Handleiding voor de OCMW s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor de OCMW s"

Transcriptie

1 Uniek verslag Handleiding voor de OCMW s Versie 5 1

2 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Afrondingen...5 Verbinding maken met de toepassing...6 De gegevens van het OCMW invoeren...14 Een formulier invoeren...16 De huurwaarborgen invoeren...18 Het formulier Huurwaarborgen ondertekenen...24 Het formulier Personeelskosten...31 Het formulier Sociale fondsen gas en elektriciteit...37 Het formulier Cluster...44 Het formulier Verhoogde staatstoelage...53 Inschrijvingsformulier en voorschot van de sociale en culturele participatie...61 Het formulier Activiteitenverslag van de sociale en culturele participatie...63 Invoering via de toepassing...67 Invoering via rekenbladbestand...75 Afdrukken en opslaan...81 Formulier overeenkomst...86 De overeenkomst invoeren...86 De overeenkomst ondertekenen...92 Statussen van de overeenkomst...93 De overeenkomst afdrukken

3 Inleiding Deze handleiding beschrijft het gebruik van de toepassing "Uniek verslag" die de POD Maatschappelijke Integratie gratis ter beschikking stelt van de OCMW s. Het "Uniek verslag" maakt het mogelijk om aan de hand van een courant programma, een eenvoudige Internet-browser 1, een reeks formulieren online in te vullen die de OCMW s volgens de geldende reglementering elk jaar moeten doorsturen naar de POD Maatschappelijke Integratie om diverse terugbetalingen te kunnen genieten. Het betreft: de huurwaarborgen; de personeelskosten; het fonds voor gas en elektriciteit; de verhoogde staatstoelagen (grote steden); de clusters; de sociale en culturele participatie (inschrijving en activiteitenverslag). Deze handleiding is bestemd voor de eindgebruikers van de toepassing: de administratieve medewerkers van de OCMW s; de secretaris van het OCMW en de voorzitter van het OCMW die beiden moeten tekenen om de uiteindelijke versie van elk formulier te valideren voor "verzending" naar de POD MI. Deze handleiding is opgebouwd rond de verschillende formulieren die het uniek verslag vormen. Voor elk formulier wordt het volgende uitgelegd: verbinding maken met de toepassing; het formulier invoeren; het formulier ondertekenen en opsturen naar de POD. 1 Bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, enz. 3

4 Webbrowsers De toepassing werd met succes getest op de volgende webbrowsers: Firefox 3.x; Internet Explorer 5.5+ en 6.x. Meer dan waarschijnlijk werkt zij ook met andere webbrowsers. De toegang tot de toepassing is beveiligd door de elektronische identiteitskaart. U moet dus beschikken over een correct ge nstalleerde kaartlezer, de Fedictsoftware moet ge nstalleerd en functioneel zijn en ten slotte moet de browser de identiteitskaart herkennen. Meer informatie vindt u hier: Onze testen hadden betrekking op het besturingssysteem Windows Het is ook meer dan waarschijnlijk dat andere versies van Windows of andere systemen (Linux, Mac OS X) geen enkel probleem stellen. 4

5 Afrondingen Op verschillende plaatsen in de toepassing worden berekeningen gemaakt waarbij decimale getallen betrokken zijn. Enerzijds worden de bedragen gegeven met twee cijfers na de komma om de fouten te beperken tot maximum ØØn eurocent. Anderzijds wordt er altijd afgerond in het voordeel van de OCMW s. Merk ook op dat alle decimale getallen in de toepassing ingevoerd moeten worden met een "punt" als scheidingsteken voor de decimalen. 5

6 Verbinding maken met de toepassing Verbinding maken met de toepassing Open een Internet-browser 2 en ga naar de portaalsite van de sociale zekerheid op het adres (URL): https://professional.socialsecurity.be/ 2 Firefox, Internet Explorer, enz. 6

7 Verbinding maken met de toepassing Kies uw taal door op de juiste optie te klikken. 7

8 Verbinding maken met de toepassing Ga nu naar de pagina "Ambtenaren en andere professionelen": 8

9 Verbinding maken met de toepassing Geef aan dat u wil werken als "OCMW s en POD Maatschappelijke Integratie" (u zult later automatisch herkend worden als OCMW): 9

10 Verbinding maken met de toepassing U ziet nu de lijst van de toepassingen die beschikbaar zijn voor de OCMW s en de POD Maatschappelijke Integratie. Selecteer de toepassing "Uniek Verslag". 10

11 Verbinding maken met de toepassing U bevindt zich nu op de pagina die het uniek verslag beschrijft. Dit is de laatste pagina v r de authenticatieprocedure die u uiteindelijk toegang zal verschaffen tot de toepassing. Klik op de knop "Uniek verslag". 11

12 Verbinding maken met de toepassing U moet zich nu identificeren met uw elektronische identiteitskaart. Klik dus op "Identificatie via elektronische identiteitskaart": Vervolgens: Steek uw elektronische identiteitskaart in de kaartlezer van uw computer. Selecteer uw certificaat of wacht tot wanneer dit automatisch opgeladen wordt door het kaartleesprogramma. Voer uw PIN-code in wanneer dat gevraagd wordt (als u de laatste versie gebruikt van het programma voor het beheer van de elektronische identiteitskaart, drukt u vervolgens op Enter () zonder te wachten). Bij problemen klikt u op de link "Meer uitleg over de elektronische identiteitskaart". 12

13 Verbinding maken met de toepassing U komt dan terecht op de homepage van de toepassing: Deze homepage zal uw vertrekpunt zijn voor alle activiteiten die in deze handleiding beschreven worden. U kunt op elk moment terugkeren naar deze pagina door te klikken op de knop "Homepage". 13

14 De gegevens van het OCMW invoeren De gegevens van het OCMW invoeren Alvorens de formulieren in te vullen, moet de contactpersoon gepreciseerd worden, alsook enkele andere inlichtingen in verband met het OCMW. Hiervoor klikt u op de homepage op de knop "Wijzigen". 14

15 De gegevens van het OCMW invoeren Er verschijnt een scherm waarin u de nodige wijzigingen kunt aanbrengen. U kunt de volgende gegevens wijzigen: het bankrekeningnummer van het OCMW (historisch nummer en BIC voor het IBAN); de gegevens van de contactpersoon (naam, en telefoon). De contactpersoon is de meest geschikte medewerker van het OCMW om eventuele vragen in verband met het uniek verslag te beantwoorden. Hij wordt vrij gekozen door het OCMW en kan steeds worden bijgewerkt zolang het uniek verslag niet afgesloten is. Klik op "Opslaan" om de gegevens te bewaren. 15

16 Een formulier invoeren Een formulier invoeren De globale werking van de toepassing (en in het bijzonder van de handtekeningen) is identiek voor alle formulieren. De stappen om een formulier volledig in te vullen zijn de volgende: het formulier invullen; het ondertekenen (door de voorzitter); het ondertekenen (door de secretaris) en versturen naar de POD wanneer beide handtekeningen geplaatst zijn. Afhankelijk van de rol die u werd toegekend door uw veiligheidsconsulent kunt u: de formulieren raadplegen en bijwerken; de formulieren ondertekenen als voorzitter; de formulieren ondertekenen als secretaris. Het formulier wordt automatisch naar de POD verzonden na de tweede handtekening. Eens het formulier verzonden is naar de POD, kan het alleen nog geraadpleegd worden (niet meer gewijzigd). Op de homepage verschijnen bepaalde types formulieren niet voor alle OCMW s. Het formulier "cluster" betreft immers alleen de OCMW s die lid zijn van een cluster. De andere OCMW s zullen dit formulier niet zien en zullen het dan ook niet moeten invullen. Hetzelfde geldt voor het formulier "verhoogde staatstoelage" dat alleen betrekking heeft op de OCMW s van grote steden. Op elk formulier zult u ten slotte automatisch ingevulde inlichtingen zien verschijnen: dit zijn inlichtingen waarover de POD reeds beschikt. Dit zorgt er enerzijds voor dat u geen overbodige gegevens moet invullen aangezien de POD er al over beschikt - en helpt u anderzijds om de formulieren correct te vervolledigen. 16

17 Een formulier invoeren 17

18 Het formulier Huurwaarborgen De huurwaarborgen invoeren Op de homepage van de toepassing kiest u het type formulier dat u wil invullen door te klikken op de titel "Huurwaarborgen". 18

19 Het formulier Huurwaarborgen Op de pagina staan alle gegevens die u moet invullen (de gegevens in verband met het OCMW en de contactpersoon kunnen niet gewijzigd worden in dit scherm, zie hierboven). Geef om te beginnen aan of uw centrum al dan niet huurwaarborgen heeft toegekend voor het jaar (1). Het programma toont het aantal contingenten waarop uw centrum recht heeft. Dit aantal contingenten wordt bepaald door de POD MI en kan niet gewijzigd worden. Als het totale aantal contingenten van het OCMW groter is dan het aantal bepaald door de POD, dan wordt dit overschot niet gesubsidieerd door de POD MI. Het "Te subsidiºren bedrag" zal dus nooit groter zijn dan het bedrag van het contingent. Indien nodig vult u de huurwaarborgen in per categorie (waarborgbrief, bankwaarborg, rechtstreekse storting) in het deel "Gerealiseerde huurwaarborgen (2)". 19

20 Het formulier Huurwaarborgen

21 Het formulier Huurwaarborgen Eens de inlichtingen ingevoerd zijn, klikt u op "Opslaan". Als u de pagina verlaat zonder ze op te slaan, dan gaan al uw wijzigingen verloren. Dit is het geval voor alle formulieren van de toepassing. Uw gegevens opslaan is dus een cruciale stap die u nooit mag vergeten. 21

22 Het formulier Huurwaarborgen Let op de knoppen onderaan de pagina: Startpagina: om terug te keren naar de homepage; Wijzigen: om het formulier te wijzigen; Ondertekenen: om het formulier te ondertekenen. Deze knop verschijnt alleen als u de rol "voorzitter" of "secretaris" hebt; Afdrukken: om het formulier af te drukken en op te slaan op de harde schijf. 22

23 Het formulier Huurwaarborgen 23

24 Het formulier Huurwaarborgen ondertekenen Het formulier Huurwaarborgen ondertekenen Elk formulier moet ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris van het OCMW alvorens het wordt doorgestuurd naar de POD. Bijgevolg zal geen enkel formulier naar de POD kunnen worden opgestuurd zolang de voorzitter en de secretaris het niet beiden ondertekend hebben. De ondertekening gebeurt wanneer een formulier correct ingevuld is, d.w.z. zonder door het systeem opspoorbare fouten. Eens het formulier ingevuld is met geldige gegevens, kunnen de voorzitter en de secretaris het ondertekenen. Alvorens te ondertekenen raadpleegt de secretaris of de voorzitter (d.w.z. de personen aan wie de rol werd toegekend door de veiligheidsconsulent van het OCMW) het formulier en ziet hij een knop voor de ondertekening verschijnen. De voorzitter en de secretaris moeten beiden elk formulier ondertekenen. Zij kunnen dit doen in de volgorde die zij verkiezen: eerst de voorzitter en dan de secretaris of omgekeerd. Zolang de tweede handtekening niet op het formulier aangebracht is, kan dit nog gewijzigd worden. Let op: aangezien de handtekening betrekking heeft op de inhoud van een formulier, houdt de wijziging van dit formulier automatisch in dat de reeds aangebrachte handtekening verdwijnt (zoals de papieren versie: eens ondertekend mag de inhoud van een formulier niet meer veranderd worden). Wanneer de tweede handtekening is aangebracht, wordt het formulier "verstuurd" naar de POD. Deze bewerking is dus vergelijkbaar met de verzending van het papieren formulier naar de POD. Het formulier blijft toegankelijk maar alleen voor raadpleging. 24

25 Het formulier Huurwaarborgen ondertekenen Vanaf de homepage gaan we het formulier van de huurwaarborgen ondertekenen. Vertrek van de homepage en klik op "Huurwaarborgen". 25

26 Het formulier Huurwaarborgen ondertekenen U krijgt een overzicht van de inhoud van het formulier zoals u het hebt ingevuld. Noteer dat noch de voorzitter (1) noch de secretaris (2) het formulier ondertekend hebben. Klik op de knop "Ondertekenen (3)" om het formulier te ondertekenen

27 Het formulier Huurwaarborgen ondertekenen De registratie van de handtekening wordt gemeld in het vakje "Handtekening van de voorzitter" of "Handtekening van de secretaris", naargelang het geval. De knop "Ondertekenen" wordt dan gedesactiveerd. U mag echter niet vergeten dat als de voorzitter getekend heeft, ook de secretaris dit nog moet doen opdat het formulier verzonden zou worden naar de POD (en omgekeerd). In het voorbeeld hieronder heeft de voorzitter zopas getekend en zal de secretaris nog moeten tekenen opdat het document effectief zou worden doorgestuurd naar de POD. Zolang de secretaris en de voorzitter niet beiden getekend hebben, kan de gebruiker beslissen om de informatie te wijzigen (knop "Wijzigen"). 27

28 Het formulier Huurwaarborgen ondertekenen Als de gebruiker beslist te wijzigen (als hij klikt op de knop "Wijzigen"), dan wordt het formulier opnieuw getoond in wijzigbare vorm. Er wordt duidelijk aangegeven dat elke wijziging van de inhoud zal leiden tot de verwijdering van de handtekening. Dit is logisch want de handtekening moet de authenticiteit van de inhoud van het formulier garanderen. 28

29 Het formulier Huurwaarborgen ondertekenen Wanneer beide handtekeningen geregistreerd zijn, worden de knoppen "Wijzigen" en "Ondertekenen" uitgeschakeld. Aangezien de tweede handtekening automatisch leidt tot de verzending naar de POD, mag het formulier immers niet meer worden gewijzigd of ondertekend. Klik op de knop "Startpagina" om terug te keren naar de homepage. 29

30 Het formulier Huurwaarborgen ondertekenen Het formulier werd dus eerst ingevoerd (ingevuld met geldige gegevens), dan ondertekend door de voorzitter en de secretaris en vervolgens automatisch verzonden naar de POD. Deze drie punten worden weergegeven op de homepage door groene vinkjes "v". 30

31 Het formulier Personeelskosten Het formulier Personeelskosten Let op: de belangrijkste stappen werden in detail beschreven voor het formulier van de huurwaarborgen. De tekst die volgt, zal alleen nog ingaan op wat specifiek is voor het formulier van de personeelskosten. Het formulier van de personeelskosten verschilt lichtjes van dat van de huurwaarborgen: het bestaat uit verschillende pagina s. Op de homepage klikt u op de titel "Personeelskosten". 31

32 Het formulier Personeelskosten Vul om te beginnen het eerste deel van het luik "Gefinancierd personeel" in. De POD heeft voor u het bedrag ingevuld van de personeelskosten die hij betaald heeft gedurende het afgelopen jaar. Deze gegevens kunnen niet gewijzigd worden. Als dit bedrag groter is dan , dan mag u bovendien geen informatie invoeren in het derde deel "Kwalitatieve verbetering van de opvang". 32

33 Het formulier Personeelskosten U moet dan de personeelsleden van uw OCMW die bij de maatregel betrokken zijn ØØn voor ØØn toevoegen. Vul de velden INSZ, Functie en Dienst in. Klik daarna op de knop "Een personeelslid toevoegen" zoals hieronder. Let op! Het INSZ-nummer is verplicht en moet geldig zijn. Bovendien moet het aantal toegevoegde personen ten minste gelijk zijn aan het aantal voltijdse equivalenten dat eerder werd ingevuld! 33

34 Het formulier Personeelskosten In geval van fouten klikt u op de vuilnisbak om een personeelslid te verwijderen. U kunt andere personeelsleden toevoegen door opnieuw te klikken op "Een personeelslid toevoegen". 34

35 Het formulier Personeelskosten Als het bedrag van de personeelskosten kleiner is dan , vul dan het totaalbedrag in van de kwalitatieve verbetering van de opvang uitgegeven door het OCMW. 35

36 Het formulier Personeelskosten Beschrijf ten slotte in vrije tekst de initiatieven die genomen werden om de opvang te verbeteren en klik op "Opslaan" om het formulier te bewaren. Het niet gerechtvaardigd bedrag wordt automatisch berekend (= bedrag van de personeelskosten - bedrag van de werkingskosten - totaalbedrag voor de kwalitatieve verbetering van de opvang). 36

37 Het formulier Sociale fondsen gas en elektriciteit Het formulier Sociale fondsen gas en elektriciteit Om dit formulier in te vullen, vertrekt u opnieuw van de homepage en klikt u op de titel "Sociale fondsen gas en elektriciteit". 37

38 Het formulier Sociale fondsen gas en elektriciteit Kies vervolgens uw type erkenning in de voorgestelde lijst (u moet er ØØn kiezen). Naargelang het geval vult u het erkenningsnummer of de naam van de erkende dienst in. Als dit gedaan is, klikt u op "Opslaan en volgende". Merk op dat dit formulier verschillende schermen omvat (de formulieren die we tot nu toe gezien hebben, beschikten over slechts ØØn scherm). Om de invoer te vereenvoudigen en vooral een invoer in verschillende keren mogelijk te maken, kunt u elk scherm onafhankelijk van de andere opslaan. Telkens u dus klikt op "Opslaan" of "Opslaan en volgende", wordt de inhoud van het formulier opgeslagen tot de huidige stap. U kunt dus uw computer afsluiten en later verder gaan met de invoer. 38

39 Het formulier Sociale fondsen gas en elektriciteit U kunt vervolgens het deel "Ondersteuning en sociale en budgettaire begeleiding" invullen. Voor het personeel volstaat het dat u een lijn invult met het INSZ, het tewerkstellingsregime, enz. Klik vervolgens op "Een persoon toevoegen". Opmerking: VTE betekent voltijds equivalent. Let op! Het INSZ is verplicht en moet geldig zijn. Als dit gedaan is, klikt u op "Opslaan en volgende". 39

40 Het formulier Sociale fondsen gas en elektriciteit Telkens een persoon wordt toegevoegd, herberekent het programma automatisch: het totale aantal VTE s; het bedrag van de gerechtvaardigde personeelskosten; het bedrag van de terug te vorderen personeelskosten. Het programma verifieert of een persoon niet kan worden ingevoerd met een totale duur van meer dan 12 maanden. Noteer ook dat in ons voorbeeld voor de ingevoerde persoon het aantal VTE s wordt afgerond in het voordeel van het OCMW. Klik op "Opslaan en volgende" om door te gaan naar de volgende stap. 40

41 Het formulier Sociale fondsen gas en elektriciteit Vul vervolgens het deel van de financiºle maatschappelijke steun in. Noteer dat het teruggevorderd bedrag ingevoerd moet worden als een negatief getal. Opnieuw berekent het programma voor u: de netto-uitgave gebruikt voor aanzuiveringen; het totaal van de preventieve acties; het totaal van de financiºle maatschappelijke steun; het terug te vorderen bedrag (art. 6); het terug te vorderen bedrag (art. 4 + art. 6). Klik op "Opslaan en volgende" wanneer u klaar bent. 41

42 Het formulier Sociale fondsen gas en elektriciteit Vul vervolgens het deel van de gasconvectoren in. Het aantal dossiers neemt jaar na jaar toe: het is gelijk aan aantal lopend jaar + aantal jaar - 1 = aantal jaar - 2 Het resterend bedrag wordt automatisch berekend. Klik op de knop "Opslaan en volgende" om het invullen van het formulier te beºindigen. 42

43 Het formulier Sociale fondsen gas en elektriciteit Er wordt dan een overzicht getoond: De ondertekeningsprocedure verloopt zoals eerder beschreven werd in het deel "Het formulier Huurwaarborgen ondertekenen". 43

44 Het formulier Cluster Het formulier Cluster Het formulier Cluster is alleen toegankelijk voor OCMW s die promotor zijn van de clusters. Vertrek opnieuw van de homepage en klik op de titel "Cluster". 44

45 Het formulier Cluster Selecteer elk OCMW dat lid is van uw cluster en klik op "Een OCMW toevoegen". Ze worden alfabetisch gerangschikt. Zo stelt u de lijst op van de OCMW s die lid zijn van uw cluster. Klik dan op de knop "Opslaan en volgende" om het formulier voort in te vullen. 45

46 Het formulier Cluster Vul vervolgens het deel in met betrekking tot de "bereikte kwalitatieve en kwantitatieve objectieven uit artikel 2". Klik op de knop "Opslaan en volgende" om het formulier voort in te vullen. 46

47 Het formulier Cluster Voer alle samenwerkingsvormen in die bestaan tussen uw cluster en derden. Voor elke samenwerkingsvorm selecteert u de typologie van de samenwerkingsvorm in het afrolmenu en klikt u op "Een samenwerkingsvorm toevoegen". Klik op de knop "Opslaan en volgende" om het formulier voort in te vullen. 47

48 Het formulier Cluster Voer de informatie in die betrekking heeft op de professionele invoegingen. De POD heeft in de tabel de gegevens ingevuld waarover hij beschikt. De informatie geleverd door de POD MI wordt getoond en kan niet gewijzigd worden 3. 3 Als u denkt dat deze gegevens verkeerd zijn, moet u contact opnemen met de POD. 48

49 Het formulier Cluster Bepaalde velden worden voor u berekend: Het totaal aantal personen tewerkgesteld via het OCMW; Het totaal van de tweede tabel. Klik op de knop "Opslaan en volgende" om het formulier voort in te vullen. 49

50 Het formulier Cluster Vul vervolgens de informatie in verband met de "financiºle rapportage" in. Om de personeelskosten of de loonkosten van geactiveerde personen in te voeren, klikt u op "+". Er verschijnt een scherm waarin u de informatie over de persoon kunt invoeren. Klik op "Een persoon toevoegen". Het INSZ is verplicht en moet geldig zijn. 50

51 Het formulier Cluster De gegevens verschijnen dan automatisch op de pagina "Financiºle rapportage". De andere gegevens kunnen rechtstreeks in de pagina "Financiºle rapportage" worden ingevoerd. Het programma berekent voor u: het deel cluster-subsidie; het totaal van het OCMW-bedrag; het totaal van de OCMW-delen; het totaal van de publieke delen; het niet verantwoord bedrag. Klik op de knop "Opslaan en volgende" om het formulier voort in te vullen. 51

52 Het formulier Cluster Er verschijnt een overzicht van het formulier: De ondertekeningsprocedure verloopt zoals eerder beschreven werd in het deel "Het formulier Huurwaarborgen ondertekenen". 52

53 Het formulier Verhoogde staatstoelage Het formulier Verhoogde staatstoelage Het formulier Verhoogde staatstoelage is alleen toegankelijk voor grote steden op wie deze toelage betrekking heeft. Om het formulier "Verhoogde staatstoelage" in te vullen, vertrekt u opnieuw van de homepage en klikt u op de titel "Verhoogde staatstoelage". 53

54 Het formulier Verhoogde staatstoelage Vul het deel met betrekking tot de "bereikte kwalitatieve en kwantitatieve objectieven uit artikel 2" in met vrije tekst. Klik op de knop "Opslaan en volgende" om het formulier voort in te vullen. 54

55 Het formulier Verhoogde staatstoelage Voer alle samenwerkingsvormen in die bestaan tussen uw OCMW en derden. Voor elke samenwerkingsvorm selecteert u de typologie van de samenwerkingsvorm in het afrolmenu en klikt u op "Een samenwerkingsvorm toevoegen". Klik op de knop "Opslaan en volgende" om het formulier voort in te vullen. 55

56 Het formulier Verhoogde staatstoelage Voer de informatie in die betrekking heeft op de professionele invoegingen. De informatie geleverd door de POD MI wordt getoond en kan dus niet gewijzigd worden 4. 4 Als u denkt dat deze gegevens verkeerd zijn, moet u contact opnemen met de POD. 56

57 Het formulier Verhoogde staatstoelage Opnieuw zal een deel van de velden voor u berekend worden: Het totaal aantal personen tewerkgesteld via het OCMW; Het totaal van de tweede tabel. Klik op de knop "Opslaan en volgende" om het formulier voort in te vullen. Vul vervolgens de informatie in verband met de financiºle rapportage in. Om de personeelskosten of de loonkosten van geactiveerde personen in te voeren, klikt u op "+". Er verschijnt een scherm waarin u de informatie van de persoon kunt invoeren. Klik op "Een persoon toevoegen". 57

58 Het formulier Verhoogde staatstoelage Het INSZ is verplicht en moet geldig zijn. De gegevens verschijnen dan automatisch op de pagina "Financiºle rapportage". De andere gegevens kunnen rechtstreeks in de pagina "Financiºle rapportage" worden ingevoerd. Het programma berekent voor u: het deel VST-subsidie; het totaal van het OCMW-bedrag; het totaal van de OCMW-delen; het totaal van de publieke delen; het niet verantwoord bedrag. Klik op de knop "Opslaan en volgende" om het formulier voort in te vullen. 58

59 Het formulier Verhoogde staatstoelage 59

60 Het formulier Verhoogde staatstoelage Er wordt een overzicht getoond: De ondertekeningsprocedure verloopt zoals eerder beschreven werd in het deel "Het formulier Huurwaarborgen ondertekenen". 60

61 Inschrijvingsformulier en voorschot Inschrijvingsformulier en voorschot van de sociale en culturele participatie Om het formulier van de "Inschrijvingen en voorschotten van de sociale en culturele participatie" in te vullen, vertrekt u opnieuw van de homepage en klikt u op de titel "Inschrijving en voorschot". De POD heeft het bedrag van het Koninklijk Besluit ingevoerd dat aan uw OCMW werd toegekend voor de sociale en culturele participatie. Geef aan of uw OCMW deelneemt aan de maatregel of niet. 61

62 Inschrijvingsformulier en voorschot Als uw OCMW deelneemt aan de maatregel, geef dan aan of het OCMW het totaalbedrag van het Koninklijk Besluit vraagt of een lager bedrag. In het tweede geval dient u in te vullen welk bedrag het OCMW vraagt. In elk geval wordt het bedrag van het toegekende voorschot automatisch berekend. De ondertekeningsprocedure verloopt zoals eerder beschreven werd in het deel "Het formulier Huurwaarborgen ondertekenen". 62

63 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) Het formulier Activiteitenverslag van de sociale en culturele participatie Om het formulier "Activiteitenverslag van de sociale en culturele participatie" in te vullen, vertrekt u opnieuw van de homepage en klikt u op de titel "Activiteitenverslag". 63

64 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) Dit formulier heeft een bijzondere eigenschap: het kan op twee manieren ingevuld worden. Initieel werd het formulier volledig via de browser ingevuld. Meer bepaald de "sociale, culturele en sportieve activiteiten" werden ØØn per ØØn ingevoerd. Voor sommige OCMW s was dit een zeer zware taak. Daarom hebben wij een andere manier voorzien om het formulier in te vullen. Naast de huidige manier kunnen OCMW s die dat wensen rekenbladbestanden invoeren die de lijst bevatten van alle activiteiten die werden gerealiseerd in het kader van de maatregel. Zo kunnen zij de gegevens verzamelen buiten het Uniek Verslag en buiten de invulperiode in februari. Er zijn twee manieren om het formulier in te vullen: Ofwel via de browser (zoals dat gebeurde tot in 2010). Ofwel door middel van een rekenbladbestand. In dat geval zal het OCMW wel de door de POD voorgestelde bestanden moeten gebruiken zodat iedereen in hetzelfde gegevensformaat werkt. De ondersteunde formaten zijn OpenOffice en Microsoft. Let op: de twee methoden sluiten elkaar uit. Het is de ene of de andere. Het OCMW kan op elk moment van methode veranderen maar de ingevoerde gegevens gaan dan verloren. Zeker als per vergissing wordt overgegaan van de methode "via browser" naar de "rekenblad"-methode zou dit grote gevolgen kunnen hebben want al het zware invoerwerk zou dan verloren gaan. De invoermethode wordt gekozen in de eerste stap van het invoerproces: 64

65 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) Als u van invoermethode verandert, dan zal dit duidelijk gemeld worden zodat u niet vergissing kunt veranderen: Afhankelijk van de keuze zullen de volgende schermen aangepast worden. De rest van dit hoofdstuk wordt in twee gesplitst, naargelang de invoermethode. Om het formulier "Activiteitenverslag van de sociale en culturele participatie" in te vullen, vertrekt u opnieuw van de homepage en klikt u op de titel "Activiteitenverslag". 65

66 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) 66

67 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) Invoering via de toepassing Deze invoermethode is de "historische" methode die gebruikt wordt sinds het eerste jaar waarin het formulier werd aangeboden aan de OCMW s. Het blijft de aangewezen methode als het OCMW weinig activiteiten aangeeft. Wanneer u uw invoermethode gekozen hebt, komt u terecht op de eerste pagina van het formulier, waar u een rechtvaardiging zult kunnen geven voor de activiteiten die u hebt ondernomen. Het "Gevraagd bedrag" toont het bedrag dat u had gevraagd toen het OCMW zich inschreef voor de maatregel. Het totaalbedrag van de activiteiten wordt automatisch voor u berekend. U moet ten minste ØØn activiteit opgeven. 67

68 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) Om een activiteit toe te voegen in ØØn van de categorieºn, gebruikt u gewoon de knoppen "Een activiteit toevoegen". U komt dan in het volgende scherm terecht. Voer de gevraagde gegevens in (ze zijn allemaal verplicht) en klik op "Een activiteit toevoegen" om de activiteit op te slaan en terug te keren naar het vorige scherm. 68

69 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) Tot slot klikt u op "Opslaan en volgende". U bevindt zich nu in het scherm "Personeelsforfait". Het eerste wat u moet doen, is kiezen of u het forfait aanvraagt of niet. Als het OCMW het forfait niet wenst, volstaat het te klikken op "Opslaan en volgende" om door te gaan naar het volgende scherm. Als u het forfait wenst, moet u klikken op "Ja". Als dit gebeurd is, moet het OCMW een tweede keuze maken, namelijk of het "externe medewerking" wenst of niet (merk op dat de keuzes niet meer in het grijs staan). Als u "Geen externe medewerking" kiest, verandert het scherm als volgt en nodigt het u uit nieuwe informatie in te voeren. 69

70 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) Als het OCMW daarentegen kiest voor "Externe medewerking", dan zijn het scherm en de in te voeren gegevens verschillend. Klik op "Opslaan en volgende" om door te gaan naar het volgende scherm. U komt terecht op het scherm van de "Gerecycleerde pc s". Dit scherm is sterk vergelijkbaar met dat van de rechtvaardiging van de activiteiten, op enkele controles na. Zo zijn de gerecycleerde pc s facultatief en moeten de bedragen lager zijn dan 100. Bijvoorbeeld: 70

71 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) Klik op "Opslaan en volgende" om door te gaan naar het volgende scherm. Dit is het scherm waarin u de activiteiten kunt aangeven in het kader van de maatregelen tegen kinderarmoede. Dit scherm lijkt op dat van de activiteiten uit het eerste deel. U kunt zoveel activiteiten toevoegen of verwijderen als nodig. In tegenstelling tot het deel van de sociale en culturele participatie is het niet noodzakelijk de activiteiten in te vullen. Als het OCMW niets aan te geven heeft, dan geeft het gewoon niets aan. 71

72 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) Ingeval u activiteiten moet toevoegen, gebruikt u de knop "Een activiteit toevoegen". U komt dan terecht op het volgende scherm waar de details van de activiteit gegeven worden: Als de activiteiten ingevoerd zijn, kunt u naar het volgende scherm gaan. Klik op "Opslaan en volgende" om door te gaan naar het volgende scherm. Dit betreft het personeelsforfait inzake kinderarmoede: 72

73 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) Dit scherm werkt zoals het forfait van de sociale en culturele participatie, met dat verschil dat het mogelijke maximum berekend wordt op basis van de aangegeven activiteiten en het bedrag van het KB (bij de sociale en culturele participatie gaat men uit van het aangegeven bedrag en het bedrag van de inschrijving). We zullen er hier dus niet dieper op ingaan. Merk op dat in ons voorbeeld aangegeven wordt dat het OCMW externe medewerking moet gebruiken als het toegang wil krijgen tot het forfait. Klik op "Opslaan en volgende" om door te gaan naar het volgende scherm. Het volgende scherm geeft een overzicht van alle gegevens die het OCMW heeft ingevoerd. Aangezien dit scherm zeer groot is, tonen wij hier alleen het interessantste deel (de andere delen bevatten de ingevoerde gegevens). Dit deel toont het algemene totaal. 73

74 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) Dit totaal toont voor de twee delen (sociale en culturele participatie en kinderarmoede) de bedragen waarmee rekening wordt gehouden voor de eindafrekening. In de delen E1 en E3 van ons voorbeeld zien we meer specifiek de "bedragen terug te betalen aan de POD" die aangeven dat het OCMW een negatief saldo heeft voor de POD. Naargelang de omstandigheden kunnen dit 74

75 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) "bedragen terug te betalen aan het OCMW" zijn. In dat geval is het de POD die geld zal storten aan het OCMW. De gebruiker moet deze informatie dus aandachtig bekijken. Invoering via rekenbladbestand De invoering via rekenbladbestand is nuttig als het OCMW veel activiteiten moet aangeven. Nadat de gebruiker de invoermethode gekozen heeft, verschijnt het volgende scherm: Dit scherm is vrij lang maar moet niet noodzakelijk volledig ingevuld worden. In het eerste deel kunt u het rekenbladbestand specificeren dat u wilt verzenden naar de POD. Dat deel moet dus ingevuld worden. Hiervoor klikt u op 75

76 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) de knop Browse 5 Dan vraagt de browser u om het rekenbladbestand te kiezen dat u wilt verzenden naar de POD: U moet gewoon uw bestand kiezen (in ons voorbeeld is dat "encodage_des_activitøs.xls") en klikken op Open 6. Daarna gaat u naar het tweede deel van het scherm: het controleoverzicht. Dat heeft tot doel het bewijs te leveren dat de door u doorgestuurde gegevens in het rekenbladbestand de juiste zijn. Het invullen is eenvoudig aangezien de controlebedragen berekend worden door het rekenblad. Het volstaat ze te kopiºren in de webtoepassing 7. 5 De browse-knop die hier getoond wordt, is die van de browser Firefox. De knop ziet er anders uit in elke browser maar hij staat wel altijd op dezelfde plaats. 6 Opnieuw hangt de weergave van dit venster sterk af van uw browser. 76

77 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) We illustreren het proces aan de hand van een voorbeeld. We nemen aan dat het OCMW de volgende activiteiten van het type "Gerecycleerde PC s" in zijn OpenOffice-rekenblad heeft staan: We zien dat het "controlebedrag" 30 pc s aangeeft voor een totaal van Om het formulier correct in te vullen, kopieert u gewoon deze waarden als volgt: We nemen een tweede voorbeeld. 7 U moet de gegevens manueel kopiëren want het is momenteel nog niet mogelijk om alle beschikbare soorten rekenbladen te ondersteunen. 77

78 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) In dit geval berekent het rekenblad de controlebedragen als volgt: En u moet ze als volgt kopiºren in het scherm: 78

79 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) We zien dus dat de totalen van het rekenblad en de totalen geleverd door de toepassing (32 begunstigden voor 605 ) overeenstemmen. Noteer tot slot dat het niet nodig is de zones in te vullen waarvoor u geen enkele activiteit hebt. Voor de sociale en culturele participatie moet echter ten minste ØØn activiteit aangegeven worden. Wanneer het scherm opgeslagen is, biedt een knop u de mogelijkheid om het door u ingevoerde rekenbladbestand te raadplegen. Die knop is ook aanwezig op het overzichtsscherm. Wanneer u klaar bent, klikt u gewoon op "Opslaan en volgende". U komt dan terecht op het scherm "Personeelsforfait". Dat scherm kan niet ingevuld worden via een rekenbladbestand want er worden berekeningen op uitgevoerd die specifiek zijn voor elk OCMW. U mag het dus enkel invullen in de toepassing. Dat invullen wordt in detail beschreven op de pagina s Error! Bookmark not defined. en volgende. Wanneer u klaar bent, klikt u gewoon op "Opslaan en volgende". U komt dan terecht op het "Personeelsforfait" van de kinderarmoede waar dezelfde regels gelden als bij het vorige scherm. Wanneer u klaar bent, klikt u gewoon op "Opslaan en volgende". U komt dan terecht op het overzichtsscherm dat eerder in detail werd beschreven. 79

80 Activiteitenverslag (Sociale en culturele participatie) 80

81 Afdrukken en opslaan Afdrukken en opslaan Wanneer u klikt op de knop "Afdrukken", bekomt u een nieuw venster. Dit bevat een versie van het formulier waarin de typografie minder zwaar werd gemaakt om het te kunnen afdrukken via de browser: 81

82 Afdrukken en opslaan Om af te drukken, gebruikt u gewoon de menu s van de browser (hier Internet Explorer) en volgt u zijn aanwijzingen: 82

83 Afdrukken en opslaan U kunt deze versie van het formulier ook opslaan op de harde schijf, opnieuw aan de hand van de menu s van de browser (Firefox in het voorbeeld). 83

84 Afdrukken en opslaan De browser toont dan een venster van het volgende type. Hierin dient u de naam op te geven van het bestand dat het formulier bevat en de directory waarin u het wenst op te slaan: 84

85 Afdrukken en opslaan 85

86 Overeenkomsten Formulier overeenkomst Er zijn twee soorten overeenkomsten: de overeenkomsten van het type "verhoogde staatstoelagen" bestemd voor de OCMW s van de grote steden en de overeenkomsten van het type "cluster" voor groeperingen van kleinere OCMW s. Aangezien zij praktisch identiek zijn, zullen we uitleggen hoe de overeenkomst van het type "cluster" werkt en waar nodig zullen we de verschillen tussen beide types aangeven. De overeenkomst invoeren Op de startpagina van de toepassing selecteert u de overeenkomst door te klikken op de link Overeenkomst Cluster. U komt terecht op de pagina voor de consultatie van de overeenkomst. 86

87 Overeenkomsten 87

88 Overeenkomsten Het scherm is onderverdeeld in artikels op dezelfde manier als de papieren overeenkomst. Alleen de artikels 2 en 3 kunnen direct gewijzigd worden door het OCMW. Alle andere gegevens worden ingevoerd door de POD MI. Gegevens die kunnen veranderen van de ene overeenkomst tot de andere worden weergegeven met een gele achtergrond. Dit zijn bijvoorbeeld bedragen, data, rekeningnummers, Hier ontdekt u ook het enige zichtbare verschil tussen de overeenkomsten voor clusters en die voor verhoogde staatstoelagen voor grote steden. De clusterovereenkomst bevat expliciet de lijst van de OCMW s waaruit deze groepering bestaat. 88

89 Overeenkomsten Om de doelstellingen van het project in te voeren, klikt u op de knop Wijzigen rechts van de subtitel "Artikel 2: Doelstellingen van het project". Vul het veld "Doelstellingen van het project" in en klik op Opslaan. Om de gegevens in verband met de professionele inschakeling in te voeren, klikt u op de knop Wijzigen rechts van de subtitel "Artikel 3: Overzicht van de professionele inschakeling in het OCMW". 89

90 Overeenkomsten Nadat u uw gegevens hebt ingevoerd, klikt u op Opslaan. U komt dan terecht op de pagina voor de consultatie van de overeenkomst. 90

91 Overeenkomsten Als u bijkomende informatie wenst mee te delen aan de POD MI, dan klikt u op de link Commentaren onderaan rechts van de artikels 2 en 3 van de overeenkomst. Let op! Deze commentaren zullen niet opgenomen worden in de finale versie van de overeenkomst. Zij dienen enkel om u te helpen bij de communicatie met de POD, zij hebben geen enkele juridische of contractuele waarde. Zodra uw commentaar ingevoerd is, mag u niet vergeten te klikken op de knop Opslaan. 91

92 Overeenkomsten Als de inhoud van de overeenkomst u correct lijkt, dan kunt u klikken op Voorstellen om de overeenkomst voor te leggen aan de POD MI. Eens de overeenkomst is voorgesteld aan de POD MI, kunt u hem niet meer wijzigen, tenzij om commentaren toe te voegen. De POD MI kan hem ofwel goedkeuren, ofwel opnieuw voorleggen aan het OCMW met zijn eventuele wijzigingen of commentaren. Deze uitwisselingen tussen het OCMW en de POD MI vormen de onderhandelingsfase. De overeenkomst ondertekenen De onderhandelingsfase eindigt wanneer de POD MI de overeenkomst heeft goedgekeurd. Dan begint de ondertekeningsfase. Het OCMW, vertegenwoordigd door zijn voorzitter en zijn secretaris, ondertekent de overeenkomst. Net als bij de andere formulieren heeft het geen belang wie eerst tekent, de voorzitter of de secretaris. 92

93 Overeenkomsten In tegenstelling tot de andere formulieren vergt de overeenkomst een 3e handtekening; die van de minister die belast is met de Maatschappelijke Integratie. Deze laatste wordt dus aangebracht op het einde van het proces, nadat het OCMW getekend heeft. Statussen van de overeenkomst Tijdens de hele duur van het proces doorloopt de overeenkomst verschillende statussen, ongeveer in de onderstaande volgorde: 1. Voorgesteld aan het OCMW door de POD MI 2. Voorgesteld aan de POD door het OCMW 3. Goedgekeurd door de POD MI 4. Ondertekend door de secretaris van het OCMW 5. Ondertekend door de voorzitter van het OCMW 6. Te ondertekenen door de minister van Maatschappelijke Integratie 7. Ondertekend door de secretaris, de voorzitter en de minister Telkens de overeenkomst van status verandert, wordt het OCMW hiervan op de hoogte gebracht per mail. Zo kan het bijvoorbeeld reageren als de POD MI wijzigingen aan de overeenkomst voorstelt. De status van de overeenkomst is altijd zichtbaar in het bovenste deel van het scherm voor de consultatie van de overeenkomst. 93

94 Overeenkomsten Op de startpagina geven kleine "v-tekens" aan in welke stap de overeenkomst zich bevindt (maar niet alle statussen zijn opgenomen). De overeenkomst afdrukken U kunt de overeenkomst op elk moment afdrukken. Hiervoor klikt u op de knop Afdrukken onderaan rechts van het scherm. 94

95 Overeenkomsten Er wordt dan een bestand in PDF-formaat aangemaakt (dit kan even duren) en de toepassing stelt u voor om het te downloaden op uw computer. 95

96 Overeenkomsten U moet beschikken over de software Acrobat Reader (verspreid door Adobe en gratis downloadbaar van het internet 8 ) om het bestand te openen en af te drukken

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Uniek verslag Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Version 1 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Verbinding maken met de toepassing...5 Formulier overeenkomst...12

Nadere informatie

2. Nieuwigheden in 2011 activiteitenverslag 2010

2. Nieuwigheden in 2011 activiteitenverslag 2010 Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Omzendbrief

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE 2007 (WINDOWS - WORD EN EXCEL) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen

Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen Juni 2015 Te doorlopen stappen Inloggen Starten in BIZTAX Aangiften zoeken en openen Een nieuwe aangifte beginnen Een aangifte invullen Een

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

Stapsgewijs een aangifte indienen (RPB, VenB en BNI/Ven) ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Stapsgewijs een aangifte indienen (RPB, VenB en BNI/Ven) ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Stapsgewijs een aangifte indienen (RPB, VenB en BNI/Ven) 2017 Te doorlopen stappen A. Toegang tot Biztax B. Inloggen C. Starten in BIZTAX D. Aangiften zoeken en openen E. Een nieuwe aangifte beginnen F.

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Stapsgewijs een aangifte indienen ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Stapsgewijs een aangifte indienen ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Stapsgewijs een aangifte indienen 2016 Te doorlopen stappen A. Toegang tot Biztax B. Inloggen C. Starten in BIZTAX D. Aangiften zoeken en openen E. Een nieuwe aangifte beginnen F. Een aangifte indienen

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

E-loket gemeentebelastingen

E-loket gemeentebelastingen E-loket gemeentebelastingen Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte geniet u van de voordelen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Hoe gebruiken? Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 2. NAAR UW KLANTENZONE GAAN... 4 3. CONSULTATIE VAN UW GEGEVENS... 6 3.1. MIJN ALGEMENE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

De toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal

De toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal De toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal Helpdesk: in geval van problemen kan u contact opnemen met de helpdesk op volgend adres: portahealth@health.belgium.be Voor de goede werking van

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING Datum: 13/01/2016 - Versie: 3.0 Auteur: Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving Tel 02 553 33 30 - Mail

Nadere informatie

8 Registratie voor een uitnodiging

8 Registratie voor een uitnodiging 8 Registratie voor een uitnodiging Om formeel aan een uitnodiging te kunnen deelnemen, moet u zich daarvoor registreren. Hiertoe dient u uw bedrijfsgegevens in te vullen. Indien u persoonlijk aan een uitnodiging

Nadere informatie

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 3 2 Een nieuw verzoek indienen... 7 3 Terugkeren naar startpagina...13 4 Lopende zaken...14 5 Zaak inzien...15

Nadere informatie

Aangifte van verschillen: Gebruikershandleiding voor Declarant

Aangifte van verschillen: Gebruikershandleiding voor Declarant Aangifte van verschillen: Gebruikershandleiding voor Declarant 1. Voorafgaande vereisten - Houder zijn van een elektronische identiteitskaart uitgereikt door de Belgische Staat; - Over een PC beschikken

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Beknopte handleiding bij de wijziging van RSZ-aangiften (DmfA)

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Beknopte handleiding bij de wijziging van RSZ-aangiften (DmfA) Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Beknopte handleiding bij de wijziging van RSZ-aangiften (DmfA) Inhoud OVER DEZE BEKNOPTE HANDLEIDING... 3 EEN AANGIFTE WIJZIGEN... 4 BIJLAGEN... 16 Dmfa Beknopte handleiding

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Telgids mutaties Versie 1.2

Gebruikers handleiding Telgids mutaties Versie 1.2 Gebruikers handleiding Telgids mutaties Versie 1.2 Bert Witte / Edwin Bom 2006 1 Inhoud Verbinding maken met de webinterface... 3 Hoe exporteer ik een overzicht naar Microsoft Excel... 5 Hoe krijg ik gedetailleerde

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR AANVRAGEN INSCHRIJVINGSNUMMERS

HANDLEIDING E-LOKET VOOR AANVRAGEN INSCHRIJVINGSNUMMERS / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR AANVRAGEN INSCHRIJVINGSNUMMERS /versie 1.0-8.08.2016 8.08.2016 Handleiding e-loket voor aanvragen inschrijvingsnummers 1/11 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Handleiding PDIE Professionele Diesel

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Handleiding PDIE Professionele Diesel Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Handleiding PDIE Professionele Diesel Inhoudsopgave 1.Inleiding... 3 2.Toegang tot de applicatie... 4 3.Insturen van

Nadere informatie

WINexpert+ Boekhouding optie 005 Snel op weg met de jaarrekening XBRL

WINexpert+ Boekhouding optie 005 Snel op weg met de jaarrekening XBRL Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15, 9080 Lochristi, Telefoon: 09 / 355.76.37, email: info@ciro.be WINexpert+ Boekhouding optie 005 Snel op weg met de jaarrekening XBRL

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij gebruik

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij

Nadere informatie

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Opdrachten vanuit Excel v2.1 Created on 1/21/2009 3:55:00 PM 1 1. Introductie Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het gebruik van de toepassing Domiciliëringen

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding De controlekaart volledige werkloosheid Gebruikershandleiding Inhoudstafel Voorwoord 4 Algemeen 5 Toegang 5 Algemene beschrijving 8 Bovenaan 9 Taalkeuze 9 Identificatiegegevens 9 Uitloggen 9 Het logo

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 02) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES

CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES 1 Inleiding 2 Wat heb je nodig? 2.1 De minimale configuratie 2.2 De tussenoplossing (aangeraden) 2.3 De maximale configuratie 1 Inleiding Deze checklist geeft een praktisch

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Inhoud Stap 1 Registratie entiteit & aanduiding VTE, aanvraag hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen, activatie hoedanigheid & aanduiding Lokale

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de toepassing DECLAR Fouten melden

Gebruikershandleiding voor de toepassing DECLAR Fouten melden 1 Gebruikershandleiding voor de toepassing DECLAR Fouten melden Inhoudstafel 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Voorafgaande vereisten om verbinding te maken met de toepassing 3 2. Eerste verbinding, registratie

Nadere informatie

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET LOOPBAANDOSSIER Gebruikershandleiding voor online toepassing 11/04/2011 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE OUTLOOK 2007 (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II. Handleiding

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II. Handleiding FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II Handleiding Inhoud 1 INLEIDING 2 2 TOEGANG TOT DE TOEPASSING 2 3 MENU 3 4 LIJST VAN UITGAANDE STROMEN 4 4.1 BETEKENIS VAN DE KOLOMMEN 4 4.2 MOGELIJKE ACTIES OP DE

Nadere informatie

De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC

De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC Hoe de formulieren correct invullen? U zal merken dat de globale structuur van de formulieren dezelfde gebleven is om het gebruik ervan te vergemakkelijken.

Nadere informatie

Klanthandleiding. Versie 2.0

Klanthandleiding. Versie 2.0 Klanthandleiding Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. SYSTEEMEISEN/INLOGGEN... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 INLOGGEN... 3 2. ALGEMEEN... 4 3. DASHBOARD... 5 3.1 ALGEMEEN... 5 3.2 UW TAKEN... 5 3.3 TAKEN... 6 3.3.1

Nadere informatie

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3 DB2P Gebruikershandleiding User Management Scenario 3 Inhoud Stap 1 Activeren van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen en aanduiden van een Lokale beheerder... 3 Wie dient deze stap uit te

Nadere informatie

ACHIL. Feedbackrapport betreffende de overgemaakte gegevens in het kader van de zorgtrajecten

ACHIL. Feedbackrapport betreffende de overgemaakte gegevens in het kader van de zorgtrajecten ACHIL Feedbackrapport betreffende de overgemaakte gegevens in het kader van de zorgtrajecten 1 Inleiding In 2012 hebt u, als huisarts, gegevens van uw zorgtrajectpatiënten geregistreerd via de beveiligde

Nadere informatie

Handleiding. Webtoepassingen. Juli/2014. Vzw Stijn Breugelweg Overpelt

Handleiding. Webtoepassingen. Juli/2014. Vzw Stijn Breugelweg Overpelt Handleiding Webtoepassingen Juli/2014 Vzw Stijn Breugelweg 200 3900 Overpelt Inhoudsopgave 1. AANMELDEN... 1 1.1. Authenticatiekeuze... 1 1.2. Aanmelden met identiteitskaart... 1 1.2.1. Kaartlezer installeren...

Nadere informatie

Ondertekenen van een ingevulde aangifte

Ondertekenen van een ingevulde aangifte Ondertekenen van een ingevulde aangifte... 1 De PDF wordt weergegeven in de webpagina Ondertekenen... 1 PDF Handtekening... 1 Verzenden... 3 Er wordt voorgesteld om de PDF te downloaden op de pagina Ondertekenen...

Nadere informatie

Elektronische indiening van offertes

Elektronische indiening van offertes Elektronische indiening van offertes Een checklist voor inschrijvers van overheidsopdrachten Wat heb ik nodig om via de applicatie e-tendering elektronische offertes in te dienen? Hoe ga ik te werk om

Nadere informatie

Handleiding Online subsidies aanvragen

Handleiding Online subsidies aanvragen Handleiding Online subsidies aanvragen Een nieuwe aanvraag 1. Een subsidie aanvragen doe je via de subsidiewebsite. Dit kan op 2 manieren. Ga naar http://www.vlaamsbrabant.be/info/subsidies-overzicht.jsp

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 Slachthuis Uitsnijderij Slachthuis uitsnijderij Vleeswaren (op termijn) Groepering Controle Belpork CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 ALGEMEEN Starten van de webtoepassing: Typ het volgende adres

Nadere informatie

Provinciebelasting op Bedrijven 2014

Provinciebelasting op Bedrijven 2014 Provinciebelasting op Bedrijven 2014 Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte voor de Provinciebelasting

Nadere informatie

Digitaal uitwisselingsplatform voor procedurestukken e-proadmin. Gebruikershandleiding

Digitaal uitwisselingsplatform voor procedurestukken e-proadmin. Gebruikershandleiding Digitaal uitwisselingsplatform voor procedurestukken e-proadmin Gebruikershandleiding Versie 1.4 - Raad van State - Conseil d'état 2014 1 Inhoudstafel 1 Inhoudstafel... 2 2 Inleiding... 3 3 Zich identificeren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Intrum Web 2.0

Gebruikershandleiding Intrum Web 2.0 Inhoud 1 INLEIDING... 3 1.1 Home/startpagina... 3 2 Startpagina... 4 2.1 Statistieken... 5 2.2 Dossiers... 7 2.3 Berichten... 9 2.4 Uw collega's... 11 3 Zoeken naar dossiers... 12 3.1 Zoeken... 12 3.2

Nadere informatie

Inschrijvingsmodule. Handleiding voor de ploegverantwoordelijke

Inschrijvingsmodule. Handleiding voor de ploegverantwoordelijke Handleiding voor de ploegverantwoordelijke Dit document beschrijft in detail de inschrijvingsmodule en is geschreven om de ploegverantwoordelijke tijdens het inschrijven van zijn of haar ploeg te ondersteunen.

Nadere informatie

Belpork. Gebruikershandleiding webtoepassing

Belpork. Gebruikershandleiding webtoepassing Belpork Gebruikershandleiding webtoepassing voor producenten (TRACY) Inhoudsopgave I. ALGEMENE WERKING 3 1. DE WEBTOEPASSING STARTEN 3 2. AANMELDEN 5 3. WACHTWOORD WIJZINGEN / VERGETEN 7 4. HOOFDMENU 8

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris 8 februari 2011 Versie 4.0 Multitask ICT bv, Den Haag, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4

Nadere informatie

HANDLEIDING O F F E R T E S

HANDLEIDING O F F E R T E S HANDLEIDING O F F E R T E S 1 Algemene werking De fertemodule van Wings laat u toe om op een eenvoudige manier een ferte samen te stellen en indien gewenst te verwerken naar een order. De gebruiker kan

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016?

Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016? Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016? 1. Vooraf 2. Wat heb je nodig? A. Besturingssoftware B. Browsers C. Kaartlezer D. Java plugin E. Wat kan er foutlopen? 3. Hoe ondertekenen?

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS EX-GESCO

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS EX-GESCO / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS EX-GESCO / versie 1.1-13.01.2017 13.01.2017 Handleiding e-loket voor dossiers EX-gesco 1/10 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Helpdesk eloket voor zorgvoorzieningen

Nadere informatie

App4Broker : uw nieuwe app!

App4Broker : uw nieuwe app! App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL... 3 1.1. APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET... 3 1.2. INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT... 4 2. U HEEFT NOG NOOIT MET

Nadere informatie

Aanvragen Huisvesting

Aanvragen Huisvesting Aanvragen Huisvesting Open het PDF dcoument. Opgelet: Adobe Acrobat Reader vereist, minimum versie 7.1. Gratis down te loaden. http://get.adobe.com/nl/reader/ Om de bevestigingsboodschap te krijgen na

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8 Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3

Nadere informatie

Beheer FAVV-dossier Handleiding voor operatoren

Beheer FAVV-dossier Handleiding voor operatoren Beheer FAVV-dossier Handleiding voor operatoren Versie september 2017 Inhoudsopgave 1. Het doel van deze applicatie... 2 2. Wat vindt u terug in het tabblad Mijn dossier / Signaletiek?... 2 3. Wat heb

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Rapporten. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Rapporten. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Rapporten www.deutschebank.nl Internet Bankieren Rapporten 2 Rapporten U beheert uw Rapporten via het menu links op het scherm. Onder Rapporten

Nadere informatie

WEBTOEPASSING ACHIL (Ambulatory Care Health Information Lab)

WEBTOEPASSING ACHIL (Ambulatory Care Health Information Lab) WEBTOEPASSING ACHIL (Ambulatory Care Health Information Lab) Gebruikershandleiding Dit document wordt u gratis aangeboden door het RIZIV Tervurenlaan 211 1150 BRUSSEL HELPDESK : 02/788.51.55 Iedereen kan

Nadere informatie

CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES

CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES 1 Inleiding 2 Wat heb je nodig? 2.1 De minimale configuratie 2.2 De tussenoplossing (aangeraden) 2.3 De maximale configuratie 3 Een dossier voorbereiden 3.1 Parameters 3.2

Nadere informatie

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING Inhoudsopgave 1. Belangrijkste spelregels... 3 2. Contact met tools4ever international support... 4 isupport webomgeving... 4 Eerste maal inloggen...

Nadere informatie

Mijn HVW-dossier. Veel voorkomende vragen en problemen

Mijn HVW-dossier. Veel voorkomende vragen en problemen Mijn HVW-dossier Veel voorkomende vragen en problemen Inhoud 1. INSTALLATIE... 3 Welke software heeft u nodig?... 4 Uw installatie testen... 4 2. VRAGEN EN PROBLEMEN... 5 Federaal burgertoken... 6 Nieuwe

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) ACROBAT PROFESSIONAL (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge eventuele

Nadere informatie

Technische handleiding database ontslagmanagement

Technische handleiding database ontslagmanagement Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters

Nadere informatie

Allegro INVOICE subito. Snel aan de slag

Allegro INVOICE subito. Snel aan de slag Allegro INVOICE subito Snel aan de slag 1 Inhoudstabel 1 Uw facturatie starten... 1 1.1 U verbinden... 1 1.2 Gebruikersinformatie... 2 1.3 Eigen bedrijfsgegevens... 3 1.4 Parameters Algemene standaardwaarden...

Nadere informatie

Handleiding Mijn Websign

Handleiding Mijn Websign Handleiding Mijn Websign Gemnet BV Postbus 19535 2500 CM Den Haag Tel: 070-3436900 www.gemnet.nl info@gemnet.nl Versie 1.1, augustus 2011 Handleiding Mijn WebSign Document nummer 1.1 Augustus 2011 Handleiding

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 06) Inhoudstafel 1. Toegang tot de webapplicatie... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 3 3. Wijziging labogegevens... 6 4. Inschrijven voor een ringtest / technische

Nadere informatie

FAQ versie 19-05-2011

FAQ versie 19-05-2011 Internetbankieren:... 3 Wanneer is het systeem beschikbaar?... 3 Wie kan er een rekening openen?... 3 Kunnen personen die van oorsprong niet Nederlands zijn een rekening openen?... 3 Kunnen Nederlanders

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage

Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage Gebruikershandleiding MijnPost - PartijenpostRapportage Datum Versie 29 september 2015 2.0 Auteur Telefoonnummer PostNL 088-8686868 Inhoudsopgave 1 Welkom bij

Nadere informatie

A: Browsers waarvoor KIOSK geoptimaliseerd is, staan steeds op de hoofdpagina vermeld.

A: Browsers waarvoor KIOSK geoptimaliseerd is, staan steeds op de hoofdpagina vermeld. Vragen over KIOSK Mocht u na het lezen van onderstaande vragen toch nog bijkomende inlichtingen nodig hebben, dan kunt u contact opnemen via kiosk@vlaanderen.be. Gelieve altijd het dossier-id en de naam

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding E-BOX Dankzij e-box kunnen openbare Gebruikershandleiding instellingen zoals Medex u eenvoudig documenten bezorgen. Snelheid, veiligheid, toegankelijkheid, De voordelen zijn legio! Datum 12/12/2016 Inhoudstafel

Nadere informatie

Bedrijven SEPA machtiging

Bedrijven SEPA machtiging Bedrijven SEPA machtiging Via Rabo Financial Logistics Portal (RFLP) kunt u gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor Bedrijven Euroincasso s. Zonder

Nadere informatie

Provinciebelasting op Bedrijven 2010

Provinciebelasting op Bedrijven 2010 Provinciebelasting op Bedrijven 2010 Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte voor de Provinciebelasting

Nadere informatie

Bestelling van uw Ticket Restaurant -kaarten en van uw elektronische maaltijdcheques

Bestelling van uw Ticket Restaurant -kaarten en van uw elektronische maaltijdcheques Bestelling van uw Ticket Restaurant -kaarten en van uw elektronische maaltijdcheques Inhoudstafel 1. Bestelling van Ticket Restaurant -kaarten... 2 1.1 Nieuwe bestelling van kaarten... 2 1.1.1 Wie?...

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Handleiding voor de toegang tot de beveiligde yourassets en youroffice websites

Handleiding voor de toegang tot de beveiligde yourassets en youroffice websites Handleiding voor de toegang tot de beveiligde yourassets en youroffice websites Inhoudstabel 1. Veiligheid... 3 2. Minimum vereiste configuratie... 3 a. Windows... 3 b. Macintosh... 3 3. Een eigen toegang

Nadere informatie

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN S A N I T R A C E BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Versie 7 21/09/2012 Pagina 1 van 18 BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Herinnering van de algemene gebruiksrichtlijnen De informaticatoepassing Beltrace moet door de

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

DIGITALE STAGE HANDLEIDING STAGIAIRS

DIGITALE STAGE HANDLEIDING STAGIAIRS 1. Voorbereiding 1.1. Installatie kaartlezer DIGITALE STAGE HANDLEIDING STAGIAIRS Om gebruik te maken van het digitale stage systeem dient u te beschikken over een Belgische elektronische identiteitskaart.

Nadere informatie

Stappenplan gebruik enquêtetool

Stappenplan gebruik enquêtetool Bijlage 2 Stappenplan gebruik enquêtetool Bij patiënteninbreng bij de totstandkoming van wetenschapsagenda s 1 Inloggen De enquêtetool is bereikbaar vanaf elke computer met een internetaansluiting en uitsluitend

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015)

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015) BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingPayroll Taks Periode Rapporten Met dit programma kan de maandelijkse aangifte

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

Mijn HVW-dossier. Veel voorkomende vragen en problemen

Mijn HVW-dossier. Veel voorkomende vragen en problemen Mijn HVW-dossier Veel voorkomende vragen en problemen INLEIDING Dit document bevat een overzicht van de meest voorkomende problemen tijdens het aanmelden bij Mijn HVW-dossier. Staat uw probleem of vraag

Nadere informatie

"Handleiding SecurePlay online speelplaatsbeheer"

Handleiding SecurePlay online speelplaatsbeheer "Handleiding SecurePlay online speelplaatsbeheer" Versie: 16-03-2016 Hoofdstuk: Inhoud Inhoud Inhoud... 1 Inloggen... 2 Kleurcoderingen... 3 Dashboard Kluster... 4 Dashboard Klant... 5 Accountgegevens

Nadere informatie

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Wanneer u op www.filmfonds.nl bij een van de verschillende programma s op Aanvraag starten klikt, wordt u doorgeleid naar onderstaande inlogpagina https://aanvragen.filmfonds.nl/register/.

Nadere informatie