LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014"

Transcriptie

1 Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT

2 Inhoud Jaaroverzicht pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4 Notulen ledenvergadering 5 Jaarverslagen van: - secretariaat 8 - sportcommissie 9 - technische commissie 11 - kantinecommissie 12 - jeugdcommissie 13 Mutaties ledenadministratie 14 Balans 15 - baten/lasten 16 - toelichting baten/lasten 18 Samenstelling Bestuur Love 70 Bestuursleden: Voorzitter: Gert Jan Freeke Van Swaanswijckstraat Secretaris: Joke van Haastert Raadhuisstraat Penningmeester: Jessica Bac Julianastraat Sportcommissie: Iris van der Brugge Rottedijk Kantinecommissie: Jan van der Zande Kruisweg Technischecommissie: Rien v.d. Linde Reigershof Jeugdcommissie: Tine Heesterman Kerkstraat Contactpersonen: Ledenadministratie: Anja Tepper Dorpsstraat 2b Love Letters/website: Charlotte Vellenga Rottedijk Clubhuis Love 70 Sportpark de Wilde Veenen Tel: Correspondentieadres: Raadhuisstraat AT Moerkapelle Tel: (clubhuis) Rabobank Website Love 70: 2

3 Voorwoord Beste leden van Love 70 Het afgelopen jaar is wederom een jaar geweest waarin wij als vereniging met veel dingen druk zijn geweest. Het mooie hiervan is dat veel van onze leden ieder op hun eigen wijze een stukje meewerken om onze vereniging vitaal en gezond te houden! Ik wil iedereen dan ook bij deze hiervoor bedanken, en voor die leden die nu denken ik zou nog best wel iets willen doen, aarzel niet en meld je aan. Naast het noemen van de sportieve hoogtepunten en de mooie zomer en nazomer waardoor er heerlijk gespeeld kon worden, wil ik in de voorwoord ook stil staan bij het afscheid wat wij na 28 jaar(!) hebben genomen van onze tennisleraar Gerard de Jager. Gerard nogmaals dank voor je inzet voor onze club! Wat 2014 gaat brengen weten wij natuurlijk nog niet. Zelf hoop ik dat onze vereniging een impuls krijgt in het aantal leden dat wij hebben. Het moet toch mogelijk zijn om 30 nieuwe leden voor onze vereniging te vinden? Aan iedereen doe ik dan ook een omroep om iemand te vragen uit zijn/haar straat, buurt, kennissenkring etc. Tenslotte wens ik jullie allemaal een heel goed, gezond en sportief 2014 toe. Gert Jan Freeke 3

4 Uitnodiging algemene ledenvergadering Vrijdag 14 februari 2014 Aanvang: uur Het bestuur nodigt alle leden van tennisvereniging Love 70 te Moerkapelle uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van deze vereniging. De vergadering vindt plaats op 14 februari in het clubhuis. De aanvang van deze vergadering is uur. Na afloop van de vergadering is er de mogelijkheid om gezellig met elkaar, onder het genot van een drankje, na te praten over het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het sportieve jaar dat komen gaat. Tot ziens op de algemene ledenvergadering! Namens het bestuur, Joke van Haastert, secretaris Agenda 1. Opening en welkom 2. Vaststellen van de vergadering 3. Ingekomen stukken 4. Notulen van de vergadering van 12 februari Jaarverslag secretariaat 6. Jaarverslag sportcommissie 7. Jaarverslag technische commissie 8. Jaarverslag kantinecommissie 9. Jaarverslag jeugdcommissie 10. Jaarcijfers: - Resultaten Balans Begroting Vaststellen contributie 12. Kascontrolecommissie 13. Uitloten obligaties 14. Samenstelling bestuur: Voorzitter: Gert Jan Freeke, aftredend maar herkiesbaar Secretaris: Joke van Haastert, aftredend niet herkiesbaar Suzanne Lips heeft zich verkiesbaar gesteld Penningmeester: Jessica Bac, aftredend niet herkiesbaar Michel Linhart heeft zich verkiesbaar gesteld Sportcommissie: Iris v.d. Brugge Jeugdcommissie: Tine Heesterman Kantinecommissie: Jan van der Zande Technische cie.: Rien v.d. Linde, aftredend, herkiesbaar voor 1 jaar 4

5 Notulen algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering d.d. 12 februari Aanwezig: Volledig bestuur, Bart Elshout, Guy Martienus, Ed Martienus, Piet Noordam, Herman Lindhout, Jos Everaart, Sven Eriks, Henny Both, Janneke van Alphen, Anja Tepper, Beppie Roos en Femmie Wildenburg. Afwezig met kennisgeving: Renate Rutgrink, Ria Rutgrink, Janny v.d. Linde, Charlotte Vellenga en Robert Otto 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur en heet iedereen welkom. Hij vertelde dat het een mooi en goed jaar was geweest en met een volledig bestuur. Barrooster is gestart met wat opstartproblemen maar uiteindelijk is het goed gaan lopen en dat is te zien aan de goede kantineopbrengsten. Regelmatig zijn er contacten met de gemeente geweest betreffende de harmonisatie van de tennisverenigingen in de gemeente. Dit is een taai proces. We hoeven geen erfpacht van 1500 euro meer te betalen, maar we gaan voor meer. Er zullen nog meer vergaderingen komen met de gemeente en de tennisverenigingen in de gemeente Zuidplas. 2. Vaststellen van de vergadering Toevoeging rondvraag 3. Ingekomen stukken Afzegging van Renate en Ria Rutgrink, Charlotte Vellenga, Robert Otto en Janny van der Linde. 4. Notulen ALV d.d. 16 februari 2012 Deze worden per pagina doorgenomen en goedgekeurd 5. Jaarverslag Secretariaat Wordt goedgekeurd 6. Jaarverslag Sportcie. Wordt goedgekeurd 7. Jaarverslag Technische commissie. Deze commissie kan nog sterke handen gebruiken. Goedgekeurd 8. Jaarverslag Kantinecommissie. Goed inkoopbeleid gehad daardoor en goede omzet. Applaus. Verslag wordt goedgekeurd 9. Jaarverslag Jeugdcomissie. Tine hoopt op meer energie voor komend jaar en op hulp van ouders. Verslag wordt goedgekeurd 5

6 10. Jaarcijfers Penningmeester geeft uitleg bij de financiële stukken - resultaten 2012 * Grasmachine wordt niet meer mee genomen * Ed heeft een vraag betr. afschrijving inventaris. Jessica geeft uitleg en het blijkt dat het klopt * Guy: Is het bekend wat de OZB gaat doen? Zal ongeveer hetzelfde blijven want ons clubhuis is niet bestemd om in te wonen * Er zal verlaging plaatsvinden voor de jeugdleden naar een contributie van euro 75,-- - balans begroting 2013 * Henny: heeft de vereniging invloed op de energie. Ja, dat heeft de vereniging maar het nadeel, je zit er langer aan vast en wat kost dat dan weer? Het openbreken van het contract kost ook weer een boete * Janneke: vermelden introducéegeld is 6 euro in de nieuwsbrief De stukken worden goedgekeurd. 11. Kascontrole commissie. Herman en Renate geven decharge voor het gevoerde beleid Herman blijft bij de kascontrolecommissie en Guy volgt Renate op. Jos wordt de reserve. 12. Uitloten obligaties Balnr.: Persoon: 14 Bart 71 Jan en Tini 34 Iris 17 Charlotte 68 Frans 54 Bart 35 Iris 91 Theo 74 Fam. Claassen 82 Michel 27 Iris 9 Nico 95 Hans 1 Jos 13. Samenstelling bestuur Joke is aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar, wordt herkozen Iris is aftredend en wordt herkozen Voorzitter: Gert Jan Secretaris: Joke Penningmeester: Jessica Sport cie.: Iris Jeugd cie.: Tine Technische cie.: Rien Barcommissie: Jan Wijziging in het bestuur tijdens het afgelopen jaar. Tini is gestopt met haar werkzaamheden in de bar commissie. Jan heeft haar taak overgenomen. Tini zal op een passende manier bedankt worden voor haar werkzaamheden. 6

7 Anja spreekt haar waardering uit voor Jan omdat hij de taak van Tini op zich heeft genomen en er volgt een applaus. 14. Rondvraag Gert Jan opent de rondvraag met mededelingen betreffende het afscheid van onze trainer Gerard. Gerard zal blijven tot het slottoernooi medio oktober 2012 en m.i.v. 1 september zal de nieuwe tennisleraar starten. Er is dus een overbrugging van een maand. De sollicitatieprocedure verloopt goed. Het ledenbestand is afgenomen. Het bestuur heeft nieuwe impulsen bedacht o.a. Straattoernooi organiseren Interview in het Hart van Holland De site van Zuidplas Actief benutten zodat Love 70 meer in de picture komt Interview van Gert Jan in het Hart van Holland Oud-leden, vanaf ongeveer 3 jaar geleden, benaderen om weer lid te worden. Ook een nieuwe tennisleraar zal een goede impuls geven Verder rondvraag: Henny vermeldt dat de voetbal weggaat. Hij attendeert op eventuele schade aan ons park dat kan gaan ontstaan door dit weggaan. Volgens Gert Jan zullen deze voetbalplannen nog wel even op zich laten wachten, want de voetbal moet een veld inleveren. Indien de plannen verwezenlijkt gaan worden, in overleg treden met de voetbal en de gemeente. Het is en blijft lastig om het park goed af te schermen voor wild gebruik. Daarom moeten de pasjes afgehangen worden zodat er zicht ontstaat wie er aan het spelen zijn en of zij ook lid van onze vereniging zijn. Evt. steekproeven op de vaste tijden als er wildspelers zijn. Ons veld meer zichtbaar laten maken zodat er meer controle is van buitenaf. Beppie: pag. 19 van Loveletters staat een advertentie van Horesca. Dit bedrijf bestaat niet meer. De Kruidenier is het geworden. Jessica kijkt in haar boekhouding en vermeldt dat de rekening door Horesca is voldaan. Femmie: via de nieuwsbrief ook mensen oproepen voor de kantinecommissie. Ook de mensen persoonlijk benaderen die zich hebben opgegeven tijdens de vrijwilligers wervingsactie. Piet vraagt wanneer de nieuwe website klaar is. Dit is nog niet bekend. Guy vraag of de vereniging veel last heeft van vandalisme. Het valt op dit moment mee, het is ruiger geweest. Op dit moment geen rede van dikke zorg. Anja belooft dat zij de druivenplant zal plukken. Einde vergadering uur en de voorzitter wenst iedereen een goed seizoen toe. Buiten de vergadering Femmie: wat gebeurt er met de mensen die geen bardienst draaien. Jessica geeft haar uitleg hierover. 7

8 Jaarverslagen Jaarverslag 2013 Secretariaat Terwijl ik dit verslag aan het schrijven ben, besef ik dat dit mijn laatste verslag zal zijn als secretaris voor onze vereniging. De tijd dat ik secretaris mocht zijn, is een tijd geweest met hoogtepunten zoals bijvoorbeeld ons jubileum, kampioenschap en gewoon het roseetje drinken op het terras en kijkend naar een leuke wedstrijd enz., een tijd van dieptepunten en dan denk ik aan het overlijden van twee van onze leden die erg begaan waren met onze vereniging, maar dan denk ik ook aan vandalisme/inbraak op ons park enz., maar ook een tijd waarin de gemeente centraal stond en nog steeds staat. We zouden toch een heel nieuw complex krijgen? Totdat de Gemeente Zuidplas ontstond, toen werd alles radicaal omver gegooid en kwam er een nieuw fenomeen nml. HARMONISATIE. In dit verslag zult u hier meer over lezen. Het bestuur is in het afgelopen jaar zeven keer bij elkaar geweest om te vergaderen. Centraal in deze vergaderingen stonden de harmonisatie van de tennisverenigingen in de gemeente Zuidplas, de erfpacht, vervanging voor onze trainer Gerard en de bardiensten. Jessica en Gert Jan bezochten over het algemeen de bijeenkomsten van de gemeente betreffende de harmonisatie en de erfpacht. Nu een jaar verder, is er nog steeds niets geheel concreets te vertellen betreffende de harmonisatie, maar er zit beweging in. Wie weet volgend jaar iets concreets? Betreffende de erfpacht: er is een overeenstemming, per jaar moet onze vereniging 160,-- betalen en moet er een clinic georganiseerd worden voor niet-leden zodat zij kennis kunnen maken met tennis. Afgelopen seizoen heeft onze vereniging al zoiets georganiseerd namelijk het straattoernooi, met succes en gezelligheid! Wij hebben afscheid genomen van onze huidige trainer Gerard met een receptie en per januari 2014 treedt Berry Janse met zijn tennisschool aan als nieuwe trainer. Jan van der Zande introduceerde in 2012 de nieuwe manier om je op te geven voor de bardiensten. In het jaar 2013 waren er nog steeds haken en ogen en waren er nog steeds leden die zich niet opgaven om een bardienst te draaien. Er zijn maatregelen getroffen en daar zal Jan in zijn verslag zeker op terugkomen Het seizoen 2013 is begonnen met het openingstoernooi en afgesloten met het slottoernooi. Verschillende andere toernooien hebben tussendoor plaatsgevonden o.a. het Ottevanger Open Dubbeltoernooi. Onze vereniging heeft aan de volgende competities meegedaan: - Herfstcompetitie - Voorjaarscompetitie In het verslag van de sportcommissie zult u meer lezen over de toernooien en de competitie. Dankzij de vele groene handjes ziet ons park er tip top uit. Vele werkzaamheden zijn onder leiding van Rien verricht door die groene handjes. In het verslag van de technische commissie zult u hier zeker meer over lezen. De jeugdcommissie is dit jaar ondergebracht bij de wedstrijdcommissie. Tine blijft de coördinator. 8

9 De nieuwsbrief die verleden jaar in het leven is geroepen, is een succes. Anneke stelt uit de binnengekomen copy de brief samen en Tine stuurt hem door naar de leden. Copy is altijd van harte welkom bij het secretariaat. Daar zal er voor gezorgd worden dat het doorgestuurd wordt naar Anneke. Een vereniging kan niet zonder zijn vrijwilligers. Daarom werd er ook dit jaar weer een vrijwilligersavond georganiseerd. Het werd een mosselavond en voor diegenen die niet van mosselen houden, was er een fondue. Nu een keer geen koks, maar kokkinnen. Tine, Janneke en Joke zorgden voor de inwendige mens. Het jaar 2013 heeft zijn hoogte- en dieptepunten gekend; nieuwe leden hebben zich aangemeld, maar ook hebben leden opgezegd. Er is gewonnen, maar ook verloren. Nieuwe ideeën zijn geboren, gesprekken betreffende de harmonisatie zullen doorgaan. Over vernieuwing/aanpassing van de banen wordt nagedacht. Er is nog genoeg leven in onze vereniging! Voor nu, het jaar 2013, het 43e jaar van onze vereniging, gaat de boeken in als een jaar met een koud voorjaar waarin weinig getennist kon worden, maar een geweldige mooie zomer om het tennisgemis van het voorjaar ruimschoots in te halen. Wederom het was een prachtig jaar. En nu geef ik het stokje over aan mijn opvolger. Ik hoop dat jij net zo een fijne tijd zal krijgen zoals ik heb gehad. Succes!!! Joke van Haastert, secretaris Sportcommissie 2013 De sportcommissie bestond dit jaar uit Iris van der Brugge (vz), Suzanne Lips- Boevée, Marco van der Loos, Guy Martienus en Jessica Steenkamer en Erik Wolterink. De belangrijkste tennisactiviteiten zijn dit jaar geweest: Competitie Aan de voorjaarscompetitie deden mee: 1 damesteam 45+ op dinsdag 1 mixteam 35+ op vrijdagavond 1 damesteam 18+ op zaterdag 2 herenteams 18+ op zaterdag 2 herenteams 35+ op zaterdag 1 mixteam 18+ op zaterdag Het damesteam van de dinsdag werd kampioen op de laatste competitiedag. Verder waren er bij de senioren geen kampioenschappen te vieren. Aan de najaarscompetitie op zaterdag deden een herenteam 18+ mee en twee damesteams 18+. Geen van de teams werd kampioen. 9

10 Het open toernooi Het Ottevanger Open Dubbeltoernooi is gehouden van 8-15 juni. Samen met de barcommissie is deze week voorbereid. Gekozen werd voor het thema Tropisch. Dit werd uitgewerkt in een versierde kantine, hapjes in stijl en een cocktailavond op vrijdag. Eén avond verregende. Er kon een wedstrijd in de hal in Bleiswijk gespeeld worden, de rest werd verplaatst. De finales werden op zaterdag gespeeld, in plaats van versnipperd over het hele weekend. Dat leidde tot een gezellig drukke zaterdag op de banen. Er waren 72 deelnemers. Diverse clubkampioenschappen De clubkampioenschappen dubbel werden in maart gespeeld, de finale in het weekend voor de competitie begon. In augustus waren de clubkampioenschappen mix en single gelijktijdig. Clubkampioenen 2013 Heren dubbel: Harro van Dam en Krijn Verdoes Dames dubbel: Renate Rutgrink en Jessica Steenkamer Gemengd Dubbel: Anja Tepper en Guy Martienus Heren enkel A: Erik Broers Heren enkel B: Rolf Koetsier Dames enkel A: Anja Tepper Dames enkel B: niet uitgereikt Losse toernooien en activiteiten i.s.m. de sportcommissie - Het seizoen wordt traditiegetrouw gestart met het voorjaarstoernooi en beëindigd met het herfsttoernooi. Dat laatste verregende helaas. - Voor juni stond het invitatietoernooi gepland. Dit ging niet door, omdat op de vrijdagavonden in juli straattennis georganiseerd werd als ledenwerfactie. - In juni was het tennis-voetbaltoernooi, een groot succes met een goede opkomst. - Voor de Ladies Night was de opkomst minder groot, maar de avond was niettemin zeer geslaagd met tennis en zelfgemaakte tapas. - In september was het ouder-kindtoernooi op een regenachtige zaterdag. Toch ging iedereen enthousiast de baan op en werd er leuk getennist. - Het leerlingentoernooi van Gerard de Jager werd in november gehouden. Dit was tevens Gerards laatste toernooi waar de vereniging afscheid van hem heeft genomen. Overige activiteiten Herenavond op dinsdag Damesavond op donderdag De sportcommissie heeft een nieuwe kalender voor 2014 opgesteld, die te vinden zal zijn op de website: Iris van der Brugge 10

11 Technische commissie 2013 Ondanks de recessie toch een positief verslag van de TC voor Zoals jullie weten hadden wij in 2011 een behoorlijk aantal vrijwilligers bereid gevonden om hun steentje bij te dragen aan het onderhoud van het park. Ook dit jaar hebben diverse mensen zich daaraan gehouden, maar toch moet ik een kleine kanttekening maken bij bereid zijn iets te doen en zich daadwerkelijk opgeven. Desondanks heeft de vaste kern door wat extra inzet weer kans gezien alle noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. Jos en Bart hebben opnieuw ongevraagd enkele keren banen gezogen en gras gemaaid. Michel zorgde ook weer voor de winddoeken en tijdens de klusdagen kon ik niet alleen op deze mannen rekenen maar ook op Tine, Janneke, Anja, Herman, Sven, Jaap, Gert Jan, Jelmer en Mark. Hartelijk dank daarvoor. Dan natuurlijk de metamorfose die ons oude Loverschot heeft ondergaan. De nieuwe trainer Berry Janse was nog niet aangesteld of hij kwam enthousiast met nieuwe plannen voor het gebouwtje. Mag ik dat een beetje opknappen? En dan wil ik gelijk van de tuin eromheen wat snoeiwerk doen. Het hoeft niets te kosten!! Daarna kan het gaan dienen als trainershonk. Nu het resultaat mag er zijn. Het schot, intussen omgedoopt in Jagerhuys, genoemd naar Gerard de Jager onze vorige trainer, die zoveel jaren de club op allerlei manieren heeft gesteund. Berry, heeft er met zijn vrouw, en hulp van Lien, Jan en een beetje TC een leuk bruikbaar trainershonk van gemaakt. Met wat oude terrasmeubelen, de bestaande bank en terras schoongespoten eigen meubeltjes en een nieuw vloertje gelegd ziet het weer goed uit, en kan zolang we nog geen nieuwe entree voor het park hebben uitstekend dienst doen. Op het moment, dat de woonwijk verder wordt ontwikkeld, en de voetbalvelden zijn verplaatst, zijn wij aan de beurt. Het zal nog wel even duren. Op het park is flink huisgehouden met snoeiwerk zoals iedereen nu kan zien. Het voorjaar krijgt vrij spel om alles mooi uit te laten lopen. Jan Meijer een kennis van Jos, heeft geheel belangeloos alle grote bomen ertussen uit gehaald en afgevoerd. De gemeente heeft 2 vrachtwagens kort en klein snoeiafval weggehaald. Met hulp is ook alle grof vuil om de grote container afgevoerd naar de stort. De jeugd versleepte per week alles van A naar B. Op dat werk zitten wij niet te wachten. Langs baan 3 zijn twee mooie nieuwe banken geplaatst. Dan de concrete plannen voor 2014 * Zoals ieder jaar worden alle banen doorgespoten en behandeld met anti-mos. * De Leilandi s langs de banen en 5 moeten weer flink gesnoeid worden. * Het pad en de begroeiing langs de banen 1 en 2 worden stevig aangepakt. * Het normale onderhoud zoals grasmaaien, onkruid en banen zuigen * De verlichtingskappen zullen geprobeerd worden wat breder te stellen, zodat er dan meer licht op de baan valt. 11

12 Dan een belangrijk punt: de terrassen en een aantal paden opnieuw betegelen. In overleg met Marco Loos, die heeft aangeboden om tijdens die werkzaamheden de supervisie te houden en met hulp van een aantal leden de zelfwerkzaamheid te doen. Een gedeelte van het werk willen wij uitbesteden (in de begroting wordt daar rekening mee gehouden). Het neemt niet weg, dat ik vroeg in het voorjaar een aantal zaterdagochtenden wil plannen voor deze werkzaamheden en daarvoor heb ik jullie steun nodig. Het verzoek om te helpen zien jullie wel verschijnen en iedereen weet inmiddels, dat het altijd heel gezellig is op de klusdagen. Koek en Zopie inbegrepen. Namens de TC Rien van der Linde om je alvast op te geven Kantineverslag 2013 Het is weer nieuwjaarsdag en sluiten het oudejaar af, als eerste de beste wensen voor iedereen en een sportief Het afgelopen jaar was een goed jaar voor onze vereniging naast de jaarlijkse toernooien, competities en andere tennisactiviteiten was er ook een stratentoernooi georganiseerd. Voor deze dagen en avonden was de kantine open en kon er voor, tijdens en na de wedstrijden nog even, soms ook wel eens wat langer, nagepraat worden over het potje tennis. Was die ene bal nu uit of in, die tweede service wil maar niet lopen, mijn backhand krijg ik maar niet strak, ik moet meer gaan trainen. Al die verhelderende analyses konden we in de kantine onder het genot van een drankje en een hapje regelmatig horen. Voor onze nieuwe trainers is er dus nog een uitdaging,werk genoeg te doen. Wij wensen Berry en zijn collega s succes. En als het even niet wil lukken is er altijd nog een bakkie troost te halen in de kantine. Dit jaar is het ook weer voorgekomen dat er producten waren die de datum van kwaliteitgarantie overschreden, wij doen ons best om dit te voorkomen. Wel wil ik er op wijzen dat dit geen uiterste houdbaarheid datum is. Mocht het weer gebeuren laat het ons weten, dan kunnen wij er wat aan doen was ook het jaar dat het bardienstrooster voor het tweede seizoen draaide, voor vele leden was het ook geen probleem om de kantinediensten in te vullen. Ook zijn er meer leden die hun diensten liever afkopen. Alle leden willen wij bedanken voor hun medewerking en hopen dat we in 2014 weer op jullie kunnen rekenen. Voor het nieuwe jaar zijn we al bezig om het rooster te maken, op verzoek ga ik proberen om diensten korter in te roosteren, en sommige diensten te laten vervallen. In maart komt het online en worden alle leden weer via een geïnformeerd. Zijn er suggesties of heb je op- of aanmerkingen laat het weten: Tevens willen wij de sportcommissie en de technische commissie bedanken voor de fijne samenwerking en natuurlijk Beppie. Door deze mensen is het mogelijk met onze kleine vereniging, een geweldige tennisaccommodatie te hebben. Groet vanuit de kantine. 12

13 Verslag Jeugd 2013 Bestaat er een mooier moment om een jaarverslag te schrijven dan Oudejaarsdag? Eigenlijk niet, dus bij deze: Met 33 jeugdleden startten wij het seizoen Net als vorig jaar werd, door een aantal kinderen, de hele winter op zaterdag doorgetraind. Voor zover mogelijk dan want januari stond in het teken van sneeuwpret. Ook heel leuk natuurlijk. In afwachting van lekker voorjaarsweer werden de trainingen gestart. Maar helaas, het duurde tot ver in mei voordat er ook in korte broek of rok gespeeld kon worden. Inmiddels was duidelijk dat Gerard, onze trainer, aan zijn laatste seizoen bij Love 70 bezig was en ging het bestuur op zoek naar een nieuwe trainer. Er werd volop competitie gespeeld en het jongensteam van de zaterdagmorgen mocht van de KNLTB een klasse hoger uitkomen vanwege de goede prestaties het jaar hiervoor. Zij kwamen nu uit in de eerste klasse. Dit leverde mooie partijen op om naar te kijken. Alle kinderen die competitie hebben gespeeld hebben het reuze naar hun zin gehad voor zover ik heb begrepen en het jongensteam presteerde ook dit jaar weer zo goed dat zij aankomend seizoen waarschijnlijk in de hoofdklasse mogen uitkomen. Om andere activiteiten voor de jeugd te organiseren is altijd moeilijk omdat er binnen een leeftijdsklasse dikwijls te weinig leden zijn. Na de competitie is er tot de zomervakantie weinig uitdaging. Daarom besloten we toch een toernooi te organiseren om de grote vakantie in te luiden. Tijdens het toernooi hebben we alle leeftijden tegen- en met elkaar laten spelen. Na afloop natuurlijk de traditionele pannenkoeken van Tine die wij zowaar op het terras konden oppeuzelen. Kortom, ik vond het leuk. Na de grote vakantie werden het Ouder- Kindtoernooi en de clubkampioenschappen nog gespeeld. Ook bij het organiseren van de clubkampioenschappen is het moeilijk om binnen een leeftijdsklasse een groepje kinderen te vinden waarmee een competitie kan worden gespeeld. Dit jaar kon dat alleen voor de jongens van 14 jaar en ouder. Jelmer van der Spek werd, na heel spannende wedstrijden, de winnaar. Toen was het al ver in september en het bestuur had een nieuwe tennistrainer gevonden. Tennisschool Berry Jansse gaat het stokje van Gerard overnemen. Natassja van Leeuwen wordt de hoofdtrainer op ons park, maar Berry zal ook een aantal lessen voor zijn rekening nemen. Voor Gerard werd een afscheidsfeestje georganiseerd na afloop van het leerlingentoernooi dat hij ieder jaar organiseert(de). Berry gaf aan het begin van de contacten met hem aan dat hij het leuk zou vinden om het Loverschot (het houtengebouwtje achter baan 1) op te knappen en het in de toekomst als trainershome te gaan gebruiken. Het bestuur vond dat ook een goed plan en Berry ging heel enthousiast aan de gang om het gebouwtje op te knappen tot wat het nu is. Verder werd het plan bedacht om het de naam Jagerhuys te geven als eerbetoon aan Gerard. Na het leerlingentoernooi werd de naam, onder het toeziend oog van alle aanwezigen, onthuld. Gerard was in zijn sas. Het was een leuk feestje en Gerard kreeg heel veel cadeautjes. Nu ik dit schrijf staan wij aan de start van een nieuw seizoen met een nieuwe trainer. Ik heb er zin in! Tine 13

14 Mutaties ledenadministratie Wij verwelkomen de volgende personen als lid van Love 70: Helaas hebben de volgende personen in 2013 het lidmaatschap van Love 70 opgezegd: Aanmeldingen Alexandra Achterhof Jan Achterhof Rolf Achterhof Huibert Bitter Timon van Dam Paul van Haastert Senna Jager J Ron Kievit Natassja van Leeuwen Cornel Marck Ellen Tepper Mark Trouwborst R Opzeggingen Gerard Bakker Lisa van den Berg Bas Boevee Toon Claessen Els Claessen Corrie Groen Gerard de Jager Cees Klootwijk Ankie Kohlen Han Kohlen Natassja van Leeuwen Jeanine Lindhout Ineke de Niet Inge Ottevanger Gonny Oudijk Bertram Scheele Florianne Walbeek Maurice Willemsen Alex van der Wilt Jurian Wouters 14

15 Jaarcijfers Balans per 31 december Balans per 31 december ACTIVA PASSIVA Materiële Vaste Activa Eigen vermogen Banen (1,2,3,4) Reserves Lichtinstallatie Algemene reservering Gebouw Exploitatieoverschot boekjaar Inventaris Park Gereedschappen Inventaris kantine Voorzieningen Reservering groot onderhoud Voorraden Voorraad kantine Langlopende verplichtingen Vorderingen Lening banen+licht Vooruitbetaalde posten - 89 Lening clubgebouw Debiteuren Uitgegeven obligaties Liquide middelen Kas penningmeester - 10 Kortlopende verplichtingen Kas kantine Crediteuren Rabo betaalrekening Sleutelplan Rabo spaarrekening Overlopende posten

16 Staat van Baten en Lasten Realisatie 2013 ( ) en Begroting 2014 ( ) LASTEN begroot werkelijk begroot werkelijk begroot toelichting BANEN en LICHTINSTALLATIE rente ) afschrijving ) onderhoud banen ) reservering groot onderhoud ) onderhoud lichtinstallatie ) electra t.b.v. lichtinstallatie ) GEBOUW rente onderhoud ) afschrijving energie (gas/water/electra) ) PARK onderhoud ) afschrijv inventaris park ) onderh gereedsch afschr. Gereedsch KNLTB ) CLUBBLAD ) KANTINE inkopen ) onderhoud/schoonmaken algemene kosten ) afschrijving invent ) inventaris DIVERSE KOSTEN publiciteitskosten bestuur- en comm open toernooi ) jeugdactiviteiten ) portokosten ) bank- en girokosten clubactiviteiten gemeentelijke diensten ) verzekeringen telefoonkosten diverse kosten ) advieskosten en werving vrijwilligers uitgaven vorig jaar, onvoorzien Algemeen reserve ) TOTAAL LASTEN

17 Staat van Baten en Lasten (vervolg) Realisatie 2013 ( ) en Begroting 2014 ( ) BATEN begroot werkelijk begroot werkelijk begroot toelichting verkopen kantine ) contributie senioren ) contributie junioren ) winterkaarten contributie DDD ) korting scholieren/gezinnen aktiekorting zomerkaarthouders inschrijfgelden introducé's bijdrage opzeggers advertenties clubblad sponsors winddoeken ) subsidies, giften en donateurs ) ontv/bet. rente overige opbrengsten open toernooi ) sponsoring ) inkomsten vorig jaar TOTAAL BATEN EXPLOITATIE SALDO

18 Toelichting staat van Baten en Lasten 1) B: Lagere rente door aflossing van 1 jaar extra agv kwijtschelding erfpacht 2011 en ) R: Afschrijvingen van de banen in lijn met renovatieplan. 3) R: Regulier onderhoud + trekken van de belijning B: Regulier onderhoud 4) R: Voorziening t.b.v. toekomstige renovatie van de banen. B: Voor 2014 geen ruimte om reservering te maken. 5) R: In 2013 een lamp vervangen B: kan in 2014 opnieuw voorkomen ivm bereiken max. aantal branduren. 6) Deze post is een schatting en moet in samenhang met de post energie wordt bezien, zie punt energie bij gebouw. 7) R: Rubberen matten + aankleding Jagershuys + Dalo brandblussers 8) R: Eindafrekening van voetbal 2013 al verwerkt. B: Nuon 266 p mnd = 3200 euro voetbal minus Ecotaks 9) R: containerleging + parkbeplanting 10) R: container nog niet opgeknapt en paden niet opgehoogd, wel bankjes aangeschaft. B: Afschrijving eerdere uitgaven + ophogen terras. 11) B: Nieuwe leden contributiekosten 12) Niet meer laten drukken van de Love Letters ivm digitale verspreiding 13) R: Inkopen hoger dan verwacht, dient in samenhang te worden gezien met de omzet. 14) R: Pakket bardienstroosterpakket, Buma en Sena kosten 15) R: Aanschaf flessenkast overige activa reeds afgeschreven. B: Aanschaf verlenging keukenblad. 16) R: KNLTB heeft deel van de kosten vergoed ivm lage opkomst. 17) R: Lagere kosten agv organisatie straattoernooi ipv scholen promotie B: 2014 wel promotie op scholen begroot 18) B: Lager agv digitalisering Love Letters 19) R: Kosten OZB, Erfpacht, Hoogheemraadschap. 20) R: Domeinnaam, webhosting, bloemen kampioenen + bestuur, afscheid Gerard de Jager 21) R: Reservering voor 50 jarig bestaan vereniging 22) R: Omzet kantine in 2013 lager dan verwacht. B: Idem + afkoop bardiensten. 23) situatie per 31/12/2013: 94 leden + 10 nieuwe leden en aanpassing contributie naar 150 euro 24) situatie per 31/12/2013: nieuwe leden 25) situatie per 31/12/2013: 7 leden 26) B: Extra winddoek sponsor Plus, echter in 2014 aanschafkosten van winddoek en geen opbrengsten voor vereniging 27) R: Subsidie gemeente voor organisatie tennis voor schoolkinderen. B: Voor 2013 is eenmalig 810 euro subsidie toegezegd ivm opzet toernooi niet leden. 28) R: Betreft alleen inkomsten uit inschrijfgeld. 29) R: Sponsorbijdrage hoofdsponsor Machinefabriek Ottevanger + schenking obligaties R = toelichting Realisatie 2013 B = toelichting Begroting

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Uitnodiging! voor de Algemene Ledenvergadering 2013 L.T.C. Kruiningen 22 maart om 20.00 uur in de kantine 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Komt allen!! Meidam 4A 4416 AJ Kruiningen 1 Voorwoord Beste

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong. Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 24e jaargang nr. 2 (maart 2010)

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine Agenda Uitnodiging voor de jaarvergadering SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Goedkeuring notulen vorig jaar. 4. Goedkeuring jaarverslagen:

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG JUDO SPORT-IN VOLLEYBAL BADMINTON GYMNASTIEK BEWEGEN OP MUZIEK VRIENDSCHAP DOOR SPORT Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Van de redactie 2 Oproep 2 Ledenadministratie

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Woensdag 1 april 2015 Wijkcentrum De Velder Munnikenhof 17 te Ede Aanvang 20.00 uur INHOUD pagina Woord vooraf van de voorzitter 2 Jaarverslag VAT-Ede 2014 3 Complexverslagen

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene Ledenvergadering 28 maart 2014 Uitnodiging voor leden, ouder(s), verzorgers van de jeugdleden en donateurs voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering Welke gehouden zal worden in de Tramhalte

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen!

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen! Jaargang 38, nummer 4, oktober 2004 Weer tijd gevonden om de Voltreffer in elkaar te zetten. Heel veel tijd was ditmaal hiervoor niet nodig omdat deze Voltreffer maar 18 bladzijdes dik is. Heb ik wat gemist?

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie