct te vervolledigen. 16

17 Een formulier invoeren 17

18 Het formulier Huurwaarborgen De huurwaarborgen invoeren Op de homepage van de toepassing kiest u het type formulier dat u wil invullen door te klikken op de titel "Huurwaarborgen". 18

19 Het formulier Huurwaarborgen Op de pagina staan alle gegevens die u moet invullen (de gegevens in verband met het OCMW en de contactpersoon kunnen niet gewijzigd worden in dit scherm, zie hierboven). Geef om te beginnen aan of uw centrum al dan niet huurwaarborgen heeft toegekend voor het jaar (1). Het programma toont het aantal contingenten waarop uw centrum recht heeft. Dit aantal contingenten wordt bepaald door de POD MI en kan niet gewijzigd worden. Als het totale aantal contingenten van het OCMW groter is dan het aantal bepaald door de POD, dan wordt dit overschot niet gesubsidieerd door de POD MI. Het "Te subsidiºren bedrag" zal dus nooit groter zijn dan het bedrag van het contingent. Indien nodig vult u de huurwaarborgen in per categorie (waarborgbrief, bankwaarborg, rechtstreekse storting) in het deel "Gerealiseerde huurwaarborgen (2)". 19

20 Het formulier Huurwaarborgen

21 Het formulier Huurwaarborgen Eens de inlichtingen ingevoerd zijn, klikt u op "Opslaan". Als u de pagina verlaat zonder ze op te slaan, dan gaan al uw wijzigingen verloren. Dit is het geval voor alle formulieren van de toepassing. Uw gegevens opslaan is dus een cruciale stap die u nooit mag vergeten. 21

22 Het formulier Huurwaarborgen Let op de knoppen onderaan de pagina: Startpagina: om terug te keren naar de homepage; Wijzigen: om het formulier te wijzigen; Ondertekenen: om het formulier te ondertekenen. Deze knop verschijnt alleen als u de rol "voorzitter" of "secretaris" hebt; Afdrukken: om het formulier af te drukken en op te slaan op de harde schijf. 22

23 Het formulier Huurwaarborgen 23

24 Het formulier Huurwaarborgen ondertekenen Het formulier Huurwaarborgen ondertekenen Elk formulier moet ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris van het OCMW alvorens het wordt doorgestuurd naar de POD. Bijgevolg zal geen enkel formulier naar de POD kunnen worden opgestuurd zolang de voorzitter en de secretaris het niet beiden ondertekend hebben. De ondertekening gebeurt wanneer een formulier correct ingevuld is, d.w.z. zonder door het systeem opspoorbare fouten. Eens het formulier ingevuld is met geldige gegevens, kunnen de voorzitter en de secretaris het ondertekenen. Alvorens te ondertekenen raadpleegt de secretaris of de voorzitter (d.w.z. de personen aan wie de rol werd toegekend door de veiligheidsconsulent van het OCMW) het formulier en ziet hij een knop voor de ondertekening verschijnen. De voorzitter en de secretaris moeten beiden elk formulier ondertekenen. Zij kunnen dit doen in de volgorde die zij verkiezen: eerst de voorzitter en dan de secretaris of omgekeerd. Zolang de tweede handtekening niet op het formulier aangebracht is, kan dit nog gewijzigd worden. Let op: aangezien de handtekening betrekking heeft op de inhoud van een formulier, houdt de wijziging van dit formulier automatisch in dat de reeds aangebrachte handtekening verdwijnt (zoals de papieren versie: eens ondertekend mag de inhoud van een formulier niet meer veranderd worden). Wanneer de tweede handtekening is aangebracht, wordt het formulier "verstuurd" naar de POD. Deze bewerking is dus vergelijkbaar met de verzending van het papieren formulier naar de POD. Het formulier blijft toegankelijk maar alleen voor raadpleging. 24

25 Het formulier Huurwaarborgen ondertekenen Vanaf de homepage gaan we het formulier van de huurwaarborgen ondertekenen. Vertrek van de homepage en klik op "Huurwaarborgen". 25

26 Het formulier Huurwaarborgen ondertekenen U krijgt een overzicht van de inhoud van het formulier zoals u het hebt ingevuld. Noteer dat noch de voorzitter (1) noch de secretaris (2) het formulier ondertekend hebben. Klik op de knop "Ondertekenen (3)" om het formulier te ondertekenen

27 Het formulier Huurwaarborgen ondertekenen De registratie van de handtekening wordt gemeld in het vakje "Handtekening van de voorzitter" of "Handtekening van de secretaris", naargelang het geval. De knop "Ondertekenen" wordt dan gedesactiveerd. U mag echter niet vergeten dat als de voorzitter getekend heeft, ook de secretaris dit nog moet doen opdat het formulier verzonden zou worden naar de POD (en omgekeerd). In het voorbeeld hieronder heeft de voorzitter zopas getekend en zal de secretaris nog moeten tekenen opdat het document effectief zou worden doorgestuurd naar de POD. Zolang de secretaris en de voorzitter niet beiden getekend hebben, kan de gebruiker beslissen om de informatie te wijzigen (knop "Wijzigen"). 27

28 Het formulier Huurwaarborgen ondertekenen Als de gebruiker beslist te wijzigen (als hij klikt op de knop "Wijzigen"), dan wordt het formulier opnieuw getoond in wijzigbare vorm. Er wordt duidelijk aangegeven dat elke wijziging van de inhoud zal leiden tot de verwijdering van de handtekening. Dit is logisch want de handtekening moet de authenticiteit van de inhoud van het formulier garanderen. 28

29 Het formulier Huurwaarborgen ondertekenen Wanneer beide handtekeningen geregistreerd zijn, worden de knoppen "Wijzigen" en "Ondertekenen" uitgeschakeld. Aangezien de tweede handtekening automatisch leidt tot de verzending naar de POD, mag het formulier immers niet meer worden gewijzigd of ondertekend. Klik op de knop "Startpagina" om terug te keren naar de homepage. 29

30 Het formulier Huurwaarborgen ondertekenen Het formulier werd dus eerst ingevoerd (ingevuld met geldige gegevens), dan ondertekend door de voorzitter en de secretaris en vervolgens automatisch verzonden naar de POD. Deze drie punten worden weergegeven op de homepage door groene vinkjes "v". 30

31 Het formulier Personeelskosten Het formulier Personeelskosten Let op: de belangrijkste stappen werden in detail beschreven voor het formulier van de huurwaarborgen. De tekst die volgt, zal alleen nog ingaan op wat specifiek is voor het formulier van de personeelskosten. Het formulier van de personeelskosten verschilt lichtjes van dat van de huurwaarborgen: het bestaat uit verschillende pagina s. Op de homepage klikt u op de titel "Personeelskosten". 31

32 Het formulier Personeelskosten Vul om te beginnen het eerste deel van het luik "Gefinancierd personeel" in. De POD heeft voor u het bedrag ingevuld van de personeelskosten die hij betaald heeft gedurende het afgelopen jaar. Deze gegevens kunnen niet gewijzigd worden. Als dit bedrag groter is dan , dan mag u bovendien geen informatie invoeren in het derde deel "Kwalitatieve verbetering van de opvang". 32

33 Het formulier Personeelskosten U moet dan de personeelsleden van uw OCMW die bij de maatregel betrokken zijn ØØn voor ØØn toevoegen. Vul de velden INSZ, Functie en Dienst in. Klik daarna op de knop "Een personeelslid toevoegen" zoals hieronder. Let op! Het INSZ-nummer is verplicht en moet geldig zijn. Bovendien moet het aantal toegevoegde personen ten minste gelijk zijn aan het aantal voltijdse equivalenten dat eerder werd ingevuld! 33

34 Het formulier Personeelskosten In geval van fouten klikt u op de vuilnisbak om een personeelslid te verwijderen. U kunt andere personeelsleden toevoegen door opnieuw te klikken op "Een personeelslid toevoegen". 34

35 Het formulier Personeelskosten Als het bedrag van de personeelskosten kleiner is dan , vul dan het totaalbedrag in van de kwalitatieve verbetering van de opvang uitgegeven door het OCMW. 35

36 Het formulier Personeelskosten Beschrijf ten slotte in vrije tekst de initiatieven die genomen werden om de opvang te verbeteren en klik op "Opslaan" om het formulier te bewaren. Het niet gerechtvaardigd bedrag wordt automatisch berekend (= bedrag van de personeelskosten - bedrag van de werkingskosten - totaalbedrag voor de kwalitatieve verbetering van de opvang). 36

37 Het formulier Sociale fondsen gas en elektriciteit Het formulier Sociale fondsen gas en elektriciteit Om dit formulier in te vullen, vertrekt u opnieuw van de homepage en klikt u op de titel "Sociale fondsen gas en elektriciteit". 37

38 Het formulier Sociale fondsen gas en elektriciteit Kies vervolgens uw type erkenning in de voorgestelde lijst (u moet er ØØn kiezen). Naargelang het geval vult u het erkenningsnummer of de naam van de erkende dienst in. Als dit gedaan is, klikt u op "Opslaan en volgende". Merk op dat dit formulier verschillende schermen omvat (de formulieren die we tot nu toe gezien hebben, beschikten over slechts ØØn scherm). Om de invoer te vereenvoudigen en vooral een invoer in verschillende keren mogelijk te maken, kunt u elk scherm onafhankelijk van de andere opslaan. Telkens u dus klikt op "Opslaan" of "Opslaan en volgende", wordt de inhoud van het formulier opgeslagen tot de huidige stap. U kunt dus uw computer afsluiten en later verder gaan met de invoer. 38

39 Het formulier Sociale fondsen gas en elektriciteit U kunt vervolgens het deel "Ondersteuning en sociale en budgettaire begeleiding" invullen. Voor het personeel volstaat het dat u een lijn invult met het INSZ, het tewerkstellingsregime, enz. Klik vervolgens op "Een persoon toevoegen". Opmerking: VTE betekent voltijds equivalent. Let op! Het INSZ is verplicht en moet geldig zijn. Als dit gedaan is, klikt u op "Opslaan en volgende". 39

40 Het formulier Sociale fondsen gas en elektriciteit Telkens een persoon wordt toegevoegd, herberekent het programma automatisch: het totale aantal VTE s; het bedrag van de gerechtvaardigde personeelskosten; het bedrag van de terug te vorderen personeelskosten. Het programma verifieert of een persoon niet kan worden ingevoerd met een totale duur van meer dan 12 maanden. Noteer ook dat in ons voorbeeld voor de ingevoerde persoon het aantal VTE s wordt afgerond in het voordeel van het OCMW. Klik op "Opslaan en volgende" om door te gaan naar de volgende stap. 40

41 Het formulier Sociale fondsen gas en elektriciteit Vul vervolgens het deel van de financiºle maatschappelijke steun in. Noteer dat het teruggevorderd bedrag ingevoerd moet worden als een negatief getal. Opnieuw berekent het programma voor u: de netto-uitgave gebruikt voor aanzuiveringen; het totaal van de preventieve acties; het totaal van de financiºle maatschappelijke steun; het terug te vorderen bedrag (art. 6); het terug te vorderen bedrag (art. 4 + art. 6). Klik op "Opslaan en volgende" wanneer u klaar bent. 41

42 Het formulier Sociale fondsen gas en elektriciteit Vul vervolgens het deel van de gasconvectoren in. Het aantal dossiers neemt jaar na jaar toe: het is gelijk aan aantal lopend jaar + aantal jaar - 1 = aantal jaar - 2 Het resterend bedrag wordt automatisch berekend. Klik op de knop "Opslaan en volgende" om het invullen van het formulier te beºindigen. 42

43 Het formulier Sociale fondsen gas en elektriciteit Er wordt dan een overzicht getoond: De ondertekeningsprocedure verloopt zoals eerder beschreven werd in het deel "Het formulier Huurwaarborgen ondertekenen". 43

44 Het formulier Cluster Het formulier Cluster Het formulier Cluster is alleen toegankelijk voor OCMW s die promotor zijn van de clusters. Vertrek opnieuw van de homepage en klik op de titel "Cluster". 44

45 Het formulier Cluster Selecteer elk OCMW dat lid is van uw cluster en klik op "Een OCMW toevoegen". Ze worden alfabetisch gerangschikt. Zo stelt u de lijst op van de OCMW s die lid zijn van uw cluster. Klik dan op de knop "Opslaan en volgende" om het formulier voort in te vullen. 45

46 Het formulier Cluster Vul vervolgens het deel in met betrekking tot de "bereikte kwalitatieve en kwantitatieve objectieven uit artikel 2". Klik op de knop "Opslaan en volgende" om het formulier voort in te vullen. 46

47 Het formulier Cluster Voer alle samenwerkingsvormen in die bestaan tussen uw cluster en derden. Voor elke samenwerkingsvorm selecteert u de typologie van de samenwerkingsvorm in het afrolmenu en klikt u op "Een samenwerkingsvorm toevoegen". Klik op de knop "Opslaan en volgende" om het formulier voort in te vullen. 47

48 Het formulier Cluster Voer de informatie in die betrekking heeft op de professionele invoegingen. De POD heeft in de tabel de gegevens ingevuld waarover hij beschikt. De informatie geleverd door de POD MI wordt getoond en kan niet gewijzigd worden 3. 3 Als u denkt dat deze gegevens verkeerd zijn, moet u contact opnemen met de POD. 48

49 Het formulier Cluster Bepaalde velden worden voor u berekend: Het totaal aantal personen tewerkgesteld via het OCMW; Het totaal van de tweede tabel. Klik op de knop "Opslaan en volgende" om het formulier voort in te vullen. 49

50 Het formulier Cluster Vul vervolgens de informatie in verband met de "financiºle rapportage" in. Om de personeelskosten of de loonkosten van geactiveerde personen in te voeren, klikt u op "+". Er verschijnt een scherm waarin u de informatie over de persoon kunt invoeren. Klik op "Een persoon toevoegen". Het INSZ is verplicht en moet geldig zijn. 50

51 Het formulier Cluster De gegevens verschijnen dan automatisch op de pagina "Financiºle rapportage". De andere gegevens kunnen rechtstreeks in de pagina "Financiºle rapportage" worden ingevoerd. Het programma berekent voor u: het deel cluster-subsidie; het totaal van het OCMW-bedrag; het totaal van de OCMW-delen; het totaal van de publieke delen; het niet verantwoord bedrag. Klik op de knop "Opslaan en volgende" om het formulier voort in te vullen. 51

52 Het formulier Cluster Er verschijnt een overzicht van het formulier: De ondertekeningsprocedure verloopt zoals eerder beschreven werd in het deel "Het formulier Huurwaarborgen ondertekenen". 52

53 Het formulier Verhoogde staatstoelage Het formulier Verhoogde staatstoelage Het formulier Verhoogde staatstoelage is alleen toegankelijk voor grote steden op wie deze toelage betrekking heeft. Om het formulier "Verhoogde staatstoelage" in te vullen, vertrekt u opnieuw van de homepage en klikt u op de titel "Verhoogde staatstoelage". 53

54 Het formulier Verhoogde staatstoelage Vul het deel met betrekking tot de "bereikte kwalitatieve en kwantitatieve objectieven uit artikel 2" in met vrije tekst. Klik op de knop "Opslaan en volgende" om het formulier voort in te vullen. 54

55 Het formulier Verhoogde staatstoelage Voer alle samenwerkingsvormen in die bestaan tussen uw OCMW en derden. Voor elke samenwerkingsvorm selecteert u de typologie van de samenwerkingsvorm in het afrolmenu en klikt u op "Een samenwerkingsvorm toevoegen". Klik op de knop "Opslaan en volgende" om het formulier voort in te vullen. 55

56 Het formulier Verhoogde staatstoelage Voer de informatie in die betrekking heeft op de professionele invoegingen. De informatie geleverd door de POD MI wordt getoond en kan dus niet gewijzigd worden 4. 4 Als u denkt dat deze gegevens verkeerd zijn, moet u contact opnemen met de POD. 56

57 Het formulier Verhoogde staatstoelage Opnieuw zal een deel van de velden voor u berekend worden: Het totaal aantal personen tewerkgesteld via het OCMW; Het totaal van de tweede tabel. Klik op de knop "Opslaan en volgende" om het formulier voort in te vullen. Vul vervolgens de informatie in verband met de financiºle rapportage in. Om de personeelskosten of de loonkosten van geactiveerde personen in te voeren, klikt u op "+". Er verschijnt een scherm waarin u de informatie van de persoon kunt invoeren. Klik op "Een persoon toevoegen". 57

58 Het formulier Verhoogde staatstoelage Het INSZ is verplicht en moet geldig zijn. De gegevens verschijnen dan automatisch op de pagina "Financiºle rapportage". De andere gegevens kunnen rechtstreeks in de pagina "Financiºle rapportage" worden ingevoerd. Het programma berekent voor u: het deel VST-subsidie; het totaal van het OCMW-bedrag; het totaal van de OCMW-delen; het totaal van de publieke delen; het niet verantwoord bedrag. Klik op de knop "Opslaan en volgende" om het formulier voort in te vullen. 58

59 Het formulier Verhoogde staatstoelage 59

60 Het formulier Verhoogde staatstoelage Er wordt een overzicht getoond: De ondertekeningsprocedure verloopt zoals eerder beschreven werd in het deel "Het formulier Huurwaarborgen ondertekenen". 60

61 Inschrijvingsformulier en voorschot Inschrijvingsformulier en voorschot van de sociale en culturele participatie Om het formulier van de "Inschrijvingen en voorschotten van de sociale en culturele participatie" in te vullen, vertrekt u opnieuw van de homepage en klikt u op de titel "Inschrijving en voorschot". De POD heeft het bedrag van het Koninklijk Besluit ingevoerd dat aan uw OCMW werd toegekend voor de sociale en culturele participatie. Geef aan of uw OCMW deelneemt aan de maatregel of niet. 61

62 Inschrijvingsformulier en voorschot Als uw OCMW deelneemt aan de maatregel, geef dan aan of het OCMW het totaalbedrag van het Koninklijk Besluit vraagt of een lager bedrag. In het tweede geval dient u in te vullen welk bedrag het OCMW vraagt. In elk geval wordt het bedrag van het toegekende voorschot automatisch berekend. De ondertekeningsprocedure verloopt zoals eerder beschreven werd in het deel "Het formulier Huurwaarborgen ondertekenen". 62

63 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) Het formulier Activiteitenverslag van de sociale en culturele participatie Om het formulier "Activiteitenverslag van de sociale en culturele participatie" in te vullen, vertrekt u opnieuw van de homepage en klikt u op de titel "Activiteitenverslag". 63

64 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) Dit formulier heeft een bijzondere eigenschap: het kan op twee manieren ingevuld worden. Initieel werd het formulier volledig via de browser ingevuld. Meer bepaald de "sociale, culturele en sportieve activiteiten" werden ØØn per ØØn ingevoerd. Voor sommige OCMW s was dit een zeer zware taak. Daarom hebben wij een andere manier voorzien om het formulier in te vullen. Naast de huidige manier kunnen OCMW s die dat wensen rekenbladbestanden invoeren die de lijst bevatten van alle activiteiten die werden gerealiseerd in het kader van de maatregel. Zo kunnen zij de gegevens verzamelen buiten het Uniek Verslag en buiten de invulperiode in februari. Er zijn twee manieren om het formulier in te vullen: Ofwel via de browser (zoals dat gebeurde tot in 2010). Ofwel door middel van een rekenbladbestand. In dat geval zal het OCMW wel de door de POD voorgestelde bestanden moeten gebruiken zodat iedereen in hetzelfde gegevensformaat werkt. De ondersteunde formaten zijn OpenOffice en Microsoft. Let op: de twee methoden sluiten elkaar uit. Het is de ene of de andere. Het OCMW kan op elk moment van methode veranderen maar de ingevoerde gegevens gaan dan verloren. Zeker als per vergissing wordt overgegaan van de methode "via browser" naar de "rekenblad"-methode zou dit grote gevolgen kunnen hebben want al het zware invoerwerk zou dan verloren gaan. De invoermethode wordt gekozen in de eerste stap van het invoerproces: 64

65 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) Als u van invoermethode verandert, dan zal dit duidelijk gemeld worden zodat u niet vergissing kunt veranderen: Afhankelijk van de keuze zullen de volgende schermen aangepast worden. De rest van dit hoofdstuk wordt in twee gesplitst, naargelang de invoermethode. Om het formulier "Activiteitenverslag van de sociale en culturele participatie" in te vullen, vertrekt u opnieuw van de homepage en klikt u op de titel "Activiteitenverslag". 65

66 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) 66

67 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) Invoering via de toepassing Deze invoermethode is de "historische" methode die gebruikt wordt sinds het eerste jaar waarin het formulier werd aangeboden aan de OCMW s. Het blijft de aangewezen methode als het OCMW weinig activiteiten aangeeft. Wanneer u uw invoermethode gekozen hebt, komt u terecht op de eerste pagina van het formulier, waar u een rechtvaardiging zult kunnen geven voor de activiteiten die u hebt ondernomen. Het "Gevraagd bedrag" toont het bedrag dat u had gevraagd toen het OCMW zich inschreef voor de maatregel. Het totaalbedrag van de activiteiten wordt automatisch voor u berekend. U moet ten minste ØØn activiteit opgeven. 67

68 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) Om een activiteit toe te voegen in ØØn van de categorieºn, gebruikt u gewoon de knoppen "Een activiteit toevoegen". U komt dan in het volgende scherm terecht. Voer de gevraagde gegevens in (ze zijn allemaal verplicht) en klik op "Een activiteit toevoegen" om de activiteit op te slaan en terug te keren naar het vorige scherm. 68

69 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) Tot slot klikt u op "Opslaan en volgende". U bevindt zich nu in het scherm "Personeelsforfait". Het eerste wat u moet doen, is kiezen of u het forfait aanvraagt of niet. Als het OCMW het forfait niet wenst, volstaat het te klikken op "Opslaan en volgende" om door te gaan naar het volgende scherm. Als u het forfait wenst, moet u klikken op "Ja". Als dit gebeurd is, moet het OCMW een tweede keuze maken, namelijk of het "externe medewerking" wenst of niet (merk op dat de keuzes niet meer in het grijs staan). Als u "Geen externe medewerking" kiest, verandert het scherm als volgt en nodigt het u uit nieuwe informatie in te voeren. 69

70 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) Als het OCMW daarentegen kiest voor "Externe medewerking", dan zijn het scherm en de in te voeren gegevens verschillend. Klik op "Opslaan en volgende" om door te gaan naar het volgende scherm. U komt terecht op het scherm van de "Gerecycleerde pc s". Dit scherm is sterk vergelijkbaar met dat van de rechtvaardiging van de activiteiten, op enkele controles na. Zo zijn de gerecycleerde pc s facultatief en moeten de bedragen lager zijn dan 100. Bijvoorbeeld: 70

71 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) Klik op "Opslaan en volgende" om door te gaan naar het volgende scherm. Dit is het scherm waarin u de activiteiten kunt aangeven in het kader van de maatregelen tegen kinderarmoede. Dit scherm lijkt op dat van de activiteiten uit het eerste deel. U kunt zoveel activiteiten toevoegen of verwijderen als nodig. In tegenstelling tot het deel van de sociale en culturele participatie is het niet noodzakelijk de activiteiten in te vullen. Als het OCMW niets aan te geven heeft, dan geeft het gewoon niets aan. 71

72 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) Ingeval u activiteiten moet toevoegen, gebruikt u de knop "Een activiteit toevoegen". U komt dan terecht op het volgende scherm waar de details van de activiteit gegeven worden: Als de activiteiten ingevoerd zijn, kunt u naar het volgende scherm gaan. Klik op "Opslaan en volgende" om door te gaan naar het volgende scherm. Dit betreft het personeelsforfait inzake kinderarmoede: 72

73 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) Dit scherm werkt zoals het forfait van de sociale en culturele participatie, met dat verschil dat het mogelijke maximum berekend wordt op basis van de aangegeven activiteiten en het bedrag van het KB (bij de sociale en culturele participatie gaat men uit van het aangegeven bedrag en het bedrag van de inschrijving). We zullen er hier dus niet dieper op ingaan. Merk op dat in ons voorbeeld aangegeven wordt dat het OCMW externe medewerking moet gebruiken als het toegang wil krijgen tot het forfait. Klik op "Opslaan en volgende" om door te gaan naar het volgende scherm. Het volgende scherm geeft een overzicht van alle gegevens die het OCMW heeft ingevoerd. Aangezien dit scherm zeer groot is, tonen wij hier alleen het interessantste deel (de andere delen bevatten de ingevoerde gegevens). Dit deel toont het algemene totaal. 73

74 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) Dit totaal toont voor de twee delen (sociale en culturele participatie en kinderarmoede) de bedragen waarmee rekening wordt gehouden voor de eindafrekening. In de delen E1 en E3 van ons voorbeeld zien we meer specifiek de "bedragen terug te betalen aan de POD" die aangeven dat het OCMW een negatief saldo heeft voor de POD. Naargelang de omstandigheden kunnen dit 74

75 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) "bedragen terug te betalen aan het OCMW" zijn. In dat geval is het de POD die geld zal storten aan het OCMW. De gebruiker moet deze informatie dus aandachtig bekijken. Invoering via rekenbladbestand De invoering via rekenbladbestand is nuttig als het OCMW veel activiteiten moet aangeven. Nadat de gebruiker de invoermethode gekozen heeft, verschijnt het volgende scherm: Dit scherm is vrij lang maar moet niet noodzakelijk volledig ingevuld worden. In het eerste deel kunt u het rekenbladbestand specificeren dat u wilt verzenden naar de POD. Dat deel moet dus ingevuld worden. Hiervoor klikt u op 75

76 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) de knop Browse 5 Dan vraagt de browser u om het rekenbladbestand te kiezen dat u wilt verzenden naar de POD: U moet gewoon uw bestand kiezen (in ons voorbeeld is dat "encodage_des_activitøs.xls") en klikken op Open 6. Daarna gaat u naar het tweede deel van het scherm: het controleoverzicht. Dat heeft tot doel het bewijs te leveren dat de door u doorgestuurde gegevens in het rekenbladbestand de juiste zijn. Het invullen is eenvoudig aangezien de controlebedragen berekend worden door het rekenblad. Het volstaat ze te kopiºren in de webtoepassing 7. 5 De browse-knop die hier getoond wordt, is die van de browser Firefox. De knop ziet er anders uit in elke browser maar hij staat wel altijd op dezelfde plaats. 6 Opnieuw hangt de weergave van dit venster sterk af van uw browser. 76

77 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) We illustreren het proces aan de hand van een voorbeeld. We nemen aan dat het OCMW de volgende activiteiten van het type "Gerecycleerde PC s" in zijn OpenOffice-rekenblad heeft staan: We zien dat het "controlebedrag" 30 pc s aangeeft voor een totaal van Om het formulier correct in te vullen, kopieert u gewoon deze waarden als volgt: We nemen een tweede voorbeeld. 7 U moet de gegevens manueel kopiëren want het is momenteel nog niet mogelijk om alle beschikbare soorten rekenbladen te ondersteunen. 77

78 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) In dit geval berekent het rekenblad de controlebedragen als volgt: En u moet ze als volgt kopiºren in het scherm: 78

79 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) We zien dus dat de totalen van het rekenblad en de totalen geleverd door de toepassing (32 begunstigden voor 605 ) overeenstemmen. Noteer tot slot dat het niet nodig is de zones in te vullen waarvoor u geen enkele activiteit hebt. Voor de sociale en culturele participatie moet echter ten minste ØØn activiteit aangegeven worden. Wanneer het scherm opgeslagen is, biedt een knop u de mogelijkheid om het door u ingevoerde rekenbladbestand te raadplegen. Die knop is ook aanwezig op het overzichtsscherm. Wanneer u klaar bent, klikt u gewoon op "Opslaan en volgende". U komt dan terecht op het scherm "Personeelsforfait". Dat scherm kan niet ingevuld worden via een rekenbladbestand want er worden berekeningen op uitgevoerd die specifiek zijn voor elk OCMW. U mag het dus enkel invullen in de toepassing. Dat invullen wordt in detail beschreven op de pagina s Error! Bookmark not defined. en volgende. Wanneer u klaar bent, klikt u gewoon op "Opslaan en volgende". U komt dan terecht op het "Personeelsforfait" van de kinderarmoede waar dezelfde regels gelden als bij het vorige scherm. Wanneer u klaar bent, klikt u gewoon op "Opslaan en volgende". U komt dan terecht op het overzichtsscherm dat eerder in detail werd beschreven. 79

80 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) 80

81 Afdrukken en opslaan Afdrukken en opslaan Wanneer u klikt op de knop "Afdrukken", bekomt u een nieuw venster. Dit bevat een versie van het formulier waarin de typografie minder zwaar werd gemaakt om het te kunnen afdrukken via de browser: 81

82 Afdrukken en opslaan Om af te drukken, gebruikt u gewoon de menu s van de browser (hier Internet Explorer) en volgt u zijn aanwijzingen: 82

83 Afdrukken en opslaan U kunt deze versie van het formulier ook opslaan op de harde schijf, opnieuw aan de hand van de menu s van de browser (Firefox in het voorbeeld). 83

84 Afdrukken en opslaan De browser toont dan een venster van het volgende type. Hierin dient u de naam op te geven van het bestand dat het formulier bevat en de directory waarin u het wenst op te slaan: 84

85 Afdrukken en opslaan 85

86 Overeenkomsten Formulier overeenkomst Er zijn twee soorten overeenkomsten: de overeenkomsten van het type "verhoogde staatstoelagen" bestemd voor de OCMW s van de grote steden en de overeenkomsten van het type "cluster" voor groeperingen van kleinere OCMW s. Aangezien zij praktisch identiek zijn, zullen we uitleggen hoe de overeenkomst van het type "cluster" werkt en waar nodig zullen we de verschillen tussen beide types aangeven. De overeenkomst invoeren Op de startpagina van de toepassing selecteert u de overeenkomst door te klikken op de link Overeenkomst Cluster. U komt terecht op de pagina voor de consultatie van de overeenkomst. 86

87 Overeenkomsten 87

88 Overeenkomsten Het scherm is onderverdeeld in artikels op dezelfde manier als de papieren overeenkomst. Alleen de artikels 2 en 3 kunnen direct gewijzigd worden door het OCMW. Alle andere gegevens worden ingevoerd door de POD MI. Gegevens die kunnen veranderen van de ene overeenkomst tot de andere worden weergegeven met een gele achtergrond. Dit zijn bijvoorbeeld bedragen, data, rekeningnummers, Hier ontdekt u ook het enige zichtbare verschil tussen de overeenkomsten voor clusters en die voor verhoogde staatstoelagen voor grote steden. De clusterovereenkomst bevat expliciet de lijst van de OCMW s waaruit deze groepering bestaat. 88

89 Overeenkomsten Om de doelstellingen van het project in te voeren, klikt u op de knop Wijzigen rechts van de subtitel "Artikel 2: Doelstellingen van het project". Vul het veld "Doelstellingen van het project" in en klik op Opslaan. Om de gegevens in verband met de professionele inschakeling in te voeren, klikt u op de knop Wijzigen rechts van de subtitel "Artikel 3: Overzicht van de professionele inschakeling in het OCMW". 89

90 Overeenkomsten Nadat u uw gegevens hebt ingevoerd, klikt u op Opslaan. U komt dan terecht op de pagina voor de consultatie van de overeenkomst. 90

91 Overeenkomsten Als u bijkomende informatie wenst mee te delen aan de POD MI, dan klikt u op de link Commentaren onderaan rechts van de artikels 2 en 3 van de overeenkomst. Let op! Deze commentaren zullen niet opgenomen worden in de finale versie van de overeenkomst. Zij dienen enkel om u te helpen bij de communicatie met de POD, zij hebben geen enkele juridische of contractuele waarde. Zodra uw commentaar ingevoerd is, mag u niet vergeten te klikken op de knop Opslaan. 91

92 Overeenkomsten Als de inhoud van de overeenkomst u correct lijkt, dan kunt u klikken op Voorstellen om de overeenkomst voor te leggen aan de POD MI. Eens de overeenkomst is voorgesteld aan de POD MI, kunt u hem niet meer wijzigen, tenzij om commentaren toe te voegen. De POD MI kan hem ofwel goedkeuren, ofwel opnieuw voorleggen aan het OCMW met zijn eventuele wijzigingen of commentaren. Deze uitwisselingen tussen het OCMW en de POD MI vormen de onderhandelingsfase. De overeenkomst ondertekenen De onderhandelingsfase eindigt wanneer de POD MI de overeenkomst heeft goedgekeurd. Dan begint de ondertekeningsfase. Het OCMW, vertegenwoordigd door zijn voorzitter en zijn secretaris, ondertekent de overeenkomst. Net als bij de andere formulieren heeft het geen belang wie eerst tekent, de voorzitter of de secretaris. 92

93 Overeenkomsten In tegenstelling tot de andere formulieren vergt de overeenkomst een 3e handtekening; die van de minister die belast is met de Maatschappelijke Integratie. Deze laatste wordt dus aangebracht op het einde van het proces, nadat het OCMW getekend heeft. Statussen van de overeenkomst Tijdens de hele duur van het proces doorloopt de overeenkomst verschillende statussen, ongeveer in de onderstaande volgorde: 1. Voorgesteld aan het OCMW door de POD MI 2. Voorgesteld aan de POD door het OCMW 3. Goedgekeurd door de POD MI 4. Ondertekend door de secretaris van het OCMW 5. Ondertekend door de voorzitter van het OCMW 6. Te ondertekenen door de minister van Maatschappelijke Integratie 7. Ondertekend door de secretaris, de voorzitter en de minister Telkens de overeenkomst van status verandert, wordt het OCMW hiervan op de hoogte gebracht per mail. Zo kan het bijvoorbeeld reageren als de POD MI wijzigingen aan de overeenkomst voorstelt. De status van de overeenkomst is altijd zichtbaar in het bovenste deel van het scherm voor de consultatie van de overeenkomst. 93

94 Overeenkomsten Op de startpagina geven kleine "v-tekens" aan in welke stap de overeenkomst zich bevindt (maar niet alle statussen zijn opgenomen). De overeenkomst afdrukken U kunt de overeenkomst op elk moment afdrukken. Hiervoor klikt u op de knop Afdrukken onderaan rechts van het scherm. 94

95 Overeenkomsten Er wordt dan een bestand in PDF-formaat aangemaakt (dit kan even duren) en de toepassing stelt u voor om het te downloaden op uw computer. 95

96 Overeenkomsten U moet beschikken over de software Acrobat Reader (verspreid door Adobe en gratis downloadbaar van het internet 8 ) om het bestand te openen en af te drukken

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Configuratie van de nieuwigheden... 4 3. Basisbestanden... 5 Fiches van derden... 5 Beperkte

Nadere informatie

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S).

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S). INFO & KLANT DASHBOARD. INFO & KLANT DASHBOARD Inhoud Presentatie CCS... 3... 3 Kanalen... 3 Soorten tools voor uw SFU WEB solutie :... 3 Vereisten... 3 1.1 Voordat u zich aanmeldt... 4 1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN...

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

portimagazine BRIO4YOU oktober 2014 Klaar voor Twin Peaks II

portimagazine BRIO4YOU oktober 2014 Klaar voor Twin Peaks II portimagazine oktober 2014 BRIO4YOU Klaar voor Twin Peaks II 3 Edito Twin Peaks II 4 Met BRIO4YOU bent u klaar voor de uitdagingen van Twin Peaks II! Twin Peaks II & BRIO4YOU 4 Informatieplicht: slechts

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

Argenta Internetbankieren

Argenta Internetbankieren Handleiding Argenta Internetbankieren ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 1 Inloggen... 6 2 Ondertekenen... 6 2.1 Ondertekenen transacties via de M2-knop... 6 2.2 Ondertekenen

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Handleiding EPB-Software. Alfanumeriek gedeelte Versie 6.0

Handleiding EPB-Software. Alfanumeriek gedeelte Versie 6.0 Handleiding EPB-Software Alfanumeriek gedeelte Versie 6.0 Voorwoord Gebruiksvoorwaarden De EPB-Software die in deze handleiding wordt beschreven, wordt gratis geleverd door Wallonië, het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN juli 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Vereisten... 4 2.1. Een computer uitgerust met :... 4 2.2. Voorzieningen voor het werken met

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM

Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM Voorwoord Gefeliciteerd met de opening van uw webwinkel. Ook al hebben wij het pakket zo gebruikersvriendelijk mogelijk gemaakt, toch is een handleiding

Nadere informatie

Gebruikers handleiding

Gebruikers handleiding Ant EAB Het meestgebruikte EAB-programma Gebruikers handleiding versie 8.35 1 mei 2015 Ant-EAB - Elektronische aanvoerbrief - Elektronisch dagafschrift - Transactie overzichten Copyright 1999-2015 AntEater

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Handleiding voor de CROW-website Past Performance

Handleiding voor de CROW-website Past Performance Handleiding voor de CROW-website Past Performance Inleiding Deze Handleiding heeft tot doel gebruikers en beheerders zo snel mogelijk vertrouwd te maken met de werking van de CROW-website Past Performance.

Nadere informatie

HANDLEIDING ONLINE BANKING DEUTSCHE BANK OKTOBER 2008 NOVEMBER 2009

HANDLEIDING ONLINE BANKING DEUTSCHE BANK OKTOBER 2008 NOVEMBER 2009 HANDLEIDING ONLINE BANKING DEUTSCHE BANK OKTOBER 2008 NOVEMBER 2009 INHOUDSOPGAVE 1 WEGWIJS IN ONLINE BANKING...1 1.1 HELP...1 1.2 INLOGGEN...2 1.2.1 Startpagina...2 1.2.2 Paswoord...3 1.2.3 Code Card...4

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met Intervat BTW

WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met Intervat BTW Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15, 9080 Lochristi, BE 0427.728.725, Telefoon: 09 / 355.76.37, email: info@ciro.be WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met Intervat BTW

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie