Huishoudelijk reglement SUMMERCAMP. (camping SUMMERFESTIVAL 2016)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk reglement SUMMERCAMP. (camping SUMMERFESTIVAL 2016)"

Transcriptie

1 Huishoudelijk reglement SUMMERCAMP (camping SUMMERFESTIVAL 2016)

2 Huishoudelijk Reglement van SUMMERCAMP (camping SUMMERFESTIVAL 2016) 1. ALGEMEEN Dit reglement zal in vijf talen (NL, FR, D, ENG, SP) : - zichtbaar opgehangen worden in de inkomzone van de camping, - zal vooraf g d worden naar alle campinggebruikers, - zal gedrukt beschikbaar liggen aan de check-in balie - zal geconsulteerd kunnen worden bij de Summercamp Mayors Locatie Summercamp : Blancefloerlaan, 2050 Antwerpen OPENINGSUREN : Opening Summercamp : vrijdag 01 juli 2016 om 10u00 Sluiting Summercamp : maandag 4 juli 2016 om 12u00 2. CHECK-IN Summercamp Verloop van check-in 1. zich aanbieden op de camping 2. afgifte van campingticket en festivalticket 3. scancontrole van beide tickets (festivalticket en Summercamp ticket) 4. ontvangst van bandjes (Campingbandje en festivalbandje voor 1 of 2 dagen) 5. ontvangst van Summercamp 2L drankvoucher Openingsuren check-in - vrijdag 01 juli 2016 van 10u00 tot 24u00 - zaterdag 02 juli 2016 van 08u00 tot 24u00 - zondag 03 juli 2016 van 08u00 tot 12u00

3 Artikel 1 De personen die een Summercamp-ticket kopen en Summercamp betreden, moeten kennis nemen van dit reglement en de bepalingen ervan aanvaarden en naleven. Door betreding van het campingterrein verklaart men zich akkoord met het reglement. Toegang tot het festival en de camping zal worden geweigerd bij het nietnaleven van het reglement. Eén Summercamp-ticket is geldig voor de toegang tot Summercamp voor één persoon. Personen onder de 16 jaar zullen niet worden toegelaten (wie geboren is in 2000 of vroeger wordt toegelaten). De organisator behoudt zich het recht om de identiteit en de leeftijd van een campingbezoeker te verifiëren. Ook op verzoek van een veiligheidsmedewerker moet een campingbezoeker zich kunnen legitimeren. Indien men geen geldige legitimatie kan voorleggen, kan de toegang tot de camping worden ontzegd zonder recht op terugbetaling van het ticketgeld. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan : een geldige identiteitskaart, reispas of rijbewijs, of enig ander document dat elke twijfel met betrekking tot de identiteit van de persoon uitsluit. Kopieën worden geaccepteerd. Het campingticket is geldig gedurende de 4 dagen (van vrijdag 01 juli tot en met maandag 04 juli) geldig. Er zijn geen campingtickets voor 1 dag beschikbaar. Inchecken na zondag 03 juli 12u s middags is niet meer mogelijk. Het campingticket is geldig per persoon en NIET per tent. In geval van verlies of diefstal van het campingticket zal dit noch vervangen noch terugbetaald worden. Het campingticket garandeert een campingplaats op de camping. Voertuigen worden niet toegelaten op de camping: auto s, brommers, moto s, fietsen, aanhangwagens, caravans, mobilhomes e.d. Het namaken van het Summercamp-toegangsticket of van het camping-festivalbandje wordt steeds juridisch vervolgd. Het camping-ticket wordt noch geruild, noch terugbetaald door de organisatie

4 Artikel 2 Buiten de check-in tijden worden geen nieuwe campingbezoekers, zelfs in het bezit van een geldig campingticket, toegelaten tot de camping. Camping-bezoekers die reeds ingecheckt zijn, en beschikken over het juiste bandje (Summercamp) kunnen ten allen tijde 24/24u de camping betreden en verlaten. Bij elke betreding is een lichte betasting van kleding en bagage mogelijk. Artikel 3 Elke campingbezoeker bevindt zich op het campingterrein volledig op eigen risico en ontslaat de organisator van alle aansprakelijkheid, ook voor diefstal of ongevallen. Artikel 4 Het is verboden mee op de camping te brengen : - drugs of opwekkende middelen - drank, o met uitzondering van de drank toegestaan op basis van de Summercamp 2L drankvoucher (zie artikel 5) o met uitzondering van water o zeker geen sterke drank o zeker geen eigen ondefinieerbare brouwsels o geen geopende verpakkingen - producten/artikelen in glas - Mensen die om medische reden (vb. diabetes) voedingsmiddelen of medicijnen hiervoor bijhebben dienen in het bezit te zijn van een medisch attest - Elk object (paraplu, parasol, statief voor film- of foto-apparaat, wandelstok) dat door de bewakingsdiensten wordt beschouwd als gevaarlijk voor de andere festivalbezoekers kan geweigerd worden. - Projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand. - Ontvlambare producten of materialen, spuitbussen. - Pyrotechnische voorwerpen zoals Bengaals vuur,... - Om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen worden gebruikt - Alles dat als middel kan gebruikt worden om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen. - Dieren worden niet toegelaten op de camping (Geleidehonden voor mensen met een visuele handicap zijn wel toegelaten. De organisatie moet hiervan vooraf op de hoogte gebracht worden.)

5 Artikel 5 Elke campingbezoeker ontvangt bij de check-in één Summercamp 2L drankvoucher. Deze drankvoucher geeft de persoon het recht om éénmalig een bepaalde hoeveelheid drank de camping binnen te brengen. Deze hoeveelheid toegelaten drank mag max. 2L zijn, en enkel in GESLOTEN verpakkingen. Dit staat gelijk aan 6 x 33 cl bier (enkel in blik) of een andere drank. Sterke drank is niet toegelaten. Dranken in glazen verpakkingen zijn niet toegelaten. Water is onbeperkt toegelaten, maar enkel in gesloten verpakkingen, niet in glas. Deze drankvoucher is slechts éénmalig bruikbaar en dus niet splitsbaar. Artikel 6 Op vrijdagavond 01 juli gaat de Kick Off Party door op het festivalterrein. De Kick Off Party start op vrijdag 01 juli om 20u en sluit om 24u00. Artikel 7 Het is verboden vuur aan te leggen op het campingterrein. Het is verboden te barbecueën op het campingterrein aan de tenten. Op het campingterrein is een speciale zone voorzien om te BBQ en. Enkel gascartridges met een schroefkoppeling zijn toegelaten op de camping, max 240gr. Prikcartridges zijn niet toegelaten en zullen worden afgenomen aan de ingang.

6 Artikel 8 Op de camping zijn een aantal faciliteiten voor de gebruikers, dit met vaste openingsuren. Drank & Food vrijdag : 12u00 tot 01h00 zaterdag : 09u00 tot 15u00 en van 18u00 tot 01h00 zondag : 09u00 tot 15u00 en van 18u00 tot 01u00 maandag : 09u00 tot 12u00 Sanitair en Wasbakken 24/24u open en gratis Douches Douches voor mannen en de douches voor vrouwen zijn gescheiden. Ze zijn niet gratis. 1 douchebeurt kost 2 drank/foodbonnen. De openingsuren zijn : zaterdag : 08u00 tot 14u00 zondag : 08u00 tot 14u00 maandag : 08u00 tot 11u00 Er staan veel douches voor iedereen, maar als iedereen tegelijk wil douchen, kan het zijn dat je even moet wachten en aanschuiven. Hou daar rekening mee. Kampeerwinkel Op de camping zal ook een kampeerwinkel aanwezig zijn, waar de campingbezoekers allerlei artikelen kunnen kopen die nodig kunnen zijn tijdens hun verblijf. (kampeerartikelen zoals een tent, slaapmatjes, pompjes, stoeltjes, als toiletartikelen zoals shampoo, deodorant, zonnecrème, toiletpapier,.. ) De openingsuren zijn : Vrijdag : 12u00 tot 01u00 Zaterdag : 09u00 tot 15h00 en van 18u00 tot 01u00 Zondag : 09u00 tot 15u00 en van 18u00 tot 21u00 Maandag : gesloten Geneesmiddelen Geneesmiddelen (zoals diarree-remmers & middelen tegen de hoofdpijn) zijn niet te koop op de camping. Een lijst met de dichtstbijzijnde apothekers zal ter beschikking liggen aan de inkomzone. Tegenover de camping op de Blancefloerlaan is een grote apotheek gevestigd. Check op vrijdag zijn openingsuren. Opladen mobiele telefonie Op de camping voorzien we ook een charge-it service waar campingbezoekers hun mobiele telefoon kunnen opladen. (beperkte capaciteit)

7 Pinnen geld Op de camping kan je geen geld afhalen, dit kan enkel op het festivalterrein. Je kan op de camping wel drank- en foodbonnen betalen met bankkaart en kredietkaart. Artikel 9 Bij de eerste betreding van de camping zullen plaatsaanwijzers u begeleiden naar de plaats waar u uw tent mag plaatsen. Indien u met uw tent dicht bij uw vrienden wilt geplaatst worden, moet u zich samen aanbieden en duidelijk maken aan de plaatsaanwijzer wie er allemaal bij elkaar wenst geplaatst te worden. Er kunnen geen plekjes camping gereserveerd worden voor vrienden met tenten die later toekomen. De plaatsaanwijzer bepaalt de plaatsen van de tenten chronologisch volgens het zich aanbieden op dag en uur en volgens een vooraf bepaald patroon van invulling van de camping. Artikel 10 De camping wordt opgedeeld in grote zones. Tijdens de volledige campingperiode zullen teams van SUMMERCAMP MAYORS (burgemeester-teams) zich elk verantwoordelijk opstellen voor één zone. De Summercamp mayors opereren in teams van 2 personen. Ze zijn duidelijk herkenbaar en ze fungeren als aanspreekpunt voor de campinggebruikers. Ze kunnen info verstrekken of de weg wijzen. Ze zullen tevens controle uitoefenen op verstoring van de orde, op lawaai, op nodeloze vervuiling, wildplassen, verdacht gedrag, enz. Indien nodig, kunnen ze de beveiligingsdiensten oproepen. De Summercamps Mayors vertegenwoordigen de organisator. Tegen hun instructie bestaat geen beroep. Elke instructie die zij geven in het kader van de openbare orde en veiligheid moet opgevolgd worden. Artikel 11 De camping ligt naast het festivalterrein en is makkelijk te bereiken via een wandelpad.

8 Artikel 12 De toegang tot het campingterrein is verboden of wordt geweigerd aan personen: - die duidelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel die een festivalterreinverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel de organisator ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten. (*) die door manifest onbetamelijk gedrag laten blijken het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of anderen daartoe aan te zetten. die zich verzetten tegen de controle van toegangsbewijzen (bandje combi + camping) en de niet-systematische aftasting door de bewakingsagenten van het festival. die zich verzetten tegen de aangifte van voorwerpen die door de bewakingsagenten van het festival worden beschouwd als gevaarlijk of verboden (zie artikel 4) die op enigerlei wijze in strijd handelen met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit huishoudelijk reglement (*) Indien deze personen nog materialen op het campingterrein hebben liggen, ontvangen ze een one-way-camping-bandje. Hiermee kunnen ze onder begeleiding van security hun materialen van de camping weghalen. Nadien wordt hen de toegang definitief ontzegd.

9 Artikel 13 Het is voor campinggebruikers op het campingterrein verboden: - zich te bevinden in de niet voor het publiek toegankelijke -gedeelten van het terrein zoals bv. productielokalen, backstage-ruimtes en service-wegen, neutrale zones, burelen, enz. - tenten, constructies, omheiningen, lichtmasten of enige andere infrastructuur op het terrein te beklimmen - de toegangen, uitgangen en nooduitgangen te belemmeren of zich op deze plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden of het verlaten van het terrein - zich te vermommen of zich aan de herkenbaarheid te onttrekken. - dranken, voeding of enig ander product te verkopen, zonder uitdrukkelijke toelating van de organisator - te gooien met enig voorwerp of vloeistof of enig ander product - te roken in zones waar een rookverbod geldt - te wildplassen. Artikel 14 Alle voertuigen die zich op het campingterrein bevinden, dienen zichtbaar voorzien te zijn van een toelatingsbewijs van de organisator. Overtreders zullen weggesleept worden op kosten van de overtreder. Artikel 15 Op de camping zijn teksten, symbolen, afbeeldingen, gebaren en onbetamelijke uitlatingen die aanleiding geven tot racisme, xenofobie, provocatie en discriminatie ten strengste verboden. De verspreider van dergelijke zal onmiddellijk de toegang tot de camping en het festivalterrein worden ontzegd door afname van zijn/haar festivalcamping-bandje. Kleding en/of andere uiterlijke kenmerken die een expliciete politieke, sociale beweging of groepering uitdrukken zijn verboden. Het is verboden om flyers te verdelen of posters op te hangen op het campingterrein. (ook niet op de straat voor de camping of op de weg van camping naar festivalterrein)

10 Artikel 16 Op de camping zullen de bezoekers steeds de richtlijnen van de organisator of de door hem aangestelde personen opvolgen. Dit kan gaan om bewakingsagenten, stewards, staff, plaatsaanwijzers, bandjes-controleurs, ticket-controleurs, Mayors Bij niet-opvolging kunnen deze bezoekers van het terrein worden verwijderd. De organisator kan hiervoor zo nodig beroep doen op de politiediensten. De houder van een toegangsbewijs verklaart zich akkoord met elke instructie die wordt opgelegd door de organisator in het kader van de openbare orde en de veiligheid tijdens het evenement. De bezoekers die om één van bovenstaande redenen van het terrein worden verwijderd, worden voor de rest van de duur van het festival de toegang tot het terrein en/of de camping ontzegd, ook al zijn ze in het bezit van een nieuw en geldig toegangsbewijs of speciale toelating. Indien de organisator om één van bovenstaande redenen iemand van het terrein laat verwijderen, is de organisator er niet toe gehouden het toegangsbewijs terug te betalen. Artikel 17 De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor om: - de camping te onderbreken of stop te zetten - de bezoekers tijdelijk op het campingterrein te houden, m.a.w. de uitgangen gesloten te houden - de camping geheel of gedeeltelijk te ontruimen - de toegang tot het campingterrein te weigeren ondanks het in bezit zijn van een geldig toegangsbewijs - de organisator kan genoodzaakt zijn de uurregeling van de diensten op de camping te wijzigen. In bovenstaande gevallen wordt het campingticket noch geruild, noch terugbetaald.

11 Artikel 18 Onder verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 tot omzetting van de Richtlijn 95 / 46 / EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens" wordt de campingbezoeker in kennis gesteld dat de organisator op grond van veiligheidsoverwegingen gegevens verzamelt en verwerkt in een geautomatiseerd bestand. Deze wet reglementeert het verwerken en het recht op inzage van persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens ontvangen bij de aankoop van het toegangsbewijs tot de camping kunnen door de organisator gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Alle persoonlijke data van deze bestanden zijn conform de regelingen van de wet van 8/12/1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Elke persoon die de camping betreedt verklaart zich akkoord dat hij kan worden gefotografeerd en gefilmd en de beelden kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. Deze foto s of filmbeelden kunnen door de organisator gebruikt worden om promotie te voeren voor het festival en/of de camping. Het registreren en het opslaan van deze beelden door de organisator, de bewakingsdiensten of de politiediensten gebeurt ook in de optiek om de handhaving en de naleving van de veiligheid te verzekeren op de camping. De verwerking van de beelden heeft tot doel de misdrijven en de inbreuken op dit huishoudelijk reglement te voorkomen en op te sporen, en hun sanctie mogelijk te maken door de identificatie van de daders. Foto s of films die door de bezoekers op het campingterrein genomen of gemaakt worden, mogen niet voor commerciële of openbare doeleinden gebruikt worden, tenzij met schriftelijke toelating van de organisator. Artikel 19 Het aanbrengen van beschadigingen aan de infrastructuur van de camping, aan de decoratie, aan de natuurlijke begroeiing op de camping of de ondergrond of aan bezittingen van andere campinggebruikers, zal leiden tot onmiddellijke verwijdering van de camping en van het festival met mogelijke juridische vervolging.

12 Artikel 20 Camping en festival tickets werden enkel online via de officiële website van Summerfestival, Fnac of Night & Day te koop aangeboden. Koop dus geen camping of festivalticket op enige andere manier of van een andere instantie. Campingtickets mogen niet worden doorverkocht zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator. De campingtickets die zonder deze toestemming worden doorverkocht, geven geen recht op toegang. De organisator behoudt zich tevens het recht voor om deze campingtickets te annuleren van zodra deze doorverkoop wordt vastgesteld. De kosten als gevolg van de annulatie worden verhaald op de koper. Artikel 21 De camping bevindt zich in de nabijheid van bewoning. We vragen uitdrukkelijk om de omgeving te respecteren. We streven met Summercamp naar een STILLE camping, zonder overlast. Al onze medewerkers doen het nodige om orde en rust te handhaven, dus dat verwachten we ook van de campinggebruikers. Dit betekent geen onnodig lawaai te maken, niet overdag en vooral niet s nachts. Op die manier brengt u respect voor de andere campinggebruikers en voor de buurtbewoners. Dit betekent ook geen nodeloos vuil te laten rondslingeren, niet op de camping en niet op de straten rondom of de weg van en naar het festivalterrein. Er worden voldoende afvalbakken voorzien, maak daar dus gebruik van, zodat het terrein en de omgeving zo proper mogelijk blijft. Het gebruik van de toiletten is gratis en deze worden op regelmatige tijdstippen gereinigd. Het is ten strengste verboden om in het openbaar te urineren. Bij wildplassen loopt u het risico om van de camping en het festivalterrein verwijderd te worden. Artikel 22 : Zero tolerance drugsbeleid Net zoals voor Summerfestival wordt voor Summercamp een ZERO tolerance beleid gevoerd wat drugs betreft, zowel bezit, gebruik als handel. Het is dus verboden op het campingterrein drugs te bezitten, te gebruiken of te verhandelen. Bij overtreding hiervan zal men van het terrein worden verwijderd.

13 Artikel 23 Op het festivalterrein bestaat de mogelijkheid om geld af te halen met bankkaart of kredietkaart. Deze automaten bevinden zich rechts in de inkomzone voorbij de inkomgates. Op de camping is het enkel mogelijk drank-foodbonnen te kopen met bankkaarten en kredietkaarten en natuurlijk met cash geld. Geld afhalen is op de camping niet mogelijk. Artikel 24 Officiële Summerfestival-merchandise is enkel verkrijgbaar op het festivalterrein. Artikel 25 Op het festivalterrein zijn lockers verkrijgbaar tegen betaling van huurgeld en een borg voor je sleutel. Het borggeld krijg je terug bij afgifte van je sleutel. Artikel 26 In situaties waar bovenstaande huisregels niet in zouden voorzien, beslist de organisatie ad hoc over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissingen van de organisatie hieromtrent zijn bindend. Bij het niet naleven van dit reglement kan een persoon van het campingterrein verwijderd worden of de toegang ontzegd. Dit zal gebeuren zonder terugbetaling van campingticket. Verwijderd worden van de camping zal ook impliceren dat de toegang tot het festival wordt geweigerd.

Reglement van Inwendige Orde

Reglement van Inwendige Orde Reglement van Inwendige Orde Iedere persoon, begaan met het voetbal, wenst dat het bijwonen van deze sportevenementen gebeurt in een vreedzame, gemoedelijke en aangename sfeer. Bijgevolg is dan ook de

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 1 Iedere persoon, begaan met het voetbal, wenst dat het bijwonen van deze sportevenementen gebeurt in een vreedzame, gemoedelijke en aangename sfeer. Bijgevolg is dan ook de medewerking van allen vereist

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR HET VOETBALSTADION DE LEUNEN

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR HET VOETBALSTADION DE LEUNEN REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR HET VOETBALSTADION DE LEUNEN Artikel 1 Dit reglement van inwendige orde is van toepassing in het volledige complex van het stadion De Leunen, gelegen te 2440 GEEL, Rauwelkoven

Nadere informatie

Reglement van Inwendige Orde

Reglement van Inwendige Orde Reglement van Inwendige Orde Iedere persoon, begaan met het voetbal, wenst dat het bijwonen van deze sportevenementen gebeurt in een vreedzame, gemoedelijke aangename sfeer. Bijgevolg is dan ook de medewerking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WECANDANCE 2016

Algemene Voorwaarden WECANDANCE 2016 Openingsuren WECANDANCE 2015 Zaterdag 13 augustus 2016 : 12h00 01h00 Zondag 14 augustus 2016: 12h00 01h00 Algemene Voorwaarden WECANDANCE 2016 ARTIKEL 1 Iedereen die het festival en/ of camping terrein

Nadere informatie

Duvelblues Kampeer & Logeer gids Camping informatie :

Duvelblues Kampeer & Logeer gids Camping informatie : Duvelblues Kampeer & Logeer gids Camping informatie : Omdat we dit jaar voor de eerste keer ons publiek niet 1 maar 2 dagen met top Blues en de nodige Duvel gaan verwennen, is er ook nagedacht over de

Nadere informatie

ESKABEE 1935 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK Kloosterstraat BEVEREN Ondernemingsnummer

ESKABEE 1935 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK Kloosterstraat BEVEREN Ondernemingsnummer ESKABEE 1935 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK Kloosterstraat 64 9120 BEVEREN Ondernemingsnummer 0833.410.241 LET S RESTART OUR FOOTBALL HISTORY! OMDAT 75 JAAR GESCHIEDENIS EEN TOEKOMST VERDIENT! Reglement

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Iedere persoon, begaan met het voetbal, wenst dat het bijwonen van deze sportevenementen gebeurt in een vreedzame, gemoedelijke en aangename sfeer. Bijgevolg is dan ook de

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD BIJLAGE 5

PROTOCOLAKKOORD BIJLAGE 5 PROTOCOLAKKOORD 2017-2018 - BIJLAGE 5 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Iedere persoon, begaan met het voetbal, wenst dat het bijwonen van deze sportevenementen gebeurt in een vreedzame, gemoedelijke en aangename

Nadere informatie

Het reglement van inwendige orde is van toepassing in alle voetbalstadions, behoudens de bijzondere bepalingen opgenomen in het art. 15.

Het reglement van inwendige orde is van toepassing in alle voetbalstadions, behoudens de bijzondere bepalingen opgenomen in het art. 15. Bijlage 10 STVV Veiligheid Reglement van inwendige orde seizoen 2015-2016 Iedere persoon, begaan met het voetbal, wenst dat het bijwonen van deze sportevenementen gebeurt in een vreedzame, gemoedelijke

Nadere informatie

Check-in is mogelijk tot en met 22u00, hierna is het niet meer mogelijk om het evenemententerrein te betreden.

Check-in is mogelijk tot en met 22u00, hierna is het niet meer mogelijk om het evenemententerrein te betreden. ALGEMENE VOORWAARDEN Bezoekers gaan met het inschrijven voor een toegangsticket tot Homecoming automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden opgesteld door ID&T bvba (hierna: de Organisator). Openingsuren

Nadere informatie

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN Service Bioscoop Zien B.V. Algemeen In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: Service bioscoop Service Bioscoop Zien

Nadere informatie

Huisreglement Stichting X-Events / Bezoekers

Huisreglement Stichting X-Events / Bezoekers Huisreglement Stichting X-Events / Bezoekers Algemeen X-Citement Festival wordt georganiseerd door de Stichting X-Events, gevestigd te Dongen, gemeente Dongen, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

NICES 2017 Nederweert International Camp for European Scouts

NICES 2017 Nederweert International Camp for European Scouts Huisregels NICES 2017 vindt plaats van 29 juli 2017 tot en met 12 augustus 2017 op een festivalterrein in de gemeente Nederweert. Op een evenement als NICES 2017 is de belangrijkste regel dat je met elkaar

Nadere informatie

AAN DE SUPPORTERS VAN LEGIA WARSHAU

AAN DE SUPPORTERS VAN LEGIA WARSHAU AAN DE SUPPORTERS VAN LEGIA WARSHAU Op 27 november vindt de wedstrijd Sporting Lokeren Legia Warszawa plaats. Wij verheugen ons op de komst van uw club en hun fanatieke aanhang. Bij de heenwedstrijd konden

Nadere informatie

Bezoekers onder de 18 jaar hebben alléén toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder.

Bezoekers onder de 18 jaar hebben alléén toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder. Huisregels en algemene voorwaarden CuliNESSE Om alles in goede banen te leiden en alle bezoekers een prettig festival te bieden, heeft de organisatie een aantal huisregels opgesteld met daarin ook het

Nadere informatie

Huisregels. Algemene gedragsregels

Huisregels. Algemene gedragsregels Huisregels Artikel 1 Reikwijdte 1. Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen All-Inn gelden huisregels. De huisregels zijn van toepassing op studenten, medewerkers en andere personen, die zich

Nadere informatie

COA bezoekersreglement

COA bezoekersreglement COA bezoekersreglement Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers kent een aantal bezoekersregels. Deze zijn officieel in het bezoekersreglement vastgelegd. De regels geven inhoud aan de zorg voor leefbaarheid,

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Voorwaarden Festival Travel BV Treinen 2016 Artikel 1: Definities 1. Klant: Persoon die bestelling heeft geplaatst en betaald. 2. Legitimatiebewijs: Geldig paspoort of ID kaart. 3. Vervoersbewijs: E ticket

Nadere informatie

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. ALGEMENE VOORWAARDEN Laatst aangepast: 17-1-2017 Deze algemene voorwaarden van Real Life Gaming (eenmanszaak) gevestigd te Utrecht zijn van toepassing op overeenkomsten die door de organisatie met deelnemers

Nadere informatie

HUISREGELS EN ALGEMENE VOORWAARDEN ROTTERDAMSEKOST

HUISREGELS EN ALGEMENE VOORWAARDEN ROTTERDAMSEKOST HUISREGELS EN ALGEMENE VOORWAARDEN ROTTERDAMSEKOST Om alles in goede banen te leiden en alle bezoekers een prettig festival te bieden, heeft de organisatie een aantal huisregels opgesteld met daarin ook

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 3 juni 2010 (Blad 1 van 6)

Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 3 juni 2010 (Blad 1 van 6) (Blad 1 van 6) Artikel 1: Definities 1, De organisatie : Stichting Tilburg University Cantus Heuvelring 102 5038 CL Tilburg Nederland 2, De bezoeker : Iedere persoon die op enige wijze, direct of indirect

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE SITTARD-GELEEN STATUTAIR GEVESTIGD TE HUB DASSENPLEIN 3, 6131 LB SITTARD (KvK-nummer: 14130475 en BTW-nummer: NL00.19.06.562.B.01), VERDER

Nadere informatie

Reglement DivisionGaming LanParty

Reglement DivisionGaming LanParty 1. Reglement DivisionGaming LanParty versie 1.0 Om het evenement Divisio Gaming LanParty in goede banen te laten verlopen is dit reglement van toepassing. Tijdens het evenement Division Gaming LanParty

Nadere informatie

Bezoekersreglement Train World

Bezoekersreglement Train World Bezoekersreglement Train World Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Train World op 28 augustus 2015. De bezoeker aan Train World wordt geacht het reglement te kennen en na te leven. TOEGANG TOT TRAIN

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene verkoopsvoorwaarden Deze website wordt beheerd door Tickoweb bvba. Door deze website te bezoeken of te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van het online verkoops- en privacybeleid van Tickoweb,

Nadere informatie

Huisregels Goffertstadion

Huisregels Goffertstadion Huisregels Goffertstadion Artikel 1 Onderhavige voorwaarden zijn bindend voor een ieder (hierna te noemen toeschouwer die op enig moment aanwezig is of rond het Goffertstadion of op multifunctioneel complex

Nadere informatie

Huisregels U.C.S. VZW

Huisregels U.C.S. VZW Door u in te schrijven bij U.C.S. VZW of haar activiteiten gaat u akkoord met de onderstaande regels. In geval dat er ruimte is voor interpretatie van de regels, geldt het oordeel van de stafleden. U.C.S.

Nadere informatie

In beslag genomen voorwerpen worden na afloop van het evenement aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.

In beslag genomen voorwerpen worden na afloop van het evenement aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen. HUISREGELS Door het kopen van een toegangsbewijs of het betreden van ons evenement, gaat u akkoord met de huisregels van de organisatie Stichting Entertainment en Cultuur West-Friesland (*StecWF) welke

Nadere informatie

algemene voorwaarden v1.1 // heavents b.v.

algemene voorwaarden v1.1 // heavents b.v. Algemene voorwaarden Heavents b.v. 1. Definities 1.1. Organisatie : Heavents B.V., statutair gevestigd te Hoek van Holland en bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 62991361 1.2. Evenement :

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE. Artikel 1. Definities :

GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE. Artikel 1. Definities : GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE Artikel 1 Definities : Fietsenparking: de afgescheiden ruimte op niveau -1 van de parking Centrum-Zand onder t Zand in Brugge samen met de ganse

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen IDENTIFICATIE AANVRAGER In geval van natuurlijke persoon: Naam:... Voornaam:... Adres:... Postcode:...Gemeente:... Btw-nummer:... Telefoon/gsm:...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. definities 1.1. Organisatie : Stichting De Kloontjes, statutair gevestigd te Oisterwijk (KvK: 18069737) en tevens de (rechts)personen die namens haar zijn belast met de organisatie

Nadere informatie

Parkreglement 2015 The Roermond Yumble (Hierna te noemen YUMBLE)

Parkreglement 2015 The Roermond Yumble (Hierna te noemen YUMBLE) Parkreglement 2015 The Roermond Yumble (Hierna te noemen YUMBLE) Hartelijk welkom bij YUMBLE! Ons doel is het om uw bezoek en dat van de overige gasten zo aangenaam mogelijk te maken en de orde en veiligheid

Nadere informatie

Wij wensen u een prettige voorstelling!

Wij wensen u een prettige voorstelling! Huisregels Bij AnnexCinema is een avondje film een avondje uitgaan. We vinden het belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt en geniet van een goede sfeer. Om die reden hanteren we de volgende punten:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN Concert at SEA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN Concert at SEA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN Concert at SEA B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

MEDEWERKERSREGLEMENT Juli 2015 Shauni Oliviers Shauni.oliviers@studentkickoff.be

MEDEWERKERSREGLEMENT Juli 2015 Shauni Oliviers Shauni.oliviers@studentkickoff.be ARTIKEL 1: VOORWERP 1.1 De vrijwilliger voert één van de volgende activiteiten uit voor Student Kick Off vzw (de Organisatie): barmedewerker, begeleiding van randactiviteiten, algemene/administratieve

Nadere informatie

Artikel 1: Definities 3. Artikel 2: Product en levering 4. Artikel 3: Verantwoordelijkheden Organisatie 5

Artikel 1: Definities 3. Artikel 2: Product en levering 4. Artikel 3: Verantwoordelijkheden Organisatie 5 Voorwaarden Festival Travel BV Treinen 2017 Inhoudsopgave Artikel 1: Definities 3 Artikel 2: Product en levering 4 Artikel 3: Verantwoordelijkheden Organisatie 5 Artikel 4: Verantwoordelijkheden Klant

Nadere informatie

HUISREGELS DOWN THE RABBIT HOLE 2015. Algemeen: In geval van twijfel of discussie beslist de festivalorganisatie.

HUISREGELS DOWN THE RABBIT HOLE 2015. Algemeen: In geval van twijfel of discussie beslist de festivalorganisatie. HUISREGELS DOWN THE RABBIT HOLE 2015 Algemeen: In geval van twijfel of discussie beslist de festivalorganisatie. ALCOHOL EN ROKEN Het is voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen

Nadere informatie

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van de Gemeentelijke sporthal: Poletsestraat 59 9690 Kluisbergen Artikel 2 De infrastructuur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden geldende voor het evenement Ruis Festival, georganiseerd door Ruis Events BV. De organisatie gevestigd te: Nedinscoplein 7B, 5912 AP in Venlo met KvK- nummer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene bezoekersvoorwaarden

Algemene voorwaarden. Algemene bezoekersvoorwaarden Algemene voorwaarden Algemene bezoekersvoorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst die tot stand

Nadere informatie

Lasertag reglement. Realistic Lasertag Games. Unit13.eu airsoftgames.nl Realistic Airsoft Games Unit 13 Reglement voor Lasertag

Lasertag reglement. Realistic Lasertag Games. Unit13.eu airsoftgames.nl Realistic Airsoft Games Unit 13 Reglement voor Lasertag Lasertag reglement Realistic Lasertag Games Deelnamereglement 1. Voorwaarden 1.1 leeftijd De minimum leeftijd om deel te nemen aan een Unit 13-Lasertag evenement is, zonder uitzondering, 12 jaar. 1.2 huisdieren

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT jeugdverblijfplaats VZW Den Chiro Bijef te Klein-Vorst Adres van het LOKAAL: Jeugdverblijfplaats Chiro Klein-Vorst Lindestraat 15A 2430 LAAKDAL Voor vragen, informatie, toegang

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN. Topbillin BV. Artikel 1 Toepasselijkheid

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN. Topbillin BV. Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 1 Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN Topbillin BV 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT SCHOOLINFRASTRUCTUUR

GEBRUIKERSREGLEMENT SCHOOLINFRASTRUCTUUR Vrije Basisschool De Twijg 3018 Wijgmaal tel.: 016 44.63.48 fax.: 016 44.86.48 www.detwijg.be GEBRUIKERSREGLEMENT SCHOOLINFRASTRUCTUUR GOEDGEKEURD DOOR HET SCHOOLBESTUUR OP 9/11/2011 3018 Wijgmaal pagina

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Betaald Voetbal De Graafschap B.V. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden Betaald Voetbal De Graafschap B.V. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Betaald Voetbal De Graafschap B.V. Inhoudsopgave Titel I: 2 Algemeen Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 2 Artikel 2. Toegang tot stadion De Vijverberg 2 Artikel 3. Beeld en/of

Nadere informatie

4. Een ieder die zich in AKN TV- studio s bevindt, moet zich kunnen legitimeren.

4. Een ieder die zich in AKN TV- studio s bevindt, moet zich kunnen legitimeren. Toepasselijkheid 1. Deze Huisregels zijn van toepassing op iedereen die zich bevindt in het AKN TV- studiocomplex en aanverwanten ruimtes en terreinen. Algemeen 2. Volg altijd de aanwijzingen op van de

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006, 21 december 2010, 14 december 2015 Bekendgemaakt op 28 september 2006, 23

Nadere informatie

Bezoekersvoorwaarden Nationaal Monument Kamp Vught

Bezoekersvoorwaarden Nationaal Monument Kamp Vught Bezoekersvoorwaarden Nationaal Monument Kamp Vught Inleiding Nationaal Monument Kamp Vught (hierna NMKV) zal binnen de grenzen van het redelijke al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex

Nadere informatie

FANGIDS BEKERFINALE 2014 SPORTING LOKEREN SV ZULTE WAREGEM ZATERDAG 22 MAART 2014 20U30 KONING BOUDEWIJNSTADION

FANGIDS BEKERFINALE 2014 SPORTING LOKEREN SV ZULTE WAREGEM ZATERDAG 22 MAART 2014 20U30 KONING BOUDEWIJNSTADION FANGIDS BEKERFINALE 2014 SPORTING LOKEREN SV ZULTE WAREGEM ZATERDAG 22 MAART 2014 20U30 KONING BOUDEWIJNSTADION ROAD TO THE FINAL 16e finales 25/09/2013-20.00 uur VW Hamme - ESSEVEE 1-2 38 Quinteller 1-0,

Nadere informatie

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Algemene voorwaarden DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING ZOMERJAZZFIETSTOUR GEVESTIGD TE GARNWERD (KvK-nummer 02068830:, BTW-nummer: NL.8087.43.788.B.01), VERDER TE NOEMEN DE ORGANISATIE ZIJN VAN TOEPASSING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting de Kloontjes / Bezoekers

Algemene voorwaarden Stichting de Kloontjes / Bezoekers Algemene voorwaarden Stichting de Kloontjes / Bezoekers 1. definities 1.1. Organisatie : Stichting De Kloontjes, statutair gevestigd te Oisterwijk (KvK: 18069737) en tevens de (rechts)personen die namens

Nadere informatie

PARKREGLEMENT. Pagina 1

PARKREGLEMENT. Pagina 1 PARKREGLEMENT Welkom in de Efteling, een Wereld vol Wonderen! Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om uw bezoek en dat van de overige bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken. De directie van de Efteling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES 1.1 Gebruiker van deze algemene voorwaarden is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Mediahuis NV, BTW BE 0439.849.666, Katwilgweg 2 in 2050 Antwerpen (hierna genoemd: de organisator).

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Mediahuis NV, BTW BE 0439.849.666, Katwilgweg 2 in 2050 Antwerpen (hierna genoemd: de organisator). WEDSTRIJDREGLEMENT JUNI 2016 1. Organisatie Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Mediahuis NV, BTW BE 0439.849.666, Katwilgweg 2 in 2050 Antwerpen (hierna genoemd: de organisator). Deelnemen aan de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking

Nadere informatie

Huisregels publieke ruimten van het Huis van de Stad van de gemeente s-hertogenbosch

Huisregels publieke ruimten van het Huis van de Stad van de gemeente s-hertogenbosch Bijlage L Huisregels publieke ruimten van het Huis van de Stad van de gemeente s-hertogenbosch Februari 2006 1. Werkingssfeer 1.1 De Huisregels ten aanzien van bezoekers van de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-08-2014 Artikel 1 Toepassingsgebied Dit is van toepassing op volgende lokalen: - algemene cafetaria met bar en terras - gelijkvloers - polyvalente zaal

Nadere informatie

ALGEMENE- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN RESTAURANT- BAR VISUALS te EINDHOVEN

ALGEMENE- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN RESTAURANT- BAR VISUALS te EINDHOVEN ALGEMENE- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN RESTAURANT- BAR VISUALS te EINDHOVEN Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan en Overeenkomstenreserveringen gesloten met:

Nadere informatie

Actievoorwaarden Texaco Nederland / België

Actievoorwaarden Texaco Nederland / België Actievoorwaarden Texaco Nederland / België Ga naar de Nederlandse voorwaarden Ga naar de Belgische voorwaarden Actievoorwaarden ebooks en audiobooks cadeau Nederland Artikel 1. Algemeen De actievoorwaarden

Nadere informatie

Huisregels voor de bezoekers van het gebouw De Bazel

Huisregels voor de bezoekers van het gebouw De Bazel Huisregels voor de bezoekers van het gebouw De Bazel De directeur van het Stadsarchief Amsterdam heeft onderstaande regels vastgesteld voor ieder die wenst te worden toegelaten tot het gebouw De Bazel,

Nadere informatie

FAN GUIDE BEKERFINALE 2017

FAN GUIDE BEKERFINALE 2017 FAN GUIDE BEKERFINALE 2017 KONING BOUDEWIJNSTADION Algemene informatie Essevee krijgt tribune 1 (rood) en tribune 2 (geel) toegewezen voor de bekerfinale. Beide tribunes bieden plaats aan ongeveer 18 000

Nadere informatie

INWENDIG REGLEMENT BETREFFENDE DE SPORTHAL TER BEKE

INWENDIG REGLEMENT BETREFFENDE DE SPORTHAL TER BEKE INWENDIG REGLEMENT BETREFFENDE DE SPORTHAL TER BEKE A. UITBATING Art. 1 De sporthal Ter Beke is gevestigd in de Bekestraat 16 te Oudenburg en staat onder het beheer van de v.z.w. Sport en Recreatie Oudenburg.

Nadere informatie

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING DE BUURTCAMPING GEVESTIGD TE MARNIXKADE 55III,

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING DE BUURTCAMPING GEVESTIGD TE MARNIXKADE 55III, ALGEMENE VOORWAARDEN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING DE BUURTCAMPING GEVESTIGD TE MARNIXKADE 55III, 1015XV AMSTERDAM (KvK-nummer: 58053980, BTW-nummer: NL852852319B01), VERDER TE NOEMEN DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Algemene voorwaarden: 1. Domein Diesterweg, Acacialaan z/n, 2920 Kalmthout wordt ter beschikking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. definities

Algemene voorwaarden. 1. definities Algemene voorwaarden 1. definities 1.1. Organisatie : DNG De Nieuwe Generatie B.V., statutair gevestigd te Rijswijk (KvK: 64444325 en tevens de (rechts)personen die namens haar zijn belast met de organisatie

Nadere informatie

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats.

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats. 1. Model van algemene politieverordening op het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners (in te voegen in het algemene politiereglement van de politiezone) Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem Reglement op het gebruik van: de polyvalente zaal met kitchenette en aanpalend terras in de gemeentelijke sporthal Beschrijving van de infrastructuur Art.1. Dit reglement is van toepassing op het gebruik

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN BURO PINKPOP

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN BURO PINKPOP ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN BURO PINKPOP Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14037208, 20 februari 2014. Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen

Nadere informatie

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions Frequently Asked Questions - Is er een huisreglement in het Openluchtmuseum en? - Kan ik mijn bezoek aan 'De sixties' combineren met een bezoek aan het Openluchtmuseum? - Dien ik te reserveren als ik 'De

Nadere informatie

Beslissingen van de lesgevers moeten worden gerespecteerd. Beleefdheid en respect is een must.

Beslissingen van de lesgevers moeten worden gerespecteerd. Beleefdheid en respect is een must. Clubreglement Algemeen Dansen doen we in groep en samen kunnen we er een toffe tijd van maken! Pesten is dus uitgesloten in onze club! Heb je toch problemen, kom dit dan zeker melden bij je leraar of bestuur!

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET CULTUREEL CENTRUM KUMTICH

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET CULTUREEL CENTRUM KUMTICH vzw CENTRUM KUMTICH Keibergstraat 54 3300 Kumtich Voorzitter : Jos Peeters Keibergstraat 22 3300 Kumtich Secretaris : Gegeest Theofiel Nieuwstraat 79 3370 Boutersem 0479/24 85 30 Bankrekening : Argenta

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning geschiedt via de site www.paraísorioreal.com, per email of telefonisch. Bevestiging wordt verstuurd

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het gebruik van het Gemeentepunt door derden

Reglement met betrekking tot het gebruik van het Gemeentepunt door derden Reglement met betrekking tot het gebruik van het Gemeentepunt door derden Art. 1 Gebouw 1 De gemeente Zwevegem is eigenaar van een gebouw, het Gemeentepunt, gelegen in de Blokkestraat 29 te Zwevegem. Dit

Nadere informatie

Huisregels Medisch Centrum Leeuwarden

Huisregels Medisch Centrum Leeuwarden Het ziekenhuis is open, toegankelijk, patiëntvriendelijk en gastvrij. Net als overal in de samenleving mag het MCL van patiënten, familieleden of andere betrokkenen een coöperatieve houding en gedrag volgens

Nadere informatie

Beursreglement Belfair 2017

Beursreglement Belfair 2017 Beursreglement Belfair 2017 Algemeen 1. De deelname aan de beurs als standhouder is voorbehouden voor EUROPEN-geregistreerde oefenfirma s. De deelnemer heeft gedurende overeengekomen periode recht op standruimte

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

V.C. Herentals REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

V.C. Herentals REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE V.C. Herentals REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Iedere persoon, begaan met het voetbal, wenst dat het bijwonen van deze sportevenementen gebeurt in een vreedzame, gemoedelijke en aangename sfeer. Bijgevolg

Nadere informatie

Huisreglement rechtbank Overijssel Vastgesteld 2 april 2013

Huisreglement rechtbank Overijssel Vastgesteld 2 april 2013 Huisreglement rechtbank Overijssel Vastgesteld 2 april 2013 Inleiding Om een ongestoord verloop van de justitiële taken te kunnen garanderen en ter handhaving van de orde en veiligheid is door het management

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke sportcentra. 1. Algemene Bepalingen. Artikel 1

Huishoudelijk reglement gemeentelijke sportcentra. 1. Algemene Bepalingen. Artikel 1 Huishoudelijk reglement gemeentelijke sportcentra 1. Algemene Bepalingen Artikel 1 Alle bezoekers van de sportcentra zijn onderworpen aan dit gebruiksreglement en aan alle andere voorschriften uitgevaardigd

Nadere informatie

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel 1. Algemeen OCMW Lubbeek is eigenaar van zalen die zij ter beschikking stelt van verenigingen, scholen en bedrijven die de ruimte en materialen kunnen

Nadere informatie

Bezoekersreglement Train World

Bezoekersreglement Train World Bezoekersreglement Train World Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Train World op 28 augustus 2015. De bezoeker aan Train World wordt geacht het reglement te kennen en na te leven. TOEGANG TOT TRAIN

Nadere informatie

CAMPING CASA DI CACCIA

CAMPING CASA DI CACCIA A. ONTVANGST B. TV G. Bar - Restaurant - Pizzeria C. MEDISCHE E. TV H. koude douches D. Handicap J. Toiletten - Couches K. Spellplein en Animatie S. Bar op het strand R. Fietsverhuur Plaatsen Stacaravans

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN BLUE OCEAN EVENTS Artikel 1: toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EFTELING THEATER

ALGEMENE VOORWAARDEN EFTELING THEATER Artikel 1 definities en algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN EFTELING THEATER 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden Arrangement(en) Voorstelling Efteling Theater Gast Locatie Overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

P A R K EERR E G L E M E N T D U I N E N W A T E R M E E R

P A R K EERR E G L E M E N T D U I N E N W A T E R M E E R P A R K EERR E G L E M E N T D U I N E N W A T E R M E E R Artikel 1 - Toepassingsgebied. Dit reglement is van toepassing op de parking Duinenwatermeer Knokke-Heist die uitsluitend bestemd is voor de Gebruikers

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING SAIL GIETHOORN. Artikel 1 Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING SAIL GIETHOORN. Artikel 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING SAIL GIETHOORN Artikel 1 Definities a. De Organisatie: de te Giethoorn gevestigde Stichting Sail Giethoorn, of elke andere direct of indirect aan deze stichting gelieerde

Nadere informatie

PARKEERTERREIN Het parkeren is geheel voor eigen risico. Alleen op aangegeven officiële parkeerplekken parkeren. BEZOEK

PARKEERTERREIN Het parkeren is geheel voor eigen risico. Alleen op aangegeven officiële parkeerplekken parkeren. BEZOEK 1 Algemene voorwaarden HET PAND De zaal mag alleen betreden en verlaten worden via de officiële in- en uitgang, waarbij de aanwijzingen van de toezichthouders opgevolgd dienen te worden. OPENINGSTIJDEN

Nadere informatie

In dit document lees je alle informatie die je nodig hebt om je voor te bereiden voor het Intents Festival weekend.

In dit document lees je alle informatie die je nodig hebt om je voor te bereiden voor het Intents Festival weekend. Heb je al zin in Intents Festival? Leuk dat je 3 nachten komt kamperen op onze festivalcamping! De camping ligt vlak naast het festivalterrein, slechts 2 minuten lopen. Tijdens deze 3 dagen kun je feesten,

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Verhuur Glazen zaal Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Hondenschool Adler Dogs vzw

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Hondenschool Adler Dogs vzw HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hondenschool Adler Dogs vzw HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dit huishoudelijk reglement is bedoeld om de leden van Adler Dogs vzw te informeren over de gewoonten en gebruiken in de hondenschool.

Nadere informatie

BOUNZ ENSCHEDE ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN

BOUNZ ENSCHEDE ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN BOUNZ ENSCHEDE ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN Welkom bij! Om jouw bezoek en dat van onze overige bezoekers zo veilig en aangenaam mogelijk te maken, zijn deze opgesteld. Met het betreden van de locatie

Nadere informatie

GEMEENTE OUDERGEM Besluit van 23 juni 2016 van de dd. burgemeester die toestemming verleent om de wedstrijden in het kader van het EK 2016 te vertonen op een groot scherm op het Pinoyplein en het Gemeenteplein,

Nadere informatie

Aanvraagformulier seizoenkaart Cableway 2016 Down Under Recreatie

Aanvraagformulier seizoenkaart Cableway 2016 Down Under Recreatie Aanvraagformulier seizoenkaart Cableway 2016 Down Under Recreatie Voornaam: Achternaam:.. Adres: Nummer: Postcode:.. Plaats: Telefoon: Email:.. Geboortedatum: - -.. Aankruisen voor welke periode een seizoenkaart

Nadere informatie

Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers

Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers De Sint Maartenskliniek verwacht van u dat u zich gedraagt als gast en dat u respectvol en vriendelijk met elkaar omgaat. Behandel de ander zoals u zelf behandeld

Nadere informatie

Aanvraagformulier seizoenkaart Cableway Down Under Recreatie

Aanvraagformulier seizoenkaart Cableway Down Under Recreatie Aanvraagformulier seizoenkaart Cableway Down Under Recreatie Voornaam: Achternaam:.. Adres: Nummer: Postcode:.. Plaats: Telefoon: Email:.. Geboortedatum: - -.. Aankruisen voor welke periode een seizoenkaart

Nadere informatie