Wat heeft het digitale discussieplatform Koepel Wmo-raden u als Wmo-raad of lid hiervan te bieden?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat heeft het digitale discussieplatform Koepel Wmo-raden u als Wmo-raad of lid hiervan te bieden?"

Transcriptie

1 De toegevoegde waarde van LinkedIn voor Wmo-raden. LinkedIn blijkt voor veel mensen moeilijk en in eerste instantie een drempel te zijn. Begrijpelijk want als je niet veel ervaring met computers en dit soort programma s (social media) hebt dan is het zeker niet simpel maar ook absoluut niet onmogelijk. Verder blijkt de Engelse taal die LinkedIn gebruikt soms een drempel. Wie echter een serieuze poging waagt, al dan niet met hulp, blijkt vaak spelenderwijs de geheimen van LinkedIn snel te doorgronden en heeft hier doorgaans veel plezier en steun van. Dat is ook juist de reden dat de Koepel heeft gekozen voor LinkedIn als discussieplatform. LinkedIn is een laagdrempelige manier om met leden en professionals in contact te komen. Het is dus voor iedereen in Wmo land een bijzonder handige tool die het nemen van digitale drempels meer dan waard is. In dit stuk een korte uiteenzetting over de toegevoegde waarde van LinkedIn en een antwoord op de vraag waarom u eigenlijk lid moet worden van de discussiegroep Koepel Wmo-raden en mogelijk andere Wmo discussiegroepen. Eerst nog een korte instructie hoe u lid kunt worden van LinkedIn. Om toegang te verkrijgen tot LinkedIn, uw eigen profiel aan te maken en lid te worden van bijvoorbeeld de discussiegroep van de Koepel Wmo-raden, hebben we een korte handleiding geschreven die u kunt vinden op de website van de Koepel of op kunt vragen via het secretariaat van de Koepel tel / Hoe werkt het? 1. Ga naar 2. Kies "Join Today" 3. Meld u aan, vul naam + beroepsgegevens + adres in 4. Bevestig uw adres vanuit uw mailprogramma 5. Nu bent u klaar om uw profiel verder in te vullen, uw netwerk uit te breiden en een begin maken met online netwerken 6. U kunt connecten met Joop Schaffels (medewerker PR en communicatie Koepel Wmo-raden): 7. U kunt lid worden van de Group: Koepel Wmo-raden Als u problemen ondervind dan kunt u als lid van de Koepel ook gebruik maken van de LinkedIn helpdesk, stel uw vraag per of bel met Joop Schaffels (06) Wij helpen u graag om van dit fantastische digitale hulpmiddel optimaal gebruik te maken. Wat heeft het digitale discussieplatform Koepel Wmo-raden u als Wmo-raad of lid hiervan te bieden? Naast het platform van de Koepel is het verstandig om tevens lid te worden van verschillende discussiegroepen op LinkedIn die de Wmo in Nederland betreffen. Denk o.a. aan de discussiegroups Welzijn Nieuwe Stijl, Wmo Netwerk, WMO prof, Overheid en WMO

2 We noemen hier enkele voordelen die LinkedIn u direct kunnen opleveren: U blijft automatisch op de hoogte van wat er speelt in Wmo land. Wat voor vragen mensen hebben en natuurlijk wat anderen voor oplossingen aandragen. In de diverse Wmo discussiegroepen ontmoet u mensen die Wmo-breed werken. Soms is het handig om één op één met een collega, specialist of professional te praten. U bouwt hiermee gericht aan uw netwerk. U kunt zelf actief deelnemen aan discussies en uw eigen ervaring en expertise onder de aandacht brengen. Als er concrete vragen zijn binnen uw Wmo-raad, specifiek of algemeen, kunt u die hier simpel stellen. Collega Wmo-raadsleden uit het hele land kunnen hun kennis met u delen. Ook anderen steken op deze manier wellicht iets van op van uw vraag. Successen maar ook teleurstellingen uit de dagelijkse praktijk kunnen hier worden gedeeld. Dit kan voorkomen dat lokaal het wiel telkens opnieuw dient te worden uitgevonden. LinkedIn is een fantastische bron die vaak gerelateerd is aan wat er aan thema s binnen relevante organisaties (VNG, VWS, Zorgbelang, etc ) leeft en natuurlijk ook wat er in het land leeft. Als u informatie binnenkrijgt die voor u niet relevant is kunt u die gewoon negeren c.q. overslaan. U bepaalt zelf wat relevant is! Kortom: LinkedIn biedt een kosteloos platform waar u kennis en ervaring kunnen halen maar ook kunt delen met anderen. Voorbeeld van een discussie binnen de Koepel op LinkedIn Door één van de leden werd aan de Koepel een vraag gesteld over de Wmo-raad als rechtspersoon, deze hebben we vervolgens uitgezet op LinkedIn. Hieronder de vraag en de antwoorden c.q. reacties die u ook op LinkedIn kunt lezen, mogelijk nog aangevuld met reacties van later datum. Vanuit enkele Wmo-raden in het land bereikt ons de vraag over de Wmo-raad als rechtspersoon i.v.m. het beschikbaar stellen van gelden vanuit de gemeente. Er is een begroting opgemaakt en de gemeente zal zorg dragen voor het beschikbaar stellen van de benodigde gelden. Hiermee ontstaat er blijkbaar een situatie dat er een stichting nodig is om deze financiële middelen beschikbaar te krijgen op een bankrekening. Concreet worden de volgende vragen gesteld: 1.Is het noodzakelijk dat een Wmo-raad een stichting moet worden om een rekening bij een bank te openen? 2. Zijn veel Wmo-raden hiervoor juridisch in een stichting ondergebracht? 3. Welke (andere) oplossingen zijn er beschikbaar om onkostenvergoedingen, gelden voor scholing en advisering etc voor een Wmo-raad beschikbaar te krijgen en om hier vervolgens zelf als Wmo-raad mee te kunnen werken c.q. te kunnen betalen?

3 Hoe is dat in het land geregeld? Hieronder de letterlijke comments / reacties op deze vraag: Inge van Dommelen In Delft hebben we recent een antwoord gevonden op deze vragen voor onze Wmo-raad nieuwe stijl. 1. Om als 'Wmo-raad' een rekening te openen bij een bank moet er inderdaad sprake zijn van een rechtspersoon. Anders is er sprake van een rekening op persoonlijke titel, bijvoorbeeld van de penningmeester 2. De Wmo-raad van Delft is niet ondergebracht in een stichting. 3. De gemeente Delft reserveert een bedrag in de begroting voor de Wmo-raad. De Wmo-raad levert aan het begin van het boekjaar een begroting aan op basis waarvan afspraken worden gemaakt met de gemeente. Het een en ander is daarnaast geregeld in een verordening. De penningmeester declareert gemaakte kosten bij de gemeente (achteraf). Tevens maken we een jaarverslag met financiële verantwoording voor gemeente. Er zijn ook modellen waarbij de Wmo-raad een subsidie aanvraag doet. Als er dan geen sprake is van een rechtspersoon zoals een stichting en een verordening oid ontbreekt dan is de aanvrager van de subsidie bijvoorbeeld de voorzitter van een raad, financieel verantwoordelijk ook voor de afrekening. Ik ben benieuwd naar de ervaringen van andere raden. Jacques Bosman In Heerenveen hebben we een Participatieraad, waar ook de Wmo onder valt. De gemeente heeft via de eigen begroting een budget beschikbaar voor de Participatieraad. Onze Participatieraad heeft een ambtelijk secretaris, die in dienst is van de gemeente. Deze secretaris beheert ook het budget. Het dagelijks bestuur van de Participatieraad beslist over de uitgaven, die uiteraard binnen het budget moeten blijven. Er hoeft dus niets ondergebracht te worden in een stichting.

4 \ Cees Harteveld Neen, de oprichting van een stichting is niet noodzakelijk. De WMO-Clientenraad Midden-Delfland is een vereniging met statuten(zonder een notariële akte) en heeft zich als vereniging met beperkte rechtspersoonlijkheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op basis van deze inschrijving is een bankrekening op naam van de vereniging geopend. Jaarlijks wordt de in de gemeentebegroting vastgestelde gemeentelijke bijdrage op basis van een ingediende begroting op deze rekening gestort. Na afloop van elk kalenderjaar wordt aan de gemeente rekening en verantwoording afgelegd voor deze bijdrage door middel van een jaarverslag inclusief financiële paragraaf. Volledigheidshalve meld ik, dat de WMO-Clientenraad Midden-Delfland functioneert op basis van een convenant en niet op basis van een gemeentelijke verordening. Anne Stijkel Wij in Amsterdam Zuidoost (zie hebben per 1 december 2010 een Stichting financieel beheer Wmo-Adviesraad opgericht. Het Stadsdeel wilde dat, voor de doorsluizing van de middelen voor vacatie, site, adviezen, scholing, ondersteuner. Wie een copie van de stichtingsacte wil ontvangen, kan die krijgen. Oprichting kostte ons eenmalig ruim 400 Euro en het blijvende gevoel van zelfstandigheid is bijzonder prettig. Nu hebben we dan ook een eigen bankrekening. Wij hebben gekozen voor een 'lichte' constructie, puur en alleen voor financieel beheer: het 'echte' werk (adviezen, visie ontwikkeling) wordt in de Adviesraad gedaan, 3 leden daarvan zijn gekozen om de stichting te besturen, de ondersteuner heeft volledige volmacht en doet het inhoudelijk werk voor de Adviesaad en de financiële doorsluizing, wat vervolgens gecontroleerd wordt door zowel bestuur als raad.

5 Kees Fijneman BV Nederland op z'n smalst. Met mijn reactie wil ik deze discussie wel eens op scherp stellen. Daar gaan we weer! Rechtspersoon (formeel of informeel), inschrijving KvK, oprichtingskosten van 400,-, ambtelijk secretaris die het budget beheert, Stichting financieel beheer WMO Adviesraad! Waar gaat dit over? Wellicht een gebrek aan vertrouwen in de samenwerking met de gemeente. Proberen we met z n allen, privé/bedrijven/ngo s, de overheid te bewegen om de regeldruk te verminderen; gaan we zelf het vuurtje opstoken. Ik begrijp de verwarring die er her en der heerst, maar laten we toch vooral ons gezonde verstand gebruiken. Als Wmo Adviesraad Vraagzijde van de gemeente Valkenswaard werken wij grotendeels op dezelfde manier als in Delft: Instellingsbesluit (dus formeel adviesorgaan), huishoudelijk reglement, eigen beheer over ons budget (zonder eigen rekening), vacatievergoeding, fantastische ondersteuning door een beleidsmedewerkster en secretaresse vanuit de gemeente, etc. Tot slot: Blijvend gevoel van zelfstandigheid door het hebben van een eigen bankrekening. Kom op zeg. Waar het volgens mij om draait is de kwalitatieve inhoud van onze (on)gevraagde adviezen en de wijze waarop de gemeente daarop reageert! Wil je opschieten, loop dan alleen. Wil je verder komen, loop dan samen. Jan Monster De Wmo-Raad gemeente Moerdijk moest om voor subsidie in aanmerking te komen kiezen voor de oprichting van de Stichting Wmo-Raad gemeente Moerdijk. De Stichting krijgt een budgetsubsidie die toereikend is voor onze activiteiten. Dat verzoek wordt jaarlijks als een begroting ingediend en bij het verplichte Jaarverslag hoort ook een financiële verantwoording en een Jaarplan. Het DB bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester. De tegenprestatie die van de Stichting verlangd wordt voor het verkrijgen van budgetsubsidie, is vastgelegd in een convenant met het College van B&W en komt neer op het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College. Het convenant wordt om de twee jaar geëvalueerd. We beschikken dus ook over een eigen bankrekening en die wordt beheerd door de penningmeester. De Stichting is ingeschreven bij de KvK, beschikt over statuten en een HR. Deze manier van werken was misschien niet onze eerste keus maar in de praktijk werkt het prima.

6 Erma Prins De Wmo-raad Lochem functioneert zeer zelfstandig als formele adviesraad van het college van b&w. Er is een Verordening en een HHR. Een voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Er zijn 14 leden. Een door de Wmo-raad ingehuurde notulist verslaat de vergaderingen. Er wordt een subsidiebedrag ontvangen op basis van een jaarlijks in te dienen begroting. We rekenen jaarlijks af. De controller van de gemeente heeft een aparte rekening geopend bij haar bank onder de naam: gemeente Lochem, t.a.v. Wmo-raad en geadresseerd aan het adres van de penningmeester van de Wmo-raad. Deze beheert geheel zelfstandig de penningen. Kind kan de was doen. Levert geen enkel probleem op en tast in de praktijk de onafhankelijkheid en zelfstandigheid niet aan. Engbert Tienkamp Het Wmo-Platform Drimmelen krijgt jaarlijks een bedrag aan de hand van een ingediende begroting. Na afsluiting van het jaar volgt een verrekening met de gemeente. Met de lokale Rabo-bank is een overeenkomst getekend voor een zakelijke rekening. Daarvoor vroeg de Rabo een schriftelijke verklaring van de gemeente waaruit blijkt dat het Wmo-Platform is opgericht en wie en wat de bevoegdheden zijn van de bestuurders. De reactie vanuit de Koepel Wmo-raden richting de oorspronkelijke vragensteller: Geachte heer / mevrouw, Mijn collega, Joop Schaffels, heeft uw vraag ook gesteld aan andere Wmo-raden via LinkedIn. Daar zijn wat verrassende antwoorden bij. Zo zou een zakelijke rekening bij de Rabobank mogelijk zijn, met een verklaring van de gemeente daarbij. Dergelijke details wisten wij zelf ook niet. De suggestie van Midden-Delftland klopt niet, ook een vereniging is een rechtspersoon. Kunt u zelf kijken op LinkedIn naar deze antwoorden? Zo niet, dan treft u bijgaand de huidige respons aan (lees: bovenstaande antwoorden). Vriendelijke groet, Maarten de Gouw (Beleidsmedewerker Koepel Wmo-raden)

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Samenwerkingen die werken

Samenwerkingen die werken Alfred Griffioen Samenwerkingen die werken Praktische gids voor ondernemers die willen samenwerken de Ondernemerscoöperatie 1 Steeds meer ondernemers beseffen dat ze moeten samenwerken om succesvol te

Nadere informatie

Bereik uw achterban via social media

Bereik uw achterban via social media Anders Bereik uw achterban via social media Social mediagids voor het betrekken van burgers Gendeles estrum es ut elitia Auteur: Brechtje Walburgh Schmidt, Marjoke Verschelling, Karin Sok Redactie: Tekstburo

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten Aan de slag voor vrijwilligers BZK staat voo een veilige sa kunnen vertr Daarmee bor November Dit is een uitg Ministerie van Programmadi Informtiebele

Nadere informatie

Aan de slag voor vrijwilligers. Dit is een uitgave van:

Aan de slag voor vrijwilligers. Dit is een uitgave van: Dit is een uitgave van: Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DGBK/DRI/REAL Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de slag voor vrijwilligers Aan de slag voor vrijwilligers 2 Inleiding

Nadere informatie

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Stichting Studenten Activiteiten Zernikeplein 11 kantoor A2.11 9747 AS Groningen 050-595 4094 www.ssa-web.nl www.facebook.com/stichting.studentenactiviteiten Stichting

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

effectief kindgericht armoedebeleid

effectief kindgericht armoedebeleid Handreiking aan Nederlandse gemeenten voor effectief kindgericht armoedebeleid Vernieuwde editie met tips uit de praktijk Juni 2015 Voorwoord Geen dagelijkse warme maaltijd of geen nieuwe kleding als dat

Nadere informatie

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen BIJLAGE 2. Overzicht van de gegeven suggesties m.b.t. wat er volgens leesgroepen nodig is om de uitleen van boeken door bibliotheken voor leesgroepen te verbeteren Boeken De bibliotheek zou meer exemplaren

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen Peiling 2015 Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Voorwoord In 2010 evalueerde minister Bussemaker de wet versterking besturing,

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

1. Bestel éénmalig de 4 rapporten volgens de lijst bij het hoofdstuk Bestellen.

1. Bestel éénmalig de 4 rapporten volgens de lijst bij het hoofdstuk Bestellen. Instructies U zult het geld verdienen met het versturen van e-mail. Deze e-mail bestaat uit 4 verschillende rapporten. Deze rapporten geven kennis omtrent het lucratief maken van het internet verkeer.

Nadere informatie

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt Ben je gepassioneerd over je idee? Begrijp je welk probleem jouw idee oplost voor jouw (potentiële) klanten? Weet je wie er geïnteresseerd

Nadere informatie

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring De toekomst van online opvoedingsondersteuning Perspectieven vanuit de kenniskring 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie