LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014"

Transcriptie

1 Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT

2 Inhoud Jaaroverzicht pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4 Notulen ledenvergadering 5 Jaarverslagen van: - secretariaat 8 - sportcommissie 9 - technische commissie 11 - kantinecommissie 12 - jeugdcommissie 13 Mutaties ledenadministratie 14 Balans 15 - baten/lasten 16 - toelichting baten/lasten 18 Samenstelling Bestuur Love 70 Bestuursleden: Voorzitter: Gert Jan Freeke Van Swaanswijckstraat Secretaris: Joke van Haastert Raadhuisstraat Penningmeester: Jessica Bac Julianastraat Sportcommissie: Iris van der Brugge Rottedijk Kantinecommissie: Jan van der Zande Kruisweg Technischecommissie: Rien v.d. Linde Reigershof Jeugdcommissie: Tine Heesterman Kerkstraat Contactpersonen: Ledenadministratie: Anja Tepper Dorpsstraat 2b Love Letters/website: Charlotte Vellenga Rottedijk Clubhuis Love 70 Sportpark de Wilde Veenen Tel: Correspondentieadres: Raadhuisstraat AT Moerkapelle Tel: (clubhuis) Rabobank Website Love 70: 2

3 Voorwoord Beste leden van Love 70 Het afgelopen jaar is wederom een jaar geweest waarin wij als vereniging met veel dingen druk zijn geweest. Het mooie hiervan is dat veel van onze leden ieder op hun eigen wijze een stukje meewerken om onze vereniging vitaal en gezond te houden! Ik wil iedereen dan ook bij deze hiervoor bedanken, en voor die leden die nu denken ik zou nog best wel iets willen doen, aarzel niet en meld je aan. Naast het noemen van de sportieve hoogtepunten en de mooie zomer en nazomer waardoor er heerlijk gespeeld kon worden, wil ik in de voorwoord ook stil staan bij het afscheid wat wij na 28 jaar(!) hebben genomen van onze tennisleraar Gerard de Jager. Gerard nogmaals dank voor je inzet voor onze club! Wat 2014 gaat brengen weten wij natuurlijk nog niet. Zelf hoop ik dat onze vereniging een impuls krijgt in het aantal leden dat wij hebben. Het moet toch mogelijk zijn om 30 nieuwe leden voor onze vereniging te vinden? Aan iedereen doe ik dan ook een omroep om iemand te vragen uit zijn/haar straat, buurt, kennissenkring etc. Tenslotte wens ik jullie allemaal een heel goed, gezond en sportief 2014 toe. Gert Jan Freeke 3

4 Uitnodiging algemene ledenvergadering Vrijdag 14 februari 2014 Aanvang: uur Het bestuur nodigt alle leden van tennisvereniging Love 70 te Moerkapelle uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van deze vereniging. De vergadering vindt plaats op 14 februari in het clubhuis. De aanvang van deze vergadering is uur. Na afloop van de vergadering is er de mogelijkheid om gezellig met elkaar, onder het genot van een drankje, na te praten over het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het sportieve jaar dat komen gaat. Tot ziens op de algemene ledenvergadering! Namens het bestuur, Joke van Haastert, secretaris Agenda 1. Opening en welkom 2. Vaststellen van de vergadering 3. Ingekomen stukken 4. Notulen van de vergadering van 12 februari Jaarverslag secretariaat 6. Jaarverslag sportcommissie 7. Jaarverslag technische commissie 8. Jaarverslag kantinecommissie 9. Jaarverslag jeugdcommissie 10. Jaarcijfers: - Resultaten Balans Begroting Vaststellen contributie 12. Kascontrolecommissie 13. Uitloten obligaties 14. Samenstelling bestuur: Voorzitter: Gert Jan Freeke, aftredend maar herkiesbaar Secretaris: Joke van Haastert, aftredend niet herkiesbaar Suzanne Lips heeft zich verkiesbaar gesteld Penningmeester: Jessica Bac, aftredend niet herkiesbaar Michel Linhart heeft zich verkiesbaar gesteld Sportcommissie: Iris v.d. Brugge Jeugdcommissie: Tine Heesterman Kantinecommissie: Jan van der Zande Technische cie.: Rien v.d. Linde, aftredend, herkiesbaar voor 1 jaar 4

5 Notulen algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering d.d. 12 februari Aanwezig: Volledig bestuur, Bart Elshout, Guy Martienus, Ed Martienus, Piet Noordam, Herman Lindhout, Jos Everaart, Sven Eriks, Henny Both, Janneke van Alphen, Anja Tepper, Beppie Roos en Femmie Wildenburg. Afwezig met kennisgeving: Renate Rutgrink, Ria Rutgrink, Janny v.d. Linde, Charlotte Vellenga en Robert Otto 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur en heet iedereen welkom. Hij vertelde dat het een mooi en goed jaar was geweest en met een volledig bestuur. Barrooster is gestart met wat opstartproblemen maar uiteindelijk is het goed gaan lopen en dat is te zien aan de goede kantineopbrengsten. Regelmatig zijn er contacten met de gemeente geweest betreffende de harmonisatie van de tennisverenigingen in de gemeente. Dit is een taai proces. We hoeven geen erfpacht van 1500 euro meer te betalen, maar we gaan voor meer. Er zullen nog meer vergaderingen komen met de gemeente en de tennisverenigingen in de gemeente Zuidplas. 2. Vaststellen van de vergadering Toevoeging rondvraag 3. Ingekomen stukken Afzegging van Renate en Ria Rutgrink, Charlotte Vellenga, Robert Otto en Janny van der Linde. 4. Notulen ALV d.d. 16 februari 2012 Deze worden per pagina doorgenomen en goedgekeurd 5. Jaarverslag Secretariaat Wordt goedgekeurd 6. Jaarverslag Sportcie. Wordt goedgekeurd 7. Jaarverslag Technische commissie. Deze commissie kan nog sterke handen gebruiken. Goedgekeurd 8. Jaarverslag Kantinecommissie. Goed inkoopbeleid gehad daardoor en goede omzet. Applaus. Verslag wordt goedgekeurd 9. Jaarverslag Jeugdcomissie. Tine hoopt op meer energie voor komend jaar en op hulp van ouders. Verslag wordt goedgekeurd 5

6 10. Jaarcijfers Penningmeester geeft uitleg bij de financiële stukken - resultaten 2012 * Grasmachine wordt niet meer mee genomen * Ed heeft een vraag betr. afschrijving inventaris. Jessica geeft uitleg en het blijkt dat het klopt * Guy: Is het bekend wat de OZB gaat doen? Zal ongeveer hetzelfde blijven want ons clubhuis is niet bestemd om in te wonen * Er zal verlaging plaatsvinden voor de jeugdleden naar een contributie van euro 75,-- - balans begroting 2013 * Henny: heeft de vereniging invloed op de energie. Ja, dat heeft de vereniging maar het nadeel, je zit er langer aan vast en wat kost dat dan weer? Het openbreken van het contract kost ook weer een boete * Janneke: vermelden introducéegeld is 6 euro in de nieuwsbrief De stukken worden goedgekeurd. 11. Kascontrole commissie. Herman en Renate geven decharge voor het gevoerde beleid Herman blijft bij de kascontrolecommissie en Guy volgt Renate op. Jos wordt de reserve. 12. Uitloten obligaties Balnr.: Persoon: 14 Bart 71 Jan en Tini 34 Iris 17 Charlotte 68 Frans 54 Bart 35 Iris 91 Theo 74 Fam. Claassen 82 Michel 27 Iris 9 Nico 95 Hans 1 Jos 13. Samenstelling bestuur Joke is aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar, wordt herkozen Iris is aftredend en wordt herkozen Voorzitter: Gert Jan Secretaris: Joke Penningmeester: Jessica Sport cie.: Iris Jeugd cie.: Tine Technische cie.: Rien Barcommissie: Jan Wijziging in het bestuur tijdens het afgelopen jaar. Tini is gestopt met haar werkzaamheden in de bar commissie. Jan heeft haar taak overgenomen. Tini zal op een passende manier bedankt worden voor haar werkzaamheden. 6

7 Anja spreekt haar waardering uit voor Jan omdat hij de taak van Tini op zich heeft genomen en er volgt een applaus. 14. Rondvraag Gert Jan opent de rondvraag met mededelingen betreffende het afscheid van onze trainer Gerard. Gerard zal blijven tot het slottoernooi medio oktober 2012 en m.i.v. 1 september zal de nieuwe tennisleraar starten. Er is dus een overbrugging van een maand. De sollicitatieprocedure verloopt goed. Het ledenbestand is afgenomen. Het bestuur heeft nieuwe impulsen bedacht o.a. Straattoernooi organiseren Interview in het Hart van Holland De site van Zuidplas Actief benutten zodat Love 70 meer in de picture komt Interview van Gert Jan in het Hart van Holland Oud-leden, vanaf ongeveer 3 jaar geleden, benaderen om weer lid te worden. Ook een nieuwe tennisleraar zal een goede impuls geven Verder rondvraag: Henny vermeldt dat de voetbal weggaat. Hij attendeert op eventuele schade aan ons park dat kan gaan ontstaan door dit weggaan. Volgens Gert Jan zullen deze voetbalplannen nog wel even op zich laten wachten, want de voetbal moet een veld inleveren. Indien de plannen verwezenlijkt gaan worden, in overleg treden met de voetbal en de gemeente. Het is en blijft lastig om het park goed af te schermen voor wild gebruik. Daarom moeten de pasjes afgehangen worden zodat er zicht ontstaat wie er aan het spelen zijn en of zij ook lid van onze vereniging zijn. Evt. steekproeven op de vaste tijden als er wildspelers zijn. Ons veld meer zichtbaar laten maken zodat er meer controle is van buitenaf. Beppie: pag. 19 van Loveletters staat een advertentie van Horesca. Dit bedrijf bestaat niet meer. De Kruidenier is het geworden. Jessica kijkt in haar boekhouding en vermeldt dat de rekening door Horesca is voldaan. Femmie: via de nieuwsbrief ook mensen oproepen voor de kantinecommissie. Ook de mensen persoonlijk benaderen die zich hebben opgegeven tijdens de vrijwilligers wervingsactie. Piet vraagt wanneer de nieuwe website klaar is. Dit is nog niet bekend. Guy vraag of de vereniging veel last heeft van vandalisme. Het valt op dit moment mee, het is ruiger geweest. Op dit moment geen rede van dikke zorg. Anja belooft dat zij de druivenplant zal plukken. Einde vergadering uur en de voorzitter wenst iedereen een goed seizoen toe. Buiten de vergadering Femmie: wat gebeurt er met de mensen die geen bardienst draaien. Jessica geeft haar uitleg hierover. 7

8 Jaarverslagen Jaarverslag 2013 Secretariaat Terwijl ik dit verslag aan het schrijven ben, besef ik dat dit mijn laatste verslag zal zijn als secretaris voor onze vereniging. De tijd dat ik secretaris mocht zijn, is een tijd geweest met hoogtepunten zoals bijvoorbeeld ons jubileum, kampioenschap en gewoon het roseetje drinken op het terras en kijkend naar een leuke wedstrijd enz., een tijd van dieptepunten en dan denk ik aan het overlijden van twee van onze leden die erg begaan waren met onze vereniging, maar dan denk ik ook aan vandalisme/inbraak op ons park enz., maar ook een tijd waarin de gemeente centraal stond en nog steeds staat. We zouden toch een heel nieuw complex krijgen? Totdat de Gemeente Zuidplas ontstond, toen werd alles radicaal omver gegooid en kwam er een nieuw fenomeen nml. HARMONISATIE. In dit verslag zult u hier meer over lezen. Het bestuur is in het afgelopen jaar zeven keer bij elkaar geweest om te vergaderen. Centraal in deze vergaderingen stonden de harmonisatie van de tennisverenigingen in de gemeente Zuidplas, de erfpacht, vervanging voor onze trainer Gerard en de bardiensten. Jessica en Gert Jan bezochten over het algemeen de bijeenkomsten van de gemeente betreffende de harmonisatie en de erfpacht. Nu een jaar verder, is er nog steeds niets geheel concreets te vertellen betreffende de harmonisatie, maar er zit beweging in. Wie weet volgend jaar iets concreets? Betreffende de erfpacht: er is een overeenstemming, per jaar moet onze vereniging 160,-- betalen en moet er een clinic georganiseerd worden voor niet-leden zodat zij kennis kunnen maken met tennis. Afgelopen seizoen heeft onze vereniging al zoiets georganiseerd namelijk het straattoernooi, met succes en gezelligheid! Wij hebben afscheid genomen van onze huidige trainer Gerard met een receptie en per januari 2014 treedt Berry Janse met zijn tennisschool aan als nieuwe trainer. Jan van der Zande introduceerde in 2012 de nieuwe manier om je op te geven voor de bardiensten. In het jaar 2013 waren er nog steeds haken en ogen en waren er nog steeds leden die zich niet opgaven om een bardienst te draaien. Er zijn maatregelen getroffen en daar zal Jan in zijn verslag zeker op terugkomen Het seizoen 2013 is begonnen met het openingstoernooi en afgesloten met het slottoernooi. Verschillende andere toernooien hebben tussendoor plaatsgevonden o.a. het Ottevanger Open Dubbeltoernooi. Onze vereniging heeft aan de volgende competities meegedaan: - Herfstcompetitie - Voorjaarscompetitie In het verslag van de sportcommissie zult u meer lezen over de toernooien en de competitie. Dankzij de vele groene handjes ziet ons park er tip top uit. Vele werkzaamheden zijn onder leiding van Rien verricht door die groene handjes. In het verslag van de technische commissie zult u hier zeker meer over lezen. De jeugdcommissie is dit jaar ondergebracht bij de wedstrijdcommissie. Tine blijft de coördinator. 8

9 De nieuwsbrief die verleden jaar in het leven is geroepen, is een succes. Anneke stelt uit de binnengekomen copy de brief samen en Tine stuurt hem door naar de leden. Copy is altijd van harte welkom bij het secretariaat. Daar zal er voor gezorgd worden dat het doorgestuurd wordt naar Anneke. Een vereniging kan niet zonder zijn vrijwilligers. Daarom werd er ook dit jaar weer een vrijwilligersavond georganiseerd. Het werd een mosselavond en voor diegenen die niet van mosselen houden, was er een fondue. Nu een keer geen koks, maar kokkinnen. Tine, Janneke en Joke zorgden voor de inwendige mens. Het jaar 2013 heeft zijn hoogte- en dieptepunten gekend; nieuwe leden hebben zich aangemeld, maar ook hebben leden opgezegd. Er is gewonnen, maar ook verloren. Nieuwe ideeën zijn geboren, gesprekken betreffende de harmonisatie zullen doorgaan. Over vernieuwing/aanpassing van de banen wordt nagedacht. Er is nog genoeg leven in onze vereniging! Voor nu, het jaar 2013, het 43e jaar van onze vereniging, gaat de boeken in als een jaar met een koud voorjaar waarin weinig getennist kon worden, maar een geweldige mooie zomer om het tennisgemis van het voorjaar ruimschoots in te halen. Wederom het was een prachtig jaar. En nu geef ik het stokje over aan mijn opvolger. Ik hoop dat jij net zo een fijne tijd zal krijgen zoals ik heb gehad. Succes!!! Joke van Haastert, secretaris Sportcommissie 2013 De sportcommissie bestond dit jaar uit Iris van der Brugge (vz), Suzanne Lips- Boevée, Marco van der Loos, Guy Martienus en Jessica Steenkamer en Erik Wolterink. De belangrijkste tennisactiviteiten zijn dit jaar geweest: Competitie Aan de voorjaarscompetitie deden mee: 1 damesteam 45+ op dinsdag 1 mixteam 35+ op vrijdagavond 1 damesteam 18+ op zaterdag 2 herenteams 18+ op zaterdag 2 herenteams 35+ op zaterdag 1 mixteam 18+ op zaterdag Het damesteam van de dinsdag werd kampioen op de laatste competitiedag. Verder waren er bij de senioren geen kampioenschappen te vieren. Aan de najaarscompetitie op zaterdag deden een herenteam 18+ mee en twee damesteams 18+. Geen van de teams werd kampioen. 9

10 Het open toernooi Het Ottevanger Open Dubbeltoernooi is gehouden van 8-15 juni. Samen met de barcommissie is deze week voorbereid. Gekozen werd voor het thema Tropisch. Dit werd uitgewerkt in een versierde kantine, hapjes in stijl en een cocktailavond op vrijdag. Eén avond verregende. Er kon een wedstrijd in de hal in Bleiswijk gespeeld worden, de rest werd verplaatst. De finales werden op zaterdag gespeeld, in plaats van versnipperd over het hele weekend. Dat leidde tot een gezellig drukke zaterdag op de banen. Er waren 72 deelnemers. Diverse clubkampioenschappen De clubkampioenschappen dubbel werden in maart gespeeld, de finale in het weekend voor de competitie begon. In augustus waren de clubkampioenschappen mix en single gelijktijdig. Clubkampioenen 2013 Heren dubbel: Harro van Dam en Krijn Verdoes Dames dubbel: Renate Rutgrink en Jessica Steenkamer Gemengd Dubbel: Anja Tepper en Guy Martienus Heren enkel A: Erik Broers Heren enkel B: Rolf Koetsier Dames enkel A: Anja Tepper Dames enkel B: niet uitgereikt Losse toernooien en activiteiten i.s.m. de sportcommissie - Het seizoen wordt traditiegetrouw gestart met het voorjaarstoernooi en beëindigd met het herfsttoernooi. Dat laatste verregende helaas. - Voor juni stond het invitatietoernooi gepland. Dit ging niet door, omdat op de vrijdagavonden in juli straattennis georganiseerd werd als ledenwerfactie. - In juni was het tennis-voetbaltoernooi, een groot succes met een goede opkomst. - Voor de Ladies Night was de opkomst minder groot, maar de avond was niettemin zeer geslaagd met tennis en zelfgemaakte tapas. - In september was het ouder-kindtoernooi op een regenachtige zaterdag. Toch ging iedereen enthousiast de baan op en werd er leuk getennist. - Het leerlingentoernooi van Gerard de Jager werd in november gehouden. Dit was tevens Gerards laatste toernooi waar de vereniging afscheid van hem heeft genomen. Overige activiteiten Herenavond op dinsdag Damesavond op donderdag De sportcommissie heeft een nieuwe kalender voor 2014 opgesteld, die te vinden zal zijn op de website: Iris van der Brugge 10

11 Technische commissie 2013 Ondanks de recessie toch een positief verslag van de TC voor Zoals jullie weten hadden wij in 2011 een behoorlijk aantal vrijwilligers bereid gevonden om hun steentje bij te dragen aan het onderhoud van het park. Ook dit jaar hebben diverse mensen zich daaraan gehouden, maar toch moet ik een kleine kanttekening maken bij bereid zijn iets te doen en zich daadwerkelijk opgeven. Desondanks heeft de vaste kern door wat extra inzet weer kans gezien alle noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. Jos en Bart hebben opnieuw ongevraagd enkele keren banen gezogen en gras gemaaid. Michel zorgde ook weer voor de winddoeken en tijdens de klusdagen kon ik niet alleen op deze mannen rekenen maar ook op Tine, Janneke, Anja, Herman, Sven, Jaap, Gert Jan, Jelmer en Mark. Hartelijk dank daarvoor. Dan natuurlijk de metamorfose die ons oude Loverschot heeft ondergaan. De nieuwe trainer Berry Janse was nog niet aangesteld of hij kwam enthousiast met nieuwe plannen voor het gebouwtje. Mag ik dat een beetje opknappen? En dan wil ik gelijk van de tuin eromheen wat snoeiwerk doen. Het hoeft niets te kosten!! Daarna kan het gaan dienen als trainershonk. Nu het resultaat mag er zijn. Het schot, intussen omgedoopt in Jagerhuys, genoemd naar Gerard de Jager onze vorige trainer, die zoveel jaren de club op allerlei manieren heeft gesteund. Berry, heeft er met zijn vrouw, en hulp van Lien, Jan en een beetje TC een leuk bruikbaar trainershonk van gemaakt. Met wat oude terrasmeubelen, de bestaande bank en terras schoongespoten eigen meubeltjes en een nieuw vloertje gelegd ziet het weer goed uit, en kan zolang we nog geen nieuwe entree voor het park hebben uitstekend dienst doen. Op het moment, dat de woonwijk verder wordt ontwikkeld, en de voetbalvelden zijn verplaatst, zijn wij aan de beurt. Het zal nog wel even duren. Op het park is flink huisgehouden met snoeiwerk zoals iedereen nu kan zien. Het voorjaar krijgt vrij spel om alles mooi uit te laten lopen. Jan Meijer een kennis van Jos, heeft geheel belangeloos alle grote bomen ertussen uit gehaald en afgevoerd. De gemeente heeft 2 vrachtwagens kort en klein snoeiafval weggehaald. Met hulp is ook alle grof vuil om de grote container afgevoerd naar de stort. De jeugd versleepte per week alles van A naar B. Op dat werk zitten wij niet te wachten. Langs baan 3 zijn twee mooie nieuwe banken geplaatst. Dan de concrete plannen voor 2014 * Zoals ieder jaar worden alle banen doorgespoten en behandeld met anti-mos. * De Leilandi s langs de banen en 5 moeten weer flink gesnoeid worden. * Het pad en de begroeiing langs de banen 1 en 2 worden stevig aangepakt. * Het normale onderhoud zoals grasmaaien, onkruid en banen zuigen * De verlichtingskappen zullen geprobeerd worden wat breder te stellen, zodat er dan meer licht op de baan valt. 11

12 Dan een belangrijk punt: de terrassen en een aantal paden opnieuw betegelen. In overleg met Marco Loos, die heeft aangeboden om tijdens die werkzaamheden de supervisie te houden en met hulp van een aantal leden de zelfwerkzaamheid te doen. Een gedeelte van het werk willen wij uitbesteden (in de begroting wordt daar rekening mee gehouden). Het neemt niet weg, dat ik vroeg in het voorjaar een aantal zaterdagochtenden wil plannen voor deze werkzaamheden en daarvoor heb ik jullie steun nodig. Het verzoek om te helpen zien jullie wel verschijnen en iedereen weet inmiddels, dat het altijd heel gezellig is op de klusdagen. Koek en Zopie inbegrepen. Namens de TC Rien van der Linde om je alvast op te geven Kantineverslag 2013 Het is weer nieuwjaarsdag en sluiten het oudejaar af, als eerste de beste wensen voor iedereen en een sportief Het afgelopen jaar was een goed jaar voor onze vereniging naast de jaarlijkse toernooien, competities en andere tennisactiviteiten was er ook een stratentoernooi georganiseerd. Voor deze dagen en avonden was de kantine open en kon er voor, tijdens en na de wedstrijden nog even, soms ook wel eens wat langer, nagepraat worden over het potje tennis. Was die ene bal nu uit of in, die tweede service wil maar niet lopen, mijn backhand krijg ik maar niet strak, ik moet meer gaan trainen. Al die verhelderende analyses konden we in de kantine onder het genot van een drankje en een hapje regelmatig horen. Voor onze nieuwe trainers is er dus nog een uitdaging,werk genoeg te doen. Wij wensen Berry en zijn collega s succes. En als het even niet wil lukken is er altijd nog een bakkie troost te halen in de kantine. Dit jaar is het ook weer voorgekomen dat er producten waren die de datum van kwaliteitgarantie overschreden, wij doen ons best om dit te voorkomen. Wel wil ik er op wijzen dat dit geen uiterste houdbaarheid datum is. Mocht het weer gebeuren laat het ons weten, dan kunnen wij er wat aan doen was ook het jaar dat het bardienstrooster voor het tweede seizoen draaide, voor vele leden was het ook geen probleem om de kantinediensten in te vullen. Ook zijn er meer leden die hun diensten liever afkopen. Alle leden willen wij bedanken voor hun medewerking en hopen dat we in 2014 weer op jullie kunnen rekenen. Voor het nieuwe jaar zijn we al bezig om het rooster te maken, op verzoek ga ik proberen om diensten korter in te roosteren, en sommige diensten te laten vervallen. In maart komt het online en worden alle leden weer via een geïnformeerd. Zijn er suggesties of heb je op- of aanmerkingen laat het weten: Tevens willen wij de sportcommissie en de technische commissie bedanken voor de fijne samenwerking en natuurlijk Beppie. Door deze mensen is het mogelijk met onze kleine vereniging, een geweldige tennisaccommodatie te hebben. Groet vanuit de kantine. 12

13 Verslag Jeugd 2013 Bestaat er een mooier moment om een jaarverslag te schrijven dan Oudejaarsdag? Eigenlijk niet, dus bij deze: Met 33 jeugdleden startten wij het seizoen Net als vorig jaar werd, door een aantal kinderen, de hele winter op zaterdag doorgetraind. Voor zover mogelijk dan want januari stond in het teken van sneeuwpret. Ook heel leuk natuurlijk. In afwachting van lekker voorjaarsweer werden de trainingen gestart. Maar helaas, het duurde tot ver in mei voordat er ook in korte broek of rok gespeeld kon worden. Inmiddels was duidelijk dat Gerard, onze trainer, aan zijn laatste seizoen bij Love 70 bezig was en ging het bestuur op zoek naar een nieuwe trainer. Er werd volop competitie gespeeld en het jongensteam van de zaterdagmorgen mocht van de KNLTB een klasse hoger uitkomen vanwege de goede prestaties het jaar hiervoor. Zij kwamen nu uit in de eerste klasse. Dit leverde mooie partijen op om naar te kijken. Alle kinderen die competitie hebben gespeeld hebben het reuze naar hun zin gehad voor zover ik heb begrepen en het jongensteam presteerde ook dit jaar weer zo goed dat zij aankomend seizoen waarschijnlijk in de hoofdklasse mogen uitkomen. Om andere activiteiten voor de jeugd te organiseren is altijd moeilijk omdat er binnen een leeftijdsklasse dikwijls te weinig leden zijn. Na de competitie is er tot de zomervakantie weinig uitdaging. Daarom besloten we toch een toernooi te organiseren om de grote vakantie in te luiden. Tijdens het toernooi hebben we alle leeftijden tegen- en met elkaar laten spelen. Na afloop natuurlijk de traditionele pannenkoeken van Tine die wij zowaar op het terras konden oppeuzelen. Kortom, ik vond het leuk. Na de grote vakantie werden het Ouder- Kindtoernooi en de clubkampioenschappen nog gespeeld. Ook bij het organiseren van de clubkampioenschappen is het moeilijk om binnen een leeftijdsklasse een groepje kinderen te vinden waarmee een competitie kan worden gespeeld. Dit jaar kon dat alleen voor de jongens van 14 jaar en ouder. Jelmer van der Spek werd, na heel spannende wedstrijden, de winnaar. Toen was het al ver in september en het bestuur had een nieuwe tennistrainer gevonden. Tennisschool Berry Jansse gaat het stokje van Gerard overnemen. Natassja van Leeuwen wordt de hoofdtrainer op ons park, maar Berry zal ook een aantal lessen voor zijn rekening nemen. Voor Gerard werd een afscheidsfeestje georganiseerd na afloop van het leerlingentoernooi dat hij ieder jaar organiseert(de). Berry gaf aan het begin van de contacten met hem aan dat hij het leuk zou vinden om het Loverschot (het houtengebouwtje achter baan 1) op te knappen en het in de toekomst als trainershome te gaan gebruiken. Het bestuur vond dat ook een goed plan en Berry ging heel enthousiast aan de gang om het gebouwtje op te knappen tot wat het nu is. Verder werd het plan bedacht om het de naam Jagerhuys te geven als eerbetoon aan Gerard. Na het leerlingentoernooi werd de naam, onder het toeziend oog van alle aanwezigen, onthuld. Gerard was in zijn sas. Het was een leuk feestje en Gerard kreeg heel veel cadeautjes. Nu ik dit schrijf staan wij aan de start van een nieuw seizoen met een nieuwe trainer. Ik heb er zin in! Tine 13

14 Mutaties ledenadministratie Wij verwelkomen de volgende personen als lid van Love 70: Helaas hebben de volgende personen in 2013 het lidmaatschap van Love 70 opgezegd: Aanmeldingen Alexandra Achterhof Jan Achterhof Rolf Achterhof Huibert Bitter Timon van Dam Paul van Haastert Senna Jager J Ron Kievit Natassja van Leeuwen Cornel Marck Ellen Tepper Mark Trouwborst R Opzeggingen Gerard Bakker Lisa van den Berg Bas Boevee Toon Claessen Els Claessen Corrie Groen Gerard de Jager Cees Klootwijk Ankie Kohlen Han Kohlen Natassja van Leeuwen Jeanine Lindhout Ineke de Niet Inge Ottevanger Gonny Oudijk Bertram Scheele Florianne Walbeek Maurice Willemsen Alex van der Wilt Jurian Wouters 14

15 Jaarcijfers Balans per 31 december Balans per 31 december ACTIVA PASSIVA Materiële Vaste Activa Eigen vermogen Banen (1,2,3,4) Reserves Lichtinstallatie Algemene reservering Gebouw Exploitatieoverschot boekjaar Inventaris Park Gereedschappen Inventaris kantine Voorzieningen Reservering groot onderhoud Voorraden Voorraad kantine Langlopende verplichtingen Vorderingen Lening banen+licht Vooruitbetaalde posten - 89 Lening clubgebouw Debiteuren Uitgegeven obligaties Liquide middelen Kas penningmeester - 10 Kortlopende verplichtingen Kas kantine Crediteuren Rabo betaalrekening Sleutelplan Rabo spaarrekening Overlopende posten

16 Staat van Baten en Lasten Realisatie 2013 ( ) en Begroting 2014 ( ) LASTEN begroot werkelijk begroot werkelijk begroot toelichting BANEN en LICHTINSTALLATIE rente ) afschrijving ) onderhoud banen ) reservering groot onderhoud ) onderhoud lichtinstallatie ) electra t.b.v. lichtinstallatie ) GEBOUW rente onderhoud ) afschrijving energie (gas/water/electra) ) PARK onderhoud ) afschrijv inventaris park ) onderh gereedsch afschr. Gereedsch KNLTB ) CLUBBLAD ) KANTINE inkopen ) onderhoud/schoonmaken algemene kosten ) afschrijving invent ) inventaris DIVERSE KOSTEN publiciteitskosten bestuur- en comm open toernooi ) jeugdactiviteiten ) portokosten ) bank- en girokosten clubactiviteiten gemeentelijke diensten ) verzekeringen telefoonkosten diverse kosten ) advieskosten en werving vrijwilligers uitgaven vorig jaar, onvoorzien Algemeen reserve ) TOTAAL LASTEN

17 Staat van Baten en Lasten (vervolg) Realisatie 2013 ( ) en Begroting 2014 ( ) BATEN begroot werkelijk begroot werkelijk begroot toelichting verkopen kantine ) contributie senioren ) contributie junioren ) winterkaarten contributie DDD ) korting scholieren/gezinnen aktiekorting zomerkaarthouders inschrijfgelden introducé's bijdrage opzeggers advertenties clubblad sponsors winddoeken ) subsidies, giften en donateurs ) ontv/bet. rente overige opbrengsten open toernooi ) sponsoring ) inkomsten vorig jaar TOTAAL BATEN EXPLOITATIE SALDO

18 Toelichting staat van Baten en Lasten 1) B: Lagere rente door aflossing van 1 jaar extra agv kwijtschelding erfpacht 2011 en ) R: Afschrijvingen van de banen in lijn met renovatieplan. 3) R: Regulier onderhoud + trekken van de belijning B: Regulier onderhoud 4) R: Voorziening t.b.v. toekomstige renovatie van de banen. B: Voor 2014 geen ruimte om reservering te maken. 5) R: In 2013 een lamp vervangen B: kan in 2014 opnieuw voorkomen ivm bereiken max. aantal branduren. 6) Deze post is een schatting en moet in samenhang met de post energie wordt bezien, zie punt energie bij gebouw. 7) R: Rubberen matten + aankleding Jagershuys + Dalo brandblussers 8) R: Eindafrekening van voetbal 2013 al verwerkt. B: Nuon 266 p mnd = 3200 euro voetbal minus Ecotaks 9) R: containerleging + parkbeplanting 10) R: container nog niet opgeknapt en paden niet opgehoogd, wel bankjes aangeschaft. B: Afschrijving eerdere uitgaven + ophogen terras. 11) B: Nieuwe leden contributiekosten 12) Niet meer laten drukken van de Love Letters ivm digitale verspreiding 13) R: Inkopen hoger dan verwacht, dient in samenhang te worden gezien met de omzet. 14) R: Pakket bardienstroosterpakket, Buma en Sena kosten 15) R: Aanschaf flessenkast overige activa reeds afgeschreven. B: Aanschaf verlenging keukenblad. 16) R: KNLTB heeft deel van de kosten vergoed ivm lage opkomst. 17) R: Lagere kosten agv organisatie straattoernooi ipv scholen promotie B: 2014 wel promotie op scholen begroot 18) B: Lager agv digitalisering Love Letters 19) R: Kosten OZB, Erfpacht, Hoogheemraadschap. 20) R: Domeinnaam, webhosting, bloemen kampioenen + bestuur, afscheid Gerard de Jager 21) R: Reservering voor 50 jarig bestaan vereniging 22) R: Omzet kantine in 2013 lager dan verwacht. B: Idem + afkoop bardiensten. 23) situatie per 31/12/2013: 94 leden + 10 nieuwe leden en aanpassing contributie naar 150 euro 24) situatie per 31/12/2013: nieuwe leden 25) situatie per 31/12/2013: 7 leden 26) B: Extra winddoek sponsor Plus, echter in 2014 aanschafkosten van winddoek en geen opbrengsten voor vereniging 27) R: Subsidie gemeente voor organisatie tennis voor schoolkinderen. B: Voor 2013 is eenmalig 810 euro subsidie toegezegd ivm opzet toernooi niet leden. 28) R: Betreft alleen inkomsten uit inschrijfgeld. 29) R: Sponsorbijdrage hoofdsponsor Machinefabriek Ottevanger + schenking obligaties R = toelichting Realisatie 2013 B = toelichting Begroting

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2015

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2015 Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2014 1 Inhoud Jaaroverzicht 2014 pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4/5 Notulen ledenvergadering 6 Jaarverslagen:

Nadere informatie

Nummer 1 APRIL 2014 2014 222202014201

Nummer 1 APRIL 2014 2014 222202014201 Nummer 1 APRIL 2014 2014 222202014201 Nieuwsbrief Love 70 Opening seizoen door de Voorzitter Onze nieuwe secretaris stelt zich voor Beste leden, Het nieuwe jaar is met veel zonneschijn mooi gestart, dat

Nadere informatie

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2017, 39 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2017

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2017, 39 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2017 Love letters, januari 2017, 39 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2016 1 Inhoud Jaaroverzicht 2016 pagina Voorwoord 3 Uitnodiging 3 Agenda ledenvergadering 4 Notulen ledenvergadering 5 Jaarverslagen:

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

Nieuwsbrief Love 70 - september. Van de voorzitter. Van het secretariaat

Nieuwsbrief Love 70 - september. Van de voorzitter. Van het secretariaat 1. Nummer 2 2016 Nieuwsbrief Love 70 - september 2016 Van de voorzitter Beste tennisliefhebbers, Als ik dit stukje aan het typen ben is het buiten nog 30 graden en dat voor half september. Vanavond ( op

Nadere informatie

Nieuwsbrief Love 70 - april Voorwoord van voorzitter. Van het secretariaat. Beste leden van Love 70

Nieuwsbrief Love 70 - april Voorwoord van voorzitter. Van het secretariaat. Beste leden van Love 70 1. Nummer 1 2015 Nieuwsbrief Love 70 - april 2015 Voorwoord van voorzitter Van het secretariaat Beste leden van Love 70 Vandaag (15 april ) was voor mijn gevoel de start van een hopelijk mooi voorjaar,

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening Begroting

Jaarrekening Begroting Jaarrekening 2015-2016 (1 oktober 2015-30 september 2016) & Begroting 2017-2018 (1 oktober 2017-30 september 2018) Ter behandeling bij ALV dd 26 januari 2017 Balans Bedragen in ACTIVA 30-9-2016 30-9-2015

Nadere informatie

Van het secretariaat. Nieuwsbrief Love 70 - mei 2016. Van de voorzitter

Van het secretariaat. Nieuwsbrief Love 70 - mei 2016. Van de voorzitter 1. Nummer 1 2016 Nieuwsbrief Love 70 - mei 2016 Van de voorzitter Beste tennisliefhebbers, Het wedstrijdseizoen is inmiddels volop bezig en ons park is op zaterdag daardoor druk bezet. Ook op de andere

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht INHOUD: Bladzijde: Balans per 31 december 2011 1-2 Staat van baten en lasten 2011 3 Toelichting op balans 4-6 OVERIGE TOELICHTINGEN Toelichting

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 130.261 161.206 Eigen Vermogen 90.824 89.160 Clubhuis 14.179 17.897 Resultaat boekjaar 2.992 1.663 Inventaris 218 770 93.816 90.824

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2015 (ten opzichte van de 2014) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2015 (ten opzichte van de 2014) Vaste activa Balans Activa d.d. 11-02-2016 Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 161.206 194.593 Eigen Vermogen 89.160 102.723 Clubhuis 17.897 18.127 Resultaat boekjaar 1.663-13.563 Inventaris 770

Nadere informatie

Jaarverslag Financiële Zaken 2013

Jaarverslag Financiële Zaken 2013 Bijgaand doen wij u de balans per 31 oktober 2013, de resultatenrekening over 2012/2013 toekomen. Voorafgaand aan de presentatie van de cijfers geven wij u een korte toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen.

Nadere informatie

Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015

Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015 Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015 Januari 2016 TV Voerendaal V&W per 30/11/2015 Opmerkingen: Inkomsten kantine zonder "toewijzing" gratis consumpties Aangepaste opzet lasten per commissie/budget

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. Welkom bij TV De Sprenk. Welkom door de voorzitter. Namens het bestuur heten wij je van harte welkom bij onze tennisvereniging. Wij vertrouwen erop dat dit voor je het begin is van een periode van sportieve

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2014 Jaarrapport Het verslagjaar 2014 is met een positief resultaat van 31.809, - afgesloten. (2013: 24.968, -) Wanneer wij dit vergelijken met 2013 hebben zo wel de opbrengsten als de

Nadere informatie

Maart 2015: Uitgangspunten begroting 2015-2016. Opbrengsten

Maart 2015: Uitgangspunten begroting 2015-2016. Opbrengsten Maart 2015: Uitgangspunten begroting 2015-2016 Opbrengsten 801 Opbrengsten Contributie Betalende ledenaantal 1-3-2015= 94 o Trainers/coaches betalen niet -> effectief 89 leden o Saldo Ledenaanwas 5 Contributieverhoging

Nadere informatie

Van het secretariaat. Van de voorzitter. Nieuwsbrief 1, maart 2017

Van het secretariaat. Van de voorzitter. Nieuwsbrief 1, maart 2017 1. Nieuwsbrief 1, maart 2017 201620162016 Van het secretariaat Het is weer voorjaar! En dat is ook te merken aan het heerlijke voorjaarszonnetje terwijl ik dit schrijf. Eerder had ik vermeld dat ik mijn

Nadere informatie

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015 Bijgaand doen wij u de begroting 2013/2014 toekomen inclusief de prognose 2014/2015 waarin de consequenties van de voorgestelde verbouwing van het clubhuis zijn verwerkt. Voorafgaand aan de presentatie

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA (CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA DATUM 16 februari 2015 PLAATS Roelofarendsveen TIJDSTIP 20.00 uur VOORZITTER Danny Loos AANWEZIGE BESTUURSLEDEN ACHTER TAFEL VOOR PAUZE AANWEZIGE BESTUURSLEDEN

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Begroting 2016 van H.T.V. Ten Woude Heerenveen

Jaarrekening 2015 Begroting 2016 van H.T.V. Ten Woude Heerenveen Jaarrekening 2015 en Begroting 2016 van H.T.V. Ten Woude Heerenveen INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2015 1 Resultatenrekening over 2015 en Begroting 2016 2 Kasstroomoverzicht 3 Algemene toelichting

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

WINST & VERLIES REKENING AVH

WINST & VERLIES REKENING AVH WINST & VERLIES REKENING AVH OPBRENGSTEN KOSTEN werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk 2007 begroot 2007 Leden Kader Inschrijfgeld 368 875 Vergoeding trainers 14.906 23.000 Contributie Mini pupillen 311

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Financieel verslag 2008-2009 Hockey Club Houten, Houten

Financieel verslag 2008-2009 Hockey Club Houten, Houten Goedgekeurd door de Kascommissie op 4 november 2009 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 18 november 2009 Financieel verslag 2008-2009 Hockey Club Houten, Houten Jaarverslag 2008/9 Hockey Club

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Aanwezig: 40 leden Afwezig m.k.: Margriet Hensema, Monique Lanjouw 1. Opening De voorzitter opent de

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2016 Jaarrapport Het verslagjaar 2016 is met een positief resultaat van 17.378, - afgesloten. (2015: 23.888, -) Wanneer wij dit vergelijken met vorig jaar, zijn het de opbrengsten die stegen

Nadere informatie

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015 ALV HC Nuenen 22 Juni 2015 Agenda Opening en vaststelling agenda Ingekomen stukken Notulen voorgaande ALV Terugblik op het afgelopen seizoen Vooruitblik naar komend seizoen Verkiezing nieuwe voorzitter

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Juni 2014

De Hoef Tennisvereniging Juni 2014 De Hoef Tennisvereniging Juni 2014 Zicht op bestuurszaken juni 2014 Nederland is in de ban van het WK voetbal. Het hele land kleurt oranje en dat geeft een gevoel van saamhorigheid. Ook het WK hockey had

Nadere informatie

TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011

TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011 TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011 RESULTAAT 2010 Het boekjaar van LT Kockengen loopt van 1 november tot en met 31 oktober van elk kalenderjaar. Op 6 januari 2010 heeft de algemene

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016 TENNISVERENIGING TER AAR Nieuwsflitsen April 2016 Van de voorzitter. Beste tennisvrienden, Het seizoen is weer op weg en er wordt weer volop getennist. Voorafgaand is er op baan 1, 2 & 3 groot onderhoud

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Maart 2017 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje 19 maart t/m 2 april: 21 e Rabo Open Jeugd Toernooi 31 maart (18.00-19.00 uur) KNLTB pasjes ophalen bij Corry Luijten April/mei: Voorjaarscompetitie

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Verslag van de jeugdcommissie 2014 De jeugdcommissie is in 2014 gestart met Simone Stolte, Yannick van t Leven en Suzanne Punt. Tijdens het seizoen is ook Mieke Stolte lid geworden van de jeugdcommissie

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!!

WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!! ENQUETE TENNISVERENIGING DE HELLEKENS HAPERT februari 2010 WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!! Naam: M / V Datum:

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

MHC-Liberty. Vereniging of n B.V.?

MHC-Liberty. Vereniging of n B.V.? Algemene Leden Vergadering 2014 MHC-Liberty Vereniging of n B.V.? dinsdag 2 december 2014, aanvang 20.00 uur Het programma van de avond 1: Opening door de voorzitter. Vaststellen notulen van de vorige

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora.

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis  Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. Nieuwsbrief nr.8 SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. De nieuwsbrief verschijnt als er nieuws is. VOOR IN JE AGENDA: Elke dinsdag v.a. 19.30 uur

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen.

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen. TC Volharding Meerssen 7 mrt 2016 editie 10 www.tcvolharding.nl Nieuwsflitsen Tijdens de ALV van 23 jan 2016, ben ik gekozen tot voorzitter van onze mooie tennisvereniging. Mijn naam is Richard van Helvert,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 Zicht op bestuurszaken maart 2014 De lente is weer begonnen en we kunnen genieten van heerlijk voorjaarsweer. Voor veel tennissers reden genoeg om het racket weer uit

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5 Mededelingen van het Bestuur Algemene Leden Vergadering Op maandag 19 september heeft de ALV plaatsgevonden. De opkomst van de leden was zeer beperkt. Het bestuur

Nadere informatie

In dit nummer: Nieuwsbrief TC Groot Driene. Van de voorzitter. Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016

In dit nummer: Nieuwsbrief TC Groot Driene. Van de voorzitter. Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016 Nieuwsbrief TC Groot Driene Jaargang 2016 Nummer 1 januari Van de voorzitter Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016 Terugblik: Tijdens de ALV is al veel ter sprake gekomen over het afgelopen

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus 51 4690 AB Tholen telefoon: (0166) 66 82 00 telefax: (0166) 66 35 53 bank: BNG 28.50.08.315 Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IJSBAAN

NIEUWSBRIEF IJSBAAN NIEUWSBRIEF 01-2012 IJSBAAN Velen van u zullen er geweest zijn, of het gehoord hebben maar voor de genen die het niet weten, onze tennisbaan is 2 weken lang een IJsbaan geweest. Het was een groot succes

Nadere informatie

Financieel verslag Hockey Club Houten, Houten

Financieel verslag Hockey Club Houten, Houten Financieel verslag 2009-2010 Hockey Club Houten, Houten Jaarverslag 2009/10 Hockey Club Houten 1 Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Financiën 3 1.3 Samenstelling van het bestuur 3 1.4 Tenslotte

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010-2011

Jaarcijfers 2010-2011 Jaarcijfers 2010-2011 Voor u liggen de balansen per 31 oktober 2011 en de exploitatieoverzichten over de periode 1 november 2010 tot en met 31 oktober 2011 van Stichting Tennispark Vinkebaan en TC Bakkum.

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2012-2013 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2013 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2011-2012 2012-2013 Voorraden Voorraad shuttles 2.299 815 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari Algemene ledenvergadering 2011 vrijdag 28 januari agenda Opening en Mededelingen Verslag ALV 19 januari 2010 Terugblik op 2010 Financieel verslag Verslag kascommissie 2009/2010 Vaststellen contributie

Nadere informatie

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep A-B-C ABC voor nieuwe leden Tennisvereniging Nieuw-Vennep Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep In deze folder geven wij U zo veel mogelijk informatie over allerlei zaken waarmee U te maken

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. Nederlandse Go Bond

Financieel jaarverslag 2014. Nederlandse Go Bond Financieel jaarverslag 2014 Nederlandse Go Bond Balans Na voorgestelde resultaatbestemming. Bedragen in euro. ACTIVA 31 december 2014 1 januari 2014 31 december 2013 na bestemming resultaat na bestemming

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag De Vrijpionnen 2010 / 2011 en begroting 2011/2012

Financieel Jaarverslag De Vrijpionnen 2010 / 2011 en begroting 2011/2012 Jeugdschaakvereniging De Vrijpionnen Jeugdcentrum De Spelewey Breughelhof 8, Voorhout Tel. 0252-216817 Secretariaat: Distelweg 13, 2215 DS Voorhout Tel.: 0252-216063 www.vrijpionnen.nl / secretaris@vrijpionnen.nl

Nadere informatie

LTC Ouddorp Activiteiten kalender 2015

LTC Ouddorp Activiteiten kalender 2015 De zon schijnt, de lente is in aantocht, dus vandaar deze extra nieuwsbrief om jullie enthousiast te maken voor een nieuw jaar, vol leuke sportieve activiteiten binnen onze vereniging! LTC bruist!! LTC

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012. Versie 27 augustus 2013, definitief

Financieel Jaarverslag 2012. Versie 27 augustus 2013, definitief Financieel Jaarverslag 2012 Versie 27 augustus 2013, definitief Inhoud VOORWOORD BALANS TOELICHTING OP DE BALANS RESULTATEN TOELICHTING RESULTATEN BESTUURSVERKLARING 3 4 5 6 7 8 Pagina 2 van 8 Voorwoord

Nadere informatie

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 Inhoud: Balans per 1-6-2009 Realisatieoverzicht 2008-2009 Toelichting op het overzicht en begroting Meerjarenbegroting 2005-2017 Voorstel

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juli 2013, Jaargang 2 nr. 2

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juli 2013, Jaargang 2 nr. 2 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juli 2013, Jaargang 2 nr. 2 Van de redactie: Het ene moment zijn we uiterst druk met het maken van nieuwe plannen voor de overgang

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Elburger Volleybal Vereniging

Elburger Volleybal Vereniging EXPLOITATIE OVERZICHT 2015-2016 2014/2015 2015/2016 2015/2016 2016/2017 2014/2015 2015/2016 2015/2016 2016/2017 exploitatie begroting exploitatie begroting UITGAVEN exploitatie begroting exploitatie begroting

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Exploitatieoverzicht SV Austerlitz

Exploitatieoverzicht SV Austerlitz Exploitatieoverzicht SV Austerlitz 2014-2015 INKOMSTEN: INKOMSTEN: Toelichtingen en overige opmerkingen Contributie 44.070 41.851 44.936 Overige opbrengsten 2.000 8.301 3.155 Oliebollen, opleidingsvergoeding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors...

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors... Tennisvereniging Puttershoek Park: Sportlaan 9, Maasdam Tel: 078-6763205 Postadres: Postbus 5667, 3297 ZH Puttershoek E-mail: info@tvputtershoek.nl Website: www.tvputtershoek.nl Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 Domburg, 18 november 2016 De (jeugd)voorzitter heet alle aanwezigen welkom op deze jaarvergadering. Hij geeft aan de jaarvergadering te zullen leiden

Nadere informatie

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen.

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Manger Cats is een bloeiende tennisvereniging met een sterk familiekarakter. Bij ons staat het prestatieve maar ook het recreatieve tennis

Nadere informatie

Jaarverslag 2010/2011 van de Bestuurssectie Financiële Zaken, T.V. P.A.F. te Zwolle

Jaarverslag 2010/2011 van de Bestuurssectie Financiële Zaken, T.V. P.A.F. te Zwolle Jaarverslag 2010/2011 van de Bestuurssectie Financiële Zaken, T.V. P.A.F. te Zwolle Bijgaand doen wij u de balans per 31 oktober 2011, de resultatenrekening over 2010/2011 en de begroting 2011/2012 toekomen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4 Nieuwsbrief juli 2011 Van de voorzitter Beste leden, Het seizoen 2011 is halverwege, dat betekent dat veel leden druk bezig zijn met de open toernooien of genieten van hun vakantie. Voor de club is ons

Nadere informatie

Golfvereniging De Drentsche. Jaarrekening April Pagina 1

Golfvereniging De Drentsche. Jaarrekening April Pagina 1 Golfvereniging De Drentsche Jaarrekening 2014 April 2015 Pagina 1 Voorwoord Hierbij treft u het jaarverslag aan over 2014 van Golfvereniging De Drentsche dit ter goedkeuring en vaststelling in de Algemene

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Stichting Biljart- en Denksportcentra in Zaanstad JAARREKENING 2010. (verkort) Kraakstraat 42 1503BW Zaandam. www.bokosportcentrum.

Stichting Biljart- en Denksportcentra in Zaanstad JAARREKENING 2010. (verkort) Kraakstraat 42 1503BW Zaandam. www.bokosportcentrum. JAARREKENING 2010 (verkort) Kraakstraat 42 1503BW Zaandam www.bokosportcentrum.nl 1 Inhoudsopgave : Pagina Inhoudsopgave 2 Jaarrekening Algemene toelichting op de balans per 31 december 2010 3 Verslag

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

digitil 18 - aug 2014

digitil 18 - aug 2014 digitil 18 - aug 2014 In deze digitil: Reünie op zondag 24 augustus Men s Night op dinsdag 26 augustus Ladies Night op woensdag 27 augustus Zaterdag 30 augustus tennisclinic Sjeng Schalken Jubileum loterij

Nadere informatie

NIEUWBRIEF Competitietennis.

NIEUWBRIEF Competitietennis. NIEUWBRIEF 4-2013 Er is weer veel gebeurt in het Aarlanderveense op tennisgebied. Voor het eerst in de historie is er competitie gespeeld, we hebben nieuwe clubkampioenen en ook de jaarlijkse BBQ is weer

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1 februari 2016 blad 1 Algemene ledenvergadering op woensdag 17 februari Op deze ledenvergadering blikken we terug op 2015 en geven we u de nodige informatie over het nieuwe tennisseizoen. De commissies

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013

Financieel Jaarverslag 2013 Financieel Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 BALANS 4 TOELICHTING OP DE BALANS 5 RESULTATEN 6 TOELICHTING RESULTATEN 7 BESTUURSVERKLARING FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. Pagina 2 van 8 Voorwoord

Nadere informatie